Handels- og transportvirksomheder får over kr. i ekstra likviditet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet"

Transkript

1 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # marts Handels- og transportvirksomheder får over kr. i ekstra likviditet 1/3 af den ekstra likviditet på knap 65 milliarder kr. ved at forlænge kreditten på A-skat og moms går til handelsvirksomhederne. Ifølge en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har 69 % haft positive effekter af forlængelsen Kreditforlængelsen, der ubureaukratisk overfører samlet likviditet for 64,7 milliarder kr. direkte fra staten til virksomhederne uden om bankerne - og til et beskedent provenutab for staten på 1,4 milliard kr. i tabte renteindtægter, giver en kraftig saltvandsindsprøjtning til det brede erhvervsliv. Nu viser nye tal fra Skatteministeriet, at det især er handelsog transportvirksomheder, som får gavn af de forlængede kreditter. Den ekstra likviditet på 21,5 milliarder kr. til handels- og transportvirksomheder falder virkelig på et tørt sted. Det glæder Dansk Erhverv, der oprindelig foreslog de forlængede kredittider for moms og A-skat: Finanskrisen kan mærkes i detailhandlen, og de kommende måneder ser fortsat vanskelige ud. For mange butikker kan den ekstra likviditet være medvirkende til at få tingene til at hænge sammen og til at holde på medarbejderne. Alt imens vi venter på en effekt på privatforbruget af SP-lempelsen i 2. halvår af 2009 og skattelettelserne i 2010, påpeger skattepolitisk chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv og fortsætter: Også ekstra vitaminer til de små og mellemstore Det er de største virksomheder, der har størst omsætning og størst lønsum. Derfor får de naturligvis også mest likviditet ud af de forlængede kredittider. Men det er en myte, at kreditforslaget ikke skulle gavne de små og mellemstore også. Helt konkret ventes SMV erne at få 22,4 milliarder kr. i ekstra likviditet her og nu. Det er da også en slags penge sidst på måneden. Dansk Erhverv glæder sig over, at det også lykkedes at f å de helt små virksomheder med halvårlig momsafregning med i kreditforlængelsen. Organisationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 237 medlemsvirksomheder. Her tilkendegiver 69 %, at de har haft positive effekter af forlængelsen af A-skat og moms. Læs mere på side 3. Det er især handels- og transportvirksomhederne, der nyder godt af den ekstra likviditet fra A-skat og moms. 65 milliarder kr. til deling Ifølge en ny oversigt fra Skatteministeriet fordeler den samlede ekstra likviditet på 64,7 milliarder kr. sig således på virksomhedsstørrelser og skattetyper: Månedlig afregning af moms - store virksomheder: ,1 mia. kr. Kvartalsvis afregning af moms - mellemstore virksomheder: ,9 mia. kr. Halvårlig afregning af moms - små virksomheder: ,8 mia. kr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - store virksomheder: ,2 mia. kr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - små virksomheder: ,7 mia. kr. Den ekstra likviditet er fordelt på følgende brancher: Handel & transport: ,5 mia. kr. Industri: ,3 mia. kr. Erhvervsservice: ,5 mia. kr. Bygge & anlæg: ,7 mia. kr. Finansiering & forsikring: ,7 mia. kr. Landbrug: ,7 mia. kr. Andre brancher: ,3 mia. kr. Stor ros til regeringens plan mod bureaukrati Sådan får du ansvarlighed i leverandørkæden Clement Kjærsgaard skal holde styr på Årsdagen Side 4 Side 9 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Forebyggelseskommissionen glemte noget Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Da regeringen for godt et år siden søsatte Forebyggelseskommissionen, havde Dansk Erhverv store forventninger til samarbejdet med kommissionen. For at sætte danskernes sundhed - og forebyggelse - på dagsordenen er både et væsentligt og relevant tema. Afdækning af synspunkter, aktiv inddragelse og åben dialog var nøgleord i det kommissorium, som lå til grund for Forebyggelseskommissionen. Dertil kommer, at en lang række af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har meget godt at bidrage med i sundhedsdebatten. For blot at nævne nogle få så er der i vores medlemsskare store spillere som leverandører og producenter af fødevarer, dagligvarebutikker og privathospitaler. På denne baggrund er det ikke urimeligt at have forventninger om at blive inddraget og bidrage med viden. Desværre har forløbet siden ikke levet op til vore forventninger. Kommissionen fremlægger snart sine forslag. Men det bliver på et grundlag, der burde have været mere kvalificeret, end tilfældet er. Af uvisse årsager har Forebyggelseskommissionen nemlig ikke for alvor ønsket at gå i dialog med virksomhederne om, hvordan erhvervslivet allerede i dag konstruktivt tager initiativer og arbejder for at forebygge. Vi har ganske enkelt ikke på noget tidspunkt mødt den store interesse eller opfølgning fra kommissionens side. Dansk Erhverv ville vældig gerne have sat virksomhedernes frivillige indsats på dagsordenen. For ude i virkeligheden - tilsyneladende langt fra Forebyggelseskommissionens opmærksomhed - er virksomhederne i fuld gang med en lang række frivillige initiativer og kampagner med det formål at forbedre folkesundheden. Vejen frem er holdningsbearbejdning, så sunde vaner bliver en del af hverdagen. Suppleret med troværdige offentlige kampagner for sund kost og aktiv livsstil. Frivillighed har den indlysende fordel frem for lovgivning, at det giver større og mere ægte engagement samt åbner for kreativitet og en mangfoldighed af tiltag, som lovgivning aldrig vil kunne opnå. Vi havde håbet på, at kommissionen ville have den ambition at vende alle sten og skabe et forum, hvor sundhedseksperter, NGO er og erhvervslivet kunne mødes. Efter vores opfattelse når vi længst, når alle parter bliver inddraget. Forebyggelseskommissionen har haft gode betingelser, for den har haft arbejdsro i fin afstand til det næste valg. Derfor undrer det os, at den ikke er gået mere seriøst til værks. IT kan effektivisere og er derfor en af vejene ud af krisen, mener branchen. IT er en af vejene ud af krisen IT-virksomhederne kunne på branchens årsmøde forleden konstatere, at andre har det værre AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Virksomhederne i IT-branchen mærker også den nuværende finanskrise. Men branchen står ikk e forrest med klager over nedgang og dårlige tider: IT har som helhed ikke grund til at klynke højest over krisen. Krisen rammer - men den rammer os meget ujævnt. Når man sammenligner med andre, er det ikke IT -branchen, der skal tale krisen op, sagde IT -Branchens formand, Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør for KMD, på foreningens årsmøde for nylig. Her blev han i øvrigt genvalgt som formand. Ifølge IT -Branchens administrerende direktør, Jakob Lyngsø, kan IT vise at løbe foran resten af samfundet ud af krisen: IT er jo også en af vejene ud af krisen. IT kan effektivisere og for eksempel reducere energiforbrug. Derfor vil mange uden tvivl anvende IT-værktøjer til at justere deres virksomhed og starte vejen ud af krisen, siger han. Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax For at imødekomme krisen lancerede IT-Branchen på årsmødet et Hjælp-en-kollega -initiativ. Branchens direktører giver på frivillig basis hinanden en hånd med at komme videre: Det nytter ikke at imødegå krise og et trægt marked i ensomhed. V i engagerer nu vort store netværk, så flere kan komme hurtigere igennem de vanskelige situationer, sagde Lars Monrad-Gylling. På årsmødet blev IT-Branchens fornemste kollegiale hæder, IT-prisen, overrakt journalisten og bloggeren Dorte Toft. Hun er blandt andet kendt for at have afsløret Stein Baggers svindel i IT-Factory. Der var også hæder til virksomhederne COWI for strategi og Flex- Control for intelligent energistyring i boliger. De fik Danmarks første grønne IT - priser, to grønne cykler, overrakt af videnskabsminister Helge Sander. IT-prisen er stiftet af DANSK IT og IT-Branchen i samarbejde med V i- denskabsministeriet. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 POLITIK 3 Længere kredit for A-skat og moms hjælper langt de fleste virksomheder 69 % har haft positive effekter af forlængelsen af A-skat og moms, dokumenter Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 237 medlemsvirksomheder Forlængelsen af kredittiderne for moms og A-skat har givet virksomhederne et finansielt pusterum. Det sker i en tid, hvor bankkrisen har lukket virksomhedernes kassekreditter og umuliggjort virksomhedsdrift for de virksomheder, der er afhængig af mellemfinansiering som for eksempel handels- og servicevirksomheder. Forlængelsen af kredittiden har udskudt eller overflødiggjort afskedigelser af medarbejdere. Af de virksomheder, der har haft størst glæde af kreditforlængelsen, angiver 29 %, at der er kommet så meget finansiel ro på virksomhedens likviditet, at virksomheden har aflyst planlagte fyringer. 79 % af virksomhederne svarer, at kreditudvidelsen har givet ro til at drive forretningen videre. 25 % angiver, at det har udskudt eller forhindret indskrænkningen af forretningsområder. Af andre kommentarer angiver virksomhederne, at forlængelsen af kredittiderne har givet virksomhederne øget likviditet for en kortere periode. Spørgsmålene er stillet i forbindelse med Dansk Erhvervs Business barometer marts Spørgeskemaundersøgelsen, som er udsendt pr. mail til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, er gennemført i perioden marts I høj grad I nogen grad I ringe grad 10% 237 virksomheder deltog i undersøgelsen. De fordeler sig bredt på baggrundsparametrene omsætning, branche og region. I hvilken grad har forlængelsen af kredittider for A-skat og moms haft eller forventes den at få positive effekter for virksomheden? 29% 30% Konkretiser venligst, hvordan det har haft positive effekter for virksomheden Det har været muligt at afgive flere svar. Slet ikke Ved ikke 3% 28% Det har udskudt/forhindret afskedigelser Det har udskudt/forhindret skrinlægning af projekter/investeringer Det har udskudt/forhindret indskrænkning af forretningsområde 25% 29% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Mens vi venter på bedre konjunkturer Da lovforslaget om midlertidigt at forlænge kredittiderne for A-skat og moms blev fremsat forleden, sagde Venstres Jacob Jensen blandt andet følgende i sin ordførertale i Folketinget: Det har givet ro tilat drive forretningen videre Andet 25% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Vi kan ikke i Danmark alene redde verdensøkonomien. Men vi kan gøre os klar til den tid, hvor økonomien og eksportmarkederne igen vender. Det skal ske gennem målrettede investeringer og ved, at vi sikrer holdbare strukturelle løsninger. Ikke kun på den korte men også på den lange bane. Vi skal sikre, at vi har vore virksomheder i god gænge, og at de har nogle fornuftige muligheder og en konkurrenceevne, som er i top den dag, hvor konjunkturerne igen peger opad. Dansk Erhverv er helt enig med folketingsmedlem Jacob Jensen i, at det er en god idé at forlænge virksomhedernes kredit på A- skat og moms, mens de venter på bedre konjunkturer.

4 4 POLITIK DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Stor ros til regeringens plan mod bureaukrati Efter et par år med noget nær stilstand i indsatsen for at reducere de administrative byrder med op til 25 % roser Dansk Erhverv nu økonomi- og erhvervsministeren for at lancere en handlingsplan, der bringer regeringen i mål. Forslaget om at fritage virksomheder for revisionspligt bliver dog ikke bakket op af Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG > Lene Espersen skal have stor ros for at lægge konkrete initiativer frem, der vil bringe regeringen i mål. Selv om vi ikke er enige i alt, så er det overordnede billede, at det er en rigtig god plan. Den har mere end dobbelt så mange lettelser, som der hidtil har været lagt frem, siger politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup, Dansk Erhverv. Regeringens forslag om at fritage virksomheder for revisionspligten får dog ikke støtte af Dansk Erhverv. Revisionen af årsregnskabet opfattes netop ikke som en byrde i virksomhederne. Mange af de fremlagte initiativer afventer imidlertid at blive udmøntet konkret. Derfor er det vigtigt, at der udvises omhu, for djævlen ligger i detaljen, påpeger organisationen: Det er vigtigt, at implementeringen foretages intelligent, når vi nærmer os Her kan det foreslåede kodeks komme til at spille en afgørende rolle. Det dur for eksempel ikke at presse digitalisering ned over virksomhedernes hoveder, hvis ikke det offentlige selv er klar til at bruge løsningerne. Eller hvis de ikke er gennemtestet tilstrækkeligt, siger Jens Brendstrup. Fokus på irritationsbyrderne Når arbejdet fortsætter efter 2010, bør der efter Dansk Erhvervs opfattelse sættes yderligere fokus på irritationsbyrder gennem brug af kodeks for regulering, virksomhedspaneler, byrdejægere, risikobaseret kontrol og målrettet dialog med erhvervslivet: Det foreslåede kodeks for god erhvervsregulering vil, hvis det bruges rigtigt, kunne betyde utrolig meget for virksomhedernes opfattelse af byrderne. Men et sådant kodeks skal også udvikles og bør kunne målrettes Regeringen har haft et hold byrdejægere ude i virksomhederne for at finde ud af, hvor virksomhederne oplever administrativt bøvl. specifikke brancher. Det er ingen hemmelighed, at AMVAB-metoden ofte kan bruges til at opstille mål. Men andre gange er metoden komplet misvisende i forhold til den opfattelse, der er i virksomhederne, mener Jens Brendstrup. Han fremhæver fødevareministerens meld en regel -indsats som et initiativ, virksomhederne mærker helt nært. Samtidig bringer det virksomhederne tættere på det offentlige. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Det er en metode, der gennem kortlægning af private, danske virksomheders tidsforbrug måler erhvervslivets administrative omkostninger ved at efterleve erhvervsrettet regulering. Ønske om mere genbrug af data Dansk Erhverv har gennem længere tid foreslået, at man bruger den norske Brønnøysundmodel. Den indebærer, at al indberetning skal godkendes i en uafhængig offentlig myndighed: Her foreslår vi, at regeringen går endnu videre, end der lægges op til i planen. Man bør overveje at sætte konkrete mål for at få alle gamle indberetninger med og bruge modellen i både staten, regionerne og kommunerne, pointerer Jens Brendstrup. Kontrol kan hjælpe erhvervslivet Regeringen vil i foråret 2010 lægge en strategi frem, så dens kontrol målrettes de områder, hvor problemerne er størst: Hvis man bruger risikobaseret kontrol fornuftigt, kan man gøre hverdagen meget lettere for en lang række af de virksomheder, der har orden i sagerne. Et fokus på det offentliges kontrolfunktion kan klart bidrage til, at man bliver bedre til at tale samme sprog virksomheder og myndigheder imellem, konkluderer Jens Brendstrup. LET Administration Regeringen har netop præsenteret en ambitiøs plan om at lette erhvervslivet for administrative byrder. Planen LET Administration indeholder 37 nye konkrete initiativer, som alt i alt vil give virksomhederne næsten 4 milliarder kr. i årlige administrative lettelser. Planen viser vejen til at nå målet om at lette erhvervslivets byrder med 25 % i Det var regeringens målsætning fra første færd i Inspirationen til den nye plan er opstået i tæt samarbejde med erhvervslivet. Regeringen har sendt et hold byrdejægere ud til virksomhederne for at finde ud af, hvor virksomhederne oplever administrativt bøvl. De 37 initiativer fordeler sig på fem indsatsområder: Bedre vilkår for opstart og drift. Nem adgang til myndighederne. Færre og nemmere indberetninger. Effektiv og fokuseret kontrol. Redskaber i afbureaukratiseringen.

5 Hvor mange skal have en bid af din pension? Hos AP Pension skal du ikke dele din pension med nogen. Vi er 100% ejet af vores kunder, og derfor er det kun vores kunder, vi skal tjene penge til. Du får med andre ord din pension helt for dig selv. Og det kan godt betale sig. Som pensionsopsparer i et kundeejet selskab kan du ende med at have helt op til 1 million kroner mere til dig selv efter 30 års opsparing. De penge synes vi ikke, du skal gå glip af. Beregn selv, hvor meget større din pension kan blive på:

6 6 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Det er svært at få danske venner Lauren Thomsen er oprindeligt fra USA og har sammenlagt boet og arbejdet i Danmark i fem år. Med tiden er det lykkedes for hende at få danske venner. Men de har været svære at finde, for danskerne er lukkede AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Når klokken slår 17, styrter danskerne hjem til deres familier og private venner. 30-årige Lauren Thomsen, som til daglig arbejder i HR-afdelingen hos A.P. Møller - Mærsk i København, blev meget overrasket over den danske kultur, da hun for første gang kom hertil som 23-årig fra USA: Der er en meget skarp adskillelse af det private og det professionelle. Det er et meget familieorienteret liv, danskerne lever. Mange af dem har haft deres venner siden børnehaven, og de er ikke særligt åbne for at lukke andre ind, forklarer Lauren Thomsen om sine erfaringer. Hun fortæller, at man sagtens kan tage med sine kolleger ud og drikke en fyraftens øl. Men det næste skridt med at blive inviteret hjem til danskerne og møde deres familie og venner er meget svært at nå til. Derudover er danskerne ikke særligt begejstrede for at tale engelsk til selskaber. Dem, der er mest åbne, er de andre udlændinge. Derfor har Lauren Thomsen blandt sine kolleger stort set kun udenlandske venner. I dag er hun udstationeret i Danmark for anden gang. Hun taler flydende dansk og er gift med en dansk mand. Alligevel er de fleste af hendes danske venner, nogle hun har fået gennem sin mand. Der er brug for netværket På den baggrund glæder Lauren Thomsen sig over, at Dansk Erhverv og resten af konsortiet bag Expat in Denmark har vundet Økonomi- og Erhvervsministeriets udbud om et nationalt netværk. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket, som bliver en udbygning af det eksisterende site: expatindenmark.com Da jeg første gang kom til Danmark, følte jeg mig som en byrde for mine kolleger. Jeg skulle have hjælp til alt praktisk, da alt stod på dansk. Når jeg ringede til offentlige instanser for at få hjælp, ville mange ikke så gerne tale engelsk. Det var virkeligt svært, så netværket kan helt klart Amerikaneren Lauren Thomsen med sin danske mand Jesper. De fleste af hendes danske venner har hun fået gennem ham. hjælpe med det praktiske, siger Lauren Thomsen og fortsætter: Det er også rart at møde andre udlændinge, som er i samme båd. De ved, hvad man kæmper med. Men jeg håber også på, at der er danskere, der selv vil deltage, så man som udlænding føler, at man er ønsket her, lyder Lauren Thomsens opfordring. Vi har et tundrafrossent temperament Danskerne virker ofte kolde og distancerede på udlændinge. Til gengæld kan man regne med os, når først man er inde i varmen. Vores skepsis over for fremmede er forankret i folkesjælen, forklarer kommunikationsog livsstilsekspert Henrik Byager AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Vi kan bo ved siden af vore naboer i 15 år uden nogensinde at have vek- Henrik Byager: Vi er dybest set en landsbykultur med en os- og dem tankegang. slet et ord med dem. Danskerne er simpelthen meget privat anlagte. Vi skal se folk an. Hvis de oven i købet ser anderledes ud og taler et andet sprog end os, er vores skepsis tilsvarende større, forklarer kommunikations- og livsstilsekspert Henrik Byager: Vi har et tundrafrossent følelsesregister og er ikke særligt gode til at åbne op over for hinanden. Det tager meget lang tid, før vi lukker folk ind. Det handler i bund og grund om, at vi er generte, bange for at give slip og åbne os. Hvilke problemer og pinligheder kunne det ikke føre med sig, hvis vi pludselig ikke havde kontrol over situationen, siger han med ironi i stemmen. Henrik Byager fortæller, at han på et tidspunkt holdt et foredrag for udenlandske Ph.d.-studerende i Danmark. De udtrykte netop en voldsom frustration over danskernes natur og følte, at danskerne var distancerede og kolde. Forklaringen på vores skepsis over for fremmede skal findes dybt i vores folkesjæl, mener han. Tankegangen bunder i en landsbykultur Vores skepsis er et svagt karaktertræk ved den danske folkesjæl. Det bunder i, at vi dybest set er en landsbykultur med en os- og dem tankegang. Som udgangspunkt er dem, der kommer udefra, nogle, der truer os og stiller spørgsmålstegn ved vores verden og vort land - bare tænk på vort forhold til tyskerne og svenskerne. Vi har historiske ar på sjælen og tror ikke, at fremmede er kommet for at give os noget, pointerer han. Ydermere ser Henrik Byager den politiske situation som værende negativ i forhold til at gå imod vores natur og blive bedre til at modtage udlændinge med åbne arme og åbent sind: 10 års fremmeddebat præget af skepsis og mistro, grænsende til had, har ikke efterladt os uspolerede. Det kan ikke undgå at præge os i mødet med fremmede, slår han fast. Det, vi siger, mener vi Danskerne har altså ikke den samme umiddelbare og åbne attitude som eksempelvis amerikanerne. De inviterer gladelig næsten fremmede mennesker hjem til middag, og som, når man møder dem til konferencer, siger: Look me up, if you are in town. Men vi har en anden kvalitet: Vi mener det, vi siger: Hvis du virkelig stod i Boston med din rygsæk på manden fra konferencens dørtrin, ville han jo slet ikke kunne huske dig. Når vi først lukker folk ind, er det med hud og hår. Vi stiller op til hver en tid. Når vi endelig inviterer hjem, så mener vi det, siger Henrik Byager.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 ARBEJDSMARKED 7 Nyt netværk skal hjælpe udlændinge Dansk Erhverv og resten af konsortiet bag Expat in Denmark har vundet Økonomi- og Erhvervsministeriets udbud om et nationalt netværk. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG > Det er fortsat en udfordring at få øget arbejdsudbuddet i Danmark. Også selv om ledigheden lige nu stiger og ser ud til også at skulle stige noget det næste år eller to. Men undersøgelser viser, at især praktiske problemer og mangel på social kontakt gør, at store dele af den højtkvalificerede udenlandske arbejdskraft, vi tiltrækker, hurtigt forlader Danmark igen. Imidlertid kan netværk hjælpe denne arbejdskraft med at falde til. Danmark får nu sit første officielle nationale netværk med dette formål. Det gennemføres i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og et konsortium med Dansk Erhverv, The Copenhagen Post og Finansrådet. Netværk for udenlandsk arbejdskraft Netværket for udenlandsk arbejdskraft indgår i Handlingsplanen for Offensiv Global Markedsføring af Danmark fra Der er afsat 4,5 millioner kr. til at etablere og drive Netværket med konsulentopgaver og en hjemmeside. Arbejdet udføres i de næste to år af et konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet. Konsortiet vandt opgaven efter en udbudsrunde. Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Integrationsministeriet gennemførte i foråret 2008 en undersøgelse, hvis resultater danner baggrund for etableringen af Netværket. De udenlandske arbejdstagere efterspørger: En Help-line-service og adgang til et ekspertpanel, der kan besvare spørgsmål, som arbejdstageren ikke ønsker/kan dele med virksomhedens HR-afdeling. Lokale netværk med sociale og faglige aktiviteter. Hjælp til den medfølgende partner i forbindelse med jobsøgning. En mentorordning på arbejdspladsen. Virksomhederne efterspørger: Hurtigere og mere professionel dialog og samarbejde med offentlige myndigheder, både på nationalt og lokalt niveau. Der efterlyses en Vi er sammen om det her -attitude hos de offentlige myndigheder. Professionel job-vejledning og gerne konkret jobtilbud til den medfølgende partner. Help-line og ekspertpanel til gavn for både virksomheder og udenlandske ansatte, gerne suppleret med et internet-forum, hvor de udenlandske ansatte og til dels virksomheder kan hjælpe hinanden. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen kommer med pengene, direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv, kommer med viden, og amerikaneren Lauren Thomsen, der arbejder hos A.P. Møller, kommer med forventningerne til det nye netværk. (Foto: Pamela Juhl/The Copenhagen Post). Nationalt, regionale og lokale netværk Det bliver konsortiets opgave at etablere og drive netværket over de næste 22 måneder. Opgaven er at få skabt regionale og lokale netværk til gavn for de virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, den enkelte arbejdstager og den medfølgende familie. Konsortiet bliver også vært for en række sociale og faglige arrangementer i hele landet. Regeringen investerer 4,5 millioner kroner i netværket, og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen siger: Vi er nødt til at tænke fremadrettet, hvis vi skal undgå at blive låst fast i en lavvækst-fælde, hvor store årgange går på pension, og små årgange overtager arbejdsmarkedet. Danmark har brug for kloge hoveder og erfarne hænder fra udlandet. Mest af alt har vi brug for, at de bliver i landet i en længere periode. Vi har ikke selv tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft som for eksempel læger, sygeplejersker, ingeniører og forskere. Derfor må vi kigge ud over egne grænser. Danmark har masser at byde på. Det skal vi blive bedre til at vise og hjælpe de udlændinge, der rent faktisk gør en stor indsats i Danmark, så de får lyst til at blive. Virksomheder tvinges måske til at flytte Direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv, glæder sig sammen med de øvrige partnere i konsortiet over samarbejdet. Hun mener, det vil gøre en forskel for de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark: Vi glæder os meget over regeringens initiativ til at etablere et officielt nationalt netværk for udenlandsk arbejdskraft og ser frem til samarbejdet om det. Fas tholdelse af udenlandsk arbejdskraft er en dagsorden, der optager os meget. Det er helt afgørende for de danske virksomheder, at vi er i stand til at fastholde den udenlandske arbejdskraft, som er kommet til landet. Evner vi ikke at gøre det attraktivt at bo og arbejde i Danmark for udlændinge, risikerer vi nemlig, at danske virksomheder alene af den årsag må flytte enten hele eller dele af virksomheden til udlandet. Dér får de adgang til den specialiserede arbejdskraft, de har brug for, og der er en stigende international konkurrence om de bedst kvalificerede medarbejdere, påpeger Katia K. Østergaard.

8 8 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Brug den direkte linie til de kinesiske myndigheder Dansk Erhverv tager nu imod konkrete firmasager, der ønskes bragt videre til Danmarks og Kinas fælles kontaktforum, der mødes i maj Kina er en af Danmarks s tørste samhandelspartnere. Mange af de problemer, der opstår i samhandelen, har generel interesse. Derfor har de to lande oprettet et kontaktforum - den såkaldte dansk-kinesiske blandede kommission - hvor man årligt diskuterer og behandler disse generelle problemstillinger. Mange små og mellemstore virksomheder har en glimrende samhandel uden problemer med kinesiske virksomheder. Men af og til sker der misforståelser, eller der indføres begrænsninger, restriktioner og måske tekniske handelshindringer, som kan være svære at overskue for den enkelte danske virksomhed. Vi er i løbende dialog med den herværende kinesiske ambassade og dermed de kinesiske myndigheder. Derved får vi løst mange problemer, siger chefkonsulent Ole Christoffersen, Dansk Erhverv. Næste møde i den blandede kommission, hvor der drøftes samhandel og tekniske handelshindringer, finder sted i Beijing mandag den 11. maj Medlemmer af Dansk Erhverv, der måtte have samhandelsforslag eller problemer i samhandelen med Kina, opfordres til at kontakte Ole Christoffersen på: Telefon: Han kan give yderligere information, og/eller man kan drøfte eventuelle konkrete problemer i samhandelen med Kina. Forud for den blandede kommissions møde holder der koordineringsmøde i Danmark torsdag den 26. marts, og indkomne sager vil blive medtaget her. Forslag og kommentarer videreformidles til Udenrigsministeriet, der varetager de danske interesser i forhandlingerne i Beijing. SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Elevens udgifter til bøger Jeg har ansat en butikselev den 1. januar Hun påstår, at arbejdsgiveren skal refundere udgifter til bøger og kopiering. Er det rigtigt?! Ja, arbejdsgiveren skal refundere eleven for bøger og afgifter til kopiering på op til kr. 600,00 for det samlede uddannelsesforløb. Opsigelse af uegnet elev Jeg har i min butik ansat en lærling for cirka 1 år siden. Nu har jeg fundet ud af, at han ikke egner sig til faget. Kan jeg opsige ham?! Nej, det burde man have fundet ud af i prøvetiden. Ophævelse af uddannelsesaftalen efter prøvetidens udløb kan kun ske ved enighed eller væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. Pension af feriegodtgørelse Vi har opsagt en kontorfunktionær, der er dækket af Kontor- & Lageroverenskomsten. Er feriegodtgørelse, som udbetales ved jobskifte, pensionsberettiget?! Nej, feriegodtgørelse, som udbetales ved jobskifte, er i henhold til indgået aftale mellem Dansk Erhverv og HK ikke pensionsberettiget. Samarbejde, tillid og retfærdighed Samarbejde, tillid og retfærdighed opbygger social kapital, og er med til at styrke virksomhedens produktivitet, vækst, kvalitet og innovation. Det er derfor et vigtigt element i ledelse og organisering af virksomheder. Formål Dette kursus giver deltagerne viden om, hvad social kapital er, hvordan det indvirker på det psykiske arbejdsmiljø og hvordan man øger virksomhedens sociale kapital. Indhold - somheden Hvem kan deltage? og andre, som ønsker at få viden og værktøjer inden for området. Instruktører fra Dansk Erhverv. Århus: Torsdag, den 30. april Kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 5. maj Kl Pris Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Du finder Dansk Erhvervs kursustilbud på hjemmesiden

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 CSR 9 Sådan får du ansvarlighed i leverandørkæden Dansk Erhverv inviterer til et seminar om, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere etiske retningslinier Tirsdag den 31. marts 2009 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K AF LOTTE ENGBÆK LARSEN > Kan din virksomhed holde til, at sydafrikanske vinbønders arbejdsforhold kritiseres i danske medier? Kan din virksomhed håndtere kritik af arbejdsforholdene og spørgsmål fra kunderne ved produktionen af granitsten? Der er stigende krav fra både leverandører, kunder og myndigheder til, at virksomheder i fremtiden skal tage et større samfundsansvar. Men hvordan tackler man disse krav i leverandørkæden, herunder hvordan dilemmaer og udfordringer håndteres i forbindelse med at udvikle og implementere etiske retningslinjer. Målgruppen for seminaret er medarbejdere og ledere, der ønsker grundlæggende viden om ansvarlig leverandørstyring: Hvorfor er det vigtigt? Hvad indebærer det? Hvordan kommer man i gang? På seminaret vil Dansk Initiativ for Etisk Handel, Dansk Erhverv og UNDP s Nordiske kontor give deres bud på løsninger. Program Udfordringer i forbindelse med implementering af samfundsansvar i leverandørkæden. Baseret på input fra virksomheder, NGO er, fagbevægelsen og erhvervsorganisationer gives der bud på, hvordan man kan håndtere dilemmaer og udfordringer i forbindelse med udvikling og implementering af etiske retningslinjer i leverandørkæden. v/annemette Nielsen, seniorrådgiver, Dansk Initiativ for Etisk Handel. Dansk Erhvervs erfaringer med Corporate Social Responsibility. Kan din virksomhed holde til, at arbejdsforhold på vingårde kritiseres i danske medier? v/marie V isti Hansen, chefkonsulent, Dansk Erhvervs globaliseringsafdeling. FN Global Compact - et redskab for små og mellemstore virksomheder og hvordan virksomheden får gavn af Global Compact. v/anne Sofie Schroeder, UNDP s Nordiske kontor. Hvad koster det? Seminaret er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Tilmelding Kan ske til Helle Houth på: Telefax: Telefon: Styrk virksomhedens online markedsføring samt betalinger Deltag på FDIHs seminarer Markedsføring i sociale netværk marts kl i Børsbygningen, København K. Sociale netværk som Facebook har millioner af brugere. Hvordan drager din virksomhed nytte af de sociale netværkers markedsføringspotentiale? Er din virksomhed klar til markedsføring i de sociale netværk? Deltag på FDIHs seminar og få indblik i: Nye muligheder for markedsføring De juridiske regler for markedsføring i sociale netværk Hvordan man aktiverer brugerne Se program og tilmeld dig på Online betalinger hvad sker der i 2009? 15. april kl på IT-Universitetet, København S. 10 år med online betalinger skal fejres! FDIH har inviteret de førende virksomheder indenfor online betalinger til at give et bud på fremtiden. Deltag på seminaret og få tips til Håndtering af online betalinger - lige fra betalinger til kontooverførsler, mobilbetalinger, faktura og inddrivelser Mulighederne på markedet med inputs fra de vigtigste aktører Se program og tilmeld dig på Pris: FDIH medlemmer gratis Andre kr. ekskl. moms FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf

10 10 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 Mangfoldighed på menukortet I kategorien store private virksomheder er McDonald s Danmark A/S blevet hædret med MIA- PRISEN prisen for Mangfoldighed I Arbejdslivet - af Institut for Menneskerettigheder AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Selv om finanskrisen kradser på det danske arbejdsmarked, skal der stadig være respekt for mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet - uanset køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, religion eller seksuel orientering. Sådan lyder det fra det danske Institut for Menneskerettigheder, der forleden på Århus Rådhus kunne overrække den fornemme erhvervspris, MIAPRISEN 2009, til tre danske virksomheder. De har if ølge instituttet gjort noget særligt for sagen. I dommerkomitéen var Dansk Erhverv repræsenteret af direktør Katia K. Østergaard. Mangfoldighed er god forretning McDonald s var blandt vinderne i kategorien store private virksomheder. Virksomhedens direktør, Kristian Scheef Madsen, fastholder, at mangfoldighedsledelse ikke bare er Derfor vandt McDonald s Danmark A/S Dommerkomitéen motiverede sit valg af McDonald s med blandt andet følgende: For McDonald s handler mangfoldighedsledelse i høj grad om sund fornuft. Virksomheden har en bevidst strategi for mangfoldighed og ønsker at afspejle samfundet. Ifølge virksomheden selv for at kunne give gæsterne den bedst mulige service, så alle kan føle sig velkomne. Virksomhedens indsatser for mangfoldighed spænder derfor også bredt. Alle restauranter har for eksempel en højtidskalender, som viser forskellige religioners helligdage. Dermed kan restauranterne altid tage højde for specielle højtider i planlægningen af vagtskemaet. McDonald s arbejder også strategisk med at rekruttere ældre medarbejdere. Ligeledes tager virksomheden et stort ansvar for de mange unge ansatte. For eksempel medarbejdere, der er havnet i et stofmisbrug eller har stjålet af kassen på grund af spillegæld. 19 % af medarbejderne og 12 % af lederne har en anden etnisk baggrund end dansk. 46 % af medarbejderne og 48 % af lederne er kvinder. 2 % af medarbejderne er førtidspensionister eller har et handicap, for eksempel Downs Syndrom eller spastiske lammelser. McDonald s har også udviklet rekrutteringsværktøjet Hire the Smile. Det er en vejledning i, hvordan man gennemgår ansøgninger, samt retningslinjer for første og andet interview. Det skal være med til at sikre, at McDonald s får de rigtige medarbejdere ansat, og at alle kandidater har lige muligheder. Direktør Kristian Scheef Madsen, McDonald s Danmark A/S, modtog sammen med en række af kædens medarbejdere MIAPRISEN 2009 for mangfoldighed og ligebehandling. McDonald s i Danmark McDonald s Danmark A/S fungerer som hovedkontor for de 83 danske restauranter, hvoraf 76 er ejet og drevet af selvstændige franchisetagere. De resterende syv restauranter er ejet af McDonald s Danmark. I alt har McDonald s medarbejdere i Danmark. det rigtige at gøre, men også handler om god forretning: Vi tror på, at mangfoldighed er en vigtig ressource for vores virksomhed. Derfor er mangfoldighedsledelse en helt integreret del af vores måde at drive forretning på. Måden bygger på anerkendelse af og respekt for den enkelte. Det, kan vi se, motiverer og udvikler vore medarbejdere og giver arbejdsglæde, siger han. Ifølge Institut for Menneskerettigheders direktør, Jonas Christoffersen, handler MIAPRISEN netop om at få respekten for forskellighed ind i virksomhedernes dagligdag: Et mangfoldigt samfund står og falder med en menneskeretlig tankegang og kultur, ikke mindst på arbejdsmarkedet. Retten til ikke at blive diskrimineret og respekten for menneskers forskellighed er forudsætningen for, at virksomheder ka n tiltrække og anvende kompetencerne hos alle medarbejdergrupper. Så der er faktisk tale om forretningsmæssigt fornuft, siger han. Det var 5. gang, MIAPRISEN, der er støttet af EU s kampagne Brug forskellene. Stop diskrimination, blev uddelt. De to øvrige vindere var Holstebro-virksomheden Creativ Company A/S, der sælger hobbyartikler, og Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning i henholdsvis kategorien små og mellemstore virksomheder og store offentlige virksomheder. Vinderne modtog hver en MIAPRISstatuette. HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ændring af 4. regnskabsdirektiv om mikrovirksomheder. Høringsfrist: Onsdag den 18. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Patent- og Varemærkestyrelsen Afdelte europæiske patentansøgninger samt ændringer i regelsættet under Den Europæiske Patentkonvention. Høringsfrist: Torsdag den 19. marts 2009 Ansvarlig: Advokat Sven Petersen Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet samt forslag til bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning og dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti. Høringsfrist: Fredag den 20. marts 2009 Ansvarlig: Politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup Konkurrencestyrelsen Udkast til revideret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. Høringsfrist: Onsdag den 1. april 2009 Ansvarlig: Klimachef Mette Vadstrup Miljøstyrelsen Fire ansøgninger om forsøgsmæssig udsætning af genetisk modificeret majs. Høringsfrist: Torsdag den 2. april 2009 Ansvarlig: Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen Kulturministeriet Evaluering af retshåndhævelsesdirektivet (EF-direktiv 2004/48/EF). Høringsfrist: Søndag den 12. april 2009 Ansvarlig: Advokat Sven Petersen

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 FAKTA 11 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER De personaleansvarliges murstensroman PersonalejuraHåndbogen 2009 Udgivet marts sider AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab TDC Regler for ansatte kan være vanskelige at overskue for mange virksomheder og ledere: Satser justeres, nye regler kommer til, og andre ændres. Noget er lov, andet er overenskomster. PersonalejuraHåndbogen 2009 er en ordentlig moppedreng men også et vigtigt opslagsværk, der skal give et hurtigt og nemt overblik over regler, rettigheder, pligter og muligheder. Håndbogen udbygges løbende, og den nye udgave beskriver de regler og love, der var gældende ved udgangen af januar Rygning, sygdom, arbejdsmiljø, ansættelse af udlændinge, straffeattest, arbejdsløshedsdagpenge, barselsorlov og barselsudligning er blot nogle af de emner, der behandles. Udgiveren, DA Forlag, forsøger konstant at gøre bogen endnu bedre som praktisk opslagsværk. For at hjælpe læseren på vej er den inddelt i tre hovedafsnit: Ansættelse Forhold for ansatte Fratrædelse. Inden for de enkelte hovedafsnit er emnerne igen opdelt i alfabetisk orden. Endelig kan der søges i både indholdsfortegnelse og i det fyldige stikordsregister. Som bilag er gengivet blanketter og skemaer. PersonalejuraHåndbogen 2009 er redigeret af ansættelsesretschef Flemming Dreesen, Dansk Arbejdsgiverforening. Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 22 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder fler e rabatter på andr e teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt: Nat Valente Telefon: Mette Herskind Telefon: Det kan være dyrt for arbejdsgiveren ikke at kende reglerne Eksempler på personalesager: En månedsløn på kr. til en funktionær For at overse funktionærlovens regel om, at prøvetid skal være aftalt skriftligt kr. i erstatning til en elev For at virksomheden uberettiget ophævede en uddannelsesaftale med eleven. 725 kr. pr. sygedag For hver dag der går uden at få underskrevet en 56-aftale efter dagpengeloven, selv om det havde været muligt, eller for at søge om refusion for sent kr. i godtgørelse pr. ansat For at et ansættelsesvilkår ikke var beskrevet i et skriftligt ansættelsesbevis kr. i godtgørelse Til en medarbejder for usaglig afskedigelse. 9 måneders løn - i alt kr. - i godtgørelse Til en medarbejder der vinder en sag om opsigelse på grund af graviditet og barsel. PersonalejuraHåndbogen 2009 Bogen PersonalejuraHåndbogen 2009 koster kr. 345,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: Telefon: Eller via: NYHED FRA DA FORLAG

12 12 ÅRSDAG DANSK ERHVERV I NUMMER 9 I MARTS 2009 DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr Uffe Ellemann-Jensen - forhenværende udenrigsminister og tidligere formand for Venstre. Poul Nyrup Rasmussen - forhenværende statsminister og afgående medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Dan Jørgensen - Socialdemokraternes spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet og nuværende medlem. Jens Rohde - Venstres spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet. Mød veteranerne og de yngre kandidater på Årsdagen EU s rolle i en ny verdensorden bliver et af hovedtemaerne på Dansk Erhvervs Årsdag 2009 tirsdag den 19. maj i Bella Center i København AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Ordstyreren Clement Kjærsgaard får formentlig nok at se til, når fire meget erfarne og diskussionslystne politikere går i clinch på Dansk Erhvervs Årsdag De fire er to politiske veteraner samt to spidskandidater til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Det er henholdsvis forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende statsminister og afgående EU-parlamentariker Poul Nyrup Rasmussen samt Socialdemokraternes Dan Jørgensen og V enstres Jens Rohde. Panelet skal svare på spørgsmålet: Hvad er EU s rolle i en ny verdensorden? Det bliver spændende at se, om det bliver en fight mellem to generationer eller mellem to meget forskellige politiske opfattelser - eller måske mellem nogle helt nye alliancer? Det overordnede tema på Årsdagen bliver GloBalance Der ventes mere end tusind deltagere, som vil blive budt velkommen af Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen. Statsministeren deltager Blandt gæstetalerne vil også være statsminister Anders Fogh Rasmussen. Han kommer med et oplæg om forskydningen af den finansielle balance på globalt niveau. Martin Roll, der er en af verdens førende eksperter inden for ledelse, strategi og branding, får stukket følgende emne ud: Danmarks komparative fordele på et globalt marked - fast second som vinderstrategi. Historikeren Uffe Østergaard skal gøre deltagerne klog på den danske selvforståelse, mens administrerende direktør Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk A/S, får spørgsmålet: Hvilke overvejelser har en af landets førende virksomheder gjort sig i relation til den finansielle krises Dansk Erhverv holder igen i år sin Årsdag i Bella Center i København. Billedet er fra begivenheden i fjor, hvor organisationens formand, Poul-Erik Pedersen, og dens administrerende direktør, Jens Klarskov, venter på nogle af gæsterne. I midten ses fotograf Lars Schmidt og chefkonsulent Søren Friis Larsen. (Foto: Kaj Bonne). muligheder og udfordringer? Desuden vil økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen give sit bud på forskydningen af den finansielle balance på virksomhedsniveau. PortoService. Postboks Pandrup

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere