Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune"

Transkript

1 Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

2

3 Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren, men vil også bidrage til løsningen af tidligere fastsatte målsætninger: Vedvarende energi skal udgøre mindst 30% af energiforbruget og 10% af energiforbruget i transportsektoren i 2020, jf. Danmarks forpligtelse under EU s VE-direktiv. Danmark skal være blandt de 3 lande med størst vækst i andelen af vedvarende energi frem mod 2020, samt være blandt de 3 lande med højest energieffektivitet i 2020 fra regeringens energipolitiske redegørelse 2011

4 NORDISK MILJØMÆRKNING e e DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Syv trin: Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune I samme serie er i august 2009 udkommet 0: Datarapport Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans, gennemført og bearbejdet af antropologerne.com 1: Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//Storby Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten En designhåndbog til markedet for elbiler I 2011 er udkommet 2: Danskerne er klar til elbilen et kvantitativt studie blandt 1022 danske bilbrugere 3: Opladning af elbiler en global status med anbefalinger og designforslag 1. udgave, 1. oplag 2011 Forfattere: Eva G:dotter Jansson og Anne-Mette Clausen, etrans, Jette Kjær og Gitte Davidsen, Fredericia Kommune Redaktion: Kirsten Bohl, etrans, og Henriette Viese, Fredericia Kommune Billedredaktion og korrektur: Anette Flinck Fotos: Ole Olsen, Fredericia Kommune m.fl. Omslag og grafisk tilrettelæggelse: JE;SU/Gul Stue Udgivet af etransprojektet, Designskolen Kolding, i samarbejde med Fredericia Kommune ISBN: Papir: CoCoon Offset Trykt hos: Silkeborg Bogtrykkeri Copyright: etrans, Designskolen Kolding All rights reserved Vi investerer i din fremtid Fotografisk, mekanisk, digital eller anden form for gengivelse fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Enhver anden udnyttelse uden forlagets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til brug i anmeldelser og omtaler. 541 Tryksag 469 DK

5 Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

6

7 // indholdsfortegnelse 1. Forord // 06 ved projektleder Mette Mikkelsen, etrans 2. De syv trin // Frontløberkommunernes erfaringer // Syv trin mod en elbilsflåde // TRANSPORTOPTIMERING I FREDERICIA KOMMUNE // Elbiler i Fredericia Kommunes vognpark // Medarbejdernes ris og ros sikrede projektet en god start // Begejstringskampagne skal skabe positiv stemning om nye elbiler // råd fra brugere // 50 Råd fra erfarne, kommunale brugere // succes I Trekantområdet // 54 Trekantområdet skal være foregangsregion // Sådan gør andre // Københavns Kommune: 85% af kommunens personbiler skal i 2015 køre på enten el eller brint // Energi og elbiler kan tiltrække erhvervsudvikling og vækst // Frederiksberg Kommune indgår kontrakt med det Økologiske Råd om en grønnere bilpark // 62

8

9 // Ren win-win med 25% besparelse og 10% elbiler Elbilen er en spændende teknologi, der sparer os for både udstødningsgasser og trafiklarm, og samtidig er elbilen med til at fremme produktionen af grøn strøm. Det er ren win-win for alle. Det siger Lars Ejby Pedersen, der er formand for Teknisk Udvalg i Fredericia Kommune. etrans og Fredericia Kommune gik i gang med sit transportoptimeringsprojekt med et håb om, at det ville ende som en win-win. Men selv i de mest optimistiske øjeblikke havde vi ikke troet på, at resultatet ville blive så overbevisende: Fredericia Kommune kan spare op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året, hvilket giver mulighed for, at kommunen kan vælge at udskifte biler, så hver 10. bliver en elbil uden merudgifter. Fredericia Kommune har en ambition om at være en grøn kommune med fokus på energi og klima. I 2008 indgik kommunen en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy, og i 2009 underskrev kommunen en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med 2% om året. Samme år gik Fredericia Kommune med som partner i det treårige etrans-projekt, der skal gøre elbilen til en kommerciel succes i Danmark. etrans har i høj grad arbejdet på at få privatbilister til at elske elbilen og har udarbejdet en designguide for, hvordan man kan nå de syv danske bilisttyper med design af produkter, services og kommunikation. Med transportoptimeringsprojektet i Fredericia og denne rapport imødekommer vi et stort behov i netværket omkring elbiler. Der er den generelle opfattelse, at kommunerne vil være nogle af de første til at implementere elbiler i deres flåder, ganske enkelt på grund af det politiske krav om en CO2-reduktion. Allerede i etrans første antropologiske studier så vi, at kommuner og virksomheder har andre udfordringer end private med at køre på el. I samarbejde med Fredericia Kommune kunne denne indsigt efterprøves, og en hel række konsekvenser ved den umodne teknologi blev afdækket og italesat med hjælp fra Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og Dansk Transportoptimering A/S, som vi skylder megen tak. Megen grundlæggende viden og inspiration kom fra nogle af frontløberne i kommunerne også de skal have tak for både deres engagement i sagen og for deres indsats for at hjælpe andre i gang. Denne rapport beskriver processen og resultaterne, og håbet er, at andre kommuner og virksomheder kan bruge den som inspiration og manual for deres arbejde med at indføre elbiler i deres flåde. Rådene er meget konkrete, og vigtige erfaringer går igen både i Fredericia og de øvrige kommuner: Inddrag slutbrugerne allerede fra den spæde begyndelse. Brug den nødvendige tid på kortlægningen, analysen og de økonomiske og miljømæssige beregninger. Gennemtænk logistikken og gør jer det klart, hvordan I vil sikre, I har el nok. Og hvilken el I vil satse på. I Fredericia-projektet er vi nu så langt, at vi kan starte en begejstringskampagne, der skal give medarbejderne viden om og lyst til at køre elbiler. Vi mærker interesse fra andre kommuner, regioner og virksomheder og glæder os over alle de mange positive elbilsnyheder for øjeblikket. Des bedre teknologien bliver, og desto billigere bilerne bliver, des lettere bliver det at få medarbejderne til at tage elbilen og derved nå det endelige mål: At få en renere, sundere og mindre støjende kommune at bo i. Mette Mikkelsen Projektleder etrans Rapport 4 // 7

10

11 // 2.1 Frontløberkommunernes erfaringer Blod, sved og tårer men også glæder Når den moderne danske elbilshistorie skal skrives, vil en række danske kommuner få en velfortjent ros for at være gået forrest. For at have påtaget sig udgifterne og besværet i kampen for at få reduceret CO2- belastningen, forureningen og støjen i byerne. For at have gjort sig de erfaringer, der nu vil gøre det langt lettere for alle andre at komme i gang med at indkøbe elbiler og opbygge elbilsflåder. I etransprojektet har vi med beundring lyttet til de ansvarlige i kommunerne, som har fortalt om deres pionerindsats, om blodet, svedet og tårerne, men også glæderne og sejrene. Deres største problem har været økonomien: Elbiler er langt dyrere end konventionelle, og i sparetider har det været vanskeligt at forsvare elbilskøb over for borgerne. Andre startvanskeligheder har været særlig knyttet til en umoden teknologi og ombyggede elbiler, som allerede nu er ved at være fortid, men de har også handlet om medarbejdernes usikkerhed og nogle gange også modvilje og om i det hele taget, som én sagde, at føle det som at stå som Moses ved Det Røde Hav. Hvad gør vi dog nu? Det politiske budskab har været klart: Skal CO2-udslippet mindskes, må de konventionelle biler skiftes ud, hvor det er muligt. Derfor har de ansvarlige i kommunerne løbende fundet løsninger, og de har fået hjælp af ildsjæle dem vi i etrans har døbt Teknikentusiasterne som har nydt at løse de teknologiske udfordringer og påtaget sig at hjælpe nye elbilister i gang. I en række workshops har disse mennesker øst ud af deres erfaringer og refleksioner, og det er på baggrund af dem, denne guide er udarbejdet. Denne værdifulde samling af erfaringer er også indgået i etrans, Fredericia Kommune og Dansk Transportoptimerings store optimeringsanalyse, der beskrives i denne rapport. Rapport 4 // 9

12 Det er en dejlig ren fornemmelse at lade op med el i modsætning til at fylde diesel eller benzin på Processen mod de syv trin Det første skridt i processen mod de syv trin var en kortlægning af de kommuner i Danmark, som kører eller tester elbiler. Derefter tog designantropolog Eva G:dotter Jansson og industriel designer Anne-Mette Clausen fra etrans med i elbilen, da den blev testet af hjemmeplejere i Fredericia Kommune. De observerede, hvad bilisterne fandt godt og dårligt ved at køre i elbil. De registrerede adfærd, følelser etc. og fik også nyttig viden via et spørgeskema til de hjemmeplejere og andre medarbejdere i kommunen, som testede bilen. etrans arrangerede derefter en workshop i samarbejde med Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og Kommunernes Elbilsnetværk med repræsentanter for 19 kommuner og 2 regioner, hvor gode og dårlige erfaringer med at introducere elbiler i kommuners virksomheder blev samlet op. Med analysen af materialet fra workshoppen som udgangspunkt fortsatte arbejdet i form af en co-creation sammen med frontløberkommunerne København, Esbjerg, Holbæk, Fredericia og Kolding. Baseret på kommunernes erfaring og viden fik vi skabt et grundlag for at beskrive de elementer, vi kan anbefale andre at følge før og under opbygningen af en elbilsflåde. Denne guide bygger på de kommunale ildsjæles og i høj grad også Frederiksberg Kommunes medarbejderes blod, sved og tårer, glæder og sejre. Stor tak for indsatsen og engagement med at dele erfaringer og gode ideer. 10 // Rapport 4

13 Eksempel på centrale aktører i en kommune Brugere i alle berørte afdelinger Kommunalpolitikerne Indkøber/ materielansvarlig Kommunens elbilsprojekt De miljøansvarlige Kommunal bilservice og vedligehold Den energiansvarlige Trafikplanlæggere Kommunens administrative ledelse Rapport 4 // 11

14 Når Trekantområdet skal reducere det fossile energiforbrug til transport, vil den kollektive trafik spille en mindre rolle end fx i Hovedstaden. Den vej, vi må gå, er derfor både at udnytte bilerne bedre og at introducere elbiler. Så erfaringerne fra Fredericia kan bruges umiddelbart Susanne Krawack, direktør for TRIN, Trekantområdets Innovationsforum

15 // 2.2 syv trin mod en elbilsflåde 1. Sammensæt et udviklingsteam 2. Kortlæg den eksisterende bilpark og jeres arbejdsgange 3. Analyser den eksisterende bilpark og jeres reelle kørselsbehov med fokus på den samlede transportløsning i kommunen/virksomheden Herunder den eksisterende bilparks påvirkning på miljøet 4. Skiftet til elbiler Økonomi Infrastruktur for opladning 5. Tag stilling til, hvordan I vil sikre elforsyningen 6. Skab accept og ejerskab hos medarbejderne 7. Skab et positivt forløb under implementeringen 1. Sammensæt et udviklingsteam Start med at sammensætte et udviklingsteam ud fra en erkendelse af, at brugerdreven innovation er et fantastisk redskab ved indførelse af ny teknologi. Ender jeres analyser med at vise, at elbiler ikke er egnede hos jer, har I ikke spildt tiden, men introduceret en arbejdsform, der giver mening i meget andet udviklingsarbejde. Erfaringen fra nogle af de kommuner/virksomheder, der er i gang, er, at der max. skal være tre personer i den overordnede projektgruppe. Derved bevares overblikket, engagementet og en optimal kommunikation. Lad udviklingsteamet identificere hvilke aktører i hvilke afdelinger, som berøres af udviklingen og husk at få slutbrugerne med helt fra starten. Disse skal inddrages og samarbejde på tværs omkring opgaven i et tværgående team af interessenter. 2. Kortlæg den eksisterende bilpark og jeres arbejdsgange Hvor mange og hvilke køretøjer er der i kommunen pt.? Hvordan er kørselsmønstret i hver afdeling (antal km pr. bil/pr. dag/pr. år)? Hvordan er kørslen geografisk fordelt? I hvilke afdelinger benyttes hvilke biltyper? 3. Analyser den eksisterende bilpark og det reelle kørselsbehov med fokus på den samlede transportløsning i kommunen/virksomheden Hvad er de forskellige afdelingers reelle kørselsbehov? Frasorter nice fra need Hvilke biltyper (lastvogne, varevogne etc.) er der behov for? Hvilke afdelinger vil være bedst egnet til omlægning til elbiler pga. kørselsbehov, geografi etc.? Hvor få biler kunne man optimalt nøjes med? Kan der spares penge gennem optimeringen, som kan investeres i elbiler og derved billiggøre/udgiftsneutralisere skiftet? Rapport 4 // 13

16 Det er rart, at man ikke skal på tanken, men kan lade op på arbejdspladsen. Det sparer tid Dansk Transportoptimering A/S konkluderer ud fra de nuværende indkøbs- og leasingpriser, at Biler med en udnyttelsesgrad på under 3 timer om dagen kan fjernes fra bilparken Biler, som kører op til 120 km. om dagen, kan udskiftes med elbiler Biler i hver kategori, som kører km/år og mere, med fordel kan ombyttes til elbiler. (Beregnet i 2010-priser). Kan bilparken optimeres på andre måder, fx ved at skabe en delebilsordning eller ved at indføre el-cykler i nogle afdelinger i sommerhalvåret? Analyser den miljømæssige påvirkning af den eksisterende bilpark Beregn CO2-udslippet fra den eksisterende bilpark pr. år for hver kategori af køretøjer Beregn hvor mange elbiler, kommunen/virksomheden skal have for at opnå den ønskede effekt i forhold til vedtagne planer/ønsker om reduktion af CO2-udslippet. 4. Skiftet til elbiler Økonomi Et skifte til elbiler indebærer investeringer og udgifter til mere end bilerne: Ladestandere, parkeringspladser til elbiler, opgradering af elnettet, uddannelse af personale, infrastruktur osv. Dertil kommer, at elbilerne er dyre i indkøbspris, men til gengæld billige at køre i og simplere konstruerede, så de kræver langt færre reparationer. (40% besparelse, siger elbilsforhandlerne. Teknologisk Instituts bud er en reduktion på 50% fra ca. 2015, når masseproduktionen og systematisk kvalitetskontrol er slået igennem.) Derfor må man beregne udgifter over et længere tidsrum, mindst fem år, for at få et retvisende indtryk af økonomien. Opmærksomhedspunkter Tjek rækkevidde, batteriets levetid, driftsikkerheden, leveringsgaranti (mange har haft dårlige erfaringer med sen levering), serviceansvar, andre garantier mm. Undersøg hvad der bedst kan betale sig: At lease eller købe de konkrete elbiler? Er der evt. særlige afbetalingstilbud i forbindelse med leasing? Ved køb af ombyggede biler må afklares, hvem der tager ansvar ved defekt bilproducenten eller den, der har bygget bilen om. Vær opmærksom på ekstraudgifter til Opgradering til højere elspænding Materiale og udstyr til opladning Uddannelse af personale 14 // Rapport 4

17

18 Vedvarende energi i dag udgør omkring 20% af det endelige energiforbrug efter mere end 20 års omfattende energipolitisk indsats fra regeringens energipolitiske redegørelse % CO2 reduktion i transportsektoren i 2050 i forhold til 1990, lyder målsætningen i EU Kommissionens hvidbog om bæredygtig transport

19 Besparelsesmuligheder ved skiftet Lavere udgifter til vedligeholdelse Særlig serviceaftale, måske med uddannelse af personale Parkeringsafgifter i byen Man sparer tid/penge, fordi man lader op på arbejdspladsen og ikke ved en tank Afgiftsfritagelser Beregn potentialet i at generere egen vedvarende grøn el til elbilerne ved at installere solceller eller husstandsmøller. Skab infrastruktur for opladning Hvordan skal infrastrukturen være? Opladning Hvor i vores område skal der være Normalladning (6-8 timer)? Hurtigladning (3 timer)? Lynladning (15-20 min.)? Induktion og prisen for det? Og hvad vil udgiften være for de enkelte typer? (ved 5, 10, 15 etc. biler) Hvad er prisen på el dag/nat? Hvor skal der være parkering for elbilerne? Service Vær opmærksom på, at der i dag ikke findes autoriserede elbilsværksteder i Danmark. Hver kommune må derfor beslutte, om den vil outsource eller etablere eget værksted med mekanikere og elektrikere tilknyttet. Beregn udgifter til indkøb af værkstedsudstyr og uddannelse/nyansættelse af personale, hvis valget faldet på at etablere eget værksted. Beregn prisen på vedligeholdelse af fx 5, 10 og 15 biler stordriftsfordelene kan være betydelige. 5. Tag stilling til hvordan I vil sikre elforsyningen Opladningssystemet til elbiler stiller bestemte tekniske krav. Se på: Hvilken spændingsstyrke er der brug for? Er der tilstrækkeligt med el? Er ledningsnettet gearet til belastningen? Hvad er prisen for el? Hvad er prisen for en opgradering? Hvordan skal infrastrukturen være? Er ønsket en mere miljøvenlig bilpark, må man satse på grøn strøm. Undersøg og skab mulighed for at få tilstrækkelig adgang til grøn og intelligent opladning. Undersøg prisen på en udvidelse af elkapaciteten. Overvej selv at generere vedvarende grøn el til elbilerne ved at installere solceller eller husstandsmøller. Skab et bookingsystem, hvor opladningsperioden kan sammentænkes med brugen af elbilerne. Nogle har gode erfaringer med at skabe et system på hjemmesiden. 6. Skab accept og ejerskab hos medarbejderne Efter den nødvendige kortlægning, analyse og beslutning om at indføre elbiler skal I gennemføre en workshop, hvor I nøje overvejer, hvorfor I vil indføre elbiler. Diskutér, formulér og skriv argumenterne og bevæggrundene ned. I praksis har det vist sig, at ikke kun den afdeling, der vil indføre elbiler (oftest miljø-, teknik- eller vej- og parkafdelingen) skal involveres. Alle, der på nogen måde får at gøre med elbilerne, skal med, fx også indkøbsafdelingen. Sker det ikke, kan overgangen blive meget vanskelig. Erfaringerne andre steder fra er, at uden en grundig introduktion og brugerinvolvering vil elbilerne altid være dem, der sidst bliver taget i Rapport 4 // 17

20 Det er dyrt at være forsøgskanin, så vi lurepasser lidt. Hvilke kommuner går først? en flåde. Da bilen er et arbejdsredskab, vil kun begejstrede medarbejdere give ny teknologi den chance, der er brug for. Meget forståeligt: Også bilister har en indbygget konservatisme og usikkerhed ved det ukendte. Så gør elbilerne kendt og medarbejderne fortrolige med dem! De helt store besparelser kommer, desto mere bilerne bliver brugt. Involver medarbejderne i god tid og giv dem gerne mulighed for at påvirke bilernes udseende og indretning ved deltagelse i udvælgelsesprocessen, ved test af elbiler og lignende. Start projektet med at invitere til et uformelt møde, hvor de involverede parter kan mødes og tale om forventninger og forestillinger, der kan be- og afkræftes. Engager medarbejderne i opladningsrutiner, planlægnings- og bookingsystem etc. Sørg for at uddanne personale og undervis dem i kørsel og sikkerhed. Etabler en køreuddannelse specielt bør undervises i vinterkørsel med vinterdæk og i økonomikørsel. Giv undervisning i de tre ting, man bruger energi til i en elbil: Rullemodstand, vindmodstand og bevægelsesenergi og lær medarbejderne at udnytte, at bevægelsesenergien, når man bremser, ryger tilbage i batteriet. Skab accept og ejerskab ved fx at udnævne elbils-ambassadører, der selv kører elbiler, og som hjælper nye kolleger i gang. Fredericia starter med en begejstringskampagne måske det også var en ide hos jer. 7. Skab et positivt forløb under implementeringen Når implementeringen er i gang, og de første elbiler er i bilflåden, er det vigtigt, at brugerne får mulighed for at dele erfaringer og ideer med hinanden og projektteamet. Ideer og erfaringer tages til efterretning, og elementer reguleres tilsvarende. Flere har gode erfaringer med at etablere brugergrupper og dele erfaringer og oplevelser fra elbilkørsel på kommunens/virksomhedens hjemmeside. Hav fokus på behovene hos de medarbejdere, som i hverdagen skal bruge bilen som arbejdsredskab og er afhængige af, at den fungerer. Sørg for et godt beredskab omkring bilen, som kan hjælpe, hvis den ikke fungerer. Dette beredskab skal være på niveau med det, der eksisterer omkring konventionelle biler, og i en opstartsfase må man overveje, om den nye teknologi skal udløse færre arbejdsopgaver for dem, der skal bruge bilen. Hold også medarbejderne i netværket omkring bilen orienteret i implementeringsfasen og sørg for, at de er klædt på til at håndtere den nye teknologi. Og vis og fortæl om, at I kører i elbiler. Som en medarbejder i Fredericia sagde: Marker på bilerne, vi kører grønt. Hvorfor ikke vise det, når kommunen gør noget godt og sundt for sine borgere? 18 // Rapport 4

21

22 RANSPORTOPTIMERING

23 Samarbejdet med etrans Det har været spændende og udfordrende at samarbejde med en række aktører fra Designskolen Kolding i etrans-projektet. Som kommune har vi en meget praktisk tilgang til elbiler hvad er muligt, og hvordan gør vi det bedst for brugerne. Designskolen har lært os at kigge mere på designet altså hvordan gøres elbilen lækker, så alle vil elske at køre i den. Det har givet os læring, som vil kunne bruges i rigtig mange andre sammenhænge, når ny teknologi skal implementeres i organisationen. I etrans har vi konkret samarbejdet omkring den overordnede projektudvikling, men også under de enkelte arbejdsopgaver. For eksempel lejede vi i en tidlig fase nogle elbiler for at finde ud af, om de vil kunne fungere i hjemmeplejen. Vores meget praktiske tilgang fra kommunen var at indsamle data hvor langt kører bilen rent faktisk, hvor lang tid tager den om at lade op, hvordan påvirker vejret disse parametre osv.. Designskolen havde en helt anden tilgang, nemlig at tage med hjemmeplejerne ud på arbejde og se, hvordan elbilen i virkeligheden fungerer for brugerne, og hvad der muligvis kunne forbedres. Det er et typisk eksempel på, at vi har haft forskellige tilgangsvinkler til den i princippet samme arbejdsopgave, og der er ingen tvivl om, at resultatet bliver langt bedre på denne måde.

24 // 3.1 Elbiler i Fredericia Kommunes vognpark Fredericia Kommune har i gennemført et transportoptimeringsprojekt, hvor hele kommunens vognpark er blevet kortlagt og analyseret i detaljer. Formålet var at undersøge muligheden for at introducere elbiler i vognparken omkostningsneutralt, og resultatet blev overraskende godt. I det følgende beskrives, hvad projektet handlede om, hvordan processen skred frem, hvilke overvejelser der lå bag, og hvordan Fredericia Kommune planlægger at gøre elbilkørsel til en succes blandt medarbejderne. 1. Baggrund Fredericia Kommune har en ambition om at være en grøn kommune med fokus på energi og klima. I 2008 indgik kommunen derfor en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy, og i 2009 underskrev kommunen en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med 2% om året. Fredericia Kommune har på den baggrund iværksat en række tiltag, som skal være med til at nedsætte CO2-udledningen. Der er blandt andet sat fokus på bæredygtig adfærd hos kommunens medarbejdere og på energirenovering af kommunens bygninger, ligesom der er lavet initiativer, der retter sig mod erhvervslivets og borgernes energiadfærd og -forbrug. På nationalt plan anvender transportsektoren omkring 32% af den samlede energi, der produceres og importeres, og derfor er transportområdet et vigtigt fokusområde i forhold til CO2-reduktion generelt. Fredericia Kommune er derfor også med i initiativer, der skal bidrage til at fremme udviklingen af mere klimavenlig transport, herunder konvertering af biomasse til naturgas til brug for blandt andet transportsektoren, flytning af transport fra biler til offentlig transport og cykler samt introduktion af elbiler. Kort efter underskrivelse af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening blev der indgået en aftale om at deltage i etrans-projektet. Formålet med Fredericia Kommunes deltagelse er at undersøge, hvordan elbiler kan introduceres i en kommune, og dermed være med til at bane vejen for elbiler i Danmark. I tider, hvor der i kommunerne dagligt fokuseres på at finde effektiviseringsløsninger, er det ikke let at skabe det økonomiske grundlag for at indkøbe elbiler, da de stadig er markant dyrere i indkøb end almindelige benzin- og dieselbiler. Samtidig er der reelt ingen erfaringer med, hvad omkostningerne på elbilerne er over en længere tidsperiode, når driftsomkostninger m.m. regnes med. I etrans-projektet blev det derfor besluttet, at vejen til at gøre elbiler interessante for Fredericia Kommune var at undersøge, hvor mange elbiler det kunne lade sig gøre at introducere omkostningsneutralt i kommunens vognpark over en 5-årig periode. Midlet var at lave en tilbundsgående kortlægning af, hvordan kommunens vognpark er sammensat og bliver udnyttet, og derigennem finde mulige besparelser. Projektet blev sat gang i efteråret 2010 og gik i daglig tale under navnet transportoptimeringsprojektet. 22 // Rapport 4

25

26 2. Transportoptimeringsprojektet Udgangspunktet var, at ejerskab, styring og vedligehold af kommunens vognpark var spredt ud på mange afdelinger. Der var derfor en forventning om, at en systematisk og grundig kortlægning af alle køretøjer og kørselsmønstre ville afsløre muligheder for besparelser på vognparken og derigennem skabe økonomi for introduktion af elbiler. Transportoptimeringsprojektet blev i praksis gennemført af to medarbejdere i Natur & Miljø-afdelingen i samarbejde med en medarbejder i Fredericia Erhvervsudvikling, der fungerer som projektleder for kommunens engagement i etrans. Der blev desuden tilknyttet en ekstern konsulent fra Dansk Transportoptimering A/S, fordi der var brug for at udvikle en metode til, hvordan vognparken og dens anvendelse kunne kortlægges tilstrækkeligt grundigt. Fredericia Kommune havde ikke kendskab til andre kommuner, der havde gennemført en tilsvarende øvelse, så der var behov for at trække på specialviden fra det private, hvor en lignende metode med succes har været anvendt i transportvirksomheder. Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen end forventet, men til gengæld blev resultatet overraskende godt. Der dukkede hele tiden nye muligheder op, som skulle forfølges, og det endte med at blive et innovativt projekt, der viste, at Fredericia Kommune har et besparelsespotentiale på op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året. Det betyder, at det alt andet lige ville være muligt at indfase op mod 10% elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken ville samtidig muliggøre, at kommunens CO2- udledning på den interne transport blev reduceret med 20%. Fredericia Kommune har som mange andre kommuner haft sine tvivl om muligheden for at indføre elbiler, hvilket skyldes både økonomi og usikkerhed omkring elbilens tekniske formåen. Med transportoptimeringsprojektet er det imidlertid lykkes at finde en metode, der gør det realistisk at introducere elbiler som en del af vognparken. Det tog omkring tre måneder at gennemføre selve kortlægningen og analysen af vognparken, og herefter er der lagt kræfter i at lave en konkret handlingsplan. I det følgende beskrives de forskellige trin under kortlægningen samt resultaterne af den. 3. Kortlægning Da kortlægningsarbejdet gik i gang, var det første skridt at få et samlet overblik over, hvad kommunen har af biler, minibusser, varevogne og lastbiler. En kommune er en kompleks organisation med mange adskilte afdelinger økonomisk, fagligt og administrativt og når det kommer til indkøb og vedligehold af biler, har der i store dele af organisationen været tradition for, at de enkelte afdelinger selv varetager opgaven. Det er også naturligt, at styringen af kørslen foregår på forskellig måde afhængigt af den enkelte afdelings behov. Der er fx forskel på at skulle køre ud til borgere, køre rundt for at indsamle genbrugseffekter eller køre ud for at vedligeholde kommunens arealer. 24 // Rapport 4

27 Projektet er et godt eksempel på, at det betaler sig at turde tænke nyt og anderledes Thomas Banke, borgmester, Fredericia Kommune Spørgsmålet var derfor, hvordan der overhovedet skulle tages hul på opgaven, og svaret lå i bilforsikringerne. Kommunens forsikringsafdeling lavede en liste over samtlige biler, som kommunen betalte forsikring på. Udover police- og registreringsnumre på de enkelte biler indeholdt listen også oplysninger om, i hvilken afdeling i kommunen de enkelte biler hørte til. Opgørelsen viste, at Fredericia Kommune ejer 170 køretøjer, og heraf blev 134 udvalgt til kortlægning i projektet. De biler, som ikke blev medtaget, var Fredericia Brandvæsens udrykningskøretøjer samt andre biler, for hvilke det ikke gav mening at se på kørselsmønstre, eller hvor der ikke var mulighed for optimering, fordi bilen ikke ville kunne undværes det pågældende sted. Det gjaldt fx nogle minibusser, der bruges til taxakørsel for kommunens borgere. Af ressourcemæssige årsager blev det også besluttet, at medarbejderes kørsel i egne biler ikke skulle indgå i undersøgelsen. Køretøjer i projektet intern transport Benzin 3 44 Diesel De 134 køretøjer var fordelt på følgende afdelinger: Enhed Lastbil Personbil Stor personbil Varebil Total Brandvæsenet/puljebiler Brandvæsenet/busser 6 6 Ejendomscentret Entreprenørgården Genbrugscentret Hjælpemiddelafdelingen 3 3 Jupitervej 3 3 ProAktiv Støttecenter Fynsgade 4 4 Ungdomskollegiet Madsby Legepark 3 2 Misbrugscentret 2 2 Plejecentre Rådhuset Serviceafdelingerne 5 5 Specialskoler 5 5 Uddannelsescentret Virksomheden Fredericia 4 4 Plejen Hovedtotal Lastbil Personbil Stor personbil Varebil Rapport 4 // 25

28 Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen end forventet, men til gengæld blev resultatet overraskende godt. Der dukkede hele tiden nye muligheder op, som skulle forfølges, og det endte med at blive et innovativt projekt, der viste, at Fredericia Kommune har et besparelsespotentiale på op mod 25% af omkostningerne på sin vognpark om året. Det betyder, at det alt andet lige ville være muligt at indfase op mod 10% elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken ville samtidig muliggøre, at kommunens CO2-udledning på den interne transport blev reduceret med 20%

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

WORKSHOP. Zapbil og etrans

WORKSHOP. Zapbil og etrans WORKSHOP Zapbil og etrans Designskolen Kolding d. 04. august 2011 DELTAGERE PROGRAM FOR WORKSHOP 04.08.2011 Zapbil og etrans Deltagere fra Zapbil Ahmet Kristine Hannan Dino Michael Alex Deltagere fra etrans:

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere