GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD"

Transkript

1 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag kl.19:30 i Mariehøjcentret lokale 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Forslag til budget og kontingent. 5. Forslag til vedtagelse af ændret deklaration. 6. Forslag til ændring af deklaration. 7. Forslag til ændring af vedtægter. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 10. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant. 11. Indkomne forslag. 12. Eventuelt. Bemærkninger til dagsordenen punkter: Ad.3: Regnskab, og forslag til budget vedlagt. Ad.4: Kontingentet Kontingentet har udviklet sig uregelmæssigt de seneste år, detaljer kan ses på hjemmesiden under fanen Kontingent, hvor der også ligger en oversigt over kontingentets størrelse siden foreningens start. Baseret på samme omkostningsniveau i 2011 som i 2010, foreslår bestyrelsen følgende kontingentsatser, idet det endelige budget for 2011 først godkendes af generalforsamlingen i 2011: Kontingent Gr. I Gr. II Nedsættelse af kontingentet skyldes hovedsageligt afskaffelse af betalingskanaler på fællesantenneanlægget samt overgang til kommunal snerydning. Den skæve kontingentfordeling skyldes at Gr.II har opbygget en stor formue, som budgetteres reduceret i Baseret herpå beder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af de med kursiv anførte beløb:

2 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte Gr.I Gr.II Kontingent for , ,00 Opævet Januar , ,00 Til opævning Juli , ,00 Til opævning Januar , ,00 Fra januar 2011beløbet fradrages muligvis.25, per betaling for medlemmer, der betaler via BetalingsService, se punkt 7. Ad.5: Ændring af deklaration, ny version er vedlagt. Deklarationen er nu omsevet, således at afsnit, der kun var relevant i grundejerforeningens første år, er fjernet. Derudover er reference til Søllerød kommune, ændret til Rudersdal Kommune. Endelig er kommunens godkendelse af opsættelse af individuelle digitaltv antenner indsevet, ligesom muligheden for nedlæggelse af antenneforeningen er indsevet. Deklarationen er efterfølgende godkendt af Rudersdal Kommune, og mangler nu generalforsamlingens godkendelse før tinglysning. Ad.6: Bestyrelsen har konstateret, at nogle beboere har installeret solfangere, varmepumper, airconditioneringsanlæg etc. på tagene. Det er bestyrelsens indstilling, at sådanne er at sidestille med parabolantenner og derfor bør følge samme regler om opsætning som disse, og at dette bliver indføjet i deklarationen. Bestyrelsen vil imidlertid gerne høre generalforsamlingens indstilling til denne problematik. Ad.7: Indbetalinger der foretages udenom BetaingsService koster en del mere arbejde for bestyrelsens medlemmer, der administrerer indbetalinger. Derfor vil bestyrelsen bede om generalforsamlingens godkendelse af at give 25,. i rabat pr. indbetaling til medlemmer der har tilmeldt sig BetalingsService, startende ved 1. indbetaling efter medlemmet har tilmeldt sig BetalingsService, og at indsive dette i vedtægterne. Ad.8: Bestyrelsen bestod i 2009 af: For Gr.I: Martin Angelo (valgt i 2009) Søren Dyssegaard (valgt i 2009) Martin Lange (indtrådt som suppl. i 2009) For Gr.II: Bjarne Bitsch (Gr.II) (indtrådt som suppl. i 2008) Preben Kistrup (Gr.II) (valgt i 2008) Jørn Ohm Laursen (Gr.II) (valgt i 2009) samt Rasmus Albrink (Gr.I) (deltager som suppl. i 2009)

3 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte Bjarne Bitsch ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Preben Kistrup for Gr.II Bestyrelsen opstiller Rasmus Albrink til bestyrelsen for Gr.I. Bestyrelsen opstiller Anne Birthe Bundgård, Ørnebakken 42 for Gr.II. Ad.9: Bestyrelsen opstiller: Martin Lange Kikhanebakken 28 for Gr.I Karen Hagdrup, Ørnebakken 34 for Gr.II. og Ad.10: Bestyrelsen foreslår genvalg af Annelise Mortensen som revisor. Bestyrelsen kan ikke opstille en revisorsuppleant. Ad.11: Bestyrelsen har modtaget forslag fra medlem Annelise Mortensen, Egebækvej 18, om at dele grundejerforeningen i 2 uafhængige grundejerforeninger. Forslag vedlagt. Martin R. Angelo formand

4 Balance Regnskabsår : 2009, Journal: 2, January December Dette år Primo Sidste år INDTÆGTER 101 Kontingent gr. 1, parcelhuse , ,00 0, , Kontingent gr. 2, klyngehuse , ,00 0, ,00 Samlet kontingentindtægt, 104 fordeles herfra 0,00 0,00 0,00 0, Antenneindtægter Pilekæret 5.000, ,00 0,00 0, renteindtægter 0,05 0,05 0,00 19, Samlede indtægter , ,05 0, ,46 FÆLLESOMKOSTNINGER 201 administration+tryksager 9.351, ,40 0, , omdeling 0,00 0,00 0, , kontorartikler 2.452, ,86 0,00 834, gebyrer inkl PBS 3.775, ,99 0, , Regnskabsservice 2.350, ,00 0, , generalforsamling 729,00 729,00 0,00 0, Vejbelysning 3.484, ,35 0,00 0, forsiing, ansvar 0,00 0,00 0, , legeplads 4.101, ,65 0, , Samlede fællesomkostninger , ,25 0, ,74 HJEMMESIDE 221 Hjemmeside hosting 0,00 0,00 0,00 390,00 Hjemmeside etablering og 222 ekstern hjælp 0,00 0,00 0, ,46 Samlede hjemmeside 229 omkostninger 0,00 0,00 0, ,46 ANTENNE 231 forsiing 0,00 0,00 0, , serviceabonnement , ,98 0, ,00

5 Balance Regnskabsår : 2009, Journal: 2, January December Dette år Primo Sidste år 233 reparation , ,43 0, , el 253,48 253,48 0, , CopyDan , ,40 0, , Pilekæret 0,00 0,00 0, , programafgift , ,05 0, , antenneudgifter ialt , ,38 0, ,28 GARTNER SNERYDNING 261 gartnerentreprise , ,51 0, , gartner træfældning , ,00 0, , Gartner andet arbejde , ,75 0, ,50 Snerydning og 265 Glatførebekæmpelse , ,96 0, , Samlede gartneromkostninger , ,22 0, , Samlet omkostninger , ,85 0, ,36 Årets Overskud () Underskud 299 (+) , ,20 0, ,90 AKTIVER 301 kasse 7.747, , , , bank , , , , giro 0,00 0,00 0,00 0, restancer 0,00 0,00 0,00 0, aktiver ialt , , , ,19 PASSIVER 331 Forudbetalt Kontigent 0,00 0,00 0,00 0, Skyldig Gartner 0,00 0,00 0,00 0, Resultat sidste år 0,00 0,00 0,00 0, Årets resultat , ,20 0,00 0, kapitalkonto I 0, , , , kapitalkonto II 0, , , ,71

6 Balance Regnskabstr 2, January December Dette Ar Primo Sidst Ar 348 Passiver i alt 3 49 Resultatdisporering , , , ,19 0,00 0,00 0, '90 Gennemset af Annelise Mortensen, Egebakvej 18, og fundet i overensstemmelse med god bogforingsskik og foreningens vedeagter. Kasse og Bankkonto er kont,rolleret fra udsifter, og fundet i overensstemmelse med bogfaringen. \/ Annelise Mortensen

7 Regnskabsår : 2010, Journal: 1, Balance January December Dette år January December Sidste år INDTÆGTER 101 Kontingent gr. 1, parcelhuse 0,00 0, , , Kontingent gr. 2, klyngehuse 0,00 0, , , Antenneindtægter Pilekæret 0,00 0, , , renteindtægter 0,00 0,00 0,05 0, Samlede indtægter 0,00 0, , ,05 FÆLLESOMKOSTNINGER 201 administration+tryksager 0,00 0, , , kontorartikler 0,00 0, , , gebyrer inkl PBS 0,00 0, , , Regnskabsservice 0,00 0, , , generalforsamling 0,00 0,00 729,00 729, Vejbelysning 0,00 0, , , legeplads 0,00 0, , , Samlede fællesomkostninger 0,00 0, , ,25 ANTENNE 232 serviceabonnement 0,00 0, , , reparation 0,00 0, , , el 0,00 0,00 253,48 253, CopyDan 0,00 0, , , programafgift 0,00 0, , , antenneudgifter ialt 0,00 0, , ,38 GARTNER SNERYDNING 261 gartnerentreprise 0,00 0, , , gartner træfældning 0,00 0, , , Gartner andet arbejde 0,00 0, , ,75 Snerydning og 265 Glatførebekæmpelse 0,00 0, , ,96

8 Regnskabsår : 2010, Journal: 1, Balance January December Dette år January December Sidste år 269 Samlede gartneromkostninger 0,00 0, , , Samlet omkostninger 0,00 0, , ,85 Årets Overskud () Underskud 299 (+) 0,00 0, , ,20 AKTIVER 301 kasse 0, , , , bank 0, , , , aktiver ialt 0, , , , Resultat sidste år 0, ,20 0,00 0, Årets resultat , , , , kapitalkonto I , ,80 0, , kapitalkonto II , ,59 0, , Passiver i alt 0, , , , Resultatdisponering , ,20 0,00 0,00

9 (Negative tal angivet i parentes) (Indkomst angivet som negative tal) Real 2008 Budget 2009 Real 2009 Budget 2010 Resultatopgørelse Hele året Hele året Gr.1 Gr.2 Hele året Gr.1 Gr.2 kontingent 1, parcel ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) kontingent 2, klynge ( ,00) ) ( ,00) 00) ( ,00) 00) ( ,00) 00) ( ,00) 00) ( ,00) 00) renteindtægter (19,46) diverse indtægter (5.000,00) 00) (1.994,50) (3.005,50) 50) 5.000, , ,50 50 Samlede indtægter ( ,46) ( ,00) ( ,00) ( ,50) ( ,50) ( ,00) ( ,50) ( ,50) FÆLLESOMKOSTNINGER 100,00% 100,00% 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11% administration+tryksager+hjemmeside , , , , , , , ,70 gebyrer og PBS 4.292, , , , , , , ,60 regnskabsservice 5.750, , ,00 937, , , , ,85 forsiing, ansvar 1.596, , ,00 398, ,1010 legeplads , , , , , , , ,40 Vejbelysning 3.484, , , , , ,60 Samlede fællesomkostninger , , , , , , , ,25 ANTENNE 100,00% 100,00% 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11% forsiing 9.306, ,00 serviceabonnement , , , , , , , ,50 reparation og ændring , , , , , , , ,00 el (2.361,66) 66) , ,48 (101,11) 11) (152,37) 1.500,00 598,35 901,65 CopyDan , , , , , , , ,00 programafgift , , , , ,34 34 Betaling fra GF Pilekæret (4.952,00) (5.000,00) Samlede antenneudgifter , , , , , , , ,15 GARTNER 100,00% 100,00% 100,00% 9,37% 90,63% 100,00% 9,37% 90,63% gartnerentreprise , , , , , , , ,00 00 gartner træfældning , , , , , , , ,00 Gartner andet arbejde 2.662, , , , , , , ,20 20 Samlede gartneromkostninger , , , , , , , ,20 SNE OG GLATFØRE 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% Snerydning og Glatførebekæmpelse , , , , , , , ,00 Samlet omkostninger , , , , , , , ,60 Årets Overskud () Underskud (+) ,90 (21.800,00) 00) ( ,17) 17) (26.894,32) (81.671,85) 85) 3.000,00 (79.138,10) 10) ,10 10 Formue primo ( ,09) ) ( ,19) 19) ( ,19) 19) 1.003,53 ( ,72) 72) ( ,36) 36) (25.890,79) ( ,57) Formue ultimo ( ,19) ( ,19) ( ,36) (25.890,79) ( ,57) ( ,36) ( ,89) ( ,47) Balance Real 2008 Real 2009 Budget 2009 AKTIVER Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo kasse (4.063,30) 30) (4.063,30) 30) (11.811,07) (11.811,07) bank , , , ,46 giro restancer aktiver ialt , , , , ,39 PASSIVER Årets resultat Forudbetalt Kontingent Skyldig Gartner kapitalkonto I 1.003, ,53 (25.890,79) (25.890,79) ( ,89) ) kapitalkonto II ( ,72) ( ,72) ( ,57) ( ,57) ( ,47) passiver i alt ( ,19) 19) ( ,19) 19) ( ,36) 36) ( ,36) 36) ( ,36) )

10 Forslag til tilføjelse til DEKLARATION for Holte Avlsgårds Jorder til debat og eventuel vedtagelse på generalforsamlingen Der må ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse monteres tekniske installationer på områdets tager. Side 1 af 1

11 Grundej erlauget Holte Avlsgird v. formand Martin Angelo Ornebalil<en Holte Holte den 25. december 2009 Forslag til generalforsamlingen februar 2010 Undertegnede beboer af Egebakvej 18, 2840 Holte foreslir hermed til generalforsamlingen, at grundejerforeningen deles i 2 wfhnngige grundejerforeninger, og at deklarationen endres, tilsvarende. Med venlig hilsen & iltn/,u*ct, Annelise Mortensen Egebekvej Holte

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD 18-01-2012 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Onsdag 29.2.2012 kl.19:30 i Mariehøjcentret lokale 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Torsdag 22.02.2018 kl.19:30 Mariehøjcentret, Per Kirkeby Salen (M3) Indgang fra Øverødvej ved hovedindgangen. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1)

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 01-01-2011 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag 8.2.2011 kl.19:30 i Mariehøjcentret lokale

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD 06-01-2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag 5.2.2013 kl.19:30 i Mariehøjcentret lokale 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab.

Læs mere

/ GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

/ GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD / GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Gl. Holte, d. 2. april 1997. Til ejerlaugets medlemmer! I ndkal delse]ilgeft:ralforsam I i ns. I henhold til vedtagternes $ 4 indkaldes hermed til ordiner generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Til medlemmerne Albertslund, den 20. december 2018 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 på Herstedvester

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Referat 44. ordinære Generalforsamling 2015 44. ordinære generalforsamling blev afholdt i Pilehuset, Pile Allé 2, 2840 Holte d.17.2.2015 kl. 20:00. 1. Valg af dirigent Poul Balsborg blev valgt som dirigent

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLS GA RD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLS GA RD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLS GA RD GL. HOLTE, DEN 10. apri I 1995. Ti I ejerlaugets medlemmer! Indkaldelse ti I generalforsami ing. I henhold til vedtegternes S 4, indkaldes hermed til ordiner generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Grundejerlauget Holte Avlsgaard Kikhanebakken og 0rnebakken, 2840 Holte Generalforsamlingsreferat

Grundejerlauget Holte Avlsgaard Kikhanebakken og 0rnebakken, 2840 Holte   Generalforsamlingsreferat Grundejerlauget Holte Avlsgaard Kikhanebakken og 0rnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Generalforsamlingsreferat Grundejerlaugets generalforsamling afholdtes tirsdag den 10. februar 2009 på Mariehøjcentret.

Læs mere

REGNSKAB for. Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

REGNSKAB for. Grundejerforeningen Damgården v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå for Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå og Revideret Tal i Kroner AKTUELT AKTUELT BUDGET AKTUELT BUDGET 2002 2003 2004 2004 2005 Indtægter Kontingenter 209.150

Læs mere

Velkommen til 45. ordinære generalforsamling. Nogle af jer, med god hukommelse, vil muligvis være overrasket over at se mig her igen

Velkommen til 45. ordinære generalforsamling. Nogle af jer, med god hukommelse, vil muligvis være overrasket over at se mig her igen GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD www.holteavlsgaard.dk Velkommen til 45. ordinære generalforsamling Nogle af jer, med god hukommelse, vil muligvis være overrasket over at se mig her igen Jeg trak mig som

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2008 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 21.02. 2008 Deltagerantal 8 + 5 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

REGNSKAB for. Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

REGNSKAB for. Grundejerforeningen Damgården v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå for Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå og Revideret Revideret Tal i Kroner AKTUELT AKTUELT BUDGET AKTUELT BUDGET BUDGET 2003 2004 2005 2005 2006 2006 Indtægter

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte Referat fra 1. bestyrelsesmøde 2016. Tirsdag den 8. Marts 2016 kl. 20.00 hos JO, Ørnebakken 48 Deltagere: Gr. 1: Rasmus Albrink Der var afbud fra Martin Lange Gr. 2: Poul Juul Jørn Ohm, Søren Bom Jacob

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2010 1 Referat fra generalforsamlingen mandag, den 22.02. 2010 Inden generalforsamlingen havde vi besøg af projektleder Bjarne Rasmussen fra

Læs mere

REGNSKAB for. Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

REGNSKAB for. Grundejerforeningen Damgården v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå for Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå og Grundejerforeningen "Damgården" Revideret Tal i Kroner AKTUELT BUDGET AKTUELT BUDGET 2006 2007 2007 2008 Indtægter

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD www.holteavlsgaard.dk 27-01-2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag 10.2.2009 kl.19:00 i Mariehøjcentret lokale 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne

Grundejerforeningen. Terrasserne Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2016 Tirsdag den 12. april 2016 kl Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19

Generalforsamling 2016 Tirsdag den 12. april 2016 kl Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 Generalforsamling 2016 Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling 2016 i Utterslevhøj Grundejerforening. Tid: Tirsdag

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Onsdag d. 19. april 2017 kl

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Onsdag d. 19. april 2017 kl Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i Jyske Banks mødelokaler, Sct. Mathias Gade 21, Viborg På 2.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Referat af 45. ordinære Generalforsamling 2016 Den 45. Ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 11. Februar 2016 kl. 19.30 i Richard

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 27. april til 1. maj 2018 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30 VIGTIGT: Der skal vælges

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Mandag den 16. november, kl. 19:30 Hotel Vestjyden, Skjern Dagsorden: 1. Valg af dirigent ens gyldighed 2. Beretning 3. Gennemgang af regnskab 4. Forslag fra bestyrelsen Plan for beskæring og rydning i

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 19. april 2012 kl i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 19. april 2012 kl i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret Karl Erik fra Grøn gruppe under Svenstrup Samråd til bl.a. at fortælle

Læs mere

Generalforsamling 24. Maj 2018

Generalforsamling 24. Maj 2018 Generalforsamling 24. Maj 2018 Skt. Klemens Grundejerforening Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbende år 3. Aflægning af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse 1. Valg af dirigent Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 28. Februar 2013 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Søernes Grundejerforening Tikøb Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d , kl På Storesøvej 1 B, 3080 Tikøb.

Søernes Grundejerforening Tikøb Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d , kl På Storesøvej 1 B, 3080 Tikøb. Søernes Grundejerforening Tikøb Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 1-08-2015, kl. 10.30 På Storesøvej 1 B, 3080 Tikøb. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:. Pkt. 1. Pkt. 2.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

REGNSKAB Grundejerforeningen "Damgården" v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

REGNSKAB Grundejerforeningen Damgården v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå v/bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå og No No Tal i Kroner AKTUELT BUDGET Aktuelt BUDGET 2007 2008 2008 2009 Indtægter Ordinære Kontingenter 347.100 235.850 260.400 311.500 6) TV lille pakke

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES 3 INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Lørdag den 12. maj 2018, kl. 13:00 Sted: De sorte Huse Dagsorden (jf. vedtægterne): 1) Valg af

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 4. Marts 2017 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19:00 21.00 i Skovlunde

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Torsdag, den 15. marts 2018, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent Harald valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 19. maj 2015 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 19. maj 2015 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 29. april til 3. maj 2015 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 19. maj 2015 kl. 19:30 OBS: Der skal vælges 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 1. Marts 2018 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19:00 21.00 i Skovlunde

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Søparkens Grundejerforening

Vedtægter for Søparkens Grundejerforening Vedtægter for Søparkens Grundejerforening GRUNDEJERFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: "SØPARKENS GRUNDEJERFORENING". Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND Tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej INFORMATIONSMØDE OM VANDAFLEDNING (kl. 19.00-19.30)

Læs mere

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018 Generalforsamling Den gamle sportsplads Torsdag d. 31. maj 2018 1. Valg af dirigent Annemarie fra nummer 58 er valgt 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2310 tilgodehavende kontingent er tilgodehavende

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 24. maj 2016 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 24. maj 2016 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 29. april til 3. maj 2016 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 24. maj 2016 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 28. april 2010 Deltagelse Følgende 9 husstande var repræsenteret; 10 Eriksen, 22 Pedersen, 31 Yde, 38 Larsen Bestyrelsen var repræsenteret ved;

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2009 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 19. 02. 2009. Deltagerantal 10 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Grundejerforeningen SKOVKANTEN

Grundejerforeningen SKOVKANTEN Grundejerforeningen SKOVKANTEN Ordinær generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Skovkanten Næstved Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 på Skovburren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Endelig dagsorden til generalforsamling 2013

Endelig dagsorden til generalforsamling 2013 Møgelkær, den 28. marts 2013 Endelig dagsorden til generalforsamling 2013 Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 på Søndre Skole, Koldingvej 114 (indgangen under Svanebroen ved P-pladsen) Dagsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter WWW.KLOSTERMARKENRIBE.DK Bestyrelsen opfordre: Bestyrelsen opfordre medlemmer

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 Hjørring, den 1. februar 2014.

ÅRSREGNSKAB 2013 Hjørring, den 1. februar 2014. GRUNDEJERFORENINGEN "RØRLANDSVÆNGE" FÆRØVEJ 73, 9800 HJØRRING ÅRSREGNSKAB 2013 Hjørring, den 1. februar 2014. Ordinær generalforsamling afholdes den 25. februar 2014 kl. 19.30 i Vendia Hallens Cafeteria.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen SMIDSTRUPHØJ ændret efter generalforsamlingen d. 5. maj 2013

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen SMIDSTRUPHØJ ændret efter generalforsamlingen d. 5. maj 2013 V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen SMIDSTRUPHØJ ændret efter generalforsamlingen d. 5. maj 1 Foreningens navn er SMIDSTRUPHØJ, stiftet den 25. september 1966. Foreningens værneting er Helsingør

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Mandag den 22. marts 2010 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Mandag den 22. marts 2010 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Mandag den 22. marts 2010 kl. 19.30 i Tilst Sognegård Anders Barlach/ formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005.

Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005. Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005. Generalforsamlingen blev igen i år holdt på Hotel Kirstine. Ud af 66 parceller, var 26 repræsenteret. I alt var 45 personer

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 3. juni kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er grundejerforeningen Åsumvej Stengrav.

Vedtægter. Foreningens navn er grundejerforeningen Åsumvej Stengrav. Vedtægter. 1. NAVN OG OMRÅDE Foreningens navn er grundejerforeningen Åsumvej Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. nr. 4n Skt. Jørgensmark under Odense

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 18. maj 2010 kl (dørene åbner kl ) i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Parkallé 2

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 18. maj 2010 kl (dørene åbner kl ) i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Parkallé 2 20. april 2010 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 19.30 (dørene åbner kl. 19.00) i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Parkallé 2 DAGSORDEN

Læs mere