Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 83. Efterretningssager Projektcenter Sønderjylland Fordeling af flygtninge i regionen i Redegørelse for sygedagpengeområdet Budget Orientering fra forvaltningen Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Efterretningssager DISANE / 07/645 Orientering om året 2006 i Café Parasollen herunder årsrapport og regnskab. (Foreligger kun i fremlægger mappen) NyViden nr. 6, juni 2007 (Foreligger kun i fremlæggermappen). Delrapport om KFUM s projekt "Direkte i Arbejde" (Foreligger kun i fremlægger mappen) Taget til efterretning. 84. Projektcenter Sønderjylland old_shhajst / 06/541 Den 16. april 2007 blev Projektcenter Sønderjylland præsenteret for udvalget og nu er der fremsendt et endeligt forslag til videreførsel af projektet efter udgangen af Projektcenter Sønderjylland arbejder med aktiviteter i forbindelse med sygefravær, indenfor flere områder. Det drejer sig om kurser, temadage, netværksmøder, virksomhedsbesøg, lægesamarbejde, udvikling af værktøjer og støtte til implementering af initiativer. Der er mulighed for, at Det lokale beskæftigelsesråd vil kunne medfinansiere udgiften til Projektcenter Sønderjylland. Der er fremsendt ansøgning til Det lokale beskæftigelsesråd på at medfinansiere kr. i Denne ansøgning behandles på Det lokale beskæftigelsesråds møde den 12. juni Fordelene ved at medfinansiere projektet er følgende: tilbud til gavn for de sønderjyske virksomheder, initiativer der fremmer udvidelse af arbejdsstyrken gennem en reduktion af fraværet, øget koordinering/samarbejde mellem kommuner, læger og virksomheder som sygedagpengelovgivningen foreskriver, høj grad af ekspertise vedrørende sygefraværsindsatser, helhedsorienteret og samtidig indsats i hele Sønderjylland - hvorved effekten øges, økonomisk incitament ved en tidligere indsats og hurtigere afklaring både i virksomheden og i kommunen, den sygemeldte opnår en bedre og mere professionel behandling både i virksomheden og i kommunen, platform for kommunens kommunikation med virksomhederne på det

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 105 sociale område og afholdelse af arrangementer i eget lokalområde. Økonomiske forhold Ansøgning til Arbejdsmarkedsudvalget udgør Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at medfinansiere, skal udgiften på kr. indarbejdes i budgetforslaget for Såfremt LBR godkender deres ansøgning fra Projektcenter Sønderjylland på kr., så vil Arbejdsmarkedsudvalgets andel være kr. Bilag Videreførsel af Projektcenter Sønderjylland (325330) Brev til AU om videreførsel af Projektcenter Sønderjylland (325327) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender ansøgning om medfinansiering til Projektcenter Sønderjylland, under forudsætning af, at beløbet indarbejdes i budgetforslaget for Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Sagen drøftet og genoptages til næste møde, hvor LBR har behandlet sagen. Der undersøges tillige, hvilke projekter Sundhedsservice deltager i vedrørende sygefravær. den 26. juni 2007 Sundhedsservice har haft et projekt omkring sygefraværspolitikker hvilket er rettet mod Haderslev Kommune som arbejdsplads og overlapper derfor ikke de tiltag Projektcenter Sønderjylland tilbyder. LBR besluttede på sit møde den 12. juni 2007 at godkende indstillingen om at medfinansiere med ,00 kr. til projekter, under forudsætning af at de projekter der gennemføres skal dokumenteres og effektmåles. Status for tilkendegivelser er, at Tønder og Aabenraas LBR og Arbejdsmarkedsudvalg ønsker at medfinansiere med hver deres andel. Såfremt Sønderborg ikke ønsker at medfinansiere, så er det en ny situation og punktet skal genvurderes i LBR. Der indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer med ,00 kr. under forudsætning af at LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 106 Sønderborg Kommune godkender medfinansiering og at det kan indarbejdes i budget Såfremt Sønderborg Kommune ikke godkender medfinansiering, skal sagen genvurderes i Arbejdsmarkedsudvalget. Godkendt. 85. Fordeling af flygtninge i regionen i 2008 DISANE / 06/2518 Kommunerne i Region Syd skal i september indgå en aftale om fordeling af flygtninge i regionen i Hvis kommunerne ikke indgår en sådan aftale, vil Udlændingeservice 30. september fastsætte fordelingen i regionen. Det fremsendte fordelingsforslag fra Kommunekontaktrådet er baseret på de deltagende kommuners nuværende andel af flygtninge/indvandrere. Fordelingsmodellen svarer til den, som Udlændingeservice vil bringe i anvendelse, hvis der ikke opnås enighed regionalt. Region Syd skal ialt modtage 258 flygtninge. I forslaget til fordeling skal Haderslev Kommune i 2008 modtage 20 flygtninge, børn som voksne. Tallet vil kunne ændres i både nedad- og opadgående retning (dog maksimalt med et udsving på 50%), hvis landstallet ændres. Bilag Fordelingen af flygtninge Kvoteaftale 2008.doc (336322) Fordelingen af flygtninge brev vedr. kvoteaftale.doc (336321) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at aftalen godkendes Godkendt.

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Redegørelse for sygedagpengeområdet DICAAX / 07/1065 Antallet af sygedagpengesager og udgifterne hertil er ligesom i resten af landet steget markant i løbet af foråret. I Haderslev Kommune har antallet af sager i løbet af første kvartal været oppe på 800 og antallet af sager over 52 uger har været på 101. Arbejdsmarkedsservice har reageret hurtigt på denne udvikling og har fjernet alle sager over 48 uger fra de enkelte sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen og har fået disse sager behandlet ved hjælp af en tarsk-force bestående af fagchefer og konsulenter i Arbejdsmarkedsservice. Ud af de 130 sager der blev "fjernet" fra sygedagpengeafdelingen er der udgået 58 sager med følgende årsag: stop af sygedagpenge virksomhedsrevalidering fleksjob pension Det forventes at langt de fleste sager vil være udgået henholdsvis pr. 1. juni 2007 og 1. juli I Jobcenterets dagpengeafdeling har man påbegyndt nye arbejdsgange således, at alle sager over 26 uger bliver behandlet på teammøder, der afholdes to gange ugentligt. Dette med henblik på at komme tidligere ind i en udredning, som oftest resulterer i virksomhedspraktik, uddannelse, arbejdsprøvning samt i visse tilfælde raskmelding. Dagpengeafdelingen er i gang med en holdningsbearbejdelse blandt medarbejderne, der gerne skulle føre til, at man har "arbejdsmarkedsbrillerne" på i behandlingen af sager. Der arbejdes også på at forbedre det allerede gode samarbejde med A-kasser og fagforeninger bl.a. ved rundbordssamtaler, hvor både egen læge, arbejdsgiver, A-kasse/fagforening, borgeren og sagsbehandleren deltager. Endvidere arbejdes der på at forbedre forebyggelsesindsatsen således, at Jobcenteret får kendskab til borgere, som endnu ikke er i dagpengesystemet, men som via virksomhedskonsulenterne ude i virksomheden får kendskab til mulige kommende sygemeldinger. Der tilbydes hjælp i form af råd og vejledning bl.a. ved benyttelse af mentor eller hjælpemidler. I udbetalings-uge 22 var der 714 sager registreret og de 82 sager var på over 52 uger.

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 108 Økonomiske forhold De økonomiske konsekvenser af oprettelsen af tarsk-forcen kendes endnu ikke. Disse øgede udgifter til sagsbehandling skal konteres på konto Endvidere vil konsekvensen af udgåede sager i en række tilfælde betyde højere udgifter til bl.a. revalidering og fleksjob. Det skal dog understreges, at udgiften til sygedagpenge havde været langt større end disse, hvis ikke antallet af sager over 52 uger blev nedbragt, da udgiften til disse er 100 % kommunalt finansieret. Arbejdsmarkedsservice indstiller, at redegørelsen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning den 26. juni 2007 På mødet vil udvalget blive orienteret om de nyeste tal. Jobcenterchef Margrethe Christiansen og Jobcenterchef Jens Bertelsen deltager i behandlingen af punktet. Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning Godkendt. 87. Budget DICAAX / 07/10015 På Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2007 blev det besluttet, at fagudvalgene og serviceområderne udarbejder et budgetbidrag baseret på et grundlag, der består af:

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 109 det fremskrevne budgetoverslagsår 2008 jf. budgetvedtagelsen i oktober 2006 udmøntning af lønpuljer mv. konsekvenserne af budgetkontrollen pr. 31. marts 2007 Arbejdsmarkedsservice udarbejder et budgetforslag bl.a. på baggrund af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som præsenteres på et møde den 20. juni Derfor vil udvalget først få forelagt budgetmateriale på selve mødet. Procedure Budgetmaterialet fremsendt af fagudvalgene koordineres af Intern Service og udsendes medio juli 2007 til Byrådet, Hoved-MED, Direktionen og øvrige deltagere i budgetseminaret i august måned. Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetforslaget godkendes og videresendes til Økonomiudvalget Godkendt. 88. Orientering fra forvaltningen DISANE / 07/645 Orientering om etablering af Jobcentret. 89. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DISANE / 07/645 -

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Eventuelt DISANE / 07/ Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark DISANE / 07/645 Ankesager til efterretning. Bilag foreligger kun i fremlæggermappen. LUKKET SAG -

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 111 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Camilla Staal Axelsen

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere