Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs"

Transkript

1 KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: F: koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd 1 13/12/

2 Virksomhedsplan 2013 College Virksomhedsplan 2013.indd 2 13/12/

3 Virksomhedsplan 2013 Velkommen til virksomhedsplan Vision, strategi og virkemidler...3 Udvikling i antallet af undervisningsårselever...5 Vores egen fortælling på én linje...7 Den stærke elev - talentpleje...9 Internationalisering Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud Endnu bedre studiemiljø...13 Fremme af elevernes medindflydelse Elevarrangementer Det fysiske studiemiljø Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tlhørsforhold til skolen Mere fokus på praktikpladserne...17 Praktikcafé og praktikpladsorientering Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Skolepraktik Den engagerede medarbejder...19 Lederen Underviseren Servicemedarbejderen Sund Skole...25 Formidling og implementering af Sundhedspolitik samt og Mad- & Måltidspolitik Branding af skolens kantine Sundhedsambassadørerne Sundhedsfremmende indsatser Virksomhedsplan 2013.indd 3 13/12/

4 Rettidig omhu - Velkommen til virksomhedsplan 2013 Kold College står som uddannelsesudbyder inden for jordbrug, fødevarer og proces i en gunstig position og med en spændende og udfordrende fremtid foran os. Vi har skabt et stærkt brand og konsolideret vores uddannelser og vores organisation. Uddannelsernes indhold og resultater er profileret og synliggjort, bl.a. overfor elever, virksomheder og omverdenen i øvrigt. Under overskriften Slip dig løs vil skolens ledelse, medarbejdere og elever i samarbejde investere i et endnu bedre og mere nærværende studiemiljø. Vi lægger vægt på alle medarbejderes engagement og commitment i det ansvar, de tager på sig. Dette gælder i forhold til undervisningens kvalitet, i det studiemiljø vi stiller til rådighed hver dag, og i de servicefunktioner som sikrer, at skolen som helhed fungerer optimalt - i stort som småt. I de seneste års virksomhedsplaner har der været fokus på branding af uddannelserne og skolekulturen på Kold College, ligesom udvikling af skolens medarbejdere og studiemiljø har fået særlig opmærksomhed. Virksomhedsplan 2013 bygger endnu nogle skridt og ambitioner til skolens vision og mål om at bringe skolens uddannelser i tættere samspil med den spændende dynamik, som påvirker skolens brancheområder og det danske samfund i øvrigt. Feltet af uddannelser og uddannelsesinstitutioner ser ganske givet anderledes ud om 5 år og den udvikling vil Kold College præge ved at bringe uddannelser indenfor jordbrug, fødevarer og proces i ekspansion og i front. Vi handler med rettidig omhu. Vi har gode resultater og vi har ambitioner og planer. God læselyst. Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 2 Virksomhedsplan 2013.indd 4 13/12/

5 Vision, strategi og virkemidler På baggrund af det strategiseminar skolens bestyrelse gennemførte den 10. september 2012, har bestyrelsen udarbejdet følgende vision for Kold College: kold Vision Visionen for Kold College er ikke blot at følge med - vi vil sætte dagsordenen. Vi vil sikre, at uddannelser inden for jordbrug, fødevarer og proces præges af vækst og udvikling, som bringer dygtighed og kompetencer frem i en fremtrædende position, såvel erhvervssom samfundsmæssigt. Derfor skal vi til stadighed fungere som en moderne skole, der arbejder proaktivt med organisations- og kulturudvikling. Vi er på vej vi hæver overliggeren: Fra Jord til bord skal være kendt for at tiltrække elever, der vil mere. Bestyrelsen for Kold College anerkender resultaterne af de senere års fremdrift og udviklingsarbejde på skolen. Vi står i en gunstig og spændende situation - men bestyrelsen vil videre. Derfor har bestyrelsen sat fokus på fremtiden for uddannelserne på Kold College og deres position på uddannelsesmarkedet i Danmark og Europa. I bestræbelserne på at nå visionen har bestyrelsen opstillet følgende strategi: kold Strategi Vi vil fortsat dyrke specialisering, skabe innovation og ekspansion i feltet af uddannelser fra Jord til bord. Med udgangspunkt i de seneste års gode resultater skal Kold College være klar til fremtiden. Med stor gennemslagskraft og i samarbejde med andre uddannelser vil vi finde ind til, udvikle og rendyrke skolens undervisning og specialer. Dermed bidrager vi til de trends og den erhvervsudvikling, der er bærende for fremtidens jordbrug, fødevarer og proces. Vi vil sikre skolens uddannelser en førerposition i det kommende uddannelseslandskab. Det kræver en moderne og proaktiv uddannelsesvirksomhed med større produktion (vækst og markedsandel) og højeste kvalitet. På baggrund af den succes Kold College hidtil har opnået, sætter vi nye standarder som uddannelsesvirksomhed. Fra Jord til bord er for os en unik standard: Højeste faglighed i integration imellem praksisrettet erhvervsuddannelse og avanceret viden kombineret med den nyeste og mest effektive version af almendannende skolekultur: Slip dig løs 3 Virksomhedsplan 2013.indd 5 13/12/

6 Bestyrelsen peger på 4 vigtige virkemidler til at bringe den fortsatte udvikling og specialisering af uddannelserne på Kold College i en unik position både i forhold til ønsker fra arbejdsmarked og elever og i forhold til den strukturudvikling, som mange forventer, vil komme på uddannelsesmarkedet. kold Virkemidler Fortsat udvikling og specialisering af uddannelserne ved Kold College i samarbejde med andre Partnerskaber forpligtende samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer Internationalisering elever skal følges ud i den store verden til gavn for virksomheder og samfunds udvikling, ligesom kompetencer udefra skal slå rod på Kold College Slip dig løs innovativ og konkret frisættelse af idéer og ressourcer i fremtidens uddannelses organisation I denne virksomhedsplan rulles konkrete mål, initiativer og planer ud. 4 Virksomhedsplan 2013.indd 6 13/12/

7 Udvikling i antallet af undervisningsårselever Resultat af vækstplan 2010 I 2009 formulerede skolens bestyrelse visionen om at sikre Kold College som selvstændig organisation med en høj grad af økonomisk frihed. For at efterleve denne vision opstillede de et vækstmål. Målet var en vækst over en 3-årig periode fra 2010 til 2012 på 25 % i antallet af undervisningsårselever. Realiseringen af målet skulle opnås gennem såvel organisk vækst som gennem udnyttelse af muligheder for tilkøb samt for attraktive og befordrende samarbejder og sammenslutninger. Som det ses i nedenstående tabel, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætning, idet der fra 2009 til 2012 er opnået en stigning i antallet af undervisningsårselever på 274: Årstal Undervisningsårselever Stigning i procent i fht % % Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisnings årselever. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal % Udviklingsmål for 2013 og 2014 Som det fremgår af Virksomhedsplan 2012 har bestyrelsen vedtaget, at målet for 2013 og 2014 er at fastholde antallet af årselever fra Baggrunden herfor er, at indtil 2012 har antallet af unge mellem 15 og 17 år været stigende, men herfra vil der ske et langsomt fald. Dette fremgår af nedenstående tabel. En stor del af de elever, der vælger skolens eud-uddannelser eller teknisk gymnasium rekrutteres netop fra denne aldersgruppe: Aldersgruppe år år år Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn). Kilde: Danmarks Statistik, 5 Virksomhedsplan 2013.indd 7 13/12/

8 Når antallet af årselever fra 2012 skal fastholdes, betyder det således, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig i mediebilledet og uddannelsesverdenen. Skolen har derfor fokus på ekstern kommunikation i 2013 og vil have en særlig markedsføringsindsats for elever med en gymnasial baggrund til uddannelserne kok, tjener og væksthusgartner. Desuden intensiveres markedsføring af landbrugsuddannelsen på Kold College. På HTX området arbejdes der på en langsigtet plan, hvor det er målet at gymnasiet skal have 4 spor i Studerende, elever og kursister... I denne virksomhedsplan er vores kunder kaldt elever. Dette sker i fuld forståelse for, at vi både har elever, studerende og kursister, fordi opremsningen vil hæmme det enkelte budskab. 6 Virksomhedsplan 2013.indd 8 13/12/

9 Vores egen fortælling på én linje Vi ved, hvordan vores historie og tradition hver dag mødes med medarbejderens faglighed og begejstring, der tænder gnisten hos vores elever. Nu kan vi også sige det. På strategiseminaret i 2011 besluttede bestyrelsen, at skolens kerneværdier skulle formuleres i én sætning - et samlende pay-off for Kold College, som vi kunne dele med verden. Processen blev sat i gang, og i marts 2012 havde vi vores nye slaglinje: Slip dig løs Sætningen er skabt ved at lade en person udefra iagttage dagligdagen på skolen og tale med mange elever, medarbejdere og ledere på Kold College. Ved pludselig at kunne se os selv i et nyt overbliksperspektiv, har vi fået et tæt og dybere indblik i skolens historie, kultur og sjæl. Ordene i pay-offet indeholder både muligheden og kravet, både til eleven og til os selv. Ved at yde en indsats, prøve og bruge både hånden og hjernen udforsker vi sammen fagenes verden. Vi giver både eleven plads til at udfolde sig og ro til at forstå. På Kold College kan den elev, der vil bruge sig selv, forstå, at han eller hun kan flytte verden. I forbindelse med præsentationen af det nye pay-off til vores interne linjer blev folderen Fortællingen om dig og os Til ledere og medarbejdere skabt og udleveret på medarbejdermødet den 7. august Heri står blandt andet: Da vores skole for få år siden skiftede navn, ændrede vi samtidig også profil. Vi ville vise, at vi var en rummelig og moderne skole. Vi ville gøre det lettere at åbne øjnene for de muligheder, der lå hos os for potentielle elever (unge og voksne), forældre, grundskoler og vejledere. Under det nye navn er skolen vokset sammen, og undervejs er der gået mange ting op for os, som vi ikke bare løser med et navn. Vi vil for eksempel gerne fortælle, hvad Kold College kan betyde for livet. Derfor giver vi nu vores profil den endelige retning. Nu ønsker vi også at formidle, hvordan og hvorfor vi gør det. Dermed bliver vores kommunikation til løfter ikke kun til vores elever og vores samfund, men også til os selv. 7 Virksomhedsplan 2013.indd 9 13/12/

10 Resultatet af besjælingen er formuleret i en kulturvision, der hjælper os at gøre det klart, hvordan vi skal mødes og omgås hinanden i hverdagen. Visionen er et fingerpegende forståelsesfundament i arbejdet med kulturen på Kold College nu og i fremtiden. Kulturvisionen danner udgangspunkt for alle fælles indsatser i denne virksomhedsplan, men den endelige udfoldelse af visionen indgår især i indsatsen Den engagerede medarbejder. Kulturvision for Kold College Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Tænd gnisten Vi får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en indsats for livet Føl hjælpen Vi giver eleverne rygdækning til nye praktiske evner og større overblik i livet Luk verden op Vi ser eleven og giver ro til at forstå og ansvar til at tage initiativet Stol på friheden Vi styrker udviklingen ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt Del muligheden i mål Vi lytter til hinanden, stiller tydelige krav og holder fast i den gode vej frem Gør plads for impulserne Vi gør vores bedste. Derfor tør vi slippe kontrollen og give os hen til inspirationen Giv fremtiden luft Vi er hver dag selv med til at styre vores uddannelsers udvikling Lev for livet Vi ønsker det bedste og sundeste liv hver dag Stil åbenhjertigheden forrest Vi hjælper hinanden og mødes i en stemning af åbenhed 8 Virksomhedsplan 2013.indd 10 13/12/

11 Den stærke elev - talentpleje Den overordnede politiske dagsorden er at skabe udfordringer til alle både de svage og de stærke elever. Med afsæt i 95%-målsætningen har der i mange år været fokus på at sikre fastholdelse af især elever med svage forudsætninger for uddannelse, men primært erhvervsuddannelserne skal fastholde og have tilbud til alle elever. talentpleje Formålet med Den stærke elev talentpleje er at den enkelte elev lærer sit eget potentiale at kende, og derigennem får lysten og muligheden for at opnå større viden og sætte sig højere mål. Med denne særlige indsats for de stærke elever på erhvervsuddannelserne vil vi sikre, at eleverne bliver endnu dygtigere, og at de fastholdes på deres uddannelse. Desuden kan netop denne elevgruppe være med til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme, så erhvervsuddannelserne anerkendes som et attraktivt tilbud på niveau med andre ungdomsuddannelser som stærke elever søger. På gymnasiet er talentarbejdet bekendtgørelsesbestemt, og afdelingen indgår i et fynsk samarbejde om Akademiet for talentfulde unge. Forløbet er toårigt og retter sig mod elever, der er særligt motiverede og søger udfordringer i den daglige undervisning. Fra Kold HTX deltager to elever i akademiet, og de har her muligheden for at skabe såvel faglige som sociale netværk gennem camps, virksomhedsbesøg og seminarer. KOLD: Du må ikke tro, du ved det hele allerede. Du er noget særligt og på vej til at blive noget helt specielt. Slip dig løs Internationalisering I 2012 valgte Kold College at sætte fokus på internationalisering i en bredere definition, hvor målet var at give eleverne et internationalt tilbud, hvad enten de ønsker at tage en del af uddannelsen i udlandet, eller de af forskellige årsager ikke kan rejse ud. Dette arbejde ønskes videreført i Skolen har allerede gang i mange internationale aktiviteter på forskellige fronter. Således kan nævnes elev- og lærermobilitet, Leonardo Partnerskabs projekter med skoler i Europa, samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner rundt i verden samt gennemførelse af uddannelsesforløb på engelsk. Alle disse aktiviteter ønskes styrket og på baggrund af det overblik over aktiviteter, som der er skabt i 2012, ønsker vi at give skolen en klarere international profil fremadrettet. 9 Virksomhedsplan 2013.indd 11 13/12/

12 Fra de enkelte undervisningsafdelinger er følgende indsatsområder indenfor internationalisering: Jordbrug Studieture til udlandet for grundforløbselever Fortsat udvikling af grundforløbspakker med praktikophold i EU Øget indsats for at få elever i international praktik på hovedforløbene Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Akademiet HTX Levnedsmiddel Øget fokus på muligheder i forhold til international praktik og projektdeltagelse generelt Øget kendskab og mulighed for praktik i udlandet for hovedforløbselever Deltage i flere internationale fagkonkurrencer Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Undersøge muligheden for etablering af engelsksproget forløb Skabe mulighed for elevudveksling gennem forskellige EU-programmer Øget kendskab til praktikophold i udlandet I samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udvikle praktikophold, besøg og relationer med udenlandske uddannelsesinstitutioner Invitere speakers fra universitet til gæsteforelæsninger eller besøg fra en dansker, som arbejder i udlandet indenfor et relevant område 10 Virksomhedsplan 2013.indd 12 13/12/

13 Øget fokus på muligheder for videreuddannelse elever i ungdomsuddannelse Det er regeringens mål, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, og for at fastholde produktionsvirksomhed her i landet anser regeringen det for afgørende, at en del af dem, der gennemfører en videregående uddannelse, har konkrete erfaringer med arbejdsprocesser og produktskabelse, som tilfældet er for de unge med en erhvervsuddannelse. At sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder efter endt erhvervsuddannelse forventes også at påvirke rekruttering til uddannelserne, således at flere elever vil se en erhvervsuddannelse som et alternativ til gymnasiet efter grundskolen. Dette vil give et løft til erhvervsuddannelsernes image. Således ønsker Kold College i 2013 at sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder blandt skolens eud-elever ved at udvikle en systematik for arbejdet med information om videreuddannelsesmuligheder. Dette vil fremover indgå som et fast element i eud-elevens uddannelsesforløb. Et eksempel på en aktivitet er afholdelse af jobmesser med elever, der har gennemført uddannelserne og er fortsat i videregående uddannelse. KOLD: Skolen er ligesom livet. Du bestemmer selv, hvad du vil have ud af det. Slip dig løs Endelig ønsker skolen at indgå i samarbejde med eksterne parter som UUvejledere og undervisere fra grundskolerne, således at elever allerede kan orienteres om mulighederne for videreuddannelse på et tidligt tidspunkt i arbejdet med uddannelsesplanen. Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud I mejeriafdelingen gennemføres allerede et særligt grundforløb for elever med studentereksamen. Fra august 2013 er det målet også at udbyde særligt tilrettelagte grundforløb for studenter på levnedsmiddel og jordbrug. Forløbene rettes mod væksthusgartner- samt hotel- og restaurantområdet. 11 Virksomhedsplan 2013.indd 13 13/12/

14 Afdelingernes særlige indsatsområder for talentpleje: Jordbrug Differentiering Vidensdeling Øget fokus på forskellige undervisningsmodeller, der kan styrke elevernes udbytte af undervisningen Øget integration mellem praktik og teori Udvikle formaliseret vidensdeling i lærergruppen, således at viden om undervisningsmetoder, materialer og muligheder bliver delt og synliggjort Øget fokus på at udnytte elevkompetencer i undervisningen f.eks. ved at lade elever give oplæg, være støttelærere eller få særlige områder at tage sig af Levnedsmiddel Konkurrencehold Valgfag til hovedforløb Skabe bedre struktur og rammer for afdelingens konkurrencehold, herunder klare definitioner af målsætninger for konkurrencer samt indhold af træningsforløb Udvikle mulighed for at samle de elever, som ønsker mere viden efter endt undervisning eventuelt med deltagelse af elever, som ikke er inde på en skoleperiode Service Mejeri Fortsat udvikling af studenterforløb Bibliotek Fokus på faglighed Sikre et godt udvalg af nye og aktuelle fagbøger Gennemføre kurser i informationssøgning til bibliotekets personale Udbyde undervisning i informationssøgning til elever og personale Indgå i samarbejde om kørselsordning, således der kan bestilles materialer fra andre biblioteker 12 Virksomhedsplan 2013.indd 14 13/12/

15 Endnu bedre studiemiljø Kold College har haft studiemiljø som indsatsområde siden 2010 og har opnået positive resultater ved at involvere eleverne i udvælgelsen af de konkrete tiltag. Dette ønsker vi fortsat at prioritere. At det sociale liv på skolen har stor betydning for elevernes trivsel er tydeligt, og vi vurderer også, at det har afgørende indflydelse på fastholdelsen af eleverne. studiemiljø Formålet med Endnu bedre studiemiljø er at optimere skolens ydelser, så alle elever og studerende oplever et attraktivt og udviklende studiemiljø. I rapporten Motivation i Erhvervsuddannelserne, der er anden delrapport fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD, som Center for Ungdomsforskning har gennemført i samarbejde med Erhvervsskolelederneanføres da også, at det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen, og det derfor bør være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt klima både i og uden for undervisningen. Fremme af elevernes medindflydelse I foråret 2013 gennemføres et elev-top-møde for skolens elever med det formål at involvere eleverne i udviklingen af det sociale og fysiske studiemiljø. Dagen gennemføres i samarbejde med Dacapo Teatret, der kan skabe dialog mellem elever KOLD: Alle skoledage skal være livlige og spændende. og skolens undervisere, vejledere og ledere. Formålet med dagen er at skabe en brugerdreven innovationsproces, hvor eleverne får indflydelse på skolens sociale og fysiske studiemiljø. Dagen skal resultere i konkrete ideer og initiativer, som skolen efterfølgende kan forpligte sig til at realisere. Kold College gennemfører systematisk tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne. Resultaterne fra disse undersøgel- Slip dig løs ser er en del af grundlaget for skolens udvikling. For at få et endnu bedre billede af elevernes opfattelse af skolen, ønsker vi at udvikle en rutine for, hvordan vi kan drøfte besvarelserne med eleverne. På denne måde kan den kvantitative undersøgelse suppleres af kvalitative data. Elevarrangementer Under overskriften Slip dig løs arrangerer den koordinerede vejledning forskellige elevaktiviteter, som går på tværs af afdelingerne. Det er både for at fyre op under eleverne i forhold til motivation, gå-på-mod og tro på sig selv, men også for at skabe et studiemiljø, hvor dagen opleves som afvekslende og spændende. Der planlægges f.eks. et motivationsarrangement for de grundforløbselever, som afslutter i juni, ligesom der vil blive gennemført mindre events løbende. Således planlægges det at gennemføre en række sundhedscafeer i løbet af Virksomhedsplan 2013.indd 15 13/12/

16 Det fysiske studiemiljø På Landbrugsvej er pladsen omkring kantine og læringstorv blevet meget knap i forhold til antallet af daglige elever, ligesom der stilles andre krav til indretning og funktion, end da området blev etableret i midten af firserne. Vi ønsker derfor at udarbejde et kvalificeret bud på en udvidelse og nyindretning af dette centrale fællesområde, så det i højere grad opfylder nutidige krav, ligesom vi ønsker at undersøge muligheden for ekstern finansiering til realisering af projektet. Service Administration og IT Undersøge mulighederne for etablering af en mere imødekommende indgang Skolehjem Indretning af loungeområder på skolehjem Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tilhørsforhold til skolen Forskellige forskningsprojekter om ungdomsuddannelser konkluderer, at det er vigtigt, at der skabes en mere rummelig kultur på uddannelserne. Det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen. Derfor bør det være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt studiemiljø. Service Bibliotek Arbejde med at gøre lokalerne indbydende, hyggelige og levende (pynte op osv.) Sørge for at der er pænt Stikdåser over bordene til studerendes pc er Sørge for ro og orden Reception Fokus på at hjælpe de unge i deres allerførste møde med skolen (brobygning) Optimere informationen til elever i brobygning og præsentationsforløb Skabe tættere dialog med skolerne og især med bosteder om elevernes første dag Bedre skiltning fra reception og videre rundt på skolen Kantine Undersøge muligheden for etablering af gruppearbejdspladser i kantinen eventuelt som små hyggelige oaser Gennemføre forskellige events i kantinen på skolens to adresser Gennemføre quizzer i kantinen gæt 5 ingredienser i dagens ret, hvordan tilberedes den? Udvide åbningstiderne, så kantinen kan bruges hele dagen 14 Virksomhedsplan 2013.indd 16 13/12/

17 Afdelingernes særlige indsatser for at skabe et endnu bedre studiemiljø: Jordbrug Arrangementer baseret på sociale, faglige eller interessefælleskaber f.eks. fisketur, grusgravtur m.m. Revitalisere elevrådsarbejdet med henblik på at opnå større engagement og indflydelse Levnedsmiddel Videreudvikling af afdelingens elevråd/forum Fællesarrangementer for grund- og hovedforløbselever. Arrangementerne kan være af både faglig og sociale karakter. Specielle arrangementer for hovedforløbselever planlægges med faste mellemrum Undersøge muligheden for at samlæse timer mellem grundforløb og hovedforløb Deltage i elevkonkurrencer mellem skoler Udbyde og gennemføre minikurser om eftermiddagen gerne med kort varsel Deltage i kantineevents på tværs af skolens afdelinger Etablering og implementering af lektiecafeen Pæren Butiksåbnet i bageren udenfor ordinær skoletid Øget fokus på evaluering af og tilbagemelding på elever på hovedforløb efter skoleperioder Mejeri Udflugter evt. et katalog over ture som afdelingen tager på hhv. forår, sommer, efterår og vinter Bedre forhold til eleverne: flere stik til elevernes computere Eleverne skal sættes i studiegrupper fra start af for at styrke deres fastholdelse og faglige udbytte Café-område indrettet med fladskærm, hvor eleverne kan være fælles om se, hvad de arbejder med samt mulighed for spil, you-tube m.m., når det hårde arbejde er overstået Gøre mere brug af sociale medier i undervisningen - samt brug af f.eks. film, billeder og lyd i forhold til undervisning og f.eks. elevernes afleveringer Optimering af lærerkompetencer til brug af smartboards 15 Virksomhedsplan 2013.indd 17 13/12/

18 HTX Studiemiljøet skal forstås som både i og udenfor undervisningen Forsøge at ramme en anden elevgruppe end fest- og fredagsbar-elevgruppen. Det kan være gennem kulturelle tilbud som biografklub, præsidentvalgaften, læseklub, retorikklub, forældrefest. Få elevrådet og eleverne til selv at sætte det i værk Ved skoleårets start gennemgås, hvad der er af relevante begivenheder i løbet af det kommende år, og der fastlægges forskellige emner og arrangementer på baggrund af dette Madklub at der sættes fokus på sund og billig kost ved at tilbyde madaftener, hvor eleverne kan lave mad evt. sammen med hovedforløbselever fra levnedsmiddel Invitere hovedforløbselever fra levnedsmiddel med i Frihavnen Akademiet Underviserne skal facilitere og støtte igangsættelse af aktiviteter for de studerende, f.eks. madaften, spilleaften, turnering, idrætsdag Gallafesten reaktiveres og underviserene får mulighed for at deltage Støtte og udvikle muligheder for at de studerende kan mødes på tværs af uddannelser. F.eks. et konkret, fysisk sted, hvor de kan mødes Sundhedskoordinatorer: at der bliver udpeget/valgt en studerende fra hver klasse til et udvalg, hvor der arbejdes med sundhedstiltag for eleverne Service Bibliotek Deltage i engelsk-kursus for at kunne yde bedre service til de udenlandske studerende Skolehjem Udvikle procedure for journalskrivning og procedure for, hvordan journalen skal bruges Lektiehjælp Tid til samtale med eleverne Procedure for information om skolehjemsregler til skolehjemselever Sikre øget viden om fastholdelse og trivsel Oplæg fra fagfolk, fx psykolog og socialrådgiver 16 Virksomhedsplan 2013.indd 18 13/12/

19 Mere fokus på praktikpladserne I finansloven for 2013 er der afsat midler til skolernes arbejde med styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde og etablering af praktikcentre. Af finansloven fremgår det desuden, at skolerne fremover skal udarbejde handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladser med måltal, og at de skal udvikle nøgletalsindikatorer, der belyser resultaterne af det praktikpladsopsøgende arbejde. Praktik Formålet med indsatsen Mere fokus på praktikpladserne er at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb. På Kold College har vi gennem de senere år haft fokus på at støtte eleverne i praktikpladssøgningen, ligesom vi har serviceret virksomhederne med at etablere praktikpladser og ansætte elever. Vi ønsker i 2013 at intensivere indsatsen, således at vi kan støtte endnu flere i at gennemføre en uddannelse indenfor skolens uddannelsesområder. Praktikcafé og praktikpladsorientering For mange elever er det uoverskueligt at skaffe sig en praktikplads, og denne forhindring kan medvirke til at de afbryder deres uddannelsesforløb. Det er kontaktlærerens opgave at hjælpe eleverne med praktikpladssøgning, men ud over KOLD: Det er frivilligt, om du vil lære noget. Men hvorfor spilde livet? Slip dig løs denne individuelle vejledning, ønsker vi en systematik i håndteringen af opgaven. Skolens koordinerende vejledere vil sammen med skolens praktikpladskonsulent møde alle grundforløbselever indenfor de første 3 måneder for at fortælle om praktikpladssituationen, hvordan man kan sætte en ansøgning sammen, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan praktikstedet modtager ansøgninger. De koordinerende vejledere og praktikpladskonsulenten vil desuden gennemføre praktikcaféer med praktikorientering for skolens grundforløbselever. Målet er at etablere en fokuseret og målrettet indsats omkring praktikpladssøgning, der støtter og hjælper eleverne med at komme i gang med at søge praktikplads. Der vejledes om forventninger til praktikstedet og forventninger til eleverne fra praktiskstedet, ligesom der vej ledes om alternativer og andre muligheder i forhold til arbejde, elevpladser og uddannelse. Endelig kan eleverne få hjælp med at skrive ansøgninger, hjælp til udarbejdelse af plan for praktikpladssøgning, søge information om ledige elevpladser og hjælp at tage kontakt med praktikstederne. 17 Virksomhedsplan 2013.indd 19 13/12/

20 Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Trods nedgangen i antallet af uddannelsesaftaler kræver området fortsat høj grad af fokus. Således ønskes baggrunden for den enkelte ophævelse undersøgt, så der kan opnås viden, og der kan iværksættes f.eks. nye vejledningsindsatser med et særligt fokus tidligere i uddannelse. Derved reduceres antallet af ophævede aftaler. For at opnå kendskab til baggrunden tages kontakt til elever og virksomheder, når skolen modtager en ophævelse af en uddannelsesaftale, ligesom alle ophævelser registreres, så der kan opnås viden om generelle tendenser. Hovedparten af ophævelser af uddannelsesaftaler sker i prøvetiden og ophævelsesprocenten er ret stabil. I det nye år vil vi udarbejde konkrete ophævelsestal tal for de enkelte uddannelser, og på baggrund heraf udvælge et uddannelsesområde, som vi giver særlig fokus i Vi vil systematisk kontakte hhv. virksomheden og eleven i prøvetiden i et forsøg på at være tidligt på banen i forhold til evt. forventningsafstemning, usikkerhed og afklaring. Vi håber, at vi inden for et uddannelsesområde derved får reduceret antallet af ophævelser i prøvetiden, samt at vi optimerer servicen over for både elever og virksomheden. Skolepraktik I øjeblikket udbyder skolen skolepraktik til anlægsgartner- samt væksthusgartnerelever, og i 2013 ønskes mulighederne for at udbyde skolepraktik til gastronomelever udviklet. 18 Virksomhedsplan 2013.indd 20 13/12/

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 /pr 11. april 2013 Område 1: Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag Indsats nr.: 1A Anerkendende pædagogik Mange lærere anvender anerkendende pædagogik,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere