ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske stoffer ( LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL CET/Bruxelles tid)»der er klare tegn på, at der er gjort fremskridt med at reducere nogle af de værste følger af stofbrug«, udtaler Georges Estievenart, Narkotika-agenturets administrerende direktør.»efter i mange år at have været opadgående er tendensen for narkotikarelaterede dødsfald nu faldende. Heroinbrugen har stabiliseret sig i mange lande, og HIVepidemien blandt intravenøse stofbrugere synes at være på retur i en del af EU s nye medlemsstater. Samtidig er indsatsen for at reducere narkotikarelaterede skader blevet intensiveret, og i store dele af Europa er behandlingstilbudene til stofbrugere blevet udbygget«.»men«, tilføjer Estievenart,»der er en vis risiko for, at nogle af disse positive tendenser kun vil være forbigående, og at der er grund til reel bekymring for mulige narkotikaepidemier, navnlig i en del af Den Europæiske Unions nye medlemsstater. Og man må heller ikke glemme, at stofbrug i almindelighed ligger på et historisk højt niveau. Mange lande indberetter om stigende kokainbrug, og i dele af Europa tager stadig flere cannabis og ecstasy, selvom der tegner sig et blandet billede«. Denne udtalelse kommer, samtidig med at narkotikaagenturet EONN lancerer Årsberetningen om narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge, 2004 ( 1 ) i Bruxelles i dag. OVERSIGT OVER NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Stigning i efterspørgslen efter behandling for kokainbrug Flere europæere søger behandling for kokainrelaterede problemer fremgår det af beretningen i dag. I Nederlandene og Spanien er kokain næst efter heroin det stof, som klienterne i specialiserede behandlingscentre hyppigst nævner, hvor de repræsenterer henholdsvis over en tredjedel (35%) og en fjerdedel (26%) af alle anmodninger. I de fleste lande registreres der et stort behov for behandling af kokainpulver-brug snarere end for brug af crack, som ryges (men der er undtagelser: f. eks. i Nederlandene, hvor ca. totredjedele af anmodningerne om kokainbehandling involverer crack). Crackbrugen giver også anledning til voksende bekymring i en lang række byer i Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Der er endnu ikke fundet en farmakologisk substitutionsbehandling for problematisk kokainbrug (i modsætning til problematisk opiatbrug), men behandlingsmetoder, der sigter mod en adfærdsændring synes at have visse gavnlige virkninger. I følge EONN viser undersøgelser i EU-lande, at mellem 1% og 10% af unge europæere (15 34 år) indberetter, at de har prøvet kokain på et tidspunkt i deres liv, og ca. halvdelen, at de har prøvet kokain for nylig. Undersøgelser viser også, at nylig kokainbrug (inden for de seneste 12 måneder) i et vist omfang er steget blandt unge i Danmark, Tyskland, Spanien og Det Forenede Kongerige, mens der indberettes om lokale stigninger i Grækenland, Irland, Italien og Østrig. I det store og hele indberetter under 1% af alle voksne (15 64 år) i EU om nylig brug, mens tallet ligger over 2% i Spanien og Det Forenede Kongerige, Kontaktperson: Kathy Robertson, Medierelationer Rua da Cruz de Santa Apolonia 23-25, Lisbon, Portugal Tlf. (351) Fax (351) Nr. 8/2004

2 hvilket svarer til tallene for USA. I byområder og blandt bestemte undergrupper kan brugen være betydelig mere udbredt. Undersøgelser foretaget i festmiljøer har vist en langtidsprævalens for kokainbrug på 40% 60%. Antallet af dødsfald, der udelukkende kan tilskrives kokain, er stadig sjældne i Europa, men antallet synes at være stigende. I Nederlandene steg antallet af dødsfald, som blev tilskrevet kokain, fra to i 1994 til 26 i I Det Forenede Kongerige steg antallet af kokain-forårsagede dødsfald i henhold til dødsattesterne i perioden (selvom det var meget mindre end antallet af opiatrelaterede dødsfald). Toksikologiske oplysninger viser, at der i nogle lande findes kokain i kombination med opiater i forbindelse med mange af de narkotikarelaterede dødsfald (Spanien 46% og Portugal 22%). Der er nye vurderinger fremme om, at de stoffer, som kokain blandes med, også kan udgøre en sundhedsrisiko. Et eksempel herpå er fenacetin, et ret almindeligt stof til opblanding af kokainpulver, som er blevet forbundet med forstyrrelser i lever, nyrer og blod. Antallet af beslaglagte mængder kokain i EU viste en stigende tendens i næsten alle lande mellem 1997 og I 2002 steg antallet af beslaglagte mængder i Tyskland, Frankrig og Italien, men faldt i Spanien, Nederlandene og Portugal, hvilket kunne tyde på en omlægning af de traditionelle smuglerruter, der benyttes til smugling af kokain til Europa. Tegn på stort forbrug af cannabis blandt teenagere Cannabis er stadig det rusmiddel, som er mest udbredt i EU, idet ca. én ud af fem (20%) voksne europæere har prøvet det mindst en gang i livet. Den højeste prævalens findes generelt blandt unge (15 34 år), men varierer fra under 15% i Estland, Portugal og Sverige til over 35% eller derover i Danmark, Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige. Desuden viser undersøgelser, at stort set 5 20% af alle unge europæerere har brugt stoffet inden for de seneste 12 måneder. Ca. 10% af alle årige skoleelever i Grækenland, Malta, Finland, Sverige og Norge har prøvet stoffet nogensinde i forhold til 30% i Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige. De fleste, der bruger cannabis, gør det kun en gang imellem og i en begrænset periode. Men i følge dette års beretning er ca. 15% af de15 16 årige i EU, som har brugt cannabis inden for de seneste 12 måneder,»storbrugere«af cannabis, hvis dette defineres som mindst 40 gange eller mere om året. Unge mandlige elever er mere end dobbelt så tilbøjelige til at være»storbrugere«sammenlignet med kvindelige elever. Blandt mænd varierer andelen af»storbrugere«fra under 1% i Letland, Litauen, Malta, Finland og Sverige til 5 10% i Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Slovenien og Det Forenede Kongerige. Dette skal sammenholdes med procentsatser på mellem 0% og 4,6% for kvindelige elever. (For yderligere oplysninger om cannabis, se pressemeddelelsen om»temaemner«). Der tegner sig et broget billede for udviklingstendenserne for cannabis, men samtidig tyder de tilgængelige oplysninger på, at antallet af unge cannabisbrugere har stabiliseret sig i løbet af de seneste 2 4 år i Nederlandene, Finland, Sverige og Norge selv om der er tale om et historisk højt niveau. I EU er cannabis det hyppigst beslaglagte stof i samtlige EU-lande, undtagen Letland, hvor antallet af heroinbeslaglæggelser er større. De fleste beslaglæggelser af cannabis i EU sker i Det Forenede Kongerige efterfulgt af Spanien og Frankrig. I de seneste fem år har Spanien dog mængdemæssigt tegnet sig for over halvdelen af den samlede beslaglagte cannabis i EU. Efter et fald i 2001 steg antallet af beslaglæggelser og den beslaglagte mængde i EU i Ecstasy gør nu amfetamin rangen stridig som det næstmest anvendte stof i Europa Oplysninger, der offentliggøres i dag, viser, at i en de lande, herunder Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Irland, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige, er ecstasy nået op på eller overstiger amfetamin som det næstmest anvendte stof efter cannabis i Europa. Tilgængelige oplysninger viser som helhed, at udviklingstendenserne i Europa for nylig brug af ecstasy stadig er opadgående, mens tendenserne for nylig brug af amfetaminer ikke er lige så entydig i de fleste lande. Årsberetning for 2004 Hovedpunkter 2

3 Mellem 0,5% og 7% af voksne (15 64 år) har prøvet ecstasy én gang i deres liv i sammenligning med 0,5 6% for amfetaminer. I Det Forenede Kongerige ligger langtidsprævalensen for amfetaminer oppe på hele 12%. Ca. to tredjedele af EU-medlemsstaterne indberetter om, at nylig brug af ecstasy er mere udbredt end amfetamin blandt unge mellem år. Mellem 5% og 13% af unge mænd i alderen år i Den Tjekkiske Republik, Spanien, Irland, Letland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige indberetter om at have brugt ecstasy i løbet af det seneste år. Men som helhed betragtet tyder tal fra skoleundersøgelser på, at udbredelsen af ecstasy- og amfetaminbrug (blandt de årige) er mere stabil eller til og med en anelse faldende i nogle lande. Europa tegnede sig fortsat for hovedparten af den samlede mængde beslaglagte amfetaminer i 2002 (86% af den beslaglagte mængde). I løbet af de seneste fem år er Det Forenede Kongerige, som har haft flest amfetaminbeslaglæggelser i EU. Brugen af stimulanser af amfetamintypen (ATS) er sjældent den primære grund til at blive behandlet på et narkotikabehandlingscenter. Der er dog visse undtagelser, idet 52% af klienterne i Den Tjekkiske Republik, 35,3% i Finland og 29% i Sverige angiver ATS som hovedårsagen til, at de søger behandling. På trods af stigende problemer med metamfetaminbrug i Asien og De Forenede Stater synes udbredelsen af stoffet i EU kun at være stor i Den Tjekkiske Republik, hvor det er blevet produceret siden 1980 erne. Men nu giver sporadiske rapporter anledning til bekymring for, at metamfetaminbrug muligvis spreder sig til en række andre europæiske lande. Der er indberettet om en mindre produktion af metamfetamin i Belgien, Tyskland, Estland, Frankrig, Letland, Litauen og Det Forenede Kongerige, og Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Litauen, Norge og Sverige melder om beslaglæggelser i Europa er fortsat et af de områder i verden, der har den største ecstasyproduktion, men produktionen øges i Nordamerika og Asien. Stoffet produceres nu i en vis udstrækning i flere lande i Europa, men Nederlandene og Belgien har fortsat den største ecstasyproduktion. Antallet af ecstasybeslaglæggelser steg i de fleste EUmedlemsstater i Ecstasyrelaterede dødsfald er forholdsvis sjældne i de fleste EU-lande, mens dødsfald, hvor ecstasy har været direkte involveret, er endnu sjældnere. I 2002 indberettede Tyskland om otte dødsfald, hvor ecstacy var direkte involveret, Frankrig og Østrig indberettede hver om to og Grækenland om ét. Der er sket en vis øgning i EU af forebyggelsesindsatsen i fritidsmiljøer, hvor ecstasy-brug kan forekomme, især i de nye medlemsstater. Tiltagene strækker sig fra afholdenhedsorienterede foranstaltninger til fremme af sikkerhed i sådanne miljøer (f.eks. sikkerhedsspørgsmål, førstehjælp og forebyggelse af skader, der kræver akut indlæggelse). Udviklingen inden for problematisk stofbrug Mønstret for problematisk stofbrug udvikler sig fortsat, udtaler EONN. I nogle lande, hvor problematiske stofbrugere traditionelt har været kroniske opiatbrugere, sker der nu en stigning i antallet af blandingsbrugere og brugere, som tager centralstimulerende midler. Dette gælder f.eks. Tyskland og Nederlandene, som indberetter om et stigende antal crackbrugere blandt problematiske stofbrugere, og Spanien og Italien, som indberetter om et stigende antal problematiske kokainbrugere. Under 1% af Europas voksne befolkning (15 64 år) kan betegnes som problematiske stofbrugere, hvilket svarer til i alt mellem 1,2 og 2,1 mio. problematiske stofbrugere i den udvidede Europæiske Union. De højeste skøn indberettes af Danmark, Italien, Luxembourg, Portugal og Det Forenede Kongerige (6 10 tilfælde pr voksne) og de laveste af Tyskland, Grækenland, Nederlandene, Poland og Finland (under 4 tilfælde pr voksne), mens Den Tjekkiske Republik (4,9 tilfælde pr voksne) og Slovenien (5,3 tilfælde) ligger i den mellemste til lavere gruppe. Det fremgår af dataene, at problematisk stofbrug er steget siden 1990'erne i Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Luxembourg, Finland, Det Forenede Kongerige og Norge og indikatorer for Estland tyder i følge beretningen på»en kraftig stigning«. Årsberetning for 2004 Hovedpunkter 3

4 Heroinbrug er nu forholdsvis stabil i mange EU-lande, og antallet af nye stofbrugere er faldet siden 1990 erne. Men dette er måske ikke tilfældet for de nye EU-lande, hvor dataene er mere begrænsede. Under halvdelen af opiatbrugere i EU, som kommer i behandling for første gang, melder om intravenøs brug, og i Spanien, Nederlandene og Portugal, synes det at være en relativ lille del af heroinbrugerne, der injicerer. I Den Tjekkiske Republik, Slovenien og Finland nævnes intravenøs brug hyppigere, og i Tyskland, Irland, Finland og de nye EU-medlemsstater, tyder forhold på, at der er tale om en stigende tendens. EONN anslår, at der nu er mellem og 1,3 mio. aktive intravenøse brugere i EU. Begrænsede indberetninger om ulovlig handel med fentanyl, et syntetisk opiat, der er indtil 100 gange stærkere end heroin, giver anledning til bekymring i Europa. Der er meldt om beslaglæggelser i enkelte lande langs Østersøen og i Den Russiske Føderation. Fentanyl og methylfentanyl er dukket op på narkotikamarkederne i Estland, Finland og Sverige, og i de seneste to års indberetninger nævnes en række tilfælde af overdosis, hvor disse stoffer har været involveret.»en kraftig stigning i mængden af fentanyl på det europæiske narkotikamarked vil være meget bekymrende, idet stoffet har et stort skadepotentiale«, fremgår det af beretningen. Beskedent, men signifikant fald i antallet af narkotikarelaterede dødsfald I følge dette års beretning er der sket et beskedent fald i antallet af narkotikarelaterede dødsfald i de senere år for EU som helhed. Antallet af narkotikarelaterede dødsfald faldt fra tilfælde i 2000 til tilfælde i 2001, hvilket er et beskedent, men statistisk signifikant, fald på 6%. Frankrig og Spanien indberetter om en faldende tendens siden midten af 1990 erne, og Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Norge indberetter om et mere markant fald efter Denne positive udvikling skyldes sandsynligvis et fald i intravenøs stofbrug i en del lande og forbedret adgang til substitutionsbehandling og narkotikaforebyggelsestjenester (kurser for stofbrugere, således at disse kan yde deres kammerater førstehjælp og undervisningsmateriale om overdosisrisici). Men antallet af dødsfald som følge af overdosis er i følge EONN stadig historisk højt, og det er ikke sikkert, at den nedadgående tendens vil vare ved. Der er tegn på, at antallet af narkotikarelaterede dødsfald snart vil stige i de nye EU-medlemsstater. HIV er faldende i en del lande, men risikoen for en HIV-epidemi er stadig høj Udbredelsen af HIV-epidemien i en del af de nye EU-medlemsstater og deres nabolande er kilde til alvorlig bekymring. Selvom om Estland, Letland, Den Russiske Føderation og Ukraine er de lande, hvor HIVepidemien spreder sig hurtigst på verdensplan tyder visse forhold på, at den allerede har toppet i Estland og Letland. I Vesteuropa synes epidemien blandt intravenøse brugere at have stabiliseret sig eller til og med at være faldende blandt intravenøse stofbrugere, men i flere af de gamle EU-lande er der nu også tegn på øget risikoadfærd enten på lokalt plan eller blandt bestemte undergrupper. I Estland og Letland toppede HIV-udbredelsen blandt testede intravenøse stofbrugere i 2001, hvorefter der kunne konstateres et fald mellem 2001 og 2002 fra 991 tilfælde pr. én million indbyggere til 525 i Estland og fra 281 til 170 i Letland, men den overordnede prævalens er fortsat meget høj. I følge nationale skøn over HIVudbredelsen blandt intravenøse stofbrugere er udbredelsen højst i Estland, Letland og Polen, mens der samtidig er registreret et fald i den senere tid. I følge lokale undersøgelser i disse lande er udbredelsen blandt intravenøse stofbrugere i disse lande nået op på et langt højere niveau (ca. 40% i Estland, 20% i Letland og 30% i Polen), mens udbredelsen lokalt i Riga (Letland) fortsat stiger. I andre nye EU-medlemsstater Den Tjekkiske Republik, Slovenien og Slovakiet er HIV-udbredelsen blandt intravenøse stofbrugere meget lav - under 1%. Udbredelsen af HBV-antistoffer (op til 85%) og HCV-antistoffer (op til 95%) blandt intravenøse stofbrugere er stadig meget høj, hvilket viser, at der er stort behov for behandling og forebyggelse. HCV-prævalensen er lavere (25% 33%) i en række lande, som også rapporterer om lav hiv-prævalens blandt intravenøse stofbrugere (blandt andet Ungarn, Slovenien og Slovakiet). Udbredelsen af tuberkulose blandt intravenøse stofbrugere i EU-lande synes generelt at være lav, undtagen muligvis i de baltiske lande men i nogle af EU s nabolande er der konstateret en meget høj udbredelse, hvilket understreger behovet for øget overvågning. Årsberetning for 2004 Hovedpunkter 4

5 Mange EU-lande har haft en positiv udvikling med hensyn til antallet og den geografiske dækning af nåle- og sprøjteprogrammer (NSP'er). Især i Estland og Letland er der ved at ske en hurtig udbygning af tjenesterne som reaktion på de omfattende hiv-epidemier i de senere år. ANDRE HOVEDPUNKTER I DETTE ÅRS BERETNING o Der har været en konstant vækst inden for alle typer af behandlingstilbud i hele EU siden midten af 1990 erne. Substitutionsbehandling er blevet den mest almindelige specialiserede behandlingsform for opiatbrugere i EU. De seneste tal viser, at hvor der i 1999 var ca personer, der blev behandlet med opiatsubstitutter i de 15 gamle EU-medlemsstater, var dette tal i 2003 steget til over Efterspørgslen overstiger imidlertid generelt udbuddet i en del lande. Substitutionsbehandling er ikke så udbredt i de nye EU-lande (med undtagelse af Malta, hvor den har eksisteret siden 1987 og Slovenien, hvor den blev indført i 1991). o Narkotikaforebyggelsen er blevet forbedret i en række EU-lande takket være bedre kvalitetskonrol- og overvågningssystemer (Den Tjekkiske Republik, Spanien, Irland, Litauen, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige). I Grækenland, Portugal og Sverige er forebyggelseskonceptet og -strukturen blevet klarere og mere moderne, idet f.eks. den skolebaserede forebyggelse er blevet bedre defineret end tidligere. Men i det store og hele står den evidensbaserede forebyggelse i EU endnu svagt, og der er behov for yderligere investeringer i forebyggelsesprogrammer. Dette er især tilfældet for den»selektive forebyggelse«, der er koncentreret om de mest sårbare, og som fortsat ikke er særlig udbredt i mange lande. Der foreligger stadig mere dokumentation for, at der kan opnås konkrete resultater med selektiv forebyggelse, og metoden har på det seneste været genstand for øget interesse i en del lande (f.eks. Ungarn, Finland og Sverige). o Fixerrum, hvor problematiske stofbrugere kan indtage deres stoffer under hygiejniske forhold og overvåget af kvalificeret personale, eksisterer i 39 byer i tre EU-lande (Spanien, Tyskland og Nederlandene) samt i Schweiz. Der er noget der tyder på, at fixerrum kan være gode med henblik på at opnå kontakt med en gruppe tungt belastede stofbrugere og bidrage til at give dem adgang til hårdt tiltrængt primær sundhedspleje, andre sociale tjenester og behandlingsapparatet samt reducere sundhedsrisici som for eksempel overdoser. Fixerrum er dog fortsat et kontroversielt emne, og der stilles spørgsmålstegn ved deres berettigelse i forhold til opfyldelsen af forpligtelserne i de internationale FN-konventioner om narkotikakontrol. o Udbredelsen af stofbrug i fængsler varierer meget i EU. Undersøgelser har vist, at mellem 8% og 60% af alle indsatte siger, at de har brugt stoffer under afsoning, mens 10% 36% angiver, at de har brugt stoffer for nylig. Tilsvarende variationer findes også når det gælder intravenøs brug af stoffer i fængsler. I nogle fængsler er det kun 0,2% af de indsatte, som melder om intravenøs brug, i andre helt op til 34%. Substitutionsbehandling anvendes nu i stigende grad og findes i alle fængsler i Belgien, Danmark, Spanien, Østrig og Slovenien. o I Den Tjekkiske Republik, Estland, Litauen, Ungarn, Poland og Slovenien meldes der om, at narkotikaovertrædelserne mere end fordobledes mellem 1997 og I 2002 faldt tallene for narkotikaovertrædelser imidlertid i Estland, Irland, Italien, Letland, Portugal, Finland og Slovenien. (Disse fald skal fortolkes med forsigtighed, da de muligvis bare er forbigående). I de fleste EUmedlemsstater er cannabis det stof, der oftest nævnes i forbindelse med meldinger om narkotikaovertrædelser, mens heroin er det stof, der nævnes hyppigst i forbindelse med meldinger om narkotikaovertrædelser i Litauen og Luxembourg. Årsberetning for 2004 Hovedpunkter 5

6 Noter: ( 1 ) EONN s årsberetning for 2004 er blandt andet baseret på nationale rapporter for 2003 fra de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket. Statistiske oplysninger i rapporterne henviser derfor til rapporteringsåret Yderligere kvalitative oplysninger og baggrundsinformation henviser til data, som var tilgængelige for kontaktpunkterne ved udløbet af rapporteringsfristen i anden halvdel af Pressemeddelelser på 20 sprog samt årsberetningen, Statistical bulletin, landeresuméerne og Reitox-nettets nationale rapporter kan ses på For at reducere overbelastningen af hovedwebstedet tilbyder EONN også et parallelt websted ( som giver adgang til beretningen og pressemeddelelser. Årsberetning for 2004 Hovedpunkter 6

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande Sammendrag ESPAD-rapport 2 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande DA Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge ISSN 1609-6096 2002 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge DA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere