Nye veje til den gode forflytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje til den gode forflytning"

Transkript

1 TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed

2 Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første dag på Gådevæget side 5 Forflytig og kultur side 6 Kom videre med jeres forflytigspraksis side 10 De gode forflytig i praksis side 13 Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 Købehav K Udgivet jui 2008 Tekst: Kaia Nielse, Helle Rebie, Alecta A/S, Peter Kligeberg, Arbejdsmiljøsekretariatet Layout: A Scales, Trojka Foto: Thomas Sødergaard, Periskop Tryk: P. J. Schmidt Grafisk ISBN: Varer. : Styregruppe bag dee pjece består af: Erik Nygaard, FOA Fag og Arbejde Prebe Meier Pederse KL Helle Bieghel Bauhøj Dask Sygeplejeråd Kirste Rosestad Socialpædagogere Susa Kraker Daske Fysioterapeuter Susa Warmig Daske Regioer Ruth Nielse Daske Regioer Rudy Larse FOA Fag og Arbejde

3 Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Dee pjece heveder sig til ledere og asatte på botilbud. Pjece giver e række ideer til, hvorda I tri for tri udvikler e god forflytigspraksis, ved at arbejde aktivt med kulture på jeres arbejdsplads. Arbejdspladses kultur er alt det sagte og usagte, der opstår mellem kolleger på e arbejdsplads. Kulture ka fx læses i de måde ma er samme på år ma spiser frokost, måde ma samarbejder på eller de måde ma oplærer ye medarbejdere. Arbejdspladskulture er således de fælles forståelse af, hvorda ma fortolker det, der sker på es arbejdsplads. Pjeces tilgag er, at arbejdspladses kultur har betydig for de måde forflytig af beboere sker på. Forbedriger af forflytigspraksis må derfor sætte lup på kulture, og arbejde kokret med dee. samarbejde, ledelse og måde at tilrettelægge arbejdet på og hvor ma arbejder med forflytig som et foradrigsprojekt. I pjece fider I idéer til, hvorda I på e ekelt og struktureret måde ka arbejde med de gode forflytig i et kulturperspektiv og ved at iddrage alle medarbejdere. Ideere udfoldes og forklares yderligere på BAR SoSus hjemmeside Pjece og det idhold der kytter sig hertil på hjemmeside, bygger på erfariger fra e række udvikligsprojekter på botilbud, hvor både medarbejdere og ledere har deltaget. Forflytig i et kulturperspektiv er e aderledes måde at askue forflytig på, hvor ma bl.a. ser på

4 Nye veje til de gode forflytig

5 Nye veje til de gode forflytig Lies første dag på Gådevæget Lie er yuddaet social- og sudhedshjælper. Hedes første job som uddaet er på botilbudet Gådevæget, et tilbud for vokse med vidtgåede fysiske og psykiske hadicap. Da Lie startede, fik hu e itroduktio i brug af hjælpemidler og de grudlæggede forflytigstekikker. Botilbudet sætter e ære i at være på forkat med hjælpemidler, og Lie syes da også, at der er alle de hjælpemidler, som hu har brug for. På grud af sygdom følger Lie ku e kollega i to dage. Hu idgår u i vagtplae på lige fod med de adre kolleger, selv om hu ikke føler sig helt tryg ved arbejdsrutiere, forflytig af de tugeste beboere og hu keder edu ikke beboeres rutier og måder at reagere på. I dag har Lie derfor brug for hjælp til at forflytte Grethe fra seg til kørestol, og gere hjælp fra é som ka være med til at tyde Grethes øsker og behov. Lie forlader Grethe for at lede efter e kollega, som ka hjælpe. De første Lie møder, står midt i e segevask, og Lie vil derfor ikke forstyrre. Efter oget tid lykkes det edelig Lie, at få hjælp af e løst tilkyttet vikar. Grethe smågræder, og Lie er u bagud med de adre beboere. Da Lie seere skal vaske og forflytte Joh, klarer hu det selv. I frokostpause spørger Lie kollegere, hvorda ma spørger om hjælp og hvorda ma fider ud af, om ma forflytter beboere på de rigtige måde. Lies kollegaer fortæller, at det vi plejer er, at vi først prøver selv, og hvis ikke dette lykkes, kalder vi på e af kollegere, som altid vil være parat til at hjælpe. Kollegae fortæller videre at alle vist ok har deltaget i et ½ dags kursus med udervisig i forflytigstekik e gag om året. Fortællige fra Gådevæget illustrerer botilbudets kultur, år det gælder samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, lærig og videdelig samt oplærig af yt persoale. Historie viser både, hvorda samarbejde fortolkes forskelligt og hvorda lærig sker idividuelt frem for kollektivt, heruder hvilke betydig oplærig tillægges i ord og i hadlig. Sakke over frokoste viser edvidere oget om, hvorda samtale og måde at drøfte et eme på er præget af "vi plejer" mere ed af refleksio og videdelig.

6 Nye veje til de gode forflytig Forflytig og kultur Arbejdspladses forflytigspraksis er påvirket af de kultur, de udspiller sig i. Mage af de træk der ligger i kulture, ka påvirke de måde ma forflytter beboere på arbejdspladse. De gode forflytig hadler ikke ku om hjælpemidler og istruktio. De hadler også om arbejdspladses holdiger til sudhed, de måde hvorpå ma forstår det gode samarbejde, lærig og videdelig, støtte fra kollegere og de måde ma tilrettelægger arbejdet m.m. E række projekter har vist, at der ka udskilles områder, som især har betydig for arbejdspladses måde at forflytte beboere på. Når ma ser på de områder og udersøger sammehæge mellem arbejdspladses kultur og forflytigspraksis, ka der være mage måder at fortolke de på. De tig vi siger og gør, ka have forskellig betydig afhægig af hvilke "briller ma ser med og hvem der kigger. Områdere fremgår af blomste på side 7. Blomste viser de områder, der har betydig for arbejdspladses forflytigspraksis. Hvad er e arbejdspladskultur? E arbejdsplads kultur er de møstre af fælles atagelser, overbevisiger og værdier, som arbejdspladses ledelse og medarbejdere hadler udfra, og som giver meig til de aktiviteter og hadliger, der sker sig på arbejdspladse. Kulture kommer bladt adet til udtryk i hverdage ved de talrige sylige/usylige og skreve/uskreve "regler" for, hvorda ma hadler og reagerer i bestemte situatioer, fx i forbidelser med forflytig af beboere.

7 Nye veje til de gode forflytig Samarbejde & kommuikatio Sudhed & faglighed Vide & uddaelse Fysiske rammer De gode forflytig Ledelse & støtte Arbejdsorgaiserig & tilrettelægig Mål og retigsliier for forflytig Hjælpemidler Kulturblomste 1 Ledelse og støtte Ledelses beslutiger og måde at drøfte arbejdspladses forflytigspraksis på, er vigtig for medarbejderes holdiger og hadliger i forbidelse med forflytiger. Det ka være udtryk for e visioær åbe måde at lede på. Omvedt ka det være demotiverede for medarbejdere, hvis ledelse ikke følger op på dette arbejde, me overlader det til medarbejdere, og ka således udtrykke e ikke-hadligsorieteret ledelseskultur. Det var det idtryk Lie fik, da hu begydte på Gådevæget. 2 Samarbejde og kommuikatio De måde hvorpå medarbejdere samarbejder og taler samme er vigtig for lyste til at lave aftaler om at hjælpe hiade i kokrete forflytigssituatioer. Taler ma godt samme, får ma lettere lyst og mod til at give hiade feedback. Hvis fx medarbejdere arbejder meget alee ude mege faglig dialog i løbet af dage, ka det være udtryk for e kultur, hvor ma er "sig selv ok". Omvedt ka det også være udtryk for, at alle er meget selvstædige og vægter samværet med beboere højere ed samarbejdet og dialoge med kollegaer.

8 Nye veje til de gode forflytig 3 Vide & uddaelse Det er vigtigt at have vide om forflytigspricipper og -tekikker, for at ma ka forflytte beboere på e forsvarlig måde. På e arbejdsplads ka de ekelte fx selv have asvaret for ege lærig eller også ka uddaelse foregå ude for arbejdspladse uafhægigt af kollegaer, som det var tilfældet på Gådevæget. Lærig ka også ske samme med kollegaer, hvor forflytiger drøftes i hverdage og sker i tilkytig til de fælles arbejdsopgave. 4 Hjælpemidler Hjælpemidler er vigtige i forhold til at skåe sig selv. De skal være tilgægelige og medarbejdere skal være fortrolige med at bruge dem. Omfag, vedligehold og stadard af hjælpemidler ka sigalere, at der er tale om e modere arbejdsplads, hvor medarbejderes arbejdsredskaber og sudhed ases som vigtige. Hvis hjælpemidlere er forældede eller er gemt af veje, ka det være udtryk for, at arbejdspladse ikke har sudhed som e værdi i dagligdage. 5 Fysiske rammer Gode arbejdsstilliger kræver gode fysiske rammer. Er der plads omkrig beboere og er der ryddet op omkrig seg, toilet og bad er rammere for de gode forflytig skabt. Er rammere omkrig beboere fx præget af orde med plads til gode arbejdsstilliger for medarbejdere, ka det fx sigalere, at medarbejderes helbred vægtes. Me det ka omvedt også være udtryk for e høj oprydigsdiscipli bladt medarbejdere. 6 Mål og retigslijer for forflytig Fælles mål, holdiger og retigslijer er vigtigt hvis ma vil skabe e fælles og esartet praksis omkrig forflytiger. Ma ka fx hæge retigslijer og procedurer for de gode forflytig op som opslag. Det ka være udtryk for, at forflytig har stor betydig, og at forflytigere følger fælles retigslijer. Me det ka omvedt også tolkes, som at forflytig ikke vægtes højt, og at ledelse i afmagt demostrerer des betydig ved at hæge opslag op. 7 Sudhed og faglighed Pleje må ikke ske på bekostig af es eget helbred og omvedt. Hvis medarbejdere kosekvet vælger at bruge beboeres ege ressourcer, ka det været et udtrykt for e kultur, hvor ma er opmærksomme på at skåe sig selv. Samtidig er det også udtryk for, at arbejdspladse har e faglighed, hvor beboeres udviklig vægtes. Omvedt hvis holdige er, at avedelse af hjælpemidler er syd for beboere, ka det være udtryk for, at de asattes helbred ikke er prioriteret. 8 Arbejdstilrettelæggelse Orgaiserig af arbejdet betyder meget for samarbejdet. Hvem hjælper hvem i kokrete forflytiger? hvorda fordeles beboere, hvorda er plejetygde og tidspresset? På Gådevæget var kulture ikke teamorieteret. Derfor oplevede Lie, at hu var alee om at forflytte Grete. Hvis der om morgee laves e ligelig fordelig af de tuge beboere, og det aftales, hvem der hjælper hiade, ka det etop være udtryk for e teamorieteret kultur, hvor der er fokus på de ekelte og på gruppes fælles arbejdsmiljø. Omvedt ka e maglede plalægig være udtryk for e kultur, hvor "solo-arbejde" vægtes. Eksemplere ovefor viser, at der er mage måder ma ka tolke sammehægee mellem arbejdspladses kultur og forflytigspraksis.

9 Nye veje til de gode forflytig De gode forflytig sker. Når forflytige er med til at styrke behadlige og pleje af beboere. Når beboeres ege ressourcer bruges til at flytte sig selv frem for passivt at blive flyttet. Når kommuikatioe med beboere er e aturlig del af pleje. Når de ye forflytigsmetoder afspejler et meeskesy, som vægter, at alle meesker har ressourcer til at blive selvhjulpe og at meesker skal behadles med respekt og værdighed. Når ma samarbejder med kollegaer om vaskelige forflytiger af beboere. Når ma deler vide med kollegaer tæt på forflytigsopgave. Når y vide om forflytiger, hjælpemidler m.m. løbede formidles og omsættes i praksis. Når aftaler og retigslijer for forflytiger overholdes. Når ma udveksler meiger og får mulighed for at sætte ord på og lytte til kollegaers holdiger til forflytiger. Når ye forflytigsmetoder formidles på e vedkommede måde og sker geem træig uder realistiske rammer. Når idførelse af ye forflytigspricipper og -praksis får de højeste prioritet af ledelse. Når forældede forflytigsmetoder saktioeres, og år ma overholder fælles retigslijer. Når hjælpemidler er tilgægelige og avedes. Når der er tilstrækkelig plads til at udføre forflytige. Når "smerte" er større ed geviste ved de gamle forflytigsmetode/-vae. Eksemplere viser, at det er vigtigt at få et fælles billede af de særlige kulturer, der domierer arbejdspladse eller gruppe af medarbejdere, som skal forbedre deres forflytigspraksis. Som vi så, ka arbejdspladses kultur ete fremme e y forflytigspraksis eller blokere for at ma bryder fastgroede vaer og uhesigtsmæssige rutier. Det er afgørede at forstå arbejdspladses kultur for at vide, om e y forflytigspraksis arbejder med eller mod kulture. Forstår ma først arbejdspladses kultur, har ma et godt afsæt for at vide, om der skal arbejdes med egetlige kulturædriger.

10 10 Nye veje til de gode forflytig Kom videre med jeres forflytigspraksis Forflytigsidsatser i et kulturperspektiv Vil I arbejde med at forbedre jeres måde at forflytte beboere på, må I arbejde med at bryde holdiger, vaer, rutier og måder at hadle på, som kedeteger de ekeltes og arbejdspladses forflytigspraksis og som er e del af arbejdspladses kultur. Det ka I gøre ved at lave e foradrigsidsats, som tager udgagspukt i arbejdspladses kokrete praksis i dagligdage. På de måde bliver idsatse vedkommede og ærværede for dem, der skal foradre praksis eller bryde vaer. Sæt foradrigere i system Når I arbejder med foradriger af jeres forflytigspraksis må idsatse sættes "i system" ved at orgaisere og tilrettelægge forløbet som et projekt. E overskuelig måde at orgaisere projektet på - fra idee fødes til der er skabt de øskede foradriger i hverdage - er at iddele projektet i 5 faser: Hvad er et foradrigsprojekt? Et foradrigsprojekt er e tidsafgræset opgave, som har et klart mål som ka måles. I projektet trækker ma på medarbejderes vide, kompetecer og egagemet for at å målet og for at skabe mærkbare foradriger i hverdage.

11 Nye veje til de gode forflytig 11 Fase 1) Forberedelse og forakrig Her beslutter I hvilke idsats I vil sætte i værk. Det sker i et samarbejde mellem ledelse og de asatte. Projektgruppe etableres og der laves e foreløbig projektpla. Fase 2) Plalægigsfase I dee fase udarbejdes de edelige projektpla. Her plalægges og koordieres aktivitete. Det er også i dee fase at der skabes klarhed over opgaver, roller og asvar og projektet formidles til de berørte. Fase 3) Kulturdialoge I dee fase skal dialoge plalægges, medarbejdere iviteres og selve dialoge geemføres. Dialoge skal hadle om arbejdspladses forflytigspraksis og mulige forbedrigsområder. Fase 4) Efter kulturdialoge Efter at kulturdialoge har været afholdt, skal de eller de idsatser ma vil arbejde videre med vælges og geemføres. I dee fase bearbejdes materialet fra kulturdialoge, idsatsområdere vælges og der laves e hadligspla.. Fase 5) Evaluerigsfase I dee fase opsamles erfarigere fra projektet. Ma evaluerer på de måde projektet er geemført på. Er projektets mål ået og hvilke foradriger har det givet? Kom videre på ettet På geemgås projektets fem faser mere detaljeret og I fider e række kokrete forslag og avisiger til, hvorda I ka orgaisere et foradrigsprojekt. I fider også e beskrivelse af, hvem der har hvilke roller og asvar i løbet af processe.

12 12 Nye veje til de gode forflytig De gode forflytig i praksis Botilbud er forskellige. Arbejdsopgaver ka variere og kulture på stedet ka være meget forskellig. Derfor ka arbejdet med kulturdialoge og de efterfølgede prioriterig af idsatser, som sker i projektets 4. fase, resultere i meget forskellige idsatser. Eksempel: God kommuikatio brød de fastgroede vaer På et bosted var der problemer med samarbejdet. De fleste forflytiger blev foretaget af é medarbejder. Som regel blev der ku ved særligt tuge beboere lavet ad hoc aftaler med e kollega om at hjælpe. Da gruppe begydte at tale med hiade om deres forflytiger viste det sig, at de havde flere forskellige holdiger og tilgage til forflytig af beboere. 3 tilgage til forflytig Nogle var geerelt styret af deres omsorg for beboere. Adre forflyttede som regel ud fra retigslijer de selv havde udviklet. Atter adre var mere styret af de vide, som de havde om forflytigstekikker fra uddaelse og af at følge retigslijer. De forskellige holdiger og tilgage fugerede side om side i hverdage. Og da der ikke var traditio for at diskutere dem, var det blevet legalt at gøre, som ma selv fadt meigsfyldt og foruftig. Det, at ma ikke drøftede holdiger i hverdage, havde derfor medført, at måde at forflytte beboere på, havde udviklet sig meget forskelligt. I flere tilfælde havde ma glemt grudpricippere for de gode forflytig.

13 Nye veje til de gode forflytig 13 Ma blev eige om at drøfte holdigere til forflytig på et møde. Holdigsudvekslig ka være med til at skabe e større forståelse for hiade omkrig forflytiger og resultere i mere samarbejde om kokrete forflytiger. De tre tilgage til forflytig blev beskrevet som kulturbilleder, som i e lidt foreklet og karikeret form skulle være med til at ispirere til drøftelsere og trække forskellee i holdiger til forflytig tydeligt frem. Der blev også arbejdet kokret med at fide frem til, hvilke kultur de ekelte medarbejder særligt var bærer af. Efterfølgede drøftede medarbejdere deres præferecer med kollegaere, heruder bl.a. om der var sammehæg mellem, hvad de sagde, var vigtige værdier omkrig forflytig, og hvad de kokret gjorde i dagligdage. Ud over de fælles holdigsudvekslig gav øvelse og samtale med kollegere de ekelte medarbejder stof til eftertake om, hvorda ma kue bryde ege uvaer i forbidelse med forflytig. Kom videre på ettet På fider I flere eksempler på, hvorda arbejdet med kulturdialoge og de efterfølgede prioriterig ka give forskellige idsatser. Læs bladt adet hvorda lærede makkerpar gav øget samarbejde og videdelig og om hvorda ma på et botilbud løste et dilemma i fordelig af beboere.

14 14 Nye veje til de gode forflytig

15 Nye veje til de gode forflytig skridt mod e bedre forflytigspraksis Beslut jer for at sætte øget fokus på forflytiger i fællesskab mellem øverste ledelse, daglig ledelse og medarbejdere. Er både ledelse og medarbejdere parate er chacere for succes større. Ledelse har et særligt asvar for at gribe oplagte alediger til at geemføre et forflytigsprojekt. Det ka fx være, at flere medarbejdere klager over odt i rygge eller muskel og ledsmerter, ye tugere beboergrupper, medarbejdere peger på forflytig i arbejdspladses APV mv. Opdel projektet i faser og på e måde, så der er klarhed over asvar og roller; hvem gør hvad, hvorår, hvorda og hvorfor. De øverste ledelse må skabe rammere i form af tid og ressourcer til forflytigsprojektet. De daglige ledelse og forflytigsvejledere må være drivede kræfter år forflytigspraksis skal ædres. Ledelses deltagelse geem hele projektet sigalerer, at forflytiger er højt prioriteret og sikrer, at projektet udvikler sig. Det er vigtigt at have e fokuseret og struktureret dialog med hele medarbejdergruppe. Det giver et godt grudlag for at ædre idgroede holdiger, vaer, rutier og hadliger. Medarbejdere får lejlighed til at få sat ord på forestilliger om og holdiger til forflytiger. På de måde bliver de mere bevidste om ege og hiades forflytigspraksis. Forflytigskulturdialoge ka afdække medarbejderes syspukter og behov på e systematisk og levede måde. Dialoge er et godt afsæt for valget af særlige idsatser. Plalæg projektaktiviteter, som er kokrete og vedkommede for medarbejdere. Det tager tid at ædre vaer. Fokuser derfor på mål og resultater både på kort og på lag sigt. Følg op hvis de lagsigtede mål skal ås. Afsæt tid til løbede diskutere holdiger, brush-ups og til at udveksle erfariger om de kokrete problemer og dilemmaer, som medarbejdere møder i hverdage. De gode forflytigspraksis skal vedligeholdes efter projektets afslutig. Fasthold fx uddaelse af forflytigsvejledere. Giv dem e sylig opbakig og klare rammer for deres opgaver. Giv dem fx mulighed for, at idgå i etværk på tværs af afdeliger. Lav løbede check og evalueriger af arbejdspladses forflytigspraksis og følg op hvis fx gamle vaer ikke er blevet brudt eller hvis aftaler om forflytiger ikke er overholdt. Glem ikke de fysiske forhold og deres betydig for forflytigspraksis. Hjælpemidler skal være tilgægelige. Idretig og pladsforhold skal gøre de gode forflytig mulig.

16 16 Nye veje til de gode forflytig TEMA Ergoomi Arbejdsgivere og arbejdstagere ide for social- og sudhedsområdet samarbejder om iitiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgagspukt i arbejdsmiljølove og er formaliseret i Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed. Brachearbejdsmiljørådet kortlægger braches særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladsere med at løse dem ved bl.a. at udarbejde iformatios- og vejledigsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed deltager repræsetater for KL, Daske Regioer, AC, Kost & Erærigsforbudet, Dask Sygeplejeråd, Daske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogere og 3F. Vareummer Køb pjece hos

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning Nye veje til den gode forflytning 1 NYE VEJE TIL DEN GODE FORFLYTNING INDHOLD Nye veje til den gode forflytning 3 Lines første dag på Gådevænget 5 Forflytning og kultur 6 Kom videre med jeres forflytningspraksis

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Oktober 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladse Forebyggelse V O L D P Å A R B E J D S P L A D S E N Idholdsfortegelse Et godt forebyggede arbejde 5 Arbejdspladskultur og trivsel 5 Faglighed

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

FORTÆL FOR LIVET. livsvigtige fortællegrupper for ældre. Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund. Ensomme Gamles Værn 2016

FORTÆL FOR LIVET. livsvigtige fortællegrupper for ældre. Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund. Ensomme Gamles Værn 2016 Adreas Nikolajse og Morte Hedelud FORTÆL FOR LIVET livsvigtige fortællegrupper for ældre Esomme Gamles Vær 2016 Fortæl for livet.idd 1 12/02/16 13.36 FORTÆL FOR LIVET livsvigtige fortællegrupper for ældre

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Ledere Hold 2016-2017

Ledere Hold 2016-2017 Morgedages Ledere Hold - Et ambitiøst udvikligsforløb for ledertaleter - ka og vil jeg gå lederveje? Holstebro Kommue Hvorfor arbejde med ledertaletudviklig? Som et led i Holstebro Kommues politik om at

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ ) 3. februar 003 Epidemiologi og biostatistik. Uge, torag d. 3. februar 003 Morte Frydeberg, Istitut for Biostatistik. Type og type fejl Nogle specielle metoder: Test i RxC tabeller Test i x tabeller Fishers

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst] Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus + Ugdomsklub Idre by & Christiashav / Ugdoms- og kulturhus Erhvervslivet Praktik, lærepladser, fritidsjob o.lig. Kulturhus ugdom /Musik, mad, cafe, kust o.lig. Foreigsliv Kompeteceafklarig, muligheder,

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere