Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs"

Transkript

1 KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: F: koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd 1 13/12/

2 Virksomhedsplan 2013 College Virksomhedsplan 2013.indd 2 13/12/

3 Virksomhedsplan 2013 Velkommen til virksomhedsplan Vision, strategi og virkemidler...3 Udvikling i antallet af undervisningsårselever...5 Vores egen fortælling på én linje...7 Den stærke elev - talentpleje...9 Internationalisering Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud Endnu bedre studiemiljø...13 Fremme af elevernes medindflydelse Elevarrangementer Det fysiske studiemiljø Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tlhørsforhold til skolen Mere fokus på praktikpladserne...17 Praktikcafé og praktikpladsorientering Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Skolepraktik Den engagerede medarbejder...19 Lederen Underviseren Servicemedarbejderen Sund Skole...25 Formidling og implementering af Sundhedspolitik samt og Mad- & Måltidspolitik Branding af skolens kantine Sundhedsambassadørerne Sundhedsfremmende indsatser Virksomhedsplan 2013.indd 3 13/12/

4 Rettidig omhu - Velkommen til virksomhedsplan 2013 Kold College står som uddannelsesudbyder inden for jordbrug, fødevarer og proces i en gunstig position og med en spændende og udfordrende fremtid foran os. Vi har skabt et stærkt brand og konsolideret vores uddannelser og vores organisation. Uddannelsernes indhold og resultater er profileret og synliggjort, bl.a. overfor elever, virksomheder og omverdenen i øvrigt. Under overskriften Slip dig løs vil skolens ledelse, medarbejdere og elever i samarbejde investere i et endnu bedre og mere nærværende studiemiljø. Vi lægger vægt på alle medarbejderes engagement og commitment i det ansvar, de tager på sig. Dette gælder i forhold til undervisningens kvalitet, i det studiemiljø vi stiller til rådighed hver dag, og i de servicefunktioner som sikrer, at skolen som helhed fungerer optimalt - i stort som småt. I de seneste års virksomhedsplaner har der været fokus på branding af uddannelserne og skolekulturen på Kold College, ligesom udvikling af skolens medarbejdere og studiemiljø har fået særlig opmærksomhed. Virksomhedsplan 2013 bygger endnu nogle skridt og ambitioner til skolens vision og mål om at bringe skolens uddannelser i tættere samspil med den spændende dynamik, som påvirker skolens brancheområder og det danske samfund i øvrigt. Feltet af uddannelser og uddannelsesinstitutioner ser ganske givet anderledes ud om 5 år og den udvikling vil Kold College præge ved at bringe uddannelser indenfor jordbrug, fødevarer og proces i ekspansion og i front. Vi handler med rettidig omhu. Vi har gode resultater og vi har ambitioner og planer. God læselyst. Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 2 Virksomhedsplan 2013.indd 4 13/12/

5 Vision, strategi og virkemidler På baggrund af det strategiseminar skolens bestyrelse gennemførte den 10. september 2012, har bestyrelsen udarbejdet følgende vision for Kold College: kold Vision Visionen for Kold College er ikke blot at følge med - vi vil sætte dagsordenen. Vi vil sikre, at uddannelser inden for jordbrug, fødevarer og proces præges af vækst og udvikling, som bringer dygtighed og kompetencer frem i en fremtrædende position, såvel erhvervssom samfundsmæssigt. Derfor skal vi til stadighed fungere som en moderne skole, der arbejder proaktivt med organisations- og kulturudvikling. Vi er på vej vi hæver overliggeren: Fra Jord til bord skal være kendt for at tiltrække elever, der vil mere. Bestyrelsen for Kold College anerkender resultaterne af de senere års fremdrift og udviklingsarbejde på skolen. Vi står i en gunstig og spændende situation - men bestyrelsen vil videre. Derfor har bestyrelsen sat fokus på fremtiden for uddannelserne på Kold College og deres position på uddannelsesmarkedet i Danmark og Europa. I bestræbelserne på at nå visionen har bestyrelsen opstillet følgende strategi: kold Strategi Vi vil fortsat dyrke specialisering, skabe innovation og ekspansion i feltet af uddannelser fra Jord til bord. Med udgangspunkt i de seneste års gode resultater skal Kold College være klar til fremtiden. Med stor gennemslagskraft og i samarbejde med andre uddannelser vil vi finde ind til, udvikle og rendyrke skolens undervisning og specialer. Dermed bidrager vi til de trends og den erhvervsudvikling, der er bærende for fremtidens jordbrug, fødevarer og proces. Vi vil sikre skolens uddannelser en førerposition i det kommende uddannelseslandskab. Det kræver en moderne og proaktiv uddannelsesvirksomhed med større produktion (vækst og markedsandel) og højeste kvalitet. På baggrund af den succes Kold College hidtil har opnået, sætter vi nye standarder som uddannelsesvirksomhed. Fra Jord til bord er for os en unik standard: Højeste faglighed i integration imellem praksisrettet erhvervsuddannelse og avanceret viden kombineret med den nyeste og mest effektive version af almendannende skolekultur: Slip dig løs 3 Virksomhedsplan 2013.indd 5 13/12/

6 Bestyrelsen peger på 4 vigtige virkemidler til at bringe den fortsatte udvikling og specialisering af uddannelserne på Kold College i en unik position både i forhold til ønsker fra arbejdsmarked og elever og i forhold til den strukturudvikling, som mange forventer, vil komme på uddannelsesmarkedet. kold Virkemidler Fortsat udvikling og specialisering af uddannelserne ved Kold College i samarbejde med andre Partnerskaber forpligtende samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer Internationalisering elever skal følges ud i den store verden til gavn for virksomheder og samfunds udvikling, ligesom kompetencer udefra skal slå rod på Kold College Slip dig løs innovativ og konkret frisættelse af idéer og ressourcer i fremtidens uddannelses organisation I denne virksomhedsplan rulles konkrete mål, initiativer og planer ud. 4 Virksomhedsplan 2013.indd 6 13/12/

7 Udvikling i antallet af undervisningsårselever Resultat af vækstplan 2010 I 2009 formulerede skolens bestyrelse visionen om at sikre Kold College som selvstændig organisation med en høj grad af økonomisk frihed. For at efterleve denne vision opstillede de et vækstmål. Målet var en vækst over en 3-årig periode fra 2010 til 2012 på 25 % i antallet af undervisningsårselever. Realiseringen af målet skulle opnås gennem såvel organisk vækst som gennem udnyttelse af muligheder for tilkøb samt for attraktive og befordrende samarbejder og sammenslutninger. Som det ses i nedenstående tabel, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætning, idet der fra 2009 til 2012 er opnået en stigning i antallet af undervisningsårselever på 274: Årstal Undervisningsårselever Stigning i procent i fht % % Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisnings årselever. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal % Udviklingsmål for 2013 og 2014 Som det fremgår af Virksomhedsplan 2012 har bestyrelsen vedtaget, at målet for 2013 og 2014 er at fastholde antallet af årselever fra Baggrunden herfor er, at indtil 2012 har antallet af unge mellem 15 og 17 år været stigende, men herfra vil der ske et langsomt fald. Dette fremgår af nedenstående tabel. En stor del af de elever, der vælger skolens eud-uddannelser eller teknisk gymnasium rekrutteres netop fra denne aldersgruppe: Aldersgruppe år år år Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn). Kilde: Danmarks Statistik, 5 Virksomhedsplan 2013.indd 7 13/12/

8 Når antallet af årselever fra 2012 skal fastholdes, betyder det således, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig i mediebilledet og uddannelsesverdenen. Skolen har derfor fokus på ekstern kommunikation i 2013 og vil have en særlig markedsføringsindsats for elever med en gymnasial baggrund til uddannelserne kok, tjener og væksthusgartner. Desuden intensiveres markedsføring af landbrugsuddannelsen på Kold College. På HTX området arbejdes der på en langsigtet plan, hvor det er målet at gymnasiet skal have 4 spor i Studerende, elever og kursister... I denne virksomhedsplan er vores kunder kaldt elever. Dette sker i fuld forståelse for, at vi både har elever, studerende og kursister, fordi opremsningen vil hæmme det enkelte budskab. 6 Virksomhedsplan 2013.indd 8 13/12/

9 Vores egen fortælling på én linje Vi ved, hvordan vores historie og tradition hver dag mødes med medarbejderens faglighed og begejstring, der tænder gnisten hos vores elever. Nu kan vi også sige det. På strategiseminaret i 2011 besluttede bestyrelsen, at skolens kerneværdier skulle formuleres i én sætning - et samlende pay-off for Kold College, som vi kunne dele med verden. Processen blev sat i gang, og i marts 2012 havde vi vores nye slaglinje: Slip dig løs Sætningen er skabt ved at lade en person udefra iagttage dagligdagen på skolen og tale med mange elever, medarbejdere og ledere på Kold College. Ved pludselig at kunne se os selv i et nyt overbliksperspektiv, har vi fået et tæt og dybere indblik i skolens historie, kultur og sjæl. Ordene i pay-offet indeholder både muligheden og kravet, både til eleven og til os selv. Ved at yde en indsats, prøve og bruge både hånden og hjernen udforsker vi sammen fagenes verden. Vi giver både eleven plads til at udfolde sig og ro til at forstå. På Kold College kan den elev, der vil bruge sig selv, forstå, at han eller hun kan flytte verden. I forbindelse med præsentationen af det nye pay-off til vores interne linjer blev folderen Fortællingen om dig og os Til ledere og medarbejdere skabt og udleveret på medarbejdermødet den 7. august Heri står blandt andet: Da vores skole for få år siden skiftede navn, ændrede vi samtidig også profil. Vi ville vise, at vi var en rummelig og moderne skole. Vi ville gøre det lettere at åbne øjnene for de muligheder, der lå hos os for potentielle elever (unge og voksne), forældre, grundskoler og vejledere. Under det nye navn er skolen vokset sammen, og undervejs er der gået mange ting op for os, som vi ikke bare løser med et navn. Vi vil for eksempel gerne fortælle, hvad Kold College kan betyde for livet. Derfor giver vi nu vores profil den endelige retning. Nu ønsker vi også at formidle, hvordan og hvorfor vi gør det. Dermed bliver vores kommunikation til løfter ikke kun til vores elever og vores samfund, men også til os selv. 7 Virksomhedsplan 2013.indd 9 13/12/

10 Resultatet af besjælingen er formuleret i en kulturvision, der hjælper os at gøre det klart, hvordan vi skal mødes og omgås hinanden i hverdagen. Visionen er et fingerpegende forståelsesfundament i arbejdet med kulturen på Kold College nu og i fremtiden. Kulturvisionen danner udgangspunkt for alle fælles indsatser i denne virksomhedsplan, men den endelige udfoldelse af visionen indgår især i indsatsen Den engagerede medarbejder. Kulturvision for Kold College Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Tænd gnisten Vi får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en indsats for livet Føl hjælpen Vi giver eleverne rygdækning til nye praktiske evner og større overblik i livet Luk verden op Vi ser eleven og giver ro til at forstå og ansvar til at tage initiativet Stol på friheden Vi styrker udviklingen ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt Del muligheden i mål Vi lytter til hinanden, stiller tydelige krav og holder fast i den gode vej frem Gør plads for impulserne Vi gør vores bedste. Derfor tør vi slippe kontrollen og give os hen til inspirationen Giv fremtiden luft Vi er hver dag selv med til at styre vores uddannelsers udvikling Lev for livet Vi ønsker det bedste og sundeste liv hver dag Stil åbenhjertigheden forrest Vi hjælper hinanden og mødes i en stemning af åbenhed 8 Virksomhedsplan 2013.indd 10 13/12/

11 Den stærke elev - talentpleje Den overordnede politiske dagsorden er at skabe udfordringer til alle både de svage og de stærke elever. Med afsæt i 95%-målsætningen har der i mange år været fokus på at sikre fastholdelse af især elever med svage forudsætninger for uddannelse, men primært erhvervsuddannelserne skal fastholde og have tilbud til alle elever. talentpleje Formålet med Den stærke elev talentpleje er at den enkelte elev lærer sit eget potentiale at kende, og derigennem får lysten og muligheden for at opnå større viden og sætte sig højere mål. Med denne særlige indsats for de stærke elever på erhvervsuddannelserne vil vi sikre, at eleverne bliver endnu dygtigere, og at de fastholdes på deres uddannelse. Desuden kan netop denne elevgruppe være med til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme, så erhvervsuddannelserne anerkendes som et attraktivt tilbud på niveau med andre ungdomsuddannelser som stærke elever søger. På gymnasiet er talentarbejdet bekendtgørelsesbestemt, og afdelingen indgår i et fynsk samarbejde om Akademiet for talentfulde unge. Forløbet er toårigt og retter sig mod elever, der er særligt motiverede og søger udfordringer i den daglige undervisning. Fra Kold HTX deltager to elever i akademiet, og de har her muligheden for at skabe såvel faglige som sociale netværk gennem camps, virksomhedsbesøg og seminarer. KOLD: Du må ikke tro, du ved det hele allerede. Du er noget særligt og på vej til at blive noget helt specielt. Slip dig løs Internationalisering I 2012 valgte Kold College at sætte fokus på internationalisering i en bredere definition, hvor målet var at give eleverne et internationalt tilbud, hvad enten de ønsker at tage en del af uddannelsen i udlandet, eller de af forskellige årsager ikke kan rejse ud. Dette arbejde ønskes videreført i Skolen har allerede gang i mange internationale aktiviteter på forskellige fronter. Således kan nævnes elev- og lærermobilitet, Leonardo Partnerskabs projekter med skoler i Europa, samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner rundt i verden samt gennemførelse af uddannelsesforløb på engelsk. Alle disse aktiviteter ønskes styrket og på baggrund af det overblik over aktiviteter, som der er skabt i 2012, ønsker vi at give skolen en klarere international profil fremadrettet. 9 Virksomhedsplan 2013.indd 11 13/12/

12 Fra de enkelte undervisningsafdelinger er følgende indsatsområder indenfor internationalisering: Jordbrug Studieture til udlandet for grundforløbselever Fortsat udvikling af grundforløbspakker med praktikophold i EU Øget indsats for at få elever i international praktik på hovedforløbene Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Akademiet HTX Levnedsmiddel Øget fokus på muligheder i forhold til international praktik og projektdeltagelse generelt Øget kendskab og mulighed for praktik i udlandet for hovedforløbselever Deltage i flere internationale fagkonkurrencer Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Undersøge muligheden for etablering af engelsksproget forløb Skabe mulighed for elevudveksling gennem forskellige EU-programmer Øget kendskab til praktikophold i udlandet I samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udvikle praktikophold, besøg og relationer med udenlandske uddannelsesinstitutioner Invitere speakers fra universitet til gæsteforelæsninger eller besøg fra en dansker, som arbejder i udlandet indenfor et relevant område 10 Virksomhedsplan 2013.indd 12 13/12/

13 Øget fokus på muligheder for videreuddannelse elever i ungdomsuddannelse Det er regeringens mål, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, og for at fastholde produktionsvirksomhed her i landet anser regeringen det for afgørende, at en del af dem, der gennemfører en videregående uddannelse, har konkrete erfaringer med arbejdsprocesser og produktskabelse, som tilfældet er for de unge med en erhvervsuddannelse. At sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder efter endt erhvervsuddannelse forventes også at påvirke rekruttering til uddannelserne, således at flere elever vil se en erhvervsuddannelse som et alternativ til gymnasiet efter grundskolen. Dette vil give et løft til erhvervsuddannelsernes image. Således ønsker Kold College i 2013 at sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder blandt skolens eud-elever ved at udvikle en systematik for arbejdet med information om videreuddannelsesmuligheder. Dette vil fremover indgå som et fast element i eud-elevens uddannelsesforløb. Et eksempel på en aktivitet er afholdelse af jobmesser med elever, der har gennemført uddannelserne og er fortsat i videregående uddannelse. KOLD: Skolen er ligesom livet. Du bestemmer selv, hvad du vil have ud af det. Slip dig løs Endelig ønsker skolen at indgå i samarbejde med eksterne parter som UUvejledere og undervisere fra grundskolerne, således at elever allerede kan orienteres om mulighederne for videreuddannelse på et tidligt tidspunkt i arbejdet med uddannelsesplanen. Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud I mejeriafdelingen gennemføres allerede et særligt grundforløb for elever med studentereksamen. Fra august 2013 er det målet også at udbyde særligt tilrettelagte grundforløb for studenter på levnedsmiddel og jordbrug. Forløbene rettes mod væksthusgartner- samt hotel- og restaurantområdet. 11 Virksomhedsplan 2013.indd 13 13/12/

14 Afdelingernes særlige indsatsområder for talentpleje: Jordbrug Differentiering Vidensdeling Øget fokus på forskellige undervisningsmodeller, der kan styrke elevernes udbytte af undervisningen Øget integration mellem praktik og teori Udvikle formaliseret vidensdeling i lærergruppen, således at viden om undervisningsmetoder, materialer og muligheder bliver delt og synliggjort Øget fokus på at udnytte elevkompetencer i undervisningen f.eks. ved at lade elever give oplæg, være støttelærere eller få særlige områder at tage sig af Levnedsmiddel Konkurrencehold Valgfag til hovedforløb Skabe bedre struktur og rammer for afdelingens konkurrencehold, herunder klare definitioner af målsætninger for konkurrencer samt indhold af træningsforløb Udvikle mulighed for at samle de elever, som ønsker mere viden efter endt undervisning eventuelt med deltagelse af elever, som ikke er inde på en skoleperiode Service Mejeri Fortsat udvikling af studenterforløb Bibliotek Fokus på faglighed Sikre et godt udvalg af nye og aktuelle fagbøger Gennemføre kurser i informationssøgning til bibliotekets personale Udbyde undervisning i informationssøgning til elever og personale Indgå i samarbejde om kørselsordning, således der kan bestilles materialer fra andre biblioteker 12 Virksomhedsplan 2013.indd 14 13/12/

15 Endnu bedre studiemiljø Kold College har haft studiemiljø som indsatsområde siden 2010 og har opnået positive resultater ved at involvere eleverne i udvælgelsen af de konkrete tiltag. Dette ønsker vi fortsat at prioritere. At det sociale liv på skolen har stor betydning for elevernes trivsel er tydeligt, og vi vurderer også, at det har afgørende indflydelse på fastholdelsen af eleverne. studiemiljø Formålet med Endnu bedre studiemiljø er at optimere skolens ydelser, så alle elever og studerende oplever et attraktivt og udviklende studiemiljø. I rapporten Motivation i Erhvervsuddannelserne, der er anden delrapport fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD, som Center for Ungdomsforskning har gennemført i samarbejde med Erhvervsskolelederneanføres da også, at det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen, og det derfor bør være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt klima både i og uden for undervisningen. Fremme af elevernes medindflydelse I foråret 2013 gennemføres et elev-top-møde for skolens elever med det formål at involvere eleverne i udviklingen af det sociale og fysiske studiemiljø. Dagen gennemføres i samarbejde med Dacapo Teatret, der kan skabe dialog mellem elever KOLD: Alle skoledage skal være livlige og spændende. og skolens undervisere, vejledere og ledere. Formålet med dagen er at skabe en brugerdreven innovationsproces, hvor eleverne får indflydelse på skolens sociale og fysiske studiemiljø. Dagen skal resultere i konkrete ideer og initiativer, som skolen efterfølgende kan forpligte sig til at realisere. Kold College gennemfører systematisk tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne. Resultaterne fra disse undersøgel- Slip dig løs ser er en del af grundlaget for skolens udvikling. For at få et endnu bedre billede af elevernes opfattelse af skolen, ønsker vi at udvikle en rutine for, hvordan vi kan drøfte besvarelserne med eleverne. På denne måde kan den kvantitative undersøgelse suppleres af kvalitative data. Elevarrangementer Under overskriften Slip dig løs arrangerer den koordinerede vejledning forskellige elevaktiviteter, som går på tværs af afdelingerne. Det er både for at fyre op under eleverne i forhold til motivation, gå-på-mod og tro på sig selv, men også for at skabe et studiemiljø, hvor dagen opleves som afvekslende og spændende. Der planlægges f.eks. et motivationsarrangement for de grundforløbselever, som afslutter i juni, ligesom der vil blive gennemført mindre events løbende. Således planlægges det at gennemføre en række sundhedscafeer i løbet af Virksomhedsplan 2013.indd 15 13/12/

16 Det fysiske studiemiljø På Landbrugsvej er pladsen omkring kantine og læringstorv blevet meget knap i forhold til antallet af daglige elever, ligesom der stilles andre krav til indretning og funktion, end da området blev etableret i midten af firserne. Vi ønsker derfor at udarbejde et kvalificeret bud på en udvidelse og nyindretning af dette centrale fællesområde, så det i højere grad opfylder nutidige krav, ligesom vi ønsker at undersøge muligheden for ekstern finansiering til realisering af projektet. Service Administration og IT Undersøge mulighederne for etablering af en mere imødekommende indgang Skolehjem Indretning af loungeområder på skolehjem Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tilhørsforhold til skolen Forskellige forskningsprojekter om ungdomsuddannelser konkluderer, at det er vigtigt, at der skabes en mere rummelig kultur på uddannelserne. Det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen. Derfor bør det være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt studiemiljø. Service Bibliotek Arbejde med at gøre lokalerne indbydende, hyggelige og levende (pynte op osv.) Sørge for at der er pænt Stikdåser over bordene til studerendes pc er Sørge for ro og orden Reception Fokus på at hjælpe de unge i deres allerførste møde med skolen (brobygning) Optimere informationen til elever i brobygning og præsentationsforløb Skabe tættere dialog med skolerne og især med bosteder om elevernes første dag Bedre skiltning fra reception og videre rundt på skolen Kantine Undersøge muligheden for etablering af gruppearbejdspladser i kantinen eventuelt som små hyggelige oaser Gennemføre forskellige events i kantinen på skolens to adresser Gennemføre quizzer i kantinen gæt 5 ingredienser i dagens ret, hvordan tilberedes den? Udvide åbningstiderne, så kantinen kan bruges hele dagen 14 Virksomhedsplan 2013.indd 16 13/12/

17 Afdelingernes særlige indsatser for at skabe et endnu bedre studiemiljø: Jordbrug Arrangementer baseret på sociale, faglige eller interessefælleskaber f.eks. fisketur, grusgravtur m.m. Revitalisere elevrådsarbejdet med henblik på at opnå større engagement og indflydelse Levnedsmiddel Videreudvikling af afdelingens elevråd/forum Fællesarrangementer for grund- og hovedforløbselever. Arrangementerne kan være af både faglig og sociale karakter. Specielle arrangementer for hovedforløbselever planlægges med faste mellemrum Undersøge muligheden for at samlæse timer mellem grundforløb og hovedforløb Deltage i elevkonkurrencer mellem skoler Udbyde og gennemføre minikurser om eftermiddagen gerne med kort varsel Deltage i kantineevents på tværs af skolens afdelinger Etablering og implementering af lektiecafeen Pæren Butiksåbnet i bageren udenfor ordinær skoletid Øget fokus på evaluering af og tilbagemelding på elever på hovedforløb efter skoleperioder Mejeri Udflugter evt. et katalog over ture som afdelingen tager på hhv. forår, sommer, efterår og vinter Bedre forhold til eleverne: flere stik til elevernes computere Eleverne skal sættes i studiegrupper fra start af for at styrke deres fastholdelse og faglige udbytte Café-område indrettet med fladskærm, hvor eleverne kan være fælles om se, hvad de arbejder med samt mulighed for spil, you-tube m.m., når det hårde arbejde er overstået Gøre mere brug af sociale medier i undervisningen - samt brug af f.eks. film, billeder og lyd i forhold til undervisning og f.eks. elevernes afleveringer Optimering af lærerkompetencer til brug af smartboards 15 Virksomhedsplan 2013.indd 17 13/12/

18 HTX Studiemiljøet skal forstås som både i og udenfor undervisningen Forsøge at ramme en anden elevgruppe end fest- og fredagsbar-elevgruppen. Det kan være gennem kulturelle tilbud som biografklub, præsidentvalgaften, læseklub, retorikklub, forældrefest. Få elevrådet og eleverne til selv at sætte det i værk Ved skoleårets start gennemgås, hvad der er af relevante begivenheder i løbet af det kommende år, og der fastlægges forskellige emner og arrangementer på baggrund af dette Madklub at der sættes fokus på sund og billig kost ved at tilbyde madaftener, hvor eleverne kan lave mad evt. sammen med hovedforløbselever fra levnedsmiddel Invitere hovedforløbselever fra levnedsmiddel med i Frihavnen Akademiet Underviserne skal facilitere og støtte igangsættelse af aktiviteter for de studerende, f.eks. madaften, spilleaften, turnering, idrætsdag Gallafesten reaktiveres og underviserene får mulighed for at deltage Støtte og udvikle muligheder for at de studerende kan mødes på tværs af uddannelser. F.eks. et konkret, fysisk sted, hvor de kan mødes Sundhedskoordinatorer: at der bliver udpeget/valgt en studerende fra hver klasse til et udvalg, hvor der arbejdes med sundhedstiltag for eleverne Service Bibliotek Deltage i engelsk-kursus for at kunne yde bedre service til de udenlandske studerende Skolehjem Udvikle procedure for journalskrivning og procedure for, hvordan journalen skal bruges Lektiehjælp Tid til samtale med eleverne Procedure for information om skolehjemsregler til skolehjemselever Sikre øget viden om fastholdelse og trivsel Oplæg fra fagfolk, fx psykolog og socialrådgiver 16 Virksomhedsplan 2013.indd 18 13/12/

19 Mere fokus på praktikpladserne I finansloven for 2013 er der afsat midler til skolernes arbejde med styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde og etablering af praktikcentre. Af finansloven fremgår det desuden, at skolerne fremover skal udarbejde handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladser med måltal, og at de skal udvikle nøgletalsindikatorer, der belyser resultaterne af det praktikpladsopsøgende arbejde. Praktik Formålet med indsatsen Mere fokus på praktikpladserne er at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb. På Kold College har vi gennem de senere år haft fokus på at støtte eleverne i praktikpladssøgningen, ligesom vi har serviceret virksomhederne med at etablere praktikpladser og ansætte elever. Vi ønsker i 2013 at intensivere indsatsen, således at vi kan støtte endnu flere i at gennemføre en uddannelse indenfor skolens uddannelsesområder. Praktikcafé og praktikpladsorientering For mange elever er det uoverskueligt at skaffe sig en praktikplads, og denne forhindring kan medvirke til at de afbryder deres uddannelsesforløb. Det er kontaktlærerens opgave at hjælpe eleverne med praktikpladssøgning, men ud over KOLD: Det er frivilligt, om du vil lære noget. Men hvorfor spilde livet? Slip dig løs denne individuelle vejledning, ønsker vi en systematik i håndteringen af opgaven. Skolens koordinerende vejledere vil sammen med skolens praktikpladskonsulent møde alle grundforløbselever indenfor de første 3 måneder for at fortælle om praktikpladssituationen, hvordan man kan sætte en ansøgning sammen, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan praktikstedet modtager ansøgninger. De koordinerende vejledere og praktikpladskonsulenten vil desuden gennemføre praktikcaféer med praktikorientering for skolens grundforløbselever. Målet er at etablere en fokuseret og målrettet indsats omkring praktikpladssøgning, der støtter og hjælper eleverne med at komme i gang med at søge praktikplads. Der vejledes om forventninger til praktikstedet og forventninger til eleverne fra praktiskstedet, ligesom der vej ledes om alternativer og andre muligheder i forhold til arbejde, elevpladser og uddannelse. Endelig kan eleverne få hjælp med at skrive ansøgninger, hjælp til udarbejdelse af plan for praktikpladssøgning, søge information om ledige elevpladser og hjælp at tage kontakt med praktikstederne. 17 Virksomhedsplan 2013.indd 19 13/12/

20 Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Trods nedgangen i antallet af uddannelsesaftaler kræver området fortsat høj grad af fokus. Således ønskes baggrunden for den enkelte ophævelse undersøgt, så der kan opnås viden, og der kan iværksættes f.eks. nye vejledningsindsatser med et særligt fokus tidligere i uddannelse. Derved reduceres antallet af ophævede aftaler. For at opnå kendskab til baggrunden tages kontakt til elever og virksomheder, når skolen modtager en ophævelse af en uddannelsesaftale, ligesom alle ophævelser registreres, så der kan opnås viden om generelle tendenser. Hovedparten af ophævelser af uddannelsesaftaler sker i prøvetiden og ophævelsesprocenten er ret stabil. I det nye år vil vi udarbejde konkrete ophævelsestal tal for de enkelte uddannelser, og på baggrund heraf udvælge et uddannelsesområde, som vi giver særlig fokus i Vi vil systematisk kontakte hhv. virksomheden og eleven i prøvetiden i et forsøg på at være tidligt på banen i forhold til evt. forventningsafstemning, usikkerhed og afklaring. Vi håber, at vi inden for et uddannelsesområde derved får reduceret antallet af ophævelser i prøvetiden, samt at vi optimerer servicen over for både elever og virksomheden. Skolepraktik I øjeblikket udbyder skolen skolepraktik til anlægsgartner- samt væksthusgartnerelever, og i 2013 ønskes mulighederne for at udbyde skolepraktik til gastronomelever udviklet. 18 Virksomhedsplan 2013.indd 20 13/12/

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere