Skorstensfejerlauget af 11. februar Skorstensfejeren. April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April årgang 1

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Skorstensfejermesterskolen... 3 Ny eftersynsordning for oliekedler... 4 Han blev skorstensfejer... 9 Markedsleder skifter navn NCSG Convention USA Fejermester til Samsø Mindeord og mærkedage... 14»Leder«om lederfigur Theodor 70 år På denne plads er normalt bladets leder. Denne gang bliver det på en lidt anden måde. I stedet bliver det en omtale af laugets leder gennem 12 år, Theodor Kristensen, som fylder 70 år den 19. maj. Skorstensfejerlauget har igennem alle de år, hvor Theodor har været i organisationen, nydt godt af hans dygtighed og store interesse for faget. Han blev ansat som mester i 1977 og blev kort efter valgt ind i laugets ledelse. Her har han så befundet sig helt frem til 2006, hvor han stoppede som oldermand. Theodor har i høj grad sat sine fingeraftryk på faget og dermed også på det arbejde, vi alle går og udøver i vores hverdag. For ikke at fylde hele bladet, vil jeg nøjes med at nævne nogle af de væsentligste områder, hvor Theodor har gjort sin skyldighed. Theodor var med i arbejdet, der resulterede i vor nuværende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Fagets kvalitetssikringsordning blev til i Theodors periode som oldermand. Vores første sag med konkurrencemyndighederne var også med Theodor ved roret. Det har været store opgaver, som har krævet sin mand. Theodor har altid været klar til en faglig diskussion på godt og ondt, og man kan indimellem mistænke ham for, at han ligefrem kan finde på at fremprovokere en debat, når der er mulighed for det. Han kan til tider være kompromisløs og ligefrem, og ikke alle har gennem tiderne fundet behag i Theodors måde at sige tingene på. Han kalder en spade for en spade (og en trillebør for en trillebør). Theodor har gennem årene erhvervet sig en meget stor erfaring. Han har deltaget i utallige faglige sager og overenskomstforhandlinger, altid med lige stor iver og entusiasme. Når et medlem har stået med et problem - af hvilken som helst art - har Theodor altid været parat med hjælp til en løsning. Theodors sociale engagement fejler heller ikke noget. Han er i sit es ved sammenkomster i laugets regi. Det har derfor været naturligt for ham at være en del af Palæets Venner, som han lige så naturligt er formand for. Theodor har været skorstensfejer i rigtig mange år. 52 er det indtil videre blevet til, og han er stadig aktiv og engageret, men mon ikke der efterhånden er blevet mere tid til familien, sommerhuset og jagterne. Tak til Theodor for et stort arbejde for lauget. En indsats du kan være stolt af. Også en stor tak til Inger Marie, som jo har været en vigtig del af den sorte verden, Theodor har befundet sig i. Lauget ønsker hjertelig tillykke og et langt og godt otium for dig og Inger Marie. På Skorstensfejerlaugets vegne Keld L. Jensen 2

3 Revolutionerende mesteruddannelse Skorstensfejermesterskolen anno 2011 Af Søren Ebbesen Skov, Tønder Vor lærer, Birgit Thye-Petersen, kommer godt rundt om emnerne - og rundt i lokalet. En unavngiven kursist har fotograferet med sin mobiltelefon. Vi er 15 raske svende og to lige så raske mestre, der er startet på fagets nye mesterskole på fagskolen i Tønder. Allerede tirsdag morgen den anden dag i modul 1 fik vi besøg af John Clemmesen fra Fagligt Udvalg og Rolf Møller Hansen fra Forbundet. De kunne fortælle os, at dette er det hidtil mest ambitiøse bud på en skorstensfejermesteruddannelse i Danmark! Vi tænkte: Nå ja - lad os nu se. Men vi må indrømme, at denne uddannelse med 3 moduler omkring ledelse, 2 om økonomi, 1 om jura samt 1 om skorstensfejerdatasystemet er ambitiøst. Ledelsesdelen indebærer undervisning i kommunikation, delegering, motivation, coaching, teambuilding, konflikthåndtering og en række andre fag, der umiddelbart kan virke en smule langhårede for en gruppe håndværkere, der er vant til det frie liv og ikke bruger unødvendig tid på møder og den slags. Vi kan nu se vigtigheden i de moderne ledelsesprincipper, og hvordan vi kan bruge det i vores fremtid som selvstændige mestre. Der er rigtig mange aspekter i ledelse. Et af de vigtigste er kommunikation og evnen til at skabe en fælles forståelse i den enkelte virksomhed, fordi en virksomhed bygger på mere end en snak over en kop kaffe og en stak arbejdssedler, der udleveres og afleveres, når arbejdet er gjort. Glade medarbejdere er produktive medarbejdere! Vi har lært at tage mulige konflikter i opløbet, inden de bliver til faktiske konflikter. Vor lærer, Birgit Thye-Petersen, har skrevet en opgave om emnet og lavet ordet om til komflikt - altså ikke en konflikt, men en situation hvor man kommer problemer i forkøbet. Hvis man motiverer og viser sine medarbejdere anerkendelse, kan mange konflikter undgås eller tages i opløbet. I skrivende stund har vi netop afsluttet en hel dag med konflikthåndtering, herunder den svære samtale, nedtrapning i stedet for optrapning etc. Grundstammen i det hele er kommunikation, åbenhed og ærlighed. Det kan lyde som noget langhåret pladder, men det har givet os nogle værktøjer og metoder, som vi fremover vil kunne bruge i vore virksomheder. Uddannelsen er ikke kun fag-relateret men også en allround uddannelse, hvor vi når omkring alle de tænkelige og 3 måske utænkelige områder, en leder kan komme i berøring med. Vi ser frem til det næste modul med spænding og optimisme. Når vi har haft det sidste modul, kan faget og de danske kommuner se frem til nogle yderst velkvalificerede bud på fremtidens skorstensfejermestre - vi bliver klædt godt på og er klar til opgaven. Vi er faktisk blevet så begejstrede for den nye uddannelse, at vi vil anbefale den til kommende såvel som nuværende mestre i faget. Der er ingen tvivl blandt kursisterne; faget har mange, der ville kunne få gavn af den viden, der bliver formidlet på den nye skorstensfejermesteruddannelse. Vejen til succes kan være hård, men den forceres bedre med den nye skorstensfejermesteruddannelse. Vi vil derfor gerne takke Skorstensfejerlauget og Forbundet for at have udviklet dette kursusforløb. Der er naturligvis nogle ting, der skal rettes til, men det skal vi nok give udtryk for i vores evaluering. Endnu engang tak. Tak, fordi Lauget og Forbundet giver os muligheden for at forme en bedre fremtid for faget, dets udøvere samt naturligvis vore kunder.

4 Energibesparelse omkring oliekedler Ny eftersynsordning med fokus på oliekedler af Rikke Marie Hald, Energistyrelsen. - Artikel til OSS Rikke Marie Hald Danmark har haft lovpligtigt eftersyn af kedel- og varmeanlæg siden Baggrunden er et EU direktiv, der foreskriver, at medlemslandende skal sikre, at ejere af kedler, der benytter fossilt brændsel (dvs. primært olie og gas), kan få rådgivning om energimæssige forbedringer af kedlen og varmeanlægget. Eftersynsordningen fra 2006 var ret kompleks med krav om forskellige eftersyn af forskellige kedler, med forskellige intervaller, og udført af forskellige typer tekniske eksperter. Men eftersynsordningen fungerede ikke efter hensigten, da der blev udført meget få eftersyn. Derfor er bekendtgørelsen, der beskrev eftersynsordningen, nu blevet revideret, og der er skabt et grundlag for en eftersynsordning, som kan afdække energibesparelser til gavn for forbrugeren og samfundet samtidig med, at de udførende har incitament til at gå aktivt ind i ordningen og fremme energieffektive opvarmningsinstallationer. Tæt dialog med branchen Energistyrelsen har udarbejdet reglerne for den nye eftersynsordning i tæt dialog med brancheforeningerne på området, dvs. DEBRA, OSS, Skorstensfejer Lauget, DS Håndværk og Industri, TEKNIQ samt OR-sekretariatet. Branchen har hjulpet Energistyrelsen med at afdække, hvorfor den tidligere ordning ikke virkede, og har leveret mange gode idéer og ydet sparring i forhold til udarbejdelse af de nye regler. En forenklet eftersynsordning I den nye bekendtgørelse har Energistyrelsen bestræbt sig på at tage højde for branchens mange gode input. Det har resulteret i en bekendtgørelse og hermed en eftersynsordning, der er forenklet markant. Her fokuseres på eftersyn af oliefyrede kedelanlæg, mens krav om decideret eftersyn af gasfyrede kedel- og varmeanlæg samt anlæg, der fyrer med fossilt fastbrændsel som kul og koks, er taget ud. Det betyder bl.a., at der nu kun eksisterer én type teknisk ekspert, og at alle oliekedler skal efterses regelmæssigt med samme interval. Derudover er der kun krav om rådgivning vedrørende udskiftning af kedlen de steder, hvor det kan betale sig. 4 Gaskedler og kul- og kokskedler skal ikke energisynes På baggrund af dialogen med branchen har Energistyrelsen vurderet, at interessen for at udføre deciderede energisyn af gaskedler er lav. Dette ses også ud fra aktiviteten i den tidligere ordning, hvor der kun er uddannet 75 tekniske eksperter til at udføre eftersyn af gaskedler, hvorimod der er uddannet over 1000 tekniske eksperter til at efterse oliekedler. I Danmark har vi allerede i andre sammenhænge initiativer, der sikrer rådgivning af gaskedelejere, da gasselskaberne er forpligtiget til at oplyse ejere af gaskedler om mulighederne for energibesparelser samt realisere dokumenterbare energibesparelser, hvilke blandt andet kan være udskiftning af ældre ineffektive gaskedler til nye kondenserende kedler. Ydermere har gasselskaberne allerede oplysninger om gaskundernes kedler samlet i et register, og her igennem er der mulighed for at målrette en informationsindsats fremadrettet. Med andre ord kan man sige, at vi i Danmark allerede lever op til forpligtelsen i EU s bygningsdirektiv. Da det samtidigt er kommet frem, at der ikke er stor interesse for at udføre energisyn af gaskedler, er eftersynspligten udgået af bekendtgørelsen. I forhold til eftersyn af kul- og kokskedler har Energistyrelsen vurderet, at markedet er så snævert, at der ikke er grundlag for en egentlig eftersynsordning. Nyt fokus på oliekedler I forbindelse med revidering af bekendtgørelsen har det været et ønske fra branchen, at der kommer mere fokus på vedligeholdelse i eftersynsordningen, samt at der kun rådgives om udskiftning af kedlen, der hvor det kan betale sig. Derfor er der nu indført en lovpligtig årlig energimåling af alle oliefyrede anlæg med vejledning om forbedring af anlægget, hvis energimålingen overstiger fastsatte grænseværdier. Energimålingen erstatter dele af det fem års regelmæssige eftersyn fra den tidligere ordning samt den årlige kedelrens, idet den tekniske ekspert i forbindelse med energimålingen skal vejlede kedelejeren om fordelene ved kedelrens herunder anbefale kedelrensning, hvis det er nødvendigt. Det er altså ikke længere et krav, at kedelejeren skal foretage kedelrens årligt, da det er forskelligt, hvor tit kedler har behov for rensning, og da det ikke står mål med opnåede energibesparelser, at sætte krav om at rense alle kedler årligt. Fortsættes side 6

5 Annoncer SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Fortsat fra side 4 Engangseftersynet af varmeanlæg med kedler, der er over 15 år, fra den tidligere ordning, erstattes i den nye bekendtgørelse af et energisyn af særligt ineffektive kedler, defineret som kedler, der er fremstillet før 1977, eller kedler der ikke overholder fastsatte grænseværdier for røgtab og sodtal. Energisynet er forenklet i forhold til engangseftersynet, idet den omfattende radiatorberegning er taget ud. Nyt register over oliekedler I forbindelse med revideringsarbejdet opfordrede branchen Energistyrelsen til at være mere håndfast i forhold til håndhævelse af reglerne. Det har hidtil været svært, da den tidligere eftersynsordning ikke gav mulighed for at opbygge et register over landets kedelbestand, og det derfor ikke var muligt at finde synderne. Et af målene med den nye eftersynsordning for oliefyrede kedelanlæg er derfor at få skabt et kedelregister. Ud over at registret kan benyttes til at finde de kedelejere, der ikke overholder reglerne om årlig energimåling, vil det styrke grundlaget til at vurdere, hvor der skal sættes ind for at nedsætte CO 2 - udslippet fra oliefyrede kedelanlæg. Oliekedelregistret vil opbygges ud fra indberetninger, som de tekniske eksperter foretager i forbindelse med de årlige energimålinger. Der er på nuværende tidspunkt en barriere i at få registreret de kedler, der ikke har frivillig service, og de kedler, hvor kedelejeren ikke efterspørger at få energimålingen udført af skorstensfejeren. Energistyrelsen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning, som kan gøre skorstensfejeren til en slags kontrollant i ordningen og hermed sikre, at alle kedler bliver registreret. Faktaboks - Den nye ordning: Årlig energimåling af oliefyrede kedelanlæg Hvert år skal oliefyrede anlæg have foretaget en energimåling af en teknisk ekspert. Energimålingen omfatter: Forbrændingslufttemperatur Røggastemperatur Sodtal Iltindhold Kulilteindhold (kun for anlæg med blåflammebrændere) Beregning af røgtab Overstiger energimålingen grænseværdierne 10% for røgtab og 1 for sodtal, skal den tekniske ekspert rådgive om mulige forbedringer af anlægget. Desuden skal den tekniske ekspert rådgive om fordelene ved kedelrensning. Den tekniske ekspert skal indberette resultatet af energimålingen til Energistyrelsen. Ved første energimåling skal den tekniske ekspert desuden indberette adresseoplysninger, oplysninger om kedeltype, kedelalder samt nominelt afgivende kedeleffekt. Nyt sekretariat De administrative opgaver vedrørende eftersynsordningen håndteres af Energistyrelsens sekretariat, Sekretariatet for energieffektive bygninger (SEEB), som sidste år afløste FEM-sekretariatet. SEEB står også for udviklingen af de værktøjer, der skal bruges til indberetning og energisyn, og har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe de tekniske eksperter i deres arbejde. Sekretariatet har oprettet en særlig hjemmeside for eftersynsordningen, der hedder Her ligger alt den information, som henholdsvis tekniske eksperter og kedelejere har brug for at vide om ordningen. Implementering af den nye ordning Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 2011, men der er indlagt en indfasningsperiode, så ordningen stille og roligt kan startes op, og så både tekniske eksperter og kedelejere får en chance for at lære de nye regler at kende. Det betyder, at alle kedelanlæg først skal være registreret og energimålt første gang inden den 1. juni 2012, samt at krav om energisyn af ineffektive kedler først træder i kraft pr. 1. juni 2011, hvorefter ejere af ineffektive kedler vil have en frist på et år til at få udført energisynet. 6 Energisyn af ineffektive oliefyrede kedel- og varmeanlæg Særligt ineffektive oliefyrede kedelog varmeanlæg skal have foretaget et energisyn én gang. Formålet med energisynet er at vejlede kedelejeren i, hvordan der kan opnås energibesparelser. Ved energisynet beregner den tekniske ekspert kedelanlæggets årsvirkningsgrad og kommer med forslag til forbedring af anlægget eller udskiftning af kedlen eller overgang til anden type varmeforsyning. Eftersynet foretages ved hjælp af et webbaseret beregningsprogram, Energistyrelsen udvikler. Et kedelanlæg defineres som ineffektivt, når oliekedlen er fremstillet før 1977, eller hvis røgtab og sodtal to år i træk har oversteget grænseværdierne. Det er Energistyrelsen, der afgør, om kedelanlægget er ineffektivt ud fra den tekniske eksperts indberetninger, og kedelejeren får besked om pligten til energisyn ved brev fra Energistyrelsen. I øjeblikket pågår der et større arbejde med at få genregistreret de tekniske eksperter samt de godkendte firmaer fra den tidligere ordning for at sikre, at alle registrerede oplysninger er opdaterede. Fra marts vil værktøjer til indberetning af kedeldata og energimålinger være tilgængelige på SEEB s hjemmeside, og i løbet af foråret vil værktøjer til energisynet udvikles. Forlængelse af godkendelserne Det er i den nye bekendtgørelse indført, at de tekniske eksperter, som var godkendt 1. maj 2009, uden ansøgning får deres godkendelse forlænget til 1. maj I dialogen med branchen i forbindelse med revidering af bekendtgørelsen har det været diskuteret, om det vil være en fordel, at indføre en form for firmagodkendelsesordning i stedet for den individuelle godkendelsesordning af tekniske eksperter. Fortsættes næste side

7 Energistyrelsen er meget positiv over for dette. Den vil undersøge mulighederne nærmere i 2011 og vil i denne proces invitere branchen til at deltage i en arbejdsgruppe. Information om eftersynsordningen og kampagneindsats En del af kritikken i forhold til den gamle ordning gik på, at Energistyrelsen ikke gjorde nok for at informere om eftersynsordningen og gøre kedelejerne opmærksomme på deres forpligtelser. Dette vil vi prøve at efterkomme i forbindelse med den nye ordning. Bl.a. vil Energistyrelsen henvende sig direkte ved brev til de kedelejere, som har pligt til at få foretaget energisyn. Det nye center for energibesparelser (det tidligere Elsparefonden) lancerer i foråret en stor kampagne om energibesparelser i bygninger. Kampagnen vil i løbet af 2011 have forskellig fokus og vil særligt i efteråret omhandle energibesparelser i forhold til installationer, herunder kedler. Kampagnen vil spille på mange strenge lige fra tv-reklamer til pjecer, som håndværkeren kan give til sine kunder. I kampagnen vil eftersynsordningen nævnes som et redskab til at opnå energibesparelser, og Energistyrelsen vil i sit materiale vedrørende kedelordningen samt på SEEB s hjemmeside henvise til kampagnen, så der opnås en fælles identitet. FORSØMMELSE I forrige nummer bragte vi med forlov en artikel under overskriften UHA UHA! af John Weber. Vi fik desværre ikke fortalt, at den var udlånt fra OSS s fagblad Flammen. Vi løber med en undskyldning! 7

8 Annonce 8

9 Diverse Han blev skorstensfejer Tidligere skorstensfejermester Aage Nielsen har skrevet en bog, der er en beretning dækkende tiden fra 1931 frem til i dag. Heri beskrives den virkelighed, Aage har set gennem de nu 80 år, der er gået siden han blev født. At Aage blev skorstensfejer har medført, at mange andre også blev det. At læse erindringer sætter læserens egne erindringer i relief. At læse en skorstensfejers erindringer betyder, at relieffet bliver skarpere skåret. Aages bog er ikke en skorstensfejerhistorie; den er et fremragende dokument over danskernes nærmeste historie fra før verdenskrigen og til nu. I bogen ser Aage verden med drengens øjne, da han som 10-årig skulle tjene til føden, frem til den 80-årige enkemand. Tanker i forbindelse med hans elskede Aases død skildres med en ærlighed og ligefremhed, der gør, at bogen bliver noget særligt. Aage siger selv, at bogen er skrevet til hans børn. Denne vinkel er kommet til at betyde, at den henvender sig til enhver. Vi har alle oplevet tiden eller vor del af den. Du har skrevet en god bog Aage. Til lykke med de 80 år. Der bliver ingen lykønskningsartikel. Den har du selv skrevet. Theodor Restoplag kan købes på generalforsamlingene. Husk generalforsamlingerne Vestre afdeling Onsdag den 11. maj kl på Nilles Kro Hadstenvej 209, 8471 Sabro Østre afdeling Torsdag den 5. maj kl. Hotel Hvide Hus Strandvejen 111, 4600 Køge Begge steder er der frokost kl. 12 Det er nødvendigt at tilmelde sig på mail til laugets kontor eller på tlf For så vidt angår Vestre afdeling kan tilmelding også ske til eller tlf Her er sidste tilmeldingsfrist den 2. maj. For så vidt angår Østre afdeling er sidste frist for tilmelding den 19. april. Ved begge generalforsamlinger vil udstillingen åbne kl. 11 Mød op, træf dine kolleger og deltag i debatten. Lars Michelsen 9 80 år Fhv. skorstensfejermester Aage Nielsen fylder d. 17. april 80 år. Aage kom i lære 1. oktober 1946 i Uldum. Efter endt læretid fungerede han som svend i Esbjerg, Viborg og Søborg. Aage blev mester i Stege på Møn som 26 årig i I 1967 blev han mester i Vordingborg, hvor han fungerede til 1. december 1994, hvor han valgte at lade sig pensionere og nyde sit otium. Aage ønskes tillykke med dagen fra klubben. Taksigelse Hjertelig tak for den store deltagelse ved fhv. skorstensfejermester Svend E. Knudsens bisættelse fredag den 14. januar. Tak for de mange blomster og kranse og alle de trøstende ord. Det var så dejligt at gense de gamle fejere, som Svend havde været så glad for. Tak, fordi I deltog. De varmeste hilsner Gerda

10 Pressemeddelelse Markedsleder skifter navn Navnet har i flere årtier været forbundet med både ventilationsanlæg og røgsugersystemer. Nu kommer røgsugerne til at hedde exodraft. Ny formand OR udvalget har fået ny formand, denne gang dog en forkvinde, nemlig Elisabeth Weber fra OSS. Som ny næstformand valgtes Leif Kjeldahl fra DS. Vi ønsker tillykke med valgene og håber på et fortsat godt samarbejde med OR. Lars Michelsen Den 1. marts blev røgsugervirksomheden EXHAUSTO CDT til exodraft. Det var det sidste led i salgsprocessen af det tidligere søsterselskab, EXHAUSTO A/S, til VKR Holding. Ultimo oktober 2012 skal EXHAUSTO CDT-navnet være udfaset, og derfor ændrer vi det allerede nu, siger Jørgen Andersen, administrerende direktør. Vores produkter og organisation ændrer sig ikke, det er kun navn og logo, der er nyt. Solid og optimistisk virksomhed Virksomheden, som i foråret 2010 flyttede til eget, nybygget domicil i Tietgenbyen, Odense, er verdens førende leverandør af røgsugere og systemer til skorstenstrækteknologi. Vi er en velkonsolideret virksomhed, der er kommet fornuftigt gennem finanskrisen, og vores nye navn og logo udstråler både proaktivitet og optimisme. Vi har ingen grund til andet, siger Jørgen Andersen. Vores produkter kendes på høj kvalitet og sikkerhed, og vi er med til at sætte standarder og krav til skorstenstræk. Vi ser fortsat et stort potentiale for mekanisk skorstenstræk blandt andet som følge af større krav til optimal forbrænding, tættere bygninger og mindre CO 2 -udledning. Historien bag exodraft EXHAUSTO blev grundlagt af familien Hermansen i 1957 med en nyudviklet røgsuger til kakkelovn og petroleumsfyr. Fra denne beskedne start har virksomheden udviklet sig til at være førende på røgsugersystemer på verdensplan. I 1963 gik virksomheden også ind i ventilationsbranchen. Dette forretningsområde har siden udviklet sig kraftigt, og i 2010 blev ventilationsdelen og EXHAUSTO-brandet solgt til VKR Holding, mens forretningsområdet røgsugere, som i 2007 blev udskilt i selskabet EXHAUSTO CDT, ikke indgik i salget. Det oprindelige produkt, røgsugeren, har fejret 50-års jubilæum, og det nuværende produktprogram er baseret på de mange års erfaring og store viden om forbrænding og skorstenstræk. EXHAUSTO CDT, nu exodraft, er stadig familieejet, har egne kontorer i 6 lande og eksporterer til mere end 40 lande verden over. For yderligere information kontakt: Jørgen Andersen, administrerende direktør exodraft a/s C. F. Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ Tel:

11 Annonce 11

12 På visit hos det amerikanske skorstensfejerlaug NCSG Convention 2011 Hartford USA National Chimney Sweep Guild Af Lars Larsson Det er nu 6. gang, Lone og jeg besøger vore kolleger i USA på deres kongres. Vi har gennem årene fået en del bekendte, så vi fik en meget venlig velkomst. Amerikanerne er i det hele taget meget venlige og imødekommende overfor deres gæster. Sammen med os var der gæster fra England, Irland og Canada. Denne gang valgte de ny præsident. Jay Walker afløser Randy Brooks, som har siddet i 3 år. Der er ingen begrænsning for, hvor længe en præsidendt kan sidde, men almindeligvis skifter de hvert 2. eller 3. år. Organisationen er bygget op med en præsident. En bestyrelse bestående af de seks regionspræsidenter samt fire udvalgspræsidenter. Udover de valgte består organisationen af otte lønnede medarbejdere herunder en adm. direktør og en kommunikationschef samt en medarbejder, som står for kurser og uddannelse. NCSG organiserer ca firmaer, og på kongressen var der tilmeldt 600 personer, hvor der godt kunne deltage flere fra samme firma. Kongressen varer i 5 dage. Den første dag er der den egentlige kongreshandling, og de efterfølgende dage var der forskellige seminarer, man kunne tilmelde sig. Medlemmerne bliver faktureret for de seminarer, de deltager i. NCSG har en certificeringsordning, som disse kurser og seminarer er en del af. Uden uddannelse ingen certificering. Leverandørudstillingen er meget stor i forhold til den ved vore kongresser. Her var der 62 udstillere med alt i skorstensforinger, vindhætter, EDB, måleværktøj, værktøj, tryksager, pejse og brændeovne. Det var rart at se danske firmaer repræsenteret ved Isokern og Exhausto. Om aftenen efter leverandørudstillingen er der auktion over effekter, som leverandørerne sponsorerer. Overskuddet går til at betale af på det lån, som de har optaget til at bygge deres skole og træningscenter for, som de kalder det. NCSG driver selv skolen uden offentlige midler. Man betaler for alt. Selv renovering af skolen samt opbygning af undervisningsskorstene og ildsteder udføres af medlemmerne på frivillig basis. 12 Den sidste aften er der fest, hvor der efter maden uddeles hædersbevisninger til dem, der har gjort en særlig indsats, og der udveksles gaver med de udenlandske gæster.

13 Stillingsannonce for fejermester på Samsø Skorstensfejermester i Samsø Kommune Samsø Kommune søger en skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med den lovpligtige skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Stillingen er ledig fra 1. september 2011, men ønskes besat snarest muligt. Distriktet omfatter ca ejendomme. Der skal udarbejdes en kontrakt på grundlag af standardkontrakten, der er udarbejdet af KL og Skorstensfejerlauget af 11. februar Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af KL og Skorstensfejerlauget. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april Ansøgere, der har gennemført og bestået skorstensfejermesteruddannelsen, vil blive foretrukket. Der vil blive lagt vægt på, at den nye skorstensfejermester sætter servicering og imødekommenhed overfor borgerne højt, ligesom ansøgeren skal have en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Claus Dahl Thomsen, tlf Ansøgning mærket Skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger være modtaget senest den 27. april Samtaler med udvalgte ansøgere foretages snarest muligt efter denne dato. Ansøgningen skal sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø eller på 13

14 Mindeord og mærkedage Dødsfald Folmer Murel tidligere skorstensfejermester i Sakskøbing er stille sovet ind den 7. marts. Svend Erik Knudsen Maribo er afgået ved døden den 5. februar. Æret være deres minde Klubben Fhv. skorstensfejermester Børge Ib Nielsen, Aabybro er afgået ved døden den i en alder af 77 år. Ib var skorstensfejer hele livet, og selv som pensionist nød han at komme til klubmøderne, hvor han deltog med stort engagement i debatterne. Ib havde mange kreative talenter. Han tegnede meget, hvilket vi i Lauget kunne se i fagbladet, når han illustrerede med sine skitser. Han bidrog også med tegninger til fagskolen i Tønder. Ib blev mester i Aabybro 1963, hvor han og Birte (hyrdinden) fandt sig godt til rette. I 70 erne påtog Ib sig hvervet som faglærer på skolen i Tønder. Han havde endvidere sæde i FU i en lang årrække som formand. Af andre tillidshverv kan nævnes hans tid som klubformand for Aalborg Amtsklub. Ib blev ramt af sygdom og frasagde sig sine tillidsposter i Lauget. Han og Birte fortsatte deres skorstensfejerforretning på hjemmebanen i Aabybro, hvor Birte og deres søn Poul drev en større pejseforretning. Ib og Birte holdt meget af at komme til Tønder, hvor de sammen med husets venner nød samværet. Ib levede de sidste tre år alene, og tabet af Birte var stort. Ib var medlem i Odd Fellow Loge 27 Ansgar Aalborg, som han fulgte med stor interesse. Æret være Børge Ib Nielsens minde. På vegne af Nordjyllands Klub Lars Christensen 70 år Fhv. skorstensfejermester Karl Franzen, Svendborg Fra kollegerne på Fyn skal der lyde et tillykke med din 70 års fødselsdag. Der er ikke mange klubmøder og generalforsamlinger, du ikke har deltaget i, altid aktiv medspiller i diskussioner på vores møder i klubben, og mange gange brugt som dirigent. Du var aldrig bange for at sige din mening uanset hvad, og på et tidspunkt mente Egon dog alligevel, at lunten var lidt kort. Den blev dog med årene lidt længere, og vi, der har arbejdet meget sammen med dig igennem årene, har haft den år Skorstensfejermester Steffen Norgreen, Svendborg Steffen virker i Svendborg kommune, hvor han blev mester 1. marts Som ny skorstensfejermester forstår Steffen på en god måde at følge med, og blandt andet sikkerheden omkring arbejdet er hans hjertensbarn. Steffen er i bestyrelsen for den fynske klub og arbejder her for alle sine kolleger. På klubmøder og ved sammenkomster er Steffen altid på med et godt humør og saglige argumenter. Steffen har arrangeret flere ture for klubbens medlemmer og Fyns svende. Sidst var klubben på Drejø, hvor vi så på masseovne. Det var en god oplevelse, og vi glæder os til nye ideer og tiltag. Dine kolleger ønsker dig et stort tillykke med dagen og håber, vi må nyde godt af dit arbejde fremover. På klubben vegne formand, skorstensfejermester Kim Laue Christensen Red. tilføjelse: Se invitation side 16 glæde at arbejde sammen med en kollega, der bestemt ikke stod i bagerste række, når opgaverne kaldte. Dit otium bruger du på Odd Fellow Logen på Langeland - et arbejde jeg ved, der sættes pris på. På klubbens vegne Lars Michelsen

15 Mærkedage For større billede må du lukke bladet. 70 år Skorstensfejermester Theodor Kristensen, Gentofte Vi har kendt hinanden siden vi mødtes på lærlingeskolen i Efter endt læretid mødtes vi igen i København, hvor vi begge arbejdede hos Gunner Kristensen, Søborg. Vi havde et godt samarbejde i den lokale fagforening, du som formand, jeg som næstformand. Du har altid næret stor interesse for det faglige. Noget du fulgte op på, da du langt senere afløste mig som oldermand i Lauget. Oldermand i 12 år er en bedrift. Du kan uden tvivl beskrives som en af de mest betydende organisationsmænd, som lauget i sin lange historie har haft. Du har altid været faglig dygtig og behagelig at omgås, også selv om du aldrig skjulte dine - undertiden - stærke personlige meninger. Din faglige dygtighed viser sig blandt andet ved, at du har opfundet Isodor samt fået godkendt skorstensforing af stål. Karin og jeg takker Inger Marie og dig for et godt personligt venskab, der har resulteret i mange fornøjelige rejser. Og vore jagtture er også en oplevelse. Vi ønsker dig til lykke med dagen og håber alt det bedste for et forhåbentligt langt og godt otium. Egon Hviid Kære Theodor I anledning af din fødselsdag skal der herfra lyde et rigtig hjerteligt tillykke. Samtidig stor tak for et godt venskab og konstruktivt samarbejde igennem de mange år, vi var sammen i laugets ledelse og i tolv år med dig som (førerhund) oldermand. Endnu engang hjertelig tillykke Jens Chr. Sø Theodor Kristensen 70 år Et fyrtårn i Skorstensfejerlaugets mangeårige historie fylder i maj 70 år. Vi, der har kendt Theodor siden han stod i lære, har aldrig tvivlet på, at han ville komme til at præge udviklingen. Allerede på skolen gik Theodor i rette med lærerne, der underviste i faglige discipliner. Det var lærlingenes og svendenes arbejdsforhold, der optog ham. Theodor blev udlært i 62 og i 66 valgt som formand i Københavns Omegn Afdeling. I 77 blev Theodor ansat som mester i et Gentofte-distrikt og hurtigt indvalgt i Skorstensfejerlaugets ledelse som forretningsudvalgsmedlem. Senere byttede Thorkild Ryssel og Theodor plads, så han blev formand for Østre afdeling. I 1994 blev Theodor valgt til oldermand, en plads han bestred i 12 år med mange store udfordringer. En af de mange tidkrævende opgaver er lovgivningen omkring EU-udbud. Kvalitetssikringen af faget var en anden af de store opgaver, der administrativt var meget tung. Derudover er det lykkedes Theodor i den sparsomme fritid at opfinde Isodor, et godt produkt til renovering af skorstene. Theodors familie er blevet forsømt pga. den store arbejdsindsats for faget. Vi har heldigvis haft glæde af, at Ingemarie med mellemrum har været med. Med håbet om mange gode år endnu ønskes du tillykke med fødselsdagen, og jeg siger tak for et godt samarbejde og venskab i snart 50 år. Palle Krag. (Alle gratulationer lettere forkortet) Kære Theodor Fra Københavns Klub skal der lyde et stort og rungende tillykke med de 70 år. At dømme efter det, du har oplevet, og de historier, du kan fortælle, burde du være mindst 100 år. Vi er i klubben glade for at have dig i vores midte. Du deltager altid både fagligt og festligt, og du er en evig inspirationskilde og debattør. Vi glæder os til at se dig i mange år fremover. Så slap lidt af med brændestakken og grib pagajen. På klubbens vegne Tom Høeg 15 Theodors 70-års fødselsdag En dag læste jeg i min lokalavis: Kontordame søges til skorstensfejeren i Gentofte! Det er nu 16 år siden, og jeg lagde billet ind på stillingen. Jeg havde på det tidspunkt et meget udfordrende og spændende job, men da jeg først og fremmest var mor til en dejlig dreng - og mit job efterhånden krævede en indsats, som lå langt ud over normal indsats og arbejdstid - var det tid for et jobskifte. Jeg tænkte, at der kunne i hvert fald ikke ske noget ved at søge jobbet hos skorstensfejeren i Gentofte. Som tænkt, så gjort - jeg sendte en ansøgning, som affødte, at jeg kom til samtale hos dig. Jobsamtalen var ikke spor svær, for du snakkede næsten hele tiden en lille smule om jobbet og så ellers en masse hyggelige historier om alt muligt. Du ringede dagen efter og tilbød mig jobbet. Jeg sagde efter lidt betænkningstid ja tak - jeg havde dog lidt i tankerne, om jobbet mon var udfordrende nok. Da du lige var blevet oldermand i Skorstensfejerlauget, skulle det vise sig, at jeg fik lidt at se til. Du blev min chef, og gennem ca. 12 år fik vi etableret et sublimt samarbejde. Et samarbejde som vores - tror jeg godt, at jeg tør sige - kan man ikke læse sig til, og det fungerede fra dag ét af. Det var egentlig også så nemt, for du stolede på mig - du stolede på, at jeg klarede opgaverne. Du har altid været en både hyggelig og inspirerende chef, men du blev også en person, som jeg kom til at respektere. Tak for tiden hos dig og Inger Marie og vort efterfølgende venskab, og så er det jo ikke så ringe, at du altid er klar med svar på omtrent hvad som helst. (det sidste ved jeg, du vil elske at høre). Jeg ønsker dig held og lykke i årene fremover. Tillykke Theodor med din fødselsdag den 19. maj. Vibeke

16 Annoncer RECEPTION 13. MAJ KL I anledning af, at jeg har rundet de 50 år vil det glæde mig og min familie at se kolleger, samarbejdspartnere, venner og bekendte til et let traktement på Skovsbovej 156, 5700 Svendborg. Med venlig hilsen, Steffen Norgreen, Skorstensfejer n. Bæltespænder i sterlingsølv oxideret sort oxideret sølv Kan leveres med sort håndlavet kærnelæderbælte Fingerringe Unikke ringe i sterlingsølv fremstillet i 2 serier à 10 stk. Nummereret certifikat følger med ringene. EW Trading Hostrupvej Esbjerg V Tlf

17 Mugge på fransk visit på Fyn af sproglige årsager gennemrestaureret i perioden og virkelig flot, og så rummer det Danmarks største riddersal i privat eje på 400 m 2. Endelig kan fynboerne forstå, hvad jeg siger. Det er det ikke altid, de kan i Paris! Harridslevgaard Slot Af Mugge Hvem har set en sådan kakkelovn? Det har skorstensfejerne fra Bogense, for den står på Harridslevgaard. Når jeg holder ferie, skal det være aktivt, men jeg føler mig ikke længere tryg ved at rejse langt, og der er så mange steder i Danmark, jeg stadig mangler at se. Jeg har arbejdet som svend i Dalum og har ofte været på Fyn, men altid Odense og Sydfyn. Jeg har aldrig været på Nordfyn. Vi boede på Vissenbjerg Storkro og tog Marguriteruten. Hvor er det en smuk tur og med mange attraktive besøgsmuligheder, men det endelige mål var Harridslevgaard. Indkørslen var lige før byskiltet til Bogense, og jeg troede, jeg var kørt forkert, for mage til elendig vej skal man lede længe efter, og set ude fra virkede det ikke lokkende; men det skulle have en chance. Havde jeg ikke været stædig, var vi nok kørt igen. Det var virkelig en overraskelse. Slottet, som er 400 år gammelt, er indvendig 17

18 Annoncer Redaktionen opfordrer til at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne - helst som vedhæftede jpg-filer, der ikke er reduceret i dpi - med andre ord: den direkte originaloptagelse fra kameraet uden bearbejdning. Vi klarer resten. 18

19 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

20 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg 20

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 84 Offentligt Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) I medfør af 16, stk. 1, 17, stk. 1 og 3, 24, stk. 1-4, 25, stk. 1, 28, 29,

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006 TID OG STED Sted Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum Nordjylland Hotel Hvide Hus Aalborg Vesterbro 2 9000 Aalborg Midtjylland Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning Syd-Vestjylland

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2010 17. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER Invitation MEDLEMSMØDE FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til medlemsmøde den

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 April 2012 19. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere