Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper"

Transkript

1 Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen år. Blandt de mindre børn anbringes indvandrere til gengæld i langt mindre grad. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen år har særlig stor sandsynlighed for at blive anbragt. Børn og unge med dansk oprindelse er oftest i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig oprindelse lige så hyppigt er på døgninstitution. Indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er oftere anbragt uden for hjemmet end børn og unge med dansk oprindelse i aldersgruppen år. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen år har særlig stor sandsynlighed for at blive anbragt. Derimod bliver efterkommere med ikke-vestlig oprindelse anbragt i lidt mindre omfang end børn og unge med dansk oprindelse. Det er særligt efterkommerpiger i alderen år, der i mindre grad bliver anbragt. Børn og unge med dansk oprindelse er oftere anbragt i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig oprindelse lige så hyppigt kommer på døgninstitution. Børn og unge med vestlig oprindelse anbringes i langt mindre grad end børn og unge med ikke-vestlig oprindelse og også mindre end børn og unge med dansk oprindelse. Familieforhold er den markant hyppigste anbringelsesårsag uanset oprindelse, men ofte er der tale om flere årsager til en anbringelse. Børn og unge med ikke-vestlig oprindelse er i mindre grad anbragt på grund af problemer med sundhed, udvikling og adfærd.

2 Færrest børn og unge fra vestlige lande er anbragt Børn og unge med dansk oprindelse udgjorde 90 pct. af alle anbragte børn og unge i alderen 0-17 år ved udgangen af For hver børn og unge med ikke-vestlig oprindelse i alderen 0-17 år var der anbragt 10,0 i Blandt børn og unge med dansk oprindelse var det 9,7, mens det kun var 6,3 med vestlig oprindelse (se tabel 1). Tabel 1: Anbringelseshyppighed fordelt på oprindelse og herkomst, 2013, promille. Oprindelsesland Promille Dansk oprindelse 9,7 Vestlig oprindelse 6,3 Indvandrer 6,4 Efterkommer 6,2 Ikke-vestlig oprindelse 10,0 Indvandrer 18,1 Efterkommer 8,3 Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstistik og Danmarks Statistiks befolkningstal (særkørsel). I forhold til herkomst var der i 2013 især forskel i gruppen af børn og unge med ikke-vestlig oprindelse. Der var således 18,1 indvandrere med ikke-vestlig oprindelse anbragt uden for hjemmet per indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, mens der var 8,3 efterkommere med ikke-vestlig oprindelse anbragt per efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Flere børn med dansk oprindelse i plejefamilie Plejefamilier er generelt den mest udbredte anbringelsesform. Det gælder i særlig grad for børn og unge med dansk oprindelse, hvor 60 pct. bor i en plejefamilie, og 20 pct. bor på en døgninstitution. Børn og unge med ikke-vestlig oprindelse er hyppigere anbragt på døgninstitution. Her bor 41 pct. i en plejefamilie, mens 36 pct. bor på døgninstitution. For børn og unge med vestlig oprindelse er de tilsvarende tal 50 pct. og 26 pct. Tabel 2: Anbragte fordelt på oprindelse og anbringelsessted, 2013, antal og pct. Plejefamilie Døgninstitution Eget værelse mv. Antal i alt Dansk oprindelse 60 % 20 % 20 % Vestlig oprindelse 50 % 26 % 24 % 147 Ikke-vestlig oprindelse 41 % 36 % 22 % Note 1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note 2: Kategorien Eget værelse mv. omfatter eget værelse, kost- og/eller efterskole samt skibsprojekt.

3 Teenagedrenge med ikke-vestlig oprindelse er oftere anbragt Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen år er særligt overrepræsenteret på anbringelsesstederne. 35,3 drenge ud af var i den gruppe anbragt uden for hjemmet i 2013 (se figur 1). Også indvandrerpiger i aldersgruppen var markant overrepræsenterede. Derimod bliver efterkommerpiger med ikke-vestlig oprindelse i alderen år anbragt i mindre grad end piger med dansk oprindelse. Til gengæld er ganske få indvandrere med ikke-vestlig oprindelse anbragt i 5-9-års-alderen, og i 0-4-års alderen er så få anbragt, at de ikke kan opgøres af hensyn til diskretionering. Uanset oprindelse bliver teenagere anbragt langt oftere end småbørn. Figur 1: Andel anbragte fordelt på herkomst, oprindelse, køn og alder, 2013, promille. Drenge Piger 2,4 3,3 7 4,5 6,8 0-4 år 5-9 år 2,5 3,2 6,6 5,2 6,1 Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Dansk oprindelse 18,5 8,6 11, år 7,6 9,4 17,7 35,3 21,4 20, år 13 19,2 30,8 18,6 9,3 10,2 I alt 7,2 9,2 17, Figur 1 viser også, at drenge generelt bliver anbragt oftere end piger næsten uanset alder og herkomst. Særligt blandt efterkommere i teenagealderen er piger anbragt i langt mindre grad. Årsagen til anbringelse er oftere udvikling, adfærd og sundhed blandt børn og unge med dansk baggrund Kommunerne angiver, hvilke årsager der giver anledning til anbringelse, og det er muligt at angive mere end én årsag. Uanset oprindelse var familieforhold den hyppigste årsag til anbringelse uden for hjemmet i 2013 (se figur 2).

4 Børn og unge med ikke-vestlig oprindelse er i mindre grad anbragt på grund af problemer med sundhed, udvikling eller adfærd, og i højere grad på grund af andre relevante forhold ved barnet eller den unge. For børn og unge med vestlig oprindelse er årsagen lidt oftere problemer, der knytter sig til fritid og venner. For børn og unge med dansk oprindelse er anbringelsesårsagen lidt oftere udvikling og adfærd, sundhed og skoleforhold. Figur 2: Årsager til anbringelse fordelt på oprindelse, 2013, pct. 94% Familieforhold 100% 92% Udvikling og adfærd 46% 54% 57% Sundhed 35% 42% 50% 29% Skoleforhold 30% 31% 20% Fritid og venner 30% 23% Andre relevante forhold 31% 27% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke-vestlig oprindelse Vestlig oprindelse Dansk oprindelse Note 1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere årsager til anbringelse. Note 2: Kategoriseringen er baseret på de 6 temaer i den børnefaglige undersøgelse. Kontakt Analysechef Henrik Torp Andersen, Data og Analyse: tlf Fuldmægtig Kristiane Stürup, Data og Analyse: tlf

5

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere