Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs"

Transkript

1 KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: F: koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd 1 13/12/

2 Virksomhedsplan 2013 College Virksomhedsplan 2013.indd 2 13/12/

3 Virksomhedsplan 2013 Velkommen til virksomhedsplan Vision, strategi og virkemidler...3 Udvikling i antallet af undervisningsårselever...5 Vores egen fortælling på én linje...7 Den stærke elev - talentpleje...9 Internationalisering Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud Endnu bedre studiemiljø...13 Fremme af elevernes medindflydelse Elevarrangementer Det fysiske studiemiljø Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tlhørsforhold til skolen Mere fokus på praktikpladserne...17 Praktikcafé og praktikpladsorientering Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Skolepraktik Den engagerede medarbejder...19 Lederen Underviseren Servicemedarbejderen Sund Skole...25 Formidling og implementering af Sundhedspolitik samt og Mad- & Måltidspolitik Branding af skolens kantine Sundhedsambassadørerne Sundhedsfremmende indsatser Virksomhedsplan 2013.indd 3 13/12/

4 Rettidig omhu - Velkommen til virksomhedsplan 2013 Kold College står som uddannelsesudbyder inden for jordbrug, fødevarer og proces i en gunstig position og med en spændende og udfordrende fremtid foran os. Vi har skabt et stærkt brand og konsolideret vores uddannelser og vores organisation. Uddannelsernes indhold og resultater er profileret og synliggjort, bl.a. overfor elever, virksomheder og omverdenen i øvrigt. Under overskriften Slip dig løs vil skolens ledelse, medarbejdere og elever i samarbejde investere i et endnu bedre og mere nærværende studiemiljø. Vi lægger vægt på alle medarbejderes engagement og commitment i det ansvar, de tager på sig. Dette gælder i forhold til undervisningens kvalitet, i det studiemiljø vi stiller til rådighed hver dag, og i de servicefunktioner som sikrer, at skolen som helhed fungerer optimalt - i stort som småt. I de seneste års virksomhedsplaner har der været fokus på branding af uddannelserne og skolekulturen på Kold College, ligesom udvikling af skolens medarbejdere og studiemiljø har fået særlig opmærksomhed. Virksomhedsplan 2013 bygger endnu nogle skridt og ambitioner til skolens vision og mål om at bringe skolens uddannelser i tættere samspil med den spændende dynamik, som påvirker skolens brancheområder og det danske samfund i øvrigt. Feltet af uddannelser og uddannelsesinstitutioner ser ganske givet anderledes ud om 5 år og den udvikling vil Kold College præge ved at bringe uddannelser indenfor jordbrug, fødevarer og proces i ekspansion og i front. Vi handler med rettidig omhu. Vi har gode resultater og vi har ambitioner og planer. God læselyst. Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 2 Virksomhedsplan 2013.indd 4 13/12/

5 Vision, strategi og virkemidler På baggrund af det strategiseminar skolens bestyrelse gennemførte den 10. september 2012, har bestyrelsen udarbejdet følgende vision for Kold College: kold Vision Visionen for Kold College er ikke blot at følge med - vi vil sætte dagsordenen. Vi vil sikre, at uddannelser inden for jordbrug, fødevarer og proces præges af vækst og udvikling, som bringer dygtighed og kompetencer frem i en fremtrædende position, såvel erhvervssom samfundsmæssigt. Derfor skal vi til stadighed fungere som en moderne skole, der arbejder proaktivt med organisations- og kulturudvikling. Vi er på vej vi hæver overliggeren: Fra Jord til bord skal være kendt for at tiltrække elever, der vil mere. Bestyrelsen for Kold College anerkender resultaterne af de senere års fremdrift og udviklingsarbejde på skolen. Vi står i en gunstig og spændende situation - men bestyrelsen vil videre. Derfor har bestyrelsen sat fokus på fremtiden for uddannelserne på Kold College og deres position på uddannelsesmarkedet i Danmark og Europa. I bestræbelserne på at nå visionen har bestyrelsen opstillet følgende strategi: kold Strategi Vi vil fortsat dyrke specialisering, skabe innovation og ekspansion i feltet af uddannelser fra Jord til bord. Med udgangspunkt i de seneste års gode resultater skal Kold College være klar til fremtiden. Med stor gennemslagskraft og i samarbejde med andre uddannelser vil vi finde ind til, udvikle og rendyrke skolens undervisning og specialer. Dermed bidrager vi til de trends og den erhvervsudvikling, der er bærende for fremtidens jordbrug, fødevarer og proces. Vi vil sikre skolens uddannelser en førerposition i det kommende uddannelseslandskab. Det kræver en moderne og proaktiv uddannelsesvirksomhed med større produktion (vækst og markedsandel) og højeste kvalitet. På baggrund af den succes Kold College hidtil har opnået, sætter vi nye standarder som uddannelsesvirksomhed. Fra Jord til bord er for os en unik standard: Højeste faglighed i integration imellem praksisrettet erhvervsuddannelse og avanceret viden kombineret med den nyeste og mest effektive version af almendannende skolekultur: Slip dig løs 3 Virksomhedsplan 2013.indd 5 13/12/

6 Bestyrelsen peger på 4 vigtige virkemidler til at bringe den fortsatte udvikling og specialisering af uddannelserne på Kold College i en unik position både i forhold til ønsker fra arbejdsmarked og elever og i forhold til den strukturudvikling, som mange forventer, vil komme på uddannelsesmarkedet. kold Virkemidler Fortsat udvikling og specialisering af uddannelserne ved Kold College i samarbejde med andre Partnerskaber forpligtende samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer Internationalisering elever skal følges ud i den store verden til gavn for virksomheder og samfunds udvikling, ligesom kompetencer udefra skal slå rod på Kold College Slip dig løs innovativ og konkret frisættelse af idéer og ressourcer i fremtidens uddannelses organisation I denne virksomhedsplan rulles konkrete mål, initiativer og planer ud. 4 Virksomhedsplan 2013.indd 6 13/12/

7 Udvikling i antallet af undervisningsårselever Resultat af vækstplan 2010 I 2009 formulerede skolens bestyrelse visionen om at sikre Kold College som selvstændig organisation med en høj grad af økonomisk frihed. For at efterleve denne vision opstillede de et vækstmål. Målet var en vækst over en 3-årig periode fra 2010 til 2012 på 25 % i antallet af undervisningsårselever. Realiseringen af målet skulle opnås gennem såvel organisk vækst som gennem udnyttelse af muligheder for tilkøb samt for attraktive og befordrende samarbejder og sammenslutninger. Som det ses i nedenstående tabel, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætning, idet der fra 2009 til 2012 er opnået en stigning i antallet af undervisningsårselever på 274: Årstal Undervisningsårselever Stigning i procent i fht % % Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisnings årselever. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal % Udviklingsmål for 2013 og 2014 Som det fremgår af Virksomhedsplan 2012 har bestyrelsen vedtaget, at målet for 2013 og 2014 er at fastholde antallet af årselever fra Baggrunden herfor er, at indtil 2012 har antallet af unge mellem 15 og 17 år været stigende, men herfra vil der ske et langsomt fald. Dette fremgår af nedenstående tabel. En stor del af de elever, der vælger skolens eud-uddannelser eller teknisk gymnasium rekrutteres netop fra denne aldersgruppe: Aldersgruppe år år år Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn). Kilde: Danmarks Statistik, 5 Virksomhedsplan 2013.indd 7 13/12/

8 Når antallet af årselever fra 2012 skal fastholdes, betyder det således, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig i mediebilledet og uddannelsesverdenen. Skolen har derfor fokus på ekstern kommunikation i 2013 og vil have en særlig markedsføringsindsats for elever med en gymnasial baggrund til uddannelserne kok, tjener og væksthusgartner. Desuden intensiveres markedsføring af landbrugsuddannelsen på Kold College. På HTX området arbejdes der på en langsigtet plan, hvor det er målet at gymnasiet skal have 4 spor i Studerende, elever og kursister... I denne virksomhedsplan er vores kunder kaldt elever. Dette sker i fuld forståelse for, at vi både har elever, studerende og kursister, fordi opremsningen vil hæmme det enkelte budskab. 6 Virksomhedsplan 2013.indd 8 13/12/

9 Vores egen fortælling på én linje Vi ved, hvordan vores historie og tradition hver dag mødes med medarbejderens faglighed og begejstring, der tænder gnisten hos vores elever. Nu kan vi også sige det. På strategiseminaret i 2011 besluttede bestyrelsen, at skolens kerneværdier skulle formuleres i én sætning - et samlende pay-off for Kold College, som vi kunne dele med verden. Processen blev sat i gang, og i marts 2012 havde vi vores nye slaglinje: Slip dig løs Sætningen er skabt ved at lade en person udefra iagttage dagligdagen på skolen og tale med mange elever, medarbejdere og ledere på Kold College. Ved pludselig at kunne se os selv i et nyt overbliksperspektiv, har vi fået et tæt og dybere indblik i skolens historie, kultur og sjæl. Ordene i pay-offet indeholder både muligheden og kravet, både til eleven og til os selv. Ved at yde en indsats, prøve og bruge både hånden og hjernen udforsker vi sammen fagenes verden. Vi giver både eleven plads til at udfolde sig og ro til at forstå. På Kold College kan den elev, der vil bruge sig selv, forstå, at han eller hun kan flytte verden. I forbindelse med præsentationen af det nye pay-off til vores interne linjer blev folderen Fortællingen om dig og os Til ledere og medarbejdere skabt og udleveret på medarbejdermødet den 7. august Heri står blandt andet: Da vores skole for få år siden skiftede navn, ændrede vi samtidig også profil. Vi ville vise, at vi var en rummelig og moderne skole. Vi ville gøre det lettere at åbne øjnene for de muligheder, der lå hos os for potentielle elever (unge og voksne), forældre, grundskoler og vejledere. Under det nye navn er skolen vokset sammen, og undervejs er der gået mange ting op for os, som vi ikke bare løser med et navn. Vi vil for eksempel gerne fortælle, hvad Kold College kan betyde for livet. Derfor giver vi nu vores profil den endelige retning. Nu ønsker vi også at formidle, hvordan og hvorfor vi gør det. Dermed bliver vores kommunikation til løfter ikke kun til vores elever og vores samfund, men også til os selv. 7 Virksomhedsplan 2013.indd 9 13/12/

10 Resultatet af besjælingen er formuleret i en kulturvision, der hjælper os at gøre det klart, hvordan vi skal mødes og omgås hinanden i hverdagen. Visionen er et fingerpegende forståelsesfundament i arbejdet med kulturen på Kold College nu og i fremtiden. Kulturvisionen danner udgangspunkt for alle fælles indsatser i denne virksomhedsplan, men den endelige udfoldelse af visionen indgår især i indsatsen Den engagerede medarbejder. Kulturvision for Kold College Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Tænd gnisten Vi får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en indsats for livet Føl hjælpen Vi giver eleverne rygdækning til nye praktiske evner og større overblik i livet Luk verden op Vi ser eleven og giver ro til at forstå og ansvar til at tage initiativet Stol på friheden Vi styrker udviklingen ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt Del muligheden i mål Vi lytter til hinanden, stiller tydelige krav og holder fast i den gode vej frem Gør plads for impulserne Vi gør vores bedste. Derfor tør vi slippe kontrollen og give os hen til inspirationen Giv fremtiden luft Vi er hver dag selv med til at styre vores uddannelsers udvikling Lev for livet Vi ønsker det bedste og sundeste liv hver dag Stil åbenhjertigheden forrest Vi hjælper hinanden og mødes i en stemning af åbenhed 8 Virksomhedsplan 2013.indd 10 13/12/

11 Den stærke elev - talentpleje Den overordnede politiske dagsorden er at skabe udfordringer til alle både de svage og de stærke elever. Med afsæt i 95%-målsætningen har der i mange år været fokus på at sikre fastholdelse af især elever med svage forudsætninger for uddannelse, men primært erhvervsuddannelserne skal fastholde og have tilbud til alle elever. talentpleje Formålet med Den stærke elev talentpleje er at den enkelte elev lærer sit eget potentiale at kende, og derigennem får lysten og muligheden for at opnå større viden og sætte sig højere mål. Med denne særlige indsats for de stærke elever på erhvervsuddannelserne vil vi sikre, at eleverne bliver endnu dygtigere, og at de fastholdes på deres uddannelse. Desuden kan netop denne elevgruppe være med til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme, så erhvervsuddannelserne anerkendes som et attraktivt tilbud på niveau med andre ungdomsuddannelser som stærke elever søger. På gymnasiet er talentarbejdet bekendtgørelsesbestemt, og afdelingen indgår i et fynsk samarbejde om Akademiet for talentfulde unge. Forløbet er toårigt og retter sig mod elever, der er særligt motiverede og søger udfordringer i den daglige undervisning. Fra Kold HTX deltager to elever i akademiet, og de har her muligheden for at skabe såvel faglige som sociale netværk gennem camps, virksomhedsbesøg og seminarer. KOLD: Du må ikke tro, du ved det hele allerede. Du er noget særligt og på vej til at blive noget helt specielt. Slip dig løs Internationalisering I 2012 valgte Kold College at sætte fokus på internationalisering i en bredere definition, hvor målet var at give eleverne et internationalt tilbud, hvad enten de ønsker at tage en del af uddannelsen i udlandet, eller de af forskellige årsager ikke kan rejse ud. Dette arbejde ønskes videreført i Skolen har allerede gang i mange internationale aktiviteter på forskellige fronter. Således kan nævnes elev- og lærermobilitet, Leonardo Partnerskabs projekter med skoler i Europa, samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner rundt i verden samt gennemførelse af uddannelsesforløb på engelsk. Alle disse aktiviteter ønskes styrket og på baggrund af det overblik over aktiviteter, som der er skabt i 2012, ønsker vi at give skolen en klarere international profil fremadrettet. 9 Virksomhedsplan 2013.indd 11 13/12/

12 Fra de enkelte undervisningsafdelinger er følgende indsatsområder indenfor internationalisering: Jordbrug Studieture til udlandet for grundforløbselever Fortsat udvikling af grundforløbspakker med praktikophold i EU Øget indsats for at få elever i international praktik på hovedforløbene Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Akademiet HTX Levnedsmiddel Øget fokus på muligheder i forhold til international praktik og projektdeltagelse generelt Øget kendskab og mulighed for praktik i udlandet for hovedforløbselever Deltage i flere internationale fagkonkurrencer Øget gensidig udveksling af elever fra andre europæiske jordbrugsskoler Undersøge muligheden for etablering af engelsksproget forløb Skabe mulighed for elevudveksling gennem forskellige EU-programmer Øget kendskab til praktikophold i udlandet I samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udvikle praktikophold, besøg og relationer med udenlandske uddannelsesinstitutioner Invitere speakers fra universitet til gæsteforelæsninger eller besøg fra en dansker, som arbejder i udlandet indenfor et relevant område 10 Virksomhedsplan 2013.indd 12 13/12/

13 Øget fokus på muligheder for videreuddannelse elever i ungdomsuddannelse Det er regeringens mål, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, og for at fastholde produktionsvirksomhed her i landet anser regeringen det for afgørende, at en del af dem, der gennemfører en videregående uddannelse, har konkrete erfaringer med arbejdsprocesser og produktskabelse, som tilfældet er for de unge med en erhvervsuddannelse. At sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder efter endt erhvervsuddannelse forventes også at påvirke rekruttering til uddannelserne, således at flere elever vil se en erhvervsuddannelse som et alternativ til gymnasiet efter grundskolen. Dette vil give et løft til erhvervsuddannelsernes image. Således ønsker Kold College i 2013 at sætte øget fokus på videreuddannelsesmuligheder blandt skolens eud-elever ved at udvikle en systematik for arbejdet med information om videreuddannelsesmuligheder. Dette vil fremover indgå som et fast element i eud-elevens uddannelsesforløb. Et eksempel på en aktivitet er afholdelse af jobmesser med elever, der har gennemført uddannelserne og er fortsat i videregående uddannelse. KOLD: Skolen er ligesom livet. Du bestemmer selv, hvad du vil have ud af det. Slip dig løs Endelig ønsker skolen at indgå i samarbejde med eksterne parter som UUvejledere og undervisere fra grundskolerne, således at elever allerede kan orienteres om mulighederne for videreuddannelse på et tidligt tidspunkt i arbejdet med uddannelsesplanen. Gennemførelse af særlig indsatser for elever med studentereksamen på eud I mejeriafdelingen gennemføres allerede et særligt grundforløb for elever med studentereksamen. Fra august 2013 er det målet også at udbyde særligt tilrettelagte grundforløb for studenter på levnedsmiddel og jordbrug. Forløbene rettes mod væksthusgartner- samt hotel- og restaurantområdet. 11 Virksomhedsplan 2013.indd 13 13/12/

14 Afdelingernes særlige indsatsområder for talentpleje: Jordbrug Differentiering Vidensdeling Øget fokus på forskellige undervisningsmodeller, der kan styrke elevernes udbytte af undervisningen Øget integration mellem praktik og teori Udvikle formaliseret vidensdeling i lærergruppen, således at viden om undervisningsmetoder, materialer og muligheder bliver delt og synliggjort Øget fokus på at udnytte elevkompetencer i undervisningen f.eks. ved at lade elever give oplæg, være støttelærere eller få særlige områder at tage sig af Levnedsmiddel Konkurrencehold Valgfag til hovedforløb Skabe bedre struktur og rammer for afdelingens konkurrencehold, herunder klare definitioner af målsætninger for konkurrencer samt indhold af træningsforløb Udvikle mulighed for at samle de elever, som ønsker mere viden efter endt undervisning eventuelt med deltagelse af elever, som ikke er inde på en skoleperiode Service Mejeri Fortsat udvikling af studenterforløb Bibliotek Fokus på faglighed Sikre et godt udvalg af nye og aktuelle fagbøger Gennemføre kurser i informationssøgning til bibliotekets personale Udbyde undervisning i informationssøgning til elever og personale Indgå i samarbejde om kørselsordning, således der kan bestilles materialer fra andre biblioteker 12 Virksomhedsplan 2013.indd 14 13/12/

15 Endnu bedre studiemiljø Kold College har haft studiemiljø som indsatsområde siden 2010 og har opnået positive resultater ved at involvere eleverne i udvælgelsen af de konkrete tiltag. Dette ønsker vi fortsat at prioritere. At det sociale liv på skolen har stor betydning for elevernes trivsel er tydeligt, og vi vurderer også, at det har afgørende indflydelse på fastholdelsen af eleverne. studiemiljø Formålet med Endnu bedre studiemiljø er at optimere skolens ydelser, så alle elever og studerende oplever et attraktivt og udviklende studiemiljø. I rapporten Motivation i Erhvervsuddannelserne, der er anden delrapport fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD, som Center for Ungdomsforskning har gennemført i samarbejde med Erhvervsskolelederneanføres da også, at det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen, og det derfor bør være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt klima både i og uden for undervisningen. Fremme af elevernes medindflydelse I foråret 2013 gennemføres et elev-top-møde for skolens elever med det formål at involvere eleverne i udviklingen af det sociale og fysiske studiemiljø. Dagen gennemføres i samarbejde med Dacapo Teatret, der kan skabe dialog mellem elever KOLD: Alle skoledage skal være livlige og spændende. og skolens undervisere, vejledere og ledere. Formålet med dagen er at skabe en brugerdreven innovationsproces, hvor eleverne får indflydelse på skolens sociale og fysiske studiemiljø. Dagen skal resultere i konkrete ideer og initiativer, som skolen efterfølgende kan forpligte sig til at realisere. Kold College gennemfører systematisk tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne. Resultaterne fra disse undersøgel- Slip dig løs ser er en del af grundlaget for skolens udvikling. For at få et endnu bedre billede af elevernes opfattelse af skolen, ønsker vi at udvikle en rutine for, hvordan vi kan drøfte besvarelserne med eleverne. På denne måde kan den kvantitative undersøgelse suppleres af kvalitative data. Elevarrangementer Under overskriften Slip dig løs arrangerer den koordinerede vejledning forskellige elevaktiviteter, som går på tværs af afdelingerne. Det er både for at fyre op under eleverne i forhold til motivation, gå-på-mod og tro på sig selv, men også for at skabe et studiemiljø, hvor dagen opleves som afvekslende og spændende. Der planlægges f.eks. et motivationsarrangement for de grundforløbselever, som afslutter i juni, ligesom der vil blive gennemført mindre events løbende. Således planlægges det at gennemføre en række sundhedscafeer i løbet af Virksomhedsplan 2013.indd 15 13/12/

16 Det fysiske studiemiljø På Landbrugsvej er pladsen omkring kantine og læringstorv blevet meget knap i forhold til antallet af daglige elever, ligesom der stilles andre krav til indretning og funktion, end da området blev etableret i midten af firserne. Vi ønsker derfor at udarbejde et kvalificeret bud på en udvidelse og nyindretning af dette centrale fællesområde, så det i højere grad opfylder nutidige krav, ligesom vi ønsker at undersøge muligheden for ekstern finansiering til realisering af projektet. Service Administration og IT Undersøge mulighederne for etablering af en mere imødekommende indgang Skolehjem Indretning af loungeområder på skolehjem Fremme af sociale relationer elev/elev og øget tilhørsforhold til skolen Forskellige forskningsprojekter om ungdomsuddannelser konkluderer, at det er vigtigt, at der skabes en mere rummelig kultur på uddannelserne. Det sociale og kammeraterne er afgørende for motivationen. Derfor bør det være en central del af det pædagogiske arbejde at være med til at skabe et godt socialt studiemiljø. Service Bibliotek Arbejde med at gøre lokalerne indbydende, hyggelige og levende (pynte op osv.) Sørge for at der er pænt Stikdåser over bordene til studerendes pc er Sørge for ro og orden Reception Fokus på at hjælpe de unge i deres allerførste møde med skolen (brobygning) Optimere informationen til elever i brobygning og præsentationsforløb Skabe tættere dialog med skolerne og især med bosteder om elevernes første dag Bedre skiltning fra reception og videre rundt på skolen Kantine Undersøge muligheden for etablering af gruppearbejdspladser i kantinen eventuelt som små hyggelige oaser Gennemføre forskellige events i kantinen på skolens to adresser Gennemføre quizzer i kantinen gæt 5 ingredienser i dagens ret, hvordan tilberedes den? Udvide åbningstiderne, så kantinen kan bruges hele dagen 14 Virksomhedsplan 2013.indd 16 13/12/

17 Afdelingernes særlige indsatser for at skabe et endnu bedre studiemiljø: Jordbrug Arrangementer baseret på sociale, faglige eller interessefælleskaber f.eks. fisketur, grusgravtur m.m. Revitalisere elevrådsarbejdet med henblik på at opnå større engagement og indflydelse Levnedsmiddel Videreudvikling af afdelingens elevråd/forum Fællesarrangementer for grund- og hovedforløbselever. Arrangementerne kan være af både faglig og sociale karakter. Specielle arrangementer for hovedforløbselever planlægges med faste mellemrum Undersøge muligheden for at samlæse timer mellem grundforløb og hovedforløb Deltage i elevkonkurrencer mellem skoler Udbyde og gennemføre minikurser om eftermiddagen gerne med kort varsel Deltage i kantineevents på tværs af skolens afdelinger Etablering og implementering af lektiecafeen Pæren Butiksåbnet i bageren udenfor ordinær skoletid Øget fokus på evaluering af og tilbagemelding på elever på hovedforløb efter skoleperioder Mejeri Udflugter evt. et katalog over ture som afdelingen tager på hhv. forår, sommer, efterår og vinter Bedre forhold til eleverne: flere stik til elevernes computere Eleverne skal sættes i studiegrupper fra start af for at styrke deres fastholdelse og faglige udbytte Café-område indrettet med fladskærm, hvor eleverne kan være fælles om se, hvad de arbejder med samt mulighed for spil, you-tube m.m., når det hårde arbejde er overstået Gøre mere brug af sociale medier i undervisningen - samt brug af f.eks. film, billeder og lyd i forhold til undervisning og f.eks. elevernes afleveringer Optimering af lærerkompetencer til brug af smartboards 15 Virksomhedsplan 2013.indd 17 13/12/

18 HTX Studiemiljøet skal forstås som både i og udenfor undervisningen Forsøge at ramme en anden elevgruppe end fest- og fredagsbar-elevgruppen. Det kan være gennem kulturelle tilbud som biografklub, præsidentvalgaften, læseklub, retorikklub, forældrefest. Få elevrådet og eleverne til selv at sætte det i værk Ved skoleårets start gennemgås, hvad der er af relevante begivenheder i løbet af det kommende år, og der fastlægges forskellige emner og arrangementer på baggrund af dette Madklub at der sættes fokus på sund og billig kost ved at tilbyde madaftener, hvor eleverne kan lave mad evt. sammen med hovedforløbselever fra levnedsmiddel Invitere hovedforløbselever fra levnedsmiddel med i Frihavnen Akademiet Underviserne skal facilitere og støtte igangsættelse af aktiviteter for de studerende, f.eks. madaften, spilleaften, turnering, idrætsdag Gallafesten reaktiveres og underviserene får mulighed for at deltage Støtte og udvikle muligheder for at de studerende kan mødes på tværs af uddannelser. F.eks. et konkret, fysisk sted, hvor de kan mødes Sundhedskoordinatorer: at der bliver udpeget/valgt en studerende fra hver klasse til et udvalg, hvor der arbejdes med sundhedstiltag for eleverne Service Bibliotek Deltage i engelsk-kursus for at kunne yde bedre service til de udenlandske studerende Skolehjem Udvikle procedure for journalskrivning og procedure for, hvordan journalen skal bruges Lektiehjælp Tid til samtale med eleverne Procedure for information om skolehjemsregler til skolehjemselever Sikre øget viden om fastholdelse og trivsel Oplæg fra fagfolk, fx psykolog og socialrådgiver 16 Virksomhedsplan 2013.indd 18 13/12/

19 Mere fokus på praktikpladserne I finansloven for 2013 er der afsat midler til skolernes arbejde med styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde og etablering af praktikcentre. Af finansloven fremgår det desuden, at skolerne fremover skal udarbejde handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladser med måltal, og at de skal udvikle nøgletalsindikatorer, der belyser resultaterne af det praktikpladsopsøgende arbejde. Praktik Formålet med indsatsen Mere fokus på praktikpladserne er at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb. På Kold College har vi gennem de senere år haft fokus på at støtte eleverne i praktikpladssøgningen, ligesom vi har serviceret virksomhederne med at etablere praktikpladser og ansætte elever. Vi ønsker i 2013 at intensivere indsatsen, således at vi kan støtte endnu flere i at gennemføre en uddannelse indenfor skolens uddannelsesområder. Praktikcafé og praktikpladsorientering For mange elever er det uoverskueligt at skaffe sig en praktikplads, og denne forhindring kan medvirke til at de afbryder deres uddannelsesforløb. Det er kontaktlærerens opgave at hjælpe eleverne med praktikpladssøgning, men ud over KOLD: Det er frivilligt, om du vil lære noget. Men hvorfor spilde livet? Slip dig løs denne individuelle vejledning, ønsker vi en systematik i håndteringen af opgaven. Skolens koordinerende vejledere vil sammen med skolens praktikpladskonsulent møde alle grundforløbselever indenfor de første 3 måneder for at fortælle om praktikpladssituationen, hvordan man kan sætte en ansøgning sammen, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan praktikstedet modtager ansøgninger. De koordinerende vejledere og praktikpladskonsulenten vil desuden gennemføre praktikcaféer med praktikorientering for skolens grundforløbselever. Målet er at etablere en fokuseret og målrettet indsats omkring praktikpladssøgning, der støtter og hjælper eleverne med at komme i gang med at søge praktikplads. Der vejledes om forventninger til praktikstedet og forventninger til eleverne fra praktiskstedet, ligesom der vej ledes om alternativer og andre muligheder i forhold til arbejde, elevpladser og uddannelse. Endelig kan eleverne få hjælp med at skrive ansøgninger, hjælp til udarbejdelse af plan for praktikpladssøgning, søge information om ledige elevpladser og hjælp at tage kontakt med praktikstederne. 17 Virksomhedsplan 2013.indd 19 13/12/

20 Fokus på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Trods nedgangen i antallet af uddannelsesaftaler kræver området fortsat høj grad af fokus. Således ønskes baggrunden for den enkelte ophævelse undersøgt, så der kan opnås viden, og der kan iværksættes f.eks. nye vejledningsindsatser med et særligt fokus tidligere i uddannelse. Derved reduceres antallet af ophævede aftaler. For at opnå kendskab til baggrunden tages kontakt til elever og virksomheder, når skolen modtager en ophævelse af en uddannelsesaftale, ligesom alle ophævelser registreres, så der kan opnås viden om generelle tendenser. Hovedparten af ophævelser af uddannelsesaftaler sker i prøvetiden og ophævelsesprocenten er ret stabil. I det nye år vil vi udarbejde konkrete ophævelsestal tal for de enkelte uddannelser, og på baggrund heraf udvælge et uddannelsesområde, som vi giver særlig fokus i Vi vil systematisk kontakte hhv. virksomheden og eleven i prøvetiden i et forsøg på at være tidligt på banen i forhold til evt. forventningsafstemning, usikkerhed og afklaring. Vi håber, at vi inden for et uddannelsesområde derved får reduceret antallet af ophævelser i prøvetiden, samt at vi optimerer servicen over for både elever og virksomheden. Skolepraktik I øjeblikket udbyder skolen skolepraktik til anlægsgartner- samt væksthusgartnerelever, og i 2013 ønskes mulighederne for at udbyde skolepraktik til gastronomelever udviklet. 18 Virksomhedsplan 2013.indd 20 13/12/

2016 somhedsplan Virk

2016 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 Nye krav. Flere muligheder. Større kræfter... 3 Nye krav Nye muligheder Større kræfter Kommende aktiviteter i Kold Colleges undervisningsafdelinger... 7 Det fælles

Læs mere

Personalepolitik. College

Personalepolitik. College Personalepolitik College KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. Personalepolitik Forståelse giver nye kræfter... 4 Ansættelse... 7 Sundhed,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere