09/02/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108"

Transkript

1 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

2 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108

3 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

4 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 4/108

5 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 5/108

6 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 6/108

7 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 7/108

8 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 8/108

9 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 9/108

10 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 10/108

11 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 11/108

12 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 12/108

13 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 13/108

14 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 14/108

15 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 15/108

16 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 16/108

17 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 17/108

18 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 18/108

19 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 19/108

20 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 20/108

21 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 21/108

22 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 22/108

23 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 23/108

24 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 24/108

25 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 25/108

26 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 26/108

27 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 27/108

28 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 28/108

29 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 29/108

30 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 30/108

31 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 31/108

32 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 32/108

33 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 33/108

34 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 34/108

35 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 35/108

36 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 36/108

37 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 37/108

38 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 38/108

39 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 39/108

40 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 40/108

41 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 41/108

42 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 42/108

43 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 43/108

44 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 44/108

45 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 45/108

46 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 46/108

47 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 47/108

48 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 48/108

49 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 49/108

50 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 50/108

51 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 51/108

52 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 52/108

53 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 53/108

54 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 54/108

55 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 55/108

56 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 56/108

57 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 57/108

58 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 58/108

59 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 59/108

60 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 60/108

61 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 61/108

62 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 62/108

63 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 63/108

64 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 64/108

65 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 65/108

66 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 66/108

67 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 67/108

68 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 68/108

69 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 69/108

70 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 70/108

71 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 71/108

72 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 72/108

73 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 73/108

74 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 74/108

75 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 75/108

76 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 76/108

77 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 77/108

78 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 78/108

79 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 79/108

80 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 80/108

81 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 81/108

82 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 82/108

83 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 83/108

84 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 84/108

85 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 85/108

86 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 86/108

87 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 87/108

88 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 88/108

89 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 89/108

90 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 90/108

91 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 91/108

92 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 92/108

93 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 93/108

94 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 94/108

95 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 95/108

96 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 96/108

97 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 97/108

98 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 98/108

99 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 99/108

100 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 100/108

101 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 101/108

102 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 102/108

103 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 103/108

104 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 104/108

105 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 105/108

106 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende vilkår. Afgifter m.v. til det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen. 09/02/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 106/108

107 Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni Auktionen omfatter a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger og hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet driftsinventar og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, der hører til ejendommen, og ved landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder m.v. Ejendommen m.v. sælges som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den nuværende ejer. b. Hvis ejendommen eller en del af denne er udlejet, kan køber efter ejendommens overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt på auktionstidspunktet. Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet af tinglysningslovens 3, stk Salgsopstilling Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være af væsentlig betydning for køber. Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor. 3. Servitutter m.v. Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende ud over auktionsbudet skal overtage eller opfylde servitutter, brugsrettigheder, aftægts -, livrenteeller lignende forpligtelser. 4. Auktionsbudet m.v. Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at en bydende straks sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten. Ejendommen sælges til den højstbydende, hvis dennes bud antages (se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skal afholdes. Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny auktion i henhold til retsplejelovens 576, er samtlige bydende på første auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog højest i 6 uger efter første auktion. På denne nye auktion er kun det bud bindende, der får hammerslag. 5. Ejendommens overtagelse Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen fået udsættelse til at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet. Køberen sørger selv for om nødvendigt ad retslig vej at blive indsat i besiddelsen af det solgte. Fra det tidspunkt, køberen skal overtage ejendommen, henligger den for hans regning og risiko i enhver henseende. 6. Køberens forpligtelser A. Opfyldelse af auktionsbudet Auktionsbudet anvendes, så langt det rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets - ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse oplyses under auktionen. Auktionsbudet opfyldes således: a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af, at restancer og eventuelle særlige afdrag betales inden 4 uger efter auktionens afslutning. b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt. Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige indfrielsesvilkår må indfries med et større beløb end lånets kontante påly - dende. Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning til de pågældende lån. Pantegælden forrentes fra datoen for den første auktion med den rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en indekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering. Overstiger auktionsbudet, hvad der kræves til dækning for panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige ejer af ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. B. Beløb, der skal betales ud over auktions - budet Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal betale ud over auktionsbudet. Det samme gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og andre pligter, som køberen skal betale eller overtage udover auktionsbudet. På auktionen oplyses et størstebeløb for hvad, der skal betales, og hvilke krav og pligter der kan overtages. Af krav, der typisk skal udredes eller overtages ud over auktionsbudet, kan særligt nævnes: a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, herunder salær til advokat honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. b. Salær og rejseomkostninger til repræsentanterne for de andre i ejendommen berettigede. Vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende rettighedshavere får andel i auktionsbudet. Ved delvis dækning nedsættes salærkravet forholdsmæssigt. Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, betales dog altid fuldt rekvirentsalær. c. Ejendoms skatterestancer. d. Brandforsikringsbidrag. e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. f. Spildevands- og kloakbidrag. g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene vandforsyningsanlæg. h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v. af ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens fordring og derefter i den i øvrigt bedst berettigedes fordring. i. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v., som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om ejendommen ikke har været taget til brugeligt pant. j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, brandsikringslovgivningen og bygnings - lovgivningen er gældende mod enhver uden tinglysning. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 uger efter auktionens slutning til rette vedkommende. C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen a. Fogedrettens udgifter. b. Auktionsafgift. De under a og b nævnte udgifter m.v. betales ved auktionens slutning. c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift ("moms") og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende løsøre m.v. efter nærmere aftale med toldvæsenet. 7. Køberens sikkerhedsstillelse Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene. Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde, som godkendes af fogedretten. Sikkerhedens størrelse skal svare til: a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a, b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, jfr. pkt. 6A litra b, og c. størstebeløbet, der skal betales ud over auktionsbudet, jfr. pkt. 6B. Sikkerheden kan dog hverken være mindre end et års renteudgift af de overtagne prioriteter eller mindre end værdien af det tilbehør, der medfølger ejendommen, med tillæg af 1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede landbrugsejendommen dog med tillæg af 1 års forpagtningsafgift. Enhver, der opnår dækning ved auktionen, kan for sit vedkommende både før og efter denne give afkald på sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerheden kan dog ikke være mindre end 1 års renteudgift af de overtagne prioriteter. Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte auktionen og give højstbydende en frist på ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af nyt auktionsmøde. 09/02/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 107/108

108 8. Køberens misligholdelse Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkårene, kan enhver, der i anledning af auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at det solgte sættes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion) for køberens risiko, således at køberen skal tilsvare, hvad der måtte bydes mindre på en auktion, uden at have krav på, hvad der måtte bydes mere. I stedet for at kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke har givet afkald på sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles blandt de berettigede i den rækkefølge, de har krav på at blive fyldestgjort. Bringer dette ikke køberens misligholdelse til ophør, kan der herefter kræves afholdt misligholdelsesauktion. Begæres sikkerheden først realiseret efter afholdelse af misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes til dækning af det tab, der er opstået ved, at der er budt mindre på misligholdelsesauktionen. 9. Auktionsskøde Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen. Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet med udstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelse af hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke opnåede dækning på auktionen. 10. Auktionsvilkårenes fravigelighed Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, landbrugs - eller udlejningsejendom. 11. Særlige vilkår (Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af salgsopstillingen.) 09/02/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 108/108

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 2/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 3/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 4/55

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

16/06/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/94

16/06/ Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/94 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/94 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/94 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/94

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk GENOPTAGELSE NY AUKTION d. 6. juli 2016 kl. 09:00 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 Højeste bud på 1. auktion var kr. 380.000 Ny auktion: Mandag den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98

23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/98 Højeste bud på 1. auktion var kr. 130.000.

Læs mere

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 2/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 3/58

Læs mere

24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-100704/AK Ejendommens matr.nr.: 10 bd Gl

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40

Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40 Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40 09/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 09/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 09/06/2016

Læs mere

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne

Læs mere

Auktionstidspunkt: mandag den 27. juni 2016 kl. 11:30 mandag den 25. juli 2016 kl. 9.15

Auktionstidspunkt: mandag den 27. juni 2016 kl. 11:30 mandag den 25. juli 2016 kl. 9.15 Salgsopstilling J.NR. 21-312-14236 AS AUKT-143/2016 Ejendommens matr.nr.: 2bb Lund, Skt. Hans (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

10/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59

10/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 10/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 Ny auktion d. 6. juni 2016, kl. 13.00 Højeste bud på 1. auktion kr. 110.000 10/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 10/05/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

28/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 59

28/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 59 28/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 59 Højeste bud på 1. auktion kr. 300.000 Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Auktionssted: Rekvirent, hæftelse

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 1/59 1/62 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 2/59 2/62 Advokatf'irnla Salgsopstilling J. NR. 127920-720-EBA-GVE 69/2015 Ejendommens matr.nr.: 1 z

Læs mere

19/12/2016 & 1/59

19/12/2016 & 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

24/01/2017 & 1/59

24/01/2017 & 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

25/01/2017 & 1/58

25/01/2017 & 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/05/ & 1 af 59

14/05/ &  1 af 59 14/05/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 59 14/05/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 59 14/05/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 59 14/05/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/12/2016 & 1/62

29/12/2016 & 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1/61

06/02/2017 & 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/61

14/02/2017 & 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/02/2017 & 1/62

20/02/2017 & 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

04/01/ & 1 af 62

04/01/ &  1 af 62 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 62 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 62 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 62 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/07/2016 & 1/57

07/07/2016 & 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

04/10/2016 & 1/63

04/10/2016 & 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/63

14/02/2017 & 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

18/01/ & 1/63

18/01/ &  1/63 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

15/01/ & 1 af 63

15/01/ &  1 af 63 15/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 63 15/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 63 15/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 63 15/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

25/01/ & 1 af 63

25/01/ &  1 af 63 25/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 63 25/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 63 25/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 63 25/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

23/04/ & 1/63

23/04/ &  1/63 23/04/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 23/04/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 23/04/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 23/04/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 56

22/12/2016 & 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/01/ & 1/56

29/01/ &  1/56 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

24/01/2017 & 1/55

24/01/2017 & 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 53

30/01/2017 & 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/01/ & 1/55

29/01/ &  1/55 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 29/01/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

18/01/2017 & 1 af 65

18/01/2017 & 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/09/2017 & 1 af 65

29/09/2017 & 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

26/03/ & 1 af 65

26/03/ &  1 af 65 26/03/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 26/03/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 26/03/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 26/03/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1 af 66

02/02/2017 & 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/67

09/02/2017 & 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/ & 1 af 67

19/12/ &  1 af 67 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 67 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 67 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 67 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

18/12/ & 1/67

18/12/ &  1/67 18/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/67 18/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/67 18/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/67 18/12/2018 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 70

22/12/2016 & 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/12/2016 & 1/71

29/12/2016 & 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/71

19/01/2017 & 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 71

30/01/2017 & 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

16/03/2017 & 1/71

16/03/2017 & 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/12/2016 & 1/49

21/12/2016 & 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/2016 & 1/72

19/12/2016 & 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

09/01/ & 1 af 72

09/01/ &  1 af 72 09/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 72 09/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 72 09/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 72 09/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

10/01/ & 1 af 72

10/01/ &  1 af 72 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 72 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 72 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 72 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/01/2017 & 1/73

19/01/2017 & 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/01/2017 & 1/74

13/01/2017 & 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

09/02/2017 & 1/74

09/02/2017 & 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 74

21/02/2017 & 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

26/11/ & 1/74

26/11/ &  1/74 26/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 26/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 26/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 26/11/2018 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/02/2017 & 1 af 48

27/02/2017 & 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

11/15/2017 & 1 af 48

11/15/2017 & 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/12/ & 1/75

19/12/ &  1/75 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/75 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/75 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/75 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

26/06/ & 1 af 75

26/06/ &  1 af 75 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 75 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 75 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 75 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/12/ & 1/76

19/12/ &  1/76 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/76 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/76 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/76 19/12/2018 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

17/10/ & 1 af 46

17/10/ &  1 af 46 17/10/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 46 17/10/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 46 17/10/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 46 17/10/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

23/12/2016 & 1/78

23/12/2016 & 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

17/01/2017 & 1/45

17/01/2017 & 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/12/ & 1/79

20/12/ &  1/79 20/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/79 20/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/79 20/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/79 20/12/2018 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/82

19/01/2017 & 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/01/2017 & 1/83

27/01/2017 & 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

04/01/ & 1 af 82

04/01/ &  1 af 82 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 82 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 82 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 82 04/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

10/01/ & 1 af 82

10/01/ &  1 af 82 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 82 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 82 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 82 10/01/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

14/01/ & 1/85

14/01/ &  1/85 14/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/85 14/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/85 14/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/85 14/01/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

18/01/ & 1/86

18/01/ &  1/86 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/86 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/86 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/86 18/01/2019 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1 af 88

06/02/2017 & 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

20/01/2017 & 1/90

20/01/2017 & 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

26/06/ & 1 af 91

26/06/ &  1 af 91 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 91 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 91 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 91 26/06/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

28/09/2017 & 1 af 93

28/09/2017 & 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/12/2016 & 1/99

22/12/2016 & 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/11/ & 1 af 100

30/11/ &  1 af 100 30/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 100 30/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 100 30/11/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 100 30/11/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1/105

02/02/2017 & 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/105

09/02/2017 & 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

21/12/ & 1/105

21/12/ &  1/105 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/02/2017 & 1/107

17/02/2017 & 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/10/2016 & 1/108

07/10/2016 & 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

26/01/2017 & 1/108

26/01/2017 & 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/12/ & 1/110

17/12/ &  1/110 17/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/110 17/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/110 17/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/110 17/12/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

08/02/2017 & 1/114

08/02/2017 & 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

03/03/2017 & 1/114

03/03/2017 & 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

21/12/ & 1/117

21/12/ &  1/117 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/117 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/117 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/117 21/12/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/09/ & 1 af 126

09/09/ &  1 af 126 09/09/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 126 09/09/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 126 09/09/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 126 09/09/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl Højeste bud på 1. auktion kr. 650.000. Ny auktion: 02-11-2016 kl. 13.00 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

14/03/2017 & 1 af 144

14/03/2017 & 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/10/ & 1 af 145

22/10/ &  1 af 145 22/10/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 145 22/10/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 145 22/10/2019 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 145 22/10/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere