UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret Maj, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret 2015-2016 Maj, 2015"

Transkript

1 UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret Maj,

2 Indhold: FAG MED BEVISER IDRÆT, SUNDHED & BEVÆGELSE KREATIVE, IT- & VÆRKSTEDSFAG MUSIK OG PERFORMANCE SKOLEFAG OG STUDIEHJÆLP OUTDOORSKOLEN UNGES EGNE PROJEKTER - IVÆRKSÆTTERI 2

3 DET FAGLIGE SAMARBEJDE MED UNGSYD: Ungdomsskolefag, som er tilpasset de mål og krav, som gælder for valgfag i folkeskolen (UMKV), minimumstimetal og evt. afslutning inden projektopgaven (gratis for folkeskolen, hvis timerne ligger 100% i den almene ungdomsskoletid). Evt. flere muligheder når endelig holdog aktivitetsudbud foreligger medio juni. Ramme: 60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: min. 12 tilmeldte. Hybridfag (HYF): Fag, som delvist er placeret i hhv. skoletid og i fritiden (ungdomsskoletiden). Folkeskolen betaler for den del, der ligger i skoletiden, mens deltagelse i ungdomsskoleaktiviteten er på almindelige ungdomsskolebetingelser. Eventuelt samarbejdsfag med lærerkræfter fra både folkeskolen og ungdomsskolen. Evt. flere muligheder når endelig hold- og aktivitetsudbud foreligger medio juni. Ramme: 6-60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: min. 12 tilmeldte På enkelte hold vil der kunne være egenbetaling, som fremgår af nedenstående. Valgfag leveret af ungdomsskolen (VLAU): Fag, som ligger inden for normal skoletid (f.eks. på fordybelsesdage), men hvor indholdet trækker på kompetencer og fagtyper fra ungdomsskolevirksomheden. Folkeskolen betaler lærertimer og materialer. Entreprenøropgave - leveret af UngSyd. Ramme: 60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: elever 3

4 FAG MED BEVISER Knallertkørekort (HYF) - 30 timer Undervisningen indeholder: Færdselsteori, grundlæggende og praktisk kørsel, samt obligatorisk færdselsrelateret førstehjælp. Der udleveres plan for mødegange til teori og kørsel. Alder min. 15 ½ år. (Pris kr. 550 incl. førstehjælpskursus for den enkelte unge). Hjerte-Lunge-Redning samt genoplivning med hjertestarter m/bevis (HYF) 12 timer Formålet er at give deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge- Redning og ved brug af hjertestarter. 4

5 Førstehjælp ved tilskadekomst m/bevis (HYF) 6 timer Formålet er at give deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader. Idrætsleder m/bevis (HYF) 24 timers forløb De unge kommer igennem temaerne: - Idrætsskader - nej tak (e-learning) hvor de bliver bevidst om, hvordan man som træner bør forholde sig til forebyggelse, behandling og genoptræning. - Idræt for børn og unge hvor de får en indsigt i samspillet mellem børn/unges udvikling, træningsmiljøet og trænerens rolle og ansvar. - Idræt og træning med introduktion til træningslære - fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader. - De bliver klogere på hvad der bør tages højde for i planlægningen af træning! - Alt sammen svarende til DIF træner niveau 1. (Dansk Idræts Forbund). Der udstedes bevis for gennemførelse, og der kan bygges ovenpå til næste trænerniveau, hvis det er en vej de vil forfølge. Erfaringen siger os, at det er et forløb der kræver fuld koncentration, involvering og interesse af deltagende unge og optimalt er den unge allerede tilknyttet en forening/idræt! 5

6 Ungeambassadør ung til yngre vejleder for en fritidsinteresse (VFLU) - 60 timer Forløbet er bygget op af 5 moduler af hver 10 timers undervisning, samt et praktikforløb (efter skoletid). Deltagerne modtager et bevis for gennemført forløb samt en udtalelse ved gennemført forløb. 5 delforløb: - Pædagogik og samarbejde - Personlig fremtoning og gennemslagskraft - Kommunikation og formidling - Min fritidsinteresse (faglig oplæring foregår i foreningsregi) - Praktik 6

7 IDRÆT, SUNDHED & BEVÆGELSE Idrætsleder Syd (VFLU) 60 timer Med dette forløb får man mulighed for at gennemføre en spændende idrætslederuddannelse, der indeholder kursus igennem Dansk Idræts Forbund, førstehjælpskursus med fokus på bl.a. idrætsskader og brug af hjertestarter. Desuden skal man gennemføre planlægning og afvikling af et forløb for yngre elever på egen skole eller forening. Mad og motion (VFLU) 60 timer Elever undervises i sunde kost- og motionsvaner. Med udgangspunkt i elevens vaner trimmes elevens livsstil i samarbejde med sundhedsplejerske/forældre bl.a. med henblik på at opnå personligt vægttab eller bedre kropslig balance. Fysisk træning og opbygning af sunde livsvaner trænes i ungdomsskoleregi. 7

8 KREATIVE, IT- & VÆRKSTEDSFAG IT Promotion og Medier (VFLU) 60 timer Den ene halvdel af forløbet har fokus på den nyeste it-teknologi og inspiration til, hvordan it- teknologi kan anvendes til at producere film, plakater og multimedie-reklamer. Eleverne lærer at anvende film- og billedkamera, redigerings-værktøjer til både PC og Mac. Egen bærbar computer er en fordel. Anden halvdel af forløbet er bygget op omkring planlægningen og afviklingen af Computertræf Braget 2016, som er et traditionsrigt døgnarrangement i januar, hvor unge mødes til det ultimative computertræf med netværksspil, konkurrencer og masser af hygge og sjov. UngSyd faciliterer arrangementet sammen med de unge på valgholdet. Planlægning og afvikling af arrangementet, opsætning af konkurrencer samt billed- og filmdokumentation, vil være en del af de unges praktiske deltagelse. 8

9 UngSyd Kunstskole/De Unges Forårsudstilling (VFLU) 60 timer Er du glad for at tegne, male og i det hele taget at skabe billeder, så er valgfaget billedkunst sikkert noget for dig. I faget vil vi arbejde med mange udtryksformer, som tegning, maleri, grafik, skulptur og elektroniske billeder. Det vil sige, at vi i løbet af året får mulighed for at arbejde med forskellige materialer og udtryk. Det er ikke sikkert, at alle arbejder med de samme materialer på samme tidspunkt. Til gengæld tilstræbes det, at alle får berøring med de forskellige teknikker. I undervisningen inddrager vi også kulturhistoriens billeder, så vi gennem en forståelse af både tidligere og nulevende kunstneres teknikker og udtryk, får mulighed for at udvikle egne færdigheder. Valgfaget afsluttes med fernisering og udstilling på: De Unges Forårsudstilling/YOUNG ARTIST på Odense Rådhus i foråret

10 Foto/begyndere-Mediegrafisk Værksted (HYF) - 12 timers forløb Lær at tage gode billeder, udnytte dit kamera og redigere fuldt ud. Undervisning i Photoshop og Camera Raw. Man medbringer eget digitalkamera og bærbar computer. Foto/fortsættere-Mediegrafisk Værksted (HYF) - 12 timers forløb Der arbejdes videre med teknikker for portrætbilleder, Greenscreen, og evt. med billeder til De Unges Forårsudstilling. Man medbringer eget digitalkamera og bærbar computer. 10

11 Smykke - workshop, Kulturmaskinen (HYF) - 12 timers forløb Introduktion og arbejde på Kulturmaskinens smykkeværksted. Tekstil - workshop, Kulturmaskinen (HYF) - 12 timers forløb Introduktion og arbejde på Kulturmaskinens tekstilværksted. Filmworkshop (HYF) - 24 timers forløb Vær med på et professionelt filmset, med undervisere der til dagligt arbejder med filmog videoproduktion, og få indblik/inspiration til at arbejde videre inden for dette felt. Over workshoppen laver du/i egen produktion ud fra valgt tema. I forlængelse af workshoppen aftales også besøg ved Odense Filmværksted. 11

12 Computertræf Braget (HYF) 30 timers forløb De unge er med til og får indsigt i planlægning, profilering, opsætning og afvikling af dette fællestræf for alle Odenses ungdomsskoler. Et traditionsrigt computertræf med netværksspil, konkurrencer, flotte præmier og rå nørd-hygge. Lyd og lys-teknik / Unge teknikere (VFLU) 60 timer Lyd, lys- og teknikinteresserede unge undervises i opsætning af scenelys, diskotekslys og spot. Herudover undervises i mixerpultens funktioner og opsætning af større anlæg. Du får endvidere mulighed for at blive teknisk medhjælper ved ungdomsarrangementer, festivals mm. og ved indspilning af musik og sange i Ungdomsskolens studie. Kompetencerne kan evt. udbygges, så du også kan få mulighed for at styre lysshowet ved forskellige arrangementer. 12

13 Innovationscamp (HYF) 30 timer Formålet med Innovationscampen er at give indsigt i innovationsprocesser for dermed at kunne arbejde med løsninger på konkrete fremtidige udfordringer som bliver præsenteret af innovative virksomheder fra Odense/Fyn. Forløbet afvikles som camp der strækker sig over 24 timer i ét langt forløb. Eleverne overnatter på skolen. I løbet af camp en vil der være oplæg omkring innovation og iværksætteri, ligesom der vil være indslag der skal fremme elevens kreativitet. Arbejdsformen er primært gruppearbejde for at øge elevernes evne til samarbejde og koordinering. Eleverne skal fremstille prototype på deres løsningsforslag samt præsentere deres løsning for virksomheden og andre interesserede på en efterfølgende temaaften. 13

14 MUSIK OG PERFORMANCE Musik, lyd og lys (VFLU) 60 timer Her har du mulighed for at forfølge din interesse for med at du også får erfaring med at planlægge og gennemføre en musikevent. Undervisningen vil kunne foregå i Musikmiljø Blangstedgård, hvor UngSyd råder over tre musikøvelokaler og et lydstudie. Desuden er der mulighed for at optræde til Magasin Festival 2016, samt indspille en CD ved afslutning af forløbet. Musikstartercamp (VFLU) 60 timer Musikstarter er et tilbud til alle unge fra 7. klasse. Formålet er at få flere unge i gang med at spille musik. Her vil de unge kunne modtage traditionel undervisning, masterclasses ved professionelle, samt have mulighed for både at indspille og optræde for hinanden. Men vigtigst af alt, vil de unge kunne opleve fællesskab omkring musik på et helt overordnet plan. Snakke om musik, grine af musik, græde til musik og drømme om musik. Lektioner/Timer/Dage: 1 dag a 6 timer - forberedelse 5 dages camp med overnatning i uge lektioner i alt Sted: UngSyd/Oure Idrætsefterskole 14

15 SKOLEFAG OG STUDIEHJÆLP Kinesisk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Ungdomsskolen har gennem flere år haft kinesisk sprog og kultur på programmet som et alment undervisningsfag. Undervisningen har gennem alle årene været varetaget af lærere med kinesisk baggrund, hvilket har bidraget til at eleverne har oplevet undervisningen som vedkommende og autentisk. Indholdsbeskrivelse Eleverne arbejder med Grundbogsmateriale om kinesisk sprog Forskellige lydtekster fra videoer Enkle samtalemønstre At kunne fortælle om enkle postkort og reklamer fra Kina At tegne vigtige skrifttegn og sammensætte enkle tekster At gøre sig forståelig selvom deres sproglige formåen ikke rækker dertil Mulig kommunikation mellem danske og kinesiske elever gennem sociale medier Mulige samtaler mellem kinesiske og danske elever over Skype Ex. på beskrivelse af klare mål! Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab med det kinesiske talesprog og i meget begrænset omfang med det skrevne sprog. Undervisningen skal desuden bidrage til at eleverne får indblik i kinesisk kultur, som den giver sig til kende i hverdagssituationer. 15

16 Vidensmål Undervisningen skal bidrage til elevernes kendskab til Kinesisk tegnsprog Naturgeografiske forhold i Kina Kinas størrelse arealmæssigt og befolkningsmæssigt Danmarks samhandel med Kina Forbrugsvarer produceret i Kina Kinas økonomiske vækst Særlige kinesiske kulturtræk Kinesisk kunst og kinesiske seværdigheder Færdighedsmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til, at Forstå almindeligt forekommende ord og vendinger i forbindelse med nære og konkrete emner Læse og forstå korte og enkle tekster Skrive vigtige skrifttegn Skrive enkle og kortfattede meddelelser Udtale kinesisk, så det er forståeligt Anvende gestus i forbindelse med at gøre sig forståelig i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt Anvende et elementært ordforråd i forbindelse med samtaler med kinesisktalende personer Kompetencemål Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kommunikere med kinesiske elever i forbindelse med evt. Udvekslingsprojekter Kontakt gennem Skype Skrevne tekster Udveksling af kulturelle ligheder og forskelle mellem de to lande 16

17 Japansk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk Spansk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk Fransk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk 17

18 Latin sprog og kultur (UMKV) 60 timer Latin er et fag, som har det hele! Vælger du latin i ungdomsskolen, vil du opleve at få et kendskab til det latinske sprog, et sprog som er moder til bl.a. fransk, italiensk, spansk og portugisisk. Et kendskab til latin vil altså gøre det nemmere for dig at lære et eller flere af disse sprog, da disse sprogs ordforråd og grammatik i høj grad er hentet fra latin. Derudover får du et indgående kendskab til den romerske kultur. Vi kommer ind på romersk mytologi, historie, litteratur, filosofi, kunst og meget andet! Endelig er latin stadig et vigtigt sprog at kunne, hvis du vil beskæftige dig med fx medicin og være sygeplejerske, læge eller måske læse biologi. Og så er latin spændende og sjovt! Så interesserer du dig for sprog, historie, litteratur eller religion og mytologi, er latin i ungdomsskolen lige noget for dig! Matematik/Spot lørdage (HYF) 24 timer forår 2016 Et forløb med fokus på de områder, der typisk kan udfordre en ved sommerens prøver. 18

19 Dansk/Spot lørdage (HYF) - 24 timer forår 2016 Et forløb med fokus på de områder, der typisk kan udfordre en ved sommerens prøver. Hjælp jeg skal til prøve! (HYF) - 18 timers forløb forår 2016 Et forløb, hvor der er fokus på at forberede sig optimalt til kommende prøver, herunder teknikker til at bearbejde nervøsitet op til prøvesituation. Yderligere info kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jan Mikael Hansen, tlf

20 OUTDOORSKOLEN Outdoor og teambuilding (VFLU) 60 timer Med dette forløb får du mulighed for at gennemføre et Outdoor- og teambuildingforløb, der både udfordrer dig fysisk og mentalt, men som samtidig også gør dig i stand til at planlægge en outdoor-aktivitet for andre unge. I løbet af året er der også mulighed for ekskursioner, herunder besøg og samarbejde med skolerne i Oure. ANDRE OUTDOORFORLØB MED UNGDOMSSKOLEN EFTER AFTALE Aktivitetsdag ved skoleårets start for en årgang eller f.eks. alle skolens overbygningselever. Vi har erfaring med at benytte Stige Ø, Tarup Davinde området, og området omkring Skovsøen. Her har vi haft op til 250 overbygningselever i gang fra kl til 13.00, hvor samarbejde og fysisk aktivitet går hånd i hånd. Vi har fokus på, at alle elever skal kunne gennemføre udfordringerne, at nysgerrigheden bliver pirret og mødt i de anderledes rammer kan give et nyt syn på kammeraterne. Aktivitetsdagen kan foregå i et samarbejde med nogle af vores klubmedarbejdere, som mange gange kender en del af børnene fra tidligere. 20

21 Temadag med en bestemt aktivitet for en mindre gruppe: F.eks. madlavning i det fri/på bål eller i en Trangia, hvor en del af produkterne er plukket i den nærliggende natur. En tur i skoven bag Hollufgård, et af de mest fantastiske og spændende biotoper, som vi har på Fyn. Kan kombineres med et besøg i Naturværkstedet på Hollufgård Vandmølle eller/og et O-løb eller GPS-løb i området ved Blangstedgård og Kohaveskoven. Når klassen har brug for at få styrket dens fællesskab. Vi har erfaringer med en anderledes temadag, hvor teambuilding og samarbejde er i højsæde. For grupper hvor mobning, udelukkelse og personkonflikter, i længere tid har været en del af hverdagen. Vi arbejder med flere forskellige øvelser, hvor der er fokus på den enkelte, gruppen, og hele fællesskabet. Planlægges i samarbejde med skolens lærere. Skolens idrætsdag/trimdag. Dagen kan sammensættes på mange forskellige måder: Ungdomsskolen har forskelligt friluftsudstyr, så som kajakker, kanoer, MTB cykler, båludstyr, kompas, pandelamper, grydesæt, teambuilding udstyr, kasser med samarbejdsøvelser m.m. herudover samarbejder vi med Grejbank Fyn, som kan supplere med manglende udstyr. Planlægges i samarbejde med skolens lærere. Priserne på de enkelte aktiviteter udregnes fra gang til gang, med afsæt i indhold, aktiviteter, antal elever og det antal voksne, I kommer med. Yderligere info kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Sven Erik Schmidt, OutDoorSkolen, tlf

22 UNGES EGNE PROJEKTER - IVÆRKSÆTTERI Unges egne initiativer (VFLU) innovation og projektarbejde 60 timer Deltagerne får praktiske erfaringer med at idéudvikle, projektplanlægge og tidsestimere egne projektideer og sammen får vi projekter til at blive til virkelighed. Primus mentor (HYF) 60 timer. Unge uddannes i at facilitere processer og udviklingsforløb for og med andre unge. Undervisningen indeholder undervisning i at planlægge og gennemføre sjove og udviklende elevrådsdage for aktive unge, der gerne vil sætte deres mening i spil. Eleverne undervises i icebreakers, AI og værktøjer til at lytte aktivt og sætte emner på dagsordenen. Forløbet er planlagt i samarbejde mellem kontaktlærere og ungdomsskolelærere. 22

23 FRITIDSSPILFORDELEREN HAR FOKUS PÅ SAMSKABELSE Ungdomsskolen varetager jf. Det sammenhængende børne- og ungeliv fritidsspilfordelerrollen, hvor ungdomsskolen har til opgave at være særlig opmærksom på, at alle unge har adgang til og mulighed for at komme i kontakt med et sundt og udviklende fritidsliv. Ungdomsskolens klubmedarbejdere har bl.a. en særlig opmærksomhed på, at understøtte og videreformidle lokale tiltag i det frivillige forenings- og klubliv. Ligeså støtter ungdomsskolen gerne op om lokale traditioner samt udvikling af nye fritidstilbud i nærområder omkring en skole eller et fritidscentrum. Vi sætter stor pris på at blive inviteret med til orienteringsmøder over for børn, unge, forældre og fritidsbrugere, så vi kan understøtte medborgerskabet og det frie engagement i skolens nærområde. ANDRE FORLØB MED UNGDOMSSKOLEN EFTER AFTALE: - Klædt på til fritidsjob - Ungdomsliv i lyd, film og billeder - Kunstnerværkstedet - Eventmaker - planlæg og gennemfør arrangementer, koncerter, fester for unge - Anderledes idrætsdage, hvor vi vender de traditionelle aktiviteter på hovedet - Lyd og lys kunst - DJ - Elevrådsrepræsentant min rolle som elev-mentor - Genbrugskunst - Få nye venner - Hvordan bliver jeg bedre til at præsentere for en forsamling - Sund livsstil - Vis mig din fritidsinteresse - Udforsk drømmejobbet - Trivsel i fællesskaber hvem er jeg i fællesskabet - Klassetrivsel Yderligere info kan fås ved henvendelse til klubleder Nina Fredensborg Øhlenschlæger, tlf

24 24

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog! 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen 2014-2015 Understøttende Undervisning & Valgfag For 6.-10.-klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Velkommen til valgfag i Skive Kommune!

Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Ungdomsskolen glæder sig til, i samarbejde med folkeskolerne i hele Skive Kommune, at byde velkommen til en valgfagspakke til dig. Du kan orientere dig i folderen

Læs mere

til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen.

til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen. Program 2015/2016 1 VELKOMMEN til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen. Igen i år tilbyder vi i tusindvis af timer,

Læs mere

Valgfag i Gentofte 7.-9. klasse. Valgfagskatalog Efterår 2015

Valgfag i Gentofte 7.-9. klasse. Valgfagskatalog Efterår 2015 Valgfag i Gentofte 7.-9. klasse Valgfagskatalog Efterår 2015 Forord Huma side 3-5 Kære elever på kommende 7., 8. og 9. årgang. Velkommen til den obligatoriske valgfagsordning for folkeskolerne i Gentofte

Læs mere

Valgfagskatalog. Fårvang Skole 2014-2015

Valgfagskatalog. Fårvang Skole 2014-2015 Valgfagskatalog Fårvang Skole 2014-2015 Kære elever i kommende 7. 9. årgang (og deres forældre) I dette katalog kan I læse om de valgfag, I kan vælge på Fårvang Skole. Valgfagene er ikke ordnet i nogen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Invitation til samarbejde 4 4 4 Obligatoriske emner Timeløse fag Den åbne skole Faglig fordybelse 4 44 Undervisning i et Ungemiljø Forpligtende samarbejder Tilbud om samarbejde Kurserne foregår i ungemiljøet

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere