Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?"

Transkript

1 Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? CVR

2 Udgivelsesdato : Juli 2015 Vores reference : Udarbejdet af : Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

3 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 FRODE LAURSEN A/S 3 3 NOVO NORDISK A/S 4 4 GYPROC A/S 6 5 HOUG TØMRER- OG SNEDKERFIRMA APS 7 6 ELECTRICOM A/S 8 7 NOVOZYMES A/S 9 8 STATOIL REFINING DENMARK A/S 10 9 NOV I/S KALUNDBORG HAVN KALUNDBORG CONTAINER TERMINAL 14

4 Side 2 1 INDLEDNING Kommune har bedt Grontmij foretage en analyse af effekterne af udbygning af Rute 23 Skovvejen til motorvej. Analysen er foretaget på brancherne industri og transport. Indeværende rapport afdækker resultaterne af telefoninterviews med virksomheder med henblik på at kortlægge virksomhedernes opfattelse af, hvilken betydning en motorvej på Rute 23 mellem over Regstrup til Holbækmotorvejen vil have for disse virksomheder. Undersøgelsen er foretaget som telefoninterviews med repræsentanter for ti virksomheder fra sområdet. Virksomhederne er: Frode Laursen A/S Novo Nordisk A/S Gyproc A/S HOUG Tømrer- og snedkerfirma ApS Electricom A/S Novozymes A/S Statoil Refining Denmark A/S NOV A/S Havn Container Terminal I hvert afsnit præsenteres hovedresultaterne fra Grontmijs interviewundersøgelse for hver enkel virksomhed. Interviewene er afholdt i juni/juli 2015.

5 Side 3 2 FRODE LAURSEN A/S Jyderup 1,9 mia. DKK ANTAL ANSATTE 110 Direktør Jacob Holm om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Udbygningen af motorveje har gang på gang vist sig have en positiv indvirkning på erhvervslivet, og dette vil også være tilfældet med Rute 23. Der sker flere positive ting for en virksomhed når tilgængeligheden øjes. Bedre infrastruktur leder til større muligheder for medarbejdere både med hensyn til pendling og flytning til sområdet. Man vil kunne se en effekt på huspriser i og med,at det bliver mere attraktivt at bo i området tæt på motorvejen. Frode Laursen vil helt klart kunne se en målbar øgning i omsætning ved en udbygning af Rute 23. Vi vil bruge det i vores markedsføring og dermed øge vores konkurrenceevne. At have motorvejsforbindelse til f. eks. Havn betyder, at vi vil kunne tiltrække nye kunder og dermed opleve en øget omsætning. Effekterne vil komme os til gode inden for måneder fra motorvejens åbning.

6 Side 4 3 NOVO NORDISK A/S 85 mia. DKK ANTAL ANSATTE 2800 Produktionsdirektør Michael Hallgren om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Novo Nordisk i er verdens største insulinproduktionsanlæg og en hjørnesten i Novo Nordisks globale produktions-setup. Den m2 store fabrikspark beskæftiger medarbejdere og producerer 50% af verdens insulin. I alt 24 millioner patienter får insulin, der starter rejsen i. Udover Novo Nordisk har Novozymes også produktion i Fabriksparken i og tilsammen har de to virksomheder medarbejdere. Novo Nordisk har i de senere år udvidet medarbejderstaben betydeligt indenfor produktion i Danmark. Alene i 2014 skabte Novo Nordisk nye produktionsarbejdspladser fordelt over forskellige faggrupper og jobfunktioner i Danmark. Frem til 2022 regner Novo Nordisk med at skabe nye jobs i Novo Nordisk heraf halvdelen i produktionen. Dertil kommer følgejobs udenfor Novo Nordisk. Fra har Novo Nordisk investeret 11,6 milliarder kr. i fabriksfaciliteter i og skabt nye jobs. Senest har virksomheden i foråret 2015 annonceret en investering på yderligere 1,5 mia kr. i endnu en fabrik i. Alene i år forventer virksomheden at skabe 250 nye jobs i. Novo Nordisk overvejer ikke at flytte eksisterende produktionsarbejdspladser fra. Det er vigtigt for Novo Nordisk at have mulighed for fortsat at kunne udvide produktionen i, men der er markante vækstbegrænsninger i utilstrækkelig udvikling af infrastruktur i området og deraf afledt potentiel mangel på kvalificeret arbejdskraft, der vil kunne begrænse fremtidig vækst på siten. For at sikre fortsatte investeringer og udvikling af produktionen i er en velfungerede infrastruktur, der sikrer en effektiv afvikling af den nødvendige mobilitet til og fra arbejdspladsen, afgørende. Et flertal af specialisterne, de akademiske medarbejdere og lederne, som er ansat i, pendler langvejs fra til deres arbejdsplads.

7 Side 5 En fuldt udbygget motorvej 23 til er afgørende for at minimere mobilitetsbarrierer for kvalificerede medarbejdere, som igen er afgørende for at sikre en velfungerende drift og yderligere udbygning af de store produktionsanlæg - også på længere sigt. For at sikre den nødvendige mobilitet, er der behov for en infrastrukturløsning, der sikrer transport mellem hjemmet, som typisk er i hovedstadsområdet, og arbejdspladsen i på maksimalt en time. Godstransport er også en væsentlig faktor. Fabriksparken i modtager årligt godstransporter, eksterne gæster og passager ind/ud på området. Udbygning af infrastruktur kan, ud over at bringe personer og gods hurtigere fra A til B, også tjene som katalysator for produktivitet og konkurrenceevne i området. Produktivitetsgevinsterne afhænger naturligvis af erhvervspotentialet i de berørte områder, hvilket vi vurderer som væsentligt i Vestsjælland (illustreret ved tilstedeværelsen af virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, Statoil, Dong mv.).

8 Side 6 4 GYPROC A/S 300 mio. DKK ANTAL ANSATTE 150 Direktør Mats-Arne Olsson om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Udbygningen af Rute 23 vil få en positiv virkning på Gyprocs virksomhed. Da flere af vores medarbejdere, især faglærte og funktionærer, ikke bor i, er pendlingsafstand og rejsetid vigtig for tiltrækningen af arbejdskraft. Desuden transporterer vi 55-60% af vores varer via Rute 23, så en udbygning af hele strækningen til motorvej vil have en positiv indvirkning på forretningen. Vi arbejder i en branche, hvor rettidige leverancer er altafgørende. Mange gange får vi en ordre dag 1, og skal levere dag 2, og her er pålidelig infrastruktur af stor betydning. Med en udbygget motorvej på hele strækningen på Rute 23 vil to effekter komme i spil i forhold til arbejdskraft. Den første er, at det bliver nemmere og hurtigere at pendle til arbejde i. Den anden er, at det bliver mere attraktivt at flytte til, da f. eks. København vil opleves som tættere på. Det vil have en positiv indvirkning på miljøet, hvis man i højere grad arbejder tæt på, hvor man bor. En yderligere fordel ved en motorvej er minsket risiko for alvorlige trafikuheld, fordi man kører på adskilte kørebaner. Vores firma er meget bevidst om sikkerhed efter en tragisk ulykke i På lang sigt er der mulighed for at forbinde Københavnsområdet med Århusområdet, evt. ved at genåbne færgen mellem og Århus. Hvis der er motorvej på Rute 23, er der større sandsynlighed for, at forbindelsen åbnes, hvilket ville give mulighed for større handel og arbejdskraftsudbud. Det ville medføre en øget omsætning for vores firma inden for 5-10 år.

9 Side 7 5 HOUG TØMRER- OG SNEDKERFIRMA APS 35 mio. DKK ANTAL ANSATTE 25 Tømrermester Ole Houg Larsen om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: En udbygget motorvej på Rute 23 vil påvirke HOUG positivt, idet vores kunder fra industribranchen vil opleve vækst. Det skaber øget vækst i vores branche. De fleste af vores medarbejdere bor i området, og en motorvej på Rute 23 vil bidrage til, at endnu flere vælger at flytte til området. Pendling sker traditionelt i vest-østlig retning, og en motorvej ville åbne muligheden for den modsatte retning. Det ville bidrage positivt til området. området har ting som folk vil have og motorvejen gør, at andre byer som f.eks. København kommer tættere på. De positive effekter af en motorvej vil komme os til gode i løbet af 5-10 år. De store industrivirksomheder i området mangler arbejdskraft og med en motorvej vil de kunne vokse og dermed øges efterspørgslen i vores branche, hvilket er positivt for vores firma.

10 Side 8 6 ELECTRICOM A/S 15 mio. DKK ANTAL ANSATTE 15 El-installatør Per Junge om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Vi er et meget mobilt firma, der rejser dertil, hvor vores opgaver findes. På nuværende tidspunkt arbejder vi meget lokalt på Vestsjælland, mens vi for et lille års tid siden havde vi masser af opgaver i hovedstadsområdet. Logistik og transporttider er derfor vigtige for os. En motorvej på Rute 23 vil i det hele have en positiv indvirkning på vores virksomhed, såvel som på området som helhed. Regionen vil kunne få et løft og flere vil flytte hertil. Det er dejligt at bo og arbejde i! Det er vigtigt at få bygget hele strækningen ud til motorvej og når arbejdet med motorvejen først er i gang, vurderer jeg, at de positive effekter kommer området og virksomheden til gode hurtigt. At få udbygget en motorvej sender et vigtigt signal om, at området er attraktivt og det vil påvirke os positivt.

11 Side 9 7 NOVOZYMES A/S 13 mia. DKK ANTAL ANSATTE 600 Direktør Gerrit Liebgen om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Det er vigtigt for Novozymes at have en god infrastruktur, herunder et velfungerende vejnet. Novozymes er en veletableret del af det produktive område og modtager mange varer og leverancer med lastbil. Infrastruktur er derfor en vigtig faktor for en god virksomhed i Novozymes. For Novozymes er det tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft, som er den overordnede vigtigste effekt af en udbygning af Rute 23 til motorvej. Novozymes tilbyder interessante jobs inden for bioteknologi, og hvis man f.eks. er en familie med to akademikere, kan det være svært at finde arbejde for begge i området. Derfor ender mange med at skulle pendle enten til eller fra Hovedstadsområdet, hvor der er flere jobs, og rejsetider er vigtige uanset om man vælger at bosætte sig i København eller på Vestsjælland. Vi har god infrastruktur her i Danmark og med udbygningen af Rute 23 til motorvej er det de indirekte effekter, som er vigtigst for Novozymes. Ved en udbygning til motorvej vil disse effekter komme i spil hurtigt, formentlig lige så snart at motorvejen er indviet.

12 Side 10 8 STATOIL REFINING DENMARK A/S 25 mia. DKK ANTAL ANSATTE Direktør Jofrid Klokkehaug om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: Statoil Refining har store investeringer i vores lokalitet. Mange af vores leverancer går via skibe og rør, og vi beskæftiger ca tankbiler om dagen. Oven i dette kommer leverancer af reservedele og transporter af medarbejdere via vejnettet. Derfor betyder infrastruktur, herunder vejnettet noget for hvor effektive vi kan være. De fleste af Statoil Refinings medarbejdere har bopæl i og nabokommunerne til, men for de medarbejdere, som bor og pendler fra København daglig, vil udbygningen af Rute 23 til motorvej have en stor betydning. Disse medarbejdere ved, at tranporten på det sidste stykke af Rute 23 mod ville være meget bedre, med en motorvej. Forbedret sikkerhed på vejen er også meget vigtig for os. Tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for at vi skal have en god virksomhed. Statoil Refining beskæftiger mange teknikere og ingeniører, og det er et ønske at kunne tiltrække flere f. eks civilingeniører fra DTU. Hurtigere rejsetider mod øst vil betyde at vi vil kunne tiltrække flere, også selvom familie og bopæl bliver i Hovedstadsområdet. Udover at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det også vigtigt for os at kunne fastholde arbejdskraft. Konkurrencen om medarbejdere øger, og en motorvej på Rute 23 vil bidrage til at Station Refining kan blive ved med at være en virksomhed med stabil arbejdskraft, hvor medarbejdere ønsker at blive i mange år.

13 Side 11 9 NOV I/S 2 mia. DKK ANTAL ANSATTE 400 Direktør Mads Thygesen om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: NOV er en høgteknologisk virksomhed med ca. halvdelen af vores ansætte i og den anden halvdel i København, og vi ønsker at blive en tættere del af Københavnsområdet. En motorvej på sidste strækning af Rute 23 vil betyde, at man kan bo både i København, Roskilde eller på Nordsjælland og kan transportere sig hurtigt i hele området. En motorvej på Rute 23 udgør et boost for NOVs muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, især specialister fra forskellige brancher: ingeniører, økonomer og faguddannede. NOV er speciel på den måde, at vi modtager alle vores varer pr. lastbil, ca lastbiler årlig, mens alle leverancer sker med skib. Vi har derfor ikke mulighed for at flytte og infrastrukturen er altafgørende for vores vækst. Hvis vi skal starte en større ekspansion af virksomheden, er infrastruktur, herunder motorvej på hele Rute 23, af helt central betydning. Når motorvejen står færdig, forventer jeg at den kommer virksomheden til gavn forbavsende hurtigt vi kan bare se på effekterne dengang Storebæltsbroen stod færdig. Det er både den faktuelle tidsgevinst, og den mentale oplevelse af, at vi kommer tættere på hindanden, der gør, at en motorvej på Rute 23 bidrager til vækst, tiltrækning og fastholdning af arbejdskraft i NOV.

14 Side KALUNDBORG HAVN 33 mio. DKK ANTAL ANSATTE Direktør Bent Rasmussen om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: En udbygning af Rute 23 med motorvej har den allerstørste betydning for udviklingen af Havn. Det gælder alle Havns forretningsområder, f.eks. container, bulk og krydstogt. Den manglende motorvej på Rute 23 er i dag en investeringsmæssig barriere for udviklingen af forretningsområderne i Havn. I Havn arbejder vi på at realisere en vækst i vores godsomsætning på 15 % pr. år. En udbygning af Rute 23 til motorvej er en del af forudsætningen for, at vi kan realisere denne vækst. Det handler også om Havns konkurrencedygtighed. Havn er en af Danmarks større erhvervshavne. Lokaliseringen af internationale virksomheder på havnearealerne betyder, at vores forretningsforbindelser skal opleve en god tilgængelighed til Havn. Derfor er det meget vigtigt, at Københavns Lufthavn kan nås med en transporttid på max. en time. Det vil være tilfældet med motorvej på Rute 23. Krydstogtsturismen kan i fremtiden blive et vigtigt forretningsområde for Havn. Turisterne skal kunne komme nemt mellem og København. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor det tager minimum 5 kvarter med bus mellem og København - og det er uden for myldretiden. I myldretiden tager det længere tid. Derfor er en udbygning af Rute 23 til motorvej af vital betydning for Havn. Rekruttering af den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er helt afgørende for vore kunders fremtidige konkurrencedygtighed. Det er en stor udfordring for de fleste virksomheder i vores område. En udbygning af Rute 23 til motorvej vil forbedre tilgængeligheden til og gøre det mere attraktivt at arbejde og bo i vores område. En motorvejsforbindelse vil sikre gods fra til store dele af Hovedstadsområdet lige så hurtigt som fra Københavns Havn. 1 Beskæftigede i private virksomheder på havnen inklusiv de ansatte i Havn

15 Side 13 Havn har en af Danmarks bedste søværts-infrastrukturer med 15,0 m. dyb sejlrende fra havnen og ud til dybvandsruten i Storebælt. Desværre står landinfrastrukturen slet ikke mål med dette. En metode til at nå dele af dette mål er en udbygning af Rute 23 til motorvej hele vejen til.

16 Side KALUNDBORG CONTAINER TERMINAL 5000 TEU ANTAL ANSATTE 6 Direktør Gustav Jakobsen om effekterne af en udbygget motorvej på Rute 23 Skovvejen: En udbygning af Rute 23 til motorvej vil have meget stor indflydelse på udviklingen af Container Terminal. Det geografiske kundeopland til Container Terminal vil med en motorvej på Rute 23 blive rykket fra Holbæk til Høje Taastrup. Det betyder, at en række af de kunder, der i dag anvender Københavns Havn i fremtiden vil anvende Havn, hvilket vil være en aflastning af Københavns Havn og ikke mindst København by, der vil slippe for store mængder tung trafik gennem byen, som vil føre til reduceret forurening i hovedstaden. I dag tager det desværre for lang tid at køre en container til Havn, hvorfor mange vælger Københavns Havn. Kun en motorvej kan ændre ved dette forhold. En optimal baglandsinfrastruktur er helt vital for udviklingen af Container Terminal. Vores konkurrencedygtighed forudsætter, at containerflowet er kalkulérbart og forudsigeligt. Vi er oppe mod konkurrenter som København og Hamborg. En motorvej på Rute 23 vil i den grad medvirke til at skabe en forbedret konkurrencemæssig situation for Container Terminal, der kan øge mængderne af containere ind- og ud af Havn. En optimal baglandsinfrastruktur er også en central forudsætning for en evt. genoplivning af godsruten Aarhus-. Potentialet i form af lasbiler er der allerede i dag, men infrastrukturen ved skal opgraderes for sikre den nødvendige logistiske konkurrencedygtighed. Havn er en dybvandshavn med en naturlig god beliggenhed. Det skal udnyttes. Det kræver motorvej på 3. etape af Rute 23.

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016

Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016 Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016 Forord Novo Nordisk A/S har bedt Copenhagen Economics om at undersøge samfundsøkonomien i en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen mellem Kalundborg og Regstrup,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020 Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Formålet med planen er: at sikre, at infrastrukturen til enhver tid opfylder samtidens

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Erhvervslivets adgang til motorveje

Erhvervslivets adgang til motorveje Erhvervslivets adgang til motorveje Michael Knørr Skov Afdelingschef, Plan og Trafik mks@cowi.com 1 Infrastruktur og sammenhængskraft - Økonomiske relationer - Sociale relationer - Agglomeration 2 Basis

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER CRT 13. NOVEMBER 2015 REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1.

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. april 2016, 05:00 Del: Tusindvis af unge fra provinsbyer har mere end 20 kilometer

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO

INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO SAMMENFATNING PRÆSENTERET FOR BYRÅDET 27. MARTS 2014 OPLÆG TIL BORGERMØDE I MARIBOHALLERNE I MARIBO 11. JUNI 2014 BY OG LANDSKAB 1 ByogLandskab CVR 2918 5662 Axeltorv 3

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Naturgasledning til Hasselager og Aarhus Havn Baggrund for høringen Det er i dag ikke muligt at få leveret naturgas som procesenergi

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere