TRÆNER/TEAMLEDER A-Å : Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink."

Transkript

1 : Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben 1

2 A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte modstander og bede kampfordeler (kontaktdetaljer findes på hjemmesiden) indberette til JBU. Det koster klubben en bøde hvis ikke både modstander og JBU informeres. B Bander ved indendørstræning/kampe: Endebander skal efter aftale med halbestyreren tages ned efter træning/kamp. Check selv med ham. Baner: Aktuel oversigt over baneplacering findes på hjemmesiden.(skitse med baner skal lægges på hjemmesiden) Bolde: Hvert hold har deres eget aflåste rum mærket med årgangens navn. Kompressor findes i boldrummet på Idrætscenteret. Reservebolde findes i separat skab i boldrummet på Idrætscenteret. Ved mangel på bolde kontaktes materiale ansvarlig.(er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?) Børneattester: Alle trænere, teamhjælpere og hjælpetrænere over 15 år skal udfyldes en lovpligtig børneattest i forbindelse med arbejdet med børn under 15 år. Sportschefen indhenter denne hos trænerne. Indhentelse af børne attester er en betingelse for tilskud fra Sønderborg kommune. C D Dameafdelingen: Spørgsmål ifm. pige/damefodbold, kontakt afd. formanden.(er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?) Dommere: I forbindelse med 11-mands kampe er detdbu Jylland der sørger for dommere. Dommerens godtgørelse udbetales af DBU. Spørgsmål vedr. dommer rettes til (er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?) Ved 7-mands fodbold til og med U15 piger og drenge skal trænerne selv sørge for dommere. Der er ikke noget krav om sort dommer, det kan være en vilkårlig person over 18 år. Dommerudeblivelse: Såfremt dommeren udebliver, har begge hold pligt til at vente 1/2 time. Hjemmeholdet skal så kontakte dommerklubben på tlf. xxxxxxxx og forsøge at få den til at fremskaffe en dommer. E Elite fodbold: 2

3 Da BUI-fodbold er en erklæret breddeklub foregår alt elite fodbold gennem FC-Sønderborg (FCS). BUI-fodbold understøtter den enkelte spillers mulighed for at udvikle sig i FCS. I det tilfælde hvor spilleren ikke spiller kampe for FCS, forpligter BUI-fodbold sig til at anvende pågældende spiller i den årgang hvor han hører hjemme. Dette betyder at træneren skal tage højde for dette når der udtages hold til de enkelte kampe. Der skal i øvrigt tages højde for de normale op og nedryknings regler. F Fejl og mangler: Hvis du konstaterer fejl og mangler på bygninger eller materiale skal du kontakte den materialeansvarlige i bestyrelsen. (er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?). Flytning af kampe: Udendørs: Kampe kan kun flyttes fra den idbu-jylland fastsatte spilledag, hvis begge klubber er enige herom. Kan enighed ikke opnås, skal kampen afvikles som oprindeligt planlagt af JBU, og hjemmeholdet fastsætter kamptidspunktet på spilledagen. Flytning af kampe bedes oplyst til vores kampfordeler (er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?)senest 1 måned før den fastsatte dato. Førstehjælpskasse: Findes i boldrummet på Idrætscenteret HAR DU HUSKET DET LARS?? I Indendørs:Kampe kan ikke flyttes idet DBU-Jylland foretager reservation af haller til afvikling af de enkelte stævner. G Generalforsamling: Afdelingens generalforsamling afholdes ultimo februar. H Holdkort: Udendørs: Fra U12 og opefter udfyldes holdkortet af begge hold inden kampstart. Underskrives af begge holds træner/holdleder. Resultatet af kampen indtelefoneres af hjemmeholdet senest 1 time efter kampens afslutning,se vejledning på holdkortet. Telefon findes i boldrummet. Der er endvidere mulighed for at indberette kampresultater via DBU app til smartphones. Det er trænerens ansvar at de udfyldte kampkort sættes i kampkort-mappen i boldrummet (ved telefonen). Dette gælder kampkort for både ude og hjemmekampe. DBU-Jylland kan på forlangende kræve at få de enkelte kampkort udleveret. Manglende kampkort straffes med bøde fra DBU- Jylland. Indendørs: Turneringsholdkort udfyldes inden 1. kamp og afleveres til dommerbordet (holdkort fås i hallen). Hjemmehold: Der findes udførlig beskrivelse af hjemmeholdets opgaver/forpligtelser på DBU hjemmeside. I Indbydelser til stævner: 3

4 Se under S stævner og sociale ture J K Kampkort: Der er udarbejdet et BUI-kamp kort som findes på hjemmesiden.(er der mulighed for at lave link til kampkort på memberlink?). Kamptøj: Kamptøj er placeret i boldrummets højre side i de små rum markeret med det enkelte hold. (ex. U12 dr., U15 pi.) Tasker med ekstra kamptøj er placeret øverst til venstre i boldrummet på Idrætscentret. Kegler: Kegler forefindes i boldrummet og sættes på plads efter brug. Må ikke låses inde i det enkelte holds skab. Kurser: BUI-Fodbold opfordrer alle trænere til at deltage i relevante trænerkurser som f.eks. udbydes af JBU. Se JBU-klubservice: Fodboldafdelingen betaler kursusgebyret, kørsel er for egen regning. Kursuskontaktperson: Se kontaktdetaljer på hjemmesiden: (er der mulighed for at lave link direkte til den rette person?). Kørsel: Foretages af forældre på skift. Der kan med fordel udarbejdes en kørselsordning hvor forældre forud for sæsonen sættes på kørsel til de enkelte kampe. (Det virker!!) Der er ingen forventning fra BUI-fodbold om at trænerne fast kører til kampe, men at de indgår i kørselsordningen som alle andre forældre.(er der mulighed for at lave link til kørselsskabelon på memberlink?). Kørselsgodtgørelse (lange ture): BUI-fodbold giver kørselspenge for kørselsafstande ud over en radius på 80km, således at alle km ud over 160 km godtgøres med 1 kr. pr. km. L Lokalereservation: Hvis man vil reservere lokaler på idrætscenteret til fodboldmøder, fodboldafslutning eller andre ting, skal man skrive sig på kalenderen der hænger ved fællesrummet på idrætscenteret/evt. reservere på Memberlink. M Mobbepolitik? Hvad er retningslinjerne, hvad med indgriben fra træner, herunder dennes ansvar, kontakt til forældre, snak med mobber og evt. udelukkelse eller andre konsekvenser? Har vi en fagkyndig person i træner/forældrekreds som vil stå til rådighed for vejledning? 4

5 Mål: MålSKAL flyttes på plads efter endt brug (træning/kamp). Målsætning: Læs vore generelle målsætning for børne- og ungdomsfodbold her: link til memberlink N Nøgler: Hver træner får en C-nøgle, som passer til hoveddøren, døren til boldrummet samt til klublokalet. Desuden har træneren en nøgle, der passer til årgangens boldrum. Hvis du i forbindelse med et arrangement har brug for adgang til køkkenet på Idrætscenteret kræver det en speciel nøgle. Nøgler udleveres af/tilbageleveres til den materialeansvarlige i bestyrelsen:(er der mulighed for at lave link til materialeansvarlig på memberlink?). O Overtrækstrøjer: Overtrækstrøjer forefindes i boldrummet på Idrætscenteret. Omklædning: Omklædningsrum nr.???? står til fodboldafdelingens rådighed. P Protester: Det er ikke BUI-fodbolds politik at benytte sig af protester med mindre spillets ånd er sat i miskredit. Bliver det nødvendigt at nedlægge protest skal det ske gennem klubbens kampfordeler (er der mulighed for at lave link til memberlink?). Protest mod bane, arrangement af kampe m.v. skal nedlægges til dommeren og modparten inden kampens start, da den ellers afvises. Alle protester skal sammen med protestgebyr være JBU i hænde senest på 3. dagen efter kampen. For protester vedrørende ulovlige spillere er der dog en frist på 30dage. Q R Regler / propositioner: Spilleregler for diverse årgange kan findes på BUI-fodbolds hjemmeside.(er der mulighed for at lave link direkte til det rette sted?). S Spillerrokader: Generelt skal spillerrokeringer til højere rangerende hold ske efter aftale mellem træneren for det højere rangerende hold og formanden for den afdeling, hvor det lavere rangerende hold hører til. Sponsorer: Hvis nogen har gode ideer eller gode kontakter med hensyn til sponsering af tøj eller andet, bedes man først kontaktefodboldafdelingen bestyrelse.(er der mulighed for at lave link direkte til den rette person på memberlink?). 5

6 Stævner og sociale ture: Sportschefen /kampfordeler fordeler indbydelser til trænerne via mail. BUI-fodbold betaler ENTEN deltageles i to stævner om året ELLER deltagelse i indendørsturneringen. Derudover kan man søge bestyrelsen om tilskud til længere ture, udflugter, sociale arrangementer o.l. Bestyrelsens holdning til større turnerings deltagelse, der kræver særlig økonomisk tilskud, er: Bestyrelsen skal skriftligt ansøges inden den 1.1.i det år, som arrangementet påtænkes. I ansøgningen skal finansieringen klart være beskrevet, herunder hvilke sponsorer, der påtænkes kontaktet. Formålet er at undgå, at en sådan kontakt kan påvirke klubbens overordnede sponsorarbejde. Bestyrelsen kan betinge at tilskud - udover de tilskud, der normalt gives til sociale aktiviteter modsvares af at det/de pågældende hold yder en særlig indsats til gavn for klubben. Det kan eksempelvis være salg af julekalender, lodder til grilllotteriet, salg af grillpølser på Idrætscentret over en periode eller lignende. Der skal foreligge ansøgning til bestyrelsen, uanset om holdet/holdene selv mener at kunne skaffe finansiering. Hensynet er forholdet til klubbens overordnede sponsorarbejde. Støvler: Skal tages af udenfor, dette gælder selvfølgelig også til cafeteria. I forbindelse med brug af omklædningsrum ved kamp og træning benyttes sideindgangene. Hovedindgangen må ikke benyttes af beskidte spillere. Hvis omklædningsrummet alligevel er blevet svinet til SKAL holdet feje/gøre rent efter sig selv. Der forefindes kost og fejebakke i hvert omklædningsrum. Sæsonafslutning: Der er i budgettet afsat kr. 50,- per spiller/år der kan anvendes til afslutninger. Kontakt kasseren vedr. udlæg/udbetaling. Husk at når afslutningen foregår i hallen skal forplejning købes i cafeteriet. T Talenttræning: Fra 2013 har Rene Østerlid startet talenttræning for årgang U9-U12. Har du nogle talenter blandt dine spillere så kontakt ham. Trænerafslutning: Der afholdes trænerafslutning ultimo oktober eller primo november hvor BUI-fodbold er vært for en hyggelig aften. Trænere, holdledere og teamhjælpere er alle velkomne til trænerafslutningen. Trænermøder: Der afholdes 3 trænermøder pr. sæson. Disse afholdes februar/marts, maj/juni samt august/september. Sportschefen indkalder til disse pr. mail. Turneringsplan: Det enkelte holds turneringsplan forefindes på DBU hjemmeside Hent evt. DBU app. til smartphone/tablet. U Udeblivelse: 6

7 Hvis et hold udebliver, skal det fremmødte hold sende indberetning til DBU (med kopi til kampfordeler), og der må under ingen omstændigheder indberettes et resultat f.eks Udskiftningsspillere: Der findes regler for hvor mange udskiftningsspillere der må være med til en kamp. Check selv reglerne for din årgang her: V Vask af kamptøj: Spillerne skiftes til selv at vaske tøjet. Velkomst folder: BUI-fodbold har en velkomst folder som udleveres til nye spillere. Denne skal tilrettes til det enkelte hold (link til memberlink). X Y Z Zebra: Ingen zebra på banen, tak Æ Ændringsforslag: Nye emner og ændringsforslag til håndbogen kan meldes til bestyrelsen. Ø Øvelser : Inspiration til øvelser kan bl.a. findes her I øvrigt er du altid velkommen til at spørge dine trænerkolleger om ideer til træning, da vidensdeling er noget vi sætter stor pris på i klubben. Å Årligt tilbagevendende begivenheder hvor spillere, forældre og andre forventes at hjælpe: Maliq Vintercup sidste weekend i januar (dommer, dommerbord etc.) Servering til Garantspisning i hallen (marts) Mikrofodbold skolen, som arrangeres i samarbejde med BNS. (maj) Maliq Sommercup første weekend i juni (hjælpere i cafeteria, stævnetelt, dommer etc.) BUI Rock afvikles i juni måned Hjælp ifm Broager Ringridning (weekenden hvor første søndag i juli ligger) Arbejdsdag på Idrætscenteret (dato fastlægges fra år til år) 7

8 BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD GENERELLE MÅLSÆTNINGER Indledning: Arbejdet med de mindre børn bør være præget afleg og i mindre grad afresultater ud fra mottoet: "Det skal være sjovt at gå til fodbold". Dette motto fø1ges bedst ved at afvikle træning og kampe på børnenes præmisser, men med udgangspunkt i faste rammer, således at børnene aldrig er i tvivl om, hvornår grænsen er nået. Det indebærer også, at der skal være plads til andet end fodbold (lege, hyggesnak, ture, andre former for idræt/boldspil). Også for de større børn er det af afgørende betydning, at der skabes sådanne rammer, at spillerne føler sig trygge og oplever glæde ved at gå til fodbold. Det er klubbens ledere (bestyrelsen) og ikke trænere eller forældre, der fastlægger klubbens mål for børnefodbold og således afstikker rammerne for f.eks. holdsætning, træningsmængde, elite/bredde politik, beklædning, aktiviteter, stævnedeltagelse m.v. Det er vigtigt at skabe så stor en ledergruppe som muligt, hvor arbejdet skal være præget af mange små jobs - det må ikke være "træls" at udføre et træner- eller lederjob. Det skal undgås, at når nogen rækker klubben en lillefinger, ja så ryger hele armen. Navnlig for de yngste årgange er det vigtigt at forældrekredsen støtter op om klubbens arbejde. BUI s (fodboldafdelingens) overordnede målsætning: Det er BUI s mål at udvikle medlemmernes kunnen og glæde ved fodboldspillet at der er plads til alle i klubben, uanset alder, køn, dygtighed, nationalitet m.v. at fremme den sociale forståelse imellem klubbens medlemmer at skabe gode faciliteter til gavn for medlemmerne at have en velkvalificeret leder- og trænerstab, for hvem nøgleordene er teamwork, klubånd og social forståelse. at understøtte talentfulde spilleres udvikling gennem elite overbygningen i F.C. Sønderborg Overordnede mål for ungdomsafdelingen: Ungdomsafdelingens mål er at gøre børn og unge motiverede for fodboldspillet og derigennem fremme deres fysiske, psykiske og sociale udvikling. Denne målsætning søges realiseret således at træning og kampe tilpasses børnenes forudsætninger og behov at der er en positiv klubånd, hvor tryghed, glæde og kammeratskab er de bærende elementer at trænere uddannes og motiveres til at arbejde ud fra børnenes forudsætninger, således at det bærende element for arbejdet bliver det sociale samvær og ikke udelukkende de opnåede resultater at spillerne i god tid ved, hvad der skal ske i næste sæson (oprykning, trænere, andre krav m.v.) at der blandt forældrene skabes lyst og interesse for at deltage i løsningen af større og mindre opgaver i klubben. 8

9 UNGDOMS/BØRNEKONSULENTER Det er målet, at der tilknyttes ungdomsafdelingen et antal ungdomskonsulenter. Arbejdsopgaverne for ungdoms/børnekonsulenterne vil være følgende: Ved tilsyn i forbindelse med træning og kampe, i videst muligt omfang at påse at fodboldafdelingens målsætning følges og at aktiviteter afvikles på en betryggende måde. Gennem rådgivning og eventuel aktiv deltagelse søge at støtte de enkelte trænere. Ungdomskonsulenterne refererer til fodboldafdelingens ungdoms/børneformand. Omfanget af konsulenternes indsats vil være afhængig af behovet indenfor de enkelte aldersgrupper. Det forudsættes dog, at der minimum overværes en træningsaften og en kamp indenfor en aldersgruppe i henholdsvis forårs- og efterårssæson. Tilsvarende overværes træning og kamp minimum en gang i den indendørs sæson. Herudover kan der træffes aftale med den enkelte træner om en mere aktiv støtte i forbindelse med træning eller særlige aktiviteter. Eksempler herpå kan være: drøftelse af individuelle problemer omkring den enkelte spiller drøftelse af træningstilrettelæggelse aktiv støtte omkring indøvelsen af særlige færdigheder (teknisk/taktisk) støtte i forhold til forældregruppen 9

10 ANSVARSFORDELING MELLEM TRÆNER OG TEAMHJÆLPER Træner: Ansvarlig for de sportslige aktiviteter, f.eks. at afdelingens målsætninger fastholdes skrive kampkort tilrettelægge kørsel til kampe/stævner at aktiviteter generalt afvikles på en betryggende måde at afholde forældremøder Teamhjælper: Ansvarlig for de ikke sportslige aktiviteter, f.eks. at inddrage forældre og andre interesserede i aktiviteter omkring holdet at der skrives om holdet i klubblad/aviser fotografere/videofilme arrangere ture, afslutninger, hyggeaftner og lignende bage kage m.v. finde sin afløser når tiden hertil er inde Træner og teamhjælper tilrettelægger selv arbejdsfordelingen mellem sig. Teamhjælperen kan således godt efter indbyrdes aftale f.eks. tilrettelægge kørsel. Ansvaret for at det fungerer ligger dog fortsat hos træneren. For teamhjælperen er det vigtigt at udnytte de former for hjælp, der er i forældregruppen. Det kan være til at bage, videofilme m.v. 10

11 U6 U9 gruppen: BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD MÅL FOR DE ENKELTE ALDERSGRUPPER Det er målet at gøre børnene interesserede i at spille fodbold og at fastholde dem i afdelingen. Sportslige resultater viger for sociale hensyn. Delmål: minimum 2 trænere pr. 10 spillere at få en teamhjælper pr. hold 2 gange træning eller kamp om ugen deltagelse i arrangementer (sportslige eller rent sociale) hele tiden mulighed for voksenkontakt der skal være tryghed omkring træningen og kampene spillerne skal lære at hjælpe hinanden og arbejde sammen, således at de får fornemmelsen af at være et hold. gennem leg at indlede motorisk og teknisk træning. Handling: indlede sæsonen med et forældremøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen for U6 U9 gruppen, tilrettelæggelsen af træningen, præsentere teamhjælpere og orientere om deres opgaver, forventninger til forældre m.v. fordele spillerne, således at der opnås en afbalanceret styrke på holdene ombryde holdene, således at spillerne kommer på hold med flest muligt i gruppen holde tæt kontakt til forældregruppen U10/ U11gruppen: Det er målet at fastholde spillerne i afdelingen, at udvikle deres færdigheder og der arbejdes fortsat ud fra synspunktet om at breddeidræt er det vigtigste. Lejlighedsvis kan de dygtigste spillere deltage på samme hold for at fastholde deres fortsatte interesse. Delmål: minimum 2 trænere pr. hold at få en teamhjælper pr. hold træning eller kampe 2-3 gange om ugen målrettet træning med henblik på indlæring af tekniske og motoriske grundfærdigheder, påbegynde indlæring af taktiske forhold, mens der ikke lægges vægt på konditionstræning at spillerne afprøves på forskellige pladser, uanset resultatmæssige konsekvenser spillerne skal lære at hjælpe hinanden og arbejde sammen, således at de arbejder sammen som et hold. deltagelse i ture - også af ren social karakter - samt i stævner at træningen og kampe afvikles under hensyntagen til spillernes færdigheder og modstandernes styrke Handling: 11

12 indlede sæsonen med et forældremøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen for U10/U11gruppen, tilrettelæggelsen af træningen, præsentation af teamhjælpere og orientere om deres opgaver, forventninger til forældre m.v. fordele spillerne, således at der opnås en afbalanceret styrke på holdene ombryde holdene, således at spillerne kommer på hold med flest muligt i gruppen holde tæt kontakt til forældregruppen forberede overgangen til 11-mands fodbold U12/U13gruppen: Det er målet at fastholde spillerne i afdelingen, at udvikle deres færdigheder og der arbejdes ud fra at synspunktet om at breddeidræt er det vigtigste. Lejlighedsvis kan dygtigste spillere deltage på samme hold for at fastholde deres interesse. Delmål: minimum 2 trænere pr. hold at få en teamhjælper pr. hold træning eller kampe 2-3 gange om ugen målrettet træning med henblik på indlæring af tekniske og motoriske grundfærdigheder, indlæring af taktiske færdigheder, mens der ikke lægges vægt på konditionstræning at spillerne afprøves på forskellige pladser under træning og i kampe deltagelse i ture - også af ren social karakter - samt i stævner at træningen og kampe afvikles under hensyntagen til spillernes færdigheder og modstandernes styrke at udvikle spillernes forståelse for at fodbold er et holdspil gradvist at introducere elitefodbold for de mest talentfulde spillere gennem de aktiviteter der foregår gennem F.C. Sønderborg elite overbygningen. Handling: indlede sæsonen med et forældremøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen for U12/U13gruppen, tilrettelæggelsen af træningen, præsentation af teamhjælpere og orientering om deres opgaver, forventninger til forældre m.v. holde tæt kontakt til forældregruppen fordele spillerne således, at der opnås en afbalanceret styrke på holdene ombryde holdene således, at spillerne kommer på hold med flest muligt i gruppen deltagelse i DBU Jylland sog F.C. Sønderborgstræningssamlinger for de dygtigste spillere U14/U15gruppen: Det er målet at udvikle spillernes færdigheder og målet er, at der skal være plads til både de dygtige og de mindre dygtige. Det er vigtig at opnå resultater, men ikke på en sådan måde at de mindre dygtige spillere ikke deltager i kampe, stævner m.v. på samme måde som de øvrige spillere. 12

13 Delmål: minimum 2 trænere pr. hold at få en teamhjælper pr. hold træning eller kamp 3 gange om ugen målrettet træning med henblik på udvikling af tekniske og motoriske færdigheder, taktiske forhold og der lægges vægt på at spillerne har en rimelig kondition at spillerne under træningen afprøves på forskellige pladser og at dette også sker i kampe under hensyntagen til kampens forløb deltagelse i ture og stævner udvikle fællesskabsfølelse (klubånd) at udvikle spillernes forståelse for at fodbold er et holdspil at understøtte de dygtigste spillere der deltager på et af F.C.Sønderborgs elitehold. Handling: indlede sæsonen med et spillermøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen, tilrettelæggelsen af træningen, præsentere teamhjælper og dennes opgaver, forventninger til spillerne m.v. afholde lejlighedsvise spillermøder holde kontakt til forældrene deltagelse i DBU Jylland sog F.C. Sønderborgs træningssamlinger for de dygtigste spillere. At sørge for at spillere,som er tilknyttet et hold F.C. Sønderborgs, kan deltage i kampe under BUI, i de tilfælde hvor den enkelte spiller ikke deltager i kampe i F.C. Sønderborg. U17gruppen: Det er målet fortsat at udvikle spillernes færdigheder. Samtidig skal der arbejdes på at spillerne involverer sig i arbejdsopgaver i klubben i form af at være hjælpetræner, dommere m.v. Det er vigtigt at opnå resultater, men uden at det medfører, at de mindre dygtige spillere ikke får lejlighed til at deltage i kampe, stævner m.v. på lige fod med de dygtigere spillere. Delmål: minimum 2 trænere til gruppen (evt. i form af at den ene træner er hjælpetræner efter behov) en teamhjælper til gruppen træning eller kamp 3 gange om ugen spillerne afprøves på forskellige pladser under træningen og i kampe, hvor der er mulighed herfor udvikle spillernes tekniske færdigheder, taktiske forståelse og der lægges vægt på at spillerne er i en rimelig kondition deltagelse i ture og stævner og aktiviteter af ren social karakter udvikle fællesskabsfølelse (klubånd) lægge vægt på, at fodbold er et holdspil At sørge for at spillere, som er tilknyttet et hold F.C. Sønderborgs, kan deltage i kampe under BUI, i de tilfælde hvor den enkelte spiller ikke deltager i kampe i F.C. Sønderborg. Handling: indlede sæsonen med et spillermøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen, tilrettelæggelsen af træningen, præsentere teamhjælper og dennes opgaver, forventninger til spillerne m.v. 13

14 jævnlige spillermøder deltagelse i JBU s træningssamlinger for de dygtigste spillere U19 gruppen: Det er målet fortsat at udvikle spillernes færdigheder og at inddrage spillerne i klubbens aktiviteter som trænere, dommere m.v. Det er vigtigt at opnå resultater, men uden at det medfører, at de mindre dygtige spillere ikke får lejlighed til at deltage i kampe, stævner m.v. på lige fod med de dygtigere spillere. Overgangen til seniorfodbold skal forberedes, med den spredning til holdene i de forskellige rækker dette medfører. Det er således en del af opgaven, at bringe spillerne forståelse for at fodbold også kan være attraktivt på lavere rangerende hold. Delmål: minimum 2 trænere til gruppen (evt. i form af at den ene træner er hjælpetræner efter behov) træning eller kampe 3 gange om ugen deltagelse i aktiviteter af ren social karakter udvikle spillernes tekniske færdigheder, taktiske forståelse og der lægges vægt på at spillerne er i en rimelig kondition At sørge for at spillere, som er tilknyttet et hold F.C. Sønderborgs, kan deltage i kampe under BUI, i de tilfælde hvor den enkelte spiller ikke deltager i kampe i F.C. Sønderborg. Handling: indlede sæsonen med et spillermøde, hvor indholdet bl.a. kan være at orientere om målsætningen, tilrettelæggelsen af træningen og de gensidige forventninger mellem trænere og spillerne jævnlige spillermøder deltagelse i JBU s træningssamlinger for de bedste spillere 14

Manual for BUI-trænere og holdledere A-Å Opdateret

Manual for BUI-trænere og holdledere A-Å Opdateret Opdateret 2017-04-22 Fordi fodbold skal være sjovt. A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte modstander og bede vores kampfordeler Marius Nielsen (21741755)

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Formålet med arbejdet i Pigeafdelingen følger naturligvis Den Gule Tråd i Skjold Birkerøds overordnede retningslinjer for udvikling og træning. Dvs. at alle

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Klubben byder på aftensmad 1.) Velkommen til vores nye træner Dan skal være træner for U6/7, skal vi bruge 1 mere? 2.) Opfølgning på U9, blev

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov DEN RØDE TRÅD Seriøs fodbold for sjov Sportsafdelingen har i Svogerslev Boldklub valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød tråd, er at sikre sig den bedste

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 11

NYHEDSBREV DECEMBER 11 NYHEDSBREV DECEMBER 11 Glædelig jul og godt nytår fra Fodboldafdelingen Fodboldafdelingen vil gerne give en stor tak til de mange frivillige kræfter i klubben, som i løbet af 2011 har lagt knofedt i at

Læs mere

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE Hammel GF Fodbold står over for et vigtigt valg og. VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE TEMA for i aften: Status - på nyt boldrum og materialer mht bolde og træningsudstyr Brug af baner -til træning og

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14)

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) 27. september 2011 1. Velkomst 2. Kort om den igangværende sæson Efter en forrygende sæsonstart kom vi ned på jorden, og vi måtte indkassere et par store

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Indefodbold 2010/11 Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Yderligere oplysninger kan fås hos: JBU Region 3 Forum Horsens Langmarksvej 53 8700 Horsens Tlf. 8939 9930 Fax 75610915 E-mail: region3@jbu.dbu.dk

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN 2011 VELKOMMEN TIL OLDBOYS FODBOLD 2011 Så er vi klar til Oldboys B 11 mands turneringen 2011. Oldboys B-rækken: B-rækken består af 3 puljer a 6 hold. I hver pulje

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor: Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10 spot på sporten // november 2011 Hovedsponsor: MANGE AKTIVITETER PÅ OG UDENFOR BANEN... Traditionen tro sker der rigtig meget i Skjern Håndbold - både når

Læs mere

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Blev nr. 3 i Vintercup. Begivenhedsrigt 2011 Spillede i foråret 9 mands og slutte midt i rækken (nr. 5) men viste igennem hele foråret bedre og bedre spil. Det hele kulminerede

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015 INFORMATIONS FOLDER 204 / 205 VELKOMMEN I VIBY IF HÅNDBOLD Vi byder dig velkommen i Viby IF Håndbold og håber, du får mange gode oplevelser. Formålet med denne folder er at fortælle om Viby IF Håndbold

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16 Nordea Næstved Cup Fra den 3. til 5. oktober 2014 Ungdomshåndbold U10-U16 Velkommen til Nordea Næstved Cup 2014. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Bestyrelsens beretning 2015. Den 11/2 2015 stod jeg netop på dette sted og berettede om den positive udvikling Aars IK var inde i og det kan jeg med rank ryg

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016 Nytårskur 2014 Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015 Program for dagen: Afslutning: ca. kl. 12 Dagsorden: 1. Velkomst og kaffe 2. Organisationsplan og struktur i klubben (materiale udleveret) 3. Retningslinjer

Læs mere

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 Fodboldåret 2015 var et meget spændende år. Mange af vores hold var med i toppen, og for mange af dem lykkedes det at sikre en oprykning,

Læs mere

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015 Stævneprogram Det uofficielle DM for U10 drenge og piger Greve d. 18. 19. april 2015 Billeder fra U10DM 2014 se mere på http://www.flickr.com/photos/grevehaandbold Kære deltager For 16. gang byder vi jer

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift HVEM ER VI KHKS håndbold er en underafdeling af Kr. Hyllinge IF (KHIF), men en sammenslutning af Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup Håndbold (KHKS Håndbold).

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER Håndbog 2011-2012 til: Børnetrænere Børneledere Forældre Andre interesserede INDHOLDSFORTEGNELSE - HÅNDBOG BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Side 2 Side 3 Side 4-7 Side 7-9

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger - Nu med 8 mands i alle

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016 BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016 2016 - Mini BIF-CUP for U8+U9 drenge og U8+U9+U10 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen K.U.V. s historie. Selve arbejdet med KUV blev startet op i 1995. Det blev gennemført som et samarbejde mellem repræsentanter

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere.

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med ca. 300 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er desværre sidste gang i år at DANSKE

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

Velkommen til Ribe EliteCup 2015

Velkommen til Ribe EliteCup 2015 Velkommen til Ribe EliteCup 2015 Ribe Håndboldklubs ungdomsafdeling byder velkommen til klubbens 18. elitestævne for ungdomshold. 95 hold har valgt at bruge weekenden den 28. - 30. august på at forberede

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014 TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014 VELKOMMEN Rigtig hjertelig velkommen til IF Hasle KFUM s 12. år med Tivoli Cup Friheden i Aarhus! Tivoli Cup Friheden udspringer af et samarbejde mellem IF Hasle KFUM håndbold

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012 FM i fodbold 2012 VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september Program Marts 2012 1 Landsstævne i fodbold for KFUM hold. Igen i år har Herning KFUM Fodbold fornøjelsen at invitere ungdomsspillere,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Informationer til trænere og holdledere

Informationer til trænere og holdledere Informationer til trænere og holdledere Kære træner/holdleder - Velkommen i Borup IF Fodbold Dette er ment som en guide til hjælp og reference når man arbejder som træner, holdleder eller på anden måde

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere