,QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ"

Transkript

1 ,QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ 3HUQLOOH+HUPDQQLQIRUPDWLRQVFKHIL+RYHGVWDGVRPUnGHW7UDILNVHOVNDE 'HWHUILQWDWKDYHNRUWRJN UHSODQHUSnQHWWHWPHQSU YQRJHWPHUH%UXJIDQWDVLHQRJ WHNQRORJLHQRJInHQ YDUPOLQMH WLOFKDXII UHQVDPDUEHMGVSDUWQHUHQRJKYHUHQHVWHNXQ GH Dette oplæg skal læses som en vision om en fremtid, der ligger lige rundt om hjørnet og kan deles af alle i stort og småt. Visionen bygger på et års erfaringer med opbygning, udvikling og vedligeholdelse af særtjenester på HTs hjemmeside på Internettet. Simple funktioner med store perspektiver og få tekniske forhindringer. Det handler om individuel personlig information som masseprodukt - med trafikselskabernes særlige behov i fokus. Næppe nogen anden branche har så oplagte fordele i at udnytte Internettes effektive opdatering og spredning af information. Skærmen kan både supplere og aflaste den information, vi i forvejen tilbyder i store mængder, og mange oplysninger findes hurtigere og bedre på nettet. HTs erfaringer med de første tiltag kan uden videre udnyttes af andre. Det er en af fordelene ved Internettet: alt er synligt, frit og tilgængeligt for alle, og man kan begynde i det små og lade tingene gro i takt med egne behov og muligheder. Teknikken bag funktionerne bliver kun overfladisk berørt. Jeg indskrænker mig til at fortælle, hvad der kan lade sig gøre ikke hvordan. De teknologiske muligheder kan have ændret sig, inden sværten er tør, så i stedet ligger vægten på perspektiv, mål, erfaringer og effekt med nogle konkrete ideer og henvisninger. 1 UGHQHUHQJODGSHQVLRQLVW Om et par år er det slut med, at Internettet er lukket land for mange. Det går stærkt i Danmark nu, priserne falder, næsten halvdelen af alle husstande har PC i hjemmet, mange har det på arbejdet, og man kan endda surfe på Internettet på sin tv-skærm. Ifølge Danmarks Statistik (maj 1998) er alene de private Internet-opkoblinger fordoblet det seneste år, så der nu er Internet-adgang fra hver tredje hjemme-pc. Derfor kan vi godt holde op med at betragte pc-funktioner som noget specielt for nørder og yuppies. Via Internettet har vi hele verden hjemme i stuen eller på arbejdspladsen. Min påstand er, at Side 1 af 7

2 fremtidens Internet-surfere i høj grad også bliver familier, ældre og handicappede kernekunder i den kollektive trafik. På Internettet er alle lige mobile. Der kan vi mødes uden besvær. +YDGHUGHW,QWHUQHWWHWNDQ" Internettet er ikke bare et nyt medie oven i alle de andre. Det er en ny måde at organisere og udveksle oplysninger på et redskab til at skabe overblik og sikre ajourføring af viden. Mængderne af information er svimlende, men der er orden i dem, så man kan finde, hvad man skal bruge. Omvendt kan man også bruge Internettet til at sende informationer direkte til dem, der har brug for dem. Uden ekstra besvær, vel at bemærke. Derfor er Internettet så fuldt af muligheder for serviceforbedringer. Hvorfor gemme på oplysninger, som andre kan have gavn af! Når den åbne spredning af informationer for alvor bliver sat i system, får man øje på, hvor tungt og uhensigtsmæssigt meget er foregået tidligere. Derfor er Internettet også en strategisk genvej til rationalisering, kvalitetsforbedring og større tilfredshed. Mange virksomheder har allerede deres egne intranet og ekstranet, en slags indhegninger på Internettet, hvor kun medarbejdere og for eksempel samarbejdspartnere har adgang. Her bruger man Internettets teknologi og struktur til en samlet lagring, udveksling og vedligeholdelse af alle slags informationer. For trafikselskaberne betyder det, at vi på én gang kan både forenkle og forbedre administrationen og knytte direkte personlig kontakt til hver enkelt kunde, medarbejder og chauffør. 'HI UVWHVNULGW HTs hjemmeside blev udviklet i foråret 1997 med det klare sigte at gøre det nemmere og sjovere at være buskunde. Vi var ikke tilfredse med blot at have et udstillingsvindue kunderne skulle have service og inspiration og let adgang til at kommunikere med virksomheden. Firmaet Net Bureauet var både teknisk og kreativ samarbejdspartner i processen og står stadig for hjemmesidens udvikling og tekniske vedligeholdelse. Ud over generelle oplysninger om priser, rejseregler, kontaktadresser og virksomhedens arbejde har HT-siderne en række specialfunktioner: 1. Køreplanen er interaktiv. Man behøver ikke at være lokalkendt, men kan blot skrive den nærmeste større vej eller station i søgefeltet. Til sammenligning fylder HTs trykte køreplan som en mursten med næsten sider og 278 forskellige buslinier. Side 2 af 7

3 2. Er der aktuelle ændringer til ruten eller køreplanen, står det som en note ved den enkelte linie. Det gælder såvel midlertidigt vejarbejde og flytning af stoppesteder som varsel om permanente ændringer. Alle noterne er også samlet på en overbliksside. 3. Kunderne kan abonnere på disse ændringer enten som eller som ultrakorte tekster på deres mobiltelefons display. Udsendelsen sker automatisk i samme øjeblik, meddelelserne bliver lagt ind på siden. Brugerne i dag cirka melder sig selv til og fra ved at gå ind på hjemmesiden og markere, hvilke busser de bruger. 4. Her-og-nu-information om aflysninger og større forsinkelser bliver lagt samtidig på Internettet og DR tekst-tv og sendt som til Københavns Radio, DSB, Vejdirektoratet og politiet. I særlige tilfælde for eksempel ved arbejdsnedlæggelser bliver disse meddelelser også sendt til abonnenterne via og mobiltelefon. 5. Pressemeddelelser kan man også abonnere på. Dog kun som af hensyn til længden. 6. Hjemmesiden har en brevkasse, hvor kunderne skriver deres ideer, ønsker og klager i et særligt skema. Skemaet sikrer, at sagsbehandlerne får præciseret de nødvendige oplysninger om tid, sted, busnummer osv. Svaret skrives som almindelig retur- . Hurtigt og nemt! 7. Skriftlige publikationer som årsberetning, faktablade og magasinet Ligeud kan LNNHlæses direkte på HTs hjemmeside (det har vi valgt), men derimod bestilles ved afkrydsning på en liste med kort orientering om form, indhold og sidetal. Denne funktion har medført, at skriftligt materiale kommer ned fra hylderne og målrettet ud til de særligt interesserede især fagfolk, studerende og skoleelever. Siden starten for lidt over et år siden er disse funktioner blevet forfinet i kvalitet og justeret for tekniske problemer. + OHQHLRJKRYHGHWNROGW±Y OJ Kunderne har reageret meget positivt på de mange særtjenester, og der har ikke manglet forslag til endnu mere. Vores glade nyhed her i sommer - den fælles rejseplan for bus og tog - har således været stærkt efterspurgt, og mange ønsker sig oversigtskort helst nogle med buslinier, hvor man med et klik på linien kan kalde køreplanen frem. Det findes faktisk andre steder (Bornholm for eksempel) så det kommer nok også hos HT en dag, når vi er helt klar til det. Netop fordi Internettet rummer så mange muligheder, er det vigtigt at gøre sig klart fra starten, hvad man vil med det. Og så vælge! Sætte energien ind på de centrale funktioner og lade være med at indføre ting, som er for dyrt eller for besværligt i forhold til nytteværdien. I forvejen er det svært at budgettere og lave cost-benefit på Internet-investeringerne, fordi det er så nyt og går så Side 3 af 7

4 hurtigt og er så indlysende, at nogle ting bare VNDOvære der, når man først har lukket op for posen. Køreplanen er et godt eksempel. Her lykkedes det at lave en ret effektiv søgefunktion for under kr. sammenlignet med millionbudgettet bag den store rejseplan for både busser og tog. Den interaktive køreplan er besværlig at vedligeholde og teknisk ikke nær så god som Rejseplanen, men i lang tid var den vores eneste mulighed og som sådan meget populær. Da den samtidig giver en anden form for overblik, vil vi stadig bruge kræfter på at holde den vedlige. Derimod har vi som nævnt stadig ikke vores store trafikkort på skærmen. Oprindelig var det for at begrænse udgifterne og koncentrere kræfterne om at sikre vedligeholdelsen af de nøgne data, men tiden har også arbejdet for os. I det år, vi foreløbig har ventet, er der sket en vældig udvikling i funktioner og udbredelse af de programmer, der skal bruges til at vise og aflæse avanceret grafik på nettet. Helt afgørende er det at sikre løbende ajourføring. På en trafikal hjemmeside må der ikke stå forældede oplysninger. Så vidt muligt er al daglig vedligeholdelse derfor parkeret hos de medarbejdere, som i forvejen bestyrer den enkelte type oplysninger.,qirupdwlrqwloiohuhxghqhnvwudehvy U Kunderne har været den vigtigste målgruppe for HTs hjemmeside. Men de gode erfaringer har skabt et internt pres i virksomheden for at komme i gang med udviklingen af tilsvarende intra- og ekstranet intranettet til os selv, ekstranettet som en overbygning til bedre kommunikation med busentreprenører og chauffører. Intranettet vil gøre det lettere for medarbejderne at finde rundt i hinandens sager. Projekter og håndbøger kan få hver deres kasse i systemet, hvor alt relevant bliver samlet og ajourført. Vigtigt nyt bliver lagt ind med en til alle, der arbejder med sagen. Ekstranettet går videre. Her kan også entreprenørerne få adgang til kvalitetsregnskaber, beslutningsreferater og andet relevant men først og fremmest kan ekstranettet bliver den fælles kommandocentral i trafikstyringen. Et eksempel: 0LGWSnUXWHQEU\GHUPRWRUHQVDPPHQSnOLQMH&KDXII UHQULQJHUWLOYDJWFHQWUDOHQVRPVHQGHU UHVHUYHQDIVWHGRJPHOGHUDIO\VQLQJSnUHVWHQDIWXUHQ 6DPWLGLJJnUGHQYDJWKDYHQGHLQGL(NVWUDQHWWHWVG JQUDSSRUW'HQWXUGHUHUXGJnHWKDUVLWHJHW QXPPHULVNHPDHWRJKHUVNULYHUYDJWKDYHQGH DIO\VWSnJUXQGDIQHGEUXG,IHOWHWYHGVLGHQDI VNULYHUKDQWLGRJVWHGIRUQHGEUXGGHWHQNRUWEHVNULYHOVHDIVNDGHQVLQHLQLWLDOHURJKYDGKDQKDU JMRUWYHGVDJHQ Side 4 af 7

5 'LVVHRSO\VQLQJHUHUQXWLOUnGLJKHGIRUNROOHJHUQHLQ VWHYDJWKROGSnKDQVHJHQDUEHMGVSODGVRJ WLOVYDUHQGHIRUWUDILNVHOVNDEHWGHUDXWRPDWLVNODJUHURSO\VQLQJHUQHLVLWNYDOLWHWVUHJQVNDE6 WQLQ JHQ $IO\VWSnJUXQGDIQHGEUXG VHQGHVVDPWLGLJWLOKMHPPHVLGHQWLOWHNVWWYRJORNDOUDGLRWLOGH VWRSSHVWHGHURJVWDWLRQHUSnUXWHQVRPKDUHOHNWURQLVNLQIRUPDWLRQRJWLOGH YULJHFKDXII UHUSn EnGHOLQMHRJGHNRUUHVSRQGHUHQGHOLQMHU±YLDPRELOWHOHIRQHOOHUEXVFRPSXWHUDOWHIWHUEXVVHQV LQGUHWQLQJ 'HYHQWHQGHSDVVDJHUHUInUPXOLJKHGIRUDWY OJHHQDQGHQWUDQVSRUWIRUP±HOOHUGHYHGKYRUIRU GHPnYHQWHO QJHUHHQGQRUPDOW'H YULJHFKDXII UHUYHGGHUKDUY UHWQRJHWJDOWRJNDQJLYH EnGHIRUNODULQJHURJJRGHUnGWLOSDVVDJHUHUQH2JKHOHGHQQHYLIWHDILQIRUPDWLRQHUNODUHWLpQ DUEHMGVJDQJ 'HQnEQHWHNQRORJL At få Internettet til at levere sådanne værktøjer er billigt i forhold til, hvad IT-projekter ellers koster. HTs hjemmeside kostede kr. i etablering og lidt mere til det første års løbende justering, udbygning og ajourføring. Teknisk er der ikke den store forskel på, om man skaber funktioner til kunderne eller medarbejderne. Det afgørende er interaktiviteten. At man ikke kun spreder information, men at man gør det målrettet, og at modtageren kan arbejde med den givne information og reagere på den. Den store udfordring er ofte at få eksisterende programmer og databaser koblet ind i det åbne elektroniske netværk, men også her kommer den generelle IT-udvikling til hjælp. Vi skal allesammen have Internettets muligheder for øje, hver eneste gang vi alligevel skal skifte system for at følge med udviklingen. Og nye programmer skal naturligvis udvikles i den åbne teknologi, der giver mulighed for løbende opdatering og for at kombinere og søge oplysninger på kryds og tværs. Velfungerende programmer i lukkede systemer bliver hurtigt et problem, ikke mindst i virksomheder, som har været edb-aktive i flere år. Det opdager man, når man går i gang med sine Internetideer. Et eksempel: I HT var vi længe nødt til at hente vores egne oplysninger om aflysninger og forsinkelser fra DRs hjemmeside til HTs hjemmeside, fordi vi ellers var nødt til at skrive dem to gange hver gang med tilhørende risiko for fejl og forglemmelser. Det skyldtes, at vores meldesystem til tekst-tv fra starten havde sin helt egen computer, der i dag må betegnes som et mosefund. I forhold til tekst-tv fungerede den upåklageligt, men de ting, man skrev ind, kunne ikke overføres til andre computere. Nu har vi fået tekst-tv og Internettet samlet i én funktion og samtidig skabt en skabelon for mere ensartede, præcise og forståelige meddelelser om uregelmæssigheder i driften. Hermed er vi også Side 5 af 7

6 teknisk klar til at medvirke til, at al trafikinformation kan samles i ét opslag på hovedstadsområdets fælles hjemmeside for trafikinformation, Et andet eksempel er et informations- og uddannelsesprogram til chaufførerne, som Bus Danmarks uddannelsescenter har på vej. Programmet befinder sig endnu i det lukkede kredsløb, hvor opbygningen startede for kun et par år siden. Men det er oplagt, at programmet på længere sigt skal ligge i et ekstranet, hvor det kan kombineres med dagsaktuelle oplysninger af værdi for chaufførernes arbejde. Hvad denne udvikling i praksis kræver af udstyr og indretning i busser, chaufførlokaler og kontorer, bestemmer man i vid udstrækning selv i det enkelte selskab. En mobiltelefon eller anden elektronisk lommedims er nok til, at chaufføren kan modtage information om alt lige fra vagter og kaffemøder til trafikforhold. Men det kan også være én blandt mange funktioner i computeren i en satellitovervåget bus, og her er mulighederne for interaktion noget større. 'HWHOHNWURQLVNHSRVWNRUW Også i forhold til kunderne har vi kun set begyndelsen.debatsider, hvor kunderne indbyrdes kan udveksle deres tanker og ideer, er allerede flittigt brugt, blandet andet hos DSB. Hos Banestyrelsen og S-tog kan man følge rettidigheden for hver eneste togafgang, Vejdirektoratet viser oversigtskort med trafikpropper, man kan bestille både billetter og kort, og snart kan man skrive sin rejseplan ud via den hjemmeside, hvor man er inde for at kigge på teaterprogram eller dagens menu i et gastronomisk tempel på Ydre Nørrebro. Fælles for disse informationer er, at kunden selv må opsøge dem fra gang til gang. Direkte personlig information og service til den enkelte kunde kommer oveni. Ligesom HTs kunder i dag selv kan bede om at få besked, når der sker ændringer på deres buslinie, kan vi tilbyde dem en plads i en database, der løbende udsender tilbud om særlige arrangementer, rabatkøb, deltagelse i konkurrencer og kundeanalyser eller den nye køreplantavle fra nærmeste stoppested. Internettet gør den slags meget lettere at håndtere end de papirbårne former for direct mail. Dels slipper man for pakning og porto, dels kan systemet selv håndtere spredningen. Det er opbygningen, der kan være vanskelig når først den er på plads, gør det ofte ingen forskel, om ordningen får 10 eller brugere. +M OSWLOGHEOLQGH Helt speciel og endnu ret upåagtet er den verden af nye muligheder, som Internettet åbner for blinde og svagtseende. På pc kan de få læst skærmen højt ved hjælp af en såkaldt talesyntese Side 6 af 7

7 med indbygget optisk læser. Internettet gør det nemt for os at give dem særforplejning, så flere kan vove sig ud i trafikken på egen hånd - for eksempel information om stoppestedernes placering. De nuværende talesynteser kan kun læse almindelig tekst, der er skrevet direkte i et pc-program, dvs. ikke affotograferet tekst og illustrationer og i øvrigt heller ikke tekst, der står i spalter og rammer. Det giver problemer på mange hjemmesider, men de fleste forhindringer kan overvindes. HT og Dansk Blindesamfund vil sammen undersøge blindes adfærd og problemer i trafikken med henblik på at udvikle enkle og billige serviceydelser via skærm. At ikke alle blinde har pc, er ikke nogen begrundelse for at lade være. Det er stadig muligt at udskrive en meddelelse om ændringer på linie 6 og sende den med posten - måske endda som punktskrift, omformet via et skærmprogram..rqnoxvlrq Den åbne teknologi bag Internettet giver helt nye muligheder for både små og store trafikselskaber. Hjemmesidernes tilbud om information og service giver de første eksempler på bedre overblik og hurtig søgning. Interaktive kort og køreplaner, brevkasser, kortsalg og trafikinformation gør det lettere at være kunde. På samme måde kan vi både samle og sprede interne informationer i planlægningen og styringen af trafikken. Koordinere oplysninger, som i dag ligger adskilt i lukkede systemer. Spare tid og sikre overblik og løbende opdatering. Vi kan nå helt ud til chaufføren bag rattet, til kunden på gaden og hjem til VIP-kunden, test-kunden og den handicappede, der med lidt automatisk særforplejning får nye muligheder for at finde vej med kollektiv trafik. På Internettet er alle lige mobile. Den udfordring kan vi bruge til at nedbryde andre grænser..rqwdnwdguhvvhu +7VKMHPPHVLGHwww.ht.dk HPDLORPKMHPPHVLGHQRJGHWWHRSO WHNQLVNVXSSRUW-HVSHU'UXVWUXSMHVSHU#QHWEXUHDXHWGN Side 7 af 7

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver:

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver: Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 8 Offentligt Kære trafikudvalg Teknologirådets rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport fra 2006 er halve sandheder baseret

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Sådan vælger du den rette bil

Sådan vælger du den rette bil Når du skal finde dig en bil der passer til dit og familiens kørselsbehov, er det en god ide at starte din research hjemmefra. Her kan du sammenligne bilernes kvalifikationer og prisniveau online for at

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG TOTAL UAFHÆNGIGHED Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere skal have fat på dig, kan det nogle gange være svært for dem at vide, hvilket telefonnummer

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Vores løsningsforslag til opgaven er baseret på et User Experience-perspektiv for at imødekomme de efterspurgte forbedringspunkter:

Vores løsningsforslag til opgaven er baseret på et User Experience-perspektiv for at imødekomme de efterspurgte forbedringspunkter: Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Koncept: En bedre oplevelse for brugeren... 3 1.2 Brugere og rejsetyper... 3 1.3 Platform: Mobile first... 4 2 Præsentation af prototype... 5 2.1 Interaktiv

Læs mere

Navision i undervisningen

Navision i undervisningen Navision i undervisningen Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Eleverne...3 Skolemæssige forudsætninger...3 Elevernes alder...3 Arbejdserfaring...3 IT forudsætninger...3 IT på grundforløbet...4 Hvornår vi

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Lean giver tid til børnene

Lean giver tid til børnene Lean giver tid til børnene Normeringer kan der ikke lige laves om på. Alderen på børnene, der starter i dagsinstitution er også politisk bestemt og heller ikke noget, som de enkelte daginstitutioner har

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde

Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde Agenda Rejseplanens opbygning, mission og vision Sammenhængen i data? Hvad bringer fremtiden?

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen.

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Design Generelt Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Med dette forstås hvem den skal hende vende sig til. Er det 15 årige, unge, teenagere, gamle, pensionister, osv.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER 29 09 2008 VISIONER FOR BUS&TOG - Bus & Tog - Mission, visioner og strategier - Handlingsplan 2009 Fremtidens rejser/ 2 Fælleskontoret For Kollektiv Trafik Rejseplanen

Læs mere

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012 Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater Operationelle erfaringer SINE-nettets

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Rejseplanen. Trafikkonference 2009. 29. april 2009

Rejseplanen. Trafikkonference 2009. 29. april 2009 Rejseplanen Trafikkonference 2009 29. april 2009 Agenda Hvem er Rejseplanen? Organisering Hvad er Rejseplanen (nuværende services)? Traditionel internet information, mobile løsninger, Frk. Rejseplanen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Innovationsledelse i hverdagen

Innovationsledelse i hverdagen Innovationsledelse i hverdagen Af Erik Staunstrup, Nyt Perspektiv, medlem af IFLI Artiklen rejser spørgsmålet hvorvidt innovationsledelse kan læres og hvis det kan, hvordan det så kan implementeres i hverdagen?

Læs mere

Et medarbejdergode, der for én gangs skyld kommer alle medarbejdere til gode

Et medarbejdergode, der for én gangs skyld kommer alle medarbejdere til gode Dansk Tandforsikring Erhverv Et medarbejdergode, der for én gangs skyld kommer alle medarbejdere til gode 1 Der er medarbejdergoder og så er der en gruppeordning i Dansk Tandforsikring Medarbejderne er

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Den bedste vagt er den, der bor ved siden af

Den bedste vagt er den, der bor ved siden af Den bedste vagt er den, der bor ved siden af Alarmen, der aktiverer dine naboer Tanken om indbrud og hjemmerøverier er uhyggelig. De fleste vælger en alarm, der er koblet på en central, men det kan være

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

1. Fanøfestivalen er en af verdens største drageflyvertræf og den finder sted midt i juni måned.

1. Fanøfestivalen er en af verdens største drageflyvertræf og den finder sted midt i juni måned. Afskrivning med små og store bogstaver I den følgende tekst er alle ord skrevet med store bogstaver. Skriv teksten af, så den bliver korrekt. DEN ITALIENSKE OPDAGELSESREJSENDE MARCO POLO BESØGTE KINA I

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER BREDGADE 30, 1260 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070 FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER Møbleret kontor til 6 og lækre fællesfaciliteter. Du kan få begge dele i det spektakulære

Læs mere