På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring

2 Fuld dokumenteret service SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit vandværk. Aftalen sikrer at vandbehandlingsprocessen altid fungerer optimalt og leverer rent drikkevand. Det får I med en SILHORKO serviceaftale Råd og vejledning Standard serviceaftale Udvidet serviceaftale Vores serviceteknikere er specialuddannede og særdeles erfarne i at servicere vandværker. Vi arbejder efter gældende forskrifter indenfor arbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder. Individuel risikovurdering Specialuddannede serviceteknikere Efter hvert besøg modtager vandværket en komplet oversigt over de aftalte kontrolpunkter og en servicerapport med angivelse af driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultater mv. Vandanalyse på udvalgte parametre Fuld dokumenteret service med tjekskemaer Tilkaldevagt døgnet rundt Ring til serviceleder Bjarne Søes eller gå ind på for at læse mere om vores serviceaftaler. Udskiftning af defekte dele Intet tillæg for tilkaldevagt Præventiv udskiftning af udvalgte dele SILHORKO-EUROWATER A/S Bortskaffelse af udskiftede dele Jylland/Fyn: Sjælland:

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen, Tine Lehmann, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 18. januar Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. leder 4 Nytårshilsen fra landsformanden praktisk 6 Forsikringspræmier Kort nyt forsikring 9 Basisforsikring dækker også indbrud i netbanken foreningsnyt 10 Nytårshilsen Region Nord 12 Nytårshilsen Region Midt 15 Nytårshilsen Region Fyn 17 Nytårshilsen Region Syd 19 Nytårshilsen Region Øst 20 Nyt på web-fronten 22 Video-indslag fra FVD 25 Verdens Vanddag 22. marts 26 Gratis kurser til kommunerne ny lovgivning 28 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandværker 30 Hygiejne- og driftskursus: Nye regler på vej vandsektorloven 32 Skriver vi det sidste kapitel i 2013? nyt fra sagsbehandlerne 34 Vandplanerne sendt til hjørne hvad nu? 36 Ny rapport om sprøjtegifte i grundvandet 37 Hvad gør man, når postkassen hos forbrugeren mangler? 39 Afgifter på ledningsført vand i Gratis aflæsning og afregning er ikke gratis 43 Startvanskeligheder løst for Jupiter post til Vandposten 46 Region Nord på tur til København 49 Private vandforsyninger er (fortsat) under angreb 51 Besøg i det Sydfynske ø-hav 53 Stevns Kommune giver tilskud til at sløjfe gamle drikkevandsbrønde artikler 54 Vandværker har øget fokus på UV-lys 57 Odense vandråd inspirerer til kvalitetssikring 58 Vandværker skal være opmærksomme på computervirus nyt om navne 61 Jubilæer og jobskifte månedens vandværk 66 Lovns Vandværk: Vandt et dykker-team Forsidefoto: Susanne Witten, FVD

4 Foto: Colourbox Måske bliver 2013 et af de vigtigste år for de private vandværker i mange år. I årets nytårstale ser landsformand Ole Wiil tilbage på året der gik, og vender derpå blikket fremad mod de vigtigste emner i Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Et år i den decentrale vandforsynings tjeneste er gået og et nyt venter forude. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og en festlig nytårsaften. Et nyt år er en god anledning til at gøre noget ved de ting, som vi jo godt ved, at vi skal have taget fat i var et politisk turbulent år for os vandværksfolk. Vi har talt og hørt meget om vandplaner, randzoner, 25 meter-zoner, kvalitetssikring og ikke mindst vandsektorloven, som stadigvæk hviler som et tungt åg over mange af de største vandværker i vores forening. Og alt tyder på, at 2013 bliver et ligeså begivenhedsrigt år måske et af de vigtigste i mange år for vandværkerne. Kommer der endelig en afklaring om vandsektorloven? I slutningen af november valgte partierne bag loven at sætte gang i en uvildig og omfattende evaluering af loven. Sandsynligvis vil et eksternt konsulentfirma stå for evalueringen. Mit bud er, at evalueringen først er klar til det nye folketingsår efter sommerferien. Og netop derfor er det vigtigt at holde dampen oppe. Rigtig mange af vore vandværker deltager da også aktivt i debatten med læserbreve og direkte dialog med politikerne. Det vidner om sammenhold og engagement tak for det. Mere uddannelse i bliver også året, hvor der kommer nye krav til uddannelse og ledelsessystemer. Sidste år lancerede FVD hele to nye kurser. Et om hygiejne på vandværker og et udvidet driftskursus, der kommer hele vejen rundt. Vi havde kigget i krystalkuglen og set, at det var fremtiden og ganske rigtigt; nu bliver det simpelthen et krav fra Miljøministeriet, at de driftsansvarlige på vandværkerne skal gennemgå netop disse kurser. Det er mange kurser, der skal afholdes, inden alle er med. I FVD vil vi sørge for, at de nødvendige typer af uddannelsesvirksomhed bliver etableret, så de forskellige kategorier af vandværksfolk lige fra det ansatte driftspersonale til de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer kan dokumentere, at de har de krævede forudsætninger for at gennemføre sikker vandværksdrift. Ledelsessystem Men en ting er kurser og uddannelse, noget andet er den daglige drift på vandværket. Her stiller myndighederne nu krav om, at hvert enkelt vandværk kan dokumentere, at de har et såkaldt ledelsessystem. Man kunne også kalde det kvalitetssikring eller egenkontrol, eller måske manual og logbog ja, kært barn har mange navne. 4

5 nytårshilsen leder Men idéen er ganske enkelt, at man sætter driften i system, så man ved nøjagtig, hvornår og hvordan man skal tjekke sine installationer lige fra boringer til forbruger. Her vil jeg gerne slå et slag for FVD s håndbøger. For tager man udgangspunkt i dem, følger anbefalingerne heri og benytter dem som opslagsværker, ja, så har man jo alle de parametre, der indgår i et ledelsessystem. Og vi har jo alle udviklet vores eget ledelsessystem. Men for at gøre det endnu nemmere, vil FVD i løbet af få måneder lancere et ganske enkelt og brugervenligt it-baseret ledelsessystem baseret på netop håndbøgerne, som vandværkerne kan bruge til at styre driften med. Dette system vil akkurat som drifts- og hygiejnekurserne leve op til Miljøministeriets krav. Få en tilstandsrapport Et godt udgangspunkt for kvalitetssikringen på vandværket er at få gennemført en tilstandsvurdering med tilhørende tilstandsrapport, som giver et detaljeret kendskab til vandværkets svagheder og styrker. Så ved vi præcist, hvad vi skal have iværksat af forbedringer på vores vandværk. Vandplaner på pause Her til sidst vil jeg lige nævne vandplanerne, for I har sikkert alle hørt, at Naturog Miljøklagenævnet har skudt dem til hjørne på grund af en alt for kort høringsfrist. Men de kommer igen, det tvivler jeg ikke på. Og når det sker, og kommunen kontakter jer med påbud om det ene og det andet, så vil jeg stærkt opfordre jer til at kontakte vores dygtige sagsbehandlere i FVD, så I sammen kan læse planerne igennem og eventuelt komme med indsigelser. Vi ser rigtig mange gode og vel gennemarbejdede indsatsplaner, men konstaterer da også, at nogle kommuner i misforståede miljøhensyn vil pålægge vandværkerne restriktioner, som rækker langt hinsides sund fornuft. Det være sig aftaler med landmændene om at stoppe brug af godkendte bekæmpelsesmidler, nedsættelse af gødningsforbrug eller sågar opkøb af jord. Jeg er sikker på, at såfremt kommunen kan dokumentere, at der er en overhængende og konkret forureningsfare til stede, vil hverken landmænd eller vandværker modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. Vi ønsker alle at styrke og bevare den decentrale vandforsyning. Og her er jeg overbevist om, at parterne er klar til at indgå frivillige aftaler helt uden påbud fra kommunen. Men når vandværkerne kan dokumentere, at alle vandanalyser vedvarende og på trods af landmandens aktiviteter overholder kravene til vandkvalitet, ja, så må vi melde fra. Decentrale forsyninger en styrke Den decentrale vandforsyning er en styrke for dansk drikkevand. 97 pct. af vore vandværker leverer rent drikkevand af bedste kvalitet til Danmarks billigste priser. Det er rigtig godt klaret, og det kan vi gøre, fordi vi er fostret af den frivillige andelstanke, som ingen skal have lov at ødelægge, og fordi vi udliciterer alle renoveringer og nyanlæg. Derved kan vores driftsomkostninger holdes på et absolut minimum. Når vi ser de store forureninger, bekræftes vi i, at den decentrale organisation er rigtig, fordi en eventuel forurening kun rammer et begrænset antal forbrugere. Så kære vandværksfolk, det bliver et spændende år, hvor vi fortsat skal sikre, at det danske drikkevand vores vigtigste fødevare forbliver både rent og billigt. For det bedste vand kommer altid fra hanen. Jeg er stolt af at være landsformand for vandværksforeningen, og jeg er imponeret over det engagement, der lægges for dagen. Lad os fortsat stå sammen om den decentrale vandforsyning, som kun kan lykkes ved den enestående og prisværdige indsats, der dagligt ydes af langt over engagerede bestyrelsesmedlemmer. Jeg glæder mig til igen at hilse på jer ved generalforsamlingerne og vandrådsmøderne i regionerne og på vores udstillinger. GODT NYTÅR! FVD lancerer i løbet af få måneder et brugervenligt og online it-baseret ledelsessystem, som lever op til Miljøministeriets krav 5

6 praktisk kort nyt Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. ekskl. moms om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Forsikringspræmier 2013 Skriv til Vandposten Har du forslag til emner, der skal tages op i Vandposten, eller ønsker du at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra dig. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Indeksreguleringen for forsikringerne i år er på 2,9 pct. Det skyldes, at staten har pålagt alle forsikringsselskaber en skadesforsikringsafgift på 1,1 pct. i FVD har dog aftalt med Tryg, at minimumspræmierne ikke stiger. Det betyder, at minimumspræmier for All Risk, Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og Arbejdsskade ikke bliver berørt af prisstigningen. Præmien for ulykkesforsikringen er også uændret i Du kan læse mere om priser, dækning og selvrisiko i det nye tarifblad for 2013 på FVD s hjemmeside. > Forsikringer > Betingelser & priser. Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. Vandværker Ørslev Vandværk, Slagelse Passive medlemmer JF Supply KPMG Falstrup Consult Alke Kjøngerskov VVS Landbo Thy Karsten Hammer Velkommen til nye medlemmer 6

7 kort nyt praktisk Generalforsamlinger i regionerne Region Nord: Den 6. april 2013 Region Fyn: Den 17. april 2013 Region Midt: Den 20. april 2013 Region Øst: Den 16. maj 2013 Region Syd: Den 1. juni 2013 Se mere på > Kalender Se også nytårshilsner fra regionerne på side Udstilling i Aars den marts 2013 Vi vil så gerne se jer! Derfor håber vi, at I kigger forbi FVD s vandværksudstilling i Aars den marts Som noget nyt kan du vælge at besøge udstillingen fredag eller lørdag eller begge dage! Åbningstider Fredag den 22. marts kl Lørdag den 23. marts kl Flere har efterspurgt muligheden for at komme på udstilling fredag i stedet for at bruge weekenden, og det forsøger vi at indfri. Vi håber, det bliver en stor succes. Program Fredag kl : Fredag kl : Lørdag kl : Lørdag kl : Lørdag kl : Frokost (bestilles på Udstilling Morgenmad (bestilles på Udstilling (bestilles på Frokost Åben både fredag og lørdag I vedlagte udstillingskatalog kan du se de udstillere, du kan møde i Aars. 7

8 MJK INSTRUMENTER TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKEVANDS BORINGER Chatter Batteri-drevet logger med modem Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, uden adgang til en permanent strømforsyning. Chatter har indbygget datalogger med GSM / GPRS modem samt et batteri, der sikrer mere end 5 års levetid. Data kan sendes via ( log) og alamer (f.eks. terrosikring) via sms. Chatter kan også i større systemer kobles op til database ( log). Kontakt MJK på tlf: mjk.com 8

9 indbrud i netbank forsikring Basisforsikringen dækker også indbrud i netbanken Basisforsikringen dækker også indbrud i netbanken med op til 3 mio. kr. Men sørg alligevel for at forebygge indbrud. Af tine tue lehmann, FVD Vi har næsten alle en netbank i dag. Det gælder også langt de fleste vandværker. Indbrud i netbanker er desværre også en lurende trussel, og sker det, så får vandværket ikke dækket eventuelle tab. Banken er nemlig ikke forpligtet til at dække erhvervsvirksomheders tab. Vandværket må altså selv sørge for at dække sig ind ved indbrud i netbank. Men fortvivl ikke. Hvis du har tegnet FVD s basisforsikring, så er vandværket dækket mod indbrud i netbanken med et beløb på op til 3 millioner kroner. Det er et krav, at vandværkets bankkonti skal være bundet til værkets CVR.-nr, og I skal have en selvstændig NemID til disse konti. Forebyg indbrud i netbanken Sørg alligevel for at sikre jer mod ubudne gæster i vandværkets netbank. Hvis der sker indbrud, er det ikke sikkert, at I opdager det, før det er for sent, og mange penge kan være forsvundet. Sådan kan du sikre dig: Opdater din computers styresystem og programmer. Særligt programmet Java, som gør, at du kan logge på netbank. Slå for eksempel automatisk opdatering til. Installer et antivirusprogram og opdater programmet jævnligt, så du altid er sikret mod de nyeste vira. Installer en firewall, der beskytter mod hackere. En firewall kan også fange den form for virus, der kaldes en orm. Brug kodeord/passwords, der indeholder tal, bogstaver og tegn. Hold kodeord hemmelige, og udskift dem med jævne mellemrum. Brug aldrig kodeordet til netbank til andre ting. Lad være med at åbne links og vedhæftede filer fra personer og virksomheder, du ikke har tillid til. Få flere gode råd... om internetsikkerhed på Finansrådets hjemmeside: > Bankkunde > Din netsikkerhed > Gode råd om netsikkerhed. 9

10 foreningsnyt nytårshilsen region nord Nytårshilsen fra Region Nord Af Per Roth, næstformand, Region Nord På Region Nords bestyrelses vegne vil jeg ønske alle vore medlemmer et godt nytår og tak for samarbejdet i Heller ikke i 2012 lykkedes det os, at få de forbrugerejede vandforsyninger ud af vandsektorloven. Politikerne i tale Bestyrelsen for Region Nord arragerede en tur til Christiansborg i november for at få politikerne i tale om blandt andet vandsektorloven. Det viste sig, at politikerne er meget enige med os om, at de private vandværker skal ud af vandsektorloven, men når det kommer til stykket, er de handlingslammede. Kvalitetssikring og ledelsessystem Alle vandværker, der pumper mere end m³ vand op, skal kvalitetssikres. Det vil sige, at vandværket skal have et ledelsessystem, og det betyder blandt andet, at alle personer, der arbejder med drikkevand, skal på et 2-dages hygiejnekursus. De, der arbejder med driften, skal på et 3-dages kursus i vandværksdrift. De vandværker, der har udliciteret disse opgaver, skal sørge for, at deres leverandører kommer på disse kurser. Kurser i Region Nord Kurserne vil blive afholdt af FVD i hver region, og Region Nord har allerede i 2013 programsat en del kurser, som alle kan give en større udfordring til vores kursusvirksomhed frem til De nye lovkrav skal være indført senest ved udgangen af Vandrådskonsulent I 2010 ansatte vi Lars Kærsgaard som vandrådskonsulent. Hans opgaver bestod i at hjælpe vandrådene i regionen, samt at kontakte alle kommuner og vandforsyninger i regionen for at få et samarbejde op at stå mellem disse. Dette arbejde er kommet rigtig godt i gang, men Lars har valgt at stoppe med udgangen af 2012 for at hellige sig sin pensionisttilværelse, så der bliver en opgave, der skal videreføres. Aktiviteter i 2013 Som tidligere nævnt har regionen planlagt en del kurser i den nærmeste fremtid - se kursuskalenderen på FVD s hjemmeside. Den marts inviterer vi til udstilling i Aars. Den 6. april afholder vi generalforsamling på Comwell i Rebild - se næste side. Regionsbestyrelsen er klar til et aktivt år 2013, som vi håber, vandværkerne vil støtte op om. Godt Nytår. 10

11 generalforsamling foreningsnyt Region Nord inviterer til generalforsamling Region Nord afholder ordinær generalforsamling den 6.april 2013 kl på Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det bliver en faglig og festlig dag. Vores landsformand Ole Will vil orientere om foreningens politiske og faglige arbejde. Den kendte skuespiller og sanger Kurt Ravn, kendt som Røde i Matador, vil underholde under festmiddagen, hvor også MOKASINO vil spille hyggemusik og senere op til dans. For ledsagerne kommer det kendte firma Beaute Pacifique og demonstrerer skønhedspleje i verdensklasse. Hele arrangementet: - Eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagere. - Eftermiddagskaffe for deltagere i generalforsamlingen. For alle: - Velkomstdrink i foyeren. - Festmiddag med en 3-retters menu. - Kaffe/the og småkager. - Hygge- og dansemusik. - Professionel underholdning. Pris kun 450,- pr. deltager. Indbydelse med tilmelding vil blive udsendt primo marts - se også FVD s hjemmeside: > Kalender. Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag. Region Nords bestyrelse. MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 11

12 foreningsnyt nytårshilsen region midt Nytårshilsen fra Region Midt Af Niels Christian ravn, Formand, Region Midt Ved afslutning af et kalenderår er det for mange en god og gammel skik, at man læner sig tilbage og i tankerne gennemlever det forgangne år i håbet om, at man senere kan rejse sig tilfreds og med ro i sindet sige til sig selv: Det gik, som alle kunne have håbet. Desværre er det ikke altid konklusionen. Nogle gange må man finde en anden formulering, forårsaget af enten ens egen manglende formåen eller i bedste fald på grund af udefrakommende årsager. For bestyrelsen i Region Midt er min vurdering lidt af hvert. Stadig vandsektorlov Vi formåede i samarbejde med de øvrige regioner gennem FVD s ledelse ikke at få ændret vandsektorloven. Dog arbejdes der videre med sagen, og forhåbentlig vil det nye år bringe en løsning til alles tilfredshed. Høringssvar og kommentarer til lovgivningen er afsluttet og fremsendt, og alle involverede politikere er informeret og vil løbende blive opdateret om ordningens urimeligheder, i håbet om at fornuften endelig vil sejre. Bidrog til udvikling af kurser Region Midt har som medlem af FVD s ledelse og i kursusudvalget bidraget til, at FVD i dag har et godt og altdækkende kursustilbud. Et kursustilbud, der honorerer myndighedernes krav til drift af en moderne vandforsyning, der både kvalitetsmæssigt og hygiejnemæssigt garanterer forbrugerne rent drikkevand. Sidste skud på stammen er Kursus i drift af vandforsyninger, som netop er startet. Kurset er et eksempel på, at FVD magter at afholde kurser, der fuldt og helt lever op til de stillede krav i bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og elementær vandværkshygiejne. Mere for de mindre vandværker Desværre har vores virke overfor de mindre vandforsyninger ikke været tilfredsstillende. Vi har ikke formået at få igangsat tiltag i form af temamøder med erfaringsudveksling og indlæg af forskelligartede emner. Måske skyldes det frygten for nederlag, idet opstart af nye tiltag kan være vanskelige. Succeskriterier - målt ved fremmøde - er ofte betinget af, at omtale af tiltagene er løbet foran, så alle ved, at der er noget lærerigt at møde op til, og at oplevelserne vil stå mål med ulejligheden. Når de første temamøder er i kalenderen, så håber vi, at rigtig mange vil møde frem og forhåbentlig erfare, at her er et tilbud til støtte og glæde for de mindre vandforsyninger, der måske ellers af hensyn til de begrænsede økonomiske ressourcer må fravælge at få del i viden og erfaringer ved at deltage i FVD s altdækkende ordinære kursusprogram. Bestyrelsen i Region Midt ønsker alle et godt nytår. Midt sparer kr. i porto Temaaftener, hvor der som traditionen tro, bliver budt på kaffe og en bid brød, koster selvfølgelig penge. Da det skal være gratis for medlemmerne at deltage, må regionen finde midler ved at spare, hvor dette er muligt. Vi lever i en tid, hvor flere og flere går over til brug af de elektroniske kommunikationsmidler. Dette gælder også inden for vandsektoren, hvorfor vi vil lette postvæsenet for opgaven med at udbringe indkaldelser til generalforsamling. I stedet for vil vi indkalde ved annoncering i Vandposten, som vedtægterne tillader. Regionens afsluttede regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og eventuelle indkomne forslag kan findes på FVD s hjemmeside under Region Midt > Generalforsamling. Oplysningerne vil være tilgængelige, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen. Herved sparer vi op mod kr. til porto og kopiering. Fremover vil vi også i stor udstrækning anvende mailsystemet og henvise til at søge oplysninger på FVD s hjemmeside, hvor alle tilbud kan findes. På hjemmesiden under Region Midt vil vi lægge her og nu-oplysninger, samt hvad vi pt. har af informationer. Vi er overbevist om, at alle efterhånden - enten på vandværkerne eller privat - har adgang til pc og mail, og at vi derfor kan nå ud til alle medlemmerne sammenholdt med, at vi herved opnår en besparelse, som kan anvendes mere målrettet til aktiviteter til fordel for medlemmerne. 12

13 generalforsamling foreningsnyt Indkaldelse til generalforsamling i Region Midt lørdag den 20. april 2013 Generalforsamlingen afholdes på Pejsegården i Brædstrup med følgende program: Kl : Fremmøde Forud for generalforsamlingen inviterer Region Midt på frokost, hvor Pejsegårdens buffet med drikkevarer vil blive serveret. Kl : Generalforsamlingen starter Under generalforsamlingen er der kaffe med tilbehør. Dagsorden: Formanden byder velkommen. Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Indkomne forslag. Regionens regnskab (for 2012) forelægges til godkendelse, og regnskabet for FVD (2011) forelægges til orientering. Godkendelse af regionens budgetoplæg. Valg af bestyrelse. På valg er: Willy Tang, Mårslev. Jens Ole Skovgaard Jensen, Låstrup. Anders Kaa, Malling Valg af suppleanter. På valg er: John Jensen, Brædstrup. Johannes Støttrup, Sdr. Felling. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Bernt Nielsen, Gassum. Valg som revisorsuppleant. På valg er: Søren Sørensen, Klejtrup Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil FVD s landsformand orientere om politik, presserende hændelser og igangværende tiltag m.v. Regionens regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og eventuelle indkomne forslag, samt FVD s regnskab vil være at finde på FVD s hjemmeside, Region Midt, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen. Til arrangementet, frokost og generalforsamling, der gennemføres uden betaling, er der naturligvis fri adgang for alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte vandværker, som er medlemmer af FVD > Region Midt, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding forventes snarest muligt og ikke senere end onsdag den 10. april Tilmelding gennemføres via FVD s hjemmeside, under Kalender > Generalforsamling > Region Midt > Tilmelding. Efter indtastningen vil der gå nogle dage inden tilmeldingen er registreret og kan ses på listen over tilmeldte. Vel mødt til en god dag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Region Midt. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

14 Korrekt måling og nøjagtig afregning med fjernaflæsning via GSM/GPRS teknologi SITRANS F M MAG 8000 Korrekt og pålidelig afregning er vital for en knap ressource som vand. Løsning: SITRANS F M MAG 8000 elektronisk vandmåler, der sætter ny standard for ydeevne, nøjagtighed og enkel vedligeholdelse. MAG 8000 er batteridrevet, typegodkendt for afregning og derfor ideel for drikkevandsindustrien. Ingen bevægelige dele garanterer ydeevnen selv under barske betingelser. En dokumenteret batteri levetid på op til 10 år sikrer uafhængighed af fast installation. SITRANS F M MAG 8000 tilbyder korrekt måling og nøjagtig afregning. År efter år. IP68 kapsling giver optimal beskyttelse af investering Pålidelig og nøjagtig måling iht. OIML R49 klasse 1-2 og MI-001 klasse 2 Flere kommunikationsmuligheder, også GSM/GPRS teknologi med åben opsætning og enkel systemintegration

15 nytårshilsen region fyn foreningsnyt Nytårshilsen fra Region Fyn Palle Christensen, Formand, region fyn 2012 er historie, når dette læses. Men i skrivende stund sidst i december 2012 er der stadig ting, der skal bearbejdes mentalt, som man jo ofte gør, når et nyt år nærmer sig. Mange aktiviteter i 2012 Der har været rigtig mange aktiviteter i Region Fyn lige fra kurser til besøg på et par af øerne i det sydfynske ø-hav og ikke mindst vore områdemøder. Fokus på kurser Det har været spændende 12 måneder, hvor især kursusaktiviteterne springer lidt i øjnene. Det er stadig en gåde, hvorfor det kun er få af regionens vandværker, som har lyst til at sende folk på kursus. Spekulationerne går på så vidt forskellige ting som økonomi, uvidenhed, manglende lyst eller tid. Vi har drøftet det meget, men er ikke kommet til nogen brugbar konklusion. I 2012 var der kun berammet to kurser, hvoraf det ene (Regnskaber) måtte aflyses på grund af manglende tilmelding. Det andet kursus (Vandanalyser) var velbesøgt. I 2013 fordobler vi udbuddet til fire kurser, så må vi jo se, om vi kan trække folk op af sofaen til deltagelse. Områdemøder godt besøgt Områdemøderne var rigtig godt besøgt. Emnerne om de mindre vandværkers fremtid skabte livlig debat alle fire steder. Der er ingen tvivl om, at den fremtidige udvikling bekymrer ikke så få af vore medlemmer. Det er bestemt en ting, vi i bestyrelsen har øje for, og vi har planer om at lave en temadag, hvor der skal være tid nok til at høre alle, der har noget på hjertet. Temadagen er endnu ikke datolagt, men det bliver formentlig i uge 12. Indbydelser vil blive sendt ud til hvert enkelt vandværk i god tid. Særstandpunkter Region Fyn har også i 2012 måtte indtage særstandpunkter i hovedbestyrelsen, hvilket bestemt ikke er ønskværdigt, men set ud fra vores synspunkt nødvendigt. På områder som økonomi, kursusudvikling og mødeaktivitet har vi ikke kunne være med af forskellige årsager. En splittet bestyrelse er i min verden en bestyrelse, der er ude af trit, og som burde kunne bringes i fodslag, hvis viljen fra begge sider er tilstede. Lad mig her udtrykke et ønske om, at dette vil ske i Når det er sagt, skal det også understreges, at vi kan være uenige, men vi bliver aldrig uvenner! Fortsat fokus på vandværkernes forhold Bestyrelsen i Region Fyn vil i 2013 fortsat arbejde for at bringe forholdene for de mindre vandværker i fokus - ikke mindst på grund af de regeringstiltag, der er kommet på bordet. Ting, der bestemt vil virke tyngende på mange af bestyrelserne i vandsektoren. Med det i tankerne vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et rigtigt godt nytår og bringe en tak for det gode samarbejde, vi har haft i Region Fyn. Generalforsamling i Region Fyn Den 17. april 2013 på Centrovice i Vissenbjerg. Se mere på FVD s hjemmeside: > Kalender 15

16 MASTERSEAL 550 og MASTERSEAL 531 Masterseal Kan dit vandværk holde tæt? Prøv vores drikkevandsgodkendte Masterseal produkter, næste gang du skal have tætnet en utæt vandtank. Masterseal 550 og Masterseal 531 indgår i vores komplette sortiment af produkter til betonreparation, tætning af vandtårne- og tanke, injicering af utætheder, indstøbning af rør og overfladebehandling. Besøg os på eller kontakt vores produktchef Jørgen Krogh på tlf

17 nytårshilsen fra region syd foreningsnyt Region Syd ønsker alle et godt nytår Af Ole Wiil, Formand, Region Syd Generalforsamling i Region Syd Den 1. juni 2012 på Hotel Harmonien i Haderslev. Se mere på FVD s hjemmeside: > Kalender Kære Vandværker! Endnu et år er gået med gode oplevelser, samvær og aktiviteter for det travle vandværksfolk. Jeg mindes med glæde de mange møder i vandrådene, hvor der generelt er god aktivitet. Og jeg glæder mig over, at flere og flere af vore kommunale sagsbehandlere og samarbejdspartnere deltager i møderne. Bestyrelsen er glad for at deltage i vandrådenes arrangementer ude i kommunerne, og vi ser frem til at modtage jeres invitationer. Regionsvandrådsmøde Den 15. maj gennemfører vi det årlige regionsvandrådsmøde for vandrådsformænd og kommunale sagsbehandlere, hvor vi gensidigt lader os inspirere og melder tilbage om arbejdet i regionens 12 vandråd. Vi er så heldige, at Annette Raben fra Rambøll vil komme og fortælle os om håndtering af indsatsplaner. Her vil vi også i fællesskab beslutte, hvad vi gerne vil høre om på regionvandrådets temaaften i september. Masser af muligheder for input Også kursusvirksomheden, udstillinger og firmabesøg har været en succes. Ikke mindst vores generalforsamling i Haderslev, hvor flittigt fremmøde og en god stemning vidner om sammenhold og engagement i regionen. Temaaften til august Nævnes skal også vores temaaften på Hotel Harmonien med inspirerende og gode indlæg fra de tre firmaer: Danfoss, Vaga og Vand-Schmidt. Det er noget medlemmerne kan lide, og derfor samler vi da også hver gang omkring 100 glade vandværksfolk. For 10. år i træk gentager vi så succesen den 22. august med deltagelse af Grundfos, Uponor og Thvilum og håber igen på massivt fremmøde. Firmabesøg til april Vi skal på firmabesøg ved Kamstrup i Stilling den 17. april. Disse firmabesøg har vi stor glæde af; her kan vi nemlig se og lære en masse nyt. Aftenkurser Vi gentager vores populære aftenkurser. Først kursus i Vandværksdrift den 19. og 21. februar med Henrik Laugesen fra Kemic. Dernæst kursus i Budget og regnskab i september med Bente Jepsen fra Holsted og endelig kursus i Bestyrelsesarbejde i november. FVD-kurser FVD udbyder en række flerdageskurser i hygiejne på vandværket og i vandværksdrift. Jeg skal opfordre jer til at studere foreningens hjemmeside, hvor disse kurser er slået op. Som I ved, bliver det nu obligatorisk, at alle skal på skolebænken bliver således igen et travlt aktivitetsår for regionen. Jeg ser frem til at hilse på rigtig mange af jer og få en god vandværkssnak om de udfordringer, vi står overfor i vort arbejde for den decentrale vandforsyning. Godt Nytår. 17

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere