Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker"

Transkript

1 Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

2 Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen og udførelsen af klimatilpasning af byen for skybrud Risikokortlægning for ekstrem nedbør ved brug af skadesdata Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Løsningerne Forebyggelse ved: Retningslinjer og rammer for lokalplanlægning Principperne i strategien overføres på stormflod Hurtige tiltag Politisk besluttet sikringsniveau Sådan gør vi sammen i praksis

3 Højintens nedbør august 2002, juli 2011

4

5 Vedvarende regn eller koblede regn Nedbørsum 21 dage Akkumuleret nedbør Akkulumeret på nedbør Mosede i mm Renseanlæg Forsikringen dækker 40mm på et døgn eller 1mm/minut Øget grundvand og ekstreme vandføringer i vandløbene T = 30år T = 10år T = 10år Akkumuleret nedbør i mm på Mosede Renseanlæg Akkumuleret nedbør i mm ved Olsbækken Akkumuleret nedbør i mm ved Hundigevej pumpestation Akkumuleret nedbør i mm ved bassinet på Geminavej Akkumuleret nedbør i mm ved Karlslunde vandværk Akkumuleret nedbør i mm ved bassin Y Tune Nedbørsum 21 dage

6 Konsensus om hvorfor der sker oversvømmelser Mange gode forklaringer 0 Renovering af kloaker 10.8 For dårlig drift osv. osv. Nedbørene overholder ikke serviceniveauet: Højintens regn (kloak) Koblet regn (vandløb) Havstigning og stormflod 2. Juli 2011

7 Oversvømmelser København 2. juli 2011

8 Oversvømmelser ved stormflod i DK ved Bodil 2013

9 Hvad skete der i Greve? Ingen problemer! (I nutidens klima) Bodil var en 5 års hændelse i Greve

10 Hvordan bliver fremtiden i Greve og hvor galt går det? Kystdirektoratets statistisk fremskrevet til 2100: 1 2

11 Kort over oversvømmelser ikke medtaget H = 2.4m T = 1000 år i oversvømmede hus 798 mio. kr

12 Diskussion om statistikken måske sker det oftere

13 H = 2.7m Hændelsen i oversvømmede huse Ca. 1.4 mia. kr.

14 H = 3m Hændelsen i 1760 var 3.7m! 4270 oversvømmede Huse ca. 2 mia kr.

15 Med de skadesbeløb har vi nok tid til at se på stormfloder også Vi har set på regnvand i DK:

16 Regeringsgrundlag: Risikokort Prioritering af klimatilpasning Aftale mellem KL og staten om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013 Aftale mellem KL og staten om at bruge 2.5 mia. spildevands KR, For at sætte gang i arbejdet Kommune kan anmode forsyning om at udarbejde oversvømmelseskort Klimalokalplaner Præcisering af anvendelsen af takstmidler ændring af lov om betalingsregler

17 Udarbejdelse af risikokort i Greve Risikokort Oversvømmelsessandsynlighed Værdi / skader DKR Risiko 0,1 0,1 0,1 0, ,4 0,4 0,3 0,15 0,2 0,2 0,1 0,05 0,2 0,1 0,05 0,02 * = 0,2 0,8 0,3 0,15 0,4 0,2 0,05 0,02 0,05 0,05 0, ,1 0,1 0,02 0

18 Fastsættelse af skadesværdier - fokus på bygninger (forsikring og pension) 1 over 20 cm 0,5 mio 2500 kr/m2 Alle 2 over 40 cm 1,25 mio 6500 kr/m2 Alle 3 (Over 1)0 cm 0,1 mio 500 kr/m2 kun for kælder

19 Strategimodellen i Greve Hydraulisk numerisk model Vandløb Regnvandssystem Grundvand (indirekte) Hav (som randbetingelse i 2100) Terrænsimulering (fordybninger) Justeret til virkeligheden /(målere)

20 Etablering af oversvømmelseskort 5, 10, og 1000 år, fremskrevet til Klimatilpasningsanlæg som er implementeret er med dvs. udvidelse af biledninger er ikke med Der er kørt med fuld befæstelse for at vise worst case (det er relativt rigtigt )

21 Beregn skadesrisiko for hver bygning

22 Beregn summeret skadesrisiko for hvert opland (DKR) Skadesrisiko i DKR

23 Prioritering af klimatilpasning for øget nedbør Bilag 6 Prioritering af byområderne baseret på pointgivning og antal bygninger (større end 50 m2), beliggende i huller.

24 Indarbejdet i kommuneplanen 1. Hovedstruktur: vis risiko og beskriv hvad der så skal gøres ved det! (Løsninger og beredskab) 2. Retningslinjer og rammer for lokalplanlægning (forebyggelse i fremtiden)

25 Men vi skal vide til hvilket niveau vi skal sikre! Beslutning om serviceniveau for regnvand: Maksimal opstuvning af regnvandssystem og vandløb til terræn én gang hvert 10. år Beredskabsplaner og skybrudsplaner for nedbør sjældnere end hvert 10 år

26 Overordnet løsningsstrategi: Kontraklapper og pumper på alle regnvandsudløb K P P K K P K

27 Løsninger inde i byen: I den tætte by \ T " T C U U ENEBAERHEGNET 3 Areal = 6000 [m²] Volume = 2260 [m³] T U DAMAGERVAENGET NORD Areal = 3500 [m²] Volume = 2000 [m³] \" C T U T U T C"\ U T U LUNDEMOSEN BASSIN Areal = 5000 [m²] Volume = 5180 [m³] BASSIN 1 Areal = 2000 [m²] BASSIN 2 Volume = 1060 [m³] Areal = 6800 [m²] T U Volume = 4250 [m³] T U \ " TC U BASSIN 3 Areal = 3600 [m²] Volume = 2100 [m³] T U C"\ T "\ U C

28 Nær det grønne Motorvej Olsbækken Ekstra 3250m 3 Vådt område SØ Strategi: når vi klimatilpasser vil vi sikre at projekterne kan andet og mere end at håndtere vand: miljø, rekreativitet osv. f.eks. Olsbækken, Langagergård, Grevebækken og Karlstrup Mosebæk. Herunder skal vi sikre at vi lever op til vandplanerne - synergi? Præcisering af anvendelsen af takstmidler ændring af lov om betalingsregler Grevebækken Rævebakke Vandløbs hylde Lillevangsvej Våde enge bassin ekstra 4000m 3 Nye søer og Naturlegeplads S-banen Dimensioneringskriterium 6. juni Vandstand Vandstand og nedbør 1984 (efterprøvet med CDS10 og august 2002) vandstand Birgit Krogh Paludan/ DTI januar 0.3m 2007/ og 0.75m i Køge bugt Håndtering af forøgede regnvandsmængder

29 Tværkommunalt projekt Karlslunde-Karlstrup Mose-projektet Karlstrup Mose Karlslunde Syd Karlslunde Mose Engstrup Mose Karlstrup Strand 29

30 Vi forebygger Med beredskabsplaner og retningslinjer i kommuneplanen

31 Vi har en plan! Og så gør vi det samme for stormflod Nedbør - check Hav 1. De hurtige tiltag og forberedelse af beredskab 2. Serviceniveau for havvandstanden i fremtiden(?) 3. Forebyggelse ved tilladt minimumsokkelkote f.eks. som retningslinje i kommuneplanen(?)

32 Strategi for Hurtige tiltag Så meget som muligt sikres så billigt som mulig Forbered beredskabet

33 Vandstand stormflod - eksisterende forhold - screening Kan der gøres noget let?

34 Identificer højrisikozoner og angiv evt. løsning 1) Mobil dæmning (måske?) 2) Permanent anlæg

35 Vandstand stormflod - med dæmning

36 Lige sådan i Solrød 1) jernplade! 2) bygværk

37 Tæt koordinering med beredskabet

38 Beredskabsinstruks Organisering Hvem ringer til hvem Materiel Sektor beredskabsplaner - her kommer vores fagspecifikke (vand-)beredskabsplaner ind.

39 Oversvømmelsesberedskab (sektorberedskab) OBS: SMHI har gode vandstandsmålere online

40 For hver konkret lokalitet udarbejdes Sæt os sammen action cards Screening Gennemgang af hot spots i marken Solrød Strand Beregning af nødvendigt mandskab og materiel Skriv det ned og få finansieringen på plads 10 mand, 7 pumper og en stor dæmning!

41 Gennemgang af hot spots i marken

42 Fælles øvelse godt for samarbejdet Anvendelsesmuligheder: Dæmning Bassin Til de store systemer Selvopfyldelige sandsække til de små systemer

43 Det kan være svært at finde passende øvelsesområder

44 Og så gør vi det samme for stormflod Nedbør - check Hav 1. De hurtige tiltag og forberedelse af beredskab 2. Serviceniveau for havvandstanden i fremtiden(?) 3. Forebyggelse ved tilladt minimumsokkelkote f.eks. som retningslinje i kommuneplanen(?)

45 Politisk beslutning om serviceniveau for stormflod Årlige skadesudgifter balanceres mod omkostninger til sikring cost-benefit analyse

46 Og så gør vi det samme for stormflod Nedbør - check Hav 1. De hurtige tiltag og forberedelse af beredskab 2. Serviceniveau for havvandstanden i fremtiden(?) 3. Forebyggelse ved tilladt minimumsokkelkote f.eks. som retningslinje i kommuneplanen(?)

47 Hydraulikkerens ønske (;0) Sokkelkote minimum 2,6 2,7m Sokkelkoten er fastsat ved et estimat på den maksimale opstuvning i Køge Bugt som jf. kyst og klimatilpasning.dk er 2,52 for en 100 års hændelse (1,52 + 1m) Områder der ligger under kote 2,6

48 Forbered de offentlige ejendomme Udpeg i prioriteret rækkefølge ved brug af risikokortet for bygninger markeret med offentlig funktion!

49 Der er ikke nogen der siger noget om at vi skal

50 Vandløb, søer og hav 10 områder involverer 22 kommuner EU/DK: Oversvømmelsesdirektivet (2 mia. kr. og 500 borgere)

51 { Risikostyringsplan - check Action plans og hurtige anlæg Beslutning om serviceniveau i 2015 Og så alt det formelle

52 Kom godt i gang på klimatilpasning.dk

53 Tak for opmærksomheden og god arbejdslyst!

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 2 2. Energistyringsprojektet... 3 3. Energibesparende foranstaltninger... 4 4. LED Til Vejbelysning...

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere