Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010"

Transkript

1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010 Forsikring mod tandbehandling 4 Behandlingsplanlægningen: Nye principper 8 Tandlægen i mediemøllen 12 Holdningskonstruktioner 18 Vejledning om kliniktøj 26

2 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Tandlægestanden - en uddøende race? Indhold Aftryk der gør indtryk rejsekursus til Hong Kong og Kina Østen er fuld af indtryk og mystik. Oplev den sammen med gode kollegaer og få samtidig indsigt i, hvordan du skaber perfekte aftryk til glæde for din tekniker, dig selv og dine patienter. Nordenta og protetik-netværket Protic udbyder i samarbejde en kursusrejse til Hong Kong og Zsuhai i Kina i efteråret Fokus er på det gode aftryk vi kigger på aftryksteknik, præparation, farveprøver samt kommunikation mellem tandlæge og laboratorium. Vi besøger et laboratorium i Kina, hvor deltagerne får mulighed for at se, hvordan teknikarbejde udføres i Østen. Endelig indeholder turen besøg på en lokal tandlæge skole i Hong Kong og selvfølgelig masser af spændende udflugter i både Hong Kong og på det kinesiske hovedland. Kurset finder sted i skolernes efterårsferie i uge 42 ( oktober 2010). Yderligere informationer omkring program og kursernes indhold kan rekvireres på , hvor du også kan tilmelde dig rejsen. Pris kr ,- Pr. deltager i delt dobbeltværelse Ekskl. evt. tilslutning fra provinsen. Enkeltværelsestillæg kr ,- Prisen inkluderer alle udflugter og måltider undtagen frokost den 21. oktober. Drikkevarer er ikke inkluderet. I følge den ny reviderede Tandplejeprognose - Personale i tandplejen i Danmark som Sundhedsstyrelsen netop har udgivet - er svaret et rungende JA. Prognosen omfatter en udbudsprognose for tandlæger, specialtandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere i perioden samt en beskrivelse af behovet for disse personalegrupper i årene frem mod Det fremgår heraf, at udbuddet at tandlæger i årene op til 2007 har holdt sig nogenlunde konstant, men der vil, især i de kommende nærmeste år, blive en afgang fra faget på ca tandlæger, der primært skyldes pensionering af de store årgange. Og hvorledes vil man så dække dette hul? Ved ren opgaveglidning fra tandlæge til tandplejer, idet man kategoriserer den overvejende del af de fremtidige opgaver som lavteknologiske med baggrund i den forøgede generelle tandsundhed. Denne holdning indtages på trods af usikker viden om, hvorvidt forbedringer i befolkningens tandsundhed, ændring af behandlingsopgaver samt strukturforandringer, med ændring i teamsammensætning og opgaveglidning til følge, vil foregå med samme hastighed som nedgangen i udbuddet af tandlæger. Man føler dog en vis forpligtelse til, at der sikres et tilstrækkeligt antal tandlæger til at løfte de behandlingsopgaver, der de næste år vurderes at ligge hos særligt den ældre del af voksenbefolkningen, og man mener dette opfyldes med et yderligere optag af hele 9 tandlægestuderende. Man erkender i rapporten, at tyngden af behandlinger i årene fremover vil ligge i den ældre del af befolkningen, men det synes åbenbart, at man helt bevidst forbigår, at netop behandling og ikke mindst diagnostik i denne del af livscyklus er langt mere kompliceret i den ældre og ikke mindst den geriatriske patient. Med det kompleks af aldersforandringer, den helbredstilstand og de sygdomme et langt livs risici indebærer, hører en udredning af disse forhold så bestemt ikke under den lavteknologiske diagnose. At man som politisk mål nu yderligere har, at disse patienter ikke længere skal kunne søge deres behandler indenfor den nærradius, man indtil nu har haft, er kun for politikere at forstå. Og for en gammel practicus på vej mod pensionsalderen er udsigten til tilskud til pensionen alene at finde ved salg til tandplejere i fremtiden. Forsikring mod tandbehandling...4 Behandlingsplanlægningen: Ny principper...8 Tandlægen i mediemøllen...12 Lønsomhed på klinikken...14 Holdningskonstruktioner...18 Tilskud til kræftpatienter...22 Kommentar til indlæg...24 Vejledning om klinktøj...26 Facader 2, PTO på Scandefa...28 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Telefax årgang nr. 1/2010 ISSN Redaktion: Søren Toxværd Poulsen (ansvh. redaktør) Jens Olav Holm Christensen (fagredaktør) Kaj Oluf Sørensen Karsten P. Larsen HC dental Jernbanegade 21A 9000 Aalborg Tlf dentolab Ll. Sct. Mikkels Gade Viborg Tlf ar dental Allégade Odense C Tlf rastow dentallaboratorium Nørgaardsvej Kongens Lyngby Tlf Om dette så er fremskridt for patienterne er op til den enkelte at vurdere. Søren Toxværd Poulsen, formand PTO Layout Folkmann Design A/S Telefon Tryk: Gulmann Grafisk Nordenta A/S Nydamsvej Hørning Tlf

3 4 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Forsikring mod tandbehandling TEKST Pernille Kofoed, journalist. Patienter i privat tandlægepraksis tilbydes i løbet af foråret muligheden for at forsikre deres tænder mod udgiften ved tandbehandling. Et nystartet selskab, Dansk Tandforsikring, udbyder således et nyt tandforsikringsprodukt, hvor målgruppen er alle danskere fra år. Forsikringen dækker alle former for tandlægemæssige ydelser. Lige fra kontrolbesøg, broer, implantater og kroner til parodontose, rodbehandlinger og tandrensninger. Kosmetiske behandlinger eller tandbehandlinger som følge af ulykker er dog undtaget, da disse typisk vil være dækket af den almindelige ulykkesforsikring. Patienterne kan selv eller i samråd med tandlægen vælge omfanget af den dækningsgrad, der passer den enkelte. Der kan vælges mellem en dækningsgrad på op til 60%, 70% eller 80% af udgifterne til fremtidige tandudgifter. For alle forsikringerne gælder, at der kan udføres behandlinger for op til kr pr. år. Tabel 1: Præmier på tandforsikringen (pr. måned) Dækningsgrad: Aldersinterval Op til 80% Op til 70% Op til 60% kr. 99kr. 79kr kr. 109kr. 99kr kr. 149kr. 129kr kr. 219kr. 189kr kr. 259kr. 229kr. Inden der kan tegnes en tandforsikring skal patienterne have udfyldt et tandstatusskema, som skal indsendes til Dansk Tandforsikring sammen med et sæt bite-wings (højst 24 måneder gamle) Patienten kan vælge at betale forsikringspræmien årligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Se tabel 1. Samarbejdsaftale Dansk Tandforsikring lægger op til at samarbejde med danske tandlæger. De tandlæger, som vælger at indgå en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring får nogle fordele, i forhold til de tandlæger, der ikke indgår en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring. For de tandlæger der indgår en samarbejdsaftale, betyder det at de: 1. kan se hvilket beløb deres patienter har til rådighed i forsikringen 2. får mulighed for at udfylde tandstatusskemaer og forsikringsansøgninger online 3. får mulighed for kun at afregne patienterne deres egenbetaling og modtage resten af regningsbeløbet direkte fra Dansk Tandforsikring og 4. får mulighed for elektroniske forhåndsgodkendelser af tilskud fra Dansk Tandforsikring på komplicerede behandlinger (der skal normalt ikke ansøges om godkendelser til nogen former for behandlinger) For de tandlæger, som ikke har en samarbejdsaftale, skal patienten selv at indsende den betalte regning, hvorefter forsikringen refunderer patienten udgifterne til de udførte tandbehandlinger i henhold til Dansk Tandforsikrings gældende erstatningspriser. Erstatningspriser Dansk Tandforsikring har valgt at have sine egne erstatningspriser, som de forskellige behandlinger erstattes efter. Den enkelte tandlæge kan have behandlingspriser, der er lavere eller højere. Såfremt tandlægen har en lavere behandlingspris end Dansk Tandforsikring, er det den lave pris, der ligger til grund for erstatningen. Dansk Tandforsikring arbejder kun sammen med danske tandlæger og yder derfor ikke erstatning til behandlinger udført i udlandet. Tabel 1: Eksempel på erstatningspriser: Kroner Kr Plast molar, 2 flader Kr Implantat (incl. abutm. og krone) Kr Rodbehandling pr. kanal Kr. 950 Lokalbedøvelse Kr. 250 På under fanebladet Tandforsikring kan alle erstatningspriser ses.

4 6 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 Forsikring mod tandbehandling... Hvem kan tegne en forsikring? Dansk Tandforsikring vurderer, at størstedelen af tandlægernes patienter vil kunne tegne en tandforsikring. - Der vil dog være patienter, hvis orale tilstand ikke muliggør en forsikring af tænderne. Det kan f.eks. være patienter med total tandløshed, patienter med ekstremt dårlig mundhygiejne eller patienter med vanskelige bidforhold (ekstremt dybt bid), siger en af stifterne Denis Lewinsky. - I andre situationer kan Dansk Tandforsikring vælge at undtage et eller flere områder af munden (manglende tænder, ubehandlet vertikalt knoglesvind, bruxister, dybt bid i fronten samt stærkt slid) fra forsikringen og yde dækning på den resterende del, fortsætter han. Tandstatusskemaet og bite-wings fra den enkelte patient vil ligge til grund for disse evalueringer. En forudsætning for at kunne tegne en forsikring er, at der på tegningstidspunktet ikke er behandlingskrævende områder. Sådan tilmelder man sig forsikringen: 1. Patienten kan registrere sig på Dansk Tandforsikrings hjemmeside og udskrive et tandstatusskema. Dette skema skal medbringes til tandlægen. Alternativt vil tandlæger, som har en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring, selv kunne udfylde et elektronisk tandstatusskema, mens patienten sidder i stolen. 2. Tandlægen indsender tandstatusskema samt patientens bite-wings, (som højst må være 24 måneder gamle) manuelt eller elektronisk til Dansk Tandforsikring. Patienten kan også selv indsende det udfyldte skema samt en kopi af røntgenbillederne 3. På baggrund af patientens tandstatusskema og bite-wings afgør Dansk Tandforsikring på hvilke betingelser patienten kan tegne en forsikring 4. Patient og tandlæger med samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring modtager besked om den tilbudte forsikring Når patienten har betalt forsikringspræmien, træder forsikringen i kraft. Der gælder en 6 måneders karensperiode, før der kan udbetales erstatninger via tandforsikringen. Fordele ved forsikringen: Tandlægen vil kunne fokusere på at udføre lege-artis behandlinger uden at skele til patientens økonomi Tandlægen får bedre muligheder for at lægge behandlingsplaner for patienten En sikring af, at patienterne kommer til de aftalte tandeftersyn (da forsikringen ellers vil blive opsagt) Tandlægen kan altid udføre den korrekte behandling på det rigtige tidspunkt Tandlægen har ingen kreditrisiko på sine patienter Tandlægen bevarer sin egen prissætning, men Dansk Tandforsikring erstatter efter egen prisliste Udelukkende støtte til behandling hos tandlæger med dansk ydernummer Ulemper ved forsikringen: Præmiens størrelse 6 måneders karenstid inden dækning kan ydes Egenbetaling, da der ikke ydes 100% dækning.

5 8 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Behandlingsplanlægningen: Nye principper Vil Implantologien medføre et berettiget paradigmeskifte i Odontologien eller trives vi bedst med kustodernes vagtparade? De helt unikke tandsundhedsfremmende opfindelser i sidste halvdel af det 20 ende århundrede var fremkomsten af fluortandpasta, plastmaterialer og implantater. Fluortandpastaen har bidraget til en kraftig reduktion i antallet af nye cariesangreb og plasten har bevirket at præparationer nu kan gøres så der bevares mest muligt tandsubstans. Implantaterne har bevirket at børn med medfødte tandmangler og voksne med tandtab nu har mulighed for at få disse erstattet. Patienterne har nu mulighed for at bevare egne fastsiddende tænder hele livet, måske kombineret med implantatbåret protetik. Et kvantespring fremad i komfort og æstetik for mange patienter, som tidligere var henvist til aftagelig protetik. Indenfor det protetiske område har implantologien bevirket et begyndende paradigmeskift i behandlingsplanlægningen. udfyldt med bio-oss efter ekstraktionen. Området blev lukket med membran og en facial blødtvævslap am. Rehrmann Fig.2. Som det fremgår af Fig.3 der er taget 14 år senere er knoglen bevaret ganske fornemt. Fig. 4 viser at den faciale forskydning af den mucogingivale grænse stadig kan ses og i dag ville man nok anvende et frit transplantat fra ganen til at dække membranen over alveolen, så man undgik dette. Fig.3 Fig.4 TEKST & FOTO Specialist i tand-,mund-, og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian Redaktør af Har professionen været for langsom til at udnytte de odontologisk afledte fordele ved implantologiens sejrrige fremmarch? Er det ikke på tide vi begynder at revurdere gode gamle kirurgiske, parodontologiske, traumatologiske og ortodontiske dogmer og behandlingsprincipper? Lad os se i øjnene at nytænkning kræver flytning af hegnspæle!!! Alle ved at der sker en relativ stor resorption af den faciale knoglelamel efter ekstraktion af en tand, ligesom der ved ekstraktionen kan følge lidt facial knogle med tanden ud. De fleste patienter ønsker at få fast protetik til erstatning af en fortand. Hvis der af en eller anden grund ikke er mulighed for at indsætte et implantat immediat vil det være oplagt at forberede området til implantatbehandling ved knoglebevarende og knogleopbyggende procedurer. Fig.1 viser et billede af en alveole Fig.1 Fig.2 Et andet kendt problem er store granulomer eller cyster som har perforeret den orale knoglelamel. Hvis man ikke foretager sig noget kan man forvente fribrøs opheling og altså ikke særlig meget knogle at placere implantater i. Hvis man indtænker implantater fra starten af operationen kan man få knoglenydannelse i stedet for fibrøst væv og altså efter ca.1/2 år afslutte med implantatbehandling. Fig 5 viser en meget stor knogledefekt, som penetrerede den faciale og den orale knoglelamel Fig.6. Der blev renset op i kaviteten og lagt en membran mellem periost og knogle linqualt samt en stor membran svarende til den faciale perforation. Hele kaviteten blev fyldt Fig.5 Fig.6

6 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Nye principper... med autolog knogle og bio-oss. På grund af disse dobbeltmembraner kom der ossøs og ikke fibrøs opheling. Fig.7 viser den dannede knogle og 2 implantater isat. Et stort dilemma er rodresektioner på molarer i underkæben. Enhver der har lavet det ved hvilken fantastisk compaktaknogle man fjerner når man laver sit fenester til at fjerne betændelsesproces og rodspids Fig.8. Jeg mener at tiden nu er inde til at man tager en alternativ snak med patienten og herunder inddrager prognosen for behandlingen og de lidelser patienten udsættes for i forbindelse med en rodresektion på en molar i underkæben i forhold til en ekstraktion og 4-6 måneder senere et implantat. Set ud fra et knoglebiologisk synspunkt så får vi aldrig bedre knogle end den vi selv sidder og borer væk. Fig.7 Fig.8 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12 Tænder der har været eksartikuleret bliver ofte sat på plads, fikseret og rodbehandlet Fig.9, senere ofte blå Fig.10 og roden resorberer med mange behandlinger og lidelser til følge. Hvad med at ændre procedure og hos voksne lade tanden forblive ude, rens området og lad os sikre bløddelene. Efter 4 måneder kan der isættes implantat. Kun I de situationer hvor man vil bruge de eksartikulerede tænder til at få indheling af omfattende processus alveolaris frakturer eller som pladsholdere hos børn synes den traditionelle metode anbefalelsesværdig. Dette vil desuden spare forsikringsselskaberne for en masse penge. Tidligere kunne man anbefale en patient en hemisektion efter rodbehandling, fremstilling af opbygning og en krone eller bro. Den moderne implantologi tilsiger at hele tanden fjernes og efter en passende tid indsættes et implantat og en krone eller bro. Patienten er sparet for tvivlsomme rodbehandlinger og mange tandlægebesøg. I gamle dage var det populært med tandtransplantationer, man talte ligefrem om en tandbank. En tandtransplantation set med nutidens implantologiske briller er en hån mod patienten. Fig. 11 viser 2 præmolarer transplanteret til fronten og Fig. 12 viser en resorberet 5-, i venstre side kan man dog stadig nå at få et acceptabelt resultat. Patienten skal gennemgå unødvendige operationer og ender efter nogle år i de fleste tilfælde med at få en bro eller et implantat alligevel. Fig 14 viser en visdomstand der er flyttet til regio -5 og nu er ankyloseret og under resorption. Ved aplasier i fronten må man sige som hovedregel at pladsen skal holdes ortodontisk da det giver langt det flotteste og mest harmoniske resultat. Når patientens vækst er afsluttet kan man sætte implantater ind. Jeg har set enkelte flotte sammenføringstilfælde når der har været aplasi af 12 og 22, men resultatet er aldrig opnået uden at man har måttet lave indgreb på 13 og 23 med krone eller plast. Nogle kollegaer vil sikkert finde resultatet i Fig. 15 acceptabelt, men i lyset af de moderne kirurgiske muligheder er det vel i realiteten antikveret. I fremtiden stiller det store krav til tandlægerne at finde det rigtige tidspunkt at anbefale en Fig.13 Fig.14 Fig.15 paradentosepatient at få foretaget ekstraktion og indsættelse af implantat. Tidspunktet er når tanden ikke kan reddes på længere sigt og når progressionen tilsiger at nu skal knoglenedbrydningen stoppes, medens der stadig er knogle til at bære et implantat. De omfattende præprotetiske operationer med specielle forankringsmetoder samt hud og slimhindetransplantater er ligeledes et område hvor operationerne simplicificeres og erstattes af mere forudsigelige og effektive metoder med knogleopbygning og implantatforankring. Også indenfor protetikken må man begynde at vurdere prognoser mere skarpt. F.eks. må man nøje sammenholde en stor stiftopbygning i en rodbehandlet tand med gracile rødder med prognosen for extraktion og implantatbehandling. Det er vigtigt at behandlingsvalg foruden prognosevurderinger også indeholder vurderinger af patientlidelser, antal tandlægebesøg og pris samt fravær fra arbejde,hvilket jeg ikke har set endnu i nogen undersøgelser. Implantaternes langtidsprognose er meget flot. Efter 10 år sidder 97,5% af implantaterne stadig fint i kæben. Den stærkt forbedrede tandsundhed tilsiger at patienterne som udgangspunkt er interesserede i at bevare deres tandsæt i funktionsdygtig stand. Det er naturligvis vigtigt at der fortsat satses på profylakse og især efter indsættelsen af implantater skal patienterne fastholdes i et 3 måneders professionelt rengøringsprogram. Denne nye situation fordrer at vi revurderer / genovervejer nogle af de gamle kirurgiske procedurer og starter en fordomsfri nytænkning /diskussion på området. Vi må acceptere at nogle ellers fremragende forskere må opleve at deres forskning overhales af den rivende moderne teknologiske udvikling.

7 1 2 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 Tandlægen i mediemøllen TEKST Karsten P. Larsen, advokat, (H). Med forudsigelige mellemrum, man kan stille et godt schweizerur efter, lancerer både trykte og elektroniske medier historier om tandlæger, der som langt overvejende hovedregel stiller standen i et dårligt lys. Og der spares ikke på hverken kræfter eller fantasi, når der skal skaffes gode historier. Således kontaktede en forbrugerjournalist for nogle år siden - under cover - et udvalg af tandlæger og bad om at få deres vurdering af sin tandstatus. Herunder et overslag over, hvilke behandlingskrævende opgaver tandlægen forudså og hvad det kostede. Der fremkom til stor forargelse forskellige vurderinger til forskellige priser. Og ultimo 2009 havde Ekstra Blandet skaffet sig adgang til et start-i-praksis kursus, optaget det på video og lanceret voldsomme overskrifter, hvoraf det efter bladets opfattelse fremgik, at en underviser gav anvisninger på, hvorledes man kunne omgå overenskomsten. Før og efter kom andre historier om klagesagssystemets påståede mangler, prisaftaler, dårlig hygiejne, dårligt arbejdsmiljø, høje honorarer og tandlægers indkomstforhold. Skærpet tilsyn Udtrykket skræktandlæger blev også lanceret. Danmarks værste tandlæger ligeså. Det skulle ifølge formiddagspressens lette kavaleri dække over de kolleger, der var sat under skærpet tilsyn af Sundhedsstyrelsen for alt fra grove fejl, om end de var få, til de lidt lettere som fejludfyldt journal, som der var flere af. Men fejl havde de lavet. Akkurat som vi alle gør. Deres uheld var, at sanktionen i deres tilfælde var en placering i en gabestok til offentlig spot og spe med pressen som en mere end villig ridefoged. Det pudsige er så, at selv meget dårlig presseomtale viser sig som oftest at prelle af på patienterne. Alle undersøgelser viser, at tandlæger nyder betydelig tillid i befolkningen. Det er et respektabelt og tillidsnydende erhverv. Og tandlægens patienter flytter ikke generelt, fordi der slås negative overskrifter om tandlæger op. Patienterne ved bedre Patienterne sluger det langt fra råt. Generelt betragtet stoler patienterne på deres tandlæge. Denne mangel på kvittering fra læserne af de populære tabloidaviser - som i øvrigt ikke er så populære mere og lider under dramatiske oplagsfald - anfægter tilsyneladende ikke de journalister, der lancerer de kritiske historier om tandlæger? De fortsætter troligt med at grave historier frem om tandlæger. Historier der er skåret over samme læst og med de samme emner, jf. ovenfor. Hvorfor gør de det? Hvorfor er tandlæger godt stof i pressen? Det har vi spurgt kommunikations- og branding ekspert John Folkmann fra StrategiArkitekterne om: - Et gammelt udtryk lyder jo, at "selv dårlig omtale er bedre end ingen omtale", siger John Folkmann og fortsætter: Så det at tandlæger optræder så meget i pressen, må da også ses som noget positivt. - En del af formiddags- og ugebladene må kategoriseres som "sensationsskabende". Er der ikke en historie, så kan man jo altid skabe den selv. Disse medier lever af at underholde mange af os. Og vi må vel alle indrømme, at vi ind i mellem med stor selvtilfredshed kan more os over de kendtes "ulykke" - især i de mere kulørte blade i venteværelset hos tandlægen. - Heldigvis fortager den slags "muntre" indslag sig hurtigt i langt de flestes bevidsthed. Vi ved nemlig udmærket godt, at meget af det er det pure opspind. Og alligevel har vi alle et sted i under bevidst heden endnu et ordsprog som trænger sig på: "Der opstår vel ikke røg uden en brand...? Når selv DR og andre seriøse medier omtaler, at tandlæger er sat i gabestokken, så er det jo fordi det også er sandt... - Naturligvis, siger John Folkmann, men at Ekstra Bladet så kan svælge i, at hele 12 tandlæger er hængt ud til offentlig spe og spot, bekræfter vel bare, at forståelsen for proportioner er noget ud af proportion... - Men det er da en god og underholdende historie! Det har ganske givet solgt flere Ekstra Blade på landsplan den dag. Og det under vi dem da hellere end gerne. - Vi ved jo godt, at pressen ikke er ond af natur, men når værdier som ytringsfrihed tørner sammen med hverdagsudfordringer som deadlines og salgstal, så er det nogle gange som om ligegyldigheden vinder over anstændigheden. - Tandlæger er ikke hverken værre eller bedre end andre professionelle sundheds udøvere. Men tandlæger har én ting imod sig: De lever, i forhold til mange kolleger i sundhedsbranchen, et generelt stille og ubetydeligt liv i samfundet. De passer deres daglige dont, og udøver en fantastisk - og forøvrigt meget undervurderet - indsats for danskernes generelle sundhed. - Denne stille og tilbagetrukne adfærd, er i manges øjne noget man ikke bryder sig om. Hvad mon de også laver, de der tandlæger? De tjener nok rigtigt mange penge på folks elendighed!! Med lidt yderligere hjælp fra medierne, kan dette "ukendte og farlige" vokse til voldsomme dimensioner. Dette fænomen hedder jo ganske enkelt "janteloven" - og den ligger som ytringsfriheden også tungt i vores kulturelle arv. - Derfor er tandlæger interessante "ofre" og længere er den historie nok ikke, slutter John Folkmann.

8 1 4 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 12 / P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Lønsomhed på klinikken Hvad med lønsomheden hos ansatte tandlæger og tandplejere? Blandt selvstændigt praktiserende tandlæger er det en hyppigt forekommende opfattelse, at den aktuelle aflønning af ansatte tandlæger er for høj, og at lønsomheden ved ansatte tandlæger i konsekvens heraf er for ringe. Samtidig er der offentliggjort nøgletal, der viser, at lønsomheden i klinikker med ansatte tandplejere tilsyneladende er ringere end lønsomheden i klinikker med ansatte tandlæger. TEKST statsautoriseret revisor Kai Møller, Aros Statsautoriserede Revisorer, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus I lyset af ovenstående, vil vi i det efterfølgende give en nærmere redegørelse for ansatte tandlægers og tandplejeres ansættelsesforhold henholdsvis aflønning. Vi vil samtidig belyse tandlægeklinikkers typiske indtjeningsmønster i forbindelse med ansatte tandlæger og tandplejere. ANSATTE TANDLÆGER Lønforhold Som hovedregel er ansatte tandlæger provisionsaflønnet. Provisionsaflønningen kombineres i stigende grad med en garanteret minimumsløn typisk i niveau t.kr Da lønnen i praksis er direkte omsætningsrelateret, bedømmes ansatte tandlæger normalt på evnen til at skabe omsætning. Som tommelfingerregel aflønnes tandlæger med en provision på ca. 35 % - 38 % med tillæg af feriepenge. I procenten indgår ikke udgifter til fri beklædning, kurser og andre sædvanlige benefits som erfaringsmæssigt udgør 1 2 % af omsætningen. Hertil kommer lønsumsafgift 3,08 % af lønnen. Provisionen beregnes på basis af netto-omsætningen, der normalt fremkommer således (tabel 1) Tabel 1: Honorarindtægter fra patienter, sygesikring og kommunen Med fradrag af: Teknik Administrationsbidrag Tab på debitorer NETTOOMSÆTNING xxxxxx -xxxxx -xxxx -xxx xxxxx Indtjening Indtjeningsmuligheden ved ansættelse af tandlæger kan illustreres således beregnet i procent af omsætningen (tabel 2) I hosstående beregning, der viser et afkast på 14 % af omsætningen, er det forudsat, at tandlægens omkostninger svarer til klinikkens gennemsnitlige omkostninger. En tilsvarende analyse fra 1997 viste et overskud før afskrivninger og renter på 17 %. Faldet i overskudsgraden fra 17 til 14 kan i det væsentlige henføres til forøgede personaleudgifter. Ved den konkrete bedømmelse, skal der tages hensyn til de faktiske merindtægter og merudgifter, idet en del af klinikkens omkostninger kan være delvist uafhængige af en meromsætning, og modsat såfremt aktivitetsstigningen nødvendiggør udvidelse eller vedligeholdelse af klinikkens kapacitetsgrundlag med tilknyttede investeringer og meromkostninger. Tandlægens andel af afskrivninger og renter bør vurderes individuelt med udgangspunkt i klinikkens anlægs- og kapitalstruktur samt under hensyntagen til aktuelle investerings- og finansieringsplaner. For nyetablerede tandlæger vil afskrivninger og renter typisk andrage 7-12 % af omsætningen. Ansatte tandlægers lønsomhed skal tillige ses i sammenhæng med alternative anvendelsesmuligheder for den klinikkapacitet, der er stillet til rådighed for tandlægen. Der kan f.eks. være tale om ansættelse af tandplejere eller optagelse kompagnon. Hvorvidt ansatte tandlæger er fuldtids- eller deltidsansat, vil ikke umiddelbart påvirke lønsomheden, dog bortset fra deltidsansættelser med meget korte arbejdsperioder, som kan forstyrre arbejdsrytmen og dermed påvirke effektiviteten i negativ retning. Det helt Tabel 2: % Omsætning 100 Teknik 8 Nettoomsætning 92 Materialeforbrug 7 Bruttoavance 85 Løn ansat tandlæge 39 % af nettoomsætning (92) 36 Dækningsbidrag 49 Andel, personaleudgifter 19 Andel, andre eksterne udgifter 16 Faste omkostninger 35 Overskud før afskrivninger og renter 14 afgørende for lønsomheden er den ansatte tandlæges evne til at skabe omsætning inden for de givne kapacitetsrammer. Da tiden ofte er en af de væsentlige flaskehalse, kan en beregning af tandlægens omsætning pr. time indgå som et værdifuldt led i vurderingen. Endvidere henledes opmærksomheden på nulpunktsomsætningen, der må betragtes som et centralt analyseværktøj ved bedømmelse af lønsomheden. Nulpunktsomsætning Nulpunktsomsætningen afspejler den omsætning, tandlægen skal præstere for at dække sin egen andel af klinikkens omkostninger. Nulpunktsomsætningen er således udtryk for den præstation, der hverken tilfører klinikken over- eller underskud. Ansatte tandlægers nulpunktsomsætning kan beregnes, men bør kun anvendes med forsigtighed som vurderingsinstrument i tandlægepraksis, idet beregningen kræver detaljeret kendskab til tandlægens dækningsgrad henholdsvis andel af faste omkostninger, afskrivninger og renter. Beregningsformlen ser således ud: (tandlægens andel af faste omkostninger + tandlægens andel af afskrivninger og renter) x 100 / tandlægens dækningsgrad. Hvis f.eks. tandlægens andel af faste omkostninger samt andel af afskrivninger og renter udgør kr henholdsvis kr og tandlægens dækningsgrad (dækningsbidrag i % af omsætningen) udgør 49, som anført i beregningen øverst side 2, kan nulpunktsomsætningen beregnes således: ( ) x 100/49 = kr Med en omsætning på kr og en dækningsgrad på 49 vil tandlægens dækningsbidrag udgøre kr (kr x 49 %),

9 1 6 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / 1 0 P r a k t i s e r e n d e T A N D L Æ G E R 1 / Hvad med lønsomheden hos ansatte tandlæger og tandplejere... hvilket i beregningseksemplet er tilstrækkeligt til at dække tandlægens andel af klinikkens faste omkostninger, afskrivninger og renter. En omsætning under kr vil således påføre klinikken et underskud, mens en omsætning over kr. 1, vil tilføre klinikken et overskud. Størrelsen af den ansatte tandlæges omkostningsandel og dermed nulpunktsomsætningen vil naturligvis være afhængig af den kapacitetsandel tandlægen har til rådighed og bør beregnes individuelt med baggrund i de faktiske omkostninger og under hensyntagen til foreliggende muligheder for tilpasning af de faste omkostninger. TANDPLEJERE Lønforhold Mens ansatte tandlæger i private tandlægepraksis normalt er provisionslønnede, er tandplejere som regel timelønnede eller fast gagerede. Hos tandplejere finder vi derfor ikke nødvendigvis den samme automatiske sammenhæng mellem omsætning og løn som gør sig gældende hos ansatte tandlæger. Tabel 3: % Omsætning 100 Materialeforbrug 2 Bruttoavance/dækningsbidrag 98 Løn tandplejer 35 Andel, personaleudgifter i øvrigt 7 Andel, andre eksterne udgifter 24 Faste omkostninger 66 Overskud før afskrivninger og renter 32 Indtjening Ved bedømmelsen af tandplejeres lønsomhed er det nødvendigt at sammenholde lønnen med den præsterede omsætning. Det er derfor vigtigt, at oplysninger om tandplejeres omsætning direkte kan aflæses af klinikkens omsætningsstatistik. Vi har gennemgået bogføringen for en række klinikker, der beskæftiger tandplejere og har i denne forbindelse beregnet en aflønningsprocent i niveau % af omsætningen svarende til en gennemsnitlig lønprocent på 35. Vi kan i øvrigt pege på følgende særlige forhold, der påvirker indtjeningen ved tandplejere sammenholdt med ansatte tandlæger: Der er ingen udgifter til teknik Materialeforbruget er lavere Tandplejerens andel af personaleudgifter er lavere, da arbejdet normalt udføres uden væsentlig brug af klinikassistenter. Kapacitetsudnyttelse (omsætning pr. time) er som hovedregel lavere som følge af ydelsernes karakter. Tandplejerens andel af andre eksterne udgifter vil derfor være relativt større målt i procent af omsætningen. Lavere investeringsbehov, da der ikke stilles så store krav til klinikkens udstyrsniveau. Med baggrund i vore erfaringer og under hensyntagen til ovenstående, kan klinikkens indtjening ved brug af tandplejere illustreres således beregnet i procent af omsætningen (tabel 3) En sammenligning med den tilsvarende beregning på side 2 for ansatte tandlæger skal dog foretages med forsigtighed, idet der skal tages højde for, at ansatte tandlæger som hovedregel har en højere kapacitetsudnyttelse og omsætning pr. time, ligesom tandlægers arbejdsydelser er væsentligt forskellige sammenholdt med tandplejeres arbejdsydelser. Efter vor opfattelse skal tandplejere ses som et godt supplement til klinikkens øvrige behandlingstilbud, men de kan kun i begrænset omfang erstatte de højt kvalificerede tandlægeydelser. Nulpunktsomsætning Nulpunktsomsætningen kan for tandplejere beregnes med udgangspunkt i samme beregningsformel som anvendes for ansatte tandlæger jfr. foranstående. AFSLUTNING I løbet i de seneste 8 10 år er der, som følge af generelt stigende personaleomkostninger, sket en gradvis forringelse af klinikkernes overskudsgrad. Til gengæld er den gennemsnitlige timeindtjening pr. klinikejer steget markant i samme periode. Sidstnævnte kunne indikere, at en del af omkostningsstigningen reelt kan henføres til strukturændringer i forbindelse med ny teknologi og ændrede samarbejdsformer, som i den sidste ende har resulteret i frigørelse af produktive og omsætningsskabende ressourcer. Ovenstående nøgletal giver således ikke noget entydigt svar på temaet i denne artikel, idet lønsomheden ved ansatte tandlæger og tandplejere er individuel og i høj grad afhængig af klinikejerens evne og vilje til at udnytte medarbejdernes indtjeningspotentiale. med udgangspunkt i følgende væsentlige karaktertræk: Effektivitet Faglig dygtighed, herunder specialer Fleksibilitet Udstråling Social adfærd Væsentlige sekundære arbejdsfunktioner (administration, salg, støtte m.v.) Bedømmelsen bør gennemføres med støtte i væsentlig nøgletal og supplerende oplysninger, herunder: Omsætning pr. md/år Teknikudgift Omsætning pr. time Omsætning pr. patient Afbudsfrekvens Udnyttelsesgrad (Effektive stoletimer/ disponible stoletimer) Patienttilgang/-afgang Værdi af sekundære arbejdsfunktioner herunder evne til at skabe omsætning til kolleger Det er min klare opfattelse, at en struktureret og analytisk indfaldsvinkel i forbindelse med klinikkernes patient- og personaleplanlægning kan påvirke de ansatte tandlægers og tandplejeres lønsomhed, og dermed tandlægevirksomhedernes indtjeningsevne, i positiv retning. I forlængelse heraf kunne en mere individuel og nuanceret lønberegningsmodel komme ind i billedet, herunder med henblik på sikring af en mere direkte sammenhæng mellem medarbejderens præstation og lønsomhed. En mere individuel bedømmelse af de enkelte medarbejderes potentiale kan gennemføres

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Kliniksalg under forandring 4 En formand træder til 8 Årsmøde i PTO 14 PUS - Partner Udviklings Samtaler 20 Tandplejeprognosen og

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 3 / 2013 For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år 3 INDHOLD For få tandlæger

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012 Social ulighed i tandsundhed og praksis 4 Efteruddannelse world wide 6 Tandlægers investeringer i driftsmidler 10 Millioner til vask

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Et samarbejde i hastig forandring 4 Sygdom 8 Ansæt en elev 14 Trigeminusneuralgi 22 Dentalmesser & kongresser 24 Leasing - finansiering

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere