RO-O-OKADEN. Legehjørnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RO-O-OKADEN. Legehjørnet"

Transkript

1 RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år blev Jens Søndergaard der til fulde udnyttede systemet og den ekstra tid til at vinde over Ib Hother i det indbyrdes parti. Både Jens og Ib opnåede 4 point af 5, men Jens blev kåret som vinder. Martin Percivaldi har spillet i Tjekkiet når dette blad udkommer. Martin deltager i EM for ungdom i klassen for drenge til og med 14 år. Martin er kun 13 og hører dermed til de yngste. Blandt de 14-årige har seks spillere over 2300 i det 140 mand store felt. Held og lykke til Martin Træning eller ikke træning? Diskussionen bølgede frem og tilbage på generalforsamlingen i foråret. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil gøre et forsøg. Vi vil engagere en træner der skal gøre os alle bedre ikke bare førsteholdsspillerne og de stærkeste juniorer, men og så alle os andre almindelige spillere. Det bliver et spændende projekt, som vi håber alle vil støtte om. Efter et år vil vi så vurdere om det er noget vi skal fortsætte med. Og så en hilsen fra den nye redaktør: Det kan sgudda ikke være rigtigt at der ikke er nogen i Hillerød, der gider at smide et par blade sammen om året? I protest har jeg valgt at trykke formandens side på hovedet! Nå! -red.!""""""""# ç + T Tl+% ær + +o+o% å +o+ +m+% äo P WnQ % ã P O + +% â+ + +p+p% á + + +p+% à+ +r+ K % /èéêëìíîï) Hvid trækker 1.) Er der en vej til kongen?!""""""""# ç T% æwov T + % å + NvLm+% äpq+o+o+o% ã N P +o+% â+ B + + % á + + PpP% àr + R K % /èéêëìíîï) Hvid trækker 3.) Materiel ligestilling! Svarene findes på side 9. Find 4 hvide gevinster - 2 -!""""""""# çt+ W V L% æ+ + +o+ % åo+ O M +% ä+oov+nq % ã % âp +b+ +p% á Pp+ Pp+% à+ + R K % /èéêëìíîï) Hvid trækker 2.) Men hvor er matten?!""""""""# çt+ Wl+ T% æooo + Oo% å + O M +% ä+ V O Bv% ã +bmp+ +% â+ N +n+p% áppp+ Pp+% àr +q+rk % /èéêëìíîï) Hvid trækker 4.) Har Hvid nogen fordel her?

2 Christopher Pedersen men Nikolaj Borge har valgt at forlade klubben til fordel for Sjælsø. Uden denne vigtige reserve kunne det se svært ud for Hillerød, men har bestyrelsen en plan? Jeg er jo kendt for at trække kaniner op af hatte og kan allerede nu garantere, at dette ikke er en undtagelse. Meget mere om dette senere i sæsonen. Ellers glæder jeg mig bare endnu engang til en ny sæson og håber, at se så mange af jer i løbet af sæsonen. Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle dem, der har sendt mig en sommerhilsen i løbet af sommeren, både på mail, brev og som postkort. Formandens side Sæsonen 12/13 Denne sæson byder næsten allerede fra starten af på et nyt spændende tiltag. Bestyrelsen har i år bestemt, at imødese et ønske om at gøre Hillerød Open til en decideret Open. Det betyder, at vi spiller 7 runder i stedet for de normale 5 og, hvor alle kan møde alle. Et forsøg på et nyt tiltag som jeg håber, at klubbens medlemmer gerne vil støtte op om. Sæsonen byder også på en ny holdturnering, hvor Hillerød må anses at være favorit, Så åbner Hillerød Skakklub endnu engang dørene op og byder både gamle såvel som nye medlemmer velkommen. Varmen har for alvor lagt billet ind på den danske sommer og i skrivende stund sidder jeg iført kun shorts, fordi alt andet bare er for varmt! Varmen har ikke afholdt alle hillerød-spillere fra, at spille skak i den danske sommer. Selv deltog jeg i Politiken Cup som blev en middelmådig succes. Generalforsamlingen Referat Hillerød skakklubs generalforsamling, 24. april Ad. 1 valg af dirigent. H3 valgt Ad. 2 Aflæggelse af beretning Fremlagt af formanden, Christoffer Pedersen. Bemærkningen til beretningen: Peter Svendsen: Måske lys for enden af tunnelen f.s.v.a. juniortræningen; bare ikke afgjort endnu. Opfordring til at seniorerne støtter op om juniorafdelingen, bl.a. når der arrangeres fællesaftener. Esben: Forslag til at integrere juniorerne en åben turnering, hvor man får reduceret betænkningstid, hvis man trækker en junior. Hans: Ros til Christoffer som formand. Mange gode initiativer. Beretningen godkendt Ad. 3 Aflæggelse af regnskab. Fremlagt af kasserer Stig Lenskjær. Bemærkninger til regnskabet: Christoffer Pedersen gav lidt baggrund for bestyrelsens ønske om at aflønne juniortrænere med 100 kr. pr. gang. Stig oplyste, at samlet pris for 1. holdets sæson i skakligaen var kr ,50 enighed om, at det var rørende billigt. Prisen bliver holdt nede, fordi mange ikke ønsker kørselsgodtgørelse. H3 savnede budget for for at have noget at sammenligne med. Sune havde modtaget kr for 1 aften hér p.t. havde der kun været 1 undervisning af en førsteholdsspiller. Peter Svendsen havde betænkeligheder ved at aflønne juniortrænerne der var fordele og ulemper ved det, og det kunne godt være nødvendigt - men pengene kunne hurtigt få ben at gå på, hvis aflønningen var for høj. Han støttede, at beslutningen lå hos bestyrelsen, men manede til besindighed. Både regnskab og budget drøftet. Regnskabet godkendt.

3 Ad. 4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for sæsonen Fremlagt af kasserer Stig Lenskjær. Nogle punkter drøftet under regnskabet herunder lidt trænerordning og juniortræneraflønning. Der er budgetteret med et samlet underskud på ca. kr , hvilket vi med vores kassebeholdning havde råd til. Ole Rasmussen studsede over, at der var afsat kr til trænerordning næste år, fordi der kun var brugt 1000 i år mod budgetteret kr Ordningen gennemgået og drøftet bredt Der har af forskellige årsager været problemer med at få ordningen skudt i gang, bl.a. fordi Sune har haft problemer med tiden. Poul Kleiminger fremførte argumenter for, at trænerordningen var skæv han havde bl.a. selv spillet 11 af 14 kampe for 1. holdet, og var meget skuffet over både fremgangsmåde og ordningen generelt, herunder særligt, at undervisning fra forbeholdt få i klubben. Ordningen diskuteret herunder bestyrelsens mandat til at træffe omkostningstunge beslutninger uden om generalforsamlingen. Bl.a. Esben støttede Poul, og kunne heller ikke se sig selv modtage undervisning af en 1. holds spiller. Diskussionen var 2-delt: Er trænerordningen noget, som vi skal bygge videre på? Har bestyrelsen mandat til at beslutte udgifter, som ikke er besluttet på generalforsamling og hvad er i givet fald beløbsgrænsen? Flere medlemmer ønskede, at budgettet afsat til trænerordningen blev overført til ordninger/ undervisning, der kom alle medlemmer til gode. Argumenter for og i mod herunder, at vi faktisk har en relativt stor kassebeholdning; og at bestyrelsen vurderede, at det foregik indenfor bestyrelsens mandat. Forslag fra Frands, at bestyrelsen ta r de forskellige input med fra GF og udarbejder nogle forslag, der offentliggøres på hjemmesiden og sættes til afstemning på hjemmesiden. Ole Rasmussen pegede på, at der i budgettet var skabt luft til undervisning o.l. for kr det var så den nyvalgte bestyrelses arbejde at sætte rammerne for, hvordan midlerne skal bruges; under skyldig hensyn til debatten på GF. Budgettet vedtaget. Ad. 5 Indkomne forslag Bondefanger. Forslag fra Erik Hvalsø om at lukke bondefangeren vi har en meget velfungerende hjemmeside, og kun ganske få medlemmer, som ikke er på nettet. Oplyst, at bondefangeren koster ca kr. årligt. Ville gerne fortsætte som lay-out mand, hvis det blev besluttet at fortsætte bladet og der blev fundet en anden redaktør end Ib, som ikke ønskede at fortsætte. Esben ønskede klubbladet fortsat han så stor værdi i bladet. Det ansporede til at skrive indlæg, og han glædede sig til hver gang, der kom et nyt blad. Flere medlemmer, bl.a. Peter, Ole og Palle støttede Bondefangeren flere argumenter, bl.a. værdien af, at man kan ha noget fysisk i hænderne ligesom flere andre medier, f.eks. Skakbladet og dagblade. Enighed om, at tiden ikke er moden endnu, afstemning viste bred enighed om at fortsætte, men.. der mangler en redaktør Kontingent Forslag fra Christoffer om forøgelse af kontingent halvårligt forslaget afvist, idet uændret kontingent blev

4 vedtaget under budget. Forslag kommer for sent. Forslaget begrundet, men p.g.a. kassebeholdning m.m. ikke aktuelt nu. Kan tages op igen på næste års GF. Indstille Jens Østergaard til FM-titel. Forslag fra Christoffer om, at Jens på baggrund af en 2. plads i kandidatklassen og topscorer på 1. holdet i skakligaen, herunder at han kun var ½ point fra en IMnorm, indstilles til FM koster klubben kr Enstemmigt vedtaget På forhånd tillykke til Jens. Ad 6. Valg af Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer * Christoffer Pedersen genstiller som formand genvalgt. Ib Hother Andersen stopper som næstformand *Jan Pederen genstiller op igen genvalgt Henrik Holm stopper. *Stig vil helst ikke fortsætte som kasserer - genvalgt Laurids vil helst ikke fortsætte i bestyrelsen stopper. *Erik opstiller, både til bestyrelse og vil også gerne fortsætte i bladudvalget og starte en ny post op som pressekoordinator valgt. *Forslag fra Christoffer: næstformand: Hans Endrup Jacobsen accepterer og valgt *David vil gerne stille op valgt. 1 revisor Johnny Andersen - genvalgt 2 suppleanter (fælles for punkt a-b) Poul Kleiminger stopper Hans Endrup Jacobsen - stopper Morten Kühn opstiller valgt. Palle Skov opstiller valgt. Ad 7 Valg af bladudvalg Erik står gerne for lay-out/ forside. Esben foreslog en egentlig redaktion/gruppe, der stod for arbejdet med at sætte bladet sammen, og ville gerne være med i gruppen. Vil gerne selv være med. Debatteret På forslag fra Hans blev der nedsat et kommunikationsudvalg til både hjemmeside og klubblad. Flere frivillige, og udvalget består herefter af Hans Endrup Christoffer Pedersen Esben Lauge Palle Skov Erik Hvalsø med mulighed for at hente flere ind efter behov Christoffer nævnte herefter, at han har haft kontakt til Dan (fra Canada), der gerne ville være chefredaktør, men savner den tætte kontakt til klubben til at være hovedansvarlig for selve indholdet af bladet. Dan herefter også valgt til gruppen. Ad 8 Valg af juniorudvalg Laurids og Christoffer fortsætter. Morten og Esben vil gerne komme af og til og hjælpe til. Peter Svendsen kommer måske igen Ad 9 Eventuelt. Hans Endrup: minder om Hillerød byturnering og mulighed for en sidste tilmelding. Peter Svendsen: Forslag om livebrætter, også til turneringer i huset. Videregivet til bestyrelsen. Jens Østergaard: Takker for indstillingen til FMtitlen. Nævnte, at DSU søger arrangører til DM i hurtigskak kan måske gøres som mindeturnering for

5 Evald. Bestyrelsen beslutter Stig: Afsætter gerne kantineopgaven, hvis andre vil ha opgaven ingen frivillige. Christoffer: Der mangler en materialeforvalter. Der er forskelligt materiale, der ligger rundt omkring hos medlemmerne, og der er ikke styr på det. Der mangler overblik og en Løsninger til Legehjørnet, side 2: 1.) Kathmale-Swapnil, Parsvnath, Indien, Nej, det er der ikke. Men hvid skal bare jage damen væk fra diagonalen, så er den hjemme. 30. f4, De ,Dh8? 31. Se7+, Kg Dh6+!! Kxh Sf5+, Kh5. 34 g4 mat er ellers køn. 31. Te7, Dxf5. 32.Dxf5, Sxe Df6, Sd Dg5+, Kh bxa5 og hvid vandt nemt. 2.) Zhigalko-Gulijev, Plovdiv, Bulgarien, Te8!! Sxe ,Dxe Dxf6+, Kg Dg5+, Kh Dh5+, Kg8. 28 Se7+! ender samme sted. 25. ansvarlig, der styrer udlån m.m. Intet besluttet. Peter Langer mente, at opgaven lå hos bestyrelsen. H3: Takker for god ro og orden. Christoffer: Glad for opbakningen til GF og specielt til bondefangeren. Referent: Laurids Paulsen Dh5+, Kg Se7+ opg. F.eks ,Kg Dg5+, Kh8. Dg8 mat. 3.) Sevillano-Clawitter, Los Angeles, USA, Sxd5+ giver et uimodståeligt angreb, men endnu bedre er 30. Txe6+, Txe ,Kxe Te1+, Kf Sxd Sxd5+, Kg ,Kg Dd7+, Kh Ld Sf7+, Kh g3+, Kh Sg5 mat. 4.) Dvirnyy-Zelic, Zagreb, Kroatien, Jeg tør slet ikke at analysere denne her, I får bare partiet. 11. Sxd4!! Lxd Se6, Dd Lxf6, gxf Sd5, Le Lxe2, Kf Lh Hillerød Open Hillerød Open bliver i 2012 en rigtig Open som det fremgår herunder: -Der spilles 7 runder i en stor gruppe efter schweizer-system. Turneringen bliver rated/ koordineret og dermed åben for spillere fra andre klubber. -Indskud er 200 kr. men nye medlemmer i Hillerød Skakklub betaler ikke indskud. Det skal være muligt at nye spillere/medlemmer løbende kan træde ind i turneringen. -Turneringen starter tirsdag den 4. september og slutter tirsdag den 16. oktober. Der afsættes ikke plads til udsatte partier, men alle spillere kan i løbet at turneringen have op til to afbud, hvor man udgår af rundelægningen og noteres for ½ point på tavlen. -Turneringen annonceres på klubbens hjemmeside, på DSU s hjemmeside og der sendes mail ud til deltagere i tidligere udgaver af Hillerød Open og Hillerød Byturnering. Erik reklamerer i den lokale presse

6 Posi-hjørnet Det positionelle kvalitetsoffer Af Esben Lauge Sørensen En god forståelse for positionsspillet er tvingende nødvendig, hvis man vil blive en god skakspiller. Alligevel er det meget færre partier, der bliver offentliggjort p.g.a. flot positionsspil end der omtales p.g.a en flot kombination, og alt i alt er positionsspillet nok lidt underrepræsenteret i vore dages skak-medier. Det har vi nu besluttet os at gøre noget ved her på Bondefangerens redaktion. Denne artikel er derfor tænkt som den første i en serie af artikler, som vil omtale nogle af elementerne i positionsspillet. men hvad er positionsspil så?" kunne en og anden måske finde på at spørge. Iflg. Bent Larsen er det at huske at bønder ikke kan gå baglæns, og dette er utvivlsomt en vigtig del af det, idet ethvert bondetræk medfører en svækkelse i ens stilling, og positionsspillet er i hvert fald i høj grad at minimere svækkelserne i sin egen stilling samtidigt med at man udnytter svækkelserne i modstanderens stilling. Hvis man går til Nimzowitsch indgår begrebet profylakse (som nærmest kan oversættes med forudseenhed/rettidig omhu) som det altdominerende element i positionsspillet. Ofte bruges benævnelsen positionsspiller lidt ukorrekt om en person, der først og fremmest søger at undgå svækkelser i egen stilling, og først derefter søger at udnytte svækkelserne i modstanderens stilling. Hvis man spiller sådan, vil modstanderen i sagens natur også blive mindre presset til at begå fejl, og resultatet er ofte, at det bliver svært at drive partiet over remis-grænsen. En god positionsspiller må derfor også mestre den del af spillet, der går ud på at udnytte svækkelser i modstanderens stilling. Man kan sagtens vinde et parti skak på ren positionsskak, men så er det vigtigt, at man har en bedre forståelse for dette emne end modstanderen, så han ikke forhindrer en i at opnå de positionelle fordele, man er ved at opbygge. Man kan sammenligne det med ren kombinationsskak: For at kunne overliste en modstander med en flot kombination i en lige stilling er det nødvendigt, at man ser længere end han gør noget helt tilsvarende gør sig gældende i positionsspillet. Ligesom kombinationer ofte er bygget op over nogle faste temaer (aftrækker, gaffel, røntgen, henledening osv.) er der også i positionsspillet nogle temaer man kan vinde på. Eksempler på disse er: dynamisk fordel, overvægt i centrum, svækkelse af kongestillingen, majoritet på dronningefløjen i slutspillet/den fjerne fribonde, syvende række, hæmning og blokade osv. Ofte kender modstanderen dog også disse temaer og vil derfor forhindre, at man opnår en sådan fordel, men her kan et kvalitetsoffer ofte være lige det, der skal til for,

7 at det alligevel lykkes at overliste ham. Typer af kvalitetsofre: Nogle af de hyppigst forekommende kvalitetsofre er: 1) Sort ofrer tårn på Sc3 i Siciliansk ofte kun godt, hvis sort også får bonde e4 med i købet. 2) Et tårn vurderes som bedre end en fianchetteret løber f.eks. hvid tillader Td4 at blive byttet med Lg7 typisk kun godt hvis hvid efterfølgende får angreb mod de svækkede sorte felter i sorts kongestilling. 3) En let officer placeret som prop i en (halv)åben linie elimineres ved et kvalitetsoffer kun godt hvis man efterfølgende kan udnytte den derved åbnede linie. Der kommer eksempler på nogle af ovenstående kvalitetsofre nedenfor, men først lige et par advarsler: Advarsler: 1) Kombinationen af et tårn og en fribonde er ofte meget stærk i slutspillet (bedre end løber + springer). Man skal derfor tænke sig om to gange inden man ofrer kvalitet, hvis et slutspil er nært forestående 2) Hvis man er bagud med en kvalitet skal man som regel prøve at undgå at bytte tårne efterfølgende. Derfor kommer det også sjældnere i betragtning at ofre kvalitet, hvis der allerede er byttet et sæt tårne af. Eksempel: Et instruktivt eksempel på et vellykket kvalitetsoffer er hentet fra partiet: Andersson,Ulf (2635) - Seirawan,Yasser (2600) [A37] Linares Linares, Sf3 c5 2.c4 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sc3 e d6 7.a3 Sge7 8.Tb1 a5 9.d Lg5 f6 11.Le3 Le6 12.Se1 Dd7 13.Sc2 a4 14.b3 axb3 15.Txb3 Tfb8 16.Db1 Ta6 17.Tb6 Dc7 18.Tb2 b6 19.Ld2 Dd8 20.a4 f5 21.Se3 Sb4 XABCDEFGHY 8-tr-wq-+k+( 7+-+-sn-vlp' 6rzp-zpl+p+& 5+-zp-zpp+-% 4PsnP+-+-+$ 3+-sNPsN-zP-# 2-tR-vLPzPLzP" 1+Q+-+RmK-! xabcdefghy Hvid har fået stillet sig aggressivt op på dronningenfløjen, hvor han har angreb i b-linien (sorts tilsvarende angreb i a- linien er pt. ikke farligt, da Sc3 holder bonde a4 dækket). Desuden kan feltet d5 blive en grim svækkelse i sorts lejr, men indtil videre har sort vel kontrol over begivenhederne? Nej, ikke efter kvalitetsofferet på b4, som straks aktiverer begge hvids fordele. 22.Txb4 cxb4 23.Dxb4 Dd7 24.Tb1 Td8 25.Db3 Kh8 XABCDEFGHY 8-+-tr-+-mk( 7+-+qsn-vlp' 6rzp-zpl+p+& 5+-+-zpp+-% 4P+P+-+-+$ 3+QsNPsN-zP-# 2-+-vLPzPLzP" 1+R+-+-mK-! xabcdefghy Hvid har opnået rigtigt godt tryk både i b-linien og mod d5, men det følgende fremragende træk er nødvendigt for at udnytte disse fordele. Sort truede med Lh6 for at løsne hvids jerngreb om d5 og desuden skal Ta6 overtales til at fjerne sig fra dækningen af b6. Resten af partiet medtages mest for at vise at de fordele, som hvid har opnået er tilstrækkeligt til at vinde på selv på stormesterniveau

8 26.Sc2 h6 27.Sb4 Ta5 28.h4 f4 29.Kh2 Kh7 30.Sbd5 Sxd5 31.cxd5 Lf5 32.Dxb6 Tc5 33.a5 Tdc8 34.Tb3 fxg3+ 35.fxg3 e4 36.Sxe4 Tc2 37.De3 Da4 38.Tb7 T8c7 39.Txc7 Txc7 40.Sxd6 Tc2 41.Sxf5 1 0 Opgave: Nu er det så din tur til at bruge din nyerhvervede viden om kvalitetsofre til at finde det bedste træk for hvid i nedenstående stilling: XABCDEFGHY 8rwq-+-trk+( 7zpp+n+pvlp' 6-+-zpn+p+& 5+-zp-+-+-% 4-+P+P+-+$ 3+-sN-vL-+P# 2PzP-+LzPP+" 1+-tRQ+RmK-! xabcdefghy En lille smule hjælp får du dog, og det er at du ikke skal vige tilbage for kvalitets ofre i de varianter du regner på. Den bedste (begrundede) løsning præmieres og offentliggøres i næste nummer af Bondefangeren. Forslag til løsninger sendes til Byturneringen 2012 Skrevet af Årets Bymester Normalt er jeg ikke så begejstret for at spille turneringer på hverdagsaftener, da man efter en lang dag på arbejdet ikke altid er oplagt til et skakparti om aftenen. Alligevel sad jeg i slutningen af april og kiggede skakkalenderen igennem, da jeg gerne ville spille noget skak i maj-juni, så jeg ikke blev helt rusten når jeg kom frem til PolitikenCup. Både CCC, Mindgames, Kronborg og Horsens faldt på tidspunkter som ikke passede mig, men så kom jeg i tanke om at Hillerød jo altid afholder bymesterskabet på denne tid af året. Jeg deltog også i turneringen for et par år siden, hvor jeg startede med 3/3, men endte på moderate 4/7, så der var basis for at give skabet et skud til. Både ugedagen og lokationen passede mig godt, og så er det altid hyggeligt at spille i Hillerød, flinke mennesker, dygtige skakspillere, og ikke mindst: godt udstyr! Det er en fornøjelse at spille på et rigtigt træbræt og med lækre brikker, ja, lidt skak-æstetiker er jeg altså! Mestergruppen var i år meget fint besat, og i hver sin ende af aldersskalaen var veteranen Peter Birk Petersen fra Taastrup og Hillerøds egen talentfulde junior, Martin Percivaldi. Martin har jeg i øvrigt et særligt forhold til, da jeg i det sidste halve års tid har trænet med ham (bemærk Martins store fremgang i denne periode ). Desuden var der et par klubkammerater fra ASK med (Per og Jes), Ib og Christopher fra Hillerød, samt Michael Tandrup fra Herlev. Ifølge dr. Elo var jeg ratingfavorit sammen med Ib, men jeg går ikke selv så synderligt meget op i ratingtallet, da man efter min mening inden for 200 ratingpoint med rimelighed kan sige, at begge spillere har udmærkede chancer, afhængig af partiets udvikling, åbning, farver, mv. Man skal som udgangspunkt bare have respekt for sin modstander uanset ratingtal! For at starte med slutningen, så endte jeg med at vinde turneringen med 6/7 uden nederlag, 1 point foran Peter Birk. Det ser jo på papiret meget overbevisende ud, men i virkeligheden var det en turnering, hvor mange af de små marginaler vippede til min side. Selvfølgelig spillede jeg også nogle gode partier, men min spillestil gør, at jeg ofte får stillinger som er på vippen, måske endda på afgrundens rand, og så er det de små marginaler der afgør, om det bliver en god eller dårlig turnering. Jeg stod de facto til tab mod den forsvarende bymester, efter jeg havde spillet helt forkert i åbningen, men Jes fandt ikke den rigtige fortsættelse, så jeg red stormen af og vandt. Mod Michael Tandrup pressede jeg alt for hårdt i en remisstilling og i tidnøden kunne han have valgt en meget lovende fortsættelse, men i stedet endte det med en trækgentagelse. Mod Ib spillede jeg igen tvivlsomt i åbningen, stod i underkanten i hele

9 partiet, og spillede så forkert i et slutspil som nok kunne have holdt. I en tabsstilling fandt jeg imidlertid en mirakelredning, som sikrede remis en. Mod Peter Birk stod jeg til gengæld i overkanten i hele partiet, smed fordelen væk omkring træk 40, og vandt så i tidnøden et tårnslutspil, som var dødt remis. 4 partier, som gav 3 point, men som sagtens kunne have givet både 1 og 2 point mindre. Jeg holder dog af tesen om, at dygtige spillere ofte er heldige Heldigvis spillede jeg også et par gode og mere stilrene partier undervejs, blandt andet i 2. runde mod Christopher: Hvid: Thomas Schou-Moldt, Allerød Sort: Christopher RHN Pedersen, Hillerød 1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4,Sf6 5. Sc3, a6 6. a3 En sidevariant, som godt kan være irriterende for mange Najdorf spillere. Idéen er bla. at sort nu skal vælge opstilling, skal det være med e6 eller e5, og skal springeren til c6 eller d7. 6.-,e6 7. f4 Det principielle, hurtigt angreb inden sort får udviklet sine brikker 7.-, Dc7 8. Ld3, Sbd7 9. O-O, Le7 10. g4!? Det er nok lige at stramme den, men fordelen ved at rokere først er, at nu spiller tårnet på f1 også med. Kongen er dog mere udsat hvis fx sort får åbnet h- linien} 10.-, Sc5 10.-,h6 var nok en bedre valg, da hvids g4 nu bliver retfærdiggjort 11. g5, Sfd7 12. Le2! Der er ingen grund til at bytte officerer af, når nu sort begynder at mangle plads, og desuden har løberen en fin udsigt fra f3, hvis sort kunne finde på at spille b5 12.-, Sb6 13. a4 Jeg brugte en del tid på dette træk, men var godt tilfreds bagefter. Bonden har opfyldt sin funktion på a3, nu skal den afsted mod a5! 13.-, g6? En alvorlig positionel fejl. Det er alt for langsomt og giver nogle grimme huller på de sorte felter. Jeg havde regnet med Ld7, fx.13.-,ld7 14. a5, Sba4 15. Sxa4, Sxa4 16. c4, Dxa5 17. Tf3, hvor hvid får masser af spil for bonden 14. a5, Sbd7 15. Ta3 Computeren vil gerne spille b4 direkte. Jeg kiggede selvfølgelig på det, men kunne bedre lide at fastholde sort på alt for lidt plads. b4 er dog konkret og bedre pga varianten 15. b4, h6 16. gxh6, Sb3 17.Scb5, axb5 18. Sxb5, Dc6 19. cxb3, Txh6 20. Lb2 Og sort har ingenting for bonden, andet end en dårlig stilling 15.-, b5 Igen kunne h6 overvejes 16. b4, Sb7 Computeren finder 16.-Lb7!, som er et rimeligt cool forsvar. Det er dog stadig hvid som har initiativet. 17. Lb2, Tg8 17.-, O-O 18. f5! Med kæmpe angreb. Jeg tror ikke sort kan holde sammen på det. Fejlen med g6 gør virkelig ondt nu. 18. Lxb5!, Sd8 Løberen er tabu, 18.-, axb5 19. Scxb5,Dc4 20. Tff3! holder sort ikke til 19. Le2 Var lidt i tvivl om den skulle herned eller på a4. Christopher sagde efter partiet, at han havde forvente Lxd7, men det overvejede jeg kun i kort tid, hvorfor dog give ham mere plads? 19.-, e5!? I en meget svær, og nok også tabt stilling, forsøger sort at skabe rusk 20. Sd5! Endnu et officersoffer, og denne gang er sort nødt til at tage imod 20.-,Da7 21. fxe5, dxe5 22.Tf2 Tiden begyndte at presse lidt. Det er en meget kompliceret stilling, og der er mange beregninger hele tiden. Derfor spillede jeg Tf2, som er et praktisk træk: det tvinger sort til at slå på d4 med det samme, tårnet kan komme til g2 eller d2, osv. Computeren finder flere træk som er bedre, men vi er jo heldigvis mennesker ,exd4 23. Lxd4 Hvid har 2 bønder for officeren og et kæmpe angreb. Eneste problem er tiden, som nu er under 5 minutter, uden tillægstid 23.-, Db8 24. Txe7 Her misser jeg Tc3, som bare vinder fx 24. Tc3!, Se6 25. Lg4, Sxg5 26. Sxe7, Kxe7 27. Lxd7, Lxd7 28. Lf6+, Ke8 29. Lxg5 med gevinststilling 24.-, Kxe7 25. Lg4, Db5? Taber forceret, men kun fordi hvid har en konkret pointe efter afbytningen. Ellers er det smart nok at sende dronningen til g4 over d7. Det var én af de varianter jeg i hvert fald havde regnet til gevinst, men jeg brugte alligvel halvdelen af den resterende tid på at regne efter. Et sejere forsvar havde være 25.- Ke8! 26.Td3, Sf8 27. Lxc8, Dxc8 28. Tfd2, Sfe6 29. Lf6, Sc6 30. Td6, men jeg tror ikke at sort kan holde sammen på stillingen i det lange løb. Tårnet på g8 er ude af spil og kongen er naglet til e8. Men naturligvis en meget bedre chance end partiforsættelsen, som er tabt. 26. Lxd7, Dxd7 27. Lf6+, Ke8 28. Td3, Dg4+ Med dronningeafbytning: Sorts pointe med Db5, men hvid har regnet længst Dxg4, Lxg4!""""""""# çt+ Ml+t+% æ+ + +o+o% åo+ + Bo+% äp + + P % ã P +p+v+% â+ +r+ + % á +p+ R P% à+ + + K % /èéêëìíîï) 30. Tfd2!! Og sort er fortabt. Pga truslen på d8 kan sort ikke befri sig, og hvid kan

10 bare køre en bonde ned på 7. række, bytte igennem på d8 og tage en dronning 30.-,Se6 31. h3, Lh5 32. b5! Det en en simpel, men effektiv plan 32.-, axb5 33. a6, Le2 Desperation, men sort skal naturligvis spille til de 40 træk, da hvid er nede på under et minut på uret. 34. Txe2, Txa6 34.-, Sf4 35. Ted2, Sxd3 36. Txd3 ændrer ingenting 35. Ted2, Ta8 36. Td5, Tb8 37. Td7, Tg7 38. Te7+, Kf8 39. Tdd7, Tc8 40. Lxg7+, Sxg7 41. Txf7+ 41 træk er nået og sort gav op. 1-0 Før sidste runde var stillingen den, at Peter Birk havde 5/7, da han havde spillet sit parti fra 7 runde mod Per forud, så jeg skulle have point mod Martin for at vinde turneringen udelt. Nu har jeg som sagt arbejdet sammen med Martin i det sidste halve år, og jeg har stor respekt for hans spil, så jeg havde forberedt mig grundigt mod hans sædvanlige d4: Hvid: Martin Percivaldi, Hillerød Sort: Thomas Schou-Moldt, Allerød 1. e4 Jeg havde som sagt forventet d4, men det vidste Martin naturligvis godt. Til gengæld var jeg sikker på, at Martin havde forberedt sig mod Pirc (hvilket han havde), så derfor.. 1.-,e5 Så er vi begge ude af de konkrete forberedelser og kan begynde at spille skak! Det blev Italiensk: 2. Sf3, Sc6 3. Lc4, Sf6 4. d3,lc5 5. c3, a6 6. Lb3, La7 7. Sbd2, d6 8. h3, De7 0-0 er mest normalt her, men teksttrækket kan sagtens spilles. Begge spillere begynder nu på en række ventetræk, for at udskyde beslutning om rokaden 9. Sf1, h6 10. De2, Le6 11. Lc2, g6!? Nogle vil nok kalde det et grimt træk, men idéen er at det tager feltet f5, hvor hvid gerne vil sætte en springer, og forberede et senere fremstød med f5 (efter 0-0-0). Til gengæld er det også en svækkelse af sorts struktur. Jeg har dog ingen problemer med at spille trækket i den konkrete stilling 12. Se3?! Her skal der spilles Le3. Den sorte løber på a7 skal byttes af og især efter g6 giver Se3 ingen mening. 12.-, d5 13. g4? En meget alvorlig positionel fejl, som i sidste ende koster hvid partiet. La4 eller 0-0 var fine muligheder 13.-, d4! Nu er hvid i overhængende fare for at bliver kørt over på dronningefløjen, og samtidig står han også svækket på kongefløjen efter det utidige g4. 14.Sf1, Sd7 15. c4, Lc5 Det giver mening at omplacere løberen, da den ikke mere lavede så meget på a7, men chip-bunken kan bedre lide et fremstød med h5. Jeg havde det dog fint med at lade kongefløjen passe sig selv og i stedet for bygge op til et gennembrud på dronningenfløjen 16. a3, a5 17. La4, Ld6! Dækker e5 og giver plads til springeren på c5 18. Qc2 Jeg tror at Sg3 her havde været en bedre chance. Hvid er simpelthen nødt til at forsøge at få skabt noget modspil på kongefløjen, ellers bliver det meget svært. Samtidig skal hvid holde fast i den hvidfeltede løber. 18.-, Sc5 19. Sg3 Nu kom det, men det er for sent. Sort eliminerer løberen på a4 og hvid bliver meget sårbar på de hvide felter 19.-, Sxa4 20. Dxa4, Ld7 21. Dc2, a4! Det mest præcise. Hvid er nu nærmest værgeløs overfor sorts kommende gennembrud 22. Sd2, Sa5 23. Kf1 Hvid har ingen gode træk. b3 går ikke pga axb3 efterfulgt af La4 23.-, b6 24. Kg2, De6 25. f3, c5 Sort har masser af tid, da hvid er uden modspil 26. Sgf1, O-O 27. Tb1, Tfb8 28. h4, Lf8 29. Th2, b5 30. Kg1!""""""""# çtt + Vl+% æ+ +v+o+ % å + +w+oo% ämoo O + % ão+pop+pp% âp +p+p+ % á PqN + R% à+rb +nk % /èéêëìíîï) 30-, Da6! Gør plads til løberen på e6. Herefter kommer Tb7, Tc8 og alle sorts brikker er i position til at løbe hvids dronningefløj over ende. 31. h5, g5 32. b3? Taber øjeblikkeligt, men hvid er alligevel fortabt 23.-, axb3 33. Txb3, Sxb3 34. Dxb3, bxc4 35. Dxc4, Lb5 36. Dd5, Te8 37. f4 Tad8 38. Da2 exf4 Hvid kan opgive bagud med en kvalitet, snart et par bønder og en stilling, men spillede dog nogle træk videre forbi tidskontrollen før han strakte våben 0-1 Et godt parti at slutte turneringen af med. Martin spillede dog en fin turnering, og scorede 1 point over forventet scorede. Peter Birk kan også være godt tilfreds med 5/7, mens de fleste andre spillede omkring deres forventede score i en gruppe, hvor resten af feltet slog hinanden på kryds og tværs. Nu kommer jeg så på listen over bymestre i Hillerød, og det er jeg meget stolt over, da den rummer mange dygtige spillere! Derfor vil jeg bestemt ikke afvise, at jeg til næste år stiller op til et titelforsvar, hvis det passer ind i kalenderen. Tak for en god turnering, godt arrangeret, god kampskak, dejlige brikker & brætter og god kaffe! Thomas Schou-Moldt

11 Medlemskartotek

12 GODDAG og velkommen til Lars Erik Linderod Thue Rabjerg David K. Palvig(gensyn) Albert Nørregård Niclas Grønborg Søren von Bülow FARVEL og på gensyn til Sofus Rønne Christiansen Sha Shiv Jacob Aagaard TILLYKKE Jesper Tornbjerg 50 år Ivan Hansen 10 år Torben Sørensen 50 år Benny Nielsen 70 år MEDLEMSTAL: 39 Seniorer 14 Pensionister 17 Juniorer 70 I alt Kassererens sider MEDLEMSKARTOTEK (bør læses ved ændr. i medlemskabet) Husk omgående at meddele, hvis du flytter, ændrer , tlf-nr eller navn, samt hvis du ønsker at udmelde dig. Udmeldelse skal ske skriftligt, og vil få virkning fra førstkommende kontingenthalvår; hhv 1/7 og 1/1, da klubben har betalt forud for dig til: Dansk Skak Union, 8.Hovedkreds og Nordsjællands Skak Union (halvdelen af kontingentet går til disse organisationer). SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, medlemmer af en anden klub, hvorigennem de betaler til DSU. PASSIVT MEDLEMSKAB Som passivt medlem deltager man ikke i det almene klubliv, men vil fortsat modtage klubbladet Bondefangeren og evt anden generel medlemsinformation. Man bevarer det fulde medlemskab af DSU og derved retten til at modtage Skakbladet og deltage i koordinerede turne-ringer. Kontingent pr. halvår Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 Aktive Passive Sekundære (dobb. medl.) BØGER Ved at placere dine bogindkøb (ikke kun skakbøger, men alle slags bøger) hos Hillerød Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus far) støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæumsfond. 5% af salget til skakklubbens medlemmer overføres til fonden. Se hjemmesiden: Bestil på mailadressen: Bøgerne leveres med girokort vedlagt i skaklokalet, hvis andet ikke er aftalt. Seniorer Pensionister (kun folke-) Fremover opkræves kontingentet til betaling via netbank til vor konto hos Nordea bank vor hovedsponsor, hvilken bankforbindelse jeg varmt kan anbefale. Juniorer u/20 år Kasserer i skakklubben Stig Lenskjær Tlf / (dag) Mail: Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 kr. + porto udenfor Hillerød. Sæt 100 kr. ind på vor konto angiv navn, så leverer jeg bogen. normal pris kr. 150,

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

RO-O-OKADEN. Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. så bør omdøbes til Nick Hækkerup Skakklub.

RO-O-OKADEN. Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. så bør omdøbes til Nick Hækkerup Skakklub. RO-O-OKADEN Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. Hillerød startede med at tage førstepladsen i sekskantsmatchen, delt med Helsingør på hjemmebane. Plejer det

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere