Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Naturgassen står fortsat stærkt

2 Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende program er på plads med temaet Gas i fortid og fremtid. Vi kigger tilbage på naturgassens start i Danmark:.hvorfor fik vi naturgas?.sådan banede politikerne vejen for naturgassen Og vi kigger fremad på visionerne for naturgassen:.de energipolitiske visioner.fremtidens energimix og teknologi Se hele programmet og tilmeld dig på Mød bl.a.: Lykke Friis Abdul Rahim Hashim Anders Eldrup Connie Hedegaard Laurie S. Fulton Peder Ø. Andreasen Lykke Friis, klima- og energiminister Connie Hedegaard, Commissioner for Climate, European Commission Anders Eldrup, adm. direktør, DONG Energy Peder Ø. Andreasen, adm. direktør, Energinet.dk Laurie S. Fulton, USA s ambassadør i Danmark Abdul Rahim Hashim, President, International Gas Union Hanne Thomsen, museumsleder, Gasmuseet Jakob Thomasen, CEO, Maersk Oil Mogens Rüdiger, lektor, Aalborg Universitet Poul Nielson, Danmarks første energiminister ( ) Knud Enggaard, energiminister ( ) Klaus Hækkerup, MF, form. for HNG ( ) Husk at reservere november i din kalender allerede nu! 2 Gasteknik nr

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 4 sept årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Gassens guldalder Staten fik 24 mia. kr. fra Nordsøen Trægt engrosmarked for naturgas Naturgas er 25 % billigere end olie Markedsovervågning af gasprodukter Test af sikkerhedsudstyr på trykstationer Overvågning af konverteringsfaktor Ledningsmontør i 2. generation Gasforsyningen i Guds eget land Danmark er verdensmester i kraftvarme Flydende naturgas fra fjerne lande Danske færgeselskaber er tændt på LNG For 25 år siden Shell køber dansk forgasningsteknik Afslag til nyt gaslager i Tønder 80 år, men stadig smuk Gassens guldalder Rygterne om naturgassens død er stærkt overdrevne. Det vidste vi jo nok. Som vi plejer at sige: Virkeligheden er med naturgassen, men nu siger det Internationale Energi Agentur (IEA) det også. Og de er jo ikke forlovet med nogen! IEA har netop udsendt Are we entering a golden age of gas? med et helt nyt scenarie for den globale energiforsyning - et scenarie, som spår en ny guldalder for naturgassen. IEA kigger frem til Og rigtig meget trækker i retning af stærkt øget anvendelse af naturgas i denne periode. Kul vil blive erstattet af gas, så CO 2 -emissionen kan nedbringes. Atomkraft vil blive erstattet med gas af hensyn til sikkerheden. Kinas og Indiens vækst kræver masser af energi, og det mest nærliggende valg er naturgas. Kinas gasforbrug spås til at vokse til samme størrelse som EU s i løbet af de 25 år. Og så vokser jorden befolkning med et par mia. i løbet af perioden. Deres energibehov skal i vid udstrækning også dækkes af naturgas. 70 mio. biler skal køre på gas i 2035, og gas vil dække 25 pct. af brændselsbehovet til den globale elproduktion. IEA forventer en stigning i gasforbruget på 62 pct. Men er der gas nok til en konkurrencedygtig pris? Svaret er ja i følge IEA. Der er rigelige gasreserver - IEA vurderer, at reserverne (konventionel + ukonventionel gas) rækker til 250 års produktion på det nuværende niveau. Og de er nogenlunde jævnt fordelt over hele jorden. Og det vil medvirke til at holde priserne på et fornuftigt niveau. Handlen med gas vil blive fordoblet, både via rørledninger og som LNG. Rørledningskapaciteten til Europa vil blive forøget væsentligt, og masser af nye LNG terminaler er på vej. Men hvad betyder alt dette så for Danmarks gasfremtid? Det politiske mål - rød eller blå - er, at vi på sigt skal gøre os fri af de fossile brændsler, herunder naturgas. Men tidshorisonten? Næppe mange er reelt villige til, at det sker i et hurtigere tempo, end at vi kan fastholde vores levestandard, udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Vi er i klemme, hvis vi satser på vindmøllestrøm til 1,05 kr. pr. kwh, når resten af verdenen lever lykkeligt på naturgas til under en fjerdedel af prisen fra Anholt. Rapporten understreger, at naturgas giver rig mulighed for en fornuftig overgangsfase. Alle kan selv læse rapporten på under nyheder. 125 siders interessant læsning. Danmarks såkaldte guldalder var jo ikke nogen økonomisk gylden tid i skyggen af statsbankerotten i 1813, så vores fælles opgave er, uanset om vi er røde eller blå, at navigere gennem de kommende års stormfulde vejr, så vi på kort og lang sigt sikrer vores fælles velstand. Det ville være tåbeligt på forhånd at afskrive mulighederne i gassens guldalder. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: Seljajdin Zeciri er ledningsmontør hos HMN, ligesom hans far var det indtil for 3 år siden. Familien er indvandret fra Makedonien. Gasteknik nr

4 K o r t n y t ForskEL-pris til bioforgasning Energinet.dk s ForskEL-pris er i år gået til en bioforgasningsteknologi, der skal være med til at binde el og gas sammen i fremtidens energisystem. Projektet, Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasningsanlæg, der ledes af BioSynergi, har gennem flere år udviklet og opskaleret bioforgasningsteknologien. Vi ved, at samspillet mellem el- og gassystemerne bliver en afgørende faktor i fremtidens energisystem. Derfor er det en stor fornøjelse at tildele prisen til et projekt, der arbejder så ambitiøst med at udvikle de teknologier, vi får brug for i arbejdet frem mod et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler, siger forskningschef i Energinet.dk, Kim Behnke. Projektet har modtaget i alt 3 mio kr. i ForskEL-støtte. El og gas skal integreres Haldor Topsøe har fået bevilget næsten 13 mio. kr. af EUDP-midlerne til at demonstrere muligheden for at integrere el- og gassystemet ved at lagre overskydende vindmølle-el og CO 2 som syntetisk fremstillet naturgas ved hjælp af fastoxid-elektrolyse. Projektet vil udvikle nøglekomponenter til et tovejsbrændselscelle-elektrolysesystem. Et andet projekt med IRD Fuel Cells i spidsen får 10,6 mio. kr. til at udvikle fjerde generation af et brintbaseret lavtemperatur PEM-mikrokraftvarmeanlæg. Projektet bygger videre på erfaringerne i Dansk Mikrokraftvarme, og anlægget skal forberedes til at kunne sammenbygges med et mikro elektrolyseanlæg, så det kan anvendes i områder uden fjernvarme- og naturgas forsyning. Støtte til økologisk biogas Fødevareministeriet har givet tilskud til to projekter, der skal afprøve ny teknologi i biogasanlæg og forbedre mulighederne for at producere biogas fra økologiske plantematerialer. Projekterne får i alt fire mio. kr. fra Fødevareministeriets erhvervsudviklingsordning til at afprøve nye teknologiske løsninger, der kan håndtere plantemateriale i biogasanlæggene. Den store udfordring er at finde den bedste teknik til at føre plantematerialet ind i anlæggene og røre rundt i det. De fleste biogasanlæg er baseret på gylle og biomasse fra fødevareindustrien. Staten fik 24 mia. kr. fra Nordsøen Statens indtægter fra udvinding af olie og gas i Nordsøen beløb sig i 2010 til ca. 23,7 mia. kr., oplyser Energistyrelsen. Det er et fald på knap 4 % i forhold til resultatet i 2009, bl.a. som følge af lavere olieproduktion i 2010, som ikke blev opvejet af den højere oliepris. Med en oliepris på omkring 110 $/tønde kan staten frem til 2015 forvente indtægter fra Nordsøen i størrelsesordenen mia. kr. Det fremgår af Energistyrelsens årsrapport Danmarks olie- og gasproduktion og udnyttelse af undergrunden Set i forhold til indtjeningsår fik staten 61 % af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i Med en samlet indvinding på 14,2 mio. m 3 blev olieproduktionen i 2010 ca. 6 % mindre end året før. Tilsvarende er produktionen af salgsgas faldet med knap 3 % til 7,1 mia. Nm 3. Selvom olieproduktionen er faldet ca. 1/3 siden 2004, og produktionen af salgsgas er reduceret med 25 pct. siden 2005, kan Øget energispareindsats i 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, varme, naturgas og olie har for 2010 indberettet realiserede energibesparelser på tilsammen TJ eller ca. 2 milliarder kwh. Dermed nåede alle brancherne deres sparemål, og samlet set udgjorde de opnåede besparelser 116 pct. af sparemålet. Med den energipolitiske aftale fra februar 2008 og aftalen af 20. november 2009 mellem klima- Danmark regne med at fastholde sin status som nettoeksportør af olie og naturgas i ca. 10 år endnu. I Energistyrelsens opdaterede 20-årsprognose, baseret på opgjorte reserver og de risikovejede betingede ressourcer, ventes den danske olieproduktion at overstige det forventede forbrug frem til og med Tilsvarende vil produktionen af gas overstige det indenlandske forbrug frem til og med Sammen med bidrag fra mere effektive indvindingsmetoder, som fx injektion af CO 2 i modne oliefelter, kan nye fund bidrage til, at Danmark kan fastholde sin position som nettoeksportør af olie og gas de næste 20 år. Den handlingsplan for mere energieffektiv indvinding af olie og gas, som klima- og energiministeren aftalte med de danske operatører i april 2009, har været en succes. Fra 2008 til 2009 blev flaringen reduceret med ca. 35 %. Hvis der ses bort fra helt særlige forhold på et enkelt anlæg, blev den samlede flaring i 2010 yderligere reduceret med over 25 %. og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie, blev selskabernes forpligtelser mere end fordoblet fra Energiselskaberne skal årligt sikre besparelser for 6,1 PJ/år. I regeringens Energistrategi 2050 forøges energiselskabernes spareindsats yderligere med 50 pct. fra 2013 og med 75 pct. i Sammenfatning af indberettede besparelser 2010 (TJ) Årligt sparemål Besparelser 2010 Elselskaber Naturgasselskaber Fjernvarmeværker Olieselskaber I alt Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Trægt engrosmarked for naturgas Energitilsynet har i 2010 analyseret kontraktstrukturen og prisdannelsen på det danske engrosmarked for naturgas. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de gasselskaber, som forsyner slutbrugere med naturgas. Hovedkonklusionerne er, at 90 % af gassen på det danske engrosmarked blev i perioden oktober 2008 juni 2010 indkøbt under langtidskontrakter. Kun henholdsvis 9 % og 1 % af gassen blev handlet under OTC- eller børskontrakter. De gasleverandører, der forsyner slutkunder, har ikke fysisk adgang til en velfungerende prisreference hverken i Danmark eller i udlandet: Den danske gashub er ikke tilstrækkelig likvid til at udgøre en velfungerende prisreference. Adgangen til en mere velfungerende prisreference på en udenlandsk gashub er begrænset af flaskehalse i transmissionssystemet ved punktet Ellund på den dansk-tyske grænse. Gasleverandørerne, der forsyner danske slutkunder, har heller ikke kontraktuel adgang til en velfungerende prisreference: Kun 1 % af gassen i langtidskontrakterne på det danske engrosmarked blev prisfastsat efter et gasindeks i perioden Danmark overopfylder Kyoto-mål Energistyrelsen har opdateret basisfremskrivningen for Danmarks fremtidige energiforbrug og udledning af drivhusgasser med nye forudsætninger og de seneste politiske tiltag. Fremskrivningen viser, at Danmark vil opfylde klimamålet i Kyoto-aftalen, og at de mål for andelen af vedvarende energi og energibesparelser for 2011, som er aftalt i energiaftalen, nås. Samtidig er Danmark på en række områder kommet nærmere oktober 2008 juni 2010, prisen på de øvrige 99 % af gassen fulgte et olieindeks. Gaspriserne på det danske engrosmarked afhænger af olieprisen, dermed afspejler de danske gaspriser ikke udbud og efterspørgsel på det danske gasmarked men i stedet udbuds- og efterspørgselsforhold på det globale oliemarked. De danske engrospriser kan bestemmes vha. det tyske BAFA indeks indekset angiver den gennemsnitlige pris på gas importeret til Tyskland. Når flaskehalse i Ellund isolerer det danske engrosmarked fra de udenlandske engrosmarkeder lægges et opadgående pres på spotprisen på den danske gasbørs Nord Pool Gas i forhold til spotprisen på de udenlandske gasbørser. De strukturelle og kontraktuelle barrierer er langsomt under afvikling. Klima- og Energiministeren har godkendt en udvidelse af infrastrukturen omkring Ellund på den danske side. Likviditeten på den danske gashub er stigende. Flere store aktører på det danske engrosmarked har efter juni 2010 indgået langtidskontrakter, hvori gasprisen indekseres efter de tyske gashubs. opfyldelse af EU s energi- og klimamål i 2020, sammenlignet med sidste års basisfremskrivning. Kyoto-aftalen indebærer, at Danmarks samlede regnskab for drivhusgasudledninger ikke må overstige 54,8 mio. ton CO 2 i gennemsnit for perioden Det er 21 pct. mindre end i I den nye fremskrivning ventes Danmark at overopfylde Kyotomålet med 0,8 mio. ton årligt. Nyt dansk gasfund i Nordsøen PA Resources UK Ltd. har som operatør for tilladelse 12/06 boret efterforskningsboringen Broder Tuck-2 i den sydvestligste del af Nordsøen og fundet kulbrinter (naturgas med kondensat) i sandsten, oplyser Energistyrelsen. For nærmere at vurdere udstrækningen og kvaliteten af gasfundet blev der boret en sideboring, Broder Tuck-2A, ca. 680 meter væk fra hovedboringen. Den indeholdt også kulbrinter. Broder Tuck- 2/2A har påvist kulbrinter omtrent 290 m dybere, end i U-1X boringen, som blev udført i 1975 omtrent 70 m under toppen på den samme struktur. Energitilsynet kræver lavere pris Energitilsynet vurderer, at tariffen for at få transporteret gas i DONG s gasledninger i Nordsøen bør udgøre i størrelsesordenen 7 øre per m 3 gas. I dag udgør tariffen 13 øre per m 3 gas. Rørledningssystemet - opstrømsystemet - der blandt andet forsyner Danmark med gas fra felterne i Nordsøen, er ejet af DONG Energy. Når andre selskaber skal have transporteret gas fra Nordsøen til fastlandet, er de derfor nødt til at handle med DONG. Energitilsynet fører tilsyn med, at det sker på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. En regnefel betød, at tilsynet i 2009 godkendte en tarif på 12,5 øre pr. m 3. DONG har delvist imødekommet kritikken ved at sænke prisen til 10 øre pr. m 3. Gigantisk oliefund i Nordsøen To nye oliefelter, Aldous og Avaldsnes på Utsirahøjden i Nordsøen kan være det største oliefund på norsk sokkel siden Samlet set kan de to fund udgøre en oliestruktur på mellem 500 og millioner tønder olie.»vores beregninger tyder på, at det samlede fund Aldous/Avaldsnes kan havne på top-10-listen af oliefund på norsk sokkel. Vi har ikke set noget lignende siden Heidrun i Norskehavet«, siger informationsdirektør Jannik Lindbæk jr. fra Statoil, som har en ejerandel på 40 % af begge felter.»fundet viser, at det stadig er muligt at finde rigtigt store felter selv i modne områder af Nordsøen. Det er en vitaminindsprøjtning for hele branchen«. Gasteknik nr. nr

6 G a s m a r k e d e t Af Ole Albæk Pedersen, HMN Gassalg A/S Naturgas er 25 % billigere end olie Fjernvarme er dyrere end gas hos næsten halvdelen af fjernvarmeværkerne. Dansk Fjernvarme har lovet at korrigere forkerte prisoplysninger. I naturgassens barndom var naturgasprisen lig olieprisen, justeret for forskellen i energiindhold. Det er ikke længere tilfældet, men mange kunder og andre tror, at når gasprisen reguleres med oliepriserne betyder det, at naturgassen koster det samme som olie. Siden 2006 har gasprisen været lavere end olieprisen. Gasprisen består af selve gasprisen, betalingen for distribution samt energiafgifter. Oliepriserne påvirker kun den halvdel, som er betalingen for selve naturgasmolekylerne, og normalt kun med 70 % af olieprisstigningerne. Og den halvdel af gasprisen, som udgøres af udgifterne til distribution og energiafgifter, påvirkes naturligvis ikke af olieprisernes himmelflugt. Med de høje oliepriser betyder det, at prisfordelen ved naturgas frem for olie er blevet større og større. Prisfordelen ved naturgas frem for olie svarer efterhånden til en besparelse på 25 %. Dertil kommer den ikke ubetydelige gevinst ved en mere effektiv energiudnyttelse i et moderne gasanlæg, sammenlignet med en ældre oliekedel.er der nu. svare for. Det passer bare ikke med gasprisstigningerne. Trods de stigende oliepriser er den samlede gaspris for HMN Gassalgs forsyningspligtkunder nogenlunde konstant i 2011 og 10 % lavere end i 2008, da gasprisen toppede. Samme billede tegner sig hos vore gode kolleger. Tilsvarende anføres store prisstigninger på naturgassen til fjernvarmeværkerne. De forskellige fjernvarmeværker har valgt forskellige prisstrukturer og indgået kontrakter på forskellige tidspunkter. De fleste fjernvarmeværker køber til en pris, der er reguleret efter Nordpool Gas børsen, hvor prisen i 1. halvår faldt 12 %. I grafen er illustreret udviklingen i den samlede gaspris for en typisk fjernvarmekontrakt på ca. 2 mio. m 3. Fjernvarme ofte dyrere Samtidig fremhæves, hvor billig fjernvarme er i forhold til individuel naturgasfyring, men udgiften til naturgas opgives 25 %, svarende til ca kr., højere end det, kunderne faktisk betaler! Energitilsynet har netop udsendt oversigt over fjernvarmepriser på 450 værker. Sammenligner vi med udgiften til individuel naturgas i HMN Naturgas forsyningsområde er resultatet, at knap halvdelen af fjernvarmeværkerne er dyrere end individuel naturgas og halvdelen billigere. Når nogle fjernvarmeværker er billigere end naturgasopvarmning, skyldes det i praksis, at disse værker har adgang til at producere varmen med brændsler, som ikke er belagt med energiafgifter, fx skrald eller importeret flis. Billigere naturgas til fjernvarme Når fjernvarmeværker indkøber naturgas, så er den naturligvis billigere end det, som familien Loch Ness uhyret Sommerens agurketid har i pressen været hærget af Loch Ness uhyret, som fortalte om 30 % eksplosive stigninger på naturgaspriserne i første halvår og om huse, der var usælgelige på grund af de høje naturgaspriser. Usælgelige! Det skal vi ikke Naturgasprisens udvikling for henholdsvis individuelle naturgaskunder og fjernvarmeværker, alt inklusive. 6 Gasteknik nr

7 G a s m a r k e d e t Årsudgiften til fjernvarme den 18. Juli 2011 til hus med varmebehov 18,1 Mwh, hvor fjernvarmeværkerne er ordnet efter udgiftens størrelse. Udgiften til individuel naturgas i juli 2011 i HMN forsyningsområde. Intervallet viser udgiften ved en moderne kondenserende kedel med årsvirkningsgrad 100 og en gammel traditionel kedel med årsvirkningsgrad 85 %. Danmark betaler. Dels er selve naturgassen billigere, men også distributionen er billigere. Hvis vi forudsætter, at et såkaldt miljøvenligt fjernvarmeværk er ligeså effektivt til at producere varme som en almindelig villakedel, så betaler et fjernvarmeværk ca kr. for den naturgas, som villakunden betaler kr. for. I begge tilfælde går ca kr. til skat og afgifter og moms af afgifterne til staten. Det er således ikke korrekt, når fjernvarmeværker forklarer meget høje kundepriser på mere end tre gange udgiften ved gas til fjernvarmeværkerne med høje naturgaspriser. Forskelle skyldes afgifterne Udgifterne må naturligvis være noget andet, som ikke har sammenhæng med naturgasprisen, fx renteudgifter og afskrivninger, suppleret med ledningstab. Ser vi på omkostningerne til naturgasfyring til et fjernvarmeværk, eksklusiv energiafgifter, ligger udgiften for standardvillaen under de absolut billigste fjernvarmeværker i Danmark. Når fjernvarmepriser er lavere end naturgasprisen, er det utvivlsomt betinget af, at der benyttes et afgiftsfritaget brændsel. Forbrugernes varmeregning er populært sagt bestemt af, om forbrugeren bidrager til statskassen eller om regningen efterlades til naboen. Håbløst at dementere Vi forsøgte at få de forkerte oplysninger dementeret i Jyllandsposten, men Dansk Fjernvarme fastholdt oplysningerne, også selvom få klik på nettet kunne påvise dem som forkerte. Ferietid rammer os alle. Vi gennemgik Dansk Fjernvarmes pressemeddelelser mv. gennem en årrække og så, at fejlene gik igen i pressemeddelelser, beretninger og prisstatistikker siden Vi talte med Dansk Fjernvarme og konstaterede, at sammenligningen var med naturgaspriser som i gamle dage, hvor prisen var 100 % af olieprisen og mere end 25 % højere, end naturgaskunder betaler i dag. Priserne til fjernvarmeværkerne blev belyst ved den gamle fjernvarmetarif, som blev afskaffet i 2003 (sidste kontrakt udløb ca. 2005). Fjernvarmen har lovet at rette Dansk Fjernvarme har nu lovet at rette fejlene i den kommende fjernvarmestatistik og bagud i de fem år, hvor statistikkerne har været forkerte. Når fejlene rettes, vil udgifterne til individuel naturgasopvarmning ligge omkring midten af fjernvarmeværkernes priser, hvor de senere års statistikker oplyste, at kun % af fjernvarmeværkerne er dyrere end individuel naturgas. Det er sjusk, at vi ikke har reageret tidligere. Jeg var godt på vej sidste sommer efter en åbenbart forkert pressemeddelelse, men efter ferien prioriterede jeg desværre anderledes og blev bare sur, når der kom nye pressemeddelelser. Fejlene går desværre igen i lokale fjernvarmeværkers materialer. Naturgas er konkurrencedygtig Jeg erkender, at min (og jeres) sløvhed har betydet, at disse usande historier gennem 5 år har skadet forbrugernes billede af naturgassens konkurrencedygtighed overfor fjernvarmen. I HMN møder jeg kolleger, som troede, at de havde billig fjernvarme, men hvor statistikken klart viser, at deres udgift ligger pænt over naturgasprisen. Konklusionen er, at rigtig billig opvarmning betyder, at andre betaler regningen i form af skatter og afgifter. Vi har alle en pligt til at reagere, når vi ser noget, som virker forkert. Alting ændrer sig, og det er desværre ikke altid, at vi opdager det. Gasteknik nr

8 S i k k e r h e d Af Bjarne Holm, Sikkerhedsstyrelsen Markedsovervågning af gasprodukter En stor del af udtagne produkter har været behæftet med fejl eller manglende CE-mærkning og har dermed ikke overholdt Gasapparatdirektivet. Et af Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder er markedsovervågning af bl.a. gasprodukter. Det kan være udtagning af produkter hos forhandlere, evt. tests eller gennemgang af brugervejledninger indenfor en bestemt type produkter for fx manglende sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågning omfatter i hovedtræk tre typer af produkter: Afvigende 1 produkter, der er farlige Afvigende produkter, der ikke er farlige Overensstemmende produkter, der er farlige som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug. Inden en indsats fastlægges og beskrives, overvejes det, hvilke kategorier produkterne omfatter hvis muligt, da indsatsmetoden ofte vil afhænge af dette. Typer af virksomheder Ved markedsovervågning af produkter afhænger den metode, som anvendes til indsatsen, ikke kun af selve produktet, men også af hvilken type virksomhed, kontrollen omfatter. Virksomhederne opdeles i tre grupper: Store virksomheder og kæder af virksomheder Små og/eller enkeltmandsvirksomheder Internetbutikker Store virksomheder og kæder De fleste store virksomheder og kæder har procedurer eller tradi- 1) I forhold til direktiver og standarder. tion for at se på, om produkter lever op til regler og standarder i forbindelse med indkøb. De besøgte virksomheder, der ikke har dette som en del af indkøbspraksis, virker interesserede i at høre mere om reglerne og gøre det rigtige. Når indsatser rettes mod kæder og store virksomheder, tager vi fat centralt. På den måde rammes bredere og kontrollen omfatter mange produkter på en gang. Små og/eller enkeltmandsfirmaer I små eller enkeltmandsejede virksomheder, er problemstillingen ofte, at disse ikke har kendskab til regler og standarder for de produkter, som markedsføres. I mange tilfælde er det inspektørernes opfattelse, at det ikke er mangel på vilje til at følge reglerne, men i højere grad mangel på kendskab til reglerne - eller det faktum, at der overhovedet findes regler og standarder - for de enkelte produkter. Hvis der skal flyttes noget ved overvågning af produkter fra denne type virksomheder, bør indsatserne være en kombination af dialog, information, kontrol af produkter og opfølgning. Gerne med inddragelse af brancheforeninger. Internetbutikker Problemstillingerne for kontrol af produkter i internetbutikker, er meget lig problemstillingerne for kontrollen i små virksomheder. Fordelen ved kontrol af produkter i internetbutikker er, at der kan screenes mange produkter på kort tid, men med den ulempe, at inspektøren ikke har produktet i hånden. Målrettet indsats i 2010 Sikkerhedsstyrelsen foretog i 2010 en målrettet indsats på gasområdet med følgende projekttitler: Gas spotvarer til salg i kortere tid i lavprisbutikker eller lavprisprodukter, hvor der kan sættes tvivl, om DG- eller CEgodkendelsen er opfyldt. Indbygningskogeborde/gaskomfurer til almindelig husholdningsbrug. Undersøge markedet for gasprodukter, som falder ind under forordningen om gensidig anerkendelse af varer 764/08. Spotvarer /lavprisprodukter Her var formålet at udføre screeninger og markedskontrol i dels lavprisbutikker, hvor der er gasprodukter på tilbud i en kortere eller længere periode, dels at gennemgå reklamer og hjemmesider fra detailhandlen, byggemarkeder og lignende, hvor der kunne sættes tvivl om, hvorvidt DG eller CE-godkendelsen var opfyldt. Ved kategorien spotvarer/ lavprisprodukter skal forstås produkter fra kr. Dog kunne der blive udtaget produkter op til kr., hvis normalsegmentet lå på 2-3 gange det udtagne produkts pris. Fabrikanten eller importøren blev anmodet om fremsendelse af dokumentation for CE- eller 8 Gasteknik nr

9 S i k k e r h e d En stor del af gasapparater uden CE- eller DG-godkendelse kommer fra lande udenfor EU. DG-godkendelsen. Efterfølgende blev der foretaget de nødvendige sanktioner i relation til produkternes sikkerhedsniveau Mange fra lande udenfor EU Gas spotvarer og lavprisprodukter har vi ud fra erfaringer set til salg i kortere tid, generelt i detailhandlen. Det vurderes, at de ikke i alle tilfælde opfyldte danske eller europæiske mærknings- og sikkerhedskrav fx iht. Gasapparatdirektivet, (GAD) ) 2009/142/EF. Det fremgår tydeligt af Uddrag fra Kommisionsrapport, udarbejdet i forbindelse med revision af Gasapparatdirektivet, at en meget stor del af disse produkter kommer fra lande udenfor EU s ydre grænser. Her viser vores erfaring og kendskab til denne type produkter, at de ofte kan være forbundet med mangler eller fejl. Der findes en hel del erfaringer i Sikkerhedsstyrelsen, som er baseret på indrapporterede ulykker og farlige hændelser de senere år. Projektets konklusion Det har vist sig, at nedenstående udtagning af produkter, har SIK været god til kun at udtage produkter, der har været bemærkninger til eller med fejl. Vi kan ikke fastslå, at det er en repræsentativ andel af markedet, der ser således ud - og dog! Der er mange dårlige produkter på markedet, og det viser, at vi hele tiden skal være opmærksomme på produkter på markedet, der evt. ikke opfylder gældende regler og standarder. Ud af 14 udtagne produkter (sager) har de 11 været behæftede med fejl og har dermed ikke overholdt GAD. Ud af disse 11 var der 2 sager, som har ledt/leder til salgs- og markedsføringsforbud og min. 1, hvor tilbagetrækning fra markedet var et krav. 2 sager har efter ejers ønske ledt til destruktion ved TOLD, da de ikke var CE-godkendte og med stor sandsynlighed ikke ville kunne opfylde kravene til en CEmærkning. Næsten alle produkter var til F-gas. Indbygningskogeborde/gaskomfurer til alm. husholdningsbrug Formålet var her dels at undersøge, om gasprodukter til husholdningsbrug iht. Gasapparatdirektivet (GAD) ) 2009/142/ EF havde det korrekte grundlag for CE-godkendelse i henhold til danske installationsforhold, dels at undersøge om CE-mærkningen og om godkendelsen opfyldte kravene i EN-standarderne. Der blev foretaget en visuel inspektion ved at se på produktets typeskilt samt brugs- og installationsanvisninger. Der blev ligeledes vurderet evt. konverteringssæt, samt om apparatets tilslutning opfyldte danske installationsforhold. Ved mistanke blev produktet sendt til væsentlige sikkerhedstest ved akkrediteret testinstitut, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen. Fabrikanten eller importøren blev bedt om at fremsende dokumentation for CE-godkendelsen. Efterfølgende blev der foretaget de nødvendige sanktioner. Projektets baggrund Sikkerhedsstyrelsens holdning er, at lovligt markedsførte CE-mærkede gasprodukter generelt skal betragtes som sikre produkter. Dette skyldes, at der altid er krav om typeafprøvning samt krav om løbende produktionskontrol. Derfor er det blevet vurderet, at de største potentielle risici er, hvor en forbruger forsøger sig med gør det selv arbejde og selv indkøber et produkt, evt. via internettet, eller hjemtager det fra udlandet for efterfølgende evt. selv at installere det. En anden faktor er, at indkøbere eller importører i den danske distribution ikke altid har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for CE-mærkning. Her ses af og til, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i værste fald ikke er egnet til det danske marked, og som følge heraf kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Der findes en del erfaringer i Sikkerhedsstyrelsen, baseret på indrapporterede ulykker og farlige hændelser de senere år samt screeninger, der viser, at mærkningen af produkter ofte heller ikke er fyldestgørende. Projektets konklusion Det viste sig, at kontrol/udtagning af produkter i butikker / > > > Gasteknik nr

10 S i k k e r h e d Markedsovervågning af gasprodukter... udstillingslokaliteter var lidt vanskeligt i Vestdanmark, hvorimod Østdanmark var meget lettere, idet det er københavnsområdet, der sælger flest gasapparater til husholdningsbrug. Ud af 11 udtagne produkter har der kun været et produkt, der ikke var bemærkninger til. Ud af de 10, der ikke overholdt GAD, var det heldigvis kun et produkt, som ledte til salgs- og markedsføringsforbud. De andre ni produkter var alle med mærkningsfejl, mangler i brugs- og installationsanvisning og næsten ingen havde korrekt monteringssæt/grænseflade for tilslutningen til danske installationsforhold. Der er for mange produkter på markedet med ovennævnte fejl, og det viser, at vi hele tiden skal være opmærksomme på produkter på markedet, der ikke opfylder gældende regler og standarder. De fleste af produkterne var til alle tre gasarter bygas, naturgas og flaskegas. Gasprodukter, som falder ind under forordning 764/08 Formålet var her at undersøge i hvor stort omfang gasprodukter, der ikke er DG- eller CE-mærket, findes på det danske marked iht. forordning 764/08, og som kan udgøre en risiko, når disse ikke er testet til det danske marked. Det må formodes, at vi i fremtiden vil se produkter, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen (Gasapparatdirektivet), blive markedsført i DK. Dette kan være en naturlig konsekvens efter implementering af Kommissionens forordning 764/08 Gensidig anerkendelse af varer, der lovligt kan markedsføres i anden medlemsstat. Her har vi dog nationale krav iht. Gasreglementets afsnit C-1 på nogle apparater. En faktor kan være indkøbere eller importører i den danske distribution, der ikke har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for krav om national godkendelse (DG-mærkning). Det ses af og til, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i det hele taget slet ingen mærkning har. I værste fald er apparatet slet ikke testet under nogen former, og kan som følge heraf udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Projektets konklusion Det har vist sig, at vi kun har udtaget produkter, der ikke har været mærket iht. nationale krav Gasreglementets afsnit C-1. Vi kan ikke sige, at det er en repræsentativ andel af markedet, der ser således ud; men det var måske halvdelen, af dem, der blev screenet. Sikkerhedsstyrelsen er meget skeptisk, når så stor en andel af det, der kunne udtages, ikke var DG-godkendt og DG-mærket, specielt set i lyset af, at en del af produkterne var fra etablerede virksomheder der godt vidste, at produkterne skulle være DGgodkendt/DG-mærket! Ud af de 8 udtagne produkter (sager) var der ingen, der overholdt de nationale bestemmelser i henhold til Gasreglementets afsnit C-1 og de har alle været på markedet før forordning 764/08 trådte i kraft! Et produkt ender i salgsforbud. Alle produkter var til flaskegas. Den overordnede risikovurdering Som tidligere nævnt, er det Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at lovligt markedsførte gasprodukter generelt må betragtes som sikre. Dette skyldes, at der ved CEgodkendelse af gasapparater altid er og har været et krav om typeafprøvning samt krav om løbende produktionskontrol af alle gasapparater og dog! En af markedskontrollens facetter viser nemlig, at der er indkøbere eller importører i den danske distribution, der ikke har et tilstrækkeligt kendskab til reglerne for CE-mærkning og krav om national godkendelse. Der ses i større udstrækning, at butikkerne har indkøbt produkter, som ikke er korrekt mærket eller i værste fald ikke er egnet til det danske marked, og som følge heraf kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Endelig må det formodes, at vi i fremtiden vil se produkter, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen (Gasapparatdirektivet), blive markedsført i Danmark. Dette kan være en naturlig konsekvens efter implementering af Kommissionens forordning 764/08 Gensidig anerkendelse af varer der lovligt kan markedsføres i anden medlemsstat 10 Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere