Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked"

Transkript

1 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Kort version 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed Juli 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark

2

3 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel Fax ISBN Pontifex-Brobygger gennemføres organisatorisk af Stadt Flensburg som leadpartner samt Beskæftigelsesregion Syddanmark. Projektet bliver støttet af INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med EU-midler fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Beskæftigelsesregion Syddanmark

4 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt Indledning Region Sønderjylland-Schleswig Udviklingen på arbejdsmarkedet Om projektet Pontifex Brückenbauer-Brobygger Rapportens målsætninger Informations- og kommunikationsproblemer Sprog Digitalisering Manglende fagspecifikke informationer, data og publikationer Tekniske og økonomiske barrierer Registreringspligt for enkeltmandsvirksomheder Oplysninger for tildeling af skattenummer for virksomheder Oversættelse af dokumenter Direkte kommunikation mellem myndigheder Gennemførelsesproblemer Skatteret Individuel kontrol af befordringsfradrag gennem SKAT dages-reglen - forskellig udlægning af DBO Dobbeltbeskatning af arbejdsmarkedspensioner Registreringsafgift af motorkøretøjer for grænsegængere Koordinering og gennemførelse af den sociale sikring Uklarhed ved beregning af ydelser som følge af den såkaldte Merida -dom Tyske pensionister i Danmark uden tysk sygesikring... 27

5 3.2.3 Tysk Elterngeld : Kun en familieydelse i Tyskland Ligestilling af danske feriepenge og den tyske kompensation for ikke afholdt ferie (Urlaubsabgeltung) Sammenlægning af perioder - ydelser der træder i stedet for arbejdsindtægt Lang sagsbehandling for pensionsansøgninger Anvendelse af Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED) Tyske myndighedsvejledninger Ledighedsydelse til grænsegængere Den frie bevægelighed Lovregulerede erhverv Pensionsordninger Juridiske barrierer Social sikring ved vejrlig eller ved ophør af sygedagpenge Grænsegængervisum for tredjelandsstatsborgere Ingen vejrligsgodtgørelse ved midlertidigt arbejdsophør på udenlandske byggepladser Overgangsproblem ved forskellig pensionsalder %-reglen - udøvelse af beskæftigelse i to medlemsstater Konklusion og det videre forløb Løse problemer Fremtidsudsigter En tak til Bilag: Adresser kompetente institutioner... 49

6 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed 1. Udgangspunkt 1.1 Indledning Gennem mange årtier har arbejdstagere har fundet beskæftigelse i nabolandet. Foruden de beskæftigede, der flytter til udlandet på grund af jobbet, og ansatte arbejdstagere, der udfører opgaver for indenlandske tjenesteudbydere i nabolandet, kender mange sikkert de såkaldte grænsegængere/grænsependlere som endnu en gruppe blandt de vandrende arbejdstagere. Det at arbejde i nabolandet er næsten altid ensbetydende med at arbejde inden for andre retlige, kulturelle og sproglige rammer. Man møder forskelle med hensyn til administrationspraksis, uddannelse og arbejdsprocedurer, som arbejdstagerne må overvinde. Denne ofte besværlige vej rummer dog en mangfoldighed af fordele. Ud over at undgå arbejdsløshed kan overskridelsen af grænsen for arbejdsmarkedet forbedre de personlige karrieremuligheder. For virksomhederne repræsenterer nabolandets arbejdstagere et stort potentiale af kvalificeret arbejdskraft, som gør det muligt at bevare den internationale konkurrenceevne. Ud over arbejdstagernes behov for information står professionelle rådgivningsinstanser ofte over for spørgsmål, som kun kan undersøges med juridisk kompetence. De spørgsmål og problemer udgør hindringer, som til dels må overvindes med kreative løsninger. Undertiden udgør disse problemer også mobilitetsbarrierer, der står i vejen for at påbegynde beskæftigelse på arbejdsmarkedet i nabolandet. De spørgsmål, som projektet Pontifex har undersøgt i de seneste to år, vil blive beskrevet i den foreliggende rapport. Intentionen med rapporten er at øge mobiliteten yderligere og gøre det lettere for arbejdstagere at passere grænsen. 6

7 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed 1.2 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig ligger i det allernordligste Tyskland og det allersydligste Jylland og udgør således porten mellem Nord- og Centraleuropa. Regionen har ca indbyggere, omkring på den tyske side og omkring på den danske. Region Sønderjylland-Schleswig omfatter ca km². Efter vanskelige forhandlinger blev det formelle samarbejde på regionalt plan mellem Danmark og Tyskland etableret som Region Sønderjylland-Schleswig i Ud over samarbejde på kommunalpolitisk plan fokuserer samarbejdet på emneområderne kultur, ungdom, skole og sprog samt arbejdsmarkedet. Som politisk sekretariat står Regionskontor & Infocenter i Padborg til rådighed for alle borgere med spørgsmål vedrørende grænseoverskridende samarbejde. Organisationen kan særligt tilbyde rådgivning af arbejdstagere, arbejdsgivere, myndigheder og andre institutioner. 7

8 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed 1.3 Udviklingen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkederne i Danmark og Tyskland har tidligere været kendetegnet ved store forskelle med hensyn til ledighedsprocent og antallet af ubesatte stillinger. Siden 2009 er nøgletallene på arbejdsmarkederne begyndt at nærme sig hinanden. Alligevel ser mange arbejdstagere stadigvæk en mulighed for at forbedre indkomsten og arbejdsvilkårene eller øge jobtilfredsheden ved at tage beskæftigelse i nabolandet. For mange tyskere er de traditionelt overvejende overenskomstregulerede arbejdsforhold på dansk side med en ugentlig arbejdstid på 37 timer - kombineret med en behagelig og afslappet omgangstone på 1.4 danske Udviklingen arbejdspladser på arbejdsmarkedet - gode grunde til at gøre brug af deres ret En til af den hyppigste frie bevægelighed. grunde til at søge beskæftigelse i nabolandet er flere ledige stillinger. Arbejdsmarkederne I perioden i Danmark førte og Tyskland boomet har i Danmark tidligere været til kendetegnet eksplosion ved store i forskelle med hensyn til ledighedsprocent og antallet af ubesatte stillinger. Her var grænselandet ikke nogen undtagelse. Siden 2009 er nøgletallene på arbejdsmarkederne begyndt at nærme sig hinanden som det fremgår af den efterfølgende grafik. Arbejdsløshedskvote - årlige gennemsnitstal i % Arbejdsløshedskvote - årlige gennemsnitstal i % D DK Kilde: Eurostat (une_rt_a) Kilde: Eurostat (une_rt_a) 8 Alligevel ser mange arbejdstagere stadigvæk en mulighed for at forbedre indkomsten og arbejdsvilkårene eller øge jobtilfredsheden ved at tage beskæftigelse i nabolandet. For mange tyskere er de traditionelt overvejende overenskomstregulerede arbejdsforhold på dansk side med en ugentlig arbejdstid på 37 timer - kombineret med en behagelig og afslappet omgangstone på

9 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed antallet af grænsegængere, som nåede sit foreløbige højdepunkt i 2008 med ca arbejdstagere med bopæl i Tyskland og i Danmark. I øjeblikket opereres der med grænsegængertal på ca , altså en halvering i forhold til niveauet i Manglen på kvalificeret arbejdskraft, de begyndende følger af de demografiske ændringer og et misforhold mellem uddannelsessøgende og ledige uddannelsespladser i Danmark og Tyskland præger det aktuelle billede af arbejdsmarkederne. Arbejdstagere er dog fortsat interesseret i stillinger i nabolandet, og retten til fri bevægelighed vil også få arbejdskraften til at søge hen over den dansk-tyske grænse i fremtiden. Antal Grænsegængere mellem mellem Danmark Danmark og Tyskland og Tyskland * 2004* Kilde: Egen undersøgelse til dels ved at spørge kommunerne/skøn. Kilde: * Tallene Egen beror undersøgelse udelukkende på til grænsegængertal dels ved at spørge fra Tyskland kommunerne/skøn. til Danmark. For årene 2005 og 2006 foreligger der ingen tal. * Tallene beror udelukkende på grænsegængertal fra Tyskland til Danmark. For Manglen årene 2005 på kvalificeret og 2006 foreligger arbejdskraft, der ingen de begyndende tal. følger af de demografiske ændringer og et misforhold mellem uddannelsessøgende og ledige uddannelsespladser i Danmark og Tyskland præger det aktuelle billede af arbejdsmarkederne. Arbejdstagere er dog fortsat interesseret i stillinger i nabolandet, og retten til fri bevægelighed kombineret med muligheden for både arbejdstagere og arbejdsgivere for at forbedre deres økonomiske situation ved at søge ind på markedet i nabolandet, vil også få arbejdskraften til at søge hen over den dansk-tyske grænse i 9

10 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed 1.4 Om projektet Pontifex Brückenbauer-Brobygger Interreg 4A-projektet Pontifex Brückenbauer-Brobygger startede i marts 2010 i lokaler hos Regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig i Padborg. Projektet, der løber frem til maj 2013 og modtager støtte fra programmet INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N., har fremme af den grænseoverskridende mobilitet for arbejdstagere som hovedfokus. De fortsat eksisterende barrierer for arbejdstagernes fri bevægelighed i den dansk-tyske grænseregion undersøges af to jurister med henholdsvis dansk og tysk uddannelse. Samarbejdspartnere i projektet, der gennemføres af Region Sønderjylland-Schleswig, er Stadt Flensburg som Leadpartner og Beskæftigelsesregion Syddanmark. Øvrige partnere er Region Syddanmark, Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein, Agentur für Arbeit Flensburg samt Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. At knytte og pleje kontakter til sammenlignelige projekter i andre grænseregioner er et særligt fokuspunkt i netværksarbejdet. Underskrivelsen af samarbejdsaftalen med netværket Grenznetz i december 2009 var et vigtigt skridt i den retning. Ud over Region Sønderjylland-Schleswig indgår regionerne Euregio (D, NL), Euregio Maas-Rhein (D, NL, B), Großregion Saarlorlux (D, F, B, L) og Oberrheinkonferenz (D, F, CH) i dette innovative samarbejdsnetværk, og andre grænseregioner vil tilslutte sig netværket i fremtiden. Inden for rammerne af dette netværk kan regionerne udveksle viden, koncentrere kompetencerne på ekspertniveau og henvende sig til beslutningstagere i fællesskab, for dermed at fremme en løsning af problemerne på de grænseoverskridende arbejdsmarkeder. Derigennem skal der 10

11 Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed skabes et europæisk netværk for alle områder med relation til det grænseoverskridende arbejdsmarked. Det hidtidige arbejde har ført til, at flere problemstillinger, som projektet har fået forelagt udefra, er blevet undersøgt juridisk og løst. Andre uafklarede problemstillinger er fremlagt skriftligt for de respektive institutioner eller på arbejdsmøder med repræsentanter for danske og tyske myndigheder samt Europa- Kommissionen for at gøre opmærksom på de pågældende mobilitetsbarrierer og foranledige dem til at gribe til handling. Den interesserede offentlighed er informeret herom i bl.a. nyhedsbreve, undersøgelser og gennem foredrag. Enhver sag, som har kunnet løses juridisk i løbet af den første projektperiode, er ensbetydende med en snublesten mindre på vejen frem mod et barrierefrit grænseoverskridende samarbejde. 1.5 Rapportens målsætninger Den foreliggende rapport indeholder et udvalg af eksempler på hidtil identificerede mobilitetsbarrierer. Der skal samtidig henvises til, at en række af de skildrede forhold er underkastet en dynamisk udvikling. Et af rapportens ærinder er derfor navnlig at gøre opmærksom på velkendte problematikker og beskrive løsninger. Men det hører også til forfatternes erklærede mål at beskrive forventede udfordringer og opregne uafklarede forhold. Afslutningsvis skal rapporten motivere de ansvarlige til at nævne problemstillinger, som endnu ikke er blevet betragtet, og gøre dem til genstand for en undersøgelse. 11

12 Informations- og kommunikationsproblemer 2. Informations- og kommunikationsproblemer Det at arbejde i et andet land kræver typisk en lang række informationer. Disse efterspørges både af arbejdstagere, arbejdsgivere og de kompetente myndigheder. Personlige oplysninger, registreringer, kendskab til de kulturelle og strukturelle forskelle i arbejdstagerens bopælsstat og i beskæftigelsesstaten udgør behovet ligesom kendskab til administrative procedurer, alle involveredes rettigheder og pligter eller ganske enkelt viden om de specifikke forskelle i denne forbindelse i forhold til f.eks. grænsegængere. Alene sproget i det andet land forårsager ofte problemer på alle berørte planer, som er i vejen for den fri bevægelighed. Ikke mindst på grund af den kraftigt stigende mobilitet og udvikling inden for kommunikationsteknologien, men også på grund af reglerne, som hurtigt bliver ændret, mangler der offentligt tilgængelige, pålidelige og entydige informationer om, hvordan forvaltningsmyndigheder vurderer forløb, anvender forskrifter og således skaber muligheder eller lukker af for dem. 2.1 Sprog Sproglige barrierer har altid udgjort et stort problem for grænsependlende arbejdstagere. Ofte mangler der fortsat tosproget informationsmateriale og tosprogede formularer inden for social sikring og skatteret på dansk og tysk side. Mange informationstilbud på internettet er også kun tilgængelige på beskæftigelsesstatens sprog. Det er den bagudrettede beskatning af tyske pensioner, som modtagere med bopæl i Danmark oppebærer, et aktuelt eksempel på. For nylig modtog ca pensionister med dansk bopæl en skrivelse fra Finanzamt Neubrandenburg, som er den skattemyndighed, som 12

13 Informations- og kommunikationsproblemer pensionsmodtagere med bopæl i udlandet sorterer under, hvori de blev opfordret til at efterbetale skat. Skrivelsen var udformet på tysk, som langtfra alle pensionister behersker. Der var til dels tale om enker efter tidligere vandrende arbejdstagere, som selv aldrig havde haft sproglig tilknytning til Tyskland. Løsningsforslag 1: En løsning kunne være at bevidstgøre de kompetente instanser om problemet. Hvis man havde medarbejdere med nabosprogskompetencer - især hos grænsenære forvaltningsmyndigheder - ville det både indebære fordele med hensyn til behandlingen af ansøgninger, men også muligheder i forhold til at opnå mål gennem administrativ praksis. Med beskatningen af udlandspensioner som eksempel kunne man helt sikkert have opnået væsentligt højere besvarelsesprocenter, hvis der var blevet udsendt en skrivelse på dansk. Projektet Pontifex har stillet faginformation på dansk til rådighed for den kompetente skatteforvaltning i Neubrandenburg for på pragmatisk vis at imødegå det rådgivningsbehov, der er opstået. 2.2 Digitalisering Forvaltningsmyndighedernes øgede brug af moderne informations- og kommunikationsteknologier som internettet stiller ikke så få grænsegængere over for vanskeligheder, da man især på dansk side skærer ned på servicen i form af den personlige samtale med sagsbehandleren til fordel for online-tilbud. På skatteforvaltningens område skal digitale formularer således f.eks. erstatte papirformularer. 13

14 Informations- og kommunikationsproblemer Den stigende brug af egovernment stiller grænsegængere og andre grupper af borgere over for den udfordring at skulle have adgang til internet for overhovedet at kunne korrespondere med myndighederne. Det er ikke kun forbundet med øget besvær og udgifter for de berørte, men er også ensbetydende med en sproglig udfordring, hvorfor de så må trække på ekstern hjælp. Det er langtfra alle borgere, der allerede er online eller i det hele taget er åbne overfor ny teknik, hvorfor man kan frygte, at staten fremtidig rykker længere væk fra borgerne. Den danske digitalisering er især et kulturchok for tyske grænsegængere, da man i Tyskland har en større følsomhed overfor databeskyttelse og modvilje mod at samle oplysningerne og digitaliseringen i den tyske forvaltning er langt fra så fremskreden som i Danmark. Løsningsforslag 2: På grund af de særlige behov og spørgsmålenes individuelle karakter forekommer det eneste effektive middel til at imødegå de ovennævnte problemstillinger at være, at rådgivningskapaciteten i Regionen styrkes og udbygges. Kun gennem muligheden for personlig, individuel og kompetent rådgivning på arbejdstagerens modersmål kan en professionel og behovsorienteret information tilvejebringes for de pågældende. Da denne opgave ikke udelukkende kan løftes af lokale og regionale institutioner og nytteværdien også viser sig på nationalt plan, er inddragelsen af statslige myndigheder et innovativt første skridt, der er værd at forfølge og overveje. 14

15 Informations- og kommunikationsproblemer 2.3 Manglende fagspecifikke informationer, data og publikationer Nogle emner findes der ikke offentligt tilgængelige data, publikationer eller informationer om, eller de bliver ikke bekendtgjort over for de berørte. På grund af dynamikken i lovgivningen i begge lande er de nævnte emner blot tænkt til belysning af den faglige bredde og dybde. De førnævnte punkter vedrørende både sprog og digitalisering spiller en væsentlig rolle i den forbindelse. Eksempel 1: Beskatning i henhold til den tyske lov om aldersindkomst Fra og med skatteåret 2005 er alle tyske pensioner, der blev betalt til udlandspensionister, skattepligtige i Tyskland, men i forskelligt omfang, afhængigt af hvornår man er gået på pension Mange berørte troede, at deres tyske pension blev beskattet i Danmark, da den allerede er opført på den danske selvangivelse som udenlandsk indkomst. Dermed overså de dog, at den skatteandel, som vedrørte den tyske pension, skulle der ved beregningen af skatten også være taget højde for på selvangivelsen i form af et nedslag for udenlandsk pension, hvorfor den ikke blev beskattet i Danmark. Det fører dog alligevel til dansk skatteprogression. Derfor oplevede Infocentret en stor tilstrømning af berørte. Men da medarbejderne af retlige grunde ikke umiddelbart må hjælpe med at udfylde formularerne, var de pågældende nødsaget til at henvende sig til dansksprogede revisorer med det fornødne kendskab til tysk skatteret. Men de er vanskelige at opdrive, jo længere man bevæger sig væk fra grænseområdet. Desuden er denne faglige bistand fra en dansk revisor forbundet med ikke ubetydelige udgifter for pensionisterne. 15

16 Informations- og kommunikationsproblemer Eksempel 2: Plejeforsikring for forældre til handicappede børn Forældre til handicappede børn risikerer at lide et økonomisk tab, hvis de udøver beskæftigelse i Danmark som grænsegængere. Er begge forældre beskæftiget i Danmark, eller arbejder den ene der, mens den anden ikke har erhvervsmæssig beskæftigelse, udredes kontantydelserne fra plejeforsikringen (som ikke findes i Danmark i den form, da plejeydelser efter Forordning (EF) Nr. 883/04 bliver betragtet som ydelser ved sygdom) til medforsikrede familiemedlemmer efter dansk ret. Familien ville da ikke længere være syge- og plejeforsikret i Tyskland. Plejeforsikringen udreder imidlertid naturalydelser efter tysk ret i Tyskland. Kontantydelser som plejeydelsen udbetales ikke til udlandet. Så påtager en arbejdstager sig beskæftigelse i Danmark, vil en mulig konsekvens for den ægtefælle, der passer et handicappet barn i Tyskland, være, at vedkommende mister retten til plejeydelsen og de hertil knyttede pensionsrettigheder for ægtefællen. Dette tab kan nemt løbe op i 500 euro og derover om måneden. Eksempel 3: Uklarhed om sygesikringspligt for tjenestemænd og danske pendlere Der hersker uklarhed om, hvorvidt danske pendlere, der er beskæftiget som arbejdstagere i Tyskland, også har pligt til at være sygesikret, hvis deres indtægt ligger over bidragsgrænsen, eller hvis de har tjenestemandsstatus. I henhold til 193 i den tyske forsikringsaftalelov (VVG) er enhver med bopæl i indlandet ganske vist forpligtet til at tegne en sygeforsikring hos et forsikringsselskab, som har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, idet der dog stilles krav om bopæl i Tyskland. Det er her tvivlsomt, om en udenlandsk bopæl skal sidestilles med en tysk. Ligesom det er tilfældet med grænsependlere, som ligger over bidragsgrænsen, hersker der også uklarhed om sygesikringspligten i Tyskland for tjenestemænd med bopæl i Danmark. 16

17 Informations- og kommunikationsproblemer Løsningsforslag 3: De her som eksempel anførte emneområder stammer fra det daglige rådgivningsarbejde. Hermed kan identificeringen af individuelle rådgivningsbehov og ekspeditionen af disse gennemføres på den bedst mulige måde af rådgivningsinstitutionen selv. De til rådighed værende ressourcer bør skulle tilpasses de stadigt mere komplekse henvendelser og suppleres med juridisk kompetence, for at kunne klare de behov, der er opstået og vil opstå. Eksempel 4: Manglende statistiske data om pendlerstrømme I årevis har man manglet data om pendlerstrømme mellem Danmark og Tyskland. Indtil nu er de fælles bestræbelser strandet på spørgsmål om databeskyttelse henholdsvis finansiering. Jobindsats.dk, der er en databank baseret på skatteoplysninger, er ganske vist et skridt i den retning, men dybden i de fremhævede data og den grænseoverskridende dimension mangler. Løsningsforslag 4: Det gælder om at gennemføre den statistiske registrering af grænsependlerstrømme som resultat af et samarbejde mellem tyske og danske myndigheder, som det er tilsigtet i Region Syddanmarks og delstaten Slesvig-Holstens årlige arbejdsplan Man kunne f.eks. orientere sig efter rapporten Arbejdsmarkedssituationen i Storregionen, som det interregionale arbejdsmarkedsobservatorium udgav i 2006 og giver et godt overblik over pendlerbeskæftigelsen i det tysk-fransk-belgisk-luxembourgske grænseområde. Ørestats statistik kan ligeledes tjene som forbillede. 17

18 Informations- og kommunikationsproblemer 2.4 Tekniske og økonomiske barrierer Registreringspligt for enkeltmandsvirksomheder Udenlandske virksomheder skal tilmelde medarbejdere, der udstationeres i Danmark, i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Siden januar 2011 har dette også været gældende for enkeltmandsvirksomheder. Undlader man at lade sig registrere, kan det medføre bøde på op til kr. Ifølge håndværkskammeret i Lübeck er i RUT registrerede udenlandske virksomheder blevet kontrolleret langt hyppigere end danske virksomheder. Via de tre slesvig-holstenske medlemmer af Europa-Parlamentet har det slesvig-holstenske håndværkskammer rettet en forespørgsel til Europa-Kommissionen. Ifølge Kommissionens svar hersker der tvivl om RUT-registreringspligtens forenelighed med gældende EU-lovgivning. Ud over de juridiske betænkeligheder er der også praktiske problemer. RUT-registreringen kan kun foretages i digital form. Men registrering er ikke mulig for alle -adresser, hvorfor nogle virksomheder må oprette særskilte adresser. Et andet problem består i, at der af skattemæssige årsager skal angives detaljerede oplysninger om nøjagtige opholdsperioder i Danmark. Men da det ikke er muligt at gøre det i systemet, vil det på lang sigt kunne medføre, at medarbejdere bliver pålignet dansk indkomstskat på grund af disse unøjagtigheder. 18

19 Informations- og kommunikationsproblemer Løsningsforslag 5: Udover en indgående vurdering af retstilstanden i samarbejde med de kompetente myndigheder i Danmark forekommer en snarlig afhjælpning af de IT-tekniske problemer at være det vigtigste løsningsforslag. Denne løsning skal være forbundet med at yde dertil afstemt information, således at det udelukkes, at registreringer ser ud til at være foretaget uden at det faktisk er sket Oplysninger for tildeling af skattenummer for virksomheder Udfører udenlandske virksomheder byggearbejde for danske privatkunder, bliver de skattepligtige i Danmark. For at opnå dansk skattenummer, skal udenlandske virksomheder udfylde en formular. Når de danske myndigheder har modtaget formularen, får i det mindste tyske virksomheder derefter regelmæssigt tilsendt et omfattende supplerende spørgeskema. Samtidig anmodes virksomheden også om at fremlægge årsregnskaber. Der bliver først tildelt et skattenummer, når disse foreligger. Disse yderligere dokumentationsforpligtelser er forbundet med et anseligt merarbejde. Løsningsforslag 6: En kritisk undersøgelse af de af de danske myndigheder anvendte retskilder med deltagelse af de berørte institutioner og en generel afvejning af proportionaliteten i den krævede dokumentation i forhold til indenlandske tjenesteydere forekommer at være på sin plads, for at forbedre mobiliteten for de udførende virksomheder. 19

20 Informations- og kommunikationsproblemer Oversættelse af dokumenter Det er et vedvarende problem, at forvaltningsmyndighederne forlanger af borgerne, at originaldokumenter skal oversættes for borgernes egen regning for at kunne indgå i myndighedernes behandling af ansøgninger. Det udgør en mobilitetshindring, da grænsegængere derved forskelsbehandles i forhold til indenlandske ansøgere. En oversættelse kan være forbundet med en ikke ubetydelig udgift for borgerne. Stigende mobilitet inden for EU giver sig også udslag i en sproglig mangfoldighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Det er ikke en forudsætning inden for alle fag, at arbejdstageren behersker det pågældende lands sprog, men senest når den udenlandske arbejdstager henvender sig til myndighederne i værtslandet, bliver det klart, at kommunikationen har sine begrænsninger. Her rejser spørgsmålet sig, hvorvidt myndigheden er forpligtet til at komme arbejdstageren sprogligt i møde - f.eks. i forbindelse med ansøgninger - og om ansøgeren evt. sågar har krav på at kunne benytte sit modersmål. Hvis man ønsker at gøre rettigheder gældende i forhold til sociale ydelser i Tyskland skal ansøgninger og dokumenter principielt indgives på det officielle sprog. Løsningsforslag 7: Kendskabet til denne ret for unionsborgere skal udbredes yderligere i socialforvaltningerne i Danmark og Tyskland, så sagsbehandlere ikke uberettiget afviser at modtage fremmedsprogede dokumenter. Derudover skulle en borger i et Europa, der vokser sammen, ikke kun på området for social sikring, men også på andre felter, som f. eks. skat, have mulighed for at indlevere fremmedsprogede dokumenter. 20

21 Informations- og kommunikationsproblemer Direkte kommunikation mellem myndigheder Forordning (EF) nr. 883/04 regulerer også samarbejdet mellem medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder. I henhold til forordningens artikel 76, stk. 2 skal myndighederne og institutionerne yde hinanden bistand med henblik på denne forordning, som om det drejede sig om gennemførelsen af deres egen lovgivning. Artikel 76, stk. 6 indeholder desuden det princip, at uenighed mellem institutionerne ikke må komme borgerne til skade. Institutionerne er derimod forpligtet til at kommunikere med hinanden for at løse eksisterende vanskeligheder. På trods af disse utvetydige retlige bestemmelser kniber det stadigvæk med den direkte kommunikation mellem danske og tyske myndigheder, navnlig i forhold til muligheden for at benytte en direkte forbindelse. Disse kommunikationsproblemer går ud over de berørte borgere, og det er de tyske myndigheders delvise forbud mod telefonsamtaler til udlandet et godt eksempel på. Løsningsforslag 8: Som den praktiske erfaring viser, er kendskabet til de kompetente myndigheder på den anden side af grænsen og de personer, der kan handle, af stor fordel. Udover gensidige besøg til dannelse af netværk er de tekniske forudsætninger i forbindelse med opbyggelsen af sproglige kompetencer den bedste vej til at knytte kontakter og udnytte disse til fordel for borgerne. 21

22 Gennemførelsesproblemer 3. Gennemførelsesproblemer For mange arbejdstagere på det grænseoverskridende arbejdsmarked udgør de komplekse regelsæt inden for social sikring og skatteret rammen for deres økonomiske eksistens. Koordineringen af den sociale sikring som fastlagt i EU s koordineringsbestemmelser suppleret af den generelle ret til fri bevægelighed, som også har indvirkning på den ellers bilaterale skattelovgivning, giver anledning til en række uafklarede spørgsmål og indeholder fortsat huller. For at skabe forbedringer for både de berørte arbejdstagere og arbejdsgivere og også for at lette de respektive forvaltningsmyndigheders arbejde, fremsættes der i dette afsnit bud på, hvordan de skitserede problemer kan løses. 3.1 Skatteret De principielle regler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark af volder stort set ingen problemer i praksis. Bortset fra de uklarheder, som beskrives i det følgende, synes skattespørgsmål mellem Danmark og Tyskland ikke at udgøre væsentlige barrierer på arbejdsmarkedet. Men på grund af sagernes kompleksitet er der som regel behov for et massivt informationsarbejde for at formidle forskelle i systemerne med hensyn til lovgrundlag, skattetraditioner og forskellige frister og procedurer over for borgerne Individuel kontrol af befordringsfradrag gennem SKAT Grænsependlere har ret til fradrag for befordringsudgifter på strækningen fra hjemmet til arbejdspladsen. Den samlede strækning kan trækkes fra i skat, ikke kun den del, der tilbagelægges i Danmark. I forbindelse med kontroller kræver de danske skattemyndigheder dokumentation for, at man virkelig 22

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006 Februar 2006 Afsluttende rapport Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet Fremlagt af de personlige repræsentanter for forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister

Læs mere

Projekt. Pontifex Brobygger

Projekt. Pontifex Brobygger Projekt Pontifex Brobygger Midtvejsevaluering Juni 2012 Gerd Battrup Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Alsion 2, 6400 Sønderborg Indhold Resume... 2 1. Om evalueringen... 6 1.1

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere