ORGANISERING.DK. Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö. Forlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISERING.DK. Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö. Forlag. www.organisering.dk"

Transkript

1 ORGANISERING.DK Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö Forlag

2 Organisering.dk Håndbogen om at få nye medlemmer og passe godt på de nuværende af Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö organisering.dk i/s, forfatterne og illustrator. 2. udgave Forlag: organisering.dk i/s Kærsangervej Ringkøbing mail: Bogen købes på hjemmesiden Credits: Vi takker Lars Valinger for gengivelse af Knarr, skulptur i armeret gummi, i foto af Roland Hejdström (kap. 13) og Peter Kinny for gengivelse af Kolslingor, kultegning, i kunstnerens eget fotografi (kap. 15). Øvrige: Landskab (kap. 1), Buenos Aires (kap. 2), Hylder (kap. 3), Snelandskab (kap. 9), Dukkemøbler på råt bræddegulv (kap. 10), Dragesurfer (kap. 12). Skriften på træet (kap. 14) samt akvareller og øvrige illustrationer Urban Beinö 2007 Raket (kap. 11) - NASA Æble (kap. 12) og Dyt-støt (kap. 4) - Knud Lindholm Lau Broen (kap. 9) - Paw S. Jensen Bagsideportrætter: Aage Nygaard Knak/Jacob Bonfils/Inge Lücking Beinö For tilladelse til gengivelse af tekster takker vi: Borgens Forlag - Michael Strunge, Drømmenes faner (fra Samlede Strunge) Gyldendal - Nis Petersen, Brændende Europa (uddrag fra Dansk Lyrik) Christian Jungersen - Undtagelsen, roman, 2004 Gyldendal - Knud Rasmussen, Snehyttens sange (fra Lyrik, 1967) Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing, Layout: Urban Beinö, Korrektur: Kitt-Ann Andreasen, Tilføjelser lige før deadline på forfatternes ansvar. Bogen er er sat med skrifttyperne New Baskerville og Frutiger 2. udgave, 1. oplag, 2008 Vi beder læseren respektere vores ophavsret. Kopiering kan finde sted inden for en eventuel aftale med COPYDAN, al anden mangfoldiggørelse kun efter forudgående aftale med os. ISBN Printed in Denmark Forord til 2. udgave For nøjagtigt et år siden udkom bogen i sin første udgave. Et første oplag i bestsellerstørrelse blev revet væk, selv om en bog om organisering næppe var en oplagt kandidat til den ære. I mødet med mange tusinde læsere ved konferencer, kurser og direkte rådgivning har vi set, at bogens metode virker, bl.a. fordi den bygger på praksis og ikke dikterer læseren en bestemt fremgangsmåde. Ved de samme lejligheder har vi også sporet en stor vilje til at vende den dårlige medlemsudvikling, og med den energi i sigte har vi følt os forpligtet til ikke bare at genudgive, men også at opdatere bogen med nye erfaringer og aktuelle oplysninger. Og der er faktisk noget nyt at skrive om. Mange forbund har forstærket indsatsen og nogle fagforeninger har med fantasi og knofedt rent faktisk fået flere medlemmer. Livet er samtidigt blevet vanskeligere for nogle af LO-fagbevægelsens udfordrere, også udover det relative medlemstab, der fulgte i forbindelse med overenskomstkonflikten i Vi valgte at offentliggøre vor viden om Kristelig Fagbevægelses økonomiske tab så hurtigt som muligt og pressen fulgte vore nyheder på op med kritisk journalistik om Kristelig Fagbevægelse. Fra A4 til Kristeligt Dagblad. Nu lever man jo ikke af andres tab alene; men Krifas økonomi viser, at LO-fagbevægelsens konkurrenter - måske på grund af intern konkurrence - tvinges til kostbare offensiver. Og sådanne kan som bekendt slå fejl. Vi er derfor fortsat optimistiske på LO-fagbevægelsens vegne, men der skal tænkes og handles konstruktivt for at vinde og fastholde både medlemmer og kvalitet uden bøvl og blokade. Medlemmer, tillidsvalgte, fagforeninger, forbund og LO har alle modtaget bogen i den ånd, og det takker vi for mange gange. Forfatterne, 3. juni 2008 P.S. Følg med på Tilmeld dig nyhedsbrevet.

3 Indhold Contents Indledning 11 Anledning 11 Læsevejledning 13 Del 1 kapitel 1 Den Inspirerede Fagforening 17 Arbejdspladsen 17 Fagforeningen 21 Overblikstavlen 28 Den inspirerede Fagforening i virkeligheden 28 kapitel 2 Medlemmets verden 33 Den nye kollega og tillidsrepræsentanten 33 Det nye medlem og fagforeningen 37 Den unge 39 Livsformen 41 Indlevelsen og argumentationen 45 Videre til næste kapitel 49 Del 2 kapitel 3 Fagforeningens hylder - introduktion 51 Det første skud fra hoften 51 Fagforeningens fem hylder 52 kapitel 4 Strakshylden 55 Informationer om fag og arbejdsmarked 55 Overenskomsttjek 59 Besparelser for medlemmet 59 Arrangementer og aktiviteter 61

4 kapitel 5 Udviklingshylden 71 Vejen gennem uddannelse 71 Karriererådgivning 72 Tillidskarriere 72 Det hele på én gang: Udvikling af arbejdspladsen 73 Deltagelse giver livsfylde og velvære 74 kapitel 6 Krisehylden 77 Arbejdsskaden 77 Arbejdsmiljøet 79 Arbejdsløshed 82 kapitel 7 Overenskomsthylden 93 Syv myter om overenskomsten 93 Myte 1: Overenskomstens fordele er for alle 95 Myte 2: Enhver forening eller advokat kan hjælpe lige godt ved brud på en overenskomst 96 Myte 3: Den kollektive overenskomst er ligegyldig 108 Myte 4: Det er ligegyldigt, hvem der har overenskomsten 108 Myte 5: Konkurrerende fagforeninger er mere veldrevne 113 Myte 6: Der er mange penge at spare ved overgang til konkurrenter 138 Myte 7: Medlemskab af en LO-fagforening er tvang, alt andet er frihed 140 Guds Ord som grundlag for politik 142 Afgivelse af personlig frihed til fællesskabet 146 Overenskomsthylden i et glimt 149 kapitel 8 Visionshylden 151 kapitel 13 Research og netværk - kommunikationshorisonten rundt 187 Radaren og de fem verdenshjørner 187 Inspiration 188 Netværk 189 Højt til loftet, så der ikke er så dybt at falde 193 kapitel 14 Kommunikationskanaler 195 kapitel 15 Mål og forløb 199 Svært at forlade den gamle opfattelse 199 Hvis det er fakta Overbevisningens seks faser 200 Forløbet 202 Målene 202 De to ruter 203 Skabelse erstatter formidling 205 appendikser Appendiks 1 Organiseringsretorik og forberedelse af indsatsen 208 appendiks 2 Organiseringsledelse 210 Hovedopgaven i en presset tid 210 Lederen selv 215 del 3 Litteraturliste 218 kapitel 9 Kontakt, kontrakt og dialog 157 Kontakt 157 Kontrakt 158 Dialogen 158 Når tonen bliver uforsonlig 161 kapitel 10 Arena og scenografi 165 Fagforeningen på nye arenaer 165 Scenografi 168 kapitel 11 Rollen og raketten 171 Gør gruppen selvkørende 171 Rollen skal være accepteret 173 Rollen udtrykkes og skabes hele tiden 174 De fire ører 177 Raketten 178 kapitel 12 Opvarmning 181 Opvarmning af dig selv 181 Opvarmning af publikum 184 8

5 inledning Indledning Over halvdelen af de uorganiserede på LO-området er aldrig blevet tilbudt et medlemsskab. Anledning Denne bog skrives ikke på grund af fagbevægelsens krise, men fordi det er muligt at komme ud af krisen. Undskyld os denne optimistiske frækhed, men nu må, skal og kan der handles. En stor del af handlingen må komme fra de tillidsvalgte på arbejdspladserne og de knap ansatte i forbund og fagforeninger. 1 Dem kalder vi i det følgende for de Fra 9 års undervisning og konferenceledelse med tusindvis af deltagere ved vi, at handlingen ikke bare må, men også kan komme derfra. Deltagerne har i praksis vist, at de kan hæve både medlemstal og kvalitet, og vi skylder i øvrigt disse mange den største tak, fordi de med deres fantasirigdom og konstruktive holdning har givet os mod på først at skrive og senere genudgive denne bog. Bogen er skrevet som en praksisnær håndbog til de i fagbevægelsen, der dagligt må stå op til overskrifter om medlemmer, der fosser ud af LO-fagbevægelsen. Og, berettes det rituelt uden større kritisk sans, fosser videre til et topstyret Det Faglige Hus i Esbjerg, til en indremissionsk domineret fagbevægelse i Randers, eller til kommercielle forsikringsselskaber i københavnske kontorhuse. 1 Opgjort af LO. indledning 11

6 Til eftertanke Overvejer du at melde dig ud af fagforeningen? - 23 % af LO-medlemmerne svarer ja. Overvejer du at melde dig ind i en fagforening? - 33 % af alle ikkemedlemmer svarer ja. Kilde: Tage Bild m.fl., Arbejdsliv og politik, 2007, ss Men her i foråret 2008, under strejken, går FOA frem og Det Faglige Hus mistede medlemmer 2 sidste år, under forårets overenskomstrumlen, der fik lønmodtagere til at tænke sig ekstra godt om. Og så lidt skal der altså til! Hvor meget vil de da ikke kunne udrette ved en fornyet indsats? Hvad vil der ikke kunne ske, hvis man kontaktede de 55 % af de mulige medlemmer, der aldrig er blevet kontaktet om medlemsskab? 3 Hvis alle opnåede resultater som Socialpædagogernes Landsforbund, der på 6 måneder fik netto 2 % flere medlemmer med kampagnen Synlig medlemsorganisering. Hvis man skabte flere medlemsværdier for dem, der ikke selv gør brug af Fagforeningen, men blot trofast betaler kontingentet? Hvad ville det betyde, hvis de tillidsfolk og ansatte skaffede hvert ét medlem det kommende år? Svaret er enkelt: Medlemstabet i 2007 ville være hentet ind igen. Så lidt skal der til for at sikre så meget. Det er slet ikke kommet til slukketid, og derfor vil vi ikke fremmane billedet af et samfund uden en LO-fagbevægelse. Den er der endnu, og den har mange kræfter, men de skal mobiliseres nu - ellers måske aldrig, se tabellen. Medlemstallet i de største faglige konkurrenter, Krifa og Det Faglige Hus, svarer i 2007 til 17 % af LO s. Medtælles A-kassemedlemmer i Krifa og i ASE når vi op på 38 %. Tallene er måske ikke umiddelbart sammenlignelige, men siger noget om den økonomiske råstyrke, der er bygget op uden for LO, og som kan være medvirkende til sagens udfald på længere sigt. Foreløbigt er kræfterne der, men de skal bruges nu for at sikre kvalitet, medlemstal og gennemslagskraft. Det gøres nemlig ikke med visioner alene, men gennem konkret, hårdt og sjovt arbejde. Til det arbejde vil vi gerne levere noget brændstof. Antal medlemmer i LO-fagbevægelsen og dens største konkurrenter pr LO ASE Krifa A-kasse Det Faglige Hus * Krifa Fagforening * ca. tal pr. omtrent Kilder: Medlemstal på Årsrapport fra Krifa 2007; nyhed på Og der er meget at sikre: En medlemsdemokratisk bevægelse, der gennem overenskomster sikrer de fælles interesser. En topkvalificeret hjælper, der træder til, når aftaler ikke overholdes, eller når der er krise i arbejdslivet. En gigantisk aktivitet, der udvikler og beriger arbejdspladser og medlemmer. Læsevejledning Bogen her korrekser ikke nogen som helst. Situationen er for alvorlig til at kunne bære hadske opgør om fortidens synder og de frugtesløse diskussioner, der som regel følger i kølvandet på en generel kritik af generalens handinger. Derfor kan den læses i en helt afspændt tilstand, gerne sammen med gode kolleger, og ligesom kogebøger bliver den kun bedre af at blive brugt. Den eneste folkelige forening, der med rigtigt mange medlemmer kan ytre sig i den offentlige debat og fungerer som leverandør til de politiske beslutninger. LOfagbevægelsen har over 1 million medlemmer 5 og 40 % deltager i mindst et fagligt arrangement pr. år. 6 2 Politiken 29. marts LO-dokumentation Nr. 1/2000, side 49. Medlemstal pr , Faldet var i 2007 på svarende til 3,3 %. 5 Samme. 6 LO-dokumentation Lønmodtagerne i tiåret Konstans eller forandring. CARMA-undersøgelsen. Opbygning I bogens del 1 tager vi med på arbejdet i Den Inspirerede Fagforening, der er i levende forbindelse med sine omgivelser, medlemmer og arbejdspladser. Hvor alt er idyl, aktiviteten høj, opfindsomheden stor, medlemmerne er aktive og står i kø for at være med. Den Inspirerede Fagforening er virkelig værd at suge inspiration fra, hvis man vil skabe forbindelse mellem Fagforeningen og Medlemmets Verden, der er titlen på det næste kapitel. Her møder I de første af bogens mange huskesedler, vist på gule sedler i bogens margen: Hvordan gør man sin fagforening inspireret, og hvordan indlever man sig i medlemmets verden. 12 indledning indledning 13

7 Bogens del 2 beskriver fagforeningens hylder. Det er her, man finder de mange gode argumenter for at indmelde sig i en LO-fagforening; men det er også her vi opfordrer til at finde netop den argumentation, der er relevant i det kommende medlems verden. Vi sammenligner LO-fagbevægelsens hylder med det, der tilbydes af de nærmeste konkurrenter, og påviser, at Fagforeningen klart kan stå distancen. I kapitlet om overenskomsthylden, LO-fagbevægelsens guld, går vi i dybden med et par af konkurrenternes tilbud, strategi og interne økonomi. Bogens del 3 handler om dialogen med dem, man gerne vil organisere. Det er med vilje, vi ikke taler om kampagner eller strategier, for vi mener dialog. Men derfor skal man jo alligevel tænke sig om, når man som organisator vil præsentere Fagforeningens fristende hylder for den ikke-organiserede. Kapitlerne er sammenlagt et opgør med forestillingen om den flammende enetale. I stedet for tænkes i længere forløb, der tilrettelægges med brug af mange overraskende redskaber og teorier. I alle kapitler vil der være mange ideer til arbejdet, men der vil opstå endnu flere, når først I selv begynder at bruge huskesedlerne i jeres arbejde. Huskesedlerne optræder undervejs i margenen, men samles til sidst i et appendiks om organiseringsforberedelse. Vore huskesedler er udviklet fra næsten 10 års praktisk og teoretisk arbejde med organisering og er et samlet bud på en fremgangsmåde. Eller med et fagudtryk: Et bud på en retorik for organisering. Fra den klassiske retorik, som den undervises på universitetet, kendes andre tilsvarende opskrifter, for eksempel pentagonen, der stammer tilbage fra Ciceros tænkning ( år før vor tidsregning) og tidligere er behandlet under overskrifter som aptum og hos grundlæggeren af det danske retorikstudium som Talesituationens konstanter. 7 Vort system af huskesedler er en konkret, praktisk anvendelig parallel til den klassiske teori og stammer fra den virkelighed, dansk fagbevægelse befinder sig i. Også vort afsluttende appendiks om organiseringsledelse har dette praktiske udspring i det daglige fagfor- eningsarbejde. Fagforeningen fortjener ikke en teoribaseret praksis, men derimod en praksisbaseret teori. Mange hader fodnoter og mener, de ikke hører hjemme i bøger for ikke-videnskabsmænd. Vi er helt uenige. Tror det højeste om vor læser og mener, at læseren har krav på, at vi dokumenterer vore påstande og vedgår vor arv til andre forfattere. Et par grundholdninger Vi forsøger overalt at opfordre til redelighed og lydhørhed, ikke forførelse og manipulation. Et medlem er først et godt medlem, når det kan argumentere for værdien af sit eget medlemsskab og dermed også bliver en god ambassadør for sit forbund. At få og fastholde medlemmer forudsætter en høj kvalitet i arbejdet. En fagbevægelse er forpligtet til at præstere det ypperste. Organisering handler ikke kun om formidling, men også om kvalitet. Den sidste idé til udvikling af LO-fagbevægelsens aktiviteter er ikke hørt endnu - og den kan sagtens komme fra et ikke-medlem. Den gode fagforening gør ikke sine medlemmer afhængige ved blot at fungere som en serviceleverandør, men udvikler igennem sin arbejdsfacon medlemmernes evne til selv at handle. Med udtryk fra den engelske debat foretrækker vi altså en organiserende frem for en servicerende fagforening. 8 Man kan tale tiden væk. Man skal se fremad, ikke bruge sit talent på at se sig tilbage. 7 Jørgen Fafner, Retorik, 1977 og senere udgaver. Her 9. rev. oplag, ss Se for eksempel Simon R. de Turberville, Does the organizing model represent a credible union renewal strategy?, Work, Employment & Society, Volume 18(4): indledning indledning 15

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Titel:

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2.383. Du skal motivere dig selv. privat bladet. om et job. medlemmer. Tip HK/Privat. om efteruddannelse. Ny serie Mit skridt fremad

2.383. Du skal motivere dig selv. privat bladet. om et job. medlemmer. Tip HK/Privat. om efteruddannelse. Ny serie Mit skridt fremad hk 10I2012 for ansatte i private virksomheder privat bladet Tip HK/Privat om et job 2.383 medlemmer mister snart dagpengene Ny serie Mit skridt fremad om efteruddannelse Præstationsmålinger Din indsats

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere