Handels- og transportvirksomheder får over kr. i ekstra likviditet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet"

Transkript

1 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # marts Handels- og transportvirksomheder får over kr. i ekstra likviditet 1/3 af den ekstra likviditet på knap 65 milliarder kr. ved at forlænge kreditten på A-skat og moms går til handelsvirksomhederne. Ifølge en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har 69 % haft positive effekter af forlængelsen Kreditforlængelsen, der ubureaukratisk overfører samlet likviditet for 64,7 milliarder kr. direkte fra staten til virksomhederne uden om bankerne - og til et beskedent provenutab for staten på 1,4 milliard kr. i tabte renteindtægter, giver en kraftig saltvandsindsprøjtning til det brede erhvervsliv. Nu viser nye tal fra Skatteministeriet, at det især er handelsog transportvirksomheder, som får gavn af de forlængede kreditter. Den ekstra likviditet på 21,5 milliarder kr. til handels- og transportvirksomheder falder virkelig på et tørt sted. Det glæder Dansk Erhverv, der oprindelig foreslog de forlængede kredittider for moms og A-skat: Finanskrisen kan mærkes i detailhandlen, og de kommende måneder ser fortsat vanskelige ud. For mange butikker kan den ekstra likviditet være medvirkende til at få tingene til at hænge sammen og til at holde på medarbejderne. Alt imens vi venter på en effekt på privatforbruget af SP-lempelsen i 2. halvår af 2009 og skattelettelserne i 2010, påpeger skattepolitisk chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv og fortsætter: Også ekstra vitaminer til de små og mellemstore Det er de største virksomheder, der har størst omsætning og størst lønsum. Derfor får de naturligvis også mest likviditet ud af de forlængede kredittider. Men det er en myte, at kreditforslaget ikke skulle gavne de små og mellemstore også. Helt konkret ventes SMV erne at få 22,4 milliarder kr. i ekstra likviditet her og nu. Det er da også en slags penge sidst på måneden. Dansk Erhverv glæder sig over, at det også lykkedes at f å de helt små virksomheder med halvårlig momsafregning med i kreditforlængelsen. Organisationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 237 medlemsvirksomheder. Her tilkendegiver 69 %, at de har haft positive effekter af forlængelsen af A-skat og moms. Læs mere på side 3. Det er især handels- og transportvirksomhederne, der nyder godt af den ekstra likviditet fra A-skat og moms. 65 milliarder kr. til deling Ifølge en ny oversigt fra Skatteministeriet fordeler den samlede ekstra likviditet på 64,7 milliarder kr. sig således på virksomhedsstørrelser og skattetyper: Månedlig afregning af moms - store virksomheder: ,1 mia. kr. Kvartalsvis afregning af moms - mellemstore virksomheder: ,9 mia. kr. Halvårlig afregning af moms - små virksomheder: ,8 mia. kr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - store virksomheder: ,2 mia. kr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - små virksomheder: ,7 mia. kr. Den ekstra likviditet er fordelt på følgende brancher: Handel & transport: ,5 mia. kr. Industri: ,3 mia. kr. Erhvervsservice: ,5 mia. kr. Bygge & anlæg: ,7 mia. kr. Finansiering & forsikring: ,7 mia. kr. Landbrug: ,7 mia. kr. Andre brancher: ,3 mia. kr. Stor ros til regeringens plan mod bureaukrati Sådan får du ansvarlighed i leverandørkæden Clement Kjærsgaard skal holde styr på Årsdagen Side 4 Side 9 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Forebyggelseskommissionen glemte noget Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Da regeringen for godt et år siden søsatte Forebyggelseskommissionen, havde Dansk Erhverv store forventninger til samarbejdet med kommissionen. For at sætte danskernes sundhed - og forebyggelse - på dagsordenen er både et væsentligt og relevant tema. Afdækning af synspunkter, aktiv inddragelse og åben dialog var nøgleord i det kommissorium, som lå til grund for Forebyggelseskommissionen. Dertil kommer, at en lang række af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har meget godt at bidrage med i sundhedsdebatten. For blot at nævne nogle få så er der i vores medlemsskare store spillere som leverandører og producenter af fødevarer, dagligvarebutikker og privathospitaler. På denne baggrund er det ikke urimeligt at have forventninger om at blive inddraget og bidrage med viden. Desværre har forløbet siden ikke levet op til vore forventninger. Kommissionen fremlægger snart sine forslag. Men det bliver på et grundlag, der burde have været mere kvalificeret, end tilfældet er. Af uvisse årsager har Forebyggelseskommissionen nemlig ikke for alvor ønsket at gå i dialog med virksomhederne om, hvordan erhvervslivet allerede i dag konstruktivt tager initiativer og arbejder for at forebygge. Vi har ganske enkelt ikke på noget tidspunkt mødt den store interesse eller opfølgning fra kommissionens side. Dansk Erhverv ville vældig gerne have sat virksomhedernes frivillige indsats på dagsordenen. For ude i virkeligheden - tilsyneladende langt fra Forebyggelseskommissionens opmærksomhed - er virksomhederne i fuld gang med en lang række frivillige initiativer og kampagner med det formål at forbedre folkesundheden. Vejen frem er holdningsbearbejdning, så sunde vaner bliver en del af hverdagen. Suppleret med troværdige offentlige kampagner for sund kost og aktiv livsstil. Frivillighed har den indlysende fordel frem for lovgivning, at det giver større og mere ægte engagement samt åbner for kreativitet og en mangfoldighed af tiltag, som lovgivning aldrig vil kunne opnå. Vi havde håbet på, at kommissionen ville have den ambition at vende alle sten og skabe et forum, hvor sundhedseksperter, NGO er og erhvervslivet kunne mødes. Efter vores opfattelse når vi længst, når alle parter bliver inddraget. Forebyggelseskommissionen har haft gode betingelser, for den har haft arbejdsro i fin afstand til det næste valg. Derfor undrer det os, at den ikke er gået mere seriøst til værks. IT kan effektivisere og er derfor en af vejene ud af krisen, mener branchen. IT er en af vejene ud af krisen IT-virksomhederne kunne på branchens årsmøde forleden konstatere, at andre har det værre AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Virksomhederne i IT-branchen mærker også den nuværende finanskrise. Men branchen står ikk e forrest med klager over nedgang og dårlige tider: IT har som helhed ikke grund til at klynke højest over krisen. Krisen rammer - men den rammer os meget ujævnt. Når man sammenligner med andre, er det ikke IT -branchen, der skal tale krisen op, sagde IT -Branchens formand, Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør for KMD, på foreningens årsmøde for nylig. Her blev han i øvrigt genvalgt som formand. Ifølge IT -Branchens administrerende direktør, Jakob Lyngsø, kan IT vise at løbe foran resten af samfundet ud af krisen: IT er jo også en af vejene ud af krisen. IT kan effektivisere og for eksempel reducere energiforbrug. Derfor vil mange uden tvivl anvende IT-værktøjer til at justere deres virksomhed og starte vejen ud af krisen, siger han. Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax For at imødekomme krisen lancerede IT-Branchen på årsmødet et Hjælp-en-kollega -initiativ. Branchens direktører giver på frivillig basis hinanden en hånd med at komme videre: Det nytter ikke at imødegå krise og et trægt marked i ensomhed. V i engagerer nu vort store netværk, så flere kan komme hurtigere igennem de vanskelige situationer, sagde Lars Monrad-Gylling. På årsmødet blev IT-Branchens fornemste kollegiale hæder, IT-prisen, overrakt journalisten og bloggeren Dorte Toft. Hun er blandt andet kendt for at have afsløret Stein Baggers svindel i IT-Factory. Der var også hæder til virksomhederne COWI for strategi og Flex- Control for intelligent energistyring i boliger. De fik Danmarks første grønne IT - priser, to grønne cykler, overrakt af videnskabsminister Helge Sander. IT-prisen er stiftet af DANSK IT og IT-Branchen i samarbejde med V i- denskabsministeriet. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 POLITIK 3 Længere kredit for A-skat og moms hjælper langt de fleste virksomheder 69 % har haft positive effekter af forlængelsen af A-skat og moms, dokumenter Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 237 medlemsvirksomheder Forlængelsen af kredittiderne for moms og A-skat har givet virksomhederne et finansielt pusterum. Det sker i en tid, hvor bankkrisen har lukket virksomhedernes kassekreditter og umuliggjort virksomhedsdrift for de virksomheder, der er afhængig af mellemfinansiering som for eksempel handels- og servicevirksomheder. Forlængelsen af kredittiden har udskudt eller overflødiggjort afskedigelser af medarbejdere. Af de virksomheder, der har haft størst glæde af kreditforlængelsen, angiver 29 %, at der er kommet så meget finansiel ro på virksomhedens likviditet, at virksomheden har aflyst planlagte fyringer. 79 % af virksomhederne svarer, at kreditudvidelsen har givet ro til at drive forretningen videre. 25 % angiver, at det har udskudt eller forhindret indskrænkningen af forretningsområder. Af andre kommentarer angiver virksomhederne, at forlængelsen af kredittiderne har givet virksomhederne øget likviditet for en kortere periode. Spørgsmålene er stillet i forbindelse med Dansk Erhvervs Business barometer marts Spørgeskemaundersøgelsen, som er udsendt pr. mail til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, er gennemført i perioden marts I høj grad I nogen grad I ringe grad 10% 237 virksomheder deltog i undersøgelsen. De fordeler sig bredt på baggrundsparametrene omsætning, branche og region. I hvilken grad har forlængelsen af kredittider for A-skat og moms haft eller forventes den at få positive effekter for virksomheden? 29% 30% Konkretiser venligst, hvordan det har haft positive effekter for virksomheden Det har været muligt at afgive flere svar. Slet ikke Ved ikke 3% 28% Det har udskudt/forhindret afskedigelser Det har udskudt/forhindret skrinlægning af projekter/investeringer Det har udskudt/forhindret indskrænkning af forretningsområde 25% 29% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Mens vi venter på bedre konjunkturer Da lovforslaget om midlertidigt at forlænge kredittiderne for A-skat og moms blev fremsat forleden, sagde Venstres Jacob Jensen blandt andet følgende i sin ordførertale i Folketinget: Det har givet ro tilat drive forretningen videre Andet 25% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Vi kan ikke i Danmark alene redde verdensøkonomien. Men vi kan gøre os klar til den tid, hvor økonomien og eksportmarkederne igen vender. Det skal ske gennem målrettede investeringer og ved, at vi sikrer holdbare strukturelle løsninger. Ikke kun på den korte men også på den lange bane. Vi skal sikre, at vi har vore virksomheder i god gænge, og at de har nogle fornuftige muligheder og en konkurrenceevne, som er i top den dag, hvor konjunkturerne igen peger opad. Dansk Erhverv er helt enig med folketingsmedlem Jacob Jensen i, at det er en god idé at forlænge virksomhedernes kredit på A- skat og moms, mens de venter på bedre konjunkturer.

4 4 POLITIK DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Stor ros til regeringens plan mod bureaukrati Efter et par år med noget nær stilstand i indsatsen for at reducere de administrative byrder med op til 25 % roser Dansk Erhverv nu økonomi- og erhvervsministeren for at lancere en handlingsplan, der bringer regeringen i mål. Forslaget om at fritage virksomheder for revisionspligt bliver dog ikke bakket op af Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG > Lene Espersen skal have stor ros for at lægge konkrete initiativer frem, der vil bringe regeringen i mål. Selv om vi ikke er enige i alt, så er det overordnede billede, at det er en rigtig god plan. Den har mere end dobbelt så mange lettelser, som der hidtil har været lagt frem, siger politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup, Dansk Erhverv. Regeringens forslag om at fritage virksomheder for revisionspligten får dog ikke støtte af Dansk Erhverv. Revisionen af årsregnskabet opfattes netop ikke som en byrde i virksomhederne. Mange af de fremlagte initiativer afventer imidlertid at blive udmøntet konkret. Derfor er det vigtigt, at der udvises omhu, for djævlen ligger i detaljen, påpeger organisationen: Det er vigtigt, at implementeringen foretages intelligent, når vi nærmer os Her kan det foreslåede kodeks komme til at spille en afgørende rolle. Det dur for eksempel ikke at presse digitalisering ned over virksomhedernes hoveder, hvis ikke det offentlige selv er klar til at bruge løsningerne. Eller hvis de ikke er gennemtestet tilstrækkeligt, siger Jens Brendstrup. Fokus på irritationsbyrderne Når arbejdet fortsætter efter 2010, bør der efter Dansk Erhvervs opfattelse sættes yderligere fokus på irritationsbyrder gennem brug af kodeks for regulering, virksomhedspaneler, byrdejægere, risikobaseret kontrol og målrettet dialog med erhvervslivet: Det foreslåede kodeks for god erhvervsregulering vil, hvis det bruges rigtigt, kunne betyde utrolig meget for virksomhedernes opfattelse af byrderne. Men et sådant kodeks skal også udvikles og bør kunne målrettes Regeringen har haft et hold byrdejægere ude i virksomhederne for at finde ud af, hvor virksomhederne oplever administrativt bøvl. specifikke brancher. Det er ingen hemmelighed, at AMVAB-metoden ofte kan bruges til at opstille mål. Men andre gange er metoden komplet misvisende i forhold til den opfattelse, der er i virksomhederne, mener Jens Brendstrup. Han fremhæver fødevareministerens meld en regel -indsats som et initiativ, virksomhederne mærker helt nært. Samtidig bringer det virksomhederne tættere på det offentlige. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Det er en metode, der gennem kortlægning af private, danske virksomheders tidsforbrug måler erhvervslivets administrative omkostninger ved at efterleve erhvervsrettet regulering. Ønske om mere genbrug af data Dansk Erhverv har gennem længere tid foreslået, at man bruger den norske Brønnøysundmodel. Den indebærer, at al indberetning skal godkendes i en uafhængig offentlig myndighed: Her foreslår vi, at regeringen går endnu videre, end der lægges op til i planen. Man bør overveje at sætte konkrete mål for at få alle gamle indberetninger med og bruge modellen i både staten, regionerne og kommunerne, pointerer Jens Brendstrup. Kontrol kan hjælpe erhvervslivet Regeringen vil i foråret 2010 lægge en strategi frem, så dens kontrol målrettes de områder, hvor problemerne er størst: Hvis man bruger risikobaseret kontrol fornuftigt, kan man gøre hverdagen meget lettere for en lang række af de virksomheder, der har orden i sagerne. Et fokus på det offentliges kontrolfunktion kan klart bidrage til, at man bliver bedre til at tale samme sprog virksomheder og myndigheder imellem, konkluderer Jens Brendstrup. LET Administration Regeringen har netop præsenteret en ambitiøs plan om at lette erhvervslivet for administrative byrder. Planen LET Administration indeholder 37 nye konkrete initiativer, som alt i alt vil give virksomhederne næsten 4 milliarder kr. i årlige administrative lettelser. Planen viser vejen til at nå målet om at lette erhvervslivets byrder med 25 % i Det var regeringens målsætning fra første færd i Inspirationen til den nye plan er opstået i tæt samarbejde med erhvervslivet. Regeringen har sendt et hold byrdejægere ud til virksomhederne for at finde ud af, hvor virksomhederne oplever administrativt bøvl. De 37 initiativer fordeler sig på fem indsatsområder: Bedre vilkår for opstart og drift. Nem adgang til myndighederne. Færre og nemmere indberetninger. Effektiv og fokuseret kontrol. Redskaber i afbureaukratiseringen.

5 Hvor mange skal have en bid af din pension? Hos AP Pension skal du ikke dele din pension med nogen. Vi er 100% ejet af vores kunder, og derfor er det kun vores kunder, vi skal tjene penge til. Du får med andre ord din pension helt for dig selv. Og det kan godt betale sig. Som pensionsopsparer i et kundeejet selskab kan du ende med at have helt op til 1 million kroner mere til dig selv efter 30 års opsparing. De penge synes vi ikke, du skal gå glip af. Beregn selv, hvor meget større din pension kan blive på:

6 6 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Det er svært at få danske venner Lauren Thomsen er oprindeligt fra USA og har sammenlagt boet og arbejdet i Danmark i fem år. Med tiden er det lykkedes for hende at få danske venner. Men de har været svære at finde, for danskerne er lukkede AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Når klokken slår 17, styrter danskerne hjem til deres familier og private venner. 30-årige Lauren Thomsen, som til daglig arbejder i HR-afdelingen hos A.P. Møller - Mærsk i København, blev meget overrasket over den danske kultur, da hun for første gang kom hertil som 23-årig fra USA: Der er en meget skarp adskillelse af det private og det professionelle. Det er et meget familieorienteret liv, danskerne lever. Mange af dem har haft deres venner siden børnehaven, og de er ikke særligt åbne for at lukke andre ind, forklarer Lauren Thomsen om sine erfaringer. Hun fortæller, at man sagtens kan tage med sine kolleger ud og drikke en fyraftens øl. Men det næste skridt med at blive inviteret hjem til danskerne og møde deres familie og venner er meget svært at nå til. Derudover er danskerne ikke særligt begejstrede for at tale engelsk til selskaber. Dem, der er mest åbne, er de andre udlændinge. Derfor har Lauren Thomsen blandt sine kolleger stort set kun udenlandske venner. I dag er hun udstationeret i Danmark for anden gang. Hun taler flydende dansk og er gift med en dansk mand. Alligevel er de fleste af hendes danske venner, nogle hun har fået gennem sin mand. Der er brug for netværket På den baggrund glæder Lauren Thomsen sig over, at Dansk Erhverv og resten af konsortiet bag Expat in Denmark har vundet Økonomi- og Erhvervsministeriets udbud om et nationalt netværk. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket, som bliver en udbygning af det eksisterende site: expatindenmark.com Da jeg første gang kom til Danmark, følte jeg mig som en byrde for mine kolleger. Jeg skulle have hjælp til alt praktisk, da alt stod på dansk. Når jeg ringede til offentlige instanser for at få hjælp, ville mange ikke så gerne tale engelsk. Det var virkeligt svært, så netværket kan helt klart Amerikaneren Lauren Thomsen med sin danske mand Jesper. De fleste af hendes danske venner har hun fået gennem ham. hjælpe med det praktiske, siger Lauren Thomsen og fortsætter: Det er også rart at møde andre udlændinge, som er i samme båd. De ved, hvad man kæmper med. Men jeg håber også på, at der er danskere, der selv vil deltage, så man som udlænding føler, at man er ønsket her, lyder Lauren Thomsens opfordring. Vi har et tundrafrossent temperament Danskerne virker ofte kolde og distancerede på udlændinge. Til gengæld kan man regne med os, når først man er inde i varmen. Vores skepsis over for fremmede er forankret i folkesjælen, forklarer kommunikationsog livsstilsekspert Henrik Byager AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Vi kan bo ved siden af vore naboer i 15 år uden nogensinde at have vek- Henrik Byager: Vi er dybest set en landsbykultur med en os- og dem tankegang. slet et ord med dem. Danskerne er simpelthen meget privat anlagte. Vi skal se folk an. Hvis de oven i købet ser anderledes ud og taler et andet sprog end os, er vores skepsis tilsvarende større, forklarer kommunikations- og livsstilsekspert Henrik Byager: Vi har et tundrafrossent følelsesregister og er ikke særligt gode til at åbne op over for hinanden. Det tager meget lang tid, før vi lukker folk ind. Det handler i bund og grund om, at vi er generte, bange for at give slip og åbne os. Hvilke problemer og pinligheder kunne det ikke føre med sig, hvis vi pludselig ikke havde kontrol over situationen, siger han med ironi i stemmen. Henrik Byager fortæller, at han på et tidspunkt holdt et foredrag for udenlandske Ph.d.-studerende i Danmark. De udtrykte netop en voldsom frustration over danskernes natur og følte, at danskerne var distancerede og kolde. Forklaringen på vores skepsis over for fremmede skal findes dybt i vores folkesjæl, mener han. Tankegangen bunder i en landsbykultur Vores skepsis er et svagt karaktertræk ved den danske folkesjæl. Det bunder i, at vi dybest set er en landsbykultur med en os- og dem tankegang. Som udgangspunkt er dem, der kommer udefra, nogle, der truer os og stiller spørgsmålstegn ved vores verden og vort land - bare tænk på vort forhold til tyskerne og svenskerne. Vi har historiske ar på sjælen og tror ikke, at fremmede er kommet for at give os noget, pointerer han. Ydermere ser Henrik Byager den politiske situation som værende negativ i forhold til at gå imod vores natur og blive bedre til at modtage udlændinge med åbne arme og åbent sind: 10 års fremmeddebat præget af skepsis og mistro, grænsende til had, har ikke efterladt os uspolerede. Det kan ikke undgå at præge os i mødet med fremmede, slår han fast. Det, vi siger, mener vi Danskerne har altså ikke den samme umiddelbare og åbne attitude som eksempelvis amerikanerne. De inviterer gladelig næsten fremmede mennesker hjem til middag, og som, når man møder dem til konferencer, siger: Look me up, if you are in town. Men vi har en anden kvalitet: Vi mener det, vi siger: Hvis du virkelig stod i Boston med din rygsæk på manden fra konferencens dørtrin, ville han jo slet ikke kunne huske dig. Når vi først lukker folk ind, er det med hud og hår. Vi stiller op til hver en tid. Når vi endelig inviterer hjem, så mener vi det, siger Henrik Byager.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 ARBEJDSMARKED 7 Nyt netværk skal hjælpe udlændinge Dansk Erhverv og resten af konsortiet bag Expat in Denmark har vundet Økonomi- og Erhvervsministeriets udbud om et nationalt netværk. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Det er fortsat en udfordring at få øget arbejdsudbuddet i Danmark. Også selv om ledigheden lige nu stiger og ser ud til også at skulle stige noget det næste år eller to. Men undersøgelser viser, at især praktiske problemer og mangel på social kontakt gør, at store dele af den højtkvalificerede udenlandske arbejdskraft, vi tiltrækker, hurtigt forlader Danmark igen. Imidlertid kan netværk hjælpe denne arbejdskraft med at falde til. Danmark får nu sit første officielle nationale netværk med dette formål. Det gennemføres i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og et konsortium med Dansk Erhverv, The Copenhagen Post og Finansrådet. Netværk for udenlandsk arbejdskraft Netværket for udenlandsk arbejdskraft indgår i Handlingsplanen for Offensiv Global Markedsføring af Danmark fra Der er afsat 4,5 millioner kr. til at etablere og drive Netværket med konsulentopgaver og en hjemmeside. Arbejdet udføres i de næste to år af et konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet. Konsortiet vandt opgaven efter en udbudsrunde. Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Integrationsministeriet gennemførte i foråret 2008 en undersøgelse, hvis resultater danner baggrund for etableringen af Netværket. De udenlandske arbejdstagere efterspørger: En Help-line-service og adgang til et ekspertpanel, der kan besvare spørgsmål, som arbejdstageren ikke ønsker/kan dele med virksomhedens HR-afdeling. Lokale netværk med sociale og faglige aktiviteter. Hjælp til den medfølgende partner i forbindelse med jobsøgning. En mentorordning på arbejdspladsen. Virksomhederne efterspørger: Hurtigere og mere professionel dialog og samarbejde med offentlige myndigheder, både på nationalt og lokalt niveau. Der efterlyses en Vi er sammen om det her -attitude hos de offentlige myndigheder. Professionel job-vejledning og gerne konkret jobtilbud til den medfølgende partner. Help-line og ekspertpanel til gavn for både virksomheder og udenlandske ansatte, gerne suppleret med et internet-forum, hvor de udenlandske ansatte og til dels virksomheder kan hjælpe hinanden. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen kommer med pengene, direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv, kommer med viden, og amerikaneren Lauren Thomsen, der arbejder hos A.P. Møller, kommer med forventningerne til det nye netværk. (Foto: Pamela Juhl/The Copenhagen Post). Nationalt, regionale og lokale netværk Det bliver konsortiets opgave at etablere og drive netværket over de næste 22 måneder. Opgaven er at få skabt regionale og lokale netværk til gavn for de virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, den enkelte arbejdstager og den medfølgende familie. Konsortiet bliver også vært for en række sociale og faglige arrangementer i hele landet. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket, og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen siger: Vi er nødt til at tænke fremadrettet, hvis vi skal undgå at blive låst fast i en lavvækst-fælde, hvor store årgange går på pension, og små årgange overtager arbejdsmarkedet. Danmark har brug for kloge hoveder og erfarne hænder fra udlandet. Mest af alt har vi brug for, at de bliver i landet i en længere periode. Vi har ikke selv tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft som for eksempel læger, sygeplejersker, ingeniører og forskere. Derfor må vi kigge ud over egne grænser. Danmark har masser at byde på. Det skal vi blive bedre til at vise og hjælpe de udlændinge, der rent faktisk gør en stor indsats i Danmark, så de får lyst til at blive. Virksomheder tvinges måske til at flytte Direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv, glæder sig sammen med de øvrige partnere i konsortiet over samarbejdet. Hun mener, det vil gøre en forskel for de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark: Vi glæder os meget over regeringens initiativ til at etablere et officielt nationalt netværk for udenlandsk arbejdskraft og ser frem til samarbejdet om det. Fas tholdelse af udenlandsk arbejdskraft er en dagsorden, der optager os meget. Det er helt afgørende for de danske virksomheder, at vi er i stand til at fastholde den udenlandske arbejdskraft, som er kommet til landet. Evner vi ikke at gøre det attraktivt at bo og arbejde i Danmark for udlændinge, risikerer vi nemlig, at danske virksomheder alene af den årsag må flytte enten hele eller dele af virksomheden til udlandet. Dér får de adgang til den specialiserede arbejdskraft, de har brug for, og der er en stigende international konkurrence om de bedst kvalificerede medarbejdere, påpeger Katia K. Østergaard.

8 8 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Brug den direkte linie til de kinesiske myndigheder Dansk Erhverv tager nu imod konkrete firmasager, der ønskes bragt videre til Danmarks og Kinas fælles kontaktforum, der mødes i maj Kina er en af Danmarks s tørste samhandelspartnere. Mange af de problemer, der opstår i samhandelen, har generel interesse. Derfor har de to lande oprettet et kontaktforum - den såkaldte dansk-kinesiske blandede kommission - hvor man årligt diskuterer og behandler disse generelle problemstillinger. Mange små og mellemstore virksomheder har en glimrende samhandel uden problemer med kinesiske virksomheder. Men af og til sker der misforståelser, eller der indføres begrænsninger, restriktioner og måske tekniske handelshindringer, som kan være svære at overskue for den enkelte danske virksomhed. Vi er i løbende dialog med den herværende kinesiske ambassade og dermed de kinesiske myndigheder. Derved får vi løst mange problemer, siger chefkonsulent Ole Christoffersen, Dansk Erhverv. Næste møde i den blandede kommission, hvor der drøftes samhandel og tekniske handelshindringer, finder sted i Beijing mandag den 11. maj Medlemmer af Dansk Erhverv, der måtte have samhandelsforslag eller problemer i samhandelen med Kina, opfordres til at kontakte Ole Christoffersen på: Telefon: Han kan give yderligere information, og/eller man kan drøfte eventuelle konkrete problemer i samhandelen med Kina. Forud for den blandede kommissions møde holder der koordineringsmøde i Danmark torsdag den 26. marts, og indkomne sager vil blive medtaget her. Forslag og kommentarer videreformidles til Udenrigsministeriet, der varetager de danske interesser i forhandlingerne i Beijing. SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Elevens udgifter til bøger Jeg har ansat en butikselev den 1. januar Hun påstår, at arbejdsgiveren skal refundere udgifter til bøger og kopiering. Er det rigtigt?! Ja, arbejdsgiveren skal refundere eleven for bøger og afgifter til kopiering på op til kr. 600,00 for det samlede uddannelsesforløb. Opsigelse af uegnet elev Jeg har i min butik ansat en lærling for cirka 1 år siden. Nu har jeg fundet ud af, at han ikke egner sig til faget. Kan jeg opsige ham?! Nej, det burde man have fundet ud af i prøvetiden. Ophævelse af uddannelsesaftalen efter prøvetidens udløb kan kun ske ved enighed eller væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. Pension af feriegodtgørelse Vi har opsagt en kontorfunktionær, der er dækket af Kontor- & Lageroverenskomsten. Er feriegodtgørelse, som udbetales ved jobskifte, pensionsberettiget?! Nej, feriegodtgørelse, som udbetales ved jobskifte, er i henhold til indgået aftale mellem Dansk Erhverv og HK ikke pensionsberettiget. Samarbejde, tillid og retfærdighed Samarbejde, tillid og retfærdighed opbygger social kapital, og er med til at styrke virksomhedens produktivitet, vækst, kvalitet og innovation. Det er derfor et vigtigt element i ledelse og organisering af virksomheder. Formål Dette kursus giver deltagerne viden om, hvad social kapital er, hvordan det indvirker på det psykiske arbejdsmiljø og hvordan man øger virksomhedens sociale kapital. Indhold - somheden Hvem kan deltage? og andre, som ønsker at få viden og værktøjer inden for området. Instruktører fra Dansk Erhverv. Århus: Torsdag, den 30. april Kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 5. maj Kl Pris Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Du finder Dansk Erhvervs kursustilbud på hjemmesiden

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 CSR 9 Sådan får du ansvarlighed i leverandørkæden Dansk Erhverv inviterer til et seminar om, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere etiske retningslinier Tirsdag den 31. marts 2009 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K AF LOTTE ENGBÆK LARSEN > Kan din virksomhed holde til, at sydafrikanske vinbønders arbejdsforhold kritiseres i danske medier? Kan din virksomhed håndtere kritik af arbejdsforholdene og spørgsmål fra kunderne ved produktionen af granitsten? Der er stigende krav fra både leverandører, kunder og myndigheder til, at virksomheder i fremtiden skal tage et større samfundsansvar. Men hvordan tackler man disse krav i leverandørkæden, herunder hvordan dilemmaer og udfordringer håndteres i forbindelse med at udvikle og implementere etiske retningslinjer. Målgruppen for seminaret er medarbejdere og ledere, der ønsker grundlæggende viden om ansvarlig leverandørstyring: Hvorfor er det vigtigt? Hvad indebærer det? Hvordan kommer man i gang? På seminaret vil Dansk Initiativ for Etisk Handel, Dansk Erhverv og UNDP s Nordiske kontor give deres bud på løsninger. Program Udfordringer i forbindelse med implementering af samfundsansvar i leverandørkæden. Baseret på input fra virksomheder, NGO er, fagbevægelsen og erhvervsorganisationer gives der bud på, hvordan man kan håndtere dilemmaer og udfordringer i forbindelse med udvikling og implementering af etiske retningslinjer i leverandørkæden. v/annemette Nielsen, seniorrådgiver, Dansk Initiativ for Etisk Handel. Dansk Erhvervs erfaringer med Corporate Social Responsibility. Kan din virksomhed holde til, at arbejdsforhold på vingårde kritiseres i danske medier? v/marie V isti Hansen, chefkonsulent, Dansk Erhvervs globaliseringsafdeling. FN Global Compact - et redskab for små og mellemstore virksomheder og hvordan virksomheden får gavn af Global Compact. v/anne Sofie Schroeder, UNDP s Nordiske kontor. Hvad koster det? Seminaret er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Tilmelding Kan ske til Helle Houth på: Telefax: Telefon: Styrk virksomhedens online markedsføring samt betalinger Deltag på FDIHs seminarer Markedsføring i sociale netværk marts kl i Børsbygningen, København K. Sociale netværk som Facebook har millioner af brugere. Hvordan drager din virksomhed nytte af de sociale netværkers markedsføringspotentiale? Er din virksomhed klar til markedsføring i de sociale netværk? Deltag på FDIHs seminar og få indblik i: Nye muligheder for markedsføring De juridiske regler for markedsføring i sociale netværk Hvordan man aktiverer brugerne Se program og tilmeld dig på Online betalinger hvad sker der i 2009? 15. april kl på IT-Universitetet, København S. 10 år med online betalinger skal fejres! FDIH har inviteret de førende virksomheder indenfor online betalinger til at give et bud på fremtiden. Deltag på seminaret og få tips til Håndtering af online betalinger - lige fra betalinger til kontooverførsler, mobilbetalinger, faktura og inddrivelser Mulighederne på markedet med inputs fra de vigtigste aktører Se program og tilmeld dig på Pris: FDIH medlemmer gratis Andre kr. ekskl. moms FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf

10 10 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Mangfoldighed på menukortet I kategorien store private virksomheder er McDonald s Danmark A/S blevet hædret med MIA- PRISEN prisen for Mangfoldighed I Arbejdslivet - af Institut for Menneskerettigheder AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Selv om finanskrisen kradser på det danske arbejdsmarked, skal der stadig være respekt for mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet - uanset køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, religion eller seksuel orientering. Sådan lyder det fra det danske Institut for Menneskerettigheder, der forleden på Århus Rådhus kunne overrække den fornemme erhvervspris, MIAPRISEN 2009, til tre danske virksomheder. De har if ølge instituttet gjort noget særligt for sagen. I dommerkomitéen var Dansk Erhverv repræsenteret af direktør Katia K. Østergaard. Mangfoldighed er god forretning McDonald s var blandt vinderne i kategorien store private virksomheder. Virksomhedens direktør, Kristian Scheef Madsen, fastholder, at mangfoldighedsledelse ikke bare er Derfor vandt McDonald s Danmark A/S Dommerkomitéen motiverede sit valg af McDonald s med blandt andet følgende: For McDonald s handler mangfoldighedsledelse i høj grad om sund fornuft. Virksomheden har en bevidst strategi for mangfoldighed og ønsker at afspejle samfundet. Ifølge virksomheden selv for at kunne give gæsterne den bedst mulige service, så alle kan føle sig velkomne. Virksomhedens indsatser for mangfoldighed spænder derfor også bredt. Alle restauranter har for eksempel en højtidskalender, som viser forskellige religioners helligdage. Dermed kan restauranterne altid tage højde for specielle højtider i planlægningen af vagtskemaet. McDonald s arbejder også strategisk med at rekruttere ældre medarbejdere. Ligeledes tager virksomheden et stort ansvar for de mange unge ansatte. For eksempel medarbejdere, der er havnet i et stofmisbrug eller har stjålet af kassen på grund af spillegæld. 19 % af medarbejderne og 12 % af lederne har en anden etnisk baggrund end dansk. 46 % af medarbejderne og 48 % af lederne er kvinder. 2 % af medarbejderne er førtidspensionister eller har et handicap, for eksempel Downs Syndrom eller spastiske lammelser. McDonald s har også udviklet rekrutteringsværktøjet Hire the Smile. Det er en vejledning i, hvordan man gennemgår ansøgninger, samt retningslinjer for første og andet interview. Det skal være med til at sikre, at McDonald s får de rigtige medarbejdere ansat, og at alle kandidater har lige muligheder. Direktør Kristian Scheef Madsen, McDonald s Danmark A/S, modtog sammen med en række af kædens medarbejdere MIAPRISEN 2009 for mangfoldighed og ligebehandling. McDonald s i Danmark McDonald s Danmark A/S fungerer som hovedkontor for de 83 danske restauranter, hvoraf 76 er ejet og drevet af selvstændige franchisetagere. De resterende syv restauranter er ejet af McDonald s Danmark. I alt har McDonald s medarbejdere i Danmark. det rigtige at gøre, men også handler om god forretning: Vi tror på, at mangfoldighed er en vigtig ressource for vores virksomhed. Derfor er mangfoldighedsledelse en helt integreret del af vores måde at drive forretning på. Måden bygger på anerkendelse af og respekt for den enkelte. Det, kan vi se, motiverer og udvikler vore medarbejdere og giver arbejdsglæde, siger han. Ifølge Institut for Menneskerettigheders direktør, Jonas Christoffersen, handler MIAPRISEN netop om at få respekten for forskellighed ind i virksomhedernes dagligdag: Et mangfoldigt samfund står og falder med en menneskeretlig tankegang og kultur, ikke mindst på arbejdsmarkedet. Retten til ikke at blive diskrimineret og respekten for menneskers forskellighed er forudsætningen for, at virksomheder ka n tiltrække og anvende kompetencerne hos alle medarbejdergrupper. Så der er faktisk tale om forretningsmæssigt fornuft, siger han. Det var 5. gang, MIAPRISEN, der er støttet af EU s kampagne Brug forskellene. Stop diskrimination, blev uddelt. De to øvrige vindere var Holstebro-virksomheden Creativ Company A/S, der sælger hobbyartikler, og Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning i henholdsvis kategorien små og mellemstore virksomheder og store offentlige virksomheder. Vinderne modtog hver en MIAPRISstatuette. HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ændring af 4. regnskabsdirektiv om mikrovirksomheder. Høringsfrist: Onsdag den 18. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Patent- og Varemærkestyrelsen Afdelte europæiske patentansøgninger samt ændringer i regelsættet under Den Europæiske Patentkonvention. Høringsfrist: Torsdag den 19. marts 2009 Ansvarlig: Advokat Sven Petersen Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet samt forslag til bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning og dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti. Høringsfrist: Fredag den 20. marts 2009 Ansvarlig: Politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup Konkurrencestyrelsen Udkast til revideret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. Høringsfrist: Onsdag den 1. april 2009 Ansvarlig: Klimachef Mette Vadstrup Miljøstyrelsen Fire ansøgninger om forsøgsmæssig udsætning af genetisk modificeret majs. Høringsfrist: Torsdag den 2. april 2009 Ansvarlig: Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen Kulturministeriet Evaluering af retshåndhævelsesdirektivet (EF-direktiv 2004/48/EF). Høringsfrist: Søndag den 12. april 2009 Ansvarlig: Advokat Sven Petersen

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 FAKTA 11 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER De personaleansvarliges murstensroman PersonalejuraHåndbogen 2009 Udgivet marts sider AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab TDC Regler for ansatte kan være vanskelige at overskue for mange virksomheder og ledere: Satser justeres, nye regler kommer til, og andre ændres. Noget er lov, andet er overenskomster. PersonalejuraHåndbogen 2009 er en ordentlig moppedreng men også et vigtigt opslagsværk, der skal give et hurtigt og nemt overblik over regler, rettigheder, pligter og muligheder. Håndbogen udbygges løbende, og den nye udgave beskriver de regler og love, der var gældende ved udgangen af januar Rygning, sygdom, arbejdsmiljø, ansættelse af udlændinge, straffeattest, arbejdsløshedsdagpenge, barselsorlov og barselsudligning er blot nogle af de emner, der behandles. Udgiveren, DA Forlag, forsøger konstant at gøre bogen endnu bedre som praktisk opslagsværk. For at hjælpe læseren på vej er den inddelt i tre hovedafsnit: Ansættelse Forhold for ansatte Fratrædelse. Inden for de enkelte hovedafsnit er emnerne igen opdelt i alfabetisk orden. Endelig kan der søges i både indholdsfortegnelse og i det fyldige stikordsregister. Som bilag er gengivet blanketter og skemaer. PersonalejuraHåndbogen 2009 er redigeret af ansættelsesretschef Flemming Dreesen, Dansk Arbejdsgiverforening. Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 22 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder fler e rabatter på andr e teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt: Nat Valente Telefon: Mette Herskind Telefon: Det kan være dyrt for arbejdsgiveren ikke at kende reglerne Eksempler på personalesager: En månedsløn på kr. til en funktionær For at overse funktionærlovens regel om, at prøvetid skal være aftalt skriftligt kr. i erstatning til en elev For at virksomheden uberettiget ophævede en uddannelsesaftale med eleven. 725 kr. pr. sygedag For hver dag der går uden at få underskrevet en 56-aftale efter dagpengeloven, selv om det havde været muligt, eller for at søge om refusion for sent kr. i godtgørelse pr. ansat For at et ansættelsesvilkår ikke var beskrevet i et skriftligt ansættelsesbevis kr. i godtgørelse Til en medarbejder for usaglig afskedigelse. 9 måneders løn - i alt kr. - i godtgørelse Til en medarbejder der vinder en sag om opsigelse på grund af graviditet og barsel. PersonalejuraHåndbogen 2009 Bogen PersonalejuraHåndbogen 2009 koster kr. 345,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: Telefon: Eller via: NYHED FRA DA FORLAG

12 12 ÅRSDAG DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr Uffe Ellemann-Jensen - forhenværende udenrigsminister og tidligere formand for Venstre. Poul Nyrup Rasmussen - forhenværende statsminister og afgående medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Dan Jørgensen - Socialdemokraternes spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet og nuværende medlem. Jens Rohde - Venstres spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet. Mød veteranerne og de yngre kandidater på Årsdagen EU s rolle i en ny verdensorden bliver et af hovedtemaerne på Dansk Erhvervs Årsdag 2009 tirsdag den 19. maj i Bella Center i København AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Ordstyreren Clement Kjærsgaard får formentlig nok at se til, når fire meget erfarne og diskussionslystne politikere går i clinch på Dansk Erhvervs Årsdag De fire er to politiske veteraner samt to spidskandidater til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Det er henholdsvis forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende statsminister og afgående EU-parlamentariker Poul Nyrup Rasmussen samt Socialdemokraternes Dan Jørgensen og V enstres Jens Rohde. Panelet skal svare på spørgsmålet: Hvad er EU s rolle i en ny verdensorden? Det bliver spændende at se, om det bliver en fight mellem to generationer eller mellem to meget forskellige politiske opfattelser - eller måske mellem nogle helt nye alliancer? Det overordnede tema på Årsdagen bliver GloBalance Der ventes mere end tusind deltagere, som vil blive budt velkommen af Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen. Statsministeren deltager Blandt gæstetalerne vil også være statsminister Anders Fogh Rasmussen. Han kommer med et oplæg om forskydningen af den finansielle balance på globalt niveau. Martin Roll, der er en af verdens førende eksperter inden for ledelse, strategi og branding, får stukket følgende emne ud: Danmarks komparative fordele på et globalt marked - fast second som vinderstrategi. Historikeren Uffe Østergaard skal gøre deltagerne klog på den danske selvforståelse, mens administrerende direktør Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk A/S, får spørgsmålet: Hvilke overvejelser har en af landets førende virksomheder gjort sig i relation til den finansielle krises Dansk Erhverv holder igen i år sin Årsdag i Bella Center i København. Billedet er fra begivenheden i fjor, hvor organisationens formand, Poul-Erik Pedersen, og dens administrerende direktør, Jens Klarskov, venter på nogle af gæsterne. I midten ses fotograf Lars Schmidt og chefkonsulent Søren Friis Larsen. (Foto: Kaj Bonne). muligheder og udfordringer? Desuden vil økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen give sit bud på forskydningen af den finansielle balance på virksomhedsniveau. PortoService. Postboks Pandrup

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Bland dig i byen. Vækst gennem mangfoldighed. Programleder Dina Haffar vg73@bif.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Bland dig i byen. Vækst gennem mangfoldighed. Programleder Dina Haffar vg73@bif.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Bland dig i byen Vækst gennem mangfoldighed Programleder Dina Haffar vg73@bif.kk.dk Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning mandag 2. maj 2011 PRÆSENTATION : Københavns inklusionspolitik 2011-2014 Mangfoldighedsprogrammet

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere