Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Naturgassen står fortsat stærkt

2 Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende program er på plads med temaet Gas i fortid og fremtid. Vi kigger tilbage på naturgassens start i Danmark:.hvorfor fik vi naturgas?.sådan banede politikerne vejen for naturgassen Og vi kigger fremad på visionerne for naturgassen:.de energipolitiske visioner.fremtidens energimix og teknologi Se hele programmet og tilmeld dig på Mød bl.a.: Lykke Friis Abdul Rahim Hashim Anders Eldrup Connie Hedegaard Laurie S. Fulton Peder Ø. Andreasen Lykke Friis, klima- og energiminister Connie Hedegaard, Commissioner for Climate, European Commission Anders Eldrup, adm. direktør, DONG Energy Peder Ø. Andreasen, adm. direktør, Energinet.dk Laurie S. Fulton, USA s ambassadør i Danmark Abdul Rahim Hashim, President, International Gas Union Hanne Thomsen, museumsleder, Gasmuseet Jakob Thomasen, CEO, Maersk Oil Mogens Rüdiger, lektor, Aalborg Universitet Poul Nielson, Danmarks første energiminister ( ) Knud Enggaard, energiminister ( ) Klaus Hækkerup, MF, form. for HNG ( ) Husk at reservere november i din kalender allerede nu! 2 Gasteknik nr

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 4 sept årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Gassens guldalder Staten fik 24 mia. kr. fra Nordsøen Trægt engrosmarked for naturgas Naturgas er 25 % billigere end olie Markedsovervågning af gasprodukter Test af sikkerhedsudstyr på trykstationer Overvågning af konverteringsfaktor Ledningsmontør i 2. generation Gasforsyningen i Guds eget land Danmark er verdensmester i kraftvarme Flydende naturgas fra fjerne lande Danske færgeselskaber er tændt på LNG For 25 år siden Shell køber dansk forgasningsteknik Afslag til nyt gaslager i Tønder 80 år, men stadig smuk Gassens guldalder Rygterne om naturgassens død er stærkt overdrevne. Det vidste vi jo nok. Som vi plejer at sige: Virkeligheden er med naturgassen, men nu siger det Internationale Energi Agentur (IEA) det også. Og de er jo ikke forlovet med nogen! IEA har netop udsendt Are we entering a golden age of gas? med et helt nyt scenarie for den globale energiforsyning - et scenarie, som spår en ny guldalder for naturgassen. IEA kigger frem til Og rigtig meget trækker i retning af stærkt øget anvendelse af naturgas i denne periode. Kul vil blive erstattet af gas, så CO 2 -emissionen kan nedbringes. Atomkraft vil blive erstattet med gas af hensyn til sikkerheden. Kinas og Indiens vækst kræver masser af energi, og det mest nærliggende valg er naturgas. Kinas gasforbrug spås til at vokse til samme størrelse som EU s i løbet af de 25 år. Og så vokser jorden befolkning med et par mia. i løbet af perioden. Deres energibehov skal i vid udstrækning også dækkes af naturgas. 70 mio. biler skal køre på gas i 2035, og gas vil dække 25 pct. af brændselsbehovet til den globale elproduktion. IEA forventer en stigning i gasforbruget på 62 pct. Men er der gas nok til en konkurrencedygtig pris? Svaret er ja i følge IEA. Der er rigelige gasreserver - IEA vurderer, at reserverne (konventionel + ukonventionel gas) rækker til 250 års produktion på det nuværende niveau. Og de er nogenlunde jævnt fordelt over hele jorden. Og det vil medvirke til at holde priserne på et fornuftigt niveau. Handlen med gas vil blive fordoblet, både via rørledninger og som LNG. Rørledningskapaciteten til Europa vil blive forøget væsentligt, og masser af nye LNG terminaler er på vej. Men hvad betyder alt dette så for Danmarks gasfremtid? Det politiske mål - rød eller blå - er, at vi på sigt skal gøre os fri af de fossile brændsler, herunder naturgas. Men tidshorisonten? Næppe mange er reelt villige til, at det sker i et hurtigere tempo, end at vi kan fastholde vores levestandard, udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Vi er i klemme, hvis vi satser på vindmøllestrøm til 1,05 kr. pr. kwh, når resten af verdenen lever lykkeligt på naturgas til under en fjerdedel af prisen fra Anholt. Rapporten understreger, at naturgas giver rig mulighed for en fornuftig overgangsfase. Alle kan selv læse rapporten på under nyheder. 125 siders interessant læsning. Danmarks såkaldte guldalder var jo ikke nogen økonomisk gylden tid i skyggen af statsbankerotten i 1813, så vores fælles opgave er, uanset om vi er røde eller blå, at navigere gennem de kommende års stormfulde vejr, så vi på kort og lang sigt sikrer vores fælles velstand. Det ville være tåbeligt på forhånd at afskrive mulighederne i gassens guldalder. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: Seljajdin Zeciri er ledningsmontør hos HMN, ligesom hans far var det indtil for 3 år siden. Familien er indvandret fra Makedonien. Gasteknik nr

4 K o r t n y t ForskEL-pris til bioforgasning Energinet.dk s ForskEL-pris er i år gået til en bioforgasningsteknologi, der skal være med til at binde el og gas sammen i fremtidens energisystem. Projektet, Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasningsanlæg, der ledes af BioSynergi, har gennem flere år udviklet og opskaleret bioforgasningsteknologien. Vi ved, at samspillet mellem el- og gassystemerne bliver en afgørende faktor i fremtidens energisystem. Derfor er det en stor fornøjelse at tildele prisen til et projekt, der arbejder så ambitiøst med at udvikle de teknologier, vi får brug for i arbejdet frem mod et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler, siger forskningschef i Energinet.dk, Kim Behnke. Projektet har modtaget i alt 3 mio kr. i ForskEL-støtte. El og gas skal integreres Haldor Topsøe har fået bevilget næsten 13 mio. kr. af EUDP-midlerne til at demonstrere muligheden for at integrere el- og gassystemet ved at lagre overskydende vindmølle-el og CO 2 som syntetisk fremstillet naturgas ved hjælp af fastoxid-elektrolyse. Projektet vil udvikle nøglekomponenter til et tovejsbrændselscelle-elektrolysesystem. Et andet projekt med IRD Fuel Cells i spidsen får 10,6 mio. kr. til at udvikle fjerde generation af et brintbaseret lavtemperatur PEM-mikrokraftvarmeanlæg. Projektet bygger videre på erfaringerne i Dansk Mikrokraftvarme, og anlægget skal forberedes til at kunne sammenbygges med et mikro elektrolyseanlæg, så det kan anvendes i områder uden fjernvarme- og naturgas forsyning. Støtte til økologisk biogas Fødevareministeriet har givet tilskud til to projekter, der skal afprøve ny teknologi i biogasanlæg og forbedre mulighederne for at producere biogas fra økologiske plantematerialer. Projekterne får i alt fire mio. kr. fra Fødevareministeriets erhvervsudviklingsordning til at afprøve nye teknologiske løsninger, der kan håndtere plantemateriale i biogasanlæggene. Den store udfordring er at finde den bedste teknik til at føre plantematerialet ind i anlæggene og røre rundt i det. De fleste biogasanlæg er baseret på gylle og biomasse fra fødevareindustrien. Staten fik 24 mia. kr. fra Nordsøen Statens indtægter fra udvinding af olie og gas i Nordsøen beløb sig i 2010 til ca. 23,7 mia. kr., oplyser Energistyrelsen. Det er et fald på knap 4 % i forhold til resultatet i 2009, bl.a. som følge af lavere olieproduktion i 2010, som ikke blev opvejet af den højere oliepris. Med en oliepris på omkring 110 $/tønde kan staten frem til 2015 forvente indtægter fra Nordsøen i størrelsesordenen mia. kr. Det fremgår af Energistyrelsens årsrapport Danmarks olie- og gasproduktion og udnyttelse af undergrunden Set i forhold til indtjeningsår fik staten 61 % af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i Med en samlet indvinding på 14,2 mio. m 3 blev olieproduktionen i 2010 ca. 6 % mindre end året før. Tilsvarende er produktionen af salgsgas faldet med knap 3 % til 7,1 mia. Nm 3. Selvom olieproduktionen er faldet ca. 1/3 siden 2004, og produktionen af salgsgas er reduceret med 25 pct. siden 2005, kan Øget energispareindsats i 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, varme, naturgas og olie har for 2010 indberettet realiserede energibesparelser på tilsammen TJ eller ca. 2 milliarder kwh. Dermed nåede alle brancherne deres sparemål, og samlet set udgjorde de opnåede besparelser 116 pct. af sparemålet. Med den energipolitiske aftale fra februar 2008 og aftalen af 20. november 2009 mellem klima- Danmark regne med at fastholde sin status som nettoeksportør af olie og naturgas i ca. 10 år endnu. I Energistyrelsens opdaterede 20-årsprognose, baseret på opgjorte reserver og de risikovejede betingede ressourcer, ventes den danske olieproduktion at overstige det forventede forbrug frem til og med Tilsvarende vil produktionen af gas overstige det indenlandske forbrug frem til og med Sammen med bidrag fra mere effektive indvindingsmetoder, som fx injektion af CO 2 i modne oliefelter, kan nye fund bidrage til, at Danmark kan fastholde sin position som nettoeksportør af olie og gas de næste 20 år. Den handlingsplan for mere energieffektiv indvinding af olie og gas, som klima- og energiministeren aftalte med de danske operatører i april 2009, har været en succes. Fra 2008 til 2009 blev flaringen reduceret med ca. 35 %. Hvis der ses bort fra helt særlige forhold på et enkelt anlæg, blev den samlede flaring i 2010 yderligere reduceret med over 25 %. og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie, blev selskabernes forpligtelser mere end fordoblet fra Energiselskaberne skal årligt sikre besparelser for 6,1 PJ/år. I regeringens Energistrategi 2050 forøges energiselskabernes spareindsats yderligere med 50 pct. fra 2013 og med 75 pct. i Sammenfatning af indberettede besparelser 2010 (TJ) Årligt sparemål Besparelser 2010 Elselskaber Naturgasselskaber Fjernvarmeværker Olieselskaber I alt Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Trægt engrosmarked for naturgas Energitilsynet har i 2010 analyseret kontraktstrukturen og prisdannelsen på det danske engrosmarked for naturgas. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de gasselskaber, som forsyner slutbrugere med naturgas. Hovedkonklusionerne er, at 90 % af gassen på det danske engrosmarked blev i perioden oktober 2008 juni 2010 indkøbt under langtidskontrakter. Kun henholdsvis 9 % og 1 % af gassen blev handlet under OTC- eller børskontrakter. De gasleverandører, der forsyner slutkunder, har ikke fysisk adgang til en velfungerende prisreference hverken i Danmark eller i udlandet: Den danske gashub er ikke tilstrækkelig likvid til at udgøre en velfungerende prisreference. Adgangen til en mere velfungerende prisreference på en udenlandsk gashub er begrænset af flaskehalse i transmissionssystemet ved punktet Ellund på den dansk-tyske grænse. Gasleverandørerne, der forsyner danske slutkunder, har heller ikke kontraktuel adgang til en velfungerende prisreference: Kun 1 % af gassen i langtidskontrakterne på det danske engrosmarked blev prisfastsat efter et gasindeks i perioden Danmark overopfylder Kyoto-mål Energistyrelsen har opdateret basisfremskrivningen for Danmarks fremtidige energiforbrug og udledning af drivhusgasser med nye forudsætninger og de seneste politiske tiltag. Fremskrivningen viser, at Danmark vil opfylde klimamålet i Kyoto-aftalen, og at de mål for andelen af vedvarende energi og energibesparelser for 2011, som er aftalt i energiaftalen, nås. Samtidig er Danmark på en række områder kommet nærmere oktober 2008 juni 2010, prisen på de øvrige 99 % af gassen fulgte et olieindeks. Gaspriserne på det danske engrosmarked afhænger af olieprisen, dermed afspejler de danske gaspriser ikke udbud og efterspørgsel på det danske gasmarked men i stedet udbuds- og efterspørgselsforhold på det globale oliemarked. De danske engrospriser kan bestemmes vha. det tyske BAFA indeks indekset angiver den gennemsnitlige pris på gas importeret til Tyskland. Når flaskehalse i Ellund isolerer det danske engrosmarked fra de udenlandske engrosmarkeder lægges et opadgående pres på spotprisen på den danske gasbørs Nord Pool Gas i forhold til spotprisen på de udenlandske gasbørser. De strukturelle og kontraktuelle barrierer er langsomt under afvikling. Klima- og Energiministeren har godkendt en udvidelse af infrastrukturen omkring Ellund på den danske side. Likviditeten på den danske gashub er stigende. Flere store aktører på det danske engrosmarked har efter juni 2010 indgået langtidskontrakter, hvori gasprisen indekseres efter de tyske gashubs. opfyldelse af EU s energi- og klimamål i 2020, sammenlignet med sidste års basisfremskrivning. Kyoto-aftalen indebærer, at Danmarks samlede regnskab for drivhusgasudledninger ikke må overstige 54,8 mio. ton CO 2 i gennemsnit for perioden Det er 21 pct. mindre end i I den nye fremskrivning ventes Danmark at overopfylde Kyotomålet med 0,8 mio. ton årligt. Nyt dansk gasfund i Nordsøen PA Resources UK Ltd. har som operatør for tilladelse 12/06 boret efterforskningsboringen Broder Tuck-2 i den sydvestligste del af Nordsøen og fundet kulbrinter (naturgas med kondensat) i sandsten, oplyser Energistyrelsen. For nærmere at vurdere udstrækningen og kvaliteten af gasfundet blev der boret en sideboring, Broder Tuck-2A, ca. 680 meter væk fra hovedboringen. Den indeholdt også kulbrinter. Broder Tuck- 2/2A har påvist kulbrinter omtrent 290 m dybere, end i U-1X boringen, som blev udført i 1975 omtrent 70 m under toppen på den samme struktur. Energitilsynet kræver lavere pris Energitilsynet vurderer, at tariffen for at få transporteret gas i DONG s gasledninger i Nordsøen bør udgøre i størrelsesordenen 7 øre per m 3 gas. I dag udgør tariffen 13 øre per m 3 gas. Rørledningssystemet - opstrømsystemet - der blandt andet forsyner Danmark med gas fra felterne i Nordsøen, er ejet af DONG Energy. Når andre selskaber skal have transporteret gas fra Nordsøen til fastlandet, er de derfor nødt til at handle med DONG. Energitilsynet fører tilsyn med, at det sker på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. En regnefel betød, at tilsynet i 2009 godkendte en tarif på 12,5 øre pr. m 3. DONG har delvist imødekommet kritikken ved at sænke prisen til 10 øre pr. m 3. Gigantisk oliefund i Nordsøen To nye oliefelter, Aldous og Avaldsnes på Utsirahøjden i Nordsøen kan være det største oliefund på norsk sokkel siden Samlet set kan de to fund udgøre en oliestruktur på mellem 500 og millioner tønder olie.»vores beregninger tyder på, at det samlede fund Aldous/Avaldsnes kan havne på top-10-listen af oliefund på norsk sokkel. Vi har ikke set noget lignende siden Heidrun i Norskehavet«, siger informationsdirektør Jannik Lindbæk jr. fra Statoil, som har en ejerandel på 40 % af begge felter.»fundet viser, at det stadig er muligt at finde rigtigt store felter selv i modne områder af Nordsøen. Det er en vitaminindsprøjtning for hele branchen«. Gasteknik nr. nr

6 G a s m a r k e d e t Af Ole Albæk Pedersen, HMN Gassalg A/S Naturgas er 25 % billigere end olie Fjernvarme er dyrere end gas hos næsten halvdelen af fjernvarmeværkerne. Dansk Fjernvarme har lovet at korrigere forkerte prisoplysninger. I naturgassens barndom var naturgasprisen lig olieprisen, justeret for forskellen i energiindhold. Det er ikke længere tilfældet, men mange kunder og andre tror, at når gasprisen reguleres med oliepriserne betyder det, at naturgassen koster det samme som olie. Siden 2006 har gasprisen været lavere end olieprisen. Gasprisen består af selve gasprisen, betalingen for distribution samt energiafgifter. Oliepriserne påvirker kun den halvdel, som er betalingen for selve naturgasmolekylerne, og normalt kun med 70 % af olieprisstigningerne. Og den halvdel af gasprisen, som udgøres af udgifterne til distribution og energiafgifter, påvirkes naturligvis ikke af olieprisernes himmelflugt. Med de høje oliepriser betyder det, at prisfordelen ved naturgas frem for olie er blevet større og større. Prisfordelen ved naturgas frem for olie svarer efterhånden til en besparelse på 25 %. Dertil kommer den ikke ubetydelige gevinst ved en mere effektiv energiudnyttelse i et moderne gasanlæg, sammenlignet med en ældre oliekedel.er der nu. svare for. Det passer bare ikke med gasprisstigningerne. Trods de stigende oliepriser er den samlede gaspris for HMN Gassalgs forsyningspligtkunder nogenlunde konstant i 2011 og 10 % lavere end i 2008, da gasprisen toppede. Samme billede tegner sig hos vore gode kolleger. Tilsvarende anføres store prisstigninger på naturgassen til fjernvarmeværkerne. De forskellige fjernvarmeværker har valgt forskellige prisstrukturer og indgået kontrakter på forskellige tidspunkter. De fleste fjernvarmeværker køber til en pris, der er reguleret efter Nordpool Gas børsen, hvor prisen i 1. halvår faldt 12 %. I grafen er illustreret udviklingen i den samlede gaspris for en typisk fjernvarmekontrakt på ca. 2 mio. m 3. Fjernvarme ofte dyrere Samtidig fremhæves, hvor billig fjernvarme er i forhold til individuel naturgasfyring, men udgiften til naturgas opgives 25 %, svarende til ca kr., højere end det, kunderne faktisk betaler! Energitilsynet har netop udsendt oversigt over fjernvarmepriser på 450 værker. Sammenligner vi med udgiften til individuel naturgas i HMN Naturgas forsyningsområde er resultatet, at knap halvdelen af fjernvarmeværkerne er dyrere end individuel naturgas og halvdelen billigere. Når nogle fjernvarmeværker er billigere end naturgasopvarmning, skyldes det i praksis, at disse værker har adgang til at producere varmen med brændsler, som ikke er belagt med energiafgifter, fx skrald eller importeret flis. Billigere naturgas til fjernvarme Når fjernvarmeværker indkøber naturgas, så er den naturligvis billigere end det, som familien Loch Ness uhyret Sommerens agurketid har i pressen været hærget af Loch Ness uhyret, som fortalte om 30 % eksplosive stigninger på naturgaspriserne i første halvår og om huse, der var usælgelige på grund af de høje naturgaspriser. Usælgelige! Det skal vi ikke Naturgasprisens udvikling for henholdsvis individuelle naturgaskunder og fjernvarmeværker, alt inklusive. 6 Gasteknik nr

7 G a s m a r k e d e t Årsudgiften til fjernvarme den 18. Juli 2011 til hus med varmebehov 18,1 Mwh, hvor fjernvarmeværkerne er ordnet efter udgiftens størrelse. Udgiften til individuel naturgas i juli 2011 i HMN forsyningsområde. Intervallet viser udgiften ved en moderne kondenserende kedel med årsvirkningsgrad 100 og en gammel traditionel kedel med årsvirkningsgrad 85 %. Danmark betaler. Dels er selve naturgassen billigere, men også distributionen er billigere. Hvis vi forudsætter, at et såkaldt miljøvenligt fjernvarmeværk er ligeså effektivt til at producere varme som en almindelig villakedel, så betaler et fjernvarmeværk ca kr. for den naturgas, som villakunden betaler kr. for. I begge tilfælde går ca kr. til skat og afgifter og moms af afgifterne til staten. Det er således ikke korrekt, når fjernvarmeværker forklarer meget høje kundepriser på mere end tre gange udgiften ved gas til fjernvarmeværkerne med høje naturgaspriser. Forskelle skyldes afgifterne Udgifterne må naturligvis være noget andet, som ikke har sammenhæng med naturgasprisen, fx renteudgifter og afskrivninger, suppleret med ledningstab. Ser vi på omkostningerne til naturgasfyring til et fjernvarmeværk, eksklusiv energiafgifter, ligger udgiften for standardvillaen under de absolut billigste fjernvarmeværker i Danmark. Når fjernvarmepriser er lavere end naturgasprisen, er det utvivlsomt betinget af, at der benyttes et afgiftsfritaget brændsel. Forbrugernes varmeregning er populært sagt bestemt af, om forbrugeren bidrager til statskassen eller om regningen efterlades til naboen. Håbløst at dementere Vi forsøgte at få de forkerte oplysninger dementeret i Jyllandsposten, men Dansk Fjernvarme fastholdt oplysningerne, også selvom få klik på nettet kunne påvise dem som forkerte. Ferietid rammer os alle. Vi gennemgik Dansk Fjernvarmes pressemeddelelser mv. gennem en årrække og så, at fejlene gik igen i pressemeddelelser, beretninger og prisstatistikker siden Vi talte med Dansk Fjernvarme og konstaterede, at sammenligningen var med naturgaspriser som i gamle dage, hvor prisen var 100 % af olieprisen og mere end 25 % højere, end naturgaskunder betaler i dag. Priserne til fjernvarmeværkerne blev belyst ved den gamle fjernvarmetarif, som blev afskaffet i 2003 (sidste kontrakt udløb ca. 2005). Fjernvarmen har lovet at rette Dansk Fjernvarme har nu lovet at rette fejlene i den kommende fjernvarmestatistik og bagud i de fem år, hvor statistikkerne har været forkerte. Når fejlene rettes, vil udgifterne til individuel naturgasopvarmning ligge omkring midten af fjernvarmeværkernes priser, hvor de senere års statistikker oplyste, at kun % af fjernvarmeværkerne er dyrere end individuel naturgas. Det er sjusk, at vi ikke har reageret tidligere. Jeg var godt på vej sidste sommer efter en åbenbart forkert pressemeddelelse, men efter ferien prioriterede jeg desværre anderledes og blev bare sur, når der kom nye pressemeddelelser. Fejlene går desværre igen i lokale fjernvarmeværkers materialer. Naturgas er konkurrencedygtig Jeg erkender, at min (og jeres) sløvhed har betydet, at disse usande historier gennem 5 år har skadet forbrugernes billede af naturgassens konkurrencedygtighed overfor fjernvarmen. I HMN møder jeg kolleger, som troede, at de havde billig fjernvarme, men hvor statistikken klart viser, at deres udgift ligger pænt over naturgasprisen. Konklusionen er, at rigtig billig opvarmning betyder, at andre betaler regningen i form af skatter og afgifter. Vi har alle en pligt til at reagere, når vi ser noget, som virker forkert. Alting ændrer sig, og det er desværre ikke altid, at vi opdager det. Gasteknik nr

8 S i k k e r h e d Af Bjarne Holm, Sikkerhedsstyrelsen Markedsovervågning af gasprodukter En stor del af udtagne produkter har været behæftet med fejl eller manglende CE-mærkning og har dermed ikke overholdt Gasapparatdirektivet. Et af Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder er markedsovervågning af bl.a. gasprodukter. Det kan være udtagning af produkter hos forhandlere, evt. tests eller gennemgang af brugervejledninger indenfor en bestemt type produkter for fx manglende sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågning omfatter i hovedtræk tre typer af produkter: Afvigende 1 produkter, der er farlige Afvigende produkter, der ikke er farlige Overensstemmende produkter, der er farlige som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug. Inden en indsats fastlægges og beskrives, overvejes det, hvilke kategorier produkterne omfatter hvis muligt, da indsatsmetoden ofte vil afhænge af dette. Typer af virksomheder Ved markedsovervågning af produkter afhænger den metode, som anvendes til indsatsen, ikke kun af selve produktet, men også af hvilken type virksomhed, kontrollen omfatter. Virksomhederne opdeles i tre grupper: Store virksomheder og kæder af virksomheder Små og/eller enkeltmandsvirksomheder Internetbutikker Store virksomheder og kæder De fleste store virksomheder og kæder har procedurer eller tradi- 1) I forhold til direktiver og standarder. tion for at se på, om produkter lever op til regler og standarder i forbindelse med indkøb. De besøgte virksomheder, der ikke har dette som en del af indkøbspraksis, virker interesserede i at høre mere om reglerne og gøre det rigtige. Når indsatser rettes mod kæder og store virksomheder, tager vi fat centralt. På den måde rammes bredere og kontrollen omfatter mange produkter på en gang. Små og/eller enkeltmandsfirmaer I små eller enkeltmandsejede virksomheder, er problemstillingen ofte, at disse ikke har kendskab til regler og standarder for de produkter, som markedsføres. I mange tilfælde er det inspektørernes opfattelse, at det ikke er mangel på vilje til at følge reglerne, men i højere grad mangel på kendskab til reglerne - eller det faktum, at der overhovedet findes regler og standarder - for de enkelte produkter. Hvis der skal flyttes noget ved overvågning af produkter fra denne type virksomheder, bør indsatserne være en kombination af dialog, information, kontrol af produkter og opfølgning. Gerne med inddragelse af brancheforeninger. Internetbutikker Problemstillingerne for kontrol af produkter i internetbutikker, er meget lig problemstillingerne for kontrollen i små virksomheder. Fordelen ved kontrol af produkter i internetbutikker er, at der kan screenes mange produkter på kort tid, men med den ulempe, at inspektøren ikke har produktet i hånden. Målrettet indsats i 2010 Sikkerhedsstyrelsen foretog i 2010 en målrettet indsats på gasområdet med følgende projekttitler: Gas spotvarer til salg i kortere tid i lavprisbutikker eller lavprisprodukter, hvor der kan sættes tvivl, om DG- eller CEgodkendelsen er opfyldt. Indbygningskogeborde/gaskomfurer til almindelig husholdningsbrug. Undersøge markedet for gasprodukter, som falder ind under forordningen om gensidig anerkendelse af varer 764/08. Spotvarer /lavprisprodukter Her var formålet at udføre screeninger og markedskontrol i dels lavprisbutikker, hvor der er gasprodukter på tilbud i en kortere eller længere periode, dels at gennemgå reklamer og hjemmesider fra detailhandlen, byggemarkeder og lignende, hvor der kunne sættes tvivl om, hvorvidt DG eller CE-godkendelsen var opfyldt. Ved kategorien spotvarer/ lavprisprodukter skal forstås produkter fra kr. Dog kunne der blive udtaget produkter op til kr., hvis normalsegmentet lå på 2-3 gange det udtagne produkts pris. Fabrikanten eller importøren blev anmodet om fremsendelse af dokumentation for CE- eller 8 Gasteknik nr

9 S i k k e r h e d En stor del af gasapparater uden CE- eller DG-godkendelse kommer fra lande udenfor EU. DG-godkendelsen. Efterfølgende blev der foretaget de nødvendige sanktioner i relation til produkternes sikkerhedsniveau Mange fra lande udenfor EU Gas spotvarer og lavprisprodukter har vi ud fra erfaringer set til salg i kortere tid, generelt i detailhandlen. Det vurderes, at de ikke i alle tilfælde opfyldte danske eller europæiske mærknings- og sikkerhedskrav fx iht. Gasapparatdirektivet, (GAD) ) 2009/142/EF. Det fremgår tydeligt af Uddrag fra Kommisionsrapport, udarbejdet i forbindelse med revision af Gasapparatdirektivet, at en meget stor del af disse produkter kommer fra lande udenfor EU s ydre grænser. Her viser vores erfaring og kendskab til denne type produkter, at de ofte kan være forbundet med mangler eller fejl. Der findes en hel del erfaringer i Sikkerhedsstyrelsen, som er baseret på indrapporterede ulykker og farlige hændelser de senere år. Projektets konklusion Det har vist sig, at nedenstående udtagning af produkter, har SIK været god til kun at udtage produkter, der har været bemærkninger til eller med fejl. Vi kan ikke fastslå, at det er en repræsentativ andel af markedet, der ser således ud - og dog! Der er mange dårlige produkter på markedet, og det viser, at vi hele tiden skal være opmærksomme på produkter på markedet, der evt. ikke opfylder gældende regler og standarder. Ud af 14 udtagne produkter (sager) har de 11 været behæftede med fejl og har dermed ikke overholdt GAD. Ud af disse 11 var der 2 sager, som har ledt/leder til salgs- og markedsføringsforbud og min. 1, hvor tilbagetrækning fra markedet var et krav. 2 sager har efter ejers ønske ledt til destruktion ved TOLD, da de ikke var CE-godkendte og med stor sandsynlighed ikke ville kunne opfylde kravene til en CEmærkning. Næsten alle produkter var til F-gas. Indbygningskogeborde/gaskomfurer til alm. husholdningsbrug Formålet var her dels at undersøge, om gasprodukter til husholdningsbrug iht. Gasapparatdirektivet (GAD) ) 2009/142/ EF havde det korrekte grundlag for CE-godkendelse i henhold til danske installationsforhold, dels at undersøge om CE-mærkningen og om godkendelsen opfyldte kravene i EN-standarderne. Der blev foretaget en visuel inspektion ved at se på produktets typeskilt samt brugs- og installationsanvisninger. Der blev ligeledes vurderet evt. konverteringssæt, samt om apparatets tilslutning opfyldte danske installationsforhold. Ved mistanke blev produktet sendt til væsentlige sikkerhedstest ved akkrediteret testinstitut, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen. Fabrikanten eller importøren blev bedt om at fremsende dokumentation for CE-godkendelsen. Efterfølgende blev der foretaget de nødvendige sanktioner. Projektets baggrund Sikkerhedsstyrelsens holdning er, at lovligt markedsførte CE-mærkede gasprodukter generelt skal betragtes som sikre produkter. Dette skyldes, at der altid er krav om typeafprøvning samt krav om løbende produktionskontrol. Derfor er det blevet vurderet, at de største potentielle risici er, hvor en forbruger forsøger sig med gør det selv arbejde og selv indkøber et produkt, evt. via internettet, eller hjemtager det fra udlandet for efterfølgende evt. selv at installere det. En anden faktor er, at indkøbere eller importører i den danske distribution ikke altid har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for CE-mærkning. Her ses af og til, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i værste fald ikke er egnet til det danske marked, og som følge heraf kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Der findes en del erfaringer i Sikkerhedsstyrelsen, baseret på indrapporterede ulykker og farlige hændelser de senere år samt screeninger, der viser, at mærkningen af produkter ofte heller ikke er fyldestgørende. Projektets konklusion Det viste sig, at kontrol/udtagning af produkter i butikker / > > > Gasteknik nr

10 S i k k e r h e d Markedsovervågning af gasprodukter... udstillingslokaliteter var lidt vanskeligt i Vestdanmark, hvorimod Østdanmark var meget lettere, idet det er københavnsområdet, der sælger flest gasapparater til husholdningsbrug. Ud af 11 udtagne produkter har der kun været et produkt, der ikke var bemærkninger til. Ud af de 10, der ikke overholdt GAD, var det heldigvis kun et produkt, som ledte til salgs- og markedsføringsforbud. De andre ni produkter var alle med mærkningsfejl, mangler i brugs- og installationsanvisning og næsten ingen havde korrekt monteringssæt/grænseflade for tilslutningen til danske installationsforhold. Der er for mange produkter på markedet med ovennævnte fejl, og det viser, at vi hele tiden skal være opmærksomme på produkter på markedet, der ikke opfylder gældende regler og standarder. De fleste af produkterne var til alle tre gasarter bygas, naturgas og flaskegas. Gasprodukter, som falder ind under forordning 764/08 Formålet var her at undersøge i hvor stort omfang gasprodukter, der ikke er DG- eller CE-mærket, findes på det danske marked iht. forordning 764/08, og som kan udgøre en risiko, når disse ikke er testet til det danske marked. Det må formodes, at vi i fremtiden vil se produkter, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen (Gasapparatdirektivet), blive markedsført i DK. Dette kan være en naturlig konsekvens efter implementering af Kommissionens forordning 764/08 Gensidig anerkendelse af varer, der lovligt kan markedsføres i anden medlemsstat. Her har vi dog nationale krav iht. Gasreglementets afsnit C-1 på nogle apparater. En faktor kan være indkøbere eller importører i den danske distribution, der ikke har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for krav om national godkendelse (DG-mærkning). Det ses af og til, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i det hele taget slet ingen mærkning har. I værste fald er apparatet slet ikke testet under nogen former, og kan som følge heraf udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Projektets konklusion Det har vist sig, at vi kun har udtaget produkter, der ikke har været mærket iht. nationale krav Gasreglementets afsnit C-1. Vi kan ikke sige, at det er en repræsentativ andel af markedet, der ser således ud; men det var måske halvdelen, af dem, der blev screenet. Sikkerhedsstyrelsen er meget skeptisk, når så stor en andel af det, der kunne udtages, ikke var DG-godkendt og DG-mærket, specielt set i lyset af, at en del af produkterne var fra etablerede virksomheder der godt vidste, at produkterne skulle være DGgodkendt/DG-mærket! Ud af de 8 udtagne produkter (sager) var der ingen, der overholdt de nationale bestemmelser i henhold til Gasreglementets afsnit C-1 og de har alle været på markedet før forordning 764/08 trådte i kraft! Et produkt ender i salgsforbud. Alle produkter var til flaskegas. Den overordnede risikovurdering Som tidligere nævnt, er det Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at lovligt markedsførte gasprodukter generelt må betragtes som sikre. Dette skyldes, at der ved CEgodkendelse af gasapparater altid er og har været et krav om typeafprøvning samt krav om løbende produktionskontrol af alle gasapparater og dog! En af markedskontrollens facetter viser nemlig, at der er indkøbere eller importører i den danske distribution, der ikke har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for CE-mærkning og krav om national godkendelse. Der ses i større udstrækning, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i værste fald ikke er egnet til det danske marked, og som følge heraf kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Endelig må det formodes, at vi i fremtiden vil se produkter, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen (Gasapparatdirektivet), blive markedsført i Danmark. Dette kan være en naturlig konsekvens efter implementering af Kommissionens forordning 764/08 Gensidig anerkendelse af varer der lovligt kan markedsføres i anden medlemsstat 10 Gasteknik nr

11 energi I FORANDRING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi. Grundlaget for at virkeliggøre visionen er en stærk kompetence i udvikling og etablering af nye produktionsanlæg inden for offshore vind, naturgas og olie. DONG Energy har været med i efterforskning efter, og produktion af, olie og naturgas i mere end 25 år, og vi har en voksende portefølje på omkring 70 olie- og gaslicenser. De er strategisk placeret i Nordsøen, i Norskehavet, i området vest for Shetlandsøerne, i Barentshavet samt ved Færøerne og Grønland. Naturgasproduktionen indgår i vores samlede naturgasportefølje. DONG Energy har som mål at omkring 30 % af koncernens salg af naturgas skal komme fra egen produktion. DONG Energy er verdens førende aktør inden for offshore vindenergi med store projekter især i Danmark og Storbritannien. Havmølleparken Horns Rev 2 i Nordsøen er med sine 209 MW i dag verdens næststørste. Vores igangværende projekt Anholt Havmøllepark vil, når den står færdig i 2013, have en samlet kapacitet på 400 MW. At finde energien kræver de rigtige kompetencer og den nødvendige handlekraft og hos DONG Energy har vi begge dele. DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for 55 mia kr. (EUR 7,3 mia.) i For yderligere information, se dongenergy.com. 11

12 D i s t r i b u t i o n Af Leif Bro Jensen, HMN Naturgas I/S Test af sikkerhedsudstyr på trykstationer HMN Naturgas vil indenfor de næste to år implementere det digitale værktøj: Kamstrup Inspection System til funktionstest på alle MR- og DR-stationer. HMN Naturgas har 451 stationer, fordelt med 134 højtrykstationer og 193 lavtrykstationer i Øst (HNG), samt 124 højtrykstationer i Vest (Midt-Nord). Stationernes væsentligste funktion er at sænke trykket. Højtryksstationerne sænker trykket fra typisk 50/40/19 til 25/4 bar, mens lavtrykstationerne sænker trykket fra typisk 4/2,5 bar til 100/22 mbar. Arbejdsmiljølovgivningen har lige fra starten for naturgassens indførelse i Danmark stillet krav til sikkerhedsindretninger i stationerne med et formål: Beskyttelse mod utilsigtet overtryk. Grundlaget for opfyldelsen af Arbejdstilsynets krav er den amerikanske GTPC-guide (tidligere ASME-guide) suppleret med AT-vejledning F.0.1 af juli Sikkerhedsindretningerne kan f.eks. være sikkerhedsventiler eller overvågningsregulatorer. Hvis indgangstrykket er over 4 bar, skal der være to uafhængige sikkerhedsindretninger. Krav om årlige test Gasselskaberne vægter forsyningssikkerhed meget højt, og derfor er der stor fokus på, at sikkerhedsindretninger og arbejdsregulatorer fungerer optimalt. Myndighedernes krav er, at sikkerhedsindretninger skal inspiceres og testes hvert kalenderår med maksimalt 15 måneders mellemrum. Gasselskaberne har for en del stationer øget antallet af test af hensyn til høj forsyningssikkerhed, og desuden adskilles komponenter for servicering og udskiftning af bløddele. Historisk set har forsyningssikkerheden fra stationerne i det danske naturgasnet været høj. Men hvad er så baggrunden for, at HMN Naturgas investerer 3,3 mio. kr. i et digitalt værktøj til funktionstest? Før det spørgsmål besvares, gives her en beskrivelse af det digitale værktøj. Kamstrup Inspection System I dag tester gasmekanikere sikkerhedsindretninger og arbejdsregulatorer ved montering af slanger mellem trykudtag og manometre, og der foretages manuelle afspærringer og aflæsninger. Kamstrup systemet gennemfører disse tests automatisk, og der sker en digital dataopsamling af de enkelte komponenters funktion. I venstre side af figuren øverst på næste side er vist en gasstreng fra en MR-station. På instrumentrørene fra sikkerhedskomponenterne på gasstrengen monteres Kamstrupkoblinger BMA og BDA, hvor det mobile udstyr kan tilsluttes med slangeforbindelser. Der monteres afhængigt af sikkerhedskomponenterne 5 eller 6 koblinger pr. gasstreng. I de fleste stationer er der en driftsstreng og en reservestreng, så der vil derfor skulle monteres 10 til 12 koblinger i en station. Koblingerne bliver permanent på stationerne. Det mobile udstyr Det mobile udstyr har navnet PLEXOR. Det består af en kuffert med to digitale manometre, en funktionsknap for valg af hvilken komponent, der skal testes f.eks. en SAV eller en SBV, samt en knap for aktivering af testen. Manometrene kan udskiftes afhængigt af det aktuelle trykområde, så målingen foretages med den ønskede præcision. PLEXOR-udstyret forbindes til koblingerne på instrumentrørene med slangeforbindelser. Der er to typer koblinger: BDA, som er til diagnose og BMA, som er til måling. BDA har en 3-vejs funktion, som gør det muligt at isolere sikkerhedskomponenten f.eks. SAV en og herefter afprøve komponenten med et testtryk via PLEXOR-udstyret. Under testen lader PLEXORudstyret trykket stige med 1,5% pr. sekund til sikkerhedskomponenten udløses. PLEXOR-udstyret registrerer alle trykforhold før og efter komponenten. Instruktion via PDA På figuren ses, hvordan PLEXORudstyret trådløst kommunikerer med en PDA. På denne PDA instrueres gasmekanikeren i montering af slangeforbindelser og ventilstillinger. Proceduren er udarbejdet specifikt til den aktuelle station, og gasmekanikeren kan ikke fejlbetjene eller afslutte testen ufuldendt. Gasmekanikeren kan aflæse 12 Gasteknik nr

13 D i s t r i b u t i o n På figuren er vist de enkelte dele af Kamstrup Inspection System. testresultatet på PDA en, så han på stedet kan afgøre, om der skal foretages service på en sikkerhedskomponent. I PDA en er installeret software med navnet INSPECTOR. Programmet sammenligner testresultaterne med de prædefinerede kriterier og meddeler, hvis der er uoverensstemmelse. INSPECTOR-modulet kan ikke ændre setup og procedurer det kan kun gøres med et MANAGERmodul, som er installeret på en desktop PC hos den ansvarlige driftschef. CONNEXION Software Nøglekomponenten i Kamstrup systemet er softwarepakken CONNEXION. Udover de førnævnte programmer INSPECTOR og MANAGER omfatter det også programmet DIAGNOTICS. CONNEXION kontrollerer både den visuelle og den funktionelle inspektion, lagrer alle resultater og præsenterer det i forskellige skærmbilleder, afhængig af driftsoperatørens behov. Programmet DIAGNOSTICS importerer de data, der ønskes analyseret, og præsenterer dem grafisk, så MR-stationernes tilstand let kan vurderes. På skærmen på billedet til højre er vist et eksempel på et testforløb for en MR-station. Hvis en af komponenterne på gasstrengen ønskes undersøgt nærmere, kan der zoomes, så indikationer på fejl bliver tydeligere. En væsentlig funktion i DIAG- NOTICS er muligheden for at sammenligne med tidligere registreringer, som kan lægges ind i samme diagram. Det giver mulighed for at få et godt statistisk grundlag. Implementering Montering af koblinger på MRstationer er startet i august 2011 og ventes afsluttet i løbet af to år. HMN Naturgas arbejder i øjeblikket med at samle dokumentation for alle stationer, som skal overføres til CONNEXION. Kamstrup bistår med at opbygge strukturen i databasen, og desuden skal alle procedurer, som lægges i PDA en, skrives på dansk. I slutningen af 2011 modtager HMN Naturgas det mobile udstyr og software, og der vil ske en oplæring i brug af udstyret. I første omgang oplæres fire gasmekanikere, to i HMN Øst og to i HMN Vest. Disse gasmekanikere skal efterfølgende oplære kollegerne i gruppen i brug af udstyret. Ensartede funktionstest Tilbage til spørgsmålet om, hvorfor HMN Naturgas investerer 3,3 mio. kr. i et digitalt værktøj til funktionstest. Kamstrup Inspection System vil give en ensartet funktionstest, som er fuldstændig personuafhængig. Testresultaterne lagres, og dataopsamlingen vil betyde, at testen bliver reproducerbar. Derfor bliver det muligt på et tidligt tidpunkt at opdage, hvis en komponent er på vej til at skulle renoveres. Med systemet vil det derfor være muligt i større udstrækning at gennemføre tilstandsorienteret vedligehold og dermed reducere reservedelsforbrug og tidsforbrug til overhalinger. Funktionstesten vil blive udført med tryk på gasstrengen, i modsætning til i dag, hvor den gøres trykløs. Det betyder, at gasstrengens indre tæthed kontrolleres, og små lækager i ventiler og komponenter vil blive registreret, da selv meget små trykændringer vil kunne ses. Systemet har været brugt i Holland siden 2000, og i Tyskland er det taget i brug i mange gasselskaber i de seneste 5 år. På baggrund af referencer herfra forventer HMN Naturgas, at det i løbet af få år vil vise sig at have været en god investering. Gasteknik nr

14 G a s m å l i n g Af Leo van Gruijthuijsen, DGC og Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Kontrolmanualer for gasmåling sikrer, at gasforbruget måles efter gældende regler og aftaler. For langt de fleste forbrugere betyder det, at gasmålesystemets fejlvisning skal ligge inden for en tolerancegrænse på ± 3 % på Nm 3. Ved kontrol af gasmålesystemer bliver der taget højde for diverse fejl og usikkerhedsbidrag. Vi vil i denne artikel sætte fokus på konverteringsfejlen, som er blevet særlig relevant, efter at der kom gas fra Tyskland i dele af det danske naturgasnet. Konverteringsfejlen optræder på alle anlæg, hvor der er installeret konverteringsudstyr, men fejlen er kun signifikant på højtryksinstallationer, dvs. installationer med et forsyningstryk > 5 bar(a). De fleste højtryksanlæg har et forsyningstryk mellem 20 og 40 bar(a) alt afhængig af, hvordan de forskellige net er udlagt og dimensioneret. Baggrund Konverteringsudstyr bruges til at omregne det målte gasvolumen til normalkubikmeter. Det gøres ved at gange det målte volumen i driftskubikmeter med konverteringsfaktoren. Konverteringsfaktoren er afhængig af tryk (p), temperatur (T) og kompressibilitetsfaktoren (Z), som vist her: P 0, T 0 og Z 0 er tryk, temperatur og kompressibilitetsfaktor ved referencebetingelser (1,013 bar, 0 C). Beregning af kompressibilitetsfaktor sker efter referencemetoder. De mest anvendte metoder er SGERG-88, som beregner kompressibilitetsfaktoren ud fra gassens brændværdi, densitet og CO 2 -indhold, og AGA-DC92, som anvender gassammensætningen. Begge metoder er beskrevet i EN ISO Kompressibilitetsfaktoren er afhængig af gaskvaliteten. Derfor er der i konverteringsudstyret indlagt en repræsentativ gaskvalitet, eller udstyret får løbende informationer om gassammensætningen fra en gaskromatograf. Der optræder konverteringsfejl, når de indlagte parametre i konverteringsudstyret ikke svarer til den faktiske gassammensætning. Fagudvalget for gasmåling (FAU GM) har i mere end 10 år overvåget konverteringsfejlen for at sikre, at fejlen holdes indenfor snævre grænser. Overvågning af konverteringsfejl Overvågningsmetoden er beskrevet i kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr, der ligesom alle øvrige kontrolmanualer er tilgængelig på DGC s hjemmeside. For alle M/R stationer i transmissionsnettet bliver der hver måned beregnet tilladte gasdata og optimale gasdata. Tilladte gasdata er parametre, der er udmeldt af DGC, og som giver en konverteringsfejl < ± 0,25 % på årsbasis ved det aktuelle tryk og en gastemperatur på 6 C. Optimale gasdata er de bedste blandt de tilladte gasdata, dvs. de parametre, der giver den mindste fejl (absolut værdi). DGC beregner nye gasdata, når alle eksisterende data giver en fejl på årsbasis > ± 0,2 % ved 50 bar. Figur 1: Konverteringsfejl ved anvendelse af optimale gasdata. Udskiftning af gasdata Distributionsselskaber skifter gasdata, når de anvendte gasdata ikke længere forekommer på 14 Gasteknik nr

15 G a s m å l i n g Figur 2: Konverteringsfejl ved anvendelse af konstante gasdata ( gasdata1 ). listen over anvendte gasdata. Herudover kan der indlægges nye gasdata ved in situ kontrol, fejlretning eller målerskift. I alle tilfælde skiftes der til de optimale gasdata. Siden systemet blev taget i brug, er den øvre brændværdi for dansk Nordsøgas faldet fra ca. 12,33 kwh/m 3 i 2000 til 12,12 kwh/m 3 i For at kompensere for denne ændring er der anvendt 7 sæt gasdata. Figur 1 viser, at det på denne måde har været muligt at holde konverteringsfejlen ved 50 bar inden for ± 0,25 % på årsbasis. Fejlen på månedsbasis har ligget inden for ca. ± 0,6 %. Til sammenligning viser figur 2, hvordan konverteringsfejlen ville have udviklet sig, hvis der havde været anvendt konstant gasdata i hele perioden. Konsekvenser af gasimport Overvågningssystemet har som nævnt fungeret udmærket i lang tid. Men hvordan skal det gå fremover, når brændværdien ikke varierer 2 % i løbet af 11 år, men 10 % i løbet af få dage? Kunderne i Sønderjylland fik en lille forsmag i efteråret 2010, hvor der for første gang blev importeret gas fra Tyskland. I november 2010 var importen væsentligt større end forventet. Det betød, at konverteringsfejlen for tre højtryksinstallationer i Sønderjylland var op til 1,65 % på månedsbasis. Selvom konverteringsfejlen på årsbasis ikke har overskredet 0,25 %, er forbruget på de involverede installationer blevet korrigeret for konverteringsfejlen i november måned. Fra december 2010 er overvågning af konverteringsfaktoren i Sønderjylland sket efter et tillæg til kontrolmanualen, som indeholder følgende ændringer: Tidligere blev gasdata bestemt på grundlag af gaskvaliteten i de seneste 12 måneder. Fremover afspejler de den forventede gaskvalitet. Kontrol foregår alle hverdage i stedet for én gang om måneden. Forbruget korrigeres, når fejlen er større end 0,5 % på månedsbasis eller 0,25 % på årsbasis. Metoden har reduceret konverteringsfejlen væsentligt. De første 4 måneder i 2011 har konverteringsfejlen således på månedsbasis været mellem -0,25 og +0,18 %. Den ny metode er mere arbejdskrævende. Konstateres der ændring i gaskvaliteten, skal de berørte kunders konverteringsudstyr, manuelt ringes op og konfigureres med nye gasdata. Dette er acceptabelt, så længe der kun forekommer importeret gas i Sønderjylland, da der i dette distributionsområde kun er 3 højtrykskunder. Men det bliver problematisk, når gassen spreder sig til resten af landet. Forventninger til importen Da importen ikke alene er afhængig af gasproduktionen i Nordsøen, men tydeligvis også af markedskræfterne, kan man forestille sig en situation, hvor der er shut down i Nordsøen, og aftaget i det sønderjyske net ikke er stort. Specielt i sommerperioden hvor importen kan være væsentlig større end aftaget i Sønderjylland. Ligeledes kan der forventes en anden situation, når Energinet.dk er færdig med at etablere deres nye kompressorstation i Egtved i Så vil importen kunne øges til mere end det sønderjyske net kan aftage, og dermed kan der forventes importeret gas i store dele af det danske distributionsnet. Behov for automatisering Derfor er der behov for at finde en løsning, hvor opdateringen af gasdata i konverteringsudstyret kan automatiseres, for primært at afregne med mindst mulig fejl fra konverteringsfaktor, men også for at lette det manuelle arbejde, der i dag foregår for at opdatere. En arbejdsgruppe i FAU GM arbejder derfor med et nyt system, der skal gøre det muligt at overføre data fra Energinet.dk s Quality Tracker til konverteringsudstyret. Hermed sikres det, at konverteringsudstyret altid er opdateret med de nyeste gasdata uden at installere gaskromatografer på alle anlæg. Arbejdsgruppen har startet projektet med at belyse tre punkter, som er væsentlige i analysefasen, for hvordan opgaven kan løses. Det nye system forventes i drift i løbet af Gasteknik nr

16 G a s j o b b e t Af Jens Utoft, Gasteknik Ledningsmontør i 2. generation 41-årige Seljajdin Zeciri har siden 1988 arbejdet hos HMN med bl.a. installationer, reparation og udskiftning af gasledninger. Det er han glad for. De fleste etniske danskere har svært ved at udtale hans navn. Derfor kalder de ham Salki. Seljajdin Zeciri er nemlig født og opvokset i Makedonien, som dengang var en del af Jugoslavien. Men han har boet i Danmark siden 1984, hvor han var 15 år og har derfor ingen problemer med det danske sprog. Vi møder ham og hans kolleger i forlængelse af en frokostpause i en skurvogn i Virum, hvor han sammen med tre kolleger er i gang med at renovere det oprindelige bygasnet. De gamle støbejernsrør, der i første omgang blev tætnet med en indvendig strømpeforing, skal enten skiftes helt ud eller relines med plastrør. Det er en opgave, der startede i dette område allerede sidste år med udskiftning eller relining af 600 meter ledning. I år forventer de at blive færdige med de sidste 650 meter ledning. Fik interessen fra sin far Salki har været ansat som ledningsmontør i HNG siden 23. marts 1988, kort efter at han var fyldt 18 år og havde fået kørekort. Det var nemlig et krav for at blive ansat. Forinden havde han arbejdet 3 1/2 år på en gummifabrik som ungarbejder. Folkeskolen forlod han efter et halvt år i 9. klasse. Det var for kedeligt, synes Salki. Arbejdet som ledningsmontor synes jeg allerede dengang var spændende. Min far arbejdede nemlig også ved HNG, og jeg kendte flere af hans kolleger, fortæller Salki, der fortsat er meget glad for sit arbejde. Hans far tog til Danmark i 70 erne og fik i juni 1972 arbejde som montør ved Strandvejsgasværket i Hellerup. Herfra fulgte han med over i naturgasselskabet HNG, hvor han var ansat indtil sin pension for tre år siden. De første mange år boede faren her alene, mens Salki og hans to mindre søstre blev boende sammen med moren i Makedonien. Med skovl og computer Arbejdet som ledningsmontør har ændret sig meget i de godt 23 år, Salki har været ansat i HMN. I starten var det vigtigste at kunne bruge en skovl, svejse plast rør og betjene en gravemaskine. Alt papirarbejdet var der andre, der tog sig af. Og opgaverne skulle igennem mange led inden Salki og hans kolleger kunne udføre dem. Dengang var også kommunikationen med kontoret meget besværlig. Når de var ude i marken, foregik det via en kalderadio, ofte med en dårlig forbindelse. Det gav mange pudsige oplevelser, men også misforståelser, når man kommer fra et fremmed land, husker Salki. Nu er det blevet meget nemmere med mobiltelefoner og især computere. Det er nemlig via computeren, at Salki og hans kolleger får besked på, hvilke opgaver, de skal udføre. Her skal de også registrere og dokumentere, hvor meget tid og hvilke materialer, de har brugt til løsningen af de enkelte opgaver. Til gengæld kan de køre direkte fra hjemmet ud for at løse dagens opgaver, uden at de først skal en tur forbi kontoret. Mange kurser Salki har fået hele sin uddannelse som ledningsmontør gennem HMN. Det første var et 3 ugers plastsvejsekursus på Specialarbejderskolen i Slagelse kort efter at han blev ansat. Her var der 3-4 kolleger afsted samtidigt, og en af dem er fortsat ansat i HMN i vagtcentralen. Siden har han været på en del kurser, bl.a. brand- og sikkerhedskurser, samt kursus i førstehjælp, I det daglige arbejder Salki sammen med en fast makker. Han har været ansat i fire år, men regnes stadig for ny. Det gør man, hvis man ikke har været ansat i mindst 10 år. For langt de fleste er glade for at være i HMN. 16 Gasteknik nr

17 G a s j o b b e t Ledningsmontør Seljajdin Zeciri i en udgravning i Virum, hvor han og kollegerne i HMN er ved et udskifte eller reline de gamle støbejernsledninger fra bygassen. Også selv om de hver 6. uge kører tilkaldevagt, hvor de kan blive kaldt ud midt om natten. I alt er der 25 ledningsmontører i afdelingen, der arbejder med distributionsnettet og stikledninger (op til 4 bar). Renovering fungerer som buffer Om projektet i Virum fortæller Salki, at det ikke har noget hastværk og derfor fungerer som buffer i forhold til akutte opgaver. Udførelse af opgaven kræver, at vejret er godt. Vi skal jo have mulighed for at afbryde kunderne fra morgen til aften, mens arbejdet står på, fastslår Salki. Opgravningerne foregår punktvis - ved alle stikledninger, som skal fra- og tilkobles den nye gasledning. De fleste stikledninger er nye, men hvis de er gamle (ikke plast), skal de også skiftes. De skal gerne kunne holde i mindst 100 år. Trykprøvning Inden udskiftningen skal de gamle rør tømmes for gas. Det sker med Nitrogen (kvælstof). Når udskiftningen er foretaget, skal de nye gasrør trykprøves til 6 bar i et antal timer, afhængig af rørets længde. Når trykprøven er godkendt, sætter vi gas på. Det første brænder vi af for at være sikre på, at rørene er renset for kvælstof. Derefter anborer vi stikledningerne til alle de kunder, vi har koblet fra og hjæper dem med at genstarte deres anlæg fortæller Salki. Han arbejder i driftsafdelingen, hvor han også har været med til at udbedre skader i forbindelse med en hel del overgravninger. Salki har tillige været involveret i flytning af gasledninger ved udbygningen af Motorring 3 og i forbindelse med byggeriet af Metroen på Amager. Sommerhus i Makedonien Selv om Salki nu har hele sin nærmeste familie i Danmark, er han fortsat i Makedonien 1-2 gange om året. Her har han sammen med sin far et sommerhus, der danner udgangspunkt for at besøge resten af familien. Hans kone er nemlig også fra Makedonien. Sammen har de to drenge på henholdsvis 21 og 16 år. Den ældste er efter HTX-eksamen gået i lære som maler, mens den yngste netop er blevet færdig med 10. klassse og har indledte en karriere som professionel fodboldspiller på AB s U-17 ligahold. Selv har Salki aldrig spillet fodbold, men nøjes med at følge knægten, som han tydeligvis er stolt af. Selv sikrer Salki den nødvendige motion med løbetræning. Salki har haft flere af sine kolleger med på ferier i Makedonien, hvor hans og faderens hus ligger i et meget naturskønt område. Hans to yngre søstre er også fortsat bosat i Danmark. Den ældste er ansat hos Tryg Forsikring, mens den yngste arbejder i et firma som sekretær efter at have haft sin egen tøjforretning indtil for et år siden. Gasteknik nr

18 S t u d i e r e j s e Af Pernille Vestergaard, Sikkerhedsstyrelsen Gasforsyningen i Guds eget land Beretning fra et studiebesøg hos Pacific Gas and Electric Company (PG&E) i Monterey, California, U.S.A. Der var engang en ung ingeniør, som det herrens år 2008 fik tildelt et studie- og rejselegat fra Dansk Gas Forening Den unge ingeniør havde svært ved at få armene ned igen, og kæmpede en hård kamp efterfølgende for at finde på mulige anvendelser for legatet. Thi den unge ingeniør havde utrolig mange arbejdsopgaver, og det blev pludselig svært at få tid til alt det, hun gerne ville. Men som et lyn fra en klar himmel opstod en mulighed, da den unge ingeniør skulle en tur til USA i foråret i det herrens år 2010! Der blev sendt forespørgsler ud i cyberspace, tværs over Atlanten, i håb om at finde frem til et par vaskeægte gasingeniører, i nærheden af destinationen. Og minsandten om ikke det pludselig lykkedes!! Da de to gas cowboys ligeledes havde store arbejdsmæssige byrder at bære, havde de kun begrænset tid at give af. Men de glædede sig meget til besøget. Og sådan gik det til at en ung ingeniør fra Esbjerg, Danmark, kom i audiens hos et par gas cowboys hos Pacific Gas and Electric Company (PG&E) i Monterey, California, U.S.A. Og her er hendes beretning om den dag i maj i 2010: En tidligere hovedstad Monterey er et af de mest historiske steder i Californien. Byen, der engang har været hovedstad i Californien under både spansk og mexicansk herredømme, før Californien blev til en amerikansk stat. Her er hele atmosfæren og byen rig på historie, natur og dyreliv, og med fantastisk landskab hele vejen ned langs kysten på Highway 1 fra San Francisco. Et spændende og hyggeligt bekendtskab, hvis man er til den slags. Klokken er lidt i ni. Jeg står spændt nede foran hotellet Travelodge i Monterey, der er i ægte amerikansk motelstil med svalegange og direkte udgang fra værelserne. Morgenmaden er for længst indtaget i receptionens mikroskopiske morgenmadsområde, og rygsækken er pakket til dagens oplevelser. En sølvgrå bil i størrelse lille Har ingen anelse om hvordan Larry Berg og Gary Sorensen, de to gasingeniører, fra PG&E ser ud eller hvilken bil jeg skal holde udkig efter. Det eneste jeg ved er, at de ankommer i bil fra Santa Cruz, hvor de bor, og forhåbentlig henter mig ved ni-tiden. Lidt over ni bliver spændingen udløst: En sølvgrå bil i størrelse lille ankommer med to mænd, der ser ud til at lede efter nogen, de heller ikke ved hvordan ser ud. De folder sig ud af den lille private bil, vi får hilst på hinanden og begiver os af sted på dagens eventyr. Jeg har været heldig. De viser sig at være to enormt flinke og fine gutter. Larry er maskiningeniør og Gary er bygningsingeniør. Begge med næsten 30 års erfaring i ingeniørmæssig gasarbejde. Deres erfaring inkluderer drift af transmission og distributionssystemer, analyse af modeller for gashydrauliksystemer, udkald til gashændelser/ulykker og udarbejdelse af rapporter og kritiske afhandlinger vedr. ulykker. Sikrer gasstandarder Deres daglige arbejde vedrører sikkerhed i gassystemet ved at sikre overensstemmelse med Federal Codes, fabrikantanvisninger og arbejdsprocedurer. De anvender firmastandarder/ håndbøger til design og vedligeholdelse af gasfaciliteter, og sørger for input til at sikre ensartet og klare gasstandarder/håndbøger og arbejdsprocedurer. Larry deltager i en landsdækkende komité kaldet GPTC Gas Piping Technology Committee. Denne organisation er tilknyttet American Gas Association og er sammensat af repræsentanter fra distribution og trans mission, stats- og forbunds ansatte samt industrifabrikanter. Komiteens hovedformål er at sørge for vejledningsmateriale for industrien til fortolkning og sikring af overensstemmelse med Federal Code (se evt. www. phmsa.dot.gov/pipeline). 3,2 mio. gaskunder Pacific Gas and Electric Company 18 Gasteknik nr

19 S t u d i e r e j s e Gary og Larry ved teknikeren Eric Kropp s arbejdstruck ved et jobsite ved Carmel-by-the-Sea. (PG&E) er det 5. største gasselskab i USA med 3,2 millioner gaskunder. PG&E får gas fra Canada, Rocky Mountains, Californien og Texas. I fremtiden vil der højst sandsynligt ligeledes blive importeret LNG fra Oregon. Første stop er et kort visit hos PG&E s servicecenter i Monterey før turen går videre til et jobsite i nærheden af byen Carmel-bythe-Sea, hvor gasteknikeren Erik Kropp og crew er i gang med dagens arbejde. De er ved at lægge nye gasledninger og afskære dele af de eksisterende ledninger. Det viser sig, at ud af de 6 amerikanske gutter inkl. Larry og Gary, har de 4 af dem danske aner eller er gift med én, der har familie i Danmark. Og selvfølgelig kommer det amerikanske storhedsvanvid op i Eric Kropp, hvis kone har en kusine et sted i Danmark hende må du da kende!, udbryder han. Vi vender tilbage til det som dagens udflugt handler om; deres arbejde. Og, i det omfang det lader sig gøre, drøftelser omkring de amerikanske metoder kontra danske forhold. Ejer hele ledningsnettet Rørledningsoperatører og gasforsyninger over hele USA ejer og betjener naturgasrørledninger fra kilden (produktions og/eller oplagringsfaciliteter) til forbrugernes rørledning (typisk til og med gasmåleren). De amerikanske myndigheder regulerer og forvalter sikkerhed vedr. design, konstruktion, håndtering og vedligeholdelse af de rørledninger og tilhørende gas faciliteter gennem en serie af Federal Code Regulations. Forbrugerrørledninger også kaldet husledninger er reguleret gennem Uniform Plumbing Code, og bliver administreret af lokale bygningsembedsmænd (fra by og amts byggeafdelinger). Myndigheden Department of Transpor tation - Pipeline & Hazardous Materials Safety Administration uddelegerer visse dele af hånd hævelsen og eftersynspligter til statsorganer. How to do -instruktioner I Californien er dette California Public Utilities Commission (CPUC). CPUC har bemyndigelse til at inspicere gasfaciliteter, håndhæve Federal Codes of Regulations og have et antal af yderligere regelkrav til rørledningsoperatører og installationer, der befinder sig i Californien. CPUC udfører periodiske sikkerhedssyn af gasinstallationer og rørledningsoperatører og kan pålægge bøder eller korrigerende foranstaltninger i tilfælde, hvor der ikke leves op til reglerne. Dele af reglerne kræver at rørledningsoperatører udarbejder og gasinstallationer følger procedurer for sikker betjening og vedligeholdelse af gasfaciliteter. Disse procedurer er how to do instruktioner for PG&E s medarbejdere for at betjene og vedligeholde gasfaciliteter, og skal følges som var de på niveau med Federal Codes of Regulation. Arbejdet på jobsitet i Carmelby-the-Sea er anskueliggjort i de efterfølgende billeder og tekster. > > > Et elektrosvejseværktøj, der bruges til samling af plastledninger. En elektrosvejsefitting placeres mellem de to ender, der skal samles. Værktøjet sættes på fittingen. Værktøjet læser fittingen og leverer den korrekte elektriske strøm til opvarmning af spoler inde i fittingen. Fittingen smelter og de to ledningsender smelter sammen. Gasteknik nr

20 S t u d i e r e j s e En tekniker splejser lokaliseringstråde sammen. Tråden er en plasovertrukket kobbertråd, der nedgraves sammen med plastgasledningen og bruges til elektronisk at lokalisere gasledningerne, efter at de er gravet ned. I nogle tilfælde bruges tråden til at bære katodisk beskyttelsesstrøm for nedgravede stålrørledninger. Gasforsyning i Guds eget land... Clint Eastwood var borgmester Efter oplevelserne og besigtigelserne på jobsitet kører vi et smut gennem selve byen Carmel-bythe-Sea. Byen ligger helt ud til havet og er kendt for sit naturlige landskab og kunstneriske historie. En lille krølle på byens historie er, at Clint Eastwood var borgmester i en toårig periode i slutningen af 1980 erne. Han havde en ejendom, som han gerne ville udbygge, men det måtte han ikke for byrådet. Hvad gør man så? Man får sig valgt som borgmes ter og laver reglerne om. Det er i hvert tilfælde underholdningsversionen, som Larry fortæller, mens vi sætter kursen gennem et naturreservat på vej tilbage mod en M/R-station midt inde i Monterey by. Gary undersøger om hans gamle nøgle stadig virker, så vi kan komme ind i gården og kigge. Da vi kommer ind i gården tænker jeg, at almindelige turister ville tro man var tosset, siden man synes det er sjovt at se sådan et sted. For det blotte øje er der ikke andet end gamle rør og grus. MR-stationen, som dette er en del af, reducerer trykket i gassystemet fra 300 PSI (ca. 20,7 bar) til 50 PSI (ca. 3,4 bar) og forsyner individuelle kunder med gas via distributionsnettet placeret i gaderne gennem hele byen. Men under terræn gemmer der sig et par interessante installationer (Nederste foto). Spørg før du graver Efter at vi har kigget nærmere på Monterey-stationen, tager vi en gåtur rundt i nabolaget. Larry og Gary vil vise, hvordan typiske husregulatorer og målere ser ud. Men inden vi når over vejen stopper Larry op og åbner for lugen ned til en gasventil, der er placeret i fortovet. Vi får øje på nogle påmalede bogstaver på selve vejen, som vi skal til at krydse. Det viser sig at være angivelser af, hvor der løber højtryksgasledninger i jorden samt hovedgasledninger. Før man må grave et hul, ligegyldig om det er på egen eller andres grund, så skal man advisere Underground Service Alert (USA), og markere med hvid maling, hvor man har tænkt sig at grave. USA er en non-profit gensidig støtteorganisation, som linker udgravningsgrupper og ejere af nedgravede ledninger. I praksis betyder det, at der efter advisering om en forestående udgravning kommer folk fra bl.a. PG&E (samt vandfolk, elfolk mv.) ud til sitet og undersøger, hvor ledningerne går. Dette angives med forskellige farver, f.eks. gul for gas og blå for vandledning. 20 Gasteknik nr

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Gas i fortid og fremtid

Gas i fortid og fremtid Gas i fortid og fremtid Program for DGF s 100-års jubilæum 17.-18. november 2011 Hotel Nyborg Strand Hobro Gasværk, retorthuset med gasværksarbejderne, anno ca. 1898. Gas har været et væsentligt element

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Naturgas - en nødvendig del af løsningen...

Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Årsmøde i Dansk Gas Forening 25.-26. november 2010 Hotel Nyborg Strand Kan man forestille sig en verden uden brug af fossile brændsler? Er det overhovedet realistisk?

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre??

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Kursusindhold Naturgassen nu og i fremtiden og konsekvenserne heraf Ny indreguleringsmetode for kedler med premixbrændere Ny indreguleringsmetode

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker over priserne på naturgas og

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere