KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN"

Transkript

1 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING Aln hjmm problmr, gøn, hilsr voldsomt, aggrssion m.m. KURSER & UDDANNELSE Kursus m. vrdnsbrømt Jan Fnnll juni Få n glad og harmonisk hund Kontakt Karina Md vnlig hilsn Karina Rasmussn llr tlf Skandinavins nst Jan Fnnll Amichin Hundlyttr HUNDESPROG.DK TEMPO FREDAG Fotograf: Nanna Krutzmann BEHANDLING AF PROBLEM HUNDE dn r vansklig at styr på gåturn dn gør og kan ikk vær aln dn r nrvøs llr bidr bhandling af uddannt hundlyttr kontakt Ptr på llr via

2 2 Kældyr Udgiftr for hundjr FREDAG DEN 1. JUNI 2012 NOTER Arkivfoto: Carstn Andrsn Nmmr at køb hund md stambog Ovrvjr du at køb n hund, kan dt vær svært at find n hvalp md stamtavln i ordn. For at gør vjn nmmr for måsk vordnd hundjr, har Dansk Knnl Klub skabt n ny hjmmsid vd navn Køb hund. Hr kan man få ovrblik ovr all Dansk Knnl Klubs spcialklubbr for nklt hundracr. Målt r at giv kommnd hundjr bdr mulighd for at find n hvalp md papirrn i ordn. Købr man n hvalp udn papirr, kan d i frmtidn ikk indgå i organisrt avl, fordi man manglr oplysningr om hundns anr og dns gntisk baggrund.»dét går på længr sigt ud ovr avln af d mang djlig racr, som vi værdsættr for drs forskllig gnskabr, hvad ntn dt r ffktiv jagthund, dygtig tjnsthund llr hrlig familihund passnd til mang forskllig dansk familir,«skrivr Dansk Knnl Klub om baggrundn for dn ny hjmmsid. Læs mr på: Et årligt tjk hos dyrlægn r n god id i forhold til hundns vlvær. Dt kostr typisk kr. Arkivfoto: Hll Arnsbak Hunddyrt at hav hund? Hundn r mnnskts bdst vn, mn dn r ikk altid bdst vnnr md din pngpung. Dt kan nmlig bliv n dyr fornøjls at anskaff sig n hund, når dyrlægrgning, forsikring, mad og træning skal btals. Vibk Knudsn fra Dansk Knnl Klub givr hr t ovrblik. NANA ELVING HANSEN Ny bog til d fuglintrssrd Oplv lammgribbn svæv majstætisk rundt om Pyrnærns tindr, s lappdyrkr kæmp intnst om rdpladsr, og nyd dn lgant rødstjrt på hlt tæt hold. Dn vrdnsbrømt finsk naturfotograf Markus Varsvuo givr i sin ny bog Fugl - Magisk øjblikk læsrn mulighd for at oplv storslåd naturscnarir, hvor fugl spillr dn altovrskyggnd hovdroll. Markus Varsvou har rjst i halvingrn på fugl fra Canada til D Fornd Arabisk Emiratr. Bogn udkommr 6. juni på forlagt Lindhardt og Ringhof og kostr 199 kr. KÆLEDYR Udgivr: Morgnavisn Jyllands-Postn Ansvarshavnd chfrdaktør: Jørn Mikklsn Produktion: MdiaMovrs ApS Forsidfoto: Camilla Stphan Kontakt: D png, dt kostr at anskaff n hund, r dn mindst udgift i rgnstykkt, når dt kommr til at rgn ud, hvad dt kostr at hav hund. Og dt gældr, hvad ntn du hntr n hund på t intrnat llr købr n md stamtavl, forklarr Vibk Knudsn, dr r kommunikationskonsulnt i Dansk Knnl Klub. Dt r udgiftrn i rstn af hundns liv, man skal vær opmærksom på. Fodr Hr r fodr n post, dr vjr tungt i rgnskabt.»fodr r n btydlig udgift vd at hold hund. Man kan gør dt på mang mådr, alt ftr om man for ksmpl købr dyrlægns dyrst fodr llr tagr dt billigst i suprmarkdt. Og så r dt slvfølglig også afhængigt af, om dt r n granddanois llr n chihuahua,«sigr hun. Dt kostr dt: Mllm 6 og 20 kronr om dagn. Udstyr Nogt, mang glmmr at mdrgn, r d udgiftr, dr r til hundudstyr, fortællr Vibk Knudsn:»Dr r ign mang nivaur, man kan lægg sig på, mn oftst skal hundn jo hav n kurv at sov i, og du skal også brug t halsbånd og n snor. Og hvis du for ksmpl skal hav din hund md i biln llr i cyklkurvn skal du hav n sl til dn. Købr du FDM s kostr dn 200 kronr. Dr r også mang, dr invstrr i t transportbur llr n kollisionssikrt transportboks, så hundn ikk flyvr rundt i biln, hvis du brmsr hårdt op.«drudovr kommr lgtøj, mad- og vandskål og all d andr accssoris, hundjr findr på at rhvrv sig til dn lill plsbold. Dt kostr dt: Fra 850 kronr og op mod flr tusind kronr. Forsikring Som hundjr skal du ifølg lovn tgn n ansvarsforsikring på din hund, som kostr kronr om årt. Dn dækkr, hvis din hund gør skad på andrs jndom, andr hund llr mnnskr.»du skal bar husk, at ansvarsforsikringn ikk gældr all d sofar, dr blivr spist, og d stilttr, hvis hæl blivr tyggt ott cntimtr kortr. Og dt samm gældr, hvis du får din hund passt, og dn gnaskr sig ignnm t par sko dr. Så må du slv hav png op af lommn,«sigr Vibk Knudsn. Drudovr kan dt vær n god idé også at tgn n sundhdsforsikring, dr dækkr, hvis hundn blivr syg llr kommr til skad lidt ligsom sundhdsforsikringr til mnnskr. Er hundn ikk sygforsikrt, kan t brækkt bn llr andr alvorlig skadr hurtigt løb op i Foto: Mdihust Wigaardn,,Dt r ikk all, dr har nogn, som kan pass drs hund, mns d r på fri. Og t to ugrs ophold på n hundpnsion kostr nmt kronr. Vibk Knudsn Dansk Knnl Klub Fortsætts E

3 3 FREDAG DEN 1. JUNI numr af Wndy + 2 Blla Sara bøgr Kun 299 kr. Nyt og sp æ nd Horslandnd afsnit af -srin! 2011 Nr. 16,95 Kr. 36 di Følg m AND Nr Kr. 36,95 HORSEL Sp af H æ ndnd ors land afsnit -sr in! 2 lækr plakasttr ENDY-TE W TIL DIG NøgJUlLErTin S IPg Mød UBD Gavværdi: n mou Rocky ntai ponyn ERIEN _3_2012 _DA.indd 2 1 NOV EL Malou Uvnskab LE stor Julis da g! WENDYSERIEN WEN D SERI YEN på Lindh Gav værd i: kr. 10, UBD k blyant &! UBD 01_Forsid rdi: kr. 10,- kr. 10,- * FAN TA RIDE STISKE HEST E NDY-S WWnEd!d yi -fabrla ts Wndy hst t s h d r Fjo Gavvæ LÆS OM IG Glitt Fjolld føl blok ri sn nd julkal hst n i d til ørring k Fantastis TIL D n & glitt av-stick Lr rrs! Hstsko 20 Kr ,95 TEST 2 sm plakadutkhnksttosqsuizd r! n god Er dutil DinIGd? vn Plakatr Nr. 4 øj! Wn d y bli vr fo rls kt! artiklr t s h, r t a k la p flott dy. Gå ikk glip af d n W m o i r s n g t og dn spæ ndnd shoppn.dk i r.s w w w å p t n Bstil abonnm å p g in r r ll assn hvr k t s o p i t k ir d t r Du får Wndy lv sdagn! ls iv g d u å p t s n 3. ug s + 8 numr af Wndy, værdi: 2 Blla Sara bøgr Værdi i alt Din pris Du sparr 295,60 kr. 298,00 kr. 593,60 kr. 299,00 kr. 294,60 kr. * + porto 37,75 kr. Sådan fungrr dit abonnmnt: Du skal vær fyldt 18 år for at bstill t abonnmnt. Når vi har rgistrrt din bstilling, blivr dt først nummr af Wndy sndt til din adrss indnfor ca. 2-3 ugr. Hrftr vil du modtag bladt hvr 3. ug i t løbnd abonnmnt snst på udgivlssdagn. For at gør dt nmt for dig, forlængr vi automatisk dit abonnmnt - til normalpris - vd hvr ny abonnmntspriod. Du vil i god tid, indn dn ny priod startr, modtag t girokort for dn næst priod. Er du tilmldt BS, skr forlænglsn automatisk. Normalprisn kan du s på srishoppn.dk. Din Blla Sara bøgr får du tilsndt, når vi har rgistrrt din btaling. Du kan til hvr n tid opsig dit abonnmnt md t varsl på løbnd månd + 1 månd. Bmærk: Tilbuddt gældr for husstand i Danmark, som ikk har abonnrt indn for d snst 6 måndr. Du kan godt oprtt t abonnmnt til udlandt og Grønland og Færørn. Du skal blot vær opmærksom på, at dr kommr t kstra portotillæg på. For mr information kan du ring til kundsrvic på tlfon: llr skriv til: Tilbuddt gældr så læng lagr havs.

4 4 Kældyr Udgiftr for hundjr FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Et bsøg hos hundfrisørn r blot n af mang udgiftr, man skal afhold som hundjr. Arkivfoto: Sann Vils Axlsn Emang tusind kronr, fortællr Vibk Knudsn og tilføjr:»i Svrig har cirka 80 pct. n sundhdsforsikring på drs hund. I Danmark r dt kun pct. mn dt voksr still og roligt.«dt kostr dt: Ansvarsforsikring: kronr; sundhdsforsikring: kronr. Hundtræning Slvom nogl har godt styr på at lydighdstræn drs hvalp, vil d flst hav brug for at gå til hundtræning.»hvis du går hos n privat trænr, kan dt hurtigt bliv mgt dyrt. Mn typisk vil d kursr, som for ksmpl Dansk Knnl Klub afholdr, kost i omgnn af kronr for ott-ti gang. Hvis man så grn vil lav ting md sin hund frmadrttt, skal du også indbrgn dt.«dt kostr dt: Fra kronr. Bsøg hos dyrlægn Et årligt dyrlægtjk af vovsn r også n god idé. Dt r mgt forsklligt, hvad dyrlægrn tagr for tjkkt, mn oftst kostr dt kronr. Hrtil kommr udgiftr til vaccinationr, som hundn dog ikk nødvndigvis skal hav hvrt år. Dt bsluttr man vd dt årlig sundhdstjk. Vibk Knudsn fortællr også, at vor hund i dag lvr længr nd for 25 år sidn, og nogl dyrlægr tilbydr drfor ældr hund t såkaldt sniortjk. På dn måd kan gaml hund oprthold n god livskvalitt. Dt kan typisk komm op og kost omkring kronr. En andn sundhdsmæssig omkostning r all d kriblkrabl-dyr, dr lskr hund flåtr, loppr og orm som skal bkæmps md mdicin af forskllig art. Ormbhandlingsmidlr r rcptpligtig og krævr drfor n dyrlægkonsultation. Dt kostr dt: Fra 400 kronr og op mod t par tusind kronr om årt. Dt sidst farvl Når tidn kommr, hvor du skal sig dt sidst farvl til din hund, kostr også dt png. Dt sidst farvl r oft n af d størr udgiftspostr for hundjr, når kældyrt dør llr skal aflivs. Arkivfoto: Nils Hougaard»En af d størr udgiftr liggr vd dt sidst farvl. Og når dt kommr til at få din hund aflivt, r dt ign flintrnd liggyldigt, om dt r n intrnat- llr rachund,«sigr Vibk Knudsn. Dt kostr dt: Mllm og kronr. Fri, frisør og lovkrav Ifølg Vibk Knudsn r n af d ting, folk oftst glmmr at tænk på, indn d anskaffr sig n hund, hvor d skal gør af dn, når d tagr to ugr til Mallorca.»Dt r ikk all, dr har nogn, som kan pass drs hund, mns d r på fri. Og t to ugrs ophold på n hundpnsion kostr nmt kronr,«sigr hun. En andn udgift, dr tit ndr i glmmbogn, r hundns soignring, fortællr hun. For har du n hund, dr skal trimms llr klipps, kostr dt snildt kronr hvr trdj månd. Drtil kommr, at lovn krævr mr af hundjr, nd at d blot tgnr n ansvarsforsikring. Hundn skal ID-mærks og vær rgistrrt Dansk Hundrgistr, indn dn blivr ott ugr gamml og må tags fra modrn.»som købr skal man husk at få rgistrringsattstn md vd handln, og dt gældr for all slags hund. Ellrs hængr man pludslig på n kstra udgift til dyrlægns ID-mærkning på cirka 500 kronr og til slv optaglsn i Dansk Hundrgistr, som p.t. kostr 125 kronr,«sigr Vibk Knudsn. Dn skal også hav t lovpligtigt hundtgn, som minimum kostr omkring 100 kronr. Dr r altså n dl andr udgiftr nogl skal kun btals én gang, mns andr r fast i hl hundns lvtid.»ja, ud ovr at hund r djlig, så skabr d i virklighdn n btydlig omsætning i samfundt,«sigr Vibk Knudsn md t smil. Mn hun undrstrgr også, at dt r n alvorlig ovrvjls, man skal gør sig i forhold til at få hund. Og dt r ikk bar, om man har tid llr j dt r også, om man har råd llr j, og hvor mgt, man så har råd til. N GENNEMSNITSHUND TIL KRONER Magasint Samvirk har lavt n udrgning, dr visr, at n gnnmsnitlig familihund, som lvr i 12 år, kostr kronr i alt. Dt svarr til cirka kronr om årt og kronr om måndn. Dn størst post i Samvirks brgning r fodrt, som står for kronr på d 12 år. Hrftr kommr dyrlægudgiftr, forsikring og aflivning til n pris af kronr kronr r gåt til hundpnsion, kronr til hundsnor, kurv og andt tilbhør og kronr til lgtøj. D sidst kronr r dn købspris, Samvirk har rgnt ftr. Dansk Knnl Klub har lavt n film, dr båd handlr om, hvad du skal vær opmærksom på, før du købr n hund, og hvad dt kostr. Du kan s dn gratis på

5 FREDAG DEN 1. JUNI

6 6 Kældyr Hsttrapi FREDAG DEN 1. JUNI 2012»Hstn givr n følls af, at nogn bkymrr sig for mig«hst som trapirdskab r blvt almindligt i Danmark. Mød Stphani Nilsn, som tidligr havd slvmordstankr og skar i sig slv, mn ftr t forløb md hsttrapi har hun fåt livslystn tilbag. STEFFEN STUBAGER Trapiøvlsrn har lært Stphani Nilsn at tag ldrrolln ovr dyrn og på dn måd opnå n indr følls af succs. Foto: Camilla Stphan Fortsætts E

7 FREDAG DEN 1. JUNI SUND-Produktr til hund og kat Vitfoss har mr nd 75 års rfaring indnfor dyrfodr. Vors produktprogram imødkommr kravt om korrkt kostsammnsætning til hund og katt. Produktrn r sammnsat, så dyrn får all d nødvndig næringsstoffr, protinr, minralr og vitaminr. Fælls for all SUND-produktr: til all hund og katt minralr og vitaminr kontrollrs for at sikr n god og nsartt kvalitt SUND HVALP, 15 KG Prfkt til hvalp, drægtig og digivnd tævr. SUND HUND AKTIV, 15 KG fuldfodr til dn aktiv hund. Pr. stk. 249,- SUND KAT KØD, 15 KG Vlsmagnd fuldfodr md kød. Pr. stk. 275,- SUND KAT FISK, 15 KG fodr md fisk og fiskproduktr. Pr. stk. 305,- SUND HUND FIBER, 15 KG Fuldfodr md svinkød og hvd til all hund. Pr. stk. 245,- FIND DIN LOKALE LAND OG FRITID HER Jylland Aars, Vstvj 2 Tlf Aabybro, Mølhavvj 7-9 Tlf Bjrringbro, Jørgns Allé 33 Tlf Brædstrup, Vstrgad 30 Tlf Ejsing, Gddalvj 22 Tlf Farsø, Svinglbjrgvj 5 Tlf Glsborg, Lanvj 34 Tlf Grdstdbro, Hjortlundvj 20 Tlf Grnå, Djurslandskajn 1 Tlf Hadsund, Ålborgvj 46 Tlf Hillrslv, Ballrumvj 222, Thistd Tlf Hinnrup, Fanøvj 17 Tlf Hjørring, Johanns E. Rasmussns Vj 1 Tlf Holstbro, Mads Bjrrs Vj 2 Tlf Holstd, Storgad 113 Tlf Hovdgård, Industriområdt 4 Tlf Ikast, Ndr Hstlundvj 30 Tlf Karup, Gnvj 5 Tlf Kljtrup, Skårupvj 60 Tlf Malling, Holmskovtoftn 1 Tlf Nykøbing Mors, Ringvjn 72 Tlf Nr. Vium, Viumvj 42, Vidbæk Tlf Nørr Nbl, Borkvj 63 Tlf Oddr, Højmarksvj 1 Tlf Randrs, Lorntzgad 19 Tlf Rom, Lmvig, Ovrbyvj 4 Tlf Rødkro, Mjølsvj 60 Tlf Hillrslv Stagstrup Nyk. Mors Rom Holstbro Vmb Østrild Skiv Ejsing Karup Aars Farsø Viborg Bjrringbro Thorning Vrå Hadsund Hjørring Aabybro Vstr Hassing Vaarst Sørup Kljtrup Dybvad Glsborg Randrs Grnå Skørring Hinnrup Silkborg, Ebstrupvj 60 Tlf Skiv, Nordhavnsvj 10 Tlf Skjrn, Industrivj 33 Tlf Skærbæk, Industrivj 36 Tlf Skørring, Andivj 17 Tlf Stagstrup, Møglvj 3 Tlf Støvring, Hjdsbækvj 69, Sørup Tlf Svindbæk, Vjlvj 268 Tlf Søndrborg, Højsvj 1 Tlf Thorning, Bommn 11 Tlf Tøndr, Kærgårdsvj 3 Tlf Vaarst, Vaarstvj 257 Tlf Vmb, Nørrgårdsvj 1 Tlf Vstr Hassing, Aslundvj 42 Tlf Viborg, Marsk Stigs Vj 5 Tlf Ølgod, Industrivj 11 Tlf Østrild, Østrild Byvj 105 Tlf Fyn og ørn Aarup, Industrivj 1, Grønnmos Tlf Frankfri, Hllvad 16 Tlf Ring, Østr Ringvj Tlf Rudkøbing, Nørrbro 204 Tlf Ulbøll, Fåborgvj 127 B Tlf Ærøskøbing, Stor Ris Landvj 22 Tlf Sjælland og ørn Bromm, Munkbjrgbyvj 29 Tlf Bårs, Korndrvt 4, Præstø Tlf Korsør, Tilmanns All 1 Tlf Nakskov, Linköpingvj 9 Tlf Nykøbing Falstr, Nordnsvj 6 Tlf Ringstd, Jættvj 11 Tlf Skæving, Skævingvj 23 Tlf Tølløs, Agrovj 5 Tlf Ubby, Hovvj 30, Jrslv Tlf Vig, Møllvj 56 Tlf Bornholm Aakirkby, Birgrsvj 1 Tlf Nxø, Ndr. Strandvj 4 Tlf Rønn, Borgmstr Nilsns Vj 14 Tlf Pr. stk. 285,- Nr. Vium Silkborg Ikast Skjrn Hovdgård Brædstrup Svindbæk Ølgod Nr. Nbl Skærbæk Rødkro Tøndr Holstd Grdstdbro Sundvd Malling Oddr Aarup Frankfri Ring Ulbøll Ærøskøbing Samsø Ubby Bromm Korsør Rudkøbing Nakskov Vig Tølløs Ringstd Bårs Skæving Nykøbing F. Aakirkby Rønn Nxø Vi tagr forbhold for trykfjl og udsolgt varr. All prisr r angivt i DKK inkl. moms. S S åbningstidr i id å l d og f i id dk mgt mr på

8 8 Kældyr Hsttrapi FREDAG DEN 1. JUNI 2012 EPå E n bondgård i Nordsjælland har tnagpign Stphani Nilsn oplvt t mindr mirakl, hvis hun slv skal sig dt. Før havd hun nmlig t lndigt liv, hvor hun tænkt på at bgå slvmord og skar i sig slv. Mn sidn hun sidst sommr har vært i trapi md hst, r hnds liv blvt nogt værd ign, syns hun.»når jg r sammn md hstn, så glmmr jg min fortid. Hstn får mig til at vær i n andn vrdn og bliv glad i stdt for kd af dt,«sigr dn 17-årig Farum-pig. Stphani Nilsn r n ud af t stignd antal børn og voksn danskr, dr får trapi md hst. Sammn md t par andr pigr brugr hun mr nd 20 timr om ugn på ridtraput Christin Tolvrsns bondgård i Skæving, som r t af mr nd 30 stdr i landt, dr brugr hst som psykologisk værktøj til at hjælp mnnskr.»ridtrapi voksr i Danmark. For ksmpl undrvisr jg flr og flr i at udøv ridtrapi slv,«sigr Christin Tolvrsn, dr ud ovr at hav tr ung pigr md vansklig opvækstproblmr på sin gård fm dag om ugn dsudn får bsøg af op mod 20 voksn md lidlsr som skizofrni, spisforstyrrlsr, ADHD, autism llr lavt slvværd. komptncr og lærr at kunn pass t arbjd. Så hvad gør hstn? Hvad kan mnnskr lær af dyrn? I Stphani Nilsns tilfæld handlr dt om gnnm øvlsr at tag ldrrolln ovr hstn og på dn måd opnå n indr følls af succs. I n firkant formt af fir tung, rund bjælkr, står hun for ksmpl sammn md dn hvid arabrhst Fangio. Han stikkr sin mul ind i lommrn på hnds trøj for at stjæl hnds godbiddr, mn dt må han ikk, for han har ndnu ikk gjort sig fortjnt. I stdt for trykkr hun ham forsigtigt i brystt, og han tagr t skridt ud af bjælkfirkantn. Slvom hstn r drillsyg og nu stikkr tungn ud for at slikk hnd i ansigtt, så har Stphani Nilsn tydligvis ovrtagt styringn. Hun smilr. Når hun pgr til vnstr, løbr Fangio vnstr om bjælkrn, og når hun pgr til højr, styrr han mod højr. Når hun ladr armn fald, trædr Fangio ind i firkantn for at få sin godbid. Samspillt givr Stphani Nilsn n varm fornmmls indni, sigr hun. En følls af succs Stphani Nilsn hørr til dn sidst grupp. For hun har ingn god mindr fra sin barndom, og ftr sin fars død for få år sidn bgyndt hun at tænk på at bgå slvmord og at skær i sig slv for at få afløb for sin grumm tankr. Og ovr i skoln mobbr d andr hnd. D sigr, at hun r n møgludr. Hun bgyndt drfor på bondgårdn i forbindls md dn særligt tilrttlagt ungdomsuddannls (STU) for ung udn mulighd for at gnnmfør n andn uddannls. Dt r mningn, at hun skal komm på gårdn, indtil hun får mr slvværd, størr social,,hst r vrdnsmstr i at guid mnnskr gnnm drs gn føllsr. Når man r i kontakt md så kæmp t dyr som n hst, opnår man n norm succsoplvls. Lon Hjorth coach Fm dag om ugn får traput Christin Tolvrsn bsøg af Stphani Nilsn og to andr pigr md vansklig opvækstproblmr på sin gård. Foto: Camilla Stphan Smart Sport Dog Slr kun 189,- Vi har også dn original Julius K9 Sl fra 229,- ALT TIL LOPPEBEKÆMPELSE Dybdgravrt HUNDETEGN Så tkstn altid kan læss! SUPER TILBUD 2 stk. kun 69,- (ns) AKTIVITETS SPIL SUPER PRIS KUN 99,- Også Nina Ottosson aktivitts lgtøj Alt til hundn på tur: Bil - Båd - Cykl - Camping

9 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Hsttrapi Kældyr 9»Hstn givr for n gangs skyld n følls af, at nogn bkymrr sig for mig. Dt har jg manglt i mit liv. Jg har manglt massr af kærlighd, for dn nst kærlighd jg fik, var fra min far, mn han r jo død,«sigr Stphani Nilsn. Brug for forståls Ntop dn forståls, som man som mnnsk kan oplv at få fra hstn, r nøgln i hsttrapin, sigr Lon Hjorth, dr brugr hst til at coach profssionll til at lær sig slv bdr at knd. For hst og mnnskr vnr som to af vrdns nst skabningr at komm i kontakt md hinandn at connct fordi d r i stand til at vis drs føllsr gnnm kropssprog. Når Stphani Nilsn får Fangio til at træd tilbag vd at prikk ham roligt i brystt og styrr ham rundt om bjælkfirkantn, connctr hun md andr ord md dyrt. Og når dnn kontakt r i gang, sigr Lon Hjorth, kan hun lær sig slv»når jg r sammn md hstn, så glmmr jg min fortid. Hstn får mig til at vær i n andn vrdn og bliv glad i stdt for kd af dt,«fortællr Stphani Nilsn. Foto: Camilla Stphan Fortsætts E - dit kældyr i cntrum Vi r t tam af ngagrd og vluddannd dyrlægr og vtrinærsygpljrskr. Hos os r faglig ksprtis, tryghd og omsorg nøglord. Svnstrup Dyrklinik Hobrovj Svnstrup Tlf Aalstrup Dyrklinik Tstrupvj Aalstrup Tlf Hobro Dyrhospital Smdvj Hobro Tlf Aars Dyrhospital Industrivj Aars Tlf ISO 9001 godkndt familidyrspraksis Bsøg os på:

10 10 Kældyr Hsttrapi FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Christin Tolvrsn bhandlr op mod 20 voksn md lidlsr som skizofrni, spisforstyrrlsr, ADHD, autism llr lavt slvværd på sin gård. Foto: Camilla Stphan E bdr at knd og bliv dygtigr til fuldstændigt grundlæggnd mnnsklig gnskabr som at vær ægt llr at sig fra, hvis dr r nogt, hun ikk har lyst til at gør.»hst r vrdnsmstr i at guid mnnskr gnnm drs gn føllsr. Når man r i kontakt md så kæmp t dyr som n hst, opnår man n norm succsoplvls. Man får n varm følls indni, for lig pludslig vil nogn én. Man blivr ldrn,«sigr Lon Hjorth. Mn så langt kommr man kun, hvis man r i stand til at vær 100 pct. ægt ovr for hstn og ikk mindst sig slv.»når man til gngæld drtil, så bgyndr man at lær ting om sig slv og sit indr føllssliv, ÅRETS NYHED: KÆMPEODDERE åbn 24 timr i døgnt ffra ra 2. juni Vors ntbutik r altid åbn! DAGLIGE FODRINGER DANMARKS STØRSTE LØVEFLOK! KOM OG HILS PÅ FRIEDA OG SARO NEM OG HURTIG HANDEL, MED ALT TIL DINE DYR 9/6 + 10/6: SEBASTIAN & CHAPPER LØVEPARKVEJ 3 GIVSKUD DK-7323 GIVE TLF.: læs om dyrfodringr, safaribus, safaritog, årskort m.m. Dislvj 3c 6000 Kolding Tlf Fax

11 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Hsttrapi Kældyr 11 som almindlig psykologr llr coachs måsk ikk har vært i stand til at få frm i én,«sigr hun. Svært md spisforstyrrlsr Dt gældr ikk kun for tnagpigr md svær opvækstproblmr, mn mang, dr slås md nogt psykisk, som traumr ftr slmm oplvlsr. I USA har hsttrapi vært brugt md stor succs til at få soldatr md voldsomm krigsoplvlsr i bagagn til at få styr på drs tankr og komm op af dt hul, d var røgt nd i. Og ifølg Hild Haug fra dt norsk Univrsitt for Miljø- og Biovidnskab, dr forskr i, hvad tnagr kan få ud af at brug tid md hst, blivr dyrn også brugt af traputrn til at komm ind på livt af vansklig patintr på n snu måd.»blandt andt r dt blvt påvist, at adfærdsvansklig drng skjr mindr ud, ftr at d har vært i trapiforløb md hst,«sigr Hild Haug. Mn slvom ridtrapi og samvært md hst kan hjælp mang vidr, så rkndr Christin Tolvrson, at hun i viss tilfæld må giv op.»mang har dt så dårligt, at hst aln ikk kan hjælp dm. Drfor r mang nødt til at modtag psykologhjælp vd sidn af. Jg må godt nok indrømm, at jg kommr til kort ovr d flst pigr md spisforstyrrlsr, for min patintr skal slv vill bliv bdr. Dt vil anorksiramt pigr sjældnt,«sigr Christin Tolvrsn. Hun har drfor flyttt hovdfokus i sin trapi fra at hlbrd pigr md spisforstyrrlsr til at giv pigr som Stphani Nilsn mod på livt for hr kan hun rnt faktisk s rsultatr.»dn grupp af ung, som har haft t dårligt liv og r blvt mobbt og så vidr, r hlt klart lttr at arbjd md. Hr mærkr man, at d blivr bdr til at tal og åbn sig op og får glædn tilbag i livt,«sigr hun. Slvtillid og ny vnind Stphani Nilsn har fåt dt langt bdr md Samvært md hstn Fangio har givt Stphani Nilsn ny livsglæd og tro på gn vnr. Foto: Camilla Stphan,,Blandt andt r dt blvt påvist, at adfærdsvansklig drng skjr mindr ud, ftr at d har vært i trapiforløb md hst. Hild Haug forskr sig slv og sit liv. Ud ovr at vær stoppt md at skær i sig slv har hun for ksmpl fåt n ny vnind, og hun har lært at tal, så man kan faktisk kan hør, hvad hun sigr.»da Stphani bgyndt hr sidst år, kunn jg ikk hør, hvad hun sagd. Hun turd aldrig at sig nogt. Dt gør hun nu, og dt r t kæmp frmskridt,«lydr dt fra traputn Christin Tolvrsn. Stphani Nilsns samvær md hst har også btydt, at hun har lært at sig fra i sin hvrdag for ksmpl hvis hnds ny vnind vil hav hnd md nd på hovdgadn i Farum, mn hun bar ikk har lyst, så sigr hun nj. Dt kunn hun ikk få sig slv til tidligr. Og ikk mindst har hun fåt n frmtidsdrøm: at arbjd md dyr.»stphani tagr én dag ad gangn og r ikk flov ovr at skull arbjd som ufaglært. Dr finds også t godt job til hnd, så hun kommr til at kunn klar sig slv,«fortællr Christin Tolvrsn og fortsættr:»hvm vd måsk blivr hun n dag ridtraput?«n Dn glad vildtlvnd kat r død! Kan vi vær dt bkndt? når dt kostr så lidt at hjælp. SMS 100 kr. til KV på 1241 Ellr bliv mdlm for 300 kr. om årt på Hjælp d vildtlvnd katt, baggårdskattn og d hjmløs katt. Hvrt år bhandlr vors 4 intrnatr katt, og vors 8 kørnd kattinspktørr løsr problmr md ovr vildtlvnd og hrrløs katt. Vi har brug for din hjælp i dnn tid. Kattns Værn Tlf

12 12 Kældyr Intrviw Antt Røpk FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Antt Røpk shapr dn canadisk polarræv Rosa Blanca md n godbid. Foto: Stn Wrm En mavfornmmls for dyr Dyradfærdsspcialist Antt Røpk har rdt md vild hst i Australin, lvt i ulvparkr i USA, trænt dyr til film og hr. og fru Danmarks kældyr i sin klinik. Og i sit arbjd md alt fra frør til lfantr brugr hun sin mangårig rfaring og ikk mindst sin særlig vn for at kommunikr md dyr.»kald dt bar n mavfornmmls,«sigr hun. NANA ELVING HANSEN Dr r ingn tvivl om, at dyr fyldr mgt i dyradfærdsspcialist Antt Røpks liv. I hnds klinik på gårdn i Nordsjælland r væggn bklædt md billdr af hnds dyr, billdrammr md ulv står i vinduskarmn og n Potn og Lillmor-strib har ndda sngt sig ind. Emnt r t indslag i TV 2 s Go Morgn Danmark, hvor hundn brokkr sig ovr, at dt handlr om katt.»dyr r mgt instinktiv. D lvr i nut. Dt r dt, jg lskr vd dyr,«sigr Antt Røpk og samlr hændrn for at undrstrg pointn. Hun har ddikrt sit liv til at forstå dyrs adfærd. Fra biologistudit på univrsittt og kursr på Landbohøjskoln til ophold i amrikansk ulvparkr og på australsk fårfarm har hun hl livt arbjdt md at udvikl sit særlig talnt for at håndtr dyr. Et talnt, hun nok ikk har fra frmmd. Hnds farfar trænd schæfr til at vær rdningshund i dt lokal civilforsvar og i hjmmværnt. Og fra hun var ti år gamml, var hun md ud på træningspladsn. Så allrd undr sin opvækst på Lolland var Antt Røpk klar ovr, at hun ikk var som d andr, når dt kom til dyr. Dt vist sig især i hnds først rigtig dyrvnskab md kioskjrns rottwilr Bonni, som all andr i byn var bang for. Rottwilrns ustandslig gøn blv n dag for mgt for dn dngang 14-årig Antt Røpk, og hun fik kioskjrn til at lad hnd gå n tur md Bonni. Til alls ovrraskls stoppd Bonni sin gøn og gik vlvilligt md. Og drftr var dn lill pig og dn stor rottwilr bdst vnnr. Ikk n baby, dr sigr vov Slvom Antt Røpk og rottwilrn Bonni havd t vnskab, r dt ikk nsbtydnd md, at hundn var lig som n mnnskvn. En af hnds størst kæphst r nmlig, når mnnskr ovrførr mnnsklig føllsr og adfærd på dyr.»et dyr r ikk n baby, dr sigr vov! Dt kan vækk nogl af d samm føllsr, mn du kan ikk forvnt, at dyr for ksmpl r taknmmlig llr følr skyld. På dn andn sid bærr d så hllr ikk nag og blivr ikk jaloux,«sigr Antt Røpk. Dt skylds, at mnnskr har t konkrt, analytisk sind, mns dyr har t instinktivt sind, forklarr hun. Drfor kan dyr ikk rationalisr og opgør tingn i sort og hvidt, lykk og ulykk, rigtig og forkrt, som mnnskr kan. På samm måd har d hllr ikk d mr komplks og bvidst mnnsklig føllsr som skyld, taknmmlighd og jalousi. Ifølg Antt Røpk r dyrs fundamntal føllsr instinktivt bundn. Dt vil sig, at t dyrs adfærd har n tilknyttt basisfølls som glæd llr angst til bstmt ydr handlingr. Når n hund tissr ind i hust r dt altså ANETTE RØPKE Dyradfærdsspcialist, 41 år. Bor sammn md syv katt, tr hund, fir hst, n ræv og sin sksårig søn på n gård i Nordsjælland. Er blandt andt kndt fra Go Morgn Danmark på TV 2. Har trænt hundn, dr spilld Kvik i tatrstykkt Matador i Opran og har blandt andt arbjdt md spillfilmn D Størst Hlt, Anja ftr Victor, Storm og Karlas Kabal. Har også trænt dyr til rklamfilm for Tryg, Coca Cola, Nokia, IKEA, Dn Gaml Fabrik (marmlad), Kllogg s, B&O og mang andr. ikk, som Antt Røpk oft hørr folk sig, n provokation. Dt r dyr slt ikk i stand til. Dr liggr andr forklaringr bag adfærdn som for ksmpl frustrationr i forhold til dt liv, hundn lvr. Drfor r dt ifølg hnd også n misforståls, når folk snakkr om, at dyrt prøvr at tag magtn fra mnnskt.»hund, katt og hst og dyr gnrlt opfattr ikk mnnskt som n dl af flokkn. Hund oplvr for ksmpl instinktivt, at mnnskr har andr raktionsmønstr og sr dm drfor som andrlds. På dn måd r dt også n misforståls og n skrøn, at dyr forsøgr at tag magtn fra mnnskr. D ragrr instinktivt og ubvidst og har ikk bvidst motivr bag drs adfærd. Dt r mnnsklig adfærd, folk læggr ovr på dyrn,«sigr hun og forklarr, at dyr i stdt opfattr forholdt mllm dm og mnnskt som n flrartsflok. Og slvom dt nok kan vær i bdst mning, at folk bhandlr drs dyr som mnnskr, r dt at gør dyrt n bjørntjnst, lydr dt fra dyradfærdsspcialistn:»hvis du bhandlr dyrt som t mnnsk, bgrænsr du dyrt. Dt blivr frustrrt og forvirrt. Du får for ksmpl klistrhund og -katt, som r fuldstændig uslvstændig og konstant søgr mnnskts opmærksomhd.«fortsætts E

13 13 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Fakta om dyr ET BLAD TI L D AN L OM K IG S.6 Pts nr,95 Pris: 34 YR! I DE D VIND DI SN E TO P Y-FILMEBLADET TIL Å N PÅ D FLUGT Nr VD! Pris: 34,95 DIG SOM KAN LIDE DYR! BLAD Flott billdr og plakatr ET TI L DIG S OM Pts nr.4 Pris: 34,95 KAN L I DE DY VIND! Tjk all d sød plakatr! Fin bold! Tips & tricks til plj og lg Tst og opgavr ndt! Jg va SØDE s srn R! Y D E ST læ Pts- sød Sikkn and!, mn Fin hu! r varm lidt fo ahua Chihuj lill n - n s Sommrsjov md VOVSEN Endlig! stjrn VI rnsr Vi r Stjrn kældyvnnr! da Jg r n! n kani Sød Dyr ir famil r Vild dy cts fa Kold Husdyr iz u Miniq nuttd Gavværd i: 10 kr. Er vi så små? Bibr So dråbrm to vand! KILLINGERLillHrmlinkaninn & hygg lig Hamst r Jg har kun lidt hår! Jg har massr! Er jg kndt? Tid til n klipning? Mily Cyrus TEMA: 6 PM 1 1:3 5/24/1 Jp! Gnavr marsvin hamstr kanin rott Stjrnrns sødst hund Cairnt rrir Chins crstd dog Gavværdi: 10 kr. Altid fu d 1 Gavværd tan.ind _t Justin Vi r da størst hr på sidn! P1104_ 001_tt an.indd 1 i: 10 kr ld far t på! n Jg vil vær pi lot! Blød og Kylling sød r Jg vil væ Ptsh r lt! NYHED! Dit dy r ka n PE TS H bliv ELT Find dt i nærmst kiosk llr suprmarkd Nyt blad hvr månd

14 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Sommrsmart! Brug for nogt nyt? Hr kan du frisk din gardrob op indn all sommrns aktivittr. Vi har massr af modllr i ridbuksr til damr, børn og hrrr. Vlkommn i butik llr wbshop! Hundn Knzo - bdr kndt som Storm i filmn af samm navn - givr t stort knus til sin trænr Antt Røpk. Foto: Stn Wrm T.o.m. 25 juni 15% rabat* på all ridbuksr (ikk HV Polo) * Rabattn gældr ikk for mærkt HV Polo. Kan ikk kombinrs md andr rabattr og tilbud. Sommrsød! Halsbånd og lin i fl ott farvr Halsbånd 25,- Lin 45,- Rundsyt drssurhalsbånd. Ø 6 mm. Lt og bhaglig nylonlin. 6 mm x 1,8 m. E,,Et dyr r ikk n baby, dr sigr vov! Dt kan vækk nogl af d samm føllsr, mn du kan ikk forvnt, at dyr for ksmpl r taknmmlig llr følr skyld. Hund, hst og frør Antt Røpks først dyrvn var nok n hund, mn hnds dyrvrdn rækkr langt ud ovr hund og katt. Hun har trænt alt fra frør til lfantr. Mn også hst har n særlig plads i hnds hjrt. Hun har rdt, sidn hun var barn, og ftr gymnasit tog hun t år til Nw Zaland og Australin og arbjdd som cowboy på fårfarm. Og på d australsk slttr studrd hun også d halvvild hst, australirn kaldr brumbys.»dt var n fuldstændig fantastisk oplvls. Bar at rid rundt på hstryg midt ud i ingnting og studr d hr halvvild hst. Dt r ikk mang forundt,«sigr Antt Røpk og fortsættr ivrigt:»jg har også studrt hos forskllig ridmstr vrdn ovr. Hos alt fra shamanr og aboriginr til portugisisk tyrfægtr. Portugisisk tyrfægtning r jo hlt andrlds nd dn barbarisk variant i Spanin. I Portugal jagr d kun tyrn for at tst dns udholdnhd. Dt går ikk ud på at dræb tyrn, mn tværtimod på at udvælg, hvilk tyr d vil avl på og på at træn hstns og tyrfægtrns hurtighd og balanc md hnblik på snr kvæghyrdning til hst.«

15 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 Intrviw Antt Røpk Kældyr 15 Hnds studi af d halvvild hst down undr og tid hos forskllig ridmstr har fåt hnd til at still skarp på dn måd, vi holdr hst i Danmark.»Hst r flokdyr og byttdyr. Og d r nomaddyr, som bvægr sig ovr stor viddr i flok. Og hvad gør vi hrhjmm? Vi sættr dm i n boks på 3 x 3 mtr og smidr dm ud på n lill fold, to-tr timr om dagn. Dt r stik imod drs natur. Jg har trænt hundrdvis af hst, mn jg har vært nødt til at hold op, for jg kan ikk hold ud at s dn måd, vi bhandlr dm på hr i landt. Dr r sikkrt nogl, dr vil hugg hovdt af mig for at sig dt, mn vi blivr nødt til at hav fokus på drs trivsl,«sigr hun. Rjsn ftr normalitt I sin bog Dyrstmmr min kommunikation md dyr fortællr Antt Røpk historir fra sin mang rjsr. For ksmpl om hnds oplvlsr sammn md aboriginrn Frank, som var dn først, hun mødt, dr kunn tal md dyr. Lig som hnd slv. I bogn fortællr hun nmlig også for først gang rigtig om sin hyprsnsitivitt.»min rjsr har btydt for mig, at jg har GODE RÅD FRA DYREHVISKEREN Træn ftr oprindls Om dt r n hund, hst llr kat r n af d vigtigst ting at træn dm ud fra drs oprindls, påpgr Antt Røpk.»Når man skal træn t dyr, skal man altid tag udgangspunkt i dyrts oprindlig funktion, modularisrt (llr spcialisrt) intlligns og rang. F.ks. r n granddanois oprindligt avlt til at vær kvægvogtr. Drfor har dn stor instinktiv intlligns og ikk n særlig stor lydighdsintlligns. Dvs. at dt bl.a. kan vær svært at træn n granddanois til f.ks. at sidd still i lang tid, da d mistr orintringn og ovrblikkt ovr dt, d skal vogt. Du skal også tag udgangspunkt i dt nklt dyrs rang altså hvor slvsikkr llr usikkr dyrt r. Har du t mgt slvsikkrt dyr, r dt bgrænst, hvor mgt du kan træn dt i forhold til samarbjd og lydighd. Er dyrt usikkrt, kan du ikk kræv for mgt af dt.«gå langsomt frm Lig som ulvn r hundn t flokdyr. Drfor r dt gntlig unaturligt for dm at vær aln hjmm.»ni ud af ti af Danmarks hund lidr af sparationsangst. For hund r ikk lavt til at bliv forladt. I t ulvkobbl r dr altid nogl, dr blivr tilbag hos hvalpn. D blivr aldrig ftrladt aln. Drfor r n af d ting, folk oftst gør forkrt, at d går for hurtigt frm i forhold til at træn hundn til at vær aln hjmm. Dt r nogt, dr skal shaps op i bittsmå skridt. I startn r slv ti minuttr for lang tid at vær væk fra hvalpn.«shaping r n træningsmtod, hvor man langsomt formr dyrs adfærd. Vælg rac md omhu»når du skal hav n hund llr n kat, r dt mgt vigtigt at tænk ovr, hvilkn rac du vælgr. Bor du for ksmpl i ljlighd r dt bdst at vælg n hund, dr ikk r lavt til at bvæg sig ovr stor afstand som granddanoisn, mn drimod n af tmplvagthundracrn d hr små puddrkvast som f.ks. n maltsr dr r lavt til at sidd still og hold øj. Dt handlr også om at vælg n sund rac. Nogl r domsticrt og avlt, så dt r på grænsn til dt usund.«kunnt føl mig normal. Som barn har jg altid følt mig unormal, fordi jg altid har vært hyprsnsitiv. Mn på min rjsr mødt jg folk, dr var lig som mig,«fortællr Antt Røpk. Lig sidn hun var barn, har hun vært i bsiddls af t kstra fintfølnd sansapparat. Dt r dt, dr liggr bag hnds særlig dyrtækk. Når hun talr md dyr, r dt altså ikk sådan, at d har n dcidrt samtal. Hun har på n måd bar t kstra gar, som hun kaldr dt, i sin sansr, dr gør hnd i stand til at tolk dyrns kropssprog og hurtigt opfang drs fysisk og psykisk tilstand. Antt Røpk brugr bgrbt instinktiv tlpati om hnds særlig vn til at forstå og kommunikr md dyr. Nogl vil måsk kald dt ovrtro. Mn ifølg hnd handlr dt om naturvidnskab, om biologi.»et instinkt r nogt mdfødt, som man ikk r bvidst om, når man udførr dt. Tlpati bstår af ordn tl (fjrn) og pati (følls), som kan ovrsætts som sympati på afstand. Hvordan kan dt så lad sig gør?«spørgr hun og svarr straks:»jo, dt r fordi, dr r nogt, dr hddr ætrn luftn og dr r forskllig undrlag i ætrn. I d forskllig lag r dr forskllig frkvnsr. Dt r drfor, vi for ksmpl kan hør musik på Radio 100 FM dt n øjblik og på Nova FM dt andt. Ethvrt individ udsndr på samm måd forskllig lktromagntisk impulsr, dr r særlig for dm. Vi kan sammnlign dt md t tlfonnummr. Når vi så mødr andr mnnskr, blivr dt tlfonnummr kodt ind, og jo mr vi mødr hinandn, ds mr blivr d hr impulsr llr strng i ætrn knyttt dt r dt, dr skr, når folk talr om at knytt bånd. På dn måd r dt jo rn biologi. Subtil biologi, mn rn biologi.«gnrlt har Antt Røpk n mgt vidnskablig tilgang, når hun skal forklar sin kommunikation md dyr. Og dt handlr båd om, at hun slv vil forstå dt, mn også om at få anrkndls fra d skptikr, dr stjlr vd ordn hyprsnsitivitt og tlpati.»jg har altid vært hyprsnsitiv. Dt r rt anrkndt i USA, hvor biologn Ruprt Shldrak blandt andt har bvist, at instinktiv tlpati ksistrr. Mn danskrn r knap så åbn. Så dr r nogl, dr syns, jg r nuts dog færr og færr hldigvis. Mn dr r jo nogn, dr skal spark til folk,«sigr hun og indrømmr, at hun også godt kan lid at provokr lidt. At ryst folk ud af drs lukkd vrdn og indgrod vanr. Mn d vidnskablig forklaringr på hnds kstra sansgar r også md til at afmystificr dt. For dt r slt ikk så mystisk ign, påpgr Antt Røpk:»Dt r gntlig ikk så hokus pokus-agtigt. Dt r bar dt, folk normalt kaldr mavfornmmls. Og dt har all mnnskr jo.«ud i flokkn Hvad ntn du kaldr dt mavfornmmls, biologi llr tlpati, så r Antt Røpk dt, mang nok vil kald n dyrhviskr. Ligsom Robrt Rdford i Hollywood-filmn Hsthviskrn, dr nærmst på magisk vis kunn få slv dn mst ødlagt hst på rtt kurs ign. Og Antt Røpk har da hllr intt imod at bliv kaldt dyrhviskr.»en dyrhviskr r n, dr talr sagt. En, dr lyttr til d ikk-hørbar stmmr i ætrn. Man lyttr til vindn, som th nativs sigr,«sigr hun. Mn slvom hun på sin mavfornmmnd biologisk måd kan tal md dyr, r dt også vigtigt for hnd at komm ud blandt mnnskdyr. Drfor r hnds arbjd md dyr i film og rklamr n stor dl af hnds liv og vil fortsat vær dt. Hnds dyrmodlburau, Animal Modls, r Danmarks størst, og vd at lav film kommr hun ud at løb md flokkn, som hun kaldr dt.»jg vil stadig arbjd md film. Dt r smaddr sjovt at vær n dl af ulvflokkn. Og så r dt ikk sundt for mig at vær for mgt lonly wolf. Dr kan jg nmt bliv for optagt af mig slv, og jg kan ikk så godt lid slvoptagd mnnskr.«n HJÆLP OS MED AT HJÆLPE DYRENE Mdlmskab Bliv mdlm hos Dansk Dyrværn Århus dt kostr kun kr. 150,- om årt. Du støttr dyrværnsarbjdt og blivr holdt orintrt gnnm mdlmsbladt Vor Dyr, dr snds til dig fir gang årligt. Arv og Gavr Dansk Dyrværn Århus r fritagt for arv- og gavafgift! All gavr kan fratrækks på slvangivlsn, dog udgør dt maksimal fradrag pr. prson kr ,-. Ønsks fradrag på slvangivlsn for gavbløbt, bds cpr. nr. oplyst, da DDÅ skal indbrtt dtt til Told & Skat. Giv t dyr t nyt godt hjm Dr r åbnt på intrnatt all dag kl Dog onsdag lukkt. S oplysningr om dyrn på forningns hjmmsid. DANSK DYREVÆRN ÅRHUS Tingskovn 5, 8310 Tranbjrg

16 16 FREDAG DEN 1. JUNI 2012 BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN FLÅTER LOPPER MYG PELSLUS SANDFLUER DK1205P15 Scan QR-kodn og få mr information Bayvantic r nm at påfør md brugrvnlig piptt og kan anvnds til hund fra d r 7 ugr og vjr ovr 1,5 kg. Bayvantic Vt. spot-on, opløsning til hund (1 ml indholdr 100 mg imidacloprid og 500 mg prmthrin). Indikation: Til bhandling og forbyggls af loppangrb (Ctnocphalids flis, Ctnocphalids canis) på hund. Loppr på hund dør indnfor 1 døgn ftr bhandling. Én bhandling forbyggr ydrligr loppangrb i 4 ugr. Præparatt kan anvnds som n dl af bhandlingsstratgin vd loppbtingt allrgisk drmatit. Til bhandling af plslus (Trichodcts canis). Præparatt har n vdvarnd acaricid og rpllrnd virkning mod flåtangrb. Dnn vdvarr i hnholdsvis 4 ugr (Rhipicphalus sanguinus, Ixods ricinus) llr 3 ugr (Drmacntor rticulatus). Flåtr, som allrd r på hundn, dræbs ikk md sikkrhd indn for 2 dag ftr bhandling, mn kan forbliv på hundn. Dt anbfals at fjrn diss flåtr, indn bhandling fortags, så d forhindrs i at fæstn sig og sug blod. En bhandling har rpllrnd ( anti-blodsugnd ) virkning på sandflur i hnholdsvis 2 ugr (Phlbotomus papatasi) llr i 3 ugr (Phlbotomus prniciosus), på myg i hnholdsvis 2 ugr (Ads agypti) og i 4 ugr (Culx pipins) og på almindlig stikflur (Stomoxys calcitrans) i 4 ugr. Administrationsmåd: Kun til brug på hudn. Dosring hund: 1,5-4 kg: 1 piptt a 0,4 ml; 4-10 kg: 1 piptt a 1,0 ml; kg: 1 piptt a 2,5 ml; kg: 1 piptt a 4,0 ml. Til hund på ovr 40 kg brugs n passnd kombination af pipttr. Kontraindikationr: Må ikk anvnds til katt. Hvalp undr 7 ugr bør ikk bhandls. Bør ikk anvnds i tilfæld af ovrfølsomhd ovr for d aktiv stoffr llr t llr flr af hjælpstoffrn. Bivirkningr: I mgt sjældn tilfæld kan dr hos hund ss forbigånd hudraktionr (såsom øgt lokal klø, kradsn og gnidn, alopcia (hårtab), og rødmn på applikationsstdt) og sløvhd. Symptomrn forsvindr normalt af sig slv. I mgt sjældn tilfæld kan hundn vis adfærdsændring (uro, rastløshd, pibn llr d rullr sig), mav-tarm symptomr (opkastning, diarré, øgt savln, llr ndsat apptit) og nurologisk raktionr så som ustabil bvæglsr og spjættn hvis hundn r følsom ovrfor prmthrin. Diss symptomr r normalt forbigånd og krævr ingn bhandling. Drægtighd og digivning: Kan anvnds undr drægtighd og laktation. Forsigtighdsrglr: Undgå at pipttns indhold kommr i kontakt md øjn llr mund på hundn. Tillad ikk nyligt bhandld dyr at slikk på hinandn. Tillad undr ingn omstændighdr at bhandld hund får adgang til nogn form for ovrfladvand i mindst 48 timr ftr påføringn, da præparatt r skadligt for organismr i vandt. Særlig forsigtighdsrglr for dn prson, dr administrrr præparatt: Undgå at hud, øjn og mund kommr i kontakt md præparatt. Spis, drik og ryg ikk undr påføringn. Vask hændrn grundigt ftr brug. Vd spild af præparatt på hudn afvasks dnn straks md sæb og vand. Prsonr md kndt hudovrfølsomhd kan vær særligt følsomm ovrfor dtt præparat. D hyppigst klinisk symptomr, dr i mgt sjældn tilfæld kan forkomm, r forbigåd føllssraktionr i hudn så som snurrnd følls, brændnd følls llr føllssløshd. Hvis præparatt kommr i øjnn vd uhld, skylls d grundigt md vand. Søg straks læghjælp og vis indlægssdln til lægn, hvis hud- og øjnirritationr vdvarr, llr hvis præparatt vd t uhld slugs. Bhandld dyr bør omgås md forsigtighd indtil påføringsstdt r tørt (gældr især børn). Dtt kan f.ks. sikrs vd at bhandl dyrn om aftnn. Nyligt bhandld dyr bør IKKE givs lov til at sov sammn md drs jr/husts børn. Andr informationr: Opløsningsmidlt i Bayvantic Vt. kan forårsag plttr på viss matrialr, såsom plast, lædr, tkstilr og bhandld ovrfladr. Lad drfor væskn tørr indn kontakt md diss matrialr tillads. Pakningr: Bayvantic Vt. pakningr md 4 pipttr: 0,4 ml 1,0 ml 2,5 ml 4,0 ml. For ydrligr information læs indlægssdln. Bayr A/S, Animal Halth, Tl , Januar 2012.

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere