Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen"

Transkript

1

2 Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s Andreas Bloch s Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

3 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af vores bachelorprojekt vil vi gerne sige tak til de ansatte i Coop Danmark A/S, som har været behjælpelige med oplysninger og tilbagemeldinger. Specielt tak til vores kontaktperson, Rune Velfoss, der har formidlet kontakten til de andre ansatte i Coop. Ligeledes vil sige tak til vores vejleder Christian Clausen.

4 Forord... 3 Indledning... 6 Problemformulering... 6 Designproces... 6 Hvem er Coop?... 7 Udviklingsarena... 8 Aktører... 9 Coop Økonomi Coop s butikker Medlems/betalingskort Politik Miljø Varesikkerhed og sundhed Etisk handel Andre forhold Andre butikstyper Butikstyper - fremgang og tilbagegang Betalingskoncepter Forbrugere Kvalitet Pris Økologi Fair trade Sundhed Hvilke butikker handler forbrugere i Tidsforbrug Forbrugernes syn på fremtiden Politiske aktører Fødevaresikkerhed Mærkning Ernæring Kontrol Skolemad og skolefrugt Import og eksport Andre aktiviteter Medier Direkte og indirekte påvirkning Konfiguration Scenarier Scenarie I - Klodens tilstand Scenarie II - Sundhed bliver en megatrend Scenarie III - Fuldautomatiske kassesystemer Scenarie IV - Nethandel Valg af scenarie Sundhedskoncepter Personlig træner Bonusordning Sundkort... 33

5 Valg af koncept Præsentation af koncept Sundkortkonceptet Målet for konceptet: At bidrage til at gøre Coop til kæden hvor man køber sunde kvalitetsfødevarer Konceptbeskrivelse: Konceptdesign Design-overvejelser Konceptets målgruppe Hjemme vs. udeboende børn Mærkning af sunde varer Mærkning af usunde varer Varegrupper Udvidelse af sortiment for food-on-the-go Betalingsdelen idéen med konceptet Håndtering af restbeløb ved periodens udgang Teknikken bag idéen i konceptet Konstruktion Konstruktion Konstruktion Debetkort Aldersgrænse Den endelige konstruktion Software Når værdien af sponsorvarer er større end saldoen på sponsorkontoen Bon Saldo på sponsorkonto Regnskab Værdien af konceptet Vækker liv i medlemskortet Vurdering af konceptets svaghed og sårbarhed Konklusion Litteraturliste Webkilder Bilag... 54

6 Indledning Temaet for bachelorprojekterne på Design & Innovation i foråret 2008 er konceptfornyelse. Daglige indkøb, undren og observationer inspirerede os til at formulere opgaven Betalingskoncepter i Supermarkeder. I den forbindelse tog vi kontakt til Coop Danmark A/S for at indgå et samarbejde i projektperioden. Udviklingen i detailhandelens front-end i Danmark har mere eller mindre stået stille i mange år, og man kunne spørge sig selv, hvorfor dette er tilfældet. ( Front-end betegner den del af processen, som direkte involverer forbrugerne). Indkøbene foregår på stort set samme måde som for 30 år siden; man finder selv sine varer og stiller sig derefter i kø ved kassen for at betale. Et af de mest væsentlige tiltag man har set i detailhandelen, er indførelsen af dankortet, som blev implementeret gennem et samarbejde mellem PBS, bankerne og købmændene i Siden da har procedurerne, vedrørende selve det at handle og betale for sine varer, ikke ændret sig væsentligt. Dette er egentlig besynderligt set i lyset af den enorme teknologiske udvikling, der i samme periode er foregået ikke mindst på teknologiområdet. At skabe et betalingskoncept kræver en viden om alle de aktører, som har tilknytning til konceptet. På baggrund af en feltarbejdsfase der har indbefattet interviews med medarbejdere fra Coop, brugerinterviews, gennemgang af relevante analyser, rapporter og artikler, har vi analyseret den kontekst, som betalingskoncepter for supermarkeder indgår i. Gennem en efterfølgende bruger- og ekspertorienteret konceptudviklingsfase har vi derpå skabt et betalingskoncept, som Coop har muligheden for at føre ud i livet. Problemformulering Betalingskoncepter i Supermarkeder Proceduren omkring betalingen i dagligvarehandlen har i lang tid foregået på samme måde. De mest markante forandringer på dette område skete, da man i 1950 erne indførte selvbetjening og i 1984, hvor dankortet blev indført. Siden da har tingene ikke ændret sig meget. Hvordan kan Coop udvikle et nyt betalingskoncept, der differentierer dem fra deres konkurrenter og giver dem en konkurrencefordel? Designproces Projektarbejdet har været tilrettelagt og forløbet i fire faser illustreret i Figur 1: 1. Feltarbejde 2. Analysefase 3. Scenariekonstruktion 4. Konceptudvikling

7 Analysefase Udviklingsarena Feltarbejde Videnopsøgende arbejde. Interviews. I III II IV Scenariekonstruktion Problemformulering 1 2 Koncept 3 Konceptudvikling Figur 1 - Designproces Fokus i projektets første fase var at opnå en bred viden omkring relevante områder i forhold til problemformuleringen. Gennem interviews med flere medarbejdere i Coop, brugsuddeleren fra SuperBrugsen på Christianshavn, Teknologisk Institut og brugere plus videnopsøgende arbejde på nettet, har vi bevæget os ind i et løsningsrum, som har dannet grundlag for projektet. Analysefasen har taget udgangspunkt i udviklingsarenateori, hvor informationerne fra feltarbejdet er blevet analyseret. Med afsæt i udviklingsarenaen har vi konstrueret fire scenarier. Et scenarie er blevet valgt og på baggrund af dette, er udviklet tre betalingskoncepter. Konceptet med det største potentiale er derpå blevet udvalgt og videreudviklet på et højere detaljeringsniveau i samarbejde med medarbejdere fra Coop, potentielle brugere og brugsuddeleren fra SuperBrugsen på Christianshavn. Hvem er Coop? Coop Danmark A/S er Danmarks største detailhandelsvirksomhed, som driver kæderne Kvickly xtra, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen samt datterselskaberne Fakta A/S og Irma A/S. Coop Danmark ejes af Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger (FDB). Med en markedsandel på 38 pct. indtager FDB en snæver førsteplads på det danske detailmarked, som domineres af i alt tre store selskaber (Dansk Supermarked, Dagrofa og FDB).

8 FDB er dannet i 1896 med det formål at skaffe de bedste varer til den laveste pris gennem fælles indkøb, og på den måde gøre noget for brugsforeningernes medlemmer. I dag er FDB med sine 1,6 millioner medlemmer Danmarks største medlems- og forbrugerorganisation og ejes alene af medlemmerne. Irma og Fakta er dog ikke en del af Coop s medlemsbutikker. Selve Coop Danmark er en del af Coop Norden AB, som desuden består af Coop Norge AS, Coop Sverige AB og Coop Danmark A/S. Detailhandlen drives i 16 forskellige kæder og sammen med de selvstændige brugsforeninger har Coop Norden over 5,6 mio. medlemmer og 11 mio. kunder. Coop Norden AB ejes af KL, Sverige (42 pct.), FDB, Danmark (38 pct.) og Coop NKL, Norge (20 pct.). FDB blev den 1. januar 2008 eneejer af Coop Danmark A/S, Danmarks største detailhandelsvirksomhed. Coop Trading A/S er det fællesnordiske indkøbssamarbejde, som skal sikre billige indkøbspriser. Coop Trading A/S er ejet af Coop Danmark, Coop Sverige og Coop Norge. De selvstændige brugsforeninger er tilknyttet Coop Danmark gennem en franchiseaftale 1. Coop Norden s egen beskrivelse af deres vision og forretningsidé: Vision En bedre og tryggere hverdag gennem lønsomme, medlemsejede butikker. Forretningsidé Udviklingsarena Vi vil med motiverede og engagerede medarbejdere tilbyde medlemmer og kunder et bredt sortiment af varer, så effektivitet, pris, kvalitet, service og omtanke gør vores udbud konkurrencedygtigt. Som analyseværktøj har vi i dette projekt valgt at bruge udviklingsarenateorien [Jørgensen og Sørensen, 1999]. Udviklingsarenaen kan anvendes i forbindelse med strategiplanlægning især i forbindelse med produktinnovation og teknologiudvikling. Teorien fokuserer på at beskrive et åbent område (en arena) omkring et fokus, hvor heterogene elementer danner relationer på baggrund af bestemte konfigurationer. Det giver et billede af, hvorfor forskellige aktører agerer, som de gør og beskriver hvilke konfigurationselementer der påvirker dem til netop denne opførsel. Teorien kan bruges som led i scenarieplanlægning til teknologiske forudsigelser samt gøre opmærksom på trusler (i vores tilfælde for Coop s position), der kan opstå som resultat af forskydninger mellem arenaens konfigurationer. At arenaen beskrives som et åbent område betyder, at den ikke har en endegyldig afgrænsning. Eksempelvis indebærer dette, at arenaens netværk kan påvirkes af udefrakommende nye aktører eller omvendt, og at en forskydning i arenaens konfiguration kan påvirke nye aktører udadtil. 1

9 Formålet med at bruge udviklingsarenaen i denne sammenhæng er at overskueliggøre den magtkamp og stabilisering, som foregår mellem arenaens konkurrerende heterogene elementer. Igennem udviklingen af et betalingskoncept vil vi give Coop en idé til, hvordan deres strategidannelse kunne se ud med henblik på at påvirke arenaen i den ønskede retning. Vi har valgt at fokusere udviklingsarenaen omkring fødevarehandel. Argumentet for at placere fokus på fødevarehandel i stedet for betalingssystemer er, at udviklingsarenaen for sidstnævnte i sig selv ville være for snæver. Den ville ikke tillade os at søge løsninger i et lige så stort løsningsrum, som udviklingsarenaen for fødevarehandel. Betalingsdelen er dog stadigt et vigtigt element også i udviklingsarenaen for fødevarehandel. Selve transaktionen og rutinerne omkring betaling er en elementær og uundgåelig del af en handel. Betaling er det afgørende led, der fuldfører relationen mellem Coop og forbrugerne. Derfor kommer den helt naturligt indover en udviklingsarena, der fokuserer på fødevarehandel. Vi mener også, at det ville være givtigt for os at fokusere udviklingsarenaen omkring handel, da vi vil få et så bredt perspektiv og så mange aspekter med som muligt, for i sidste ende at kunne lave et helstøbt betalingskoncept. Aktører Arenaen er kompleks; den rummer mange aktører, og den er i konstant udvikling. Herunder er listet hovedaktørerne, som danner den overordnede ramme for udviklingsarenaen omkring fødevarehandel. At identificere hovedaktørerne kræver et indgående kendskab til den samlede arenae. Det videnopsøgende arbejde har været præget af en masse blinde veje. Undervejs i processen kommer man til et punkt, hvor det ikke længere er relevant at lede efter nye aktører. Næste skridt er at skabe et overblik et over de vigtigste aktører. At afgøre hvilke aktører der er dominerende er en vurderingssag, som selvfølgelig tager udgangspunkt i den samlede indsamlede viden. Coop Andre butikstyper/koncepter Betalingskoncepter Forbrugere Politikere Medier Aktørerne kan danne aktørverdener, hvor flere aktører danner et netværk og deler samme meningstilordning. Det ses bl.a. med forbrugerne, som har forskellige tilgange til fødevarehandel alt efter eksempelvis indkomst, ægteskabelig status, familieform, uddannelsesniveau m.m.

10 Coop Som organisation har Coop et bestemt forhold til fødevarehandel. Deres meningstilordning er præget af, at de driver en forretning på et marked med stor konkurrence. Informationer om Coop s forhold til fødevarehandel stammer fra i alt fem indledende interviews med seks personer fra Coop (bilag 1). Økonomi Alle seks personer, vi talte med i Coop, havde en økonomisk tilgang til vores spørgsmål. Under intromødet med vores to kontaktpersoner, Rune Feldvoss og Marianne Duckweider, som begge er ansat i IT-afdelingen, fortalte de, at alle husleje-, pris- og lønstigninger skal effektiviseres væk hvert år. Rune og Marianne udgør tilsammen en lille selvstændig projektgruppe, som bl.a. har til opgave at effektivisere procedurerne omkring afregning af lønninger. Svend Envoldsen, som er projektchef, pointerede i sit interview vigtigheden af, de projekter der gennemføres, skal være rentable. Dette er der naturligvis ikke noget underligt i, men det giver et indtryk af, at deres risikoprofil i forhold til nye tiltag er lav. I tråd hermed fortæller forretningsudviklingschef John Bruun i et andet interview, at nogle projekter ikke bliver gennemført, fordi der ikke er nogen stor gevinst at hente ved at være first mover i forhold til den risiko man tager. I det konkrete eksempel drejede det sig om indførslen af selvscanning. (Interviewet fandt sted før Dansk Supermarked i starten af april 2008 indførte selvscanning som et forsøgsprojekt i en Netto i København og en Føtex i Århus). Værd at bemærke i denne sammenhæng er, at Coop i Sverige i nogle af deres forretninger, har velfungerende selvscanningssystemer. Grunden til at der findes selvscanning i Coop i Sverige er, at konkurrenten ICA indførte selvscanning med overvejende succes. Man må antage, at Coop hurtigt ville kunne indføre deres svenske model i Danmark, hvis systemet viser sig at være en succes for Dansk Supermarked. Coop s butikker Coop har hele viften af butikstyper i deres virksomhed, og det giver dem en række fordele i forhold til konkurrenterne. En af fordelene er, at Coop altid vil kunne oprette en butik på en butiksgrund uanset grundens areal, da de eksempelvis har mulighed for at lave såvel en lille Fakta som en stor Kvickly. Da der er rift om beliggenhedsmæssige gode butiksarealer, er dette en fordel. En anden fordel er, at Coop altid vil kunne opgradere eller nedgradere en butik, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Har man eksempelvis en SuperBrugs med egen slagterafdeling, som har en utilfredsstillende omsætning, kan Coop nedlægge slagterafdelingen, sætte priserne en smule op og kalde butikken for Dagli Brugsen. Omvendt kan en SuperBrugs også opgraderes til en Kvickly, hvis den går rigtigt godt. Eneste umiddelbare ulempe ved at have hele spektret af butikstyper er, at Coop stjæler kunder fra sig selv, hvilket populært kaldes kannibalisering. Dette kan ikke undgås på detailmarkedet, og det er trods alt bedre end at konkurrenterne får kunderne.

11 Overnævnte egenskaber er gode at have på et marked med stor konkurrence, hvor Coop har en snæver føring i markedsandel. Medlems/betalingskort FDB, som ejer Coop Danmark A/S, bærer stadig præg af at være en andelsforening. FDB s medlemskort er det, som i dag knytter medlemmerne til foreningen. FDB stoppede udbetaling af dividende til sine medlemmer i Måden hvorpå FDB s medlemmer i dag får del i overskuddet af forretningen, sker gennem såkaldte medlemsfordele (bilag 2). Blandt andet udloddes en check på 1 million kr. hver måned, og der gives rabat på forskellige andre ydelser. Medlemsskabet giver desuden et medlem stemmeret og valgbarhed til butiksrådet i vedkommendes Coop medlemsbutik. Som medlem i en brugsforening har man desuden stemmeret og er valgbar til foreningens bestyrelse. Medlemmer i FDB og brugsforeningerne kan stemme og vælges i FDBs medlemsorganisation. FDB har indgået et samarbejde med MasterCard og har fået lavet et nyt FDB- MasterCard. Kortet kombinerer medlems- og betalingskort i ét. Udover de fordele man får i kraft af sit medlemskab hos FDB, giver FDB medlems- og betalingskort mulighed for at betale med kortet i alle Coop s butikker samt hos salgssteder, der tager imod MasterCard. Kortet giver også mulighed for kortfristet kredit. Finanschef Karsten Frandsen fortæller, at kreditten de tilbyder medlemmerne, giver udslag i salget op til afregningsdagene. Så selvom nogle kunder ikke har penge på kontoen i slutningen af måneden, kan de stadig handle i Coop. Medlemskortet er unikt for FDB og Coop. Dansk Supermarked og de udenlandske discountbutikker har ikke noget tilsvarende, og implementeringen af et sådan system er dyrt. FDB-MasterCardet har dog den svaghed, at det skal scannes af kasseassistenten, inden betalingen finder sted. Medlemsinformationerne er knyttet til det enkelte kort via en stregkode, og ligger altså hverken i magnetstrimmel eller chip, som bruges, når der skal betales. Projektchef Svend Envoldsen forklarer, at der ikke kan ligge flere applikationer på dankortautomaterne i andre butikker uden for Coop, medmindre at brugeren skal træffe et applikationsvalg, som vedkommende med stor sandsynlighed intet aner om. Kort sagt betyder dette, at hvis Coop inkorporerede medlemsinformationer i magnetstrimmel eller chip, så betalingen kunne foregå i ét, ville MasterCardet ikke fungere i butikker udenfor Coop. Problemet med, at kortet skal scannes, før man betaler, er, at man i nogle tilfælde kan glemme at få det scannet, men blot betaler med kortet. Coop er i gang med at udvilke en service de kalder Fordelsprojeket, hvor de indsamler information om kunder og deres køb gennem medlemskortet. I denne forbindelse er det netop en ulempe, at kunder glemmer at få scannet deres kort. Politik På Coop s hjemmeside kan man læse om deres politik. Som en forbrugerejet virksomhed tillægger Coop Norden sig selv et ekstra ansvar for at vise hensyn til: Miljø Varesikkerhed og sundhed Etisk handel

12 Tilsammen udgør de tre politikker platformen for Coop Nordens samfundsengagement, og de gælder både for Coop Norden og Coop Nordens datterselskaber. Coop s politik er grundlaget for de krav, der stilles til den enkelte vare. Varekrav kan omhandle grænseværdien for kemikalier eller bekæmpelsesmidler, fravær af et bestemt tilsætningsstof eller afspejle Coop s holdning til sager som GMO i fødevarer. Miljø Coop føler et stor ansvar over for miljøet og søger aktivt at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning. Forbrugerne skal have mulighed for at vælge varer, der ud fra en helhedsbetragtning sigter mod at reducere miljøbelastningen. Gennem dialog med ejere, forbrugere, myndigheder, forbruger- og miljøorganisationer og øvrige interessenter, vil Coop være med til at påvirke udviklingen på miljøområdet. En samlet liste over Coop s miljøpolitik findes i bilag 3. Varesikkerhed og sundhed Coop Norden vil fremme forbrugernes adgang til sunde og sikre varer i butikker tilknyttet Coop Norden og give forbrugerne udvidet adgang til vareoplysninger. På udvalgte vareområder vil Coop Norden stille mere vidtgående krav end loven foreskriver. Det gælder særligt på egne varemærker, men også for varer fra Coop Nordens leverandører. Hensynet til forbrugernes sundhed og helbred medfører, at salg af varer, der indebærer en risiko, skal fjernes eller søges reduceret fra sortimentet. Alternativt skal der gennem oplysning og mærkning på eller i tilknytning til varerne tydeliggøres, at anvendelsen af den pågældende vare er forbundet med en specifik risiko. En samlet liste over Coop s varesikkerheds- og sundhedspolitik findes i bilag 4. Etisk handel Coop Norden og Coop Nordens datterselskaber skal respektere FN's og ILO s anerkendte og grundlæggende menneskelige og faglige rettigheder, som de er beskrevet i Coop Nordens Code of Conduct. De skal sikre, at etiske retningslinjer kommunikeres til leverandørerne, og at der gennem dialog sker en opfølgning på, om leverandørerne i praksis arbejder i henhold til disse i forbindelse med produktion, distribution og salg af varer til Coop Norden. En samlet liste over Coop s politik for etisk handel findes i bilag 5. Andre forhold Coop s forhold til fødevarehandel er komplekst. Der er utrolig mange aspekter, som Coop skal tage stilling til for at holde deres forretning kørende. Vi har valgt at beskrive de forhold i rapporten, som vi finder relevante i forhold til vores problemstilling. Et andet område, som er meget centralt for Coop, er koordineringen

13 af fælles vareindkøb. I en rapport 2 fra deres hjemmeside beskrives indkøb som ledestjernen i det nordiske kooperative samarbejde, der skal skabe fordele for butikkerne på et konkurrencepræget marked. Forhold som dette er essentielt for Coop, men mindre relevant i forhold til betalingskoncepter og er derfor ikke behandlet i rapporten. Blandt andre forhold, som heller ikke er beskrevet i rapporten, kan bl.a. nævnes: Udvikling af egne mærkevarer Varedistribution Varebestilling Lagerstyring Risk management Reklamering Butiksindretning Pengehåndtering (bilag 6) I projektarbejdets konceptudviklingsfase er det muligt yderligere at fordybe sig i forhold, som viser sig relevante for udviklingen af konceptet. Andre butikstyper Konkurrencen mellem dagligvarekæderne kan i udviklingsarenasammenhæng, betragtes som et konfigurationselement, mens butikstyper kan anskues som aktører. En kortlægning af forskellige butikstyper og konkurrencesituationen på udviklingsarenaen kan give os et indtryk af, hvorfor Coop har den tilgang til fødevarehandel, som de har. Butikstyper - fremgang og tilbagegang Der findes mange forskellige typer butikker i Danmark. I dette afsnit skal dagligvarebutikker forstås som butikker, der fører et bredt sortiment af fødevarer. Ved specialbutikker skal forstås butikker, der har specialiseret sig inden for salg af enkelte fødevarer, og ved kiosker skal forstås butikker, der primært har et mindre sortiment af impulsvarer. Inden for disse tre kategorier er der sket en ændring i fordelingen af markedsandele. Se Figur 2. Samlet har dagligvarebutikkerne oplevet en øgning i deres markedsandel fra 15 pct. i 1970 til 40 pct. i Efter 1990 har markedsandelen været forholdsvis konstant og udgør stadig omkring 40 pct. i dag. Kioskernes markedsandel er gået tilbage fra ca. 20 pct. i 1970 til 10 pct. i 1990, hvorefter markedsandelen har ligget konstant. Det samme mønster gør sig gældende for specialbutikkernes markedsandel, som fra ca. 20 pct. i 1990 faldt til 8 pct. i 1997; siden er den så igen steget lidt. 2

14 Figur 2 Ændring i markedandel Ifølge Dansk Dagligvareleverandør Forening udgjorde discountbutikkernes markedsandel ca 36 pct. af det samlede marked i 2006, mens supermarkederne stod for ca. 31 pct.. Denne ændring i markedsandel er blandt andet sket ved, at de små butikkers sortiment også sælges i supermarkederne og ofte til en lavere pris. Dette har gjort livet svært for små specialbutikker, og mange af dem er som konsekvens blevet nødt til at lukke. De tilbageværende specialbutikker overlever i nicher, hvor de ikke er i direkte konkurrence med dagligvarekæderne. Sådanne nicher kan være høj kvalitet og service, eksklusivt sortiment eller nærhed. Antallet af supermarkeder og discountbutikker er steget på bekostning af de små specialiserede butikker og kiosker. Dette har medført et fald i det samlede antal af butikker i Danmark. I 1960 erne var gammeldags købmandsforretninger stadig populære, men op gennem 1970 erne blev supermarkeder mere og mere udbredt. I løbet af 1980 erne og 1990 erne overtog discountbutikkerne markedsandele fra de større varehuse. Lige siden Danmark fik sin første discountbutik i 1977 (en Aldi) er discountmarkedet vokset støt. Det forudses, at butikkerne fremover vil udbygge deres indbyrdes samarbejde gennem større og færre landstækkende kæder samt flere internationale samarbejder om indkøb. Samlet set har antallet af butikker med salg af fødevarer været faldende gennem de seneste år, og denne tendens forventes af fortsætte. I 1995 var der omkring dagligvarebutikker i Danmark. I 2006 var dette tal faldet til ca Frem til 2010 vurderes det, at antallet af dagligvarebutikker vil falde yderligere med omkring 300 butikker. Markedet for fødevarer har ændret sig i retning af forholdsmæssigt flere større dagligvarebutikker. Desuden har discountbutikker overtaget en større andel af markedet. Det betyder for forbrugerne, at de har gode muligheder for at handle discountvarer, men at de fremover formentlig ikke vil have så mange forskellige butikker at vælge imellem [Køhlert og Søndergaard 2007].

15 Betalingskoncepter Rundt omkring i Europa og resten af verden indføres og testes nye teknologier til fremtidens supermarked. F.eks. er der i supermarkedet ICA i Sverige indført selvscanning mange steder som supplement til de almindelige betalingskasser, og i Japan og Tyskland har de fremtidens supermarked hvor de bl.a. tester RFIDteknologien. Idéen med RFID er at gøre det så nemt for kunderne som muligt. Betaling med RFID løsning ligger stadig et godt stykke ude i fremtiden, men som nævnt er der rundt om i verden mange forsøgsordninger, der afprøver teknologien. Dog ikke i danske supermarkeder. Før RFID kommer ind i butikkerne, vil de kunne findes på lageret. Her vil de reducere lastetiden, lagerhåndteringen og de administrative funktioner omkring varelageret betydeligt. I Danmark har der været forsøg i kæden ISO i 2001, hvor kunden ved hjælp af en håndterminal kunne scanne varen, inden denne blev lagt i kurven. Forsøget var imidlertid en fiasko; der var simpelthen var for meget svind. Dels fordi folk ikke kunne finde ud af at scanne varerne korrekt og dels pga. simpelt tyveri. Brugsuddeler fra SuperBrugsen Christian Johnsen fortæller, at en anden ulempe med selvscanning er problemet med ulæselige stregkoder. Mange økologiske varer og specialvarer generelt, har en så dårligt printet stregkode, at den ikke kan aflæses af scanneren. Chefkonsulent fra Teknologisk Institut, Finn Zoëga, forudser desuden, at fremtidens selvscanning ikke nødvendigvis ville løse problemerne omkring kødannelse, i hvert fald ikke de steder, hvor der er selvscanningskasser. I følge ham vil manglen på den professionelle hjælp til scanning af varerne forårsage fejl og langsom ekspedition, og man kan nemt forestille sig endnu længere køer end i dag. Safepay er en ordning, der er indført i mange fakta butikker. Safepay tager sig af kontanthåndteringen. Når varerne er scannet sker betalingen ved, at kontanterne fodres til maskinen. Sedler gives til ekspedienten, som så indfører dem, mens mønter kommes ned i en tragt af kunden selv. Maskinen giver så eventuelle byttepenge tilbage. Dette system sikrer, at der ikke bliver givet forkert tilbage. Ydermere er der aldrig direkte adgang til pengene, hvilket indebærer at røverier undgås. I Sverige har der været et forsøg med betalinger via mobiltelefon. Ved brug af mobiltelefoner med WAP og Bluetooth-teknologi var det muligt for kunderne at betale for varerne, checke deres konti og blive informeret om nye tilbud. Forbrugere Forbrugere er en utrolig mangfoldig gruppe. Førhen var det populært at inddele dem i forskellige segmenter, men denne grove inddeling er efterhånden blevet forkastet som værende for ufuldstændig [Graulund, M. et al. 2005]. Hvad forbrugere gør, og hvad de siger, hænger ikke nødvendigvis sammen. Forbrugere kan komme med en udtalelse om, at de går op i kvalitet, men alligevel handler de primært i discountbutikker. Selv

16 om kvalitet er blevet en selvfølge i discountbutikker 3, er denne gradbøjningen af kvalitet et godt eksempel på, hvor forskelligt forbrugere tænker. Den information, der bliver indsamlet om forbrugere, er derfor også præget af typen af spørgsmål, og af hvordan de stilles. Hvem der stiller spørgsmålene har også stor betydning for resultaterne. Det er vigtigt at forholde sig kritisk overfor sådanne undersøgelser. I denne rapport vil vi bygge mange af vores antagelser på grundlag af undersøgelser foretaget af flere forskellige analyseinstitutter, styrelser og andre former for institutioner [Køhlert og Søndergaard 2007]. Kun i mindre grad vil vi drage konklusioner ud fra egne interviews af forbrugere. Dette skyldes, at de førstnævnte undersøgelser efter vores bedømmelse, samlet gav et for rapporten fyldestgørende billede af forbrugere. I dette afsnit skal forbrugere forstås som et bredt udsnit af den danske befolkning over 18 år. Ingen af de fundne undersøgelser har haft personer under 18 år med. 3

17 Forbrugernes fødevarevalg Når forbrugere handler, vægtes især tre faktorer højt: Kvalitet, pris og økologi/etik højt. Der lægges i nogen grad vægt på sundhed, geografisk nærhed og sortiment. Se Figur 3. Figur 3 Hvad vægtes i forbindelse med fødevareindkøb Kvalitet Kvalitet er et meget subjektivt begreb. Hvad der for en person kan være god kvalitet, kan for en anden være middelmådig. Generelt kan man dog sige, at i forbindelse med dagligvarer er kvalitet forbundet med udtryk som god smag, friskhed, behagelig duft og indbydende udseende. Pris Forbrugerne lægger i høj grad også vægt på pris. Som udgangspunkt må man antage, at en fokusering på pris betyder, at forbrugerne fortrinsvis er interesserede i billige

18 varer. Hvad dagligvarer angår, må det nok formodes, at pris og kvalitet i reglen er kædet sammen i forbrugerens bevidsthed. Økologi Fokus på og salg af økologiske varer er steget markant de seneste år. Se Figur 4. Der er derfor kommet mange nye økologiske produkter både i supermarkeder og i discountbutikker. Når danskerne køber økologiske produkter, er hensynet til deres egen og deres børns sundhed bevæggrund. Men næsten lige så mange siger, at de vil hjælpe med til at værne om miljøet. Hensynet til dyrevelfærd og smagen vejer også tungt. Hos mange forbrugere findes der en forventning om, at kvaliteten af økologiske varer er bedre. De fleste undersøgelser viser sig at der ville kunne sælges flere økologiske varer, hvis de var billigere, og udvalget var større 4 Figur 4 Detailomsætningen af økologiske fødevarer Forbrugere, der vægter økologi/etik højt, er også villige til at betale ekstra for disse produkter. Fair trade 5 Forbrugerne vil gerne handle med de fattigste lande. Et flertalt er overbevist om, at en øget handel vil være med til at trække ulandene ud af fattigdommen. Dog er det nødvendigt at vide med sikkerhed, at den øgede handel rent faktisk kommer de fattigste til gode. Som det er nu, kan forbrugerne sjældent gennemskue, hvem de støtter gennem deres køb af varer fra ulandene. Supermarkederne burde efter deres mening tage et større ansvar for at få ulandsvarer, der er produceret på fair vilkår, 4 5

19 frem på hylderne. Samtidige bør de undgå leverandører, der presser fattige bønder og arbejdere ud i fattigdom. Det offentlige burde også i højere grad bruge sin indkøbmagt til at fremme danske idealer som f.eks. frihed, lighed og demokrati i ulandene. Sundhed Forbrugerne tænker over, om varen er sund. Med sund skal forstås om varen har en ernæringsmæssig rigtig profil. Frugt og grøntsager betragtes af de fleste forbrugere som sunde. Hvilke butikker handler forbrugere i Forbrugerne handler primært i supermarkeder, men næsten lige så mange har discountbutikker som det foretrukne indkøbssted. Se Figur 5. De øvrige butikker er ikke i nærheden af supermarkeder og discountbutikker. De forbrugere, der vægter pris højt handler primært i discountbutikker og supermarkeder. De forbrugere, der vægter kvalitet højest, vælger at handle i supermarkeder frem for discountbutikkerne. Figur 5 Hvilke butikker handler forbrugere i Forbrugere der kun køber ind ét sted i løbet af ugen udgør 10 pct., mens 27 pct. handler to steder. Mere end en tredjedel af forbrugerne køber ind tre steder i løbet af en uge, mens kun 1 pct. køber ind mere end seks steder i løbet af ugen. Se Figur 6.

20 Figur 6 Hvor mange andre steder end det primære indkøbssted handles der i løbet af en uge? Der er en sammenhæng mellem, hvor forbrugere primært handler, og hvorvidt forbrugere handler i flere butikker. De forbrugere, der primært handler i discountbutikker og specialbutikker, handler i flere butikker end de forbrugere, der primært handler i supermarkeder. Forbrugere der primært handler i discountbutikker handler i gennemsnit 2,1 andre steder i løbet af en uge. Forbrugere, der primært handler i specialbutikker handler i gennemsnit 2,7 andre steder. De forbrugere, der primært handler i købmandsbutikker, handler kun 1,2 andre steder. Der er flere grunde til, at forbrugerne handler flere steder end primærbutikken. Som hovedårsager angives manglede sortiment, butikkens beliggenhed, tilbudsvarer, kvalitet eller prisen. Tidsforbrug Forbrugere bruger i gennemsnit ca. to timer på indkøb af fødevarer om ugen pr. husstand. 15 pct. af forbrugerne angiver, at deres husstand bruger under én time om ugen på indkøb, 36 pct. bruger mellem en og to timer, 25 pct. angiver at de bruger mellem to og tre timer, mens 22 pct. af forbrugerne vurderer, at deres husstand bruger over tre timer hver uge på at købe ind. De resterende 3 pct. ved ikke, hvor lang tid de bruger om ugen på indkøb. Se Figur 7

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Fremtidens interaktive dagligvarehandel

Fremtidens interaktive dagligvarehandel Fremtidens interaktive dagligvarehandel Et projekt støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation Projektpartnere: Art of Crime Center for Kulturanalyse Coop Danmark Instituttet

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne

Læs mere

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER 04 HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? - ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER FORORD HVEM STYRER

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www).

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www). Kapitel 3 - Internethandel i Danmark Når man hører om e-handel i nyhedsmedierne sker det ofte under overskrifter som Eksplosiv vækst i handel på nettet 15 eller Milliardvækst på vej i europæisk e-handel.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere