Afsnit 13 TAVLER 776

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 13 TAVLER 776"

Transkript

1 776

2 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG MÅLERTAVLE s. 0 Planforsænket gruppetavle s. 0 Planforsænket målertavle s. 0 Udvendig gruppetavle s. 10 Udvendig målertavle s. 1 reservedel s. 16 tilbehør s. 0 KOMBIKASSE MED KLAPLÅG s MÅLERSKAB s. 6 Fritstående udendørs s. 6 Planforsænket udendørs s. 7 reservedel s. 1 tilbehør s. POTIENTIALUDLIGNING s. TVT-DÅSE s. 10 RESERVEDEL s. 5 TILBEHØR s

3 INTRODUKTION Vi har et bredt program inden for gruppe -og målertavler: Færdigmonterede tavler Gruppetavler Gruppetavler type UG150. boler med til dette formål. o C gløde- 77

4 INTRODUKTION 0 1 PGE150 og PGSE150-1 De planforsænkede gruppetavler er klasse II, totaltisolerede, fremstillet i et selvslukkeligt slagfast plastmateriale, og udført i henhold til EN60-. De fås i fire udgaver: PGE150-7, PGE150-1, PGE150-1 og PGSE PGE150 erne kan hver især kombineres med tre forskellige typer lågesæt, mens PGSE150-1 kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg, og kan bygges sammen både lodret og vandret. PGSE150-1 kan ligeledes monteres i siden på målertavlerne PME150. Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængslerne kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Låger, hængsler og pyntekapper leveres i et samlet lågesæt i hvid, lysegrå og transparent. Med det transparente lågesæt leveres pyntekapperne i lysegrå. Dette lågesæt er kun beregnet til PGE150. Alle lågesæt bestilles særskilt. Tavlerne og lågesættene overholder 650 o C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Produkterne er halogenfrie. IHC Net -tavlen IHC Net-tavlen leveres til såvel planforsænket som udvendig montage. Tavlen er tilpasset de særlige krav, som IHC Net komponenterne stiller. Samtidig er tavlens ydre dimensioner og fremtoningen tilpasset vores tavlekoncept, således at gruppetavler og IHC Net-tavler kan placeres ved siden af hinanden og fremstå som en enhed. Målertavler og målerskabe Vores målertavle- og målerskabsprogram består af et bredt udbud af tavler og skabe til såvel indendørs som udendørs brug. Derudover findes et komplet tilbehørsprogram, som betyder enkle og sikre løsninger på alle monteringsopgaver. Alle målertavler og målerskabe leveres med udførlig monteringsvejledning. De målertavler og målerskabe som er til stikbenmontering er alle udført efter DIN 57 til P+N. I produktbetegnelserne anvendes følgende forkortelser: M = Målertavle og -skab U = Udvendig P = Planforsænket i = Isoleret F = Fritstående s = Stikbensmontering l = Ledningsmontering E = Type E Målertavler til individuel elektronisk måling UMs-ie, med stikbenstilslutning I designet har vi lagt vægt på følgende: en samlet enhed. Tavlen har samme højde/bredde som en traditionel UG Via sammenbygningsbeslag kan du sammenbygge flere tavler lodret. Vandret sammenbygning via sammenbygningsbeslag er ikke mulig. Men der er udslagsblanketter i siderne og mulighed for brug af bøjler, således at dobbelt isolation opnås. Dermed kan du skabe forbindelse til gruppetavler placeret ved siden af målertavlen. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. PMs-ie, med stikbenstilslutning Denne tavle er beregnet til planforsænket montage og leveres med målerstikdåse for stikben. Tavlen er udført dobbeltisoleret og i selvslukkeligt termoplast. Dimensionen er som PGE

5 INTRODUKTION Ved hjælp af sammenbygningsbeslag kan tavlen sammenbygges såvel vandret som lodret. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Lågesæt bestilles særskilt. Ledningstilslutning: Cu -5 mm eller AL 16-5 mm, kun massiv rund. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. UMl-ie, med ledningstilslutning Denne tavle er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Målertavler type UM Målertavlerne er beregnet til montering udvendigt på væg, og de kan, såvel indbyrdes som sammen med gruppetavler type UG150, sammenbygges både vandret og lodret. Målertavle type UM svarer i dimension til gruppetavle type UG Sammenbygning og formontering af mindre tavler er mulig ved brug af sammenkoblingsbeslag. UM tavlerne er dobbeltisolerede, og de anvendte plastmaterialer er slagfaste og selvslukkende. UM-s, med stikbenstilslutning, tilslutning af maks. Cu x 16 mm eller Cu 1 x 16 + x 10 mm rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. UMl-ie, med ledningstilslutning, tilslutning af maks. Cu 1 x 16 mm + 1 x 10 mm i hver klemme rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Udvendig målerramme Findes i lysegrå og hvid udførsel. Målertavler type PME150 De planforsænkede målertavler fås i to udgaver: PME150-l, PME150-s, der hver især kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg og kan bygges lodret og vandret. PME150 kan ligeledes monteres på siden af PGSE Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængsler kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Lågerne, hængslerne og pyntekapperne leveres i et samlet lågesæt i hvid og lysegrå. Tavlerne og lågesættene overholder 650 C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Målerskab type IM IM-målerskabet er beregnet til opsætning udendørs, helt udvendigt eller helt eller delvist forsænket i mur på enfamilie-, række- og fritidshuse. Skabets dimensioner er tilpasset murmål, d.v.s. højden svarer til ca. skifter og bredden til 1 løber + 1 fuge. Målerskabet, der er fremstillet i korrosionsstabilt, slagfast plast, opbygges af skab samt lågesæt, der bestilles særskilt. Lågesæt kan bestilles i farverne grå eller hvid og består af dæksel med påhængslet aftagelig låge. Lågen er forsynet med aflæsningsruder med UV-filter til både måler og en evt. tarifcomputer. Dækslet klipses fast til skabet med låsetappe i højre side og umbrakolås i venstre side. Ved montage udv. på væg skal bruges afdækningssvøb (hvid 16A11 eller grå 16A111). IM-s målerskab til målertilslutning med stikben IM-s skabet er forsynet med målerstikdåse beregnet til: Cu -5 mm, tilslutning maks. Cu x16 mm, eller Cu 1x16mm + x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Skal der tilsluttes kabler, der ikke dækkes af ovennævnte områder, 70

6 INTRODUKTION 0 1 udskiftes stikdåsen med stikdåse 16 A 0, der dækker Cu -5 mm eller Al 16-5 mm, flerkoret og sektorformet. IM-I målerskab til målertilslutning med ledning IM-I skabet er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Fritstående målerskab type FM Målerskabet er et kombinationsskab beregnet til målertilslutning og endvidere forberedt til montering af såvel M6-materiel som sikringsholder til tarifsikringer. Kombinationsskabet kan placeres som målerskab i f.eks. parcel- og fritidshuskvarterer, eller som strømforsyning til mindre sportsanlæg, pumpestationer, lysanlæg m.v. Målerskabet er udført i,5 mm galvaniseret jernplade, der er overfladebehandlet med en slagfast, mørkegrøn polyesterlak. Det er forsynet med en målerstikdåse beregnet til: Cu 6-16 mm eller Al 16-5 mm rund massiv, tilslutning maks. Cu x16 mm. FM målerskabet kan anvendes i installationer, hvor man efter bestemmelserne i SBEi vælger at udføre beskyttelse mod indirekte berøring i henhold til 1, "Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II (dobbeltisolation) eller ved tilsvarende isolation". Skabet er vedlagt det nødvendige tilbehør, såsom flexrør, speciel sekskantnøgle m.m. Ved nyudstykning til f.eks. parcelhuse kan målerskabet placeres samtidig med at forsyningskablet nedlægges og måleren kan installeres allerede fra byggeriets start. Dette medfører, at der kan tilsluttes byggestrøm til skabet. Målerskabet kan opsættes i stedet for kabelskabe på steder, hvor bagsikring er tilladt, og forsynes med sikringsholder til DIN 00 sikringer. Potentialudligning Eksempel på potentialudligning vist i en installation med hovedjordklemmen placeret i LK-gruppetavle type 150. Fælles adgangs -og flugtveje samt i forsamlingslokaler Vores tavler kan anvendes i overenstemmelse med Stærkstrømbekendtgørelsen kap. 0. Dog kan brandmyndighederne til enhver tid skærpe kravet på en lokation. Hovedjordlemme x6 mm² OIKLX 1x6 mm² NOIKLX 0 A HPFI Jordleder 1x,5 NOIKLX Vandrør Gasrør Ventilationskanaler Eventuellse bygningsdele af metal Badeområde Dåse i fast installation f.eks. stikkontakt Supplerende udligningsforbindelse,5 mm² NOIKLX Vandrør Varmerør Afløbsrør Armeringsjern (net i gulv)

7 INTRODUKTION Varmeforhold i tavler Den interne temperatur, t int, i en tavle skal kendes, dels for at fastsætte mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle, dels for at kontrollere at de i tavlen anvendte komponenter kan benyttes ved den forventede interne tavletemperatur. Bestemmelse af mærkestrøm for den færdige tavle. Mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle bestemmes på grundlag af den forventede interne temperatur i tavlekapslingen. For at fastlægge denne skal omgivelsestemperaturen, t a, for tavlen samt temperaturstigningen, t, i tavlen kendes. Den interne tavletemperatur bestemmes som: t int = t a + t [ C] Komponenterne i tavlen skal fordeles jævnt i denne under hensyntagen til deres effekttab, således at eventuelle problemer med gensidig varmepåvirkning undgås. Tabel 1 Udvendige gruppetavler, type UG150 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling UG150-1 W UG W UG W UG W UG150-0 W Bestemmende for temperaturstigningen, t, i tavlekapslingen er den samlede effektafsættelse, P, i komponenter i tavlen, i interne ledere og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder sig indenfor tavlekapslingen. Beregningerne, der skal gennemføres for at bestemme temperaturstigningen i tavlen, kan være temmelig omfattende. For at lette sådanne beregninger for tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, MultiDim, der kan downloades fra vores hjemmeside Temperaturstigning i LK-tavler For bestemmelse af temperaturstigningen i LK-tavler er gennemført en række typeprøver. Typeprøverne er gennemført ved en maksimal omgivelsestemperatur for tavlen på 5 C. I tabel 1,, og er oplyst et effekttab, P, i de forskellige LK-tavlekapslinger. Afsættelse af det oplyste effekttab i tavlerne medfører, at der forekommer en temperaturstigning, t = 0 K, i tavlen. Sammenbygges flere UG150 tavlekapslinger, forringes varmeafgivelsen fra delkapslingerne. Endvidere kan varmen i en delkapsling påvirke nabokapslingen. Det i tabel 1 oplyste effekttab for tavlekapslingerne skal derfor hver især ganges med en reduktionsfaktor, k 1 = 0,. Denne reduktionsfaktor gælder dog kun, hvis der sammenbygges tavler af samme størrelse, og hvis der lodret højst sammenbygges tavlekapslinger i rækker. Vandret er der ingen begrænsning i antal tavlekapslinger, der sammenbygges. Eksempel 1 stk. UG150-1 kapslinger sammenbygges til 1 tavle. Effektafsættelsen i den sammenbyggede tavle må, hvis der ønskes en maksimal temperaturstigning, t = 0 K, højst være: 0 0, = 5 W. Er den samlede effektafsættelse i tavlen beregnet til, P = 0 W, kan temperaturstigningen i den sammenbyggede tavle beregnes til: 0 t = = 1 K Sammenbygges tavlekapslinger af forskellig størrelse, kan det i tabel 1 oplyste effekttab for den 7

8 INTRODUKTION 0 1 samlede tavle ikke direkte findes som summen af effekterne for de sammenbyggede kapslinger ganget med reduktionsfaktoren, k 1 = 0,. Sker dette, vil temperaturstigningen i den største af kapslingerne, der sammenbygges, kunne blive større end de forudsatte 0 K. For at imødegå dette skal bestemmes en fordelingsfaktor, f, for de sammenbyggede kapslinger. Fordelingsfaktoren, f, bestemmes på grundlag af forholdet mellem antallet af rækker i den største af de sammenbyggede kapslinger og summen af rækkeantallet i alle kapslinger. f = Rækkeantal i største delkapsling Samlet rækkeantal t = = 1 7 K Tabel Planforsænkede gruppetavler, type PGE 150 og PGSE med låge Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGE150-7 W PGE150-1 W PGE150-1 W PGSE W 5 6 Eksempel 1 stk. UG150-6 kapsling sammenbygges med 1 stk. UG150- kapsling. Fordelingsfaktoren, f, som er forholdet mellem rækkeantallet i største tavlekapsling og det samlede rækkeantal i de kapslinger, kan bestemmes til: f = = 0, 1 + Den samlede effektafsættelse, P tot, i den sammenbyggede tavle må, ved den forudsatte temperaturstigning, t = 0 K, højst være: P P R k 1 tot = = 0 0 f = 0 5W Kendes den samlede effektafsættelse i tavlen, kan temperaturstigningen, t, i den sammenbyggede tavle beregnes som: t n t = f P P k 1 Ved en samlet effektafsættelse iden sammenbyggede tavle på W findes: Tabel Fritstående målerskab, type FM Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling FM 5 W Tabel Flugtvejsskab type PGS150-1 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGS150-1 W Tabel 5 Antal strømkredse Samtidighedsfaktor og 0, og 5 0,7 6 til 0,6 10-0,5 Effektafsættelse i tavle Effekttabet, P, i en tavle er summen af effekttabet i komponenter i tavlen, i interne ledere til og mellem komponenter og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder

9 INTRODUKTION sig indenfor tavlekapslingen, multipliceret med kvadratet på samtidighedsfaktoren, S f. Samtidighedsfaktoren, S f, for en tavle er forholdet mellem mærkedriftsstrømmen i tavlens indgangsenhed og summen af mærkedriftsstrømmene for de afgående kredse. Mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenter i tavlen er den tilladte belastningsstrøm for komponenten ved den forekommende interne tavletemperatur, t int. Ved bestemmelse af mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen skal den interne tavletemperatur, t int, kendes. Beregning af den interne tavletemperatur med rimelig nøjagtighed medfører ofte mange og gentagne beregninger, hvis dette skal gøres uden brug af software til formålet. For beregning af den interne tavletemperatur i tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, Multidim. Med dette program sikres endvidere, at effekttabet i såvel interne ledere i tavlen, som i ydre ledninger, der er beliggende indenfor tavekapslingen, bestemmes på basis af strømmene i de enkelte ledningsstrækninger i tavlen. I eksempel vises en tilnærmet metode til beregning af den interne tavletemperatur, tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e, og kontrol af komponenternes anvendelighed i tavlen. Eksempel Effekttabet i komponenterne i tavlen findes i efterfølgende tabel 6. Effekttabet er angivet pr. pol. Omgivelsestemperaturen for tavlen regnes ikke at overstige, t a = 5 C. Ved denne omgivelsestemperatur skønnes at ville forekomme en intern tavletemperatur, t int = 5 C. Effekttabet i interne og ydre ledninger i tavlen skønnes at udgøre ca. 0 % af effekttabet i tavlekomponenterne. Det samlede effekttab i tavlen beregnes til: HPFI-afbryder, 0 A, P+N, Automatsikringer 16A, P+N 1,7 Automatsikringer 10A, 1P+N 6,5 Ledninger: 0 % af (,6+15,+1,0) Total,6 W 15, W 1,0 W, W 7,7 W Mærkedriftsstrøm, Ie, for HPFI-afbryder og for automatsikringer ved den skønnede interne tavletemperatur, t int = 5 C, findes i katalogets afsnit 1, til følgende: HPFI-afbryder 0A, P+N: I e(5) = A Automatsikring 16A, P+N: I e(5) = 15,1 A Automatsikring 10A, 1P+N: I e(5) =, A Samtidighedsfaktoren, s f, for tavlen beregnes til: S f = En tavle UG150-1 bestykkes med: 1 stk. HPFI-afbryder 0A, P+N, stk. Automatsikringer, 16A, P+N 6 stk. Automatsikringer, 10A, 1P+N, der fordeles ligeligt på de faseledere. Effekttabet i tavlen bliver: P tavle = P tot S f = = Den interne tavletemperatur, t int, bliver: W 7 t n t int = t a + t = t a P P tavle 1 0 t int = = 1 1 C 5

10 INTRODUKTION 0 1 Da den beregnede interne tavletemperatur, t int, ikke overstiger den skønnede temperatur, som blev benyttet i beregningerne (her 5 C), og ved hvilken mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen er bestemt, bliver tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e = A ~ HPFI-afbryderens mærkedriftsstrøm ved 5 C. Mærkning Følgende mærkning skal angives på den færdige tavle: 5 kant anses det foretagende, som påtager sig ansvaret for den færdige tavle) mærket med 00 V. Hvis andre spændinger anvendes, er det tavlebyggerens ansvar at ændre mærkningen) 6A) sinussymbol for vekselstrøm) mærket med symbolet for dobbeltisolering) Den øvrige krævede mærkning kan angives enten på tavlen eller i tavlebyggerens tekniske dokumentation. Den tomme tavle er mærket med vores varemærke og typebetegnelse. På den færdige tavle skal tavlebyggerens navn eller varemærke og typebetegnelse tilføjes

11 INTRODUKTION Maks. effekt i tavlekomponenter (*) Maks. egeneffekt er den effekt, der afsættes i tavlekomponenten ved maks. belastning. For tavlekomponenter gælder følgende værdier for maks. egeneffekt (tallene i parentes angiver bredden på tavlekomponenten). Alle angivelser er pr. pol. (nul pol tæller med som særskilt pol). Tabel 6 Tavlekomponent Maks. effekttab Tavlekomponenter Maks. effekttab Tavlekomponent Maks. effekttab Fejlstrømsafbryder PFI: Automatsikringer IHC Control-komponenter: pol 0 A, W 1 pol + N (6 mm) 6 A, W Strømforsyning 7 W (10 mm) 1 W pol 6 A, W 10 A 1, W Strømforsyning 15W (7 mm) 6,7 W 1 A, W Dimmer 50 LR (6 mm) 5 W Fejlstrømsafbryder HPFI: Dimmer 50 CR (6 mm) 5 W pol 0 A, W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Dimmer 00 UNI SA (6 mm) W pol 0 A, W 1 A 1, W Dimmer 00 UNI SA/IHC (6 mm) W pol 6 A, W 16 A 1, W Dimmer 600 CR (10 mm) 1 W 0 A, W Dimmer 1000 LR (10 mm) 15 W Gruppeafbrydere D01 Outputmodul 0 V (7 mm) 7, W 1 pol + N (6 mm) 10 A 1, W Lastafbryder Outputmodul 00/x10 (10 mm),6 W 1 A 1, W 1 pol (1 mm) 0 A 0,5 W Outputmodul 00/x16 (10 mm) 1 W 16 A 1, W pol (6 mm) A 0, W Outputmodul V (7 mm), W pol (7 mm) 6 A 1,5 W Outputmodul 1-10V (7 mm),5 W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Kontaktor pol 5 A 1, W Inputmodul 0 V (7 mm),5 W 1 A 1, W Sikringsholder D0 (1 mm) 1,0 W Inputmodul V / ma (7 mm), W 16 A 1, W Lysdæmper DM-1 (1 mm),0 W Inputmodul V / ma (7 mm) 1,1 W Stikledningsklemme 1,0 W Controller (1 mm) W Gruppeafbrydere D0 Termostat (6 mm) 1, W Controller Viewer (10 mm),5 W pol + N (107 mm) 6 A,1 W PIR-kontrolenhed,0 W Voice Modem (7 mm) 1,6 W pol (1 mm) 6 A 5,5 W (6 mm) Alarm Backup (6 mm),1 W Converter (7mm) 0, W SMS modem (7mm) maks., W (*) Note til sikringer: Maks. tab på valgt sikring,,5 W 76

12 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 FÆRDIGMONTERET TAVLE > PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for planforsænket montage (ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning). Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Lågesæt bestilles særskilt. Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). PGE150-7 med automatsikring (type 5) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-7 med gruppeafbryder (type 1) stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AB1BA1CA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1BB1AAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AABB1A1A Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 77

13 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET PGE150-1 med automatsikring (type 6) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAA1BB1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAC1AA1CA1A PGE150-1 med automatsikring (type 7) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1CAAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ACA1CA1A1A PGE150-1 med automatsikring (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1AB1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ABB1AAA1A

14 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1B1BAC1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1AA1B1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1C1AAC1A1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1A1CC1AA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1CA1BB1A1A tilbehør lågesæt for PGE150-7: se side 05 tilbehør lågesæt for PGE150-1: se side 05 7

15 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET FÆRDIGMONTERET TAVLE > UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). UG150-6 med automatsikring (type 5) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAA1B1BA1A UG150-6 med automatsikring (type 10) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1A1ACA1A1A

16 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-6 med automatsikring (type 11) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 UG150-6 med automatsikring (type 1) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAAAA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAA1CA1A

17 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-6 med gruppeafbryder (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAC1A1AA1A UG150-1 med automatsikring (type 6) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1CC1AA1A

18 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 7) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type ) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAC1A1AA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1AAA1A1A

19 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1C1ABB1A1A UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BCA1AAA1A

20 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 15) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type 16) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BBB1A1CA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BB1BBB1A1A

TAVLER INTRODUKTION. Afsnit 13 Side 1120. Færdigmonterede tavler. Gruppetavler

TAVLER INTRODUKTION. Afsnit 13 Side 1120. Færdigmonterede tavler. Gruppetavler Afsnit 13 Side 1120 Vi har et bredt program inden for gruppe -og målertavler, heraf: Færdigmonterede tavler Gruppetavler Målertavler og målerskabe Potentialudligning Tilslutningsdåse til tv og telefon,

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

Planforsænket Gruppetavle

Planforsænket Gruppetavle Planforsænket Gruppetavle Type PGE150-7, -14, -21 Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning 1 63A 400V PGE 150 PGE150 PGE150 står for Planforsænket Gruppetavle

Læs mere

Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24. Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning

Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24. Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning 1 UG 150 UG 150 står for Udvendig Gruppetavle med en afstand på

Læs mere

Vejledning til Planforsænket Gruppetavle type PGE150-7, -14, -21

Vejledning til Planforsænket Gruppetavle type PGE150-7, -14, -21 1 Vejledning til Planforsænket Gruppetavle type PGE150-7, -14, -1 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til beregning af udviklet egeneffekt i tavler, dokumentation og opmærkning. 019D007_04 Schneider

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Udvendige Målertavler

Udvendige Målertavler 1 Vejledning til Udvendige Målertavler type UM-s for målere med stikbenstilslutning og UM-I for målere med ledningstilslutning Dobbeltisolerede klasse II 019D7749 #02 03/98 2 Opbygning Målertavlen består

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

Planforsænket Gruppetavle. Planforsænket Målertavle

Planforsænket Gruppetavle. Planforsænket Målertavle 1 Vejledning til Planforsænket Gruppetavle type PGSE150-18 og Planforsænket Målertavle type PME150-l, PME150-s TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til beregning af udviklet egeneffekt i tavler,

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Målerskab, type IM-s. Målerskab, type IM-l. (for måler med stikben) (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s. Målerskab, type IM-l. (for måler med stikben) (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

07-05-2010. Ara-El Aps Telefon : +45 56 28 65 50 Fax : +45 56 28 65 44 www.ara-el.dk ara-el@ara-el.dk. A Company in Bournonville Group ApS

07-05-2010. Ara-El Aps Telefon : +45 56 28 65 50 Fax : +45 56 28 65 44 www.ara-el.dk ara-el@ara-el.dk. A Company in Bournonville Group ApS 07-0-2010 Ara-El Aps www.ara-el.dk A Company in Bournonville Group ApS G 1000 Schyller Side 8-1 Monteringskasser IK8 Kassebund og grå låg af Noryl, farve RAL 70. Halogenfri, kemisk og vejrbestandig, Lågskruer

Læs mere

Gammatavle type GD110E

Gammatavle type GD110E Tilbehør Gammatavle type Beskrivelse Forklaring stk/ EAN Type Klemmer 1 x 4, Grøngul 1 3613060824 GZ04E 1 x 4, Blå 1 3613060817 GZ04N 1 x 7, Grøngul 1 3613060848 GZ07E 1 x 7, Blå 1 3613060831 GZ07N GZ04N

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning)

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning med

Læs mere

Afsnit1 Side4 AFBRYDERMATERIEL FLERPOLET INDHOLD

Afsnit1 Side4 AFBRYDERMATERIEL FLERPOLET INDHOLD Afsnit1 Side4 INDHOLD INTRODUKTION s. 6 s. 8 IP20 s. 8 Afbryder s. 8 Dåse s. 9 Kabelafgang incl. dæksel s. 11 Stikkontakt s. 12 Underlag s. 14 reservedel s. 15 tilbehør s. 16 IP44 s. 17 Stikkontakt komplet

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå ALT i gruppetavler Katalog 2012 Lave priser! - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk Hurtig

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2016 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

AFBRYDERMATERIEL LK FUGA INTRODUKTION. Afsnit 2 Side 26. Signallampe LK FUGA. Rammer. Indsatse/afbrydere. LK FUGA Baseline

AFBRYDERMATERIEL LK FUGA INTRODUKTION. Afsnit 2 Side 26. Signallampe LK FUGA. Rammer. Indsatse/afbrydere. LK FUGA Baseline Afsnit 2 Side 26 Inden for afbrydermateriel har vi et stort udvalg, der omfatter fire designserier med et bredt produktprogram samt andet afbrydermateriel, der omfatter serier med et smalt produktprogram:

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2013 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide Oversigt over de mest almindelige produkter hos Vanpée Download Kvik-Guide kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Boligtavler Legrand tavler 1R hvid 1 stk. Gruppeafdækning 1x13 modul kl. II 131111

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS2

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS2 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Lavspændingstavler, LVS2 LVS ABBs nye lavspændingstavle til transformerstationer LVS2 er en lavspændingstavle med rammeværk, så tavlen kan stå frit. Tavlen består

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS3

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS3 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Lavspændingstavler, LVS3 LVS ABBs nye lavspændingstavle til transformerstationer LVS3 er en fritstående lavspændingstavle. Tavlen består af en ramme af 2 mm

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

02. Lampemateriel Lampeudtag Fuga 50 x 50 mm. lysegrå og hvid. 02.1

02. Lampemateriel Lampeudtag Fuga 50 x 50 mm. lysegrå og hvid. 02.1 02. Lampemateriel Lampeudtag Fuga 50 x 50 mm. lysegrå og hvid. 02.1 Lampeudtag Fuga 50 x 50 mm. Anvendes til den faste el-installation beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning-

Læs mere

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 3 Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 45 Stikordsregister... 61 2-61 Rekv. 0 Prod. 14-11-2007-12:56

Læs mere

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012 PRODUKTKATALOG September 2012 WWW.JO-EL.COM JO-EL bliver INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Afbrydere og stikkontakter 02. Lampemateriel 03. Befæstningsmateriel 04. Stikdåser samt han- og hunstik 05. Plastledning

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Faste lave nettopriser

Faste lave nettopriser god sommer S E P T E M B E R U D S A L G AVISEN NR. 4 JUNI/ JULI 2011 Stor - større - størst Vi har nu udvidet byggestrøm sortimentet med 2 nye store tavler Vi er nu Danmarks suverænt største lagerførende

Læs mere

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x Standard skabe 1 Oversigt FGC 211 FGC 313 FGC 323 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer op til 4,5 kw op til 5,5 kw op til 4,5 kw Display x x x 1 stk. alarm relæ udgang x x x Strøm måling x x

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Solid P Kapslingsystem

Solid P Kapslingsystem Solid P Kapslingsystem FIBOX SOLID P Solid P Kapslingsystem - Glasfiber armeret polyester Applications: Tung industri Havne og skibsværfter Bryggerier, mejerier og slagterier Energi sektoren Raffinaderier

Læs mere

01. Afbrydere og stikkontakter

01. Afbrydere og stikkontakter PRODUKTKATALOG www.jo-el.com Okt. 2011 01. Afbrydere og stikkontakter 01. Afbrydere og stikkontakter Afbryder Fuga 1-polet med ramme 50, hvid, lysegrå og koks/metallic 01.1 Afbryder Fuga 1-polet med ramme

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

EL-TEKNIK APO KATALOG

EL-TEKNIK APO KATALOG EL-TEKNIK APO KATALOG EL-TEKNIK APO KATALOG HF APO KATALOG APO beskrivelse: APO er velegnet til anbringelse, hvor som helst: Udendørs, i industri, mejerier, slagterier, pumpestationer, vandværker o.s.v.

Læs mere

MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter under følgende brands: Afsnit: 04. Stikdåser samt han- og hunstik 06. Kabler 07.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder?

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder? Produktoversigt MNX UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) MNX kapslinger i polycarbonat og ABS, er produceret ved hjælp af de nyeste teknikker inden for sprøjtestøbning. Kasserne

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

STIK STIKDÅSER ADAPTERE SPIRALKABLER

STIK STIKDÅSER ADAPTERE SPIRALKABLER STIK STIKDÅSER ADAPTERE SPIRALKABLER Vognmagervej 1, 7000 Fredericia Telefon: 7594 4222 FAX: 7594 4688 Vejledal 10, 2840 Holte Telefon: 4541 1133 FAX: 4542 3104 Internet : www.compaction.com E-mail: compaction@compaction.com

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse Acti 9 Hovedkatalog 2012 Transient beskyttelse iprf1 12,5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Type 1 og 2 LV overspændingsbeskyttere Type 1-sortimentet af overspændingsbeskyttere overholder den normerede

Læs mere

LK IHC Standard - til alles fordel!

LK IHC Standard - til alles fordel! LK IHC Standard - til alles fordel! Når den nye husejer skal vælge udstyr til huset, er el-installationen sjældent med i overvejelserne - og det er ærgeligt, for IHC Control og IHC Net giver rigelige valgmuligheder.

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning LK IHC Wireless Den lette renoveringsløsning Tilfør et ekstra betjeningssted uden efterreparationer. En trådløs verden Du bydes velkommen til en ny, trådløs verden med helt nye muligheder for intelligent

Læs mere

Tilbehør. 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37

Tilbehør. 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37 146 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37 Endevinkler 148 Skærmklemmer KLBÜ 149 Samleskinner 150 Spændbøjler 151 Nul- og jordlederskinner 152 Lasker 153-157 Måle- og testinstrumenter 158-159 Stripax

Læs mere

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter til Gør-det-selv - markedet under følgende brands: 01. Afbrydere og stikkontakter

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere.

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere. 62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE 62.00 transformere 1 P-serie 1-fasede sikkerhedstransformatorer Tekniske data Frekvenvs... 50-60 Hz Kapslingsklasse... IP - 20 Omgivelses temperatur

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Thorsman Mini-kanaler DMT. En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler

Thorsman Mini-kanaler DMT. En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler Thorsman Mini-kanaler En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler 4 stærke årsager til at vælge Thorsman. Frihed til at vælge det mest omfattende system på markedet. 5

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Flot design, sikker og fleksibel

Flot design, sikker og fleksibel Flot design, sikker og fleksibel Version Bredt sortiment PVC Halogenfri PC/ABS Aluminium IP40 Slagfast Pillesikker Nu med Schneider Electric navnet OptiLine minikanal OptiLine minikanal er et kanalsystem

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Texa Ventilatorer og iltre Bredt program med 3 størrelser iltre og 6 størrelser i ventilatorer der

Læs mere

LK forgreningsdåser. En vifte af muligheder. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK forgreningsdåser. En vifte af muligheder. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK forgreningsdåser En vifte af muligheder Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning U9 -K 2,5 mm 2 en klassiker bliver bedre LK s Universaldåse er en klassiker. Vi

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

skal der stadig laves noget

skal der stadig laves noget SEPTEMBER OKTOBER 2012 55 TILBUD BELYSNING OG STRØM Selv om de lyse nætter er slut skal der stadig laves noget TIL 288 OG 440 Vare-nr.: 881513172 Normalpris: 1.559,- Tilbud: 1.095,- Spar: 464,- 4.995,-

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere