Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune"

Transkript

1 Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

2

3 Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren, men vil også bidrage til løsningen af tidligere fastsatte målsætninger: Vedvarende energi skal udgøre mindst 30% af energiforbruget og 10% af energiforbruget i transportsektoren i 2020, jf. Danmarks forpligtelse under EU s VE-direktiv. Danmark skal være blandt de 3 lande med størst vækst i andelen af vedvarende energi frem mod 2020, samt være blandt de 3 lande med højest energieffektivitet i 2020 fra regeringens energipolitiske redegørelse 2011

4 NORDISK MILJØMÆRKNING e e DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Syv trin: Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune I samme serie er i august 2009 udkommet 0: Datarapport Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans, gennemført og bearbejdet af antropologerne.com 1: Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//Storby Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten En designhåndbog til markedet for elbiler I 2011 er udkommet 2: Danskerne er klar til elbilen et kvantitativt studie blandt 1022 danske bilbrugere 3: Opladning af elbiler en global status med anbefalinger og designforslag 1. udgave, 1. oplag 2011 Forfattere: Eva G:dotter Jansson og Anne-Mette Clausen, etrans, Jette Kjær og Gitte Davidsen, Fredericia Kommune Redaktion: Kirsten Bohl, etrans, og Henriette Viese, Fredericia Kommune Billedredaktion og korrektur: Anette Flinck Fotos: Ole Olsen, Fredericia Kommune m.fl. Omslag og grafisk tilrettelæggelse: JE;SU/Gul Stue Udgivet af etransprojektet, Designskolen Kolding, i samarbejde med Fredericia Kommune ISBN: Papir: CoCoon Offset Trykt hos: Silkeborg Bogtrykkeri Copyright: etrans, Designskolen Kolding All rights reserved Vi investerer i din fremtid Fotografisk, mekanisk, digital eller anden form for gengivelse fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Enhver anden udnyttelse uden forlagets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til brug i anmeldelser og omtaler. 541 Tryksag 469 DK

5 Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

6

7 // indholdsfortegnelse 1. Forord // 06 ved projektleder Mette Mikkelsen, etrans 2. De syv trin // Frontløberkommunernes erfaringer // Syv trin mod en elbilsflåde // TRANSPORTOPTIMERING I FREDERICIA KOMMUNE // Elbiler i Fredericia Kommunes vognpark // Medarbejdernes ris og ros sikrede projektet en god start // Begejstringskampagne skal skabe positiv stemning om nye elbiler // råd fra brugere // 50 Råd fra erfarne, kommunale brugere // succes I Trekantområdet // 54 Trekantområdet skal være foregangsregion // Sådan gør andre // Københavns Kommune: 85% af kommunens personbiler skal i 2015 køre på enten el eller brint // Energi og elbiler kan tiltrække erhvervsudvikling og vækst // Frederiksberg Kommune indgår kontrakt med det Økologiske Råd om en grønnere bilpark // 62

8

9 // Ren win-win med 25% besparelse og 10% elbiler Elbilen er en spændende teknologi, der sparer os for både udstødningsgasser og trafiklarm, og samtidig er elbilen med til at fremme produktionen af grøn strøm. Det er ren win-win for alle. Det siger Lars Ejby Pedersen, der er formand for Teknisk Udvalg i Fredericia Kommune. etrans og Fredericia Kommune gik i gang med sit transportoptimeringsprojekt med et håb om, at det ville ende som en win-win. Men selv i de mest optimistiske øjeblikke havde vi ikke troet på, at resultatet ville blive så overbevisende: Fredericia Kommune kan spare op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året, hvilket giver mulighed for, at kommunen kan vælge at udskifte biler, så hver 10. bliver en elbil uden merudgifter. Fredericia Kommune har en ambition om at være en grøn kommune med fokus på energi og klima. I 2008 indgik kommunen en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy, og i 2009 underskrev kommunen en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med 2% om året. Samme år gik Fredericia Kommune med som partner i det treårige etrans-projekt, der skal gøre elbilen til en kommerciel succes i Danmark. etrans har i høj grad arbejdet på at få privatbilister til at elske elbilen og har udarbejdet en designguide for, hvordan man kan nå de syv danske bilisttyper med design af produkter, services og kommunikation. Med transportoptimeringsprojektet i Fredericia og denne rapport imødekommer vi et stort behov i netværket omkring elbiler. Der er den generelle opfattelse, at kommunerne vil være nogle af de første til at implementere elbiler i deres flåder, ganske enkelt på grund af det politiske krav om en CO2-reduktion. Allerede i etrans første antropologiske studier så vi, at kommuner og virksomheder har andre udfordringer end private med at køre på el. I samarbejde med Fredericia Kommune kunne denne indsigt efterprøves, og en hel række konsekvenser ved den umodne teknologi blev afdækket og italesat med hjælp fra Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og Dansk Transportoptimering A/S, som vi skylder megen tak. Megen grundlæggende viden og inspiration kom fra nogle af frontløberne i kommunerne også de skal have tak for både deres engagement i sagen og for deres indsats for at hjælpe andre i gang. Denne rapport beskriver processen og resultaterne, og håbet er, at andre kommuner og virksomheder kan bruge den som inspiration og manual for deres arbejde med at indføre elbiler i deres flåde. Rådene er meget konkrete, og vigtige erfaringer går igen både i Fredericia og de øvrige kommuner: Inddrag slutbrugerne allerede fra den spæde begyndelse. Brug den nødvendige tid på kortlægningen, analysen og de økonomiske og miljømæssige beregninger. Gennemtænk logistikken og gør jer det klart, hvordan I vil sikre, I har el nok. Og hvilken el I vil satse på. I Fredericia-projektet er vi nu så langt, at vi kan starte en begejstringskampagne, der skal give medarbejderne viden om og lyst til at køre elbiler. Vi mærker interesse fra andre kommuner, regioner og virksomheder og glæder os over alle de mange positive elbilsnyheder for øjeblikket. Des bedre teknologien bliver, og desto billigere bilerne bliver, des lettere bliver det at få medarbejderne til at tage elbilen og derved nå det endelige mål: At få en renere, sundere og mindre støjende kommune at bo i. Mette Mikkelsen Projektleder etrans Rapport 4 // 7

10

11 // 2.1 Frontløberkommunernes erfaringer Blod, sved og tårer men også glæder Når den moderne danske elbilshistorie skal skrives, vil en række danske kommuner få en velfortjent ros for at være gået forrest. For at have påtaget sig udgifterne og besværet i kampen for at få reduceret CO2- belastningen, forureningen og støjen i byerne. For at have gjort sig de erfaringer, der nu vil gøre det langt lettere for alle andre at komme i gang med at indkøbe elbiler og opbygge elbilsflåder. I etransprojektet har vi med beundring lyttet til de ansvarlige i kommunerne, som har fortalt om deres pionerindsats, om blodet, svedet og tårerne, men også glæderne og sejrene. Deres største problem har været økonomien: Elbiler er langt dyrere end konventionelle, og i sparetider har det været vanskeligt at forsvare elbilskøb over for borgerne. Andre startvanskeligheder har været særlig knyttet til en umoden teknologi og ombyggede elbiler, som allerede nu er ved at være fortid, men de har også handlet om medarbejdernes usikkerhed og nogle gange også modvilje og om i det hele taget, som én sagde, at føle det som at stå som Moses ved Det Røde Hav. Hvad gør vi dog nu? Det politiske budskab har været klart: Skal CO2-udslippet mindskes, må de konventionelle biler skiftes ud, hvor det er muligt. Derfor har de ansvarlige i kommunerne løbende fundet løsninger, og de har fået hjælp af ildsjæle dem vi i etrans har døbt Teknikentusiasterne som har nydt at løse de teknologiske udfordringer og påtaget sig at hjælpe nye elbilister i gang. I en række workshops har disse mennesker øst ud af deres erfaringer og refleksioner, og det er på baggrund af dem, denne guide er udarbejdet. Denne værdifulde samling af erfaringer er også indgået i etrans, Fredericia Kommune og Dansk Transportoptimerings store optimeringsanalyse, der beskrives i denne rapport. Rapport 4 // 9

12 Det er en dejlig ren fornemmelse at lade op med el i modsætning til at fylde diesel eller benzin på Processen mod de syv trin Det første skridt i processen mod de syv trin var en kortlægning af de kommuner i Danmark, som kører eller tester elbiler. Derefter tog designantropolog Eva G:dotter Jansson og industriel designer Anne-Mette Clausen fra etrans med i elbilen, da den blev testet af hjemmeplejere i Fredericia Kommune. De observerede, hvad bilisterne fandt godt og dårligt ved at køre i elbil. De registrerede adfærd, følelser etc. og fik også nyttig viden via et spørgeskema til de hjemmeplejere og andre medarbejdere i kommunen, som testede bilen. etrans arrangerede derefter en workshop i samarbejde med Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og Kommunernes Elbilsnetværk med repræsentanter for 19 kommuner og 2 regioner, hvor gode og dårlige erfaringer med at introducere elbiler i kommuners virksomheder blev samlet op. Med analysen af materialet fra workshoppen som udgangspunkt fortsatte arbejdet i form af en co-creation sammen med frontløberkommunerne København, Esbjerg, Holbæk, Fredericia og Kolding. Baseret på kommunernes erfaring og viden fik vi skabt et grundlag for at beskrive de elementer, vi kan anbefale andre at følge før og under opbygningen af en elbilsflåde. Denne guide bygger på de kommunale ildsjæles og i høj grad også Frederiksberg Kommunes medarbejderes blod, sved og tårer, glæder og sejre. Stor tak for indsatsen og engagement med at dele erfaringer og gode ideer. 10 // Rapport 4

13 Eksempel på centrale aktører i en kommune Brugere i alle berørte afdelinger Kommunalpolitikerne Indkøber/ materielansvarlig Kommunens elbilsprojekt De miljøansvarlige Kommunal bilservice og vedligehold Den energiansvarlige Trafikplanlæggere Kommunens administrative ledelse Rapport 4 // 11

14 Når Trekantområdet skal reducere det fossile energiforbrug til transport, vil den kollektive trafik spille en mindre rolle end fx i Hovedstaden. Den vej, vi må gå, er derfor både at udnytte bilerne bedre og at introducere elbiler. Så erfaringerne fra Fredericia kan bruges umiddelbart Susanne Krawack, direktør for TRIN, Trekantområdets Innovationsforum

15 // 2.2 syv trin mod en elbilsflåde 1. Sammensæt et udviklingsteam 2. Kortlæg den eksisterende bilpark og jeres arbejdsgange 3. Analyser den eksisterende bilpark og jeres reelle kørselsbehov med fokus på den samlede transportløsning i kommunen/virksomheden Herunder den eksisterende bilparks påvirkning på miljøet 4. Skiftet til elbiler Økonomi Infrastruktur for opladning 5. Tag stilling til, hvordan I vil sikre elforsyningen 6. Skab accept og ejerskab hos medarbejderne 7. Skab et positivt forløb under implementeringen 1. Sammensæt et udviklingsteam Start med at sammensætte et udviklingsteam ud fra en erkendelse af, at brugerdreven innovation er et fantastisk redskab ved indførelse af ny teknologi. Ender jeres analyser med at vise, at elbiler ikke er egnede hos jer, har I ikke spildt tiden, men introduceret en arbejdsform, der giver mening i meget andet udviklingsarbejde. Erfaringen fra nogle af de kommuner/virksomheder, der er i gang, er, at der max. skal være tre personer i den overordnede projektgruppe. Derved bevares overblikket, engagementet og en optimal kommunikation. Lad udviklingsteamet identificere hvilke aktører i hvilke afdelinger, som berøres af udviklingen og husk at få slutbrugerne med helt fra starten. Disse skal inddrages og samarbejde på tværs omkring opgaven i et tværgående team af interessenter. 2. Kortlæg den eksisterende bilpark og jeres arbejdsgange Hvor mange og hvilke køretøjer er der i kommunen pt.? Hvordan er kørselsmønstret i hver afdeling (antal km pr. bil/pr. dag/pr. år)? Hvordan er kørslen geografisk fordelt? I hvilke afdelinger benyttes hvilke biltyper? 3. Analyser den eksisterende bilpark og det reelle kørselsbehov med fokus på den samlede transportløsning i kommunen/virksomheden Hvad er de forskellige afdelingers reelle kørselsbehov? Frasorter nice fra need Hvilke biltyper (lastvogne, varevogne etc.) er der behov for? Hvilke afdelinger vil være bedst egnet til omlægning til elbiler pga. kørselsbehov, geografi etc.? Hvor få biler kunne man optimalt nøjes med? Kan der spares penge gennem optimeringen, som kan investeres i elbiler og derved billiggøre/udgiftsneutralisere skiftet? Rapport 4 // 13

16 Det er rart, at man ikke skal på tanken, men kan lade op på arbejdspladsen. Det sparer tid Dansk Transportoptimering A/S konkluderer ud fra de nuværende indkøbs- og leasingpriser, at Biler med en udnyttelsesgrad på under 3 timer om dagen kan fjernes fra bilparken Biler, som kører op til 120 km. om dagen, kan udskiftes med elbiler Biler i hver kategori, som kører km/år og mere, med fordel kan ombyttes til elbiler. (Beregnet i 2010-priser). Kan bilparken optimeres på andre måder, fx ved at skabe en delebilsordning eller ved at indføre el-cykler i nogle afdelinger i sommerhalvåret? Analyser den miljømæssige påvirkning af den eksisterende bilpark Beregn CO2-udslippet fra den eksisterende bilpark pr. år for hver kategori af køretøjer Beregn hvor mange elbiler, kommunen/virksomheden skal have for at opnå den ønskede effekt i forhold til vedtagne planer/ønsker om reduktion af CO2-udslippet. 4. Skiftet til elbiler Økonomi Et skifte til elbiler indebærer investeringer og udgifter til mere end bilerne: Ladestandere, parkeringspladser til elbiler, opgradering af elnettet, uddannelse af personale, infrastruktur osv. Dertil kommer, at elbilerne er dyre i indkøbspris, men til gengæld billige at køre i og simplere konstruerede, så de kræver langt færre reparationer. (40% besparelse, siger elbilsforhandlerne. Teknologisk Instituts bud er en reduktion på 50% fra ca. 2015, når masseproduktionen og systematisk kvalitetskontrol er slået igennem.) Derfor må man beregne udgifter over et længere tidsrum, mindst fem år, for at få et retvisende indtryk af økonomien. Opmærksomhedspunkter Tjek rækkevidde, batteriets levetid, driftsikkerheden, leveringsgaranti (mange har haft dårlige erfaringer med sen levering), serviceansvar, andre garantier mm. Undersøg hvad der bedst kan betale sig: At lease eller købe de konkrete elbiler? Er der evt. særlige afbetalingstilbud i forbindelse med leasing? Ved køb af ombyggede biler må afklares, hvem der tager ansvar ved defekt bilproducenten eller den, der har bygget bilen om. Vær opmærksom på ekstraudgifter til Opgradering til højere elspænding Materiale og udstyr til opladning Uddannelse af personale 14 // Rapport 4

17

18 Vedvarende energi i dag udgør omkring 20% af det endelige energiforbrug efter mere end 20 års omfattende energipolitisk indsats fra regeringens energipolitiske redegørelse % CO2 reduktion i transportsektoren i 2050 i forhold til 1990, lyder målsætningen i EU Kommissionens hvidbog om bæredygtig transport

19 Besparelsesmuligheder ved skiftet Lavere udgifter til vedligeholdelse Særlig serviceaftale, måske med uddannelse af personale Parkeringsafgifter i byen Man sparer tid/penge, fordi man lader op på arbejdspladsen og ikke ved en tank Afgiftsfritagelser Beregn potentialet i at generere egen vedvarende grøn el til elbilerne ved at installere solceller eller husstandsmøller. Skab infrastruktur for opladning Hvordan skal infrastrukturen være? Opladning Hvor i vores område skal der være Normalladning (6-8 timer)? Hurtigladning (3 timer)? Lynladning (15-20 min.)? Induktion og prisen for det? Og hvad vil udgiften være for de enkelte typer? (ved 5, 10, 15 etc. biler) Hvad er prisen på el dag/nat? Hvor skal der være parkering for elbilerne? Service Vær opmærksom på, at der i dag ikke findes autoriserede elbilsværksteder i Danmark. Hver kommune må derfor beslutte, om den vil outsource eller etablere eget værksted med mekanikere og elektrikere tilknyttet. Beregn udgifter til indkøb af værkstedsudstyr og uddannelse/nyansættelse af personale, hvis valget faldet på at etablere eget værksted. Beregn prisen på vedligeholdelse af fx 5, 10 og 15 biler stordriftsfordelene kan være betydelige. 5. Tag stilling til hvordan I vil sikre elforsyningen Opladningssystemet til elbiler stiller bestemte tekniske krav. Se på: Hvilken spændingsstyrke er der brug for? Er der tilstrækkeligt med el? Er ledningsnettet gearet til belastningen? Hvad er prisen for el? Hvad er prisen for en opgradering? Hvordan skal infrastrukturen være? Er ønsket en mere miljøvenlig bilpark, må man satse på grøn strøm. Undersøg og skab mulighed for at få tilstrækkelig adgang til grøn og intelligent opladning. Undersøg prisen på en udvidelse af elkapaciteten. Overvej selv at generere vedvarende grøn el til elbilerne ved at installere solceller eller husstandsmøller. Skab et bookingsystem, hvor opladningsperioden kan sammentænkes med brugen af elbilerne. Nogle har gode erfaringer med at skabe et system på hjemmesiden. 6. Skab accept og ejerskab hos medarbejderne Efter den nødvendige kortlægning, analyse og beslutning om at indføre elbiler skal I gennemføre en workshop, hvor I nøje overvejer, hvorfor I vil indføre elbiler. Diskutér, formulér og skriv argumenterne og bevæggrundene ned. I praksis har det vist sig, at ikke kun den afdeling, der vil indføre elbiler (oftest miljø-, teknik- eller vej- og parkafdelingen) skal involveres. Alle, der på nogen måde får at gøre med elbilerne, skal med, fx også indkøbsafdelingen. Sker det ikke, kan overgangen blive meget vanskelig. Erfaringerne andre steder fra er, at uden en grundig introduktion og brugerinvolvering vil elbilerne altid være dem, der sidst bliver taget i Rapport 4 // 17

20 Det er dyrt at være forsøgskanin, så vi lurepasser lidt. Hvilke kommuner går først? en flåde. Da bilen er et arbejdsredskab, vil kun begejstrede medarbejdere give ny teknologi den chance, der er brug for. Meget forståeligt: Også bilister har en indbygget konservatisme og usikkerhed ved det ukendte. Så gør elbilerne kendt og medarbejderne fortrolige med dem! De helt store besparelser kommer, desto mere bilerne bliver brugt. Involver medarbejderne i god tid og giv dem gerne mulighed for at påvirke bilernes udseende og indretning ved deltagelse i udvælgelsesprocessen, ved test af elbiler og lignende. Start projektet med at invitere til et uformelt møde, hvor de involverede parter kan mødes og tale om forventninger og forestillinger, der kan be- og afkræftes. Engager medarbejderne i opladningsrutiner, planlægnings- og bookingsystem etc. Sørg for at uddanne personale og undervis dem i kørsel og sikkerhed. Etabler en køreuddannelse specielt bør undervises i vinterkørsel med vinterdæk og i økonomikørsel. Giv undervisning i de tre ting, man bruger energi til i en elbil: Rullemodstand, vindmodstand og bevægelsesenergi og lær medarbejderne at udnytte, at bevægelsesenergien, når man bremser, ryger tilbage i batteriet. Skab accept og ejerskab ved fx at udnævne elbils-ambassadører, der selv kører elbiler, og som hjælper nye kolleger i gang. Fredericia starter med en begejstringskampagne måske det også var en ide hos jer. 7. Skab et positivt forløb under implementeringen Når implementeringen er i gang, og de første elbiler er i bilflåden, er det vigtigt, at brugerne får mulighed for at dele erfaringer og ideer med hinanden og projektteamet. Ideer og erfaringer tages til efterretning, og elementer reguleres tilsvarende. Flere har gode erfaringer med at etablere brugergrupper og dele erfaringer og oplevelser fra elbilkørsel på kommunens/virksomhedens hjemmeside. Hav fokus på behovene hos de medarbejdere, som i hverdagen skal bruge bilen som arbejdsredskab og er afhængige af, at den fungerer. Sørg for et godt beredskab omkring bilen, som kan hjælpe, hvis den ikke fungerer. Dette beredskab skal være på niveau med det, der eksisterer omkring konventionelle biler, og i en opstartsfase må man overveje, om den nye teknologi skal udløse færre arbejdsopgaver for dem, der skal bruge bilen. Hold også medarbejderne i netværket omkring bilen orienteret i implementeringsfasen og sørg for, at de er klædt på til at håndtere den nye teknologi. Og vis og fortæl om, at I kører i elbiler. Som en medarbejder i Fredericia sagde: Marker på bilerne, vi kører grønt. Hvorfor ikke vise det, når kommunen gør noget godt og sundt for sine borgere? 18 // Rapport 4

21

22 RANSPORTOPTIMERING

23 Samarbejdet med etrans Det har været spændende og udfordrende at samarbejde med en række aktører fra Designskolen Kolding i etrans-projektet. Som kommune har vi en meget praktisk tilgang til elbiler hvad er muligt, og hvordan gør vi det bedst for brugerne. Designskolen har lært os at kigge mere på designet altså hvordan gøres elbilen lækker, så alle vil elske at køre i den. Det har givet os læring, som vil kunne bruges i rigtig mange andre sammenhænge, når ny teknologi skal implementeres i organisationen. I etrans har vi konkret samarbejdet omkring den overordnede projektudvikling, men også under de enkelte arbejdsopgaver. For eksempel lejede vi i en tidlig fase nogle elbiler for at finde ud af, om de vil kunne fungere i hjemmeplejen. Vores meget praktiske tilgang fra kommunen var at indsamle data hvor langt kører bilen rent faktisk, hvor lang tid tager den om at lade op, hvordan påvirker vejret disse parametre osv.. Designskolen havde en helt anden tilgang, nemlig at tage med hjemmeplejerne ud på arbejde og se, hvordan elbilen i virkeligheden fungerer for brugerne, og hvad der muligvis kunne forbedres. Det er et typisk eksempel på, at vi har haft forskellige tilgangsvinkler til den i princippet samme arbejdsopgave, og der er ingen tvivl om, at resultatet bliver langt bedre på denne måde.

24 // 3.1 Elbiler i Fredericia Kommunes vognpark Fredericia Kommune har i gennemført et transportoptimeringsprojekt, hvor hele kommunens vognpark er blevet kortlagt og analyseret i detaljer. Formålet var at undersøge muligheden for at introducere elbiler i vognparken omkostningsneutralt, og resultatet blev overraskende godt. I det følgende beskrives, hvad projektet handlede om, hvordan processen skred frem, hvilke overvejelser der lå bag, og hvordan Fredericia Kommune planlægger at gøre elbilkørsel til en succes blandt medarbejderne. 1. Baggrund Fredericia Kommune har en ambition om at være en grøn kommune med fokus på energi og klima. I 2008 indgik kommunen derfor en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy, og i 2009 underskrev kommunen en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med 2% om året. Fredericia Kommune har på den baggrund iværksat en række tiltag, som skal være med til at nedsætte CO2-udledningen. Der er blandt andet sat fokus på bæredygtig adfærd hos kommunens medarbejdere og på energirenovering af kommunens bygninger, ligesom der er lavet initiativer, der retter sig mod erhvervslivets og borgernes energiadfærd og -forbrug. På nationalt plan anvender transportsektoren omkring 32% af den samlede energi, der produceres og importeres, og derfor er transportområdet et vigtigt fokusområde i forhold til CO2-reduktion generelt. Fredericia Kommune er derfor også med i initiativer, der skal bidrage til at fremme udviklingen af mere klimavenlig transport, herunder konvertering af biomasse til naturgas til brug for blandt andet transportsektoren, flytning af transport fra biler til offentlig transport og cykler samt introduktion af elbiler. Kort efter underskrivelse af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening blev der indgået en aftale om at deltage i etrans-projektet. Formålet med Fredericia Kommunes deltagelse er at undersøge, hvordan elbiler kan introduceres i en kommune, og dermed være med til at bane vejen for elbiler i Danmark. I tider, hvor der i kommunerne dagligt fokuseres på at finde effektiviseringsløsninger, er det ikke let at skabe det økonomiske grundlag for at indkøbe elbiler, da de stadig er markant dyrere i indkøb end almindelige benzin- og dieselbiler. Samtidig er der reelt ingen erfaringer med, hvad omkostningerne på elbilerne er over en længere tidsperiode, når driftsomkostninger m.m. regnes med. I etrans-projektet blev det derfor besluttet, at vejen til at gøre elbiler interessante for Fredericia Kommune var at undersøge, hvor mange elbiler det kunne lade sig gøre at introducere omkostningsneutralt i kommunens vognpark over en 5-årig periode. Midlet var at lave en tilbundsgående kortlægning af, hvordan kommunens vognpark er sammensat og bliver udnyttet, og derigennem finde mulige besparelser. Projektet blev sat gang i efteråret 2010 og gik i daglig tale under navnet transportoptimeringsprojektet. 22 // Rapport 4

25

26 2. Transportoptimeringsprojektet Udgangspunktet var, at ejerskab, styring og vedligehold af kommunens vognpark var spredt ud på mange afdelinger. Der var derfor en forventning om, at en systematisk og grundig kortlægning af alle køretøjer og kørselsmønstre ville afsløre muligheder for besparelser på vognparken og derigennem skabe økonomi for introduktion af elbiler. Transportoptimeringsprojektet blev i praksis gennemført af to medarbejdere i Natur & Miljø-afdelingen i samarbejde med en medarbejder i Fredericia Erhvervsudvikling, der fungerer som projektleder for kommunens engagement i etrans. Der blev desuden tilknyttet en ekstern konsulent fra Dansk Transportoptimering A/S, fordi der var brug for at udvikle en metode til, hvordan vognparken og dens anvendelse kunne kortlægges tilstrækkeligt grundigt. Fredericia Kommune havde ikke kendskab til andre kommuner, der havde gennemført en tilsvarende øvelse, så der var behov for at trække på specialviden fra det private, hvor en lignende metode med succes har været anvendt i transportvirksomheder. Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen end forventet, men til gengæld blev resultatet overraskende godt. Der dukkede hele tiden nye muligheder op, som skulle forfølges, og det endte med at blive et innovativt projekt, der viste, at Fredericia Kommune har et besparelsespotentiale på op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året. Det betyder, at det alt andet lige ville være muligt at indfase op mod 10% elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken ville samtidig muliggøre, at kommunens CO2- udledning på den interne transport blev reduceret med 20%. Fredericia Kommune har som mange andre kommuner haft sine tvivl om muligheden for at indføre elbiler, hvilket skyldes både økonomi og usikkerhed omkring elbilens tekniske formåen. Med transportoptimeringsprojektet er det imidlertid lykkes at finde en metode, der gør det realistisk at introducere elbiler som en del af vognparken. Det tog omkring tre måneder at gennemføre selve kortlægningen og analysen af vognparken, og herefter er der lagt kræfter i at lave en konkret handlingsplan. I det følgende beskrives de forskellige trin under kortlægningen samt resultaterne af den. 3. Kortlægning Da kortlægningsarbejdet gik i gang, var det første skridt at få et samlet overblik over, hvad kommunen har af biler, minibusser, varevogne og lastbiler. En kommune er en kompleks organisation med mange adskilte afdelinger økonomisk, fagligt og administrativt og når det kommer til indkøb og vedligehold af biler, har der i store dele af organisationen været tradition for, at de enkelte afdelinger selv varetager opgaven. Det er også naturligt, at styringen af kørslen foregår på forskellig måde afhængigt af den enkelte afdelings behov. Der er fx forskel på at skulle køre ud til borgere, køre rundt for at indsamle genbrugseffekter eller køre ud for at vedligeholde kommunens arealer. 24 // Rapport 4

27 Projektet er et godt eksempel på, at det betaler sig at turde tænke nyt og anderledes Thomas Banke, borgmester, Fredericia Kommune Spørgsmålet var derfor, hvordan der overhovedet skulle tages hul på opgaven, og svaret lå i bilforsikringerne. Kommunens forsikringsafdeling lavede en liste over samtlige biler, som kommunen betalte forsikring på. Udover police- og registreringsnumre på de enkelte biler indeholdt listen også oplysninger om, i hvilken afdeling i kommunen de enkelte biler hørte til. Opgørelsen viste, at Fredericia Kommune ejer 170 køretøjer, og heraf blev 134 udvalgt til kortlægning i projektet. De biler, som ikke blev medtaget, var Fredericia Brandvæsens udrykningskøretøjer samt andre biler, for hvilke det ikke gav mening at se på kørselsmønstre, eller hvor der ikke var mulighed for optimering, fordi bilen ikke ville kunne undværes det pågældende sted. Det gjaldt fx nogle minibusser, der bruges til taxakørsel for kommunens borgere. Af ressourcemæssige årsager blev det også besluttet, at medarbejderes kørsel i egne biler ikke skulle indgå i undersøgelsen. Køretøjer i projektet intern transport Benzin 3 44 Diesel De 134 køretøjer var fordelt på følgende afdelinger: Enhed Lastbil Personbil Stor personbil Varebil Total Brandvæsenet/puljebiler Brandvæsenet/busser 6 6 Ejendomscentret Entreprenørgården Genbrugscentret Hjælpemiddelafdelingen 3 3 Jupitervej 3 3 ProAktiv Støttecenter Fynsgade 4 4 Ungdomskollegiet Madsby Legepark 3 2 Misbrugscentret 2 2 Plejecentre Rådhuset Serviceafdelingerne 5 5 Specialskoler 5 5 Uddannelsescentret Virksomheden Fredericia 4 4 Plejen Hovedtotal Lastbil Personbil Stor personbil Varebil Rapport 4 // 25

28 Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen end forventet, men til gengæld blev resultatet overraskende godt. Der dukkede hele tiden nye muligheder op, som skulle forfølges, og det endte med at blive et innovativt projekt, der viste, at Fredericia Kommune har et besparelsespotentiale på op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året. Det betyder, at det alt andet lige ville være muligt at indfase op mod 10% elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken ville samtidig muliggøre, at kommunens CO2-udledning på den interne transport blev reduceret med 20%

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Det er så oplagt at bruge elbil. Det bør nærmest være en lov. Eva, 53 år

Det er så oplagt at bruge elbil. Det bør nærmest være en lov. Eva, 53 år Rapport 1 Statusjægeren//Pragmatikeren// Rationalisten//Designelskeren// Storby Bohemen//Miljøets Vogter// Teknikentusiasten En designhåndbog til markedet for elbiler Det er så oplagt at bruge elbil.

Læs mere

Rapport. en global status med anbefalinger og designforslag

Rapport. en global status med anbefalinger og designforslag Rapport 3Opladning af elbiler// en global status med anbefalinger og designforslag NORDISK MILJØMÆRKNING e e DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Opladning

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere