Afsnit 13 TAVLER 776

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 13 TAVLER 776"

Transkript

1 776

2 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG MÅLERTAVLE s. 0 Planforsænket gruppetavle s. 0 Planforsænket målertavle s. 0 Udvendig gruppetavle s. 10 Udvendig målertavle s. 1 reservedel s. 16 tilbehør s. 0 KOMBIKASSE MED KLAPLÅG s MÅLERSKAB s. 6 Fritstående udendørs s. 6 Planforsænket udendørs s. 7 reservedel s. 1 tilbehør s. POTIENTIALUDLIGNING s. TVT-DÅSE s. 10 RESERVEDEL s. 5 TILBEHØR s

3 INTRODUKTION Vi har et bredt program inden for gruppe -og målertavler: Færdigmonterede tavler Gruppetavler Gruppetavler type UG150. boler med til dette formål. o C gløde- 77

4 INTRODUKTION 0 1 PGE150 og PGSE150-1 De planforsænkede gruppetavler er klasse II, totaltisolerede, fremstillet i et selvslukkeligt slagfast plastmateriale, og udført i henhold til EN60-. De fås i fire udgaver: PGE150-7, PGE150-1, PGE150-1 og PGSE PGE150 erne kan hver især kombineres med tre forskellige typer lågesæt, mens PGSE150-1 kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg, og kan bygges sammen både lodret og vandret. PGSE150-1 kan ligeledes monteres i siden på målertavlerne PME150. Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængslerne kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Låger, hængsler og pyntekapper leveres i et samlet lågesæt i hvid, lysegrå og transparent. Med det transparente lågesæt leveres pyntekapperne i lysegrå. Dette lågesæt er kun beregnet til PGE150. Alle lågesæt bestilles særskilt. Tavlerne og lågesættene overholder 650 o C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Produkterne er halogenfrie. IHC Net -tavlen IHC Net-tavlen leveres til såvel planforsænket som udvendig montage. Tavlen er tilpasset de særlige krav, som IHC Net komponenterne stiller. Samtidig er tavlens ydre dimensioner og fremtoningen tilpasset vores tavlekoncept, således at gruppetavler og IHC Net-tavler kan placeres ved siden af hinanden og fremstå som en enhed. Målertavler og målerskabe Vores målertavle- og målerskabsprogram består af et bredt udbud af tavler og skabe til såvel indendørs som udendørs brug. Derudover findes et komplet tilbehørsprogram, som betyder enkle og sikre løsninger på alle monteringsopgaver. Alle målertavler og målerskabe leveres med udførlig monteringsvejledning. De målertavler og målerskabe som er til stikbenmontering er alle udført efter DIN 57 til P+N. I produktbetegnelserne anvendes følgende forkortelser: M = Målertavle og -skab U = Udvendig P = Planforsænket i = Isoleret F = Fritstående s = Stikbensmontering l = Ledningsmontering E = Type E Målertavler til individuel elektronisk måling UMs-ie, med stikbenstilslutning I designet har vi lagt vægt på følgende: en samlet enhed. Tavlen har samme højde/bredde som en traditionel UG Via sammenbygningsbeslag kan du sammenbygge flere tavler lodret. Vandret sammenbygning via sammenbygningsbeslag er ikke mulig. Men der er udslagsblanketter i siderne og mulighed for brug af bøjler, således at dobbelt isolation opnås. Dermed kan du skabe forbindelse til gruppetavler placeret ved siden af målertavlen. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. PMs-ie, med stikbenstilslutning Denne tavle er beregnet til planforsænket montage og leveres med målerstikdåse for stikben. Tavlen er udført dobbeltisoleret og i selvslukkeligt termoplast. Dimensionen er som PGE

5 INTRODUKTION Ved hjælp af sammenbygningsbeslag kan tavlen sammenbygges såvel vandret som lodret. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Lågesæt bestilles særskilt. Ledningstilslutning: Cu -5 mm eller AL 16-5 mm, kun massiv rund. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. UMl-ie, med ledningstilslutning Denne tavle er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Målertavler type UM Målertavlerne er beregnet til montering udvendigt på væg, og de kan, såvel indbyrdes som sammen med gruppetavler type UG150, sammenbygges både vandret og lodret. Målertavle type UM svarer i dimension til gruppetavle type UG Sammenbygning og formontering af mindre tavler er mulig ved brug af sammenkoblingsbeslag. UM tavlerne er dobbeltisolerede, og de anvendte plastmaterialer er slagfaste og selvslukkende. UM-s, med stikbenstilslutning, tilslutning af maks. Cu x 16 mm eller Cu 1 x 16 + x 10 mm rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. UMl-ie, med ledningstilslutning, tilslutning af maks. Cu 1 x 16 mm + 1 x 10 mm i hver klemme rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Udvendig målerramme Findes i lysegrå og hvid udførsel. Målertavler type PME150 De planforsænkede målertavler fås i to udgaver: PME150-l, PME150-s, der hver især kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg og kan bygges lodret og vandret. PME150 kan ligeledes monteres på siden af PGSE Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængsler kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Lågerne, hængslerne og pyntekapperne leveres i et samlet lågesæt i hvid og lysegrå. Tavlerne og lågesættene overholder 650 C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Målerskab type IM IM-målerskabet er beregnet til opsætning udendørs, helt udvendigt eller helt eller delvist forsænket i mur på enfamilie-, række- og fritidshuse. Skabets dimensioner er tilpasset murmål, d.v.s. højden svarer til ca. skifter og bredden til 1 løber + 1 fuge. Målerskabet, der er fremstillet i korrosionsstabilt, slagfast plast, opbygges af skab samt lågesæt, der bestilles særskilt. Lågesæt kan bestilles i farverne grå eller hvid og består af dæksel med påhængslet aftagelig låge. Lågen er forsynet med aflæsningsruder med UV-filter til både måler og en evt. tarifcomputer. Dækslet klipses fast til skabet med låsetappe i højre side og umbrakolås i venstre side. Ved montage udv. på væg skal bruges afdækningssvøb (hvid 16A11 eller grå 16A111). IM-s målerskab til målertilslutning med stikben IM-s skabet er forsynet med målerstikdåse beregnet til: Cu -5 mm, tilslutning maks. Cu x16 mm, eller Cu 1x16mm + x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Skal der tilsluttes kabler, der ikke dækkes af ovennævnte områder, 70

6 INTRODUKTION 0 1 udskiftes stikdåsen med stikdåse 16 A 0, der dækker Cu -5 mm eller Al 16-5 mm, flerkoret og sektorformet. IM-I målerskab til målertilslutning med ledning IM-I skabet er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Fritstående målerskab type FM Målerskabet er et kombinationsskab beregnet til målertilslutning og endvidere forberedt til montering af såvel M6-materiel som sikringsholder til tarifsikringer. Kombinationsskabet kan placeres som målerskab i f.eks. parcel- og fritidshuskvarterer, eller som strømforsyning til mindre sportsanlæg, pumpestationer, lysanlæg m.v. Målerskabet er udført i,5 mm galvaniseret jernplade, der er overfladebehandlet med en slagfast, mørkegrøn polyesterlak. Det er forsynet med en målerstikdåse beregnet til: Cu 6-16 mm eller Al 16-5 mm rund massiv, tilslutning maks. Cu x16 mm. FM målerskabet kan anvendes i installationer, hvor man efter bestemmelserne i SBEi vælger at udføre beskyttelse mod indirekte berøring i henhold til 1, "Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II (dobbeltisolation) eller ved tilsvarende isolation". Skabet er vedlagt det nødvendige tilbehør, såsom flexrør, speciel sekskantnøgle m.m. Ved nyudstykning til f.eks. parcelhuse kan målerskabet placeres samtidig med at forsyningskablet nedlægges og måleren kan installeres allerede fra byggeriets start. Dette medfører, at der kan tilsluttes byggestrøm til skabet. Målerskabet kan opsættes i stedet for kabelskabe på steder, hvor bagsikring er tilladt, og forsynes med sikringsholder til DIN 00 sikringer. Potentialudligning Eksempel på potentialudligning vist i en installation med hovedjordklemmen placeret i LK-gruppetavle type 150. Fælles adgangs -og flugtveje samt i forsamlingslokaler Vores tavler kan anvendes i overenstemmelse med Stærkstrømbekendtgørelsen kap. 0. Dog kan brandmyndighederne til enhver tid skærpe kravet på en lokation. Hovedjordlemme x6 mm² OIKLX 1x6 mm² NOIKLX 0 A HPFI Jordleder 1x,5 NOIKLX Vandrør Gasrør Ventilationskanaler Eventuellse bygningsdele af metal Badeområde Dåse i fast installation f.eks. stikkontakt Supplerende udligningsforbindelse,5 mm² NOIKLX Vandrør Varmerør Afløbsrør Armeringsjern (net i gulv)

7 INTRODUKTION Varmeforhold i tavler Den interne temperatur, t int, i en tavle skal kendes, dels for at fastsætte mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle, dels for at kontrollere at de i tavlen anvendte komponenter kan benyttes ved den forventede interne tavletemperatur. Bestemmelse af mærkestrøm for den færdige tavle. Mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle bestemmes på grundlag af den forventede interne temperatur i tavlekapslingen. For at fastlægge denne skal omgivelsestemperaturen, t a, for tavlen samt temperaturstigningen, t, i tavlen kendes. Den interne tavletemperatur bestemmes som: t int = t a + t [ C] Komponenterne i tavlen skal fordeles jævnt i denne under hensyntagen til deres effekttab, således at eventuelle problemer med gensidig varmepåvirkning undgås. Tabel 1 Udvendige gruppetavler, type UG150 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling UG150-1 W UG W UG W UG W UG150-0 W Bestemmende for temperaturstigningen, t, i tavlekapslingen er den samlede effektafsættelse, P, i komponenter i tavlen, i interne ledere og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder sig indenfor tavlekapslingen. Beregningerne, der skal gennemføres for at bestemme temperaturstigningen i tavlen, kan være temmelig omfattende. For at lette sådanne beregninger for tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, MultiDim, der kan downloades fra vores hjemmeside Temperaturstigning i LK-tavler For bestemmelse af temperaturstigningen i LK-tavler er gennemført en række typeprøver. Typeprøverne er gennemført ved en maksimal omgivelsestemperatur for tavlen på 5 C. I tabel 1,, og er oplyst et effekttab, P, i de forskellige LK-tavlekapslinger. Afsættelse af det oplyste effekttab i tavlerne medfører, at der forekommer en temperaturstigning, t = 0 K, i tavlen. Sammenbygges flere UG150 tavlekapslinger, forringes varmeafgivelsen fra delkapslingerne. Endvidere kan varmen i en delkapsling påvirke nabokapslingen. Det i tabel 1 oplyste effekttab for tavlekapslingerne skal derfor hver især ganges med en reduktionsfaktor, k 1 = 0,. Denne reduktionsfaktor gælder dog kun, hvis der sammenbygges tavler af samme størrelse, og hvis der lodret højst sammenbygges tavlekapslinger i rækker. Vandret er der ingen begrænsning i antal tavlekapslinger, der sammenbygges. Eksempel 1 stk. UG150-1 kapslinger sammenbygges til 1 tavle. Effektafsættelsen i den sammenbyggede tavle må, hvis der ønskes en maksimal temperaturstigning, t = 0 K, højst være: 0 0, = 5 W. Er den samlede effektafsættelse i tavlen beregnet til, P = 0 W, kan temperaturstigningen i den sammenbyggede tavle beregnes til: 0 t = = 1 K Sammenbygges tavlekapslinger af forskellig størrelse, kan det i tabel 1 oplyste effekttab for den 7

8 INTRODUKTION 0 1 samlede tavle ikke direkte findes som summen af effekterne for de sammenbyggede kapslinger ganget med reduktionsfaktoren, k 1 = 0,. Sker dette, vil temperaturstigningen i den største af kapslingerne, der sammenbygges, kunne blive større end de forudsatte 0 K. For at imødegå dette skal bestemmes en fordelingsfaktor, f, for de sammenbyggede kapslinger. Fordelingsfaktoren, f, bestemmes på grundlag af forholdet mellem antallet af rækker i den største af de sammenbyggede kapslinger og summen af rækkeantallet i alle kapslinger. f = Rækkeantal i største delkapsling Samlet rækkeantal t = = 1 7 K Tabel Planforsænkede gruppetavler, type PGE 150 og PGSE med låge Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGE150-7 W PGE150-1 W PGE150-1 W PGSE W 5 6 Eksempel 1 stk. UG150-6 kapsling sammenbygges med 1 stk. UG150- kapsling. Fordelingsfaktoren, f, som er forholdet mellem rækkeantallet i største tavlekapsling og det samlede rækkeantal i de kapslinger, kan bestemmes til: f = = 0, 1 + Den samlede effektafsættelse, P tot, i den sammenbyggede tavle må, ved den forudsatte temperaturstigning, t = 0 K, højst være: P P R k 1 tot = = 0 0 f = 0 5W Kendes den samlede effektafsættelse i tavlen, kan temperaturstigningen, t, i den sammenbyggede tavle beregnes som: t n t = f P P k 1 Ved en samlet effektafsættelse iden sammenbyggede tavle på W findes: Tabel Fritstående målerskab, type FM Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling FM 5 W Tabel Flugtvejsskab type PGS150-1 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGS150-1 W Tabel 5 Antal strømkredse Samtidighedsfaktor og 0, og 5 0,7 6 til 0,6 10-0,5 Effektafsættelse i tavle Effekttabet, P, i en tavle er summen af effekttabet i komponenter i tavlen, i interne ledere til og mellem komponenter og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder

9 INTRODUKTION sig indenfor tavlekapslingen, multipliceret med kvadratet på samtidighedsfaktoren, S f. Samtidighedsfaktoren, S f, for en tavle er forholdet mellem mærkedriftsstrømmen i tavlens indgangsenhed og summen af mærkedriftsstrømmene for de afgående kredse. Mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenter i tavlen er den tilladte belastningsstrøm for komponenten ved den forekommende interne tavletemperatur, t int. Ved bestemmelse af mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen skal den interne tavletemperatur, t int, kendes. Beregning af den interne tavletemperatur med rimelig nøjagtighed medfører ofte mange og gentagne beregninger, hvis dette skal gøres uden brug af software til formålet. For beregning af den interne tavletemperatur i tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, Multidim. Med dette program sikres endvidere, at effekttabet i såvel interne ledere i tavlen, som i ydre ledninger, der er beliggende indenfor tavekapslingen, bestemmes på basis af strømmene i de enkelte ledningsstrækninger i tavlen. I eksempel vises en tilnærmet metode til beregning af den interne tavletemperatur, tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e, og kontrol af komponenternes anvendelighed i tavlen. Eksempel Effekttabet i komponenterne i tavlen findes i efterfølgende tabel 6. Effekttabet er angivet pr. pol. Omgivelsestemperaturen for tavlen regnes ikke at overstige, t a = 5 C. Ved denne omgivelsestemperatur skønnes at ville forekomme en intern tavletemperatur, t int = 5 C. Effekttabet i interne og ydre ledninger i tavlen skønnes at udgøre ca. 0 % af effekttabet i tavlekomponenterne. Det samlede effekttab i tavlen beregnes til: HPFI-afbryder, 0 A, P+N, Automatsikringer 16A, P+N 1,7 Automatsikringer 10A, 1P+N 6,5 Ledninger: 0 % af (,6+15,+1,0) Total,6 W 15, W 1,0 W, W 7,7 W Mærkedriftsstrøm, Ie, for HPFI-afbryder og for automatsikringer ved den skønnede interne tavletemperatur, t int = 5 C, findes i katalogets afsnit 1, til følgende: HPFI-afbryder 0A, P+N: I e(5) = A Automatsikring 16A, P+N: I e(5) = 15,1 A Automatsikring 10A, 1P+N: I e(5) =, A Samtidighedsfaktoren, s f, for tavlen beregnes til: S f = En tavle UG150-1 bestykkes med: 1 stk. HPFI-afbryder 0A, P+N, stk. Automatsikringer, 16A, P+N 6 stk. Automatsikringer, 10A, 1P+N, der fordeles ligeligt på de faseledere. Effekttabet i tavlen bliver: P tavle = P tot S f = = Den interne tavletemperatur, t int, bliver: W 7 t n t int = t a + t = t a P P tavle 1 0 t int = = 1 1 C 5

10 INTRODUKTION 0 1 Da den beregnede interne tavletemperatur, t int, ikke overstiger den skønnede temperatur, som blev benyttet i beregningerne (her 5 C), og ved hvilken mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen er bestemt, bliver tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e = A ~ HPFI-afbryderens mærkedriftsstrøm ved 5 C. Mærkning Følgende mærkning skal angives på den færdige tavle: 5 kant anses det foretagende, som påtager sig ansvaret for den færdige tavle) mærket med 00 V. Hvis andre spændinger anvendes, er det tavlebyggerens ansvar at ændre mærkningen) 6A) sinussymbol for vekselstrøm) mærket med symbolet for dobbeltisolering) Den øvrige krævede mærkning kan angives enten på tavlen eller i tavlebyggerens tekniske dokumentation. Den tomme tavle er mærket med vores varemærke og typebetegnelse. På den færdige tavle skal tavlebyggerens navn eller varemærke og typebetegnelse tilføjes

11 INTRODUKTION Maks. effekt i tavlekomponenter (*) Maks. egeneffekt er den effekt, der afsættes i tavlekomponenten ved maks. belastning. For tavlekomponenter gælder følgende værdier for maks. egeneffekt (tallene i parentes angiver bredden på tavlekomponenten). Alle angivelser er pr. pol. (nul pol tæller med som særskilt pol). Tabel 6 Tavlekomponent Maks. effekttab Tavlekomponenter Maks. effekttab Tavlekomponent Maks. effekttab Fejlstrømsafbryder PFI: Automatsikringer IHC Control-komponenter: pol 0 A, W 1 pol + N (6 mm) 6 A, W Strømforsyning 7 W (10 mm) 1 W pol 6 A, W 10 A 1, W Strømforsyning 15W (7 mm) 6,7 W 1 A, W Dimmer 50 LR (6 mm) 5 W Fejlstrømsafbryder HPFI: Dimmer 50 CR (6 mm) 5 W pol 0 A, W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Dimmer 00 UNI SA (6 mm) W pol 0 A, W 1 A 1, W Dimmer 00 UNI SA/IHC (6 mm) W pol 6 A, W 16 A 1, W Dimmer 600 CR (10 mm) 1 W 0 A, W Dimmer 1000 LR (10 mm) 15 W Gruppeafbrydere D01 Outputmodul 0 V (7 mm) 7, W 1 pol + N (6 mm) 10 A 1, W Lastafbryder Outputmodul 00/x10 (10 mm),6 W 1 A 1, W 1 pol (1 mm) 0 A 0,5 W Outputmodul 00/x16 (10 mm) 1 W 16 A 1, W pol (6 mm) A 0, W Outputmodul V (7 mm), W pol (7 mm) 6 A 1,5 W Outputmodul 1-10V (7 mm),5 W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Kontaktor pol 5 A 1, W Inputmodul 0 V (7 mm),5 W 1 A 1, W Sikringsholder D0 (1 mm) 1,0 W Inputmodul V / ma (7 mm), W 16 A 1, W Lysdæmper DM-1 (1 mm),0 W Inputmodul V / ma (7 mm) 1,1 W Stikledningsklemme 1,0 W Controller (1 mm) W Gruppeafbrydere D0 Termostat (6 mm) 1, W Controller Viewer (10 mm),5 W pol + N (107 mm) 6 A,1 W PIR-kontrolenhed,0 W Voice Modem (7 mm) 1,6 W pol (1 mm) 6 A 5,5 W (6 mm) Alarm Backup (6 mm),1 W Converter (7mm) 0, W SMS modem (7mm) maks., W (*) Note til sikringer: Maks. tab på valgt sikring,,5 W 76

12 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 FÆRDIGMONTERET TAVLE > PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for planforsænket montage (ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning). Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Lågesæt bestilles særskilt. Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). PGE150-7 med automatsikring (type 5) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-7 med gruppeafbryder (type 1) stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AB1BA1CA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1BB1AAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AABB1A1A Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 77

13 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET PGE150-1 med automatsikring (type 6) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAA1BB1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAC1AA1CA1A PGE150-1 med automatsikring (type 7) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1CAAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ACA1CA1A1A PGE150-1 med automatsikring (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1AB1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ABB1AAA1A

14 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1B1BAC1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1AA1B1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1C1AAC1A1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1A1CC1AA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1CA1BB1A1A tilbehør lågesæt for PGE150-7: se side 05 tilbehør lågesæt for PGE150-1: se side 05 7

15 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET FÆRDIGMONTERET TAVLE > UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). UG150-6 med automatsikring (type 5) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAA1B1BA1A UG150-6 med automatsikring (type 10) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1A1ACA1A1A

16 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-6 med automatsikring (type 11) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 UG150-6 med automatsikring (type 1) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAAAA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAA1CA1A

17 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-6 med gruppeafbryder (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAC1A1AA1A UG150-1 med automatsikring (type 6) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1CC1AA1A

18 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 7) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type ) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAC1A1AA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1AAA1A1A

19 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1C1ABB1A1A UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BCA1AAA1A

20 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 15) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type 16) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BBB1A1CA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BB1BBB1A1A

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter til Gør-det-selv - markedet under følgende brands: 01. Afbrydere og stikkontakter

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Lavspændingsudstyr op til 630 A. Katalog 07/08

Lavspændingsudstyr op til 630 A. Katalog 07/08 Lavspændingsudstyr op til 630 A Katalog 07/08 Schneider i Danmark Building a New Electric World Vores fornemmeste opgave er altid at kunne tilbyde det bedste fra Den ny elektrisk verden for mere komfort

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Dansk Salg. Marketing

Dansk Salg. Marketing LK LexCom Håndbog Dansk Salg Henrik Müller Jensen Salgschef Mobil: 28 99 14 49 henrik.muller-jensen@lk.dk Per Eriksen Teknisk salgskonsulent Vest Mobil: 24 27 68 38 per.eriksen@lk.dk Erik Nyberg Teknisk

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2015/2016 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri 2 INDHOLD Salgs- og leveringsbetingelser 4 Kabelkanal LE 7 Kabelkanal LEH halogenfri 17 Kabelkanal BES mini/bes i stål 21

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere