Afsnit 13 TAVLER 776

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 13 TAVLER 776"

Transkript

1 776

2 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG MÅLERTAVLE s. 0 Planforsænket gruppetavle s. 0 Planforsænket målertavle s. 0 Udvendig gruppetavle s. 10 Udvendig målertavle s. 1 reservedel s. 16 tilbehør s. 0 KOMBIKASSE MED KLAPLÅG s MÅLERSKAB s. 6 Fritstående udendørs s. 6 Planforsænket udendørs s. 7 reservedel s. 1 tilbehør s. POTIENTIALUDLIGNING s. TVT-DÅSE s. 10 RESERVEDEL s. 5 TILBEHØR s

3 INTRODUKTION Vi har et bredt program inden for gruppe -og målertavler: Færdigmonterede tavler Gruppetavler Gruppetavler type UG150. boler med til dette formål. o C gløde- 77

4 INTRODUKTION 0 1 PGE150 og PGSE150-1 De planforsænkede gruppetavler er klasse II, totaltisolerede, fremstillet i et selvslukkeligt slagfast plastmateriale, og udført i henhold til EN60-. De fås i fire udgaver: PGE150-7, PGE150-1, PGE150-1 og PGSE PGE150 erne kan hver især kombineres med tre forskellige typer lågesæt, mens PGSE150-1 kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg, og kan bygges sammen både lodret og vandret. PGSE150-1 kan ligeledes monteres i siden på målertavlerne PME150. Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængslerne kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Låger, hængsler og pyntekapper leveres i et samlet lågesæt i hvid, lysegrå og transparent. Med det transparente lågesæt leveres pyntekapperne i lysegrå. Dette lågesæt er kun beregnet til PGE150. Alle lågesæt bestilles særskilt. Tavlerne og lågesættene overholder 650 o C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Produkterne er halogenfrie. IHC Net -tavlen IHC Net-tavlen leveres til såvel planforsænket som udvendig montage. Tavlen er tilpasset de særlige krav, som IHC Net komponenterne stiller. Samtidig er tavlens ydre dimensioner og fremtoningen tilpasset vores tavlekoncept, således at gruppetavler og IHC Net-tavler kan placeres ved siden af hinanden og fremstå som en enhed. Målertavler og målerskabe Vores målertavle- og målerskabsprogram består af et bredt udbud af tavler og skabe til såvel indendørs som udendørs brug. Derudover findes et komplet tilbehørsprogram, som betyder enkle og sikre løsninger på alle monteringsopgaver. Alle målertavler og målerskabe leveres med udførlig monteringsvejledning. De målertavler og målerskabe som er til stikbenmontering er alle udført efter DIN 57 til P+N. I produktbetegnelserne anvendes følgende forkortelser: M = Målertavle og -skab U = Udvendig P = Planforsænket i = Isoleret F = Fritstående s = Stikbensmontering l = Ledningsmontering E = Type E Målertavler til individuel elektronisk måling UMs-ie, med stikbenstilslutning I designet har vi lagt vægt på følgende: en samlet enhed. Tavlen har samme højde/bredde som en traditionel UG Via sammenbygningsbeslag kan du sammenbygge flere tavler lodret. Vandret sammenbygning via sammenbygningsbeslag er ikke mulig. Men der er udslagsblanketter i siderne og mulighed for brug af bøjler, således at dobbelt isolation opnås. Dermed kan du skabe forbindelse til gruppetavler placeret ved siden af målertavlen. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. PMs-ie, med stikbenstilslutning Denne tavle er beregnet til planforsænket montage og leveres med målerstikdåse for stikben. Tavlen er udført dobbeltisoleret og i selvslukkeligt termoplast. Dimensionen er som PGE

5 INTRODUKTION Ved hjælp af sammenbygningsbeslag kan tavlen sammenbygges såvel vandret som lodret. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Lågesæt bestilles særskilt. Ledningstilslutning: Cu -5 mm eller AL 16-5 mm, kun massiv rund. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Tavlen leveres i lysegrå eller hvid. UMl-ie, med ledningstilslutning Denne tavle er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Målertavler type UM Målertavlerne er beregnet til montering udvendigt på væg, og de kan, såvel indbyrdes som sammen med gruppetavler type UG150, sammenbygges både vandret og lodret. Målertavle type UM svarer i dimension til gruppetavle type UG Sammenbygning og formontering af mindre tavler er mulig ved brug af sammenkoblingsbeslag. UM tavlerne er dobbeltisolerede, og de anvendte plastmaterialer er slagfaste og selvslukkende. UM-s, med stikbenstilslutning, tilslutning af maks. Cu x 16 mm eller Cu 1 x 16 + x 10 mm rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. UMl-ie, med ledningstilslutning, tilslutning af maks. Cu 1 x 16 mm + 1 x 10 mm i hver klemme rund massiv. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Udvendig målerramme Findes i lysegrå og hvid udførsel. Målertavler type PME150 De planforsænkede målertavler fås i to udgaver: PME150-l, PME150-s, der hver især kan kombineres med to forskellige typer lågesæt. Tavlerne er beregnet til planforsænket montering i murniche, let skillevæg eller pladevæg og kan bygges lodret og vandret. PME150 kan ligeledes monteres på siden af PGSE Lågerne og pyntekapperne er forsynet med udluftningshuller, så varmen kan ledes væk fra indbygningskassen. Hængsler kan let monteres i højre eller venstre side på indbygningskassen. Lågerne, hængslerne og pyntekapperne leveres i et samlet lågesæt i hvid og lysegrå. Tavlerne og lågesættene overholder 650 C glødetrådsprøven iht. SB, afnit 6. Målerskab type IM IM-målerskabet er beregnet til opsætning udendørs, helt udvendigt eller helt eller delvist forsænket i mur på enfamilie-, række- og fritidshuse. Skabets dimensioner er tilpasset murmål, d.v.s. højden svarer til ca. skifter og bredden til 1 løber + 1 fuge. Målerskabet, der er fremstillet i korrosionsstabilt, slagfast plast, opbygges af skab samt lågesæt, der bestilles særskilt. Lågesæt kan bestilles i farverne grå eller hvid og består af dæksel med påhængslet aftagelig låge. Lågen er forsynet med aflæsningsruder med UV-filter til både måler og en evt. tarifcomputer. Dækslet klipses fast til skabet med låsetappe i højre side og umbrakolås i venstre side. Ved montage udv. på væg skal bruges afdækningssvøb (hvid 16A11 eller grå 16A111). IM-s målerskab til målertilslutning med stikben IM-s skabet er forsynet med målerstikdåse beregnet til: Cu -5 mm, tilslutning maks. Cu x16 mm, eller Cu 1x16mm + x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Skal der tilsluttes kabler, der ikke dækkes af ovennævnte områder, 70

6 INTRODUKTION 0 1 udskiftes stikdåsen med stikdåse 16 A 0, der dækker Cu -5 mm eller Al 16-5 mm, flerkoret og sektorformet. IM-I målerskab til målertilslutning med ledning IM-I skabet er forsynet med målerklemmerække, hvor følgende ledningstilslutning er mulig: Cu -5 mm eller Al 16-5 mm massiv tilslutning maks. Cu 1x16 mm + 1x10 mm. Sløjfning af aluminiumsledere er ikke tilladt. Fritstående målerskab type FM Målerskabet er et kombinationsskab beregnet til målertilslutning og endvidere forberedt til montering af såvel M6-materiel som sikringsholder til tarifsikringer. Kombinationsskabet kan placeres som målerskab i f.eks. parcel- og fritidshuskvarterer, eller som strømforsyning til mindre sportsanlæg, pumpestationer, lysanlæg m.v. Målerskabet er udført i,5 mm galvaniseret jernplade, der er overfladebehandlet med en slagfast, mørkegrøn polyesterlak. Det er forsynet med en målerstikdåse beregnet til: Cu 6-16 mm eller Al 16-5 mm rund massiv, tilslutning maks. Cu x16 mm. FM målerskabet kan anvendes i installationer, hvor man efter bestemmelserne i SBEi vælger at udføre beskyttelse mod indirekte berøring i henhold til 1, "Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II (dobbeltisolation) eller ved tilsvarende isolation". Skabet er vedlagt det nødvendige tilbehør, såsom flexrør, speciel sekskantnøgle m.m. Ved nyudstykning til f.eks. parcelhuse kan målerskabet placeres samtidig med at forsyningskablet nedlægges og måleren kan installeres allerede fra byggeriets start. Dette medfører, at der kan tilsluttes byggestrøm til skabet. Målerskabet kan opsættes i stedet for kabelskabe på steder, hvor bagsikring er tilladt, og forsynes med sikringsholder til DIN 00 sikringer. Potentialudligning Eksempel på potentialudligning vist i en installation med hovedjordklemmen placeret i LK-gruppetavle type 150. Fælles adgangs -og flugtveje samt i forsamlingslokaler Vores tavler kan anvendes i overenstemmelse med Stærkstrømbekendtgørelsen kap. 0. Dog kan brandmyndighederne til enhver tid skærpe kravet på en lokation. Hovedjordlemme x6 mm² OIKLX 1x6 mm² NOIKLX 0 A HPFI Jordleder 1x,5 NOIKLX Vandrør Gasrør Ventilationskanaler Eventuellse bygningsdele af metal Badeområde Dåse i fast installation f.eks. stikkontakt Supplerende udligningsforbindelse,5 mm² NOIKLX Vandrør Varmerør Afløbsrør Armeringsjern (net i gulv)

7 INTRODUKTION Varmeforhold i tavler Den interne temperatur, t int, i en tavle skal kendes, dels for at fastsætte mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle, dels for at kontrollere at de i tavlen anvendte komponenter kan benyttes ved den forventede interne tavletemperatur. Bestemmelse af mærkestrøm for den færdige tavle. Mærkestrømmen, I n, for den færdige tavle bestemmes på grundlag af den forventede interne temperatur i tavlekapslingen. For at fastlægge denne skal omgivelsestemperaturen, t a, for tavlen samt temperaturstigningen, t, i tavlen kendes. Den interne tavletemperatur bestemmes som: t int = t a + t [ C] Komponenterne i tavlen skal fordeles jævnt i denne under hensyntagen til deres effekttab, således at eventuelle problemer med gensidig varmepåvirkning undgås. Tabel 1 Udvendige gruppetavler, type UG150 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling UG150-1 W UG W UG W UG W UG150-0 W Bestemmende for temperaturstigningen, t, i tavlekapslingen er den samlede effektafsættelse, P, i komponenter i tavlen, i interne ledere og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder sig indenfor tavlekapslingen. Beregningerne, der skal gennemføres for at bestemme temperaturstigningen i tavlen, kan være temmelig omfattende. For at lette sådanne beregninger for tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, MultiDim, der kan downloades fra vores hjemmeside Temperaturstigning i LK-tavler For bestemmelse af temperaturstigningen i LK-tavler er gennemført en række typeprøver. Typeprøverne er gennemført ved en maksimal omgivelsestemperatur for tavlen på 5 C. I tabel 1,, og er oplyst et effekttab, P, i de forskellige LK-tavlekapslinger. Afsættelse af det oplyste effekttab i tavlerne medfører, at der forekommer en temperaturstigning, t = 0 K, i tavlen. Sammenbygges flere UG150 tavlekapslinger, forringes varmeafgivelsen fra delkapslingerne. Endvidere kan varmen i en delkapsling påvirke nabokapslingen. Det i tabel 1 oplyste effekttab for tavlekapslingerne skal derfor hver især ganges med en reduktionsfaktor, k 1 = 0,. Denne reduktionsfaktor gælder dog kun, hvis der sammenbygges tavler af samme størrelse, og hvis der lodret højst sammenbygges tavlekapslinger i rækker. Vandret er der ingen begrænsning i antal tavlekapslinger, der sammenbygges. Eksempel 1 stk. UG150-1 kapslinger sammenbygges til 1 tavle. Effektafsættelsen i den sammenbyggede tavle må, hvis der ønskes en maksimal temperaturstigning, t = 0 K, højst være: 0 0, = 5 W. Er den samlede effektafsættelse i tavlen beregnet til, P = 0 W, kan temperaturstigningen i den sammenbyggede tavle beregnes til: 0 t = = 1 K Sammenbygges tavlekapslinger af forskellig størrelse, kan det i tabel 1 oplyste effekttab for den 7

8 INTRODUKTION 0 1 samlede tavle ikke direkte findes som summen af effekterne for de sammenbyggede kapslinger ganget med reduktionsfaktoren, k 1 = 0,. Sker dette, vil temperaturstigningen i den største af kapslingerne, der sammenbygges, kunne blive større end de forudsatte 0 K. For at imødegå dette skal bestemmes en fordelingsfaktor, f, for de sammenbyggede kapslinger. Fordelingsfaktoren, f, bestemmes på grundlag af forholdet mellem antallet af rækker i den største af de sammenbyggede kapslinger og summen af rækkeantallet i alle kapslinger. f = Rækkeantal i største delkapsling Samlet rækkeantal t = = 1 7 K Tabel Planforsænkede gruppetavler, type PGE 150 og PGSE med låge Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGE150-7 W PGE150-1 W PGE150-1 W PGSE W 5 6 Eksempel 1 stk. UG150-6 kapsling sammenbygges med 1 stk. UG150- kapsling. Fordelingsfaktoren, f, som er forholdet mellem rækkeantallet i største tavlekapsling og det samlede rækkeantal i de kapslinger, kan bestemmes til: f = = 0, 1 + Den samlede effektafsættelse, P tot, i den sammenbyggede tavle må, ved den forudsatte temperaturstigning, t = 0 K, højst være: P P R k 1 tot = = 0 0 f = 0 5W Kendes den samlede effektafsættelse i tavlen, kan temperaturstigningen, t, i den sammenbyggede tavle beregnes som: t n t = f P P k 1 Ved en samlet effektafsættelse iden sammenbyggede tavle på W findes: Tabel Fritstående målerskab, type FM Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling FM 5 W Tabel Flugtvejsskab type PGS150-1 Tavlestørrelse Effekttab pr. kapsling PGS150-1 W Tabel 5 Antal strømkredse Samtidighedsfaktor og 0, og 5 0,7 6 til 0,6 10-0,5 Effektafsættelse i tavle Effekttabet, P, i en tavle er summen af effekttabet i komponenter i tavlen, i interne ledere til og mellem komponenter og i den del af de ydre ledninger (tilgangsledning og afgående ledninger), der befinder

9 INTRODUKTION sig indenfor tavlekapslingen, multipliceret med kvadratet på samtidighedsfaktoren, S f. Samtidighedsfaktoren, S f, for en tavle er forholdet mellem mærkedriftsstrømmen i tavlens indgangsenhed og summen af mærkedriftsstrømmene for de afgående kredse. Mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenter i tavlen er den tilladte belastningsstrøm for komponenten ved den forekommende interne tavletemperatur, t int. Ved bestemmelse af mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen skal den interne tavletemperatur, t int, kendes. Beregning af den interne tavletemperatur med rimelig nøjagtighed medfører ofte mange og gentagne beregninger, hvis dette skal gøres uden brug af software til formålet. For beregning af den interne tavletemperatur i tavler, der opbygges af kapslinger og komponenter fra Lauritz Knudsen og Schneider Electric, kan benyttes tavleberegningsprogrammet, Multidim. Med dette program sikres endvidere, at effekttabet i såvel interne ledere i tavlen, som i ydre ledninger, der er beliggende indenfor tavekapslingen, bestemmes på basis af strømmene i de enkelte ledningsstrækninger i tavlen. I eksempel vises en tilnærmet metode til beregning af den interne tavletemperatur, tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e, og kontrol af komponenternes anvendelighed i tavlen. Eksempel Effekttabet i komponenterne i tavlen findes i efterfølgende tabel 6. Effekttabet er angivet pr. pol. Omgivelsestemperaturen for tavlen regnes ikke at overstige, t a = 5 C. Ved denne omgivelsestemperatur skønnes at ville forekomme en intern tavletemperatur, t int = 5 C. Effekttabet i interne og ydre ledninger i tavlen skønnes at udgøre ca. 0 % af effekttabet i tavlekomponenterne. Det samlede effekttab i tavlen beregnes til: HPFI-afbryder, 0 A, P+N, Automatsikringer 16A, P+N 1,7 Automatsikringer 10A, 1P+N 6,5 Ledninger: 0 % af (,6+15,+1,0) Total,6 W 15, W 1,0 W, W 7,7 W Mærkedriftsstrøm, Ie, for HPFI-afbryder og for automatsikringer ved den skønnede interne tavletemperatur, t int = 5 C, findes i katalogets afsnit 1, til følgende: HPFI-afbryder 0A, P+N: I e(5) = A Automatsikring 16A, P+N: I e(5) = 15,1 A Automatsikring 10A, 1P+N: I e(5) =, A Samtidighedsfaktoren, s f, for tavlen beregnes til: S f = En tavle UG150-1 bestykkes med: 1 stk. HPFI-afbryder 0A, P+N, stk. Automatsikringer, 16A, P+N 6 stk. Automatsikringer, 10A, 1P+N, der fordeles ligeligt på de faseledere. Effekttabet i tavlen bliver: P tavle = P tot S f = = Den interne tavletemperatur, t int, bliver: W 7 t n t int = t a + t = t a P P tavle 1 0 t int = = 1 1 C 5

10 INTRODUKTION 0 1 Da den beregnede interne tavletemperatur, t int, ikke overstiger den skønnede temperatur, som blev benyttet i beregningerne (her 5 C), og ved hvilken mærkedriftsstrømmen, I e, for komponenterne i tavlen er bestemt, bliver tavlens samlede mærkedriftsstrøm, I e = A ~ HPFI-afbryderens mærkedriftsstrøm ved 5 C. Mærkning Følgende mærkning skal angives på den færdige tavle: 5 kant anses det foretagende, som påtager sig ansvaret for den færdige tavle) mærket med 00 V. Hvis andre spændinger anvendes, er det tavlebyggerens ansvar at ændre mærkningen) 6A) sinussymbol for vekselstrøm) mærket med symbolet for dobbeltisolering) Den øvrige krævede mærkning kan angives enten på tavlen eller i tavlebyggerens tekniske dokumentation. Den tomme tavle er mærket med vores varemærke og typebetegnelse. På den færdige tavle skal tavlebyggerens navn eller varemærke og typebetegnelse tilføjes

11 INTRODUKTION Maks. effekt i tavlekomponenter (*) Maks. egeneffekt er den effekt, der afsættes i tavlekomponenten ved maks. belastning. For tavlekomponenter gælder følgende værdier for maks. egeneffekt (tallene i parentes angiver bredden på tavlekomponenten). Alle angivelser er pr. pol. (nul pol tæller med som særskilt pol). Tabel 6 Tavlekomponent Maks. effekttab Tavlekomponenter Maks. effekttab Tavlekomponent Maks. effekttab Fejlstrømsafbryder PFI: Automatsikringer IHC Control-komponenter: pol 0 A, W 1 pol + N (6 mm) 6 A, W Strømforsyning 7 W (10 mm) 1 W pol 6 A, W 10 A 1, W Strømforsyning 15W (7 mm) 6,7 W 1 A, W Dimmer 50 LR (6 mm) 5 W Fejlstrømsafbryder HPFI: Dimmer 50 CR (6 mm) 5 W pol 0 A, W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Dimmer 00 UNI SA (6 mm) W pol 0 A, W 1 A 1, W Dimmer 00 UNI SA/IHC (6 mm) W pol 6 A, W 16 A 1, W Dimmer 600 CR (10 mm) 1 W 0 A, W Dimmer 1000 LR (10 mm) 15 W Gruppeafbrydere D01 Outputmodul 0 V (7 mm) 7, W 1 pol + N (6 mm) 10 A 1, W Lastafbryder Outputmodul 00/x10 (10 mm),6 W 1 A 1, W 1 pol (1 mm) 0 A 0,5 W Outputmodul 00/x16 (10 mm) 1 W 16 A 1, W pol (6 mm) A 0, W Outputmodul V (7 mm), W pol (7 mm) 6 A 1,5 W Outputmodul 1-10V (7 mm),5 W pol + N (7 mm) 10 A 1, W Kontaktor pol 5 A 1, W Inputmodul 0 V (7 mm),5 W 1 A 1, W Sikringsholder D0 (1 mm) 1,0 W Inputmodul V / ma (7 mm), W 16 A 1, W Lysdæmper DM-1 (1 mm),0 W Inputmodul V / ma (7 mm) 1,1 W Stikledningsklemme 1,0 W Controller (1 mm) W Gruppeafbrydere D0 Termostat (6 mm) 1, W Controller Viewer (10 mm),5 W pol + N (107 mm) 6 A,1 W PIR-kontrolenhed,0 W Voice Modem (7 mm) 1,6 W pol (1 mm) 6 A 5,5 W (6 mm) Alarm Backup (6 mm),1 W Converter (7mm) 0, W SMS modem (7mm) maks., W (*) Note til sikringer: Maks. tab på valgt sikring,,5 W 76

12 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 FÆRDIGMONTERET TAVLE > PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for planforsænket montage (ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning). Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Lågesæt bestilles særskilt. Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). PGE150-7 med automatsikring (type 5) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-7 med gruppeafbryder (type 1) stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AB1BA1CA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1BB1AAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AABB1A1A Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 77

13 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET PGE150-1 med automatsikring (type 6) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAA1BB1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAC1AA1CA1A PGE150-1 med automatsikring (type 7) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1CAAA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ACA1CA1A1A PGE150-1 med automatsikring (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AA1AB1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1ABB1AAA1A

14 FÆRDIGMONTERET TAVLE PLANFORSÆNKET GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Mærkestrøm le: 0 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 PGE150-1 med gruppeafbryder (type ) Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1B1BAC1A1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1AAAAA1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1AA1B1BA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAACA1C1AAC1A1A Hvid 16 T stk Lysegrå 16 T stk. A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1A1CC1AA1A A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AAAABB1CA1BB1A1A tilbehør lågesæt for PGE150-7: se side 05 tilbehør lågesæt for PGE150-1: se side 05 7

15 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET FÆRDIGMONTERET TAVLE > UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET Generelt: Kapslingsklasse: IP0C. Isolationsklasse: Totalisoleret. Omgivelsestemperatur: -5 C til + 5 C. Mærkedriftspænding Ue: x0 V / 00 VAC. Isolationsmærkespænding Ui: 1000 VAC. Mærkeimpulsholdespænding Uimp: 6 kv. Mærkekortslutningsstrøm Icf: 6 ka. Mærkesamtidighedsfaktor: 0,. Mærkefrekvens: 50 Hz. Systemjording: TT (TN efter modifikation). UG150-6 med automatsikring (type 5) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAA1B1BA1A UG150-6 med automatsikring (type 10) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1A1ACA1A1A

16 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-6 med automatsikring (type 11) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 UG150-6 med automatsikring (type 1) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikring P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAAAA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1AAA1CA1A

17 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-6 med gruppeafbryder (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1. Stk. HPFI 0 A, 1 stk. GA P+N 16 A og stk. GA 1P+N 1 A, der internt er forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Leveres med sikringsskuffer, men uden sikringer. Mærkestrøm le: A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side 1 A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1C1AAC1A1AA1A UG150-1 med automatsikring (type 6) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1CC1AA1A

18 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 7) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. D0 5 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Sikringselementet leveres uden sikringshoveder, pasringe og sikringer. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 5 A ved IKmin 175 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type ) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAAC1A1AA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1CA1AABB1AAA1AAA1A1A

19 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAABB1C1ABB1A1A UG150-1 med automatsikring (type 1) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BCA1AAA1A

20 FÆRDIGMONTERET TAVLE UDVENDIG GRUPPETAVLE TYPETESTET 0 1 UG150-1 med automatsikring (type 15) Lysegrå 16 T stk Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side UG150-1 med automatsikring (type 16) Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60-. Leveres med afgreningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 0 A, 1 stk. automatsikringer P+N 16 A, 1 stk. automatsikringer P+N 1 A og stk. automatsikringer 1P+N 1 A der er internt forbundet med mm² PVL vandret og 6 mm² lodret. Udløserkurve: C-kurve. Mærkestrøm le: 5 A. Maks. 6 A ved IKmin 500 A (gg karakteristik). Målskitse: Se side A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BBB1A1CA1A Lysegrå 16 T stk A1A1C1B1AC1AA1D1AB1AB1B1A1A1BB1A1CAAB1BB1BBB1A1A

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide Oversigt over de mest almindelige produkter hos Vanpée Download Kvik-Guide kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Boligtavler Legrand tavler 1R hvid 1 stk. Gruppeafdækning 1x13 modul kl. II 131111

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK MINIKATALOG WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter under følgende brands: Afsnit: 04. Stikdåser samt han- og hunstik 06. Kabler 07.

Læs mere

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012 PRODUKTKATALOG September 2012 WWW.JO-EL.COM JO-EL bliver INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Afbrydere og stikkontakter 02. Lampemateriel 03. Befæstningsmateriel 04. Stikdåser samt han- og hunstik 05. Plastledning

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere

www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse Gennemløbsstrømtransformere type HF... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 e klemmer... 2 1.3 Indkapslingen... 2 1.4 Data

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S PANELBUILDER KOM I GANG er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af følgende: Installation af modulet Mit første projekt

Læs mere

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter til Gør-det-selv - markedet under følgende brands: 01. Afbrydere og stikkontakter

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136 Opdateret: 06.11.2012 Monteringsvejledning Loop m. lys Loop med lys Indvendigt i Loop er monteret en 4m Semko-godkendt LED-lysslange (Duralight, halogenhvid), så materialet gløder i mørket. Der er en adgangsluge

Læs mere

Fjedersamlemuffer. det komplette program

Fjedersamlemuffer. det komplette program Fjedersamlemuffer det komplette program Produktinformationer Serie 2273 Pladsbesparende Transparent hus Ledertværsnit: 0,5-2,5 mm² Større komfort Større sikkerhed Tilslutning uden brug af værktøj Højere

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

NSTavisen. FØRST TIL MØLLE se. NY 63A Målertavle med masser af udtag. Nye stativer. Industriarmatur. GØR ET KUP - masser af super gode sommer tilbud!

NSTavisen. FØRST TIL MØLLE se. NY 63A Målertavle med masser af udtag. Nye stativer. Industriarmatur. GØR ET KUP - masser af super gode sommer tilbud! NSTavisen NR. 4 AUGUST 2015 NY 63A Målertavle med masser af udtag 8 stk. DK udtag 1 stk. 5pol CEE/ 16A/400V 2 stk. 5pol CEE/32A/400V 1 stk. 5pol CEE/63A/400V Se yderligere specifikationer på side 15 NYHED!

Læs mere

Restmarked Kan ikke bestilles online ring til René på 72414141 Priser incl. Moms.

Restmarked Kan ikke bestilles online ring til René på 72414141 Priser incl. Moms. Restmarked Kan ikke bestilles online ring til René på 72414141 Priser incl. Moms. OBS! Hvid. SPOT LUCIE HVID KIPBAR BOKS 12V 35W Kipbar spot med bagdåse beskytter bl.a. imod isolering og støv. IP21. Anvendelse:

Læs mere

GALANT Opbevaring. Produktguide

GALANT Opbevaring. Produktguide 11_014 Produktguide GALANT Opbevaring KVALITET Alle store dele i GALANT systemet er testet og godkendt til kontorbrug i henhold til europæiske sikkerhedskrav. Læs mere i garantifolderen. Professionel og

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere