NR ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. HI-Messe God dampkvalitet Ren damp...6. Kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. HI-Messe...2-3. God dampkvalitet...3-5. Ren damp...6. Kursus...8. www.spiraxsarco."

Transkript

1 NR ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 HI-Messe God dampkvalitet Ren damp...6 Kursus...8

2 2 SIDEN SIDST HI-MESSEN 2009 Velkommen tilbage fra ferien! Nu begynder hverdagen igen for alvor i danske virksomheder, og vi glæder os til at tage tråden op, når det gælder rådgivning om dampproduktion og service. Først skal vi dog lige se tilbage for en stund, for den maj i år var vi på Achema Messe i Tyskland med ikke mindre end to stande. Hovedstanden var med de velkendte Spirax løsninger og produkter (Flash Revecovery Unit, Easy Heat ect.), og på den anden stand viste vi High Purity produkter som den nye PSG (Pure Steam Generator) samt redesignet af vores sanitære varmeveksler. Bliver vi et øjeblik ved rendampen, så har vi en artikel med om filtreretdamp, rendamp og sterildamp i dette nummer af Spejlet. Den giver dig forhåbentlig et indtryk af, at netop rendampproduktion til højt specialiserede formål er et af vores fokusområder. Et andet kompetenceområde for Spirax er at foretage de dybdegående analyser af rentabilitet, og her indgår renovering og optimering af eksisterende dampanlæg. En vigtig faktor for succes er at stille skarpt på dampkvaliteten, og det skriver vi også om på de følgende sider. Alt dette og meget mere ser vi frem til at diskutere med dig og dine kolleger, når vi forhåbentlig ses på HI-Messen i Herning. Vi er klar til dialog om netop dine behov og ser frem til at mødes. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mette Tønnesen Vi ser frem til at møde dig i Herning! Velkommen til HI-Messen, hvor vi glæder os til at præsentere dig for spændende løsninger, ny viden og hyggeligt samvær på stand G5710 i hal G. Når du besøger HI-Messen den september er du mere interesseret i løsninger, der gavner din virksomhed, end komponenter og tekniske detaljer. Derfor fokuserer vi på energi og anlægsoptimering, rendampsanlæg samt service. Vi fortæller om, hvordan vi hjælper dig med at optimere/renovere et eksisterende anlæg og har delt vores stand op i fire temaer: Dampanlæg der ikke er optimerede til de nyeste standarder inden for effektiv energiudnyttelse Dampanlæg der efter optimering og renovering lever op til den mest effektive energiudnyttelse Ren- og sterildampsløsninger Service og beregninger. Dampanlæg der ikke er optimerede Specielt for dig med anlæg af ældre dato. Vi inviterer til dialog om, hvad der kan gøres og hvorfor. Hvilke tanker ligger der typisk bag en renovering, og hvad kan der foretages af forbedringer. Dels for at skåne vort fælles miljø, og dels for at finde ud af, hvor stor en potentiel besparelse der kan være i en renovering. Dampanlæg der er optimerede Vi ser på et anlæg, hvor Spirax Sarco har bidraget med rådgivning og dimensionering. Få dokumentation for, hvilken positiv effekt dette har haft for brugeren i form af en langt bedre udnyttelse af dampen samt forbedret økonomi. Og specielt økonomien er interessant: Kan det svare sig at investere? Vi ser også på tilbagebetalingstiden i forbindelse med renovering. Ren- og sterildampsløsninger Oplev de sidste nye løsninger inden for produktion af ren- og sterildamp. Spirax har efter mange års udviklingsarbejde et komplet program inden for dette område, så vi kan hjælpe kunder, der har disse behov. Der er ingen tvivl om, at morgendagens krav til produktion af fødevarer, pharmaprodukter samt på hospi-

3 DAMPKVALITET 3 taler, inden for kort tid vil blive skærpet yderligere. Tal med os om, hvordan du kommer på forkant med lovgivningen inden for ren- /sterildamp samt WFI (Water For Injection). Tal med vores tekniker På HI-Messen vil vi alle dage have en servicetekniker til stede. Han fortæller dig om vigtigheden af at vedligeholde sit dampanlæg dels ved jævnligt at kontrollere sine vandudladere i form af surveys, men også ved en komplet anlægsgennemgang. Hvilke muligheder er der for eksempel i genfordampningsdamp fra din kondensattank eller måske din aflufter. Teknikeren kan på stedet lave en genfordampningsberegning, så du kan se hvor meget damp, der er tale om. Så kan vi med det samme beregne en tilbagebetalingstid på vores Flash Steam Recovery Unit, som mange af vore kunder allerede har installeret. Disse anlæg bestiller ikke andet end at tjene penge til virksomhederne. Vær med og vind! På vores stand har vi monteret en skærm, hvor du kan bestykke et dampanlæg. Her udtrækker vi hver dag en præmie til den med højest score. Kom til vores stand G5710 og test din viden inden for dampverdenen. Vi ses! Damp er langt fra altid bare damp Varmeoverførslen og effektiviteten af dit anlæg påvirkes af dampkvaliteten. Jo dårligere kvalitet, desto større negativ kvalitet på anlægget. Dampkvaliteten afgøres blandt andet af tilstedeværelsen af vand, ikke kondenserbare gasser og andre urenheder. Og det er en væsentlig faktor for driften. Hvad er dampkvalitet? Dampkvaliteten er et mål for tilstedeværelsen og koncentrationen i dampen af: Snavs og urenheder Vandindhold (kondensat) Ikke kondenserbare gasser (inkl. luft) Overhedet damp. Det er også et mål for arten af disse urenheder, f. eks. ethvert opløst eller ikke opløst stof i vandfilmen (vandindholdet), og hvilke ikke kondenserbare gasser der er tale om. Hvad sker der med damp af ringe kvalitet? Virkningsgraden for damp til opvarmning, sterilisering og lignende formindskes, når dampen ikke er ren, tør og (til de fleste applikationer) ikke-overhedet. Nedenstående tabel viser de betydeligste negative virkninger. Dårlig dampkvalitet - årsager og virkninger Effekt Reduktion i varmeoverførsel Blokering Korrosion Erosion Øget vedligeholdelse Forurening af produkt / proces * Årsag Snavs og rester X X X X X Fugtighed X X X X X Ikke kondenserbare gasser X X X X Overhedning X X *Lidt forenklet sagt begrænser den dårlige dampkvalitet applikationens tekniske ydeevne og øger anlæggets produktionsomkostninger.

4 4 DAMPKVALITET De nævnte urenheder har stor indvirkning på varmeoverføringsevnen. I nedenstående figur kan du se, hvilken indflydelse/hindring, de forskellige urenheder har for varmeoverføringsevnen. Varmestrøm Damp Film af ikke kondenserbare gasser Kondensat film Belægninger (kalk) Metal opvarmning overflade Belægninger (kalk) Produktfilm Produkt Ekstra dampbehov For hver procent fugtighed, som dampen indeholder, reduceres dampens udnyttelse af fordampningsvarmen tilsvarende. Sagt på en anden måde: Jo mere fugtighed dampen indeholder, jo mere damp skal der overføres for at overføre en given effektmængde til f.eks. en varmeflade. Dampens tørhed angives i tørhedsgrad. Ved en tørhedsgrad på 0,95 indeholder dampen for eksempel 95 % tør damp og 5 % vand. Jo tykkere den isolerende film af ikke kondenserbare gasser, kondensat og urenheder er, desto større er temperaturforskellen mellem damp og produkt. En vameflade med et effektbehov på 500 KW ved 10 Bars Damptryk ser behovet for merproduktion af damp ud som i tabellen: Dampens tørhedsgrad Dampbehov (Kg/h) Øget mængde damp for at yde 500KW (Damp Kg/h) , , , , Hvad giver den dårlige dampkvalitet? I et industrielt anlæg, er det nærmest umuligt at garantere en konstant fremstilling og levering af 100 % tør damp. Dampen vil altid medtage noget vand som følge af medrivning af kondensat, der dannes i rørene grundet varmetab til omgivelserne. Der vil trænge luft ind i rørsystemet og maskinerne, hver gang der lukkes af for dampen, og ikke kondenserbare gasser er et naturligt biprodukt ved mange vandbehandlingsprogrammer. Snavs og urenheder kan næsten ikke undgås helt i industrielle anlæg/processer. Vi har noteret 10 områder, som kan bruges til en vurdering af dampkvaliteten. Det er områder, som bør være optimale for at sikre den bedst mulige dampkvalitet: 1. Kedeldesign og type, valg af brænder og måden at kontrollere dampkedlen på har ind-

5 DAMPKVALITET 5 flydelse på dampkvaliteten (ved kontrol af kedel menes, om valget af fødevandsstyring er modulerende eller on/off-styring). 2. Total Desolved Solids niveauet i kedlen skal være konstant overvåget og holdes stabilt via kontrolleret bundblæsning. 3. Dampkedlen må aldrig overbelastes. 4. Fødevandstanken skal holdes på højst mulig temperatur. 5. Alle dampledninger skal drænes korrekt med rette type vandudlader. 6. Der må ikke være udrænede lave niveauer på dampledningen. 7. Dampledningen bør have et korrekt antal luftudladere, korrekt installeret ved slutdræn og andre strategiske steder. 8. Alle damprør og ventiler bør være korrekt designet for at sikre korrekte hastigheder og trykfald. 9. Dampudtag skal altid være taget ud i top af dampledningen. 10. Alle damprør og ventiler bør være isolerede. Hvordan forbedres dampkvaliteten? Nogle af de vigtigste parametre for at få et optimalt dampanlæg med bedste dampkvalitet er korrekt installation samt korrekt dimensionering af rør og ventiler. Illustrationen viser, hvordan et optimal dampsystem hen til proces kunne se ud. Normalt bruges snavssamlere til beskyttelse af produktionsudstyr mod de negative virkninger af snavs og urenheder. Men den fineste si, der normalt kan leveres til snavssamlere, har en maskestørrelse på 150 mikron (0,15 mm). Det er ikke fint nok til kritiske applikationer, for eksempel når dampen kommer i direkte kontakt med eller specielt når den injiceres i føde- og drikkevarer. Her kræves rendampsfiltre, som typisk vil filtrere ned til 25,5 eller endda 1 mikron. Snavs og urenheder er normalt meget tydelige, men de skadelige virkninger af vand i dampen og ikke kondenserbare gasser er normalt ikke så tydelige. Derfor er der ofte ikke så stor opmærksomhed mod forebyggelse. Men korrekt design, installation, drift og vedligeholdelse af et nyt komplet dampsystem sikrer højest mulig dampkvalitet. I en eksisterende installation bør årsagerne til dårlig dampkvalitet fjernes, men det er ikke altid praktisk eller økonomisk muligt. Heldigvis er der fire ting, der er relativt lette og billige at indføre, som altid vil have en positiv effekt på dampkvaliteten: Montering af dampseparatorer Montering af automatiske luftudladere Montering af snavssamlere og filtre Test af dampkvalitet for at bestemme størrelsen af problemet. De første tre bør altid sættes ind, selv når test viser god dampkvalitet, da der ikke er nogen garanti for, at det varer ved. Spirax Energy Service Hvis jeres virksomhed er i tvivl om, hvor god jeres dampkvalitet er, kan Spirax Energy Service være med til at afdække det. Via komplette audits af dampanlægget samt specifikke test af dampen kan vi vurdere kvaliteten og skaffe klarhed. Mød os på HI-Messen og få mere at vide om vores audits. Der kan også gemme sig et stort potentiale i den energi, der forefindes i flashdampen. Det kan vi også give dig et indtryk af på HI.

6 6 REN DAMP Ren, renere, rendamp en Spirax specialitet Det stiller særlige krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering, direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin. I traditionelle applikationer, hvor man bruger anlægseller fabriksdamp, er det som regel ikke et problem med fødevandskemikalier eller rustskaller. Specielt hvis det handler om indirekte opvarmning. Hvis produktet derimod har behov for at blive forberedt, behandlet eller bevaret i et sterilt eller hygejnisk miljø er rendamp den eneste vej til at fjerne alle risici for produktforurening. Overordnet set findes der nemlig tre typer damp: Filtreret damp, rendamp og sterildamp. Filtreret damp Defineres også som kulinarisk damp og anvendes typisk steder, hvor produktet opvarmes direkte ved injektion. Filtreret damp fremstilles af anlægsdamp, som køres gennem et højeffektivt filter, der typisk fjerner partikler større end 5 micron. Filtreret damp kommer fra hoveddampen på en dampkedel. Det giver risiko for, at rester af kemikalier, som anvendes til behandling af kedelvandet, føres med over i dampen selv om moderne kedler er designet til at minimere denne risiko. FDA (Food and Drug Administration) har offentliggjort en liste over kemikalier, der er acceptable under sådanne forhold (21CFR ). Hvis filtreret damp skal være effektivt, anbefales det, at alle rørføringer efter filteret udføres i 316L rustfrit stål, selv om kulinarisk damp ikke er mere agressivt end anlægsdamp. Hvis kemikalier overdoseres, eller kedelen arbejder over sin normale kapacitet, er der risiko for, at kemikalier føres med over i dampen, og det tilbageholder filteret ikke. Filteret tilbageholder heller ikke jernioner eller pyrogener. Rendamp Fremstilles typisk af deminiraliseret vand, RO-vand (Omvendt Osmose) eller HDI/EDI-vand (totalafsaltet vand), som køres gennem en rendampsgenerator. Rendamp anvendes typisk, hvor der er en højere grad af krav til renhed af dampen. Det kan være inden for fødevarefremstilling, hvor man ikke kan risikere forurening af produktet (eks. bryggerier), på sygehuse til autoklaver eller ved fremstilling af medicinalvarer. Rendamp anvendes også under SIP (Sterilisation In Place) og CIP (Cleaning In Place) til rengøring og sterilisation af udstyr. Rendamp er meget aggressivt, og derfor kræves det, at alle komponenter efter rendampsgeneratoren er udført i 316L rustfrit stål. Det gælder rør, vandudladere, seperatorer og ventiler. Hvis dette ikke overholdes, er der stor risiko for, at dampen forurenes af rust og andre partikler, samt at alle ikke rustfri komponenter har en kort levetid. Rustfrit stål har den ulempe, at det ikke er egnet til de høje temperaturer opnået inde i en fyret kedel. Derfor fremstilles rendamp i en damp-til-damp (Steam-tosteam) varmeveksler, som SpiraxSarco CSG (Clean Steam Generator). Den anvender anlægsdamp på primærsiden og på sekundærsiden opvarmes deminiraliseret, RO-vand eller EDIvand. Det giver højkvalitetsdamp. Ligesom det er vigtigt at udføre dampsiden i 316L rustfrit stål, gælder dette også for hele kondensatstrengen.

7 REN DAMP 7 Sterildamp Fremstilles på samme måde som rendamp dog med højere krav til udstyr og materialer. Det gælder samlinger, ruheder af overflader osv. Sterildamp fremstilles i en Spirax PSG (Pure Steam Generator). PSG generatoren er designet efter de høje krav, der stilles på biopharma området. PSG en fremstiller damp, som er tør, ren og pyrogenfri med kondensat, der overholder internationale Pharmacopoeia regler for WFI. Dampkvaliteten overholder gældende regler, HTM0101 og EN285 som minimum. Spirax kan også levere udstyr til fremstilling af WFIvand (Water For Injection) i en MES (Multi Effekt Still). De omtalte SpiraxSarco produkter fremstilles alle efter GMP samt EN285 og HTM Kontakt os for yderligere oplysninger om avancerede former for dampproduktion til specielle formål.

8 PRODUKTPROGRAM Vort produktprogram omfatter: Kedeludstyr Flowmålere Reguleringsventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator Reduktionsventiler Selvvirkende temperaturreguleringsventiler Programmerbare elektroniske regulatorer Pneumatiske transmittere Sikkerhedsventiler Vandudladere Systemer til overvågning af vandudladere Kondensatpumper Genfordampningsbeholdere Separatorer Snavssamlere Afspærringsventiler Kontraventiler Luftbefugtere Veksler-Unit Ren- og steril dampgeneratorer KURSUS Spirax kurser vi fortsætter succesen! Styrk din viden og skab grundlag for optimale resultater: Meld dig til vores kurser og få fagteknisk indsigt serveret af eksperterne. Viden og indsigt baner vej for resultater. Sådan er det inden for de fleste områder, også dampteknik og vedligeholdelse. Derfor fortsætter vi i Spirax Sarco succesen med at afholde kurser, hvor vores fagfolk serverer den nyeste viden om produkter og teknik. Vælg det eller de kurser, du ønsker at deltage i. Er I flere end 10 personer fra samme firma, kan vi afholde et lukket kursus udelukkende for jer, som er specielt tilpasset jeres virksomhed. Det giver det maksimale udbytte for alle parter. Åbne kurser Birkerød September 2009 Onsdag d. 23/09/2009 kl Oktober 2009 Onsdag d. 21/10/2009 kl November 2009 Onsdag d. 25/11/2009 kl Kursus i vedligeholdelse Birkerød Oktober 2009 Onsdag d. 07/10/2009 kl Åbne kurser Jylland November 2009 Onsdag d. 25/11/2009 kl Værd at vide Der bliver serveret frokost på kurserne. Det maksimale deltagerantal er 15 personer pr. dag. Tilmelding Spirax Sarco Ltd, Blokken 62,3460 Birkerød Tel: Fax: Spirax Spejlet udgives af: Spirax Sarco Ltd. Blokken Birkerød Tlf Fax I øvrigt bør De anvende Spirax sikkerheds- og reguleringsudstyr til dampkedler.

Nr. 1 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Hvem er vi... 2-3. Spirax Energy Service.. 4-6. Mere en 100 års viden... 7. Kursus...

Nr. 1 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Hvem er vi... 2-3. Spirax Energy Service.. 4-6. Mere en 100 års viden... 7. Kursus... Nr. 1 2010 3. årgang indhold: Siden sidst... 2 Hvem er vi... 2-3 Spirax Energy Service.. 4-6 Mere en 100 års viden... Kursus... 8 www.spirax.dk 2 siden sidst Spirax Sarco Danmark 3 Kære kunde Det er en

Læs mere

NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Puratos Nordic...2-4. Vahterus...5. Kursus 2008...6-7. www.spiraxsarco.com/dk

NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Puratos Nordic...2-4. Vahterus...5. Kursus 2008...6-7. www.spiraxsarco.com/dk NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Puratos Nordic...2-4 Vahterus...5 Kursus 2008...6-7 www.spiraxsarco.com/dk 2 SIDEN SIDST PURATOS NORDIC PURATOS NORDIC 3 Mens sommeren sætter fuld damp på

Læs mere

www.spirax.dk Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 3 2009 36.

www.spirax.dk Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 3 2009 36. Nr. 3 2009 36. årgang indhold: Siden sidst... 2 Spirax Sarco Danmark. 2-4 Dampkedler... 5-6 HI-Messen 2009... 7 Kursus... 8 Der var Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig

Læs mere

Nr. 2 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Dampdrevet bil... 2-3. Damp (1 af 3)... 3-5. Plug and Play... 5-7. Kursus... 8. www.spirax.

Nr. 2 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Dampdrevet bil... 2-3. Damp (1 af 3)... 3-5. Plug and Play... 5-7. Kursus... 8. www.spirax. Nr. 0 7. årgang indhold: Siden sidst... Dampdrevet bil... - Damp (1 af )... - Plug and Play... -7 Kursus... 8 www.spirax.dk siden sidst dampdrevet bil Kære kunde Jeg tror alle ved, at der findes lokomotiver

Læs mere

NR. 1 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Overskudsvarme...2-3. Varmegenvinding...4-5. Nyt varmesystem...6. Easiheat...8. www.spiraxsarco.

NR. 1 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Overskudsvarme...2-3. Varmegenvinding...4-5. Nyt varmesystem...6. Easiheat...8. www.spiraxsarco. NR. 1 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Overskudsvarme...2-3 Varmegenvinding...4-5 Nyt varmesystem...6 Easiheat...8 www.spiraxsarco.com/dk 2 SIDEN SIDST I skrivende stund er vinteren endelig ved

Læs mere

www.spiraxsarco.com/dk NR. 3 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Præcisionsmåler...2-3 Spirax SafeBloc...4 Casestory...5

www.spiraxsarco.com/dk NR. 3 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Præcisionsmåler...2-3 Spirax SafeBloc...4 Casestory...5 NR. 3 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Præcisionsmåler...2-3 Spirax SafeBloc...4 Casestory...5 Spriax Energi Service...6-7 Kursus...8 www.spiraxsarco.com/dk 2 SIDEN SIDST PRÆCISIONSMÅLER PRÆCISIONSMÅLER

Læs mere

www.spiraxsarco.com/dk Vi er flyttet til nye og dejlige lokaliteter pr. 01.04.2008 Vores nye adresse er: Blokken 62 3460 Birkerød

www.spiraxsarco.com/dk Vi er flyttet til nye og dejlige lokaliteter pr. 01.04.2008 Vores nye adresse er: Blokken 62 3460 Birkerød NR. 1 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Vidste du det?...2-3 En løsning til gavn...4-5 Spirax Energy Services.6-7 Vi er flyttet...8 Vi er flyttet til nye og dejlige lokaliteter pr. 01.04.2008 Vores

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Nyd ferieparadiset i din egen have med et svømmebassin fra Welldana

Nyd ferieparadiset i din egen have med et svømmebassin fra Welldana Nyd ferieparadiset i din egen have med et svømmebassin fra Welldana ACHENSEE Achensee er et rigtig luksusbassin. Bassinet leveres som et komplet byggesæt bestående af styroporsten, som er fremstillet af

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere

info produkt Sådan fyrer man i dag Weishaupt Thermo Condens-A (bis 15/25 kw) Weishaupt oliebrænder WL5 (16,5 55 kw) Information om kompaktbrændere

info produkt Sådan fyrer man i dag Weishaupt Thermo Condens-A (bis 15/25 kw) Weishaupt oliebrænder WL5 (16,5 55 kw) Information om kompaktbrændere info produkt Information om kompaktbrændere Sådan fyrer man i dag Weishaupt Thermo Condens-A (bis 15/25 kw) Weishaupt oliebrænder WL5 (16,5 55 kw) Vi brænder for kvalitet Vores motivation er det tekniske

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI Glæden ved iskoldt drikkevand DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI HVILKE OVERVEJELSER SKAL MAN GØRE SIG... ØKONOMI - KVALITET - BÆREDYGTIGHED ØKONOMI: For KUVATEK er økonomi et spørgsmål

Læs mere

TT BOILERS DAMPGENERATOR

TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS dampgeneratorer op til 1200 kg/time kan som de eneste på markedet opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet. Pga. den særlige konstruktion kræves ingen

Læs mere

VAI - Teknik. Injektorer

VAI - Teknik. Injektorer VAI - Teknik Injektorer 1. Hvem er VAI Teknik 1. Firmaet er arvtager til DIKKERS, som kom uheldigt af dage. 2. Firmaet arbejder, som agentur og lagerførende grossist indenfor tilbehør til industrielle

Læs mere

Armstrong dampbefugtere

Armstrong dampbefugtere Dampbefugter i støbejern Type : 91-94 DAMPBEFUGTEREArmstrong dampbefugteredampbefugter I STØBEJERNBefugter m/ separator, vandudlader og snavssamler Befugter m/ separator, vandudlader og snavssamler Anvendelse:

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

De skjulte potentialer i fremtidens drift af biomasseanlæg

De skjulte potentialer i fremtidens drift af biomasseanlæg De skjulte potentialer i fremtidens drift af biomasseanlæg Søren Klinggaard & Jesper Cramer FORCE Technology Agenda Måling af korrosion Søren Klinggaard Vision-baseret overvågning og styring af forbrændingen

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Fremtiden er plastisk fantastisk. Plast er et af vor tids mest fantastiske materialer og bliver benyttet til alle mulige ting indenfor

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Transportbånd til fødevarer

Transportbånd til fødevarer VOLTA Belting Technology Ltd. Danish Glatte transportbånd Transportbånd til fødevarer The Next Step in Belting VOLTA Belting Technology Ltd. Volta-bånd Til Fødevareindustrien Volta Belting udviklede brugen

Læs mere

Spirax Energy Service Energi med omtanke

Spirax Energy Service Energi med omtanke s t e a m s y s t e m s e r v i c e s Spirax Energy Service Energi med omtanke S t e a m S y s t e m S e r v i c e s Service af damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har

Læs mere

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Den direkte vej til store besparelser Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds Made in Germany www.lhi.as

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN. orlahansen.dk

SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN. orlahansen.dk SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN VI GØR DET KOMPLICEREDE ENKELT Hos Orla Hansen A/S er vi tiltrukket af vanskelige opgaver. Opgaver der kan udfordre os og opgaver der stiller krav til vores faglighed, kompetencer,

Læs mere

Vandbehandling. En komplet løsning

Vandbehandling. En komplet løsning Vandbehandling En komplet løsning Case Story At omdanne affald til energy - kræver ultrarent vand Peterborough, United Kingdom Som en del af et helt nyt kraftværk i Peterborough, England er Guldager A/S

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 Member of SP Group A/S Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 1 Indhold: SP Group og SP Extrusionpræsentation Ekstruderingsråvare,

Læs mere

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut 200 C med ny varmepumpeteknologi Lars Reinholdt Teknologisk Institut Indhold Højtemperaturvarmepumper og deres anvendelse Hvad er teoretisk muligt? COP Carnot COP Lorenz Hybrid ammoniak/vand varmepumpeproces

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Silent Gliss Rullegardin Systemer

Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Fordelene Rullegardinernes rene linier passer godt til moderne arkitektur og indendørs design. De giver maksimal afskærmning uden at virke påtrængende i vinduet.

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

HVU Højvakuum. Geovent A/S

HVU Højvakuum. Geovent A/S HVU Højvakuum Samlet eller modulopbygget. Geovent tager udgangspunkt i din situation og leverer den optimale løsning til dit behov for højvakuum. Se nogle af mulighederne. Geovent A/S Hovedgaden 8,DK-8831Løgstrup

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Vi har udviklet et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret fås som standard

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere