Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten"

Transkript

1 Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring før du tester eller henter en testrapport. Det er institutionen og testvejlederes ansvar, at data behandles fortroligt. Det er ikke lovligt at anvende en anden persons UNI-login til at prøve Ordblindetesten. Testvejlederen skal have viden om læsning og læsevanskeligheder. Dvs. at testvejlederen skal være læsevejleder eller have tilsvarende kompetencer. Test kun elever og studerende, hvor der er mistanke om ordblindhed. Brug ikke testen som en klassescreening. Testen skal foregå individuelt. Testvejlederen skal udfylde spørgeskemaet sammen med deltagere fra klasse og skal støtte ældre elever og studerende. Testvejlederen må gentage instruktioner, men må ikke give det rigtige svar under selve testningen. Testen må kun godkendes, hvis testningen er forløbet som beskrevet i denne vejledning. Testen kan afgøre, om en elev eller studerende er ordblind. Hvis eleven eller den studerende har læsevanskeligheder af andre årsager, er det andre testmaterialer, der kan vise dette. 1

2 Vejledning til Ordblindetesten (version 3) Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Indhold 1. Meningen med Ordblindetesten Testens indhold Afvikling af Ordblindetesten... 6 Forberedelser til afvikling af testen... 6 Testsituationen... 7 Hjælp undervejs... 8 Muligheder i testvejledermodulet under testningen... 9 Efter testningen Testvejledermodulet Vejviser Testvejlederens adgang til testvejledermodulet Testdeltagerens adgang til Ordblindetesten Funktionerne i testvejledermodulet Klasseoversigt Oversigt over elever i en klasse Elevsiden (Oversigt over elever i en klasse) Bemyndigelseserklæring Resultat og testrapport Usikker fonologisk kodning Deltest-resultater Spørgeskemaet i en helhedsvurdering Supplerende test og iagttagelser Når deltagerens resultat er i ordblindeområdet Resultater i området ikke ordblind Resultater i området usikker fonologisk kodning Hvordan bør der følges op på Ordblindetesten? Support og kontaktoplysninger Referencer Bilag

3 1. Meningen med Ordblindetesten Ordblindetesten er en test af ordblindhed. Nogle børn har meget svært ved at lære at læse. Helt fra begyndelsen af skolegangen har de problemer med at lære at genkende skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver og bogstavfølger med deres almindelige lyde. Denne grundlæggende vanskelighed med at lære at udnytte skriftens fundamentale lydprincip giver en usikker og langsom læsning især af nye ord; og den giver langvarige problemer med at stave. Vanskelighederne på dette grundlæggende niveau kaldes ordblindhed (dysleksi) (Lyon m.fl., 2003; Elbro, 2012). De fører ofte til vanskeligheder med både tekstforståelse og med skriftlig fremstilling, og de kan i meget høj grad præge den enkeltes selvopfattelse. Det er vigtigt at opdage ordblindhed, for der kan gøres noget ved det. Ordblindhed kan gøre børns skolegang til et mareridt lige fra starten. For børn kommer i skole for at lære at læse og regne. Og hvis det ikke lykkes for dem, så tror de hurtigt, at der er noget helt galt med dem. De tror, at de er dumme og umulige, og de bliver meget kede af læsning og også ofte af skolen. Ordblindhed kan blive et omfattende handicap ikke bare i de fleste skolefag, men også i uddannelse og job senere. Derfor er det vigtigt, at vanskelighederne opdages i tide, dels for at mindske de negative konsekvenser af vanskelighederne; dels for at sætte ind med målrettet og særligt tilrettelagt undervisning, der kan støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling. Med viden om ordblindhed er betegnelsen ordblind ikke en stopklods, men kan derimod være begyndelsen til en vej ud af vanskelighederne. Ordblindetesten er tværgående. Det vil sige, at den kan bruges både på langs og på tværs af skoleog uddannelsessystemet fra 3. klasse og helt op i lange, videregående uddannelser. Testen er således både til elever og studerende. Det er udelukkende af hensyn til denne vejlednings læsbarhed, at der nogle steder blot tales om elever. Meningen med testen er, at den enkelte elev eller studerende ikke behøver at blive testet, hver gang han eller hun flytter sig i uddannelsessystemet. Hvis Ordblindetesten fx er taget i grundskolen, så er det ikke nødvendigt at tage den igen ved indgangen til en ungdomsuddannelse. Ordblindetesten er således ikke beregnet til at blive taget med jævne mellemrum, fx før og efter en periode med intensiv læseundervisning. Der findes andre redskaber til at vurdere undervisningseffekter med (se bl.a. afsnittet Supplerende test og iagttagelser ). Men en elev, der ikke viste klare tegn på ordblindhed i fx 3. klasse, kan godt vise sig at have ordblindevanskeligheder nogle år senere. Ordblindetesten er et redskab til støtte for afdækningen af eventuel ordblindhed. Hvem skal testes med Ordblindetesten? Ordblindetesten er ikke en klassescreening. Ordblindetesten er lavet som et redskab i udredningen af læsevanskeligheder blandt elever og studerende. Der skal være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. Mistanken kan fx komme af, at eleven har klaret sig dårligt i den nationale læsetest i afkodning. Eller mistanken kan næres af vedvarende stavevanskeligheder eller en beskeden fremgang i læsning i grundskolen eller fx af langsom læsning og problemer med skriftlig fremstilling senere. Ordblindhed i familien og en evt. forsinket sproglig udvikling er forhold, som kan styrke en evt. mistanke. Der er ikke skarpe grænser for ordblindhed. Skellet mellem ordblind og ikke-ordblind er ikke kategorisk. Det er med ordblindhed ligesom med næsten alle andre menneskelige forhold, at der er en glidende overgang. Det gælder fx også for forkølelse, fattigdom og forelskelse. Der er grænsetilfælde, 3

4 hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt man virkelig er forelsket. Det ændrer ikke ved, at man kan være entydigt smækforelsket, og at ordet forelsket giver god mening. Ligesådan ændrer den glidende overgang mellem ordblind og ikke-ordblind heller ikke ved, at ordblindhed kan være et alvorligt problem for de berørte. Ordblindetesten er en hjælp til fagfolk. Ordblindetesten er ikke en selvtest. Ligesom der skal et trænet øje til at se på røntgenbilleder, skal der fagfolk med indsigt i læsevanskeligheder til at gennemføre og se på resultaterne af Ordblindetesten. Ganske vist har Ordblindetesten indbyggede grænseværdier for ordblindhed den lyser så at sige gult eller rødt ved påfaldende resultater. Men der er mindst fire momenter i brugen af testen, som kræver personale (testvejledere) med uddannelse i læsevanskeligheder: 1) testvejlederen skal have erfaring med læsetestning for at kunne vurdere, om testningen forløb, så resultaterne kan regnes for pålidelige, 2) testvejlederen skal kunne sammenholde testresultatet med andre relevante oplysninger om og fra eleven eller den studerende for at kunne bedømme resultatets gyldighed, 3) testvejlederen skal kunne støtte eleven og dennes lærere i at tilrettelægge undervisning og andre tiltag, der kan fremme elevens læsefærdigheder og mindske de handicappende konsekvenser af ordblindheden, 4) testvejlederen skal kende til andre læsevanskeligheder end ordblindhed, sådan at elever med vanskeligheder, der ikke er ordblindhed, også bliver taget alvorligt. Der er andre former for læsevanskeligheder. Ordblindhed er én form for læsevanskeligheder, og Ordblindetesten har ikke til formål at støtte undersøgelsen af andre slags læsevanskeligheder. Elever kan have vanskeligheder med tekstforståelse, fordi deres sprogforståelse ikke er god. Det kan skyldes et begrænset ordkendskab, begrænset baggrundsviden, vanskeligheder med tankeslutninger (inferenser) under læsning, begrænset opmærksomhed på egen forståelse m.v. Vanskeligheder på disse områder kan være lige så læsehandicappende som ordblindhed. Men der må andre undersøgelser og iagttagelser til for at vurdere dem. Sådanne andre undersøgelser skal testvejlederen i det mindste kunne henvise elever med læsevanskeligheder til, hvis han eller hun ikke selv skal forestå dem. 2. Testens indhold Ordblindetesten er en digital test, som består af et kort spørgeskema om læsevanskeligheder og tre deltest. Testen indeholder instruktioner, der afspilles automatisk. Testdeltageren ledes gennem spørgeskemaet og gennem selve testopgaverne og får undervejs at vide, hvad han eller hun skal gøre. Spørgsmål og svarmuligheder i spørgeskemaet kan blive læst højt, hvis man ønsker det. Testvejlederen administrerer testen i et testvejledermodul, hvor testvejlederen bl.a. kan give elever adgang til at tage testen, se resultater og printe testrapporter. Funktionerne i testvejledermodulet er beskrevet i afsnittet Testvejledermodulet senere i vejledningen. Testen og testvejledermodulet findes på nedenstående link. Testdeltagere får adgang til Ordblindetesten ved at logge ind med UNI-Login på adressen Det er kun testdeltagere, som kan logge ind på Ordblindetesten. Testvejledere har kun adgang til 4

5 Ordblindetestens testvejledermodul, som findes på adressen Testvejledere får adgang til testvejledermodulet ved at logge ind med NemID knyttet sammen med UNI-Login. Følg vejledningerne om UNI-login og NemID, som findes via link på forsiden af testvejledermodulet Når testsituationen er overstået, er det vigtigt, at testvejleder logger ud af testvejledermodulet og lukker browservinduet. Testvejleder skal ligeledes sikre, at testdeltagerens browser lukkes efter gennemførelse af testen. De tre deltest i Ordblindetesten er: Find stavemåden, Find det der lyder som et ord og Basal ordforrådsprøve. De to første deltest undersøger testdeltagerens færdigheder med skriftens grundlæggende lydprincip (forbindelsen mellem bogstaver og lyd). Find stavemåden består af 40 opgaver, hvor deltageren hører et nonsensord (fx olt ) og skal vælge den rigtige stavemåde ud af fem valgmuligheder (otl, olp, ølt, olt og oft). Deltageren har 5 minutter til at løse så mange af de 40 opgaver som muligt. Figur 1. Find stavemåden. Find det der lyder som et ord består af 44 opgaver, hvor deltageren ser fem nonsensord (fx bænne, jalle, håkke, dimme, fykte). Deltageren skal vælge det ord, der lyder som et rigtigt ord, når man læser det (håkke lyder som hugge, når man læser det). Deltageren har 7 minutter til at løse så mange af de 44 opgaver som muligt. Figur 2. Find det, der lyder som et ord Basal ordforrådsprøve består af 15 opgaver. I hver delopgave hører deltageren et ord (fx avis ) og skal så vælge det billede, som forestiller ordet. Der er fire valgmuligheder. Deltageren har 5 minutter til at løse de 15 opgaver. 5 minutter er god tid til denne deltest og i modsætning til de to andre deltest, så behøver deltageren her ikke at 5 Figur 3. Basal ordforrådsprøve.

6 løse testen, så hurtigt som muligt. Ordforrådsprøven tjekker, om deltageren har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk til at løse Find det der lyder som et ord-opgaverne. For at kunne løse dem skal deltageren nemlig kende de målord, der er med i testen. Hvis deltageren fx ikke kender ordet hugge (i opgaven i figur 2), kan vedkommende ikke finde frem til, at håkke er det rigtige svar i en af opgaverne. Der er altså ikke tale om en grundig undersøgelse af deltagerens ordforråd. Denne delprøve vil derfor virke let for de fleste deltagere. Kun deltagere med begrænset kendskab til dansk vil føle sig udfordret af opgaven. Det er vigtigt, at testvejlederen informerer eleven eller den studerende om dette, da især ældre elever eller studerende kan føle sig talt ned til. Hver deltest begynder med en kort instruktion, som afspilles automatisk. Instruktionen fortæller, hvad deltesten går ud på, og viser, hvordan man løser delopgaverne. Først kommer der en eksempelopgave, hvor det rigtige svar demonstreres for testdeltageren. Så kommer der tre øveopgaver, hvor testdeltageren selv skal svare. Deltageren får at vide, om svaret er rigtigt eller ej, og ser, hvilket svar der er det rigtige. 3. Afvikling af Ordblindetesten Testen kan bruges til elever fra foråret i 3. klasse og opefter. Forberedelser til afvikling af testen Kend vejledningen: Det er vigtigt, at testvejlederen på forhånd har læst vejledningen grundigt. Bemyndigelse: Inden testen må afvikles, skal skolen/institutionen have modtaget en udfyldt bemyndigelseserklæring fra testdeltageren (ved testdeltagere fra og med 18 år) eller forælder/værge (ved testdeltagere under 18 år). Bemyndigelseserklæringen kan hentes i testvejledermodulet. Læs mere om bemyndigelseserklæringen i afsnittet om testvejledermodulet. Adgang til testvejledermodulet: Testvejlederen skal logge ind på testvejledermodulet med NemID knyttet sammen med UNI-Login. Følg vejledningerne om UNI-login og NemID, som findes via link på forsiden af testvejledermodulet. Adgang til Ordblindetesten: Testvejlederen kan ikke selv få adgang til selve Ordblindetesten. Testvejlederen skal give deltagerne adgang til at logge ind i Ordblindetesten. Det gøres via testvejledermodulet. Det er den testvejleder, som skal afvikle testen med deltageren, der skal give adgangen (ellers vil oplysningen om testvejlederen på testrapporten være forkert). Se nærmere beskrivelse i afsnittet om testvejledermodulet. Tekniske krav: Der skal være en computer med internetadgang til testvejlederen og en computer med internetadgang og hovedtelefoner til testdeltageren. Der skal være installeret Flash 1 på computerne. Testen kan ikke afvikles på ipad, og den bør ikke afvikles på andre former for tablets. 1 Flash kan hentes gratis på 6

7 Hvis testvejlederen oplever problemer med sider i testvejledermodulet, der ikke automatisk bliver opdateret, kan det være nødvendigt at slette sin browsercache (en midlertidig hukommelse i browseren). Søg på nettet, hvordan du sletter browsercache i netop din browser og browserversion. Klargør computere: Inden testdeltageren ankommer, skal testvejlederen sørge for, at computeren er tændt, og at hovedtelefonerne er sluttet til. Testvejlederen skal være logget ind i testvejledermodulet på sin computer. Planlægning: Der skal afsættes tid nok til, at hele testningen kan gennemføres på én gang. Testen tager højst en halv time inkl. spørgeskema og instruktion. Dertil skal man lægge en indledende samtale og en afsluttende samtale. Testdeltageren (og forælder/værge, hvis testdeltageren er under 18 år) bør informeres om testen, om formålet med at tage testen samt om testresultatet og den efterfølgende indsats. Tilbagemeldingen bør ikke kun basere sig på Ordblindetestrapporten, men bør suppleres af testvejlederens faglige overvejelser og konklusioner. Testrapporten må udleveres til testdeltageren, hvis testdeltageren er 18 år eller derover. Testrapporten må udleveres til forælder/værge, hvis testdeltageren er under 18 år. Testsituationen Testlokale: Testningen skal foregå i et roligt lokale uden forstyrrelser. Hvis der er mere end én testdeltager (ved test af studerende på videregående uddannelser), skal testdeltagerne placeres, så de ikke kan se hinandens skærme. Information om testen og testsituationen: Inden deltagererne testes, skal testvejlederen fortælle om testsituationen og formålet med testen. Instruktionerne og oplysningerne skal tilpasses testdeltagernes alder. Samtalen bør indeholde: Information til deltagerne om, hvorfor de skal testes. En kort beskrivelse af testen og testsituationen. Testvejlederen kan fx sige: Der er tre opgaver i testen. Den første opgave handler om at finde den rigtige stavemåde til et nyt ord. Den næste opgave går ud på at læse nye ord. Den sidste opgave går ud på at finde et billede. Når du går i gang med testen, får du forklaret nærmere, hvad opgaverne går ud på, og hvad du skal gøre. Du skal have hovedtelefoner på, så du kan høre instruktionerne. Det er vigtigt, at du gør dig umage. Du skal prøve at lave opgaverne rigtigt og så hurtigt, du kan. Det tager højst en halv time at lave opgaverne. Du kan se nederst på siden, hvor langt du er nået i hele testen. En aftale om en samtale om testresultatet. Testvejlederens rolle i afviklingen: Testen skal afvikles individuelt. Det er vigtigt, at testvejlederen hjælper deltageren med at gennemgå og svare på spørgeskemaet, så det sikres, at de oplysninger, der lagres om eleven, er korrekte. Testvejlederen skal altså hjælpe eleverne med at vælge de svar i spørgeskemaet, der passer bedst. 7

8 Testvejlederen skal være til stede under hele testsituationen. Testvejlederens opgave er at sikre, at testdeltagerne arbejder koncentreret og selvstændigt med testen. Testdeltagerne skal lytte godt efter instruktionerne og skal på egen hånd løse opgaverne. Visse deltagere kan blive opgivende undervejs. Det kan i særdeleshed skyldes, at de synes, opgaverne er meget vanskelige. Testvejlederen skal så vidt muligt anspore deltageren til at arbejde videre uden dog at give hjælp til opgavernes løsning. Husk, at der er en tidsgrænse for hver deltest. Deltagerne kommer altså ikke til at sidde i meget lang tid med en deltest, selvom de har meget svært ved den. Testens forløb for deltageren: For at komme i gang med testen skal testdeltageren gå ind på og logge ind med sit UNI-login. Det er vigtigt, at eleven har hovedtelefonerne på. På den første side skal eleven trykke på en startknap. Når testen er startet, kommer der først et lyd-tjek, hvor deltageren skal sikre sig, at lydniveauet er passende. Det er en god ide, at testvejlederen hjælper yngre deltagere med at tjekke, at lyden er høj nok. Lyden skal være så høj, at deltageren kan høre instruktionerne tydeligt. Efter lydtjekket skal deltageren skrive sit navn og svare på nogle spørgsmål om læsning og stavning. Testvejlederen skal udfylde spørgeskemaet sammen med deltagere i grundskolen. Testvejlederen skal støtte ældre elever og studerende, som måtte have vanskeligheder med spørgeskemaet. Når spørgeskemaet er udfyldt, kommer de tre deltest. Hver deltest starter med instruktioner og øveopgaver. Efter øveopgaverne kan deltageren vælge at gå videre til de rigtige opgaver ved at trykke på dobbeltpilen eller vælge at se instruktionerne igen ved at trykke på cirkelpilen. Når deltageren har løst alle opgaver, eller tiden er gået, får deltageren at vide, at testen er færdig. Deltageren logges automatisk ud. Alle svar er blevet gemt undervejs, så der skal ikke gøres yderligere, og browseren kan lukkes. Deltageren får ikke vist sit resultat, når testen er slut. Det skal testvejlederen formidle til deltageren efter testningen. Hjælp undervejs Deltageren hører automatisk instruktionerne til testen, så testvejlederen skal ikke forklare, hvordan opgaverne skal løses. Hvis en deltager forstår, hvad deltesten går ud på, men spørger om hjælp til enkelte opgaver, skal testvejlederen opfordre deltageren til at gætte på det svar, som deltageren tror, er det rigtige. Hvis en testdeltager derimod ikke har forstået, hvad en deltest går ud på, må testvejlederen gentage instruktionerne og evt. give hjælp til en løsningsstrategi se nedenfor. Testvejlederen må ikke give det rigtige svar. Hvis en deltager spørger om hjælp undervejs, så spørger testvejlederen, om deltageren har forstået, hvordan opgaven skal løses. Testvejlederen siger fx: Ved du, hvad opgaven går ud på? eller Kunne du finde det rigtige svar i den opgave, du så lige før? Hvis deltageren har forstået opgaven, skal testvejlederen opfordre til at gætte. Du skal gætte på det svar, som du tror, er det rigtige. Hvis deltageren ikke har forstået opgaven, skal testvejlederen gentage instruktionen. Hvis det ikke er nok at gentage instruktionen, skal testvejlederen give hjælp til en løsningsstrategi, sådan som det er beskrevet nedenfor. Hvis deltageren efter hjælpen finder frem til en mulighed, vælges 8

9 denne mulighed (uanset om den er rigtig eller ej). Hvis deltageren ikke finder et svar, opfordrer testvejlederen til at gætte. Test1: Find stavemåden Instruktion: Du skal klikke på det ord, som du hører. Løsningsstrategi: Klik på højttaleren for at høre ordet igen. Testvejlederen peger på ordene et ad gangen, og spørger: Hvad står der dér? Er det det samme ord, som det du hørte? Test2: Find det der lyder som et ord Instruktion: Du skal finde det ord, der lyder som et rigtigt ord, når man udtaler det. Løsningsstrategi: Testvejlederen peger på ordene et ad gangen, og siger: Hvad står der dér? Lyder det, som et ord du kender? Test 3: Basal ordforrådsprøve Instruktion: Find det billede, som passer til ordet. Løsningsstrategi: Tryk på højttaleren for at høre ordet igen. Hvilket billede forestiller det ord, du hørte? Muligheder i testvejledermodulet under testningen Deltagernes progression: Når deltageren er i gang med testen, vil det fremgå i testledermodulet. På elev-oversigterne vil der stå I gang ud for deltageren, som er ved at tage testen. Hvis testvejlederen oplever problemer med sider i testvejledermodulet, der ikke automatisk bliver opdateret, kan det være nødvendigt at slette sin browsercache (en midlertidig hukommelse i browseren). Søg på nettet, hvordan du sletter browsercache i netop din browser og browserversion. Pause i testen: Testvejlederen kan sætte testen på pause via testvejledermodulet, hvis det er nødvendigt (se under afsnittet Oversigt" over elever i en klasse i beskrivelsen af testvejledermodulet). Alle besvarelser gemmes løbende, og testen kan genoptages samme sted efter en pause, når testvejlederen har sat testen i gang igen. Deltagerne skal gøres opmærksomme på pausen, inden testvejlederen trykker, og de skal have at vide, at de ikke må vælge svar/gå videre med testen, før testen startes igen af testvejlederen. Når testvejlederen sætter testen på pause, kan det ikke ses på deltagerens skærm, altså i selve Ordblindetesten. Hvis deltageren trykker i testen, mens den er sat på pause, logges deltageren ud. Ved elevens næste login fortsættes testen fra det sidst besvarede spørgsmål og tidsregistreringen genoptages. Når testen er sat på pause, kan browseren lukkes ned. Testen kan således genoptages samme sted på et senere tidspunkt, når testvejlederen har sat testen i gang, ved at deltageren logger ind igen. Testningen skal altid planlægges, så der er tid nok til, at hele testningen kan gennemføres på én gang. Pausefunktionen kan bruges, hvis der alligevel sker uforudsete afbrydelser i testningen. Hvis der er ophold i testningen, er det vigtigt, at testen sættes på pause, så deltageren ikke mister besvarelsestid. Pausefunktionen kan også bruges, hvis man er nødt til at gennemføre testningen over to omgange. Det kan fx være med deltagere, som har meget svært ved at koncentrere sig. Hvis testvejlederen oplever problemer med sider i testvejledermodulet, der ikke automatisk bliver opdateret, kan det være nødvendigt at slette sin browsercache (en midlertidig hukommelse i browseren). Søg på nettet, hvordan du sletter browsercache i netop din browser og browserversion. 9

10 Efter testningen Godkendelse af testresultat: Efter testningen kan testvejlederen finde deltagerens resultater i testvejledermodulet (se punktet Elevsiden i vejledningen til testvejledermodulet). Inden der kan dannes en testrapport, skal testsituationen godkendes. Det er kun den testvejleder, der har stået for testningen, der må godkende testsituationen. Testen må kun godkendes, hvis testningen er forløbet som beskrevet i denne vejledning. For at godkende et resultat skal testvejlederen være sikker på, at deltagerens resultat er retvisende, dvs. at resultatet afspejler deltagerens færdigheder. Deltageren skal have arbejdet koncentreret og selvstændigt med testen og have forsøgt at løse opgaverne. Testsituationen kan ikke godkendes, hvis testdeltageren ikke har gjort et reelt forsøg på at løse langt størstedelen af de opgaver, der er blevet stillet. Det kan fx være, at deltageren har klikket tilfældigt på svarmuligheder uden at forsøge at finde det rigtige svar. Testen kan heller ikke godkendes, hvis flere elever har arbejdet sammen, eller hvis testdeltageren har modtaget hjælp ud over det, som er beskrevet i retningslinjerne i vejledningen. Der skal i visse situationer udvises et skøn. Testresultatet kan godt godkendes, hvis en elev har arbejdet koncentreret det meste af tiden, men til sidst giver op, fordi det er for svært. Men hvis eleven af andre grunde begynder at svare tilfældigt undervejs, fx pga. kedsomhed eller uro i lokalet, så skal testen ikke godkendes. Hvis testen ikke godkendes, skal testvejlederen trykke på tag ny test ud for deltagerens navn i elevoversigten, så besvarelsen slettes. Det er vigtigt, at upålidelige besvarelser slettes med det samme. Hvis testen ikke blev godkendt, kan man forsøge at gennemføre en ny test på et senere tidspunkt. Hvis deltageren har set opgaverne, er det vigtigt, at der går ca. en måned, inden man forsøger igen. 4. Testvejledermodulet Testvejledermodulet er testvejlederens indgang til at administrere Ordblindetesten for elever, som er tilknyttet skolen/institutionen. Testvejlederen kan give deltagere adgang til at tage testen, se status for de enkelte elever og se og printe testrapporter i testvejledermodulet. Når en test er afsluttet, kan testvejlederen se resultatet med det samme. Testvejlederen får adgang til deltagerens resultat ved at klikke på elevens navn. 10

11 Vejviser I testvejledermodulet er der følgende menupunkter: Søg Her er der mulighed for at finde en deltager ved at søge på en deltagers navn eller cprnummer. Klasseoversigt Klasseoversigten viser en liste over klasserne/holdene på institutionen. Her kan man finde og vælge en bestemt klasse. Hvis man trykker på et klassenavn, kommer man til: Oversigt over elever Elevoversigten viser en liste over eleverne i den bestemte klasse. Her kan man se hvilke elever, der allerede har taget testen, og her kan man give elever adgang til at tage testen. Hvis man trykker på en elevs navn, kommer man til: Elevsiden På elevsiden findes oplysninger om den enkelte elev. Det fremgår, om eleven har taget testen, eller om eleven er i gang med testen. Hvis eleven har gennemført testen, kan man se resultatet og printe en testrapport. Se godkendte Her vises en liste over de elever på institutionen, som har gennemført testen og har en godkendt testrapport. Se aktive Her vises en liste over de elever, som er blevet tildelt adgang til testen og de elever, som er i gang med testen. Bemyndigelseserklæring Her findes bemyndigelseserklæringen, som skal printes og udfyldes for hver elev. Eleven må først testes, når bemyndigelseserklæringen er underskrevet og afleveret. Testvejlederens adgang til testvejledermodulet Testvejlederen får adgang til testvejledermodulet på ved at logge ind med NemID koblet sammen med UNI-login. Brugeradministratoren på institutionen skal sørge for, at testvejlederne har rettigheder til at bruge testvejledermodulet. Se vejledningen om tildeling af testvejlederrettigheder i UNI-login-vejledningerne via linket på forsiden af testvejledermodulet. Institutioner, der ikke i forvejen har UNI-login, skal oprette et UNI-login for at kunne bruge Ordblindetesten. I vejledningen om UNI-login til institutioner uden UNI-login kan man se, hvordan det oprettes, og hvordan man tildeler testvejlederrettigheder. Vejledningen findes via linket på forsiden af testvejledermodulet. Testvejlederen kan kun administrere testen og se testresultater for elever, som er tilknyttet den samme institution, som testvejlederen er tilknyttet. Testvejleder kan godt være tilknyttet flere institutioner og vil i så fald kunne se elever fra disse institutioner. 11

12 Testdeltagerens adgang til Ordblindetesten Inden en elev kan tage testen, skal testvejlederen logge ind i testvejledermodulet og give deltageren adgang til testen. Det kan gøres i elevoversigten, se beskrivelsen senere i vejledningen. Hvis deltageren ikke i forvejen har UNI-login, skal dette først oprettes. Se vejledningen om UNI-login til institutioner, som ikke allerede anvender UNI-login. Vejledningen findes via linket på forsiden af testvejledermodulet. Husk at det kræver en bemyndigelseserklæring at igangsætte en elev og at se en elevs testresultat. Funktionerne i testvejledermodulet Klasseoversigt Klasseoversigten er den første side man ser, når man logger ind i testvejledermodulet. Her kan man: - Se en liste over klasser/hold på ens institution. - Vælge en klasse og komme til en oversigt over eleverne i klassen. Oversigt over elever i en klasse Når man trykker på en klasse i klasseoversigten, kommer man til oversigten over elever i den klasse. Figur 4. Eksempel på elevoversigt. Her kan man: - Se en liste over de elever, som går i klassen. - Se oplysninger om testvejleder og tidspunkt for de elever, som er blevet testet. I kolonnen testvejleder står der, hvem der har testet eleven. Man kan se i kolonnen aktivitet, hvornår eleven sidst tastede oplysninger ind i testen. I kolonnen rapport kan man se, om der er godkendt en testrapport for eleven. Se status for hver elev og ændre elevens status ved at bruge knapperne til højre for elevens status. I tabellen nedenfor kan man se hvilken status, en elev kan have, og hvilke mulige handlinger, der er knyttet til hver status. 12

13 - Klikke på et navn for at komme til en side med flere oplysninger om eleven. På denne side ses resultater efter testning af eleven. På denne side kan testsituationen godkendes efter testning, hvorefter en testrapport genereres. Status Forklaring Ikke adgang Eleven har ikke adgang til Ordblindetesten. Klar Eleven har adgang til Ordblindetesten og kan begynde på den ved at logge ind med UNI-login. I gang Eleven har påbegyndt Ordblindetesten. Pauset Eleven har påbegyndt Ordblindetesten, men er sat på pause af testvejlederen. Gennemført Eleven har gennemført Ordblindetesten. Godkendt Testvejlederen har tilkendegivet, at testsituationen er forløbet som beskrevet i vejledningen, og testresultatet er godkendt. Stoppet Testvejlederen har afbrudt testen. Mulige handlinger Forklaring - Giv adgang Elevens status skifter til klar. Eleven kan nu tilgå testen via Ordblindetest.nu og logge ind med sit eget UNI-login. Det er den testvejleder, som kommer til at stå for selve testningen, som skal give eleven adgang til testen. - Fjern adgang Fjerner elevens adgang til testen. - Pause Sætter elevens test på pause. Eleven kan ikke afgive svar, mens testen er på pause. Pausefunktionen kan bruges, hvis det er nødvendigt at standse testen for en kortere periode eller nogle dage. - Afbryd testen Afbryder testen for eleven. Hvis testen afbrydes, kan den ikke genoptages. Eleven skal have tildelt adgang på ny og skal tage testen helt forfra, hvis eleven skal have et resultat. - Genoptag testen Starter testen igen, så eleven kan fortsætte ved den opgave, som testen blev pauset ved. - Afbryd testen Se ovenfor. - Tag ny test Sletter elevens tidligere besvarelser og resultater, og giver eleven adgang til at tage testen igen. Det er stadig muligt at se dato og tidspunkt for tidligere testninger. - Tag ny test Se ovenfor. - Tag ny test Se ovenfor. 13

14 Elevsiden (Oversigt over elever i en klasse) Ved at klikke på en elevs navn i oversigten over elever i en klasse kommer man til en side med flere oplysninger for eleven. I figur 5 kan man se et eksempel på en elevside. Her kan man: - Se seneste aktivitet. Man kan se dato og tidspunkt for, hvornår eleven sidst trykkede på et svar i Ordblindetesten, og man kan se hvor mange enkeltopgaver i hver test, eleven har forsøgt. I eksemplet har eleven forsøgt 37 af de 40 opgaver i Find stavemåden, 39 af de 44 opgaver i Find det der lyder som et ord og alle 15 af 15 opgaver i ordforrådstesten. - Se stamoplysninger hentet fra oplysninger i UNI-login. I eksemplet går eleven i 5. klasse. - Se resultater, hvis eleven har gennemført testen. Man kan se den samlede score for hver test, og man kan i parenteserne se antal rigtige ud af de forsøgte. - Se tidspunkt for tidligere test. Hvis eleven tidligere er blevet testet med Ordblindetesten, kan man se dato og tidspunkt for testningen. Det er ikke muligt at se tidligere resultater. - Godkende testrapporten, hvis eleven har taget testen, og den endnu ikke er godkendt (denne mulighed er ikke illustreret i eksemplet). - Hente en testrapport i pdf-format, hvis der findes en godkendt testrapport for eleven. Figur 5. Eksempel på elevsiden med en godkendt testrapport. 14

15 Bemyndigelseserklæring Inden en elev må testes, skal eleven eller dennes forældre have udfyldt en bemyndigelseserklæring: Dette gælder også, hvis testvejleder skal have adgang til tidligere testrapport fra tidligere test gennemført på anden skole/institution. Bemyndigelseserklæringen findes på forsiden af testvejledermodulet og under menupunktet Hjælp i øverste højre hjørne af selve testvejledermodulet. Bemyndigelseserklæringen skal printes, udfyldes og derefter opbevares på uddannelsesinstitutionen. Testvejlederen skal gennemgå bemyndigelseserklæringen med deltageren og/eller forældrene, så deltageren (eller forældrene) ved, hvad der skrives under på. Adgang til testresultater og -rapporter. Elevens testresultat og godkendte rapport lagres i testvejledermodulet og er knyttet til deltagerens UNI-login. Det er ikke lovligt at anvende en anden persons UNI-login til at prøve Ordblindetesten. Resultatet og rapporten gemmes i 15 år, sådan at testresultatet kan hentes frem igen på et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet. Ved skole- eller uddannelsesskift følger testrapporten automatisk med eleven via elevens UNI-login. Det betyder, at testvejlederen på den nye institution kan få adgang til elevens testrapport. Den nye institution skal indhente en bemyndigelseserklæring inden testresultaterne og -rapporten tilgås. Det giver mulighed for, at testrapporten kan bruges som dokumentation til ansøgning om specialpædagogisk støtte til testdeltageren også efter skift til en ny uddannelse eller et nyt uddannelsestrin. Gamle testresultater bliver dog overskrevet af nye, hvis man tager testen igen. Testrapporten må udleveres til testdeltageren, hvis deltageren er 18 år eller derover. Testrapporten må udleveres til forælder/værge, hvis deltageren er under 18 år. Tilbagemeldingen bør ikke kun basere sig på Ordblindetestrapporten, men bør suppleres af testvejlederens faglige overvejelser og konklusioner, herunder information om opfølgning på testen. Testresultatet og -rapporten er personfølsomme data og skal behandles fortroligt. Det er ikke lovligt at anvende en anden persons UNI-login til at prøve Ordblindetesten. Skole-/institutionsleder og testvejledere på institutionen har adgang til testrapporten og har det overordnede ansvar for testrapporten. Oplysninger fra testen kan videregives til andre myndigheder med det formål at vurdere støttebehov. Disse andre myndigheder fremgår af bemyndigelseserklæringen. 5. Resultat og testrapport Ordblindetesten opgøres automatisk. Når en testdeltager har gennemført testen, kan testvejlederen med det samme se deltagerens resultat ved at klikke på elevens navn i oversigten over elever i en klasse i testvejledermodulet. Der er mulighed for at danne en testrapport med deltagerens resultat. Man kan se deltagerens resultat for hver af de tre deltest og et samlet resultat (en ordblindetestscore ). Testrapporten oplyser, både hvor mange procent af de forsøgte opgaver som eleven svarede rigtigt på (% rigtige af besvarede), antal rigtigt løste opgaver pr. minut ( rigtige pr. minut ) og standardscoren ( deltestscoren ) (med gennemsnittet 100 i 9. klasse). Hver af deltestscorerne er kombinationer af elevens sikkerhed og hastighed i opgaveløsningen. Testrapporten oplyser også deltagerens samlede ordblindetestscore. Ordblindetestscoren bygger på et gennemsnit af elevens resultater i de to test af færdigheder med skriftens lydprincip (de ses under deltestscore ). I den tekniske rapport om Ordblindetestens udvikling kan man læse, hvordan 15

16 scorerne er beregnet. Scoren er både korrigeret for gættesandsynlighed (sådan at man ikke kan få en høj score ved en masse tilfældige gæt) og for enkelte langsomme svar (sådan at et par enkelte meget langsomme svar ikke trækker resultatet meget langt ned). I testrapporten kan man også se den gennemsnitlige ordblindetestscore for deltagerens uddannelsestrin og grænserne for, hvornår en testscore kategoriseres som ikke ordblind, usikker fonologisk kodning og ordblind. Disse tre kategorier er forklaret nedenfor. Der er et eksempel fra en testrapport nedenfor i figur 6. I enkelte tilfælde kan programmet ikke automatisk genkende deltagerens uddannelsesniveau. I så fald vil der stå ukendt uddannelsesniveau under ordblindetestscoren på rapporten, og der vil ikke fremgå værdier for gennemsnit eller grænseværdier direkte på rapporten. Man kan stadig se deltagerens testresultat, og rapporten er alligevel fuldt gyldig (hvis krav til testningen er overholdt), men testvejlederen skal slå de relevante grænseværdier op i denne vejledning i nedenstående tabel. Figur 6. Et eksempel på første del af en testrapport for en elev i 5. klasse. Eleven i eksemplet i figur 6 går i 5. klasse. Elevens samlede resultat er 67. Det skal sammenholdes med, at gennemsnittet i 5. klasse er på 88. De 88 ses i linjen under elevens samlede resultat. Det vil sige, at eleven med resultatet 67 har klaret sig betydelig under gennemsnittet for sit klassetrin, og mistanken om ordblindhed er bekræftet af resultatet af Ordblindetesten. Den vandrette bjælke viser, hvordan det konkrete resultat skal vurderes. Den viser grænserne for henholdsvis ordblind og usikker fonologisk kodning på elevens klassetrin. For unge i uddannelse bliver grænserne for 9. klasse vist. I det aktuelle eksempel peger scoren 67 på, at eleven er ordblind. En score på fx 80 ville nok være under middel, men ikke i ordblindeområdet. Et resultat lige på en grænse (fx 70) hører til kategorien til venstre (her ordblind ). Grænserne på forskellige klassetrin ses i tabel 1 nedenfor. Grænserne fra 9. klasse anvendes også i uddannelser efter 9. klasse. Det skyldes, at elever med en upåfaldende læseudvikling er nået så højt et niveau i 9. klasse, at der kun ses beskedne udviklinger senere i udnyttelsen af skriftens lydprincip. Der er således ikke belæg for at lave yderligere uddannelsesspecifikke grænser. Grænserne er sat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på et omfattende datagrundlag. 16

17 Trin Ordblind Usikker fonologisk kodning Gennemsnit for klassetrin 3.klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse og over Tabel 1. Øvre grænseværdier for ordblindhed og usikker fonologisk kodning på forskellige klassetrin. Usikker fonologisk kodning Usikker fonologisk kodning vil sige, at resultatet ligger i et grænseområde mellem ordblindhed og upåfaldende læsning. Der er tale om samme slags vanskeligheder, blot ikke samme grad som for resultater i ordblindeområdet. Usikker fonologisk kodning er en vigtig tilbagemelding, som skal tages alvorligt. Og særligt på nogle klasse- og uddannelsestrin, bør resultater på dette niveau behandles på linje med ordblind : På 3. klassetrin kan der være noget større usikkerhed om evt. ordblindhed end på senere trin. Forskelle i undervisning og andre betingelser for elevens læseudvikling spiller en relativt stor rolle her. Og der kan samtidig være et ønske om at finde og støtte alle de elever, som ellers risikerer at få langvarige vanskeligheder. Så for at lade evt. tvivl komme eleven til gode, er det helt almindelig praksis at tilbyde særlig opmærksomhed og ressourcer til relativt mange elever på dette trin. Under udviklingen af Ordblindetesten var det fx ca. 15 % af eleverne i 3. klasse, som allerede modtog særlig opmærksomhed og/eller undervisning; mens det kun var halvt så mange i 5. klasse. Det vil sige, at man de allerfleste steder er opmærksom på ikke bare eleverne i ordblindegruppen, men også på eleverne i grænseområdet usikker fonologisk kodning mellem ordblindhed og upåfaldende læsning. I videregående uddannelser kan selv lettere ordblindhed være et særlig stort problem. Det skyldes, at kravene til de skriftsproglige færdigheder er højere end andre steder i uddannelsessystemet. De studerende kan således opdage, at deres basale skriftsproglige færdigheder ikke slår til, fx når hovedparten af uddannelsesstoffet bliver på engelsk, og fx når kravene til præcision og omfang af de skriftlige rapporter og opgaver stiger markant. Derfor kan resultater i området usikker fonologisk kodning være en klar indikator for, at den studerende har brug for støtte til at overvinde og/eller kompensere for sine basale skriftsproglige vanskeligheder. Deltest-resultater Under den kulørte bjælke finder man elevens resultater i de tre deltest. Test af færdigheder med skriftens lydprincip. I deltesten Find stavemåden skal eleven forbinde fra lyd til bogstav (som i stavning); i deltesten Find det, der lyder som et ord skal eleven gå den anden vej og forbinde bogstaver med lyd (som i læsning). Der kan være forskel på en elevs færdigheder med de to deltest, og derfor er der oplysninger om hvert af resultaterne samlet under deltestscore. Det er almindeligt med højere læsescore end stavescore (omkring 20 point) blandt elever med meget lave 17

18 resultater på Ordblindetesten. Hvis der er store forskelle (25 point eller flere), bør det give anledning til opmærksomhed. Forskellen kan være en indikation af, at der er gået noget galt under den ene af deltestene. Eller forskellen kan være pålidelig og pege på en påfaldende elevprofil. Det er under alle omstændigheder noget, der må undersøges lidt nærmere. Se afsnittet om supplerende test og iagttagelser nedenfor. For hver af de to første deltest er der særskilte oplysninger om elevens sikkerhed og hastighed. Elever skal typisk over 80 % rigtige for at kunne blive hurtige (flydende) læsere. Derfor er rigtighedsprocenter under 80 et selvstændigt tegn på, at eleven bremses af manglende sikkerhed i at udnytte skriftens grundlæggende lydprincip. Omvendt er højere rigtighedsprocenter et tegn på, at eventuelle problemer primært skyldes lav hastighed (evt. manglende øvelse) i at danne forbindelser mellem bogstaver og lyde. Basal Ordforrådsprøve. Endelig er der et selvstændigt resultat for den basale ordforrådsprøve. Den basale ordforrådsprøve kan ikke bruges til at vurdere testdeltagerens samlede ordforråd. Prøven skal udelukkende betragtes som et ordforråds-tjek, som kan give en indikation af, om resultatet af Ordblindetesten kan være påvirket af deltagerens (evt. begrænsede) ordforråd på dansk. Hvis resultatet er 11 point eller derover, tyder det på, at deltagerens kendskab til dansk ikke har påvirket resultatet af testen. Et dårligt samlet resultat på Ordblindetesten kan derfor ikke tilskrives manglende kendskab til dansk. Resultater med den basale ordforrådsprøve på 10 eller lavere kan muligvis tyde på, at begrænsninger i ordforrådet har haft en lille (negativ) betydning for resultatet af Ordblindetesten. Ved lave ordforrådsscorer kan der i øvrigt være grund til at undersøge deltagerens sprogforståelse nærmere, fordi sprogforståelsen kan begrænse tekstforståelsen (se evt. nedenfor om supplerende test og iagttagelser). Spørgeskemaet i en helhedsvurdering Resultatet af Ordblindetesten står ikke alene, men indgår i en helhedsvurdering af eleven eller den studerende. Elevens besvarelser af spørgeskemaet i Ordblindetesten indgår også i denne helhedsvurdering. Det gælder naturligvis særligt i situationer, hvor Ordblindetesten giver et resultat i et grænseområde. Især efter folkeskolens afslutning bliver de unge stillet meget forskellige forventninger og krav i uddannelserne. Derfor må de unges selvoplevede vanskeligheder tages alvorligt, også selv om Ordblindetesten ikke umiddelbart afslører store vanskeligheder med skriftens lydprincip. I bilag 1 ses orienterende resultater fra ungdoms- og videregående uddannelser, som kan støtte beslutninger ud fra individuelle hensyn. Det er også en oplagt mulighed, at den unges læsevanskeligheder kan være af en anden art end ordblindhed. Hvilke andre vanskeligheder det drejer sig om, må der en udredning til at afgøre; den kan Ordblindetesten ikke hjælpe med. I mange tilfælde vil elever med vanskeligheder allerede have modtaget støtte i læsning og stavning (evt. specialundervisning). Det er dog langtfra sikkert, at undervisningen har været kaldt ordblindeundervisning fx fordi man i elevens kommune ikke har differentieret mellem forskellige slags læsevanskeligheder. Men hvis Ordblindetesten samtidig tyder på vanskeligheder med skriftens lydprincip, så taler elevens historie for, at der kan være tale om ordblindhed. Andre af spørgsmålene er ikke så meget af betydning for fortolkningen af resultatet af Ordblindetesten, men mere af hensyn til tilrettelæggelsen af et evt. tilbud til eleven eller den studerende. 18

19 6. Supplerende test og iagttagelser Ordblindetesten skal ses som et redskab til at undersøge elever og studerendes færdigheder med at udnytte skriftens fundamentale lydprincip. Ordblindetesten skal kun anvendes ved mistanke om ordblindhed. Ordblindetesten skal ikke stå alene, men indgå i en helhedsvurdering af eleven. Eksempelvis bør en helhedsvurdering indeholde informationer om tale- og skriftsprogsfærdigheder på dansk og relevante diagnoser, der kan bidrage til at forklare vanskelighederne i læsning. Hvis eleven eksempelvis har dårlige danskfærdigheder, nedsat hørelse eller generelle indlæringsvanskeligheder, kan disse vanskeligheder forklare et svagt resultat med Ordblindetesten. Elever med dårlige danskfærdigheder, nedsat hørelse eller generelle indlæringsvanskeligheder eller andre vanskeligheder, som kan forklare læsevanskelighederne, bør i første omgang ikke ses som ordblinde. Inden man vælger at teste en elev med generelle indlæringsvanskeligheder med Ordblindetesten, er det vigtigt at lave en helhedsvurdering af eleven. Helhedsvurderingen bør indeholde informationer om relevante diagnoser, der kan bidrage til at forklare vanskelighederne i læsning. Det er således vigtigt at forsøge at afgøre, hvad der er elevens primære vanskelighed. Er eleven ordblind med mindre generelle indlæringsvanskeligheder? Eller har eleven generelle indlæringsvanskeligheder som primær årsag til sine læsevanskeligheder? Begge måder at anskue eleven på kan være i spil alt efter, hvor man som fagperson skønner, at den primære vanskelighed ligger. Hvis man fx tester en elev, som generelt har en meget lav bearbejdningshastighed, så vil vedkommende alene pga. dette score lavt på Ordblindetesten. I Ordblindetesten er tidsforbruget en vigtig faktor i forhold til den samlede testscore. Det kan derfor mudre billedet en del, hvis der er er tale om en elev, som måske ikke har vanskeligheder med skriftens fundamentale lydprincip, men er så langsom i sin opgaveløsning, at resultatet på Ordblindetesten vil blive ordblind. I sådanne tilfælde vil en indledende afdækning af sproglige færdigheder være vigtig for at undersøge, om elevens læsevanskeligheder er en del af et mere omfattende fonologisk problem eller generel langsom problemløsning. En elev med generelle indlæringsvanskeligheder kan havne i ordblindegruppen pga. generel langsom problemløsning i Ordblindetesten og ikke nødvendigvis pga. specifikke fonologiske vanskeligheder. Konklusionen er således, at hvis der er tale om en elev med generelle indlæringsvanskeligheder, som er langsom på andre områder end blot det sproglige/fonologiske, så er der meget der tyder på, at elevens vanskeligheder med læsning er knyttet til langsom forarbejdningshastighed. Eftersom at den langsomme forarbejdningshastighed også findes på andre områder end det sproglige/fonologiske, så er der ikke tale om ordblindhed, men læsevanskeligheder pga. fx generelle indlæringsvanskeligheder. Denne elev vil altså i første omgang ikke være ordblind, men kan alligevel udmærket have brug for intensiv læseundervisning. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan således uafhængigt af en ordblindetest have stor gavn af den systematiske, direkte og intensive undervisning, som gavner ordblinde. Selv om en elev udelukkende viser tegn på vanskeligheder i læsning, kan det være nødvendigt at supplere Ordblindetesten med andre test og iagttagelser af elevens forudsætninger og stærke og svage sider i læsning, så der er et solidt grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen og for øvrige tiltage. Denne nærmere undersøgelse kan udmærket foregå som en del af den indledende undervisning af eleven, således at man ikke venter med at iværksætte et undervisningstiltag for eleven til al udredning og handleplan er overstået og beskrevet. 19

20 Når deltagerens resultat er i ordblindeområdet En testscore i ordblindeområdet bør følges op. Testvejlederen skal sammenholde testresultatet med andre relevante oplysninger om og fra eleven eller den studerende for at kunne bedømme resultatets gyldighed. Normalt vil elevens vanskeligheder allerede være så velkendte, at der ikke skal nye oplysninger til. Men det kan også være nødvendigt at verificere et resultat fx hvis testvejlederen ikke har andre relevante oplysninger om eleven end testresultatet, eller hvis afviklingen af testen kunne give anledning til tvivl om pålideligheden. Det kan fx give anledning til tvivl, når eleven har forsøgt at løse rigtig mange opgaver (fx over 30), men med meget få rigtige (fx under halvdelen). Eleven kan have gættet vildt for at få testen hurtigt overstået. I så fald kan oplæsning eller stavning af nye ord (fx non-ord) være et væsentligt supplement. Det behøver ikke at være omfattende, men skal blot verificere, at eleven virkelig har store vanskeligheder, også hvis tempoet er lavere. Hvor en testscore i ordblindeområdet vurderes at være gyldig, bør deltageren have tilbud om undervisning og evt. anden særlig støtte. For at kunne tilrettelægge undervisningen, så den passer til testdeltagerens færdigheder, vil det være en god idé at analysere resultatet på Ordblindetesten og at indhente supplerende informationer. Som det første kan man finde informationer om, hvorvidt elevens vanskeligheder er særlig knyttet til hastighed eller til præcision. Se afsnittet om deltest-resultater ovenfor. Desuden kan man sammenligne elevens resultat på de to forskellige deltest, der afdækker brugen af skriftens lydprincip (Find stavemåden og Find det der lyder som et ord). Se afsnittet om deltestresultater ovenfor. Hvis eleven scorer lavt på Basal ordforrådsprøve (10 eller færre rigtige), kan man ikke med sikkerhed vide, om svagt ordkendskab kan have påvirket resultatet på Find det der lyder som et ord. I den situation vil det være en god idé at supplere med en test med højtlæsning af udtalelige non-ord, hvor ordkendskab ikke på samme måde har betydning. I det hele taget vil det være en god idé at afdække testdeltagerens ordkendskab yderligere, hvis deltageren laver flere end et par tilfældige fejl i Basal ordforrådsprøve. Deltageren kan nemlig have andre sproglige vanskeligheder end dem, der er knyttet til skriftens lydprincip. Ordkendskabet bør afdækkes med en test, der er beregnet til det pågældende alders- og uddannelsestrin. For at kunne tilrettelægge hensigtsmæssige undervisningsindsatser for ordblinde elever bør man supplere Ordblindetesten med en nærmere undersøgelse af elevernes stavning og ordlæsning. Ordblindetesten kan ikke fortælle, om eleven har særlige vanskeligheder med fx konsonantklynger, komplekse grafemer (ng og sj), ord med flere end tre stavelser osv. Elever har forskellige profiler i læsning og stavning. Derfor er en nærmere undersøgelse en nødvendighed for at finde ud af, hvilket niveau undervisningen skal starte på. Særligt for de yngste testdeltagere (3. klasse) er det også vigtigt at få afdækket forudsætningerne for at anvende skriftens lydprincip. Har testdeltageren kenskab til bogstaverne, og kan han/hun forbinde dem med de rigtige lyde? For alle testdeltagere er det vigtigt at undersøge, hvor handicappet testdeltageren er ved tekstlæsning, så derfor bør prøven suppleres med en tekstlæseprøve, der i sværhedsgrad afspejler de læsekrav testdeltageren møder i sin hverdag. På bagrund af dette kan der så ud over undervisning i skriftens lydprincip iværksættes kompenserende foranstaltninger, så testdeltageren ikke bliver handicappet i forbindelse med tekstlæsning. 20

Tjekliste til Ordblindetesten

Tjekliste til Ordblindetesten Tjekliste til Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder: Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Prøv testen inden du tester andre. Testdeltagere får adgang

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk. Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Vejledning til Ordblindetesten

Vejledning til Ordblindetesten Vejledning til Ordblindetesten Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet, Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet August 2017

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed!

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed! Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København Afskaf ordblindhed! Forældre kræver i stigende grad at få afklaret, om deres barn er ordblindt. Skolen er ofte henholdende

Læs mere

Gymnasie screening LINU dansk

Gymnasie screening LINU dansk Gymnasie screening LINU dansk LINU Gymnasiescreening identificerer elever, hvis funktionelle skriftsproglige færdigheder er utilstrækkelige, og identificerer om der i givet fald er tale om basale eller

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest for Voksne

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest for Voksne Vejledning om brug af Vejledende Matematiktest for Voksne - til anvendelse i FVU og AMU Undervisningsministeriet august 2007 2. udgave Indhold 1. Indledning... 3 2. Testens formål... 3 3. Vejledning om

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU) Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU) Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Baggrund På den nyligt oprettede

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Juni 2007 Projekterfaringer It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Baggrund Fem folkeskoler deltog i projektet med hver én klasse på 3. årg. Det var Ejer Bavnehøj Skolen, Knudsøskolen, Mølleskolen,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten )

En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten ) En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten ) med særligt henblik på, ved hvilke scorer på den Tværgående Ordblindetest man med god sikkerhed kan

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister vurderet med bl.a. Den Tværgående Ordblindetest og Vejledende Læsetest for Voksne Hanne T. Daugaard, Carsten Elbro, Katrine Lyskov Jensen og Helene Lykke

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen Ungeprofilundersøgelsen Én undersøgelse om unge i Danmark Baggrund Ungeprofilundersøgelsen er udviklet med det formål at: 1. Give hurtige detaljerede svar om den aktuelle trivsel og det faktuelle niveau

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Fra Elevplan kan der indsættes en digital test

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere