Training and Consulting Uddannelse inden for automation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Training and Consulting Uddannelse inden for automation"

Transkript

1 Training and Consulting Uddannelse inden for automation

2 Festo - Din partner inden for teknisk uddannelse Virksomhedens personale, produktion og produkter er de tre vigtigste komponenter, når det handler om at omsætte kundskab til praktisk handling. Disse faktorer danner sammen grundlaget for, at virksomheden kan opnå sine mål og få økonomisk fremgang. Festo s kompetencemodel kombinerer social, logistisk og teknisk kompetence. Dette garanterer succesfuld indlæring på alle niveauer i virksomheden. Produkter (Virksomhedsstrategier og mål) Produktion (Organisation og ny teknik) Uddannelsesbehov Festo kompetencemodel Personale (Kompetence og motivering) Integreret læring Forståelse er nøglen Anvendelig viden Både grundlæggende og videregående uddannelse skal integreres rigtigt i virksomhedens udvikling og langs hele værdikæden. Festo kan tilbyde dig en analyse af din virksomheds uddannelsesbehov, Training Needs Analysis, og derefter hjælpe med alle former for uddannelse. Festo tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser, workshops og konsulentydelser, alt sammen afstemt efter dine specielle behov og forudsætninger. På denne måde udnyttes eksisterende kundskaber i virksomheden samtidig med, at nye kundskaber kan omsættes direkte til praksis. Det er naturligt, at mennesker kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen. Derimod er det ikke lige så sikkert, at to personer, som siger det samme, også mener det samme. Stadigt mere komplekse arbejdsopgaver og kortere projekttider skaber nye udfordringer for både chefer, teknikere og operatører. Dette er nogle af årsagerne til, at vi finder det nødvendigt at fortsætte med at udvikle både kommunikationsmedierne i virksomheden og den tekniske kompetence. Den største udfordring og nøglen til succes ved al kompetenceudvikling er baseret på behovet hos tre faktorer: Personale, produktion og produkter. I samarbejde og med den rette viden skabes en virksomhed med økonomisk succes.

3 Teknik Pneumatik Pneumatik Grundkursus Pneumatik i automatiserede systemer Efter kurset skal deltageren kunne forstå opbygning og funktion af pneumatiske komponenter samt kunne fremstille tegningsunderlag til forskellige pneumatiske systemer. Kurset giver dig grundlæggende kundskaber om pneumatik og indeholder teoretisk gennemgang i kombination med praktiske øvelser. Efter kurset skal deltageren kunne forstå opbygning og funktion i automatiserede systemer. Kurset giver dig dybere kundskaber om samspillet mellem pneumatiske og elektriske komponenter samt styring ved hjælp af PLC. Kurset indeholder teoretisk gennemgang i kombination med praktiske øvelser. Der kræves ingen forkundskaber Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Drifts- og vedligeholdelsespersonale, montører, mekanikere, elektrikere, Drifts- og vedligeholdelsespersonale, produktionsteknikere samt alle, montører, mekanikere, elektrikere, der arbejder med pneumatiske anlæg produktionsteknikere samt alle, der arbejder med pneumatiske anlæg Behandling af trykluft Symbolik i henhold til ISO 1219 Elektriske sensorer Sekvensstyring Blokmonterede ventiler Ventiler og cylindre Ventilterminaler med PLC Dokumentation og skemalæsning Styring via operatørpanel Vakuumteknik Hængende last Logiske styringer Proportionalventiler Hastighedsregulering Stempelstangsløse cylindre Simulering med FluidSIM Flowsensorer Eksempler på automatiserede systemer Simulering med FluidSIM 2 dage 3

4 Teknik Pneumatik Effektiv vedligeholdelse af pneumatiske systemer Konstruktion og dimensionering Kurset henvender sig til drifts- og vedligeholdelsespersonale, som ønsker at få udvidet de tekniske og metodiske kundskaber. Deltageren lærer at lokalisere og afhjælpe fejl uden stoptider ved hjælp af systematiske procedurer og at forstå de funktionelle sammenhænge i et komplekst maskineri. Deltageren skal lære at håndtere moderne software, som letter arbejdet med konstruktion af pneumatiske systemer og dimensionering af slanger, cylindre, vakuum m.m. Derigennem opnås tilstrækkelige kundskaber til at kunne dimensionere et pneumatisk anlæg med hensyn til hastighed, kraft og økonomi. Skræddersyet undervisning: De praktiske øvelser udføres på basis af specielt udviklet undervisningsudstyr til industrielle komponenter. Der lægges vægt på, at undervisningen relaterer til virksomhedens aktuelle systemer. Med disse kundskaber kan deltageren opnå den kompetence, der kræves for at kunne vælge de bedst egnede komponenter til en given applikation. Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Drifts- og vedligeholdelsespersonale Funktionelle sammenhænge mellem mekanik, pneumatik, elektronik og PLC Design og funktion Sensorteknologi Maskindokumentation Udvikling og anvendelse af problemløsningsstrategier i et team Optimering af systemer Sikkerhedsregler og gældende standarder Optimering af et produktionsrelateret system med TPM Praktiske øvelser i systematisk problemløsning 4 Svarende til Pneumatik-grundkursus fra Festo Konstruktører og teknikere samt alle, der har behov for viden om komponent- valg og dimensionering Behandling af trykluft Symbolik i henhold til ISO 1219 Udvikling af praktiske problemer til lay outs og pneumatiske/elektriske koblingsskemaer Omkostningsaspekter Skemategning og konstruktion Komponentvalg og dimensionering af slanger, ventiler, cylindre, dæmpere, gribere m.m. Tegning og simulering i FluidSIM 2 dage

5 Teknik Styringsteknik PLC-grundkursus med CoDeSys PLC-styring af elektriske akser (Electric-drives) Deltageren lærer at forstå opbygning og funktion i PLC-systemer. Programmering sker med CoDeSys, som følger IEC standarden. Eleven får kundskaber både i forregulerings- og sekvensteknik gennem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Dermed opnås større forståelse for programmeringsløsninger, hvilket giver nye indfaldsvinkler til at løse automationsproblemer i den daglige produktion, ligesom det letter kommunikationen på arbejdspladsen. Deltageren lærer at forstå opbygning og funktion i et system med elektriske akser og PLC-styring af disse. Programmering sker med CoDeSys, som følger IEC standarden. Kurset giver deltageren kundskaber i programmering af operatørpaneler (HMI) og kommunikationen mellem HMI og PLC. Med dette kursus opnås en større forståelse for programmering af systemer med elektriske akser og motordrift, hvilket giver nye indfaldsvinkler til at løse automationsproblemer i den daglige produktion. Grundlæggende datakundskaber Vedligeholdelsespersonale, programmø- rer, elektrikere og automationsteknikere samt alle, der arbejder med PLC-styringer på arbejdspladsen. Svarende til PLC-grundkursus fra Festo Automationsteknikere, programmører og elektrikere samt alle, der arbejder med PLC-styringer og motordrift (servoteknik) på arbejdspladsen PLC ens opbygning Forreguleringsteknik Timere og tællere Analog signalhåndtering Sekvensprogrammering Gennemgang af de programmerings- sprog, der indgår i IEC Kort om kommunikationsbusser Fejlsøgning ved hjælp af software Dokumentation Programmering og simulering Operatørpaneler (HMI) Kommunikation HMI-PLC Profibus DP CAN-Open Analog signalhåndtering Kommunikationsmuligheder Motorstyring og servoteknik Fejlsøgning Dokumentation Programmering af applikationer 5

6 Teknik Styringsteknik og reguleringsteknik Styringsteknik for lærere Procesautomation (Reguleringsteknik grundkursus) Kurset giver dig den tekniske kompetence til selv at kunne gennemføre kurser i styringsteknik. Under kurset får du en gennemgang af vore hjælpemidler, som giver dig nye indfaldsvinkler i din pædagogik. Der kræves ingen forkundskaber Lærere o.l., som underviser i styringsteknik Pædagogiske aspekter Pneumatik og elpneumatik PLC-programmering Tegning og simulering i FluidSIM Anvendelse af EasyPort Styring via ekstern PLC af objekter i FluidSIM og EasyVeep Efter kurset skal deltagerne kende grundreglerne inden for reguleringsteknik. Kurset giver kundskaber i håndtering af de indeholdte teknikområder, (måle-, styrings- og reguleringsteknik) i et system, ud fra de komponenter, der findes i processen. Med det opnåede kundskabsniveau vil deltageren få nye indfaldsvinkler til at kunne løse automationsproblemer i den daglige produktion. Kursusdeltagerens nye kundskaber letter og forenkler den interne kommunikation i virksomheden med hensyn til problemer og løsninger inden for procesautomation. Al teori suppleres løbende med praktiske øvelser i et industrielt procesanlæg. Der kræves ingen forkundskaber Operatører, drifts- og vedligeholdelsespersonale, elektrikere samt alle, der arbejder i en procesindustri 2,5 dage Elektriske grundbegreber Reguleringssystemets komponenter: Måleredskaber, påluftningsaktuato- rer, regulatorer Sensorkarakteristik Stepsvar og tidskonstant Procesforstærkning P-, PI- og PID-funktion Optimering af processer 6

7 Teknik Hydraulik Hydraulik Grundkursus Hydraulik Fortsættelseskursus Kursdeltageren vil lære standardfunktioner inden for hydraulik og få kendskab til forskellige metoder til styring af sekvenser og risici med disse. Deltageren vil lære om aktuelle standarder for hydraulik, kunne gennemføre normal vedligeholdelse af hydrauliske anlæg og logisk fejlsøgning ved hjælp af hydraulikskemaer. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. Efter kurset skal deltageren kende til forskellige typer af pumper, deres fordele og ulemper samt forskellige styringer. De mest almindelige funktioner inden for elektrohydraulikken vil blive behandlet, så deltagerne kan genkende opbygning af sekventiel styring og anvende vej-/tidsdiagrammer og SFC (Sequential Function Chart). Deltageren skal kunne udnytte PLC-systemer til styring af hydrauliske systemer. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. Der kræves ingen forkundskaber Kurset henvender sig til mekanikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdelsespersonale samt alle, der arbejder med hydrauliske systemer Grundlæggende fysiske principper Arbejdselementer Ventiler og ventilblokke Standardløsninger til styring af kraft, hastighed og bevægelsesretning Drift og vedligehold Sikkerhed Effekt og virkningsgrad Symboler I henhold til ISO 1219 PLC ens funktion i et system Simulering med FluidSIM Svarende til hydraulik-grundkursus fra Festo Kurset henvender sig til elektrikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdelsespersonale samt alle, der arbejder med hydrauliske systemer. Analoge signaler Hastighedsregulering Kort om proportionalhydraulik Pumper og styringer Energibesparelse Monteringsteknik Forebyggende vedligehold og fejlsøgning Forskellige løsninger til styring af kraft, hastighed og bevægelsesretning Sikkerhed på et højere niveau Enkel programmering af PLC-systemer Simulering med FluidSIM 7

8 Teknik Hydraulik og virksomhedstilpassede kurser Proportionalhydraulik Virksomhedstilpassede kurser, workshops og Training Needs Analysis Kurset giver deltagerne kendskab til funktion og styring med hensyn til proportionalhydraulik samt grundkoblinger til industriel anvendelse. Deltagerne lærer at indstille parametre og indkøre proportionalhydrauliske systemer. Endvidere lærer deltagerne at vedligeholde hydrauliske anlæg, gennemføre logisk fejlsøgning ved hjælp af skemaer og ligeledes at udnytte PLC en ved fejlsøgning. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. 8 Svarende til videregående kursus i hydraulik fra Festo. Kurset henvender sig til elektrikere, ingeniører, teknikere og vedligeholdel- sespersonale samt alle, der arbejder med avancerede hydrauliske systemer. Proportionalventiler Proportionalforstærkere Analoge og digitale mustværdier Industrielle grundkoblinger Lastdetektering Servoventiler PLC-systemer Simulering med FluidSIM 2 dage Festo tilbyder virksomhedstilpassede kurser, som gennemføres hos os eller i jeres virksomhed. Indholdet kan være inden for et enkelt område(f.eks. pneumatik) eller en kombination af flere forskellige områder. Niveau og indhold kan dermed tilpasses efter behov og forudsætninger. Kurset bliver skræddersyet til hvert enkelt firma, og resultatet bliver maksimal indlæring med det mål at opnå en mere effektiv produktion. Workshops adskiller sig fra vore kurser ved, at de er kortere og giver dybere anvenderkundskaber til et eller flere produkter. En workshop er en udmærket måde at opnå dybere kundskaber ved installation og indkøring af f.eks. servosystemer med elektriske akser og motorer, ventilterminaler og andre komplekse produkter fra Festo. Samtidig med, at vi gennemgår de grundlæggende ting, ser vi også på mulighederne med den aktuelle applikation. Training Needs Analysis giver dig helt skræddersyede kurser ud fra personalets egne testresultater, den teknik, der anvendes i produktionen og virksomhedens mål for de produkter, der produceres. Dermed udvikles kurserne ud fra virkelige behov og ikke ud fra, hvad man tror, der er behov for. Rekvirér yderligere information, så finder vi en løsning!

9 Produktion og organisation Produktionsudvikling TPM-Grundkursus Lean Production grundkursus Kurset giver kendskab til forebyggende vedligeholdelse og stadige forbedringer i henhold til TPM-konceptet (Total Productivity Maintenance). Kurset skal skabe forståelse og indsigt i konceptet Lean Production hos kursusdeltageren, og hvordan dette kan bidrage til en mere effektiv produktion. Et produktionsspil (Lean spil) anvendes for at simulere produktionen i en virksomhed. Deltagerne analyserer, tager beslutninger om ændringer ved hjælp at modtagne metoder og værktøjer, korrigerer og gennemfører simulering samt aflæser konsekvenserne af ændringerne o.s.v. Deltagerne skal efter kurset have opnået forståelse og indsigt i, hvordan konceptet Lean Production kan bidrage til at effektivisere produktionen i en producerende virksomhed. Målet med kurset er, at maskinoperatørerne selvstændigt skal kunne udføre vedligehold på arbejdspladsen(maskinen) inden for rammerne af det overordnede TPM-projekt. Kurset gennemgår emner som miljø, fejlsøgning m.m. og giver deltageren forståelse for hans del i kvalitetskæden. Deltagerne får endvidere indsigt i, hvordan TPM-arbejdet skal drives på en struktureret måde for at opnå det bedst mulige resultat. En vis produktionserfaring Maskinoperatører, drifts- og vedligehol- delsespersonale, elektrikere samt alle, der arbejder i en automatiseret produktion. Øvrigt Kurset gennemføres virksomhedstilpasset Hvad er TPM/TPU og OEE Målemetoder for OEE TPM, et forbedringsværktøj Forbedringsværktøjer: 5S, SMED, PDCA Fejlsøgningsmetoder De store tab Tjekliste (praktisk øvelse) Forebyggende vedligehold Afhænger af forkundskaber og mål Der kræves ingen forkundskaber Direktører, produktionschefer, projektledere, produktionsledere, produktionsteknikere og alt produktionspersonale. Historik og baggrund Lean-værktøjer og Lean-spil Kanban, JIT Værdiflowanalyse Cyklustid og takttid Forbrugsstyret produktion Teamarbejde og kommunikation 1 dag 9

10 Produktion og organisation Produktionsudvikling Analyse og design af værdiflowet Maskinsikkerhed CE-mærkning Deltagerne skal efter kurset kunne gennemføre en værdiflowanalyse i egen virksomhed og udarbejde en handlingsplan til gennemførelse af opgaverne. I kurset gennemgår vi metoder og værktøjer til analyse af forbedringer af værdiflowet. Deltagerne træner aktivt med forskellige værktøjer og gennemfører en værdiflowanalyse i en virkelig virksomhed. Kurset giver deltagerne en fælles viden om, hvordan CE-mærkningsspørgsmålene skal håndteres for at undgå lange og unødvendige diskussioner med ikke kalkulerede meromkostninger til følge. CE-mærkning er et vigtigt område at være opdateret i, da virksomheden selv er ansvarlig for både sine produkter på markedet og den maskinpark, den anvender. Deltagerne opfordres til at medbringe egne spørgsmål og problemer til kurset. Der kræves ingen forkundskaber Teknikere, konstruktører, projektledere, produktionspersonale og alle, der arbejder med produktionsudvikling og -forbedringer. Værdiflowanalyse Metoder og værktøj Handlingsplan Eliminering af flaskehalse Mere effektivt flow Aktiv træning i en virkelig virksomhed 2 dage Der kræves ingen forkundskaber. Teknikere, konstruktører, projektledere, produktionspersonale og alle, der arbejder med produktionsudvikling og forbedringer. Værdiflowanalyse Metoder og værktøj Handlingsplan Eliminering af flaskehalse Mere effektivt flow Aktiv træning i en virkelig virksomhed 1 dag 10

11 Øvrig information Kursuspartnere EUC Nord Kursusmateriale Kursustilmelding og mere (FACT) information i Frederikshavn har en kvali- I kursusafgiften indgår alt kur- Firmaer og organisationer, ficeret erhvervsuddannelse i susmateriale og lærebøger. Efter Kontakt Festo kursverksamhet som er certificeret som Festo Mekatronik (Automation) og kurset udfærdiges et personligt på kursuspartner, gennemfører gymnasiale uddannelser certifikat til deltagerne. Telefon vore ordinære kurser med i Teknik. Fax egne kursusledere og eget Fortæring Eller Mail udstyr. EUC Nord har etableret et Festo center i Frederikshavn, Formiddags- og eftermiddags- Du kan sende din tilmelding pr. hvor EUC Nord har samlet kaffe samt frokost er inkluderet i post til: det bedste udstyr, og hvor kursusafgiften. man med en stab af højt Festo AB kvalificerede lærere fra EUC Betaling Didactic Nord tilbyder Festo s kurser. Box Fakturering sker efter påbegyndt Malmö Danfoss Trainee Centre kursus. Betalingsbetingelse er 15 dage netto, og i øvrigt gælder På vores hjemmeside i Nordborg er en Festo Festo s vilkår. Der tilkommer certificeret samarbejdspart- moms på kursusafgiften. Pri- finder du mere information og ner, som tilbyder forskellige serne er gældende pr. deltager. aktuelle tilbud. Festo kurser. Danfoss står bag et unikt videncenter,der Afbestilling konstant vil holde medarbejdere, studerende og Ved eventuel afbestilling debite- iværksættere opdateret om res følgende: den nyeste viden inden for Mere end 15 dage før kursus- Mekatronik (Automation). start: ingen debitering. Mindre end 15 dage før kursus- Festo Kursuscenter start: 50 % af kursusafgiften. Mindre end 8 dage før kursus- i Malmö, hvor vi har et start: Fuld kursusafgift. komplet undervisningsudstyr til kurser i pneumatik, Hotel PLC, hydraulik m.m. samt en interessant udstilling Hvis du ønsker det, kan vi med industrielle applikatio- hjælpe med hotelreservation, og ner. Her afholder vi kurser du kan få dette faktureret gen- på dansk for kunder fra nem Festo. Sjælland (og gerne også fra det øvrige Danmark), og derudover hele vort svenske kursusudbud.

12 Festo A/S Didactic Isledalsvej Rødovre

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk Vil du have den nyeste viden? VLT Grundkursus Kursus 1 VLT Grundkursus GRUNDKURSUS i Danfoss VLT frekvensomformere. Kurset henvender

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Certificerende kursus i plastsvejsning Academy GPA kan som de første i Sverige tilbyde kurser i plastsvejsning, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret af Svejsekommissionen,

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric, Hørkær 12B, DK-2730 Herlev, 8820 4060 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse... 3 Lidt om Buildings Business i Schneider Electric...

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i AUTOMATION Diploma of Engineering in Control Engineering Studiestart september 2010, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursusoversigt 2014 Modul 30 Basic Kursus K143001 K143002 K143003 K143004 Dato 25. 26.02.14 13. 14.05.14 02. 03.09.14 04. 05.11.14 Modul 31 Konvertering fra TC2 til TC3 Kursus

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Kenneth Toft. Curriculum Vitae

Kenneth Toft. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Resumé Jeg er uddannet som Automatikfagtekniker ved Bang & Olufsen. Mit hovederhverv er Software engineer Billede af mig på sidste side. Erhvervserfaring: Programmering Programmere fra

Læs mere

UPDATE #5, december 2012

UPDATE #5, december 2012 UPDATE #5, december 2012 Kære læser Velkommen til femte udgave af UPDATE, hvor du får seneste nyt fra os i Hydra-Grene. Og lad mig gå lige til sagen med en god nyhed: Efter mange års tæt samarbejde er

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

9 Proportionalventiler

9 Proportionalventiler 9 Proportionalventiler 9.1 CETOP-plademonterede ventiler 9.1.10 Proportionale retningsventiler, KDG4V / KTG4V-serien VICKERS 9.1.20 Proportionale retningsventiler, KFDG4V-serien VICKERS 9.1.40 Proportionale

Læs mere

Schneider College. Kursuskatalog 2007-2008

Schneider College. Kursuskatalog 2007-2008 Schneider College Kursuskatalog 2007-2008 E Velkommen Velkommen til Schneider College kursussæson 2007 / 2008 Schneider Electric har fornøjelsen af at præsentere et bredt sammensat kursusprogram, som dækker

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL Kursusbrochure 2014 Bliv klogere, gør det rigtigt fra starten. Udnyt værktøjerne bedst muligt. Daniel Svensson, Uddannelsesansvarlig, Novotek

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få ny viden om smag, sundhed og sensorik Løft smag og sundhed med enkle virkemidler Praktisk demonstration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere