Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM. 3. let reviderede udgave. Refleksions- og koordinationsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM. 3. let reviderede udgave. Refleksions- og koordinationsudvalg"

Transkript

1 Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM 3. let reviderede udgave Ledergruppe/ lederteam lærerteam E. lærerteam A. Gensidig erfaringsudveksling eller supervision mellem to lærerteam Refleksions- og koordinationsudvalg lærerteam D. lærerteam B. lærerteam C. Viden Vejledning Argumentation Erfaringsbaseret know how Træningsøvelser MetaConsult Forlag

2

3 Anmeldelse af Sten Clod Poulsens bog Ledelse i selvstyrende lærerteam & af selvstyrende lærerteam Vi bad Kirsten Birkving (leder) og Helle B. Jensen (lærer) fra Egedalsskolen om en anmeldelse. De er er meget begejstrede for bogen og dens anvendelsesmuligheder i skolen. Bogens forfatter Sten Clod Poulsen Sten Clod Poulsen er uddannet cand. psych. med specialisering inden for psykologisk -pædagogisk forskning. Han har i mange år bl.a. haft en del konsulentarbejde indenfor uddannelsessektoren og er nu chefkonsulent i MetaConsult, som står for konsulentarbejde og kurser vedr. udvikling af kompetencer og undervisning. Sten Clod Poulsen har gennem årene skrevet en del bøger omhandlende kompetenceudvikling og lærerteam. Bogen handler, som titlen angiver, om ledelse i og ledelse af selvstyrende lærerteam ved overgangen fra det S. C. Poulsen kalder pionerfasen til professionaliseringsfasen. Bogen er IKKE en bred indføring i opstart af lærerteam, da denne fase ( pionerfasen ) anses for at være gennemlevet. Målgruppen er skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Fra pionerfasen til professionaliseringsfasen Sten Clod Poulsen betegner 1990 erne som pionerfasen, hvor mange lærere har været igennem en etablering af 2 Helle B. Jensen (tv.) og Kirsten Birkving: Man får lyst til at gå i gang med teamudvikling lige på stedet. Sten Clod Poulsen: Lærerteam og selvstyrende lærerteam har intet at gøre med modefænomener. Det er en kulturrevolution i uddannelsessystemet. En uundgåelig og nødvendig forandring af selve den grundstruktur hvori undervisningen er forankret team og har gjort sig visse erfaringer og iagttagelser omkring denne form for samarbejde. Næste trin i udviklinger er således professionaliseringsfasen, der stiller krav til kompetenceudvikling, strukturering og kvalitetsstyring omkring det selvstyrende lærerteams funktion. lærerteam bliver ifølge S.C. Poulsen rygraden og fundamentet for fremtidens uddannelsessystem, og hans forventninger til et professionelt selvstyrende lærerteam er et større team, som samlet kan løfte veldefinerede arbejdsopgaver og udviklingsopgaver og er i besiddelse af en højt udviklet organisationsansvarlighed og selvledelse. Ledelse af selvstyrende team anser han således ikke for muligt, hvis der ikke er professionel ledelse i de selvstyrende team, og ved ledelse forstås i denne sammenhæng en organisatorisk kompetence på lige fod med de faglige og professionelle kompetencer en ledelse som i højere grad bør anskues som en proces end som en fast position for en enkelt person. Let tilgængelig og overskuelig Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog med mange indskudte noter undervejs. Indholdsfortegnelsen er meget fyldig og overskuelig. Den er inddelt i 5 dele, der igen er inddelt i kapitler. De 5 dele omhandler flg. temaer: I, II: Fremlæggelse af forståelsesgrundlag og argumentationsgrundlag for betydningen af selvstyrende team. III: Ledelse i selvstyrende team Kredsbladet 3/2003 Danmarks Lærerforenings Kreds 35 og 36. nr. 3, april 2003, 24 årgang

4 IV: V : ( det professionelle lærerteams selvledelse ). Ledelse af selvstyrende team ( hvordan kan et lærerteam ledes, når det er selvstyrende ). Litteraturhenvisning samt øvelsesvejledninger til en række konkrete teambuildingsøvelser. Hver del indledes med nogle generelle overvejelser samt en oversigt over de tilhørende kapitler. Forud for hvert kapitel er der endvidere en kort indledning med præsentation og begrundelser for valg af indholdet. Bogen er som sagt sprogligt let tilgængelig og overskuelig, så man kan plukke ud alt efter behov og interesse. Vejledningerne til de mange teambuildingsøvelser i del V er meget grundige, og mange af dem ville være velegnede til en pædagogisk dag om teamudvikling. Øvelserne spænder vidt lige fra coaching af enkeltpersoner og team over kortlægning af teamets pædagogisk-metodiske profil til øvelser til forbedring af det aktuelle samarbejde i teamet. Bogens anvendelighed set med en lærers øjne På min skole har vi efterhånden i nogle år arbejdet i årgangsteam ( nu selvstyrende årgangsteam ) bestående af ca. 4 teammedlemmer. Når S.C. Poulsen taler om selvstyrende team, taler han om større grupper på 8 12 personer, da han mener 3-4 personer ikke ville kunne dække de nødvendige kompetencer og præstere den nødvendige teamudvikling. Vi har tidligere på mit arbejde berørt tanken om team på tværs af 2 årgange, og S.C. Poulsens betragtninger får mig til at overveje, om vi ikke skulle tage tanken om storteam op til fornyet overvejelse. S.C.Poulsen sætter mange tanker i gang og kommer med mange bud på, hvorledes man kan / bør udvikle teamsamarbejdet en udvikling jeg har syntes, det var svært at komme videre med og i det hele taget håndtere. Men denne bog har givet mig lyst og inspiration til, hvorledes vi ville kunne komme videre. Bogen kan således være god at have ved hånden, når man i sin års- og handleplan skal sætte målene for teamets udvikling / samarbejde. Biblioteks-og klasseteam på Egedalsskolen med konsulentbesøg. Fv. med ryggen til Marianne Merling, Vibeke Bonde, Jan Meesenburg, konsulent fra Esbjerg, Bette Illum, Helle Jensen og Martin B. Holst SCP har ret i, at opgaverne inden for undervisningssektoren efterhånden er så komplicerede, at det ikke længere er muligt for den enkelte at løse. Der er en tydelig udvikling fra den selvstyrende/privatpraktiserende lærer over en periode med en tendens til regelstyring og kontrol af den enkelte lærer til selvstyrende lærerteam. Det ledelsemæssige ansvar for trivsel og udvikling i teamene er vældig centralt i denne proces. God trivsel og udvikling skabes ved at sætte klare mål og rammer, tydeligøre gensidige forventninger og skaffe de nødvendige ressourcer. Det er her mange af os skal tage fat for at få løftet udviklingen videre. Og som SCP skriver, er det meget vigtigt med en nærværende ledelse. En ledelse, som holder sig til, og som sørger for at vær velorienteret om arbejdet i de enkelte team for det er her ressourcerne bruges og resultaterne skabes. Ledelse skal skabe mening for medarbejderne. En meget inspirererende bog Bogen er meget inspirerende, og man får lyst til at gå i gang med teamudvikling lige på stedet. Den er dog ikke, som tidligere nævnt, en håndbog i teamdannelse og indledende teamarbejde. Til denne proces findes der i litteraturlisten henvisninger til andre velegnede bøger. Bogen bør imidlertid stå på enhver Bogen er udgivet af MetaConsult, hvor den også kan bestilles direkte: MetaConsult Fruegade 19, 4200 Slagelse Tlf Ledelse af selvstyrende team set med ledelsesbriller. Bogen er en kærkommen samling af mange års erfaringer med teamsamarbejde, og læsningen sætter en række tanker i gang. skole tilgængelig for alle såvel lærere som ledere. Kredsbladet 3/2003 1

5 1 Gymnasierelevant omtale af bogen om ledelse af & i selvstyrende lærerteam Bogen er omtalt på side 7-8 i: Heimbürger, H. & Krogh, O. (Gymnasiekonsulenter på Amtscentret) "Fagteamet i det nye gymnasium og hf," København. Amtscentret for Undervisning, November 2004, 11 s. (A4). Telefon Det følgende er citat: 3. Uddybende diskussioner a. Alenelærer og teamlærer Sten Clod Poulsen har i sin anbefalelsesværdige bog: Ledelse af og i selvstyrende lærerteam (MetaConsult Forlag 2004) nogle spændende tanker om alenelærerens kvaliteter og de forhold, som gør det nødvendigt, at alenelæreren også udvikler sig til teamlærer ved siden af sin rolle som alenelærer: "Men samfundet skylder den enkeltarbejdende lærer stor anerkendelse. Det er den alenearbejdende lærer, som gennem generationers solid fagrettet undervisning har skabt grundlaget for hele det moderne uddannelsessystem. Og det er den alenearbejdende lærer som med sin tidseffektive arbejdsmåde gør det nuværende uddannelsessystem økonomisk muligt. Mange moderne erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner søger i dag med lys og lygte efter medarbejdere som er lige så selvstændige, så selvdisciplinerede og så selvledende som danske lærere er. I ingen andre virksomheds- eller institutionstyper har man i det forløbne århundrede kunnet nøjes med kortfattede skriftlige anvisninger i form af cirkulærer, bekendtgørelser og læseplaner, hvorefter medarbejderen klarede resten selv. Tværtimod har der været brug for omfattende og kostbare ledelsessystemer og kontrolapparater for at skabe den nødvendige organisering af medarbejdergruppernes arbejde. I uddannelsesinstitutioner og skoler har lærerne ordnet alt dette selv." "Det, som nu sker - og som må ske - er at der tilføres en kompletterende professionalisme - teamprofessionaliseringen - som sammen med "enkeltarbejdskompetencen" kan skabe den nye helhed og indre fornyelse, som uddannelsessystemet har brug for." (2. udg. s. 14) De opgaver, som Sten Clod Poulsen mener er uløste i en undervisning, som er baseret på alenelæreren, er: 1. Udviklingen af lærerkompetencer gennem undervisning og vejledning, herunder - Udvikling af kvaliteten i undervisningen - Materialeudvikling og fagudvikling - Opbygning af samarbejdskompetencer hos lærerne - Samlet handlen overfor vanskelige elever og hold - Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen 2. Skoleudvikling, herunder - Orientering mod helheden - Aflastning af ledelsen 3. Gennemførelse af komplekse uddannelsesreformer, herunder - Praktisk implementering af reformer, f.eks. hf- og gymnasiereformen - Dialog med omverdenen om reformerne

6 - Dokumentation og evaluering af reformerne 2 4. Psykisk arbejdsmiljø og lærertrivsel, herunder - Forebyggelse og helbredelse af udbrændthed og professionel stagnation (2. udg. s. 23) (SCP: Hertil føjer konsulenterne nogle vigtige spørgsmål: ) Fra alenelærer til faglærer: Spørgsmål til diskussion i fagteamet af Clod Poulsens synspunkter: 1) Er teamet enig i synspunkterne? 2) Forudsætter de uløste opgaver et team for at blive løst, eller løses de bedre på en anden måde? 3) Hvilke af de uløste opgaver er det fagteamets ansvar at arbejde med, og hvilke ligger naturligt i klasseteamet eller andre steder? 4) Hvilket samspil mellem alenelæreren, forskellige team og skoleledelsen er optimalt for løsningen af de uløste opgaver? Nedskriv en konkret skitse til fordeling af ansvarsområder, ressourcer og til samspillets former. Anden gymnasierelevant omtale Bogen, og en vigtig figur om fordelingen af mødetiden i lærerteamet, er også omtalt i: Den almenpædagogiske arbejdsgruppe, Teamsamarbejde - inspiration til organisering og indhold (Det almenpædagogiske samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier) Fyns Amt. 24 s. maj Hæftet kan findes her:

7 Her og på næste side findes to anmeldelser af en bog skrevet af Sten Clod Poulsen om "Ledelse af selvstyrende lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam". Bogen er i 2012 udgivet i en 3. let revidere udgave som udprint i ringbind hhv. på CD. Den er på 236 sider - heraf 67 sider teambuildingøvelser. Bogen sælges fra forlaget til en pris af 295 kr. plus forsendelse 65 kr. dtl & LvA, nr 5, 2003 s. 22 Ledelse af selvstyrende lærerteam & i selvstyrende lærerteam. Sten Clod Poulsen. Kan købes fra: MetaConsult Forlag, 176 s. 250 kr plus forsendelse 55 kr. Forfatteren tager fat på et af de helt store emner inden for undervisningsverdenen og andre virksomheder. Det store spørgsmål er: Hvordan organiserer vi os, og hvordan får vi løst opgaverne? Forfatteren gennemgår grundigt barrierer og faldgruber, som man skal være opmærksom på. Vi har i mange år brugt ord som selvstyrende grupper/lærerteam, og mange er vel også af den opfattelse, at sådanne har man arbejdet i og gjort det på en udmærket måde. Men kravene skærpes, når man ser på, hvilke forventninger, der er til en sådan gruppe. Og det er absolut ikke blevet lettere med de mange sammenlægninger og fusioner. Bogen kommer hurtigt ind på opgavefordelingen mellem lærerne i et team og ledelsen. Det er ledelsens opgave at skabe helhed og drift og sammensætte de enkelte team på en sådan måde, at der ikke skabes superteam eller skrotteam. Team skal dannes ud fra, hvilken opgave der skal løses. Bogen er bygget meget overskueligt op; starter med en grundig, overordnet gennemgang af, hvilke forventninger og krav, man skal stille til et selvstændigt lærerteam. I andet afsnit tages der fat på argumenter for denne arbejdsform - fordele og begrænsninger. Det tredie afsnit, det som jeg personlig har fundet meget inspirerende at læse, tager fat på ledelse i det selvstændige team, koordination af de forskellige grupper samt kompetenceudvikling i team. Fjerde del handler om ledelsens opgaver. Her lægges vægt på Udviklingsledelse og nødvendigheden af at tænke langsigtet. Bogen arbejder grundig med tingene hele vejen igennem. Det sidste afsnit rummer en masse spændende opgaver/øvelser, som man kan bruge i sit team. Bogen er lige anvendelig for etablerede som for nye team. Den er grundig gennemarbejdet og meget inspirerende. Af Rikke Kristensen Faglærer Industri- og Håndværkerskolen Nykøbing F.

8 ANMELDELSE AF CIRSTEN JUSTESEN I "HANDELSSKOLEN" NR. 4, S , APRIL 2003 Bogen Ledelse af selvstyrende lærerteam & i selvstyrende lærerteam af Cand Psych. Sten Clod Poulsen. MetaConsult Forlag udgave, 176 s. Pris: 250 kr ((fra forlaget - rabat ved køb af flere samlet/scp) Bogen er ikke henvendt til en bestemt del af skolesystemet, men tænker tværgående og med udgangspunkt i at arbejdet som alenelærer ikke længere er tidssvarende ikke kan løse de opgaver uddannelsessystemet som et hele står overfor i dag. lærerteam er fremtidens model for at løse de mange og komplicerede opgaver som er blevet inddraget i lærergerningen. Bogen er inddelt i fem hoveddele: Første del definerer et team og specifikt det selvstyrende team. SCP har en fin pointe i at den alenearbejdende lærer kun kan overgåes i effektivitet af det selvstyrende team, hvis teamet har viljen og kompetencerne til at lede sig selv. Og netop her skelnes der kraftigt mellem at have et godt teamsamvær og at have professionelle teamkompetencer. Anden del koncentrerer sig om at argumentere for at selvstyrende lærerteam er en nødvendig udvikling af organiseringen i undervisningssektoren som det også har været i andre dele af samfundet. Tredje del handler om ledelsen i de selvstyrende lærerteam og gennemgår en række modeller som kan vælges. Ingen model er perfekt alt er relativt og afhænger af den konkrete situation lærerteamet befinder sig i. Der skal skabes en øvelseskultur og samtidig en studielæringskultur, hvor man intellekturelt kan udveksle ideer og erfaringer med og indenfor teamsamarbejdet. Fjerde del handler om ledelsen af de selvstyrende lærerteam. SCP argumenterer for at der skal langt mere fokus på udviklingsledelse end den traditionelle driftsledelse. Der skal fokus på at professionalisere lærerne til at arbejde i og med selvstyrende lærerteam.. SCP giver en række håndgribelige forslag til hvor ledelsen kan sætte ind. Femte del er dels litteraturhenvisninger og øvelselsvejledninger til konkrete teambuildingsøvelser til det selvstyrende lærerteam.. Anmelderens vurdering: SCP har skrevet en meget praktisk og inspirerende bog, som er værd at læse uanset om man er lærer, koordinator eller leder. Den historiske gennemgang og rigtig mange af de argumenter for og imod team der behandles kan man nikke genkendende til når man har arbejdet i undervisningssystemet i nogle år. Det er ikke en bog med nye og revolutionerende ideer. Snarere er det en slags argumenterende opskriftssamling på hvordan vi kan gøre det som er nødvendigt og som så mange af os har haft / har så svært ved at lykkes med: At få lærerteam til at virke i uddannelsesinstitutionerne.der er dog ingen nemme løsninger at finde. Nogle af øvelserne vil være direkte anvendelige mens andre, for anmelderen, synes at kræve et allerede udviklet professionelt team eller en konsulent som igangsætter og procesvejleder. For mig er bogen anvendelig som inspiration. Den satte tanker i gang sparkede lidt til mine holdninger om teamsamarbejde og gav ideer til hvad man som lærer og som leder kan tage fat på, hvis man tør! For der er ingen tvivl om at selvstyrende team ikke fungerer af sig selv, men der er helt sikkert muligheder for at udvikle de team vi har hvis vi vil bruge energi på det. CIRSTEN JUSTESEN

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Teamkoordinatoruddannelsen

Teamkoordinatoruddannelsen Sten Clod Poulsen / MetaConsult Teamkoordinatoruddannelsen Modul 1: Teamkoordinatoren i forhold til ledelse og team. Torsdag den 28. august 2014 Modul 2: Produktive, konstruktive og effektive teammøder.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler

Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler 1 Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler Sten Clod Poulsen, Chefkonsulent, cand. psych. MetaConsult, Fruegade 19 B, 4200 Slagelse, Tlf.31507047, www.metaconsult.dk, info@metaconsult.dk

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Program for pædagogisk weekend

Program for pædagogisk weekend G. W. Undervisning Program for pædagogisk weekend Teamsamarbejde Fredag 9.00-10.15 Velkomst og orientering v. Lederne SE-nr. 15 53 31 37 10.15-10.45 Præsentation af ideen bag weekendens program og programmet.

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1. Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT. redskaber til evaluering af klasserumsledelse

SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1. Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT. redskaber til evaluering af klasserumsledelse SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1 Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT redskaber til evaluering af klasserumsledelse SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 2 Gry Bastiansen

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014

Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014 Teamstruktur og netværksledelse - Lemvig Kommune 2014 Om mig Henrik Schelde Andersen Chefkonsulent COK hsa@cok.dk, 21 56 01 56 Formål Hvorfor? Teamstruktur og netværksledelse Skærpe fokus på ledelse af

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Hovedelementer i et samlet program for teamudvikling

Hovedelementer i et samlet program for teamudvikling Hovedelementer i et samlet program for teamudvikling 1 Teksten indeholder et anbefalet maxi-program ud fra hvilket man kan udvælge de elementer, man ønsker at begynde med. Dele af programmet kan i mange

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet

Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet Påstand Hvor introduktionen af team i den offentlige sektor blev italesat som modpol til bureaukratisering (regelstyring)

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Materiale til Pædagogisk Forum. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. den 28. april 2010. Ny organisationsstruktur

Materiale til Pædagogisk Forum. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. den 28. april 2010. Ny organisationsstruktur Materiale til Pædagogisk Forum Sygeplejerskeuddannelsen i Odense den 28. april 2010 Ny organisationsstruktur Oprettet den 28. april 2010 Dagsorden til Pædagogisk Forum 28. april 2010 kl. 12.30-15.30 15.30

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

En sammenhængende skolestart

En sammenhængende skolestart Teamserien Ulla Riisbjerg Thomsen og Mette Skov Lauritsen Teamets arbejde med En sammenhængende skolestart Teamserien redigeres af Ivar Bak Dafolo Indhold Forord... 5 Hvordan kunne en sammenhængende skolestart

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Det almenpædagogiske samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier TEAMSAMARBEJDE. Inspiration til organisering og indhold. www.gympaed-fyn.u-net.

Det almenpædagogiske samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier TEAMSAMARBEJDE. Inspiration til organisering og indhold. www.gympaed-fyn.u-net. www.gympaed-fyn.u-net.dk TEAMSAMARBEJDE Det almenpædagogiske samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier Inspiration til organisering og indhold TEAMSAMARBEJDE s. 5 s. 5 s. 5 s. 5 s. 6 s. 6 s. 7 s. 8

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09 Skoleudvikling 2008/09 1 Indsatsområder Nørreskov-Skolen Skoleudvikling 2007/08 Det pædagogiske Læringscenter (Skolebiblioteket) Udviklingsindsatsen 2007/08 har synliggjort det pædagogiske læringscenter

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Mål Får øje på jeres egne udfordringer- brændende platforme. Får et konkret eks. på, hvordan man kan organisere databaseret

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP-modellen Skoleledelse og skoleudvikling på Frøslev-Padborg skole v/skoleleder Annalise Larsen

læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP-modellen Skoleledelse og skoleudvikling på Frøslev-Padborg skole v/skoleleder Annalise Larsen Skoleledelse og skoleudvikling på Frøslev-Padborg skole v/skoleleder Annalise Larsen Baggrunden for at gennemføre udviklingsprojektet. Frøslev-Padborg skole år 2007: Mange børn med trivselsproblemer Stor

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Indledning 10 I NDLEDNING

Indledning 10 I NDLEDNING Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder:

Læs mere

Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse. 1. udgave, 1. oplag, 2012. 2012 Dafolo Forlag og forfatteren. Omslag: Lars Clement Kristensen

Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse. 1. udgave, 1. oplag, 2012. 2012 Dafolo Forlag og forfatteren. Omslag: Lars Clement Kristensen Mette stange Mette stange Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6 LÆRERVEJLEDNING: Tæt på genrer og sprog Indholdsfortegnelse Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2 De fire tekstkriterier 3 Strukturen i kapitlerne 4 Målovervejelser: Brug af logbog og portfolio

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013.

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013. Pædagogisk ledelse - et diffust begreb en konkret opgave UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013 Oplæg ved EVA Slagplan Præsentation og slagplan Om EVA s kommende evaluering af pædagogisk

Læs mere

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013 SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE Første måling, december 2013 OPLÆG FRA ULLERUP BÆK SKOLEN 1. Oplæg om LSP undersøgelsen for medarbejderne på UBS (Jan) Indledning

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring.

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Version 6.1. 28.2.2014 Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Reform med Højere Puls er et ledelsesprojekt i forbindelse med den nye skolereform og det har derfor høj

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Ledelse i en inkluderende skole

Ledelse i en inkluderende skole Forfattere Anna Marie Illum Michael Plauborg Jensen Dorte Lange Eva Leegaard Mortensen Bjarne Nielsen Stig Dahl Pedersen Karen Schmidt Poulsen Birthe Qvortrup Redaktion Evy Stokholm Bjarne Nielsen Signe

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere