Training and Consulting Uddannelse inden for automation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Training and Consulting Uddannelse inden for automation"

Transkript

1 Training and Consulting Uddannelse inden for automation

2 Festo - Din partner inden for teknisk uddannelse Virksomhedens personale, produktion og produkter er de tre vigtigste komponenter, når det handler om at omsætte kundskab til praktisk handling. Disse faktorer danner sammen grundlaget for, at virksomheden kan opnå sine mål og få økonomisk fremgang. Festo s kompetencemodel kombinerer social, logistisk og teknisk kompetence. Dette garanterer succesfuld indlæring på alle niveauer i virksomheden. Produkter (Virksomhedsstrategier og mål) Produktion (Organisation og ny teknik) Uddannelsesbehov Festo kompetencemodel Personale (Kompetence og motivering) Integreret læring Forståelse er nøglen Anvendelig viden Både grundlæggende og videregående uddannelse skal integreres rigtigt i virksomhedens udvikling og langs hele værdikæden. Festo kan tilbyde dig en analyse af din virksomheds uddannelsesbehov, Training Needs Analysis, og derefter hjælpe med alle former for uddannelse. Festo tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser, workshops og konsulentydelser, alt sammen afstemt efter dine specielle behov og forudsætninger. På denne måde udnyttes eksisterende kundskaber i virksomheden samtidig med, at nye kundskaber kan omsættes direkte til praksis. Det er naturligt, at mennesker kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen. Derimod er det ikke lige så sikkert, at to personer, som siger det samme, også mener det samme. Stadigt mere komplekse arbejdsopgaver og kortere projekttider skaber nye udfordringer for både chefer, teknikere og operatører. Dette er nogle af årsagerne til, at vi finder det nødvendigt at fortsætte med at udvikle både kommunikationsmedierne i virksomheden og den tekniske kompetence. Den største udfordring og nøglen til succes ved al kompetenceudvikling er baseret på behovet hos tre faktorer: Personale, produktion og produkter. I samarbejde og med den rette viden skabes en virksomhed med økonomisk succes.

3 Teknik Pneumatik Pneumatik Grundkursus Pneumatik i automatiserede systemer Efter kurset skal deltageren kunne forstå opbygning og funktion af pneumatiske komponenter samt kunne fremstille tegningsunderlag til forskellige pneumatiske systemer. Kurset giver dig grundlæggende kundskaber om pneumatik og indeholder teoretisk gennemgang i kombination med praktiske øvelser. Efter kurset skal deltageren kunne forstå opbygning og funktion i automatiserede systemer. Kurset giver dig dybere kundskaber om samspillet mellem pneumatiske og elektriske komponenter samt styring ved hjælp af PLC. Kurset indeholder teoretisk gennemgang i kombination med praktiske øvelser. Der kræves ingen forkundskaber Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Drifts- og vedligeholdelsespersonale, montører, mekanikere, elektrikere, Drifts- og vedligeholdelsespersonale, produktionsteknikere samt alle, montører, mekanikere, elektrikere, der arbejder med pneumatiske anlæg produktionsteknikere samt alle, der arbejder med pneumatiske anlæg Behandling af trykluft Symbolik i henhold til ISO 1219 Elektriske sensorer Sekvensstyring Blokmonterede ventiler Ventiler og cylindre Ventilterminaler med PLC Dokumentation og skemalæsning Styring via operatørpanel Vakuumteknik Hængende last Logiske styringer Proportionalventiler Hastighedsregulering Stempelstangsløse cylindre Simulering med FluidSIM Flowsensorer Eksempler på automatiserede systemer Simulering med FluidSIM 2 dage 3

4 Teknik Pneumatik Effektiv vedligeholdelse af pneumatiske systemer Konstruktion og dimensionering Kurset henvender sig til drifts- og vedligeholdelsespersonale, som ønsker at få udvidet de tekniske og metodiske kundskaber. Deltageren lærer at lokalisere og afhjælpe fejl uden stoptider ved hjælp af systematiske procedurer og at forstå de funktionelle sammenhænge i et komplekst maskineri. Deltageren skal lære at håndtere moderne software, som letter arbejdet med konstruktion af pneumatiske systemer og dimensionering af slanger, cylindre, vakuum m.m. Derigennem opnås tilstrækkelige kundskaber til at kunne dimensionere et pneumatisk anlæg med hensyn til hastighed, kraft og økonomi. Skræddersyet undervisning: De praktiske øvelser udføres på basis af specielt udviklet undervisningsudstyr til industrielle komponenter. Der lægges vægt på, at undervisningen relaterer til virksomhedens aktuelle systemer. Med disse kundskaber kan deltageren opnå den kompetence, der kræves for at kunne vælge de bedst egnede komponenter til en given applikation. Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Drifts- og vedligeholdelsespersonale Funktionelle sammenhænge mellem mekanik, pneumatik, elektronik og PLC Design og funktion Sensorteknologi Maskindokumentation Udvikling og anvendelse af problemløsningsstrategier i et team Optimering af systemer Sikkerhedsregler og gældende standarder Optimering af et produktionsrelateret system med TPM Praktiske øvelser i systematisk problemløsning 4 Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Konstruktører og teknikere samt alle, der har behov for viden om komponent- valg og dimensionering Behandling af trykluft Symbolik i henhold til ISO 1219 Udvikling af praktiske problemer til lay outs og pneumatiske/elektriske koblingsskemaer Omkostningsaspekter Skemategning og konstruktion Komponentvalg og dimensionering af slanger, ventiler, cylindre, dæmpere, gribere m.m. Tegning og simulering i FluidSIM 2 dage

5 Teknik Styringsteknik PLC-grundkursus med CoDeSys PLC-styring af elektriske akser (Electric-drives) Deltageren lærer at forstå opbygning og funktion i PLC-systemer. Programmering sker med CoDeSys, som følger IEC standarden. Eleven får kundskaber både i forregulerings- og sekvensteknik gennem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Dermed opnås større forståelse for programmeringsløsninger, hvilket giver nye indfaldsvinkler til at løse automationsproblemer i den daglige produktion, ligesom det letter kommunikationen på arbejdspladsen. Deltageren lærer at forstå opbygning og funktion i et system med elektriske akser og PLC-styring af disse. Programmering sker med CoDeSys, som følger IEC standarden. Kurset giver deltageren kundskaber i programmering af operatørpaneler (HMI) og kommunikationen mellem HMI og PLC. Med dette kursus opnås en større forståelse for programmering af systemer med elektriske akser og motordrift, hvilket giver nye indfaldsvinkler til at løse automationsproblemer i den daglige produktion. Grundlæggende datakundskaber Vedligeholdelsespersonale, programmø- rer, elektrikere og automationsteknikere samt alle, der arbejder med PLC-styringer på arbejdspladsen. Svarende til PLC-grundkursus fra Festo Automationsteknikere, programmører og elektrikere samt alle, der arbejder med PLC-styringer og motordrift (servoteknik) på arbejdspladsen PLC ens opbygning Forreguleringsteknik Timere og tællere Analog signalhåndtering Sekvensprogrammering Gennemgang af de programmerings- sprog, der indgår i IEC Kort om kommunikationsbusser Fejlsøgning ved hjælp af software Dokumentation Programmering og simulering Operatørpaneler (HMI) Kommunikation HMI-PLC Profibus DP CAN-Open Analog signalhåndtering Kommunikationsmuligheder Motorstyring og servoteknik Fejlsøgning Dokumentation Programmering af applikationer 5

6 Teknik Styringsteknik og reguleringsteknik Styringsteknik for lærere Procesautomation (Reguleringsteknik grundkursus) Kurset giver dig den tekniske kompetence til selv at kunne gennemføre kurser i styringsteknik. Under kurset får du en gennemgang af vore hjælpemidler, som giver dig nye indfaldsvinkler i din pædagogik. Der kræves ingen forkundskaber Lærere o.l., som underviser i styringsteknik Pædagogiske aspekter Pneumatik og elpneumatik PLC-programmering Tegning og simulering i FluidSIM Anvendelse af EasyPort Styring via ekstern PLC af objekter i FluidSIM og EasyVeep Efter kurset skal deltagerne kende grundreglerne inden for reguleringsteknik. Kurset giver kundskaber i håndtering af de indeholdte teknikområder, (måle-, styrings- og reguleringsteknik) i et system, ud fra de komponenter, der findes i processen. Med det opnåede kundskabsniveau vil deltageren få nye indfaldsvinkler til at kunne løse automationsproblemer i den daglige produktion. Kursusdeltagerens nye kundskaber letter og forenkler den interne kommunikation i virksomheden med hensyn til problemer og løsninger inden for procesautomation. Al teori suppleres løbende med praktiske øvelser i et industrielt procesanlæg. Der kræves ingen forkundskaber Operatører, drifts- og vedligeholdelsespersonale, elektrikere samt alle, der arbejder i en procesindustri 2,5 dage Elektriske grundbegreber Reguleringssystemets komponenter: Måleredskaber, påluftningsaktuato- rer, regulatorer Sensorkarakteristik Stepsvar og tidskonstant Procesforstærkning P-, PI- og PID-funktion Optimering af processer 6

7 Teknik Hydraulik Hydraulik Grundkursus Hydraulik Fortsættelseskursus Kursdeltageren vil lære standardfunktioner inden for hydraulik og få kendskab til forskellige metoder til styring af sekvenser og risici med disse. Deltageren vil lære om aktuelle standarder for hydraulik, kunne gennemføre normal vedligeholdelse af hydrauliske anlæg og logisk fejlsøgning ved hjælp af hydraulikskemaer. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. Efter kurset skal deltageren kende til forskellige typer af pumper, deres fordele og ulemper samt forskellige styringer. De mest almindelige funktioner inden for elektrohydraulikken vil blive behandlet, så deltagerne kan genkende opbygning af sekventiel styring og anvende vej-/tidsdiagrammer og SFC (Sequential Function Chart). Deltageren skal kunne udnytte PLC-systemer til styring af hydrauliske systemer. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. Der kræves ingen forkundskaber Kurset henvender sig til mekanikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdelsespersonale samt alle, der arbejder med hydrauliske systemer Grundlæggende fysiske principper Arbejdselementer Ventiler og ventilblokke Standardløsninger til styring af kraft, hastighed og bevægelsesretning Drift og vedligehold Sikkerhed Effekt og virkningsgrad Symboler I henhold til ISO 1219 PLC ens funktion i et system Simulering med FluidSIM Svarende til hydraulik-grundkursus fra Festo Kurset henvender sig til elektrikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdelsespersonale samt alle, der arbejder med hydrauliske systemer. Analoge signaler Hastighedsregulering Kort om proportionalhydraulik Pumper og styringer Energibesparelse Monteringsteknik Forebyggende vedligehold og fejlsøgning Forskellige løsninger til styring af kraft, hastighed og bevægelsesretning Sikkerhed på et højere niveau Enkel programmering af PLC-systemer Simulering med FluidSIM 7

8 Teknik Hydraulik og virksomhedstilpassede kurser Proportionalhydraulik Virksomhedstilpassede kurser, workshops og Training Needs Analysis Kurset giver deltagerne kendskab til funktion og styring med hensyn til proportionalhydraulik samt grundkoblinger til industriel anvendelse. Deltagerne lærer at indstille parametre og indkøre proportionalhydrauliske systemer. Endvidere lærer deltagerne at vedligeholde hydrauliske anlæg, gennemføre logisk fejlsøgning ved hjælp af skemaer og ligeledes at udnytte PLC en ved fejlsøgning. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. 8 Svarende til videregående kursus i hydraulik fra Festo. Kurset henvender sig til elektrikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdel- sespersonale samt alle, der arbejder med avancerede hydrauliske systemer. Proportionalventiler Proportionalforstærkere Analoge og digitale mustværdier Industrielle grundkoblinger Lastdetektering Servoventiler PLC-systemer Simulering med FluidSIM 2 dage Festo tilbyder virksomhedstilpassede kurser, som gennemføres hos os eller i jeres virksomhed. Indholdet kan være inden for et enkelt område(f.eks. pneumatik) eller en kombination af flere forskellige områder. Niveau og indhold kan dermed tilpasses efter behov og forudsætninger. Kurset bliver skræddersyet til hvert enkelt firma, og resultatet bliver maksimal indlæring med det mål at opnå en mere effektiv produktion. Workshops adskiller sig fra vore kurser ved, at de er kortere og giver dybere anvenderkundskaber til et eller flere produkter. En workshop er en udmærket måde at opnå dybere kundskaber ved installation og indkøring af f.eks. servosystemer med elektriske akser og motorer, ventilterminaler og andre komplekse produkter fra Festo. Samtidig med, at vi gennemgår de grundlæggende ting, ser vi også på mulighederne med den aktuelle applikation. Training Needs Analysis giver dig helt skræddersyede kurser ud fra personalets egne testresultater, den teknik, der anvendes i produktionen og virksomhedens mål for de produkter, der produceres. Dermed udvikles kurserne ud fra virkelige behov og ikke ud fra, hvad man tror, der er behov for. Rekvirér yderligere information, så finder vi en løsning!

9 Produktion og organisation Produktionsudvikling TPM-Grundkursus Lean Production grundkursus Kurset giver kendskab til forebyggende vedligeholdelse og stadige forbedringer i henhold til TPM-konceptet (Total Productivity Maintenance). Kurset skal skabe forståelse og indsigt i konceptet Lean Production hos kursusdeltageren, og hvordan dette kan bidrage til en mere effektiv produktion. Et produktionsspil (Lean spil) anvendes for at simulere produktionen i en virksomhed. Deltagerne analyserer, tager beslutninger om ændringer ved hjælp at modtagne metoder og værktøjer, korrigerer og gennemfører simulering samt aflæser konsekvenserne af ændringerne o.s.v. Deltagerne skal efter kurset have opnået forståelse og indsigt i, hvordan konceptet Lean Production kan bidrage til at effektivisere produktionen i en producerende virksomhed. Målet med kurset er, at maskinoperatørerne selvstændigt skal kunne udføre vedligehold på arbejdspladsen(maskinen) inden for rammerne af det overordnede TPM-projekt. Kurset gennemgår emner som miljø, fejlsøgning m.m. og giver deltageren forståelse for hans del i kvalitetskæden. Deltagerne får endvidere indsigt i, hvordan TPM-arbejdet skal drives på en struktureret måde for at opnå det bedst mulige resultat. En vis produktionserfaring Maskinoperatører, drifts- og vedligehol- delsespersonale, elektrikere samt alle, der arbejder i en automatiseret produktion. Øvrigt Kurset gennemføres virksomhedstilpasset Hvad er TPM/TPU og OEE Målemetoder for OEE TPM, et forbedringsværktøj Forbedringsværktøjer: 5S, SMED, PDCA Fejlsøgningsmetoder De store tab Tjekliste (praktisk øvelse) Forebyggende vedligehold Afhænger af forkundskaber og mål Der kræves ingen forkundskaber Direktører, produktionschefer, projektledere, produktionsledere, produktionsteknikere og alt produktionspersonale. Historik og baggrund Lean-værktøjer og Lean-spil Kanban, JIT Værdiflowanalyse Cyklustid og takttid Forbrugsstyret produktion Teamarbejde og kommunikation 1 dag 9

10 Produktion og organisation Produktionsudvikling Analyse og design af værdiflowet Maskinsikkerhed CE-mærkning Deltagerne skal efter kurset kunne gennemføre en værdiflowanalyse i egen virksomhed og udarbejde en handlingsplan til gennemførelse af opgaverne. I kurset gennemgår vi metoder og værktøjer til analyse af forbedringer af værdiflowet. Deltagerne træner aktivt med forskellige værktøjer og gennemfører en værdiflowanalyse i en virkelig virksomhed. Kurset giver deltagerne en fælles viden om, hvordan CE-mærkningsspørgsmålene skal håndteres for at undgå lange og unødvendige diskussioner med ikke kalkulerede meromkostninger til følge. CE-mærkning er et vigtigt område at være opdateret i, da virksomheden selv er ansvarlig for både sine produkter på markedet og den maskinpark, den anvender. Deltagerne opfordres til at medbringe egne spørgsmål og problemer til kurset. Der kræves ingen forkundskaber Teknikere, konstruktører, projektledere, produktionspersonale og alle, der arbejder med produktionsudvikling og -forbedringer. Værdiflowanalyse Metoder og værktøj Handlingsplan Eliminering af flaskehalse Mere effektivt flow Aktiv træning i en virkelig virksomhed 2 dage Der kræves ingen forkundskaber. Teknikere, konstruktører, projektledere, produktionspersonale og alle, der arbejder med produktionsudvikling og forbedringer. Værdiflowanalyse Metoder og værktøj Handlingsplan Eliminering af flaskehalse Mere effektivt flow Aktiv træning i en virkelig virksomhed 1 dag 10

11 Øvrig information Kursuspartnere EUC Nord Kursusmateriale Kursustilmelding og mere (FACT) information i Frederikshavn har en kvali- I kursusafgiften indgår alt kur- Firmaer og organisationer, ficeret erhvervsuddannelse i susmateriale og lærebøger. Efter Kontakt Festo kursverksamhet som er certificeret som Festo Mekatronik (Automation) og kurset udfærdiges et personligt på kursuspartner, gennemfører gymnasiale uddannelser certifikat til deltagerne. Telefon vore ordinære kurser med i Teknik. Fax egne kursusledere og eget Fortæring Eller Mail udstyr. EUC Nord har etableret et Festo center i Frederikshavn, Formiddags- og eftermiddags- Du kan sende din tilmelding pr. hvor EUC Nord har samlet kaffe samt frokost er inkluderet i post til: det bedste udstyr, og hvor kursusafgiften. man med en stab af højt Festo AB kvalificerede lærere fra EUC Betaling Didactic Nord tilbyder Festo s kurser. Box Fakturering sker efter påbegyndt Malmö Danfoss Trainee Centre kursus. Betalingsbetingelse er 15 dage netto, og i øvrigt gælder På vores hjemmeside i Nordborg er en Festo Festo s vilkår. Der tilkommer certificeret samarbejdspart- moms på kursusafgiften. Pri- finder du mere information og ner, som tilbyder forskellige serne er gældende pr. deltager. aktuelle tilbud. Festo kurser. Danfoss står bag et unikt videncenter,der Afbestilling konstant vil holde medarbejdere, studerende og Ved eventuel afbestilling debite- iværksættere opdateret om res følgende: den nyeste viden inden for Mere end 15 dage før kursus- Mekatronik (Automation). start: ingen debitering. Mindre end 15 dage før kursus- Festo Kursuscenter start: 50 % af kursusafgiften. Mindre end 8 dage før kursus- i Malmö, hvor vi har et start: Fuld kursusafgift. komplet undervisningsudstyr til kurser i pneumatik, Hotel PLC, hydraulik m.m. samt en interessant udstilling Hvis du ønsker det, kan vi med industrielle applikatio- hjælpe med hotelreservation, og ner. Her afholder vi kurser du kan få dette faktureret gen- på dansk for kunder fra nem Festo. Sjælland (og gerne også fra det øvrige Danmark), og derudover hele vort svenske kursusudbud.

12 Festo A/S Didactic Isledalsvej Rødovre

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Schneider Electric produktskole. Kursuskatalog Forår 2010

Schneider Electric produktskole. Kursuskatalog Forår 2010 Schneider Electric produktskole Kursuskatalog Forår 2010 16 Tilmelding til Schneider Electric kundekurser Foretag en elektronisk tilmelding via hjemmesiden: www.schneider-electric.dk Send en e-mail til

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Seminarer og kurser 2014 Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Introduktion Verdensomspændende individuel træning Vort internationale netværk - dit

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL Kursusbrochure 2014 Bliv klogere, gør det rigtigt fra starten. Udnyt værktøjerne bedst muligt. Daniel Svensson, Uddannelsesansvarlig, Novotek

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Aastra CMG Kursuskatalog

Aastra CMG Kursuskatalog Aastra CMG Kursuskatalog SundCom Group AB Korskildelund 4 2670 Greve Telefon: 43 94 43 47 E-post: info@sundcom.com Indhold 03. SundCom uddannelse 04. Kursusbooking 06. NOW 07. System Overview, Voice Configuration

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Kursusl2013l 2 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Architecture, Engineering & Construction Manufacturing Media & Entertainment.... www.nti.dk altid opdateret

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig!

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig! - tegner fremtiden KURSUSKATALOG - ny viden til dig! INDHOLD CADSKOLEN 3 LØSNINGER 4 UDDANNELSE 5 AUTODESK CERTIFICERING 6 SPECIELT TILPASSET 7 REVIT ARCHITECTURE 8-13 Grundlæggende Videregående Få styr

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere