UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 2, 6030 B. Kort navn Bykamp 2 FAGPLAN C. Formål Ved Uddannelsens afslutning skal enheden kunne anvende principperne for delingens kamp i bebygget område, herunder kunne angribe og rense et eller flere huse, samt kunne indrette og etablere kamp fra stilling i by m.h.p. fastholdelse og/eller frigørelse og tilbagegang. D. Mål Ved uddannelsens afslutning skal gruppen i rammen af delingen kunne gennemføre: Fremrykning i bebyggelse. Indbrud i bygning. Støtte anden gruppes indbrud i bygning. Forstærke/afløse anden gruppes rensning af bygning. Mekanisk gennembrydning af vinduer. Mekanisk og eksplosiv gennembrydning af døre. Eksplosiv gennembrydning af mure. Rensning af fleretages bygninger. Reorganisering mhp. fastholdelse af bygning. Indrette kampstilling bestående af primære, sekundære og alternative ildstillinger til makkerpar/hold. Kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang. Ved uddannelsens afslutning skal delingen i rammen af kompagniet kunne gennemføre: Fremrykning i bebyggelse. Angreb på mindre bebygget område under egen støtte. Angreb i bebygget område. Kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang. Til sin rådighed har enheden organisatorisk materiel svarende til den motoriserede infanterideling. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: Fremgår af respektive lektioners kriterier. E. Indhold Faget indeholder følgende emner: Anvendelse af håndgranater, chokgranater og røggranater. Anvendelse af stiger.

2 UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 GRP og DEL fremrykning i bebyggelse. GRP indbrud i bygning. GRP mekaniske gennembrydning af døre og vinduer. GRP eksplosive gennembrydning af døre og mure. GRP rensning af fleretages bygning. DEL angreb på mindre bebyggelse under egen støtte. DEL angreb i bebyggelse. DEL kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang. Der vil være dele af BYKAMP 1, der repeteres i starten af BYKAMP 2. Indholdet er integreret i lektionerne. F. LEK TID INDHOLD 1 60 Repetition af sikkerhedsbestemmelser Repetition af valg af ildstillinger og gruppestandarder Anvendelse af håndgranater og chokgranater Orientering om gennembrydning Mekanisk gennembrydning af døre og vinduer Eksplosiv gennembrydning af døre Eksplosiv gennembrydning af mure Indbrud gennem vindue i grundplan Anvendelse af stige ved indbrud i bygning Repetition af gruppens rensning af mindre flerplanshus Delingens afsiddede fremrykning i bebyggelse Delingens rensning af større bygninger Delingens angreb på mindre bebyggelse under egen støtte Delingens angreb i bebyggelse i rammen af kompagniet DEL kamp fra stilling GRP eksplosive gennembrydning af dør (SKARP) 34 timer G. Forudsætninger Fagplan 6001, 6002, 6003, 6004, 6006 samt 6028 skal være gennemført forud for gennemførelsen af fagplan H. Formidler Q: ENH BYKAMP 2, 6030 I. Tilrettelæggelse og gennemførelse x ½ år Fastlæggelse af datoer for gennemførelse af enhedsuddannelse. Evt. rekvisition af ressourcepersoner fra Hærens Kampskole ifm. skarpsprængning i BRIKBY. x 10 uge Rekognoscering. x 9 uge Opgørelse over tilmeldte, funktioner, uddannelsesniveau, samt udarbejdelse af

3 UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 3 GRP/DEL sammensætning. x 8 uge Rekvisition af terræn, køretøjer, kost, samt bestilling af materiel ved FSBM. x 6 uge Træf aftaler med hjælpepersonel : FSBM, markeringsstyrke, lanter og evt. skydelærer. x 3 uge Møde for hjælpepersonel. x 2 uge Forberedelse til øvelsen: Udarbejde lektionsplaner og indtegning af moment plan på kort. x Gennemførelse af enhedsuddannelsen/ heraf. J. Henvisninger HVS Taktik for delingen HVS Taktik for gruppen HVS Instruktørbog, Kamp i by HRN GV M/95 HRN Feltbefæstningstjeneste HRN Konstruerede hindringer HRN SIKKAV K. Kontrol Der gennemføres løbende under uddannelsen, og såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende gentages momentet, indtil tilfredsstillende er opnået inden for den enkelte lektion. L. Lærer-/instruktørforudsætninger Uddannelsen gennemføres i delingsrammen, og kan forestås af NK/UAFD eller en dertil uddannet befalingsmand/officer. M. Ydelser Instruktører/lærere: Sats 2 N. Særlige bestemmelser Uddannelsen gennemføres bedst i BRIKBY i OKSBØL ØVELSESTERRÆN, idet materiel og faciliteter til respektive lektioner er til rådighed. Fagplan 6030 er fælles for følgende enhedstyper: UDIR 6903 INFDEL UDIR 6905 PTRDEL UDIR 6911 MFPDEL (MHV) UDIR 6915 FPD (FHV) Dele af fagplanen kan med fordel gennemføres på tværs af ovennævnte enheder. Lektioner omhandlende eksplosiv gennembrydning vurderes kun relevant for MOTINF og PTRIDEL og skal derfor udelades for øvrige enhedstyper. Ifm. uddannelsen kan der anvendes skarp ammunition ifm. den eksplosive gennembrydning. Såfremt dette anvendes skal sikkerhedsbestemmelserne overholdes, og kun personel med den nødvendige uddannelse og kompetence må forestå uddannelsen. Pt. er dette kun særligt personel ved Infanteriafdelingen ved Hærens Kampskole samt befalings-

4 UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 4 mænd og officerer med rette uddannelse fra ingeniørtropperne i Skive.

5 Side 5 LEK 1 60 min. Repetition af sikkerhedsbestemmelser Krav: Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne sikkerhedsbestemmelserne ifm. kamp i bebyggelse i FREDSTID. Vilkår: Til sin rådighed har soldaten sin personlige udrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten ved lektionens afslutning kender sikkerhedsbestemmelserne for Løs ammunition. FX ammunition Røggranater OBSRØG. KSLAG Fragmentationsbriller. Anvendelse af fragmentationsbriller. Anvendelse af løs ammunition. Anvendelse af FX et/to partsøvelser. Anvendelse af røg. Anvendelse af KSLAG og OBSRØG. Anvendelse af knæog albuebeskyttere. Gennemføres som orientering i klasselokale eller terræn. Soldaten skal ved lektionens afslutning bestå en skriftlig prøve. HRN SIKKAV Løs ammunition: Kap. 5 FX: Kap. 6 Røg mv.: Kap. 7

6 Side 6 LEK min. Repetition af valg af ildstilling og gruppestandarder. Krav: Ved lektionens afslutning skal gruppen pba. repetition af BYKAMP 1 kunne gruppens standarder ifm. kamp i bebyggelse. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning og funktionsudrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt gruppen kan: Måludpegning i bebyggelse. Klar til kamp. Valg af ildstilling. Enkeltkolonne. To erkolonne. Delt spring. Kampeksercits føling Se endvidere lektioner i BYKAMP 1 Måpludpegning. Klar til kamp. Valg af ildstilling. Formationer. Gennemføres som orientering i klasselokale eller terræn. Soldaten skal ved lektionens afslutning bestå en skriftlig prøve. HVS Taktik for gruppen. Pkt HVS Instruktørbog, Kamp i by HRN GV M/95 Pkt HVS Taktik for GRP Pkt Pkt side 108. HRN ME- KINFGRP Pkt Pkt. 4.4.

7 Side 7 LEK 3 60 min. Anvendelse af håndgranater og chokgranater. Krav: Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne anvende håndgranat M/54 samt være orienteret om anvendelse og sikkerhed for 6 og 7 BANG (chokgranater). Vilkår: Til sin rådighed har soldaten den personlige udrustning samt en øvelseshåndgranat M/54 med tilhørende øvelsestændpatron og tændmekanisme. Håndgranat M/54. 6 BANG. 7 BANG. Gennemføres i terræn.. HRN SIKKAV Kap HRN Håndgranater Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: Anvende ØHGR M/54 ifm. indbrud i bygning samt ved etageskift. Redegøre for sikkerhedsbestemmelserne for anvendelse af ØHGR M/54. Redegøre for sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af 6 og 7 bang. Redegøre for ulemper og fordele ved anvendelse af hhv. 6 og 7 BANG.

8 Side 8 LEK 4 60 min. Orientering om gennembrydning. Krav: Ved lektionens afslutning skal soldaten være orienteret om anvendelsen af værktøj og sprængstof ifm. gennembrydning af døre, vinduer og mure. Gennembrydning. Gennemføres i terræn. Ny Håndbog, der i detaljer anviser forhold omhandlende gennembrydning, tilgår ultimo Vilkår: Til sin rådighed har soldaten den personlige udrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan redegøre for: Ballistisk gennembrydning. Mekanisk gennembrydning. o Rambuk/mukkert o Koben Eksplosiv gennembrydning. o Dørladning. o Murbryder. o Andre ladninger. Sikkerhedsbestemmelser ifm. anvendelse af værktøj og sprængstof.

9 Side 9 LEK min. Mekanisk Krav: Mekanisk gennembrydning Gennemføres i BRIKgennem- Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne af BY. brydning gennembryde døre og vinduer under anvendelse døre og vinduer. af af værktøj. døre. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning samt rambuk, mukkert og koben samt en gennembrydningscontainer eller tilsvarende. Resultatet er tilfredsstillende såfremt gruppen: Anvender fragmentationsbriller og ørepropper under hele lektionen. Med en eller to fingre signalerer hvilket værktøj og hvor mange mand, der skal bruges. Med 1 finger signalerer at døren åbner indad og der derfor kun skal anvendes rambuk/mukkert. Med 2 fingre signalerer at døren åbner udad og der derfor skal anvendes både rambuk/mukkert samt koben. Døre Der er en sikringsmand, der har mundingen af sit våben 5 cm fra døren. Døren åbnes af åbneholdet, der straks trækker væk således indbrudsholdet kan komme til. Vinduer To mand sikrer diagonalt ind i rummet. Den 3. mand smadrer ruden og renser hele karmen af for glassplinter, ved at trække kobenet rundt langs hele karmen Ny Håndbog, der i detaljer anviser forhold omhandlende gennembrydning, tilgår ultimo Lektionen er afhængig af en facilitet hvor gruppen kan øve gennembrydning af en dør. Dette er pt. kun muligt i BRIKBY. Alternativt skal instruktøren etablere en primitiv kulisse hvor teknikkerne kan øves.

10 Side 10 to gange. Herefter knæler 3. mand således hans lår anvendes som en skammel. Soldaterne skal vise opmærksomhed på evt. glassplinter under sålerne, der kan skade personen, der agerer skammel.

11 Side 11 LEK min. Eksplosiv Krav: Eksplosiv gennembrydning Gennemføres i gennembrydning Ved lektionens afslutning skal eleven være af dør. BRIKBY. orienteret om sprængmidlers effekt i bebyg- af dør. gede områder og kunne tildanne og klargøre listeladning til eksplosivt indbrud samt i rammen af GRP gennemføre eksplosiv gennembrydning af en dør. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning samt en blind dørladning med træktænder. Resultatet er tilfredsstillende såfremt gruppen: Er orienteret om anvendelsen af eksplosiver i bebyggelse, samt risikoen for øgede tryk og støjskader, ved reducerede afstande og detonationer i lukkede faciliteter. Er orienteret om forskellige mulige anvendelsesmuligheder af formbare sprængstoffer, anvendelsen af sprængsnor som infanterist. Har fået demonstreret signallederens virkemåde. Kan tildanne listeladning og tændmiddel og derved: Generelt: Under hele arbejdet bærer fragmentationsbriller. Holder orden under tildannelsen, således at affald og evt. overskydende rester kasseres jf. gældende regler. Klargøring af listeladningen: HRN Sprængningstjeneste Kap Ny håndbog, der i detaljer anviser forhold omhandlende gennembrydning, tilgår ultimo 2012.

12 Side 12 Forbereder tænd og sprængmidler som indlært under den grundlæggende sprængningstjeneste (afskæring af spræng- og tændsnor samt afprøver brændtiden for tændsnoren). Borer 2 huller i begge lister således at disse er overfor hinanden. Isætter elektrikker strips således at stripsens lås er udvendig på listen. Afskærer 3 længder sprængsnor således, at den max er en fingerbredde for lang i toppen og spredt hånd for lang i bunden. Lukker alle åbne ender med isolertape. Under ilægning af sprængsnoren i listen lerer at sprængsnoren ikke snor sig om hinanden. Besnører listen ved enderne med tape i 3 fingerbredder og yderligere min 3 besnøringer Afskærer et stykke ½ vandslange med bredde af 3 fingre. Påsætter vandslangen over sprængsnoren i bunden med 1 eller 2 strenge gennem slangen og taper resten uden på. Slangen sættes ikke nærmere end 4 fingerbredder fra underkanten af listen. Slangen må max besnøres halvt, således at slangens flexibilitet fastholdes. På listen skriver DTG for klargøringen og GRP nr. Listen smøres jævnt med indholdet af en fedtpatroon G-450, svarende til ca 500g. og klappes herefter sammen og anbringes i plastiksæk. Klargøring af tændmidler: Tændsnor:

13 Side 13 Tændsnor afskæres til 15 cm, svarende til ca 15 sek. brændtid. Snoren afskæres i et vinkelret snit i begge ender. Alm. detonator og TD TDSN monteres efter gældende regler. ST-detonator Den svejsede ende afskæres og stumpen trækkes gennem tapen, uden denne brydes. Signallederen omvikles med 4-5 omgange isolertape. Der skæres et vinkelret snit gennem tape og signalleder. TD TDSN monteres. Det leres ved let træk at tænderen sidder korrekt på signallederen. TD TDSN omløber tapes til signallederen. Efter endt klargøringsarbejde oplægger ladning og tilhørende tændmiddel sætvis uden at montere tændmidlet i ladningen. Gennemførelse af dørsprængning: Angrebsholdet trækker 1 m ud fra væggen. Sprængningsmanden trækker frem indenom angrebsholdet. 1. mand sikrer døren. 2. og 3. mand sikrer i farligste retning. Sprængningsmanden klargør sprængladningen på døren, monterer detonatoren på ladningen og placerer ledningen under 1. mands fod og trækker min. 8 m tilbage. Når sprængningsmanden er på plads, trækkes angrebsholdet tilbage, således 1. mand fortsat har fokus på døren/farligste retning.

14 Side og 3. mand kigger bagud og fører 1. mand med, således de ikke træder på eller trækker ledningen med detonator ud af Sprænglegemet. Når angrebsholdet er på plads, giver GF klarmelding til sprængningsmanden. Angrebsholdet skal til stadighed have øjne på døren/farligste retning. Sprængningsmanden tæller ned og tænder sprængladningen. Angrebsholdet trænger straks frem til døren. Er dørhullet stadig blokeret af dele af døren, skal 1. mand sparke eller trække døren op og herefter trænge ind.

15 Side 15 LEK min. Gennembrydning Krav: Gennembrydning af Gennemføres i Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne mur. terræn. af mur. fremstille og anvende en standard murbryder. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning samt taglægter, formbart sprængstof (BLIND), Sprængsnor (BLIND), almindelig detonator (BLIND), tændsnor og tændsnorstænder M/77. Resultatet er tilfredsstillende såfremt gruppen: Kan redegøre for sikkerhedsbestemmelserne ifm. fremstilling og anvendelse af en murbryder. Senest ved stormlinjen klargør murbryder og tændsystem, herunder vælger et passende tændsystem (15 eller 30 sek.) ift. den tid, der skal bruges for at komme fra indbrudsstedet og til den valgte dækning. Sprængningsmanden meddeler GF/GV1 brændtid på tændsnoren. Indbrudsstedet vælges så tæt på et hjørne af bygningen som muligt og helst under et vindue. Detonator først monteres ved indbrudstedet. Sprængningsmanden melder KLAR til GF/GV1. GF/GV1 befaler TÆND. Sprængningsmanden melder TÆNDT. GF/GV1 befaler holdet i dækning ift. sprængningens sikkerhedsafstand og mu- HRN Sprængningstjeneste Kap Tillæg D (ikke udgivet). Ny håndbog, der i detaljer anviser forhold omhandlende gennembrydning, tilgår ultimo 2012.

16 Side 16 lige dækninger omkring indbrudsstedet. Ved detonation trænger angrebsholdet straks frem til indbrudsstedet. Er der stor afstand til indbrudsstedet kan der anvendes en håndgranat forud for indbruddet.

17 Side 17 LEK 8 60 min. Indbrud Krav: Indbrud gennem Gennemføres i terræn. gennem Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne vindue. vindue i gennemføre indbrud gennem vindue i grundplan. grundplan. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt gruppen: Har modtaget en MIFSREK. 1. og 2. mand sikrer diagonalt gennem vinduet. 3. mand knæler ned ved vinduet og lader benet tættest på muren hvile op ad muren, således der er stabilitet, når holdet anvender benet som skammel. 3. mand har overkrop og hoved i den ene side af vindue, således åbningen ikke blokeres af 3. mand. 3. mand kigger ned og beskytter ansigtet med den ene hånd. De personer, der træder op på benet: o o Ikke har glasskår under sålen. Ikke tager hårdt fat i hjelmen på hjælperen, således denne får et træk i nakken. Så snart den første mand er i vindueskarmen fjernes sikringen og man er klar til at trænge ind i rummet. Den sidste mand hjælpes ind gennem vinduet. HVS Taktik for gruppen. Pkt. 7.9.

18 Side 18 LEK 9 60 min. Anvende Krav: Højt indbrud gennem Gennemføres i ter- stige Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne vindue. ræn. ved gennemføre et højt indbrud gennem vindue under indbrud i anvendelse af en stige. bygning. Vilkår: Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning samt en stige. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: Soldaten kan forklare fordele og ulemper ved indbrud vha. en stige og særligt indbrud i 4-5 m højde. GF har givet MIFSREK. 3, mand ved stormlinjen (sidste skjul) tilretter stigens længde ift. vinduets højde. 1. og 2. mand sikrer mod vinduet under holdets fremtrængen til vinduet. Der sikres i farligste retning omkring vinduet. 3. mand placerer stigen i venstre side af vinduet. Såfremt muligt skal det undgås at stigen stikker over vinduets underkant. Stigen stå med ca graders hældning. 3. mand holder på siden af stigen og ikke trinnene. 3 mand holder fast i stigen og så vidt muligt har ryggen mod muren og trækker let indad i stigen. Der må ikke trækkes kraftigt, idet dette er med til at svække stigens brudstyrke. 3. mand kigger ned, når der er personel på stigen samt lukker øjnene. 1. mand på stigen har sit våben klar ved an- HVS Taktik for gruppen. Pkt. 7.9.

19 Side 19 komst til vinduet. Skal der anvendes HGR er denne klar i den ene hånd (sikret). Der meldes BOMBE-BOMBE, når der kastes og hoved holdes under vindueskanten. Der meldes GRANAT såfrem man taber håndgranaten eller der kastes noget ud fra vinduet. Indbrud iværksættes straks efter eksplosionen.

20 Side 20 LEK min. Repetition Krav: Rensning af byg- Gennemføres i ter- af Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne ning. ræn. gruppens gennemføre rensning af et mindre flerplanshus. rensning af mindre Vilkår: flerplanshus. Til sin rådighed har gruppen den personlige udrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: GF giver MIFSREK. Indbrudsstedet vælges i enden af bygningen. GF løbende befaler for valg af indbrudsmetode: o Sikring mand o Bombe mand o Bombe skud mand Se øvrige kriterier i bykamp 1. HVS Taktik for gruppen. Pkt. 7.9.

21 Side 21 LEK min. Delingens Krav: Fremrykning i bebyggelseræn. Gennemføres i ter- afsiddede Ved lektionens afslutning skal delingen kunne fremrykning gennemføre fremrykning i bebyggelse. i bebyggelse. Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning samt funktionsudrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: DF giver kort befaling for fremrykningen, herunder repeterer forholdsordrerne ved føling. DF varierer over en og to grupper i front. DF ved føling fastholder fjenden og bringer øvrige grupper i stilling. DF melder til KC og afventer ordre om at omgå, fastholde eller nedkæmpe fjenden. GRP optræder jf. kriterier i bykamp 1. Kan med fordel gennemføres i en mindre civil by, hvor formationer øves, men der ikke anvendes løs ammunition. HVS Taktik for gruppen. HVS Taktik for delingen.

22 Side 22 LEK min. Delingens Krav: Delingens rensning Gennemføres i ter- rensning af Ved lektionens afslutning skal delingen kunne af en større ræn. større bygninger. gennemføre rensning af en større bygning under bygning. egen støtte. Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning samt funktionsudrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: DF giver MIFSREK for angrebet på bygningen. DF vælger indbrud i den ene ende af bygningen og helst nederst eller øverst i bygningen. DF støtter en gruppes indbrud under indsættelse af de to øvrige grupper i støttestillinger. DF og GF har koordineret hvilke døre og vinduer, der kan støttes mod og hvornår. DF rykker trænger ind i bygningen umiddelbart efter den første gruppe. Der afsættes en sikringsmand ved indbrudsstedet. Indbrudsstedet afmærkes med rødt. DF snarest fremdrager den næste gruppe, således momentum opretholdes og der ikke bliver en unødvendig kamppause, når den første gruppe ikke har ressourcer til at videreføre angrebet. DF renser en etage af gangen. DF koordinerer med alle grupper inden etageskift iværksættes. Kan med fordel gennemføres i civilt terræn hvor, fx en skole anvendes. HVS Taktik for gruppen. HVS Taktik for delingen.

23 Side 23 LEK min. DF melder til KC når bygningen er renset. Delingens Krav: Delingens angreb Gennemføres i terræn. angreb på Ved lektionens afslutning skal delingen kunne på mindre bebyggelse mindre bebyggelse gennemføre angreb på mindre bebyggelse under under egen egen støtte. støtte. under egen støtte. Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning samt funktionsudrustning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: DF giver GF et kortmateriale med nummererede bygninger. DF giver befaling for angreb på bebyggelsen. GF giver supplerende befaling for angrebet. DF ved stormlinjen giver MIFSREK for angrebet på bygningen. DF vælger indbrud i den ene ende af bygningen og helst nederst eller øverst i bygningen. DF støtter en gruppes indbrud under indsættelse af de to øvrige grupper i støttestillinger. DF til stadighed placerer sig ift. terræn og situation, således han fra den valgte stilling kan påvirke kampens udfald mest muligt. Der afsættes en sikringsmand ved indbrudsstedet. Indbrudsstedet afmærkes med rødt. DF snarest fremdrager den næste gruppe, således momentum opretholdes og der ikke bliver en unødvendig kamppause, når den første gruppe ikke har ressourcer til at HVS Taktik for gruppen. HVS Taktik for delingen.

24 Side 24 videreføre angrebet. DF renser en etage af gangen. DF koordinerer med alle grupper inden etageskift iværksættes. DF melder til KC når bygningen er renset. Indbrudssted afmærkes med grøn. Når et hus er renset vælger DF den næste bygning, herunder hvem, der støtter hvor og hvornår og med hvad.

25 Side 25 LEK min. Delingens Krav: Delingens angreb i Gennemføres i terræn. angreb i bebyggelse Ved lektionens afslutning skal delingen kunne bebyggelse i i gennemføre angreb i by i rammen af kompagni- rammen af kom- rammen af et. pagniet. kompagniet. Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning samt funktionsudrustning. KC befaling og DF OPTISIMU er ikke en del af tidsplanen og skal gennemføres før lektionen. HVS Taktik for gruppen. HVS Taktik for delingen. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: DF modtager en KC befaling for angrebet, herunder bykort med husnummerering. DF gennemfører OPTISIMU. DF gennemfører befaling for delingen. GF gennemfører supplerende befaling. DF ved stormlinjen giver MIFSREK for angrebet på bygningen. DF vælger indbrud i den ene ende af bygningen og helst nederst eller øverst i bygningen. DF støtter en gruppes indbrud under indsættelse af de to øvrige grupper i støttestillinger. DF til stadighed placerer sig ift. terræn og situation, således han fra den valgte stilling kan påvirke kampens udfald mest muligt. Der afsættes en sikringsmand ved indbrudsstedet. Indbrudsstedet afmærkes med rødt. DF snarest fremdrager den næste gruppe, således momentum opretholdes og der ikke bliver en unødvendig kamppause, når den første gruppe ikke har ressourcer til at Der skal anvendes to personer, der indspiller de to øvrige DF således DF har nogen at koordinere med.

26 Side 26 videreføre angrebet. DF renser en etage af gangen. DF koordinerer med alle grupper inden etageskift iværksættes. DF melder til KC når bygningen er renset. Indbrudssted afmærkes med grøn. Når et hus er renset vælger DF den næste bygning, herunder hvem, der støtter hvor og hvornår og med hvad. Når målet er inde meldes til KC. Der reorganiseres jf. KC befaling.

27 Side 27 LEK min. DEL kamp Delingens kamp Gennemføres i terræn. fra stilling fra stilling. Krav: Ved lektionens afslutning skal delingen kunne gennemføre angreb i by i rammen af kompagniet. Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning samt funktionsudrustning. Herudover feltbefæstningsmateriel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: DF modtager en KC befaling for angrebet, herunder bykort med husnummerering. DF gennemfører OPTISIMU. DF gennemfører rekognoscering. DF har fokus på 360 graders sikring. DF har en hovedstilling og en alternativ stilling. DF har rekognosceret for primære, sekundære og alternative stillinger for makkerpar. DF har lavet en ressourceplan. DF gennemfører en befaling for forberedelserne: o o DF har udpeget fællespunkter. DF har befalet for GRP hovedstillinger, bi-opgaver og alternative opgaver. o DF har lavet plan for hindretjeneste. o Hvornår skal stillingerne være færdige (tidslinje). o Beredskab. DF anviser stillingerne til GF. o Primære, sekundære og alternative stillinger til makkerpar. KC befaling, DF OPTISIMU og rekognoscering er ikke en del af tidsplanen og skal gennemføres før lektionen. Der skal anvendes to personer, der indspiller de to øvrige DF således DF har nogen at koordinere med. HVS Taktik for gruppen. HVS Taktik for delingen.

28 Side 28 o HB/VB, HSR og SILD. DF gennemfører en befaling for kampens førelse: o Hvem standser fjender hvor og hvordan. o Ildoverfald. o Sårede. o Besættelse af alternative stillinger. o Genordning. GF se lektioner under bykamp 1.

29 Side 29 LEK min. GRP eksplosive Krav: Delingens kamp fra Gennemføres i ternembrydning gen- Ved lektionens afslutning skal gruppen kunne stilling. ræn. gennemføre eksplosiv gennembrydning af dør af dør ifm. angreb på en bygning. (SKARP) Vilkår: Til sin rådighed har delingen den personlige udrustning en skarp dørladning. Kan udelades og tiden anvendes så til rutinering af GRP og DEL i ønskede discipliner. HVS Taktik for gruppen. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: Se lektion 6. Må kun gennemføres af særligt personel ved Hærens Kampskole og fra ingeniørtropperne.

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 1, 6029 B. Kort navn Bykamp 1 FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i bykamp har til formål at gruppen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6085 Side-/flankesikring B. Kort navn Side-flanke-sikr FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Eksercits, LPU 1, 1007 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke.

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke. Lektionsoversigt 6001 Lek nr. Navn Mål Indhold Gennemførelse 1. 90 min. Klar til kamp. Ved lektionens afslutning skal, i delingsramme kunne: Gøre klar til kamp. Til sin rådighed har enheden ORG MAT NBH

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjenestehundens røgt og pleje Hundeførerfunktionskursus 1150 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag at kunne etage sundhedseftersyn og

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og Lektionsoversigt 6003 1. 30 min Generelle begreber og forhold vedr. bevogtning. Ved lektionens afslutning skal soldaten Have kendskab til begreber og definitioner i.f.m. bevogtning. kan: Med egne ord beskrive,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn SINE instruktørkursus. B. Kort navn SINE IN FAGPLAN C. Formål At sætte kursisten i stand til at instruerer

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 3 HVS 8500-003-43 FEB 2011 Lektion 3: Kontrol og prøver Lektionsplanens opbygning Din første lektionsplan Har du forslag til ændringer i dette

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Idræt Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn IDR MAB FAGPLAN C. Formål At give kursisten kendskab

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. April kvartal 2015 20. årgang nummer 2

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. April kvartal 2015 20. årgang nummer 2 B R E V D U E N Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn April kvartal 2015 20. årgang nummer 2 Velkommen til forårets udgave af Brevduen. Ud over en fantastisk solformørkelse har året allerede budt

Læs mere

Formål og målbeskrivelser for anno 2013

Formål og målbeskrivelser for anno 2013 og målbeskrivelser for anno 2013 1. Kompagni feltdage... 2 1.1. Uge 10 d. 6. marts... 2 1.2. Uge 34 d. 20. august... 3 2. Øvelser... 4 2.1. Uge 11 ULU I... 4 2.2. Uge 17 ULU II... 5 2.3. Uge 21 ULU HRU...

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007 Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Signaltjeneste 2 Fagplan Gennemførelse af faget: Radiomateriel - 1 - Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Titel lang: Radiomateriel Fagplan Titel kort: RDOMAT A. Formål: Uddannelsen

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger Årgang 2001 >>Sin egen bedste stjernespiller

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 4 HVS 8500-004-24 FEB 2011 Lektion 4: Instruktørens optræden Vedligeholdelseslektion med forudsætningskontrol Lektionsplan for en vedligeholdelseslektion

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Taktik og føring Marinehjemmeværnet B. Kort navn TAKFØ MHV FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Gruppeførerens huskelister

Gruppeførerens huskelister Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Gruppeførerens huskelister HVS 7005-004-67 OKT 2005 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Har du forslag til ændringer

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere DANSK FÆGTE-FORBUND Talentudviklingsprojektet Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere D A N S K F Æ G T E - F O R B U N D Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere Af: Alexander Normann Jørgensen Dansk Fægte-Forbund

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

Maskingeværskyttens bog

Maskingeværskyttens bog Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Maskingeværskyttens bog Navn: Enhed: HVS 4102-008-69 AUG 2008 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Hvis du opdager

Læs mere

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 Øvelsens navn: BLAA NEGL Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016 Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 ØVELSE Mødested: Påklædning: Transport: Forplejning: E.N.O. Kampuniform M/84 eller M/11med basis,

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

SUMMER CAMP 2015 KURSUSKATALOG 2015 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE. Flagparade 0750 0750 0750 0750

SUMMER CAMP 2015 KURSUSKATALOG 2015 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE. Flagparade 0750 0750 0750 0750 KURSUS OVERSIGT SUMMER CAMP 2015 Kursus MAN TIR ONS TOR FRE Flagparade 0750 0750 0750 0750 Feltflyveplads/VEDL. for BM 0815 - - - -1200 Feltflyveplads for MG 0815 - - - -1200 Bevogtning + 5 pkt. BEF 0815

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus.

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel lang: Taktik & føring, vejlederkursus. Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel kort: TAKFØ A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) en sådan viden, færdigheder

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Disc Golf Læringsmål Eleven skal deltage aktivt i aktiviteterne. Eleven skal reflektere over justeringer, som kan gøre aktiviteten bedre. Eleven skal få

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SAIS operatøruddannelse SAIS operatøruddannelse, 1466 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende):

Læs mere

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling med pansrede mandskabsvogne og en kommandodeling. En

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Træningsprogram for kommende elever

Træningsprogram for kommende elever Træningsprogram for kommende elever Maj: - Vi fokuserer på center/core og knætræning, så vi er klar til at give den gas når skoleåret starter til august. I maj måned starter vi stille ud med 2 træninger

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE KURSUS OVERSIGT SUMMER CAMP 2016 Kursus MAN TIR ONS TOR FRE Flagparade 07:50 07:50 07:50 07:50 MFB (Minimal Facility Base ) INKL. Føringsvirksomhed for BM 08:15 - - - 12:00 MUSIK 08:15 - - Bevogtning 08:15

Læs mere

Idrætsinformation nr. 11/2016

Idrætsinformation nr. 11/2016 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Dragonkasernen 1 7500 Holstebro Telefon: +45 25 55 25 80 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation nr. 11/2016 Til Alle enheder ved JDR. 31-03-2016 Emne: Idrætsdag

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere