UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret Maj, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret 2015-2016 Maj, 2015"

Transkript

1 UngSyd Mulighedskatalog - i relation til valgfagssamarbejdet i Region Syd i skoleåret Maj,

2 Indhold: FAG MED BEVISER IDRÆT, SUNDHED & BEVÆGELSE KREATIVE, IT- & VÆRKSTEDSFAG MUSIK OG PERFORMANCE SKOLEFAG OG STUDIEHJÆLP OUTDOORSKOLEN UNGES EGNE PROJEKTER - IVÆRKSÆTTERI 2

3 DET FAGLIGE SAMARBEJDE MED UNGSYD: Ungdomsskolefag, som er tilpasset de mål og krav, som gælder for valgfag i folkeskolen (UMKV), minimumstimetal og evt. afslutning inden projektopgaven (gratis for folkeskolen, hvis timerne ligger 100% i den almene ungdomsskoletid). Evt. flere muligheder når endelig holdog aktivitetsudbud foreligger medio juni. Ramme: 60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: min. 12 tilmeldte. Hybridfag (HYF): Fag, som delvist er placeret i hhv. skoletid og i fritiden (ungdomsskoletiden). Folkeskolen betaler for den del, der ligger i skoletiden, mens deltagelse i ungdomsskoleaktiviteten er på almindelige ungdomsskolebetingelser. Eventuelt samarbejdsfag med lærerkræfter fra både folkeskolen og ungdomsskolen. Evt. flere muligheder når endelig hold- og aktivitetsudbud foreligger medio juni. Ramme: 6-60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: min. 12 tilmeldte På enkelte hold vil der kunne være egenbetaling, som fremgår af nedenstående. Valgfag leveret af ungdomsskolen (VLAU): Fag, som ligger inden for normal skoletid (f.eks. på fordybelsesdage), men hvor indholdet trækker på kompetencer og fagtyper fra ungdomsskolevirksomheden. Folkeskolen betaler lærertimer og materialer. Entreprenøropgave - leveret af UngSyd. Ramme: 60 timer 1-årige forløb Holdkapacitet: elever 3

4 FAG MED BEVISER Knallertkørekort (HYF) - 30 timer Undervisningen indeholder: Færdselsteori, grundlæggende og praktisk kørsel, samt obligatorisk færdselsrelateret førstehjælp. Der udleveres plan for mødegange til teori og kørsel. Alder min. 15 ½ år. (Pris kr. 550 incl. førstehjælpskursus for den enkelte unge). Hjerte-Lunge-Redning samt genoplivning med hjertestarter m/bevis (HYF) 12 timer Formålet er at give deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge- Redning og ved brug af hjertestarter. 4

5 Førstehjælp ved tilskadekomst m/bevis (HYF) 6 timer Formålet er at give deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader. Idrætsleder m/bevis (HYF) 24 timers forløb De unge kommer igennem temaerne: - Idrætsskader - nej tak (e-learning) hvor de bliver bevidst om, hvordan man som træner bør forholde sig til forebyggelse, behandling og genoptræning. - Idræt for børn og unge hvor de får en indsigt i samspillet mellem børn/unges udvikling, træningsmiljøet og trænerens rolle og ansvar. - Idræt og træning med introduktion til træningslære - fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader. - De bliver klogere på hvad der bør tages højde for i planlægningen af træning! - Alt sammen svarende til DIF træner niveau 1. (Dansk Idræts Forbund). Der udstedes bevis for gennemførelse, og der kan bygges ovenpå til næste trænerniveau, hvis det er en vej de vil forfølge. Erfaringen siger os, at det er et forløb der kræver fuld koncentration, involvering og interesse af deltagende unge og optimalt er den unge allerede tilknyttet en forening/idræt! 5

6 Ungeambassadør ung til yngre vejleder for en fritidsinteresse (VFLU) - 60 timer Forløbet er bygget op af 5 moduler af hver 10 timers undervisning, samt et praktikforløb (efter skoletid). Deltagerne modtager et bevis for gennemført forløb samt en udtalelse ved gennemført forløb. 5 delforløb: - Pædagogik og samarbejde - Personlig fremtoning og gennemslagskraft - Kommunikation og formidling - Min fritidsinteresse (faglig oplæring foregår i foreningsregi) - Praktik 6

7 IDRÆT, SUNDHED & BEVÆGELSE Idrætsleder Syd (VFLU) 60 timer Med dette forløb får man mulighed for at gennemføre en spændende idrætslederuddannelse, der indeholder kursus igennem Dansk Idræts Forbund, førstehjælpskursus med fokus på bl.a. idrætsskader og brug af hjertestarter. Desuden skal man gennemføre planlægning og afvikling af et forløb for yngre elever på egen skole eller forening. Mad og motion (VFLU) 60 timer Elever undervises i sunde kost- og motionsvaner. Med udgangspunkt i elevens vaner trimmes elevens livsstil i samarbejde med sundhedsplejerske/forældre bl.a. med henblik på at opnå personligt vægttab eller bedre kropslig balance. Fysisk træning og opbygning af sunde livsvaner trænes i ungdomsskoleregi. 7

8 KREATIVE, IT- & VÆRKSTEDSFAG IT Promotion og Medier (VFLU) 60 timer Den ene halvdel af forløbet har fokus på den nyeste it-teknologi og inspiration til, hvordan it- teknologi kan anvendes til at producere film, plakater og multimedie-reklamer. Eleverne lærer at anvende film- og billedkamera, redigerings-værktøjer til både PC og Mac. Egen bærbar computer er en fordel. Anden halvdel af forløbet er bygget op omkring planlægningen og afviklingen af Computertræf Braget 2016, som er et traditionsrigt døgnarrangement i januar, hvor unge mødes til det ultimative computertræf med netværksspil, konkurrencer og masser af hygge og sjov. UngSyd faciliterer arrangementet sammen med de unge på valgholdet. Planlægning og afvikling af arrangementet, opsætning af konkurrencer samt billed- og filmdokumentation, vil være en del af de unges praktiske deltagelse. 8

9 UngSyd Kunstskole/De Unges Forårsudstilling (VFLU) 60 timer Er du glad for at tegne, male og i det hele taget at skabe billeder, så er valgfaget billedkunst sikkert noget for dig. I faget vil vi arbejde med mange udtryksformer, som tegning, maleri, grafik, skulptur og elektroniske billeder. Det vil sige, at vi i løbet af året får mulighed for at arbejde med forskellige materialer og udtryk. Det er ikke sikkert, at alle arbejder med de samme materialer på samme tidspunkt. Til gengæld tilstræbes det, at alle får berøring med de forskellige teknikker. I undervisningen inddrager vi også kulturhistoriens billeder, så vi gennem en forståelse af både tidligere og nulevende kunstneres teknikker og udtryk, får mulighed for at udvikle egne færdigheder. Valgfaget afsluttes med fernisering og udstilling på: De Unges Forårsudstilling/YOUNG ARTIST på Odense Rådhus i foråret

10 Foto/begyndere-Mediegrafisk Værksted (HYF) - 12 timers forløb Lær at tage gode billeder, udnytte dit kamera og redigere fuldt ud. Undervisning i Photoshop og Camera Raw. Man medbringer eget digitalkamera og bærbar computer. Foto/fortsættere-Mediegrafisk Værksted (HYF) - 12 timers forløb Der arbejdes videre med teknikker for portrætbilleder, Greenscreen, og evt. med billeder til De Unges Forårsudstilling. Man medbringer eget digitalkamera og bærbar computer. 10

11 Smykke - workshop, Kulturmaskinen (HYF) - 12 timers forløb Introduktion og arbejde på Kulturmaskinens smykkeværksted. Tekstil - workshop, Kulturmaskinen (HYF) - 12 timers forløb Introduktion og arbejde på Kulturmaskinens tekstilværksted. Filmworkshop (HYF) - 24 timers forløb Vær med på et professionelt filmset, med undervisere der til dagligt arbejder med filmog videoproduktion, og få indblik/inspiration til at arbejde videre inden for dette felt. Over workshoppen laver du/i egen produktion ud fra valgt tema. I forlængelse af workshoppen aftales også besøg ved Odense Filmværksted. 11

12 Computertræf Braget (HYF) 30 timers forløb De unge er med til og får indsigt i planlægning, profilering, opsætning og afvikling af dette fællestræf for alle Odenses ungdomsskoler. Et traditionsrigt computertræf med netværksspil, konkurrencer, flotte præmier og rå nørd-hygge. Lyd og lys-teknik / Unge teknikere (VFLU) 60 timer Lyd, lys- og teknikinteresserede unge undervises i opsætning af scenelys, diskotekslys og spot. Herudover undervises i mixerpultens funktioner og opsætning af større anlæg. Du får endvidere mulighed for at blive teknisk medhjælper ved ungdomsarrangementer, festivals mm. og ved indspilning af musik og sange i Ungdomsskolens studie. Kompetencerne kan evt. udbygges, så du også kan få mulighed for at styre lysshowet ved forskellige arrangementer. 12

13 Innovationscamp (HYF) 30 timer Formålet med Innovationscampen er at give indsigt i innovationsprocesser for dermed at kunne arbejde med løsninger på konkrete fremtidige udfordringer som bliver præsenteret af innovative virksomheder fra Odense/Fyn. Forløbet afvikles som camp der strækker sig over 24 timer i ét langt forløb. Eleverne overnatter på skolen. I løbet af camp en vil der være oplæg omkring innovation og iværksætteri, ligesom der vil være indslag der skal fremme elevens kreativitet. Arbejdsformen er primært gruppearbejde for at øge elevernes evne til samarbejde og koordinering. Eleverne skal fremstille prototype på deres løsningsforslag samt præsentere deres løsning for virksomheden og andre interesserede på en efterfølgende temaaften. 13

14 MUSIK OG PERFORMANCE Musik, lyd og lys (VFLU) 60 timer Her har du mulighed for at forfølge din interesse for med at du også får erfaring med at planlægge og gennemføre en musikevent. Undervisningen vil kunne foregå i Musikmiljø Blangstedgård, hvor UngSyd råder over tre musikøvelokaler og et lydstudie. Desuden er der mulighed for at optræde til Magasin Festival 2016, samt indspille en CD ved afslutning af forløbet. Musikstartercamp (VFLU) 60 timer Musikstarter er et tilbud til alle unge fra 7. klasse. Formålet er at få flere unge i gang med at spille musik. Her vil de unge kunne modtage traditionel undervisning, masterclasses ved professionelle, samt have mulighed for både at indspille og optræde for hinanden. Men vigtigst af alt, vil de unge kunne opleve fællesskab omkring musik på et helt overordnet plan. Snakke om musik, grine af musik, græde til musik og drømme om musik. Lektioner/Timer/Dage: 1 dag a 6 timer - forberedelse 5 dages camp med overnatning i uge lektioner i alt Sted: UngSyd/Oure Idrætsefterskole 14

15 SKOLEFAG OG STUDIEHJÆLP Kinesisk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Ungdomsskolen har gennem flere år haft kinesisk sprog og kultur på programmet som et alment undervisningsfag. Undervisningen har gennem alle årene været varetaget af lærere med kinesisk baggrund, hvilket har bidraget til at eleverne har oplevet undervisningen som vedkommende og autentisk. Indholdsbeskrivelse Eleverne arbejder med Grundbogsmateriale om kinesisk sprog Forskellige lydtekster fra videoer Enkle samtalemønstre At kunne fortælle om enkle postkort og reklamer fra Kina At tegne vigtige skrifttegn og sammensætte enkle tekster At gøre sig forståelig selvom deres sproglige formåen ikke rækker dertil Mulig kommunikation mellem danske og kinesiske elever gennem sociale medier Mulige samtaler mellem kinesiske og danske elever over Skype Ex. på beskrivelse af klare mål! Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab med det kinesiske talesprog og i meget begrænset omfang med det skrevne sprog. Undervisningen skal desuden bidrage til at eleverne får indblik i kinesisk kultur, som den giver sig til kende i hverdagssituationer. 15

16 Vidensmål Undervisningen skal bidrage til elevernes kendskab til Kinesisk tegnsprog Naturgeografiske forhold i Kina Kinas størrelse arealmæssigt og befolkningsmæssigt Danmarks samhandel med Kina Forbrugsvarer produceret i Kina Kinas økonomiske vækst Særlige kinesiske kulturtræk Kinesisk kunst og kinesiske seværdigheder Færdighedsmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til, at Forstå almindeligt forekommende ord og vendinger i forbindelse med nære og konkrete emner Læse og forstå korte og enkle tekster Skrive vigtige skrifttegn Skrive enkle og kortfattede meddelelser Udtale kinesisk, så det er forståeligt Anvende gestus i forbindelse med at gøre sig forståelig i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt Anvende et elementært ordforråd i forbindelse med samtaler med kinesisktalende personer Kompetencemål Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kommunikere med kinesiske elever i forbindelse med evt. Udvekslingsprojekter Kontakt gennem Skype Skrevne tekster Udveksling af kulturelle ligheder og forskelle mellem de to lande 16

17 Japansk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk Spansk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk Fransk kultur og sprog (UMKV) 60 timer Indhold bygges op efter samme skabelon som kinesisk 17

18 Latin sprog og kultur (UMKV) 60 timer Latin er et fag, som har det hele! Vælger du latin i ungdomsskolen, vil du opleve at få et kendskab til det latinske sprog, et sprog som er moder til bl.a. fransk, italiensk, spansk og portugisisk. Et kendskab til latin vil altså gøre det nemmere for dig at lære et eller flere af disse sprog, da disse sprogs ordforråd og grammatik i høj grad er hentet fra latin. Derudover får du et indgående kendskab til den romerske kultur. Vi kommer ind på romersk mytologi, historie, litteratur, filosofi, kunst og meget andet! Endelig er latin stadig et vigtigt sprog at kunne, hvis du vil beskæftige dig med fx medicin og være sygeplejerske, læge eller måske læse biologi. Og så er latin spændende og sjovt! Så interesserer du dig for sprog, historie, litteratur eller religion og mytologi, er latin i ungdomsskolen lige noget for dig! Matematik/Spot lørdage (HYF) 24 timer forår 2016 Et forløb med fokus på de områder, der typisk kan udfordre en ved sommerens prøver. 18

19 Dansk/Spot lørdage (HYF) - 24 timer forår 2016 Et forløb med fokus på de områder, der typisk kan udfordre en ved sommerens prøver. Hjælp jeg skal til prøve! (HYF) - 18 timers forløb forår 2016 Et forløb, hvor der er fokus på at forberede sig optimalt til kommende prøver, herunder teknikker til at bearbejde nervøsitet op til prøvesituation. Yderligere info kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jan Mikael Hansen, tlf

20 OUTDOORSKOLEN Outdoor og teambuilding (VFLU) 60 timer Med dette forløb får du mulighed for at gennemføre et Outdoor- og teambuildingforløb, der både udfordrer dig fysisk og mentalt, men som samtidig også gør dig i stand til at planlægge en outdoor-aktivitet for andre unge. I løbet af året er der også mulighed for ekskursioner, herunder besøg og samarbejde med skolerne i Oure. ANDRE OUTDOORFORLØB MED UNGDOMSSKOLEN EFTER AFTALE Aktivitetsdag ved skoleårets start for en årgang eller f.eks. alle skolens overbygningselever. Vi har erfaring med at benytte Stige Ø, Tarup Davinde området, og området omkring Skovsøen. Her har vi haft op til 250 overbygningselever i gang fra kl til 13.00, hvor samarbejde og fysisk aktivitet går hånd i hånd. Vi har fokus på, at alle elever skal kunne gennemføre udfordringerne, at nysgerrigheden bliver pirret og mødt i de anderledes rammer kan give et nyt syn på kammeraterne. Aktivitetsdagen kan foregå i et samarbejde med nogle af vores klubmedarbejdere, som mange gange kender en del af børnene fra tidligere. 20

21 Temadag med en bestemt aktivitet for en mindre gruppe: F.eks. madlavning i det fri/på bål eller i en Trangia, hvor en del af produkterne er plukket i den nærliggende natur. En tur i skoven bag Hollufgård, et af de mest fantastiske og spændende biotoper, som vi har på Fyn. Kan kombineres med et besøg i Naturværkstedet på Hollufgård Vandmølle eller/og et O-løb eller GPS-løb i området ved Blangstedgård og Kohaveskoven. Når klassen har brug for at få styrket dens fællesskab. Vi har erfaringer med en anderledes temadag, hvor teambuilding og samarbejde er i højsæde. For grupper hvor mobning, udelukkelse og personkonflikter, i længere tid har været en del af hverdagen. Vi arbejder med flere forskellige øvelser, hvor der er fokus på den enkelte, gruppen, og hele fællesskabet. Planlægges i samarbejde med skolens lærere. Skolens idrætsdag/trimdag. Dagen kan sammensættes på mange forskellige måder: Ungdomsskolen har forskelligt friluftsudstyr, så som kajakker, kanoer, MTB cykler, båludstyr, kompas, pandelamper, grydesæt, teambuilding udstyr, kasser med samarbejdsøvelser m.m. herudover samarbejder vi med Grejbank Fyn, som kan supplere med manglende udstyr. Planlægges i samarbejde med skolens lærere. Priserne på de enkelte aktiviteter udregnes fra gang til gang, med afsæt i indhold, aktiviteter, antal elever og det antal voksne, I kommer med. Yderligere info kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Sven Erik Schmidt, OutDoorSkolen, tlf

22 UNGES EGNE PROJEKTER - IVÆRKSÆTTERI Unges egne initiativer (VFLU) innovation og projektarbejde 60 timer Deltagerne får praktiske erfaringer med at idéudvikle, projektplanlægge og tidsestimere egne projektideer og sammen får vi projekter til at blive til virkelighed. Primus mentor (HYF) 60 timer. Unge uddannes i at facilitere processer og udviklingsforløb for og med andre unge. Undervisningen indeholder undervisning i at planlægge og gennemføre sjove og udviklende elevrådsdage for aktive unge, der gerne vil sætte deres mening i spil. Eleverne undervises i icebreakers, AI og værktøjer til at lytte aktivt og sætte emner på dagsordenen. Forløbet er planlagt i samarbejde mellem kontaktlærere og ungdomsskolelærere. 22

23 FRITIDSSPILFORDELEREN HAR FOKUS PÅ SAMSKABELSE Ungdomsskolen varetager jf. Det sammenhængende børne- og ungeliv fritidsspilfordelerrollen, hvor ungdomsskolen har til opgave at være særlig opmærksom på, at alle unge har adgang til og mulighed for at komme i kontakt med et sundt og udviklende fritidsliv. Ungdomsskolens klubmedarbejdere har bl.a. en særlig opmærksomhed på, at understøtte og videreformidle lokale tiltag i det frivillige forenings- og klubliv. Ligeså støtter ungdomsskolen gerne op om lokale traditioner samt udvikling af nye fritidstilbud i nærområder omkring en skole eller et fritidscentrum. Vi sætter stor pris på at blive inviteret med til orienteringsmøder over for børn, unge, forældre og fritidsbrugere, så vi kan understøtte medborgerskabet og det frie engagement i skolens nærområde. ANDRE FORLØB MED UNGDOMSSKOLEN EFTER AFTALE: - Klædt på til fritidsjob - Ungdomsliv i lyd, film og billeder - Kunstnerværkstedet - Eventmaker - planlæg og gennemfør arrangementer, koncerter, fester for unge - Anderledes idrætsdage, hvor vi vender de traditionelle aktiviteter på hovedet - Lyd og lys kunst - DJ - Elevrådsrepræsentant min rolle som elev-mentor - Genbrugskunst - Få nye venner - Hvordan bliver jeg bedre til at præsentere for en forsamling - Sund livsstil - Vis mig din fritidsinteresse - Udforsk drømmejobbet - Trivsel i fællesskaber hvem er jeg i fællesskabet - Klassetrivsel Yderligere info kan fås ved henvendelse til klubleder Nina Fredensborg Øhlenschlæger, tlf

24 24

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Velkommen til valgfag i Skive Kommune!

Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Ungdomsskolen glæder sig til, i samarbejde med folkeskolerne i hele Skive Kommune, at byde velkommen til en valgfagspakke til dig. Du kan orientere dig i folderen

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Dit valg!fag 2015 2016

Dit valg!fag 2015 2016 Dit valg!fag 2015 2016 Kano Vil du gerne lære at padle kano? Friluftsliv Da vi laver et halvårs forløb på kun ca. 3 måneder, må du påregne at få senere fri fra valghold, hvis du vælger kanoholdet. Til

Læs mere

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design indholdsfortegnelse Kreativ linje... 4 Billedkunst/Drama/Design Samfundsfagslinjer... 5 Global Iværksætter Journalist/Medie Europa Samfundsfag Classic Idrætsslinjer... 10 Allround Bold Fit Håndbold/Basketball

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Samarbejdsaftale om afvikling af valgfag i folkeskolen

Samarbejdsaftale om afvikling af valgfag i folkeskolen Formålet med aftalen er at afklare og afstemme forventninger i forhold til samarbejdsrelationer, økonomi, styring og evaluering i aftaleperioden. Aftalen indgås mellem Brørupskolen og Vejen Ungdomsskole.

Læs mere

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk FRITID 2015/16 Viborg Ungdomsskole er et fælleskab med plads til alle unge i Viborg Kommune. Vi underviser, styrker og inkluderer alle inden for vores tre afdelinger: Fritid, 10 CV (10. klasse) og Kompetence

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere