Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011"

Transkript

1 Trafikpolitik for Ludwig Andresen Schule November 2011 Formål: Ludwig Andresen Schule har som mål af øge trafiksikkerheden på og omkring skolen for såvel børn som voksne. Ansvar for skolens færdselsundervisning Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i det obligatoriske emne færdsel skal foregå i. For at sikre, at færdselslære tages op i undervisningen med jævne mellemrum i hele skoleforløbet, er det nødvendigt, at en af klassens lærere er ansvarlig for at koordinere planlægningen. Det er naturligt, at klasselæreren påtager sig denne rolle. Klasselæreren tager initiativ til, at undervisningsforpligtelsen over for emnet aftales og tilrettelægges i klasseteamet eller blandt klassens lærere. Det er hensigtsmæssigt at planlægge for et skoleår ad gangen, idet man samtidig tager hensyn til langtidsperspektivet i det samlede skoleforløb. Et praktisk hjælpemiddel som klassens logbog vil naturligt kunne støtte hukommelsen, lette overgangen ved eventuelle lærerskift og give gode muligheder for at planlægge med progression. Fastlæggelse af undervisningen i færdselslære indgår som en del af den samlede plan for undervisningen på den enkelte skole, evt. i form af en årsplan, hvori skolen fastlægger de tilbagevendende aktiviteter, fx cyklistprøver og lejrskoler, og placering af de obligatoriske emner på relevante klassetrin. Færdselskontaktlærerens rolle Det anbefales, at skolen udpeger en lærer til at fungere som færdselskontaktlærer. Hvis skolen har en færdselskontaktlærer, er det dennes opgave at give råd og vejledning til skolens øvrige lærere i forbindelse med færdselsundervisning. Den væsentligste vejledning gives til klasselærerne, som koordinerer deres klasses færdselsundervisning. Derudover kan også lærere i andre fag, hvor færdsel eller emner med relation til færdsel behandles, have brug for vejledning fra færdselskontaktlæreren. Kontaktlæreren formidler kendskab til undervisningsmaterialer og giver råd om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Kontaktlæreren er ansvarlig for tilsynet med skolens materialer og hjælpemidler til færdselsundervisning, eventuelt i samarbejde med skolebibliotekaren. Det er kontaktlæreren, der bestiller de relevante materialer hjem til klasserne samt sørger for at supplere og udbygge skolens samling af materialer til færdselsundervisning. Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for koordinering af færdselskampagner, fx refleks-, lygte- og cyklistkampagner. Kontaktlæreren sikrer en løbende kontakt med politiet, Rådet for Sikker Trafik og Tønder Kommune. Denne kontakt hindrer dog ikke, at klasselærere også selv tager kontakt til de pågældende samarbejdsparter. Færdselskontaktlæreren fungerer som patruljeinstruktør for skolepatruljen på skolen. Tønder Kommune afholder i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik et årligt færdselspædagogiske kursus for bl.a. færdselskontaktlærere og politifolk. Disse kurser må for kontaktlærernes vedkommende betragtes som supplerende uddannelse. Det anbefales at skolernes færdselskontaktlærer påtager sig følgende opgaver: - Trafikpolitik (evt. i samarbejde med skolebestyrelsen, skoleleder m.fl.) - Skolepatruljen - Cyklistprøven for 6. klasserne 1

2 - Den lille cyklistprøve for klasserne - Gåprøven i 0. og 1. kl. - Videreformidler budskaber og materialer fra Rådet for Sikker Trafik, politiet og Tønder Kommune - Den generelle kontakt til Rådet for Sikker Trafik, den lokale betjent og Tønder Kommune Samarbejde med politiet Overalt i kommunen kan politiet medvirke ved skolernes færdselsundervisning. Politiet er en værdifuld samarbejdspartner, som i kraft af sin myndighed er i stand til at formidle trafiksikkerhed med stor autoritet. På skolen kan færdselskontaktlæreren være den, der har forbindelsen til det lokale politi, ligesom denne oftest vil være orienteret om, i hvilket omfang politiet kan tilbyde at medvirke ved undervisningen. Det er naturligvis også muligt for den enkelte klasselærer selv at tage kontakt til politiet i forbindelse med undervisningen. Ansvaret for færdselsundervisningen påhviler lærerne. Politiets medvirken skal ses som et meget værdifuldt supplement til lærernes undervisning. Politiet kan med stor fordel medvirke i forbindelse med skolestart, gå- og cyklistprøver og cykel-, refleks- og lygtekontrol. Til undervisning på de ældste klassetrin er det en god ide at invitere politiet i forbindelse med information om knallertkørsel, trafik og alkohol, konsekvenser af ulykker mv. Det er også en god ide, at politiet deltager i udvalgte forældremøder og arrangementer i løbet af skoleforløbet. Det kan være i forbindelse med skolestart, hvor der sættes fokus på trafikken omkring skolen, især hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med elevernes ankomst til skolen. Senere i skoleforløbet kan det være værdifuldt at inddrage politiet ved forældremøder, hvor problemstillinger vedrørende fx rusmidler, kriminalitet og knallertkørsel er på dagsordenen. Klasselærer / færdselskontaktlærer kontakter selv områdets lokalbetjent, se nedenfor, for at aftale dennes deltagelse i eksempelvis: Cyklistprøven Gåprøven Færdselsundervisningen/foredrag (trafik og alkohol, konsekvens af ulykker, information om knallertkørsel) Skolepatrulje Forældremøder (i forbindelse med skolestart, rusmidler eller knallertkørsel) Cykel, lygte- og reflekskontrol Lokalbetjente i Tønder Kommune: Jens K. Farsinsen, Løgumkloster Jan Nielsen, Bredebro / Højer Palle Helmersen, Toftlund Knud Nielsen, Skærbæk Bent Jepsen, Tønder Transport til og fra skolen Morgenmylder: Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. Emnet kan sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse. På gåben: Det forventes, at eleverne følger den sikreste skolevej, når de begynder i skole, og at de overholder skolepatruljens anvisninger. På cykel: I klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun cykler i selskab med voksne. Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse, hvis dette er muligt. Skolevejen skal / bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelm og lygter (i lygtetændingstiden).! 2

3 I bil: Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. Hvis det alligevel er nødvendigt, at elever transporteres i bil, bør de enten sættes af på parkeringspladsen bag den gamle Faktabygning eller på P-pladsen ved Kindergarten Tondern. I bus: Elever, der kommer med bus, stiger normalt af ved holdepladsen på Kongenvej ud for skolen eller på busstationen på Tønder Øst. Den enkelte klasselærer fortæller i samarbejde med forældrene, hvordan de skal opføre sig inde i bussen. På cykel: Det forventes at eleverne: - er bekendtgjort med ruten - er ledsaget af et passende antal voksne - har bestået den lille cyklistprøve - bærer cykelhjelm og refleksvest På ekskursion I bil: Det forventes at: - hastighedsgrænserne til enhver tid overholdes - føreren altid kører efter forholdene - føreren altid er opmærksom på, at alle elever har sele på - føreren altid er frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke er påvirket af nogen former for rusmidler - køretøjet altid er i en sådan stand, at det ikke udsætter passagerne for unødig fare I bus: Den enkelte lærer fortæller, - hvor og hvordan børnene skal vente på bussen - og hvordan de skal opføre sig inde i bussen. Færdselsundervisning klasse: Undervisningen skal være konkret! Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken. Eleverne skal gennemføre gåprøven i hhv.børnehaveklassen og 1. kl. I slutningen af forløbet kan der øves på en midlertidig cykelbane i skolegården. Eleverne skal gennemføre den lille cyklistprøve både i 2. og 3. klasse klasse: Cyklen er et meget væsentligt tema. Skolerne kan i undervisningen gennemføre cykling i trafikken i klasse. Der skal afholdes cyklistprøver i 6. klasse. Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd klasse: Emnerne er mere overordnede. Det handler om elevernes ansvar og holdninger i forhold til risiko i trafikken og medansvar for andre. 3

4 Emner som f.eks. alkohol og trafik skal diskuteres. Færdselsreglerne skal være kendte på et generelt plan i forhold til egen færden og der arbejdes med selvstændige vurderinger af samspil, trafik og risici. Skolerne kan gennemføre trafiktjekket i klasse Det anbefales, at man på et forældremøde i 7. klasse diskutere følgende emner: - Knallertkontrakt - Kom godt hjem fra fest I 9. klasse kan trafikinformatører inddrages. Skolepatruljen På skolen er oprettet en skolepatrulje bestående af elever fra kl. Disse modtager i deres første år som medlem af patruljen en seks timers uddannelse i løbet af de første 14 dage af skoleåret. Uddannelsen afsluttes med såvel en praktisk som en teoretisk prøve. Skolepatruljens opgaver består både i at hjælpe skolens elever sikkert over Popsensgade i tidsrummet kl til 8.00 samt at bringe busbørn til Tønder Øst efter endt 4. time. Desuden kan der i enkelte skoleår være behov for, at 1-2 af skolepatruljens medlemmer tager med skolebusserne for at give de små elever en tryg befordring til skolen. Derudover kan skolepatruljen være behjælpelig ved gåprøven, den lille cyklistprøve samt cyklistprøven i 6. kl. Rollemodeller Forældre: Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra. Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gøre eller sige, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. Derfor forventer skolen, at: - De voksne følger færdselsloven - De voksne bruger de af skolen anviste af og pålæsningspladser På forældremøder kan skolen indgå i en dialog med forældrene om deres ansvar og rolle som det gode eksempel. Skolens ansatte: Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering) og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt mm.) Biler skal parkeres på P pladserne. Ansatte opfordres til at bruge cykelhjelm, hvis de kører på cykel til og fra skole. Skolens ældste elever : Skolen kan gennem undervisningen og på andre måder gøre de ældste elever opmærksomme på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever. Skolepatruljen: Færdselskontaktlæreren gør gennem uddannelsen af patruljens medlemmer dem opmærksomme på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever. Kampagner og anden påvirkning Skolestartskampagne (0. kl.): Skolestartskampagnen Pas på de små i trafikken har til hensigt at minde forældre om, at det er vigtigt, at de træner trafik med deres børn, og at de i samarbejde med skole og politi gør en indsats for at ruste deres børn til at færdes sikkert i trafikken ved skolestart og efterfølgende. Tønder Kommune tilmelder hvert år skolerne til skolestartskampagnen, og bestiller materialer 4

5 til alle elever der skal starte i 0. klasse. Politiet afholder samtidig en skolestartskampagne med hastighedskontrol ved alle landets skoler i ugerne omkring skolestart. Det er dog en god idé at inddrage politiet i forbindelse med andre af de aktiviteter, som foregår på skolerne ved skolestart. Tønder Kommune opfordrer derfor skolerne til selv at kontakte det lokale politi for at: få foretaget yderligere kontrol, som supplement til politiets kampagne. få foretaget kontrol af skolepatruljens arbejde invitere politiet til at deltage i forældremøder i forbindelse med skolestart. invitere politiet til at komme og møde eleverne den første skoledag. Politiet kan evt. udlevere skolestartskasketten til eleverne. LYS PÅ - med Ludvig (4. kl.): LYS PÅ - med Ludvig er for alle 4. klasser i hele landet. Skolerne skal selv tilmelde klasserne til kampagnen på Alt for mange børn og voksne cykler uden lys på vej gennem vintermørket til skole og arbejde. Ca. hver sjette glemmer cykellygterne til fare for sig selv og andre. De færreste børn ved, hvor svært bilisterne har ved at se en mørk cyklist. LYS PÅ - med Ludvig løfter ikke pegefingre, men giver gennem leg og undervisning børnene viden om, hvad synlighed betyder for deres sikkerhed i trafikken og hvad de selv kan gøre for at blive set. Gode vaner begynder tidligt i livet. Derfor henvender LYS PÅ med Ludvig sig til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd, og hvor børnene er motiverede for at lære at håndtere ansvaret for deres egen sikkerhed. Målet med LYS PÅ - med Ludvig er at uddanne en lygtevant generation af cyklister og dermed medvirke til, at færre kommer til skade i trafikken. LYS PÅ - med Ludvig bidrager således til at øge børns synlighed og sikkerhed i trafikken ved at sætte fokus på cykellygter og reflekser. LYS PÅ - med Ludvig begynder den 1. november og løber i hele lygtesæsonen. Lærerne bestemmer selv, hvornår de vil inddrage synlighed i undervisningen. Alle tilmeldte 4. klasser får tilsendt plakat til klassen, refleks-stickers til eleverne og postkort til forældrene. Der er desuden mulighed for at få to sæt lygter til undervisningsbrug og et idekatalog med sjove og lærerige opgaver. Fra 1. november vil alle opgaver ligge på hjemmesiden til download. Der vil også være quizzer og spil til eleverne, som de kan bruge i skolen, i klubben og derhjemme. Alt for mange børn og voksne cykler uden lys på vej gennem vintermørket til skole og arbejde. Ca. hver sjette glemmer cykellygterne til fare for sig selv og andre. De færreste børn ved, hvor svært bilisterne har ved at se en mørk cyklist. LYS PÅ - med Ludvig løfter ikke pegefingre, men giver gennem leg og undervisning børnene viden om, hvad synlighed betyder for deres sikkerhed i trafikken og hvad de selv kan gøre for at blive set. Gode vaner begynder tidligt i livet. Derfor henvender LYS PÅ med Ludvig sig til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd, og hvor børnene er motiverede for at lære at håndtere ansvaret for deres egen sikkerhed. Målet med LYS PÅ - med Ludvig er at uddanne en lygtevant generation af cyklister og dermed medvirke til, at færre kommer til skade i trafikken. Alle Børn Cykler (primært kl.): Alle Børn Cykler er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. Skolerne skal selv tilmelde klasserne til kampagnen på Alle Børn Cykler har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole og i det hele taget. Alle Børn Cykler gælder om at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, kampagnen varer. Husker eleverne at cykle med hjelm, tæller det ekstra i en lodtrækning om sjove og lækre cykelpræmier bl.a. cykler fra Kildemoes til en hel klasse inklusiv klasselæreren. Cyklen er mere aktuel, end den har været i mange år, fordi den har så meget at byde på: Den er sund, den er billig, den er individuel, og den kan antage vidt forskellige skikkelser, alt efter behov: Fra sej BMX, der kan forcere de vildeste forhindringer i spring, til den blødeste bedstemorcykel, der nærmest selv finder hjem. Cyklen er et væsentligt bidrag til løsningen af klima- og forureningsproblemer, udryddelse af trafikpropper i byerne samt til at forbedre folkesundheden og oven i det hele er cyklen blevet sjov igen sjov at se på, sjov at køre på og sjov at lære at kende. På findes undervisningsmaterialer og inspiration til, hvordan cyklen kan inddrages i undervisningen. Det er gratis, lærerigt og sjovt. Alle Børn Cykler arrangeres i samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Cyklist Forbund. 5

6 Cykelbane (fra 2. til 6. kl.) På skolernes intranet kan skolerne booke en af Tønder Kommunes 2 cykelbaner. Skolerne skal selv afhente cykelbanen på den skole der senest har haft banen booket. Cykelbanen kan bl.a. hjælpe skolebørn til at blive bedre til at give tegn til sving eller orientere sig bagud uden at slingre, og er derfor et godt redskab inden 6. klasses cyklistprøve. Cykelbanen består af forskellige dele, der samles til ti forskellige øvelser. Cykelbanen kan både stilles op ude og inde. Med banen følger en vejledning i, hvordan man stiller den op og gennemfører øvelserne. Det tager minutter at stille banen op. Banen fylder minimum 10 x 20 meter, og vejer 69 kg. Få desuden inspiration til sjov cykeltræning i Dansk Cyklist Forbunds Cykellege-bog på: Knallertkontrakt (fra 7. kl. til 10. kl.): Skadestuerne får jævnligt unge på år ind med voldsomme skader, fordi de er kørt galt på en knallert. Det er skader, der kan få betydning for resten af de unges liv. Derfor er det vigtigt, at du som lærer debatterer emnet med forældrene på et forældremøde/temaaften, og opfordrer til at både piger og drenge tegner en knallertkontrakt, Eksempel på en knallertkontrakt, kan fås ved færdselskontaktlæreren. Kontrakten beskriver familiernes regler omkring knallertkørsel. Det kan f.eks. være, at han/hun lover at køre med hjelm, ikke at køre spirituspåvirket, og først køre knallert, når han/hun er 16 år. Husk også at skrive, hvad sanktionerne er, hvis reglerne bliver brudt. Mange forældre mener, at en mundtlig aftale er tilstrækkelig, men fakta er at de årige langt fra har samme opfattelse af, hvilke regler man har aftalt, som forældrene. 40 % af forældrene mener eksempelvis at de har en aftale med deres søn/datter om at knallerten skal være lovlig, mens kun 20 % af de årige mener at have en sådan aftale. Kun 2 % af forældrene har ingen regler med deres søn/datter om knallertkørsel, mens hele 24 % af de årige ikke mener at have aftalt nogle regler med deres forældre. Der findes meget mere information om emnet på: lert Kom godt hjem fra fest En af de største farezoner for unge i trafikken er, når de skal hjem fra fest. Fulde chauffører, usikker cykelkørsel eller manglende sikkerhedsseler er nogle af de risikofaktorer, der gør transporten hjem fra fest til den rene dødsfælde. I Tønder Kommune er det, pga. de ofte store afstande mellem hjem og fest, et særligt stort problem med transport til og fra fest. Det er således ofte ikke muligt at benytte offentlige transportmidler, da disse kun køre på særlige strækninger, eller taxa, da de store afstande gør turene urimeligt dyre. Derfor er det vigtigt, at man som lærer debatterer emnet med forældrene på et forældremøde/ temaaften, og opfordrer til at forældrene laver en kørselsplan over, hvem der transporterer eleverne i hvilke weekender (Eksempel på en kørselsplan kan fås ved færdselskontaktlæreren). Det er naturligvis ideelt, hvis elevernes forældre inddeles i grupper (med 4 i hver) efter geografi. Der findes meget mere information om emnet på: Trafikinformatør ( kl.); Siden 1987 har Trafikinformatørerne taget rundt i Danmark og fortalt unge om deres oplevelser. Korpset er anerkendt som en væsentlig aktør i færdselssikkerhedsarbejdet i Danmark. Hver fjerde motorfører, som er involveret i uheld med personskade, er under 25 år. Gennem personlige historier bliver konsekvenserne af forkert adfærd i trafikken både relevante og nærværende. Trafikinformatørerne fortæller om deres liv før ulykken, om da det gik galt, om hospitalsophold og genoptræning og om hvordan deres dagligdag har ændret sig efter ulykken. Foredraget er et led i forebyggelsen af de mange ulykker med unge, der bliver dræbt og kvæstet i trafikken i Midt- og Vestjylland. Tilbuddet er målrettet de årige unge, som snart skal tage kørekort eller netop har fået deres kørekort. Unge mennesker føler sig ofte usårlige, også i trafikken. Et besøg af en trafikinformatør gør indtryk på de unge og sætter tankerne i gang. Forhåbentligt kan det resultere i, at de unge beslutter: "Det skal ikke ske for mig". Foredraget er gratis og varer typisk 2 x 45 minutter. Antallet af tilhørere bør højest være personer. 6

7 Skolerne kan kontakte trafikinformatørerne direkte og aftale et besøg - Vil du vide mere om tilbuddet, kan du også kontakte Vejdirektoratet, Vejcenter Midt- og Vestjylland, tlf.: Lastbilbesøg (2.-4. kl.): Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er en kampagne målrettet børn fra klasse. Målet er at lære, hvordan man mest hensigtsmæssigt forholder sig til lastbiler i trafikken. Vi ønsker med denne kampagne, at alle trafikanter tager ansvar på baggrund af kendte risici. Højresvingsulykker sker, når lastbilen svinger til højre og cyklisten kører ligeud. Under besøget illustrerer vi situationen og viser nogle mulige afværgehandlinger, som cyklisten kan foretage. Børnene oplever den kompleksitet, som en svingmanøvre indeholder og får selv et godt værktøj til at undgå de farlige situationer. På skolen begynder undervisningen i klasselokalet, hvor eleverne bliver introduceret til trafiksikker adfærd. Hvorfor er lastbiler nødvendige? Hvorfor er det fornuftigt at bruge cykelhjelm? er blot nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer. Med en medbragt modellastbil, dukker og et udsnit af et vejkryds i det rigtige skalaforhold, gennemgår vi de trafiksituationer, der kan give anledning til de farlige situationer. Eleverne ser på den måde det hele lidt fra oven og er på den måde bedre forberedt, når de kommer ud til den rigtige lastbil. Ude ved lastbilen i skolegården kommer børnene under kyndig vejledning og trygge forhold helt tæt på lastbilen både udenfor og bag rattet som chaffør. Her oplever hver enkel elev, hvordan klassekammeraterne udenfor forsvinder i spejlene. De bliver nemlig placeret i de blinde vinkler, ligesom fodgængere og cyklister kan være det i trafikken. Disse øvelser giver virkelig eleverne en aha-oplevelse, som hjælper dem med at være ekstra opmærksomme i trafikken, når de møder en lastbil. Se mere om kampagnen på: Trinmål efter 3. klassetrin: Færdselsundervisningens trinmål - kende færdselsregler med henblik på at bevæge sig sikkert som fodgænger i lokalområdet - fortælle om handlemuligheder i relation til egen sikkerhed i lokalområdet - fortælle om forskellige trafikanters adfærd - balancere og manøvrere på cykel i lukket område - kende til bløde og hårde trafikanter - give eksempler på, hvad der har betydning for egen sikkerhed i trafikken herunder mødet med andre trafikanter - fortælle om døgnets og årstidernes betydning for trafikanter - give eksempler på sikker cyklistadfærd - give eksempler på handlinger, der viser god og dårlig trafikadfærd - give eksempler på de mest basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder at tilkalde hjælp Trinmål efter 6. klassetrin: - kende færdselsregler med henblik på at cykle i kendt og ukendt område - beskrive forhold, der har betydning for egen sikkerhed i kendt og ukendt område - beskrive sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd - orientere sig sikkert i trafikken og give tydelige tegn før stop og sving - færdes sikkert på cykel i kendt og ukendt område, herunder overholde vigepligtsregler, følge afmærkning og placere sig rigtigt på vejen - kende til betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn, samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde - kende til egne og andre trafikanters ansvar og forpligtelser, styrker og svagheder - give eksempler på risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider - kende til sikker cyklistadfærd i samspil med andre trafikanter - beskrive årsager til og virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken 7

8 - kende til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd - kende til forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder alarmering og almindelig førstehjælp Trinmål efter 9. klassetrin: - kende færdselsregler i relation til egen og andres færden - vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed - vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer - vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje - beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer - bedømme risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider - beskrive egen og andre trafikanters ansvar og forpligtelser - beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken - beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik - beskrive og vurdere forholdsregler ved ulykker, herunder standsning af ulykken og livreddende førstehjælp Tønder d Inga Fries 8

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik Dueholmskolen

Trafikpolitik Dueholmskolen Trafikpolitik Dueholmskolen Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Skolens trafikpolitik.s. 2 Skolevejen. s. 3 Undervisning.. s. 5 Rollemodeller. s. 7 Samarbejde s. 8 1 Forord Trafikpolitikken opstiller mål for

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Nordstjerneskolens trafikpolitik

Nordstjerneskolens trafikpolitik Nordstjerneskolens trafikpolitik Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Solbjergskolens Trafikpolitik

Solbjergskolens Trafikpolitik Solbjergskolens Trafikpolitik Forord Trafikpolitikken opstiller mål for både færdselsundervisning og sikker skolevej på Solbjergskolen. Trafikpolitikken omhandler retningslinjer og forudsætninger for,

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde...

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde... Indholdsfortegnelse Vildbjerg Skole Side Forord......2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...0 Samarbejde...2 Forord Undersøgelser viser, at det i høj grad er den enkelte trafikants adfærd, der bestemmer

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole 1 Trafikpolitik Distriktsskole 1 2 FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 3 Skolevejsanalyse 4 Skolens trafikpolitik 5 På vej 6 Undervisning 10 Rollemodel 14 Samarbejde 16 Forord I henhold

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Udarbejdet af: Team Plan og Trafik i samarbejde med Team Børn og Skole Tønder Kommune Forord I henhold til Tønder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008 samt

Læs mere

Nørhalne Skoles trafikpolitik

Nørhalne Skoles trafikpolitik Nørhalne Skoles trafikpolitik 1 Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Læs mere

Nørre Aaby Skole -skolens trafikpolitik

Nørre Aaby Skole -skolens trafikpolitik Nørre Aaby Skole -skolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen 1 Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen Kære forældre Haldum-Hinnerup Skolen har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig gøre skolens elever til

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Vejrup skoles trafikpolitik

Vejrup skoles trafikpolitik Vejrup skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Formålet med skoles trafikpolitik er:

Formålet med skoles trafikpolitik er: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden samt på længere sigt bidrage til en sikrere færdselskultur,

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Sorgenfriskolens trafikpolitik

Sorgenfriskolens trafikpolitik Sorgenfriskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Målet er at indsatsen

Læs mere

Christianshavns skoles trafikpolitik

Christianshavns skoles trafikpolitik Christianshavns skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole Trafikpolitik Distriktsskole FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Dronninggårdskolens trafikpolitik Juni 2008

Dronninggårdskolens trafikpolitik Juni 2008 s trafikpolitik Juni 2008 Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Farsø Skole trafikpolitik

Farsø Skole trafikpolitik Farsø Skole trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Tjørring skoles trafikpolitik

Tjørring skoles trafikpolitik Tjørring skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Trafikpolitik for Esbjerg Ungdomsskole og Studie 10

Trafikpolitik for Esbjerg Ungdomsskole og Studie 10 Trafikpolitik for Esbjerg Ungdomsskole og Studie 10 Indhold: På vej Sikkerhed Rollemodeller Samarbejde Undervisning Undervisning Grønlandsparken 300 Lokale forhold Sdr. Novrupvej 20 Lokale forhold Grønningen

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Ejsing skoles trafikpolitik (0. 7. klassetrin)

Ejsing skoles trafikpolitik (0. 7. klassetrin) Ejsing skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Ejsing skoles trafikpolitik (0. 7. klassetrin) Skolen vil på enhver måde

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Smørhullets trafikpolitik

Smørhullets trafikpolitik Smørhullets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Dette vil på

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN - UGLEGÅRDSSKOLEN

SKOLEBESTYRELSEN - UGLEGÅRDSSKOLEN Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og omkring skole/klubtiden, samt at understøtte at eleverne

Læs mere

KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK

KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK Karup Skoles holdning Det er et fælles ansvar mellem skole og hjem, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Vores betragtninger på denne fælles opgave er beskrevet i

Læs mere

Korshøjskolens trafikpolitik

Korshøjskolens trafikpolitik Korshøjskolens trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus

Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus Forord Herskind skole & børnehus vil gerne være med til at skabe sikker trafik for vores børn og unge. Det kræver en målrettet indsats fra såvel skoleledelse,

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Vadum Skole

Trafikpolitik Vadum Skole Trafikpolitik Vadum Skole Indholdsfortegnelse Vadum Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Samarbejde 16 3 Forord I

Læs mere

Trafikpolitik for Humlebien

Trafikpolitik for Humlebien Trafikpolitik for Humlebien Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en forbedret trafiksikkerhed ved institutionens

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene ved Sct. Jacobi Skole ved: At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Uglegårdsskolens trafikpolitik

Uglegårdsskolens trafikpolitik Uglegårdsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Trafikken i og omkring skolen De voksne som gode rollemodeller

Trafikken i og omkring skolen De voksne som gode rollemodeller THORUP-KLIM SAMDRIFT Trafikken i og omkring skolen Forældrene opfordres til at sende børnene af sted til skole i god tid. Kun af- og pålæsning ved hallen. Parkering kun ved hallen i afmærkede båse. Vi

Læs mere

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK Indhold: TRAFIKPOLITIK 3 FORMÅL 3 TRAFIKFORHOLD OMKRING SKOLENS MATRIKLER 3 FÆRDSELSKOORDINATOR 7 FÆRDSEL I SKOLETIDEN 7 FÆRDSELSUNDERVISNING 8 SAMARBEJDE 8 Trafikpolitik

Læs mere

Trafikpolitik Svenstrup Skole

Trafikpolitik Svenstrup Skole Trafikpolitik Svenstrup Skole Indholdsfortegnelse Svenstrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Vester Hassing Skole

Trafikpolitik Vester Hassing Skole Trafikpolitik Vester Hassing Skole Indholdsfortegnelse 4 5 Vester Hassing Skole Side Forord Skolevejsanalyse. Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 8 12 16 18 På vej.. Undervisning. Rollemodel..

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Løgumkloster Distriktsskoles overordnede trafikpolitik

Løgumkloster Distriktsskoles overordnede trafikpolitik s overordnede trafikpolitik s ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Formålet er, at eleverne

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Trafikpolitik Gandrup Skole

Trafikpolitik Gandrup Skole Trafikpolitik Gandrup Skole Indholdsfortegnelse Gandrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Foreløbig version januar 2017, ikke endeligt vedtaget i fællesbestyrelsen Trafikpolitik for Mønsted og Sparkær skole Indhold På vej Sikker på vej til

Foreløbig version januar 2017, ikke endeligt vedtaget i fællesbestyrelsen Trafikpolitik for Mønsted og Sparkær skole Indhold På vej Sikker på vej til Foreløbig version januar 2017, ikke endeligt vedtaget i fællesbestyrelsen Trafikpolitik for Mønsted og Sparkær skole Indhold På vej Sikker på vej til skole s. 2 Cykelhjelm og refleksveste s. 3 Skolepatrulje

Læs mere