Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april årgang Goetsch:»Still life of Daffodils«

2 At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag Lukas 18, Af Morten Kvist Samtidig med at lyset for alvor kommer tilbage, begynder også fastetiden. Det passer symbolsk med, at vi skal se mere af Jesu liv, end vi har kunnet hidtil i vinterens mørke. Det ligger i Jesu ord til disciplene: Se, vi går op til Jerusalem,, og det tiltagende lys skal hjælpe os på vej. Mere og mere vil komme for en dag, og alvoren vil langsomt mærkes. Jesus skal lide og dø. Han vil ofre sig frivilligt, så verden kan se, at skabermagten i sit inderste væsen er kærlighed; dette inderste skal netop åbenbares eller altså foldes ud stykke for stykke. Ejendommeligt nok lægges der også op til, at vi, idet vi ser mere og mere, vil forstå mindre og mindre. Det gælder i hvert fald for disciplene, og det er dem, vi skal spejle os i. Selvom disciplene er så tæt på Jesus som overhovedet muligt og ser alt, vil han også blive mere og mere fremmed for dem. Det understreges meget stærkt: Men de fattede ikke noget af dette; det var skjult for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Hele tre gange får vi at vide, at disciplene intet forstår, og mon så ikke det er blevet sagt! Denne ejendommelighed, at se mere og mere og forstå mindre og mindre, at være vidne uden at få indsigt er utilfredsstillende og får derfor også en bestemt virkning. Disciplene begynder at kigge indad, for det er den naturlige reaktion, når man ikke forstår, hvad man ser. Er det mig, der er noget i vejen med? Mine øjne? Min forstand? Og det er netop meningen, at de og vi skal kigge indad. Fastens indadvendthed Fastetiden har samme liturgiske farve som adventstiden, violet, som netop symboliserer indadvendthed, i adventstiden for at forberede Jesu fødsel, i fastetiden for at forberede hans død og opstandelse. Violet er en stille, dyb farve, beslægtet både med den blå evighed og den røde, opblussende lidenskabelige kærlighed, så man kan komme i tvivl, om den er mest det ene eller det andet. Violet er begge dele, og det kan være svært at forstå, hvis man ellers kan tale om at forstå en farve. Man skal så at sige erfare sig ind i denne farve, hvad disciplene netop ikke har gjort endnu. Det er de først 2

3 på vej til. Derfor er de forvirrede, eller det er skjult for dem, hvad der foregår, selvom alt sker lige for øjnene af dem. Så fastetiden er indadvendthedens tid, hvilket er lidt anderledes end eftertankens tid. Psykologisk set kan det være svært at kende forskel, men det er værd at få den frem alligevel. Eftertanke er, som ordet også siger, noget der foregår efter en række begivenheder, der har gjort indtryk. Man har brug for at få rede på disse indtryk, så man kan bevæge sig fra den rene oplevelse af noget til også at have gjort en erfaring. Noget man allerede kender bliver tænkt efter eller igennem én gang til. Indadvendthed er mere diffus. Det Lill Thelin: Uden titel kan man være af sindelag, fordi man skal have hele sjælen med sig, når man handler. Indadvendt kan man være af frygt for verden eller for at beskytte sig mod at tage stilling og vælge. Det kan man være pga. tvivl, mangel på mod, af dårlig samvittighed, eller fordi man er i det forkerte selskab, eller fordi man i det hele taget føler sig forladt eller endda fortabt. Det er alle sådanne violette følelser, eller altså blues, som en beslægtet stilart i musikken jo også kaldes, der eksponeres i fastetiden. Disciplene skal lære dem at kende, og vi skal se dem i øjnene med den dybeste alvor. Vi må ikke blot slå dem hen som noget, der straks skal overvindes, og nu må vi alle se at blive i godt humør igen. Humør er godt, munterhed er charmerende, men hvis det dækker over, at et menneske aldrig er indadvendt og derfor ikke kender til eller vil vide af, hvad hjertet rummer, bliver det overfladisk. Og kristendommen er alt andet end overfladisk. Er der noget, kristendommen vil kalde frem i 3

4 Ukendt kunstner: Blind Faith mennesker og statuere i verden, så er det dybde, så at verden og et menneskes liv kan blive noget mere end den hektiske faren omkring, som vi i dag kender alt for godt, noget mere end blot et højt aktivitetsniveau: Et sted hvor kærlighedens fylde kan bryde frem og modsige de violette følelser. Det kræver, at vi står ved dem, indrømmer dem plads i vores tilværelse, for at kunne træde ud af dem. Fastetiden er netop noget, disciplene og vi skal igennem, så at glæden kan vokse også ud af f.eks. usikkerhed, frygt og svigt. Vor Herres Jesu Kristi kærlighed formel og erfaring Vi skal huske på, at det er Jesus, som med vilje og som en del af sin frelsesvirksomhed, kalder disse følelser frem i disciplene. Det sker med hensigt. Disciplene skal føres ud i alle hjørner af tilværelsen, også hvor de ikke har været før og slet, slet ikke drømmer om at komme. De skal lære sig selv at kende, deres angst, deres tvivl, så de bagefter kan erfare, hvad skabermagtens kærlighed kan overvinde. De skulle sidenhen tale om vor Herres Jesu Kristi kærlighed, og det blev en formel, som alle senere generationer har arvet efter dem. Det er let at se hen over, at denne formel netop rummer disciplenes senere eftertanke over, hvad de havde gennemlevet. Formlen vor Herres Jesu Kristi kærlighed er altså udtryk for erfaring, endda en rigdom af erfaring, som de slet ikke kunne forstå, da de af Jesus blev ført ind i dem selv ved at være sammen med ham. Siden blev de af hans ånd ført ud igen. Hvad fik disciplene at se? De så deres eget indre, deres egne mangler. De oplevede deres egne svigt, tvivl og uklarhed, og derfor havde de selvfølgelig også svært ved at handle i tiltro til, at de kunne gøre det rigtige. De oplevede deres egen ånds skrøbelighed, og dette blik indad viste sig at blive en længevarende proces. Den varede helt indtil påske, og i denne tid forsøgte de som så mange før dem og efter at fortolke virkeligheden i lyset af deres egne, forkerte 4

5 forventninger i stedet for at høre, hvad Jesus sagde til dem. De var med et markant udtryk af Martin Luther indkrogede i sig selv, et udtryk han brugte til at beskrive, hvad synd er. Indadvendthed og synd Indadvendthed har med synden at gøre. Ikke således at man bliver mere syndig af indadvendthed, og at man derfor skal se at vende blikket udad mod næsten igen og skyndsomst. Nej, det betyder, at man får synden at se, når man vender sig indad, og at man skal gøre det af og til. Vil vi ikke vide af synden og os selv som syndere, vil vi ikke forstå, hvad vi ser, når vi ser indad, så forstår vi heller ikke, hvorfor de bedste hensigter kan være så ødelæggende, som de kan, og hvorfor vore egne handlinger kan være så utilstrækkelige, som de er. Nu bliver synden jo også overvundet, ikke ved at den forsvinder ud af verden, for der kommer hele tiden ny synd til, men overvundet ved at den kan tilgives og glemmes. Vi behøver ikke at hænge fast i de gamle synder. På samme måde skal vi heller ikke forblive i det indadvendte, men må vende os mod vores næste, for at give ham, hvad vi nu har at give. Vi skal give, hvad Jesu ånd lærer os at give eller bedre: Hvad den kalder frem i os med henblik på at give til nogen. Det er forskelligt, hvad vi kan give hinanden, og ikke kun fordi vi nu engang er forskellige mennesker. Vi har forskelligt at give, alt efter hvor vi befinder os i livet, om man er gammel eller ung. Er man ung, er noget af det mest værdifulde, man kan give, sit arbejde. Er man gammel og slidt, har man ikke meget arbejde at give, men man kan give sin velsignelse til nogen, sine dyrebareste ord og sin rigdom f.eks. Omvendt har det ikke den store betydning, hvis man som ung vil velsigne nogen, for velsignelsen er endnu ikke tung nok. Man har ikke nok at sige og sikkert heller ikke megen rigdom. Intet at frygte Vi skal altså ikke være bange for synden og for at være indadvendte. Det er et vilkår, vi skal kende og igennem hvilket vores kærlighed skal blive til og vokse. Netop derfor er fastetiden optakt til påsken, hvor den uovervindelige kærlighed, Guds skabermagt, folder sig ud og efter påske giver anledning til en lang periode med eftertanke, 50 dage frem til pinse skal disciplene bruge til at finde ud af, hvad først deres egen uforstand og indadvendthed og derpå påsken var svanger med. Den blinde mand. Til sidst må vi ikke glemme den blinde mand, der er en slags modstykke til disciplene. Han er den totale indadvendthed, kan intet se og ved ikke, hvad der foregår omkring ham. Han er fortabt i sit mørke. Han er på den anden side ikke et øjeblik i tvivl om, at Jesus kan helbrede ham. Han 5

6 ser intet og forstår dog alt, ved, hvad hans hjerte trænger til og råber det ud, så alle kan høre det. Han har brug for at komme i kontakt med verden, så også han får noget at give, i dette tilfælde sin lovprisning af Gud, hvad vi bestemt ikke må undervurdere. Han er fattig. Det har Jesus ikke lavet om på, men inde i sig selv, i mørket, har den fattige, blinde tigger lært, hvad det vil sige at være indkroget i sig selv, så nu kan han lovprise Gud for at være kommet ud. Samtidig med at vi er indkrogede i os selv, er vi altid på vej ud, og derfor skal vi huske at lovprise Gud. Amen Tale ved altergangen Nadveren er et indadvendt sted. For det første fordi vi her ser os selv som disciplene, der ikke kunne stå distancen og opdagede deres egen synd. For det andet fordi syndernes forladelse virker som et forvandlende mysterium, der fører os tilbage til verden igen. Det sker som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så vi dagligt kan føres ind i og ud af os selv. Amen Ukendt kunstner: Midnight Blues. 6

7 Døbte, viede og konfirmander i Herning og Gjellerup valgmenigheder Døbte: Gjellerup Valgmenighed 2013: 17/2: Peter Gundager Jensen 17/2: Alberte Højland Rømer 17/3: Oskar Emil Degn Sandholm 4/8: Lauge Dalsgaard Kirkegaard 17/11: Laura Gynther Homan Søgaard Herning Valgmenighed 2013: 7/4: aksel Christian Caben Sommer 4/8: Karl Gustav Lennie Alexandersen Viede: Hammerum Kirke 2013: 11/5: Trine Søs Andersen & Frederik Hauge Jørgensen 22/6: Helle Bjerregaard & Mads Harald Skov Olesen 17/8: Cecilie Kidmose Piechnik & Anders Buur Bækgaard 17/8: mette Bjørn Nielsen & Rune Bjørn Nielsen (velsignelse) 24/8: marie Nieboer & Søren Lundtofte Konfirmander 2014: Hammerum Palmesøndag: 1. Sebastian Appel, Ravnsbjerg Krat 11, Hammerum 7400 Herning 2. agnes Jefelt Dybro, Vestertorp 52, Hammerum, 7400 Herning 3. Chris Runeberg Kristiansen, Frølundvej 27, 7400 Herning 4. Kristian Beck Blaabjerg, Søbjergvej 73, 7441 Bording 5. asger Kjær, Kølkærvej 56, Hammerum, 7400 Herning 6. emilie Mailil Søndergaard, Svendlundvej 4, Rind, 7400 Herning Herning, den 27. april: 1. William Karl Agesen-Pagh, Monradsgade 36, 7400 Herning 2. Sofie Choe Kristensen, Odensevej 6, 1., 7400 Herning 3. Christina Valentina Mikkelsen, Gl. Kirkevej 19, 7400 Herning 4. Jeppe Wittrup Møller, Thrigesvej 29.0 dør 2, 7400 Herning 5. Sara Julie Holm Nees, Korsørvej 21, 7400 Herning 6. morten Øgelund Overgaard, Vesterlindvej 34, 7400 Herning 7. Jodie Marie Holleris Stoakes, Th. Nielsens Gade 84 A, 7400 Herning 8. Camilla Juul Blichfeldt Svendsen, Buskvej 9, Hammerum, 7400 Herning 9. Clara Lambæk Thinggaard, Nørretorp 72, Gjellerup, 7400 Herning 10. Frederik Barslev Torp, Webersvej 10, 7400 Herning 11. maxwell Thomas White, Egebakken 25, 7400 Herning 7

8 Farvel til Ballade om Gud Af Morten Kvist Efter nøje overvejelse har vi i arrangementsgruppen bag Ballade om Gud besluttet, at den afholdte ballade i 2013 blev den sidste. Det er selvfølgelig med et vist vemod, vi har taget beslutningen. Ballade om Gud har i alle årene været en dejlig begivenhed, som vi har set frem til. Men vi har på den anden side også været i stand til at sige, at alting har sin tid, en tid til at rive ned, en tid til at bygge op. (Prædikeren 3,3). Der har i de senere år været en svagt svindende tilslutning til balladen, og der er kun kommet ganske få nye med. Det kunne der muligvis gøres noget ved, men vi har vurderet, at det ville kræve temmelig meget ekstra arbejde. Det har vi svært ved at påtage os. Samtidig har mange menneskers ferievaner ændret sig til ugunst for balladen. Der er kommet en stramhed ind i ferieplanerne for de enkelte familier, så det er blevet vanskeligere at få foredragsholdere og deltagere, når feriesæsonen først er begyndt. Arrangementet blev i sin tid (1987 i Ryslinge) lagt netop allerførst i skolernes ferie, inden folk rigtig var kommet afsted med hele familien. Dette lille hul i kalenderen er blevet lukket. Ballade om Gud blev lavet, fordi der var brug for offentligt at tilkendegive, hvor vigtigt det er at tale om Gud. Mange troede endnu dengang, at religion stod til at blive afskaffet. Uden at vi kan tage æren for det, har det mildest talt ændret sig. Men vi vil gerne rose os selv lidt for, at vi holdt fast i det nødvendige i at tale om det evige på samtidens betingelser. Michellangelo: Skabelsen 8

9 Det betyder, at der stadig er og altid vil være brug for at tale om Gud, men samtalen har flyttet sig. Det kræver nye sammenhænge og fora, og vi håber, at balladen har været med til at inspirere alle til at tage del, hvor denne samtale måtte finde sted fremover. Det gælder offentligt såvel som privat. Således siger vi tak for mange gode år med Ballade om Gud. Tak til alle, som har hjulpet og været med. En særlig tak til Agnete Hastrup og Jørgen Lynggaard, som har bidraget alle årene i Hammerum og uden hvem, møderne ikke havde kunnet afholdes. Det har været både alvorligt og muntert, netop som det må være, når man skal tale om Gud. Ny struktur. Mere bureaukrati? I løbet af foråret kan vi forvente et egentligt forslag til strukturelle ændringer af folkekirken. Kirkeråd eller? Det bliver et af de væsentlige punkter. Ud fra et subjektivt indtryk af, hvad der er blevet skrevet og sagt om debatoplægget, og ud fra debatoplægget selv, som er skåret til efter en medieret løsning, er det sandsynligt, at det egentlige forslag ikke vil bruge ordet kirkeråd. Man finder nok et andet, der ligger mellem en økonomisk følgegruppe og så et egentligt kirkeråd. Vi får se. Mit ærinde er i den forbindelse at gøre opmærksom på ét bestemt forhold. I alle hjørner af den statslige forvaltning indføres i disse år New Public Management. Det skal tjene konkurrencestaten, altså det forhold at staten først og fremmest anskues i dens konkurrenceforhold til andre stater. Det siver så ned igennem alle forvaltninger, skoler, plejehjem, politistationer etc., der er sat på intern konkurrence. Det er hele den statslige og kommunale forvaltning udsat for liberale principper, nyliberalisme kaldes det af og til, selvom det kun findes i statens regi (det private erhvervsliv har for længst fundet ud af, at det er for besværligt og for dyrt). Politiet og folkeskolen skal i princippet 9

10 »Bureaukratisme«give overskud, som en anden virksomhed, og det skal naturligvis kunne måles på en eller anden måde. Det betyder, at de enkelte ansattes indsats nu bliver målt og vejet og indrapporteret som aldrig før. Det har medført et på én gang nidkært og forstemmende kontrolregimente, et gigantisk bureaukrati, som slider på arbejdsglæden og reelt truer friheden i arbejdet. Folkekirken har allerede fået en forsmag på dette bureaukrati i form af tvungne økonomiske styresystemer, krævet af Finansministeriet. Min bekymring er nu, at en strukturændring i folkekirken vil medføre de samme begrædelige forhold for præster og menighedsråd, som for f. eks. gymnasielærere, der skal være på arbejde fra 8-16? Og mange andre. Der er virkelig en fare for, at friheden til i høj grad selv at planlægge sit arbejde, bliver stærkt indskrænket for sognepræster i den danske folkekirke. Man kunne nemt forestille sig, at husbesøg skal aflægges indenfor almindelig arbejdstid. Idéer til prædikener og engageret læsning bliver f. eks. henlagt til særlige dage og et begrænset antal timer, fordi der som bekendt er så meget andet at ordne også. Og det hele bliver organiseret af provsten, som jo allerede står klar med hele apparatet af mus-samtaler, regulativer og teambuilding. Et vigtigt spørgsmål til overvejelse er derfor, hvad der bedst kan dæmme op for dette hæmningsløse, selvopfedende bureaukrati? Jeg håber, dette bliver adresseret i det kommende forslag. Selvom vi grundigt 10

11 har lært at adskille kirke og stat, så bliver det sværere og sværere at skelne mellem kirkelig forvaltning og statslig forvaltning. Og den statslige forvaltning, New Public Management, står efter mit bedste skøn i vejen for evangeliets frie løb. Hvordan det? Det er vel bare en udvendig ordning? Ja, men så omfattende og pågående, at den slår indad. Den påvirker hjerterne, tænkemåden, initiativet, lysten til at prøve nyt, - og dermed den enkeltes frihed og ansvarlighed.her har evangeliet et og andet at bemærke. Morten Kvist Billedkunst i Hammerum Kirke Et tema i billedkunst om træer, deres rødder og kroner, er ved at tage form i 3. kl. på Hammerum Friskole sammen med lærer Miriam Wimmer Kjærgaard. Udgangspunktet er bl.a. sangen Linedanser (Højskolesangbogen nr. 145), hvor det bl.a. lyder: Ud af sorgen vokser lykken / og livet / i påskens evige fest. / De stærkeste rødder har træ r i / blæst. Børnene har også arbejdet med træer ud fra Bibelen, hvor træer omtales utallige og afgørende steder. Også vores præst, Morten Kvist, vil blive involveret, og det hele ender med at komme op som billeder på væggen i kirken. Det når forhåbentlig at ske som en festlig optakt til påsken. Efterfølgende vil vi afholde fernisering, som vi plejer. Karen Marie Holm 11

12 Indskrivning af konfirmander Indskrivning af konfirmander foregår i år ved at kontakte mig på telefon eller mail: eller pr. post til: Nørre Allé 21. Tidligere år har man skullet melde sig til ved at møde op på en af friskolerne på et angivet tidspunkt. De seneste år har ingen imidlertid gjort det på den måde. Det er foregået pr. telefon eller mail. Det tager vi nu konsekvensen af. Jeg har været på besøg i 6. klasse på Hammerum Friskole og kommer det i 6. kl. på Herning Friskole i løbet af foråret. Jeg vil fortælle nærmere om konfirmationsforberedelsen. Har man ikke et barn på en af disse skoler, henvender man sig blot direkte til mig. Konfirmation i Hammerum Palmesøndag d. 29. marts 2015 og i Herning 1. søndag efter påske d. 12. april MK Ferie Jeg holder ferie fra lørdag d. 24. maj til lørdag d. 31. maj begge dage incl. Embedet passes af cand. theol. Solveig Bøye, Århus, tlf eller MK Kalender: Fredag den 11. april kl i Hammerum Kirke og kl i Herning Valgmenighedskirke: Optakt til påske Som i de foregående år holder vi optakt til påske sammen med hhv. Hammerum Friskole og Herning Friskole i kirkerne. Vi synger påskesalmer og jeg fortæller. Alle er velkomne. - MK Tirsdag den 29. april kl : Koncert i Herning Valgmenighedskirke med Kølkærkoret Dirigent Poul Ross-Hansen. Program: Årstidens sange. 12

13 Onsdag den 21. maj: Forårsudflugt til Testrup Højskole Afgang fra Herning Friskole kl og fra Hammerum Friog Efterskole kl Forstander Jørgen Carlsen vil forestå en sangaften, vi skal have kaffe med tilbehør og mere sang. Hjemkomst forventelig kl Tilmelding til præsten eller på sedlerne i kirkerne. Pris: 100 kr. Onsdag den 4. juni kl : Sommerkoncert i Herning Valgmenighedskirke med MidtVest Pigekorene MidtVest Pige-, Junior- og Børnekor giver fælles koncert. Entre: Voksne 75,- kr. Børn 25, - kr. Se flere oplysninger på Lørdag d. 14. & søndag d. 15. juni: Årsmøde for Valg- og Frimenighederne i Vejstrup på Fyn om»unge, fællesskab og tro«lørdag den 14. juni: : Ankomst til Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, 5882 Vejstrup (www.vejstrup.dk) : Velkomst i foredragssal / sang / praktiske oplysninger : Arbejdscaféer. Et væsentligt sigte med arbejdscaféerne vil være at få et indblik i unges tanker om tro og inspirere menighederne med idéer og tiltag, der i et eller andet omfang kan foldes ud i deres fremtidige fællesskab : Generalforsamling + aktiviteter for børn og unge : Festmiddag (+ sange). Vi går mod solnedgangen til valgmenighedskirken (ca. 1 km.) : Musikalsk oplevelse, fællessang og efterfølgende caféstemning i Valgmenighedskirken. (v. Rasmus Borring). Søndag den 15. juni: : Morgenmad : Gudstjeneste (friluft ved efterskolen) forberedt af valgmenighedspræsten i samarbejde med mini- og juniorkonfirmander og årets konfirmandhold : Frokost : Opsamling på arbejdscaféer 15.00: kaffe og afslutning Tilmelding: Tilmeldingsfrist senest den 19. maj 2014 til kasserer Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg, Læs mere på 13

14 Onsdag den 18. juni kl : MidtVest pigekor holder Venne-koncert i Herning Valgmenighedskirke Entre: Voksne 75,- kr. Børn 25,- kr. Lørdag den 6. september: Sommermøde På grund af trængsel i kalenderen i juni og august vil vores sommermøde blive flyttet til lørdag d. 6. september! Det kan vel dårligt kaldes et sommermøde, så vi må finde et andet navn. Der kommer mere om det samt program for dagen i næste nummer af bladet. Mødet arrangeres i et samarbejde med vore to menigheder og Hammerum Friskole. Det vil blive lagt til rette, så både forældre og børn fra friskolen og menighedernes medlemmer kan deltage alle og enhver er naturligvis velkomne. Fra generalforsamlingerne Referater fra de to generalforsamlinger i 2014 vil snarest muligt kunne findes på hjemmesiden: Kalenderen opdateres løbende på Herning og Gjellerup Valgmenigheders fælles hjemmeside Ukendt kunstner, Ukendt titel Ved adresseændring Oplysninger om adresseændring sendes til forretningsførerne. Herning: Grethe Nielsen, grethe. eller Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning. Gjellerup: Birgitte Götze, eller Østergade 57, 7430 Ikast. 14

15 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Heine Bøgild (kasserer), Engbjerg 156, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), H.C. Ørstedsvej 29 B, st.tv Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Ingrid Hagelskjær (næstformand) Kastanie Allé 12, Per Lambæk (kasserer), Klokkehøj 54, Gjellerup Lena Bøgelund Vestergaard, L.V. Bircks Vej 14, Hammerum Ole B. Hansen, (sekretær) Sønderkær 50, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte kan findes på: Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 11. april optakt til påske 8.15 optakt til påske 13. april Ingen Konfirmation Skærtorsdag Fælles m. Herning Langfredag Fælles m. Hammerum Påskedag påskedag Fælles m. Hammerum april Konfirmation Ingen 4. maj maj St. Bededag Ingen ingen 18. maj maj Kristi Himmelfart 9.00 (kirkekaffe) juni Pinsedag pinsedag juni Fælles m. Herning (årsmøde) 22. juni juni (kirkekaffe) 9.00 NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenestene forbliver uændrede året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. MK Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 1 marts 2013 20. årgang The Virgin Mary Prædiken over Matt. 15,21-28 Forfatter Kristian Ditlev Jensen Hvem er denne Jesus Kristus? Manden, der først afviser en

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI 2015 22. ÅRGANG Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d. 10-5-15 i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 1 MARTS 2009 16. ÅRGANG Du bliver, hvad du gør Af Poul Erik Uldum, Ikast I forsommeren 2008 udkom en lille, men læseværdig bog: Hvad skal man tro. 7 indgange

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere