Virksomhedsplan. Fønixgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fønixgården"

Transkript

1 December 2007 Virksomhedsplan Fønixgården 2007 Struer Kommune Østergade Telefax

2 2/17 1. Indledning Forandringer Institutionens opgaver Pladsantal Visitation og tilsyn Målgruppe Formål og værdier Personale Uddannelse af elever og studerende Fysiske rammer Belægningsprocent Samarbejdsrelationer Trivsel Beboerinddragelse Koordination af trivsel Beboerindflydelse Beboer- pårørende råd Nyhedsbreve Magtanvendelse Ressourcedel Personalenormering Drift Målsætning og målopfyldelse Målsætning for beboerne Målopfyldelse Målsætning for Fønixgården Målopfyldelse for Fønixgården Kompetenceudvikling Status Vurdering og evaluering Implementering Supervision Ledelse og samarbejdsstrukturer Ledelse Personalepolitik Arbejdstilrettelæggelse MED-struktur Omstilling og effektivitet Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering Mål for Succeskriterier for målopfyldelse Struer Kommune Østergade Telefax

3 3/17 1. Indledning Fønixgården, Fjordvejen 28, 7600 Struer Dette er Fønixgårdens første virksomhedsplan. Vi holdt rejsegilde den 22. juni 2006, indvielse den 2. februar 2007 og indflytning den 5. februar af de første 20 beboere. 2. Forandringer I løbet af 2006 og 2007 har vi arbejdet med: Personale kompetenceprofil teamopstart Beboer-/pårørenderåd Kommunalreform ny driftsherre ny IT løn økonomi 92 ændres til 85/ 108. Traditioner sommerfest, julefest, koloni. Beboere flytter Fagligt netværk reduceret, da amtet blev nedlagt. Det nuværende faglige niveau er fastholdt i forhold til handleplaner og faglig indsats. Etablering af MED, opbygning af personalehåndbog, politikker. Arbejdsproces med at få lavet ny flad ledelsesstruktur, differentieret ledelse, -> selvledelse. Arbejdsproces at få lavet hverdagsstruktur for beboerne og kontaktpersonsopgaver. Oprettelse af supervisionsgrupper. Samarbejde i Center Nord mellem Fjordbo og Fønixgården. Samarbejde med Handicap- og psykiatriafdelingen, og centerledermøder i Struer Kommune. Samarbejde administrativt i Struer kommune. Tilsyn fra Struer kommune og Arbejdstilsynet. Udbedre, observere og forbedre på de fysiske rammer på Fønixgården. Budgetter og beboerregnskab. Lønsumsstyring. Oprettelse af hjemmeside. Og masser af daglig drift med udvikling i. 3. Institutionens opgaver Fønixgården er beliggende Fjordvejen 28, Bremdal 3 km fra Struer i et parcelhusområde tæt på åbne arealer og Limfjorden. Beboerne bor i egne handicapvenlige 2 rums lejligheder. Der ydes hjælp efter 85 i serviceloven. Servicearealet er indrettet efter 108. Struer Kommune Østergade Telefax

4 4/ Pladsantal Der er 24 lejligheder, som drives af Struer Kommune som kommunalt boligselskab. 3.2 Visitation og tilsyn Der visiteres gennem Handicap- og Psykiatriafdelingen til de 24 lejligheder. Visitationsenheden er bestående af pædagogisk konsulent, handicap- og psykiatrichefen, socialkonsulenterne, samt lederen af Fønixgården. Ved behov for visitation rettes henvendelse til socialkonsulenterne i Handicap- og psykiatriafdelingen Målgruppe Målgruppen er mennesker fra 18 år med udviklingshæmning. Fønixgårdens beboere har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og behov for fysisk hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Beboernes er på gennemsnitlig udviklingstrin fra 0 3 år. En del har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger, fysiske og psykiske handicaps, udadreagerende adfærd, samt problemer med ADL funktioner Vision, formål og værdier Fønixgården står for udviklende relationsarbejde, Vision 2011 Et dynamisk døgntilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning. Kendt for: Faglighed og dokumentation Målrettet specialisering Respekt for den enkelte Bevægelse og trivsel Høj kvalitet og bæredygtighed Samarbejde og sammenhæng Formålet med Fønixgården er at skabe trivsel og udvikling ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Skabe rammer og struktur omkring det enkelte menneskes liv. På Fønixgården danner værdier rammen for opbygning af den fælles kultur, og kulturen danner rammen for efterlevelsen af værdier. Der arbejdes ud fra følgende værdier: Ansvarlighed Klarhed over ansvarsområderne, frihed til at turde, accept, tolerance, kollegial omtanke, målrettethed, villighed til at forfølge må- Struer Kommune Østergade Telefax

5 5/17 let/visionen, arbejdsmoral, ansvarlighed for egne og helhedens opgaver. Trivsel og tillid Troværdighed, selvindsigt, selvtillid, selvværd, lydhørhed, opbakning, anerkendelse. God omsorg Tålmodighed, empati, opmærksomhed og nærvær, styrke egenomsorg, troværdighed, udfordre nærmeste udviklingszone (NUZO). Respekt Bruge den enkeltes potentialer, give tid til at lytte, være til stede, respekt for forskellighed, loyalitet, ærlighed, åbenhed. Engagement At forfølge målet og fejre succeser, positiv indstilling til arbejdet, føle man gør en forskel, indflydelse og medbestemmelse, motivation, anerkendelse for initiativ og indsats. På tværs af værdierne: Økonomisk bæredygtighed Dialog, god kommunikation, humor, tværgående samarbejde, tværfagligt samarbejde Konstruktiv feed back, konstruktiv problemløsning Rummelighed Vækst Udvikling, bevægelse, refleksion Faglighed, lære nyt, lære fra sig, vidensopsamling/vidensformidling Kvalitet Dokumentation og formidling Målrettet, velforberedt, kende visionen Kreativ, idérig og visionær Struer Kommune Østergade Telefax

6 6/ Personale Centerleder for Center Nord er 4/5 ledelse på Fønixgården og 1/5 ledelse på Fjordbo Thyholm. Der er en funktionsleder på Fønixgården. Der er to deltidsansatte kontorassistenter. Personalet er delt i to teams: Team Vest og Team Øst. Der er knyttet 12 beboere til hvert team. Personaleteamene er sammensat efter kompetenceprofiler og MBTI personlighedsprofiler, så de dækker den enkelte beboers behov bedst muligt. De tværfaglige teams er sammensat af en faglig gruppe med kontaktpersonansvar: pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter /hjælpere. Det tværgående serviceteam, hvor der er ansat serviceassistenter, omsorgshjælpere og social- og sundhedshjælpere, er knyttet til de to teams. Derudover er der fastansat to omsorgshjælpere i nattevagt Uddannelse af elever og studerende Fønixgården er praktikuddannelsessted for 2 pædagogstuderende 2 gange årligt i halvårs lønnet praktik fra Holstebro Pædagogseminarium Fysiske rammer Fønixgården er nybygget med overtagelse den 2. februar Der er 24 lejligheder á 53 m2, 2-rums med toilet og bad. Til lejlighederne indgår en del af fællesarealet, som består af 3 levebogrupper. Levebogrupperne indeholder køkken, stue, bryggers og viktualierum. Servicearealet indeholder mødelokaler, 5 kontorer, vagtværelse, depot, pedelkontor, baderum, vaskerum, garderobe, 1 personaletoilet med bad, 4 personaletoiletter og 1 handicaptoilet. Derudover er der dobbelt buscarport og cykelskur, udendørs depot til haveredskaber m.v., depot til hygiejneartikler og opmagasineringsdepoter til de 24 lejligheder. Fønixgården er bygget som en firlænget gård, hvor der i midten er en helt fantastisk sansehave, hvor der er 4 store terrasser, drivhus, kørestolsgynge, lysthus, sandkasse m.v. Uden om Fønixgården er der anlagt frugthave, og der er gynger, trampolin og bålsted. Hele Fønixgården er omkranset af flisebelagt sti med mulighed for at kunne cykle, gå eller køre i kørestol trafiksikkert hele vejen rundt. Struer Kommune Østergade Telefax

7 7/ Belægningsprocent Fra opstarten til nu er alle lejligheder udlejet, dvs. belægningsprocent på 100 % Samarbejdsrelationer Fønixgårdens beboere og personale samarbejder med det private og det offentlige netværk bestående af: - Pårørende, søskende, kommunale sagsbehandlere, konsulenter og terapeuter, tandlæger, læger, speciallæger, psykologer, oligofreniteams, psykiatere, fodterapeuter, massører, frisører, andre døgntilbud, daghjem, dagcentre, beskyttede værksteder, fritidstilbud og diverse handicaporganisationer. Da personalet varetager alt omkring den enkelte beboer, er der også samarbejde med taxa, bank, lokale handlende m.v. 4. Trivsel 4.1. Beboerinddragelse Den enkelte beboer deltager efter evne i madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde, diverse indkøb og lignende Koordination af trivsel Der registreres dagligt i Bosted 1 på beboernes trivsel, via samtaler med beboeren, observationer, evalueringer. Derudover registres på beboernes trivsel ud fra samtaler med dagbeskæftigelse, pårørende, og øvrige fritidstilbud. (se endvidere pkt. 7) 4.3. Beboerindflydelse Det er et ønske at levebogrupperne holder ad hoc beboermøder, hvor forskellige hverdags emner diskuteres. Det er et udviklingspunkt for Fønixgården, at vi gerne vil have en mere fast struktur omkring beboermøderne. Der bliver arbejdet med evaluering af pædagogiske tiltag for at beboernes indflydelse/medbestemmelse sikres bedst muligt. 1 Bosted er elektronisk dagbogs-/journaliseringsredskab fra TeamOnline. Struer Kommune Østergade Telefax

8 8/ Beboer- pårørende råd Fønixgården har et beboer- pårørende råd bestående af 2 pårørende, 2 beboere, 2 personaler samt ledelsen. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor Fønixgårdens overordnede strategier og tiltag drøftes. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Referater fra dette sendes til socialudvalget i Struer kommune Nyhedsbreve Der udgives et nyhedsbrev til beboere og pårørende efter hver beboer pårørenderådsmøde ca. 4 x årligt. 5. Magtanvendelse Magtanvendelse og indberetning foregår i henhold til servicelovens cirkulære om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der arbejdes ud fra Struer Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og registrering af fysisk og psykisk vold. Her har Struer Kommune har konkret undervist ledelse og medarbejdere i dette. Når der er indberettet magtanvendelse, tages det op til refleksion på teammøde, for at udvikle nye pædagogiske tiltag. Til hjælp for de implicerede i svære situationer, samt ved krisehjælp bruges kommunens konsulent, psykolog fra BST samt supervision. Alle magtanvendelser og registreringer af fysisk og psykisk vold sendes til Struer Kommunes konsulent. Der er udviklet beredskabsplan på stedet for håndtering af magt og vold. Der arbejdes hen imod at bruge Bosted til denne registrering. Struer Kommune Østergade Telefax

9 9/17 6. Ressourcedel 6.1. Personalenormering I har der i Fønixgården i grundnormeringen været tilknyttet 32 medarbejdere på forskelligt timetal gennemsnitligt ca. 32 timer. Derudover en 37 timers støtteperson som tillægsbevilling. Der anvendes timelønnede vikarer svarende til 2 fuldtidsstillinger. Vedrørende boligdelen er der tilknyttet 20 timers pedelansættelse Drift Fønixgården har et rammebudget, som i 2007 har kunnet dække alle personaleudgifter samt driften af servicedelen. Der har tidligere været mulighed for at sælge ydelse til beboerne i form af ledsagelse til ture udover serviceniveauet i Fønixgården. Dette er ikke længere muligt. Det har medført et mindre aktivitetsniveau for flere af beboerne i 2007 i forhold til tidligere. 7. Målsætning og målopfyldelse 7.1. Målsætning for beboerne Som fundament for udvikling af mål for beboere ligger Fønixgårdens vision og værdier, se punkt 3.4. Med udgangspunkt i den enkeltes ressource tilpasses støtten og strukturen i hverdagen, så den enkelte mestrer eget liv på egne præmisser. Støtte op om og udvikle den enkeltes netværk i forhold til pårørende, handicaporganisationer m.v. for at sikre helhed. At udfordre og tilpasse aktiviteter for at udvikle og støtte op om sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Gennem evaluering og dokumentation (årlige handleplaner) sikres indsatsen i forhold til den enkelte. At de fysiske rammer, hjælpemidler m.v. løbende tilpasses og udvikles i forhold til den enkelte beboers behov Målopfyldelse Det enkelte menneske med udviklingshæmning tilknyttes to kontaktpersoner, som sammen er ansvarlige for at afdække funktionsniveau Struer Kommune Østergade Telefax

10 10/17 ved hjælp af Kuno Beller og neuropædagogik. Herfra udarbejdes pædagogiske planer og udviklingsprofiler. Fastholde traditioner, hvor pårørende inviteres til at deltage. Inddragelse af de pårørende i hverdagen i forhold til samarbejdet omkring den enkelte beboer. Pårørende informeres gennem nyhedsbreve kvartalsvis omkring personalesammensætning, aktiviteter, hverdagen i huset. Pårørende deltager i handleplansmøder en gang årligt sammen med kommunal sagsbehandler og repræsentant fra dagtilbuddet. Formidle kontakt til diverse organisationer og arrangementer. Ved kontinuerligt at analysere aktiviteter i og udenfor huset for at tilpasse dem til den enkeltes behov og give mulighed for samvær med andre. Tilrettelægge aktiviteter, ferieture og weekendarrangementer med udgangspunkt i beboernes behov. Daglig dokumentation foregår elektronisk i Bosted. Herudfra udarbejdes procesplaner og handleplaner med langsigtede og kortsigtede mål. Uddrag af mål for den enkelte drøftes på teammøder. Der afholdes handleplansmøde en gang årligt jævnfør 141 i Serviceloven. Daglig evaluering af praksis foregår i vagterne, og de notater, der relaterer til den enkeltes beboer, indskrives i Bosted. Indsatsområde: At alle medarbejdere i løbet af 2008 bliver fortrolige med handleplaner, registrering af mål og procesbeskrivelse i Bosted. Der er på Fønixgården etableret projektgrupper omkring forflytning, udsmykning og værkstedsetablering. Det er et indsatsområde, at der i løbet af 2008 udarbejdes projektbeskrivelse på disse områder Målsætning for Fønixgården Det er Fønixgårdens målsætning, at der sker en løbende kompetenceudvikling se endvidere punkt 8. At Fønixgården fremstår som et attraktivt, udviklende tilbud til den relevante målgruppe for at fastholde nuværende og tiltrække nye beboere. At alle pladser er besat med beboere, som falder inden for vores målgruppe. Struer Kommune Østergade Telefax

11 11/17 Udvikle og implementere vidensdeling og fastholde et godt studiemiljø for de ansatte og de studerende. At vi gennem evaluering kontinuerligt reflekterer, analyserer og udvikler praksis Målopfyldelse for Fønixgården Se punkt 8 Udvikle hjemmeside, som løbende ajourføres med relevante tiltag. Visualisere vores tilbud på tilbudsportalen. I løbet af 2008 udarbejdes en folder omkring Fønixgården. Der udarbejdes en profil for Fønixgården på Seminariets praktikoversigt. PR via artikler i fagblade og relevante handicaporganisationer. Faglig aktivitet og deltagelse i konference og lignende i På team- og personalemøder tage faglige emner op. Invitere til faglige input/kurser og supervision fra fagpersoner udefra. Samarbejde med relevante instanser som BST, Oligofreniteam osv. Daglig evaluering kl. 10 og kl. 19 Weekend evaluering kl. 13 og kl. 19 Ud fra disse evalueringer reflekteres, analyseres og noteres i Bosted de udførte tiltag, eller ændres i pædagogisk praksis. Blive mere skarp på at opstille mål og evaluere på disse udvalgte deadlines. Afholdelse af handleplanmøder med målbare strategier. Deltage i visitationsmøder ved aktuelle indflytninger. 8. Kompetenceudvikling 8.1. Status Det sidste års kompetenceudvikling har haft fokus på fusionen af Kærnehuset i Holstebro og Fjordbo Struer. Sammensmeltning af de to kulturer og etablering af ny Fønixgård kultur. Efteråret 2005 udarbejdes vision og værdigrundlag for hele Center Struer 2. 2 Center Struer var i Ringkøbing amt: Struerværkstedet, Fjordbo Thyholm dag og døgn samt Kærnehuset og Fjordbo Struer. Nu er Center Struer blevet Center Nord, og heri indgår Struerværkstedet ikke. Struer Kommune Østergade Telefax

12 12/17 Processen omkring Fønixgården startede allerede i efteråret maj 2006, hvor der blev udarbejdet personlige kompetenceprofiler ud fra en kortlægning af kerneopgaver i de to tilbud. Maj 2006 studietur til Asabo på Fyn samt Vingstedcentret. Processen førte til en sammenfletning af MED,(SR,TR, HK, ledelse og medrepræsentanter) oprettelse af de to teams, samt opstart på fælles kulturforståelse. De to teams blev etableret med udgangspunkt i forskelligheden i MBTI 3 og bredden i kompetenceprofilen, og opgaveløsningen i de tre levebogrupper. Der afholdes fælles teamopstart med en temadag i efteråret Fra efteråret 2006 til indflytning i februar 2007, bliver der lavet forskellige arrangementer og møder for at beboere og personale lærer hinanden bedre at kende. 6. juni 2007 havde vi kursus omkring struktur og forudsigelighed, Tegn til tale og samarbejde. Fønixgården har lavet et tværgående kursus i handicap og psykiatri omkring neuropædagogik og relationer. De faglige tiltag har haft fokus på forståelse, målsætning, introduktion og vidensdeling omkring beboerne. Der er brugt mange ressourcer på værktøjskurser i brug af løn, økonomi, SBSYS, IT, tekst, rengøring, SR, MED, HU 4, ledelse m.v. 2 pædagoger har gennemført diplommodul (i vejledning) til vejleder for pædagogstuderende, og centerlederen har afsluttet diplomuddannelse i ledelse Vurdering og evaluering Den intense fokus på etablering af de to teams har været givet godt ud. Det gode samarbejde personalet imellem har været grundlaget for en god og tryg indflytning og hverdag for beboerne. De pårørende har haft meget anerkendelse til personalet for den gode stemning og det gode samarbejde. Der har været stor imødekommenhed fra alle afdelinger i Struer Kommune i forhold til implementering af alle de nye systemer og værktøj. Centerlederens diplom i ledelse med fokus på fusionen har været et godt styreredskab i fusionen for at hjælpe med til at bevare overblikket Implementering Teamledelse og selvledelse er vi godt i gang med, og vi har brug for kontinuerlig opfølgning på dette. 3 MBTI: Meyer Briggs Type Indicator, som alle medarbejdere blev testet i før sammenlægning. 4 HU: Hovedudvalget i Struer kommune Struer Kommune Østergade Telefax

13 13/17 De to teams har været på Teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde. Vi arbejder stadig på at blive mere klar i mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation i handleplanerne, både i forhold til status, evaluering og målsætning Supervision Der er etableret 4 supervisionsgrupper, og der er planlagt supervision af 1½ times varighed hver 3. uge. Ledelsen indgår i supervisionsteamene og en medarbejder fra modsatte team superviserer. I disse grupper tages daglige / faglige dilemmaer op. Derudover er der ekstern supervision ad hoc. ved Risskov Oligofreniteam, BST og kommunens konsulent. 9. Ledelse og samarbejdsstrukturer 9.1 Ledelse Der er i Fønixgården en flad ledelsesstruktur, med stor grad af uddelegering. Center lederen er overordnet ansvarlig og refererer til Handicap og psykiatrichefen. Funktionslederen er ansvarlig for den daglige drift. Vi arbejder i Fønixgården med værdibaseret ledelse frem mod selvledelse. Den enkelte medarbejder har høj grad af indflydelse på løsning af opgaver i det daglige arbejde. Ud fra vores vision og værdigrundlag tager den enkelte medarbejder initiativ og ansvar for udvikling af nuværende og nye tiltag. 9.2 Personalepolitik Der er i Fønixgården udarbejdet personalepolitikker ud fra Struer kommunes overordnede politikker, samt de tidligere Kærnehus og Fjordbo politikker. Der har i det sidste år især været arbejdet med misbrugspolitik, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye medarbejdere, koloni og ledsagelsespolitik, magtanvendelser og håndtering af vold. 9.3 Arbejdstilrettelæggelse Der arbejdes i en 6 ugers rulleplan, med vagt hver 3. weekend. Der er udarbejdet rammer omkring helligdage, ferier osv. Der er i Fønixgården fast vågen nattevagt. Beboerne har én hjemmedag ca. hver 6. uge, samt 10 ledsagede kolonidage årligt. Da de fleste beboere er beskæftigede i dagtimerne, er vagterne hovedsageligt eftermiddag og aften. Struer Kommune Østergade Telefax

14 14/ MED-struktur Der er MED (lokaludvalg) på Fønixgården bestående af centerlederen (formand), funktionslederen, TR repræsentant fra pædagogerne fra hvert team, FOA TR fra det ene team og en TR suppleant fra det andet team. Derudover er SR og SR suppleant med fra henholdsvis Øst og Vest team. Den ene af HK erne er fast med som sekretær. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Sikkerhedsarbejdet er en del af MED. I 2007 fik Fønixgården en Grøn smiley ved uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn. 10. Omstilling og effektivitet 10.1 Succeskriterier for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 2007-succeskriterier har været: 1. at skabe tryg indflytning for alle beboere, og at pårørende var tilfredse. 2. at bruge de fysiske rammer konstruktivt. 3. at personalet har arbejdet for fælles kultur og har fået en øget forståelse for hinandens kultur. 4. at opstarte kollegial supervision. 5. at afholde kurser internt for at udvikle og fastholde faglig kompetence. 6. at fastholde samarbejdet med dagtilbuddene. 7. at øge samarbejdet med Handicap- og psykiatriafdelingen i Struer Kommune. 8. at øge forståelsen for værktøjer og procedurer i Struer kommune. 9. at oprette en hjemmeside. 10. at oprette elektronisk dagbog og handleplan til beboerne. 11. at udvikle MED og skabe en ny personalehåndbog 12. at afholde MUS samtaler i efteråret at udvikle introduktionsprocedurer for nye medarbejdere. 14. at undersøge muligheder for netværk Status for tidligere iværksat omstilling og effektivisering 1. Indflytning har været en stor opgave, som har krævet det yderste af alle medarbejdere, og vi får i dag tilkendegivelser på, at det for beboere og pårørende har været en god proces. Den gode planlægning før flyttet havde taget højde for nogle af de forudsete problemstillinger, men ved nye lejligheder, nye levebogrupper, ny driftsenhed, ny bankprocedure, læge, adresse, sagsbehandler, tandlæge, osv. er der dukket mange nye opgaver op for Struer Kommune Østergade Telefax

15 15/17 personalet. Det har været udfordrende, udviklende og til tider uoverskueligt. 2. Der er etableret udsmykning af gangarealer og nicher. Der er arbejdet med temaer ud fra beboernes niveau og ønsker. f.eks. kongedronninge niche, bilhjørne, skosjov og prismer. Der har været godt gang i drivhuset og højbedene til alles fornøjelse. Det ene depotrum er inddraget til kreativværksted. 3. Personalet har gennem teammøder og pædagogiske dage udviklet en større forståelse for hinanden og øget samarbejdet i de to teams. 4. Der kører kollegial supervision hver 3. uge fordelt på 4 grupper, hver gruppe er ½-delen af et team. Der er udarbejdet kontrakter i hver gruppe og grupperne kører kontinuerligt. Og det opleves som positivt. 5. Der har været afholdt internt kursus for alle medarbejdere, som har øget den fælles forståelse og målsætningen i den faglige indsats. Derudover har vi afholdt fælles kursus om neuropsykologiske relationer - udbudt til handicap og psykiatri over 2 dage. Et godt kursus hvor der også var mulighed for sparring på tværs af enhederne. 6. Der er ledelsesmæssigt samarbejde på centerlederniveau. Der er inddragelse af kontaktpersoner fra dagtilbuddene ved handleplansmøder. Indsigten og det fleksible samarbejde mellem dag og døgn gennem mellemledermøder er forsvundet, da der i den nye organisation er ny struktur på dette. Det opleves som en mangel. 7. Handicap og Psykiatrichef Lene Hornstrup har fulgt en morgen på Fønixgården og deltaget i personalemøde. Vi har brugt pædagogisk konsulent Mie Jakobsen i forbindelse med magtanvendelse og pædagogiske strategier. Vi har et godt samarbejde med de sociale konsulenter, som deltager ved alle handleplanmøder. Centerleder har deltaget i centerledermøder i ledergruppen i Handicap og Psykiatri. Funktionsleder har deltaget i ét projektmøde omkring dagtilbud i Struer kommune er brugt til at få strukturen på plads, og vi håber på øget samarbejde fremover. 8. Kontorassistenter og ledelse har været på flere værktøjskurser omkring, IT, lønsystem, økonomi og SBSYS. Der har været mange møder med forskellige videnspersoner i kommunen omkring økonomi, boligselskab, løn osv. Der har i hele forløbet været en fantastisk god støtte til os fra de forskellige personer i administrationen i Struer kommune. 9. Vi fået vores egen hjemmeside centernord.struer.dk (ikke www foran), og den kan vi hermed bygge videre på. Der er nøglepersoner, som har kørt denne proces. 10.Vi har indført Bosted systemet, og den daglige rapportering sker nu i dette medie; der er opstartet procesplaner. Personalet er nu tryg ved at bruge systemet og er klar til at gå ind i nogle flere af de mange muligheder, systemet byder på. 11.MED (lokaludvalg) har arbejdet på at få strategier for gennemgang af magtanvendelser, og for at få lavet politikker på misbrug, magtanvendelse, ansættelse og afskedigelse, introduktion af nye personaler, MUS materiale, medicinhåndtering og andre samarbejdes relationer. Struer Kommune Østergade Telefax

16 16/17 Der er endnu flere personalepolitikker, der mangler en grundig gennemgang af MED, blandt andet APV. 12.Der blev afholdt MUS med alle medarbejdere, og de nye kompetenceprofiler og udviklingsforslag lægger nu op til et ansvarligt samarbejde mellem den enkelte medarbejder, teamet og ledelsen. 13.Der er lavet forslag til introduktionsmateriale og mentorordning for nyansatte dette materiale skal tages op til evaluering i MED i det næste år. 14.Der er ikke prioriteret at undersøge muligheder for netværk, da fokus har været på indflytning Mål for Udarbejde APV ud fra AI 5 konceptet. 2. Evaluere på personalehåndbog og politikker. 3. Udbygge og forbedre hjemmesiden. 4. Registrering af mål og delmål, og strategivurdering i Bosted. 5. Forbedre markedsføringsstrategierne. 6. Udvikle vores egen pjece om Fønixgården. 7. Skrive artikler i fagbladene. 8. Afholde kurser for os selv og andre i Fønixgården. 5 AI = apriciative inquiry, anerkendende samtale, problemløsende tilgang med afsæt i muligheder frem for begrænsninger. Struer Kommune Østergade Telefax

17 17/ Succeskriterier for målopfyldelse At der udarbejdes en brugbar APV ud fra AI konceptet, foråret Evaluering af intromaterialet, lave tidslinje i 2008 for gennemgang af forskellige politikker i personalehåndbogen. 3. At kommende kunder og nye medarbejdere kan finde relevante og opdaterede oplysninger om Fønixgården på vores hjemmeside. At hjemmesiden hele tiden er opdateret med nye billeder og gode historier om dagligdagen på Fønixgården. Månedlig opfølgning ved nøgleperson. 4. Handleplanernes mål og delmål er genkendelige og funktionelle i dagligdagens registrering, og at det er muligt at lave nærværende og brugbare evalueringer i Bostedsystemet. At der udarbejdes procesbeskrivelser på alle beboere inden sommeren At politikerne og den almene borger i Struer kommune forstår lidt mere om hvad vi er for nogen på Fønixgården, blandt andet ved en bedre pressedækning. Minimum i avisen 2 gange i At vi inden påske 2008 får en flot pjece om Fønixgården til nye beboere og nye personaler, samt en pjece der kan tiltrække nye relevante beboere, som passer ind i vores målgruppe. 7. At der i foråret 2008 bliver skrevet artikler i fagbladene. 8. At vi i foråret afholder AI kursus og supervisionsuddannelse for egne og andre. PAS-kursus, Marte Meo-kursus, samt være opmærksom på efter- og videreuddannelse gennem VISU, VISS, og andre. Udarbejdet af ergoterapeut Mette Østergård, pædagog Monica Andersen, funktionsleder Anne-Marie Thorsteinsson, og centerleder Anni Schøtt. Struer Kommune Østergade Telefax

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården November 2009 Virksomhedsplan Fønixgården 2009 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/20 1. Indledning...3 2. Vision, formål, værdier...3 2.1. Vision...3 2.2. Formål...3 2.3. Værdier...3

Læs mere

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården August 2011 Virksomhedsplan Fønixgården 2011-13 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/16 1. Indledning... 3 2. Vision, formål, værdier... 3 2.1. Vision... 3 2.2. Formål... 3 2.3. Værdier...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

For. Voksen Handicapområdets 107 botilbud. SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN

For. Voksen Handicapområdets 107 botilbud. SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN For Voksen Handicapområdets 107 botilbud SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN 2012 1 INDHOLD 1. Beskrivelse af botilbuddene 2. Pædagogik og arbejdsmetoder 3. Afrunding af 2011 og fokuspunkter i 2012 SPINDEHUSET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier.

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier. Kvalitetsbeskrivelse for CAS4 2015 Kvalitetsbeskrivelsen for CAS4 tager udgangspunkt i kvalitetsmodel 2.0. Den er lavet på baggrund af det arbejde, der her på CAS4 har været med til at synliggøre vores

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Hus 10 Botilbudet Åge Holsmvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335567/ 68 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn)

TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn) TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn) Uanmeldt tilsyn på Skørping Ældrecenter, Rebild Kommune Mandag den 21.december 2015 fra kl. 10.00 og Dialogmøde fredag den 12. februar kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere