Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla"

Transkript

1 Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 1 af 12

2 Rederiet Fylla Marts 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Overordnet om sæsonen Økonomi og budgetopfølgning 4 Fylla i Medierne 5 3. Daglig drift af skonnerten Fylla Fyllas besætning Værftsophold, vedligeholdelse, rettidig omhu Audit 7 Organisationsdiagram skonnerten Fylla 8 4. Sejlads med skonnerten Fylla Lejrskolekonceptet Sejladser sæsonen Fyllas Venner Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe Medlemskab af maritime netværk Brug af Fylla ved kommunernes PR-arbejde Fundraising PR aktiviteter 12 Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 2 af 12

3 Forord Siden amternes lukning i 2006, har Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner, gennem Fylla Fonden muliggjort drift og videre udvikling af aktiviteterne med lejrskoleskibet Fylla. Rederiet Fylla, der på vegne af Fylla Fonden driver Fylla, samarbejder med de sydfynske kommuners Naturturisme i/s og lokale udbydere om at udvikle Sydfyn og øhavet til Danmarks lejrskoletilbud nr. 1! Som lejrskoleskib er Fylla det eneste skib i det sydfynske område der kan have en hel skoleklasse om bord i døgndrift. Kommunale og private skoler er glade for at benytte sig af det maritime tilbud hvor man både har fast men mobilt overnatningssted, teambuilding og kulturformidling i en og samme pakke. Det samme gør sig gældende for en del opholdssteder og bo-tilbud for udviklingshæmmede og andre med særlige behov. I samarbejde med Marstal Navigationsskole og VUC-Fyn, Ærø afd. er skabt et koncept for benyttelse af Fylla som undervisningsskib for Blå HF. Således bidrager sejlads som gymnasialt undervisningsskib til at fylde godt ud i kalenderen i Fyllas skuldersæson. Som ambassadør for det Sydfynske Øhav gør Fylla sig også gældende i forbindelse med afvikling af såvel firma- som private arrangementer. Fyn Rundt er altid en spektakulær begivenhed og særlig i 2011 gjorde Fylla sig gældende i spidsen af racet, - måske fordi mandskabet bl.a. bestod af Fylla Fondens medlemmer! I løbet af året er kontakten mellem Fylla og kredsen af personer som traditionelt har deltaget ved Fyn Rundt, - nu foreningen Fyllas Venner intensiveret og der er planlagt løbende arrangementer i Fyllas tilstand forbedres år for år, ikke mindst fordi skipper David Thomas og besætning lægger et stort og personligt engagement i drift og vedligehold af Fylla. At Fylla i 2011 nåede at blive dokket hele to gange viste sig således at være rettidig omhu idet der bl.a. blev opdaget en uregistreret galvanisk tæring som kunne udvikle sig meget kritisk. Rederiet Fylla har en god dialog med ministeriet for børn og undervisning, som bidrager til lejrskole- og undervisningsskibets fortsatte virke. Det er med glæde at rederiet fremsender denne rapport, som beretter om endnu et år med økonomisk balanceret drift og udvikling af aktiviteter, såvel i bredde som kvalitet. Daglige drift samt øvrige tiltag som fundraising, strategiudvikling af PR-aktiviteter, styrkelse af netværket omkring Fylla beskrives indgående i beretningen. Rederiet Fylla ser frem til fortsat at indgå i den faglige og positive dialog med Fylla Fondens bestyrelse. Venlige hilsner Frans Albertsen Reder, - for Rederiet Fylla Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 3 af 12

4 1.0 Overordnet om sæsonen 2011 Driften af Fylla har også i 2011 taget udgangspunkt i notatet Fylla samarbejde og udvikling på Sydfyn 2, som er grundlaget for Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommunes stiftelse af Fylla Fonden. På vegne af Fyllas ejer Fylla Fonden, løser Rederiet Fylla bl.a. følgende opgaver: Salg og booking af sejladser, økonomistyring og regnskabsføring, personaleadministration, ajourføring af hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve, kontakt til foreningen Fyllas Venner, udarbejdelse af PR-materiale, samarbejde med Det Ærøske Færgeselskab omkring ISM om bord på Fylla, gennemføre auditer i samarbejde med Søfartsstyrelsen. Rederiet samarbejder med skipper om alle overordnede forhold omkring skibet. Væsentlige forhold som planlægning af skibets vedligehold, de årlige værftsbesøg og planlægning af de mere langsigtede renoveringsopgaver. Sidst men ikke mindst har rederikontoret den daglige kontakt og dialog med hele besætningen således at den, vel supporteret, kan tilbyde gæsterne den bedste oplevelse. Overordnet vurderer Rederiet Fylla arbejdet i 2011 som tilfredsstillende, vi kan se tilbage på en sæson med mange tilfredse gæster og men desværre et årsregnskab der endte med et minus, stik imod forventning. Se nærmere under pkt. 3.2 Værftsophold, vedligehold, rettidig omhu mv. En øget fokus på vores 5 årige renoveringsplan og en intensivering af fundraising er nogle af de opgaver vi prioriterer højt i den nære fremtid. 2. Økonomi og budgetopfølgning I det følgende afsnit vil der blive givet en kort oversigt over den økonomiske udvikling i driften af Skonnerten Fylla med udgangspunkt i det afsluttede positive regnskab for 2009 og 2010 og det estimerede regnskab/budget for Selv med det budgetterede lønefterslæb fra 2010 så det i sensommeren 2011 ud til at Fylla igen i år villa afslutte med positive regnskabstal. Men et ekstraordinært værftsophold i november vendte det forventede overskud på ,- kr til et underskud på ,- kr. 2/3 af regningen på ,- er dog sparet her i foråret 2012, hvor Fylla kun var meget kort på land i forbindelse med Søfartsstyrelsens bundsyn. Derfor forventer vi igen i 2012 at kunne præstere et pænt overskud på driften. Den generelt dårlige økonomiske situation i Danmark og på chartermarkedet fortsatte i Derfor en det så meget desto mere glædeligt, at Fylla har klaret sig så godt. Årsberetninger på nettet Igen i år vil Fyllas årsberetning være at finde på nettet. Vi mener fortsat at åbenhed og gennemsigtighed er alles interesse, derfor kan læse den fra 2 Notat af 18. oktober 2006 Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 4 af 12

5 Fylla artikel fra Fyns amts avis, 22. marts 2012 Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 5 af 12

6 3. Daglig drift af skonnerten Fylla Sæsonen 2011 har været rigtig god og mandskabet har levet fuldt op til elever og gæsters forventninger. Alle gør deres ypperste, for at gæster om bord på Fylla får en særdeles mindeværdig oplevelse med hjem. Et ophold på Fylla skal være noget man husker resten af livet. Det er absolut med til at øge opmærksomheden omkring Det Sydfynske Øhav. Vi udklækker mange ambassadører, der efter sejllads med Fylla med stolthed udpeger og taler om Det Sydfynske Øhav. Fyllas Venner, er stadig en god og frivillig ressource som hjælper til med bl.a. lakering, rigning, snedkeropgaver og som bistår med servering og madlavning ved særlige lejligheder. 3.1 Fyllas besætning Igen i 2011 har besætningen høstet mange roser. Signe har lavet abenæver, armbånd og lignende med elever og gæster ombord på Fylla. Der har været rig mulighed for alle, til at få knyttet minderne ind i en nøglering af læder eller tjæregarn, med historien om dengang jeg var på togt med Fylla i Det Sydfynske Øhav. Skipper David Thomas, Styrmand Erling Ancher Jensen og Bedstemand Christian Sørensen udgør igen i 2012 grundbesætningen. Med deres indgående kendskab til Fylla og deres passion for skibet, kan elever og gæster glæde sig til den kommende sæson. Besætningen, klargøring foråret 2011 Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 6 af 12

7 3.2 Værftsophold, vedligehold, rettidig omhu Skipper David Thomas valgte i efteråret 2011 at sætte Fylla ekstraordinært i dok. Det viste sig at være et særdeles godt valg. David Thomas, med 30 års erfaring på store gamle sejlskibe, og med egen skonnert fra 1987 til 1998 kender efterhånden sit nye skib så godt at han ikke er i tvivl når det er tid for et eftersyn. Efter efterårets sidste sejltogt forhalede Fylla til Ring-Andersens Skibsværft, hvor Fylla kom på bedding. Der havde været utætheder som David ville have klarhed over inden skibet skulle lægges op for vinteren. Det blev til en del større reparationer og renoveringer, og en ubehagelig overraskelse: Kalfatring af skroget Udskiftning af to planker Reparationer og renovering af stævnrøret Rorbeslag samt bøsninger blev renoveret, og et enkelt rorbeslag skiftet Der blev samtidig konstateret et galvanisk tæringsproblem, som medførte en hel del hovedbrud. Fejlen blev fundet i skibets ladeapparat, som ledte strøm ud igennem skibets jordforbindelse, en kobberplade udvendig på skibets undervandsskrog, der næsten var tæret væk. Fejlen er bragt i orden og der er monteret en sikring til at forbygge problemer i fremtiden. Heldigvis skete der på grund af skippers rettidige omhu ikke skade på hverken skrue eller skrueaksel 3.3 Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne A/S Søfartsstyrelsen årlige audit på Fylla og på Fyllas rederikontor er i marts vel gennemført for sæsonen Der er blevet lavet ændringer i Fyllas SMS i form af booking procedure, som nu også indgår i SMS. Der blev fra Søfartsstyrelsen udtrykt tilfredshed med sikkerhedsforanstaltningerne om bord på Fylla. Og der blev lavet en enkelt rettelse til MOB (mand over bord) proceduren om bord. Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 7 af 12

8 Organisationsdiagram for Rederiet Fylla 2012 Fylla Fonden Fylla Fonden ejer skonnerten Fylla I forbindelse med at Fyns Amt blev nedlagt, har de tre sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø stiftet Fylla Fonden, som i dag er ejer af Fylla. De tre kommuner er politisk repræsenteret ved kommunens borgmester. Rederiet Fylla driver skonnerten Fylla Fylla Fonden har arrangeret sig med Rederiet Fylla som har det fulde og ubegrænsede ansvar for driften af skibet. Rederiet Fylla er en del af den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden i Ærøskøbing. Udviklingsfondens projekter i Ærøskøbing er etablering og drift af et bevaringsværft og bl. a. en uddannelsesinstitution for bogligt svage unge. DP Henrik Steen/ Ærøfærgerne A/S DP har direkte adgang til reder. Reder for Rederiet Fylla Frans Albertsen, Formand for Udviklingsfonden Rederi-assistent Karina Hildebrandt ansvarlig for den daglige drift Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 8 af 12

9 4. Sejlads med skonnerten Fylla 4.1 Lejrskolekonceptet Rederiet Fylla arbejder tæt sammen med Naturturisme I/S om deres nye tiltag, Lejrskoleleportalen. Lejrskoleportalen skal være med til at gøre Det Sydfynske Øhav til lejrskoledestination nr. 1. Fylla bidrager til dette på bedst mulige måde. Bl.a. medvirker rederiet Fylla som sparingspartner omkring udviklingen af selve portalen. Både på indholdsmæssigt og på selve designdelen. Portalen er en hjemmeside som giver klasselærere mulighed for at købe færdige lejrskolepakker eller bygge deres egne pakker. Fx ud fra klassetrin og fag. Ligeledes er rederiet i gang med at videreudvikle lejeskolekonceptet, så der både er fagligt udbytte af et lejrskoleophold på Fylla, før under og efter et lejrskoletogt. Rederiet samarbejder fortsat med følgende: - Øhavets smakke-center på Strynø - Marstal Vandrehjem - Skovsgaard Gods, Langeland - Trente Mølle ved Faaborg Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 9 af 12

10 4.2 Sejladser sæsonen 2011 Lejrskoler, uddannelsessejlads Selv om der i mange af landets kommuner er skåret kraftigt i alle henseender, er der stadig fin belægning på Fylla. Fylla bruges til stadighed som maritim, pædagogisk platform. Vores gode samarbejde med HF Søfart Blå HF, har medført at de har øget deres brug af skibet fra 4 uger til 7 uger årligt i skuldersæsonen. Det er stadig sejlads med lejrskoler og institutioner der står for den største part af bookinger på Fylla. Skoleklasser får meget ud af opholdene om bord, som af lærerne bliver beskrevet som gode anti-modningskurser og teambuilding. Priserne for lejrskolesejladsen er bibeholdt på 2010 niveau. Institutionssejlads Igen i 2011 var kun 3 institutioner ude at sejle med Fylla. Der er ingen tvivl om at de få sejladser er en konsekvens af institutionernes økonomisk begrænsede råderum. Rederiet har intensiveret markedsføring over gamle og nye institutioner, som vi vil besøge og opfordre til at prøve en sommerferietur med Fylla. Der er ingen tvivl om at et ophold på Fylla har en stor værdi for eleven eller den handicappede. Arbejdsopgavernes mangfoldighed giver alle en plads i det fællesskab det er at sejle skibet og leve om bord. Privat charter 8 privatpersoner havde igen i 2011 chartret Fylla som ramme om festlige begivenheder, teambuilding og udflugter. Team Rynkeby der cykler for at indsamle penge til børnecancerfonden, lagde cykelturen over Ærø og overnattede om bord på Fylla inden turen gik videre mod Paris. Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 10 af 12

11 4.3 Fyllas Venner Rederiet Fylla og besætningen er meget glade for det gode samarbejde med vore Fyllas Venner. Rederiet vil i den kommende sæson bestræbe sig på at det bliver endnu bedre. Der vil løbende være aktiviteter i samarbejde med Fyllas venner. Ligeledes vil man benytter sig af det gode venskab, ved at bruge Fyllas venner som ambassadører på de sociale medier. På den måde kan vi nå både dybere og bredere ud til befolkningen. Fylla billeder og filmklip, vil på den måde let blive delt i cyperspace. Linda Nielsen som er Fyllas Venners formand bakker op om ambassadøropgaven. 4.4 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2011 Naturligvis var Fylla igen deltagende i Fyn Rundt. Den topmotiverede besætning var traditionen tro suppleret med Fyllas Venner. Topstangen knækkede under en meget spændende sejllads. Var det den på grund af borgmesterstafetten at ambitionerne var spændt til bristepunktet?! Borgmestrene deltagelse i turen og deres interesse for den sejlende kulturarv var anledning til megen presseomtale. Deres logbog fra turen er et fremragende redskab til en fremadrettet aktiv indsats, til støtte og bevarelse af de gamle sejlskibe. 4.5 Medlemskab af maritime netværk Rederiet Fylla har et fint samarbejde med Maritimt Center Danmark (www.maritimtcenter.dk) i Svendborg, men også De Forenede Sejlskibe (www.deforenedesejlskibe.dk) og sejlskibskompagniet (www.sejlskib.dk) henvender sig med ønsker om sejladser. Fylla er som altid at finde på sin egen hjemmeside, 4.6 Brug af Fylla ved kommunernes PR-arbejde Det er fortsat rederiets håb, at man fra kommunernes side i fremtiden vil være mere opmærksomme på de muligheder, Fylla giver for PR og markedsføring for kommunerne. Det kan være PR-sejladser med prominente gæster, åbnet skib i forbindelse med arrangementer på havnene eller en team-building-sejlads for kommunens medarbejdere. Også i sæsonen 2011 benyttede Ærø Kommune sig af Fylla til julemarkedet, hvor Fylla havde åbent skib. I år blev der sat lyskæde fra bovspryd, over mastetoppen til agterstavn (tak til Maritim Center Ærø for donation!) Så Fylla lå smukt og julelyste velkommen til alle der ankom til Ærøskøbing havn. 5. Fundraising Der foregår løbende fundraising-aktiviteter fra rederiets side. Vi har i øjeblikket kontakt med Ærø Kommunes nye fundraiser Mia Stenholt. Fundraisingen vil i løbet af året blive intensiveret, bl. a. også med støtte fra Svendborg Kommune og Fåborg-Midtfyns Kommune. Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 11 af 12

12 I 2010 havde rederiet ansøgt Tryg Fonden : Ansøgning til Tryg Fonden om et brandmeldeanlæg til kr blev bevilliget, og anlægget blev installeret og støtten udbetalt i PR-aktiviteter Vi på rederiet er naturligvis klar over de sociale mediers store indtog og har derfor sat liv i en Fylla Facebook profil. Der bliver jævnligt uploadet både billeder og små historier om hvad der foregår på og omkring Fylla. Der vil i 2012 blive sat ekstra kræfter ind på netop disse medier. Fylla har derfor også lige fået sin egen kanal på Youtube. Der er allerede fuld fart på video- og billede produktionen. En af de første videoer der ligges op. Er en beskrivelse/dokumentering af Fyllas første tur i dok den 21. marts Fylla betyder at gå i byen og drikke sig fuld og feste på norsk og svensk. Derfor er de første film der kommer frem, hvis man søger på Fylla på Youtube, film af fulde folk. Det skal laves om, derfor sættes der ekstra kræfter ind på at få lavet små film om Fylla til Youtube. Desuden har folkene på rederiet udviklet en mobil applikation til de nysgerrige og legende mennesker, som gerne vil følge med i hvad der sker angående Fylla. Applikationen blev udviklet i sidste uge. Selv om Fylla er en gammel skonnert, kan den godt lege med på de nye medier. Her under et par screendumps, som viser hvordan den ser ud og hvad den kan. Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 12 af 12

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Årsberetning 2014 Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4a 5970 Ærøskøbing 62521222 www.skonnertenfylla.dk 1 Indhold 1. Rederiet

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg.

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg. Kirkens Korshær i Svendborg er ved at udvikle sig til en større arbejdsplads. Årsberetning 2012 Vi er en del af Kirkens Korshærs landsorganisation med 400 lønnede og ca. 8000 frivillige medarbejdere. Kontakten

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere