Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser"

Transkript

1 Nu får energimærket tre nye plusser

2 Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder forbrugerne i at vælge de mest energieffektive produkter. Det er stadig mærkets formål, men ordningen bliver strammet op på flere punkter. Højere ambitioner i EU I sommeren 2010 trådte et ændret energimærkningsdirektiv (rammedirektiv) i kraft i EU, og derfor kan de første produkter mærkes med det ny energimærke ved udgangen af Det hidtidige energimærke har levet siden 1995, og på de 15 år har både teknologi og efterspørgsel udviklet sig i retningen af mere energieffektive produkter. For en del af de energimærkede produkter ligger hovedparten af salget i dag på A-mærkede produkter. Den udvikling bliver nu afspejlet i det nye energimærke. Energimærket har også fået et bredere sigte, så det ikke længere kun omfatter apparater, der forbruger el. Energimærket har vist sig at være et meget effektivt instrument til at fremme energibesparelser, og derfor vil mærket i fremtiden også kunne dække: Produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, for eksempel professionelle kølemøbler. Produkter, der har indflydelse på energiforbruget, for eksempel vinduer. Revisionen af mærkningsordningen understøtter samtidig EU s ambitioner om at reducere energiforbrug i de kommende år. Det nye energimærke omfatter: Køle- og fryseapparater Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Tv Det oprindelige energimærke omfatter: Kombinerede vaske-/tørremaskiner Tørretumblere Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Se faktaboksen for en oversigt over de produktgrupper, energimærket dækker ved udgangen af Her følger et kort overblik over ændringerne: Side 2 ud af 26

3 Nyt design Selve mærket bevarer klassifikationen og de genkendelige pile på en skala fra grøn til rød. Men der er også ændringer: Energimærkets skala får en ny overbygning, så der ud over energiklasse A kan findes A+, A++ og A+++. De ekstra energiklasser kan anvendes, når den teknologiske udvikling kræver det. Let forståelige piktogrammer erstatter tekst, så det samme mærke kan læses og forstås i alle EU-lande. Mærket bliver fremstillet som ét mærke. Leverandøren leverer mærket sammen med produktet. Kun den mest energieffektive energiklasse kan benytte den mørkegrønne pil. Skærpede energikrav Incitamentet til at udvikle mere energieffektive produkter skal være større. Derfor bliver kravene for at opnå den bedste energiklasse for hvert produkt skærpet. Flere produkter er med Mærkningsordningens effekt på udvikling og efterspørgsel bliver nu bredt ud til flere produkter. I første omgang er f.eks. tv-apparater med. EU arbejder på at udbrede mærkningen til flere produkter, herunder vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Ny ansvarsfordeling Som noget nyt er det leverandørens ansvar at levere energimærket sammen med det enkelte produkt. Forhandleren har til gengæld ansvaret for at placere mærket på et iøjnefaldende sted på produktet, så forbrugeren har let adgang til oplysningerne om energiforbrug m.m. Læs mere om: Formål og tidsplan side 4 Nyt design side 6 Skærpede krav side 8 Energisparemærket side 10 Køle- og fryseapparater side 12 Opvaskemaskiner side 14 Vaskemaskiner side 16 Tv side 18 Fra december 2010 kommer der løbende nye energimærkningsregler for forskellige produkter. Så snart de nye regler er trådt i kraft for et produkt, kan leverandøren vælge at skifte til det nye mærke for produktet. Det bliver typisk obligatorisk at anvende det nye mærke cirka et år efter, de nye regler er trådt i kraft. For leverandører side 20 For forhandlere side 22 Spørgsmål og svar side 24 Øvrige oplysningsmaterialer side 26 Side 3 ud af 26

4 Formål og tidsplan Energimærket bliver ført ajour For flere produkt har en teknologisk udvikling betydet, at næsten alle modeller er A-mærkede. Derfor er der behov for kunne skærpe kravene til energieffektivitet. Det nye energimærke skal sætte fornyet fokus på at udvikle, markedsføre og vælge mere energieffektive produkter. Samtidig får mærket et bredere sigte. Det nye mærke dækker også produkter, der anvendes i andre sektorer end husholdningssektoren, og produkter, der indirekte har indflydelse på energiforbruget. Fornyet fokus på fremskridt Siden introduktionen i 1995 er energimærkningsordningen blevet udvidet til at omfatte flere produkter, men kun en enkelt gang er der sket en mindre ændring af selve mærket. Ordningen havde haft så stor succes med at stimulere udviklingen af mere energieffektive køle- og fryseapparater, at energimærket for denne produktkategori fik tilføjet to nye energiklasser, A+ og A++, i På samme måde er der i dag også opstået behov for at revidere skalaen for produkter som f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, så skalaen kan afspejle de teknologiske fremskridt. Generelt har udviklingen gjort, at EU vurderer, det er nødvendigt at føre mærkningen ajour, så mærket fortsat er relevant og informativt. Nemt at sammenligne, når man køber Energimærket er designet med henblik på at give forbrugerne præcis, genkendelig og sammenlignelig information, når de køber energiforbrugende produkter. Informationen har særligt fokus på energiforbruget, men omfatter også andre egenskaber som volumen, vandforbrug, kvalitetsaspekter og støjniveau for produkter, hvor det er relevant. Mærket er fortsat baseret på en skala, der afspejler produktets energieffektivitet fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). For at give plads til yderligere differentiering og teknologiske fremskridt er skalaen nu blevet udvidet med A+, A++ og A+++ for flere af produkterne. Tidsplan for implementering af det nye energimærke Flere produkter bliver løbende omfattet af den nye energimærkning. Ved årsskiftet er der udstedt regler for køle- og fryseapparater, tv, vaske- og opvaskemaskiner. Det er sandsynligt, at den nye energimærkning kommer til at omfatte flere produkter i løbet af 2011, f.eks. mindre airconditionanlæg, vandvarmere og kedler til opvarmningssystemer. Side 4 ud af 26

5 Produktkategori Leverandørerne kan frivilligt benytte mærket fra: Leverandørerne har pligt til at benytte det nye mærke fra: Forpligtelser vedrørende markedsføring træder i kraft den: Køle- og fryseapparater 20. december november marts 2012 Vaskemaskiner 20. december december april 2012 Opvaskemaskiner 20. december december april 2012 Tv-apparater 20. december november marts 2012 Tørretumblere Kombinerede vaske-/tørremaskiner Elpærer Elovne Klimaanlæg til husholdningsbrug Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Ny energimærkning er endnu ikke fastsat Du kan løbende holde dig opdateret om energimærkningen af produkter på Energistyrelsens hjemmeside. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle energimærke, inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af den pågældende produktmodel. For de energimærkede produktkategorier, der endnu ikke er omfattet af den nye ordning gælder den gamle fortsat (f.eks. elovne). Spørgsmål og svar Hvorfor skal alle produkter ikke benytte det nye mærke? Det tager tid at formulere nye krav til produkterne, og EU introducerer derfor det nye mærke løbende. Mærket dækker i første omgang husholdningskøle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Andre produkter følger, når lovgivningen er klar. Hvor gælder det nye energimærke? Mærket gælder i alle 27 lande i EU. Som medlemmer af EØS implementerer Norge, Island og Lichtenstein også den nye EU-lovgivning. Side 5 ud af 26

6 Nyt design Ét mærke, hele Europa kan forstå Det nye energimærke er blevet lettere at aflæse også på tværs af landegrænser. For at fremhæve de mest energieffektive produkter yderligere, kan skalaen nu gå op til A+++. Lettere at aflæse Det nye mærke bevarer de grundlæggende principper fra det hidtidige mærke: De 7 energiklasser fra A til G. Det klare farvesignal fra mørkegrøn til rød. Mørkegrøn klasse svarer til de mest energieffektive produkter, og der er altid kun én mørkegrøn klasse, så forbrugerne har et entydigt signal at gå efter. Der kan være flere røde klasser i bunden af skalaen. For at gøre det lettere at vælge produkter med de bedste egenskaber er mærket blevet fornyet på følgende punkter: Der er op til 3 yderligere energiklasser, så skalaen kan gå op til A+++. Sprogneutrale piktogrammer gør det let at aflæse andre relevante parametre for det enkelte produkt, for eksempel vandforbrug, kapacitet og støjudledning. Støjdeklaration er obligatorisk for produkter, hvor det er relevant. Mærket vil være identisk i alle 27 EU-medlemslande. Det nye mærke gælder kun for de produkter, hvor de nye EU-regler (forordninger) er trådt i kraft. Fra 20. december 2010 omfatter det køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Brug af det nye energimærke for disse produkter er dog først obligato-risk i slutningen af Identisk mærke for alle 27 EU-medlemslande Mulighed for 3 nye energiklasser: A+, A++ og A+++ Farvede pile adskiller de energieffektive produkter fra de mindre energieffektive Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber. Energiforbrug i kwh/år. Alt afhængigt af produktet kan energimærket og piktogrammerne variere Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation Bemærk især: Bedste kategori er den med den mørkegrønne pil. Tekst er erstattet af piktogrammer, der er hurtige at aflæse uanset sprog. Mærket gælder i alle EU-lande og er identisk på tværs af landegrænser. Side 6 ud af 26

7 Spørgsmål og svar Hvorfor er energimærkningsetiketten og strippen ikke længere adskilt? Det nye mærke er uafhængigt af sprog, da der benyttes piktogrammer. Derfor kan det samme mærke bruges i hele EU, og det er ikke nødvendigt at adskille elementerne på mærket. Hvorfor har mærket piktogrammer i stedet for tekst? Og hvad betyder de? De enkle piktogrammer kommunikerer informationen mere effektivt end tekst. Piktogrammerne er identiske og forstås i alle medlemslande, så hvert produkt nu kun behøver ét mærke i hele EU. Bliver forbrugerne ikke forvirrede af alle de nye A+-klasser? Det nye mærke klarede sig bedst i forbrugertesten blandt flere alternativer. Flest forbrugere betragtede mærket som let og enkelt at forstå, og det bygger videre på det hidtidige velkendte mærke. Side 7 ud af 26

8 Skærpede krav Mærket bliver ført ajour med de teknologiske fremskridt Den teknologiske udvikling har indhentet de krav, der gjaldt for det hidtidige energimærke. Med det nye mærke bliver kravene til de bedste energiklasser strammet, og samtidig fjernes de mindst energieffektive produkter fra markedet i forbindelse med ecodesignkravene. Ecodesign fjerner de mindst energieffektive produkter EU-landene har også lovgivning, som sikrer, at alle produkter, der markedsføres opfylder et fastsat minimum for energieffektivitet. Det betyder, at produkter, som ikke opfylder disse krav, ikke må markedsføres i EU. Disse krav omtales almindeligvis som ecodesignkravene, fordi de er baseret på det såkaldte eco-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF). Nye krav giver større energibesparelser For at nedbringe produkters energiforbrug og miljøbelastning stiller EU krav de såkaldte ecodesignkrav til produkternes forbrug af energi og eventuelt andre væsentlige miljøaspekter ved produkterne. Når kravene er fælles for alle EU-lande, bliver omkostningerne for producenterne mindre og besparelserne for forbrugerne større. Ecodesignkravene indebærer, at produkter, der ikke lever op til kravene, ikke må markedsføres i EU. Ecodesignkravene betyder blandt andet følgende: Kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2011 gælder det for både husholdningsvaskemaskiner og de mest almindelige opvaskemaskiner, at kun produkter i energiklasse A eller bedre må markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Alene inden for elektriske motorer forventer EU, at ecodesignkravene vil medføre energibesparelser i hele EU på 135 mia. kwh årligt i Det svarer til mere end fire gange Danmarks nuværende årlige elforbrug. Energiklasse A bliver differentieret Energimærket har vænnet forbrugerne til at gå efter de energieffektive produkter, helst med den bedste klassificering A. Men i takt med at produkterne generelt er blevet mere energieffektive, og flere har fået energiklasse A, er der kommet en stor forskel på det mest og det mindst effektive produkt inden for klasse A. Det har gjort det sværere for forbrugerne at vælge de produkter, der reelt er de mest energieffektive. Derfor bliver selve skalaen for produkternes energiklasse udvidet med det nye energimærke. Hvis en producent vil opnå energiklasse A+, A++ eller A+++, skal produktet være mere energieffektivt, end hvad der tidligere blev krævet for at opnå klasse A. Side 8 ud af 26

9 Dermed matcher kravene de teknologiske fremskridt. Forbrugerne får lettere ved at vælge de mest energieffektive produkter, og producenterne får et ekstra incitament til at udvikle mere energieffektive produkter, der kan give dem en bedre placering på skalaen. Spørgsmål og svar Hvorfor er skalaen for energieffektivitet blevet udvidet? Da en stor del af produkterne allerede er A-mærkede, er der behov for at gå ud over A som bedste klasse. Det giver producenterne mulighed for at konkurrere yderligere ved at udvikle produkter, der er stadig mere energieffektive. Og det kommer til forbrugernes kendskab gennem mærket. Hvad er sammenhængen mellem ecodesign og energimærket? Mens energimærkningen henvender sig til forbrugerne, er ecodesignkravene primært relevante for producenter og importører af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Hvis der er krav om energimærkning for et produkt, vil der højest sandsynlig fremover også være ecodesignkrav for produktet. Ecodesignkravene kan afskære nogle af de dårligste klasser på mærkningsskalaen, så produkter i disse energiklasser ikke må markedsføres i EU. Side 9 ud af 26

10 Energisparemærket Det danske mærke for lavt energiforbrug Center for Energibesparelsers Energisparemærke Formålet med Center for Energibesparelsers Energisparemærke er at fremme køb af de mest energieffektive produkter blandt forbrugere. Mærket giver forbrugerne et kendt og troværdigt signal om lavt energiforbrug, og blandt producenter og detailhandel er det et eftertragtet salgsargument. Energisparemærket blev oprindelig introduceret som Elsparemærket i Ved at vælge et produkt med Energisparemærket sikrer forbrugeren sig, at produktet ligger i toppen af energieffektive produkter. Det gør det enkelt for forbrugerne at vælge energieffektivt i et marked, der kan være vanskeligt at gennemskue. Samtidig giver Energisparemærket producenterne et ekstra incitament til at lancere mere energieffektive produkter. På den måde øger mærket udvalget og tilgængeligheden på markedet. Et supplement til EU s krav og mærkning Energisparemærket er det danske supplement til EU s lovpligtige energimærkning og krav: EU s energimærkning for produkter dækker hele skalaen fra det mindst til det mest energiforbrugende produkt. Mærkningen opstiller fælles krav og definitioner inden for hele EU. EU s ecodesign stiller minimumskrav, så de mest energiforbrugende produkter ikke må markedsføres i EU. Energisparemærket er et godt supplement, der blåstempler de mest energieffektive produkter. Energisparemærket findes desuden på en række områder, hvor der ikke eksisterer EU-energimærkning eller ecodesignkrav. Ved fastsættelse af krav undersøger Center for Energibesparelser markedet for, om der er andre internationale standarder, der kan tages udgangspunkt i, for eksempel Energy Star. I enkelte tilfælde findes der ikke internationale standarder, og så bliver kravene fastsat i samarbejde med fageksperter og relevante brancher. Side 10 ud af 26

11 Energisparemærket kan bruges på de mest energieffektive produkter i følgende kategorier: A-pærer Cirkulationspumper til varmesystemet Computere Computerskærme Digitale modtagere Elspareskinner og andet elspareudstyr Køle-/fryseapparater Varmepumper Printere og kopimaskiner Strømforsyninger Trådløse enheder Tørretumblere Vaskemaskiner Webkameraer Spørgsmål og svar Hvorfor har Danmark sit eget Energisparemærke? Energisparemærket giver forbrugerne et helt enkelt signal om lavt energiforbrug, når de køber produkter, der direkte eller indirekte har indflydelse på forbruget. Mærket findes typisk på de 20 % mest energieffektive produkter i en produktkategori. Energisparemærket dækker desuden flere produktkategorier end EU s energimærke. Side 11 ud af 26

12 Køle- og fryseapparater Nye varegrupper skaber behov for differentiering Køle- og frysekategorien har fået tilføjet yderligere én energiklasse i toppen (A+++) og omfatter nye varegrupper, for eksempel vinkøleskabe og absorptionskøleskabe. Samtidig bliver centrale egenskaber nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Energimærket for køle- og fryseapparater Energimærket for køle- og fryseapparater går kun fra A+++ til D. Der er dog undtagelser i forhold til specielle køle- og fryseapparater. For eksempel har vinkøleskabe og absorbtionskøleskabe fået hver deres mærke med den fulde skala fra A+++ til G: Vinkøleskabe Mærket angiver, hvor mange flasker vin á 75 cl, køleskabet er beregnet til. Vinkøleskabe har generelt et højere energiforbrug end almindelige køle og fryseskabe, og derfor bruger det mere energi. Energimærket til vinkøleskabe har egne piktogrammer, som differentierer fra energimærket til køle- og fryseapparater. Absorptionskøleskabe Absorptionskøleskabe findes for eksempel på hotelværelser og i campingvogne. Bemærk, at energieffektivitetens grænseværdi mellem A og A+ bliver ændret 1. juli Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (for almindelige køle- og fryseapparater vil klasse B-D være tomme) Køle/fryseapparatets energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Årligt elforbrug i kwh Volumen af kølerum i liter Volumen af fryserum i liter Støjniveau i db(a) EU-forordningens nummer Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 12 ud af 26

13 Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for køle- og fryseapparater til husholdningsbrug tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug. Volumen. Den laveste temperatur i køle-/fryseapparatet. Konstruktion (om skabet er beregnet til indbygning eller er fritstående). Klimaklasse. Bemærk! Ifølge de nye ecodesignkrav må kun husholdningskøle- og fryseapparater i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasser fra den 1. juli 2010 Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) Energiklasse Energi-effektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 44 A 44 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 A+++ (laveste forbrug) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 42 A 42 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (højeste forbrug) EEI 150 Side 13 ud af 26

14 Opvaskemaskiner Bedre overblik over energiforbruget Opvaskemaskinens energimærke bliver udvidet med tre energiklasser, og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. opvask. Energimærket for opvaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Opvaskemaskinens energiklasse Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 280 standardopvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 280 standardopvaske) Antal standardkuverter Tørreevne EU-forordningens nummer Støjniveau i db(a) Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 14 ud af 26

15 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for opvaskemaskiner tager blandt andet højde for: Det årlige energiforbrug ved 280 standardopvaske, når maskinen er fyldt efter det deklarerede antal kuverter. Energiforbrug for og varighed af standardopvaskeprogram. Effektforbrug og varighed i slukket tilstand og left-on mode. Energimærkets information om opvaskemaskinen er baseret på standardprogrammet, der er: Beregnet til at vaske normalt tilsmudset service rent. Det mest effektive, når man tager højde for både energi- og vandforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun opvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Fra 1. december 2011 skal alle opvaskemaskiner have A i opvaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Fra 1. december 2013 skal tørreindekset for opvaskemaskiner med kapacitet på mindst 8 kuverter være minimum A. For opvaskemaskiner med kapacitet på 7 kuverter og derunder skal tørreindekset fra 1. december 2013 være minimum B i forhold til det nye energimærke. Energiklasser for opvask pr. 20 december 2011 Energiklasser for opvaskemaskinens tørring pr. 20. december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) Tørreevneklasse Tørreevneindeks (ID) A+++ (laveste forbrug) EEI<50 A+++ (laveste forbrug) ID>1,08 A++ 50<EEI<56 A++ 1,08>ID>0,86 A+ 56<EEI<63 A+ 0,86>ID>0,69 A 63<EEI<71 A 0,69>ID>0,55 B 71<EEI<80 B 0,55>ID>0,44 C 80<EEI<90 C 0,44>ID>0,33 D (højeste forbrug) 90<EEI D (højeste forbrug) ID>0, Side 15 ud af 26

16 Vaskemaskiner Strammere krav forenkler mærkningen Vaskemaskinens energimærke udvides med tre energiklasser i toppen (A+, A++ og A+++), og centrale egenskaber bliver nu vist som piktogrammer, der er lette at aflæse og sammenligne. Værdierne i piktogrammerne er baseret på årligt forbrug ved et typisk forbrugsmønster i stedet for forbrug pr. vask. Energimærket for vaskemaskiner Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A+++ til D (efter december 2011 vil klasserne B-D være tomme) Hvis apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes EU-forordningens nummer Vaskemaskinens energiklasse Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Elforbrug i kwh/år (ved 220 standardvaske) Vandforbrug i liter/år (ved 220 standardvaske) Kapacitet i kg for standardbomuldsprogrammet ved 40 C eller 60 C (fuld maskine) Klassificering af centrifugeringseffektivitet Støjniveau i db(a) for vask og for centrifugering på standardbomuldsprogrammet ved 60 C Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 16 ud af 26

17 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitesindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med dets årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for vaskemaskiner tager blandt andet udgangspunkt i: 60 C bomuldsprogram ved hel og delvis fyldning. 40 C bomuldsprogram ved delvis fyldning. Beregningerne af det årlige vandforbrug og centrifugeringseffektiviteten er baseret på samme antal standardvaske som beregningen af det årlige energiforbrug. Bemærk! Nye ecodesignkrav betyder, at efter december 2011 må kun husholdningsvaskemaskiner i energiklasse A eller bedre markedsføres i EU. Efter december 2013 skal produkterne opfylde kravene til energiklasse A+ eller bedre. Alle vaskemaskiner med en kapacitet over 3 kg skal nu have A i vaskeevne. Derfor er det ikke længere deklareret. Energiklasser for vask pr. 20 december 2011 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A+++ (laveste forbrug) EEI < 46 A++ 46 EEI < 52 A+ 52 EEI < 59 A 59 EEI < 68 B 68 EEI < 77 C 77 EEI < 87 D (højeste forbrug) EEI 87 Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse Energieffektivitetsindeks (EEI) A (laveste forbrug) D < 45 B 45 D < 54 C 54 D < 63 D 63 D < 72 E 72 D < 81 F 81 D < 90 G (højeste forbrug) D 90 Side 17 ud af 26

18 Tv Nemmere at vælge det energieffektive tv-apparat I forbindelse med lancering af de nye energimærke, bliver tv-apparater omfattet af energimærkningsordningen. Dermed bliver det lettere for forbrugerne at stille krav og at vægte energieffektivitet i deres valg. Energimærket for tv-apparater Leverandørens navn eller varemærke samt modelidentifikation 7 klasser fra A til G (klasse A+ til A+++ introduceres løbende) Piktogrammer fremhæver udvalgte egenskaber: Tv-apparatets energiklasse baseret på, at tv-apparatet er tændt 4 timer om dagen i 365 dage Hvis tv-apparatet har fået tildelt EU s miljømærke, Blomsten, kan det også indsættes Årligt energiforbrug i kwh/år Elforbruget i tændt tilstand, angivet i watt Hvis tv-apparatet har en synlig, lettilgængelig afbryder, der nedsætter tv-apparatets elforbrug til under 0,01 watt i slukket tilstand, kan man indsætte symbolet EU-forordningens nummer Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer Datablad følger produktet Det er leverandørens ansvar at ledsage produktet af et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningen. Se yderligere oplysninger i forordningen for produktet (se side 26). Hvis teksten her og i forordningen ikke stemmer overens, gælder teksten i forordningen. Side 18 ud af 26

19 Hvilken energiklasse? Energiklassen er baseret på apparatets energieffektivitetsindeks (EEI). EEI beregnes ved, at det årlige elforbrug for apparatet sammenlignes med det årlige elforbrug for et referenceapparat. EEI for tv-apparater tager blandt andet højde for: Effektforbruget i forhold til skærmstørrelse i Watt/dm 2. Forskellige ekstrafunktioner tillader ekstra effektforbrug for samme energiklasse. Bemærk! Ved introduktionen af mærkningen anvendes en etiket med A som bedste kategori. Fra 1. januar 2014 anvendes en etiket med A+ som bedste kategori. Fra 1. januar 2017 anvendes en etiket med A++ som bedste kategori. Fra 1. januar 2020 anvendes en etiket med A+++ som bedste kategori. Producenterne må dog anvende etiketterne tidligere, hvis de finder det relevant. Fra april 2012 må kun tv-apparater med energimærke E eller bedre markedsføres i EU. Energiklasser frem til den 30. juni 2010 Energiklasse A+++ (laveste forbrug) A++ Energieffektivitetsindeks (EEI) EEI<0,10 0,10<EEI<0,16 A+ 0,16<EEI<0,23 A B C D E F G (højeste forbrug) 0,23<EEI<0,30 0,30<EEI<0,42 0,42<EEI<0,60 0,60<EEI<0,80 0,80<EEI<0,90 0,90<EEI<1,00 1,00<EEI Side 19 ud af 26

20 For leverandører Det nye mærke skal følge hvert enkelt produkt Det er leverandørens ansvar at levere det rette energimærke med hvert enkelt produkt til forhandleren. Skabeloner til energimærkerne kan du hente i de relevante forordninger. Som leverandør har du ansvar for: En leverandør defineres her som producenten eller producentens autoriserede repræsentant inden for EU, eller som en importør, der udbyder produktet på EU-markedet. I deres fravær er leverandøren den person, der markedsfører produktet i EU. At forsyne hvert enkelt produkt med det rette energimærke, når du leverer produktet til forhandleren. Udgiften påhviler dig, så mærket er gratis for forhandleren. At ledsage produktet med et datablad. Se retningslinjer for datablade i forordningerne for hvert produkt. Der er links til forordningerne på side 26. At angive energiklassen for de enkelte produkter i salgsmaterialer, hvis der også gives oplysninger om pris eller energiforbrug. Det gælder også for teknisk salgsmateriale. At stille den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i alle EU-lande, hvor produktet markedsføres og for EU-kommissionen, hvis de anmoder om det. Du har en frist på 10 dage. Energistyrelsen er tilsynsmyndighed for energimærkning i Danmark. At levere produktet til testlaboratoriet for egen regning, hvis dit produkt udpeges til kontrolmåling. Tidspunkterne for, hvornår forpligtelserne træder i kraft, fremgår af EU-reglerne for de pågældende produkter (forordninger). Se links til forordningerne på side 26. Endelig er det dit ansvar, at informationerne er korrekte. Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet på markedet med det gamle mærke inden det er blevet obligatorisk at anvende det nye mærke, kan sælges med det gamle energimærke uden tidsbegrænsning. Bemærk, at dette kun gælder det enkelte produkt ikke efterfølgende eksemplarer af pågældende produktmodel. Side 20 ud af 26

21 Spørgsmål og svar Vedrører det nye mærke kun europæiske producenter? Nej, det vedrører alle leverandører, der leverer til markeder i EU. Begrebet leverandører omfatter både producenter og importører. Hvilke produkter er omfattet af den nye lovgivning? Ved udgangen af 2010 er det ny energimærkning for køle- og fryseapparater, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tv-apparater. Flere produkter følger, herunder airconditionsanlæg. Blandt andet forventes luft/luft varmepumper at blive det næste. Hvem kontrollerer leverandørens energimærkning og produktdeklaration? Energistyrelsen tester årligt et antal apparater for at kontrollere, at energiforbruget svarer til den angivne energiklasse. Hvis testen ikke bekræfter energimærket, skal leverandøren ændre mærkningen eller lave om på modellens konstruktion, så den fremover lever op til mærkningen. Energistyrelsen skal informere EU-kommisssionen og de andre medlemslande i tilfælde af uoverensstemmelse. Side 21 ud af 26

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B7: Apparatmærkning og -normer December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Brug energien på mærkerne det betaler sig

Brug energien på mærkerne det betaler sig rug energien på mærkerne det betaler sig lovne rysere Køle-fryseskabe Køleskabe Opvaskemaskiner Tørretumblere Vaskemaskiner Vaske-/tørremaskiner Klimaanlæg Mærke Model Højt forbrug Nettovolumen Størrelse:

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Fremtidens miljø skabes i dag

Fremtidens miljø skabes i dag Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD HVAD ER ECODESIGN? > Hvorfor Ecodesign 3 > Flere forskellige virkemidler 8 > Hvordan fungerer det 11 > Tilblivelsen af Ecodesign-regler 12 > Konkrete eksempler på

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Energieffektive minibarer til hotelværelser

Energieffektive minibarer til hotelværelser Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer 337-049 December 2005 HORESTA Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for:

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for: INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 5 Adresse: Storgade 14 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus/nyt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af Lind & Risør A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af Lind & Risør A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Halfdan Rasmussens Vej 94 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033901-001 Energikonsulent: Christian Smedegaard Sørensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen

Læs mere