RESUME BAGGRUND OG METODE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE..."

Transkript

1 Undersøgelse af patienternes tilfredshed med maden på Regionshospitalets Horsens Udarbejdet af: Mia Rasholt, Kostkonsulent /kl. diætist Centralkøkkenet Kirsten Knudsen, ledende økonoma Centralkøkkenet Anne Kathrine Lundgaard Astorp, Kvalitetskonsulent Afd. for Kvalitet og Sundheds It Karen Huld, Kvalitetsprojektleder Afd. for Kvalitet og Sundheds It

2 Indholdsfortegnelse RESUME BAGGRUND OG METODE FORMÅL METODE GENNEMFØRELSEN AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN RESULTATER BAGGRUNDSOPLYSNINGER TEMAINDDELT GENNEMGANG AF RESULTATERNE Samlede indtryk af maden Morgenmaden Frokosten Aftensmad Mellemmåltider Generelt om maden Information INDSATSOMRÅDER UDLEVERING AF MENUKORT OG SAMTALE OM MADEN TILBUD OM ANDEN MAD MELLEMMÅLTIDER LØSNINGER TIL OVENNÆVNTE PROBLEMER UDBUDDET AF MAD TIL FROKOST KONKLUSION CENTRALKØKKENETS INDSATSOMRÅDER I LITTERATUR... 25

3 Patienttilfredshedsundersøgelse af maden på Regionshospitalet Horsens Resume Der er generelt stor tilfredshed med maden på Regionshospitalet Horsens. Andelen af adspurgte patienter der svarer, at den samlede oplevelse af maden på Regionshospitalet Horsens er virkelig god eller god er på 89 %. Det er især morgenmadens og aftensmadens udseende, smag og udbud patienterne er mest tilfredse med. Til disse måltider topper andelen af positive svar og ligger mellem %. Der er dog områder med potentiale for forbedring: Man bør øge fokus på den vejledning, som personalet giver patienterne ude på afdelingerne med hensyn til valg af mad. Til dette spørgsmål der er kun 53 % der svarer, at plejepersonalet taler med dem om kosten. Patienterne er dog tilfredse med den information som de får om maden generelt for her er 85 % tilfredse. En anden ting der bør sættes fokus på er, hvordan man får tilbudt flere patienter mad og drikkevarer mellem hovedmåltiderne. Andelen af patienter der oplever at få tilbudt mellemmåltider ligger på %. Fra centralkøkkenets side skal der ses på, hvordan frokosten i højere grad kan komme til at opfylde patienternes ønsker. Centralkøkkenet skal have informeret plejepersonalet bedre omkring hvilke tilbud der er for mellemmåltider og valg af anden mad til hovedmåltiderne. 1

4 1. Baggrund og metode I sensommeren 2010 besluttede centralkøkkenet på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup at gennemføre en patienttilfredshedsundersøgelse af maden på hospitalet i Horsens. Undersøgelsen skulle gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt hospitalets indlagte patienter. I nærværende rapport fremlægges resultaterne af denne undersøgelse. Brædstrup blev fravalgt, da undersøgelsens indsatsområder påbegyndes i 2011, hvor det er planlagt, at patienterne i Brædstrup flyttes til Horsens Formål Formålet med undersøgelsen var at få kendskab til patienternes oplevelse af maden, samt at få udpeget eventuelle indsatsområder, som kan være med til at løfte patienternes samlede tilfredshed med hospitalets mad tilbud Metode Det anvendte spørgeskema er udarbejdet af hospitalets afdeling for Kvalitet og Sundheds IT ud fra centralkøkkenets ønsker. Desuden er der hentet inspiration fra en gennemført patienttilfredshedsundersøgelse på Sygehus Lillebælt i februar Patienttilfredshedsundersøgelsen er gennemført via spørgeskemaer som en tværsnitundersøgelse på alle sengeafdelinger med somatiske patienter på Regionshospitalet Horsens inkl. patienthotellet. Undtaget herfra er intensiv afdelingen og akutmodtagelsen. Alle indlagte patienter, der levede op til nedenstående kriterier var inkluderet i undersøgelsen: - Patienter over 15 år - Patienter indlagt mere end 24 timer - Patienter der modtog normal kost og sygehuskost. - Patienter tilbudt mindst ét af hvert hovedmåltid Patienter der var for syge til at besvare skemaet eller som var til undersøgelse/ behandling et andet sted blev ekskluderet. Dette gjaldt også patienter som modtog dialysekost / ønskekost Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen 2

5 Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på sengeafdelingerne den 3. november Her har de enkelte afdelinger fået udleveret spørgeskemaerne og har derefter selv stået for uddeling og indsamling af spørgeskemaerne. For at datakompletheden kunne opgøres skulle afdelingerne udfylde en lille boks på forsiden af skemaet, såfremt patienten ikke opfyldte inklusionskriterierne. Centralkøkkenet har den 4. november hentet de udfyldte spørgeskemaer på sengeafdelingerne. Antallet af patienter på Regionshospitalet Horsens, som kunne inkluderes i undersøgelsen var alt i alt 178 patienter. Derudover var medindlagte mænd på barselshotellet. På baggrund af dette tal, ser svarprocenten således ud for de enkelte afdelinger. M2: 6/26 = 23 % P2 hotellet: 7/11 = 64 % P4 øst og vest: 17/45 = 38 % P5 øst og vest: 15/37 = 41 % P6 gyn.: 9/10 = 90 % P6 neuro.: 6/9 = 67 % P7: 16/40 = 40 % Da der var fem medindlagte mænd, der ligeledes besvarede spørgeskemaet nåede antallet af besvarelser op på 82, hvilket giver en samlet svarprocent på 46 %. Af de 82 returnerede spørgeskemaer, var 58 udfyldt af patienterne resten af spørgeskemaer var udfyldt af plejepersonalet på patienter, der ikke opfyldte inklusionskriterierne. Så reelt var der svar fra 33 % af de indlagte patienter den pågældende dag, der har spist mindst 3 hovedmåltider. På afdeling P7 er der et afdelingskøkken bemandet med personale fra centralkøkkenet ved hovedmåltiderne. Ligeledes er der en større spisestue. Derfor adskiller P7 sig fra de andre afdelinger. Respondenternes svar fra P7 vil blive trukket frem i nærværende rapport, hvis svarerne afviger fra gennemsnittet. 2. Resultater 2.1. Baggrundsoplysninger Overordnet set består undersøgelsens 58 respondenter af en næsten ligelig blanding af de årige, årige og årige (figur 2.1.1). Gruppen over 80 år udgør kun en mindre del på 16 %. Gruppen består af et flertal af kvinder (figur 2.1.2). Indlæggelsestiden er ligelig fordelt på de tre svarmuligheder på 1-3 dage, 3-7 dage og over 1 uge (figur 2.1.3). Omkring halvdelen af de adspurgte spiste deres mad på sengestuen og kun 13 % brugte spisestuen (figur 2.1.4). Dette er dog væsentligt anderledes på P7, hvor hele 50 % af de adspurgte patienter brugte spisestuen og kun 20 % spiste på sengestuen. 3

6 Figur Alder over 80år 16% 15-20år 20-40år 23% 60-80år 34% 40-60år 27% 15-20år 20-40år 40-60år 60-80år over 80år Figur Køn Mand 42% Kvinde 58% Kvinde Mand 4

7 Figur Hvor lang tid har du været indlagt? mere end 1 uge 31% 1-3dage 34% 3-7dage 35% 1-3dage 3-7dage mere end 1 uge Figur Hvor spiser du din mad? Spisestuen 13% Forskelligt 38% Sengestuen 49% Spisestuen Sengestuen Forskelligt 5

8 2.2. Temainddelt gennemgang af resultaterne Undersøgelsen indeholder spørgsmål om udseende, smagen og udbuddet af den mad, som bliver serveret på hospitalet. Derudover spørges til om patienten tilbydes mellemmåltider, generel vurdering af maden og til den information, der gives om maden Samlede indtryk af maden Der er generel meget stor tilfredshed med det samlede indtryk af maden. Samlet set svarer 89 % at de har et virkelig godt eller godt samlede indtryk af maden. 3 % har et dårligt indtryk og 5 % ved ikke (tabel ). Ser man på resultaterne adskilt for de enkelte afdelinger har P5, P6 gyn., P6 hotel og P7 et meget ens godt indtryk af maden. M2 er den eneste afdeling, hvor ingen af de adspurgte patienter har et virkelig godt indtryk. M2 har kun en svarprocent på 23 % og derfor er det svært at uddrage egentlige konklusioner på et så lille grundlag, men det kan give en fornemmelse af patienternes oplevelser af maden. På P4 er der en overvægt af adspurgte patienter, der har et godt indtryk frem for virkelig godt og som den eneste afdeling, er der adspurgte patienter med et dårligt indtryk. Tabel Hvad er din samlede oplevelse af maden på regionshospitalet? M2 P4 P5 P6 gyn P6 hotel P6 neuro P7 Total Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Virkelig godt % % % 25 43% Godt 2 67% 10 67% 4 44% % % 27 46% Dårligt % % Virkelig dårligt % % % Ubesvaret salat. Mangler alternativ til retten med løg, da jeg ikke kan tåle løg. Mere varieret gemmen 1 måned. Mere grønt 1 33% % Kommentarerne som respondenterne har givet til forbedringer af maden på Regionshospitalet Horsens Stor tak Mere for meget mælk - af meget god var blandet og tit løbet veltillavet tør. Flere karakter, mad. valgmuligheder og Tak det til personalet ved frokost er ikke muligt for fin at servering indkredse og det hjælp. til nogle Maden specifikke er generel indsatsområder. være lækker var virkelig bedre. og ser fin. indbydende Jeg har været ud. på Tror mange jeg ville sygehuse tage på - hvis men her den længe. bedste Maden mad får smager jeg her. af Utrolig "noget" god dejligt. kan ikke Alt I rubrikken med mulighed for yderligere kommentarer er der generelt meget rosende ord. 6

9 sød. Generelt Mangler synes en jeg gl. at dansk maden til morgenmaden. er meget salt, men måske er mine smagsløg ikke optimale. Saften er meget Morgenmaden Der er generel meget stor tilfredshed med morgenmaden på Regionshospitalet Horsens. Blandt de adspurgte vurderer mellem 95 % - 97 %, at morgenmadens udseende, smag og udbud er godt eller virkelig godt (figur ). Resten af de adspurgte svarer ved ikke, og der er således ingen, der har en negativ oplevelse af morgenmaden. På P7 har 100 % et godt eller virkelig godt indtryk af udseende, smag og udbud. Figur Hvordan vurderer du generelt morgenmadens udseende? Dårligt Virkelig dårligt 5% Virkelig godt 34% Godt 61% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur

10 Hvordan vurderer du smagen af morgenmaden? Dårligt Virkelig dårligt 3% Virkelig godt 29% Godt 68% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur Hvordan oplever du udbuddet af morgenmadsprodukter? Mindre tilfreds 3% Ikke tilfreds Tilfreds 49% Meget tilfreds 48% Er vant til at spise HUSK på min yoghurt, så savner det. Mangler HUSK. Der mangler tilbud om en gl. dansk. Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds udvalg. Kan Måske ikke pålæg være som bedre. hamburgerryg Vil ikke foreslå rullepølse. forbedringer Grønsagsjuice. da maden i forvejen er meget tilfredsstillende med stort Af kommentarer til morgenmaden kan nævnes, at to respondenter mangler fiberproduktet HUSK til deres morgenmad. Ellers kommentarerne igen af meget blandet karakter. 8

11 Frokosten Ligesom med morgenmaden er der generel stor tilfredshed med frokosten på Regionshospitalet Horsens. Lavest scorer udbuddet af frokosten, hvor 82 % af de adspurgte var virkelig godt eller godt tilfreds og 11 % var mindre tilfreds (figur ). 89 % af de adspurgte var virkelig godt eller godt tilfredse med smagen (figur ) og hele 91 % var virkelig godt eller godt tilfredse med udseende (figur ). På P7 er der kun svaret virkelig godt eller godt om maden, men der er en større andel der svarer ved ikke. Det kan evt. skyldes, at flere patienter på denne afdeling ikke selv henter deres mad ved buffeten, og derfor ikke kan forholde sig til udbud og udseende. Figur Hvordan vurderer du generelt frokostens udseende? Virkelig dårligt Dårligt 7% 2% Virkelig godt 26% Godt 65% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur

12 Hvordan vurderer du generelt smagen af frokosten? Virkelig dårligt 2% Dårligt 2% 7% Virkelig godt 23% Godt 66% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur Hvordan oplever du udbuddet af mad til frokost? 7% Mindre tilfreds 11% Ikke tilfreds Meget tilfreds 37% Tilfreds 45% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 10

13 Lidt Super. mere Alt pålæg er perfekt. - gerne Jeres pølse. blomkålssuppe Er lidt ensformig. var bare fantastisk god. Af kommentarer var der positive tilkendegivelser Aftensmad Tilfredsheden med aftensmaden på Regionshospitalet Horsens er ligesom de øvrige hovedmåltiders vedkommende høj. Hele % af de adspurgte patienter var godt eller virkeligt godt tilfreds med udseende, smag og udbud af aftensmaden (figur ). På P7 var 100 % af de adspurgte patienter godt eller virkeligt godt tilfreds. Der var to respondenter, der udtrykker utilfredshed med aftensmaden. Disse to kommer ikke fra den samme afdeling, så det er svært at pege på fællestræk ved deres utilfredshed. Den ene respondent skriver, at der er for meget fisk på menuen. Af én uges 14 valgmuligheder til aftensmaden er mellem 2-3 af disse med fisk, så det burde være mulighed for at vælge andet end fisk. Figur Hvordan vurderer du generelt aftensmadens udseende? Virkelig dårligt Dårligt 3% 2% Virkelig godt 36% Godt 59% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur

14 Hvordan vurderer du generelt smagen af aftensmaden? Virkelig dårligt Dårligt 5% Virkelig godt 3 Godt 65% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur Hvordan oplever du udbuddet af mad til aften? Mindre tilfreds 5% Ikke tilfreds 2% 2% Meget tilfreds 42% Tilfreds 49% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 12

15 Lidt For Svært krydret. mere at lade råkost. være Der med er for at spise meget for med meget. karry - skal ikke være to retter med dette samme dag. For meget fisk Der var få kommentarer til aftensmad og der er et fællestræk i kommentarerne Mellemmåltider I opgørelsen omkring mellemmåltider er besvarelserne fra P2 patienthotellet udtaget, da indlagte her får at vide, at de selv skal hente mellemmåltider i afdelingens køkken. På de øvrige sengeafdelinger ser det desværre ud til, at en utilfredsstillende høj andel af patienterne ikke får tilbudt mellemmåltider. Samlet set svarer kun 36 % at de altid eller ofte får tilbudt mellemmåltider om formiddag, mens tallet er 46 % om eftermiddagen og 36 % om aftenen (se figur ). Til trods for, at ernæringsassistenten på P7 laver mellemmåltider, er der ikke en større andel af de adspurgte patienterne, der her får tilbudt mellemmåltider. Der er faktisk en alarmerende lav andel der får mellemmåltider om formiddagen og aftenen. Her er andel kun på 13 %. Respondenternes svar på, hvad de får tilbudt er typisk energidrink, proteindrik, kage, brød, sandwich og is. Figur Tilbyder personalet dig mellemmåltider om formiddagen (udover te/kaffe/vand)? 27% Ja, altid 11% Ja, ofte 25% Nej, aldrig 23% Nej, sjældent 14% Ja, altid Ja, ofte Nej, sjældent Nej, aldrig 13

16 Figur Tilbyder personalet dig mellemmåltider om eftermiddagen (udover te/kaffe/vand)? 22% Ja, altid 18% Nej, aldrig 22% Ja, ofte 28% Nej, sjældent 1 Ja, altid Ja, ofte Nej, sjældent Nej, aldrig Figur Tilbyder personalet dig mellemmåltider om aftenen (udover te/kaffe/vand)? 29% Ja, altid 18% Ja, ofte 18% nej, aldrig 27% Nej, sjældent 8% Ja, altid Ja, ofte Nej, sjældent nej, aldrig 14

17 Hvis Æbler og pære mere modne udbuddet Rigtig god service med sandwich fremme. Personalet er altid søde at lave en uden smør til mig. morgenmadsprodukter jeg ikke af mellemmåltider har fået morgenmad eller frokost/aftensmad bliver der tilbudt Er rigtig godt tilfreds med Kommentarerne til mellemmåltider fint. - det er super. Jeg synes ikke at der mangler noget. Hvis man er sulten er generelt positive: Generelt om maden Langt størstedelen af de adspurgte patienter mener, at temperaturen på den varme mad er passende, dvs. 83 %. 10 % svarer, at den varme mad er for kold (figur ). De 6 patienter der oplever den varme mad som værende for kold er fordelt på 4 af de 7 afdelinger, så det er svært at forbedre dette kritikpunkt. Dog kan det siges, at 2 ud af de 3 adspurgte patienter på M2 oplever den varme mad som værende for kold. 79 % af de adspurgte er tilfredse med den tilbudte mængde af mad. 14 % mener, at de for serveret for meget mens kun 2 % mener, at de får for lidt mad (figur ). Figur Hvordan vurderer du generelt temperaturen på den varme mad? For varm 5% 2% For kold 1 Passende 83% Passende For kold For varm 15

18 Figur I hvilken grad passer den tilbudte mængde mad til din appetit? For meget 14% For lidt 5% 2% Passende 79% Passende For meget For lidt 8 % af de patienter, der ikke kan spise dagens menu, får ikke tilbudt anden mad. 38 % svarer, at de får tilbudt anden mad. Resten af patienter har ikke oplevet, at de ikke kan spise dagens menu (figur ). På P7 er andelen af patienter, der får tilbudt anden mad ikke højere end i resten af huset. Dette til trods for, at der her er en ernæringsassistent, der kan varme og anrette maden og at opgaven ikke påhviler plejepersonalet. Kun 4 % af de adspurgte oplever, at de ikke har tid nok til at spise deres mad, og 93 % svarer ja til, at de ofte eller altid har tid nok (figur ). Figur Hvis ikke du kan spise dagens menuer, får du så tilbudt anden mad fra menúkortet? Ja, altid 26% Ikke oplevet 54% Ja, ofte 12% Nej, sjældent Nej, aldrig 2% 6% Ja, altid Ja, ofte Nej, sjældent Nej, aldrig Ikke oplevet 16

19 Figur Oplever du, at der er tid nok til at spise maden? Nej, aldrig 2% 3% Nej, sjældent 2% Ja, ofte 32% Ja, altid 61% Ja, altid Ja, ofte Nej, sjældent Nej, aldrig Information På regionshospitalet Horsens er der lavet instrukser vedrørende ernæringsbehandlingen af ikkeernæringstruede, potentielt ernæringstruede og ernæringstruede patienter. I alle tre instrukser står der beskrevet, at patienterne ved indlæggelse skal have udleveret og gennemgået et menukort. Denne spørgeskemaundersøgelse viser, at kun 55 % får udleveret et menukort (figur ). Der er imidlertid 75 % af de indlagte patienter, der bruger menukortet, og nogle adspurgte svarer også, at de selv har hentet et menukort ved buffeten (figur ). Denne undersøgelse viser, at udlevering og brugen af menukort er et indsatsområde for fremtiden, idet der er et stykke vej til, at alle patienter får et menukort. Af dem der bruger menukortet, mener 83 % at det i høj grad eller nogen grad er overskueligt, mens 17 % svarer ved ikke (figur ). På P7 mener 100 % at menukortet i høj grad eller nogen grad er overskueligt. Figur

20 Har du fået et menúkort ved indlæggelsen på afdelingen? Nej 45% Ja 55% Ja Nej Figur Har du brugt menúkortet? Nej 25% Ja 75% Ja Nej Figur

21 I hvilken grad oplever du, at menúkortet er overskueligt? 17% Slet ikke I mindre grad I nogen grad 15% I høj grad 68% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 60 % af de adspurgte ønsker at blive informeret om mad tilbuddet gennem et menukort og 24 % ønsker at blive informeret om tilbuddet af plejepersonalet (figur ). Der er generel stor tilfredshed omkring informationen af måltider og menu tilbud, idet 85 % er meget tilfreds eller tilfreds. Kun 3 % er mindre tilfreds (figur ). På P7 er andelen af positive svar på 100 %. 28 % svarer, at plejepersonalet slet ikke eller i mindre grad taler med dem om, hvad de skal spise, når de er indlagte/syg (figur ). På P7 er dette tal desværre oppe på 40 %. Generelt oplever 53 %, at plejepersonalet er gode til at tale med dem om den rette kost under indlæggelse. Om disse tal afspejler fordelingen af ikke-ernæringstruede og ernæringstruede patienter skal her være usagt, da denne fordeling ikke kendes på regionshospitalet Horsens. Generelt er de adspurgte tilfredse med, at det er plejepersonalet der taler med dem om maden og kun 16 % ønsker, at der er en person fra køkkenet tilstede til at tale med dem om maden (figur ). Figur

22 Hvordan foretrækker du at blive informeret om menútilbud? Personalet Opslag Menúkort Spisestuen Sengestuen Andet Ingen betydning Pct. Figur Hvordan oplever du informationen omkring måltider og menétilbud på regionshospitalet? Ikke tilfreds 12% Mindre tilfreds 3% Meget tilfreds 35% Tilfreds 5 Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Figur

23 I hvilken grad oplever du, at personalet taler med dig om, hvad du skal spise, når du er syg/indlagt? 19% Slet ikke 16% I høj grad 46% I mindre grad 12% I nogen grad 7% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Figur Ønsker du, at der er en person fra køkkenet til stede, som du kan snakke om maden med? 21% Ja 16% Nej 63% Ja Nej 3. Indsatsområder 21

24 Generelt viser denne undersøgelse, at de adspurgte indlagte patienter er rigtig god tilfredse med den mad, der bliver leveret fra centralkøkkenet. Det kan dog anbefales, at der sættes fokus på følgende områder i fremtiden: Udlevering af menukort og samtale om maden. Tilbud om anden mad, hvis patienterne ikke kan spise dagens menu. Mellemmåltider. Udbuddet af mad til frokost Udlevering af menukort og samtale om maden. Godt halvdelen af de indlagte patienter får udleveret et menukort ved indlæggelsen. Der ud over er der yderligere 25 %, der selv finder frem til et menukort under indlæggelsen. Instrukserne Ernæringsscreening af indlagte patienter og Ernæringsplan og opfølgning i e-dok foreskriver, at alle indlagte patienter skal have udleveret og gennemgået et menukort. Instrukserne er udarbejdet ud fra kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Menukortet er hjørnestenen i centralkøkkenets information til patienterne omkring mad tilbuddet. Derfor er det ikke tilfredsstillende at kun så få patienter får udleveret et menukort. 53 % af de adspurgte oplever, at plejepersonalet er gode til at tale med dem om den rette mad under indlæggelse. Så samlet set er informationen omkring mad og ernæring ikke tilfredsstillende på Regionshospitalet Horsens Tilbud om anden mad 8 % af de indlagte får ikke tilbudt anden mad, hvis de ikke kan spise dagens menu. Dette kan hænge sammen med, at ikke alle patienter får udleveret og gennemgået menukortet. På de adspurgte afdelinger har plejepersonalet mulighed for at varme 6 andre retter til patienterne ud over dagens menu og der ud over er der mulighed for sandwich og forskellige desserter. Så det vurderes, at det ikke er manglen på andre tilbud der gør, at patienterne ikke får tilbudt anden mad. Måske en manglende viden hos plejepersonalet om disse muligheder. På P7 hvor ernæringsassistenten typisk står for at varme og anrette de andre valgmuligheder, er der desværre ikke en højere andel af de adspurgte, der får serveret noget anden mad Mellemmåltider Ca. 30 % af patienterne på danske sygehuse skønnes at være underernæret og ca. 20 % af patienterne er ernæringstruede ved indlæggelsen og kun 25 % af disse får dækket deres ernæringsbehov under indlæggelsen. For at vi på regionshospitalet Horsens til gode ser ernæringsbehovet hos vores patienter, er det vigtigt, at mellemmåltider er lige så vigtig en del af dagens samlede mad som hovedmåltiderne. Under halvdelen af patienterne får tilbudt mellemmåltider. Set i lyset af, at mellemmåltider i sygehuskosten og kost til småtspisende skal udgør op til 50 % af det daglige energiindtag, er det vigtigt, at alle patienter tilbydes mellemmåltider. 22

25 3.4. Løsninger til ovennævnte problemer Alle sengeafdelinger på Regionshospitalet Horsens har plejepersonale med funktionen som nøgleperson for ernæring. Centralkøkkenets kostkonsulenter skal i samarbejde med nøglepersonerne udbrede kendskabet til alle de tilbud, der er til patienterne. Dette gælder både udlevering og brugen af menukort og hvilke muligheder der er for mellemmåltider og anden valg til hovedmåltiderne. Dette arbejde kan bl.a. foregår ved, at kostkonsulenterne kommer rundt på sengeafdelingerne og viser udvalget af mad. På temadag i december 2010 for nøglepersoner for ernæring gennemgås resultaterne af nærværende rapport. Instrukserne i e-dok Ernæringsscreening af indlagte patienter og Ernæringsplan og opfølgning vil blive diskuteret med nøglepersoner, så vi sikre at indholdet i instrukserne ikke kun kendes men også bliver anvendt i praksis Udbuddet af mad til frokost Udbuddet af frokosten er den parameter, der scorer lavest af hovedmåltiderne, og her er 82 % af patienterne tilfredse. Respondenterne har desværre ikke skrevet kommentarer om, hvad der kan øge deres tilfredshed med udbuddet af frokost. Fra centralkøkkenets side bør der gøres en indsats for at øge patienternes tilfredshed. Denne kan evt. gøres ved at spørge til patienternes oplevelse af udbuddet af mad i frokostsituationen. 4. Konklusion 23

26 Konklusionerne i denne rapport bygger på et lille svargrundlag og må derfor tolkes som tendenser. Den lave svarprocent har affødt mange overvejelser omkring fremtidige gennemførelser af ligende undersøgelser. Centralkøkkenet vil for fremtiden afsætter ressourcer til at hjælpe afdelingerne med at få gennemført en spørgeskemaundersøgelse og evt. sprede undersøgelsen over flere dage. Generelt er tendensen, at der er stor tilfredshed med maden på Regionshospitalet Horsens. Der er dog områder, hvor der potentielt kan sættes ind og områder, der bør undersøges nærmere. Et indsatsområde er at sikre, at alt plejepersonale har kendskab til udbuddet af mad og mellemmåltider. Derefter skal der ses på, hvordan man kan sikre, at patienterne bliver tilbudt mellemmåltider og anden mad, hvis de ikke kan spise dagens menu. På P7 er alle patienter godt eller virkelig godt tilfreds med hovedmåltiderne. Her er buffeten bemandet med personale fra centralkøkkenet. Det kniber mere med at få serveret mellemmåltider og et pilotprojekt i det kommende år kan være at køkkenpersonalet i højere grad er involveret i servering af mellemmåltider. Fra centralkøkkenets side skal frokosten justeres, så den i højere grad lever op til patienternes ønsker. En del af de punkter der scorer lavt i denne rapport, er forhold som centralkøkkenet ikke direkte er involveret i. Udlevering af menukort, tilbud af mellemmåltider og samtale med patienterne om madens betydning er områder, der varetages af plejen. Her bliver hverdagen ikke mindre presset og det kan se ud til, at det går ud over kerneydelser som ernæringsindsatsen. Et område hvor P7 adskiller sig meget i positiv retning, er andelen af patienter der bruger spisestuen. Generelt på Regionshospitalet bruger 13 % af de indlagte patienter spisestuen, men på P7 er dette helt op til 50 %. Ved at patienterne bruger spisestuen kommer de ud af sengen, hvilket er en vigtig faktor i forhold til at blive hurtigere raske. Spisestuens indbydende spisemiljø vil også hos mange patienter være med til at skærpe appetitten Centralkøkkenets indsatsområder i 2011 Fokus på og præsentation af mellemmåltider, evt. ved road-show. Undersøgelse af hospitalets frokosttilbud. Dialog med plejepersonalet omkring tilbuddene af mellemmåltider og brugen af menukort. Gennemgang af tilfredshedsundersøgelsens resultater med afdelingsledelse og nøglepersoner for ernæring. Ny tilsvarende patienttilfredshedsundersøgelse i oktober/november 2011 for at måle ændringer på indsatsområderne. 24

27 5. Litteratur Sundhedsstyrelsen: Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Anbefalinger for den danske institutionskost

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE... 2 1.1. FORMÅL... 2 1.2. METODE... 2 1.3. GENNEMFØRELSEN AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... 2

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE... 2 1.1. FORMÅL... 2 1.2. METODE... 2 1.3. GENNEMFØRELSEN AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... 2 Undersøgelse af patienternes tilfredshed med maden på Hospitalsenheden Horsens 2011 Udarbejdet af: Mia Rasholt, Kostkonsulent /kl. diætist Centralkøkkenet Kirsten Knudsen, ledende økonoma Centralkøkkenet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4 Resultater...5 Kvantitative

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Dalgården revideret 2016 Et væsentligt omdrejningspunkt i børnenes hverdag er måltiderne. At få mad i maven er et grundlæggende behov, og måltiderne giver samtidig

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Formålet med at have en kostpolitik, er at bidrage til styrkelse af børns sundhed, både her og nu og på længere sigt. For HellumHejHuset er det

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Overordnede rammer - visioner og mål for politikken Formålet med at have en mad- og måltidspolitik i Kræmmerhuset er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit

Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit Patientinformation Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit - A160 / A260 Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. nov. 2008 Indlæggelse på organkirurgisk sengeafsnit Du har

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 2015 KOSTPOLITIK Børneoasen Lind Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 Kostpolitik i Børneoasen Kostpolitikken i Børneoasen skal være med til at sikre børnenes trivsel og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Min morfar Min supermand

Min morfar Min supermand Dedikeret til min farmor og min far. Skrevet af Lilian Rask Andersen 2012. Manuskript doneret til Kræftens Bekæmpelse, i et håb om at bogen kan hjælpe familier og pårørende til at tale og græde sammen

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Praksisdiætistordningen Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Øre-Næse-Hals Senge Holstebro Øre-Næse-Hals afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

0 kost&ernæringsforbundet www.kost.dk/kommunalvalg. Forslag til spørgsmål til kandidaterne

0 kost&ernæringsforbundet www.kost.dk/kommunalvalg. Forslag til spørgsmål til kandidaterne Besparelser går ud over kvaliteten For mange ældre er måltiderne et af dagens højdepunkter. På den ene side giver måltidet energi til at klare dagens udfordringer. På den anden side er ernæringsrigtig

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Denne kostpolitik henvender sig til alle forældre der ønsker at vide mere om maden i dagplejen. Kostpolitikken er samtidig et vigtigt arbejdsredskab for dagplejerne,

Læs mere

Kostpolitik for Plejecentret Solgaard

Kostpolitik for Plejecentret Solgaard Kostpolitik for Plejecentret Solgaard Kostpolitikken står inden for Københavns Kommunes kostpolitik og plejehjemmets værdier og viser sundhedsforvaltningens kvalitetsstandarder for måltider og ernæring.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER

KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER DET NORDISKE KØKKEN KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER MORGENMAD Grovstykke, rugbrød og thebolle Røræg og bacon Ost, smør og marmelade Slagterens rullepølse Ylette med mysli Mælkeprodukter Æblejuice og

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere