FORBRUGERPANELET APRIL Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for at have deres pensionsopsparing. Det er især de kvindelige opsparer, som ikke er bekendt med omkostningerne forbundet med at have deres arbejdsmarkedspension. Samlet set angiver godt hver tiende (13%), at de kender det lige omkostningsniveau forbundet med at have deres arbejdsmarkedspension, og mere end hver anden mener at kende det præcise omfang heraf. Men adspurgt herom, er hver sjette (17%) dog alligevel ikke i stand til at komme med et gæt på, hvad niveauet er. Fire ud af fem angiver, at de f tilsendt sopgørelser fra deres primære arbejdsmarkedspensionsselskab. Flertallet heraf brugte højst 10 minutter på at læse den senest modtagne, mens blot én ud af tyve (4%) brugte mere end 25 minutter herpå. Hver tyvende (4%) har ikke læst den seneste sopgørelse fra deres pensionsselskab, mens en tilsvarende andel angiver, at de generelt aldrig, eller kun sjældent, læser dem. Knap hver tredje (31%) angiver, at deres arbejdsmarkedspensionsselskab oplyser hvad ÅOP-satsen er, mens godt hver tiende (12%) oplever, at dette ikke er tilfældet. Mere end hver anden (56%) ved dog ikke, om deres selskab oplyser ÅOP, og det er i høj grad de læsere, som kun læser sopgørelserne relativt overfladisk, eller slet ikke, der ikke ved dette. Blandt dem som enten kender ÅOP-satsen på deres arbejdsmarkedspensionsopsparing, eller som bliver oplyst herom af deres selskab, er det kun hver tiende (10%), som har brugt satsen til at sammenligne omkostningsniveauet med andre selskabers. Knap hver fjerdes (23%) arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti, men næsten to ud af tre (62%) ved ikke, om deres arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti. Kun hver tiende med en arbejdsmarkedspensionsopsparing (10%), har prøvet at skifte pensionsselskab uden at det var i forbindelse med et jobskifte. Blandt de øvrige respondenter er det kun godt hver tiende (12%), som har overvejet det. De primære sager til, at flertallet ikke har overvejet at skifte er, at de ikke tror, at andre selskaber er bedre eller kan generere et større afkast og/eller, at de ikke kan pga. deres overenskomst. Hver sjette respondent (16%) vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, hvis de f stillet en lig besparelse på op til kr. i udsigt, mens en ud af tyve (5%) ikke vil overveje at skifte med mindre de kunne forvente en lig omkostningsbesparelse på mindst kr. Hver anden (50%) kan dog ikke sætte tal på, hvad der skulle til førend de ville skifte selskab. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 944 danske forbrugere ml Data er vejet på dimensionerne alder, køn og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du en eller flere pensionsopsparinger - udover ATP - som du fortsat betaler ind til? To ud af tre respondenter (65%) har mindst en pensionsopsparing, som de fortsat betaler ind til, mens knap hver femte respondent (19%) angiver, at de ikke betaler ind til en pensionsopsparing selv om de endnu ikke er pensioneret. Som tabellen herunder viser, betaler husstande med en relativt højere indkomst (over kr. om et) i betydeligt højere omfang ind til pension end husstande med en relativt lav indkomst (under kr.). Ligeledes gælder, at respondenter med en videregående uddannelse, kort som lang, i højere grad betaler ind til pension end især respondenter, som højst har en gymnasial uddannelse. Tabel 1 Har du en eller flere pensionsopsparinger - udover ATP x Husstandsindkomst & Uddannelsesniveau & Alder Ja, jeg har en pensionsopsparing Ja, jeg har flere pensionsopsparinger Ja, selvom jeg er pensioneret Under 300 tkr tkr. Over Folkeskole/ Erhvervsfaglig 600 tkr. Gymnasial Kort / Ml.lang Lang % 32% 41% 28% 35% 33% 35% 36% 51% 34% 5% 7% 28% 45% 24% 24% 30% 33% 11% 37% 37% 9% 3% 3% 2% 1% 4% 2% 5% - - 3% 10% Nej 37% 17% 9% 30% 17% 18% 12% 53% 12% 16% 13% Nej, jeg er allerede pensioneret Husstandsindkomst Uddannelsesniveau Alder 24% 20% 3% 16% 20% 16% 15% % 63% Ikke overraskende betaler mindre end hver anden af de helt unge (47%) ikke ind til pension, forventeligt som følge af, at en stor del fortsat er under uddannelse med beskeden indkomst til følge. 2

3 Figur 2 HVIS EN ELL. FLERE PENSIONSOPSPARINGER, OG IKKE PENSIONERET Er mindst en af dine pensionsopsparinger oprettet via din ansættelse / overenskomst en såkaldt arbejdsmarkeds-, tjenestemands eller firmapension? Et overvejende flertal af de respondenter, som mindst betaler ind til én pensionsopsparing ud over ATP, angiver, at mindst en af disse opsparinger er en såkaldt arbejdsmarkeds-, tjenestemands eller firmapension (herefter blot arbejdsmarkedspension ). Respondenterne er blevet bedt om at angive hos hvilket selskab, de har deres primære arbejdsmarkedspension, og som det fremg af figur 3 på næste side, er respondenterne godt fordelt ud over et bredt spektrum af selskaber. 3

4 Figur 3 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER Hos hvilket selskab bliver din arbejdsmarkeds-/ tjenestemands- / firmapension forvaltet? Hvis du har flere bedes du nu og i det følgende KUN forholde dig til den arbejdsmarkeds- /tjenestemands- /firmapensionsopsparing, som du betragter som din primære. Du skal således kun markere ét selskab Mest udbredt er PFA, hvor knap hver femte (18%) angiver at have den arbejdsmarkedspensionsopsparing, de betragter som den primære, mens hver tiende (10%) sparer op via Danica Pension og en svagt mindre andel via PKA. 4

5 Figur 4 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER Ved du, hvad du betaler i omkostninger om et for at have denne pensionsopsparing? Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i omkostninger om et, og yderligere knap hver tiende (9%) mener slet ikke, at de ikke betaler noget for at have deres arbejdsmarkedspensionsopsparing. Som det fremg af tabel 2 nedenfor, angiver betydeligt flere mænd end kvinder at være bekendt med omkostningerne forbundet med deres arbejdsmarkedspension, idet hver femte mand (20%) mener, at vide hvad han betaler i lige omkostninger, mens det blot er knap hver tiende kvinde (8%), der mener at vide dette. Tabel 2 Ved du, hvad du betaler i omkostninger om et for at have denne pensionsopsparing x Husstandsindkomst & Køn & Alder Under kr. Husstandsindkomst kr. Over kr. Kvinder Mænd Ja 5% 13% 13% 8% 20% 4% 10% 18% 14% Nej 81% 77% 78% 82% 72% 90% 82% 72% 62% Køn Alder Jeg betaler ikke noget for at have min [...]pensionsopsparing 14% 10% 9% 10% 8% 6% 8% 10% 24% Respondenter med relativ lav husstandsindkomst, såvel som de yngste respondenter, hvorimellem der unægtelig er en sammenhæng, er i vidt omfang uvidende om, hvad de betaler i omkostninger for at have deres pensionsopsparing. 5

6 Samlet set angiver godt hver tiende (13%), som har en arbejdsmarkedspension de betaler ind til, at de kender det lige omkostningsniveau forbundet med at have denne, og som figur 5 herunder viser, angiver mere end hver anden at kende det præcise omfang heraf. Figur 5 - HVIS ANGIVET AT KENDE ÅRLIGE OMKOSTNINGER FOR AT HAVE OPSPARING Angiv venligst, hvad dine lige omkostninger udgør: Giv gerne bare et bud på det, med mindre du kender det præcise beløb / procentsats Hver sjette respondent (17%), som mener at kende omkostningerne forbundet med deres pensionsopsparing, er dog alligevel ikke i stand til at komme med et gæt på, hvad niveauet er. Blandt de der kender niveauet, eller kan give et kvalificeret gæt, er der et vist spænd, da det til en vis grad vil afhænge af pensionsformue og indbetalingerne. Spændet er angivet i tabel 3 herunder. Tabel 3 Angiv venligst, hvad dine lige omkostninger udgør (evt. gæt): NEDRE KVARTIL MEDIAN ØVRE KVARTIL GNMSNIT Kan gætte på procentsats 2,0% 4,0% 5,0% 3,3% Kan gætte på beløbet kr 300,00 kr 400,00 kr 600,00 kr 1.119,00 Kender den præcise procentsats 0,8% 1,9% 4,0% 2,4% Kender det præcise beløb kr 1.150,00 kr 3.054,00 kr 4.037,00 kr 4.974,00 Anm.: Nedre kvartil angiver det beløb/procentsats som 25% af de angivne data ligger under, mens den øvre kvartil angiver det beløb/procentsats som 25% af de angivne data ligger over. Medianen er den midterste værdi blandt de angivne værdier, dvs. at et lige stort antal tal/procentsatser ligger over hhv. under medianen 6

7 Figur 6 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER F du tilsendt sopgørelser fra dit primære arbejdsmarkedspensionsselskab? Fire ud af fem angiver, at de f tilsendt sopgørelser fra deres primære arbejdsmarkedspensionsselskab flertallet heraf endda med post mens 7% selv skal finde dem via internettet. Knap én ud af tyve (4%) kan ikke huske at have set en sopgørelse fra deres selskab, men der er ingen sammenfaldende karakteristika blandt disse hverken i forhold til selskab eller demografi. Flertallet, som modtager/på egen hånd finder deres sopgørelser, brugte højst 10 minutter på at læse den senest modtagne, mens blot én ud af tyve (4%) bruger mere end 25 minutter herpå. Figur 7 - HVIS MODTAGER / OPSØGER ÅRSOPGØRELSER Hvor lang tid vil du tro, at du brugte på at læse den seneste sopgørelse fra dit primære pensionsselskab? 7

8 Hver tyvende (4%) har ikke læst den seneste sopgørelse fra deres pensionsselskab, mens en tilsvarende andel angiver, at de generelt aldrig, eller kun sjældent, læser dem. Som tabel 4 herunder viser, er det især de unge, der generelt ikke læser sopgørelserne, mens de mest flittige læsere har rundet de 66. Tabel 4 Hvor lang tid vil du tro, at du brugte på at læse den seneste sopgørelse x Alder Under 5 minutter 46% 40% 29% 17% 5-10 minutter 13% 36% 42% 50% minutter 18% 13% 16% 22% Mere end 25 minutter 5% 3% 4% 6% Jeg har ikke læst den seneste 8% 5% 3% - Jeg læser generelt ikke / kun sjældent sopgørelserne 10% 3% 3% - Ved ikke - - 1% 6% Langt de fleste respondenter gemmer sopgørelserne, og flertallet ved også præcis hvor de gemmer sopgørelserne. Figur 8 HVIS MODTAGER / OPSØGER ÅRSOPGØRELSER Gemmer du tidligere modtagne sopgørelser fra dit primære pensionsselskab? Hver tiende (10%) respondent gemmer imidlertid ikke de modtagne / selvfundne sopgørelser, og det er i højere grad mænd, og de yngste respondenter, der ikke gemmer opgørelserne. 8

9 Figur 9 HVIS LÆSER ÅRSOPGØRELSER Oplyser dit primære pensionsselskab hvad ÅOP-satsen er på din arbejdsmarkeds- /tjenestemands- /firmapensionsopsparing? ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent Knap hver tredje (31%) angiver, at deres arbejdsmarkedspensionsselskab oplyser hvad ÅOP-satsen er, mens godt hver tiende (12%) oplever, at dette ikke er tilfældet. Mere end hver anden (56%) ved dog ikke, om deres selskab oplyser herom, og som det fremg af tabel 5 nedenfor, er det i høj grad de læsere, som kun læser sopgørelserne relativt overfladisk, eller slet ikke, der ikke ved dette. Tabel 5 Oplyser dit primære pensionsselskab hvad ÅOP-satsen er x Læsetid brugt på seneste sopgørelse & Alder Mere end 25 min min min. Under 5 min. Har ikke læst den seneste Kvinder Mænd Ja 44% 50% 37% 18% 11% 27% 38% Nej 17% 18% 14% 7% 5% 10% 13% Nej, men jeg kender godt ÅOP [...] alligevel Jeg ved ikke, hvad ÅOP er / hvordan tallet skal forstås 6% 3% 1% 1% - 2% 3% 6% 4% 2% 14% 5% 10% 3% Ved ikke 28% 25% 46% 59% 79% 54% 43% Tid brugt på læsning af sopg. Køn Som det også fremg, er kendskabet til hvad ÅOP er, en del lavere blandt kvinder end mænd, ligesom flere kvinder end mænd ikke ved, om deres selskab har oplyst ÅOP. 9

10 Figur 10 HVIS LÆSER ÅRSOPGØRELSER Oplyser dit selskab, ud over ÅOP-satsen, også ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner) på din sopgørelse fra dem? Kendskabet til ÅOK er lige så udbredt som ÅOP, idet det også er knap hver tiende (8%), der ikke ved, hvad ÅOK er, hvilket er en stor set tilsvarende den andel, der ikke vidste hvad ÅOP er. Ligesom med ÅOP er det også i dette tilfælde mere end hver anden (58%), der ikke ved, om deres selskab oplyser ÅOK på deres sopgørelse. Blandt dem som enten kender ÅOP-satsen på deres arbejdsmarkedspensionsopsparing, eller som bliver oplyst herom af deres selskab, er det kun hver tiende (10%), som har brugt satsen til at sammenligne omkostningsniveauet med andre selskabers. Figur 11 HVIS SELSKAB OPLYSER ÅOP OG/ELLER ÅOP KENDES ALLIGEVEL Har du nogensinde brugt ÅOP-satsen på din arbejdsmarkeds- /tjenestemands- /firmapensionsopsparing til at sammenligne omkostningsniveauet med andre pensionsselskaber? Ni ud af ti (88%) har aldrig brugt ÅOP-satsen til at sammenligne deres pensionsomkostninger med niveauet i andre pensionsselskaber. 10

11 Knap hver fjerdes (23%) arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti, mens yderligere 4% med en arbejdsmarkedspension angiver, at dette ikke længere er tilfældet. Figur 12 HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER Er din primære arbejdsmarkeds- /tjenestemands- /firmapensionsopsparing omfattet af ydelsesgaranti (tidligere kaldt rentegaranti)? En ydelsesgaranti angiver en minimumsydelse, du er garanteret at få udbetalt, n du bliver pensioneret Godt hver tiende (11%) pensionsopsparer angiver, at deres arbejdsmarkedspension ikke er omfattet af ydelsesgaranti. Næsten to ud af tre (62%) ved dog ikke, om deres arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti. Kendskabet til om dette er tilfældet er stærkt faldende med alderen. Tabel 6 Er din primære arbejdsmarkedspension omfattet af ydelsesgaranti x Alder Ja 12% 21% 24% 58% Nej, men den har tidligere været det - 3% 4% 11% Nej 4% 10% 14% 5% Jeg ved ikke, om min pensionsopsparing har ydelsesgaranti 84% 65% 57% 26% Således ved mere end fire ud af fem (84%) af de yngste respondenter ikke, om der er ydelsesgaranti på deres opsparing, mens det kun er hver fjerde (26%) i alderen

12 Figur 13 HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER Har du frivilligt, og ikke i forbindelse med et jobskifte, nogensinde skiftet et arbejdsmarkedspensionsselskab ud med et andet, altså flyttet din arbejdsmarkedspensionsopsparing? Kun hver tiende respondent (10%), som har en arbejdsmarkedspensionsopsparing har prøvet at skifte pensionsselskab uden at det var i forbindelse med et jobskifte. Ligesom der er stor spredning på hvilke selskab respondenterne sparer op hos nu, er der også en god spredning på hvilket selskab de flyttet fra, da de senest gjorde det, hvorfor det ikke er gengivet i denne rapport, da der er for få respondenter, som angiver at være flyttet fra et og samme selskab til at det giver mening at gengive. Tilsvarende er der også en del forskellige grunde til skiftet, men de to primære, der peges på, er et ønske om lavere omkostninger, som godt hver fjerde (27%) af de skiftende peger på, og/eller et ønske om, at samle flere pensioner i én, som knap hver fjerde (23%) peger på. Selvom lavere omkostninger altså angives som en af de primære sager, er det mere end fire ud af fem (83%), som har skiftet pensionsselskab uden relation til et jobskifte, som ikke ved hvor stor en besparelse på de lige omkostninger, skiftet medførte. 12

13 Figur 14 HVIS ALDRIG FLYTTET PENSIONSSELSKAB Har du nogensinde overvejet at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab? Blandt de respondenter, som ikke har prøvet at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, er det godt hver tiende (12%) som angiver, at de har overvejet det. Tre ud af fire (74%) har dog ikke overvejet dette, og især respondenter over 65 er afvisende heroverfor. De primære sager til, at så mange ikke har overvejet at skifte er, at de ikke tror, at andre selskaber er bedre, at de ikke kan pga. deres overenskomst og/eller, at de ikke tror, at andre selskaber kan generere et større afkast, jf. figur 15 herunder. Figur 15 HVIS IKKE OVERVEJET AF SKIFTE PENSIONSSELSKAB Hvorfor har du ikke overvejet af skifte? 13

14 Tabel 7 Hvorfor har du ikke overvejet af skifte? x Alder & Køn Køn Kvinder Mænd Jeg ved ikke, om andre selskaber er bedre 39% 29% 22% 11% 30% 20% Jeg kan ikke pga. min fagforening / overenskomst Jeg tror ikke, at afkastet bliver større andre steder Jeg tror ikke, at der er mange omkostninger sparet ved at skifte Min opsparinger er (for) lille til, at det kan betale sig 3% 23% 26% 22% 22% 22% 10% 17% 22% 28% 16% 25% 3% 9% 8% 17% 10% 7% 19% 4% 6% 11% 7% 7% Det er besværligt 6% 5% 6% 0% 6% 4% Anden sag 23% 16% 13% 11% 14% 17% Alder Jo yngre respondenten er, des sværere har denne ved at gennemskue om nogle selskaber skulle være bedre end andre. De ældre respondenter, som alt andet lige har færre at spare op i, peger i højere grad på, at de ikke tror, at afkastet er større eller omkostningerne mindre i andre selskaber, som sag til, at de ikke har overvejet at skifte. I forhold til kønsforskelle gælder bl.a., at kvinder i højere grad har svært ved at gennemskue, om andre selskaber er bedre end deres eget, mens mændene ikke tror, at afkastet er større eller omkostningerne mindre i andre selskaber. Mændene har også i større grad et billede af hvor meget de vil have udsigt til at spare på de lige omkostninger, før de vil give sig i kast med at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, jf. tabel 8 på næste side. Generelt ved hver anden (50%) dog ikke, hvor meget de vil have udsigt til at spare på de lige omkostninger førend de vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab. 14

15 Figur 16 HVIS IKKE OVERVEJET AF SKIFTE PENSIONSSELSKAB Hvor stor en besparelse på de lige omkostninger skal der til, før du vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab? Hver sjette respondent (16%) vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, hvis de f stillet en lig besparelse på op til kr. i udsigt, mens en tilsvarende andel (17%) vil have udsigt til at spare ml kr. ligt. Én ud af tyve (5%) vil ikke overveje at skifte med mindre de kunne forvente en lig omkostningsbesparelse på mindst kr. De yngre forventer generelt en betydelig mindre besparelse førend de vil skifte, idet hver tredje (34%) af de yngste respondenter vil skifte for en besparelse på op til kr. ligt, mens det kun er omkring hver sjette ( 16%) ml , der vil overveje tilsvarende. Tabel 8 Hvor stor en besparelse på de lige omkostninger skal der til? x Alder & Køn Kvinder Mænd Mere end kr. i lig besparelse - 1% 2% - 1% 2% kr. i lig besparelse 4% 4% 4% 5% 3% 6% kr. i lig besparelse 4% 13% 10% 15% 9% 15% kr. i lig besparelse 15% 19% 16% 15% 13% 24% kr. i lig besparelse 26% 9% 10% - 10% 9% kr. i lig besparelse 8% 6% 5% - 6% 5% Ved ikke 43% 48% 53% 65% 58% 39% Alder Køn En betydelig større andel af kvinderne end mændene er usikre på, hvad der skal til for at få dem til at skifte. 15

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden 3.4.2006 Notat 12985 JEFR/MELA Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden Skærpede modregningsregler for pension som en del af ændringer i efterlønnen Det er en udbredt opfattelse, at der vil blive gjort

Læs mere

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med et aktivt liv som pensionister med gode økonomiske forudsætninger for rejser, restaurantbesøg og shopping. Samtidig sparer

Læs mere

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Havregrød og postevand eller store saftige bøffer med en kold øl fra mikrobryggeriet. Om det bliver det ene eller det andet, du skal indtage, når du går på

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; kun for godt en ud af tyve (7%) er det mere

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling...

ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling... Serviceminded lønsystem ProLøn-HVR ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling... ProLøn A/S er en virksomhed i ProHolding A/S-gruppen, som består af ProInfo Randers A/S, ProInfo

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Analyser fra Forbrugerpanelet

Analyser fra Forbrugerpanelet Analyser fra Forbrugerpanelet Tænk Analyses Forbrugerpanel gennemgik i 2011 ni analyser med 30 underemner. Undersøgelserne understøtter generelt Forbrugerrådets arbejde for at forbedre forbrugernes vilkår

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån PublikationSynovate boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i foretaget af Synovate Analyseinstituttet Synovate har på vegne

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Ni ud af ti respondenter (91%) spiser kød mindst hver anden dag. Folk bosat i Jylland spiser hyppigere kød til aftensmad end respondenter bosat

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere