Proceslederuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proceslederuddannelsen"

Transkript

1 Proceslederuddannelsen i DI s egen lederuddannelse gennem 10 år

2 Proceslederuddannelsen Målrettet udvikling af centrale lederkompetencer skaber forretningsmæssige resultater og trivsel på arbejdspladsen

3 Gode resultater kommer af god ledelse God ledelse er afgørende for vækst. Derfor er det med stor glæde, at vi på tiende år kan tilbyde i DI s store succes - Proceslederuddannelsen. Arbejdet med komplekse produktionsanlæg, håndtering af skiftehold samt klima-, energi- og miljøhensyn stiller store krav til ledelse. Således har vi en fælles interesse i at udvikle kompetente ledere, der formår at løfte netop de opgaver, procesindustrien nu og i fremtiden står overfor. På Cheminova har vi siden Proceslederuddannelsens start, uddannet procesledere med aldeles gode resultater. Dem, vi har fået tilbage, er ledere med ny viden, ny adfærd og en ny holdning til ledelse. Dette sætter et markant præg på medarbejderne, som trives bedre, hvormed effektiviteten højnes, og de rigtig gode resultater skabes. Ledere skal klædes ordentligt på til at møde nu- og fremtidige udfordringer. Dette gøres ved at give dem optimale forudsætninger for at lede virksomhedens mest værdifulde ressource, nemlig medarbejderne. Jeg håber, at I vil tage godt imod denne pjece om Proceslederuddannelsen, som er et unikt tilbud til lederne i vores branche. Med venlig hilsen Niels Morten Hjort Senior Vice President - Cheminova A/S Formand for Udgivet af i DI Oktober 2009 Redaktion: Christine Bernt Henriksen og Jens Hannibal Design: OP - a creative agency Tryk: Kailow Graphic A/S Måned/År: Oktober 2009 ISBN:

4 Indhold Hvorfor vælge Proceslederuddannelsen?...8 Deltagernes og virksomhedens udbytte...9 Et aktivt forløb...9 Målgruppe for uddannelsen...9 fra start til slut...10 Inden modul Under forløbet...11 Efter hvert modul...11 Modul 1: Lederrollen i procesindustrien...12 Formål...13 Resultat...13 Modul 2: Ledelsesværktøjer...14 Formål...15 Resultat...15 Modul 3: Effektiv kommunikation...16 Formål...17 Resultat...17 Modul 4: Vanskelige ledelsessituationer...18 Formål...19 Resultat...19 Modul 5: Coaching og problemløsning...20 Formål...21 Resultat...21 Netværk...22 Om det praktiske...24 Hvordan foregår det?...24 Hvor foregår det?...24 Hvad koster det?...24 Hvis du har spørgsmål...24 Historie...25 Disse virksomheder har haft medarbejdere på Proceslederuddannelsen

5 Hvorfor vælge Proceslederuddannelsen? Deltagernes og virksomhedens udbytte Proceslederuddannelsen er et tilbud til virksomheden, som satser på vækst gennem kompetent ledelse og medarbejdertrivsel. Deltagerne bliver rustet med ny viden og en ny holdning til ledelse, der sætter dem i stand til at anvende den nye viden konstruktivt. Mere kompetent ledelse betyder større effektivitet og bedre trivsel. Og det sætter et tydeligt præg på bundlinjen. Et aktivt forløb Gennem uddannelsen får deltagerne kendskab til forskellige redskaber inden for ledelse på såvel teoretisk, som praktisk plan. Og med hinanden som sparringspartnere både under og efter forløbet bliver redskaberne integreret i det daglige arbejde. Udover dannelsen af et professionelt netværk, styrkes forløbet yderligere gennem den aktive dialog mellem den enkelte deltager og dennes chef, der foregår efter hvert modul. Målgruppe for uddannelsen Proceslederuddannelsen er målrettet ledere i procesindustrien med dagligt, direkte ledelsesansvar. Det kan være vidensmedarbejdere, linjeledere, sektionsledere, teamledere, værkførere, produktionschefer eller fagledere i virksomheder med kompleks teknologi, skiftehold og/eller særlige miljø- og energiudfordringer. 9

6 Virksomhed...fra start til slut Inden modul 1 Orientering om uddannelsen Gensidig forventning Leder Kursusbeskrivelse, jobbeskrivelse og koordinering af udviklingsplan Afstemning af gensidige forventninger om udbytte mellem deltager og deltagers chef Tilrettelæggelse af træning under og efter kurset mellem deltager og chef Lederprofil og introduktion Viden og ledelsesværktøjer Ledelseskommunikation Håndtering af vanskelige ledelsessituationer Under forløbet Udgangspunkt i deltagernes dagligdag og erfaringer Introduktion til ny viden og ledelseskoncepter Træning af nye ledelsesværktøjer Feedback på præstationer Rum for refleksion Midtvejsmøde med deltagerens chef Efter hvert modul Opfølgende møde mellem deltager og chef Træning af det lærte på virksomheden Ajourføring af udviklingsplan Coaching og problemløsning ØGET LEDELSESKRAFT TRIVSEL BUNDLINJE-RESULTATER 11

7 Proceslederen Lederrollen i procesindustrien Introduktion til uddannelsen Personlighedsprofil Personlig lederprofil med udviklingsområder Teambuilding Motivation Organisationsforståelse i procesindustrien Formål Forløbet starter med at skabe de optimale forhold for videre læring og etablere udgangspunktet for lederens udvikling som en kontinuerlig proces. Gennem teambuilding lærer deltagerne hinanden at kende og føler sig motiverede til at komme på banen. For selvom teori er et vigtigt element, kommer klasseundervisningens substans fra eksempler, som deltagerne selv leverer. Dette gør, at uddannelsen får størst mulig relevans for deltagerne. Resultat På baggrund af personlighedsprofilen og kortlægning af personlig lederstil har deltagerne en klar fornemmelse af, hvor der kan sættes ind for at skabe ændringer i den enkeltes ledelsestaktik. Deltagerne er i stand til at anskue organisationen og især medarbejderne mere nuanceret og kan dermed allerede foretage konstruktive ændringer i lederadfærden efter første modul. Som hold har kursisterne gennem teambuilding og socialt samvær lært hinanden at kende og føler sig derfor trygge og motiverede. Dette giver mulighed for at dele ud af og diskutere indbyrdes erfaringer, og derved etablere det fundament, som skal bære det fremtidige netværk. Jens Schelde-Rasmussen, Produktionsleder, Phønix Tag Kurset har lært mig at se, hvad en leder skal kunne i fremtiden. Jeg er blevet mere bevidst om min lederrolle og har brugt kurset til at finde stærke og svage sider af mig selv. Dette kursus har gjort mig til en mere kompetent leder. Brian Laustsen, Vagtmester, Kommunekemi a/s At få præsenteret min egen profil og lære den at kende er meget givende. Både til at forklare mig selv, som jeg er, men også som øjenåbner til at se, at i nogle situationer vil det være givende at bevæge sig i en anden retning. 13

8 Formål På Modul 2 tilføres ny viden, der er nødvendig for at kunne ændre lederadfærd. Modulet er et værktøjskursus, der sætter deltagerne i stand til at reflektere over og tage nye, mere effektive metoder i brug, når medarbejderne skal ledes. Ledelsesværktøjer Ledelsesret- og pligt Situationsbestemt ledelse Beslutningsprocesser Rekrutterings- og ansættelsessamtaler For at sikre at effekten af læringen forankres i den enkeltes lederstil, bliver deltagerne udfordret på deres lederroller og faglige kompetencer gennem oplæg og øvelser. På denne måde opnås en fornuftig balance mellem teori og praksis, der gør, at lederen hurtigt formår og føler sig sikker på at anvende de nye værktøjer. Resultat Deltagerne har udbygget deres viden og trænet en række vitale ledelsesværktøjer. Dermed åbnes for en mere bevidst og effektiv tilgang til ledelse. Derudover, har deltagerne fået en klar forståelse for, hvordan den danske model for arbejdsmarkedet fungerer samt hvilke rammer og muligheder, det sætter for ledelse i procesindustrien. Delegering Tids- og målstyring Klaus H. Olesen, Sektionsleder, H. Lundbeck A/S Jeg er mere bevidst om de virkemidler, jeg har til rådighed som leder, og jeg har igennem forløbet taget de værktøjer, som jeg har fundet brugbare, med hjem til daglig brug i virksomheden. 15

9 Formål Kommunikation er en af de allervigtigste lederegenskaber, der findes. På modul 3 udbygges derfor deltagernes kompetencer og forståelse for netop dette område. Da kommunikation grundlæggende er et individuelt anliggende, trænes deltagerne og får feedback på personlig kommunikationsstil. Basal viden om kommunikation Lytte- og spørgeteknik Assertionstræning Effektiv kommunikation Præsentationsteknik Perception For at gøre det mere anvendeligt, brydes det fulde kommunikationsspektrum ned i mindre størrelser. Dette skaber grobund for, at deltagerne kan udvikle deres kommunikationsevner gennem mindre, men sikre ændringer. Resultat Deltagerne har forståelse for og kan anvende en mere effektiv kommunikationsform, der sikrer korrekt forståelse og som bibeholder kommunikationspartnerens interesse i dialog. Deltagerne får en tilbagemelding på deres præsentation, som også bliver filmet. Dermed har deltagerne mulighed for at udnytte medkursisternes åbne og umiddelbare vurdering af hinandens præstationer og med deres forslag til forbedringer er lederen endnu bedre rustet, næste gang et budskab skal kommunikeres til medarbejderne. Eksternt indlæg om relevant tema Sidste dag på modul 3 er deltagerens chef inviteret på besøg til frokost. Der bliver gjort status på forløbet, og det tilrettelægges, hvordan de forbedrede lederkompetencer bedst kan udnyttes. Lars Nielsen, Leder for Energianlæg, BASF A/S Som leder med flere år på bagen, er der flere af værktøjerne, som kunne være brugt til at løse opgaver i min virksomhed, hvis jeg havde kendt dem noget før. Erik Pedersen, Afdelingsleder Produktionsforberedelse, Kommunekemi a/s Kurset har givet mig selv et rigtig godt indblik i, hvordan andre mennesker opfatter mig som person, og hvordan jeg reagerer i forskellige ledelsesmæssige såvel som menneskelige situationer. 17

10 Formål Deltagerne har indtil nu beskæftiget sig med normale ledelsessituationer. Nu skal lederkompetencerne udbygges til også at kunne håndtere vanskelige ledelsessituationer. Vanskelige samtaler generelt Advarsler Afskedigelser Konflikthåndtering Stresshåndtering Vanskelige ledelsessituationer Ved vanskelig forstås, at der sker noget utilsigtet, som lederen ikke kan tillade fortsætter. På modul 4 introduceres og trænes forskellige metoder, der sætter deltagerne i stand til på en effektiv måde at rette op på misforholdet. Ydermere trænes også den følsomme situation, som f.eks. at gennemføre en afskedigelsessamtale ligesom deltagerne beskæftiger sig med håndtering af konflikter og stress. Resultat Deltagerne kan skelne mellem, hvornår man kan og bør inddrage medarbejderne i at påtage sig en korrekt/acceptabel adfærd, og hvornår man som leder skal kræve en adfærdsændring. Gennem træning af forskellige situationer får deltagerne også konstruktiv feedback fra deres medkursister. Læringen bliver dermed bedre rodfæstet, og deltagerne er betydeligt bedre klædt på til at håndtere vanskelige ledelsessituationer. Deltagerne har nu en viden om forskellige tilgange til at håndtere konflikter og stress. Alex Jakobsen, Maskinmester/Teknisk Indkøber, BASF Health & Nutrition A/S Jeg har haft stort udbytte af at lære om konflikthåndtering, mediation, den vanskelige samtale og coaching. 19

11 Formål På modul 5 udbygges deltagernes indsigt i virksomhedens mission, vision, strategi og grundlæggende værdier. Desuden gennemgås fænomenet Coaching hvornår det er effektivt, og hvornår man skal undlade at bruge dette værktøj. Coaching trænes for at demonstrere effekten, og for at bringe deltagerne et skridt nærmere i at kunne bruge det i den daglige ledelse. Værdibaseret ledelse Systematisk Coaching Personlig feedback Personlig handlingsplan Coaching og problemløsning Deltagerne har efterhånden været sammen i længere tid, og der er dannet indbyrdes billeder af folks personlighed. Dette er vital viden for deltagernes videre personlige udvikling, og der bruges derfor tid på personlig feedback samt udarbejdelse af handlingsplan. Resultat Ved modulets afslutning har deltagerne fået koblet deres lederkompetencer sammen med virksomhedens værdier m.v. og er derfor i højere grad i stand til at formidle klare målsætninger til medarbejderne, som vil føle en større motivation og engagement. Deltagerne er blevet væsentlig klogere på den måde man som leder påvirker sine omgivelser og kan derfor udarbejde en personlig handlingsplan for, hvor og hvordan, der skal fokuseres på det fremtidige arbejde i virksomheden. Allan Borreskov, Driftsingeniør - Teamleder, Nordic Sugar A/S Samtlige områder inden for ledelse bliver berørt på dette kursus. Man får en god ballast til det videre forløb i ens udvikling som leder i virksomheden og i samspil med sin chef. Torben R. Jensen, Sektionsleder, H. Lundbeck A/S Jeg føler virkelig, at jeg har fået en platform, som jeg kan udvikle mig på (...) det bedste kursus jeg nogensinde har deltaget i. 21

12 Netværk Etableringen af netværk og de muligheder, det medfører, er et centralt element i kurset. Efter endt uddannelsesforløb faciliterer det første netværksmøde, hvorefter det er op til deltagerne at holde kontakten ved lige. Sammenholdet på de hold, der indtil nu har været gennem uddannelsesforløbet, har vist sig at række langt ud over blot kursusdagene. Sparring med andre ledere, venskab og sjov er grundpillen i det sammenhold, der skabes under og efter forløbet. Elisabeth Dolmer, Processpecialist, LEO Pharma A/S Medkursisterne har vist sig at være 16 nye venner. Venner med hver deres bagage og erfaring at dele ud af. Hver deres input til løsningen på et givent problem. Claus Danielsen, Værkfører, BASF Health & Nutrition A/S Kurset har givet mig en masse venner med det samme mål, nemlig at blive en bedre leder, og jeg ser frem til et godt netværk. 23

13 Om det praktiske Hvordan foregår det? Lederudviklingsforløbet gennemføres over fem moduler med ca. 1 måneds mellemrum. I alt 16 dage. Holdet mødes yderligere til en netværksdag umiddelbart efter kursets afslutning. Hvor foregår det? Forløbet afholdes på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge, som ligger tæt ved Nyborg på Fyn. Hvad koster det? For s medlemmer koster uddannelsen DKK per person, idet der ydes tilskud på DKK per person. For alle andre koster uddannelsen DKK per person. NB! Der kan forekommer justeringer i 2010 på baggrund af prisudviklingen. Hvis du har spørgsmål Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere uddybning og information vedr. Proceslederuddannelsen. Christine Bernt Henriksen, på: / tlf Eller Historie Konsulenterne Proceslederuddannelsen blev udviklet i slutningen af 1990 erne af konsulenten Michael Olsen i samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af. Michael Olsen har siden været underviser på samtlige proceslederhold. Ud over ham, er der yderligere én gennemgående underviser på Proceslederuddannelsen. Kvalitetskontrol og udvikling Siden første proceslederhold tilbage i 1999 har arbejdsgruppen i løbende kontrolleret, at Proceslederuddannelsen fortsætter med at være en uddannelse af højeste kvalitet. Denne gruppe består af ledelsesrepræsentanter fra procesindustrielle danske virksomheder. Da medlemmerne i gruppen er repræsentanter fra s virksomheder, giver de friske input om, hvad der rører sig i procesindustrien. Det er også gruppens opgave og ansvar at følge med i udvikling af indhold samt deltagernes evalueringer af uddannelsen. Om er en forening for virksomheder med komplekse produktionsanlæg, der vil indgå i et aktivt arbejdende, politikskabende virksomhedsnetværk under DI. styrker medlemsvirksomhedernes konkurrencekraft ved at skabe rammerne for et stærkt praktisk fællesskab. Michael Olsen, Betterways på: / tlf Se også s hjemmeside på: proces.di.dk Gl. Vindinge 25

14 Carsten Christensen, Sektionsleder, LEO Pharma A/S Konsulenterne udviser MEGET stor kompetence, stort engagement. Dejlige mennesker at omgås. Fantastisk, at vi kommer så tæt på hinanden. Anders Kristiansen, IT manager, Danisco A/S Grinsted Kurset har givet mig mere end forventet i form af den åbne, brede kommunikation mellem kursister og instruktører. Brian Lausten, Vagtmester, Kommunekemi a/s Yderst professionelle konsulenter, som har givet mig utroligt meget - yderst behageligt selskab. Disse virksomheder har haft medarbejdere på Proceslederuddannelsen 27

15 - En del af DI 1787 København V Tel: proces.di.dk

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere