Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM. 3. let reviderede udgave. Refleksions- og koordinationsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM. 3. let reviderede udgave. Refleksions- og koordinationsudvalg"

Transkript

1 Sten Clod Poulsen LEDELSE AF & I SELVSTYRENDE LÆRERTEAM 3. let reviderede udgave Ledergruppe/ lederteam lærerteam E. lærerteam A. Gensidig erfaringsudveksling eller supervision mellem to lærerteam Refleksions- og koordinationsudvalg lærerteam D. lærerteam B. lærerteam C. Viden Vejledning Argumentation Erfaringsbaseret know how Træningsøvelser MetaConsult Forlag

2

3 Anmeldelse af Sten Clod Poulsens bog Ledelse i selvstyrende lærerteam & af selvstyrende lærerteam Vi bad Kirsten Birkving (leder) og Helle B. Jensen (lærer) fra Egedalsskolen om en anmeldelse. De er er meget begejstrede for bogen og dens anvendelsesmuligheder i skolen. Bogens forfatter Sten Clod Poulsen Sten Clod Poulsen er uddannet cand. psych. med specialisering inden for psykologisk -pædagogisk forskning. Han har i mange år bl.a. haft en del konsulentarbejde indenfor uddannelsessektoren og er nu chefkonsulent i MetaConsult, som står for konsulentarbejde og kurser vedr. udvikling af kompetencer og undervisning. Sten Clod Poulsen har gennem årene skrevet en del bøger omhandlende kompetenceudvikling og lærerteam. Bogen handler, som titlen angiver, om ledelse i og ledelse af selvstyrende lærerteam ved overgangen fra det S. C. Poulsen kalder pionerfasen til professionaliseringsfasen. Bogen er IKKE en bred indføring i opstart af lærerteam, da denne fase ( pionerfasen ) anses for at være gennemlevet. Målgruppen er skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Fra pionerfasen til professionaliseringsfasen Sten Clod Poulsen betegner 1990 erne som pionerfasen, hvor mange lærere har været igennem en etablering af 2 Helle B. Jensen (tv.) og Kirsten Birkving: Man får lyst til at gå i gang med teamudvikling lige på stedet. Sten Clod Poulsen: Lærerteam og selvstyrende lærerteam har intet at gøre med modefænomener. Det er en kulturrevolution i uddannelsessystemet. En uundgåelig og nødvendig forandring af selve den grundstruktur hvori undervisningen er forankret team og har gjort sig visse erfaringer og iagttagelser omkring denne form for samarbejde. Næste trin i udviklinger er således professionaliseringsfasen, der stiller krav til kompetenceudvikling, strukturering og kvalitetsstyring omkring det selvstyrende lærerteams funktion. lærerteam bliver ifølge S.C. Poulsen rygraden og fundamentet for fremtidens uddannelsessystem, og hans forventninger til et professionelt selvstyrende lærerteam er et større team, som samlet kan løfte veldefinerede arbejdsopgaver og udviklingsopgaver og er i besiddelse af en højt udviklet organisationsansvarlighed og selvledelse. Ledelse af selvstyrende team anser han således ikke for muligt, hvis der ikke er professionel ledelse i de selvstyrende team, og ved ledelse forstås i denne sammenhæng en organisatorisk kompetence på lige fod med de faglige og professionelle kompetencer en ledelse som i højere grad bør anskues som en proces end som en fast position for en enkelt person. Let tilgængelig og overskuelig Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog med mange indskudte noter undervejs. Indholdsfortegnelsen er meget fyldig og overskuelig. Den er inddelt i 5 dele, der igen er inddelt i kapitler. De 5 dele omhandler flg. temaer: I, II: Fremlæggelse af forståelsesgrundlag og argumentationsgrundlag for betydningen af selvstyrende team. III: Ledelse i selvstyrende team Kredsbladet 3/2003 Danmarks Lærerforenings Kreds 35 og 36. nr. 3, april 2003, 24 årgang

4 IV: V : ( det professionelle lærerteams selvledelse ). Ledelse af selvstyrende team ( hvordan kan et lærerteam ledes, når det er selvstyrende ). Litteraturhenvisning samt øvelsesvejledninger til en række konkrete teambuildingsøvelser. Hver del indledes med nogle generelle overvejelser samt en oversigt over de tilhørende kapitler. Forud for hvert kapitel er der endvidere en kort indledning med præsentation og begrundelser for valg af indholdet. Bogen er som sagt sprogligt let tilgængelig og overskuelig, så man kan plukke ud alt efter behov og interesse. Vejledningerne til de mange teambuildingsøvelser i del V er meget grundige, og mange af dem ville være velegnede til en pædagogisk dag om teamudvikling. Øvelserne spænder vidt lige fra coaching af enkeltpersoner og team over kortlægning af teamets pædagogisk-metodiske profil til øvelser til forbedring af det aktuelle samarbejde i teamet. Bogens anvendelighed set med en lærers øjne På min skole har vi efterhånden i nogle år arbejdet i årgangsteam ( nu selvstyrende årgangsteam ) bestående af ca. 4 teammedlemmer. Når S.C. Poulsen taler om selvstyrende team, taler han om større grupper på 8 12 personer, da han mener 3-4 personer ikke ville kunne dække de nødvendige kompetencer og præstere den nødvendige teamudvikling. Vi har tidligere på mit arbejde berørt tanken om team på tværs af 2 årgange, og S.C. Poulsens betragtninger får mig til at overveje, om vi ikke skulle tage tanken om storteam op til fornyet overvejelse. S.C.Poulsen sætter mange tanker i gang og kommer med mange bud på, hvorledes man kan / bør udvikle teamsamarbejdet en udvikling jeg har syntes, det var svært at komme videre med og i det hele taget håndtere. Men denne bog har givet mig lyst og inspiration til, hvorledes vi ville kunne komme videre. Bogen kan således være god at have ved hånden, når man i sin års- og handleplan skal sætte målene for teamets udvikling / samarbejde. Biblioteks-og klasseteam på Egedalsskolen med konsulentbesøg. Fv. med ryggen til Marianne Merling, Vibeke Bonde, Jan Meesenburg, konsulent fra Esbjerg, Bette Illum, Helle Jensen og Martin B. Holst SCP har ret i, at opgaverne inden for undervisningssektoren efterhånden er så komplicerede, at det ikke længere er muligt for den enkelte at løse. Der er en tydelig udvikling fra den selvstyrende/privatpraktiserende lærer over en periode med en tendens til regelstyring og kontrol af den enkelte lærer til selvstyrende lærerteam. Det ledelsemæssige ansvar for trivsel og udvikling i teamene er vældig centralt i denne proces. God trivsel og udvikling skabes ved at sætte klare mål og rammer, tydeligøre gensidige forventninger og skaffe de nødvendige ressourcer. Det er her mange af os skal tage fat for at få løftet udviklingen videre. Og som SCP skriver, er det meget vigtigt med en nærværende ledelse. En ledelse, som holder sig til, og som sørger for at vær velorienteret om arbejdet i de enkelte team for det er her ressourcerne bruges og resultaterne skabes. Ledelse skal skabe mening for medarbejderne. En meget inspirererende bog Bogen er meget inspirerende, og man får lyst til at gå i gang med teamudvikling lige på stedet. Den er dog ikke, som tidligere nævnt, en håndbog i teamdannelse og indledende teamarbejde. Til denne proces findes der i litteraturlisten henvisninger til andre velegnede bøger. Bogen bør imidlertid stå på enhver Bogen er udgivet af MetaConsult, hvor den også kan bestilles direkte: MetaConsult Fruegade 19, 4200 Slagelse Tlf Ledelse af selvstyrende team set med ledelsesbriller. Bogen er en kærkommen samling af mange års erfaringer med teamsamarbejde, og læsningen sætter en række tanker i gang. skole tilgængelig for alle såvel lærere som ledere. Kredsbladet 3/2003 1

5 1 Gymnasierelevant omtale af bogen om ledelse af & i selvstyrende lærerteam Bogen er omtalt på side 7-8 i: Heimbürger, H. & Krogh, O. (Gymnasiekonsulenter på Amtscentret) "Fagteamet i det nye gymnasium og hf," København. Amtscentret for Undervisning, November 2004, 11 s. (A4). Telefon Det følgende er citat: 3. Uddybende diskussioner a. Alenelærer og teamlærer Sten Clod Poulsen har i sin anbefalelsesværdige bog: Ledelse af og i selvstyrende lærerteam (MetaConsult Forlag 2004) nogle spændende tanker om alenelærerens kvaliteter og de forhold, som gør det nødvendigt, at alenelæreren også udvikler sig til teamlærer ved siden af sin rolle som alenelærer: "Men samfundet skylder den enkeltarbejdende lærer stor anerkendelse. Det er den alenearbejdende lærer, som gennem generationers solid fagrettet undervisning har skabt grundlaget for hele det moderne uddannelsessystem. Og det er den alenearbejdende lærer som med sin tidseffektive arbejdsmåde gør det nuværende uddannelsessystem økonomisk muligt. Mange moderne erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner søger i dag med lys og lygte efter medarbejdere som er lige så selvstændige, så selvdisciplinerede og så selvledende som danske lærere er. I ingen andre virksomheds- eller institutionstyper har man i det forløbne århundrede kunnet nøjes med kortfattede skriftlige anvisninger i form af cirkulærer, bekendtgørelser og læseplaner, hvorefter medarbejderen klarede resten selv. Tværtimod har der været brug for omfattende og kostbare ledelsessystemer og kontrolapparater for at skabe den nødvendige organisering af medarbejdergruppernes arbejde. I uddannelsesinstitutioner og skoler har lærerne ordnet alt dette selv." "Det, som nu sker - og som må ske - er at der tilføres en kompletterende professionalisme - teamprofessionaliseringen - som sammen med "enkeltarbejdskompetencen" kan skabe den nye helhed og indre fornyelse, som uddannelsessystemet har brug for." (2. udg. s. 14) De opgaver, som Sten Clod Poulsen mener er uløste i en undervisning, som er baseret på alenelæreren, er: 1. Udviklingen af lærerkompetencer gennem undervisning og vejledning, herunder - Udvikling af kvaliteten i undervisningen - Materialeudvikling og fagudvikling - Opbygning af samarbejdskompetencer hos lærerne - Samlet handlen overfor vanskelige elever og hold - Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen 2. Skoleudvikling, herunder - Orientering mod helheden - Aflastning af ledelsen 3. Gennemførelse af komplekse uddannelsesreformer, herunder - Praktisk implementering af reformer, f.eks. hf- og gymnasiereformen - Dialog med omverdenen om reformerne

6 - Dokumentation og evaluering af reformerne 2 4. Psykisk arbejdsmiljø og lærertrivsel, herunder - Forebyggelse og helbredelse af udbrændthed og professionel stagnation (2. udg. s. 23) (SCP: Hertil føjer konsulenterne nogle vigtige spørgsmål: ) Fra alenelærer til faglærer: Spørgsmål til diskussion i fagteamet af Clod Poulsens synspunkter: 1) Er teamet enig i synspunkterne? 2) Forudsætter de uløste opgaver et team for at blive løst, eller løses de bedre på en anden måde? 3) Hvilke af de uløste opgaver er det fagteamets ansvar at arbejde med, og hvilke ligger naturligt i klasseteamet eller andre steder? 4) Hvilket samspil mellem alenelæreren, forskellige team og skoleledelsen er optimalt for løsningen af de uløste opgaver? Nedskriv en konkret skitse til fordeling af ansvarsområder, ressourcer og til samspillets former. Anden gymnasierelevant omtale Bogen, og en vigtig figur om fordelingen af mødetiden i lærerteamet, er også omtalt i: Den almenpædagogiske arbejdsgruppe, Teamsamarbejde - inspiration til organisering og indhold (Det almenpædagogiske samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier) Fyns Amt. 24 s. maj Hæftet kan findes her:

7 Her og på næste side findes to anmeldelser af en bog skrevet af Sten Clod Poulsen om "Ledelse af selvstyrende lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam". Bogen er i 2012 udgivet i en 3. let revidere udgave som udprint i ringbind hhv. på CD. Den er på 236 sider - heraf 67 sider teambuildingøvelser. Bogen sælges fra forlaget til en pris af 295 kr. plus forsendelse 65 kr. dtl & LvA, nr 5, 2003 s. 22 Ledelse af selvstyrende lærerteam & i selvstyrende lærerteam. Sten Clod Poulsen. Kan købes fra: MetaConsult Forlag, 176 s. 250 kr plus forsendelse 55 kr. Forfatteren tager fat på et af de helt store emner inden for undervisningsverdenen og andre virksomheder. Det store spørgsmål er: Hvordan organiserer vi os, og hvordan får vi løst opgaverne? Forfatteren gennemgår grundigt barrierer og faldgruber, som man skal være opmærksom på. Vi har i mange år brugt ord som selvstyrende grupper/lærerteam, og mange er vel også af den opfattelse, at sådanne har man arbejdet i og gjort det på en udmærket måde. Men kravene skærpes, når man ser på, hvilke forventninger, der er til en sådan gruppe. Og det er absolut ikke blevet lettere med de mange sammenlægninger og fusioner. Bogen kommer hurtigt ind på opgavefordelingen mellem lærerne i et team og ledelsen. Det er ledelsens opgave at skabe helhed og drift og sammensætte de enkelte team på en sådan måde, at der ikke skabes superteam eller skrotteam. Team skal dannes ud fra, hvilken opgave der skal løses. Bogen er bygget meget overskueligt op; starter med en grundig, overordnet gennemgang af, hvilke forventninger og krav, man skal stille til et selvstændigt lærerteam. I andet afsnit tages der fat på argumenter for denne arbejdsform - fordele og begrænsninger. Det tredie afsnit, det som jeg personlig har fundet meget inspirerende at læse, tager fat på ledelse i det selvstændige team, koordination af de forskellige grupper samt kompetenceudvikling i team. Fjerde del handler om ledelsens opgaver. Her lægges vægt på Udviklingsledelse og nødvendigheden af at tænke langsigtet. Bogen arbejder grundig med tingene hele vejen igennem. Det sidste afsnit rummer en masse spændende opgaver/øvelser, som man kan bruge i sit team. Bogen er lige anvendelig for etablerede som for nye team. Den er grundig gennemarbejdet og meget inspirerende. Af Rikke Kristensen Faglærer Industri- og Håndværkerskolen Nykøbing F.

8 ANMELDELSE AF CIRSTEN JUSTESEN I "HANDELSSKOLEN" NR. 4, S , APRIL 2003 Bogen Ledelse af selvstyrende lærerteam & i selvstyrende lærerteam af Cand Psych. Sten Clod Poulsen. MetaConsult Forlag udgave, 176 s. Pris: 250 kr ((fra forlaget - rabat ved køb af flere samlet/scp) Bogen er ikke henvendt til en bestemt del af skolesystemet, men tænker tværgående og med udgangspunkt i at arbejdet som alenelærer ikke længere er tidssvarende ikke kan løse de opgaver uddannelsessystemet som et hele står overfor i dag. lærerteam er fremtidens model for at løse de mange og komplicerede opgaver som er blevet inddraget i lærergerningen. Bogen er inddelt i fem hoveddele: Første del definerer et team og specifikt det selvstyrende team. SCP har en fin pointe i at den alenearbejdende lærer kun kan overgåes i effektivitet af det selvstyrende team, hvis teamet har viljen og kompetencerne til at lede sig selv. Og netop her skelnes der kraftigt mellem at have et godt teamsamvær og at have professionelle teamkompetencer. Anden del koncentrerer sig om at argumentere for at selvstyrende lærerteam er en nødvendig udvikling af organiseringen i undervisningssektoren som det også har været i andre dele af samfundet. Tredje del handler om ledelsen i de selvstyrende lærerteam og gennemgår en række modeller som kan vælges. Ingen model er perfekt alt er relativt og afhænger af den konkrete situation lærerteamet befinder sig i. Der skal skabes en øvelseskultur og samtidig en studielæringskultur, hvor man intellekturelt kan udveksle ideer og erfaringer med og indenfor teamsamarbejdet. Fjerde del handler om ledelsen af de selvstyrende lærerteam. SCP argumenterer for at der skal langt mere fokus på udviklingsledelse end den traditionelle driftsledelse. Der skal fokus på at professionalisere lærerne til at arbejde i og med selvstyrende lærerteam.. SCP giver en række håndgribelige forslag til hvor ledelsen kan sætte ind. Femte del er dels litteraturhenvisninger og øvelselsvejledninger til konkrete teambuildingsøvelser til det selvstyrende lærerteam.. Anmelderens vurdering: SCP har skrevet en meget praktisk og inspirerende bog, som er værd at læse uanset om man er lærer, koordinator eller leder. Den historiske gennemgang og rigtig mange af de argumenter for og imod team der behandles kan man nikke genkendende til når man har arbejdet i undervisningssystemet i nogle år. Det er ikke en bog med nye og revolutionerende ideer. Snarere er det en slags argumenterende opskriftssamling på hvordan vi kan gøre det som er nødvendigt og som så mange af os har haft / har så svært ved at lykkes med: At få lærerteam til at virke i uddannelsesinstitutionerne.der er dog ingen nemme løsninger at finde. Nogle af øvelserne vil være direkte anvendelige mens andre, for anmelderen, synes at kræve et allerede udviklet professionelt team eller en konsulent som igangsætter og procesvejleder. For mig er bogen anvendelig som inspiration. Den satte tanker i gang sparkede lidt til mine holdninger om teamsamarbejde og gav ideer til hvad man som lærer og som leder kan tage fat på, hvis man tør! For der er ingen tvivl om at selvstyrende team ikke fungerer af sig selv, men der er helt sikkert muligheder for at udvikle de team vi har hvis vi vil bruge energi på det. CIRSTEN JUSTESEN

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dette er en publikation fra MultiMedieforlaget og konsulentvirksomheden MetaConsult, Fruegade 19, 4200 Slagelse. Telefon 58 50 02 44.

Dette er en publikation fra MultiMedieforlaget og konsulentvirksomheden MetaConsult, Fruegade 19, 4200 Slagelse. Telefon 58 50 02 44. Sten Clod Poulsen Lærerteam giver sammenhængende skoleudvikling Indholdsfortegnelse findes på side 59 Dette er udgave 2 e af teksthæftet Copyright, Sten Clod Poulsen Slagelse, DK-4200,1996. Sten Clod Poulsen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere