Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser"

Transkript

1 Nu får energimærket tre nye plusser

2 Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder forbrugerne i at vælge de mest energieffektive produkter. Det er stadig mærkets formål, men ordningen bliver strammet op på flere punkter. Højere ambitioner i EU I sommeren 2010 trådte et ændret energimærkningsdirektiv (rammedirektiv) i kraft i EU, og derfor kan de første produkter mærkes med det ny energimærke ved udgangen af Det hidtidige energimærke har levet siden 1995, og på de 15 år har både teknologi og efterspørgsel udviklet sig i retningen af mere energieffektive produkter. For en del af de energimærkede produkter ligger hovedparten af salget i dag på A-mærkede produkter. Den udvikling bliver nu afspejlet i det nye energimærke. Energimærket har også fået et bredere sigte, så det ikke længere kun omfatter apparater, der forbruger el. Energimærket har vist sig at være et meget effektivt instrument til at fremme energibesparelser, og derfor vil mærket i fremtiden også kunne dække: Produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, for eksempel professionelle kølemøbler. Produkter, der har indflydelse på energiforbruget, for eksempel vinduer. Revisionen af mærkningsordningen understøtter samtidig EU s ambitioner om at reducere energiforbrug i de kommende år. Det nye energimærke omfatter: Køle- og fryseapparater Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Tv Det oprindelige energimærke omfatter: Kombinerede vaske-/tørremaskiner Tørretumblere Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Se faktaboksen for en oversigt over de produktgrupper, energimærket dækker ved udgangen af Her følger et kort overblik over ændringerne: Side 2 ud af 26

3 Nyt design Selve mærket bevarer klassifikationen og de genkendelige pile på en skala fra grøn til rød. Men der er også ændringer: Energimærkets skala får en ny overbygning, så der ud over energiklasse A kan findes A+, A++ og A+++. De ekstra energiklasser kan anvendes, når den teknologiske udvikling kræver det. Let forståelige piktogrammer erstatter tekst, så det samme mærke kan læses og forstås i alle EU-lande. Mærket bliver fremstillet som ét mærke. Leverandøren leverer mærket sammen med produktet. Kun den mest energieffektive energiklasse kan benytte den mørkegrønne pil. Skærpede energikrav Incitamentet til at udvikle mere energieffektive produkter skal være større. Derfor bliver kravene for at opnå den bedste energiklasse for hvert produkt skærpet. Flere produkter er med Mærkningsordningens effekt på udvikling og efterspørgsel bliver nu bredt ud til flere produkter. I første omgang er f.eks. tv-apparater med. EU arbejder på at udbrede mærkningen til flere produkter, herunder vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Ny ansvarsfordeling Som noget nyt er det leverandørens ansvar at levere energimærket sammen med det enkelte produkt. Forhandleren har til gengæld ansvaret for at placere mærket på et iøjnefaldende sted på produktet, så forbrugeren har let adgang til oplysningerne om energiforbrug m.m. Læs mere om: Formål og tidsplan side 4 Nyt design side 6 Skærpede krav side 8 Energisparemærket side 10 Køle- og fryseapparater side 12 Opvaskemaskiner side 14 Vaskemaskiner side 16 Tv side 18 Fra december 2010 kommer der løbende nye energimærkningsregler for forskellige produkter. Så snart de nye regler er trådt i kraft for et produkt, kan leverandøren vælge at skifte til det nye mærke for produktet. Det bliver typisk obligatorisk at anvende det nye mærke cirka et år efter, de nye regler er trådt i kraft. For leverandører side 20 For forhandlere side 22 Spørgsmål og svar side 24 Øvrige oplysningsmaterialer side 26 Side 3 ud af 26

4 Formål og tidsplan Energimærket bliver ført ajour For flere produkt har en teknologisk udvikling betydet, at næsten alle modeller er A-mærkede. Derfor er der behov for kunne skærpe kravene til energieffektivitet. Det nye energimærke skal sætte fornyet fokus på at udvikle, markedsføre og vælge mere energieffektive produkter. Samtidig får mærket et bredere sigte. Det nye mærke dækker også produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, og produkter, der indirekte har indflydelse på energiforbruget. Fornyet fokus på fremskridt Siden introduktionen i 1995 er energimærkningsordningen blevet udvidet til at omfatte flere produkter, men kun en enkelt gang er der sket en mindre ændring af selve mærket. Ordningen havde haft så stor succes med at stimulere udviklingen af mere energieffektive køle- og fryseapparater, at energimærket for denne produktkategori fik tilføjet to nye energiklasser, A+ og A++, i På samme måde er der i dag også opstået behov for at revidere skalaen for produkter som f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, så skalaen kan afspejle de teknologiske fremskridt. Generelt har udviklingen gjort, at EU vurderer, det er nødvendigt at føre mærkningen ajour, så mærket fortsat er relevant og informativt. Nemt at sammenligne, når man køber Energimærket er designet med henblik på at give forbrugerne præcis, genkendelig og sammenlignelig information, når de køber energiforbrugende produkter. Informationen har særligt fokus på energiforbruget, men omfatter også andre egenskaber som volumen, vandforbrug, kvalitetsaspekter og støjniveau for produkter, hvor det er relevant. Mærket er fortsat baseret på en skala, der afspejler produktets energieffektivitet fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). For at give plads til yderligere differentiering og teknologiske fremskridt er skalaen nu blevet udvidet med A+, A++ og A+++ for flere af produkterne. Tidsplan for implementering af det nye energimærke Flere produkter bliver løbende omfattet af den nye energimærkning. Ved årsskiftet er der udstedt regler for køle- og fryseapparater, tv, vaske- og opvaskemaskiner. Det er sandsynligt, at den nye energimærkning kommer til at omfatte flere produkter i løbet af 2011, f.eks. mindre airconditionanlæg, vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Side 4 ud af 26

5 Produktkategori Leverandørerne kan frivilligt benytte mærket fra: Leverandørerne har pligt til at benytte det nye mærke fra: Forpligtelser vedrørende markedsføring træder i kraft den: Køle- og fryseapparater 20. december november marts 2012 Vaskemaskiner 20. december december april 2012 Opvaskemaskiner 20. december december april 2012 Tv-apparater 20. december november marts 2012 Tørretumblere Kombinerede vaske-/tørremaskiner Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Du kan løbende holde dig opdateret om energimærkningen af produkter på Energistyrelsens hjemmeside. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle energimærke, inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af den pågældende produktmodel. For de energimærkede produktkategorier, der endnu ikke er omfattet af den nye ordning gælder den gamle fortsat (f.eks. elovne). Spørgsmål og svar Hvorfor skal alle produkter ikke benytte det nye mærke? Det tager tid at formulere nye krav til produkterne, og EU introducerer derfor det nye mærke løbende. Mærket dækker i første omgang husholdningskøle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Andre produkter følger, når lovgivningen er klar. Hvor gælder det nye energimærke? Mærket gælder i alle 27 lande i EU. Som medlemmer af EØS implementerer Norge, Island og Lichtenstein også den nye EU-lovgivning. Side 5 ud af 26

6 Nyt design Ét mærke, hele Europa kan forstå Det nye energimærke er blevet lettere at aflæse også på tværs af landegrænser. For at fremhæve de mest energieffektive produkter yderligere, kan skalaen nu gå op til A+++. Lettere at aflæse Det nye mærke bevarer de grundlæggende principper fra det hidtidige mærke: De 7 energiklasser fra A til G. Det klare farvesignal fra mørkegrøn til rød. Mørkegrøn klasse svarer til de mest energieffektive produkter, og der er altid kun én mørkegrøn klasse, så forbrugerne har et entydigt signal at gå efter. Der kan være flere røde klasser i bunden af skalaen. For at gøre det lettere at vælge produkter med de bedste egenskaber er mærket blevet fornyet på følgende punkter: Der er op til 3 yderligere energiklasser, så skalaen kan gå op til A+++. Sprogneutrale piktogrammer gør det let at aflæse andre relevante parametre for det enkelte produkt, for eksempel vandforbrug, kapacitet og støjudledning. Støjdeklaration er obligatorisk for produkter, hvor det er relevant. Mærket vil være identisk i alle 27 EU-medlemslande. Det nye mærke gælder kun for de produkter, hvor de nye EU-regler (forordninger) er trådt i kraft. Fra 20. december 2010 omfatter det køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Brug af det nye energimærke for disse produkter er dog først obligato-risk i slutningen af Identisk mærke for alle 27 EU-medlemslande Mulighed for 3 nye energiklasser: A+, A++ og A+++ Farvede pile adskiller de energieffektive produkter fra de mindre energieffektive Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber. Energiforbrug i kwh/år. Alt afhængigt af produktet kan energimærket og piktogrammerne variere Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation Bemærk især: Bedste kategori er den med den mørkegrønne pil. Tekst er erstattet af piktogrammer, der er hurtige at aflæse uanset sprog. Mærket gælder i alle EU-lande og er identisk på tværs af landegrænser. Side 6 ud af 26

7 Spørgsmål og svar Hvorfor er energimærkningsetiketten og strippen ikke længere adskilt? Det nye mærke er uafhængigt af sprog, da der benyttes piktogrammer. Derfor kan det samme mærke bruges i hele EU, og det er ikke nødvendigt at adskille elementerne på mærket. Hvorfor har mærket piktogrammer i stedet for tekst? Og hvad betyder de? De enkle piktogrammer kommunikerer informationen mere effektivt end tekst. Piktogrammerne er identiske og forstås i alle medlemslande, så hvert produkt nu kun behøver ét mærke i hele EU. Bliver forbrugerne ikke forvirrede af alle de nye A+-klasser? Det nye mærke klarede sig bedst i forbrugertesten blandt flere alternativer. Flest forbrugere betragtede mærket som let og enkelt at forstå, og det bygger videre på det hidtidige velkendte mærke. Side 7 ud af 26

8 Skærpede krav Mærket bliver ført ajour med de teknologiske fremskridt Den teknologiske udvikling har indhentet de krav, der gjaldt for det hidtidige energimærke. Med det nye mærke bliver kravene til de bedste energiklasser strammet, og samtidig fjernes de mindst energieffektive produkter fra markedet i forbindelse med ecodesignkravene. Ecodesign fjerner de mindst energieffektive produkter EU-landene har også lovgivning, som sikrer, at alle produkter, der markedsføres opfylder et fastsat minimum for energieffektivitet. Det betyder, at produkter, som ikke opfylder disse krav, ikke må markedsføres i EU. Disse krav omtales almindeligvis som ecodesignkravene, fordi de er baseret på det såkaldte eco-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF). Nye krav giver større energibesparelser For at nedbringe produkters energiforbrug og miljøbelastning stiller EU krav de såkaldte ecodesignkrav til produkternes forbrug af energi og eventuelt andre væsentlige miljøaspekter ved produkterne. Når kravene er fælles for alle EU-lande, bliver omkostningerne for producenterne mindre og besparelserne for forbrugerne større. Ecodesignkravene indebærer, at produkter, der ikke lever op til kravene, ikke må markedsføres i EU. Ecodesignkravene betyder blandt andet følgende: Kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2011 gælder det for både husholdningsvaskemaskiner og de mest almindelige opvaskemaskiner, at kun produkter i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Alene inden for elektriske motorer forventer EU, at ecodesignkravene vil medføre energibesparelser i hele EU på 135 mia. kwh årligt i Det svarer til mere end fire gange Danmarks nuværende årlige elforbrug. Energiklasse A bliver differentieret Energimærket har vænnet forbrugerne til at gå efter de energieffektive produkter, helst med den bedste klassificering A. Men i takt med at produkterne generelt er blevet mere energieffektive, og flere har fået energiklasse A, er der kommet en stor forskel på det mest og det mindst effektive produkt inden for klasse A. Det har gjort det sværere for forbrugerne at vælge de produkter, der reelt er de mest energieffektive. Derfor bliver selve skalaen for produkternes energiklasse udvidet med det nye energimærke. Hvis en producent vil opnå energiklasse A+, A++ eller A+++, skal produktet være mere energieffektivt, end hvad der tidligere blev krævet for at opnå klasse A. Side 8 ud af 26

9 Dermed matcher kravene de teknologiske fremskridt. Forbrugerne får lettere ved at vælge de mest energieffektive produkter, og producenterne får et ekstra incitament til at udvikle mere energieffektive produkter, der kan give dem en bedre placering på skalaen. Spørgsmål og svar Hvorfor er skalaen for energieffektivitet blevet udvidet? Da en stor del af produkterne allerede er A-mærkede, er der behov for at gå ud over A som bedste klasse. Det giver producenterne mulighed for at konkurrere yderligere ved at udvikle produkter, der er stadig mere energieffektive. Og det kommer til forbrugernes kendskab gennem mærket. Hvad er sammenhængen mellem ecodesign og energimærket? Mens energimærkningen henvender sig til forbrugerne, er ecodesignkravene primært relevante for producenter og importører af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Hvis der er krav om energimærkning for et produkt, vil der højest sandsynlig fremover også være ecodesignkrav for produktet. Ecodesignkravene kan afskære nogle af de dårligste klasser på mærkningsskalaen, så produkter i disse energiklasser ikke må markedsføres i EU. Side 9 ud af 26

10 Energisparemærket Det danske mærke for lavt energiforbrug Center for Energibesparelsers Energisparemærke Formålet med Center for Energibesparelsers Energisparemærke er at fremme køb af de mest energieffektive produkter blandt forbrugere. Mærket giver forbrugerne et kendt og troværdigt signal om lavt energiforbrug, og blandt producenter og detailhandel er det et eftertragtet salgsargument. Energisparemærket blev oprindelig introduceret som Elsparemærket i Ved at vælge et produkt med Energisparemærket sikrer forbrugeren sig, at produktet ligger i toppen af energieffektive produkter. Det gør det enkelt for forbrugerne at vælge energieffektivt i et marked, der kan være vanskeligt at gennemskue. Samtidig giver Energisparemærket producenterne et ekstra incitament til at lancere mere energieffektive produkter. På den måde øger mærket udvalget og tilgængeligheden på markedet. Et supplement til EU s krav og mærkning Energisparemærket er det danske supplement til EU s lovpligtige energimærkning og krav: EU s energimærkning for produkter dækker hele skalaen fra det mindst til det mest energiforbrugende produkt. Mærkningen opstiller fælles krav og definitioner inden for hele EU. EU s ecodesign stiller minimumskrav, så de mest energiforbrugende produkter ikke må markedsføres i EU. Energisparemærket er et godt supplement, der blåstempler de mest energieffektive produkter. Energisparemærket findes desuden på en række områder, hvor der ikke eksisterer EU-energimærkning eller ecodesignkrav. Ved fastsættelse af krav undersøger Center for Energibesparelser markedet for, om der er andre internationale standarder, der kan tages udgangspunkt i, for eksempel Energy Star. I enkelte tilfælde findes der ikke internationale standarder, og så bliver kravene fastsat i samarbejde med fageksperter og relevante brancher. Side 10 ud af 26

11 Energisparemærket kan bruges på de mest energieffektive produkter i følgende kategorier: A-pærer Cirkulationspumper til varmesystemet Computere Computerskærme Digitale modtagere Elspareskinner og andet elspareudstyr Køle-/fryseapparater Varmepumper Printere og kopimaskiner Strømforsyninger Trådløse enheder Tørretumblere Vaskemaskiner Webkameraer Spørgsmål og svar Hvorfor har Danmark sit eget Energisparemærke? Energisparemærket giver forbrugerne et helt enkelt signal om lavt energiforbrug, når de køber produkter, der direkte eller indirekte har indflydelse på forbruget. Mærket findes typisk på de 20 % mest energieffektive produkter i en produktkategori. Energisparemærket dækker desuden flere produktkategorier end EU s energimærke. Side 11 ud af 26

12 Køle- og fryseapparater Nye varegrupper skaber behov for differentiering Køle- og frysekategorien har fået tilføjet yderligere én energiklasse i toppen (A+++) og omfatter nye varegrupper, for eksempel vinkøleskabe og absorptionskøleskabe. Samtidig bliver centrale egenskaber nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Energimærket for køle- og fryseapparater Energimærket for køle- og fryseapparater går kun fra A+++ til D. Der er dog undtagelser i forhold til specielle køle- og fryseapparater. For eksempel har vinkøleskabe og absorbtionskøleskabe fået hver deres mærke med den fulde skala fra A+++ til G: Vinkøleskabe Mærket angiver, hvor mange flasker vin á 75 cl, køleskabet er beregnet til. Vinkøleskabe har generelt et højere energiforbrug end almindelige køle og fryseskabe, og derfor bruger det mere energi. Energimærket til vinkøleskabe har egne piktogrammer, som differentierer fra energimærket til køle- og fryseapparater. Absorptionskøleskabe Absorptionskøleskabe findes for eksempel på hotelværelser og i campingvogne. Bemærk, at energieffektivitetens grænseværdi mellem A og A+ bliver ændret 1. juli Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (for almindelige køle- og fryseapparater vil klasse B-D være tomme) Køle/fryseapparatets energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Årligt elforbrug i kwh Volumen af kølerum i liter Volumen af fryserum i liter Støjniveau i db(a) EU-forordningens nummer Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 12 ud af 26

13 Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for køle- og fryseapparater til husholdningsbrug tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug. Volumen. Den laveste temperatur i køle-/fryseapparatet. Konstruktion (om skabet er beregnet til indbygning eller er fritstående). Klimaklasse. Bemærk! Ifølge de nye ecodesignkrav må kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasser fra den 1. juli 2010 Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 44 A 44 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 42 A 42 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 Side 13 ud af 26

14 Opvaskemaskiner Bedre overblik over energiforbruget Opvaskemaskinens energimærke bliver udvidet med tre energiklasser, og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. opvask. Energimærket for opvaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Opvaskemaskinens energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 280 standardopvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 280 standardopvaske) Antal standardkuverter Tørreevne EU-forordningens nummer Støjniveau i db(a) Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 14 ud af 26

15 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for opvaskemaskiner tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug ved 280 standardopvaske, når maskinen er fyldt efter det deklarerede antal kuverter. Energiforbrug for og varighed af standardopvaskeprogram. Effektforbrug og varighed i slukket tilstand og left-on mode. Energimærkets information om opvaskemaskinen er baseret på standardprogrammet, der er: Beregnet til at vaske normalt tilsmudset service rent. Det mest effektive, når man tager højde for både energi- og vandforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun opvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. december 2011 skal alle opvaskemaskiner have A i opvaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Fra 1. december 2013 skal tørreindekset for opvaskemaskiner med kapacitet på mindst 8 kuverter være minimum A. For opvaskemaskiner med kapacitet på 7 kuverter og derunder skal tørreindekset fra 1. december 2013 være minimum B i forhold til det nye energimærke. Energiklasser for opvask pr. 20 december 2011 Energiklasser for opvaskemaskinens tørring pr. 20. december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) Tørreevneklasse Tørreevneindeks (ID) A+++ (laveste forbrug) EEI<50 A+++ (laveste forbrug) ID>1,08 A++ 50<EEI<56 A++ 1,08>ID>0,86 A+ 56<EEI<63 A+ 0,86>ID>0,69 A 63<EEI<71 A 0,69>ID>0,55 B 71<EEI<80 B 0,55>ID>0,44 C 80<EEI<90 C 0,44>ID>0,33 D (højeste forbrug) 90<EEI D (højeste forbrug) ID>0, Side 15 ud af 26

16 Vaskemaskiner Strammere krav forenkler mærkningen Vaskemaskinens energimærke udvides med tre energiklasser i toppen (A+, A++ og A+++), og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. vask. Energimærket for vaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes EU-forordningens nummer Vaskemaskinens energiklasse Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 220 standardvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 220 standardvaske) Kapacitet i kg for standardbomuldsprogrammet ved 40 C eller 60 C (fuld maskine) Klassificering af centrifugeringseffektivitet Støjniveau i db(a) for vask og for centrifugering på standardbomuldsprogrammet ved 60 C Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 16 ud af 26

17 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for vaskemaskiner tager blandt andet udgangspunkt i: 60 C bomuldsprogram ved hel og delvis fyldning. 40 C bomuldsprogram ved delvis fyldning. Beregningerne af det årlige vandforbrug og centrifugeringseffektiviteten er baseret på samme antal standardvaske som beregningen af det årlige energiforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun husholdningsvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Alle vaskemaskiner med en kapacitet over 3 kg skal nu have A i vaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Energiklasser for vask pr. 20 december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 46 A++ 46 EEI < 52 A+ 52 EEI < 59 A 59 EEI < 68 B 68 EEI < 77 C 77 EEI < 87 D (højeste forbrug) EEI 87 Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A (laveste forbrug) D < 45 B 45 D < 54 C 54 D < 63 D 63 D < 72 E 72 D < 81 F 81 D < 90 G (højeste forbrug) D 90 Side 17 ud af 26

18 Tv Nemmere at vælge det energieffektive tv-apparat I forbindelse med lancering af de nye energimærke, bliver tv-apparater omfattet af energimærkningsordningen. Dermed bliver det lettere for forbrugerne at stille krav og at vægte energieffektivitet i deres valg. Energimærket for tv-apparater Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A til G (klasse A+ til A+++ introduceres løbende) Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Tv-apparatets energiklasse baseret på, at tv-apparatet er tændt 4 timer om dagen i 365 dage Hvis tv-apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Årligt energiforbrug i kwh/år Elforbruget i tændt tilstand, angivet i watt Hvis tv-apparatet har en synlig, lettilgængelig afbryder, der nedsætter tv-apparatets elforbrug til under 0,01 watt i slukket tilstand, kan man indsætte symbolet EU-forordningens nummer Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 18 ud af 26

19 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitetsindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med det årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for tv-apparater tager blandt andet højde for: Effektforbruget i forhold til skærmstørrelse i Watt/dm 2. Forskellige ekstrafunktioner tillader ekstra effektforbrug for samme energiklasse. Bemærk! Ved introduktionen af mærkningen anvendes en etiket med A som bedste kategori. Fra 1. januar 2014 anvendes en etiket med A+ som bedste kategori. Fra 1. januar 2017 anvendes en etiket med A++ som bedste kategori. Fra 1. januar 2020 anvendes en etiket med A+++ som bedste kategori. Producenterne må dog anvende etiketterne tidligere, hvis de finder det relevant. Fra april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse A+++ (laveste forbrug) A++ Energieffektivitetsindeks (EEI) EEI<0,10 0,10<EEI<0,16 A+ 0,16<EEI<0,23 A B C D E F G (højeste forbrug) 0,23<EEI<0,30 0,30<EEI<0,42 0,42<EEI<0,60 0,60<EEI<0,80 0,80<EEI<0,90 0,90<EEI<1,00 1,00<EEI Side 19 ud af 26

20 For leverandører Det nye mærke skal følge hvert enkelt produkt Det er leverandørens ansvar at levere det rette energimærke med hvert enkelt produkt til forhandleren. Skabeloner til energimærkerne kan du hente i de relevante forordninger. Som leverandør har du ansvar for: En leverandør defineres her som producenten eller producentens autoriserede repræsentant inden for EU, eller som en importør, der udbyder produktet på EU-markedet. I deres fravær er leverandøren den person, der markedsfører produktet i EU. At forsyne hvert enkelt produkt med det rette energimærke, når du leverer produktet til forhandleren. Udgiften påhviler dig, så mærket er gratis for forhandleren. At ledsage produktet med et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningerne for hvert produkt. Der er links til forordningerne på side 26. At angive energiklassen for de enkelte produkter i salgsmaterialer, hvis der også gives oplysninger om pris eller energiforbrug. Det gælder også for teknisk salgsmateriale. At stille den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i alle EU-lande, hvor produktet markedsføres og for EU-kommissionen, hvis de anmoder om det. Du har en frist på 10 dage. Energistyrelsen er tilsynsmyndighed for energimærkning i Danmark. At levere produktet til testlaboratoriet for egen regning, hvis dit produkt udpeges til kontrolmåling. Tidspunkterne for, hvornår forpligtelserne træder i kraft, fremgår af EU-reglerne for de pågældende produkter (forordninger). Se links til forordningerne på side 26. Endelig er det dit ansvar, at informationerne er korrekte. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle mærke inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af pågældende produktmodel. Side 20 ud af 26

21 Spørgsmål og svar Vedrører det nye mærke kun europæiske producenter? Nej, det vedrører alle leverandører, der leverer til markeder i EU. Begrebet leverandører omfatter både producenter og importører. Hvilke produkter er omfattet af den nye lovgivning? Ved udgangen af 2010 er det ny energimærkning for køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Flere produkter følger, herunder airconditionsanlæg. Blandt andet forventes luft/luft varmepumper at blive det næste. Hvem kontrollerer leverandørens energimærkning og produktdeklaration? Energistyrelsen tester årligt et antal apparater for at kontrollere, at energiforbruget svarer til den angivne energiklasse. Hvis testen ikke bekræfter energimærket, skal leverandøren ændre mærkningen eller lave om på modellens konstruktion, så den fremover lever op til mærkningen. Energistyrelsen skal informere EU-kommisssionen og de andre medlemslande i tilfælde af uoverensstemmelse. Side 21 ud af 26

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (10) SEE / Årsrapport 2011 / Indhold

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (10) SEE / Årsrapport 2011 / Indhold Årsrapport 2011 SEE / Årsrapport 2011 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Ecodesign Energimærkning Mål for 2011 og opfyldelse af mål (5) Mål Målopfyldelse Gennemført

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

ENERGI- MÆRKNING. Vejledning til køkkenforhandlere

ENERGI- MÆRKNING. Vejledning til køkkenforhandlere NR- MÆRKNN Vejledning til køkkenforhandlere Klar besked om energimærket enne folder giver dig et overblik over, hvordan du -20% energimærker korrekt. nergimærket er lovpligtigt et er et lovkrav, at man

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5) Årsrapport 2013 SEE / Årsrapport 2013 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5) Kontrol af teknisk dokumentation og laboratoriemålinger (5) Kontrol af forbrugeroplysninger

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

ENERGI- MÆRKET. - i butikker, reklamer og på internettet

ENERGI- MÆRKET. - i butikker, reklamer og på internettet NRI- MÆRKT - i butikker, reklamer og på internettet Klar besked om energimærket Ifølge lovgivningen skal du som forhandler vise energimærket på en lang række produkter. nergimærket er lovpligtigt et er

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Oktober2017 Vejledning til installatører ç~; Energistyrelsen LOVKRAV Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Som installatør eller entreprenør er det dit ansvar og lovpligtigt at

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold Årsrapport 2012 SEE / Årsrapport 2012 / Indhold 2 Indhold Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Typer af tilsynsaktiviteter Gennemført tilsyn (5) Kontrol af CE-mærkning og

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Årsrapport 2014 SEE / Årsrapport 2014 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Butikskontrol (7) Anmeldelser og henvendelser (9) Internationalt

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Komiténotat til Folketingets Europaudvalg

Komiténotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del - Bilag 258 Offentligt Komiténotat til Folketingets Europaudvalg Dato 18. december 2018 Kommissionens forslag til revideret forordning som gennemfører Europa-Parlamentets

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B7: Apparatmærkning og -normer December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Årsrapport 2005. Energimærkningssekretariatet for Produkter, December 2006 Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.

Årsrapport 2005. Energimærkningssekretariatet for Produkter, December 2006 Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens. Årsrapport 2005 Rapport om Energimærkningssekretariatet for Produkters arbejde med kontrol af energimærkning af hårde hvidevarer, klimaanlæg og lyskilder i Danmark. Energimærkningssekretariatet for Produkter,

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Notat om delegerede retsakter til Folketingets Europaudvalg Notat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret retsakt, der implementerer

Læs mere

Årsrapport 2006. Energimærkningssekretariatet for Produkter Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.dk

Årsrapport 2006. Energimærkningssekretariatet for Produkter Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.dk Årsrapport 006 Rapport om Energimærkningssekretariatet for Produkters arbejde med kontrol af energimærkning af hårde hvidevarer, klimaanlæg og lyskilder i Danmark. Energimærkningssekretariatet for Produkter

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.5.2014 L 147/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014 af 5. marts 2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 12. november 2013 Baggrund: 2

Læs mere

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014.

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014. De$e dokument indeholder en forklarende tekst 3l en powerpoint- præsenta3on om reglerne, når man reklamerer, markedsfører og sælger anlæg 3l rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vi i daglig tale kalder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016

Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016 Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016 Rapporten er udarbejdet af Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter, marts 2017 Introduktion Produkter, der er omfattet af EU s energimærkningsordning,

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er er krav til energieffektivitet

Læs mere

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 140 Offentligt GRUNDNOTAT 20. februar 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Indhold af præsentationen Præsentation af konsortiet og konsortiets opgaver Erfaringer fra

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Brug energien på mærkerne det betaler sig

Brug energien på mærkerne det betaler sig rug energien på mærkerne det betaler sig lovne rysere Køle-fryseskabe Køleskabe Opvaskemaskiner Tørretumblere Vaskemaskiner Vaske-/tørremaskiner Klimaanlæg Mærke Model Højt forbrug Nettovolumen Størrelse:

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 15. december 2016 Meddelelse om arbejdsplan for ecodesign 2016-2019

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning November 2015 INDHOLD Indhold... 2 Kontrol af overholdelse af reglerne om energiforbrug... 3 Køleskabe

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Sådan bruges vejledningen

Sådan bruges vejledningen Sådan bruges vejledningen Denne vejledning forklarer, hvordan du ansøger om en EU-miljømærkelicens i overensstemmelse med de gældende krav i kriterierne. Følgende symboler bruges i vejledningen: = Bemærk

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hyldeengen 13 2791 Dragør 155-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 322 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG 11. september 2013 K O MI TES AG Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Rammenotat

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUR - og få den helt rigtige støvsuger å efter bedst mulig støvsuger lle nye støvsugere på markedet skal bære U s energimærke. et er en fordel for dig, når du skal vælge støvsuger. nergimærket kan

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere