Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden"

Transkript

1 januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale kvalifikationer medfører, at flere ingeniørstuderende i Danmark har andet oprindelsesland. Danmark vil om få år mangle højt uddannet teknologisk arbejdskraft. Derfor har Ingeniørforeningen i Danmark set nærmere på, hvad det umiddelbare potentiale er for at fastholde de færdiguddannede, udenlandske ingeniører i Danmark. Hvilke problemer og muligheder er der i at få udenlandske ingeniørstuderende til at finde det attraktivt at blive i Danmark? Hvilke tiltag kan der gøres for at de færdiguddannede ingeniører bliver i Danmark efter endt studium og hvad kan de forskellige interessenter på område gøre for at hjælpe de udenlandske ingeniørstuderende til at få job på det danske ingeniørarbejdsmarked? Analysen peger på, at der er et stort potentiale for initiativer, som kan fastholde udenlandske ingeniørstuderende efter afsluttet uddannelse. Godt hver fjerde af de internationale studerende vil gerne blive i Danmark efter studiet og yderligere 46 % af de studerende vil måske blive i Danmark efter afsluttet studium. 79 % af de ingeniørstuderende siger det e svært at blive integreret i danske netværk. Konklusioner Potentialet for at få flere ingeniører på det danske arbejdsmarked er til stede blandt ingeniører med udenlandsk baggrund. Mere end 25 % af de udenlandske ingeniørstuderende vil blive i Danmark efter udannelse. Gode karrieremuligheder vil øge interessen for at ingeniørstuderende med udenlandsk baggrund blive i Danmark efter uddannelsen. En bedre integration af de udenlandske studerende vil få flere udenlandske ingeniører til at søge ud på det danske ingeniørarbejdsmarked. Øget opmærksomhed på udenlandske ingeniørstuderendes praktikophold i danske virksomheder vil give flere udenlandske ingeniører.

2 Internationale ingeniørstuderende i hovedstadsområdet Den øgede globalisering betyder også en øget mobilitet af de studerende mellem landene. Som eksempel kan nævnes, at Københavns universitet har udenlandske studerende, CBS har udenlandske studerende og DTU ca. 550 udenlandske studerende. En stor del af dem rejser tilbage til deres hjemlande, når de er færdige med at studere i hovedstadsområdet. Der er dog mange af de internationale studerende, som ønsker at arbejde i Danmark efter endt uddannelse. Disse studerende kan blive vigtige medarbejdere i en globaliseret verden. Samtidig kan de medvirke til at Danmark har en fortsat stor og veluddannet arbejdsstyrke til at finansiere velfærdssamfundet. Alene på ingeniørområdet regner man med, at der vil mangle mellem og personer allerede i De centrale spørgsmål er derfor, hvad der tiltrækker til Danmark, hvad der er godt, og hvad der er skidt, samt hvad der kan få dem til at forlænge opholdet efter endt uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen er den af et samarbejde mellem IDA, xxx, xxx og yyyyy. Spørgeskemaet har været rettet til studerende på en række forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. Denne analyse indeholder imidlertid kun svar fra internationale ingeniørstuderende i hovedstadsområdet Analysen giver et billede af internationale ingeniørstuderendes ophold i hovedstadsområde, deres oplevelse af danskerne og den danske kultur. I alt har 312 internationale ingeniør studerende fra hovedstadsområdet deltaget i undersøgelsen. Profil af de udenlandske ingeniørstuderende i Hovedstadsregionen De internationale studerende kan deles op i to grupper: udvekslingsstuderende, som læser et eller to semestre i hovedstadsområdet og fuldtidsstuderende, som læser hele uddannelsen i hovedstadsområdet. 55% af de studerende er udvekslingsstuderende, mens 45% er fuldtidsstuderende. Figur 1 - Studerende fordelt på status Udvekslingsstuderende Fuldtidsstuderende I alt Bachelor 51% 26% 39% Kandidat 46% 72% 58% PHD 1% 1% 1% Andet 2% 1% 2% 100% 100% Af de studerende i undersøgelsen kommer 7% fra Skandinavien. 38% kommer fra Vesteuropa og 10% kommer fra Nordamerika og 1% fra Australien. Det vil sige at i alt 56% kommer fra en kulturkreds der ligger relativ tæt på den danske. 24% kommer fra Østeuropa og 3% fra Latinamerika, der begge kulturelt Side 2

3 ligger lidt længere væk. Endelig kommer 5% fra Mellemøsten, 10% fra Asien og 2% fra Afrika, der tilsammen udgør den gruppe, der kulturelt ligger længst fra den danske. Figur 2 - Oprindelsesland Mand Kvinde I alt Fordeling efter oprindelsesland Skandinavien 82% 18% 100% 7% Vesteuropa 61% 39% 100% 38% Østeuropa 62% 38% 100% 24% Asien 60% 40% 100% 10% Mellemøsten 69% 31% 100% 5% Nordamerika 55% 45% 100% 10% Latinamerika 89% 11% 100% 3% Australien 100% 0% 100% 1% Afrika 86% 14% 100% 2% I alt 65% 35% 100% 100% På kandidatdelen kommer de studerende især fra Europa, hvorimod det på bachelordelen er lige så almindeligt at støde på studerende fra Asien, Nordamerika og Mellemøsten. Figur 3 - Studerende fordelt på uddannelsesniveau Bachelor Kandidat PHD I alt Skandinavien 6% 9% 0% 7% Vesteuropa 31% 50% 25% 38% Østeuropa 12% 26% 13% 24% Asien 13% 5% 13% 10% Mellemøsten 6% 1% 13% 5% Nordamerika 16% 4% 25% 10% Latinamerika 5% 2% 13% 3% Australien 7% 2% 0% 1% Afrika 2% 1% 0% 2% 100% 100% 100% Grunde til at vælge Danmark som studieland De internationale studerende kommer oftest til hovedstadsområdet på grund af, at deres universitet har en udvekslingsaftale med det danske universitet. Knap halvdelen (45%) angiver det som grund til at studere i Danmark. Det er især studerende fra Vesteuropa og Nordamerika, der er her på baggrund af en udvekslingsaftale. Andre 7% peger på, at de ikke kan få den specialisering, de ønsker, på andre universiteter. Derudover har hovedstadsområdet et godt ry, da hver tredje har hørt før de kommer, at hovedstadsområdet er et godt sted at være studerende. Det er det svar, man hører fra mange af de studerende fra Østeuropa og Mellemøsten samt ikke mindst fra de skandinaviske lande. Relativ få er her fordi de ser Danmark som et sted med gode jobmuligheder. Kun 6% svarer, at det har været hovedårsagen til at studere på et dansk universitet. Side 3

4 Endelig er der kærligheden. Af den samlede bestand af udenlandske ingeniørstuderende er det dog kun 1%, der er kommet fordi de har en dansk kæreste. Det er primært studerende fra de øvrige nordiske lande, der kommer hertil af den grund. Figur 4 - Hvorfor har du valgt at læse i Danmark? (fordelt efter oprindelsesland) Jeg har en dansk kæreste Jeg har hørt at Danmark er et godt sted at studere Universitet hvor jeg studere har en udvekslingsaftale med et dansk universitet Den specialisering jeg får kan jeg ikke få på et andet universitet Jeg har familie i DK Der er gode job muligheder Andet I alt Skandinavien 5% 52% 10% 5% 14% 5% 10% 100% Vesteuropa 0% 27% 50% 11% 1% 6% 6% 100% Østeuropa 1% 41% 44% 3% 0% 7% 4% 100% Asien 0% 27% 40% 13% 7% 13% 0% 100% Mellemøsten 0% 44% 38% 0% 6% 6% 6% 100% Nordamerika 0% 0% 78% 0% 0% 0% 22% 100% I alt 1% 30% 45% 7% 4% 6% 7% 100% Livet i Danmark De internationale studerende er generelt rigtigt glade for at studere i hovedstadsområdet. I alt er 90% af de internationale studerende glade for deres ophold. Dem, som er mindst glade for at være i Danmark, er studerende fra Asien og Mellemøsten. Figur 5 - Er du glad for at være i Danmark (fordelt efter oprindelsesland) Ja Nej Ved ikke I alt Skandinavien 91% 0% 9% 100% Vesteuropa 93% 2% 5% 100% Østeuropa 92% 1% 7% 100% Asien 68% 7% 25% 100% Mellemøsten 69% 15% 15% 100% Nordamerika 96% 0% 4% 100% I alt 90% 2% 8% 100% Pa trods af den generelle tilfredshed med opholdet i Danmark har de udenlandske studerendes tilsyneladende vanskeligt ved at blive integreret. Langt de fleste har deres primære netværk blandt andre med udenlandsk baggrund. Kun 8% af de internationale har størstedelen af deres vennekreds blandt danskere. Side 4

5 Figur 6 - Hvor er størstedelen af dine venner fra? Udlandet Danmark I alt Udvekslingsstuderende 96% 4% 100% Fuldtidsstuderende 88% 12% 100% I alt 92% 8% 100% Et stort flertal (79%) af de internationale studerende finder det svært eller meget svært at blive en del af et dansk netværk og dermed få danske venner. Især studerende fra Vesteuropa, Asien og Mellemøsten svarer, at det er vanskeligt at etablere venskaber med danskere. Lettest ved at skabe sig et dansk netværk har studerende fra de øvrige skandinaviske lande samt Nordamerika. Figur 7 - Hvor let er det at få danske venner (fordelt efter uddannelsesstatus) Meget let Let Svært Meget svært Ved ikke I alt Udvekslingsstuderende 3% 22% 50% 21% 5% 100% Fuldtidsstuderende 1% 10% 50% 35% 3% 100% I alt 2% 16% 50% 29% 4% 100% Figur 8 - Hvor let er det at få danske venner? (fordelt efter oprindelsesland) Meget let Let Svært Meget svært Ved ikke I alt Skandinavien 5% 18% 59% 9% 9% 100% Vesteuropa 1% 11% 45% 40% 3% 100% Østeuropa 1% 17% 51% 26% 4% 100% Asien 0% 11% 68% 21% 0% 100% Mellemøsten 0% 21% 14% 50% 14% 100% Nordamerika 4% 33% 52% 7% 4% 100% I alt 1% 16% 50% 29% 4% 100% Det er ikke fordi ønsket om et større dansk netværk ikke er til stede. 85% af de udenlandske ingeniørstuderende i hovedstadsregionen svarer ja til, at de ønsker et større dansk netværk. Figur 9 - Ønsker du et større dansk netværk? I alt Ja 85% Nej 5% Ved ikke 10% Der kan være mange forklaringer på de barrierer, de udenlandske studerende tilsyneladende løber ind i, hvis/når de forsøger at indgå i netværk med danskere. En del af dem kan formentlig tilskrives den måde de bliver mødt af danskerne på studiesteder, arbejdspladser og i samfundet i al almindelighed. De udenlandske studerende ser danskerne som strukturerede og hjælpsomme. Når det kommer til personlige egenskaber som fordomsfrihed og venlighed Side 5

6 er vurderingen nede på middel og især peger mange udenlandske studerende på at danskerne er indadvendte. Til gengæld er det kun et mindretal, der vil karakterisere danskerne som racistiske eller forkælede. Undersøgelsen bekræfter altså et billede af danskerne som flinke og hjælpsomme men svære at etablere venskaber med. Figur 10 - Hvordan vil du karakterisere danskerne på en skala fra 1 til 5? (1 du er ikke enig, 5 du er enig) 1=helt uenig =Helt enig Struktureret 1% 5% 15% 40% 39% 100% 4,12 Hjælpsomme 2% 7% 19% 39% 33% 100% 3,93 Mål orienteret 2% 8% 30% 39% 20% 100% 3,66 Tolerante 3% 12% 27% 34% 24% 100% 3,62 Glade 5% 11% 28% 37% 19% 100% 3,55 Fordomsfri 7% 10% 27% 38% 19% 100% 3,52 Venlige 7% 18% 36% 28% 11% 100% 3,17 Forkælet 13% 25% 33% 18% 11% 100% 2,89 Udadvendte 19% 35% 30% 11% 5% 100% 2,46 Racistiske 34% 23% 23% 15% 4% 100% 2,33 I alt Gns. En anden barriere for at komme nærmere Danmark og danskerne kan være sproget. Ganske vist er undervisningssproget langt overvejende engelsk, men når der skal skabes netværk og venskaber, kan det alligevel virke udstødende, hvis man ikke taler dansk. For at være en del af det danske samfund finder hele 83% af de internationale studerende det vigtigt eller meget vigtigt at tale dansk. Kun 11% mener ikke der er vigtigt at lære dansk. Hvis man ser på de enkelte landegrupper er det bemærkelsesværdigt, at det er skandinaverne, som mener, det er vigtigst at lære dansk. Det kan skyldes at der er større forståelse for, at studerende fra fjernere egne ikke kan dansk, end der er for de unge, som kommer fra Sverige eller Norge. Figur 11 - Hvor vigtigt er det at lære dansk for at blive integreret i det danske samfund? (fordelt efter oprindelsesland) Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke I alt Skandinavien 0% 27% 73% 0% 100% Vesteuropa 10% 46% 40% 4% 100% Østeuropa 9% 35% 43% 12% 100% Asien 4% 32% 57% 7% 100% Mellemøsten 21% 14% 50% 14% 100% Nordamerika 30% 33% 33% 4% 100% I alt 11% 37% 46% 6% 100% Det er naturligvis en stor udfordring at lære et nyt sprog ikke mindst et lille sprog som dansk, hvor forudsætningerne for de fleste er lig nul. Det er da også kun 7% af de udenlandske ingeniør studerende, der taler godt eller flydende Side 6

7 dansk. Yderligere 11% vurderer deres niveau som okay. Det er især de skandinaviske studerende, der får lært det danske, mens nordamerikanerne i den anden ende af skalaen udmærker sig ved ikke at kunne/ønsker at lære sproget. Figur 12 - Taler du dansk? Flydende 3% Godt 4% Okay 11% Dårligt 33% Slet ikke 49% Finansiering af studie og leveomkostninger Den mest almindelige finansieringskilde til dækning af selve studieomkostningerne er forældre, udvekslingsprogrammer eller de studerendes status som EU-borgere, der gør selve studiet gratis. Endvidere supplerer hver tredje med egen opsparing. Figur 13 - Hvordan er studieomkostningerne betalt? Forældre EUborger Andet Skandinavien 5% 55% 14% 23% 9% 32% 9% 0% 23% Vesteuropa 52% 42% 63% 10% 9% 21% 3% 2% 1% Østeuropa 27% 58% 45% 4% 9% 34% 8% 0% 3% Asien 60% 0% 0% 7% 27% 30% 7% 0% 0% Mellemøsten 56% 0% 50% 0% 13% 44% 6% 0% 0% Nordamerika 52% 0% 11% 4% 44% 44% 0% 7% 7% Alle 42% 35% 40% 8% 15% 30% 5% 1% 4% Udvekslingsprogrammer (Erasmus, Nordplus) Tilskud regering i hjemland Scholar ships Egen opsparing Arbejdsgiver i DK Arbejdsgiver i eget land På trods af at selve studiet kan være dækket af forskellige programmer, opsparing eller andre former for tilskud, kan de studerende have behov for at dække de daglige leveomkostninger med indtægt fra et studiearbejde. Samtidig kan en væsentlig indgang til de danske samfund, sproget og virksomhedskontakter være et studiearbejde. En undersøgelse foretaget af IDA i Viser at de 33% af alle danske ingeniørstuderende har et studierelevant arbejde. Blandt de internationale studerende på ingeniørstudierne, er der 26% som har et arbejde ved siden af studierne. 12% har et studierelevant arbejde. 1 Dimittendundersøgelse, 2009, Ingeniørforeningen (IDA) Side 7

8 Figur 14 - Har du et job ved siden af dine studier? (fordelt efter de studerendes oprindelsesland) Studierelevant Arbejde Andet arbejde Intet arbejde I alt Skandinavien 32% 14% 55% 100% Vesteuropa 7% 12% 81% 100% Østeuropa 20% 16% 64% 100% Asien 3% 13% 83% 100% Mellemøsten 6% 6% 88% 100% Nordamerika 4% 7% 89% 100% I alt 12% 14% 74% 100% Af de 74% af de udenlandske studerende, som ikke har et job ved siden af studierne, svarer godt halvdelen, at de enten ikke har tid (og vel må formodes at klare sig på anden vis) eller, at de ikke har brug for et job. De resterende 45% svarer, at de ikke har været i stand til at finde et studiejob. Figur 15 - Hvorfor har du ikke job ved siden af studierne? Kan ikke finde et studiejob 45% Har ikke tid til arbejde 45% Har ikke behov 10% De studerende vurderer, at de er ganske svært at finde et studiejob i Københavnsområdet, hvis man ikke kan begå sig på dansk. Kun 11% betegner det som let. I alt finder 54% af de internationale studerende det svært eller meget svært ved at finde et engelsksproget studiearbejde i hovedstadsområdet. Figur 16 - Er det let at finde engelsksproget studiearbejde i København? Meget let 0% Let 11% Svært 38% Meget svært 16% Ved ikke 35% Der synes altså at ligge en mulighed for at forbedre integrationen af de udenlandske studerende via arbejdsmarkedet. Hver tredje svarer, at de ønsker et studiejob, men at de ikke kan finde det. En måde at komme videre på dette område kunne være at udbrede kendskabet til uddannelsesinstitutioners jobportaler for udenlandske studerende. I dag svarer kun 45% at de har kendskab til uddannelsesstedernes jobportaler. Figur 17 - Har du kendskab til uddannelsesstedernes jobportaler? Ja 45% Nej 55% Side 8

9 Praktik En anden oplagt mulighed for de studerende til at komme tættere på det danske samfund og måske af den vej få interesse i at forlænge opholdet efter endt uddannelse er via praktikophold på virksomheder. I dag er det kun hver tiende internationale studerende på ingeniørområdet, som har været i praktik i en virksomhed i forbindelse med deres studie i hovedstadsområdet. Figur 18 - Har du haft et praktikophold i forbindelse med dine studier i Danmark? Ja 10% Nej 90% I forbindelse med praktikopholdet er hvert tredje blevet tilbudt et job efter, at de har afsluttet praktikopholdet. Det skal understreges at det er ret små tal (hver tredje af 10%), men svarene antyder, at der ligger muligheder for at fastholde udenlandske studerende efter afsluttet uddannelse via praktikophold i danske virksomheder. Figur 19 - Fik du tilbudt et job i forbindelse med dit praktikophold? Ja 33% Nej 67% Generelt er der et positivt syn på værdien af et praktikophold. Blandt de studerende som har haft et praktikophold mener otte ud af 10 at deres har været studierelevant. Det er kun 4% af de studerende, som har haft et ophold, der mener at det har været spild af tid. Figur 20 - Hvordan var praktikopholdet? Andel der betegner praktikopholdet som: Læringsfuld 85% Hårdt 46% Spild af tid 4% Relevant for mine studier 80% Gav personlig udvikling 80% Sjovt 64% For langt 12% Fastholdelse af de studerende i Danmark efter afsluttet uddannelse Godt og vel hver fjerede internationale studerende vil gerne blive i Danmark efter endte studier. Yderligere 46% af de studerende vil måske blive i Danmark, mens kun 27% afviser tanken helt. Der er altså tilsyneladende et stort Side 9

10 potentiale for at fastholde en del i kortere eller længere tid efter uddannelsen er afsluttet. Figur 21 - Har du planer om at blive i Danmark efter at du er færdig med dine studier? Ja Nej Måske I alt Skandinavien 41% 18% 41% 100% Vesteuropa 26% 31% 43% 100% Østeuropa 26% 18% 57% 100% Asien 39% 21% 39% 100% Mellemøsten 14% 21% 64% 100% Nordamerika 7% 52% 41% 100% I alt 27% 27% 46% 100% Det er især de gode karrieremuligheder der tiltaler de studerende. 61% svarer, at de er en årsagerne til at forlænge opholdet. Den danske samfundsmodel og det danske velfærdssamfundet er også to af de faktorer, som tiltaler de studerende. Figur 22 - Hvorfor vil du gerne blive? (mulighed for flere svar) Jeg kan godt lide at bo i et velfærds Jeg kan godt lide den danske samfunds Jeg kan godt lide den flade struktur i det danske arbejdsmarked Min kæreste bor i Danmark Jeg har et job her Der er gode karriere muligheder samfund model Skandinavien 11% 33% 11% 22% 22% 11% Vesteuropa 16% 37% 74% 37% 32% 26% Østeuropa 0% 9% 64% 45% 27% 36% Asien 0% 0% 50% 50% 50% 50% Mellemøsten 0% 0% 50% 50% 50% 50% Nordamerika 50% 0% 100% 50% 100% 50% I alt 15% 14% 61% 39% 38% 26% Det er ikke alle internationale studerende, som ønsker at blive. Som nævnt ovenfor svarer 27% at de ingen interesse har for at blive, mens 46% vil overveje situationen. Studerende fra Mellemøsten og Asien føler ikke at det danske samfund acceptere dem, og synes det er for svært at finde job. Over halvdelen af studerende fra Vesteuropa og Mellemøsten savner deres hjemlandes kulturer, og hver fjerde studerende har kun internationale studerende som venner og ønsker derfor ikke at blive. Side 10

11 Figur 23 - Hvorfor ønsker du ikke at blive? (mulighed for flere svar) Jeg føler ikke at det danske samfund generelt acceptere mig som udlænding Alle mine venner er internationale studerende og de tager også hjem DK er for lille til mig Det er svært at finde et job Jeg savner klimaet i mit hjem land Jeg føler mig ikke integreret Skandinavien 0% 0% 23% 15% 23% 8% Vesteuropa 11% 12% 10% 56% 20% 38% Østeuropa 15% 4% 26% 20% 40% 26% Asien 24% 12% 47% 6% 29% 18% Mellemøsten 42% 8% 42% 58% 33% 25% Nordamerika 4% 8% 20% 24% 16% 20% I alt 14% 9% 22% 35% 26% 28% Når man spørger den gruppe af studerende, der enten svarer, at de ikke ønsker at blive i Danmark efter endt uddannelse eller som kun overvejer det er der en række rammebetingelser, der kunne gøre det mere attraktivt. Det er især vigtigt, at der generelt er flere jobmuligheder for udlændinge samt at disse er engelsk sproget. Over halvdelen af de studerende vil kunne godt tænke sig at blive i Danmark, hvis der var disse jobmuligheder. Samtidig er der også et betydeligt ønske om en større social berøringsflade med danskerne. Det danske skattetryk har nogen betydning for om, de ønsker at blive i Danmark. I alt svare 32% af de studerende, at de gerne blive i Danmark, hvis skattetrykke var lavere. Der er dog som nævnt forhold af karrieremæssig og social karakter, der vejer tungere. Figur 24 - Hvad kunne få dig til at blive i Danmark? (mulighed for flere svar) Lavere skatter Mere struktur på arbejdspladsen Nemmere integration Et socialt liv med danskere Flere jobmuligheder rettet mod udlændinge Flere jobmuligheder på engelsk Skandinavien 38% 15% 15% 62% 54% 38% Vesteuropa 36% 9% 31% 35% 64% 71% Østeuropa 29% 22% 26% 19% 31% 29% Asien 35% 24% 35% 35% 53% 59% Mellemøsten 42% 17% 58% 67% 58% 83% Nordamerika 32% 0% 20% 48% 56% 56% I alt 32% 11% 30% 47% 52% 64% Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent Lene Christensen, Ingeniørforeningen tlf Side 11

12 Metode Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet. Undersøgelsen er en del af ISIC undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i maj/juni Side 12

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Studievalg, frafald, økonomi og eksamen

Studievalg, frafald, økonomi og eksamen april 2009 Studievalg, frafald, økonomi og eksamen Analysen giver en kvalitativ dimension på eksempelvis de kendte gennemførelsesprocenter, og dermed hvordan de studerende på de danske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Hvad laver du i udlandet?

Hvad laver du i udlandet? Hvad laver du i udlandet? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 56,3% 15,5% 7,0% 7,0% 5,6% 4,2% 2,8% 1,4% 0,0% Hvad arbejder du med? Økonomi/finans/revision Marketing/salg/kommunikation Overordnet ledelse

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Katrine Kier Nielsen, formand for DM Studerende. leder

Katrine Kier Nielsen, formand for DM Studerende. leder Nr. 3 Juni 2012 Kortnyt Katrine Kier Nielsen, formand for DM Studerende leder Studiejob: strategiske, øjenåbnend Studiejob er nærmest blevet en fast del af livet som studerende. Se DMstud.s store tema

Læs mere

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Dit lokale interviewer ID Bosættelse navn Respondent

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität)

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) Land: Tyskland

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var utroligt tilfreds med mit ophold; - en af de bedste beslutninger, jeg har taget.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var utroligt tilfreds med mit ophold; - en af de bedste beslutninger, jeg har taget. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po, Paris (Institut d Etudes Politiques de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: 24/8-2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 17/09/13 Til: 27/01/14

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 27. august 2012 Til: 21. december 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:19.02 2014 Til:27.06 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Gent Land: Belgien Periode: Fra: 6/2 2013 Til: 13/7 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) Land: Frankrig Periode: Fra:18.1.13 19.6.13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet

Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet Denne evalueringsrapport vil give Aalborg Universitet vigtig information om dit studieophold, som vil komme andre studerende til gode og sam 1. Personlige

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign Navn på universitet i udlandet: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech Land: Spanien Periode:

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01/02-2013

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

København, 27. maj 2009. Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre

København, 27. maj 2009. Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre Disposition: Introduktion til undersøgelsen Undersøgelsesdesign Resultater Polakkernes motivation og mobilitet Polakkernes opholdsmønstre

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor Navn på universitet i udlandet: Universität Wien Land: Østrig Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juli 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark The Erasmus Impact Study. 2014 Et internationalt studie eller praktikophold resulterer i: Bedre

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 1.9.2010 Til: 31.12.2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Livet på pension i norden

Livet på pension i norden Sida 1 Livet på pension i norden Synovate (Danmark, Finland, Norge og Sverige) for Nordea Nordisk sammenfatning Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2008 Sida 2 I Norden ønsker mange at gå på pension

Læs mere

REJS UD MED JOBBET. Staff Mobility

REJS UD MED JOBBET. Staff Mobility REJS UD MED JOBBET Staff Mobility Udveksling for undervisende og administrativt personale Denne brochure henvender sig til dig som overvejer at tilbringe et par dage på en af vores europæiske partnerskoler.

Læs mere

I Bruxelles som praktikant

I Bruxelles som praktikant I Bruxelles som praktikant Hvorfor valgte du praktik på Grønlands repræsentationen i Bruxelles? Kan du klare dit studie samtidig med praktikken? Hvad er arbejdsopgaverne i repræsentationen? Hvad skriver

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Agder Land: Norge Periode: Fra:03.01.12 Til: 30.05.12

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) Navn på universitet i udlandet: Gent Universitet Land: Belgien Periode: Fra: 9/2 2012 Til:9/7 2012

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere