BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker"

Transkript

1 BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning og opvarmning Generel information Vaskeprogram Modeller med fast cyklus Modeller med justerbar cyklus Rengøring Rengøring af vaske-/skyllearme Rengøring af dyser Modeller med indbygget vandblødgøringsmiddel Modeller med indbygget afløbspumpe Fejlsøgning

3 LEVERINGSBREV Kære kunde, Opvaskemaskinen udgør ikke nogen risiko for operatøren, hvis den bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, og under forudsætning af at sikkerhedsenhederne konstant kontrolleres og serviceres. Dette brev søger at bekræfte, efter levering af opvaskemaskinen, at: enhver leveret enhed virker perfekt. Med opvaskemaskinen følger også en instruktionshåndbog, og operatøren har ansvaret for, at denne overholdes, efter bestemmelserne om leveringsbegrænsninger er blevet læst grundigt. Fabrikanten håber, at dens kunder får fuldt udbytte af hele dens produktlinje. Det er dog vigtigt at minde om, at enhver reproduktion af denne håndbog er forbudt, og at fabrikanten forbeholder sig retten til uden varsel at ændre sine produkter grundet konstant innovationsresearch og teknologiske kvalitetsforbedringer.

4 IDENTIFIKATION AF MASKINE Hvis kunden får brug for at kontakte FABRIKANTEN eller dens service centre, skal serienummeret altid oplyses. Nedskriv venligst din maskines serienummer her: MODEL: SERIENUMMER:

5 GENERELLE LEVERINGSNOTER Ved modtagelse af maskinen skal det tjekkes at: emballagen ikke er beskadiget; maskinen ikke er beskadiget; modellen og driftsspændingen er den samme som på leveringsdokumenterne. At de følgende ting er til stede: 1 Komplet maskine 2 Kurve 3 Tilførselsrør 4 Afløbsrør 5 Tilbehør 6 Brugerhåndbog 7 Garantibevis Kontakt venligst leverandøren, hvis der er nogen beskadigede eller manglende ting. De dimensioner, der fremgår af denne håndbog, er ikke bindende og angår standardmaskinen. Tegninger og andre dokumenter, der følger med maskinen, må ikke videregives til tredjeparter. De er fabrikantens ejendom, og fabrikanten forbeholder alle rettigheder. Delvis eller total reproduktion af håndbøger og billeder er forbudt.

6 BESKRIVELSE AF MASKINE HUSHOLDNINGSOPVASKEMASKINER adskiller sig fra erhvervsmaskiner, fordi de er designet til at vaske meget mere på kortere tid og med højere krav til renhed. Vaskeydeevnen afhænger af kurvenes design, tidscyklusserne og også af eksterne ting som f.eks. vandets temperatur, tryk og hårdhed. Funktioner inkluderer: - Automatisk vaske- og skyllecyklus - Mulighed for fast eller justerbar varighed af cyklusser - Automatisk fyldning - Automatisk temperaturkontrol - Mulighed for kold skylning - Dørsikkerhedskontakt - Automatisk tilførsel af afspændingsmiddel (nogle modeller) - Varmelegemer af incoloy Elektriske komponenter og forbindelser i overensstemmelse med VDE standarder. NOGLE MODELLER MED KVADRATISKE KURVE er forsynet med et PRIMÆRT FILTERSYSTEM, der dækker tankens overflade og dermed sørger for bedre hygiejne og sikkerhed. NOGLE MODELLER MED KVADRATISKE KURVE er forsynet med ROTERENDE ØVRE OG NEDRE VASKE-/SKYLLEARME, hvilket giver en bedre vaskeproces. MODELLER med 2 VASKEPUMPER (forbundet til den øvre og nedre arm) giver en bedre vaskeevne. Derudover giver den forsinkede pumpestart ved de nedre arme bedre STABILITET for tallerkenerne i kurvene. Valgfrit tilbehør efter ønske: - Indbygget vandblødgøringsmiddel (nogle modeller) - Afløbspumpe - Opvaskemiddelstilførsel - Skyllepumpe - Stativ

7 SIKKERHEDSNORMER Før rengøring og vedligeholdelse, og når det er nødvendigt, skal hovedkablet tages fra, maskinen skal slukkes, og hovedafbryderen (0-1) skal sættes i position 0 (Fig. 1). Udskift ikke strømforsyningskablet med andet end ægte reservedele. Forsøg ikke at reparere hovedkablet, hvis det er beskadiget udskift i stedet hele kablet. Kontroller, at spændingsværdierne og forsyningssikringen er de samme som på MASKINESPECIFIKATIONERNE (Fig. 2). Kontroller, at den elektriske forsyning er korrekt jordforbundet (fig 3). Åbn ikke maskinen under en cyklus. Der er risiko for pjaskeri med meget varmt vand (Fig 4). Benyt ikke maskinen ved temperaturer under 5 C (Fig. 5).

8 Sprøjt ikke vand på maskinen (Fig. 6). Brug ikke vand under 5 C eller over 50 C. Vandslangerne og samlingerne kan blive beskadiget. Kontroller, at tilførselstrykket er mellem 200 og 450 kpa (2-4,5 bar). Inden rengøring skal al fast skidt og snavs fjernes fra tankens bund for at sikre, at maskinen fungerer korrekt. Fjern ikke maskinens paneler. Kun trænede servicemedarbejdere bør have adgang til maskinens indre dele (Fig. 8). I tilfælde af vandlækage skal hovedafbryderen (0-1) sættes i positionen 0, og maskinens vandforsyning skal afbrydes (Fig. 9). Det anbefales at bruge gummihandsker under rengøring og vedligeholdelse (Fig. 10). Placer ikke objekter ovenpå maskinen (Fig. 11).

9 Lad ikke børn eller ukvalificerede mennesker bruge maskinen (Fig. 12). Vær forsigtig med ikke at få hånden i klemme, når døren lukkes (Fig. 13). Stå ikke på døren og placer ikke tunge genstande på døren (Fig. 14). ADVARSEL: Dræn og genfyld vasketanken, når vandet bliver beskidt. Dette giver en højere vaskekvalitet. Kontroller, at der ikke er noget skidt fanget inde i luftklokken (placeret bagerst og nederst til højre i kabinettet) (Fig. 15).

10 BRUGERS INSPEKTION Installation og indkøring bør kun foretages af trænet personale. Dette inkluderer alle vandforbindelser og elektriske forbindelser samt indstilling af afspændingsmiddel. Brugeren skal foretage nogle simple inspektioner: 1. Kontroller, at vandet er forbundet og tændt (Fig. 1). 2. Kontroller, at den ydre cut-out tilførselsafbryder er indstillet i den lukkede position (1) (Fig. 2). 3. Kontroller afspændingsmiddelniveauet og opvaskemiddelniveauet (hvis relevant). Det skal sikres, at maskinen ikke bruges, når blot én af disse tanke er tomme. Hvis nødvendigt kan der søges assistance hos leverandøren. 4. Kontroller, at afløbsrøret er ordentligt forbundet til afløbet (Fig. 4).

11 KONTROLPANEL Knap [1] - Hovedafbryder (0-1) Knap [2] - Trykknap til cyklusstart Knap [3] - Drejeknap til cyklusstart Knap [4] - Trykknap til kold skylning Knap [5a] - Indikatorlampe for skylletemperatur Knap [5b] - Indikatorlampe for vasketemperatur Knap [6] - Trykknap til genskabelse Knap [7] - Termometer Knap [8] - Trykknap til afløbspumpe Knap [9] - Vælgerknap til kort/lang cyklus

12 Fyldning og opvarmning 1. Kontroller, at tilførsels- og afløbsrørene er korrekt forbundet (Fig. 1-2). 2. Kontroller, at vandhanen er åben (Fig. 3). 3. Kontroller, at vasketanken er tom (Fig. 4). For modeller med vandblødgøringsmiddel: husk at fylde saltbeholderen Kontroller, at døren er lukket. Kontroller, at den ydre cut-out forsyningsafbryder er i den lukkede position (1). 4. Sæt hovedafbryderen (0-1) i position 1. Lampen vil tænde (Fig. 6). Opvaskemaskinen vil blive fyldt med vand. 5. Vent indtil lyden fra opfyldningen forsvinder og kontrollampen (5a) tændes. Skyllevandet bliver nu varmet op (Fig. 7). Vent indtil både kontrollampe 5a og kontrollampe 5b slukker (Fig. 8).

13 GENERELLE BESKEDER Inden tallerkenerne placeres i kurven: 1 Fjern al fast skidt for at undgå, at filtre, afløb og vaskedyser tilstoppes (Fig. 1). 2. Udfør indledende vask under vandhanen. NB: Hvis tallerkenerne har stivnet snavs på sig, kan de sættes i blød i vand først. 3. Placer tallerkenerne i kurven. Læn dem ikke opad hinanden og undgå kontakt mellem dem (Fig. 5). - Placer glas og kopper med konkaviteten nedad. Læn dem ikke op ad hinanden. Placer dem ikke i kurvens hjørner (gælder kun for modeller med fast kurv ) RÅD: Put ikke køkkengrej af plastik i kurven, medmindre det er lavet til at modstå opvaskemaskinens temperatur og opvaskemiddel. 4. Hæld opvaskemiddelet i tanken (Fig. 3), medmindre den er udstyret med automatisk tilførsel af opvaskemiddel. 5. Sæt kurven ind i opvaskemaskinen (Fig. 4). Råd: Glas, kopper og bestik bør ikke vaskes med det samme vand, som bruges til tallerkener.

14 VASKEPROGRAM ADVARSEL: Inden vaskecyklussen startes, skal det sikres, at opvaskemaskinen har nået den indstillede temperatur (lampe 5a og 5b i Fig. 1). Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i dårlig vaskeevne, uhygiejniske vaskebetingelser og i nogle tilfælde for meget skum i vasketanken. Modeller med fast vaskecyklus Tryk på trykknap 2 i nogle få sekunder. Når lampen tænder, starter cyklussen VASK PAUSE SKYLNING (Fig. 2). Denne cyklus varer 2 til 4 minutter afhængig af model. På nogle modeller er det muligt at skifte mellem den korte ( ) og den lange ( ) cyklus (Fig. 3). Kontrollampen (2) er tændt under vaskecyklussen. Den slukker, når cyklussen er færdig. ADVARSEL: Åbn ikke døren, mens maskinen arbejder. NB: Cyklussen stopper, hvis døren åbnes ved et uheld. Når døren lukkes, starter cyklussen igen. NB: Kold vandskylning er muligt på nogle modeller. Tryk på trykknappen (4) så længe, som det er nødvendigt (Fig. 4). Når cyklussen er færdig, skal døren åbnes, og kurven skal tages ud så snart som muligt (Fig. 5).

15 Modeller med justerbar cyklus Drej drejeknappen (3) lidt mod uret; en 4 minutters cyklus vil starte. Varigheden af cyklussen kan aflæses på det hvide mærke på kontroldrejeknappen. Når cyklussen er færdig, vender drejeknappen tilbage til dens oprindelige position (0) (Fig. 4). Hvis en kortere vaskecyklus ønskes, kan håndtaget (3) drejes mod uret, indtil en indstilling (3/4, ½ eller ¼) passer med positionen 0 (Fig. 5). Hvis en kun skylning cyklus ønskes, kan håndtaget (3) drejes med uret, indtil symbolet R passer med positionen 0 (Fig. 6). ADVARSEL: Åbn ikke døren, mens maskinen arbejder. NB: Cyklussen stopper, hvis døren åbnes ved et uheld. Når døren lukkes, starter cyklussen igen. NB: Kold vandskylning er muligt på nogle modeller. Tryk på trykknappen (4) så længe, som det er nødvendigt (Fig. 7). Når cyklussen er færdig, skal døren åbnes, og kurven skal tages ud så snart som muligt (Fig. 8).

16 RENGØRING Udskift vandet i tanken så ofte som muligt. Tømning af tanken: 1. Sluk (Fig. 1). 2. Åbn døren (Fig. 2). 3. Fjern afløbsproppen (Fig. 3). Grundig rengøring af tanken: Modeller med kvadratisk kurv 1. Løsn den centrale drejeknap og fjern vaskearmen (Fig. 4). 2. Fjern ringpladen (Fig. 5). 3. Fjern filterpanelet (en (Fig. 6) eller 4 (Fig. 7) sektorer med relaterede tværstykker (Fig. 8) eller relaterede rammer (Fig. 8a-8b-8c) afhængig af model). Vask og skyl dem under rindende vand.

17 4. Fjern eventuelt fast skidt fra tankens bund (Fig. 9). Fjern kurvfilteret (Fig. 10). Vask og skyld under rindende vand. 5. Saml delene igen i modsat rækkefølge. 6. Råd: Kør opvaskemaskinen i 5-10 minutter uden afløbsprop for at skylle og rengøre tanken og vandkredsløbet ordentligt.

18 RENGØRING AF (ØVRE/NEDRE) VASKE-/SKYLLEPROPELLER: 1. Løsn låseskruen og fjern propellen (Fig. 11). 2. Løsn ringmøtrikkerne (A-A 1 ); fjern dyserne (B-B 1 ) (Fig. 11). 3. Sæt i blød i en kalkfjernende opløsning. Hvis dette ikke er tilgængeligt, kan eddike bruges (Fig. 12). 4. Skyld under rindende vand. Brug en nål el.lign. til at rengøre dysernes revner hvis nødvendigt (Fig. 13). 5. Kontroller, at der ikke er noget størknet materiale på vaskearmens monteringsflader (Fig. 14). Saml delene igen i omvendt rækkefølge. NB: Nogle modeller har en fast øvre skyllesamling. Se afsnittet Rengøring af vaske- /skyllearm (side 19) for instruktioner til rengøring.

19 MODELLER MED RUND KURV 1. Tag drejeskiven ud (Fig. 1). 2. Fjern afløbsproppen for at tømme tanken (Fig. 2). ADVARSEL: Kontroller, at der ikke er stykker af ituslået glas eller andre ting, der kan skade gummibøsningerne (Fig. 3). 3. Luk døren og tænd (Fig. 4). KØR OPVASKEMASKINEN i 5-10 minutter for at rengøre og skylle tanken. 4. Sluk og åbn døren (Fig. 5). 5. Fjern kurvfilteret fra tilførselspunkterne (Fig. 6) og skyld det under rindende vand. ADVARSEL: Fjern ikke kurvfilteret, inden tanken er blevet skyllet. 6. Saml delene igen i den omvendte rækkefølge. Kontroller, at afløbsproppen er sat korrekt i.

20 RENGØRING AF DYSERNE 1. Løsn dyserne og tag forstøverne ud (Fig. 7). 2. Sæt i blød i kalkfjernende opløsning. Hvis dette ikke er tilgængeligt, kan eddike bruges (Fig. 8). 3. Skyld under rindende vand. Brug en nål el.lign. til at rengøre dysernes revner hvis nødvendigt (Fig. 9). 4. Inden dyserne og forstøverne samles igen på deres arme, anbefales det at gennemføre en eller to fulde cyklusser for at fjerne eventuelt løst skidt og partikler (Fig. 10). NB: Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal afløbsproppen fjernes og maskinen tømmes. RENGØRING AF TANK Gør følgende for at rengøre tanken BRUG IKKE STÅLULD ELLER TRÅDBØRSTER. BRUG KUN RENGØRINGSMIDELER DESIGNET TIL BRUG PÅ RUSTFRI STÅL (Fig. 11). ADVARSEL: Brug ikke substanser indeholdende klorin (blegemiddel), da disse kemikalier vil beskadige overflader af rustfri stål (Fig. 11).

21 MODELLER MED INDBYGGET VANDBLØDGØRINGSMIDDEL Den indbyggede blødgører skal foretages et skift af indhold ca. hver anden dag afhængig af vandhårdheden og antallet af gennemførte vaskecyklusser. ADVARSEL: Udfør ikke udskift, hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i lang tid. 1. Åbn døren Kontroller, at der ikke er noget vand i tanken. Tag afløbsproppen ud og tøm tanken om nødvendigt (Fig. 1). 2. Kun for modeller med kvadratisk kurv: Fjern filtrene for at få adgang til saltbeholderen (Fig. 2). 3. Løsn låget og fyld beholderen med køkkensalt (omkring 1 kg) eller med de specielle vandblødgørende tabletter (Fig. 3). NB: Den krævede mængde salt til hver fornyelsescyklus er ca. 200 g. ADVARSEL: Hvis saltet falder til bunden af tanken, skal det straks fjernes, og tanken skal skylles med rigelige mængder vand (Fig. 4). 4. Sæt afløbsproppen på plads og udfør en fyldecyklus (se afsnittet FYLDNING OG OPVARMNING, side 11). Opvaskemaskinen er nu klar til brug.

22 For at foretage fornyelse af vandindholdet: 1. Kontroller, at tanken er fyldt med vand og sæt hovedafbryderen (0-1) i position 1 (Fig. 1). 2. Tryk på trykknappen til fornyelse (6) (Fig. 2). 3. Når cyklussen er færdig, vil lampen (6) slukkes. Tøm tanken og derefter: 4. Sæt hovedafbryderen (0-1) i position 0 (Fig. 3). 5. Åbn døren og fjern afløbsproppen (Fig. 4). Tøm tanken helt. 6. Luk døren igen (uden afløbsproppen) og tænd opvaskemaskinen. Rent vand vil skylle tanken. Kør maskinen i 5 minutter. 7. Sluk opvaskemaskinen. Saml afløbsproppen. Maskinen er nu klar til opfyldning inden normal brug (Fig. 5). ADVARSEL: Eftersom fornyelsescyklussen er ret lang (ca. 20 minutter), anbefales det at udføre den på planlagte tidspunkter, når maskinen ikke skal bruges til opvask.

23 MODELLER MED INDBYGGET AFLØBSPUMPE NB: Disse modeller er ikke udstyret med afløbsprop. Modeller med indbygget afløbspumpe skal bruges, når vandafløbsrøret ligger over vandniveauet i tanken (Fig. 1). Afløbspumpen fungerer automatisk, når opvaskemaskinen er i gang med en cyklus. Den vedligeholder et konstant vandniveau. For at dræne vand: Til mindre modeller (med runde kurve * 36 og * 41 eller kvadratiske kurve 35 x 35 og 40 x 40): 1. Sæt hovedafbryderen (0-1) i position 0 (Fig. 2). 2. Åbn døren og tryk på den yderste knap til højre (8), indtil tanken er tom (Fig. 3). Til større modeller (med runde kurve ø45 og ø48 eller kvadratiske kurve 45 x 45 og 50 x 50): 1. Sæt hovedafbryderen (0-1) i position 0 (Fig. 2). 2. Tryk på den yderste knap til højre (8). Den relaterede kontrollampe tændes, og tanken tømmes automatisk (Fig. 4). 3. Åbn døren og kontroller, at tanken er helt tom (Fig. 5). 4. Tryk på knappen (8) igen, hvis tanken ikke er helt tom (Fig. 4).

24 FEJLKILDER OG LØSNINSFORSLAG

25

26

27

28 PLACERING AF VASKEDYSER

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 BRUGSVEJLEDNING TIL OPVASKEMASKINE DK INDHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 FORORD... 2 KAP 2 INSTALLATION... 2 2.1 UDPAKNING... 2 2.2 PLACERING... 3 2.3 ELTILSLUTNING...

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual. KEN DV 200.2 opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91

Brugermanual. KEN DV 200.2 opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Brugermanual KEN DV 200.2 opvaskemaskine KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Betjeningsvejledning Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2 Opvaskemaskine

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66. A1 TRANSPORT... Side 66. A2 UDPAKNING... Side 66. A3 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66. A1 TRANSPORT... Side 66. A2 UDPAKNING... Side 66. A3 BORTSKAFFELSE... DK INDHOLDSFORTEGNELSE A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66 A1 TRANSPORT... Side 66 A2 UDPAKNING... Side 66 A3 BORTSKAFFELSE... Side 66 A4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... Side 67 B VEJLEDNING FOR INSTALLATØREN/TEKNIKEREN...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Zanussi Professional Zanussi Professional Systemet Opvaskemaskiner Active

Zanussi Professional Zanussi Professional Systemet Opvaskemaskiner Active Opvaskemaskiner Systemet Takket være Zanussi Professional Systemet er der sket en udvikling i den moderne storkøkken verden. Enhver professionel på området erkender, at denne udvikling har forbedret arbejdsmulighederne

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2 01/2013 Mod: D26/EKS-NP Production code: PT810BE2 BRUGSVEJLEDNING TIL OPVASKEMASKINE DK INDHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 FORORD... 2 KAP 2 INSTALLATION... 2 2.1 UDPAKNING... 2 2.2 PLACERING... 3 2.3 ELTILSLUTNING...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 68. A1 TRANSPORT... Side 68. A2 UDPAKNING... Side 68. A3 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 68. A1 TRANSPORT... Side 68. A2 UDPAKNING... Side 68. A3 BORTSKAFFELSE... DK INDHOLDSFORTEGNELSE A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 68 A1 TRANSPORT... Side 68 A2 UDPAKNING... Side 68 A3 BORTSKAFFELSE... Side 68 A4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... Side 69 B VEJLEDNING FOR INSTALLATØREN/

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel model KEN DW 412 Automatisk model KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel model Varenr.: 901410-2 programmer.

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit.

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit. Brugsanvisning DishDrawer Modellerne DS605 og DD605 Käyttöohje DishDrawer DS605, DD605 Series mallit Bruksanvisning DishDrawer Modellene DS605 og DD605 Användarmanual DishDrawer DS605- och DD605-seriens

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE DK BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Pag. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INDLEDNING... 3 KAP. 2 INSTALLATION... 3 2.1 FLYTNING OG FJERNELSE AF EMBALLAGE...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Pag. 76. A1 TRANSPORT... Pag. 76. A2 UDPAKNING... Pag. 76. A3 BORTSKAFFELSE... Pag.

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Pag. 76. A1 TRANSPORT... Pag. 76. A2 UDPAKNING... Pag. 76. A3 BORTSKAFFELSE... Pag. DK INDHOLDSFORTEGNELSE A ALMINDELIG VEJLEDNING... Pag. 76 A1 TRANSPORT... Pag. 76 A2 UDPAKNING... Pag. 76 A3 BORTSKAFFELSE... Pag. 76 A4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... Pag. 77 B VEJLEDNING FOR INSTALLATØREN/

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A ST2FABNE2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166915 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, RØD MÆRKE A+++A

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, RØD MÆRKE A+++A ST2FABR2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, RØD MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166922 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A ST2FABNE2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, SORT MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166915 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2 10/2013 Mod: 015/25D-NP Production code: ST70BE2 DK BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Pag. 99 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INDLEDNING... 101 KAP. 2 INSTALLATION... 101 2.1 FLYTNING OG FJERNELSE AF EMBALLAGE...

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166991 Højde:82 cm 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere