BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose ? Kommunalbestyrelsen, maj 2015

2 Side 2 af 48

3 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen kan man aflæse tendenser i de kommende års udvikling under forudsætning af en række præmisser så som fødsler, dødsfald og flytninger. Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. Den bruges fx til overvejelser, om hvorvidt der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkelse af børnehaver, skoler og ældreboliger samt hvorhenne på øen. Den kan også føre til overvejelser, om det fremtidsbillede prognosen tegner er lig den ønskelige udvikling? Skal kommunalbestyrelsen snarere arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen? Man skal være varsom med at bruge prognosen til at aflæse, om der fx bliver behov for en ekstra børnehaveklasse eller 8. klasse om fire år. Hvert år flytter personer til og fra regionskommunen, og personer flytter internt i kommunen; hvert år varierer den andel af en årgang, der vælger privatskole, og hvert år varierer den andel af en årgang, hvis forældre vælger at udsætte skolegangen et år. I øvrigt revideres prognosen hvert år ud fra den seneste kendte udvikling. I dette dokument indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udvalgte delområder af regionskommunen. Ved spørgsmål og behov for uddybning kan der rettes henvendelse til Sekretariatet. Side 3 af 48

4 Side 4 af 48

5 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME PROGNOSERESULTAT Aldersfordeling Gennemsnitsalder Prognosen viser tilflytning af børn Arbejdsstyrke og beskæftigelse Byer og landdistrikter Skoledistrikter og børn PROGNOSENS BAGGRUND Samfundsmæssige betingelser Erhvervsmæssig udvikling Arbejdsløshed Uddannelse Boligbyggeriet Flygtninge Befolkningsudviklingen i de senere år PROGNOSEMETODE Parametre Historisk periode Udtynding Fertilitetsniveau Dødelighed Boligbyggeriet BILAGSOVERSIGT Side 5 af 48

6 Side 6 af 48

7 Resume Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer fra til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det er en tilbagegang på 11 pct. Til sammenligning forudsagde sidste års befolkningsprognose den hidtil højeste tilbagegang på hele personer svarende til 13 pct. Aldersfordeling Der må forventes store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning: Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (4-23- årige) samt deres forældre (36-58-årige), hvor hver enkelt årgang vil falde med ca. 25 pct. i gennemsnit. Omvendt forventes antallet af ældre i alle aldersgrupper at stige kraftigt, særligt de ældre ml. 75- og 85 år, som vil stige med 55 pct. Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) vil falde med 22 pct. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 46,7 år i 2015 til 50,6 år i By vs. land Indbyggertallet forventes at falde mest i landdistrikterne (ca. 21 pct.) og mindst i byerne (ca. 8 pct.). Ifølge prognosen vil Rønne gå tilbage med omkring 8 pct., mens Aakirkeby (+ 4 pct.) og Nexø (- 2 pct.) stort set forventes at holde stand. Skoledistrikter og børn Betragtes de fem nye skoledistrikter, som træder i kraft 1. august 2015, vil: Folketallet gå mindst tilbage i Distrikt Rønne (8 pct.) og mest i Distrikt Svartingedal (15 pct.). Tilbagegangen i antallet af skolesøgende børn forventes samlet at blive på 27 pct. svingende mellem 21 og 33 pct. Antallet af 0-5-årige forventes at falde mindst i Distrikt Rønne (3 pct.) mest i Distrikt Svartingedal (22 pct.) og mellem 7 og 12 pct. i de tre øvrige distrikter. De efterfølgende sider er opdelt i tre hovedafsnit. Først præsenteres prognosens hovedresultater opdelt på alderssammensætning, fordelingen på delområder af regionskommunen (skoledistrikter samt by vs. land) samt med fokus på hhv. børn og arbejdsmarked. Dernæst et afsnit om den samfundsmæssige baggrund for befolkningsudviklingen samt den faktiske udvikling de sidste år beskrevet. Slutteligt redegøres for prognosemetoden og de valgte forudsætninger for udarbejdelsen af dette års prognose. Side 7 af 48

8 1. Prognoseresultat Figur 1 viser antallet af indbyggere på Bornholm i perioden samt nogle af de senere års fremskrivninger for perioden frem til 1. januar Det samlede prognoseresultat fremgår af Bilag 1. De følgende beskrivelser og bilagstabellerne knytter sig alene til BRK s prognose Årets prognose bygger på de sidste fem års mønstre ( ) for så vidt angår fødsler, dødsfald og flytninger, hvilket er beskrevet i metodekapitlet. Figur 1 Faktisk udvikling samt alternative DS- og Demografix-prognoser Antal indbyggere på Bornholm, Faktisk udvikling og alternative prognoser DS-prognose BRK-prognose 2014 BRK-prognose Kilde: Demografix og Statistikbanken 1.1 Aldersfordeling Prognosen forudser meget store aldersmæssige forskydninger i forhold til i dag. I Tabel 1 næste side er angivet den absolutte og relative aldersfordeling for udvalgte aldersgrupper. Mest iøjnefaldende er den voldsomme stigning i antallet af over 75-årige, hvis andel af hele befolkningen vokser fra at udgøre 10,9 pct. i 2015 til 18,1 pct. i Det skyldes dels, at 40'ernes store årgange i løbet af prognoseperioden vil være vokset helt ind i denne aldersgruppe, dels at tilgangen af årige slet ikke kan opveje den stadige fraflytning af årige, jf.tabel 10 i kapitlet Prognosens baggrund. Side 8 af 48

9 Tabel 1 Aldersfordeling i BRK, Alder pr. 1. januar Vækst Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 0-5 år ,4% ,5% ,5% 6-14 år ,3% ,6% ,6% år ,7% ,9% ,5% år ,2% ,4% ,2% år ,4% ,1% ,4% år ,8% ,9% ,8% år ,6% ,0% ,6% år ,7% ,4% -81-1,3% 75+ år ,9% ,1% ,0% I alt ,0% ,0% ,1% Kilde: Statistikbanken og Demografix I den første halvdel af prognoseperioden er det især antallet af årige, der vokser, mens det i den sidste halvdel vil være de årige. Figur årige i femårsaldersgrupper, Antal Antal ældre fordelt på femårsaldersgrupper, 1. jan. 2009, 2015, 2021 og 2027 Alder Kilde: Statistikbanken og Demografix Tilbagegangen i antallet af årige slår også igennem i antallet af børn. Tilbagegangen er dels et resultat af de sidste 15 års store fraflytning af årige men også et resultat af små fødselsårgange i slut 70'erne og først i 80'erne på landsplan. I midten 1940'erne blev der i gennemsnit født børn pr. år, og i børn den mindste fødselsårgang i hele det 20. århundrede. De første ti år efter årtusindeskiftet blev der født ca børn pr. år i Danmark, men i er der i gennemsnit kun født omkring børn om året. Det skyldes, at det er de meget små årgange fra 80 erne, der i disse år får børn. Side 9 af 48

10 Se endvidere Bilag 2 med indekskurver over udvalgte aldersgrupper samt Bilag 3, der viser regionskommunens befolkning i 2015 og 2025 som befolkningspyramider. At forholdsmæssige store forskydninger mellem aldersgrupperne ikke er usædvanlige heller ikke på landsplan viser Figur 3, hvor de seneste ti års relative udvikling er gengivet. Figur 3 Relativ vækst i aldersgrupper Relativ vækst år 6-14 år Bornholm Hele landet år år år år år 80+ år -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Kilde: Statistikbanken Figur 4 Forventet relativ vækst i aldersgrupper, Forventet relativ vækst år 6-14 år Bornholm Hele landet år år år år år 80+ år -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Kilde: Statistikbanken og Demografix I de fleste aldersgrupper har de sidste ti års ændringer på Bornholm adskilt sig markant fra resten af landet. Det gælder særligt den store tilbagegang i antallet af børn og i den tilsvarende forældregruppe. Der er også i resten af landet en markant højere vækst i antallet af unge. Omvendt har den relative vækst i antallet af over 60-årige forløbet helt parallelt på Bornholm og i hele landet. De kommende ti års udvikling på Bornholm forventes at forstærke tendenserne, således at alle aldersgrupper under 60 år kan forventes at gå tilbage, mens der fortsat er stor relativ vækst i antallet af ældre, jf. Figur 4. Side 10 af 48

11 1.1.1 Gennemsnitsalder Fertilitetsniveauet ligger væsentligt under reproduktionsniveauet både på Bornholm og i hele landet. Alligevel vokser den danske befolkning hvert år i modsætning til den bornholmske. Det skyldes hovedsageligt forskelle i indvandringsmønsteret, hvilket gennemgås i kapitlet Prognosens Baggrund. Forskellene kan bl.a. aflæses i gennemsnitsalderen, jf. Tabel 2. Tabel 2 Gennemsnitsalder, Bornholm og hele landet Bornholm 42,8 46,7 50,6 Hele landet 39,1 40,6 42,1 Forskel 3,7 6,1 8,5 Kilde: Statistikbanken og Demografix Det ses af tabellen, at forskellen på gennemsnitsalderen fortsat vokser, og at stigningstakten forventes at accelerere i prognoseperioden sammenlignet med de forudgående ti år, så at forskellen mellem Bornholm og hele landet bliver stadig større Prognosen viser tilflytning af børn Antallet af 0-årige forventes at falde med omkring 5 pct. i løbet af prognoseperioden; fra ca. 250 pr. år i begyndelsen til omkring 240 børn pr. år mod slutningen. Tabel 3 Nettotilflytning i fastholdte årgangsgrupper Historiske tal Alder pr Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr Vækst år år år år år år Prognosetal Alder pr Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr Vækst år år år år år år Alder pr Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr Vækst år år år år år år Kilde: Statistikbanken og Demografix I prognosen er der indregnet en positiv nettotilflytning af børn, især de alleryngste årgange, hvilket der er historisk belæg for trods et dalende samlet indbyggertal. I Tabel 3 er vist den faktiske udvikling i udvalgte år- Side 11 af 48

12 Antal personer Befolkningsprognose gangsgrupper i perioden , samt den tilsvarende forventede udvikling i prognoseperioden. I tabellen er de enkelte årgangsgrupper fastholdt, så der over tid er tale om børn fra samme fødselsårgang. Den registrerede vækst er således alene udtryk for en nettotilflytning/nettoindvandring i de pågældende fødselsårgange. Den øverste række i tabellen følger således udviklingen i antallet af børn født i årene Pr. 1. januar 2010 var der børn, og på det tidspunkt var de 0-4 år gamle. Fem år senere, den 1. januar 2015, var der børn født i årene , og på det tidspunkt var de nu 5-9 år gamle. Nettotilflytningen var altså på 80 børn i løbet af de fem år. 1.2 Arbejdsstyrke og beskæftigelse Gennem de seneste år er antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64-årige) faldet på Bornholm, og i de kommende år vil faldet øges, efterhånden som 40'ernes store årgange forlader arbejdsmarkedet. Figur 5 Antal personer i den arbejdsdygtige alder Hvor mange kan arbejde i fremtiden? år år år år år år år Kilde: Demografix Prognosen for forudser et fald i antallet af årige fra personer i 2015 til i 2027 et fald på personer svarende til 22 pct, hvilket er illustreret i Figur 5. Det er et dobbelt så stort fald som i befolkningen samlet set (11 pct.) dvs. en stadig mindre andel af borgerne på Bornholm, vil potentielt stå til rådighed for arbejdsmarkedet 58 pct. i 2015 mod 51 pct. i Beskæftigelsen på Bornholm forventes også at falde. Ifølge den nyeste fremskrivning af den regionale udvikling forventes et fald fra beskæftigede i 2010 til i 2030 et fald på personer svarende til Side 12 af 48

13 9 pct. I alle andre regioner i landet (bortset fra Region Sjælland) forventes derimod en lille vækst i beskæftigelsen 1. Hvis forventningerne holder stik, vil den forventede reduktion af arbejdsstyrken inden for få år kunne vende den nuværende arbejdsløshed til en generel mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm. Dette fordi antallet af personer, som kan arbejde, falder hurtigere end antallet af jobs. Den støt faldende ledighed siden 2010 er en indikation på tendensen. Der er også allerede mangel på arbejdskraft i visse brancher bl.a. inden for håndværk og industri. En situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft vil positivt set kunne betyde både efteruddannelse af ledige og øget tilflytning. Men det kan også medføre øget fraflytning. Dels hvis arbejdspladser må lukke på Bornholm, fordi de ikke kan få kvalificerede medarbejdere. Og dels fordi beskæftigelsen forventes at stige i andre egne af landet, og der dermed bliver rift om de dygtige kandidater. 1.3 Byer og landdistrikter I befolkningsprognosen er regionskommunen opdelt i 156 små fremskrivningsområder, som i rapporten er inddelt i hhv. byer og landdistrikter samt skoledistrikter. Byerne følger samme opdeling som i Kommuneplan Tabel 4 på næste side viser en oversigt over den forventede udvikling i regionskommunens byer og landdistrikter. 76 pct.af Bornholms befolkning bor i dag i et af øens bysamfund. Rønne er helt dominerende med 34 pct. af øens indbyggere. Rundt regnet halvdelen af bornholmerne (49 pct.) bor i enten Rønne, Nexø eller Aakirkeby. I løbet af prognoseperioden ventes tilbagegangen at blive noget større i landdistrikterne (- 21 pct.) sammenlignet med byerne (- 8 pct.). Kun i Aakirkeby viser prognosen en lille fremgang (4 pct.), mens mindst tilbagegang forventes i Nexø (- 2 pct.). Blandt de større byer ventes størst befolkningstilbagegang i Svaneke (- 17 pct.) og Snogebæk (- 15 pct.). I landdistrikterne forventes en tilbagegang mellem - 21 og - 23 pct., pånær Rønnes opland, hvor der alene forventes et fald på - 11 pct. Bemærk, at prognoseusikkerheden er høj i de meget små byer. Derfor skal de anførte vækstprocenter i Tabel 4 især for de små og meget små byers vedkommende tages med stor forsigtighed; fx når den forventede tilbagegang på - 8 pct. i Bølshavn kun svarer til en tilbagegang på 2 personer i prognoseperioden. 1 Fremskrivningsnotat, april 2015, Center for Regional- og Turismeforskning Side 13 af 48

14 Tabel 4 Historisk udvikling og prognose for byerne og landdistrikterne Ændring Kommunecenter Historisk udvikling Prognose Absolut Relativ Rønne % Større erhvervs- og handelsbyer Nexø % Aakirkeby % Allinge-Sandvig % Hasle % Svaneke % Tejn % Gudhjem/Melsted % Snogebæk % Nyker % Klemensker % Større byer i alt % Små boligbyer under 600 indbyggere Sorthat-Muleby % Aarsdale % Østermarie % Lobbæk % Vestermarie % Østerlars % Pedersker % Listed % Balka % Nylars % Møllevangen/Knudsker % Rø % Arnager % Årsballe % Vang % Rutsker % Olsker % Bølshavn % Små boligbyer i alt % Landdistrikter Landdistrikt Nord % Landdistrikt Vest % Landdistrikt Midt % Landdistrikt Øst % Landdistrikter i alt % Rønne % Større byer i alt % Små boligbyer i alt % Landdistrikter i alt % Bornholm i alt % Kilde: Demografix Figur 6 illustrerer, at både Rønne og de øvrige større byer historisk har øget deres relative andel af befolkningen på bekostning af de mindre byer og især landdistrikterne. Denne udvikling forventes at fortsætte i prognoseperioden. Det planlagte boligbyggeri har dog stor betydning for prognosens resultat. Side 14 af 48

15 Figur 6 Befolkningens relative fordeling på bykategorier og landdistrikter Befolkningens relative fordeling % 20% 40% 60% 80% 100% Rønne 33% 34% 35% 36% Større byer i alt 33% 33% 34% 35% Mindre byer i alt 10% 9% 9% 9% Landdistrikter i alt 24% 23% 22% 20% Kilde: Demografix 1.4 Skoledistrikter og børn Skoledistriktsinddelingen i prognosen følger den nye skolestruktur, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2015 og træder i kraft d. 1. august 2015 (Bilag 4). Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikter afspejler mønsteret med størst tilbagegang i landområderne. Som det ses af Tabel 5 forventes relativt størst tilbagegang i den samlede befolkning i distrikt Svartingedal (15 pct.) og mindst tilbagegang i Rønne (8 pct.). Tabel 5 Indbyggertal fordelt på skoledistrikter, historisk udvikling og prognose Historisk udvikling Prognose Ændring Skoledistrikt Absolut Relativ Kongeskær % Hans Rømer % Svartingedal % Paradisbakke % Rønne % Bornholm i alt % Kilde: Demografix Side 15 af 48

16 Imidlertid er den relative tilbagegang langt større blandt de 5-14-årige, altså børnene i den undervisningspligtige alder, jf. Tabel 6. Tabel 6 Antal 5-14-årige fordelt på skoledistrikter Historisk udvikling Prognose Ændring Skoledistrikt Absolut Relativ Kongeskær % Hans Rømer % Svartingedal % Paradisbakke % Rønne % Bornholm i alt % Kilde: Demografix I løbet af prognoseperioden fra forventes antallet af 5-14-årige børn at være reduceret med børn svarende til 27 pct. Den største relative tilbagegang forventes i hhv. distrikterne Paradisbakke (33 pct.) og Svartingedal (32 pct). Befolkningsgrundlaget i de fem skoledistrikter er meget forskelligt, og det er antallet af 5-14 årige derfor også. I prognoseperioden forventes et nogenlunde stabilt størrelsesforhold distrikterne imellem med Kongeskær som langt det mindste og Rønne som det suverænt største jf. Figur 7. Figur 7 Skoledistrikternes relative størrelse, antal børn 5-14 år Skoledistrikternes relative andel af børn fra 5-14 år % 20% 40% 60% 80% 100% Kongeskær 8% 6% 7% 7% Hans Rømer 25% 22% 23% 23% Svartingedal 15% 15% 14% 14% Paradisbakke 19% 20% 18% 18% Rønne 34% 37% 38% 39% Kilde: Demografix Side 16 af 48

17 Antal børn Befolkningsprognose De 0-5-årige er skolernes kommende elever samt grundlaget for dagpasningstilbuddene i distrikterne. For denne aldersgruppe forudser prognosen en væsentlig mindre tilbagegang i de fem skoledistrikter sammenlignet med tilbagegangen i antallet af skolesøgende børn jf. Tabel 6 og Tabel 7 2. Størst tilbagegang forventes i Svartingedal med 22 pct., mens Rønne næsten forventes at holde stand med en tilbagegang på kun 3 pct. Tabel 7 Antal 0-5-årige fordelt på skoledistrikter Historisk udvikling Prognose Ændring Skoledistrikt Absolut Relativ Kongeskær % Hans Rømer % Svartingedal % Paradisbakke % Rønne % Bornholm i alt % Kilde: Demografix Det er dog væsentligt at påpege, at skønt antallet af små børn forventes at falde relativt mindre end antallet af skolebørn, så er der i absolutte tal tale om mindre årgange og dermed færre børn pr. årgang både i dag og i prognoseperioden jf. Figur 8, som sammenligner tre enkeltårgange. Figur 8 Udvikling i antal børn pr. årgang , 0,5 og 15-årige Skolebørn og småbørn - antal pr. årgang årige 5-årige 15-årige Kilde: Demografix Det samlede antal små børn på enkeltårgangene 0-5 år i de fem skoledistrikter for perioden 2015 og frem til 2027 fremgår af Tabel 8. 2 Bemærk at antal 5-årige indgår i begge tabeller. Side 17 af 48

18 Tabel 8 Antal børn pr. årgang, 0-5 år fordelt på skoledistrikter Kilde: Demografix Kongeskær årige årige årige årige årige årige Total Hans Rømer 0-årige årige årige årige årige årige Total Svartingedal 0-årige årige årige årige årige årige Total Paradisbakke 0-årige årige årige årige årige årige Total Rønne 0-årige årige årige årige årige årige Total Bornholm i alt Side 18 af 48

19 2. Prognosens baggrund Den prognosemodel, regionskommunen anvender, bygger hovedsageligt på de demografiske forhold i en given historisk periode. Det har derfor betydning for prognosen, om der kan forventes ændringer i de samfundsmæssige betingelser, som vil bryde med de historiske forudsætninger, som kommer til udtryk i form af flytninger, vandringer og fødsler/dødsfald. 2.1 Samfundsmæssige betingelser Med de samfundsmæssige betingelser menes først og fremmest udviklingen i antallet af arbejdspladser, men også ledighed, uddannelsesmuligheder, boligbyggeri, trafikforbindelser og flygtninge påvirker befolkningsudviklingen Erhvervsmæssig udvikling Bornholms Regionskommune har en erhvervsstruktur med forholdsvis høj beskæftigelse inden for landbrug, industri, handel (herunder turisme) og transport samt med en tungtvejende offentlig sektor. En erhvervsstruktur, som er typisk i provinsen, og som ud over at være præget af lav vækst også er sårbar i forhold til ændringer i de givne rammebetingelser. Landbrugserhvervene er præget af stadige koncentrationer, og slagteriets eksistens på Bornholm har i flere omgange været truet. Indtil videre er det dog lykkedes at fastholde de fleste af de store arbejdspladser på Bornholm, som er knyttet til landbruget. På positivsiden tæller viljen til og enigheden om at vende udviklingen herunder de fælles bestræbelser på at samarbejde om og realisere de forskellige udviklingsstrategier. Trafikken til og fra Bornholm er af afgørende betydning for både produktionserhvervene og øens turisme, og i øvrigt for opfattelsen af Bornholm som et attraktivt sted at flytte til. Nedsættelsen af færgetakster for godstransport med 80 % fra sommeren 2015 som følge af regeringens vækstpakke er en markant forbedring af produktionserhvervenes rammevilkår. Den nuværende færgekontrakt blev i april forlænget med ét år frem til 31. august Det betyder, at det store arbejde i forhold til at forhandle en hensigtsmæssig fremtidig færgekontrakt på plads bl.a. i forhold til persontransport og reservekapacitet fortsat pågår Arbejdsløshed Arbejdsløsheden på Bornholm lå frem til 1989 lavere end landsgennemsnittet, men især de gentagne fiskerikriser i 90 erne gjorde arbejdsløsheden på Bornholm trods den samtidige intensiverede fraflytning til landets absolut største (målt på landsdelsniveau) i en lang årrække. Bornholm har både haft del i opsvinget og i den efterfølgende finanskrise. I begyndelsen af 2015 er den samlede ledighed i Danmark på 4,8 pct. På Bornholm har ledigheden været støt faldende siden Målt på lands- Side 19 af 48

20 Ledighed i % af arb.styrken Befolkningsprognose delsniveau har Bornholm dog landets næsthøjeste ledighed (5,8 pct.) kun overhalet af Byen København (6,1 pct.). Figur 9 Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed, marts måned, udvalgte landsdele Hele landet Landsdel Byen København Landsdel Københavns omegn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm Landsdel Østjylland Kilde: Statistikbanken, AUS Uddannelse De fleste videregående uddannelser på Bornholm er rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det gælder de fire professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske, lærer, socialrådgiver og pædagog) samt Diplomuddannelse i ledelse. Den nylig udbudte serviceøkonomuddannelse samt KADK's program for Kunsthåndværk, glas og keramik (tidligere Glas- og Keramikskolen) er undtagelser herfra. Det offentlige arbejdsmarked er domineret af kvinder, og tidligere har tilstedeværelsen af disse uddannelser blandt andet medvirket til, at der på Bornholm i modsætning til mange andre steder i provinsen var en nogenlunde kønsmæssig balance blandt yngre borgere. De sidste par år er andelen af yngre kvinder (20-34 år) dog faldet markant også på Bornholm, fra 48,1 pct. i 2008 til 46,7 pct. i Boligbyggeriet Selv om Bornholms indbyggertal har været faldende siden 1980 (hvor Bornholm havde indbyggere), er der stadig behov for nye boliger. Befolkningens sammensætning er ændret, og flere både yngre og ældre bor alene. Figur 10 viser, at mens indbyggertallet faldt med omkring personer fra 1981 og frem til i dag, steg antallet af beboede boliger med ca Denne sammenhæng udtrykker de reelle ændringer i husstandsstørrelsen over tid; fra 2,65 i 1981 til 1,97 i Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Danmark som helhed er 2,15. Side 20 af 48

21 Figur 10 Den faldende husstandsstørrelse Antal boliger Indbyggertal og antal beboede boliger, Bornholm, Antal personer Beboede boliger Indbyggere Kilde: Statistikbanken, BOL103 På Bornholm nåede opsvinget i ikke at slå igennem i boligbyggeriet. Fra midt i 60 erne og op gennem 80'erne blev der gennemsnitligt opført 200 boliger pr. år, mens der siden 1991 er opført mindre end 50 boliger, se Figur 11. Figuren omfatter ikke de beboede boliger, der er opført før Siden 2000 er der opført omkring 50 boliger årligt, men gennemsnitstallet dækker over store forskelle. I årene før finanskrisen var det især parcelhuse. De senere år er der kun opført nogle få enkeltfamiliehuse. Det øvrige byggeri har været støttet boligbyggeri i form af ældrevenlige række- og kædehuse, herunder specifikt Plejecenter Snorrebakken. Figur 11 Antal opførte boliger i årene Antal boliger 350 Beboede boliger i 2015 efter opførelsesperiode (pr. år over 10 år) Kilde: Statistikbanken, BOL102 Side 21 af 48

22 2.1.5 Flygtninge Bornholm har først i de sidste tyve år fået andel i den indvandring, det øvrige land har oplevet siden slutningen af 1960 erne. Der har indtil 1995 alene været tale om enkeltstående tilfælde, og først med særlovgivningen i 1995, hvor flygtninge fra det tidligere Jugoslavien fik opholdstilladelse, er der tale om en indvandring, der påvirker befolkningstallet. Flygtningestrømmen til Danmark er igen taget til efter nogle år med et lavt niveau. Danmark vil i år modtage og indkvartere flygtninge mod sidste års flygtninge. De mennesker bliver fordelt ud til alle landets kommuner efter en særlig matematisk model. Bornholm skal i 2015 modtage 144 flygtninge sammenlignet med kun 54 i Hovedparten af kvoteflygtningene fraflytter Bornholm efter udløbet af den treårige integrationsperiode. Det betyder, at de ikke indregnes som en særskilt befolkningsgruppe med en anden forventelig demografisk udvikling end gennemsnitsbornholmeren. Hvis antallet af flygtninge stiger yderligere, kan det dog blive nødvendigt at revurdere denne praksis. I 2014 etablerede Røde Kors asylcentre med plads til i alt 300 asylansøgere på Bornholm. I 2015 stiger antallet til 350. Disse personer indgår ikke i befolkningsstatistikken og derfor heller ikke i prognosen. 2.2 Befolkningsudviklingen i de senere år I Figur 12 er befolkningsudviklingen på Bornholm sammenlignet med resten af landet i perioden Frem til 1985 var Bornholm karakteriseret ved et stabilt indbyggertal, mens resten af landet havde en begrænset vækst i 1970 erne og stagnation i 1980 erne. Figur 12 Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark, (indeks: 1971=100) Bornholm Øvrige Danmark Kilde: Statistikbanken, FOLK1 Siden 1985 er befolkningen på Bornholm med få undtagelser gået støt tilbage hvert år. I resten af landet skyldes væksten især øget indvandring. Side 22 af 48

23 For tyve år siden havde Bornholm en alderssammensætning, som i store træk svarede til resten af landets, dog med lidt færre unge og lidt flere børn og årige (illustreret i Bilag 5 for årene 1995, 2005 og 2015). Allerede ti år senere var antallet af unge reduceret betragteligt, og der var relativt færre børn end på landsplan. I 2015 er disse udviklingstendenser slået yderligere igennem, så antallet af unge i 20 erne på flere årgange nu er nede på mellem 230 og 250 personer. Det svarer til det årlige antal fødsler på Bornholm i de seneste par år. De sidste seks års befolkningsbevægelser på Bornholm er vist i Tabel 9, hvor flytninger betegner til- og fraflytninger mellem danske kommuner, mens vandringer er til- og fraflytninger over landegrænsen. Tabel 9 Befolkningens bruttobevægelser, BRK, Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Statistikbanken Note: Differencen ml. ultimo og primo skyldes opgørelsesmetoden hos Danmarks Statistik I løbet af 2014 faldt regionskommunens indbyggertal med næsten 400 personer til , hvilket var en yderligere opbremsning af tilbagegangen sammenlignet med Fødselsunderskuddet på 307 personer - altså forskellen mellem antal fødte og antal døde - udgjorde i 2014 hele 83 % af befolkningstilbagegangen, mens den samlet set negative flytte- og vandringsbalance på 61 personer udgjorde de resterende 17 %. Fødselstallet lå med 250 fødsler på samme stabile men meget lave niveau som i de foregående år. Det lave antal fødsler er en landsdækkende tendens, som især skyldes, at det er de små årgange fra begyndelsen af 80-erne, som nu får børn. Antallet af tilflyttere til Bornholm er steget med ca. 100 personer årligt siden 2012 og kom i 2014 atter over 1000 personer årligt. Antallet af tilflyttere har i de sidste 30 år ligget på 1165 personer i gennemsnit pr år (se Bilag 6, hvor befolkningens bevægelser siden 1985 er gengivet). Antallet af fraflyttere er på niveau med sidste år og skyldes fortsat den høje nettofraflytning i aldersgruppen år (i alt 358 personer) pga. store ungdomsårgange i disse år jf. Tabel 10 nedenfor. Side 23 af 48

24 Tabel 10 Indenlandske nettoflytninger , udvalgte aldersgrupper Nettotilflytning Pr. år til Bornholm år år år år år år år år I alt Kilde: Statistikbanken Den gennemsnitlige nettotilflytning (fra det øvrige Danmark) set over fem år er faldet fra minus 92 personer pr. år i til minus 265 i Der er store forskelle på flyttehyppigheden i de enkelte aldersgrupper. Fraflytningen er næsten helt koncentreret i aldersgruppen årige (se Tabel 10 og Figur 13). Aldersgruppen stod i 2014 for 50 pct. af alle flytninger fra Bornholm. I 2014 var der en ganske positiv nettotilflytning af børn fra 0-14 år (159 personer) samt deres forældre (25-39 årige, i alt 312 personer). Figur 13 Indenlandske bruttoflytninger , etårsaldersgrupper Antal personer i gennemsnit/år Til- og fraflytning i etårsaldersklasser, Bornholm, gennemsnit pr. år Til Fra Netto år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder Kilde: Statistikbanken, FLY66 Figur 14 viser de indenlandske flytninger over perioden Regionskommunen har samlet set i perioden flytteunderskud i forhold til alle landsdele på nær Nordsjælland. Det skyldes, at i perioden 2006 til 2009 havde regionskommunen et pænt flytteoverskud i forhold til Nordsjælland. I Bilag 7 er flytningerne til og fra Bornholm vist fordelt på henholdsvis landsdele og aldersgrupper. Side 24 af 48

25 Figur 14 Indenlandske bruttoflytninger Nordjylland Vestjylland Østjylland Sydjylland Fyn Vest- og Sydsjælland Østsjælland Nordsjælland Københavns omegn Københavns by Flytninger til og fra Bornholm, gennemsnit pr. år, Fra Bornholm til (1257 pr. år) Til Bornholm fra. (1045 pr. år) Kilde: Statistikbanke, FLY66 Nettoindvandringen har siden 2012 været langt over 100 personer årligt (se Tabel 11). I perioden er over 36 pct. af indvandrerne kommet fra Asien og 57 pct. fra europæiske lande særligt Sverige, Tyskland, Norge og Polen i nævnte rækkefølge). Nettoindvandringen til Bornholm har i øvrigt været positiv siden 1990 og kunne frem til 2008 stort set opveje nettofraflytningen. I 2014 opvejede nettoindvandringen 73 pct. af nettofraflytningen sammenlignet med ca. 34 i både 2012 og Tabel 11 Vandringer til og fra Bornholm fordelt på statsborgerskab, Danske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Statistikbanken Af de nettoindvandrede i perioden var 80 pct. under 40 år, heraf udgjorde børn og unge (under 20 år) over 25 pct. I Bilag 7 side 3 og 4 er ind- og udvandringen i relation til Bornholm i perioden vist fordelt på henholdsvis statsborgerskab og aldersgrupper. Side 25 af 48

26 3. Prognosemetode Bornholms Regionskommune anvender Demografix en prognosemodel udviklet af konsulentfirmaet Cowi. Modellen er uafhængig af udviklingen i nabokommunerne, og er derfor særdeles velegnet til en isoleret ø som Bornholm. Ca. halvdelen af de danske kommuner anvender Demografix. 3.1 Parametre I befolkningsudviklingen fra et år til et andet indgår antagelser om, hvordan forskellige parametre udvikler sig over tid. Parametrene er fødsler, dødsfald og flytninger (inkl. vandringer). Endvidere indgår den valgte historiske periode og det forventede boligbyggeri med forholdsvis stor vægt Historisk periode Jo flere år prognosens fremskrivning bygger på, des større risiko er der for, at nogle mønstre, som ikke længere er aktuelle, indgår i den historiske periode. De seneste års demografiske udvikling har eksempelvis været stærk påvirket dels af den manglende mobilitet på boligmarkedet, dels af store skift i fertilitetsniveauet. På grund af disse store skift er valget af historisk periode helt afgørende for prognoseresultatet. I det scenarie, der danner grundlag for regionskommunens befolkningsprognose , er såvel fødsler, dødsfald og til- og fraflytning beregnet på baggrund af mønsteret i de sidste fem år, fra Hele perioden ligger efter finanskrisen, hvilket betyder et ensartet flyttemønster. Samtidig er der tale om en periode, hvor antallet af fødsler og dødsfald på Bornholm har ligget på et stabilt niveau Udtynding Prognosemodellen måler i hvert af de historiske år, hvor mange indbyggere (fordelt på alder og køn) der var i hver enkelt bolig pr. 1. januar og sammenligner med de tilsvarende oplysninger pr. 31. december (ekskl. fødsler). Det er normalt, at ultimo-tallet er mindre end primo-tallet, idet husstandsstørrelsen falder på grund af dødsfald og almindelige husstandsspaltninger (unge flytter hjemmefra, skilsmisser mm.). Der sker altså en såkaldt udtynding af indbyggerne i den eksisterende boligmasse. På baggrund af disse historiske oplysninger beregner modellen befolkningsudviklingen i den eksisterende boligmasse, og hertil lægges antallet af fødsler i løbet af året samt antallet af tilflyttede til boliger, der er taget i brug i løbet af året, idet der er beregnet en standardprofil af tilflytterne ud fra den konkrete boligtype. Side 26 af 48

27 3.1.3 Fertilitetsniveau Fertiliteten er defineret som, hvor mange børn en kvinde får i løbet af sit liv. Reproduktionsniveauet ligger ved en fertilitet på ca. 2,1. På landsplan er fertiliteten vokset kraftigt, fra lavpunktet 1,377 i 1983 til et foreløbigt højdepunkt 1,892 i 2008, for efterfølgende at falde igen, se Figur 15. På Bornholm lå fertiliteten noget højere i 80 erne, men har i årene omkring århundredeskiftet ligget tæt på landsgennemsnittet. I steg fertiliteten kraftigt på Bornholm og lå med 2,233 i 2008 endda noget over reproduktionsniveauet. I 2009 faldt fertiliteten på Bornholm med 15 pct. og faldt så endnu en gang i 2011 til 1,536 og nåede dermed ned til et niveau langt under landsgennemsnittet. Fertiliteten Iå i 2014 lidt højere på Bornholm med 1,798 end landsgennemsnittet på 1,691. Figur 15 Antal børn pr. kvinde i den fødedygtige alder på Bornholm og i hele landet 2,5 Fertiliteten , Bornholm og hele landet 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bornholm Hele landet Reproduktionsniveau Kilde: Statistikbanken, FOD Dødelighed Som nævnt indgår dødeligheden i beregningen af udtyndingsfaktoren, men for de 85+-årige er denne beregning i modellen erstattet af Danmarks Statistiks overlevelsestavler for Bornholm årene Levealderen forudsættes at være stigende i hele perioden for både mænd og kvinder. Side 27 af 48

28 3.1.5 Boligbyggeriet Boligbyggeriet er en meget væsentlig parameter i prognosemodellen og samtidig en af de få parametre, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for direkte at have indflydelse på opfyldelsen. I prognoseforudsætningerne indgår også et forventet boligbyggeri med tilhørende antagelse om hvor stor en andel eksterne tilflyttere med en given aldersprofil, der herved genereres. Byggeriet er fordelt som vist i Tabel 12. Boligbyggeriet forventes alene opført i byerne. Boligbyggeprogrammet for perioden opererer med ca. 21 boliger/år i gennemsnit dvs. 250 nye boliger i alt. Tabel 12 Det forventede boligbyggeriet fordelt på årstal og bysamfund Kode Bysamfund Årstal I alt Parcel Tæt-lav Andel Pleje I alt 1100 Allinge-Sandvig By Tejn By Hasle By Sorthat-Muleby By Nyker By Klemensker By Rønne By N Rønne By M Rønne By S Gudhjem By Østermarie By Østerlars By Nylars By 9500 Vestermarie By Pedersker By Aakirkeby By Lobbæk By Listed By Svaneke By Aarsdale By Nexø By Snogebæk By Bornholm total Kilde: Demografix Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at det både på landet og i byerne bortset fra Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Gudhjem, Klemensker og Svaneke er muligt at anvende nuværende helårsboliger som flexboliger. På denne baggrund er der som i sidste års prognose antaget, at flexboligordningen vil generere en nettoudtagning af gennemsnitligt 50 boliger/år af den samlede boligmasse. Side 28 af 48

29 Bilagsoversigt 1. Befolkningsprognose, hovedresultat Indeks over udviklingen i aldersgrupper Befolkningen 1. januar 2015 og befolkningsprognose 1. januar Skoledistrikter og skoler pr. 1. august Aldersfordeling 1995, 2005 og 2015, Bornholm og hele landet, 1-års aldersgrupper 6. Befolkningens bevægelser , brutto og netto 7. Flytninger og vandringer til og fra Bornholm , geografi og aldersgrupper 8. Aldersfordeling i de fem skoledistrikter , udvalgte aldersgrupper Side 29 af 48

30 Bilag 1, Befolkningsprognosens hovedresultat, Bornholms Regionskommune, Alder 1. januar Historisk udvikling Prognoseperiode år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt Alder 1. januar Historisk udvikling Prognoseperiode år 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 1-2 år 1,6% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 3-4 år 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 5 år 0,9% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 6-11 år 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,9% 5,6% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% år 3,6% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 15 år 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% år 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% år 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% 5,6% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% år 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% år 9,2% 8,8% 8,5% 8,2% 8,0% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% år 14,2% 13,9% 13,7% 13,3% 12,8% 12,4% 12,0% 12,0% 11,8% 11,5% 11,2% 10,9% 10,6% 10,3% 10,1% 10,0% år 16,4% 16,4% 16,4% 16,5% 16,8% 16,9% 16,7% 16,4% 16,0% 15,8% 15,6% 15,4% 15,1% 14,8% 14,3% 13,9% år 8,5% 8,6% 8,6% 8,6% 8,5% 8,6% 8,5% 8,5% 8,6% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,8% 9,0% 9,0% år 13,7% 14,6% 15,2% 15,7% 16,3% 16,7% 17,0% 17,3% 17,4% 17,1% 17,1% 17,1% 17,2% 17,3% 17,3% 17,4% år 7,0% 7,1% 7,5% 7,9% 8,1% 8,4% 8,8% 9,3% 9,9% 10,7% 11,3% 12,0% 12,5% 12,9% 13,4% 13,7% 85+ år 3,0% 3,1% 3,2% 3,0% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,7% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 30 af 48

31 Bilag 2, side 1 Indeks over udviklingen i aldersgrupper , indeks: 2015 = 100 Småbørn, , indeks: 2015 = år 3-4 år Skolebørn, , indeks: 2015 = år 6-11 år år Unge, , indeks: 2015 = år år år Side 31 af 48

32 Bilag 2, side 2 Forældregruppen, , indeks: 2015 = år år år Emptynesters, , indeks: 2015 = år år Ældre, , indeks: 2015 = år år 85+ år Bilag 6 Side 32 af 48

33 Bilag 3. Hele befolkningen 1. januar 2015 og og befolkningsprognose 1. januar 2025 Alder Befolkningens aldersfordeling, Bornholm 1. januar 2015 (hvid) og 1. januar 2025 (blå) 95 år 90 år 85 år 80 år 75 år 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 15 år 10 år 5 år 0 år Antal personer Side 33 af 48

34 Bilag 4, Skoledistrikter og skoler pr. 1. august 2015 Side 34 af 48

35 Befolkningsprognose Bilag 5. Aldersfordeling 1995, 2005 og 2015, Bornholm og hele landet, 1-års aldersgrupper Alder Befolkningens relative aldersfordeling, Bornholm (blå) og hele landet (hvid), 1. januar år 90 år 85 år 80 år 75 år 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 15 år 10 år 5 år 0 år Antal personer Side 35 af 48

36 Alder Befolkningens relative aldersfordeling, Bornholm (blå) og hele landet (hvid), 1. januar år 90 år 85 år 80 år 75 år 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 15 år 10 år 5 år 0 år Antal personer Side 36 af 48

37 Alder Befolkningens relative aldersfordeling, Bornholm (blå) og hele landet (hvid), 1. januar år 90 år 85 år 80 år 75 år 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 15 år 10 år 5 år 0 år Antal personer Side 37 af 48

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2014-2026? Kommunalbestyrelsen Side 2 af 52 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2011-2022? Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011 Side 2 af 60 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningen i 150 år

Befolkningen i 150 år Befolkningen i 15 år Befolkningen i 15 år Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2 ISBN 87-51-1113-2 Pris: 12, kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 2. Omslag: Eleven Danes Tabel over Folkemængden Danmarks Statistiks

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Struer Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Struer Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere