Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen"

Transkript

1 Beo4 Vejledning

2

3 I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til netop dit Bang & Olufsen system. I vejledningen til de Bang & Olufsen produkter, der er beregnet til betjening med Beo4 fjernbetjeningen, vil du finde udførlige instruktioner om, hvordan du bruger Beo4. Hvis du har et Bang & Olufsen produkt, der er beregnet til betjening med en Bang & Olufsen fjernbetjening af nyere dato, vil du opdage, at du med knapperne på Beo4 og knapperne i displayet på Beo4 også kan betjene de grundlæggende, daglige funktioner i dette produkt. Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 knapper 6 Daglig og mere kompliceret betjening med Beo4 knapper Ekstra funktioner i Beo4 8 Sådan hentes ekstra knapper frem i displayet på Beo4 via knappen Tilpasning af Beo4 10 Indstille og udvide Beo4 11 Tilføje en ekstra knap 12 Ændre rækkefølgen af ekstra Beo4 knapper 13 Fjerne en ekstra knap 14 Konfigurere Beo4 til brug med et musikeller videosystem 16 Indstille Beo4 til brug i en produktzone Vedligeholdelse af Beo4 17 Rengøring af Beo4 17 Udskiftning af batterier Beo4 leksikon over ekstra knapper 18 Beskrivelse af ekstra knapper på Beo4

4 4 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 er en håndholdt fjernbetjening. Den gør det let for dig at fjernbetjene dit Bang & Olufsen musik- og/eller videosystem. Daglige funktioner udføres ved at trykke på en enkelt knap på Beo4 eller ved at trykke på nogle få knapper i en logisk og ligetil rækkefølge. Displayet på Beo4 holder dig underrettet om, hvilken kilde du betjener fjernsyn (TV), radio (RADIO), dvd-afspiller (DVD) eller måske lysstyrken Men Beo4 fjernbetjeningen indeholder flere funktioner end dem, der er knyttet til de enkelte knapper: Du kan tænde for ekstra kilder og udføre ekstra funktioner via displayet. Ved at trykke på knappen kan du hente knapper, der henviser til disse funktioner, frem i displayet på Beo4. Hvad enten du bruger knapperne på Beo4 til daglig betjening, eller du henter ekstra knapper for funktioner eller kilder frem i displayet, vil du opdage, at fjernbetjening med Beo4 er let Beo4 fjernbetjeningen alle de knapper, du skal bruge til den daglige betjening, er placeret i og omkring den stjerneformede knap. TEXT 0 MENU GO STOP

5 F O R B E O 4 5 Displayet på Beo4 fortæller dig, hvilken kilde du betjener. Det bruges også til at hente ekstra knapper for andre funktioner eller kilder frem Kildeknapper og knapper til optagelse TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECOR D A MEM Taltaster og knapper, der giver adgang til tekst-tv og skærmmenuer TEXT 0 MENU Kontrolknapper i og omkring den stjerneformede knap GO Lydstyrke, stop og stand-by knapper samt knapper til at hente knapper frem i Beo4 displayet STOP EXIT Beo4 fjernbetjeningen

6 6 B E O 4 K N A P P E R Daglig og mere kompliceret betjening med Beo4 knapper Knapperne på Beo4 fjernbetjeningen er grupperet for at gøre betjeningen bekvem V MEM RECOR D A MEM TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECOR D A MEM TEXT 0 MENU Kildeknapperne TV, DTV (SAT*), V MEM (V TAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*) og LIGHT bruges til at tænde for dine Bang & Olufsen musik- og videoprodukter såvel som integrerede musik/videosystemer og Bang & Olufsen lysstyring. Visse eksternt tilsluttede produkter skal muligvis tændes via knappen og efterfølgende relevante knapper eller stikord, som vises i Beo4 displayet. Knappen RECORD er placeret tæt ved kildeknapperne for at gøre det let at optage på video- eller kassettebåndoptageren. Taltasterne (0 til 9) bruges, når du skal indtaste tal, f.eks. til at vælge et bestemt tv- eller radioprogramnummer, til at vælge sider på tekst-tv eller til at vælge bestemte musiknumre eller optagelser på en CD, en DVD eller et kassette- eller videobånd. Knapperne TEXT og MENU giver henholdsvis adgang til tekst-tv på dit Bang & Olufsen fjernsyn og til at kalde skærmmenuerne frem for dine Bang & Olufsen videoprodukter. BEMÆRK! Knapper mærket med * gælder kun tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen.

7 7 TEXT 0 MENU EXIT GO STOP EXIT Betjeningsknapper omkring den stjerneformede knap og giver dig mulighed for at springe fra et program- eller musiknummer til et andet. I nogle musiksystemer fungerer de som henholdsvis tænd- og slukknapper for funktionerne afspilning i tilfældig rækkefølge, gentag eller rediger. ss og tt giver dig mulighed for at spole gennem eller skifte mellem optagelser eller diske. Knapperne har forskellige funktioner afhængigt af dit Bang & Olufsen musikeller videosystem. Se den vejledning, der følger med dit system, for at få yderligere oplysninger. Knappen GO bruges til at godkende forskellige typer betjeninger og til at genoptage afspilning af den kilde, der vises i Beo4 displayet. Farvede knapper bruges til at udføre specielle funktioner. Vejledningen til dit Bang & Olufsen produkt forklarer, hvornår og hvordan knapperne skal benyttes. Lydstyrke-, stop-, exit- og stand-by-knap og knappen til at kalde ekstra knapper frem i Beo4 displayet Lydstyrkeknappen og i midten af gruppen skruer op og ned for lydstyrken i højttalerne. Hvis du trykker lige midt på lydstyrkeknappen, slukker du for lyden fra højttalerne. Trykker du igen, kommer lyden tilbage. Knappen STOP bruges til forskellige stopfunktioner, f.eks. til at stoppe afspilningen af en kilde. Knappen EXIT afslutter betjeningen via Beo4 displayet og fjerner skærmmenuerne. Knappen hvis du trykker på den flere gange, får du vist ekstra knapper for funktioner eller kilder i Beo4 displayet. Stand-by knappen den røde stand-by knap slukker for dit Bang & Olufsen system.

8 8 E K S T R A F U N K T I O N E R I B E O 4 Sådan hentes ekstra knapper frem i displayet på Beo4 Knapperne på Beo4 fjernbetjeningen giver adgang til direkte fjernbetjening af en lang række funktioner i dit Bang & Olufsen system. Displayet på Beo4 giver dig imidlertid mulighed for at betjene endnu flere funktioner eller kilder. Hver gang du trykker på knappen på Beo4, vises en ny knap i displayet, som repræsenterer en ekstra funktion eller kilde, som du kan betjene via Beo4 Når der vises en kilde i Beo4 displayet (TV, RADIO, CD, ), kan du kalde ekstra knapper frem i displayet til hjælp til betjening af den pågældende kilde, f.eks. STAND til at dreje tv et, FORMAT til at ændre størrelsen og formen af billedet på skærmen osv. Via displayet kan du også tænde for de ekstra produkter, du har tilsluttet dit Bang & Olufsen musik- eller videosystem, f.eks. DVD2 (V.TAPE2*) for en ekstra dvdafspiller eller videobåndoptager. De ekstra knapper for funktioner og kilder kan også redigeres. Hvis det bliver nødvendigt, kan du tilføje nye knapper fra Beo4 opstillingslisten, arrangere den måde, de valgte knapper vises på i Beo4 displayet eller endog fjerne dem fra listen over ekstra knapper, som du har direkte adgang til. Beo4 displayet fungerer som et statusdisplay og viser, hvilken kilde du aktuelt betjener. Men hver gang du trykker på knappen, vil displayet vise en ny knap, der repræsenterer en ny funktion eller kilde. Se Tilpasning af Beo4 for at få yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer Beo4 listen med ekstra knapper. BEMÆRK! Knapper mærket med * gælder kun tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen.

9 9 Sådan hentes ekstra knapper for funktioner og kilder Du kan enten holde knappen nede, så knapperne automatisk bliver vist i displayet i rækkefølge, eller du kan trykke på flere gange, så knapperne bringes frem en ad gangen for hvert tryk. Når du har fundet knappen for den ekstra funktion, du har brug for, skal du enten trykke på knappen GO for at aktivere funktionen, eller du skal begynde at betjene funktionen direkte ved hjælp af knapperne på Beo4. Når du har afsluttet betjeningen af den ekstra funktion, skal du trykke på EXIT eller en kildeknap, f.eks. TV, for at fjerne knappen fra Beo4 displayet og for igen at betjene den oprindelige kilde, f.eks. fjernsynet. Bemærk: En knap i Beo4 displayet giver kun adgang til at betjene en funktion, såfremt den pågældende funktion er indbygget i netop dit Bang & Olufsen produkt. Brug af Beo4 knappen sammen med displayet Tryk på flere gange eller hold den nede, indtil den ønskede knap vises i displayet Knappen blinker i displayet Når du har fundet den rette knap Tryk på GO for at få adgang til funktionen, eller for at tænde for den ekstra kilde Eller Tryk på de relevante knapper for at aktivere funktionen, f.eks. ss tt eller Tryk på EXIT for at vende tilbage til den oprindelige kilde Tryk på en kildeknap, f.eks. TV, for at vende tilbage til betjening af fjernsynet GO EXIT eller TV Bemærk venligst Ikke alle Bang & Olufsen produkter (f.eks. ikke alle tv-apparater) indeholder de samme funktioner. Du kan dog konfigurere Beo4, så den kan bruges med netop dit/dine Bang & Olufsen system(er). Se side 14 for at få oplysninger om, hvordan du konfigurerer Beo4 til brug med et musik- eller videosystem.

10 10 T I L P A S N I N G A F B E O 4 Indstille og udvide Beo4 Beo4 fjernbetjeningen er designet til at passe bedst muligt til dit Bang & Olufsen system. Som oftest er de relevante knapper allerede til rådighed i Beo4 displayet, men du kan dog alligevel tilpasse din Beo4, så den passer til netop dine krav eller produkter. Du kan konfigurere Beo4 til brug med et bestemt Bang & Olufsen musik- eller videosystem, også selvom din Beo4 oprindeligt blev konfigureret til brug med et andet system. Du kan indstille Beo4, således at kun de knapper, der er relevante for din betjening, bliver tilgængelige. Du kan fjerne en knap eller tilføje en knap, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også ændre den rækkefølge, som de ekstra knapper vises i, når du trykker på. Hvis du vil omkonfigurere Beo4, eller tilføje, flytte eller fjerne ekstra knapper, skal du aktivere indstillingsfunktionen i Beo4 og finde knappen ADD? (for at tilføje en knap), MOVE? (for at ændre rækkefølgen af knapperne), REMOVE? (for at fjerne en knap), eller CONFIG? (for at konfigurere Beo4). Beo4 indstillingsfunktionen består af en række forskellige funktioner. Knapperne eller funktionerne handler om, hvordan du tilpasser Beo4. Du kan tilføje, flytte eller fjerne enkelte ekstra knapper, der benyttes til at udføre funktioner i det daglige, eller du kan konfigurere Beo4 til brug med et musik- eller videosystem. De øvrige indstillingsfunktioner handler om de produkter, din Beo4 betjener.* Hvis du vil finde ud af, hvad de forskellige ekstra Beo4 knapper eller indstillingsfunktioner medfører, skal du slå op i Beo4 leksikonet bag i denne vejledning for at få flere oplysninger.

11 11 Tilføje ekstra knapper til Beo4 Sådan tilføjes ekstra knapper Tryk på stand-by-knappen, og hold den nede... Tryk på for at få adgang til den specielle Beo4 indstillingsfunktion GO 3 Slip nu begge knapper ADD? vises i displayet Tryk på GO for at hente listen over knapper, som du skal vælge fra Den første knap blinker i displayet Tryk på, indtil den knap, du vil tilføje, vises GO Du kan føje ekstra knapper til Beo4, som kan bruges til at udføre funktioner i det daglige. Hvis du tilføjer en knap, kan du vælge at placere den nye knap et tilfældigt sted, på dets forudindstillede plads eller øverst*. Når den rette knap vises, skal du tilføje knappen og vælge, hvor den skal placeres. Næste gang du trykker på på Beo4, vil den nye knap blive vist i displayet. *Bemærk: Den knap, du tilføjer, vil kun blive placeret øverst i listen, hvis du allerede har tilføjet en anden knap og placeret den et bestemt sted, eller hvis du har brugt flyttefaciliteten i Beo4 opstillingsfunktionen. Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt, for at bladre frem eller tilbage i listen over alle ekstra knapper Tryk på GO for at tilføje knappen og placere den på dens forudindstillede placering eller som den første knap i listen over ekstra knapper Tryk på en taltast, f.eks. 3, for at indsætte den tilføjede knap på et bestemt sted i listen over ekstra knapper GO Når ADDED vises i displayet, er knappen blevet tilføjet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen Eller 3

12 12 > Tilpasning af Beo4 Ændre rækkefølgen af ekstra Beo4 knapper Sådan flyttes ekstra knapper Tryk på stand-by-knappen, og hold den nede Tryk på for at få adgang til Beo4 indstillingsfunktionen Slip nu begge knapper GO 3 GO ADD? vises i displayet Tryk på, indtil MOVE? vises Tryk på GO for at hente Beo4 listen over ekstra knapper Den første knap vises i displayet Tryk på, indtil den knap, der skal flyttes, vises GO eller 3 Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt for at bladre frem eller tilbage i listen over ekstra knapper Tryk på GO for at flytte og placere den som den første knap i listen over ekstra knapper Tryk på en taltast, f.eks. 3, for at indsætte den knap, du flytter, på et bestemt sted i listen over ekstra knapper Når MOVED vises i displayet, er knappen blevet flyttet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen Du kan ændre rækkefølgen af knapper i listen over ekstra knapper, som du selv har tilføjet og dem, som allerede var der, da du trykkede på. Hvis du tilføjer en knap, kan du vælge, hvor den nye knap skal placeres øverst, så den altid vises som den første ekstra knap, eller et sted mellem de andre knapper. Bemærk: Hvis du skal flytte mere end en knap på Beo4 listen over ekstra knapper, f.eks. FORMAT og STAND, skal du sørge for, at du flytter FORMAT først og bagefter STAND, hvis du vil have STAND vist som din første ekstra knap, når du trykker på.

13 13 Fjerne en ekstra Beo4 knap Du kan fjerne enhver af de ekstra knapper, der er tilgængelige, når du trykker på. Næste gang du betjener dit Bang & Olufsen produkt, vil den knap, du har fjernet, ikke længere blive vist i displayet. Hvis du fjerner en ekstra knap er det dog ikke ensbetydende med, at den er helt slettet fra Beo4. Du kan altid tilføje knappen igen via ADD? i Beo4 indstillingsfunktionen. Bemærk: Nogle ekstra knapper kan ikke fjernes. De knapper, der vises, når du tilføjer V.SETUP eller A.SETUP, f.eks. BASS og TREBLE, kan ikke fjernes, fordi de hører til denne hoved-knap. Hvis du vil fjerne dem, skal du fjerne V.SETUP eller A.SETUP. Sådan fjernes ekstra knapper Tryk på stand-by-knappen, og hold den nede Tryk på for at få adgang til den specielle Beo4 indstillingsfunktion Slip nu begge knapper ADD? vises på i displayet Tryk på, indtil REMOVE? vises Den første knap på Beo4 listen over alle tilgængelige ekstra knapper vises i displayet Tryk på, indtil den knap, der skal fjernes, vises Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt, for at bladre frem eller tilbage i listen over ekstra knapper Tryk på GO for at fjerne den knap, du har valgt GO Når REMOVED vises i displayet, er knappen blevet fjernet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen

14 14 > Tilpasning af Beo4 Konfigurere Beo4 til brug med et andet musik- eller videosystem Sådan rekonfigureres Beo4 Tryk på stand-by knappen, og hold den nede Tryk på for at få adgang til den specielle Beo4 indstillingsfunktion Selvom Beo4 er konfigureret, så den passer til det produkt, den leveres sammen med, kan du stadig konfigurere Beo4 til brug med et andet musik- eller videosystem fra Bang & Olufsen. GO GO Slip nu begge knapper ADD? vises i displayet Tryk på, indtil CONFIG? vises i displayet Tryk på GO for at kunne vælge konfigurationstype video eller audio Tryk på, indtil VIDEO? eller AUDIO? vises i displayet Tryk på GO for at få adgang til video- eller audiokonfigurationerne Tryk på, indtil den ønskede konfiguration vises i displayet Du kan også trykke på en af betjeningsknapperne eller ss tt for at bladre frem eller tilbage i listen over tilgængelige konfigurationer VIDEO1: BeoVision Avant BeoVision 5 BeoVision 4 BeoSystem 1 BeoVision 3 32" skærm BeoCenter AV5 BeoCenter AV 9000 Tidligere BeoVision MX modeller VIDEO2: BeoVision 1 BeoVision 1 Link BeoVision 3 28" skærm BeoVision 6 BeoCenter 1 BeoVision MX4200/8000 VIDEO3: Videoprodukter til det amerikanske og taiwanesiske marked, f.eks. BeoSystem 1 AUDIO1: Musiksystemer, bortset fra BeoSound 9000 AUDIO2: BeoSound 9000 GO Tryk på GO for at gemme den konfiguration, der vises i displayet Når STORED vises i displayet, er konfigurationen ændret, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen

15 15 Når du vælger VIDEO? eller AUDIO?, kan der blive vist andre muligheder end dem, der fremgår af listen ovenfor. Disse muligheder fremgår af nedenstående liste. Se leksikonet side 18 for at få yderligere oplysninger. Audio: Video: BASIC Alle musiksystemer, bortset fra BeoSound 9000 BS9000 BeoSound 9000 AVANT BeoVision Avant AVANTUS BeoVision Avant US AV5 BeoCenter AV5 BC1 BeoCenter 1 BV1 BeoVision 1 MX BeoVision MX NONE Til musikopsætninger. Omfatter ikke videofunktioner

16 16 > Tilpasning af Beo4 Indstille Beo4 til brug i en produktzone Sådan sætter du Beo4 op til brug i en produktzone... Tryk på standby-knappen, og hold den nede Tryk på for at få adgang til Beo4 opsætningsfunktionen Slip nu begge knapper... Option 4 TV ZON E 2 GO Tryk på, til OPTION? vises Tryk på GO IR zone 2 2 Tryk på, til IR.ZONE vises Tryk på 2 TV TV Standardzoneindstillingen er 1. Når den indstilles til 2, vises ZONE2 kort i Beo4 displayet, når du vælger en kilde, f.eks. fjernsyn. Hvis du har to Bang & Olufsen fjernsyn i det samme rum* med en Beo4 fjernbetjening til hvert, kan du og din familie betjene begge fjernsyn med Beo4 fjernbetjeningerne på samme tid uden risiko for, at signalerne krydses. Du skal blot tildele en af Beo4 fjernbetjeningerne til et af apparaterne vha. den procedure, der er beskrevet på denne side. Dette skaber faktisk to separate produktzoner, hvor hvert produkt kun kan betjenes med en af fjernbetjeningerne. *BEMÆRK! Et af disse fjernsyn skal være indstillet til Option 4. Dette er beskrevet i vejledningen, der følger med fjernsynet.

17 V E D L I G E H O L D E L S E A F B E O 4 17 Rengøring af Beo4 Fjernbetjeningen Beo4 kan tørres af med en blød, fnugfri klud, der er dyppet i vand og vredet hårdt op. Udskiftning af batterier Når knappen BATTERY vises i Beo4 displayet, er det tid at udskifte batterierne i fjernbetjeningen. 2 1 Beo4 bruger tre batterier (placeret under dækslet på bagsiden). Vi anbefaler, at du kun anvender 1,5 volt (størrelse AAA) Alkaline batterier. Anbring batterierne som vist på illustrationen på denne side. Når du har udskiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser TV. Dette er tegn på, at Beo4 fjernbetjeningen nu igen er klar til brug. 3 Bemærk: Vi anbefaler, at du holder batterierne på plads med en finger, indtil dækslet er sat på plads. 2 1 De tre batterier i Beo4 er placeret under dækslet på bagsiden.

18 18 B E O 4 L E K S I K O N BEMÆRK! Knapper mærket med * gælder kun tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen. A A.AUX (ekstra musikkilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen musiksystem. ADD? En funktion, der vises i Beo4 indstillingsfunktionen. Med funktionen kan du føje ekstra knapper for funktioner eller kilder til Beo4 displayet. Vælg Beo4 indstillings-funktionen, og hent ADD?, tryk på GO, hvorefter du kan bladre gennem de knapper, du kan tilføje tryk på GO for at tilføje den knap, der vises i displayet, som ekstra knap i listen over alle ekstra knapper, der hentes, når du trykker på eller tryk f.eks. på 3 for at placere den som nummer 3 på denne liste. A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videobåndoptager 2) Til valg af AV og DVD2 (V.TAPE2*). A.MEM (A.TAPE*) (båndoptager) Vises i displayet, når du trykker på Beo4 knappen A MEM (A TAPE*). Al betjening på Beo4 udføres på din Bang & Olufsen båndoptager. A.MEM2 (A.TAPE2*) (båndoptager 2) Bruges til at tænde for en ekstra båndoptager, der er forbundet med dit Bang & Olufsen musiksystem. A-N.MUS (AV Net music) Til valg af AV og N.MUSIC. A.OPT (opstilling af musiksystemer) Til programmering af en systemopstilling for musiksystemer. For yderligere oplysninger se OPTION? A.SETUP (valgmulighed til musikopstilling) Giver adgang til en liste over ekstra knapper, der er påkrævede til lydjustering af visse Bang & Olufsen musiksystemer. A.SETUP skal tilføjes for at få vist følgende knapper til lydjustering: BASS Giver adgang til justering af basniveauet i et musiksystem. TREBLE Giver adgang til justering af diskantniveauet i et musiksystem. LOUDNSS (loudness) Giver adgang til aktivering og deaktivering af loudness. For yderligere oplysninger se LOUDNSS. S.STORE (lydindstilling) Giver adgang til at gemme lydindstillinger. For yderligere oplysninger se S.STORE. A.TAPE* (kassettebåndoptager) Vises i displayet, når du trykker på knappen A TAPE* på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen kassettebåndoptager. A.TAPE2* (kassettebåndoptager nr. 2) Bruges til at tænde for kassettebåndoptager nr. 2, hvis en sådan er tilsluttet dit Bang & Olufsen musiksystem. AUDIO? Bruges til at vælge en musikproduktopstilling til Beo4. Produktopstillingerne AUDIO1 og AUDIO2 er tilgængelige. AUDIO1 Bruges til at vælge en musikproduktopstilling for Beo4. AUDIO1 understøtter alle Bang & Olufsens musiksystemer, bortset fra BeoSound AUDIO2 Bruges til at vælge en musikproduktopstilling for Beo4. AUDIO2 understøtter BeoSound AV Angiver, at musik/videofunktionen er aktiveret, f.eks. i forbindelse med overførsel af tv-lyd til de højttalere, der er tilsluttet et musiksystem eller omvendt. Dette gælder kun, hvis dit video- og musiksystem er forbundet med hinanden. AVANT Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoVision Avant. AVANTUS Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for US-versionen af BeoVision Avant. A-V.AUX (A-V.AUX) Til valg af AV og V.AUX. AV-N.RA (AV Net radio) Til valg af AV og N.RADIO. AV-PC (AV PC) Til valg af AV og PC. A-V.TP2* (AV-videobåndoptager 2) Til valg af AV og V.TAPE2*. AV5 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoCenter AV5. AV9000 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoSystem AV B BASIC Angiver Beo4 musikproduktopstillingen til

19 O V E R E K S T R A K N A P P E R 19 alle Bang & Olufsen musiksystemer bortset fra BeoSound BASS Justerer basniveauet i visse Bang & Olufsen systemer. Hvis du vil have adgang til BASS, skal du enten tilføje A.SETUP eller V.SETUP. Hvis du vil gemme lydindstillinger, skal du se under S.STORE (lydindstilling) for at få yderligere oplysninger. BATTERY Angiver, at batterierne i Beo4 fjernbetjeningen skal skiftes. BC1 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoCenter 1. BV1 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoVision 1. BS9000 Angiver den Beo4 musikproduktopstilling, der gælder for BeoSound C CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder) Bruges til at vælge videokameraindgang på et Bang & Olufsen videosystem. CD (CD-afspiller) Vises i displayet, når du trykker på knappen CD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen CD-afspiller. CD2* (CD-afspiller nr. 2) Bruges til at tænde for CD-afspiller nr. 2 i nogle Bang & Olufsen musiksystemer. CDV (CD-videoafspiller) Bruges til at tænde for en CD-videoafspiller, som er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. CINEMA (hjemmebiograf) Til fremtidig brug. CLEAR Bruges til at slette programnumre på nyere Bang & Olufsen fjernsyn. Hvis du vil have adgang til CLEAR, skal V.SETUP først tilføjes. CLOCK Bruges til at få vist klokkeslættet på nogle Bang & Olufsen produkter. For yderligere oplysninger se den relevante brugervejledning. CONFIG? Gør det muligt at programmere en dedikeret produktopstilling for Beo4. Du kan vælge produktopstillinger til video- og musikprodukter. COUNTER (tællerposition) Gør det muligt at finde en bestemt tællerposition på et videobånd. Tryk på flere gange for at hente COUNTER frem, og indtast så den ønskede tællerposition ved hjælp af taltasterne. D DOORCAM* (overvågningskamera) Bruges i forbindelse med specielle Bang & Olufsen løsninger. DTV (SAT*) (digitalt fjernsyn) Vises i displayet, når du trykker på Beo4 knappen DTV (SAT*). Al betjening på Beo4 udføres på dit Bang & Olufsen digitale fjernsyn. DVD (DVD-disk) Vises i displayet, når du trykker på knappen DVD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din DVD-afspiller. DVD2 (V.TAPE2*) (en ekstra DVD-afspiller eller videobåndoptager) Bruges til at tænde for en ekstra videobåndoptager, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på GO for at udføre handlingen. E EDIT Bruges til afspilning af en forprogrammeret afspilningssekvens af musiknumre fra en CD på BeoSound F FORMAT (billedformat) Til optimering af billedformatet i et Bang & Olufsen widescreen videosystem. For yderligere oplysninger se den relevante brugervejledning. I INDEX (indeksside på tekst-tv) Henter indekssiden til tekst-tv (s.100). Tilføj INDEX til Beo4 listen over funktioner. Få adgang til tekst-tv ved at trykke på TEXT, og tryk på flere gange for at hente INDEX frem. Tryk på GO for at udføre handlingen. IR.ZONE (Beo4 kontrolzone) Giver dig mulighed for at opsætte en Beo4 fjernbetjening til brug med et bestemt produkt i en zone i hjemmet, f.eks. en linkhøjttaler i køkkenet. Det betyder, at du får adgang til dine kilder via produktet i den valgte zone uden først at skulle vælge LINK. Tryk på for at få vist IR.ZONE, og tryk på 2.

20 20 > Beo4 leksikon over ekstra knapper L LAMP (lampested) Bruges til at tænde en bestemt lampe i din lysopstilling kræver installation af en Bang & Olufsen lysstyringsenhed. Tryk på flere gange for at hente LAMP frem, tilføj knappen, hvis den ikke allerede er tilgængelig, og indtast så det ønskede nummer på en lampe (1 9). LARGE (forstørrelse af en tekst-tv-side) Bruges på nogle Bang & Olufsen fjernsyn til at forstørre den tekst-tv-side, du er ved at læse. Vælg teksttv, og tryk flere gange på for at hente LARGE frem, og tryk på GO for at forstørre en del af siden. Tryk på GO for at forstørre den anden halvdel af siden, og tryk på GO for at vende tilbage til normal sidestørrelse i tekst-tv. L-DVD2 (link ekstra DVD-afspiller eller videobåndoptager) Til valg af LINK og DVD2. LIGHT (lyskontrol) Vises i displayet, når du trykker på knappen LIGHT på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din(e) Bang & Olufsen lyskontrol(ler). LINK Skal bruges, hvor der normalt er angivet brug af knappen LINK. LINK skal føjes til din Beo4 for at opnå følgende: 1. Hvis en dekoder skal kunne nås fra et videolinkrum, kan du f.eks. hente LINK frem i Beo4 displayet, og trykke på TV for at udføre handlingen. 2. Hvis den samme kilde er tilgængelig i både link- og hovedrum, f.eks. hvis der skal være adgang i linkrummet til en videobåndoptager (VTR) i hovedrummet i stedet for den VTR, der findes i linkrummet, skal du hente LINK frem i Beo4 displayet, og trykke på V MEM (V TAPE*) for at udføre handlingen. 3. Hvis et linkrumsprodukt, f.eks. BeoLab 3500, er placeret i det samme rum som et hovedrumsprodukt, f.eks. Avant og Ouverture. (Valgmulighed 4) 4. Til kompatibilitetsopstillinger, hvor f.eks. et ekstra sæt højttalere er placeret i et linkrum sammen med et tv, eller hvor f.eks. et X-tra TV kit er placeret i et linkrum sammen med et gammelt Bang & Olufsen tv, f.eks. et LX 2802 tv. Hvis du skal aktivere en linkopstilling, skal du hente LINK frem på Beo4, og trykke på den relevante kildeknap TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*). LINK-AV (LINK musik/videofunktioner) Bruges til at få stereolyd fra dit Bang & Olufsen hovedvideosystem i et linkrum med endnu en videokilde, sædvanligvis tv. Funktionen er nyttig, hvis der er sluttet en tv-dekoder til hovedvideosystemet. Føj den til Beo4 listen over knapper, tryk på for at hente LINK-AV, og tryk på TV for at udføre handlingen. L.OPT (LINK option) Til programmering af en systemopstilling for linkrumsprodukter. Brug L.OPT til at programmere en linkopstilling. For yderligere oplysninger se OPTION?. LOUDNSS (Loudness) Bruges til at aktivere/deaktivere loudness-funktionen i nogle Bang & Olufsen systemer. LOUDNSS er kun tilgængelig, hvis A.SETUP eller V.SETUP er blevet tilføjet. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres begrænsede følsomhed over for bas- og diskantniveauer, når du lytter til musik med lav lydstyrke. Tryk på for at hente LOUDNSS, og tryk så på GO flere gange for at aktivere eller deaktivere loudness. Hvis du vil gemme dine indstillinger, skal du se under S.STORE (Sound Store) for at få yderligere oplysninger. L-PC (Link PC) Bruges til at vælge LINK og PC. L-PHONO* (LINK pladespiller) Bruges til at vælge LINK og PHONO. L-V.AUX (Link V.AUX) Anvendes i visse situationer til fordeling af set-top boks-signalet til linkrummet. L-V.TP2* (LINK videobåndoptager nr. 2) Bruges til at vælge LINK og V.TAPE2*. M MIX (MIX-funktion på tekst-tv) Bruges på visse Bang & Olufsen fjernsyn til at lægge tekst-tvsiden ind over fjernsynsbilledet. Gå ind i teksttv, tryk på flere gange for at hente MIX, og tryk på GO.

21 21 MOVE? En funktion, der vises i Beo4 opstillingsfunktionen. Gør det muligt at ændre rækkefølgen for de ekstra knapper i Beo4 displayet. Vælg Beo4 opstillingsfunktionen, og hent MOVE?, tryk på GO, hvorefter du kan bladre gennem de knapper, du kan flytte tryk på GO for at flytte den knap, der vises, som den første knap i listen over alle knapper, når du trykker på eller tryk på f.eks. 3 for at placere den som nummer 3 på denne liste. MX Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoVision MX. MX produktopstillingen skal også bruges til ældre versioner af BeoVision MX fjernsyn og andre ældre Bang & Olufsen videosystemer. For at kunne tune og forudindstille sådanne systemer, skal V.SETUP være tilføjet. N NONE Angiver Beo4 videoproduktopstillingen NONE. Bruges, hvis du kun vil programmere en Beo4 med en musikproduktopstilling uden at inkludere nogen videofunktioner. N.MUSIC (Net music) Til afspilning af musiknumre i MP3- og WMA-format, som er gemt på en tilsluttet PC. Tryk på GO for at afspille. Mens N.MUSIC vises og et musiknummer afspilles, kan du trykke på eller for at gå gennem numrene, ss eller tt for at skifte til en anden afspilningsliste, og STOP og GO for at standse afspilningen midlertidigt og genoptage den. N.RADIO (Net radio) Bruges til at få adgang til internetradio via en tilsluttet PC. Tryk på GO for at udføre handlingen. Når N.RADIO vises, og et musiknummer afspilles, kan du trykke på eller for at bladre gennem numrene, på ss eller tt for at skifte til en anden afspilningsliste og på STOP og GO for at hhv. standse og genoptage afspilningen. O OPTION? (funktionsprogrammering) Vises, når du vælger den specielle Beo4 opstillingsfunktion (Tryk på stand-by og, og tryk flere gange på ). Gør det muligt at forudprogrammere en Bang & Olufsen systemopstilling. Tryk på GO, og for at få vist den type forudprogrammering, du ønsker at foretage: V.OPT (videofunktion) A.OPT (musikfunktion) L.OPT (BeoLink produkter) Når den rigtige opstilling vises, skal du indtaste det relevante nummer for opstillingen. P PAGE (vælg en side på tekst-tv) Bruges til at vælge tekst-tv-sider på nogle Bang & Olufsen fjernsyn (hvor der normalt kræves et tryk på GO TO for at få adgang). Indtast det sidenummer, du ønsker, eller tryk på eller. PC Vælg PC, hvis du vil bruge Beo4 til at justere lyden fra en pc, der er sluttet til dit Bang & Olufsen BeoLink system. P-DVD2 (P-V.TP2*) (billede-i-billede videobåndoptager 2) Til visning af DVD2 (V.TAPE2*) i det lille billede. PHONO* (pladespiller) Bruges til at tænde for en Bang & Olufsen pladespiller. Tryk på GO for at udføre handlingen. Mens PHONO vises i displayet, og pladen spiller, kan du trykke på eller for at gå trinvist gennem musikken. Du kan trykke på STOP og GO for at standse afspilningen midlertidigt og genoptage afspilningen. PICTURE Bruges til at udføre de forskellige funktioner, der er relateret til PICTURE knappen på nyere Bang & Olufsen fjernbetjeninger. På ældre videosystemer kan den være beregnet til at udføre funktioner som drejning af motordrejesokkel, billede-i-billede samt billedjustering. For at få adgang til PICTURE, skal V.SETUP være tilføjet. P-IN-P (billede-i-billede) Til betjening af funktionen billede-i-billede på visse Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk f.eks. på knappen TV for at kalde tv-programmet frem i det lille billede. Bemærk: Mens P-IN-P vises i displayet, kan du flytte det lille billede rundt på fjernsynsskærmen ved at trykke på de fire farvede knapper.

22 22 > Beo4 leksikon over ekstra knapper P.MUTE (billede uden lyd) Til fremtidig brug. P-PC (billede-i-billede PC) Bruges til at få vist PC i det lille billede. P.V.AUX (billede-i-billede V.AUX) Til visning af den kilde i det lille billede, som er tilsluttet V.AUX-stikket. P-V.AUX2 (billede-i-billede V.AUX2) Til visning af den kilde, der er registreret som V.AUX2, i det lille billede. P-V.TP2* (billede-i-billede videobåndoptager 2) Til visning af V.TAPE2* i det lille billede. R RADIO Vises i displayet, når du trykker på knappen RADIO på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen radio. RANDOM (afspilning i tilfældig rækkefølge) Bruges til at koble funktionen Random Play til i nyere Bang & Olufsen CD-afspillere. Hent RANDOM frem i displayet, og tryk på GO for at udføre handlingen. RECLOCK (optagelås) Til fremtidig brug. RECORD2 (optagelse på A.MEM/A.TAPE* eller DVD2/V.TAPE*) Bør tilføjes, hvis du tilslutter en videobåndoptager nr. 2 til dit videosystem. Starter en optagelse på en Bang & Olufsen kassette- eller videobåndoptager nr. 2. Tryk på GO to gange for at starte optagelsen. REMOVE? Vises, når du har valgt den specielle Beo4 opstillingsfunktion. Gør det muligt at fjerne ekstra knapper fra Beo4 displayet. Vælg Beo4 opstillingsfunktion, og hent REMOVE? frem i displayet, tryk på GO, og begynd at hente knapper frem. Tryk på GO for at fjerne den knap, der vises. REPEAT (gentaget afspilning) Bruges til at aktivere funktionen Repeat (gentaget afspilning) på nyere Bang & Olufsen CD-afspillere. hent REPEAT frem i displayet, og tryk på GO for at udføre handlingen. RESET Bruges til at nulstille justeringer af billede og lyd til deres oprindelige indstillings-niveau. Tryk på GO for at udføre handlingen. RETURN (retur til starten af en optagelse) Bruges til at aktivere funktionen Return på visse Bang & Olufsen båndoptagere. Tryk på GO for at vende tilbage til, hvor optagelsen startede. REVEAL (afdække en skjult tekst på tekst-tv) Bruges til at afdække skjulte tekst-tv informationer på Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk på GO for at udføre handlingen. S SAT* (satellit-tv) Vises i displayet, når du trykker på knappen SAT* på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på dine Bang & Olufsen satellit-tv-program-numre. SELECT Bruges til at programmere en sekvens af CD er til afspilning på BeoSound SETUP Til opstilling af lyskontrollen LC 2. SHIFT Til betjening af visse funktioner, der er relateret til betjeningen af set-top boksen i et linkrum. Visse andre funktioner kan også kræve, at SHIFT vises først. SP.DEMO (højttaler demo) Bruges til at foretage en højttalerdemonstration på det pågældende system. Tryk på GO for at udføre handlingen. SOUND (mono/stereo musik/tale) Bruges til at skifte mellem forskellige lydtyper (mono/stereo/tale), der aktuelt findes i et radio-, tv-, eller satellitprogram eller til at skifte mellem lydsporene på et videobånd. Tryk på GO flere gange for at udføre handlingen. SPEAKER (højttaler) Bruges til at vælge det antal højttalere, du ønsker i en Bang & Olufsen surround sound opstilling. Tryk på 1 5 for at udføre handlingen. Mens SPEAKER vises i displayet, justerer et tryk på,, ss eller tt højttalerbalancen. SRC.OPT (kildemulighed) Til fremtidig brug. S.STORE (lydindstilling) Bruges til at gemme opstillingerne for lydindstillinger. S.STORE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP eller A.SETUP er blevet tilføjet. STAND Bruges til at dreje visse Bang & Olufsen videosystemer på motordrejesoklen. Tryk på ss eller tt for at udføre handlingen, eller indtast en forudindstillet position. STORE Bruges til at gemme tv-programmer/ billedjusteringer (se V.SETUP) og foretrukne tekst-tv-sider (hukommelsessider). Bruges også

23 23 til at gemme Bang & Olufsen lysopstillinger (se LIGHT). For at gøre det skal du trykke på GO, indtaste det relevante nummer, og trykke på GO igen. SUBCODE (kode for underside på tekst-tv) Til betjening af funktionen, der giver adgang til en ekstra side på tekst-tv på visse Bang & Olufsen fjernsyn. T TEXT (tekst-tv) Vises i displayet, når du trykker på knappen TEXT på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager på Beo4, bliver rettet mod tekst-tv funktionen (hvis der er en) på det tvprogram, du ser. TRACK Bruges til at vælge bestemte musik-numre på en CD på BeoSound TRACKNG (sporing) Til at regulere sporingen på det videobånd, du ser på. TREBLE Justerer diskantniveauet på visse Bang & Olufsen systemer. TREBLE er kun tilgængelig, hvis A.SETUP eller V.SETUP er blevet tilføjet. Tryk på eller for at lave de nødvendige justeringer. Se under S.STORE (lydindstilling), hvis du ønsker at gemme dine indstillinger. TUNE (indstilling af en station) Bruges til at vælge stationer på visse Bang & Olufsen fjernsyn. TUNE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP er blevet tilføjet. TURN Bruges til at vende båndet på visse Bang & Olufsen kassettebåndoptagere dvs. til at afspille den anden side. På visse Bang & Olufsen videobåndoptagere bruges TURN også til, i tilstanden optagelsespause, at vælge videobåndoptager som kilde. Tryk på GO for at udføre handlingen. TV Vises i displayet, når du trykker på knappen TV på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på dit Bang & Olufsen fjernsyn. U UPDATE (opdatering af tekst-tv-side) Bruges til at betjene opdateringsfunktionen på tekst-tv på Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk på GO for at udføre handlingen. Gentag betjeningen for at få vist tekst-tv-siden, når den er blevet opdateret. V V.AUX (ekstern videokilde) Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på GO for at udføre handlingen. V.AUX2 (ekstern videokilde 2) Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem og registreret som V.AUX2. VIDEO? Bruges til at vælge en dedikeret videoproduktopstilling for Beo4. Produktopstillingerne VIDEO1, VIDEO2 og VIDEO3 er tilgængelige. VIDEO1 Bruges til at vælge en dedikeret videoproduktopstilling for Beo4. VIDEO1 understøtter f.eks. BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 m. 32" skærm, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000 og tidligere BeoVision MX modeller. VIDEO2 Bruges til at vælge en dedikeret videoproduktopstilling for Beo4. VIDEO2 understøtter f.eks. BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link og BeoCenter 1. VIDEO3 Bruges til at vælge en dedikeret videoproduktopstilling for Beo4. VIDEO3 understøtter bl.a. videoprodukter til det amerikanske og taiwanesiske marked, f.eks. BeoSystem 1. V.MEM (V.TAPE*) (videobåndoptager) Vises i displayet, når du trykker på Beo4 knappen V MEM (V TAPE*). Al betjening på Beo4 udføres på din Bang & Olufsen videobåndoptager. V.OPT (videofunktion) Til programmering af en systemopstilling for videosystemer. For yderligere oplysninger se OPTION?. V.SETUP (videoopstiling) Giver adgang til en liste med ekstra knapper, der er nødvendige til opstilling af visse Bang & Olufsen videoprodukter: TUNE bruges til at stille ind på tv-stationer. For yderligere oplysninger se TUNE. PICTURE Bruges til billedjustering. For

24 24 yderligere oplysninger se PICTURE. STORE Bruges til at gemme en indstilling eller en forudindstillet værdi. For yderligere oplysninger se STORE. CLEAR (slette programmer) Bruges til at slette programnumre. For yderligere oplysninger se CLEAR. BASS Lydjustering af bassen. For yderligere oplysninger se BASS. TREBLE Lydjustering af diskanten. For yderligere oplysninger se TREBLE. LOUDNSS (loudness) Lydjustering aktiverer og deaktiverer loudness funktionen. For yderligere oplysninger se LOUDNSS. S.STORE (lydindstilling) Bruges til at gemme lydindstillinger. For yderligere oplysninger se S.STORE. V.TAPE2* (videobåndoptager nr. 2) Bruges til at tænde for videobåndoptager nr. 2, hvis der er sluttet en sådan til dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på GO for at udføre handlingen.

25 25 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden forudgående varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

26

27

28

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Beo4. Leksikon over ekstra knapper

Beo4. Leksikon over ekstra knapper Beo4 Leksikon over ekstra knapper 2 BEMÆRK! Knapper, som er mærket med *, gælder kun for tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen. A A.AUX (ekstern musikkilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere