Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013."

Transkript

1 Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1

2 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur for opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Opkvalificeringsforløbet er udviklet i Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen, som Uddannelsesnævnet udfører for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) Baggrund for opkvalificeringsforløbet Baggrunden for opkvalificeringsforløbet er, at der ifølge prognoser på detailhandelsområdet, ligesom på mange andre beskæftigelsesområder, vil være et fremtidigt behov for flere faglærte, samtidig med at der på detailhandelsområdet er ansat mange ufaglærte. Flere analyser peger på, at der vil være en betydelig afgang af faglært arbejdskraft indenfor flere brancher, herunder også detailhandelen. En af de væsentligste årsager er den demografiske udvikling. Det er derfor en nærliggende tanke at opkvalificere de ufaglærte medarbejdere, der allerede er i branchen. Der er flere årsager til at branchen oplever et behov for flere faglærte, men det behov, der fremføres med størst styrke er, at der i detailhandelsbranchen, især i udvalgsvarebranchen, konstateres et behov for kompetencer hos medarbejdere til at rådgive og vejlede kunderne. Behovet ventes at være stigende, i takt med at kunderne forventes at købe flere og flere varer på e-handelsplatforme eller på andre digitale handelsplatforme. De nuværende systemer til opkvalificering af voksne (realkompetencevurdering og efterfølgende GVU) har ikke vist sig at kunne løse opgaven i et særligt stort omfang, så derfor er der behov for udvikling af nye former for opkvalificeringsforløb Forudsætninger Da det drejer sig om voksne med en relativ stor praktisk erfaring, skal undervisningen tage udgangspunkt i deltagernes praktiske erfaringer, Når deltagerne melder sig til opkvalificeringen, skal hele forløbet være planlagt, og kunne gennemføres. Dette indebærer, at kursisterne og deres virksomheder, når de er tilmeldt uddannelsen, skal opleve, at der er en naturlig vej igennem hele opkvalificeringsforløbet, og de skal ikke selv løbende finde skoler, der udbyder de moduler de mangler.. Når forløbet er afsluttet, skal skolerne kunne udstede uddannelsesbevis. Da deltagerne kan have lidt forskellig teoretisk og praktisk erfaring, bør undervisningen tilrettelægges i fleksible forløb, så det bliver muligt for kursisterne at fordybe sig på de områder, hvor deres erfaringer og teoretiske forudsætninger et svage, og samtidig komme hurtigere igennem de områder af opkvalificeringsforløbet, hvor de i forvejen har stærke kompetencer. Med disse overordnede forudsætninger vil den faglige opkvalificering herefter bestå i gennemførelse af AMU-kurser, der er udviklet til formålet. AMU-kurserne indeholder de relevante kompetencer svarende til slutmålene for grundforløbet, og kompetencer svarende til specialefag og fagprøve Målgrupper Formålet med projektet er faglig opkvalificering, og målgruppen er voksne ansatte (over 25 år), der har min. 2 års relevant praktisk erfaring i detailhandelsbranchen; svarende til GVUmålgruppen. 2

3 Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsers anbefaling til relevant praktisk erhvervserfaring. Som en tommelfingerregel anbefaler udvalget 4 års praktisk relevant erhvervserfaring som forudsætning for forløbet. Der er udvalgets indstilling, at efter 4 års praktisk arbejdserfaring, heraf min. 2 års sammenhængende erfaring i samme virksomhed, så vil en ufaglært på de centrale kompetenceområder i praksis være ligestillet med en faglært i arbejdsfællesskabet. og udfører de samme arbejdsopgaver som de faglærte, og på den måde tilegner sig de faglige kompetencer igennem praksisfællesskabet og sidemandsoplæring. Minimum 4 års relevant erhvervserfaring er også det krav, som Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har fastlagt, for at en medarbejder kan fungere som oplæringsansvarlig. Kompetencefonden imellem Dansk Erhverv og HK har besluttet, at det er en forudsætning for at opnå støtte fra kompetencefonden til faglig opkvalificering, at deltagerne er ansatte og har min. 4 års praktisk relevant erhvervserfaring. Det er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre forløbet med en tilstrækkelig kvalitet, ikke mindst fagprøven, at deltagerne i opkvalificeringen er ansatte, fordi det er en forudsætning, at fagprøven gennemføres over en længere periode i en virksomhed. Da deltagelse i faglig opkvalificering forudsætter en virksomheds aktive medvirken, vil virksomhedernes interesse i at indgå i et opkvalificeringsforløb være større, hvis medarbejderen har været ansat i en lang periode. Det kan forekomme, at realkompetencevurderingen afdækker mindre mangler i deltagernes praktiske kompetencer, og disse vil så kunne samles op under forløbet som en del af ansættelsesforholdet efter aftale med arbejdspladsen. Der tegner sig nedenstående målgrupper for faglige opkvalificering. 3

4 Oversigt over målgrupper og opkvalificeringsbehov. Målgrupper Behov for opkvalificering 1 Ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års Fagprøvepakken relevant erhvervserfaring, og med en afsluttet HG og kompetencer svarende til hovedforløbet 2 Ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års relevant erhvervserfaring, og med en afsluttet HG 3 Ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års relevant erhvervserfaring, og med en afsluttet gymnasial uddannelse 4 Ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års relevant erhvervserfaring, og med dele af en HG eller en HG1 5 Ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års relevant erhvervserfaring, og med en uafsluttet gymnasial uddannelse 6 Andre ufaglærte i beskæftigelse med min. 2 års relevant erhvervserfaring, og (uden relevant forudgående skoleuddannelse) 7 Ufaglærte i beskæftigelse med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring Kompetencer svarende til specialefag (hovedforløbspakken) og fagprøve Evt. supplering af manglende grundfagskompetencer samt kompetencer svarende til specialefag (hovedforløbspakken)og fagprøve Evt. supplering af manglende grundfagskompetencer samt kompetencer svarende til specialefag (hovedforløbspakken) og fagprøve Evt. supplering af manglende grundfagskompetencer samt kompetencer svarende til specialefag (hovedforløbspakken) og fagprøve Grundforløbskompetencer (grundforløbspakken) samt kompetencer svarende til specialefag (hovedforløbspakken) og fagprøve. Realkompetencevurdering og GVU-plan efter bestående regler og opkvalificering igennem HG-voksenforløb, Åben Uddannelse eller AMU-kurser. 8 Ufaglærte ledige Realkompetencevurdering og GVU-plan efter bestående regler og opkvalificering igennem HG-voksenforløb, Åben Uddannelse eller AMU-kurser. For deltagere i målgrupperne 1 6 (ufaglærte i beskæftigelse og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring), som er omfattet af kompetencefonden imellem HK HANDEL og Dansk Erhverv kan der opnås tilskud fra Kompetencefonden til gennemførelsen af forløbene. Modellen for opkvalificering af ufaglærte voksne i detailhandelen, som beskrives i det følgende omhandler udelukkende målgrupperne 1 6 i ovenstående skema. Andre personer, der ikke er en del af denne målgruppe følger de almindelige regler for realkompetencevurdering og GVU-planer. 4

5 1.4. Modellen. Visitering 2 års relevant erhvervserfaring Medarbejdere med kompetencer svarende til grund- og hovedforløb. Medarbejdere med kompetencer svarende til grundforløbet. Grundforløbspakke. (8 uger) Pakke 1 (4 uger) Hovedforløbspakke. (6 uger) Pakke 3 (3 uger) Fagprøvepakke. (1 uge) Projektudvikling. (2 dage) Rapportudarbejdelse. (2 dage) Pakke 2 (4 uger) Pakke 4 (3 uger) Fagprøve (1 dag) Medarbejdere med kompetencer svarende til grund- og hovedforløb. Realkompetencevurdering GVU-plan Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring Ingen GVU-plan 5

6 Model for faglig opkvalificering af ufaglærte i detailhandel. 1 Du har kompetencer svarende til grundforløbet og hovedforløbet RKV 2 Du har kompetencer svarende til grundforløbet Pakke 3 hovedforløb Konceptforståelse og drift - 3 uger Pakke 4 hovedforløb Fagprøve Du er faglært GVUplan 3 Du tager det hele Pakke 1 grundforløb Købmandskab, forretningsforståelse og arbejdsorganisering - 4 uger Pakke 2 grundforløb Salg og kundekommunikation - 4 uger Salg og varer - 3 uger Opkvalificeringsmodellen består af en fagprøvepakke samt 4 pakker: 2 x 4 uger målrettet grundforløbskompetencer, 2 x 3 uger målrettet hovedforløbskompetencer. Hver pakke kan afkortes individuelt. Deltageren er ansat i detailhandelen, og har mindst 2 års erhvervserfaring fra detailhandel, heraf 2 år i samme virksomhed, og er minimum 25 år. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 6

7 2. Beskrivelse af struktur og indhold i opkvalificeringsforløbet. Opkvalificeringsforløb for ufaglærte i detailhandelen består af 3 delstrukturer: - realkompetencevurdering/gvu-plan - struktur, der ækvivalerer fagprøven - struktur, der ækvivalerer hovedforløbet - struktur, der ækvivalerer grundforløbet 2.1. Realkompetencevurderingen. Medarbejderen og virksomheden kontakter en detailhandelsskole og beder om at få udarbejdet en GVU-plan, der starter med en realkompetencevurdering. Som et led i afklaringen vurderes om medarbejderen har praktiske kompetencer svarende praktikmålene på detailhandelsuddannelsen, og teoretiske kompetencer, svarende til adgangskravene på hovedforløbet i detail. Medarbejdere, der ikke opfylder kravene til målgruppen henvises til skolens almindelige vejledning. Resultat af realkompetencevurdering 1 Medarbejderen har kompetencer svarende til grundforløbet og hovedforløbet 2 Medarbejderen opfylder praktikmål og adgangskravene til hovedforløbet indenfor detailhandel 3 Medarbejderen opfylder ikke praktikmålene 4 Medarbejderen opfylder praktikmålene, men ikke adgangskravene til hovedforløbet indenfor detailhandel GVU-plan Skolen udarbejder GVU-plan Skolen udarbejder GVU-plan Skolen kan ikke udarbejde en endelig GVU-plan, men udarbejder en midlertidig GVU-plan, i hvilken medarbejderen får oplyst hvad der skal til af supplerende oplæring for at opfylde adgangskravene. Efter opfyldelse af adgangskravene følges nr. 1. Skolen udarbejder GVU-plan. Uddannelse Medarbejderen starter på fagprøvepakken. Medarbejderen starter på hovedforløbspakkerne og dernæst på fagprøvepakken. Medarbejderen starter på grundforløbspakkerne, og dernæst hovedforløbspakkerne og fagprøvepakken Beskrivelse af struktur, der ækvivalerer fagprøven Kursister, der har forudsætninger svarende til HG2 og relevant praktisk erfaring, vil alene mangle kompetencer svarende til fagprøven. Fagprøven skal gennemføres i kursistens virksomhed. Kravene til fagprøven er fastlagt i erhvervsuddannelsen. Selve fagprøvedelen af opkvalificeringsforløbene kunne tænkes gennemført på følgende måde: 7

8 Model for gennemførelse af fagprøven: A. Gennemførelse af Projektudvikling og gennemførelse. 2 dage. (45987) a. Ved kursets start møder kursisterne med et emne til en fagprøve, som så videreudvikles som en del af kurset. B. Den praktiske del af fagprøven gennemføres i virksomheden C. Gennemførelse af Udarbejdelse af projektrapporten 2. dage (45989) a. Under kurset afsluttes dokumentationen af fagprøven. D. Fagprøven. 1 dag Det samlede fagprøveforløb gennemføres over nogle måneder. Forløbet starter med de to AMUkurser, Projektudvikling og gennemførelse, og Udarbejdelse af projektrapporten. Selve fagprøven varer 1 dag, og gennemføres under åben uddannelse. Grundmodel for fagprøven Projektudvikling og gennemførelse. (45987) Udarbejdelse af projektrapporten. (45989) Fagprøven 2.3. Beskrivelse af struktur, der ækvivalerer specialefagene. Opkvalificeringsforløbet, der ækvivalerer specialefagene er opbygget efter samme struktur som hovedforløbet i erhvervsuddannelsen: - Koncept - Salg - Branche og varer - Drift I projektet er der udviklet 2 opkvalificeringspakker som AMU-fag, hver på 3 ugers varighed, som tilsammen ækvivalerer specialefagene i salgsassistentuddannelsen uden profil: Pakke 3. Konceptforståelse og drift Pakke 4. Salg og varer. For at skabe sammenhæng til det praktiske arbejde i butikken og give en meningsfuld struktur i de samlede 6 uger, foreslås undervisningen organiseret i 5 emnekredse: 1. Konceptforståelse og butiksprofiler 2. Økonomi- og forretningsforståelse 3. Driftsplanlægning 4. Salg og kommunikation 5. Varehåndtering og lager Deltagerne i undervisningen vil møde med forskellige forudsætninger, og det foreslås derfor, at 8

9 undervisningen gennemføres projektorganiseret med udgangspunkt i den enkelte kursists kompetencer og praktiske og teoretiske erfaring. Pakke 3. Konceptforståelse og drift i detailhandelen (3 uger) Målformulering: Deltageren har konceptforståelse, og kan opbygge koncepter i forhold til en butiksprofil, og anvende sammenhængen imellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, bl.a. til at sammensætte et varesortiment og indretning af salgslokalet til at gøre butikken salgsklar. Deltageren kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser. Deltageren har økonomi- og forretningsforståelse, og behersker metoder til vareregistrering, kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballager, prisfastsættelse, vurdering af varebeholdningen, og kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, og anvende metoder til lagerstyring, salgsregistrering, og anvende relevante økonomiske nøgletal, herunder salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg. Deltageren behersker metoder til kommunikation i butikken og værktøjer til personlig planlægning og styring, og kender til arbejdsmiljølovgivningen og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken. Pakke 4. Salg og varer. (3 uger) Målformulering: Deltageren behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, vejledning og reklamationsbehandling og personligt salg, og kan anvende metoder til salgsoptimering og mersalg samt til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder. Deltageren kan anvende metoder til udvikling af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, og værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner. Deltageren behersker konflikthåndtering. Deltageren behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning indenfor udvalgte vareområder og varebehandling, og kender principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde Beskrivelse af struktur, der ækvivalerer grundforløbskompetencer. I praksis vil mange voksne opfylde kompetencebehovene svarende til Dansk, Engelsk og Samfundsfag helt eller kun med enkelte manglende kompetencer, og hvis de voksne har været ansat i en længere årrække indenfor detailhandel, må det antages, at der også kun vil være enkelte manglende kompetencer indenfor Salg og service. Erfaringsmæssigt vil de største behov findes indenfor fagene Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi. En uddannelsesstruktur, der skal bibringe kursisterne kompetencer svarende til grundforløbet, skal rumme de væsentligste kompetencer fra grundforløbet (grundfag og kompetencemål), således at kursisterne igennem deltagelse i strukturen hjælpes til at overføre den viden, som de har erhvervet igennem deres omfattende praktiske erhvervserfaring, til de teoretiske problemstillinger. Samtidig skal strukturen være fleksibelt opbygget, således at hovedvægten er lagt på it- og erhvervsøkonomiske kompetencer, men med mulighed for at eventuelt manglende delkompetencer inden for andre fagområder kan indgå i forløbet Beskrivelse af model. 9

10 Modellen er udviklet med udgangspunkt i 2 nye AMU-mål (pakke 1 og pakke 2), med en samlet varighed fra 0 8 uger. De to pakker rummer tilsammen de væsentligste kompetencer fra grundforløbet (grundfag og kompetencemål), således at kursisterne igennem deltagelse i pakke 1 og 2 hjælpes til at overføre den viden, som de har erhvervet igennem deres omfattende praktiske erhvervserfaring, til de teoretiske problemstillinger. Da kursisterne kommer med en praktisk baggrund, er det vigtigt, at undervisningen gennemføres praksisnært og helhedsorienteret, og for at give en gennemgående linje i forløbet anbefales at undervisningen er organiseret i nedenstående 6 emnekredse. Efter emnerne er der angivet en vejledende tidsramme: 1. Købmandsskab og forretningsforståelse (2 uger) 2. IT i detailhandelen (1 uge) 3. Salg og service i detailhandelen (2 uger) 4. Kommunikation i butikken (1 uge) 5. Butikkens grundlæggende arbejdsfunktioner (1 uger) 6. Arbejdsorganisering i detailhandelen (1 uge) Emnekredsene er organiseret i 2 AMU-fag Pakke 1. Købmandsskab, forretningsforståelse og arbejdsorganisering 1. Købmandsskab og forretningsforståelse 2. Butikkens grundlæggende arbejdsfunktioner 3. Arbejdsorganisering i detailhandelen Pakke 2. Salg og kundekommunikation 4. Salg og service i detailhandelen 5. Kommunikation i butikken 6. IT i detailhandelen De enkelte emnekredse foreslås gennemført integreret, så f.eks. kommunikation og IT anvendes/integreres med de øvrige emnekredse. Kompetencerne i nedenstående AMU-mål ækvivalerer kompetencerne i de grundfag og kompetencemål, der er adgangsgivende til HG. Pakke 1. Købmandsskab, forretningsforståelse og arbejdsorganisering i detailhandelen (4 uger) Målformulering: Deltageren kan ud fra forståelse af en detailhandelsvirksomheds karakteristika anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, kalkulation og prisfastsættelse, og herunder anvende metoder og modeller til løsning af udvalgte praktiske problemstillinger indenfor detailhandel ud fra en forståelse af sammenhængen imellem registreringer, regnskab og budget, samt udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse. Deltageren kan analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, og kan arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation), etablering af virksomhed (iværksætteri), og faglige og organisatoriske omstillingsprocesser. Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og forhold arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, samt prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver. 10

11 Deltageren kan arbejde med personlig og faglig udvikling (livslang læring), og forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, og kan i samarbejde med andre bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces. Pakke 2. Salg og kundekommunikation i detailhandelen (4 uger) Målformulering: Deltageren kan formulere sig mundtligt og skriftligt, og lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte, og kan anvende relevante kommunikationsstrategier og tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og kanaler, samt udtrykke sig på et fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for detailvirksomhedens funktion. Deltageren kan søge information fra forskellige kilder, analysere og bearbejde informationen og fremlægge resultatet mundtlig og skriftligt Deltageren kan arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, og kan løse salgs- og kundeserviceopgaver, med anvendelse af viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden. Deltageren kan anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivningen, der vedrører butiksdrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i planlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer. Deltageren kan på baggrund af viden om målgrupper og segmentering anvende markedsanalyse og markedsføring i brancherelevante sammenhænge Deltageren kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer til kommunikation og informationssøgning og vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning. 11

12 3. Samlet model. Analysen fører frem til, at der er udviklet en model, der med anvendelse af GVU og AMU-kurser kan bringe ansatte i detailhandelen fra ufaglært til faglært inden for en samlet tidsramme på op til 15 uger. Medarbejdere, der har forudsætninger svarende til HG skal igennem et forløb ækvivalerende til specialefaget på salgsassistent uden profil (6 uger) samt en fagprøvepakke (1 uge). De, der mangler grundforløbsforudsætninger, skal igennem et forløb med teoretisk opkvalificering på og til 8 uger, afhængige af kompetencevurdering. De to forløb er tænkt med en fast varighed, med udgangspunkt i, at forløbene individualiseres, således at undervisningen for den enkelte kursist fokuseres på de områder, hvor behovene er størst Målgruppe. Ansatte i detailhandel, som er over 25 år, og har min. 2 års relevant erhvervserfaring. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsers anbefaling til relevant praktisk erhvervserfaring. Som en tommelfingerregel anbefaler udvalget 4 års praktisk relevant erhvervserfaring som forudsætning for forløbet. Der er udvalgets indstilling, at efter 4 års praktisk arbejdserfaring, heraf min. 2 års sammenhængende erfaring i samme virksomhed, så vil en ufaglært på de centrale kompetenceområder i praksis være ligestillet med en faglært i arbejdsfællesskabet. og udfører de samme arbejdsopgaver som de faglærte, og på den måde tilegner sig de faglige kompetencer igennem praksisfællesskabet og sidemandsoplæring. Minimum 4 års relevant erhvervserfaring er også det krav, som Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har fastlagt, for at en medarbejder kan fungere som oplæringsansvarlig. Kompetencefonden imellem Dansk Erhverv og HK har besluttet, at det er en forudsætning for at opnå støtte fra kompetencefonden til faglig opkvalificering, at deltagerne er ansatte og har min. 4 års praktisk relevant erhvervserfaring. 12

13 3.2. Modellen. Visitering Beskæftiget 4 års relevant erhvervserfaring Medarbejdere med kompetencer svarende til grund- og hovedforløb. Medarbejdere med kompetencer svarende til grundforløbet. Grundforløbspakke. (8 uger) Pakke 1 (4 uger) Hovedforløbspakke. (6 uger) Pakke 3 (3 uger) Fagprøvepakke. (1 uge) Projektudvikling. (2 dage) Rapportudarbejdelse. (2 dage) Pakke 2 (4 uger) Pakke 4 (3 uger) Fagprøve (1 dag) Realkompetencevurdering GVU-plan Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring Ingen GVU-plan 13

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel 11. marts 2013 1 Baggrund Behov for faglært arbejdskraft Stort frafald på HG Branchen mangler kvalificerede elever Mange ufaglærte ansatte i

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Februar 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Februar 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen.

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet Februar 2013 1 1. Indhold 2. Indledning... 3 2.1. Baggrund for projektet... 3 2.2. Projektbeskrivelse.... 3

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter) Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Tekstil (For elever med start i 2012 og herefter) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 2. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 3. SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail:

Læs mere

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2 Udkast til indholdet af det nye merkantile grundforløb samt en eventuel EUX på detailområdet Almindelig EUD - Grundforløbets 1 del 1. del er kun for elever, der starter direkte efter afslutningen af 9.

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab Projekt Træning HGS Godt købmandskab 2013 Formål: Formålet med træningsprojektet er, at klæde dig på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter de 12 uger på

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent og Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 Hvordan tilrettelægges realkompetencevurderingen og hvordan tilrettelægges euv i uddannelser med henholdsvis få og mange voksne elever? Anette Barnhøj www.tietgen.dk/tkc Vores

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Sådan ser redskaberne ud

Sådan ser redskaberne ud Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Gymnasial kursusplan for NI-1

Gymnasial kursusplan for NI-1 Gymnasial kursusplan for NI-1 Udarbejdet af Campus Kujalleq & Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Revideret marts 2016 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Adgangskrav... 3 3. NI-1 fagsammensætning...

Læs mere

Her kan du bruge dit studiekort

Her kan du bruge dit studiekort Her kan du bruge dit studiekort Se hvor du kan bruge dit studiekort inde i avisen Det vidste du ikke om Christina Frank! Mød Pernille Schack fra elev til Matas Indhold Eleverne i praktik... 3 Dagligdagen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere