Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår."

Transkript

1 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder: Baggrund for undersøgelsen Sammenfatning af resultaterne Introduktion til begreber, som anvendes i undersøgelsen Oplysninger om respondenterne Resultater fra de studerende spørgeskemaundersøgelse Undervisernes evaluering af studiedage Baggrund for undersøgelsen Som en del af kvalitetsarbejdet kan fællesrådet hvert år under kvalitetsområde 5: skiftende fokusområder, udpege et særligt område til evaluering det pågældende år. Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. Fællesrådet indstiller: Via et spørgeskema undersøges de studerendes oplevelse af studieaktivitet. Hvordan virker studiedage; studiegruppearbejdet og forelæsninger? Spørgeskemaet til de studerende er udformet i samarbejde mellem formand og næstformand i fællesrådet, studielederen, uddannelseschefen (som er tilforordnede fællesrådet) og kvalitetsmedarbejderen. Link til spørgeskemaet blev udsendt elektronisk til de studerendes outlook mail d. 28. februar. Undersøgelsen blev lukket d. 12. marts. Der blev udsendt rykkermail d. 7/3 og d. 11/3. Det er besluttet at underviserne bidrager til undersøgelsen ved at resultaterne af de studerende undersøgelse bliver forelagt dem på et møde, hvorefter underviserne har mulighed for at bidrage med viden og vurderinger. En sammenskrivning af undervisernes evaluering er placeret sidst i dette dokument. Rapporten tilgår fællesrådet, som på baggrund af rapporten rådgiver ledelsen om handlingstiltag. Sammenfatning af resultaterne Undersøgelsen giver mange oplysninger om de studerendes studiemønstre, og hvordan de opfatter de forskellige undervisningsaktiviteter. Forelæsninger skiller sig ud fra de øvrige undervisningsaktiviteter på flere måder. De studerende svarer at forelæsninger hovedsagelig har vægt på tilegnelse af faktuel viden og på at få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden (spm 4), og forelæsninger giver kun i ringe grad (41%) eller i mindre grad (30 %) grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter (spm 11). De studerende vurderer deres udbytte af forelæsninger til 2 på en skala fra 1-5, og 47 % vurderer at kvaliteten af forelæsninger er dårlig og 34 % at den er nogenlunde. I kommentarerne (spm 13) nævner studerende

2 2 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 faciliteterne, forelæsernes performance og sammensætningen af forelæsninger som problemer. Halvdelen (50%) har deltaget i % af forelæsningerne på studiedagene, 20% i 61-80%, og de resterende 30 % har deltaget i 60% eller mindre (spm 10). Til sammenligning svarer 70 % at de deltager i % af undervisningsaktiviteterne (spm 19). Indførelse af studiedage med forelæsninger har efter 32% af de studerendes opfattelse givet mindre undervisning, 18% mener at det giver samme mængde undervisning (spm 8). 64 % af de studerende svarer at de bruger studiedagene til at deltage i forelæsninger, 52 % svarer studiegruppearbejde og 50 % svarer individuelle studier (spm 9). En lille del bruger dagene til vejledning, respons eller praktikrelateret arbejde (14%), og 27% holde fri fra uddannelsen på studiedage. I kommentarerne efterlyser studerende mere sammenhæng mellem studiedage og holdundervisning, informationer om hvad der skal arbejdes med ud over at gå til forelæsninger og at studiedagene er placeret en fast ugedag. De fleste studerende mener at de og studiegruppen får den fornødne støtte til studieaktiviteter. 16 % svarer at i høj grad og 58 % svarer i nogen grad. 16 % svarer i mindre grad og 4 % i ringe grad. Men i de studerendes kommentarer er der en række ønsker og forslag til støtte i studiegrupperne og til vejledning og respons på studiearbejdet. Underviserne er enige i de studerende vurdering af forelæsninger og studiedage. Underviserne er optaget af at få sammenhæng mellem forelæsninger og den øvrige undervisning, og at have kompetencer til at kunne forelæse. Underviserne har en række forslag til forbedringer, men peger også på mange begrænsninger i konceptet med studiedage. Introduktion til begreber som anvendes i undersøgelsen Uddannelsen består af forskellige undervisningsaktiviteter og studieaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er: Forelæsninger/flerholdsundervisning Holdundervisning Vejledning Respons. Studieaktiviteterne foregår som: Individuelle selvstudier Studiegruppearbejde (de formelle grupper til praktik og studieprodukter) Uformelle grupper-/par som de studerende selv etablerer Ved individuelle selvstudier bruger undersøgelsen følgende aktiviteter: Læser tekster som forberedelse til undervisning Løser opgaver (øvelser) som forberedelse til undervisning Arbejder med studieprodukt og årgangsopgaver/professionsprojekt Praktikrelateret arbejde Skaber, udvikler ex. læremidler

3 3 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Laver undersøgelser Ved studiegruppearbejde bruger undersøgelsen følgende aktiviteter: Løser opgaver (øvelser) som forberedelse til undervisning Diskuterer tekster og teorier Arbejder med studieprodukt og årgangsopgaver/professionsprojekt Praktikrelateret arbejde Skaber, udvikler ex. læremidler Laver undersøgelser Ved undersøgelse af hvilken læring forskellige aktiviteter lægger vægt på bruges følgende videns- og måltyper: Tilegne faktuel viden Få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden Anvende viden og indsigt til at løse opgaver Analysere situationer og problemstillinger Skabe, udvikle og sammenfatte Vurdere Oplysninger om respondenterne Omkring 480 studerende ud af 1170 har svaret på de enkelte spørgsmål. Det er 41 %, hvilket er tilstrækkeligt til at data er statistisk sikkert. Der er dog formentlig for få respondenter i undergrupperne: Ældre årgang, merit og under 20 år, til at materialet kan sige noget statistisk sikkert om disse grupper (24 ud af 80 merit, 7 fra ældre årgang, 13 fra under 20 år). Se uddybning i tabellerne nedenfor. Hvilken årgang er du på i studiet lige nu? Respondenter Procent 1 årgang ,3% 2 årgang ,4% 3 årgang ,2% 4 årgang 84 17,6% Ældre 7 1,5% Merit 24 5,0% I alt ,0% Dit køn? Respondenter Procent Kvinde ,5%

4 4 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Mand ,5% I alt ,0% Din alder? Respondenter Procent Under 20 år 13 2,7% Mellem 20 og 22 år ,8% Mellem 23 og 25 år ,2% Mellem 26 og 30 år 78 16,3% Mellem 31 og 35 år 39 8,1% Over 35 år 57 11,9% I alt ,0% Resultater fra de studerendes spørgeskemaundersøgelse Studiernes indhold Spørgsmål 1: Hvad foretager du dig, når du har individuelle selvstudier? Under de individuelle selvstudier (spm 1) forekommer det oftest at de studerende læse tekster og arbejde med studieprodukt og professionsprojekt. Det næst hyppigste er at løse opgaver / øvelser og lave praktikrelateret arbejde. Det er sjældent at de studerende skaber og udvikler eller laver undersøgelser. Variationer årgang, køn, alder.

5 5 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts a: Mænd læser ikke så ofte som forberedelse (51-39% i ofte og nogle gange). Merit læser oftere og ældre studerende årige læser sjældnere. 1b: årige løser opgaver sjældnere Aktiviteten falder med årgangen. Merit ligger mellem 2. og 3. årgang. 1c: årige arbejder oftere med studieprodukter og professionsprojekter. 1d: Merit og ældre studerende laver sjældnere praktikrelateret arbejde 1e: Studerende under 20 skaber, udvikler sjældnere. Ældre studerende og de årige skaber, udvikler oftere. 1f: Studerende under 20 laver undersøgelser sjældnere. Spørgsmål 2: Hvad foretager du dig, når du har studiegruppearbejde? Andet, som de studerende nævner de foretager sig i studiegruppearbejde: Forbereder oplæg til fremlæggelse på klassen Giver hinanden konstruktiv feedback Hygger, socialt samvær Finder noget relevant teori fra andre bøger Under studiegruppearbejde (spm 2) forekommer det oftest at de studerende arbejder med studieprodukter og professionsprojekter, løser opgaver /øvelser, samt diskuterer tekster og teorier. Dernæst kommer praktikrelateret arbejde. Det er sjældent, at de studerende skaber, udvikler og laver undersøgelser, men det forekommer oftere i studiegruppen end ved individuelt selvstudie. Desuden forekommer der mere praktikrelateret arbejde i studiegrupper end ved selvstudie. Variationer 2a: Studerende under 20 løser opgaver oftere, 2. årgang løser opgaver lidt sjældnere 2d. Studerende over 35 laver praktikrelateret arbejde sjældnere. 3. og 4. årgang laver praktikrelateret arbejde sjældnere.

6 6 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 3: Deltager du i en studiegruppe/par du/i selv har etableret som supplement til den formelle studiegruppe? Svarene er opdelt på årgang. Hvis ja, Hvad foretager du dig i den uformelle gruppe? 45% af de studerende på 4 årgang deltager i en uformel studiegruppe / par (spm 3). Tallet falder for hver årgang ned til 16% på 1. årgang. I de uformelle grupper/par foretages der oftere diskussioner af tekster og teorier og sjældnere arbejde med studieprodukter, professionsprojekter og praktikrelateret arbejde (spm 3a) end i de formelle studiegrupper.

7 7 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variationer: 3c: Arbejde med studieprodukt og professionsprojekt forekommer oftere på 3. årgang (83% svarer ofte eller nogle gange), dernæst kommer 4. årgang, så 2. årgang og sidst 1. årgang, hvor 53% svarer ofte eller nogle gange. 3d: Praktikrelateret arbejde forekommer oftere på 1. og 3. årgang, og sjældnere på 2. og 4. årgang. Spørgsmål 4: Hvilken læring lægges der vægt på i de forskellige undervisnings- og studieaktiviteter? Forelæsninger har hovedsagelig vægt på tilegnelse af faktuel viden og på at få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden. Holdundervisning opleves som en blanding af de forskellige læringer, dog med mindre vægt på vurdere og skabe, udvikle, sammenfatte. Vejledning opleves også som en blanding, dog ikke med vægt på tilegnelse af faktuel viden, og heller ikke med så stor vægt på de øvrige typer som ved holdundervisning. Ved respons er der primært fokus på vurdering. Ved individuelle studier er der efter de studerende opfattelse også vægt på alle typer, mindst på vurdering og skabe, udvikle, sammenfatte. Studiegruppearbejde opfattes også som en blanding med mest vægt på anvende viden og indsigt, dernæst analyse af situationer og problemstillinger, dernæst indsigt i sammenhænge og skabe, udvikle og sammenfatte, og mindst vægt på faktuel viden og vurdere.

8 8 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Hvilken læring Hvilken aktivitet lægger vægt herpå tilegnelse af faktuel viden ved forelæsninger (67%) og holdundervisning (56%) Indsigt i sammenhænge holdundervisning (68%), studiegrupper, individuelle studier og forelæsning (43%). Anvende viden og indsigt studiegruppearbejde (71%), holdundervisning og individuelle studier (58%). Analyse af situationer og problemstillinger studiegruppearbejde (63%), holdundervisning og individuelle studier (49%) Skabe, udvikle og sammenfatte studiegruppearbejde (53%), holdundervisning og individuelle studier (38%). Vurdere respons (46%). Variation: 4a: Mænd opfatter det lidt anderledes 60/42/10/14, dvs. mindre vægt på faktuel viden og mere vægt på anvendelse og analyse. Udbytte Spørgsmål 5: Prioriter hvor meget du får ud af hver uddannelsesaktivitet (5 er størst udbytte) De studerende får størst udbytte af holdundervisning (4,1 ud af 5), og mindst udbytte ud af forelæsninger (2,0). De øvrige aktiviteter ligger mellem 3,5 og 3,7. Variationer De yngste får mere ud af undervisningsaktiviteterne, undtagen dog forelæsninger (20-22 år på 1,7). 5d. 1. og 2 årgang får mindre ud af forelæsning (1,8). 3. og 4. årgang får mere ud af forelæsning (2,3). Merit får også mere ud af forelæsning end de øvrige. 5f. 4. årgang får mindre ud af studiegruppearbejde.

9 9 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Jo ælder des mere får de ud af individuelle studier i forhold til studiegruppe. Spørgsmål 6: Prioriter hvor meget du får ud af hver studieaktivitet (5 er størst udbytte) Alle aktiviteter prioriteres fra 3,0 4,3 ud af 5 mulige. Praktikrelateret arbejde prioriteres højest, dernæst kommer at diskutere tekster og teorier, og arbejde med studieprodukter og professionsprojekter. At lave undersøgelser prioriteres lavest, og dernæst læse tekster, læse opgaver og skabe, udvikle. Variation: 6d. 4. årgang har prioriteret studieprodukter og professionsprojekt lavere.

10 10 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Kvaliteten Spørgsmål 7: Hvordan vurderer du kvaliteten af hver uddannelsesaktivitet? Kvaliteten vurderes klart bedst i holdundervisning (85% svarer meget god eller god), dernæst kommer studiegruppearbejde (69%) og individuelle studieaktiviteter (67%), efterfulgt af vejledning (57%) og respons (57%). Forelæsninger vurderes dårligt (47% svarer dårlig, og 17% meget god eller god). Variation 7a: Op til 22 år vurderer holdundervisning bedre end gennemsnittet. 7b. Under 20 år og år vurderer forelæsning bedre år og 2. årgang vurderer forelæsning dårligere (8% i meget god og god, mod gennemsnittet på 17%) 7c. Ældre årgange og merit vurderer vejledning dårligere end gennemsnittet. 7f. 4. årgang vurderer studiegruppearbejde dårligere. Forelæsninger Forelæsninger får en dårlig vurdering. Nedenfor fremgår det i hvilken grad de studerende, der har vurderet forelæsningerne har deltaget i dem. Det fremgår at 47% af det studerende, der har vurderet forelæsningerne som dårlige har deltaget i % af forelæsningerne.

11 11 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 10: Hvor stor en % del af forelæsningerne på studiedagene har du deltaget i? sammenholdt med 7B: Hvordan vurderer du kvaliteten af forelæsninger? Studiedage Spørgsmål 8: Hvordan har indførelse af studiedage med forelæsninger efter din opfattelse påvirket mængden af din undervisning? (NB. ikke relevant for 1. årgang pga. manglende sammenligningsgrundlag) 32% af de studerende mener at indførelse af studiedage med forelæsninger har givet mindre undervisning, 18% at det giver samme mængde undervisning (spm 8). Nedenfor er svarene opdelt pr. årgang, og det fremgår at på 2. årgang er der flere, der svarer mindre undervisning, og på 3. og 4. årgang er der flere, der svarer samme mængde undervisning.

12 12 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 9: Hvad bruger du studiedagene til? 64% af de studerende svarer at de bruger studiedagene til at deltage i forelæsninger, 52 % svarer studiegruppearbejde og 50 % svarer individuelle studier. En lille del bruger dagene til vejledning, respons eller praktikrelateret arbejde (14%), og 27% holde fri fra uddannelsen.

13 13 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variation: Nedenfor er svarene opdelt på årgang. På 1. årgang bruger flere studerende studiedagene til forelæsninger (81%) og studiegruppearbejde (62%). Antallet, der bruger tiden på individuelle studier stiger for hver årgang. Spørgsmål 10: Hvor stor en % del af forelæsningerne på studiedagene har du deltaget i? Halvdelen (50%) har deltaget i % af forelæsningerne på studiedagene, 20% i 61-80%, og de resterende 30 % har deltaget i 60% eller mindre.

14 14 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Nedenfor er svarene opdelt på årgang, og det viser sig at 1. årgang deltager i flest og 4. årgang i færrest. Studieaktiviteter Spørgsmål 11: I hvilken grad giver de forskellige undervisningsaktiviteter grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter? De studerende vurderer at holdundervisning skiller sig ud ved at give bedst grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter (49% svarer i høj grad og 40% i nogen grad). Herefter følger vejledning (28 / 47%)) og respons (18 / 46%). Forelæsninger giver kun i ringe grad (41%) eller i mindre grad (30%) anledning til at gå i gang med studieaktiviteter. Variation 11a: På 2. årgang synes færre at forelæsninger giver anledning til at gå i gang med studieaktiviteter (56% svarer i ringe grad, gennemsnittet er 41%). Tendensen er at jo ældre studerende des mere giver forelæsninger anledning til at gå i gang med studieaktiviterer.

15 15 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts b. På 3. årgang synes færre at holdundervisning giver anledning til studieaktivitet (svarer 39% i høj grad, gennemsnittet er 49%.) Spørgsmål 12: I hvilken grad får du og din studiegruppe den fornødne støtte til studieaktiviteter? De fleste studerende (58%) mener at de i nogen grad får den fornødne støtte. 16 % svarer i høj grad, og 16% svarer i mindre grad. Spørgsmål 13: Hvad savner du evt. støtte til ved studieaktivitet? De studerende kunne skrive kommentarer. De studerendes svar er sammenfattet, bearbejdet og opdelt i temaer af kvalitetsmedarbejderen: Studiegrupper At grupperne sammensættes efter bestemte kriterier, f.eks. faglig sammensat eller efter personlighed eller eksempelvis CL princippet. Fokus på gruppedynamik og teambuilding (evt. kursus CL inspireret). Fokus på at få alle inkluderet i fællesskabet. At få engagement fra alle gruppemedlemmer. At det bliver tjekket om studiegrupperne fungerer, og der bliver fulgt op hvis de ikke gør. At der er støtte til svage personer i en gruppe. At fastlagte studiegrupper kan omdannes når der ikke kan samarbejdes i gruppen. At vi også arbejder i andre grupper end de faste studiegrupper. Det giver inspiration. Opgaver At der gives fyldestgørende informationer om opgaver og afleveringer. At der er fokus på formen/strukturen af forskellige opgaver, da mange af formuleringerne er lidt flyvske/uforståelige. At der er mere specifikke mål og beskrivelser af, hvordan modulopgaver mm. skal bygges op.

16 16 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 At der er plads/anslag til fordybelse, så den største udfordring ikke bliver at få produktet til at passe med antal tilladte anslag. Bedre planlægning af hvornår vores modulopgaver ligger, så de ikke ligger i en klump. Vejledning og respons At der er løbende vejledninger, der beskrives som vejledning under skriveprocessen til opgaver, f.eks. at vejlederen går rundt til grupperne men der arbejdes. Der er behov for gode råd, at blive kigget efter i sømmene og få feedback. At der er mere vejledning og længere tid til vejledning. At vejledningen er mere klar og målrettet og indeholder gode råd. At der er mere øvelse i tekstarbejde og skriftlige formuleringer med henblik på bachelorskrivning og andre opgaver. At vejledningen placeres på de strategisk rigtige tidspunkter. At der er fælles vejledning hvor man kan få andres input. At der er vejledning i forbindelse med studiegruppearbejdet i forbindelse med praktik. At der er respons på andet end større skriftlige opgaver. Forelæsninger At forelæsningerne har bedre kvalitet, f.eks. forelæsernes tale og udtryk. At der er bedre faciliteter til forelæsningerne f.eks. stik og borde. Der er for meget, der bliver lagt over på forelæsningerne og sammensætningen af forelæsninger virker rodet. Det er en god idé med forelæsninger, f. eks. for at give overblik. Studiedage At der er informationer om og støtte til hvad der skal arbejdes med på studiedagene ud over at gå til forelæsninger. At der er mere sammenhæng mellem holdundervisning og studiedage. At studiedagene ligger en fast ugedag. Det er meget forvirrende og upraktisk, at de ligger på mange forskellige dage og det giver uro i arbejde med linjefaget. Indhold Mere praktisk viden med fokus på vores kommende lærergerning. Mere fokus på at udvikle sit eget undervisningsmateriale og egne produkter. Mere kobling mellem studiet og praktikken generelt. At der altid er forslag til supplerende læsning. At der er hjælp at hente til at prioritere læsestoffet, når der er rigtig meget til en undervisningsgang. Form At der er nærvær, forventninger, plads til fællesskab og respekt for individuelle behov.. At der er mere holdundervisning så man kan nå at snakke og diskutere i stedet for selvstudier. Det giver større udbytte, fordi der er færre om én underviser.

17 17 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 At der er flere opgaver i studiegrupper i tilknytning til undervisningen. At der er mere individuelt arbejde. At værkstedstimerne på 1. årgang fortsætter på 2. årgang. Tid At der er mulighed for mere lærerstøtte i faget, da der ikke er specielt mange undervisningstimer. At der er flere undervisningstimer, og mere tid til vejledning med undervisere. At underviserne har mere tid til de studerende i det daglige, f.eks. til spørgsmål, så pauserne ikke skal bruges. At der er undervisningsfri til fordybelse i BA, så der er motivation og overskud til de andre fag/opgaver. Savner støtte til faget både i undervisningen og til opgaveskrivning. Da vi ikke har specielt mange timer grundet forelæsninger og besparelser, hvilket gør faget overfladisk og uinteressant. Lokaler/faciliteter At der er adgang til faglokaler f.eks. musik alle ugens dage indtil kl. 22. At der er fast holdlokaler hvor man kan sidde og studere efter undervisningen. At der er studieområder på Middelfartvej uden støj fra kantine og gange, men med ro til fordybelse. Det nye kantinemiljø er et godt tiltag! Men rammerne på Middelfartvej inviterer ikke til gruppearbejde. Informationer At der er mere overskuelighed på Fronter, og at der bliver ryddet op, og studierelevante og ikke relevante informationer adskilles. At det er nemmere at få fat på underviserne, og andre folk man har brug for. At der er informationer om studieændringer, når man starter efter barsel, og at der er hjælp at hente til at komme i gang. Meritter At merit studerende ikke bliver glemt.

18 18 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Forberedelsen Spørgsmål 14: Hvordan vurderer du din forberedelse til studieaktiviteter? 53% vurderer deres egen forberedelse til studieaktiviteter som god, og 43% af de medstuderendes forberedelse er god. Variationer: Mænd vurderer deres egen forberedelse lidt dårligere, og under 20 år vurderer deres forberedelse bedre. Spørgsmål 15: Hvordan vurderer du dine medstuderendes forberedelse til studieaktiviteter? Variation: På 2. og 4. årgang bliver forberedelsen vurderet dårligere end gennemsnittet. Dårligst på 2. årgang. På 1. og 3. årgang bliver forberedelsen vurderet lidt bedre end gennemsnittet.

19 19 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Studiegruppens arbejde, spørgsmål 16: a. Fremmer det udbyttet af studiegruppens arbejde at gruppen er sammensat på forhånd? Flest studerende mener ikke at det fremmer udbyttet af studiegruppens arbejde, at gruppen er sammensat på forhånd (49% svarer nej, og 29% ja). Variation: 1. årgang er mere positive overfor studiegrupper sammesat på forhånd (lige mange ja og nej 40%). Under 20 år svarer flere ja end nej. Mænd er mere positive overfor studiegrupper sammensat på forhånd (38% svarer ja, 44% nej) b. Fremmer det udbyttet af studiegruppens arbejde at der er en fast studiegruppe hele året? Hovedparten af de studerende mener, at det fremmer udbyttet af studiegruppens arbejde, at der er en fast gruppe hele året (59% svarer ja, 27% nej). c. Er der behov for mere støtte til samarbejdet i gruppen? Omtrent lige mange svarer ja og nej til, om der er behov for mere støtte til samarbejdet i gruppen. En stor andel på 24% svarer ved ikke.

20 20 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variation: I gruppen under 22 år svarer flere ja end nej. På 2. årgang svarer 52% ja og 30% nej. På 3. og 4. årgang er nej % større end gennemsnittet. Dvs blandt de yngste og på første årgange er der mere behov for støtte. Dog undtagen gruppen over 35 år hvor lige mange svarer ja og nej (36%). Anvendelse af tid Spørgsmål 17: Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på at arbejde med din uddannelse? Flest studerende (26%) svarer, at de bruger timer i gennemsnit om ugen på at arbejde med uddannelsen. 76% af de studerende svarer i intervallet timer. 17% svarer i intervallet mindre end Variation De årige har flere (31%) i kategorien timer.

21 21 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 18: Hvor stor en andel af din arbejdstid til uddannelsen bruger du på: De fleste studerende bruger mest tid på undervisningsaktiviteter (spm 18) (56% bruger mellem 41-80% af tiden på undervisningsaktiviteter). Dernæst kommer individuelle studier og studiegruppearbejde. Der er få studerende, som bruger tid på uformelle grupper (13% bruger 21-40% af tiden herpå). Variation: 18a. 3. årgang bruger mere af deres tid på undervisningsaktiviteter. 18b. 4. årgang bruger mere af deres tid på individuelle studier. Mænd bruger lidt mindre andel af arbejdstiden på individuelle studier. 18c. 1. årgang bruger mere af deres tid på studiegruppearbejde. Spørgsmål 18 opgjort som indeks tal:

22 22 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 18 opdelt på årgang 18a. Undervisningsaktiviteter 18b. Individuelle studier

23 23 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts c. Studiegruppearbejde 18d. Uformelle grupper/par Der er størst variation i studiegruppearbejde, hvor 1. årgang bruger større andel af arbejdstiden. Ved individuelle studier bruger 4. årgang størst andel af arbejdstiden.

24 24 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 19: Hvor stor en andel af undervisningsaktiviteterne deltager du i? Svarene er opdelt på årgang. Deltagelsen er størst på 1.årgang, og falder til 2. og 3. årgang, og er lavest på 4. årgang. Undervisernes evaluering af studiedage, Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Sammenskrivning af undervisernes kommentarer og overvejelser. Underviserne fik forelagt resultat af undersøgelsen af de studerendes studieaktivitet. Herefter blev underviserne bedt om at overveje styrker, svagheder, muligheder og begrænsning ved hele konceptet med studiedage, hvor det normale skema bliver af løst af forelæsninger etc. i udvalgte fag. Underviserne skrev deres overvejelser og synspunkter ned, og afleverede dem til kvalitetsmedarbejderen, som har lavet en sammenskrivning. Styrker Kan give mere undervisning for pengene, hvis det er veltilrettelagt. Måske ville det virke som et afbræk fra den normale undervisning, hvis der ikke var så mange forelæsninger. Plan med faste ugedage giver overblik. Svagheder Udbytte ved forelæsninger er tilsyneladende ringe. Jf. læringspyramiden er forelæsninger det man lærer mindst af. Envejskommunikation og manglende dialog og mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret. Mangler koordinering og organisering. Placering og indhold burde være aftalt inden semesterstart. Der er ikke tematisk sammenhæng mellem forelæsninger på dagen.

25 25 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Forelæsninger forløber som et parallelspor, de involverede ikke ser. Manglende sammenhæng mellem forelæsning og efterfølgende eller forudgående studielektioner, og forelæseren har f.eks. ikke mulighed for at give feedback. Samlæsning mellem flere årgange spænder ben for en fornuftig planlægning af dagen. At dagene (vist) ikke altid udnyttes i alle modulerne. Initialer på planen afslører ikke hvem underviserne er. At aktiviteter på studiedagen ikke fremgår af skemaet, men af en anden plan. At alle underviseres skal forelæse uanset kompetencer. Studiedagene er kun en logistisk konstruktion. Begrænsninger Underviserne mangler kompetencer til forelæsning. Der mangler dialogmulighed ved forelæsninger. Antallet af forelæsninger er fastlagt uden hensyn til relevans. Kan hullerne mellem forelæsningerne overhovedet udnyttes? Manglende mulighed for kobling til holdundervisningen. Studerende bliver forvirrede af de skiftende dage og lokaliteter. De fysiske rammer er for dårlige, der skal være mulighed for at tage noter (borde og stik), og mulighed for at veksle med gruppeorganisering. Arbejdstiden slår ikke til. 2 x 2 lektioners forelæsning pr. dag er rigeligt / for meget for mange studerende. Muligheder Man kan arbejde med en hel årgang eller en stor gruppe studerende med samme emne, f.eks. i forbindelse med praktik eller professionsprojekt. Faggrupper kan udvælge et kernestof i faget og præsentere det for studerende ved forelæsninger. Forelæsninger kan fungere, hvis underviserne kan koble indholdet i forelæsningerne til indholdet i holdundervisningen, men det kræver planlægning, som er afsluttet inden studiestart. At undervisere med specialviden har lejlighed til at formidle den underviserne byder selv ind i fagfordelingen med forelæsninger. Mulighed for fordybelse, hvis der var tematisk sammenhæng ml, forelæsninger på dagen. Fremadrettet kan studiedagene laves til temadage med en variation i arbejds-, undervisnings-, og organisationsformer. Forelæsningen kunne gøres mere dialogiske og de studerende aktive, hvis rammerne var bedre. Linjefagene har også behov for studiedage. Hvis studiedagene blev ændret fra forelæsningsdage til fagdage, ville det give mulighed for at arbejde varieret med fagene, f.eks. at start projektforløb med et hold. Man kunne tilrettelægge en hel dag f.eks. med igangsættende forelæsning, et problembaseret caseforløb, og så en afsluttende forelæsning. Opsamling ovenstående vedrører bl.a. Forelæsning som læringsstøttende undervisnings- og arbejdsform

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere