På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring

2 Fuld dokumenteret service SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit vandværk. Aftalen sikrer at vandbehandlingsprocessen altid fungerer optimalt og leverer rent drikkevand. Det får I med en SILHORKO serviceaftale Råd og vejledning Standard serviceaftale Udvidet serviceaftale Vores serviceteknikere er specialuddannede og særdeles erfarne i at servicere vandværker. Vi arbejder efter gældende forskrifter indenfor arbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder. Individuel risikovurdering Specialuddannede serviceteknikere Efter hvert besøg modtager vandværket en komplet oversigt over de aftalte kontrolpunkter og en servicerapport med angivelse af driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultater mv. Vandanalyse på udvalgte parametre Fuld dokumenteret service med tjekskemaer Tilkaldevagt døgnet rundt Ring til serviceleder Bjarne Søes eller gå ind på for at læse mere om vores serviceaftaler. Udskiftning af defekte dele Intet tillæg for tilkaldevagt Præventiv udskiftning af udvalgte dele SILHORKO-EUROWATER A/S Bortskaffelse af udskiftede dele Jylland/Fyn: Sjælland:

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen, Tine Lehmann, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 18. januar Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. leder 4 Nytårshilsen fra landsformanden praktisk 6 Forsikringspræmier Kort nyt forsikring 9 Basisforsikring dækker også indbrud i netbanken foreningsnyt 10 Nytårshilsen Region Nord 12 Nytårshilsen Region Midt 15 Nytårshilsen Region Fyn 17 Nytårshilsen Region Syd 19 Nytårshilsen Region Øst 20 Nyt på web-fronten 22 Video-indslag fra FVD 25 Verdens Vanddag 22. marts 26 Gratis kurser til kommunerne ny lovgivning 28 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandværker 30 Hygiejne- og driftskursus: Nye regler på vej vandsektorloven 32 Skriver vi det sidste kapitel i 2013? nyt fra sagsbehandlerne 34 Vandplanerne sendt til hjørne hvad nu? 36 Ny rapport om sprøjtegifte i grundvandet 37 Hvad gør man, når postkassen hos forbrugeren mangler? 39 Afgifter på ledningsført vand i Gratis aflæsning og afregning er ikke gratis 43 Startvanskeligheder løst for Jupiter post til Vandposten 46 Region Nord på tur til København 49 Private vandforsyninger er (fortsat) under angreb 51 Besøg i det Sydfynske ø-hav 53 Stevns Kommune giver tilskud til at sløjfe gamle drikkevandsbrønde artikler 54 Vandværker har øget fokus på UV-lys 57 Odense vandråd inspirerer til kvalitetssikring 58 Vandværker skal være opmærksomme på computervirus nyt om navne 61 Jubilæer og jobskifte månedens vandværk 66 Lovns Vandværk: Vandt et dykker-team Forsidefoto: Susanne Witten, FVD

4 Foto: Colourbox Måske bliver 2013 et af de vigtigste år for de private vandværker i mange år. I årets nytårstale ser landsformand Ole Wiil tilbage på året der gik, og vender derpå blikket fremad mod de vigtigste emner i Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Et år i den decentrale vandforsynings tjeneste er gået og et nyt venter forude. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og en festlig nytårsaften. Et nyt år er en god anledning til at gøre noget ved de ting, som vi jo godt ved, at vi skal have taget fat i var et politisk turbulent år for os vandværksfolk. Vi har talt og hørt meget om vandplaner, randzoner, 25 meter-zoner, kvalitetssikring og ikke mindst vandsektorloven, som stadigvæk hviler som et tungt åg over mange af de største vandværker i vores forening. Og alt tyder på, at 2013 bliver et ligeså begivenhedsrigt år måske et af de vigtigste i mange år for vandværkerne. Kommer der endelig en afklaring om vandsektorloven? I slutningen af november valgte partierne bag loven at sætte gang i en uvildig og omfattende evaluering af loven. Sandsynligvis vil et eksternt konsulentfirma stå for evalueringen. Mit bud er, at evalueringen først er klar til det nye folketingsår efter sommerferien. Og netop derfor er det vigtigt at holde dampen oppe. Rigtig mange af vore vandværker deltager da også aktivt i debatten med læserbreve og direkte dialog med politikerne. Det vidner om sammenhold og engagement tak for det. Mere uddannelse i bliver også året, hvor der kommer nye krav til uddannelse og ledelsessystemer. Sidste år lancerede FVD hele to nye kurser. Et om hygiejne på vandværker og et udvidet driftskursus, der kommer hele vejen rundt. Vi havde kigget i krystalkuglen og set, at det var fremtiden og ganske rigtigt; nu bliver det simpelthen et krav fra Miljøministeriet, at de driftsansvarlige på vandværkerne skal gennemgå netop disse kurser. Det er mange kurser, der skal afholdes, inden alle er med. I FVD vil vi sørge for, at de nødvendige typer af uddannelsesvirksomhed bliver etableret, så de forskellige kategorier af vandværksfolk lige fra det ansatte driftspersonale til de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer kan dokumentere, at de har de krævede forudsætninger for at gennemføre sikker vandværksdrift. Ledelsessystem Men en ting er kurser og uddannelse, noget andet er den daglige drift på vandværket. Her stiller myndighederne nu krav om, at hvert enkelt vandværk kan dokumentere, at de har et såkaldt ledelsessystem. Man kunne også kalde det kvalitetssikring eller egenkontrol, eller måske manual og logbog ja, kært barn har mange navne. 4

5 nytårshilsen leder Men idéen er ganske enkelt, at man sætter driften i system, så man ved nøjagtig, hvornår og hvordan man skal tjekke sine installationer lige fra boringer til forbruger. Her vil jeg gerne slå et slag for FVD s håndbøger. For tager man udgangspunkt i dem, følger anbefalingerne heri og benytter dem som opslagsværker, ja, så har man jo alle de parametre, der indgår i et ledelsessystem. Og vi har jo alle udviklet vores eget ledelsessystem. Men for at gøre det endnu nemmere, vil FVD i løbet af få måneder lancere et ganske enkelt og brugervenligt it-baseret ledelsessystem baseret på netop håndbøgerne, som vandværkerne kan bruge til at styre driften med. Dette system vil akkurat som drifts- og hygiejnekurserne leve op til Miljøministeriets krav. Få en tilstandsrapport Et godt udgangspunkt for kvalitetssikringen på vandværket er at få gennemført en tilstandsvurdering med tilhørende tilstandsrapport, som giver et detaljeret kendskab til vandværkets svagheder og styrker. Så ved vi præcist, hvad vi skal have iværksat af forbedringer på vores vandværk. Vandplaner på pause Her til sidst vil jeg lige nævne vandplanerne, for I har sikkert alle hørt, at Naturog Miljøklagenævnet har skudt dem til hjørne på grund af en alt for kort høringsfrist. Men de kommer igen, det tvivler jeg ikke på. Og når det sker, og kommunen kontakter jer med påbud om det ene og det andet, så vil jeg stærkt opfordre jer til at kontakte vores dygtige sagsbehandlere i FVD, så I sammen kan læse planerne igennem og eventuelt komme med indsigelser. Vi ser rigtig mange gode og vel gennemarbejdede indsatsplaner, men konstaterer da også, at nogle kommuner i misforståede miljøhensyn vil pålægge vandværkerne restriktioner, som rækker langt hinsides sund fornuft. Det være sig aftaler med landmændene om at stoppe brug af godkendte bekæmpelsesmidler, nedsættelse af gødningsforbrug eller sågar opkøb af jord. Jeg er sikker på, at såfremt kommunen kan dokumentere, at der er en overhængende og konkret forureningsfare til stede, vil hverken landmænd eller vandværker modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. Vi ønsker alle at styrke og bevare den decentrale vandforsyning. Og her er jeg overbevist om, at parterne er klar til at indgå frivillige aftaler helt uden påbud fra kommunen. Men når vandværkerne kan dokumentere, at alle vandanalyser vedvarende og på trods af landmandens aktiviteter overholder kravene til vandkvalitet, ja, så må vi melde fra. Decentrale forsyninger en styrke Den decentrale vandforsyning er en styrke for dansk drikkevand. 97 pct. af vore vandværker leverer rent drikkevand af bedste kvalitet til Danmarks billigste priser. Det er rigtig godt klaret, og det kan vi gøre, fordi vi er fostret af den frivillige andelstanke, som ingen skal have lov at ødelægge, og fordi vi udliciterer alle renoveringer og nyanlæg. Derved kan vores driftsomkostninger holdes på et absolut minimum. Når vi ser de store forureninger, bekræftes vi i, at den decentrale organisation er rigtig, fordi en eventuel forurening kun rammer et begrænset antal forbrugere. Så kære vandværksfolk, det bliver et spændende år, hvor vi fortsat skal sikre, at det danske drikkevand vores vigtigste fødevare forbliver både rent og billigt. For det bedste vand kommer altid fra hanen. Jeg er stolt af at være landsformand for vandværksforeningen, og jeg er imponeret over det engagement, der lægges for dagen. Lad os fortsat stå sammen om den decentrale vandforsyning, som kun kan lykkes ved den enestående og prisværdige indsats, der dagligt ydes af langt over engagerede bestyrelsesmedlemmer. Jeg glæder mig til igen at hilse på jer ved generalforsamlingerne og vandrådsmøderne i regionerne og på vores udstillinger. GODT NYTÅR! FVD lancerer i løbet af få måneder et brugervenligt og online it-baseret ledelsessystem, som lever op til Miljøministeriets krav 5

6 praktisk kort nyt Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. ekskl. moms om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Forsikringspræmier 2013 Skriv til Vandposten Har du forslag til emner, der skal tages op i Vandposten, eller ønsker du at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra dig. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Indeksreguleringen for forsikringerne i år er på 2,9 pct. Det skyldes, at staten har pålagt alle forsikringsselskaber en skadesforsikringsafgift på 1,1 pct. i FVD har dog aftalt med Tryg, at minimumspræmierne ikke stiger. Det betyder, at minimumspræmier for All Risk, Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og Arbejdsskade ikke bliver berørt af prisstigningen. Præmien for ulykkesforsikringen er også uændret i Du kan læse mere om priser, dækning og selvrisiko i det nye tarifblad for 2013 på FVD s hjemmeside. > Forsikringer > Betingelser & priser. Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. Vandværker Ørslev Vandværk, Slagelse Passive medlemmer JF Supply KPMG Falstrup Consult Alke Kjøngerskov VVS Landbo Thy Karsten Hammer Velkommen til nye medlemmer 6

7 kort nyt praktisk Generalforsamlinger i regionerne Region Nord: Den 6. april 2013 Region Fyn: Den 17. april 2013 Region Midt: Den 20. april 2013 Region Øst: Den 16. maj 2013 Region Syd: Den 1. juni 2013 Se mere på > Kalender Se også nytårshilsner fra regionerne på side Udstilling i Aars den marts 2013 Vi vil så gerne se jer! Derfor håber vi, at I kigger forbi FVD s vandværksudstilling i Aars den marts Som noget nyt kan du vælge at besøge udstillingen fredag eller lørdag eller begge dage! Åbningstider Fredag den 22. marts kl Lørdag den 23. marts kl Flere har efterspurgt muligheden for at komme på udstilling fredag i stedet for at bruge weekenden, og det forsøger vi at indfri. Vi håber, det bliver en stor succes. Program Fredag kl : Fredag kl : Lørdag kl : Lørdag kl : Lørdag kl : Frokost (bestilles på Udstilling Morgenmad (bestilles på Udstilling (bestilles på Frokost Åben både fredag og lørdag I vedlagte udstillingskatalog kan du se de udstillere, du kan møde i Aars. 7

8 MJK INSTRUMENTER TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKEVANDS BORINGER Chatter Batteri-drevet logger med modem Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, uden adgang til en permanent strømforsyning. Chatter har indbygget datalogger med GSM / GPRS modem samt et batteri, der sikrer mere end 5 års levetid. Data kan sendes via ( log) og alamer (f.eks. terrosikring) via sms. Chatter kan også i større systemer kobles op til database ( log). Kontakt MJK på tlf: mjk.com 8

9 indbrud i netbank forsikring Basisforsikringen dækker også indbrud i netbanken Basisforsikringen dækker også indbrud i netbanken med op til 3 mio. kr. Men sørg alligevel for at forebygge indbrud. Af tine tue lehmann, FVD Vi har næsten alle en netbank i dag. Det gælder også langt de fleste vandværker. Indbrud i netbanker er desværre også en lurende trussel, og sker det, så får vandværket ikke dækket eventuelle tab. Banken er nemlig ikke forpligtet til at dække erhvervsvirksomheders tab. Vandværket må altså selv sørge for at dække sig ind ved indbrud i netbank. Men fortvivl ikke. Hvis du har tegnet FVD s basisforsikring, så er vandværket dækket mod indbrud i netbanken med et beløb på op til 3 millioner kroner. Det er et krav, at vandværkets bankkonti skal være bundet til værkets CVR.-nr, og I skal have en selvstændig NemID til disse konti. Forebyg indbrud i netbanken Sørg alligevel for at sikre jer mod ubudne gæster i vandværkets netbank. Hvis der sker indbrud, er det ikke sikkert, at I opdager det, før det er for sent, og mange penge kan være forsvundet. Sådan kan du sikre dig: Opdater din computers styresystem og programmer. Særligt programmet Java, som gør, at du kan logge på netbank. Slå for eksempel automatisk opdatering til. Installer et antivirusprogram og opdater programmet jævnligt, så du altid er sikret mod de nyeste vira. Installer en firewall, der beskytter mod hackere. En firewall kan også fange den form for virus, der kaldes en orm. Brug kodeord/passwords, der indeholder tal, bogstaver og tegn. Hold kodeord hemmelige, og udskift dem med jævne mellemrum. Brug aldrig kodeordet til netbank til andre ting. Lad være med at åbne links og vedhæftede filer fra personer og virksomheder, du ikke har tillid til. Få flere gode råd... om internetsikkerhed på Finansrådets hjemmeside: > Bankkunde > Din netsikkerhed > Gode råd om netsikkerhed. 9

10 foreningsnyt nytårshilsen region nord Nytårshilsen fra Region Nord Af Per Roth, næstformand, Region Nord På Region Nords bestyrelses vegne vil jeg ønske alle vore medlemmer et godt nytår og tak for samarbejdet i Heller ikke i 2012 lykkedes det os, at få de forbrugerejede vandforsyninger ud af vandsektorloven. Politikerne i tale Bestyrelsen for Region Nord arragerede en tur til Christiansborg i november for at få politikerne i tale om blandt andet vandsektorloven. Det viste sig, at politikerne er meget enige med os om, at de private vandværker skal ud af vandsektorloven, men når det kommer til stykket, er de handlingslammede. Kvalitetssikring og ledelsessystem Alle vandværker, der pumper mere end m³ vand op, skal kvalitetssikres. Det vil sige, at vandværket skal have et ledelsessystem, og det betyder blandt andet, at alle personer, der arbejder med drikkevand, skal på et 2-dages hygiejnekursus. De, der arbejder med driften, skal på et 3-dages kursus i vandværksdrift. De vandværker, der har udliciteret disse opgaver, skal sørge for, at deres leverandører kommer på disse kurser. Kurser i Region Nord Kurserne vil blive afholdt af FVD i hver region, og Region Nord har allerede i 2013 programsat en del kurser, som alle kan give en større udfordring til vores kursusvirksomhed frem til De nye lovkrav skal være indført senest ved udgangen af Vandrådskonsulent I 2010 ansatte vi Lars Kærsgaard som vandrådskonsulent. Hans opgaver bestod i at hjælpe vandrådene i regionen, samt at kontakte alle kommuner og vandforsyninger i regionen for at få et samarbejde op at stå mellem disse. Dette arbejde er kommet rigtig godt i gang, men Lars har valgt at stoppe med udgangen af 2012 for at hellige sig sin pensionisttilværelse, så der bliver en opgave, der skal videreføres. Aktiviteter i 2013 Som tidligere nævnt har regionen planlagt en del kurser i den nærmeste fremtid - se kursuskalenderen på FVD s hjemmeside. Den marts inviterer vi til udstilling i Aars. Den 6. april afholder vi generalforsamling på Comwell i Rebild - se næste side. Regionsbestyrelsen er klar til et aktivt år 2013, som vi håber, vandværkerne vil støtte op om. Godt Nytår. 10

11 generalforsamling foreningsnyt Region Nord inviterer til generalforsamling Region Nord afholder ordinær generalforsamling den 6.april 2013 kl på Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det bliver en faglig og festlig dag. Vores landsformand Ole Will vil orientere om foreningens politiske og faglige arbejde. Den kendte skuespiller og sanger Kurt Ravn, kendt som Røde i Matador, vil underholde under festmiddagen, hvor også MOKASINO vil spille hyggemusik og senere op til dans. For ledsagerne kommer det kendte firma Beaute Pacifique og demonstrerer skønhedspleje i verdensklasse. Hele arrangementet: - Eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagere. - Eftermiddagskaffe for deltagere i generalforsamlingen. For alle: - Velkomstdrink i foyeren. - Festmiddag med en 3-retters menu. - Kaffe/the og småkager. - Hygge- og dansemusik. - Professionel underholdning. Pris kun 450,- pr. deltager. Indbydelse med tilmelding vil blive udsendt primo marts - se også FVD s hjemmeside: > Kalender. Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag. Region Nords bestyrelse. MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 11

12 foreningsnyt nytårshilsen region midt Nytårshilsen fra Region Midt Af Niels Christian ravn, Formand, Region Midt Ved afslutning af et kalenderår er det for mange en god og gammel skik, at man læner sig tilbage og i tankerne gennemlever det forgangne år i håbet om, at man senere kan rejse sig tilfreds og med ro i sindet sige til sig selv: Det gik, som alle kunne have håbet. Desværre er det ikke altid konklusionen. Nogle gange må man finde en anden formulering, forårsaget af enten ens egen manglende formåen eller i bedste fald på grund af udefrakommende årsager. For bestyrelsen i Region Midt er min vurdering lidt af hvert. Stadig vandsektorlov Vi formåede i samarbejde med de øvrige regioner gennem FVD s ledelse ikke at få ændret vandsektorloven. Dog arbejdes der videre med sagen, og forhåbentlig vil det nye år bringe en løsning til alles tilfredshed. Høringssvar og kommentarer til lovgivningen er afsluttet og fremsendt, og alle involverede politikere er informeret og vil løbende blive opdateret om ordningens urimeligheder, i håbet om at fornuften endelig vil sejre. Bidrog til udvikling af kurser Region Midt har som medlem af FVD s ledelse og i kursusudvalget bidraget til, at FVD i dag har et godt og altdækkende kursustilbud. Et kursustilbud, der honorerer myndighedernes krav til drift af en moderne vandforsyning, der både kvalitetsmæssigt og hygiejnemæssigt garanterer forbrugerne rent drikkevand. Sidste skud på stammen er Kursus i drift af vandforsyninger, som netop er startet. Kurset er et eksempel på, at FVD magter at afholde kurser, der fuldt og helt lever op til de stillede krav i bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og elementær vandværkshygiejne. Mere for de mindre vandværker Desværre har vores virke overfor de mindre vandforsyninger ikke været tilfredsstillende. Vi har ikke formået at få igangsat tiltag i form af temamøder med erfaringsudveksling og indlæg af forskelligartede emner. Måske skyldes det frygten for nederlag, idet opstart af nye tiltag kan være vanskelige. Succeskriterier - målt ved fremmøde - er ofte betinget af, at omtale af tiltagene er løbet foran, så alle ved, at der er noget lærerigt at møde op til, og at oplevelserne vil stå mål med ulejligheden. Når de første temamøder er i kalenderen, så håber vi, at rigtig mange vil møde frem og forhåbentlig erfare, at her er et tilbud til støtte og glæde for de mindre vandforsyninger, der måske ellers af hensyn til de begrænsede økonomiske ressourcer må fravælge at få del i viden og erfaringer ved at deltage i FVD s altdækkende ordinære kursusprogram. Bestyrelsen i Region Midt ønsker alle et godt nytår. Midt sparer kr. i porto Temaaftener, hvor der som traditionen tro, bliver budt på kaffe og en bid brød, koster selvfølgelig penge. Da det skal være gratis for medlemmerne at deltage, må regionen finde midler ved at spare, hvor dette er muligt. Vi lever i en tid, hvor flere og flere går over til brug af de elektroniske kommunikationsmidler. Dette gælder også inden for vandsektoren, hvorfor vi vil lette postvæsenet for opgaven med at udbringe indkaldelser til generalforsamling. I stedet for vil vi indkalde ved annoncering i Vandposten, som vedtægterne tillader. Regionens afsluttede regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og eventuelle indkomne forslag kan findes på FVD s hjemmeside under Region Midt > Generalforsamling. Oplysningerne vil være tilgængelige, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen. Herved sparer vi op mod kr. til porto og kopiering. Fremover vil vi også i stor udstrækning anvende mailsystemet og henvise til at søge oplysninger på FVD s hjemmeside, hvor alle tilbud kan findes. På hjemmesiden under Region Midt vil vi lægge her og nu-oplysninger, samt hvad vi pt. har af informationer. Vi er overbevist om, at alle efterhånden - enten på vandværkerne eller privat - har adgang til pc og mail, og at vi derfor kan nå ud til alle medlemmerne sammenholdt med, at vi herved opnår en besparelse, som kan anvendes mere målrettet til aktiviteter til fordel for medlemmerne. 12

13 generalforsamling foreningsnyt Indkaldelse til generalforsamling i Region Midt lørdag den 20. april 2013 Generalforsamlingen afholdes på Pejsegården i Brædstrup med følgende program: Kl : Fremmøde Forud for generalforsamlingen inviterer Region Midt på frokost, hvor Pejsegårdens buffet med drikkevarer vil blive serveret. Kl : Generalforsamlingen starter Under generalforsamlingen er der kaffe med tilbehør. Dagsorden: Formanden byder velkommen. Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Indkomne forslag. Regionens regnskab (for 2012) forelægges til godkendelse, og regnskabet for FVD (2011) forelægges til orientering. Godkendelse af regionens budgetoplæg. Valg af bestyrelse. På valg er: Willy Tang, Mårslev. Jens Ole Skovgaard Jensen, Låstrup. Anders Kaa, Malling Valg af suppleanter. På valg er: John Jensen, Brædstrup. Johannes Støttrup, Sdr. Felling. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Bernt Nielsen, Gassum. Valg som revisorsuppleant. På valg er: Søren Sørensen, Klejtrup Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil FVD s landsformand orientere om politik, presserende hændelser og igangværende tiltag m.v. Regionens regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og eventuelle indkomne forslag, samt FVD s regnskab vil være at finde på FVD s hjemmeside, Region Midt, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen. Til arrangementet, frokost og generalforsamling, der gennemføres uden betaling, er der naturligvis fri adgang for alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte vandværker, som er medlemmer af FVD > Region Midt, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding forventes snarest muligt og ikke senere end onsdag den 10. april Tilmelding gennemføres via FVD s hjemmeside, under Kalender > Generalforsamling > Region Midt > Tilmelding. Efter indtastningen vil der gå nogle dage inden tilmeldingen er registreret og kan ses på listen over tilmeldte. Vel mødt til en god dag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Region Midt. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

14 Korrekt måling og nøjagtig afregning med fjernaflæsning via GSM/GPRS teknologi SITRANS F M MAG 8000 Korrekt og pålidelig afregning er vital for en knap ressource som vand. Løsning: SITRANS F M MAG 8000 elektronisk vandmåler, der sætter ny standard for ydeevne, nøjagtighed og enkel vedligeholdelse. MAG 8000 er batteridrevet, typegodkendt for afregning og derfor ideel for drikkevandsindustrien. Ingen bevægelige dele garanterer ydeevnen selv under barske betingelser. En dokumenteret batteri levetid på op til 10 år sikrer uafhængighed af fast installation. SITRANS F M MAG 8000 tilbyder korrekt måling og nøjagtig afregning. År efter år. IP68 kapsling giver optimal beskyttelse af investering Pålidelig og nøjagtig måling iht. OIML R49 klasse 1-2 og MI-001 klasse 2 Flere kommunikationsmuligheder, også GSM/GPRS teknologi med åben opsætning og enkel systemintegration

15 nytårshilsen region fyn foreningsnyt Nytårshilsen fra Region Fyn Palle Christensen, Formand, region fyn 2012 er historie, når dette læses. Men i skrivende stund sidst i december 2012 er der stadig ting, der skal bearbejdes mentalt, som man jo ofte gør, når et nyt år nærmer sig. Mange aktiviteter i 2012 Der har været rigtig mange aktiviteter i Region Fyn lige fra kurser til besøg på et par af øerne i det sydfynske ø-hav og ikke mindst vore områdemøder. Fokus på kurser Det har været spændende 12 måneder, hvor især kursusaktiviteterne springer lidt i øjnene. Det er stadig en gåde, hvorfor det kun er få af regionens vandværker, som har lyst til at sende folk på kursus. Spekulationerne går på så vidt forskellige ting som økonomi, uvidenhed, manglende lyst eller tid. Vi har drøftet det meget, men er ikke kommet til nogen brugbar konklusion. I 2012 var der kun berammet to kurser, hvoraf det ene (Regnskaber) måtte aflyses på grund af manglende tilmelding. Det andet kursus (Vandanalyser) var velbesøgt. I 2013 fordobler vi udbuddet til fire kurser, så må vi jo se, om vi kan trække folk op af sofaen til deltagelse. Områdemøder godt besøgt Områdemøderne var rigtig godt besøgt. Emnerne om de mindre vandværkers fremtid skabte livlig debat alle fire steder. Der er ingen tvivl om, at den fremtidige udvikling bekymrer ikke så få af vore medlemmer. Det er bestemt en ting, vi i bestyrelsen har øje for, og vi har planer om at lave en temadag, hvor der skal være tid nok til at høre alle, der har noget på hjertet. Temadagen er endnu ikke datolagt, men det bliver formentlig i uge 12. Indbydelser vil blive sendt ud til hvert enkelt vandværk i god tid. Særstandpunkter Region Fyn har også i 2012 måtte indtage særstandpunkter i hovedbestyrelsen, hvilket bestemt ikke er ønskværdigt, men set ud fra vores synspunkt nødvendigt. På områder som økonomi, kursusudvikling og mødeaktivitet har vi ikke kunne være med af forskellige årsager. En splittet bestyrelse er i min verden en bestyrelse, der er ude af trit, og som burde kunne bringes i fodslag, hvis viljen fra begge sider er tilstede. Lad mig her udtrykke et ønske om, at dette vil ske i Når det er sagt, skal det også understreges, at vi kan være uenige, men vi bliver aldrig uvenner! Fortsat fokus på vandværkernes forhold Bestyrelsen i Region Fyn vil i 2013 fortsat arbejde for at bringe forholdene for de mindre vandværker i fokus - ikke mindst på grund af de regeringstiltag, der er kommet på bordet. Ting, der bestemt vil virke tyngende på mange af bestyrelserne i vandsektoren. Med det i tankerne vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et rigtigt godt nytår og bringe en tak for det gode samarbejde, vi har haft i Region Fyn. Generalforsamling i Region Fyn Den 17. april 2013 på Centrovice i Vissenbjerg. Se mere på FVD s hjemmeside: > Kalender 15

16 MASTERSEAL 550 og MASTERSEAL 531 Masterseal Kan dit vandværk holde tæt? Prøv vores drikkevandsgodkendte Masterseal produkter, næste gang du skal have tætnet en utæt vandtank. Masterseal 550 og Masterseal 531 indgår i vores komplette sortiment af produkter til betonreparation, tætning af vandtårne- og tanke, injicering af utætheder, indstøbning af rør og overfladebehandling. Besøg os på eller kontakt vores produktchef Jørgen Krogh på tlf

17 nytårshilsen fra region syd foreningsnyt Region Syd ønsker alle et godt nytår Af Ole Wiil, Formand, Region Syd Generalforsamling i Region Syd Den 1. juni 2012 på Hotel Harmonien i Haderslev. Se mere på FVD s hjemmeside: > Kalender Kære Vandværker! Endnu et år er gået med gode oplevelser, samvær og aktiviteter for det travle vandværksfolk. Jeg mindes med glæde de mange møder i vandrådene, hvor der generelt er god aktivitet. Og jeg glæder mig over, at flere og flere af vore kommunale sagsbehandlere og samarbejdspartnere deltager i møderne. Bestyrelsen er glad for at deltage i vandrådenes arrangementer ude i kommunerne, og vi ser frem til at modtage jeres invitationer. Regionsvandrådsmøde Den 15. maj gennemfører vi det årlige regionsvandrådsmøde for vandrådsformænd og kommunale sagsbehandlere, hvor vi gensidigt lader os inspirere og melder tilbage om arbejdet i regionens 12 vandråd. Vi er så heldige, at Annette Raben fra Rambøll vil komme og fortælle os om håndtering af indsatsplaner. Her vil vi også i fællesskab beslutte, hvad vi gerne vil høre om på regionvandrådets temaaften i september. Masser af muligheder for input Også kursusvirksomheden, udstillinger og firmabesøg har været en succes. Ikke mindst vores generalforsamling i Haderslev, hvor flittigt fremmøde og en god stemning vidner om sammenhold og engagement i regionen. Temaaften til august Nævnes skal også vores temaaften på Hotel Harmonien med inspirerende og gode indlæg fra de tre firmaer: Danfoss, Vaga og Vand-Schmidt. Det er noget medlemmerne kan lide, og derfor samler vi da også hver gang omkring 100 glade vandværksfolk. For 10. år i træk gentager vi så succesen den 22. august med deltagelse af Grundfos, Uponor og Thvilum og håber igen på massivt fremmøde. Firmabesøg til april Vi skal på firmabesøg ved Kamstrup i Stilling den 17. april. Disse firmabesøg har vi stor glæde af; her kan vi nemlig se og lære en masse nyt. Aftenkurser Vi gentager vores populære aftenkurser. Først kursus i Vandværksdrift den 19. og 21. februar med Henrik Laugesen fra Kemic. Dernæst kursus i Budget og regnskab i september med Bente Jepsen fra Holsted og endelig kursus i Bestyrelsesarbejde i november. FVD-kurser FVD udbyder en række flerdageskurser i hygiejne på vandværket og i vandværksdrift. Jeg skal opfordre jer til at studere foreningens hjemmeside, hvor disse kurser er slået op. Som I ved, bliver det nu obligatorisk, at alle skal på skolebænken bliver således igen et travlt aktivitetsår for regionen. Jeg ser frem til at hilse på rigtig mange af jer og få en god vandværkssnak om de udfordringer, vi står overfor i vort arbejde for den decentrale vandforsyning. Godt Nytår. 17

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

foreningen af vandværker i danmark Udstilling Vandværks fredericia 3. oktober 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling

foreningen af vandværker i danmark Udstilling Vandværks fredericia 3. oktober 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling fredericia 3. oktober 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Messe C Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Fredag 3. oktober 2014 Fuld dokumenteret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Referat Generalforsamling Region Nord

Referat Generalforsamling Region Nord Referat Generalforsamling Region Nord Lørdag den 6. april 2013 på Hotel Comwell, Rebild Bakker Vor formand Kristen Simonsen afgik ved døden den 9. februar 2013. Generalforsamlingen blev derfor indledt

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker

Kvalitetssikring på vandværker Kvalitetssikring på vandværker Ingeniørteam har udviklet et enkelt og økonomisk attraktivt ledelsessystem for indførelse af kvalitetssikring på vandværker i Danmark 27-10-2014 Proceskonsulent Hans Jørgen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Revision: 24.07.2015 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Vinding Vandværk a.m.b.a

Vinding Vandværk a.m.b.a Vinding Vandværk a.m.b.a Forbrugerinformation december 2015 www.vindingvand.dk mail@vindingvand.dk Vandværkets bestyrelse: Formand driftsansvarlig Gert Munch Sørensen, Møllevej 8, tlf. 75859400 Næstformand

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard.

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard. Referat Generalforsamling Region Midt Den 30. april 2011, Pejsegården i Brædstrup 1. Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Eigil Størum til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket af Jacob Haugaard, Danwatec Kvalitetssikring af rentvandstanken? I og med, at den nye bekendtgørelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 NOTAT Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 Natur og miljø foretager teknisk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard 21-03-2012 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl. 15.00 Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere