ORGANISERING.DK. Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö. Forlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISERING.DK. Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö. Forlag. www.organisering.dk"

Transkript

1 ORGANISERING.DK Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö Forlag

2 Organisering.dk Håndbogen om at få nye medlemmer og passe godt på de nuværende af Paw S. Jensen og Knud Lindholm Lau med illustration af Urban Beinö organisering.dk i/s, forfatterne og illustrator. 2. udgave Forlag: organisering.dk i/s Kærsangervej Ringkøbing mail: Bogen købes på hjemmesiden Credits: Vi takker Lars Valinger for gengivelse af Knarr, skulptur i armeret gummi, i foto af Roland Hejdström (kap. 13) og Peter Kinny for gengivelse af Kolslingor, kultegning, i kunstnerens eget fotografi (kap. 15). Øvrige: Landskab (kap. 1), Buenos Aires (kap. 2), Hylder (kap. 3), Snelandskab (kap. 9), Dukkemøbler på råt bræddegulv (kap. 10), Dragesurfer (kap. 12). Skriften på træet (kap. 14) samt akvareller og øvrige illustrationer Urban Beinö 2007 Raket (kap. 11) - NASA Æble (kap. 12) og Dyt-støt (kap. 4) - Knud Lindholm Lau Broen (kap. 9) - Paw S. Jensen Bagsideportrætter: Aage Nygaard Knak/Jacob Bonfils/Inge Lücking Beinö For tilladelse til gengivelse af tekster takker vi: Borgens Forlag - Michael Strunge, Drømmenes faner (fra Samlede Strunge) Gyldendal - Nis Petersen, Brændende Europa (uddrag fra Dansk Lyrik) Christian Jungersen - Undtagelsen, roman, 2004 Gyldendal - Knud Rasmussen, Snehyttens sange (fra Lyrik, 1967) Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing, Layout: Urban Beinö, Korrektur: Kitt-Ann Andreasen, Tilføjelser lige før deadline på forfatternes ansvar. Bogen er er sat med skrifttyperne New Baskerville og Frutiger 2. udgave, 1. oplag, 2008 Vi beder læseren respektere vores ophavsret. Kopiering kan finde sted inden for en eventuel aftale med COPYDAN, al anden mangfoldiggørelse kun efter forudgående aftale med os. ISBN Printed in Denmark Forord til 2. udgave For nøjagtigt et år siden udkom bogen i sin første udgave. Et første oplag i bestsellerstørrelse blev revet væk, selv om en bog om organisering næppe var en oplagt kandidat til den ære. I mødet med mange tusinde læsere ved konferencer, kurser og direkte rådgivning har vi set, at bogens metode virker, bl.a. fordi den bygger på praksis og ikke dikterer læseren en bestemt fremgangsmåde. Ved de samme lejligheder har vi også sporet en stor vilje til at vende den dårlige medlemsudvikling, og med den energi i sigte har vi følt os forpligtet til ikke bare at genudgive, men også at opdatere bogen med nye erfaringer og aktuelle oplysninger. Og der er faktisk noget nyt at skrive om. Mange forbund har forstærket indsatsen og nogle fagforeninger har med fantasi og knofedt rent faktisk fået flere medlemmer. Livet er samtidigt blevet vanskeligere for nogle af LO-fagbevægelsens udfordrere, også udover det relative medlemstab, der fulgte i forbindelse med overenskomstkonflikten i Vi valgte at offentliggøre vor viden om Kristelig Fagbevægelses økonomiske tab så hurtigt som muligt og pressen fulgte vore nyheder på op med kritisk journalistik om Kristelig Fagbevægelse. Fra A4 til Kristeligt Dagblad. Nu lever man jo ikke af andres tab alene; men Krifas økonomi viser, at LO-fagbevægelsens konkurrenter - måske på grund af intern konkurrence - tvinges til kostbare offensiver. Og sådanne kan som bekendt slå fejl. Vi er derfor fortsat optimistiske på LO-fagbevægelsens vegne, men der skal tænkes og handles konstruktivt for at vinde og fastholde både medlemmer og kvalitet uden bøvl og blokade. Medlemmer, tillidsvalgte, fagforeninger, forbund og LO har alle modtaget bogen i den ånd, og det takker vi for mange gange. Forfatterne, 3. juni 2008 P.S. Følg med på Tilmeld dig nyhedsbrevet.

3 Indhold Contents Indledning 11 Anledning 11 Læsevejledning 13 Del 1 kapitel 1 Den Inspirerede Fagforening 17 Arbejdspladsen 17 Fagforeningen 21 Overblikstavlen 28 Den inspirerede Fagforening i virkeligheden 28 kapitel 2 Medlemmets verden 33 Den nye kollega og tillidsrepræsentanten 33 Det nye medlem og fagforeningen 37 Den unge 39 Livsformen 41 Indlevelsen og argumentationen 45 Videre til næste kapitel 49 Del 2 kapitel 3 Fagforeningens hylder - introduktion 51 Det første skud fra hoften 51 Fagforeningens fem hylder 52 kapitel 4 Strakshylden 55 Informationer om fag og arbejdsmarked 55 Overenskomsttjek 59 Besparelser for medlemmet 59 Arrangementer og aktiviteter 61

4 kapitel 5 Udviklingshylden 71 Vejen gennem uddannelse 71 Karriererådgivning 72 Tillidskarriere 72 Det hele på én gang: Udvikling af arbejdspladsen 73 Deltagelse giver livsfylde og velvære 74 kapitel 6 Krisehylden 77 Arbejdsskaden 77 Arbejdsmiljøet 79 Arbejdsløshed 82 kapitel 7 Overenskomsthylden 93 Syv myter om overenskomsten 93 Myte 1: Overenskomstens fordele er for alle 95 Myte 2: Enhver forening eller advokat kan hjælpe lige godt ved brud på en overenskomst 96 Myte 3: Den kollektive overenskomst er ligegyldig 108 Myte 4: Det er ligegyldigt, hvem der har overenskomsten 108 Myte 5: Konkurrerende fagforeninger er mere veldrevne 113 Myte 6: Der er mange penge at spare ved overgang til konkurrenter 138 Myte 7: Medlemskab af en LO-fagforening er tvang, alt andet er frihed 140 Guds Ord som grundlag for politik 142 Afgivelse af personlig frihed til fællesskabet 146 Overenskomsthylden i et glimt 149 kapitel 8 Visionshylden 151 kapitel 13 Research og netværk - kommunikationshorisonten rundt 187 Radaren og de fem verdenshjørner 187 Inspiration 188 Netværk 189 Højt til loftet, så der ikke er så dybt at falde 193 kapitel 14 Kommunikationskanaler 195 kapitel 15 Mål og forløb 199 Svært at forlade den gamle opfattelse 199 Hvis det er fakta Overbevisningens seks faser 200 Forløbet 202 Målene 202 De to ruter 203 Skabelse erstatter formidling 205 appendikser Appendiks 1 Organiseringsretorik og forberedelse af indsatsen 208 appendiks 2 Organiseringsledelse 210 Hovedopgaven i en presset tid 210 Lederen selv 215 del 3 Litteraturliste 218 kapitel 9 Kontakt, kontrakt og dialog 157 Kontakt 157 Kontrakt 158 Dialogen 158 Når tonen bliver uforsonlig 161 kapitel 10 Arena og scenografi 165 Fagforeningen på nye arenaer 165 Scenografi 168 kapitel 11 Rollen og raketten 171 Gør gruppen selvkørende 171 Rollen skal være accepteret 173 Rollen udtrykkes og skabes hele tiden 174 De fire ører 177 Raketten 178 kapitel 12 Opvarmning 181 Opvarmning af dig selv 181 Opvarmning af publikum 184 8

5 inledning Indledning Over halvdelen af de uorganiserede på LO-området er aldrig blevet tilbudt et medlemsskab. Anledning Denne bog skrives ikke på grund af fagbevægelsens krise, men fordi det er muligt at komme ud af krisen. Undskyld os denne optimistiske frækhed, men nu må, skal og kan der handles. En stor del af handlingen må komme fra de tillidsvalgte på arbejdspladserne og de knap ansatte i forbund og fagforeninger. 1 Dem kalder vi i det følgende for de Fra 9 års undervisning og konferenceledelse med tusindvis af deltagere ved vi, at handlingen ikke bare må, men også kan komme derfra. Deltagerne har i praksis vist, at de kan hæve både medlemstal og kvalitet, og vi skylder i øvrigt disse mange den største tak, fordi de med deres fantasirigdom og konstruktive holdning har givet os mod på først at skrive og senere genudgive denne bog. Bogen er skrevet som en praksisnær håndbog til de i fagbevægelsen, der dagligt må stå op til overskrifter om medlemmer, der fosser ud af LO-fagbevægelsen. Og, berettes det rituelt uden større kritisk sans, fosser videre til et topstyret Det Faglige Hus i Esbjerg, til en indremissionsk domineret fagbevægelse i Randers, eller til kommercielle forsikringsselskaber i københavnske kontorhuse. 1 Opgjort af LO. indledning 11

6 Til eftertanke Overvejer du at melde dig ud af fagforeningen? - 23 % af LO-medlemmerne svarer ja. Overvejer du at melde dig ind i en fagforening? - 33 % af alle ikkemedlemmer svarer ja. Kilde: Tage Bild m.fl., Arbejdsliv og politik, 2007, ss Men her i foråret 2008, under strejken, går FOA frem og Det Faglige Hus mistede medlemmer 2 sidste år, under forårets overenskomstrumlen, der fik lønmodtagere til at tænke sig ekstra godt om. Og så lidt skal der altså til! Hvor meget vil de da ikke kunne udrette ved en fornyet indsats? Hvad vil der ikke kunne ske, hvis man kontaktede de 55 % af de mulige medlemmer, der aldrig er blevet kontaktet om medlemsskab? 3 Hvis alle opnåede resultater som Socialpædagogernes Landsforbund, der på 6 måneder fik netto 2 % flere medlemmer med kampagnen Synlig medlemsorganisering. Hvis man skabte flere medlemsværdier for dem, der ikke selv gør brug af Fagforeningen, men blot trofast betaler kontingentet? Hvad ville det betyde, hvis de tillidsfolk og ansatte skaffede hvert ét medlem det kommende år? Svaret er enkelt: Medlemstabet i 2007 ville være hentet ind igen. Så lidt skal der til for at sikre så meget. Det er slet ikke kommet til slukketid, og derfor vil vi ikke fremmane billedet af et samfund uden en LO-fagbevægelse. Den er der endnu, og den har mange kræfter, men de skal mobiliseres nu - ellers måske aldrig, se tabellen. Medlemstallet i de største faglige konkurrenter, Krifa og Det Faglige Hus, svarer i 2007 til 17 % af LO s. Medtælles A-kassemedlemmer i Krifa og i ASE når vi op på 38 %. Tallene er måske ikke umiddelbart sammenlignelige, men siger noget om den økonomiske råstyrke, der er bygget op uden for LO, og som kan være medvirkende til sagens udfald på længere sigt. Foreløbigt er kræfterne der, men de skal bruges nu for at sikre kvalitet, medlemstal og gennemslagskraft. Det gøres nemlig ikke med visioner alene, men gennem konkret, hårdt og sjovt arbejde. Til det arbejde vil vi gerne levere noget brændstof. Antal medlemmer i LO-fagbevægelsen og dens største konkurrenter pr LO ASE Krifa A-kasse Det Faglige Hus * Krifa Fagforening * ca. tal pr. omtrent Kilder: Medlemstal på Årsrapport fra Krifa 2007; nyhed på Og der er meget at sikre: En medlemsdemokratisk bevægelse, der gennem overenskomster sikrer de fælles interesser. En topkvalificeret hjælper, der træder til, når aftaler ikke overholdes, eller når der er krise i arbejdslivet. En gigantisk aktivitet, der udvikler og beriger arbejdspladser og medlemmer. Læsevejledning Bogen her korrekser ikke nogen som helst. Situationen er for alvorlig til at kunne bære hadske opgør om fortidens synder og de frugtesløse diskussioner, der som regel følger i kølvandet på en generel kritik af generalens handinger. Derfor kan den læses i en helt afspændt tilstand, gerne sammen med gode kolleger, og ligesom kogebøger bliver den kun bedre af at blive brugt. Den eneste folkelige forening, der med rigtigt mange medlemmer kan ytre sig i den offentlige debat og fungerer som leverandør til de politiske beslutninger. LOfagbevægelsen har over 1 million medlemmer 5 og 40 % deltager i mindst et fagligt arrangement pr. år. 6 2 Politiken 29. marts LO-dokumentation Nr. 1/2000, side 49. Medlemstal pr , Faldet var i 2007 på svarende til 3,3 %. 5 Samme. 6 LO-dokumentation Lønmodtagerne i tiåret Konstans eller forandring. CARMA-undersøgelsen. Opbygning I bogens del 1 tager vi med på arbejdet i Den Inspirerede Fagforening, der er i levende forbindelse med sine omgivelser, medlemmer og arbejdspladser. Hvor alt er idyl, aktiviteten høj, opfindsomheden stor, medlemmerne er aktive og står i kø for at være med. Den Inspirerede Fagforening er virkelig værd at suge inspiration fra, hvis man vil skabe forbindelse mellem Fagforeningen og Medlemmets Verden, der er titlen på det næste kapitel. Her møder I de første af bogens mange huskesedler, vist på gule sedler i bogens margen: Hvordan gør man sin fagforening inspireret, og hvordan indlever man sig i medlemmets verden. 12 indledning indledning 13

7 Bogens del 2 beskriver fagforeningens hylder. Det er her, man finder de mange gode argumenter for at indmelde sig i en LO-fagforening; men det er også her vi opfordrer til at finde netop den argumentation, der er relevant i det kommende medlems verden. Vi sammenligner LO-fagbevægelsens hylder med det, der tilbydes af de nærmeste konkurrenter, og påviser, at Fagforeningen klart kan stå distancen. I kapitlet om overenskomsthylden, LO-fagbevægelsens guld, går vi i dybden med et par af konkurrenternes tilbud, strategi og interne økonomi. Bogens del 3 handler om dialogen med dem, man gerne vil organisere. Det er med vilje, vi ikke taler om kampagner eller strategier, for vi mener dialog. Men derfor skal man jo alligevel tænke sig om, når man som organisator vil præsentere Fagforeningens fristende hylder for den ikke-organiserede. Kapitlerne er sammenlagt et opgør med forestillingen om den flammende enetale. I stedet for tænkes i længere forløb, der tilrettelægges med brug af mange overraskende redskaber og teorier. I alle kapitler vil der være mange ideer til arbejdet, men der vil opstå endnu flere, når først I selv begynder at bruge huskesedlerne i jeres arbejde. Huskesedlerne optræder undervejs i margenen, men samles til sidst i et appendiks om organiseringsforberedelse. Vore huskesedler er udviklet fra næsten 10 års praktisk og teoretisk arbejde med organisering og er et samlet bud på en fremgangsmåde. Eller med et fagudtryk: Et bud på en retorik for organisering. Fra den klassiske retorik, som den undervises på universitetet, kendes andre tilsvarende opskrifter, for eksempel pentagonen, der stammer tilbage fra Ciceros tænkning ( år før vor tidsregning) og tidligere er behandlet under overskrifter som aptum og hos grundlæggeren af det danske retorikstudium som Talesituationens konstanter. 7 Vort system af huskesedler er en konkret, praktisk anvendelig parallel til den klassiske teori og stammer fra den virkelighed, dansk fagbevægelse befinder sig i. Også vort afsluttende appendiks om organiseringsledelse har dette praktiske udspring i det daglige fagfor- eningsarbejde. Fagforeningen fortjener ikke en teoribaseret praksis, men derimod en praksisbaseret teori. Mange hader fodnoter og mener, de ikke hører hjemme i bøger for ikke-videnskabsmænd. Vi er helt uenige. Tror det højeste om vor læser og mener, at læseren har krav på, at vi dokumenterer vore påstande og vedgår vor arv til andre forfattere. Et par grundholdninger Vi forsøger overalt at opfordre til redelighed og lydhørhed, ikke forførelse og manipulation. Et medlem er først et godt medlem, når det kan argumentere for værdien af sit eget medlemsskab og dermed også bliver en god ambassadør for sit forbund. At få og fastholde medlemmer forudsætter en høj kvalitet i arbejdet. En fagbevægelse er forpligtet til at præstere det ypperste. Organisering handler ikke kun om formidling, men også om kvalitet. Den sidste idé til udvikling af LO-fagbevægelsens aktiviteter er ikke hørt endnu - og den kan sagtens komme fra et ikke-medlem. Den gode fagforening gør ikke sine medlemmer afhængige ved blot at fungere som en serviceleverandør, men udvikler igennem sin arbejdsfacon medlemmernes evne til selv at handle. Med udtryk fra den engelske debat foretrækker vi altså en organiserende frem for en servicerende fagforening. 8 Man kan tale tiden væk. Man skal se fremad, ikke bruge sit talent på at se sig tilbage. 7 Jørgen Fafner, Retorik, 1977 og senere udgaver. Her 9. rev. oplag, ss Se for eksempel Simon R. de Turberville, Does the organizing model represent a credible union renewal strategy?, Work, Employment & Society, Volume 18(4): indledning indledning 15

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Gitte Meldgaard Abrahamsen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Stenhusvej 35 4300 Holbæk

Stenhusvej 35 4300 Holbæk Nr. 1 Oktober 2012 15. årgang Stenhusvej 35 4300 Holbæk 2 Redaktionsadresse: FOA - Fag og Arbejde Stenhusvej 35, 4300 Holbæk FOA NYT udgives og trykkes i ca. 2.600 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG Praktikkens læringslandskab 1 2 Praktikkens læringslandskab At lære gennem arbejde Redigeret

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere