Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår."

Transkript

1 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder: Baggrund for undersøgelsen Sammenfatning af resultaterne Introduktion til begreber, som anvendes i undersøgelsen Oplysninger om respondenterne Resultater fra de studerende spørgeskemaundersøgelse Undervisernes evaluering af studiedage Baggrund for undersøgelsen Som en del af kvalitetsarbejdet kan fællesrådet hvert år under kvalitetsområde 5: skiftende fokusområder, udpege et særligt område til evaluering det pågældende år. Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. Fællesrådet indstiller: Via et spørgeskema undersøges de studerendes oplevelse af studieaktivitet. Hvordan virker studiedage; studiegruppearbejdet og forelæsninger? Spørgeskemaet til de studerende er udformet i samarbejde mellem formand og næstformand i fællesrådet, studielederen, uddannelseschefen (som er tilforordnede fællesrådet) og kvalitetsmedarbejderen. Link til spørgeskemaet blev udsendt elektronisk til de studerendes outlook mail d. 28. februar. Undersøgelsen blev lukket d. 12. marts. Der blev udsendt rykkermail d. 7/3 og d. 11/3. Det er besluttet at underviserne bidrager til undersøgelsen ved at resultaterne af de studerende undersøgelse bliver forelagt dem på et møde, hvorefter underviserne har mulighed for at bidrage med viden og vurderinger. En sammenskrivning af undervisernes evaluering er placeret sidst i dette dokument. Rapporten tilgår fællesrådet, som på baggrund af rapporten rådgiver ledelsen om handlingstiltag. Sammenfatning af resultaterne Undersøgelsen giver mange oplysninger om de studerendes studiemønstre, og hvordan de opfatter de forskellige undervisningsaktiviteter. Forelæsninger skiller sig ud fra de øvrige undervisningsaktiviteter på flere måder. De studerende svarer at forelæsninger hovedsagelig har vægt på tilegnelse af faktuel viden og på at få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden (spm 4), og forelæsninger giver kun i ringe grad (41%) eller i mindre grad (30 %) grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter (spm 11). De studerende vurderer deres udbytte af forelæsninger til 2 på en skala fra 1-5, og 47 % vurderer at kvaliteten af forelæsninger er dårlig og 34 % at den er nogenlunde. I kommentarerne (spm 13) nævner studerende

2 2 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 faciliteterne, forelæsernes performance og sammensætningen af forelæsninger som problemer. Halvdelen (50%) har deltaget i % af forelæsningerne på studiedagene, 20% i 61-80%, og de resterende 30 % har deltaget i 60% eller mindre (spm 10). Til sammenligning svarer 70 % at de deltager i % af undervisningsaktiviteterne (spm 19). Indførelse af studiedage med forelæsninger har efter 32% af de studerendes opfattelse givet mindre undervisning, 18% mener at det giver samme mængde undervisning (spm 8). 64 % af de studerende svarer at de bruger studiedagene til at deltage i forelæsninger, 52 % svarer studiegruppearbejde og 50 % svarer individuelle studier (spm 9). En lille del bruger dagene til vejledning, respons eller praktikrelateret arbejde (14%), og 27% holde fri fra uddannelsen på studiedage. I kommentarerne efterlyser studerende mere sammenhæng mellem studiedage og holdundervisning, informationer om hvad der skal arbejdes med ud over at gå til forelæsninger og at studiedagene er placeret en fast ugedag. De fleste studerende mener at de og studiegruppen får den fornødne støtte til studieaktiviteter. 16 % svarer at i høj grad og 58 % svarer i nogen grad. 16 % svarer i mindre grad og 4 % i ringe grad. Men i de studerendes kommentarer er der en række ønsker og forslag til støtte i studiegrupperne og til vejledning og respons på studiearbejdet. Underviserne er enige i de studerende vurdering af forelæsninger og studiedage. Underviserne er optaget af at få sammenhæng mellem forelæsninger og den øvrige undervisning, og at have kompetencer til at kunne forelæse. Underviserne har en række forslag til forbedringer, men peger også på mange begrænsninger i konceptet med studiedage. Introduktion til begreber som anvendes i undersøgelsen Uddannelsen består af forskellige undervisningsaktiviteter og studieaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er: Forelæsninger/flerholdsundervisning Holdundervisning Vejledning Respons. Studieaktiviteterne foregår som: Individuelle selvstudier Studiegruppearbejde (de formelle grupper til praktik og studieprodukter) Uformelle grupper-/par som de studerende selv etablerer Ved individuelle selvstudier bruger undersøgelsen følgende aktiviteter: Læser tekster som forberedelse til undervisning Løser opgaver (øvelser) som forberedelse til undervisning Arbejder med studieprodukt og årgangsopgaver/professionsprojekt Praktikrelateret arbejde Skaber, udvikler ex. læremidler

3 3 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Laver undersøgelser Ved studiegruppearbejde bruger undersøgelsen følgende aktiviteter: Løser opgaver (øvelser) som forberedelse til undervisning Diskuterer tekster og teorier Arbejder med studieprodukt og årgangsopgaver/professionsprojekt Praktikrelateret arbejde Skaber, udvikler ex. læremidler Laver undersøgelser Ved undersøgelse af hvilken læring forskellige aktiviteter lægger vægt på bruges følgende videns- og måltyper: Tilegne faktuel viden Få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden Anvende viden og indsigt til at løse opgaver Analysere situationer og problemstillinger Skabe, udvikle og sammenfatte Vurdere Oplysninger om respondenterne Omkring 480 studerende ud af 1170 har svaret på de enkelte spørgsmål. Det er 41 %, hvilket er tilstrækkeligt til at data er statistisk sikkert. Der er dog formentlig for få respondenter i undergrupperne: Ældre årgang, merit og under 20 år, til at materialet kan sige noget statistisk sikkert om disse grupper (24 ud af 80 merit, 7 fra ældre årgang, 13 fra under 20 år). Se uddybning i tabellerne nedenfor. Hvilken årgang er du på i studiet lige nu? Respondenter Procent 1 årgang ,3% 2 årgang ,4% 3 årgang ,2% 4 årgang 84 17,6% Ældre 7 1,5% Merit 24 5,0% I alt ,0% Dit køn? Respondenter Procent Kvinde ,5%

4 4 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Mand ,5% I alt ,0% Din alder? Respondenter Procent Under 20 år 13 2,7% Mellem 20 og 22 år ,8% Mellem 23 og 25 år ,2% Mellem 26 og 30 år 78 16,3% Mellem 31 og 35 år 39 8,1% Over 35 år 57 11,9% I alt ,0% Resultater fra de studerendes spørgeskemaundersøgelse Studiernes indhold Spørgsmål 1: Hvad foretager du dig, når du har individuelle selvstudier? Under de individuelle selvstudier (spm 1) forekommer det oftest at de studerende læse tekster og arbejde med studieprodukt og professionsprojekt. Det næst hyppigste er at løse opgaver / øvelser og lave praktikrelateret arbejde. Det er sjældent at de studerende skaber og udvikler eller laver undersøgelser. Variationer årgang, køn, alder.

5 5 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts a: Mænd læser ikke så ofte som forberedelse (51-39% i ofte og nogle gange). Merit læser oftere og ældre studerende årige læser sjældnere. 1b: årige løser opgaver sjældnere Aktiviteten falder med årgangen. Merit ligger mellem 2. og 3. årgang. 1c: årige arbejder oftere med studieprodukter og professionsprojekter. 1d: Merit og ældre studerende laver sjældnere praktikrelateret arbejde 1e: Studerende under 20 skaber, udvikler sjældnere. Ældre studerende og de årige skaber, udvikler oftere. 1f: Studerende under 20 laver undersøgelser sjældnere. Spørgsmål 2: Hvad foretager du dig, når du har studiegruppearbejde? Andet, som de studerende nævner de foretager sig i studiegruppearbejde: Forbereder oplæg til fremlæggelse på klassen Giver hinanden konstruktiv feedback Hygger, socialt samvær Finder noget relevant teori fra andre bøger Under studiegruppearbejde (spm 2) forekommer det oftest at de studerende arbejder med studieprodukter og professionsprojekter, løser opgaver /øvelser, samt diskuterer tekster og teorier. Dernæst kommer praktikrelateret arbejde. Det er sjældent, at de studerende skaber, udvikler og laver undersøgelser, men det forekommer oftere i studiegruppen end ved individuelt selvstudie. Desuden forekommer der mere praktikrelateret arbejde i studiegrupper end ved selvstudie. Variationer 2a: Studerende under 20 løser opgaver oftere, 2. årgang løser opgaver lidt sjældnere 2d. Studerende over 35 laver praktikrelateret arbejde sjældnere. 3. og 4. årgang laver praktikrelateret arbejde sjældnere.

6 6 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 3: Deltager du i en studiegruppe/par du/i selv har etableret som supplement til den formelle studiegruppe? Svarene er opdelt på årgang. Hvis ja, Hvad foretager du dig i den uformelle gruppe? 45% af de studerende på 4 årgang deltager i en uformel studiegruppe / par (spm 3). Tallet falder for hver årgang ned til 16% på 1. årgang. I de uformelle grupper/par foretages der oftere diskussioner af tekster og teorier og sjældnere arbejde med studieprodukter, professionsprojekter og praktikrelateret arbejde (spm 3a) end i de formelle studiegrupper.

7 7 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variationer: 3c: Arbejde med studieprodukt og professionsprojekt forekommer oftere på 3. årgang (83% svarer ofte eller nogle gange), dernæst kommer 4. årgang, så 2. årgang og sidst 1. årgang, hvor 53% svarer ofte eller nogle gange. 3d: Praktikrelateret arbejde forekommer oftere på 1. og 3. årgang, og sjældnere på 2. og 4. årgang. Spørgsmål 4: Hvilken læring lægges der vægt på i de forskellige undervisnings- og studieaktiviteter? Forelæsninger har hovedsagelig vægt på tilegnelse af faktuel viden og på at få indsigt i sammenhænge/koble faktuel viden. Holdundervisning opleves som en blanding af de forskellige læringer, dog med mindre vægt på vurdere og skabe, udvikle, sammenfatte. Vejledning opleves også som en blanding, dog ikke med vægt på tilegnelse af faktuel viden, og heller ikke med så stor vægt på de øvrige typer som ved holdundervisning. Ved respons er der primært fokus på vurdering. Ved individuelle studier er der efter de studerende opfattelse også vægt på alle typer, mindst på vurdering og skabe, udvikle, sammenfatte. Studiegruppearbejde opfattes også som en blanding med mest vægt på anvende viden og indsigt, dernæst analyse af situationer og problemstillinger, dernæst indsigt i sammenhænge og skabe, udvikle og sammenfatte, og mindst vægt på faktuel viden og vurdere.

8 8 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Hvilken læring Hvilken aktivitet lægger vægt herpå tilegnelse af faktuel viden ved forelæsninger (67%) og holdundervisning (56%) Indsigt i sammenhænge holdundervisning (68%), studiegrupper, individuelle studier og forelæsning (43%). Anvende viden og indsigt studiegruppearbejde (71%), holdundervisning og individuelle studier (58%). Analyse af situationer og problemstillinger studiegruppearbejde (63%), holdundervisning og individuelle studier (49%) Skabe, udvikle og sammenfatte studiegruppearbejde (53%), holdundervisning og individuelle studier (38%). Vurdere respons (46%). Variation: 4a: Mænd opfatter det lidt anderledes 60/42/10/14, dvs. mindre vægt på faktuel viden og mere vægt på anvendelse og analyse. Udbytte Spørgsmål 5: Prioriter hvor meget du får ud af hver uddannelsesaktivitet (5 er størst udbytte) De studerende får størst udbytte af holdundervisning (4,1 ud af 5), og mindst udbytte ud af forelæsninger (2,0). De øvrige aktiviteter ligger mellem 3,5 og 3,7. Variationer De yngste får mere ud af undervisningsaktiviteterne, undtagen dog forelæsninger (20-22 år på 1,7). 5d. 1. og 2 årgang får mindre ud af forelæsning (1,8). 3. og 4. årgang får mere ud af forelæsning (2,3). Merit får også mere ud af forelæsning end de øvrige. 5f. 4. årgang får mindre ud af studiegruppearbejde.

9 9 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Jo ælder des mere får de ud af individuelle studier i forhold til studiegruppe. Spørgsmål 6: Prioriter hvor meget du får ud af hver studieaktivitet (5 er størst udbytte) Alle aktiviteter prioriteres fra 3,0 4,3 ud af 5 mulige. Praktikrelateret arbejde prioriteres højest, dernæst kommer at diskutere tekster og teorier, og arbejde med studieprodukter og professionsprojekter. At lave undersøgelser prioriteres lavest, og dernæst læse tekster, læse opgaver og skabe, udvikle. Variation: 6d. 4. årgang har prioriteret studieprodukter og professionsprojekt lavere.

10 10 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Kvaliteten Spørgsmål 7: Hvordan vurderer du kvaliteten af hver uddannelsesaktivitet? Kvaliteten vurderes klart bedst i holdundervisning (85% svarer meget god eller god), dernæst kommer studiegruppearbejde (69%) og individuelle studieaktiviteter (67%), efterfulgt af vejledning (57%) og respons (57%). Forelæsninger vurderes dårligt (47% svarer dårlig, og 17% meget god eller god). Variation 7a: Op til 22 år vurderer holdundervisning bedre end gennemsnittet. 7b. Under 20 år og år vurderer forelæsning bedre år og 2. årgang vurderer forelæsning dårligere (8% i meget god og god, mod gennemsnittet på 17%) 7c. Ældre årgange og merit vurderer vejledning dårligere end gennemsnittet. 7f. 4. årgang vurderer studiegruppearbejde dårligere. Forelæsninger Forelæsninger får en dårlig vurdering. Nedenfor fremgår det i hvilken grad de studerende, der har vurderet forelæsningerne har deltaget i dem. Det fremgår at 47% af det studerende, der har vurderet forelæsningerne som dårlige har deltaget i % af forelæsningerne.

11 11 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 10: Hvor stor en % del af forelæsningerne på studiedagene har du deltaget i? sammenholdt med 7B: Hvordan vurderer du kvaliteten af forelæsninger? Studiedage Spørgsmål 8: Hvordan har indførelse af studiedage med forelæsninger efter din opfattelse påvirket mængden af din undervisning? (NB. ikke relevant for 1. årgang pga. manglende sammenligningsgrundlag) 32% af de studerende mener at indførelse af studiedage med forelæsninger har givet mindre undervisning, 18% at det giver samme mængde undervisning (spm 8). Nedenfor er svarene opdelt pr. årgang, og det fremgår at på 2. årgang er der flere, der svarer mindre undervisning, og på 3. og 4. årgang er der flere, der svarer samme mængde undervisning.

12 12 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 9: Hvad bruger du studiedagene til? 64% af de studerende svarer at de bruger studiedagene til at deltage i forelæsninger, 52 % svarer studiegruppearbejde og 50 % svarer individuelle studier. En lille del bruger dagene til vejledning, respons eller praktikrelateret arbejde (14%), og 27% holde fri fra uddannelsen.

13 13 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variation: Nedenfor er svarene opdelt på årgang. På 1. årgang bruger flere studerende studiedagene til forelæsninger (81%) og studiegruppearbejde (62%). Antallet, der bruger tiden på individuelle studier stiger for hver årgang. Spørgsmål 10: Hvor stor en % del af forelæsningerne på studiedagene har du deltaget i? Halvdelen (50%) har deltaget i % af forelæsningerne på studiedagene, 20% i 61-80%, og de resterende 30 % har deltaget i 60% eller mindre.

14 14 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Nedenfor er svarene opdelt på årgang, og det viser sig at 1. årgang deltager i flest og 4. årgang i færrest. Studieaktiviteter Spørgsmål 11: I hvilken grad giver de forskellige undervisningsaktiviteter grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter? De studerende vurderer at holdundervisning skiller sig ud ved at give bedst grundlag for (anledning til) at gå i gang med studieaktiviteter (49% svarer i høj grad og 40% i nogen grad). Herefter følger vejledning (28 / 47%)) og respons (18 / 46%). Forelæsninger giver kun i ringe grad (41%) eller i mindre grad (30%) anledning til at gå i gang med studieaktiviteter. Variation 11a: På 2. årgang synes færre at forelæsninger giver anledning til at gå i gang med studieaktiviteter (56% svarer i ringe grad, gennemsnittet er 41%). Tendensen er at jo ældre studerende des mere giver forelæsninger anledning til at gå i gang med studieaktiviterer.

15 15 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts b. På 3. årgang synes færre at holdundervisning giver anledning til studieaktivitet (svarer 39% i høj grad, gennemsnittet er 49%.) Spørgsmål 12: I hvilken grad får du og din studiegruppe den fornødne støtte til studieaktiviteter? De fleste studerende (58%) mener at de i nogen grad får den fornødne støtte. 16 % svarer i høj grad, og 16% svarer i mindre grad. Spørgsmål 13: Hvad savner du evt. støtte til ved studieaktivitet? De studerende kunne skrive kommentarer. De studerendes svar er sammenfattet, bearbejdet og opdelt i temaer af kvalitetsmedarbejderen: Studiegrupper At grupperne sammensættes efter bestemte kriterier, f.eks. faglig sammensat eller efter personlighed eller eksempelvis CL princippet. Fokus på gruppedynamik og teambuilding (evt. kursus CL inspireret). Fokus på at få alle inkluderet i fællesskabet. At få engagement fra alle gruppemedlemmer. At det bliver tjekket om studiegrupperne fungerer, og der bliver fulgt op hvis de ikke gør. At der er støtte til svage personer i en gruppe. At fastlagte studiegrupper kan omdannes når der ikke kan samarbejdes i gruppen. At vi også arbejder i andre grupper end de faste studiegrupper. Det giver inspiration. Opgaver At der gives fyldestgørende informationer om opgaver og afleveringer. At der er fokus på formen/strukturen af forskellige opgaver, da mange af formuleringerne er lidt flyvske/uforståelige. At der er mere specifikke mål og beskrivelser af, hvordan modulopgaver mm. skal bygges op.

16 16 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 At der er plads/anslag til fordybelse, så den største udfordring ikke bliver at få produktet til at passe med antal tilladte anslag. Bedre planlægning af hvornår vores modulopgaver ligger, så de ikke ligger i en klump. Vejledning og respons At der er løbende vejledninger, der beskrives som vejledning under skriveprocessen til opgaver, f.eks. at vejlederen går rundt til grupperne men der arbejdes. Der er behov for gode råd, at blive kigget efter i sømmene og få feedback. At der er mere vejledning og længere tid til vejledning. At vejledningen er mere klar og målrettet og indeholder gode råd. At der er mere øvelse i tekstarbejde og skriftlige formuleringer med henblik på bachelorskrivning og andre opgaver. At vejledningen placeres på de strategisk rigtige tidspunkter. At der er fælles vejledning hvor man kan få andres input. At der er vejledning i forbindelse med studiegruppearbejdet i forbindelse med praktik. At der er respons på andet end større skriftlige opgaver. Forelæsninger At forelæsningerne har bedre kvalitet, f.eks. forelæsernes tale og udtryk. At der er bedre faciliteter til forelæsningerne f.eks. stik og borde. Der er for meget, der bliver lagt over på forelæsningerne og sammensætningen af forelæsninger virker rodet. Det er en god idé med forelæsninger, f. eks. for at give overblik. Studiedage At der er informationer om og støtte til hvad der skal arbejdes med på studiedagene ud over at gå til forelæsninger. At der er mere sammenhæng mellem holdundervisning og studiedage. At studiedagene ligger en fast ugedag. Det er meget forvirrende og upraktisk, at de ligger på mange forskellige dage og det giver uro i arbejde med linjefaget. Indhold Mere praktisk viden med fokus på vores kommende lærergerning. Mere fokus på at udvikle sit eget undervisningsmateriale og egne produkter. Mere kobling mellem studiet og praktikken generelt. At der altid er forslag til supplerende læsning. At der er hjælp at hente til at prioritere læsestoffet, når der er rigtig meget til en undervisningsgang. Form At der er nærvær, forventninger, plads til fællesskab og respekt for individuelle behov.. At der er mere holdundervisning så man kan nå at snakke og diskutere i stedet for selvstudier. Det giver større udbytte, fordi der er færre om én underviser.

17 17 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 At der er flere opgaver i studiegrupper i tilknytning til undervisningen. At der er mere individuelt arbejde. At værkstedstimerne på 1. årgang fortsætter på 2. årgang. Tid At der er mulighed for mere lærerstøtte i faget, da der ikke er specielt mange undervisningstimer. At der er flere undervisningstimer, og mere tid til vejledning med undervisere. At underviserne har mere tid til de studerende i det daglige, f.eks. til spørgsmål, så pauserne ikke skal bruges. At der er undervisningsfri til fordybelse i BA, så der er motivation og overskud til de andre fag/opgaver. Savner støtte til faget både i undervisningen og til opgaveskrivning. Da vi ikke har specielt mange timer grundet forelæsninger og besparelser, hvilket gør faget overfladisk og uinteressant. Lokaler/faciliteter At der er adgang til faglokaler f.eks. musik alle ugens dage indtil kl. 22. At der er fast holdlokaler hvor man kan sidde og studere efter undervisningen. At der er studieområder på Middelfartvej uden støj fra kantine og gange, men med ro til fordybelse. Det nye kantinemiljø er et godt tiltag! Men rammerne på Middelfartvej inviterer ikke til gruppearbejde. Informationer At der er mere overskuelighed på Fronter, og at der bliver ryddet op, og studierelevante og ikke relevante informationer adskilles. At det er nemmere at få fat på underviserne, og andre folk man har brug for. At der er informationer om studieændringer, når man starter efter barsel, og at der er hjælp at hente til at komme i gang. Meritter At merit studerende ikke bliver glemt.

18 18 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Forberedelsen Spørgsmål 14: Hvordan vurderer du din forberedelse til studieaktiviteter? 53% vurderer deres egen forberedelse til studieaktiviteter som god, og 43% af de medstuderendes forberedelse er god. Variationer: Mænd vurderer deres egen forberedelse lidt dårligere, og under 20 år vurderer deres forberedelse bedre. Spørgsmål 15: Hvordan vurderer du dine medstuderendes forberedelse til studieaktiviteter? Variation: På 2. og 4. årgang bliver forberedelsen vurderet dårligere end gennemsnittet. Dårligst på 2. årgang. På 1. og 3. årgang bliver forberedelsen vurderet lidt bedre end gennemsnittet.

19 19 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Studiegruppens arbejde, spørgsmål 16: a. Fremmer det udbyttet af studiegruppens arbejde at gruppen er sammensat på forhånd? Flest studerende mener ikke at det fremmer udbyttet af studiegruppens arbejde, at gruppen er sammensat på forhånd (49% svarer nej, og 29% ja). Variation: 1. årgang er mere positive overfor studiegrupper sammesat på forhånd (lige mange ja og nej 40%). Under 20 år svarer flere ja end nej. Mænd er mere positive overfor studiegrupper sammensat på forhånd (38% svarer ja, 44% nej) b. Fremmer det udbyttet af studiegruppens arbejde at der er en fast studiegruppe hele året? Hovedparten af de studerende mener, at det fremmer udbyttet af studiegruppens arbejde, at der er en fast gruppe hele året (59% svarer ja, 27% nej). c. Er der behov for mere støtte til samarbejdet i gruppen? Omtrent lige mange svarer ja og nej til, om der er behov for mere støtte til samarbejdet i gruppen. En stor andel på 24% svarer ved ikke.

20 20 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Variation: I gruppen under 22 år svarer flere ja end nej. På 2. årgang svarer 52% ja og 30% nej. På 3. og 4. årgang er nej % større end gennemsnittet. Dvs blandt de yngste og på første årgange er der mere behov for støtte. Dog undtagen gruppen over 35 år hvor lige mange svarer ja og nej (36%). Anvendelse af tid Spørgsmål 17: Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på at arbejde med din uddannelse? Flest studerende (26%) svarer, at de bruger timer i gennemsnit om ugen på at arbejde med uddannelsen. 76% af de studerende svarer i intervallet timer. 17% svarer i intervallet mindre end Variation De årige har flere (31%) i kategorien timer.

21 21 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 18: Hvor stor en andel af din arbejdstid til uddannelsen bruger du på: De fleste studerende bruger mest tid på undervisningsaktiviteter (spm 18) (56% bruger mellem 41-80% af tiden på undervisningsaktiviteter). Dernæst kommer individuelle studier og studiegruppearbejde. Der er få studerende, som bruger tid på uformelle grupper (13% bruger 21-40% af tiden herpå). Variation: 18a. 3. årgang bruger mere af deres tid på undervisningsaktiviteter. 18b. 4. årgang bruger mere af deres tid på individuelle studier. Mænd bruger lidt mindre andel af arbejdstiden på individuelle studier. 18c. 1. årgang bruger mere af deres tid på studiegruppearbejde. Spørgsmål 18 opgjort som indeks tal:

22 22 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 18 opdelt på årgang 18a. Undervisningsaktiviteter 18b. Individuelle studier

23 23 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts c. Studiegruppearbejde 18d. Uformelle grupper/par Der er størst variation i studiegruppearbejde, hvor 1. årgang bruger større andel af arbejdstiden. Ved individuelle studier bruger 4. årgang størst andel af arbejdstiden.

24 24 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Spørgsmål 19: Hvor stor en andel af undervisningsaktiviteterne deltager du i? Svarene er opdelt på årgang. Deltagelsen er størst på 1.årgang, og falder til 2. og 3. årgang, og er lavest på 4. årgang. Undervisernes evaluering af studiedage, Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Sammenskrivning af undervisernes kommentarer og overvejelser. Underviserne fik forelagt resultat af undersøgelsen af de studerendes studieaktivitet. Herefter blev underviserne bedt om at overveje styrker, svagheder, muligheder og begrænsning ved hele konceptet med studiedage, hvor det normale skema bliver af løst af forelæsninger etc. i udvalgte fag. Underviserne skrev deres overvejelser og synspunkter ned, og afleverede dem til kvalitetsmedarbejderen, som har lavet en sammenskrivning. Styrker Kan give mere undervisning for pengene, hvis det er veltilrettelagt. Måske ville det virke som et afbræk fra den normale undervisning, hvis der ikke var så mange forelæsninger. Plan med faste ugedage giver overblik. Svagheder Udbytte ved forelæsninger er tilsyneladende ringe. Jf. læringspyramiden er forelæsninger det man lærer mindst af. Envejskommunikation og manglende dialog og mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret. Mangler koordinering og organisering. Placering og indhold burde være aftalt inden semesterstart. Der er ikke tematisk sammenhæng mellem forelæsninger på dagen.

25 25 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Forelæsninger forløber som et parallelspor, de involverede ikke ser. Manglende sammenhæng mellem forelæsning og efterfølgende eller forudgående studielektioner, og forelæseren har f.eks. ikke mulighed for at give feedback. Samlæsning mellem flere årgange spænder ben for en fornuftig planlægning af dagen. At dagene (vist) ikke altid udnyttes i alle modulerne. Initialer på planen afslører ikke hvem underviserne er. At aktiviteter på studiedagen ikke fremgår af skemaet, men af en anden plan. At alle underviseres skal forelæse uanset kompetencer. Studiedagene er kun en logistisk konstruktion. Begrænsninger Underviserne mangler kompetencer til forelæsning. Der mangler dialogmulighed ved forelæsninger. Antallet af forelæsninger er fastlagt uden hensyn til relevans. Kan hullerne mellem forelæsningerne overhovedet udnyttes? Manglende mulighed for kobling til holdundervisningen. Studerende bliver forvirrede af de skiftende dage og lokaliteter. De fysiske rammer er for dårlige, der skal være mulighed for at tage noter (borde og stik), og mulighed for at veksle med gruppeorganisering. Arbejdstiden slår ikke til. 2 x 2 lektioners forelæsning pr. dag er rigeligt / for meget for mange studerende. Muligheder Man kan arbejde med en hel årgang eller en stor gruppe studerende med samme emne, f.eks. i forbindelse med praktik eller professionsprojekt. Faggrupper kan udvælge et kernestof i faget og præsentere det for studerende ved forelæsninger. Forelæsninger kan fungere, hvis underviserne kan koble indholdet i forelæsningerne til indholdet i holdundervisningen, men det kræver planlægning, som er afsluttet inden studiestart. At undervisere med specialviden har lejlighed til at formidle den underviserne byder selv ind i fagfordelingen med forelæsninger. Mulighed for fordybelse, hvis der var tematisk sammenhæng ml, forelæsninger på dagen. Fremadrettet kan studiedagene laves til temadage med en variation i arbejds-, undervisnings-, og organisationsformer. Forelæsningen kunne gøres mere dialogiske og de studerende aktive, hvis rammerne var bedre. Linjefagene har også behov for studiedage. Hvis studiedagene blev ændret fra forelæsningsdage til fagdage, ville det give mulighed for at arbejde varieret med fagene, f.eks. at start projektforløb med et hold. Man kunne tilrettelægge en hel dag f.eks. med igangsættende forelæsning, et problembaseret caseforløb, og så en afsluttende forelæsning. Opsamling ovenstående vedrører bl.a. Forelæsning som læringsstøttende undervisnings- og arbejdsform

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 1 Læreruddannelsen på Fyn. Rapport over evaluering af bachelorforløbet 2013/14.KAAG august 2014 Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 Indhold Redegørelse for evalueringen... 1 Respondenter...

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. November 2011 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Dansk

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

I 3. kolonne nedenfor foreslår arbejdsgruppen en række handlingstiltag. Handlingstiltagene er sammenfattet til en handleplan nederst i dokumentet.

I 3. kolonne nedenfor foreslår arbejdsgruppen en række handlingstiltag. Handlingstiltagene er sammenfattet til en handleplan nederst i dokumentet. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Undervisningsmiljøvurdering. Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøproblemer samt handleplan. KAAG maj 2012 Undervisningsmiljøvurdering, Læreruddannelsen på Fyn

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Dansk

Evaluering af undervisningen i Dansk Evaluering af undervisningen i Dansk Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 16 6,5% I nogen grad 103 41,7% I mindre grad 85 34,4% Slet ikke 39 15,8% Ved ikke

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Rapport for aftagerundersøgelser. Februar 2013 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 Formålet med aftagerundersøgelsen

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Matematik

Evaluering af undervisningen i Matematik Evaluering af undervisningen i Matematik Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 3 1,8% I nogen grad 44 25,7% I mindre grad 84 49,1% Slet ikke 32 18,7% Ved

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af tilfredshed med studiekontoret, Læreruddannelsen på Fyn.

Undersøgelse af tilfredshed med studiekontoret, Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL. Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Tilfredshedsundersøgelse studiekontoret 2012 Undersøgelse af tilfredshed med studiekontoret, Læreruddannelsen på Fyn. Indledning Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. Oktober 2012 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Psykologi

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Evalueringen er udsendt med Survey Xact i juni 12. Der er sendt ud til 134 dimittender og modtaget 23 fulde

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvad er din samlede vurdering af dit udbytte af studieaktiviteterne i dette studieår? Hvordan vil du karakterisere

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Undervisningsevaluering 2011. Matematik. Læreruddannelsen på Fyn

Undervisningsevaluering 2011. Matematik. Læreruddannelsen på Fyn Har planen for gennemførelse af undervisningen været tydelig? I høj grad 38 41,8% I nogen grad 43 47,3% I mindre grad 9 9,9% Ved ikke 1 1,1% Er læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene?

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene? 1 Læreruddannelsen UCL. Undervisningsevaluering. Fagevaluering LG, hovedområde: almen dannelse: KLM Fagevaluering 2014 114 studerende har besvaret spørgeskemaet. Alle fra årgang 2013. Uddannelsessted:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Fordeling af studieaktiviteter på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Fordeling af studieaktiviteter på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Fordeling af studieaktiviteter på De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over undervisning i basisgrupper, dialogbaseret-/holdundervisning også vil deltage i selvstændigt case-arbejde enten

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Modul Kommunikation og ledelse, E13

Modul Kommunikation og ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Rapport. Evaluering af læring og rammerne herfor på Datamatikeruddannelsen samt afledt opfølgningsplan. Efterår 2008

Rapport. Evaluering af læring og rammerne herfor på Datamatikeruddannelsen samt afledt opfølgningsplan. Efterår 2008 Rapport Evaluering af læring og rammerne herfor på Datamatikeruddannelsen samt afledt opfølgningsplan Efterår 2008 Datamatikeruddannelsen, Ejlskovsgade 3, indgang D, 5000 Odense C, Tlf. 65452420 Side 1

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

2016 Administrationsbacheloruddannelsen

2016 Administrationsbacheloruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Studiemiljøundersøgelsen 2016 Administrationsbacheloruddannelsen 1 Resultater På baggrund af Studiemiljøundersøgelsen 2016 har uddannelsen udvalgt følgende

Læs mere