Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE"

Transkript

1 Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af børne- og ungdomsarbejdet og ideerne bag dette i BG & IF, samt at give vore trænere og holdledere en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den. Endvidere er formålet at beskrive en udviklingsmodel, begyndende med podespilleren og sluttende med ynglingespilleren. Formålet er også at give trænerne gode råd og ideer. Ønsket med denne håndbog er, at give BG s trænere et redskab, hvormed de kan arbejde struktureret med BG s idéer for at dygtiggøre vores mange ungdomspillere. Med et fælles udgangspunkt kan vi arbejde positivt sammen og skabe gode rammer for samarbejdet i BG & IF.

2 Målsætning: BG & IF ønsker at udvikle, tiltrække, og fastholde egne spillere til brug på alle niveauer med henblik på, at være den førende klub på ungdomssiden i Nordfyns Kommune. Vi ønsker at tilbyde fodboldspil på alle niveauer, og at styrke eliten ved at tilbyde BG s talentmasse et individuelt talentarbejde. Klubben vil skabe et miljø for fodboldglæden. Fodbold er én ting og glæde er noget andet. Derfor er det ikke nok kun at koncentrere sig om en af siderne. Man kan godt spille fodbold i et miljø, hvor det ikke er rat at være, ligesom man kan hygge sig uden at føle den specielle glæde, der er ved at indleve sig i og beherske fodboldspillet. Disse to sider kalder vi den sportslige og sociale. De to er forskellige men kan ikke adskilles, hvis man vil have glæden ved at spille fodbold. Arbejdet i klubben drejer sig om at styrke de to sider sammen og hver for sig. Den Hvide Linie giver retningslinierne for, hvordan vi i BG & IF mener dette kan gøres. Det forventes, at disse følges; men fodboldglæden kan ikke leve i et skema. Det kræver mennesker og personligheder, der præger den. Brugen af Den Hvide Linie: Den håndbog, som du nu sidder med, beskriver ungdomsafdelingen i BG & IF. Den er blevet udarbejdet, for at alle nemt skal kunne se, hvordan ungdomsafdelingen fungerer og for at lette jobbet som frivillig leder i BG & IF s ungdomsafdeling. Men først og fremmest er den lavet for at sikre, at spillere og trænere får den bedst mulige sportslige udvikling, ligesom den lægger linien for, at alle syntes, det er rart at komme i BG & IF. Nu sidder du måske og måler vægten af denne håndbog og overvejer, om du nu bør læse det hele. Ja, det bør du, da det er en god idé, at afsætte en time af sin tid til at få et overblik i, hvad det er for et sted, man bruger sin fritid. Nej, som ny i klubben kan du have brug for kun at sætte dig ind i nogle specielle dele ad gangen. Men et minimum, som du bør starte med at læse, er Del 1 Den Sociale Linie og den første del af Del 2 Den Sportslige Linie. 1

3 Den Hvide Linie består af fire dele: Del 1 Den Sociale Linie - beskriver hvordan man får et godt miljø i klubben. Dette er ofte noget folk opfatter som selvfølgeligt, men BG & IF lægger meget stor vægt på disse retningslinier, da de både er afgørende for det sociale liv og de sportslige resultater. Del 2 Den Sportslige Linie - er specielt en guide til trænerne, som giver dem en ide om, hvordan træningen bliver mest effektiv. Men for alle, der gerne vil vide, hvordan træningen foregår, er den vigtig. Den første del er en generel indføring, mens anden del er lidt mere teknisk og kræver noget erfaring, før man får det fulde udbytte. Del 3 Fodboldens Grundelementer - giver en kort introduktion til de ting, som skal trænes for at udvikle en fodboldspiller. Punktet er lidt mere teoretisk end de andre punkter, men giver en idé om, hvad fodbold er for noget. Del 4 Spillerens Udvikling - sætter udvikling af en fodboldspiller i system efter alder eller udviklingstrin. Her kan man som spiller, forældre eller træner se, hvad man skal træne på det alderstrin man interesserer sig for. 2

4 Del 1- Den Sociale Linie: Tryghed og tillid er nøgleordene, når man vil skabe et miljø, hvor der skal være plads til alle. Det kan virke temmelig åbenlyst. Men måske netop derfor, oplever man tit, at det ikke bliver ordentligt indarbejdet på holdet. Det viser sig typisk, når et hold er ved at tabe træneren sviner alt og alle til (undtaget sig selv), mens spillerne skændes med hinanden. Det at skabe et godt miljø, hvor alle befinder sig godt, er en balancegang, hvor spillerne skal have lov til at være forskellige, uden at gøre lige, hvad der passer dem. Spillerne skal have lov til at være sig selv indenfor nogle trygge og faste rammer. Det er først og fremmest trænere, forældre og ungdomsafdelingen, der har ansvaret for at dette fungerer. Det er dem, som er eksempel. Deres egne ambitioner og deres måde at være sammen på til dagligt kan ikke overføres direkte til et fodboldhold. Hver træner/leder/forældre må sætte sig ind i de spillere hun/han har med at gøre. Hvordan er deres personlighed, hvad er deres alder, hvad syntes de er spændende? Og så må de stille krav til spillerne om, at der er nogle retningslinier, der skal overholdes. De sociale forhold på et hold viser sig ikke kun udenfor banen. Rent faktisk kan man nemmest forklare deres betydning ved at beskrive et holds (trænere, spillere og forældre) forhold til at vinde og tabe. Man kan enten spille for at undgå at tabe eller tabe ved at satse på at vinde. I det første er man ofte vidner til en spiller, der krampagtigt søger at undgå at tage chancer. Omvendt er den spiller, der satser på at vinde villig til at tage chancer. Denne spiller er ikke låst af frygten for fiasko, men præget af tillid til sig selv og holdet, både sportsligt og socialt. Der er skabt et miljø på holdet, hvor fejl accepteres og spillerne tør prøve noget både til træning og i kamp. Man kan sige, at det at turde tabe er første skridt på vejen til at vinde. Træneren skal lægge linien for, hvordan miljøet på holdet skal udvikle sig. Her er nogle gode råd: Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, det sociale fællesskab og glæden. Man skal have respekt for sine spillere og behandle dem som ligeværdige. Det vil ikke sige, at spillerne skal bestemme træningen, men at de føler, de har indflydelse og værdi som mennesker. Det giver tryghed, at der er nogle klare rammer for, hvordan miljøet på holdet skal fungere. Søg at udvikle spillernes selvstændighed og ansvarsfølelse, Alt skal ikke styres og rettes. Spillerne skal have lov til at tænke selv. 3

5 Hold hvad du lover, Spillerne skal have tillid til det som bliver sagt, og kunne gennemskue hvad du mener. Måden at vise på, at man tager spillet seriøst, er at afspejle glæde og engagement ikke at råbe højt, bruge hårde ord og forklare en spiller hvor ringe hun/han er. Der er ingen, absolut ingen, der bliver en bedre og gladere fodboldspiller af at mangle selvtillid. Man skal erkende sine fejl. Det fastholder spillernes tillid, ligesom det ikke kan understreges nok, hvor vigtigt det er at vise, at det er i orden at fejle. Alle spillere har brug for opmærksomhed tag vare om de svage. Tal med spillerne om deres oplevelser på banen, hvad enten følelsesbarometeret er i top, bund eller midt imellem. Tal også med dem om deres liv udenfor fodboldbanen, så de bekræftes i, at de er mere end fodboldspillere. Tal med spilleren/spillerne, hvis der er et problem. Om samtalen skal være med den enkelte eller med en gruppe er forskelligt fra gang til gang. Vær ærlig og neutral; og tag fat om problemet, når det opstår. Dette gælder specielt mobning, som selvfølgelig er uacceptabelt! Ved en svær situation tal med forældre, konsulenten eller ungdomsformanden. Uventede situationer er en del af at være træner. Derfor må man også være klar til at handle forskelligt fra situation til situation. At vælge hvornår det er tid til at være autoritær, demokratisk eller lade spillerne styre selv er nødvendigt. Evaluér miljøet på holdet, så det kan rettes eller fastholdes. Sociale arrangementer: Hver sæson skal indeholde minimum 3 4 sociale arrangementer (foruden afslutning) som ikke er direkte fodboldrelaterede. Det er ligegyldigt, hvad det er, bare spillerne får en oplevelse sammen. Der er uanede muligheder brug fantasien Få forældre til at hjælpe. Ideer til arrangementer: Skovtur, fisketur, strandtur, svømmehal, skøjtehal, bowling, fest, spisning, videoaften o.s.v. 4

6 Del 2 - Den Sportslige Linie. Skal man udvikle en spillers evner, må man have en plan. De tilfældige øvelser fra gang til gang eller fra kamp til kamp er ikke nok. Det gælder om at tænke langsigtet. Den Sportslige Linie beskriver, hvordan BG & IF mener, at man udvikler en sportslig komplet fodboldspiller. I det daglige arbejde på træningsbanen kan det være svært at se, hvad man skal bruge Den Sportslige Linie til. Men den er et must for at planlægge en god og relevant træning. Når man begynder på en sæson, skal den bruges til at lave en træningsplan, hvor den daglige trænings emner bliver beskrevet. Når man skal til den daglige træning, tager man udgangspunkt i træningsplanen. Til den enkelte træning bliver opgaven at finde de rigtige øvelser/lege. Brug din fantasi eller erfaring, men husk du hverken kan eller skal opfinde den dybe tallerken til hver træning. For at udvikle sig er det vigtigt, at man lærer fra andre. Spørg omkring dig ungdomskonsulenten eller andre trænere. Du kan også låne eller anskaffe litteratur, der kan give dig ideer og viden. I klubhuset er der også et bibliotek, hvor du kan finde en del ideer og øvelser. Biblioteket er ikke til hjemlån. Der er en PC i mødelokalet, som indeholder en masse øvelser, du kan bruge, når du skal planlægge den daglige træning. Planlægningen er en forudsætning for enhver træners succes, hvad enten det drejer sig om Superligaen eller sandkassefodbold. Og så gør den arbejdet lettere. Der er orden i træningen. Spillerne føler de bliver bedre, og træneren kan langt nemmere styre sin forberedelse, uden at bruge for meget tid på den. Som helt ny træner er der mange ting at tage fat på. Derfor er afsnittet delt op i to (A og B). Først kommer nogle retningslinier som giver en fornemmelse for, hvordan en træning altid skal gennemføres (A). Derefter gives nogle råd, som er centrale for at blive en god træner, men som man skal have lidt erfaring for at kunne bruge (B). Del 3: "Fodboldens Grundelementer" forklarer de elementer i en fodboldspillers udvikling, som Del 4: "Spillerens Udvikling" ordner efter alder. A: a) Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, glæden og det sociale fællesskab. b) En god præstation skal måles udfra om en spiller gør sit bedste, og ikke udfra om hun/han vinder, taber eller fejler. For at turde vinde er glæden vigtigere end præstationen. c) Husk at rose. Alle skal roses, når de laver noget godt, uanset niveau. Spillerne skal lære at koncentrerer sig om deres egne kvaliteter ikke andres. Det betyder ofte, at de enkelte spillere skal roses for noget forskelligt. 5

7 d) Ros konstruktivt. Spillerne skal have forklaret, hvad der er godt. e) Husk at være realistisk. Ros meget, men ikke for meget. Spillerne bliver utrygge, hvis de kan mærke, at en træner ikke står inde for det, hun/han siger. f) Konkurrence er en del af fodbold. Brug den til at motivere, men gør det indenfor de sociale rammer på holdet. g) Niveauet for en spiller svinger. Man kan derfor ikke forvente det samme af en spiller hver gang. Det gælder fra træning til træning, men der sker også svingninger, som varer lang tid specielt når børn vokser. h) Øvelsen/legen vælges udfra emnet/målet med det, der skal trænes. i) Des yngre spillere, des mindre kompliceret skal øvelsen/legen være. Selv de yngste spillere skal kunne bevare overblikket. Det kræver ofte, at bane, antal spillere, regler etc. er begrænsede. j) Man skal ændre en øvelse, hvis den ikke fungerer - også selvom den er i gang. Der er et utal af måder, at tilpasse en øvelse til spillerne. k) Som træner skal du være tilstede - ikke kun fysisk, men også mentalt. I den tid træningen tager, skal opmærksomheden være rettet 100 % på spillerne undgå f.eks. at sidde ned eller stå og snakke med forbipasserende. B: a) Husk, altid at tage udgangspunkt i den enkelte spillers udviklingsniveau. Nogle spillere starter med fodbold før andre; mens nogle spillere udvikler sig hurtigere, både hvad angår kunnen og vækst. Det afgørende for et godt resultat er, at alle niveauer gennemgås i rækkefølge. Angående hvilke ting der skal trænes i hvert niveau, se Del 3. b) Før træningen skal dit mål med øvelsen være på plads. En del øvelser kan bruges til at træne flere ting. F.eks. et spil med 4 mod 2 i en firkant. Her kan bl.a. trænes forsvarernes samarbejde, boldholdernes boldberøringer eller deres bevægelser for hinanden. Det bliver uoverskueligt, hvis alle tingene skal trænes på én gang. Træn med andre ord et enkelt eller nogle få principper ad gangen. c) I forberedelsen kan det være en god ide selv at afprøve øvelsen. Det er ofte svært at udføre en teknisk detalje eller forestille sig en øvelse, hvis man ikke selv har afprøvet den ude på banen. PC en i mødelokalet giver dig en mulighed for at se øvelserne visuelt. Hvilken mange gange kan være en fordel både i planlægnings- og afviklingsfasen. d) Instruktionerne skal være korte og præcise. Ved at forenkle forklaringerne er du mere sikker på, at den enkelte spiller tænker det samme som dig. Arbejd med fikspunkter. Dvs. at du før træningen skriver nogle få punkter ned, som kort og præcis beskriver, hvad spillerne skal tænke på, når de udfører øvelsen. Specielt i tekniske øvelser kan du læse fikspunkterne beskrevet i diverse materialer. Brug derefter fikspunkterne, så spillerne fra gang til gang ved, hvad du taler om. e) Ethvert træningsmoment skal foregå efter "Vis Forklar Vis" metoden. Sæt øvelsen i gang ved at VISE den, og brug kun et minimum af mundtlige instruktioner. Spillerne har altid nemmere ved at forstå en øvelse, hvis man viser den i stedet for at forklare den. Når øvelsen er i gang kan man afbryde og FORKLARE fikspunkter og hensigter. Hvis der stadig er tvivl så VIS den igen. f) Bevidstgør spillerne om det I træner. Det er godt for motivationen at forstå, at der er mål og mening med træningen. Dette skal selvfølgelig også tilpasses spillernes 6

8 niveau/alder. En god idé er at stille spørgsmål efter hver træning eller øvelse, om hvad det er, I har trænet. Fokusér igen på fikspunkterne. g) Byg en øvelse op. Start simpelt og arbejd derefter hen imod at gøre den naturlig/automatisk og at kombinere den med flere punkter. Hvis man går for hurtigt frem lærer spillerne ikke noget også træneren skal være tålmodig i sit arbejde. h) Skulle en øvelse kræve intens instruktion, så overvej om det ikke er for tidligt i udviklingen den bruges. Eller gør i det mindste spillerne opmærksomme på det, så de forbliver tålmodige. i) Rettelser skal gøres konstruktivt. Det betyder, at fejlen skal forklares til og forstås af spilleren. Forklaringen skal være positiv: Ikke lad være med - men, "forsøg at gøre sådan i stedet for". j) Afbryd øvelser når der er eksempler på en typisk fejl eller noget rigtigt godt (det er meget vigtigt også at understrege, når noget lykkes). Dette er med til at bevidstgøre spillerne. (Vis-forklar-vis). k) Den individuelle instruktion er meget vigtig. Prøv at lave øvelserne, så du har mulighed for at få et kig på hver enkelt spillers udførelse. Ret eller ros konstruktivt. l) Lad være med at rette alle fejl. Der skal være et vist flow i en øvelse, hvis interessen skal fastholdes. Desuden er det vigtigt, at spillerne selv får lov at gøre sig erfaringer, udvikle deres kreativitet og selv tage ansvar. m) Variation i træningen er vigtig, fordi fodbold er kendetegnet ved, at der hele tiden skal tages nye beslutninger. Desuden skal de fleste ting gentages et utal af gange, så for at fastholde interessen er variation vigtig. Variation betyder ikke tilfældighed. Man kan sagtens træne de samme fikspunkter ved flere forskellige øvelser. Variationen skal bestå i, at det samme princip skal mestres i evigt vekslende situationer. n) Skab succesoplevelser ved at presse spillerne hen imod deres grænser - uden at overskride dem. Spillernes grænser er individuelle. o) Træn både styrker og svagheder hos spillerne. De komplette spillere/hold skal være specialister i noget og gode til resten. (F.eks. skal en komplet spiller kunne bruge begge ben). p) Oplæg til kampe skal være korte og præcise og tage udgangspunkt i træningen. Ellers kan spillerne ikke følge med. q) Evaluér hver træning, så du får det bedste ud af den og udvikler dig selv. r) Husk at du har krav på trænerkurser, ligesom at det forventes af dig, at du deltager i dem. Din udvikling er både i din egen og klubbens interesse. Desuden: Spillerne skal motiveres/opfordres til at træne derhjemme. Men det er vigtigt, at spillerne gør dette af lyst og ikke af tvang. Det er meningen, de bare skal lege med bolden, så de får lyst til at gøre det så ofte som muligt. 7

9 Del 3 - Fodboldens grundelementer. Fodboldens grundelementer består af seks dele: motorik, teknik, taktik, fysik, psyke og miljø. Ved hjælp af disse seks grundelementer er det muligt at tale om alle dele af fodboldspillet, både sportsligt og socialt. Det er derfor vigtigt, at man som træner har en ide om, hvad disse handler om. Skulle noget i denne introduktion til grundelementerne virke lidt indviklet for en ny træner, så gør det ikke noget. Efterhånden som man får erfaring, viden og kurser vil det blive helt let at forstå, og man kan begynde at lave sin helt egen fodboldfilosofi. Og husk spørg dig for. Motorik: Et andet ord for motorik er koordination. Motorisk træning eller koordinationstræning består i at udvikle så bred en erfaring med bevægelser som muligt, så spilleren er i stand til at vælge den rigtige bevægelse i enhver situation. Det er træningen i at styre sine egne bevægelser og forstå andres (ex. spillere og bolden). Koordinationstræning er bl.a.: Balance - arbejde med tyngdepunkt. Skub, gå på line, stå på én fod, etc. Rytme harmoniske og effektive bevægelser. Bevægelser til musik eller den samme bevægelse gentages i en bestemt rytme etc. Reaktionsevne Koordination af opfattelse og handling. Bevæge sig på et signal man enten kan høre eller se, etc. Rumorientering - Hvordan koordineres egne bevægelser med andre personer og ting. Spille mellem kegler, rulle, piruetter etc. Øje-hånd og øje-fod koordination. Forbinde tanke og bevægelse. Klappe, trampe, kaste, gribe, skyde, etc. Tilpasse kraft. Øvelser med forskellig kraft i bevægelsen. Skud, kast etc. Løbe-tekniktræning. Som man kan se, så handler motorik ikke direkte om fodbold, men om at skabe fundamentet for at blive en god fodboldspiller. Dette fundament består af at have udviklet nogle evner alle har: a) Læringsevne - At lære en ny bevægelse. b) Styringsevne At kontrollere den ny bevægelse. c) Tilpasningsevne At tilpasse det lærte til nye opgaver. d) Omstillingsevne At gå fra en opgave til en anden. 8

10 Dette kan eksemplificeres med et hop på stedet: a) For at lære at hoppe skal man bruge sin balance og koordinere hænder og fødder for at komme op i luften. b) For at få kontrol over bevægelsen skal der rytme til, og den skal kunne gøres på kommando dvs. ved reaktion. c) Hvis man f.eks. ønsker at hoppe omkring skal man kende underlaget og de andres bevægelser; dvs. kunne orientere sig i rummet omkring sig. d) Ønsker man at lave en kolbøtte efter hoppet, må man også lære kolbøtten og derefter koordinere de to øvelsers bevægelser. Bemærk: I koordinationstræningen skal man som regel arbejde med hele bevægelsen, da målet er et generelt kendskab til bevægelser. Kun hvis der er problemer, deler man bevægelsen op i enkeltdele. Senere i teknik, taktik og fysik deler man mere op og finpudser bevægelser. Dette fundament skal være i orden, hvis man skal have noget ud af den mere specialiserede træning i teknik, taktik og fysik. Enhver teknik er en bunden bevægelse. Derfor er det nødvendigt i et varieret spil som fodbold at have en bred bevægelseserfaring, så teknikken kan tilpasses enhver situation. Taktisk forståelse kræver en god fornemmelse for sine egne, andres og boldens bevægelser; og for fysisk at bevæge sig hurtigt, effektivt og kraftfuldt må motorikken også være i orden. Desuden giver det et psykisk overskud at kunne lære fodboldfærdigheder lettere, fordi man har et godt motorisk fundament. Motorik er specielt vigtig for de yngste spillere, men er også noget som skal udvikles og holdes ved lige helt op til og med de voksne. Det kan virke lidt svært at træne noget, der ikke direkte har med fodbold at gøre, men som regel kan man her benytte utallige former for lege og stafetter. Og der er nok af steder at finde ideer; se bl.a. materialer for lege og spil i klubhuset. Specielt hæfterne Løbeskoling og Koordinationstræning og "1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold. PC en i mødelokalet kan også give inspiration til dine øvelser. Teknik: Motorik og teknik ligger tæt på hinanden. Motorik er at have en god forståelse for og evne til at styre bevægelser. Teknik er det samme, men her gælder det nogle helt bestemte og fastlåste bevægelser. I fodbold er der fem forskellige former for teknik: Tæmning: Anvendes til at modtage og lægge bolden tilrette. Overses ofte i træningen, men er helt afgørende for at have overskud i de øvrige tekniske former. Herunder hører specielt førstegangsberøringen. Spark: Anvendes ved alle former for aflevering af bolden eller skud på mål. 9

11 Dribling: Anvendes når en spiller ønsker selv at flytte bolden eller at sætte en direkte modstander af. Tackling: Kan enten trænes rent teknisk, hvordan en tackling udføres, når to spillere rammer bolden samtidig, men består også i at kunne pille bolden fra en spiller eller bryde boldens bane, dvs. placere sig i forhold til bolden og modstanderen. Hovedstød: Anvendes enten som aflevering, skud på mål eller forsøg på at bringe en høj bold væk fra forsvaret. Alle fem former er utroligt vigtige at træne, da enhver boldkontakt afhænger af en spillers tekniske kunnen. En god teknik giver også et taktisk, fysisk og psykisk overskud. Teknisk træning kan opdeles efter de fire evner beskrevet i Motorik Eks: a) Et spark indlæres efter fikspunkter. b) Sparket øves og gentages mange gange i enkle situationer. c) Sparket kombineres med løb/mere krævende situationer. d) Sparket bliver anvendt i spil, hvor andre ting også skal fungere. Det er en god ide at veksle mellem øvelser, hvor hele den tekniske bevægelse skal udføres, og hvor den deles op i enheder. Det er også helt afgørende, at en spiller lærer at bruge begge ben, hvad enten det gælder tæmning, spark, tackling eller dribling. Lad spillerne prøve sig frem, så de lærer at finjustere teknikken til dem selv, underlaget og forskellige situationer. Motorikken er igen vigtig. Teknisk træning er mest effektiv, når spillerne er friske. Der er mange måder at træne teknik på. Se bl.a. BG & IF s Teknikmærketræning, DBU s DVD og pjece til Fodbold-teknik Mærker, 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold Taktik: Mens teknik er det man reelt gør, så er taktik det, man vælger at gøre. I et spil som fodbold, hvor der hele tiden opstår nye situationer, er det en god ting, at have nogle retningslinier for hvordan man skal handle. Det handler om at få et ekstra overskud ved en god spilforståelse. Både i angreb og i forsvar er der forskellige måder, man bør handle på, alt efter hvor man er på banen. Angreb: Man starter i forsvaret med opspil, derefter forsøger man med etableret spil på midtbanen. Dette leder frem til et gennembrudsforsøg og til sidst en afslutning. Både spillere med og uden bold er vigtige i dette arbejde. Forsvar: Man søger som hovedregel at erobre bolden, men hvis dette ikke er muligt, lægger man en strategi, alt efter hvor på banen man er. I modstandernes forsvar er det nok at forstyrre 10

12 modstanderne til dårlige afleveringer. Får modstanderne etableret sig på midten, så gælder det om at dirigere deres spil ind i blindgyder. I eget forsvar er det vigtigste at forhindre afslutninger. De taktiske overvejelser er mangfoldige, og der er mange måder at spille på. Der er grundprincipper både i forsvar ( ex. pres, støtte og sikring) og angreb (modløb, bande etc.). Der er principper for hele holdets arbejde i forsvaret (mandsopdækning, zone) eller holdets arbejde i angrebet (kontraspil, presspil, totalfodbold - hvor alle skal være både teknisk og fysisk stærke og parat til at spille en hvilken som helst plads på holdet). Derudover kan man organisere spillernes placering samlet defensivt og offensivt udfra talkombinationer (4-4-2, 3-4-3, etc.) Træningen skal igen opdeles mellem de fire evner i Motorik. Husk at også her skal der veksles mellem de enkle og de udvidede øvelser, så spillerne kan få en ide om hvordan, de skal bruge det, de detaljeret arbejder med. Alle disse ting, der er skrevet med fed skrift, er noget, der skal trænes. Specielt skal spillerne have kendskab til alle grundprincipperne. (Se bl.a Lege og Træningsøvelser til Fodbold ). Fysisk: Den fysiske træning, en spiller er i, er afgørende for præstationerne på banen. Det gælder selvfølgelig den fysiske ydeevne direkte, men denne har også betydning, for det overskud spilleren har motorisk, teknisk, taktisk og psykisk. Den deciderede styrketræning bør man være varsom med, når man har med unge mennesker at gøre. De er ikke færdigudviklede, og den kan derfor være direkte farlig, da styrketræningen kan risikere at påvirke måden, de unge vokser på. Desuden er det spørgsmålet, hvor relevant fysisk træning er for spillere før puberteten, da deres spil hverken bør være eller er fysisk. (Man kan dog godt lægge lidt fysisk træning ind, hvis det får spillerne til at føle sig lidt mere professionelle, eller at de får en smag for hvad det vil sige at yde noget ekstra men det må aldrig overdrives!!). Den fysiske træning består af flere elementer. Styrke. Bliver mere og mere relevant, som spillerne bliver ældre. Men i den deciderede styrketræning, hvor muskelvolumen søges øget, er det sjældent nødvendigt med mere end træning udfra egen kropsvægt. Spændstighed (Springstyrke). Med spændstighedstræning er formålet at udvikle så stor muskelkraft i afsættet som muligt. Dette er specielt fodboldrelevant, hvor spring, hurtighed og eksplosionsevne er vigtige. Der er to former for spændstighedstræning. 11

13 a) De lodrette spring, som anvendes ved hovedstød. (Kan med fordel trænes under hovedstødstræningen, men hvor der lægges vægt på springstyrken frem for selve hovedstødet). b) De horisontale spring, der er vigtige for hurtigheden. Trænes bl.a. ved hink og hop. Prøv med en kombination af kort distance, max. indsats og høj frekvens dvs. mange i hurtig rækkefølge. Hurtighedstræning. Den hurtige fodboldspiller har en klar fordel. Træningen af denne indeholder først og fremmest elementerne spændstighedstræning og løbetekniktræning. Men i fodbold er det ofte på den korte distance, at hurtigheden er vigtig, og derfor skal elementer som koncentration, reaktionstid og overblik også trænes. Desuden består den direkte hurtighedstræning af at styrke accelerationsevnen. Det kan ske i øvelser med temposkift, retningsskift, og decideret accelerationstræning. Udholdenhedstræning. Udholdenheden eller konditionen er helt afgørende for alle fodboldspillere. Udholdenhedstræning, deles som regel op i aerob og anaerob træning. Desuden er faktorer som vilje, selvtillid og motivation afgørende for udholdenheden. a) Aerob Træning (aerob = ilt). Er træning af kroppens evne til at optage og forbrænde ilt under arbejde. Energien til arbejde i muskler kommer fra forbrændingen af ilt. Den aerobe træning bevæger sig indenfor feltet fra let til lige under maksimalt arbejde. Den består af både vedvarende arbejde og intervaltræning. b) Anaerob Træning (anaerob = uden ilt). Er træning af kroppens evne til at forbrænde andre stoffer end ilt for at skaffe energi. Dette sker, når arbejdsmængden er så hård, at forbrændingen af ilt ikke kan følge med. Det specielle ved denne arbejdsform er, at der udvikles et meget højt niveau af affaldsstoffer (mælkesyre), som i løbet af kort tid hæmmer musklens arbejde. Anaerob træning kan kun trænes ved intervaltræning, da den foregår ved kroppens absolutte maksimum i ydeevne. Når træthedsfornemmelsen er overvældende, skal man forsøge at arbejde yderligere nogle få sekunder for at øge udmattelsestærsklen. Udholdenhedstræning kan både trænes med og uden bold. Bemærk: Ved intervaltræning kræver aerob træning korte pauser dvs. max tiden for pausen er lig arbejdsintervallet. Omvendt kræver anaerob træning lange pauser på minimum arbejdsintervallet. Pauser skal være aktive, men ved lav intensitet. Bevægelighedstræning. Bevægeligheden i led, sener og muskler er vigtig for koordination, teknik, styrke og hurtighed. Desuden betyder en nedsat bevægelighed større risiko for skader. Omvendt kan det også give skader at være for mobil, da man så mangler den nødvendige stabilitet. Dette er en af grundene til at man skal 12

14 være lidt forsigtig med bevægelighedstræning til børn, da de er mere fleksible. Når man træner bevægelighed kan det ske enten ved almindelig udstrækning eller mere arbejdsrelevant, hvor man arbejder med at strække musklerne ved egen bevægelse (knæløft, hælspark, spark til modsatte hånd etc.). Begge er vigtige, da den ene giver en almindelig bevægelighed, mens den anden sikrer at bevægeligheden passer til fodboldens påvirkninger. Psyke: Den psykiske træning, har til formål at styrke den enkelte spillers selvværd og selvtillid, således at denne føler et velvære og overskud i forbindelse med de andre grundelementer i fodbolden. Dette er ofte en overset del af fodboldtræningen, men den kan i høj grad trænes. Der er et utal af ting, som spiller ind i den psykiske træning. Fælles for dem alle er at bevidstgøre spilleren om, at det meget ofte er tanken, der styrer handlingen. Målet med denne bevidstgørelse er at skabe en positiv og realistisk forestilling hos spilleren. Dette viser sig i spillerens accept af sig selv og evne til at forstå og til at styre sin psyke. Overordnet kan man sige, at man skal træne to sider af psyken, der er stærkt forbundne. a) De Indre Faktorer: Perception/koncentration (indhentning af information), kognition/ tænkning (problemløsning og afgørelser), hukommelse af erfaringer, motivation, følelser (glæde, angst, vrede etc.), intuition, personlighed, kommunikation, hensyn til udvikling som person og spiller, selvtillid, identitet, og kreativitet. b) De Ydre Faktorer: Relationer uden for og indenfor idræt det sociale, miljøets forventninger menneskeligt som sportsligt. a) og b) kan trænes bare ved den almindelige stemning på og omkring holdet, men der er også specifikke metoder, der kan hjælpe. Bevidstgørelse: Samtale med den enkelte spiller om dennes forhold til at spille fodbold. Arbejde med pluspsyke, realisme og selvtillid. Arbejde med den indre samtale. Hvordan forholder spilleren sig til sig selv før, under og efter at have spillet fodbold. Lære at tænke positivt og fremad. Arbejde med at forestille sig hvad man vil gøre, ikke hvad man vil undgå at gøre. Arbejde med at analysere hvilke forhold, der giver den bedste præstation hos den enkelte. Målsætning, der er realistisk; både på lang og på kort sigt. Vilje. Lære at presse sig selv eller yde noget for at få resultater. Tålmodighed. Selvtillid. Er ofte afhængighed af tryghed. At turde satse. Lære spilleren at tage ansvar for sin egen udvikling. Fremme spillernes kreativitet. Afspænding. 13

15 Den mentale træning foregår både udenfor banen f.eks. ved samtaler med den enkelte spiller eller hele holdet og foregår under træningen, hvor øvelser kan lægges efter det (se specielt områderne ovenfor i de indre faktorer ). Man skal være forsigtig når man går frem med den mentale træning. Det er et svært område at arbejde præcist i, og der kan derfor let opstå misforståelser. Det er også her en god ide at hente erfaringer fra andre. Den direkte mentale træning egner sig kun til ældre spillere. Miljø: Miljøet omkring fodbolden er behandlet under den Sociale Linie. Del 4 - Spillerens Udvikling. Spillerens Udvikling består af en beskrivelse af hvert alderstrin, så man nemmere kan arbejde med og forstå sine spillere. Desuden er der en fordeling af grundelementerne (se del 3) efter denne alder. Det er beskrivelsen af en ungdomsspillers udvikling. Når det kommer til seniorspillerne, er der en større frihed i brugen af elementerne. Det er vigtigt at forstå, at udvikling for spillerne er individuel. Nogle spillere er tidligt udviklede, andre sent; ligesom spillerne begynder i forskellig alder med fodbold. Spillerne skal gennemgå en udvikling, der går frem i samme rækkefølge, som den er beskrevet her. Men det er op til trænerne, at vurdere hvorhenne hver enkelt spiller er i alder og udvikling. Det er også trænerens opgave at vælge de rigtige lege eller øvelser til holdet. Tilvænningsfasen: Op til ca. 10 år. På dette stadie er det specielt motorik, miljøet og delvis teknikken, der er afgørende. De unge spillere kan ikke overskue komplicerede sammenhænge, hverken socialt eller sportsligt. 14

16 Det er derfor vigtigt, at rammerne omkring træningen er enkle og trygge. Lille fejlretning, små baner, små grupper i øvelserne, få regler og en masse boldberøringer er i centrum. Metoden til at lære spillerne er legen. Des mere leg man kan få med i træningen des bedre. Mange lege udfordrer både motorisk og teknisk, samtidig med at de kan være med til at skabe retningslinierne for et socialt fællesskab. Det er her fundamentet lægges for den senere udvikling, derfor er motorikken/bevægelseserfaringen så vigtig (se bl.a. hæfterne 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold samt Løbeskoling og Koordinationstræning ). Taktik skal kun berøres overfladisk udfra, hvad gør vi, når vi har bolden, og hvad gør vi, når de har den. Fysisk træning er stort set overflødig ud over den, som spillerne naturligt får igennem træningen. Den psykiske træning skal også holdes på et minimum, når man ser bort fra det bevidste arbejde med miljøet på holdet. Op til 8 år. 1. Motorik: Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning gennem lege. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål og inderside. Spark: Inderside og lodret vrist. Dribling: Skubbe bolden, retningsskifte, stop-løb finte, stoppe og dreje-finte. Tackling: Direkte på en bold der ligger stille. Hovedstød: Bløde bolde, ramme rigtigt. Simpel gribeteknik for målmand (der skal ikke være en fast målmand). Indkast. 3. Taktik: Simpel forståelse af regler. Spille bolden ud af klumpen. Forsvare mål, angribe andet mål. Lære at orientere sig (se op hvor er jeg ). Returløb ved boldtab. 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Ros og gåpåmod. 8 til 10 år: 15

17 1. Motorik: Stadig central med udvikling af almen motorik. Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, lår og bryst. Spark: Lodret vrist og inderside. Dribling: Inderside og yderside. Udvide kendskabet til finter. Tackling: Direkte/afventende. Udgangsstilling. Hovedstød: Almindelige bolde. Ramme rigtigt og kroppens holdning. Indkast. 3. Taktik: Nærmeste afleveringsmulighed. Hjælpe boldholder/løb uden bold. Presse modstanders boldholder. Returløb ved boldtab. 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Ros og gåpåmod. Indlæringsfasen: Op til ca. 14 år. Den generelle motoriske udvikling som hovedpunkt erstattes af det intensive tekniske arbejde. Øvelserne skal være mere målrettede, men uden at blive for komplicerede. Det betyder ikke, at legen skal erstattes af rene fodboldøvelser. Der er stadig tale om børn, og man vil blive overrasket over, hvor mange lege, som er egentligt fodboldrelevante. På det sociale plan skal der nu tages større hensyn til den enkelte, da voksealderen er sat ind og giver motoriske forstyrrelser, for dem der vokser, og problemer med at følge med for dem der stadig ikke er begyndt at vokse. Trygheden er stadig afgørende. Denne periode kaldes ofte for den motoriske guldalder, da nervesystemet, der styrer kroppens bevægelser er næsten udviklet, mens kroppen stadig er lille. Derved er der et stort motorisk overskud, som kommer den tekniske træning til gode. I træningen ligger tålmodigheden og den mentale udvikling ikke til den detaljerede forklaring, så flowet i træningen skal stadig fastholdes uden de lange forklaringer. Motorikken skal stadig vedligeholdes, bl.a. ved begyndende løbe-tekniktræning. Taktisk må man gå forsigtigt frem og holde sig til grundprincipper i at forsvare og spille bolden rundt. 16

18 Man skal dog i løbet af fasen introducere de taktiske grundprincipper. Fysisk er spillerne meget aktive. Men lad dem bruge deres energi under øvelserne. Let fysisk træning kan dog indlemmes, for at spillerne kan snuse til den. Psykisk skal der arbejdes med bl.a. mod, selvtillid, kreativitet og koncentration. 10 til 12 år 1. Motorik: Vedligeholdelse og videre udvikling af bevægelighed og koordination. Begyndende løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, yderside, lår, bryst, vrist. Spark: Alle former for spark. Førstegangsafleveringer. Begynde på flugtninger. Dribling: Begge ben, tempo, rytme og retningsskift. Grundlæggende finter husmand, et-to etc. Tackling: Den rigtige udgangsstilling og glidende tackling. Hovedstød: Flere varianter kropsstilling, opspring og timing. 3. Taktik: Lære at kende sin plads i helheden. Begynde så småt på taktiske grundprincipper. Sideforskydning, push up, pres, støtte og sikre. Dødbolde. Løb uden bold. 4. Fysik: Begyndende spændstighedstræning, hurtighed og bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Koncentration, mod og selvtillid. Tage ansvar. 12 til 14 år. 1. Motorik: Vedligeholdelse og udvikling af koordination. Løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Retningsbestemte tæmninger, førstegangsberøringer. Med de fleste dele af kroppen. Evt. med modstandere der presser. Spark: Førstegangsafleveringer. Finpudse. Svære spark bl.a. halvtliggende vrist og yderside. Modstandere der presser. Flugtninger. 17

19 Dribling: Videreudvikling af finter. Holde boldholder væk ved at drible med ben længst fra modstander. Lavt tyngdepunkt. Individuelle finter. Tackling: Hvornår og hvordan. Hovedstød: Finpudses ved bl.a. løb og at kaste sig. 3. Taktik: Dødbolde. Grundprincipper. Begyndende fælles forsvarstaktik og løbemønstre i angreb. Arbejde med dybde og bredde. Samarbejde med nærmeste pladser. 4. Fysisk: Begyndende udholdenhedstræning. Spændstighed. Hurtighed. Bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Begyndende bevidstgørelse om tankens magt. Begyndende analyser af eget spil. Mod, selvtillid, tålmodighed, koncentration og ansvar. Udviklingsfasen: Op til 18 år. Perioden er kendetegnet ved en tilpasning af de forskellige grundelementer til den enkelte. Spillerne vokser ind i puberteten. De får behov for at søge efter en selvstændig identitet. Det bevirker ofte en masse usikkerhed, da de står i et vadested mellem barn og voksen. Det er derfor endnu engang vigtigt at miljøet på holdet er positivt og giver plads til den enkelte. Spillerne skal gives ansvar og spørges til råds. Diskuter også kampdage i forhold til arbejde og alkoholpolitik. Desuden kan man med fordel begynde at tale med spillerne enkeltvis i forbindelse med den psykiske træning. Det er på dette stade, at bevidstgørelsen er vigtig både for den personlige og sportslige udvikling. I træningen er der nu mentalt overskud til en mere specifik og kompliceret træning. Løbeteknikken skal finpudses. Teknikken skal først gennemarbejdes, så spillerne har forståelse for hver enkelt del i f.eks. et spark. Senere skal teknikken automatiseres, så den ikke længere er noget, der skal overvejes bevidst. Det gøres ved mange repetitioner under stadig skiftende og sværere forhold. 18

20 Bevidstgørelse betyder, at spillerne skal til at overveje, hvilke valg af handlinger, der er fornuftige. Den taktiske skoling sætter ind her. Den fysiske træning skal efterhånden som spillerne overgår til voksealderen intensiveres. Legen og glæden skal stadig dyrkes, der må gerne komme nogle afbræk, hvor den specifikke fodboldtræning afløses af lege og spil. 1. Motorik: Vedligeholdelse og udvikling af koordinationstræning. Løbeskoling. 2. Teknik: Tæmning: Førstegangsberøring, retningsbestemte tæmninger med modstander og tempo. Spark: Alle spark fra jorden. Arbejde med flugtninger. Dribling: Tempo og modstander. Svære finter, individuelle finter, temposkift og arbejde med lavt tyngdepunkt. Tackling: Videre udvikling, specielt glidende. Hovedstød: Videre udvikling. 3. Taktik: Valg af taktik fra grundprincipper til spilsystem. Spillerne skal have indsigt i arbejdet i mindst et system. Overblik, opfattelsesevne og kommunikation. Spil uden bold. Skabe bredde og dybde. Hurtigt kombinationsspil (med få berøringer). 4. Fysik: Alle fysiske discipliner. Vigtig træning i denne alder. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Den psykiske træning sættes i system. Bevidstgørelse af spilleren. 19

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere.

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere. Indledning Denne trænermanual har til hensigt, at give alle trænere i Taastrup FC anbefalinger, retningslinjer og råd for hvordan Klubben gerne vil udvikle og fastholde vores mange fodboldspillere og hold.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

Kære trænere i EFB s børneafdeling

Kære trænere i EFB s børneafdeling Træning U11 Kære trænere i EFB s børneafdeling Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EFB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Denne foreløbige undervisningsplan er udarbejdet af to af skolens undervisere i faget i løbet af skoleåret 209/2010. Planen er debatteret

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF.

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. 23. november 2013 C-Licens Evaluering Forløb fra 19. april 2013-12. november 2013 (Online Eksamen - 25 spørgsmål indenfor en time) Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. December 2012 startede

Læs mere

Den lyseblå tråd i HIF ungdom:

Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF Ungdom er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til HIF Ungdoms børne- og ungdomstrænere. Den lyseblå tråd skal

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere.

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere. Nr.9835 Alder: 6-12 år - Tid: 5 min. Nr.9834 Alder: 6-14 år - Tid: 10 min. Peters hjul 2 Vedkommende spiller den videre til en ny og så videre, indtil bolden ender hos den der Handlespil i gang ved at

Læs mere

Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik

Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik Didde underviser i puls, styrke og kondition på mellemtrinnet og i springgymnastik i 6.klasse. Undervisningen er med høj intensitet. Det handler om at

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Nibe håndboldklub. Den røde tråd

Nibe håndboldklub. Den røde tråd Nibe håndboldklub Den røde tråd Klubben: Håndbold er en individuel idrætsgren med en kollektiv tankegang. Klubben er ansvarlig for, at der sker udvikling både for de enkelte spillere, holdet og for klubben

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012

Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012 Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012 Skoleåret igennem vil eleverne møde idrætsformer, som er anderledes end de færdige spil, de ofte møder i idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Idræt om dagen Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med Idræt om dagen er der mange muligheder for at invitere en stadig større

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 1

Mental Udviklingstrappe Modul 1 Mental Udviklingstrappe Modul 1 Dansk Atletik Forbund Aarhus Tirsdag 04.12.12 (3 timer) Mentaludviklingstrappe modul 1, DAF, 04.12.12 Formål Introduktion til begrebet mental styrke, samt praktisk anvendt

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Det skal være sjovt, og jeg vil være dygtigere

Det skal være sjovt, og jeg vil være dygtigere DEN RØDE TRÅD for Skagen Idræts Klub Den røde tråd er udviklet, da vi har et ønske om en klar, overskuelig og overordnet linje i fodbolden i SIK. Den røde tråd skal skabe overblik for alle, der er involveret

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014 Bevægelsesbånd Bevægelsesbånd kan anvendes på mange forskellige måder samt tidspunkter i løbet af skoledagen alt efter hvor i skolen man befinder sig indskoling, mellemtrin eller udskoling. Forskningen

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indholdsfortegnelse: Fælles indledning:...s.1 Værdigrundlag BK Ydun:...s.2 Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indledning:....s.4 U6:...... s.7 U8:...s.8 U10:...s.9 U12:...s.11 U14:...s.13 Trænerens rolle:...s16

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk Mental træning Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger U14, Mester >>Spillersamtale 2015

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner Træningsplan Trænere Ung trænere Forældre hjælp Efterår 2015 (10 uger) Smedsgaard Rasmus Levin Pedersen Jørgen Hansen Borbjergaard U9 Drenge - Mejrup GU Sørensen Mathias Høy Troelsen Claus Gedved Flemming

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre.

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede

Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede Fodboldtræning VIK Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede Program: En snak i klubhuset Opbygning af en træningssession Øvelser Lære/vise/forklare øvelser (vis-forklar-vis) Skab

Læs mere

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp Selvsikkerhed, evaluering efter kamp -5 Spørgsmål Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det er mest på grund af mine tekniske og taktiske færdigheder. Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber Efb for life... EfB for life... Vores forventninger til dig er store Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber 13 teamregler for spillere i EfB EfB er en stor fodboldklub med omkring 700

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere