April Guldnål - se side 27. DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & Eventuelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. Guldnål - se side 27. DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & 30 1. 3. 4. 6. 5. 2. 7. Eventuelt"

Transkript

1 1 April 2014 DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & 30 Dagsorden Eventuelt Guldnål - se side 27

2 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag og Fredag er A-kassen lukket Kredsformand: Finn Guldbech Mobil: Dir: Næstformand: Thomas Christensen Mobil: Dir: Faglig medarbejder/opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: Dir: A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf Dir: Kontor for A-kasse og filialkontor Viborg Lundborgvej Viborg Tlf: Fax: Åbningstider: A-kassen Mandag til onsdag kl Tlf: Kredskasserer/A-kassen Leo Nielsen Mobil: Dir: Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: Dir: Filialkontor Aarhus: Sonnesgade Aarhus C Tlf: Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: Dir: Opmåler: Esben Malling Mobil: Dir: Metalopmåler: Finn Sørensen Mobil: SKORSTENSFEJERNES JYLLANDS AFDELING Formand: Hans Mortensen Tlf Kasserer: Poul Erik Grubbe Tlf AALBORG AFDELING: Formand: Thomas Christensen Tlf Kasserer: Finn Guldbech Tlf HJØRRING AFDELING: Formand: Niels Ole Hjermitslev Tlf Kasserer: Flemming Hansen Tlf FREDERIKSHAVN AFDELING: Formand: Peter Gislund Tlf Kasserer: Leo Andersen Tlf Silkeborg afd. Vores kontor i Læssøegade 33 er desværre blevet opsagt. Al henvendelse skal ske til kredskontoret Aarhus. NYKØBING MORS AFDELING: Formand: Michael Wadmann Tlf Kasserer: Finn H. Eriksen Tlf HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag i ulige uger Formand: Carsten Hansen Tlf Kasserer: Kurt Olesen Tlf VIBORG AFDELING: Per Trier Klausen Tlf Kasserer: Flemming Trier Klausen Tlf HOLSTEBRO AFDELING: Fra 1 januar 2014 har kontoret Vestergade 25 fået nye åbnings tider Det er 1 torsdag i måneden kl Formand: Bjarne Kristensen Tlf Kasserer: Jens Ole Nielsen Tlf SKIVE AFDELING: Poul H. Laursen Tlf Kasserer: Bue Bom Jensen Tlf ÅRHUS AFDELING: Formand: Hans Hovmand-Olsen Mobil Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen Tlf RANDERS AFDELING: Formand: Erling Petersen Tlf Kasserer: Erling Petersen Tlf SILKEBORG AFDELING: Formand: Bjarne Sondberg Tlf Kasserer: Poul Erik Niebuhr Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Adresseliste 2 Leder 3 Kredsens medarbejdere 4 Nye svende 5 Lærlinge 6 Kredssiderne 8 Arbejdsmiljø 10 A-kasse 20 Afdelingssider 28 Praktiske oplysninger 32 Redaktion: Ansvarshavende Finn Guldbech Kredsformand Bjarne Kristensen Faglig medarbejder Hans Hovmand-Olsen Faglig medarbejder Udkommer i eksemplarer Deadline for næste nummer 9. maj 2014 GRAFISK PRODUKTION: KLS Grafisk Hus A/S Leder I øjeblikket er der gang i overenskomstforhandlingerne, DI og CO-Industri er færdige med deres forhandlinger, det blev en treårig overenskomst, hvor nogle af overenskomstens resultater er: Nye muligheder for udbetaling af Industriens kompetencefond. Betaling af skolehjem for lærlinge. Stigning af 5 øre fonden til vedligeholdelse af overenskomsten. Oplysninger til tillidsrepræsentanter ved overenskomstforhold ved brug af vikarer. Kurser og frihed ved opsigelser. Mindstelønstigning på 1,5 1,65 1,8 kr. pr. år Genetillæg stigning på 1,5 %, 1,6 %, 1,7 % pr. år Lærlinge 1,9 % x 3 pr. år. Stigning på fritvalgskontoen på i alt 1 % over 3 år. DS-Håndværk & Industri, Blik & Rørarbejderforbundet, 3F og Dansk Metal er færdige med deres overenskomstforhandlinger, den ligner meget DI og CO-Industri overenskomsten, her er nogle af resultaterne som gælder vores medlemmer: Satserne reguleres med 1,5 % - 1,6 % - 1,7 % pr. år i tre år. Medarbejder med 6 måneders anciennitet som afskediges på grund af virksomhedens forhold, har ret til 2 timers frihed med løn på fratrædelsesdagen. Samt ret til én uges uddannelse inden for 56 dage efter fratrædelsen med tilskud efter reglerne. Skorstensfejerlauget og Blik & Rørarbejderforbundet er også færdige med deres forhandlinger, nogle af deres resultater er: 2 % lønstigning pr. år i tre år Vagtordning Tøjordning Lærlingelønnen stiger Overenskomstforhandlingerne med Tekniq er efter 3-4 møder endt som sidste gang, ved overenskomstforhandlingerne i 2012, med ultimative krav fra Tekniq s side. Efter sidste møde blev der ikke aftalt et nyt møde, og forbundet og forretningsudvalget valgte at skrive til forligsmanden om vores situationen. Forligsmanden indkaldte så Tekniq og Forbundet til forhandling i forligsinstitutionen den 5. marts 2014, efter 12 timers forhandling uden vi blev enige, sendte forligsmanden os hjem for at få en tænkepause. Den 10. marts blev vi indkaldt igen til forhandling, og efter 5 timers forhandling brød forhandlingerne sammen, under begge forhandlinger i forligsen holdt Tekniq ultimativt på at de ville have VVS overenskomstens værnebestemmelse væk. Forligsmanden har nu lavet en mæglingsskitse som kommer med i afstemningen om de andre overenskomstresultater. For at vi i forbundet kan få en så høj stemmeprocent som muligt, skal jeg opfordre alle vores medlemmer til at afgive deres stemme. Finn Guldbech, Kredsformand 3

4 kr edsk onto r 4 Kredskontor Aalborg Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf Kreds NYKØBING M SKIVE VIBORG HOLSTEB RO HJØRRING FREDERIKSH AVN AALBORG RANDERS Nord-Midtjylland Filialkontor Aarhus: Sonnesgade 9, 8100 Aarhus C Tlf HERNING SILKEB ORG ÅRHUS Formand Finn Guldbech Personale Kredsrepræsentantskabet Kredsbestyrelsen (ansv.) HB/ FU Konkurs/Feriepengesager LO Kredsblad (ansv.) PU-Møder Faglige sager/mæglingsmøder/voldgift LUU Tekniske Skole Censor Overflytninger/Grænsesagser Opsøgende arbejde Værkstedsgodkendelser Pensionsordninger Afd. generalforsamlinger Kredsen for off. Ansatte. Arbejdsskadesager BAT Jylland FIUkurser/tilmeld Tillid/ Sikkerhedsrepr. Overenskomstforhandlinger VVS Filialkontor Viborg Lundborgvej 3, 8800 Viborg Tlf A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Faglig medarbejder Hans Hovmand Kredsrepræsentantskabet Kredsbestyrelsen LUU- Tekniske Skole (ansv.) Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde T- Kontakt (ansv.) Arbejdsmiljø/byggepatrulje Konkurs/ Feriepengesager Lærlingearbejde FIUkurser/ Tilmeld. Tillid/ Sikkerhedsrepr. Lønstatistik (ansv.) Medlemsinfo Formidling af arb. Jernkredsen (ansv.) Afd. Generalforsamlinger LO Faglige sager/mæglingsmøder/voldgift Arbejdsskadesager Slettelister/Restancer Næstformand Thomas Christensen Kredsrepræsentantskabet Kredsbestyrelsen Referat fra kredsbestyrelsen (ansv.) LUU- Tekniske Skole (ansv.) Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde AT- Kontakt Arbejdsmiljø/Byggepatruljer FIU- Kurser/Tilmelding Tilid/ Sikkerhedsrepr. Medlemsinfo. Formidling af arbejde Lærlingearbejde (ansv.) Skorstensfejerkredsen (ansv.) Overenskomstforhandling Skorstensfejerne Organisering (ansv.) Afd.-generalforsamling Tilsyn Blokhus Slettelister/Restancer Efteruddannelse.( ansv.) Kasserer Leo Nielsen A-kasse-administration Kontingent/ Restancer (ansv.) Indmelding/sletning af medlemmer Overflytninger administrativt Sommerhusadministration Bogholderi, regnskab, budget/pu Udbetaling af løntabsgodtgørelse Lønningsbogholderi A-kassebladudvalg Revision EDB/ IT (ansv.) Forsikringer Kontortider i afd. Censor/værkstedsgodkendelser LUU- Tekniske Skole Afd. Generalforsamling Kredsbestyrelsen Kredsrepræsentantskabet Opmåler Esben Malling Kredsbestyrelsen LUU- Tekniske Skole Censor Opsøgende arbejde Byggepatruljer Akkordholder/Sjakbejs Opmålerordningen (ansv.) afd. generalforsamling Tillid/Sikkerhedsrepr. Medlemsinfo. Rørklubber Opmåler Gert Zacho Kredsrepræsentantskabet Kredsbestyrelsen LUU- Tekniske Skole Censor Opsøgende arbejde Byggepatruljer Akkordholder/Sjakbejs Opmålerordningen (ansv.) afd. generalforsamling Tillid/ Sikkerhedsrepr. Medlemsinfo Rørklubber Faglig medarbejder Bjarne Kristensen Kredsrepræsentantskabet Kredsbestyrelsen LUU- Tekniske Skole (ansv.) Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde AT- Kontakt Arbejdsmiljø/Byggepatrulje (ansv.) Konkurs/ Feriepengesager Lærlingearbejde FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.) Tillid/ Sikkerhedsrepr. Faglige sager/mægling/ Voldgift Medlemsinfo Formidling af arbejde Ventilationskredsen (ansv.) BAT-styregruppe Arbejdsskadesager (ansv.) Afd. Generalforsamling Tilsyn sommerhuse LO Kredsen er en sammenlægning af kredsene Nordjylland, Vestjylland og Østjylland. Kredsens hovedkontor placeres i Aalborg, men har filialkontorer i Viborg og Århus. Kredsen har 2515 medlemmer. Heraf er 189 af dem skorstensfejere, mens lærlingene udgør 371 af kredsens medlemmer.

5 Nyuddannede vvs energispecialister og én VVS er KREDSEN & afdelingen ØNSKER TILLYKKE MED SVENDE PRØVEN 5 Bagerst fra venstre ses: Faglærer Jacob Næsby, Patrick Kristiansen Schrøder, Nicolai Høising Elian, Casper Thure, Jeppe Lauritsen, Leon Richter Andersen Forrest fra venstre ses: Rasmus Bjerre Sørensen (VVS er), Michael Ditlev Lemming, Simon Mink Skau, Kristoffer Langballe Flye. Alex Zacho Eriksen var ikke til stede ved fotograferingen. vvs blikkenslagere Bagerst fra venstre ses: Rico Lind Nygaard, Jan Primdahl Nielsen, Patrick Alsted Horshauge, faglærer Anders Østergaard Forrest fra venstre ses: Jesper Nørgaard Smed, Niels Christian Just Petersen, Bjarne Michaelsen, David Brandt Christensen L Æ R L I N G E A P R I L

6 6 Husk at stemme om din overenskomst Kredsen ønsker tillykke Kredsen ønsker VVS og Energi specialist lærling Daniel Pedersen tillykke med posten som ny landsformand for Blik & Rør ungdom. Daniel blev valgt som formand på årsmødet i Svendborg d 1 februar. Lærlinge minigolf Kunne du tænke dig at komme ud og spille minigolf i centrum af Aarhus, og er der en skjult Tiger Woods i dig, eller vil du bare slå din kollega i minigolf, så er det nu du skal tilmelde dig dette arrangement. Vi mødes på kredskontoret Sonnesgade 9, 8000 Aarhus C fredag den 6. juni kl. 17, hvor vi spiser en pizza og evt. tager en snak om jeres arbejde og arbejdsmiljø. Derefter går vi til Åboulevarden 52, Aarhus C og spiller en gang minigollf og drikker en enkelt øl eller vand. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 28. maj til blikroer.dk eller på mobil L Æ R L I N G E A P R I L

7 Stem om din overenskomst 7 Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og nu skal du tage stilling til resultatet. Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse anbefaler et nej til mæglingsskitsen for VVS-området.

8 8 Dm for lærlinge Blikkenslagerlærlinge Morten Hartmann Fra Nordjysk VVS i Sæby og Kasper Nedergaard fra Møller Christensen i Sindal i gang med at false tag. DM deltager Michael Gamborg fra Varmeforretningen i Hobro i dyb koncentration.

9 9 Så er dommerne i gang med at bedømme de 4 DM opgaver. Alle deltagerne fra DM og vinder blev nr 3 fra højre VVS Energi specialist lærling Daniel Krabsen fra Kolding.

10 10 INFO På grund af omstrukturering i kredsen er A-kasse sagsbehandler Per Nielsen som sad på kontoret i Aarhus afskediget. Kredskasserer Leo Nielsen vil være at træffe på kontoret i Aarhus mandage og torsdage. Husk at stemme om din overenskomst sommerferie i 2014 Kredsens valgte og ansatte holder sommerferie i følgende uger: Finn Bjarne Hans Thomas Leo Jette Gert Esben Blik og Rør arbejderforbundets grundkurser 2014 Afholdes i uge 36 og 40. Yderligere information kan fås ved henvendelse i kredsen. Ring et fagligt besøg Hvis du ønsker et besøg af en faglig medarbejder fra Kredsen på din arbejdsplads, skal du blot ringe eller sende en mail med oplysninger om navn, arbejdssted og telefonnummer, så vil du blive besøgt inden 14 dage. Nord/Midtjylland tlf

11 11 Social dumping hvad kan vi gøre? Flere og flere brancher oplever unfair konkurrence på løn og arbejdsvilkår, det gælder også VVS branchen, hvor vi begynder at se, at der i det små begynder at komme underbetalte udlændinge på byggepladserne, som udfører VVS og Ventilations arbejde. Hvordan kan vi i fællesskab hjælpe med at bekæmpe social dumping. Det kan vi ved at medlemmerne ringer ind til fagforeningen og fortæller, hvis man har set noget, som ligner social dumping, så rettes der henvendelse til den fagforening, som har fagområdet og de/vi tager så aktion på sagen, så der kan rettes henvendelse til myndighederne om nødvendigt. Hvis ikke vi gør noget ved dette, risikerer vi i Danmark på sigt, at få tyske tilstande, hvor der nu er vedtaget en lovbestemt mindsteløn på 8,5 euro (ca. 64 kr.) pr time for at sikre at lønnen ikke er endnu lavere. Omkring 23 % af den tyske arbejdsstyrke, eller hvad der svarer til 8 millioner personer, betegnes som arbejdende fattige og af dem er ca. 4 millioner fuldtidsbeskæftigede, men tjener ikke nok til at hæve sig over fattigdomsgrænsen. Lønninger på 15 kr i timen er ikke usædvanlige og der er eksempler i Nordtyskland på helt ned til 4 kr i timen. Arbejdstilsynet har åbnet en hotline om udenlandske virksomheder, som man kan ringe til hvis man har oplysninger, som arbejdstilsynet skal undersøge. Ring på telefon og tast 2 for hotlinen. Man forbliver anonym ved anmeldelsen og alternativt er det også muligt at bruge en elektronisk formular på hjemmesiden www. at.dk Vi håber, at du vil kontakte fagforeningen på tlf næste gang du ser noget, der ligner social dumping, så vi kan få stoppet det uvæsen, der ødelægger det danske arbejdsmarked.

12 12 Til alle skorstensfejere Husk du som skorstensfejersvend og lærling har ret til en årlig helbredsundersøgelse i arbejdstiden med fuld løn og lægeregningen betales af din arbejdsgiver. Mange læger ved ikke helt hvad der bør undersøges for, så her er forslag til minimumsliste. Blodtryk Bevægapperatet (knæ, ryg, nakke osv) Lungefuntionstest Røgten af lunger Hjertekardiogram Alle disse ting formentlig på nær røgten og hjertekardiogram kan fortages ved lægen. Røgten og hjertekardiogram på hospital kræver henvisning fra lægen.

13 13 Efteruddannelse for skorstensfejere 2014 Efteruddannelse for skorstensfejere 2014 Kursus Termin Kviknummer Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn Vi arbejder med love og bestemmelser der ligger til grund for det brandpræventive tilsyn. Meget teori og lidt praktik. Blåflammebrændere og kondenserende kedler Vi arbejder med de nye blåflammebrændere og kondenserende kedler. Lige dele teori og praktik. Forebyggelse af forgiftningsulykker Vi bliver bedre til at spotte forgiftningsfare og lære hvordan ulykker forebygges. Meget teori og lidt praktik. Rensning og måling af oliefyrsanlæg Vi arbejder med rensning, vedligeholdelse og kontrol af oliefyrsanlæg. Lige dele teori og praktik. Vejledning om fyring med fast brændsel Vi arbejder med vejledning i fyring med fast brændsel, med fokus på fyringsøkonomi, anvendelse af brændsler og ildsteder, samt begrænsning af partikeludledning. Lige dele teori og praktik Brandpræventive bygningsforanstaltninger Vi arbejder med anvendelse af og kendskab til brandadskillende beklædninger og konstruktioner i byggeri. Meget teori og lidt praktik Tilmelding kun via Anvend kviknummer til fremsøgning af kursus VEU- og befordringsgodtgørelse kun via (kan søges fra første kursusdag) Kost og logi skal forudbestilles ved skolehjemsleder Kim Andersen. Tlf eller pr. mail: Faglige spørgsmål vedr. kursusindhold Finn Hansen Direkte telefon Mail:

14 14 Hvis overenskomsten bliver vedtaget er resultatet her: Ny overenskomst til skorstensfejersvende og skorstensfejerlærlinge Forbundet har forhandlet en ny 3 årig overenskomst hjem til skorstensfejerne. Med aftalen kan medlemmerne se frem til mere i lønposen og øget fokus på efteruddannelse og der er forhandlet en vagtordning, som sikrer svendene betaling for at stå til rådighed for opkald uden for normal arbejdstid. Desuden er der mulighed for at vælge ændring vedr. tøjpenge. Alle protokollaterne kan ses på hjemmesiden og den nye overenskomst udsendes, når den er redigeret og trykt. Årlig lønstigning på 2,0 % i og 2016 Lønstigning pr ,69 kr. pr time = ny timeløn på 187,64 kr. (ugeløn 6942,58 kr.) Lønstigning pr ,75 kr. pr time = ny timeløn på 191,39 kr. (ugeløn 7081,43 kr.) Lønstigning pr ,83 kr. time = ny timeløn på 195,22 kr. (ugeløn 7223,06 kr.) Mestersvend lønstigning pr. måned : 593,89 kr., ny månedsløn ,51 kr : 605,77 kr., ny månedsløn ,28 kr : 617,89 kr., ny månedsløn ,17 kr. Lærlinge timeløn pr års: 56,29 kr. (ugeløn 2.082,73 kr.) 2 års: 75,05 kr. (ugeløn 2.777,03 kr.) 3 års: 93,82 kr. (ugeløn 3.471,29 kr.) 4 års: 112,58 kr. (ugeløn 4.165,55 kr.) Voksen lærlinge timeløn pr års: 125,72 kr. (ugeløn 4.651,53 kr.) 2 års: 127,59 kr. (ugeløn 4.720,95 kr.) 3 års: 129,47 kr. (ugeløn 4.790,38 kr.) 4 års: 131,35 kr. (ugeløn 4.859,80 kr.)

15 15 Skorstensfejernes Fagforening Jyllands afdeling Gode kollegaer I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, fredag d. 25. april.2014, kl på Blik og Rørs kredskontor Hadsundvej184b 9000 Aalborg Vi starter med spisning, ønsker du at deltage er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til Hans Jørgen eller Poul Erik Seneste tilmelding fredag d.18. april Det er i år lykkedes os at få forbundssekretær Kim Fusager Balle fra Blik og Rør, (vores hovedforhandler på overenskomsten) til at komme og redegøre for den nye overenskomst sammensætning. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg 6a. Valg af stemmeudvalg 6b. Valg af formand: Hans J Mortensen (modtager genvalg) 6c. Valg af bestyrelsesmedlem (Peter Jacobsen og Morten Dahl begge modtager genvalg) 6d. Valg af 2 suppleanter 6e. Valg af 2 bilagskontrollanter. 6f. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant. 7. Orientering fra Amtsklubberne samt fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag til general forsamlingen skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. På afdelingens vegne Formand Hans Jørgen Mortensen Blåbærvej 17, Brovst tlf mobil

16 16 VVS OG BLIK 14EFTERUDDANNELSE 2014 m, g Gitte Visborg Uddannelseskonsulent Telefon: Mobil: JANUAR JULI APRIL AUGUST FEBRUAR MAJ SEPTEMBER MARTS JUNI Berit Godsk Jensen Uddannelsessekretær Telefon: Mobil: EFTERUDDANNELSE 2014 T O 1 F T L 1 1 M 1 S L Gulvvarmeanlæg 1 i bygninger 36 O 1 O T 2 L F S 2 2 T 2 M S 2 T 223 T F 3 S 3 L M 3 O 3 6 T M 3 F Kontrol af fjernvarme 3 10 F L 4 M 4 S T 4 Kontrol af fjernvarme 32 T 4 O T 4 L 4 L 5 T 5 F 5 S 5 S L 5 M O 5 19 T O 5 S 6 O 6 L 6 M 6 S 6 M 7 Gulvvarmeanlæg i bygninger 28 2 T T 7 6 S 7 F T 6 Energitjek T 7 M 7 T 8 15 F O F 8 7 Gulvvarmeanlæg i bygninger M 8 L F 7 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 37 O 8 O T 9 8 L T L 9 8 T 9 S L 8 T 9 T O 10 9 Recertificering af fjernvarme S 10 F S 9 O 10 M S 9 F 1024 fjern varme i etageejendom, F T M 11 L M 10 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 33 T 11 7 T M 10 vandinstallationer L L F T 12 S T 11 F 12 O T 11 S 12 S L O 13 M O 12 Kontrol af fjernvarme L T O 12 M 13 M S T 14 T 13 S 14 F T 13 T 14 T 15 M 14 F O F 14 M 15 L F O 15 O 16 T 15 L 16 T L 15 T 16 S L 15 T 16 T 17 S 17 O 17 Kontrol af fjernvarme F 17 T O 16 F S 16 M S F 18 M T 18 L 18 F T 17 L 19 Blik åbent værksted L M 17 T 19 8 F 19 T M 17 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 12 S 19 S L F O 20 S T 18 Vandinstallationer, Energitjek L 20 O T 18 M 20 M S L T 21 M O 19 Eftersyn af fjernvarmeanlæg S T O 19 T 21 Fjernvarme i etageejendom, T M S Recertificering af fjernvarme 4F 22 T 20 M 22 F T 20 Vandinstallationer 39 O 22 Eftersyn O T M af fjernvarmeanlæg 17L 23 O F 21 T 23 L F 21 T 23 T O 24 Varmepumper, 22 Bio, Solvarme S 24 T L 22 O 24 S L 22 F 24 F T O A-certifikat, Energitjek M 25 F S 23 Recertificering af fjernvarme 35 T 25 M S 23 L 2526 L 26 F T 24 T 26 L M 24 F 26 9 T M 24 A-certifikat S S 27 L F 25 O 27 S T 25 L 27 O T 25 M 27 M T 28 A-certifikat S 28 T 28 S L 26 M O T O 26 Solvarme, Recertificering af T 29 F 29 M 29 fjernvarme 40 O 29 M S 27 Vandinstallationer 5 T 27 F T 27 O 30 L 30 T 30 T 30 M 28 T O F 28 S 31 L F 28 F 31 O T 29 T 29 S L 29 T O Eftersyn 30 og service af fjernvarmeanlæg F 30 Solvarme M S 30 Recertificering af fjernvarme 27 F Indregulering 31 af fjern varme i etageejendom L 31 Energitjek M Gulvvarmeanlæg 31 i bygninger 14 varme gninger Ønskes andre kurser, så kontakt Gitte Visborg. Alle kurser Eftersyn AMU-kurser. og service Se Varmepumper kursusbeskrivelser, af fjernvarmeanlæg praktisk information og tilmeld dig på Klik på Efteruddannelse, derefter Bygningsmaler og find så det ønskede kursus. Indregulering af fjern Blik varme åbent i etageejendom værksted Solvarme Bio Energitjek A-certifikat Recertificering Tjek på vandinstallationer af fjernvarme Gulvvarmeanlæg Kontrol af fjernvarme i bygninger Ønskes andre kurser, så kontakt Gitte Visborg. Alle kurser er AMU-kurser. Se kursusbeskrivelser, praktisk information og tilmeld dig på Klik på Efteruddannelse, derefter Bygningsmaler og find så det ønskede kursus. Construction College Aalborg Øster Uttrup Vej Aalborg Telefon:

17 VVS OG BLIK Gitte Visborg Berit Godsk Jensen Uddannelseskonsulent Uddannelsessekretær EFTERUDDANNELSE Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M T 29 O 30 APRIL JULI AUGUST MAJ SEPTEMBER JUNI Recertificering af fjernvarme Blik åbent værksted Eftersyn M 21 af fjernvarmeanlæg Varmepumper, T 22 Bio, Solvarme T 31 T F 1 F L 2 L S 3 S M 4 Kontrol af fjernvarme 32 M T 5 19 T O 6 O T 7 T F 8 F L 9 L S 10 S M 11 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 33 M T 12 Kontrol af fjernvarme 20 T O 13 O T 14 T F 15 F L 16 L S 17 S M M T 19 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 21 T O 20 O T 21 T F 22 F L 23 L S 24 S M 25 Recertificering af fjernvarme 35 M T T O 27 O T 28 T F 29 F L 30 L S 31 Gulvvarmeanlæg i bygninger Vandinstallationer, Energitjek A-certifikat S M 1 Gulvvarmeanlæg i bygninger 36 M T 2 23 T O 3 O T 4 T F 5 F L 6 L S 7 S M 8 Eftersyn af fjernvarmeanlæg 37 M T 9 24 T O 10 O T 11 T F 12 F L 13 L S 14 S M M T T O 17 O T 18 T F 19 F L 20 L S 21 Fjernvarme i etageejendom, S M Vandinstallationer M T T O 24 O T 25 T F 26 F L 27 L S 28 Kontrol af fjernvarme Solvarme, Recertificering af S M 29 fjernvarme 40 M T O 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 27 T 28 O 29 T 30 F 31 Eftersyn og service Varmepumper af fjernvarmeanlæg Indregulering af fjern Blik varme åbent i etageejendom værksted Solvarme Bio Energitjek A-certifikat Recertificering Tjek på vandinstallationer af fjernvarme Gulvvarmeanlæg Kontrol af fjernvarme i bygninger Ønskes andre kurser, så kontakt Gitte Visborg. Alle kurser er AMU-kurser. Se kursusbeskrivelser, praktisk information og tilmeld dig på Klik på Efteruddannelse, derefter Bygningsmaler og find så det ønskede kursus. Construction College Aalborg Øster Uttrup Vej Aalborg Telefon:

18 18 Arbejdsmiljø OBS-OBS-OBS Husk, at er man valgt som Sikkerhedsrepræsentant, gælder valget kun i 2 år, - så er det mere end 2 år siden du blev valgt skal der et nyvalg til (arbejdsmiljøloven). Er du i tvivl kontakt kredskontoret. Opmålerkontoret Brøndum A/S, Herning Sag: Dansk Metal ( ) Medgået tid ved bestilling af materialer Århus Universitet bygn Sagen forhandledes. Fra medarbejderside blev det fremhævet, at man på grund af mangelfuldt udstyr og manglende instruktion ikke mente, at de 3 % tillæg for materialebestilling kunne dække det faktiske tidsforbrug. Arbejdsgiversiden fastholdt, at det kun kan ydes betaling udover det i prislisten fastsatte tillæg, hvis man på kopisedler dokumenterer særlige forhold, som kan begrunde dette. Der var mellem parterne enighed om, at 3 %-tillægget skal kunne dække den tid, der anvendes til materialebestilling. Der var ligeledes enighed om, at virksomheden skal stille tidssvarende, funktionelt udstyr til rådighed for akkordholderen til materialebestillingen, ligesom man må sørge for den fornødne instruktion i benyttelse af EDI-bestillingssystemet. Såfremt der opstår tekniske problemer med det udleverede udstyr, kan akkordholder kontakte virksomhedens IT-afdeling for at få afhjulpet problemerne. Såfremt den manglende funktionalitet medfører spildtid, må dette fremføres på en kopi kopiseddel.

19 19 Opmålerkontoret Der har gennemsnitlig været en akkordtimeløn på 287,63 kr. ved brug af opmåler-ordningen i Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time. Nyt etageboligbyggeri...276,35 kr. Nyt andet boligbyggeri...284,51 kr. Nyt ind. og værkstedsbyggeri ,15 kr. Nyt kontor- og handelsbyggeri ,72 kr. Nyt social- og uddann. byggeri ,19 kr. Gamle boliger. Beboet ,59 kr. Gamle boliger. Tom ,29 kr. Gl. Industri og værkstedbyggeri. Beboet ,40 kr. Gl. Industri og værkstedbyggeri. Tom ,16 kr. Gl. kontor og handelsbyggeri. Beboet ,00 kr. Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom ,13 kr. Gl. social og uddann. Byggeri. Beboet ,25 kr. Gl. social og uddann. byggeri. Tom ,79 kr. Fjernvarme. Stikledninger ,82 kr. Fjernvarme. Hovedledning ,27 kr. Fjernvarme. Transitledning ,18 kr. Fjernvarme. Blandet ,52 kr. Nyt blikkenslagerarbejde ,59 kr. Gl. blikkenslagerarbejde ,96 kr. Ventilation ,49 kr. Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter opmåleren. Nye prislister kan afhentes på kredskontoret. Husk: Ved voksen-lærling i akkorden skal der træffes aftale særskilt om betaling for lærlingen, som indføres på akkordaftale-sedlen.

20 20 A-kassen Arbejde i udland Hvis du får arbejde i udlandet er det vigtig at du straks kontakter din Kreds eller BFA Det skyldes at det kan have betydning for din ret til medlemskab, dagpenge og efterløn. Arbejde i et EØS land Hvis du får arbejde i et EØS land(eu-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), skal du som hovedregel være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet. Du må ikke samtidig være medlem af BFA. Hvis du bliver omfattet af forsikringen i et andet land og skal udmeldes af BFA, kan du ikke indbetale efterløn i denne periode. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Hvad skal jeg gøre Hvis du er omfattet af arbejdsløshedsforsikring i det EØS land du arbejder i skal du kontakte din Kreds eller BFA. Du får så tilsendt et skema som du skal udfylde og sende tilbage sammen med din første lønseddel. Herefter bliver du udmeldt af BFA og får tilbagebetalt kontingent fra udmeldelses datoen. Optagelse efter arbejde i et EØS land Når du kommer hjem til Danmark igen kan du blive optaget i BFA og få overført din forsikrings og arbejdsperiode fra det andet EØS land. Du skal søge om optagelse senest 8 uger efter at du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS land. Det kan gøres elektronisk på BFA hjemmeside. Du kan tidligst blive optaget fra den dato din ansøgning er modtaget. Hvis du er ledig kan du tidligst få dagpenge fra den dato ansøgningen om optagelse er modtaget. Du skal også have bopæl og ophold i Danmark og være tilmeldt Jobcenter inden du kan modtage dagpenge. Hvis du ikke har været forsikret i en dansk A-kasse indenfor de sidste 5 år. Du skal søge om optagelse indenfor 8 ugers fristen. Du skal have begyndt et arbejde i Danmark senest 8 uger efter at du er ophørt med at være forsikret i et andet EØS land. Du skal arbejde mindst 296 timer indenfor 12 uger/3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioderne. Du skal kontakte os for at få tilsendt et skema. Du kan tidligst blive optaget fra den dag vi har modtaget din skriftlige/elektroniske ansøgning om optagelse.

21 21 Udstationering midlertidig udsendt til arbejde i et EØS land Hvis du bliver udsendt af din danske arbejdsgiver, kan du fortsætte medlemskabet af BFA. Det er en betingelse at du får en afgørelse af Pensionsstyrelsen/Udbetaling Danmark om at du kan bevare din danske sociale sikring. Du kan læse mere på www. penst.dk. Hvad skal jeg gøre Du eller din arbejdsgiver skal udfylde et spørgeskema fra Pensionsstyrelsen/Udbetaling Danmark. Når du modtager deres afgørelse er det VIGTIG at du sender en kopi til BFA. Arbejde udenfor EØS landene Hvis du påbegynder arbejde udenfor EØS landene, kan du bevare dit medlemskab af BFA. Hvis du har bevaret medlemskabet og bliver ledig, vil du have mulighed for at modtage dagpenge fra første ledighedsdag, dog tidligst fra den dag du har bopæl og ophold i Danmark og tilmeldt Jobcenter. Det er vigtig at du gemmer al dokumentation for dit arbejde og dine arbejdstimer (ansættelseskontrakt/lønsedler mm.). Efterlønsordningen Hvis du har ret til at bevare medlemskabet af en dansk A kasse, kan du også bevare din eventuelle tilmelding til efterlønsordningen. Hvis du bliver udmeldt af A kassen på grund af arbejde i et andet EØS land, vil du også blive udmeldt af efterlønsordningen. Hvis du senere bliver optaget i en dansk A kasse igen og får overført anciennitet, vil du have mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag for EØS perioden. Du skal være opmærksom på at det kan dreje sig om et stort beløb du skal efterbetale. Ledighed i Uge Kreds Landsplan Skorstensfejere Landsplan 39 4,53 % 5,07 % 3,73 % 2,30 % 41 3,77 % 4,88 % 4,48 % 2,81 % 43 3,85 % 4,79 % 4,48 % 2,56 % 45 4,11 % 5,00 % 5,22 % 3,32 % 47 3,67 % 4,43 % 5,93 % 3,56 % 49 3,48 % 4,70 % 4,44 % 4,07 % 51 4,39 % 5,71 % 5,93 % 4,85 % 01 5,87 % 6,75 % 7,46 % 6,14 % 03 6,32 % 6,84 % 4,48 % 4,09 %

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom,

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom, 1 December 2013 Årsmøde for lærlinge - se side 7 Efteruddannelser - se side 16-17 VVS OG BLIK EFTERUDDANNELSE 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 2 M 2 23

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING 1 NOVEMBER 2012 HJØRRING Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 Afdelingssider - se side 20 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf.

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf. B L I K K E N S L A G E R E N F E B R U A R 2 0 1 0 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf. 98 16 08 66 - Fax 98 16 34 20 E-mail: nordjylland@blikroer.dk Åbningstider:

Læs mere

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS August 2011 Maj 2011 Hvad er asbest se side 13 Svendeprøve se side 5 Guldnål se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15. Betonklubben. 48 udgave Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6 BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 38 December 2012 Årg. 11 Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse Se side 5 6 Læs

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet B L I K BLIK R Ø OG R RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Medlemsblad Blik & Rør for Blik Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk d Blik & Rørs afdeling i Syddanmark i Nr. 40 Syddanmark. Juni 2013

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere