Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,"

Transkript

1 Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse af 37-spørgsmål nr om Projekt Newport Kære Jens Erik Kirkegaard, Jeg skal indledningsvist takke for dine spørgsmål. Du har i henhold til 37 i forretningsordenen for Inatsisartut stillet Naalakkersuisut en række spørgsmål om Projekt Newport og om andre lufthavnsudvidelser. Spørgsmålene er henvist til min besvarelse. Brevdato: Sags nr ID nr.: Postboks Nuuk Tlf.: (+299) Fax: (+299) Indledningsvist kan jeg oplyse dig om, at der igennem en længere årrække har været analyseret grundigt på adskillige scenarier for udviklingen af landets lufthavnsstruktur. Analysegrundlaget er som sagt omfattende, om end der ikke heri findes entydige konklusioner. Det er således svært endeligt at forudsige, hvilke negative eller positive virkninger, der konkret vil forekomme, som følge af udviklingen af de enkelte lufthavne. På den anden side er det Naalakkersuisuts erklærede mål at effektivisere rejsemønstrene i vores land, ligesom det er målet at den kommende lufthavnsstruktur samlet set skal tilbyde en pålidelighed, der sikrer effektive rejser og fleksible løsninger for hele befolkningen. Det er ambitionen, at dette vil komme til udtryk ved lavere billetpriser for forbrugerne, højere indtægter til vores land fra turister samt forbedrede rejsevilkår for alle, som benytter luftfarten enten som privat- eller som erhvervsrejsende. Naalakkersuisut vil på dette års efterårssamling fremlægge en plan for den samlede udvikling af landets infrastruktur. Som væsentlige forudsætninger for denne plan indgår et grundigt forudgående analysearbejde. Naalakkersuisut vil i forbindelse med den egentlige projektering af projekterne sikre, at den mest optimale løsning vælges i forhold til hvert enkelt projekt. Projekt Newport er oprindeligt et projekt, der er sat i verden i Qaasuitsup Kommunia, hvorefter der har været dialog med det tidligere Naalakkersuisut - blandt andet om rollefordelingen mellem kommune og Selvstyre. Naalakkersuisuts ambition er, at en kommende lufthavnsstruktur understøtter udvikling i hele vores land. Landet skal bindes bedre sammen. Det er derfor vigtigt ikke kun at betragte et enkelt lufthavnsprojekt, uden at tænke det ind i den sammenhæng, det skal være en del af. Projekt Newport var isoleret set et spændende projekt. Den samlede plan for udbygning af landingsbanestrukturen, der fremlægges på efterårssamlingen i 2015, indeholder for 1

2 Ilulissats vedkommende væsentlige forbedringer for Ilulissat, ligesom det var tilfældet med Projekt Newport. Imidlertid var der i dette projekt en række konditioner, som ikke imødekommer Naalakkersuisuts ønske om at sikre udvikling i hele landet, ligesom der i projektet var indlagt en række økonomiske bindinger, som samlet set kunne være potentielt skadelige for vort land i mange år fremover. Naalakkersuisut har derfor i fælles forståelse med Qaasuitsup Kommunia arbejdet videre med udvikling af Ilulissat Lufthavn om end ikke med Projekt Newport. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der i forhold til finansieringen af de kommende lufthavne ikke potentielt vil skulle indledes dialog med forskellige investorer, der kan stille investeringsvillig kapital til rådighed. I det følgende findes min nærmere besvarelse af dine spørgsmål i den af dig nævnte rækkefølge. 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke positive og negative virkninger der kan være på a) billetpriserne, b) på direkte flyvning til Nuuk, c) dem der mellemlander i Nuuk og skal videre til andre byer/lokationer) og d) på antallet af turister til Grønland, i så fald der er en analyse eller analyser, hvad er de mulige konsekvenser, hvis Nuuk lufthavn udvides enten til 1199 meter, 1799 meter eller 2199 meter bane på? I Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 sammenfattes en række analyser, der beskriver løsninger, hvor Nuuk lufthavn udvides enten til m eller m. COWI og NextPartners har med trafikale analyser, Ilulissat lufthavn: Konsekvenser for lufttrafiksystemet af baneforlængelse til m, kigget på forskellige scenarier, der omhandler udvidelser eller nedgradering af lufthavne i Ilulissat, Kangerlussuaq og Nuuk. I forbindelse med en kommende udvikling af landets infrastruktur vil Naalakkersuisut indhente tilbundsgående og opdateret indsigt om de af dig nævnte og for mig at se afgørende parametre billetpriser og turismepotentiale. 2. Er der en tilsvarende analyse for Ilulissat lufthavn som i spørgsmål 1, men derudover også for en 2800 meter bane? I Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 redegøres for scenarier, hvor Ilulissat lufthavn udvides til enten m eller m., men ikke til m. Imidlertid er der i forbindelse med Qasuitsup Kommunias projekt Newport blevet udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af det samlede projekt, der bidrager med dele af den beskrevne viden. Imidlertid vil Naalakkersuisut i forhold til et kommende konkret projekt foretage en samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af det valgte lufthavnsprojekt. COWI og NextPartners har med trafikale analyser, Ilulissat lufthavn: Konsekvenser for lufttrafiksystemet af baneforlængelse til m, kigget på forskellige scenarier, der omhandler udvidelser eller nedgradering af Kangerlussuaq Lufthavn. 2

3 3. I så fald, der er foretaget analyser; er følgende scenarier medtaget i spørgsmål 1 og 2: a. hvor Kangerlussuaq er lukket som lufthavn, hvordan påvirker det trafikken til Nuuk og Ilulissat? Kangerlussuaq Lufthavn indgår som en betydningsfuld brik i landets infrastruktur. Imidlertid er banen og den omkringliggende infrastruktur af ældre dato og i relativt nedslidt stand. I forbindelse med valget af den kommende lufthavnsstruktur skal der således tages stilling til fremtiden for Kangerlussuaq Lufthavn. Såfremt den fortsat skal være landets centrale lufthavn for udenrigstrafik, må der påregnes et reinvesteringsbehov i Kangerlussuaq på op mod 2 milliarder kroner. Dette investeringsbehov indgår ikke som en forudsætning i de hidtil gennemførte analyser. Der er i flere sammenhænge blevet analyseret på forskellige muligheder f.s.v.a. Kangerlussuaq i en fremtidig lufthavnsstruktur. Igen er konklusionerne ikke entydige, om end det synes at være evident, at trafikmønstret vil ændre sig i forbindelse med eventuelle udvidelser af Nuuk og eller Ilulissat Lufthavne, og at det vil reducere trafikken til Kangerlussuaq. Blandt andet er der i Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 foretaget analyser af et scenarie, hvor Kangerlussuaq er lukket som lufthavn, således at Nuuk er hovedindfaldsport til Grønland. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har med en netop færdiggjort rapport Turisme Udvikling og Vækst gennem ændret lufthavnsstruktur, analyseret på en række scenarier, hvor Ilulissat hhv. Nuuk lufthavne udvides. I denne forudsættes Kangerlussuaq nedgraderet eller lukket som en væsentlig forudsætning for en positiv businesscase. b. Status Quo på Kangerlussuaq? Se spørgsmål 3a. c. eller nedgraderet til absolut minimum af personale, hvor Kangerlussuaq kan virke som nødlufthavn? COWI og NextPartners har med trafikale analyser, Ilulissat lufthavn: Konsekvenser for lufttrafiksystemet af baneforlængelse til m, undersøgt, hvordan en nedgraderet Kangerlussuaq lufthavn vil påvirke Nuuk og Ilulissat lufthavn. d. hvis investorer alene, eller i samarbejde Selvstyret, eller Selvstyret alene etablerer lufthavne i Nuuk (minimum 1799) og i Ilulissat (minimum 2199 meter baner), og Kangerlussuaq dermed ikke længere er Grønlands primære atlantlufthavn, hvori finansieringsformer med forskellige renter og afkast er taget med i beregningerne. En sådan analyse foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 3

4 e. Hvis ja, eller delvist ja, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser, samt hvad er konklusionerne på analyserne? Det er min opfattelse, at den politiske diskussion af banelængder efter min opfattelse har indtaget en for dominerende rolle i den offentlige debat. Det betydningsfulde må være den funktion, en bane tjener og den enkelte lufthavns position i det samlede trafiknet. Eksempelvis er der adskillige parametre, udover banelængder, der er bestemmende for hvad en lufthavn kan. Motorstørrelser og udstyr på det tilgængelige materiel spiller en stor rolle, ligesom landingsbanens indflyvningsudstyr er vigtigt. Så mit fokus består i at sikre en hensigtsmæssig balance mellem internationale, nordatlantiske og regionale baner i Grønland. Men som svar på dit spørgsmål forventes det ikke, at der vil ske væsentlige trafikale ændringer i passagerstrømmene i indenrigstrafikken som følge af en eventuel baneforlængelse i Ilulissat til en Nordatlantisk Lufthavn med en m. bane. De forventede ændringer ligger derimod mere i mulige driftsbesparelser for flyselskaberne. Med en international lufthavn med m bane i Ilulissat vil muligvis medføre en betydelig trafikal ændring. Det må forudsættes, at en sådan international lufthavn med vil gøre det muligt og attraktivt for rejsende fra København og andre destinationer i Europa og Nordamerika at rejse direkte til og fra Ilulissat. Ruten mellem København og Kangerlussuaq vil i så fald sandsynligvis blive aflastet, og det samme med indenrigsruten mellem Kangerlussuaq og Ilulissat. Trafikken på øvrige indenrigsruter vil sandsynligvis forblive uændret. Det er Naalakkersuisuts mål at sammensatte en pålidelig, tidssvarende og sammenhængende infrastruktur til alle i Grønland. 4. Har Naalakkersuisut analyse/analyser der viser hvilken mulige virkninger der vil være i samfundet i form af vækst i økonomien og mulige nye arbejdspladser og antallet af turister, hvis Nuuk lufthavn udvides enten til 1199 meter, 1799 meter bane eller 2199 meter bane, i så fald der er en analyse eller analyser, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser? Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 har kigget på muligheden, hvor Nuuk lufthavn udvides enten til m eller m. Betænkningen indeholder en analyse, der omhandler samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet med forlængelse af banen i Ilulissat til en m bane i forhold til en basissituation med udvidelse af Nuuk til mindst m og med Nuuk som hovedindfaldsport. Det er forventet at en udvidelse af Nuuk lufthavn vil have positive virkninger på turisme, erhvervsudvikling og bedre effektivitet, der skal lede til prisbillige billetter, som også ville gøre offentligt finansierede rejser billigere for samfundet og generelt ende med prisbillige flybilletter til andre destinationer. 4

5 COWI og NextPartners har med trafikale analyser, Ilulissat lufthavn: Konsekvenser for lufttrafiksystemet af baneforlængelse til m, kigget på ændringer i trafikstrømme til og fra Ilulissat, Kangerlussuaq og Nuuk samt mellem indenlands rejser, når det kommer til a) scenario 1: Udvidelse af Ilulissat lufthavn (2.800 m), hvor Nuuk (950 m) og Kangerlussuaq (2.800 m) lufthavne ikke ændres, b) scenario 2: Udvidelse af Ilulissat (2.800 m) og Nuuk (1.799 m) lufthavne, hvor Kangerlussuaq (2.800 m) lufthavn ikke ændres, c) scenario 3: Udvidelse af Ilulissat (2.800 m) og Nuuk (1.799 m) lufthavne, hvor Kangerlussuaq (1.199 m) nedgraderes og d) scenario 4: Udvidelse af Ilulissat (2.800 m) og nedgradering af Kangerlussuaq (1.199 m) lufthavne. 5. Er der en tilsvarende analyse for Ilulissat lufthavn som i spørgsmål 4, men derudover også for en 2800 meter bane? Ja, som beskrevet i svaret på spørgsmål Har Naalakkersuisut analyse/analyser, eller kendskab til analyser, der viser hvilken mulige påvirkning billetpriserne vil få på både lokalt (dvs. der flyver direkte til Ilulissat) og landsplan (dvs. dem der mellemlander i Ilulissat og skal videre til andre byer/lokationer), samt på antallet af turister til Grønland, hvis Project Newport i Ilulissat realiseres, i så fald der er en analyse eller analyser, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser? Der er ikke konkrete analyser, der viser hvilke mulige påvirkninger billetpriserne vil få på både lokalt og landsplan, og det er svært at forudsige, hvor meget billetpriserne vil ændre sig for de forskellige byer. Der er heller ikke entydige analyser, der konkluderer antallet af turister til Grønland, hvis Projekt Newport i Ilulissat realiseres. De vækstforudsætninger, der var indlagt i projektet er senere vurderet urealistiske. Derfor vil Naalakkersuisut gennemføre samfundsøkonomiske konsekvensanalyser på det udvalgte konkrete lufthavnsprojekt, såfremt der bliver truffet beslutning herom på EM I så fald, der er foretaget konsekvensanalyser vedr. Project Newport; er der så foretaget analyser, hvor følgende scenarier er medtaget: a. hvor Kangerlussuaq er lukket som lufthavn og Nuuk har minimum en 1799 meter bane Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 har foretaget analyser, hvor Kangerlussuaq er lukket som lufthavn og Nuuk lufthavn har minimum en m bane, hvor det antages, at Nuuk lufthavn er hovedindfaldsport til Grønland. b. hvor Kangerlussuaq fortsætter med sin nuværende status Transportkommissionens Betænkning fra januar 2011 har foretaget analyser, hvor Kangerlussuaq fortsætter med sin nuværende status og Ilulissat lufthavn forlænges til enten m eller m. 5

6 c. eller nedgraderet til et muligt minimum af personale, hvor Kangerlussuaq kan virke som nødlufthavn? Der er ikke analyser, der har medtaget nævnte scenario. d. Hvis ja, eller delvist ja, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser, samt hvad er konklusionerne på analyserne? Som beskrevet ovenfor, er der i Projekt Newport indlagt nogle høje vækstforudsætninger, hvorfor Naalakkeruisut i forbindelse med projektering af fremtidig lufthavnsstruktur vil tilvejebringe opdaterede analyser, der konkret forholder sig til den samlede infrastruktur og de heraf afledte konsekvenser. 8. Har Naalakkersuisut analyseret om det samfundsøkonomisk kan betale sig at, helt eller delvist, inddrage private udenlandske investorer ifm. lufthavnsbyggerier, enten kun ifm. Ilulissat eller andre lufthavne? Der foreligger ikke for nuværende analyser, der entydigt besvarer dette spørgsmål. Det skyldes, at svaret i vid udstrækning er afhængigt af det konkrete projekt og ikke mindst det konkrete projekt set i sammenhæng med den samlede infrastruktur. 9. Har Naalakkersuit holdt møde eller møder med de mulige private investorer ifm. Project Newport, for at drøfte mulige samarbejdsformer, der kan være til gavn for både investorerne men også det grønlandske samfund? Jeg er bekendt med, at der under det daværende Naalakkersuisut blev afholdt et antal møder på administrativt og politisk niveau med Nextpartners i forhold til Projekt Newport. Herunder blev de forventede afkastkrav samt øvrige bindinger præsenteret. Jeg er imidlertid ikke bekendt med, at der skulle have været gennemført møder med konkrete investorer herom. 10. Har Naalakkersuisut analyse/analyser der viser hvilken mulige virkninger der vil være af spin-off effekter i samfundet i form af økonomisk vækst og nye arbejdspladser, ny teknologi, ny viden og nye produkter (både turismerelateret, men også andre brancher) i Grønland, hvis Project Newport i Ilulissat realiseres, i så fald der er en analyse eller analyser, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser? Se besvarelsen til spørgsmål Har Naalakkersuisut, delvist eller hele, analyse/analyser der viser hvilken mulige virkninger der vil være på antallet af afledte effekter i samfundet, i form af vækst i økonomien og mulige nye arbejdspladser, påvirkning af billetpriser samt antallet af turister i Grønland samt på rejsetiden til København, hvis der i Ilulissat bygges en ny lufthavn på 1199 meter bane samt Nuuk Lufthavn samtidig udvides til 1199 meter, dvs. hvor Ilulissat og 6

7 Nuuk kun kan modtage passagerfly med propel, i så fald der er en analyse eller analyser, hvad er de mulige positive og negative konsekvenser? a. I så fald Nuuk og Ilulissat får 1199 meter lange landingsbaner, vil det ikke være i store træk samme situation som i dag, hvor Kangerlussuaq er porten fra udlandet, hvis man flyver med jetfly, og der skal stadig flyves turboprobfly til Nuuk og Ilulissat? b. Hvis ja på spørgsmål 11a, kan de nye 1199 meter lufthavne bidrage med økonomisk vækst? Og vil de kunne skabe mærkbart billigere billetter for befolkningen og turister, og dermed tiltrække flere turister og afledte effekter i samfundet såsom nye hoteller og jobs? Der er ikke delvise eller hele analyser, der viser hvilke mulige virkninger, der vil være på antallet af afledte effekter i samfundet i form at vækst i økonomien og mulige nye arbejdspladser, påvirkning af billetpriser samt antallet af turister i Grønland samt på rejsetiden til København, hvis der i Ilulissat bygges en ny lufthavn på meter bane samt Nuuk lufthavn samtidig udvides til meter. Til gengæld har Naalakkersuisut planer om at gennemføre konkrete samfundsøkonomiske konsekvensanalyser på de udvalgte lufthavnsprojekter, såfremt der bliver truffet beslutning herom på Inatsisartuts efterårssamling Naalakkersuisoq for Infrastruktur Knud Kristiansen har iflg. KNR, sagt at i så fald Project Newport skulle realiseres, kommer de mulige investorer med en række krav, fra Selvstyret. Præcist hvilke krav kom investorerne med? Til besvarelsen af spørgsmål 12 har jeg indhentet bidrag fra Finansdepartementet, som anfører nedenstående: Det såkaldte Newport-projekt er ejet af Qaasuitsup Kommunia, som har haft firmaet Nextpartners til at sondere mulighederne for at tiltrække mulige investorer og fremmedfinansieringskilder. Naalakkersuisut har således ikke holdt møde med potentielle investorer i sagen, henset også at der endnu ikke foreligger en beslutning i Inatsisartut om den fremtidige landingsbanestruktur, som gør det muligt på seriøs vis at indgå i nærmere drøftelse om vilkår for eventuelle lufthavnsinvesteringer på nuværende tidspunkt. Naalakkersuisut fremlægger på EM 2015 et beslutningsforslag, som forventes at give nærmere politisk mandat for det videre arbejde. Naalakkersuisut har dog fået en tilkendegivelse om Nextpartners vurdering af, nødvendige beslutninger i Inatsisartut for at kunne gennemføre Newport-projektet med eksterne investorer. Herunder kan især følgende fremhæves: Ilulissat efter baneudvidelsen til 2800m bliver Grønlands hovedlufthavn for international lufttrafik, og at Kangerlussuaq samtidig bliver nedgraderet (forkorte landingsbanen, kortere åbningstider, afskaffe muligheden for håndtering af internationale passagerer mv.) 7

8 Selvstyret kan afgive sikkerhed for væsentlige pengestrømme (min år) til sikring af tilbagebetaling af indskud foretaget af private investorer. Det bemærkes, at først når der foreligger et klart afgrænset projekt og et politisk mandat, kan der skabes overblik over de faktiske krav fra mulige investorer. Dette vil behandlingen af det kommende beslutningsgrundlag og en nærmere projektering, som forudsat i FFL 2016, bidrage til at skabe forudsætningen for. a) Naalakkersuisoq for Finanser Andreas Uldum skriver i Sermitsiaq nr. 39, 2015, at investorerne kræver en underskudsgaranti, præcis hvilken type garanti er der tale om? Se besvarelsen til spørgsmål 12. b) Som regel ligger det implicit i en investering at der er risiko for tab af investeringen. Hvis investorerne kræver en garanti af Grønlands Selvstyre, er der så ikke nærmere tale om et lån og ikke en investering, hvis investorerne ikke vil tage en risiko? Den betragtning kan man godt anlægge, hvis betingelserne for en sådan investering reelt måtte indebære, at Selvstyret kommer til at stå med praktisk taget hele den økonomiske risiko for projektet. c) Naalakkersuisoq for Infrastruktur Knud Kristiansen pointerer iflg. KNR at de private investorer i Project Newport, såfremt de skulle finansiere hele projektet på knap 1 milliard kroner kræver, at Ilulissat skal være Grønlands eneste atlantlufthavn. Har Naalakkersuisut afholdt møde eller møder med investorerne for at afklare om dette var et ultimativt krav eller om der kan forhandles, så man kan nå et resultat alle parter kan acceptere? Se besvarelsen til spørgsmål 12. d) Generelt om de krav de mulige investorer stiller, har Naalakkersuisut hold møde eller møder med investorerne for at finde ud af hvilke krav parterne kan gå med til og hvilke krav man ikke kan gå med til, og hvilke krav der kan forhandles, for at se om man parterne kan nå et resultat alle kan acceptere? Se besvarelsen på spørgsmål Bl.a. ifm. pressemøde 16. juni 2015 præsenterede Naalakkersuisoq for Infrastruktur et oplæg der kan tolkes således: At der kommer et forslag om, at Nuuk og Ilulissat lufthavnene vil blive udvidet til 1199 meter og Kangerlussuaq lufthavn renoveres for ca. 800 mio. kr., men dette sikrer lufthavnen i Kangerlussuaq kun imellem år. Kan dette tolkes som værende dét forslag, Inatsisartut til efteråret kan forvente bliver fremlagt? 8

9 Jeg skal henholde mig til det beslutningsforslag Naalakkersuit vil fremsætte til Inatsisartuts efterårssamling 2015, som indeholder en sammenhængende plan for landets fremtidige lufthavnsstruktur. 14. I så fald, Kangerlussuaq renoveres for knap 800 millioner kr., er der en beregning for hvornår denne omkostning er tjent hjem? Og skal denne udgift først tjenes hjem før Ilulissat eventuelt kan udvides til 2199 eller 2800 meter? Og Nuuk til 1799 eller 2200 meter? Se besvarelsen til spørgsmål Eller er det planen, at Kangerlussuaq efter knap 800 millioner kroners renovering, i overskuelig fremtid (10-15 år) stadig skal være eneste lufthavn der kan modtage større jetfly i Grønland? a. Synes Naalakkersuisut dette beløb er givet godt ud, hvis man samfundsøkonomisk medregner mulige afledte virkninger i eventuelle nye jobs, investeringer i private hoteller, tiltrækning af flere turister, billigere billetter til befolkningen og turister osv.? Er der en analyse på om denne investering vil kunne tiltrække flere turister til Grønland, der dermed kan være med til at betale for investeringen via passagerafgifter, overnatninger osv.? Se besvarelsen til spørgsmål 13. Med venlig hilsen Knud Kristiansen 9

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Inatsisartut forventes på efterårssamlingen 2015 at træffe beslutning om, udvidelse af den eksisterende lufthavn i Ilulissat For at afdække de udfordringer og muligheder

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN FORLÆNGELSE AF SERVICEKONTRAKTER 2016 NYE SERVICEKONTRAKTER 2017 EM2015/18 NAALAKKERSUISUTS LUFTHAVNSPAKKE KANGERLUSSUAQ EM2015/167 BESLUTNINGSFORSLAG OM OPGRADERING/NEDGRADERING

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 4 Offentligt NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Projektets formål er at realisere turismepotentialet i Diskoregionen ved at skabe mulighed

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

UKA 2015/18. I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag:

UKA 2015/18. I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag: 17-07-2015 UKA 2015/18 I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at projektere

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover?

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover? liaqutarilnnermut. Inatsisinillu Atuulitslnermut Naalakkersulsoqarfik Departementet for Familie og JustItsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem afinatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit

Læs mere

Air Greenland A/S - ejerkredsen

Air Greenland A/S - ejerkredsen Air Greenland A/S - ejerkredsen 25 % 37,5 % 37,5 % SAS Grønlands Selvstyre Den danske stat 2 2014 resultat før skat Air Greenland styrker lokalt En ansvarlig grønlandsk arbejdsplads, som er engageret i

Læs mere

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Præsenteret af: Mads Paabøl Jensen, seniorøkonom [mpn@cowi.dk] Jesper Nordskilde, projektleder [jno@cowi.dk] Indhold Introduktion

Læs mere

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen 1. Vores budskab Vi har undersøgt Grønlands lufthavne. Der er Tre store lufthavne,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Oktober 2001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Analyseresultater...4 3. Flytrafikstrukturens historiske baggrund...8 4. Politiske mål og tiltag

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Pitsi Høegh Jacky Simoud Niels Tækker Jepsen Hovedbudskabet: Vi håber på billige flybilletter i sommerperioden, med en god frekvens fordelt over ugen Vi håber videre

Læs mere

6 Placering af central atlantlufthavn

6 Placering af central atlantlufthavn 80 6 Placering af central atlantlufthavn 6 Placering af central atlantlufthavn Den centrale atlantlufthavn for flytrafik til og fra Grønland er i dag placeret i Kangerlussuaq. Der er ingen oprindelig befolkning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Naaja

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit

Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Siverth K. Heilmann, medlem af Inatsisartut, Atassut Her Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit økonomiske

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 100 dages status frem mod 2014 Et samlet land Et samlet folk Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 Velkommen til jer alle I dag præsenterer jeg en status på vores samlede arbejde for

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Til medlemmet af Inatsisartut, Vivian

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Tilstanden i landets kloaksystemer

Tilstanden i landets kloaksystemer maj 2008 Tilstanden i landets kloaksystemer - om vedligeholdelse og fornyelse af det danske kloaknet Resumé Det danske kloaknet udgør et vigtigt fundament i den infrastruktur, der sikrer, at danske familier

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat

En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat ILULISSAT NUUK Af Arbejdsgruppen om udvidelse af Ilulissat og Nuuk Lufthavn og Havn nedsat af Nuup Kommunea,

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere