Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser"

Transkript

1 Nu får energimærket tre nye plusser

2 Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder forbrugerne i at vælge de mest energieffektive produkter. Det er stadig mærkets formål, men ordningen bliver strammet op på flere punkter. Højere ambitioner i EU I sommeren 2010 trådte et ændret energimærkningsdirektiv (rammedirektiv) i kraft i EU, og derfor kan de første produkter mærkes med det ny energimærke ved udgangen af Det hidtidige energimærke har levet siden 1995, og på de 15 år har både teknologi og efterspørgsel udviklet sig i retningen af mere energieffektive produkter. For en del af de energimærkede produkter ligger hovedparten af salget i dag på A-mærkede produkter. Den udvikling bliver nu afspejlet i det nye energimærke. Energimærket har også fået et bredere sigte, så det ikke længere kun omfatter apparater, der forbruger el. Energimærket har vist sig at være et meget effektivt instrument til at fremme energibesparelser, og derfor vil mærket i fremtiden også kunne dække: Produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, for eksempel professionelle kølemøbler. Produkter, der har indflydelse på energiforbruget, for eksempel vinduer. Revisionen af mærkningsordningen understøtter samtidig EU s ambitioner om at reducere energiforbrug i de kommende år. Det nye energimærke omfatter: Køle- og fryseapparater Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Tv Det oprindelige energimærke omfatter: Kombinerede vaske-/tørremaskiner Tørretumblere Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Se faktaboksen for en oversigt over de produktgrupper, energimærket dækker ved udgangen af Her følger et kort overblik over ændringerne: Side 2 ud af 26

3 Nyt design Selve mærket bevarer klassifikationen og de genkendelige pile på en skala fra grøn til rød. Men der er også ændringer: Energimærkets skala får en ny overbygning, så der ud over energiklasse A kan findes A+, A++ og A+++. De ekstra energiklasser kan anvendes, når den teknologiske udvikling kræver det. Let forståelige piktogrammer erstatter tekst, så det samme mærke kan læses og forstås i alle EU-lande. Mærket bliver fremstillet som ét mærke. Leverandøren leverer mærket sammen med produktet. Kun den mest energieffektive energiklasse kan benytte den mørkegrønne pil. Skærpede energikrav Incitamentet til at udvikle mere energieffektive produkter skal være større. Derfor bliver kravene for at opnå den bedste energiklasse for hvert produkt skærpet. Flere produkter er med Mærkningsordningens effekt på udvikling og efterspørgsel bliver nu bredt ud til flere produkter. I første omgang er f.eks. tv-apparater med. EU arbejder på at udbrede mærkningen til flere produkter, herunder vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Ny ansvarsfordeling Som noget nyt er det leverandørens ansvar at levere energimærket sammen med det enkelte produkt. Forhandleren har til gengæld ansvaret for at placere mærket på et iøjnefaldende sted på produktet, så forbrugeren har let adgang til oplysningerne om energiforbrug m.m. Læs mere om: Formål og tidsplan side 4 Nyt design side 6 Skærpede krav side 8 Energisparemærket side 10 Køle- og fryseapparater side 12 Opvaskemaskiner side 14 Vaskemaskiner side 16 Tv side 18 Fra december 2010 kommer der løbende nye energimærkningsregler for forskellige produkter. Så snart de nye regler er trådt i kraft for et produkt, kan leverandøren vælge at skifte til det nye mærke for produktet. Det bliver typisk obligatorisk at anvende det nye mærke cirka et år efter, de nye regler er trådt i kraft. For leverandører side 20 For forhandlere side 22 Spørgsmål og svar side 24 Øvrige oplysningsmaterialer side 26 Side 3 ud af 26

4 Formål og tidsplan Energimærket bliver ført ajour For flere produkt har en teknologisk udvikling betydet, at næsten alle modeller er A-mærkede. Derfor er der behov for kunne skærpe kravene til energieffektivitet. Det nye energimærke skal sætte fornyet fokus på at udvikle, markedsføre og vælge mere energieffektive produkter. Samtidig får mærket et bredere sigte. Det nye mærke dækker også produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, og produkter, der indirekte har indflydelse på energiforbruget. Fornyet fokus på fremskridt Siden introduktionen i 1995 er energimærkningsordningen blevet udvidet til at omfatte flere produkter, men kun en enkelt gang er der sket en mindre ændring af selve mærket. Ordningen havde haft så stor succes med at stimulere udviklingen af mere energieffektive køle- og fryseapparater, at energimærket for denne produktkategori fik tilføjet to nye energiklasser, A+ og A++, i På samme måde er der i dag også opstået behov for at revidere skalaen for produkter som f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, så skalaen kan afspejle de teknologiske fremskridt. Generelt har udviklingen gjort, at EU vurderer, det er nødvendigt at føre mærkningen ajour, så mærket fortsat er relevant og informativt. Nemt at sammenligne, når man køber Energimærket er designet med henblik på at give forbrugerne præcis, genkendelig og sammenlignelig information, når de køber energiforbrugende produkter. Informationen har særligt fokus på energiforbruget, men omfatter også andre egenskaber som volumen, vandforbrug, kvalitetsaspekter og støjniveau for produkter, hvor det er relevant. Mærket er fortsat baseret på en skala, der afspejler produktets energieffektivitet fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). For at give plads til yderligere differentiering og teknologiske fremskridt er skalaen nu blevet udvidet med A+, A++ og A+++ for flere af produkterne. Tidsplan for implementering af det nye energimærke Flere produkter bliver løbende omfattet af den nye energimærkning. Ved årsskiftet er der udstedt regler for køle- og fryseapparater, tv, vaske- og opvaskemaskiner. Det er sandsynligt, at den nye energimærkning kommer til at omfatte flere produkter i løbet af 2011, f.eks. mindre airconditionanlæg, vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Side 4 ud af 26

5 Produktkategori Leverandørerne kan frivilligt benytte mærket fra: Leverandørerne har pligt til at benytte det nye mærke fra: Forpligtelser vedrørende markedsføring træder i kraft den: Køle- og fryseapparater 20. december november marts 2012 Vaskemaskiner 20. december december april 2012 Opvaskemaskiner 20. december december april 2012 Tv-apparater 20. december november marts 2012 Tørretumblere Kombinerede vaske-/tørremaskiner Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Du kan løbende holde dig opdateret om energimærkningen af produkter på Energistyrelsens hjemmeside. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle energimærke, inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af den pågældende produktmodel. For de energimærkede produktkategorier, der endnu ikke er omfattet af den nye ordning gælder den gamle fortsat (f.eks. elovne). Spørgsmål og svar Hvorfor skal alle produkter ikke benytte det nye mærke? Det tager tid at formulere nye krav til produkterne, og EU introducerer derfor det nye mærke løbende. Mærket dækker i første omgang husholdningskøle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Andre produkter følger, når lovgivningen er klar. Hvor gælder det nye energimærke? Mærket gælder i alle 27 lande i EU. Som medlemmer af EØS implementerer Norge, Island og Lichtenstein også den nye EU-lovgivning. Side 5 ud af 26

6 Nyt design Ét mærke, hele Europa kan forstå Det nye energimærke er blevet lettere at aflæse også på tværs af landegrænser. For at fremhæve de mest energieffektive produkter yderligere, kan skalaen nu gå op til A+++. Lettere at aflæse Det nye mærke bevarer de grundlæggende principper fra det hidtidige mærke: De 7 energiklasser fra A til G. Det klare farvesignal fra mørkegrøn til rød. Mørkegrøn klasse svarer til de mest energieffektive produkter, og der er altid kun én mørkegrøn klasse, så forbrugerne har et entydigt signal at gå efter. Der kan være flere røde klasser i bunden af skalaen. For at gøre det lettere at vælge produkter med de bedste egenskaber er mærket blevet fornyet på følgende punkter: Der er op til 3 yderligere energiklasser, så skalaen kan gå op til A+++. Sprogneutrale piktogrammer gør det let at aflæse andre relevante parametre for det enkelte produkt, for eksempel vandforbrug, kapacitet og støjudledning. Støjdeklaration er obligatorisk for produkter, hvor det er relevant. Mærket vil være identisk i alle 27 EU-medlemslande. Det nye mærke gælder kun for de produkter, hvor de nye EU-regler (forordninger) er trådt i kraft. Fra 20. december 2010 omfatter det køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Brug af det nye energimærke for disse produkter er dog først obligato-risk i slutningen af Identisk mærke for alle 27 EU-medlemslande Mulighed for 3 nye energiklasser: A+, A++ og A+++ Farvede pile adskiller de energieffektive produkter fra de mindre energieffektive Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber. Energiforbrug i kwh/år. Alt afhængigt af produktet kan energimærket og piktogrammerne variere Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation Bemærk især: Bedste kategori er den med den mørkegrønne pil. Tekst er erstattet af piktogrammer, der er hurtige at aflæse uanset sprog. Mærket gælder i alle EU-lande og er identisk på tværs af landegrænser. Side 6 ud af 26

7 Spørgsmål og svar Hvorfor er energimærkningsetiketten og strippen ikke længere adskilt? Det nye mærke er uafhængigt af sprog, da der benyttes piktogrammer. Derfor kan det samme mærke bruges i hele EU, og det er ikke nødvendigt at adskille elementerne på mærket. Hvorfor har mærket piktogrammer i stedet for tekst? Og hvad betyder de? De enkle piktogrammer kommunikerer informationen mere effektivt end tekst. Piktogrammerne er identiske og forstås i alle medlemslande, så hvert produkt nu kun behøver ét mærke i hele EU. Bliver forbrugerne ikke forvirrede af alle de nye A+-klasser? Det nye mærke klarede sig bedst i forbrugertesten blandt flere alternativer. Flest forbrugere betragtede mærket som let og enkelt at forstå, og det bygger videre på det hidtidige velkendte mærke. Side 7 ud af 26

8 Skærpede krav Mærket bliver ført ajour med de teknologiske fremskridt Den teknologiske udvikling har indhentet de krav, der gjaldt for det hidtidige energimærke. Med det nye mærke bliver kravene til de bedste energiklasser strammet, og samtidig fjernes de mindst energieffektive produkter fra markedet i forbindelse med ecodesignkravene. Ecodesign fjerner de mindst energieffektive produkter EU-landene har også lovgivning, som sikrer, at alle produkter, der markedsføres opfylder et fastsat minimum for energieffektivitet. Det betyder, at produkter, som ikke opfylder disse krav, ikke må markedsføres i EU. Disse krav omtales almindeligvis som ecodesignkravene, fordi de er baseret på det såkaldte eco-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF). Nye krav giver større energibesparelser For at nedbringe produkters energiforbrug og miljøbelastning stiller EU krav de såkaldte ecodesignkrav til produkternes forbrug af energi og eventuelt andre væsentlige miljøaspekter ved produkterne. Når kravene er fælles for alle EU-lande, bliver omkostningerne for producenterne mindre og besparelserne for forbrugerne større. Ecodesignkravene indebærer, at produkter, der ikke lever op til kravene, ikke må markedsføres i EU. Ecodesignkravene betyder blandt andet følgende: Kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2011 gælder det for både husholdningsvaskemaskiner og de mest almindelige opvaskemaskiner, at kun produkter i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Alene inden for elektriske motorer forventer EU, at ecodesignkravene vil medføre energibesparelser i hele EU på 135 mia. kwh årligt i Det svarer til mere end fire gange Danmarks nuværende årlige elforbrug. Energiklasse A bliver differentieret Energimærket har vænnet forbrugerne til at gå efter de energieffektive produkter, helst med den bedste klassificering A. Men i takt med at produkterne generelt er blevet mere energieffektive, og flere har fået energiklasse A, er der kommet en stor forskel på det mest og det mindst effektive produkt inden for klasse A. Det har gjort det sværere for forbrugerne at vælge de produkter, der reelt er de mest energieffektive. Derfor bliver selve skalaen for produkternes energiklasse udvidet med det nye energimærke. Hvis en producent vil opnå energiklasse A+, A++ eller A+++, skal produktet være mere energieffektivt, end hvad der tidligere blev krævet for at opnå klasse A. Side 8 ud af 26

9 Dermed matcher kravene de teknologiske fremskridt. Forbrugerne får lettere ved at vælge de mest energieffektive produkter, og producenterne får et ekstra incitament til at udvikle mere energieffektive produkter, der kan give dem en bedre placering på skalaen. Spørgsmål og svar Hvorfor er skalaen for energieffektivitet blevet udvidet? Da en stor del af produkterne allerede er A-mærkede, er der behov for at gå ud over A som bedste klasse. Det giver producenterne mulighed for at konkurrere yderligere ved at udvikle produkter, der er stadig mere energieffektive. Og det kommer til forbrugernes kendskab gennem mærket. Hvad er sammenhængen mellem ecodesign og energimærket? Mens energimærkningen henvender sig til forbrugerne, er ecodesignkravene primært relevante for producenter og importører af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Hvis der er krav om energimærkning for et produkt, vil der højest sandsynlig fremover også være ecodesignkrav for produktet. Ecodesignkravene kan afskære nogle af de dårligste klasser på mærkningsskalaen, så produkter i disse energiklasser ikke må markedsføres i EU. Side 9 ud af 26

10 Energisparemærket Det danske mærke for lavt energiforbrug Center for Energibesparelsers Energisparemærke Formålet med Center for Energibesparelsers Energisparemærke er at fremme køb af de mest energieffektive produkter blandt forbrugere. Mærket giver forbrugerne et kendt og troværdigt signal om lavt energiforbrug, og blandt producenter og detailhandel er det et eftertragtet salgsargument. Energisparemærket blev oprindelig introduceret som Elsparemærket i Ved at vælge et produkt med Energisparemærket sikrer forbrugeren sig, at produktet ligger i toppen af energieffektive produkter. Det gør det enkelt for forbrugerne at vælge energieffektivt i et marked, der kan være vanskeligt at gennemskue. Samtidig giver Energisparemærket producenterne et ekstra incitament til at lancere mere energieffektive produkter. På den måde øger mærket udvalget og tilgængeligheden på markedet. Et supplement til EU s krav og mærkning Energisparemærket er det danske supplement til EU s lovpligtige energimærkning og krav: EU s energimærkning for produkter dækker hele skalaen fra det mindst til det mest energiforbrugende produkt. Mærkningen opstiller fælles krav og definitioner inden for hele EU. EU s ecodesign stiller minimumskrav, så de mest energiforbrugende produkter ikke må markedsføres i EU. Energisparemærket er et godt supplement, der blåstempler de mest energieffektive produkter. Energisparemærket findes desuden på en række områder, hvor der ikke eksisterer EU-energimærkning eller ecodesignkrav. Ved fastsættelse af krav undersøger Center for Energibesparelser markedet for, om der er andre internationale standarder, der kan tages udgangspunkt i, for eksempel Energy Star. I enkelte tilfælde findes der ikke internationale standarder, og så bliver kravene fastsat i samarbejde med fageksperter og relevante brancher. Side 10 ud af 26

11 Energisparemærket kan bruges på de mest energieffektive produkter i følgende kategorier: A-pærer Cirkulationspumper til varmesystemet Computere Computerskærme Digitale modtagere Elspareskinner og andet elspareudstyr Køle-/fryseapparater Varmepumper Printere og kopimaskiner Strømforsyninger Trådløse enheder Tørretumblere Vaskemaskiner Webkameraer Spørgsmål og svar Hvorfor har Danmark sit eget Energisparemærke? Energisparemærket giver forbrugerne et helt enkelt signal om lavt energiforbrug, når de køber produkter, der direkte eller indirekte har indflydelse på forbruget. Mærket findes typisk på de 20 % mest energieffektive produkter i en produktkategori. Energisparemærket dækker desuden flere produktkategorier end EU s energimærke. Side 11 ud af 26

12 Køle- og fryseapparater Nye varegrupper skaber behov for differentiering Køle- og frysekategorien har fået tilføjet yderligere én energiklasse i toppen (A+++) og omfatter nye varegrupper, for eksempel vinkøleskabe og absorptionskøleskabe. Samtidig bliver centrale egenskaber nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Energimærket for køle- og fryseapparater Energimærket for køle- og fryseapparater går kun fra A+++ til D. Der er dog undtagelser i forhold til specielle køle- og fryseapparater. For eksempel har vinkøleskabe og absorbtionskøleskabe fået hver deres mærke med den fulde skala fra A+++ til G: Vinkøleskabe Mærket angiver, hvor mange flasker vin á 75 cl, køleskabet er beregnet til. Vinkøleskabe har generelt et højere energiforbrug end almindelige køle og fryseskabe, og derfor bruger det mere energi. Energimærket til vinkøleskabe har egne piktogrammer, som differentierer fra energimærket til køle- og fryseapparater. Absorptionskøleskabe Absorptionskøleskabe findes for eksempel på hotelværelser og i campingvogne. Bemærk, at energieffektivitetens grænseværdi mellem A og A+ bliver ændret 1. juli Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (for almindelige køle- og fryseapparater vil klasse B-D være tomme) Køle/fryseapparatets energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Årligt elforbrug i kwh Volumen af kølerum i liter Volumen af fryserum i liter Støjniveau i db(a) EU-forordningens nummer Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 12 ud af 26

13 Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for køle- og fryseapparater til husholdningsbrug tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug. Volumen. Den laveste temperatur i køle-/fryseapparatet. Konstruktion (om skabet er beregnet til indbygning eller er fritstående). Klimaklasse. Bemærk! Ifølge de nye ecodesignkrav må kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasser fra den 1. juli 2010 Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 44 A 44 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 42 A 42 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 Side 13 ud af 26

14 Opvaskemaskiner Bedre overblik over energiforbruget Opvaskemaskinens energimærke bliver udvidet med tre energiklasser, og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. opvask. Energimærket for opvaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Opvaskemaskinens energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 280 standardopvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 280 standardopvaske) Antal standardkuverter Tørreevne EU-forordningens nummer Støjniveau i db(a) Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 14 ud af 26

15 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for opvaskemaskiner tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug ved 280 standardopvaske, når maskinen er fyldt efter det deklarerede antal kuverter. Energiforbrug for og varighed af standardopvaskeprogram. Effektforbrug og varighed i slukket tilstand og left-on mode. Energimærkets information om opvaskemaskinen er baseret på standardprogrammet, der er: Beregnet til at vaske normalt tilsmudset service rent. Det mest effektive, når man tager højde for både energi- og vandforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun opvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. december 2011 skal alle opvaskemaskiner have A i opvaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Fra 1. december 2013 skal tørreindekset for opvaskemaskiner med kapacitet på mindst 8 kuverter være minimum A. For opvaskemaskiner med kapacitet på 7 kuverter og derunder skal tørreindekset fra 1. december 2013 være minimum B i forhold til det nye energimærke. Energiklasser for opvask pr. 20 december 2011 Energiklasser for opvaskemaskinens tørring pr. 20. december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) Tørreevneklasse Tørreevneindeks (ID) A+++ (laveste forbrug) EEI<50 A+++ (laveste forbrug) ID>1,08 A++ 50<EEI<56 A++ 1,08>ID>0,86 A+ 56<EEI<63 A+ 0,86>ID>0,69 A 63<EEI<71 A 0,69>ID>0,55 B 71<EEI<80 B 0,55>ID>0,44 C 80<EEI<90 C 0,44>ID>0,33 D (højeste forbrug) 90<EEI D (højeste forbrug) ID>0, Side 15 ud af 26

16 Vaskemaskiner Strammere krav forenkler mærkningen Vaskemaskinens energimærke udvides med tre energiklasser i toppen (A+, A++ og A+++), og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. vask. Energimærket for vaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes EU-forordningens nummer Vaskemaskinens energiklasse Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 220 standardvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 220 standardvaske) Kapacitet i kg for standardbomuldsprogrammet ved 40 C eller 60 C (fuld maskine) Klassificering af centrifugeringseffektivitet Støjniveau i db(a) for vask og for centrifugering på standardbomuldsprogrammet ved 60 C Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 16 ud af 26

17 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for vaskemaskiner tager blandt andet udgangspunkt i: 60 C bomuldsprogram ved hel og delvis fyldning. 40 C bomuldsprogram ved delvis fyldning. Beregningerne af det årlige vandforbrug og centrifugeringseffektiviteten er baseret på samme antal standardvaske som beregningen af det årlige energiforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun husholdningsvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Alle vaskemaskiner med en kapacitet over 3 kg skal nu have A i vaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Energiklasser for vask pr. 20 december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 46 A++ 46 EEI < 52 A+ 52 EEI < 59 A 59 EEI < 68 B 68 EEI < 77 C 77 EEI < 87 D (højeste forbrug) EEI 87 Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A (laveste forbrug) D < 45 B 45 D < 54 C 54 D < 63 D 63 D < 72 E 72 D < 81 F 81 D < 90 G (højeste forbrug) D 90 Side 17 ud af 26

18 Tv Nemmere at vælge det energieffektive tv-apparat I forbindelse med lancering af de nye energimærke, bliver tv-apparater omfattet af energimærkningsordningen. Dermed bliver det lettere for forbrugerne at stille krav og at vægte energieffektivitet i deres valg. Energimærket for tv-apparater Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A til G (klasse A+ til A+++ introduceres løbende) Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Tv-apparatets energiklasse baseret på, at tv-apparatet er tændt 4 timer om dagen i 365 dage Hvis tv-apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Årligt energiforbrug i kwh/år Elforbruget i tændt tilstand, angivet i watt Hvis tv-apparatet har en synlig, lettilgængelig afbryder, der nedsætter tv-apparatets elforbrug til under 0,01 watt i slukket tilstand, kan man indsætte symbolet EU-forordningens nummer Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 18 ud af 26

19 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitetsindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med det årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for tv-apparater tager blandt andet højde for: Effektforbruget i forhold til skærmstørrelse i Watt/dm 2. Forskellige ekstrafunktioner tillader ekstra effektforbrug for samme energiklasse. Bemærk! Ved introduktionen af mærkningen anvendes en etiket med A som bedste kategori. Fra 1. januar 2014 anvendes en etiket med A+ som bedste kategori. Fra 1. januar 2017 anvendes en etiket med A++ som bedste kategori. Fra 1. januar 2020 anvendes en etiket med A+++ som bedste kategori. Producenterne må dog anvende etiketterne tidligere, hvis de finder det relevant. Fra april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse A+++ (laveste forbrug) A++ Energieffektivitetsindeks (EEI) EEI<0,10 0,10<EEI<0,16 A+ 0,16<EEI<0,23 A B C D E F G (højeste forbrug) 0,23<EEI<0,30 0,30<EEI<0,42 0,42<EEI<0,60 0,60<EEI<0,80 0,80<EEI<0,90 0,90<EEI<1,00 1,00<EEI Side 19 ud af 26

20 For leverandører Det nye mærke skal følge hvert enkelt produkt Det er leverandørens ansvar at levere det rette energimærke med hvert enkelt produkt til forhandleren. Skabeloner til energimærkerne kan du hente i de relevante forordninger. Som leverandør har du ansvar for: En leverandør defineres her som producenten eller producentens autoriserede repræsentant inden for EU, eller som en importør, der udbyder produktet på EU-markedet. I deres fravær er leverandøren den person, der markedsfører produktet i EU. At forsyne hvert enkelt produkt med det rette energimærke, når du leverer produktet til forhandleren. Udgiften påhviler dig, så mærket er gratis for forhandleren. At ledsage produktet med et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningerne for hvert produkt. Der er links til forordningerne på side 26. At angive energiklassen for de enkelte produkter i salgsmaterialer, hvis der også gives oplysninger om pris eller energiforbrug. Det gælder også for teknisk salgsmateriale. At stille den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i alle EU-lande, hvor produktet markedsføres og for EU-kommissionen, hvis de anmoder om det. Du har en frist på 10 dage. Energistyrelsen er tilsynsmyndighed for energimærkning i Danmark. At levere produktet til testlaboratoriet for egen regning, hvis dit produkt udpeges til kontrolmåling. Tidspunkterne for, hvornår forpligtelserne træder i kraft, fremgår af EU-reglerne for de pågældende produkter (forordninger). Se links til forordningerne på side 26. Endelig er det dit ansvar, at informationerne er korrekte. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle mærke inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af pågældende produktmodel. Side 20 ud af 26

21 Spørgsmål og svar Vedrører det nye mærke kun europæiske producenter? Nej, det vedrører alle leverandører, der leverer til markeder i EU. Begrebet leverandører omfatter både producenter og importører. Hvilke produkter er omfattet af den nye lovgivning? Ved udgangen af 2010 er det ny energimærkning for køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Flere produkter følger, herunder airconditionsanlæg. Blandt andet forventes luft/luft varmepumper at blive det næste. Hvem kontrollerer leverandørens energimærkning og produktdeklaration? Energistyrelsen tester årligt et antal apparater for at kontrollere, at energiforbruget svarer til den angivne energiklasse. Hvis testen ikke bekræfter energimærket, skal leverandøren ændre mærkningen eller lave om på modellens konstruktion, så den fremover lever op til mærkningen. Energistyrelsen skal informere EU-kommisssionen og de andre medlemslande i tilfælde af uoverensstemmelse. Side 21 ud af 26

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere