Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland"

Transkript

1 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft, nogle bor langt fra kunderne, andre mangler en lufthavn. Det er ikke altid, at virksomhederne bor der, hvor de bedste udviklingsmuligheder er. Næsten en ud ti virksomheder i Region Midtjylland er ikke helt tilfredse med de udviklingsmuligheder, deres nuværende placering giver dem. Netværk og arbejdskraft samt infrastruktur er afgørende for virksomheden Ejerens tilknytning til lokalområdet, infrastruktur og arbejdskraft samt adgang til kunderne bliver nævnt som det vigtigste for virksomhedernes mulighed for udvikling, der hvor de bor. De små og mellemstore virksomheder er ofte lokalt funderet og afhængige af ejerens kendskab til kunderne og kundernes kendskab til virksomheden. Det betyder, at virksomhedens muligheder for udvikling umiddelbart kan være begrænset af ejerens netværk eller kundekreds. Det hyppigste svar på, hvad der har næststørst betydning, er Ved ikke. Utilfredshed med nuværende placering får ikke virksomhederne til at flytte Der er ingen umiddelbar statistisk sammenhæng mellem virksomhedernes utilfredshed med deres placering og deres konkrete planer om fx at flytte dele af produktionen til udlandet. Netværk, nærheden til kunderne og adgang til knowhow er faktorer, der holder virksomhederne fast rent geografisk. Også selvom de flytter produktion eller funktioner til udlandet. Virksomheder med kundekontakt mere tilfredse Virksomheder i brancher, der har direkte kontakt med kunderne, virker mere tilfredse end andre virksomheder. Lokalkendskab og direkte adgang til kunderne kan spille ind således at frisører, tandlæger og handlende er mere tilfredse med deres udviklingsmuligheder end transportselskaber og landbrug. Der er statistisk signifikant forskel mellem brancherne, og forskelle i kundekontakten kan være en plausibel forklaring på mønstret. Virksomheder i små byer og store byer er næsten lige tilfredse 8 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland ligger i en by med mere end virksomheder. I de store byer, med mere end , udgør handel, hotel og restauration samt finansiering og forretningsservice knap halvdelen af virksomhederne (48 %). I de små byer, med under 3.000, udgør bygge og anlæg samt industri 58 % af virksomhederne. Virksomheder i større byer er mere internationale men bystørrelsen har ikke betydning for andelen af virksomheder, der er tilfredse med deres udviklingsmuligheder, der hvor de er placeret. Det Midtjyske Vækstlag 1

2 1. Næsten en ud ti virksomheder er utilfreds med udviklingsmulighederne, der hvor de bor Figur 1. I hvilken grad er De tilfreds med udviklingsmulighederne ved Deres virksomheds nuværende placering? Lav tilfredshed; 9,1% Høj tilfredshed; 44,4% Mellem tilfredshed; 46,4% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Svar I høj grad er oversat til Høj tilfredshed, svar I nogen grad er oversat til Mellem tilfredshed, kategorierne Slet ikke og I ringe grad er oversat til Lav tilfredshed. Ikke alle virksomheder bor et sted, hvor de er tilfredse med udviklingsmulighederne. 9,1 % af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er kun i ringe grad tilfreds med de udviklingsmuligheder, de har ved virksomhedens nuværende placering. 46,6 % har en tilfredshed, der kan betegnes som mellem og 44,4 % er i høj grad tilfreds med deres nuværende placering. Det Midtjyske Vækstlag 2

3 2. Netværk, infrastruktur og arbejdskraft afgør virksomhedernes udviklingsmuligheder Figur 2. Hvad mener De er vigtigst for Deres virksomheds udviklingsmuligheder? Og næstvigtigst? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ejerens tilknytning til området Fysisk infrastruktur Elektronisk infrastruktur Adgang til kvalificeret arbejdskraft Adgang til kunder Adgang til leverandører Adgang til offentlig service og rådgivning Nærhed til andre virksomheder Adgang til viden og teknologicentre Nærhed til viden iøvrigt Nærhed til kulturtilbud Andet Ved ikke Vigtigst Næstvigtigst Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke -svar udeladt, da meget få svarer Ved ikke. For præcise tal for de enkelte svarkategorier, se tabel 1 i bilag. Ejerens netværk skaber udvikling Ejerens tilknytning til området har betydning for næsten hver fjerde virksomhed, og adgangen til kunderne bliver nævnt af mere end 30 % af virksomhederne. Regionens små og mellemstore virksomheder er, med andre ord, ofte lokalt funderet, og det er lokalkendskab og adgang til kunderne, der er afgørende for virksomhedens udviklingsmuligheder. Adgang til kvalificeret arbejdskraft den vigtigste faktor Det Midtjyske Vækstlag 3

4 Arbejdskraften er den parameter, som hyppigst nævnes af virksomhederne som vigtig for udviklingsmulighederne. Mere end 35 % af virksomhederne peger på adgangen til arbejdskraft. Denne prioritering forstærkes sandsynligvis i en tid, hvor mange virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne peger på adgangen til arbejdskraft som vigtig uanset deres aktuelle oplevelse af, om de har vanskeligt ved at rekruttere eller ej. Fysisk infrastruktur er afgørende Gode veje, parkeringsforhold, tog, busser, adgang til lufthavne og færger. Hvilken infrastruktur, der er afgørende for en virksomhed, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed alt efter placering og funktion. Men næsten 30 % af virksomhederne placerer fysisk infrastruktur på top fire over vigtige faktorer for virksomhedens udviklingsmuligheder. Virksomheder er afhængige af adgang til kunder og en bedre infrastruktur øger det område, der opfattes som lokalt. En mindre god infrastruktur begrænser området. Mange virksomheder mangler overblik Mange virksomheder svarer Ved ikke på spørgsmålet om, hvad der er det vigtigste eller næstvigtigste for virksomhedens udviklingsmuligheder. Næsten 45 % af virksomhederne svarer Ved ikke, og noget kunne tyde på, at mange virksomheder mangler overblik eller redskaber i deres udviklingsarbejde. Det er vanskeligt at træffe rationelle beslutninger om udviklingen i virksomheden uden klare forestillinger om, hvad der er vigtigt for udviklingen. Nogle virksomheder kan have svaret Ved ikke, hvis de vurderer, at flere faktorer er lige vigtige. Men det gør det ikke lettere at prioritere. Adgang til viden og kultur prioriteres lavt Adgang til leverandører, offentlig service og rådgivning, andre virksomheder, videnog teknologicentre eller kulturtilbud er mindre vigtigt i de fleste virksomheders øjne. Disse faktorer kan naturligvis være vigtige for virksomhederne, men når sagen bliver sat på spidsen, og virksomhederne har to skud i bøssen: Vigtigst og næstvigtigst så er det netværk, kunder, arbejdskraft og infrastruktur, der tæller set fra virksomhedens synspunkt. Den store gruppe, der svarer Ved ikke, kunne måske få stor gavn af at få bedre adgang til rådgivning og viden. Det Midtjyske Vækstlag 4

5 3. Utilfredshed får ikke virksomheder til at flytte Figur 3. Har Deres virksomhed konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år? Svar sammenlignet med tilfredshed med virksomhedens udviklingsmuligheder ved nuværende placering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja - Konkrete planer 3% 3% 1% Nej - Ingen konkrete planer 42% 43% 8% Høj tilfredshed Mellem tilfredshed Lav tilfredshed Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 475. Bemærk: Opdeling i procent af det totale antal svar. Én Ved ikke udeladt. Forskellen mellem kategorierne er for lille til at være statistisk betydende. Utilfredsheden med udviklingsmulighederne ved den nuværende placering får ikke virksomhederne til at søge til udlandet. Undersøgelsen viser, at omkring 7 % af virksomhederne i Region Midtjylland har konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år. Fordelingen mellem virksomheder, der er tilfredse med deres udviklingsmuligheder, og virksomheder, der er mindre tilfredse, er den samme blandt dem, der planlægger at flytte, som fordelingen blandt dem, der ikke har konkrete planer. Der er, med andre ord, ikke nogen statistisk indikation af, at virksomhederne flytter til udlandet, fordi de er utilfredse med deres udviklingsmuligheder ved deres nuværende placering. Alligevel må det antages, at virksomheder, der flytter dele af produktionen eller funktioner til udlandet, gør det, fordi de tror på bedre udviklingsmuligheder ved at flytte frem for at blive. Mange virksomheder beholder den nationale og lokale forankring, fordi ejerens netværk og nærheden til kunderne er vigtige for virksomhedens udvikling (se figur 2). Det Midtjyske Vækstlag 5

6 Derfor er det muligt at være tilfreds med udviklingsmulighederne ved den nuværende placering selvom en del af produktionen eller nogle funktioner bliver mere globale. Endelig bør det bemærkes, at den statistiske usikkerhed er stor for den lille andel af virksomheder, der har konkrete flytteplaner. Det Midtjyske Vækstlag 6

7 4. Brancher med kundekontakt er mere tilfredse Figur 4. I hvilken grad er De tilfreds med udviklingsmulighederne ved Deres virksomheds nuværende placering? Brancheopdeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige og personlige tjenester 54% 37% 9% Handel, hotel og restauration 47% 41% 12% Industri 46% 46% 8% Finansiering og forretningsservice 46% 46% 9% Bygge og anlæg 44% 51% 5% Transport, post og tele 40% 53% 7% Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 0% 63% 38% Høj tilfredshed Mellem tilfredshed Lav tilfredshed Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 476. Bemærk: Forskellen mellem brancherne er statistisk signifikant med 5 % usikkerhed. Frisørsaloner, tandlæger, renserier, detailhandlen og hoteller er alle brancher, der opererer lokalt og er kendetegnet ved, at kunderne kommer til dem. I disse brancher er virksomhederne markant mere tilfredse med udviklingsmulighederne ved deres nuværende placering end virksomheder i brancher, der er mindre tæt på deres kunder. Forklaringen på mønstret kan være, at ejerens lokalkendskab og adgang til kunderne har større betydning for virksomheder, der arbejder tæt på de endelige forbrugere end virksomheder, der er længere tilbage i værdikæden. Endelig kan det spille ind, at virksomheder, der skal leve af tæt forbrugerkontakt, træffer en vigtig strategisk beslutning allerede ved placeringen af virksomheden. Den opmærksomhed på placeringen af virksomheden kan give større tilfredshed på længere sigt end hos virksomheder, hvor lokaliseringsovervejelsen i første omgang har været mindre strategisk. Det Midtjyske Vækstlag 7

8 5. Virksomheder i små byer er næsten lige så tilfredse som virksomheder i større byer Figur 5. I hvilken grad er De tilfreds med udviklingsmulighederne ved Deres virksomheds nuværende placering? Opdeling efter bystørrelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % By med mere end % 55% By med % 56% Landdistrikter eller byer med under % 62% Meget tilfreds Ikke meget tilfreds Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 476. Bemærk: Sammenhængen er ikke statistisk signifikant. Svar I høj grad tilfreds er kodet som Meget tilfreds alle andre er kodet som Ikke meget tilfreds. Virksomheder, der placeret på landet eller i byer med under er næsten ligeså tilfredse med de udviklingsmuligheder, deres placering giver dem, som virksomheder, der er placeret i større byer. I figur 5 kan der iagttages en mindre forskel i procent men forskellen er uden statistisk betydning. I undersøgelsen Det midtjyske vækstlag indgår der et repræsentativt udsnit af virksomheder med ansatte i regionen. I figur 6 er virksomhederne blevet bedt om at vurdere størrelsen på den by, de er placeret i. 3 % af virksomhederne vurderer, at de er placeret i landdistrikter eller byer med mindre end 200. De meget få virksomheder i nogle kategorier vanskeliggør statistisk behandling. For at kunne vurdere betydningen af virksomhedernes placering på en land-/bydimension har Teknologisk Institut valgt at pulje virksomhederne i tre kategorier: Virksomheder, der er placeret i landdistrikter eller byer med under Virksomheder, der er placeret i byer med Virksomheder, der er placeret i regionens store byer med mere end Det Midtjyske Vækstlag 8

9 Figur 6. I hvilken størrelse by er din virksomhed placeret? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I by med mere end % I by med mere end og med mindre end % I by med mere end og mindre end I by med mere end og mindre end I by med mere end 200 og mindre end % 18% 16% I landdistrikt eller by med mindre end 200 3% Ved ikke 3% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. I tabel 1 vises tilfredshed opdelt efter bystørrelse, og selvom der er variation i tallene, er der ikke markante forskelle på virksomheder, der er placeret på landet og i små byer, og på virksomheder, der er placeret i større byer: Mere end halvdelen af virksomhederne udtrykker ikke en høj tilfredshed med mulighederne for udvikling, hvor de er placeret. Omkring 15 % har flyttet produktion eller funktioner inden for de sidste 5 år, og omkring 7 % går med konkrete flytteplaner, hvor dele af produktionen eller funktioner kan gå til udlandet. Tabel 1. Tilfredshed og flytteplaner Bystørrelsen By med mere end Tilfredshed med udviklingsmulighederne ved nuværende placering By med Total Landdistrikter eller byer med under Høj tilfredshed 46% 46% 38% 44% Mellem tilfredshed 45% 44% 55% 47% Lav tilfredshed 9% 11% 7% 9% Total 100% 100% 100% 100% Det Midtjyske Vækstlag 9

10 Bystørrelsen By med mere end By med Har virksomheden flyttet produktion eller funktioner inden for de seneste 5 år? Total Landdistrikter eller byer med under Ja 17% 14% 11% 15% Nej 83% 86% 89% 85% Total 100% 100% 100% 100% Har virksomheden konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for 3 år? Ja 8% 5% 5% 7% Nej 92% 94% 95% 93% Ved ikke 0% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% Bliver omsætningen større, uændret eller mindre Større 44% 47% 44% 45% Uændret 38% 39% 38% 39% Mindre 17% 12% 17% 15% Ved ikke 0% 3% 1% 1% Total 100% 100% 100% 100% Det Midtjyske Vækstlag 10

11 6. Virksomheder i større byer er mere internationale Figur 7. Antal internationale aktiviteter i virksomhederne? Opdeling på virksomhedernes opdelt efter bystørrelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % By med mere end % 54% REGION MIDT 54% 46% By med % 42% Landdistrikter eller byer med under % 33% Ingen internationale aktiviteter En eller flere internationale aktiviteter Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 476. Bemærk: Sammenhængen er statistisk signifikant. Jo større by des større andel af virksomhederne har internationale aktiviteter. Forskellen på virksomhederne er markant. I byer med mere end har over halvdelen (54 %) mindst en international aktivitet. Det kan være, at virksomheden har medarbejdere, der hyppigt er på rejse i udlandet, at virksomheden har import- eller eksportaktiviteter, eller at virksomheden har afdelinger i udlandet eller udenlandske ejere. I Region Midtjylland har 46 % af virksomhederne mindst en international aktivitet. I byer med mindre end 200 og i landdistrikter er det blot hver tredje virksomhed, der har internationale aktiviteter. Det Midtjyske Vækstlag 11

12 7. Virksomheder i mindre byer er lige så store som virksomheder i byerne Tabel 2. Brancher og virksomhedsstørrelse Brancher Bystørrelsen By med mere end By med Total Landdistrikter eller byer med under Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 1% 3% 9% 3% Industri 19% 24% 26% 22% Bygge og anlæg 15% 22% 32% 21% Handel, hotel og restauration 33% 26% 21% 28% Transport, post og tele 7% 4% 8% 6% Finansiering og forretningsservice 15% 11% 2% 11% Offentlige og personlige tjenester 8% 10% 2% 8% Uoplyst aktivitet 1% 0% 1% 1% Total 100% 100% 100% 100% Virksomhedsstørrelse 5-9 medarbejdere 43% 51% 51% 47% medarbejdere 30% 28% 30% 29% Mere end 20 medarbejdere 27% 22% 18% 23% Total 100% 100% 100% 100% 19 %, eller hver femte virksomhed i Region Midtjylland, er placeret i en by med mindre end eller i et landdistrikt. Det er markante forskelle på den type virksomheder, der findes i de større byer og i de små byer. I de store byer, med mere end , udgør handel, hotel og restauration samt finansiering og forretningsservice knap halvdelen af virksomhederne (48 %). I de små byer, med under 3.000, udgør bygge og anlæg samt industri 58 % af virksomhederne. Der anes en tendens til, at der er en overvægt af helt små virksomheder i de små byer og en overvægt af de lidt større virksomheder i de store byer men forskellen er for lille til at have statistisk betydning for materialet. Det Midtjyske Vækstlag 12

13 Bilag Tabel 1. Hvad mener De er vigtigst for Deres virksomheds udviklingsmuligheder? Og næstvigtigst? Betydning for udviklingsmuligheder Vigtigst Næstvigtigst Ejerens tilknytning til området 17% 6% Fysisk infrastruktur 18% 11% Elektronisk infrastruktur 1% 1% Adgang til kvalificeret arbejdskraft 20% 16% Adgang til kunder 19% 12% Adgang til leverandører 1% 4% Adgang til offentlig service og rådgivning 1% 1% Nærhed til andre virksomheder 0% 1% Adgang til viden og teknologicentre 1% 1% Nærhed til viden iøvrigt 0% 1% Nærhed til kulturtilbud 0% 0% Andet 11% 12% Ved ikke 10% 35% Total 100% 100% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. November Antal svar 484. Det Midtjyske Vækstlag 13

14 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i august 2007 og november-december Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Schneider Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.: Det Midtjyske Vækstlag 14

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Samarbejde giver ny viden og nye kunder

Samarbejde giver ny viden og nye kunder 2. februar 2007 Samarbejde giver ny viden og nye kunder Strategisk samarbejde. Et flertal af virksomhederne i Region Midtjyllands vækstpanel Det Midtjyske Vækstlag angiver, at samarbejde med andre virksomheder

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Regionens virksomheder kender deres kunder

Regionens virksomheder kender deres kunder 15. oktober 2011 Regionens virksomheder kender deres kunder Kunder. Otte ud af ti af de midtjyske små og mellemstore virksomheder har et godt overblik over, hvem deres kunder er om to år. Om to år forventer

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland 7. september 2012 Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer fortsat blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014 VÆKST BAROMETER Oktober 2014 Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft Gennem de seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium 23. juni 2011 Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium Virksomheder og det almene gymnasium. 11 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

It tjener penge til midtjyske virksomheder

It tjener penge til midtjyske virksomheder 20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Lille gennembrud for joboptimismen

Lille gennembrud for joboptimismen Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen

Læs mere

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne 6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Tema 2: Udfordringer

Tema 2: Udfordringer Analyse af danske virksomheders investeringer Fordele og udfordringer ved at investere i Danmark Tema 2: Udfordringer - Virksomhederne vurderer Danmarks attraktivitet som investeringsland med et gennemsnit

Læs mere

Optimismen fortsætter tilbagetoget

Optimismen fortsætter tilbagetoget Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konjunktur for 4. kvartal

Konjunktur for 4. kvartal Syddanske konjunkturer November 18 Konjunktur for 4. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Konjunkturer for 3. kvartal

Konjunkturer for 3. kvartal Syddanske konjunkturer Juni 18 Konjunkturer for 3. kvartal Det gode liv Den syddanske udvikling skal styrkes i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Udviklingsmuligheder

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Jobvækst synes sikker 3. KVARTAL 2011

VÆKST BAROMETER. Jobvækst synes sikker 3. KVARTAL 2011 VÆKST BAROMETER 3. KVARTAL 2011 Jobvækst synes sikker Vækstforventningerne hos de syddanske virksomheder har siden udgangen af 2009 peget opad. Men det har indtil videre ikke ført til mange nye job. De

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE Kvalificeret arbejdskraft er fortsat en mangelvare. Seks ud af ti virksomheder i Region Syddanmark, der søger arbejdskraft, har problemer med at finde den

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser 21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst

Læs mere

Årsudsigten for 2017

Årsudsigten for 2017 Årsudsigten for 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Servicestolthed med rum for forbedring

Servicestolthed med rum for forbedring 25. marts 2012 Servicestolthed med rum for forbedring Service. Service er vigtigt. For otte ud af ti virksomheder har service stor betydning for virksomhedens indtjening. Det gælder uanset om det er service,

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Konjunkturer for 2. kvartal

Konjunkturer for 2. kvartal Syddanske konjunkturer April 18 Konjunkturer for 2. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Grafer til Syddansk Vækstbarometer

Grafer til Syddansk Vækstbarometer Grafer til Syddansk Vækstbarometer Figur 1. Forventningen til omsætning i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. 1,6% 26,5% 33,6% 38,2% Større Uændret Mindre Ved ikke Kilde: Vækstbarometer

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar 2015 Et flertal af virksomhederne tror på vækst i 2015 Næsten 60 pct. af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark tror på vækst i 2015. Men Vækstoptimismen bobler ikke helt

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om ne til årets sidste kvartal.

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012 VÆKST BAROMETER februar 2012 Virksomheder er kampklare i 2012 På trods af finanskrise og rente- og valutauro er der ikke mange tegn på, at de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark spænder

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere