9. årgang nr 2 maj magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN"

Transkript

1 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1

2

3 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér, regn mindre og vind mere En virksomhed har brug for en solid ordrepipeline. Det vil sige et lager af muligheder for opgaver, tilbud samt konkrete tilbud og ordrer DANSK BYGGERIS ÅRSDAG 6 Reportage fra repræsentantskabsmødet 8 Tre temamøder om produktivitet KORT OG GODT 11 Nyt fra bygge- og anlægsbranchen BRANCHEN I FOKUS 16 Med retstok og tækkeskovl i Jørgensø Der tækkes stadig mange huse i Danmark. Et af de traditionsrige tækkefirmaer er Jørand A/S på Fyn, der trods finanskrise stadig har gang i den mere end 50 år gamle virksomhed 20 Lovende udsigter for anlægsbranchen 21 Vagtskifte i Københavns Murerlaug 22 Når stilladsarbejde bliver kunst 24 Inventarfabrik ændrer koncept for at få nye markedsandele 25 BoligJobplanen vil mindske det sorte arbejde og sætte gang i energirenoveringerne 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN MAJ 2011 FAGLIGT 29 Kørekort til byggepladsen 30 CE-mærkning af trægulve samt søm og skruer 33 Økonomisk byggeri - i det lange løb 34 Fra 2D til 4D på syv uger Fremtidens kæmpeprojekter skal planlægges i 4D. E. Pihl & Søn A.S. afprøver i øjeblikket de nye metoder under udvidelsen af havnen i Beirut. Det gør projekteringsplanerne nemmere at overskue 36 Højesteret har afgjort, hvornår offentlige udbydere er forpligtet til at kassere tilbud med forbehold SERVICESTOF 37 Paragraffer 39 Produktnyheder 41 Navne 43 Kalender INDKØBSNYT 45 Nyt fra indkøbspartnerne 3INDHOLD Redaktion Inger Petersen Thalund (ansvarshavende) Martin K.I. Christensen (redaktør), Mie Tascher Andersen, Anja Binderup, Henriette Døssing, Mogens Hjelm, Morten Refsgaard Sørensen, Maj-Brit Dam Jensen. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag , 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN Elektronisk ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale. Forsidefoto: Jørand A/S, fotograf Ulrik Samsøe Figen

4 Medlemsrabat hos Statoil - det betaler sig Statoil leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder og vi leverer faktisk i dag mere end 20% af Danmarks olieforbrug. Vi erkender vores ansvar og derfor arbejder vi også målrettet for at beskytte miljøet, øge sikkerheden og samtidig være den bedste leverandør af energi produkter til din virksomhed. Som medlem af Dansk Byggeri får du rabat hos Statoil - ikke kun på benzin og diesel på servicestationerne, men også på fyringsolie, smøreolie, kemiprodukter, elektricitet samt på vores mange serviceydelser. Ring på og udnyt dine medlemsfordele - det betaler sig!

5 PER THOMAS DAHL, branchedirektør, Dansk Byggeri, foto KIRSTINE MENGEL leder Kompetenceudvikling. Dannelsen af Danske Byggematerialer er sket på det helt rigtige tidspunkt. Det var en rigtig god oplevelse for de byggematerialeproducerende på Dansk Byggeris Årsdag at høre både bygherrer, rådgivere og udførende tillægge byggeriets materialeproducenter en meget central rolle, når byggeriets udfordringer, i forhold til produktivitet, samarbejde og kvalitet, skal tackles. Og ingen skal være i tvivl om, at producenterne af byggematerialer ønsker at komme tættere på byggeriets øvrige aktører. Med Danske Byggematerialer i samme hus som de udførende i Dansk Byggeri er vi i en helt unik situation, og det er også ambitionen for Danske Byggematerialer at påtage sig en central rolle og blive den olie, som kan smøre udviklingen frem mod en mere effektiv, samarbejdende og kommunikerende byggesektor - og i det hele taget et bedre byggeri. Det er et godt tegn, at byggeriets mange aktører i stigende grad viser forståelse og vilje til at tillade nødvendig kompetenceudvikling, som gør os i stand til at flytte grænserne for opgavernes løsning, derhen hvor den sker bedst og med udnyttelse af de tilstedeværende kompetencer. Arkitekterne er dygtigere end nogensinde til den del som handler om at designe avanceret byggeri. Samtidig er rådgiverne også parate til at lade de kompetencer, som i dag findes i produktudviklingsafdelingerne i de byggematerialeproducerende virksomheder rådgive sig, når den optimale tekniske løsning i en given bygningskonstruktion skal findes. Det handler med andre ord om at kunne sætte sig rundt om bordet og anerkende hinandens moderne kompetencer og se mindre på de traditionelle kasketter og det skal ske med et fælles mål om at aflevere et bedre resultat til bygherren. Og denne rundbordssnak skal ske så tidligt i projekteringsfasen som muligt. "Ingen skal være i tvivl om, at producenterne af byggematerialer ønsker at komme tættere på byggeriets øvrige aktører." - Per THomas Dahl Danske Byggematerialer har til huse i et intelligent hus, nemlig i Dansk Byggeri, hvor der allerede findes meget viden og anvendelsesorienteret information. Langt hen ad vejen drejer arbejdet sig om, at kompetencerne skal op på et højere niveau. Vi skal dele den tilgængelige viden, så hele branchen løfter sine kompetencer. Med den basis er der skabt et godt grundlag for, at Danske Byggematerialer fremover kan spille den centrale rolle for byggeprocessen, som vi glæder os over, at branchen tildeler os. 2 5

6 Formand Halldór P. Ragnarsson, aflægger bestyrelsens mundtlige beretning Adm. direktør Lars Storr-Hansen fremlægger regnskabet Produktiviteten skal øges Dansk Byggeris formand åbnede det årlige repræsentantskabsmøde med en tale, hvor han blandt andet lagde vægt på virksomhedsledernes ansvar for et godt arbejdsmiljø og behovet for øget produktivitet i byggeriet Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, og ANJA BINDERUP, foto KIRSTINE MENGEL. Halldór P. Ragnarsson så i beretningen tilbage på de seneste hårde år, der har kostet mange virksomheder livet. - Aktiviteten har stabiliseret sig, men det betyder ikke, at opsvinget er lige om hjørnet. Vi har nået bunden, men vi kommer til at gå der en tid - i hvert fald frem til 2012, berettede Halldór P. Ragnarsson. Arbejdsmiljøet skal forbedres litik, at vi ikke vil konkurrere på sikkerheden - sikkerheden skal være i orden, fastslog Halldór P. Ragnarsson og understregede samtidig, at Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg gør et stort arbejde, men at de ikke alene kan forbedre arbejdsmiljøet i branchen. - Som virksomhedsledere har vi et ansvar for arbejdsmiljøet. Og jeg vil gerne opfordre alle sektioner til at tage livtag om de arbejdsmiljøproblemer, der eksisterer på deres område. Produktiviteten skal øges Halldór P. Ragnarsson lagde stor vægt på be- Formanden opfordrede desuden til selvransagelse i branchen, når det handler om arbejdsmiljø. - Det er slået fast i vores arbejdsmiljøpohovet for øget produktivitet i bygge- og anlægsbranchen og sagde, at man må forvente en betydelig politisk interesse for sektoren og for udvikling i produktiviteten. - Det er et spørgsmål om arbejdskraft. Hvis vi ikke kan få produktiviteten op, vil bygge- og anlægssektoren lægge beslag på medarbejdere, som kan producere mere, hvis de var ansat i en anden branche og dermed bidrage mere til indkomsten i samfundet. Det betyder, at man fra politisk hold vil være tilbageholdne med at lade sektoren fylde alt for meget i den samlede økonomi, hvis vi ikke kan præstere en højere 6

7 årsdag produktivitet, forklarede Halldór P. Ragnarsson. Konkurrencen fra udlandet I samme ombæring kom formanden ind på globaliseringen og udenlandsk arbejdskraft. - Vi må tage udfordringerne op, men konkurrencen skal ske på fair vilkår. Det arbejder vi for - blandt andet gennem vores vedholdende pres for at få RUT-registret til at fungere efter de oprindelige hensigter, fastslog Halldór P. Ragnarsson og afsluttede med en opfordring til branchen: - Men det er vigtigt, at vi sørger for, at vores egne virksomheder er konkurrencedygtige. Vi har et ledelsesansvar og dermed ansvaret for, at vores medarbejdere er effektive og yder det samme som vores udenlandske konkurrenter. 2 Læs mere om vedtægtsændringer og ny bestyrelse på Nationaldirektør Niels Bernstein og Lars Storr-Hansen diskuterer produktiviteten i byggebranchen Jammerlig produktivitet i byggebranchen Nationalbankdirektør Nils Bernstein kridtede banen og udfordringerne for byggeriet op på Dansk Byggeris Årsdag Af HENRIETTE DØSSING, - Uanset, hvordan man vender og drejer det, så har produktivitetsudviklingen i byggeriet været jammerlig, sagde nationalbanksdirektør Nils Bernstein, der slog fast, at udviklingen i timeproduktiviteten i byggeriet er faldet siden 1960 erne og kun Italien har mindre vækst i timeproduktiviteten end Danmark. Det giver sig blandt andet udslag i lav vækst, og det gør branchen sårbar over for udenlandsk arbejdskraft. - Hvis den danske arbejdskraft vare mere produktiv, ville risikoen for at blive underbudt af udenlandske håndværkere være mindre. Hertil kommer, at så længe produktiviteten i byggeriet er lav, så længe binder byggeriet resurser, som ellers kunne anvendes produktivt i andre brancher, fastslog Nils Bernstein. Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr- Hansen var naturligvis nødt til at give svar på tiltale, og selvom han anerkendte nationalbankdirektørens udlægning af produktivitetsproblemerne, så fastslog Lars Storr-Hansen, at produktivitetsproblemer i byggeriet ikke er et dansk fænomen, men kendes i alle de lande, vi sammenligner os med. 2 Halldór P. Ragnarsson blev genvalgt som formand og Hans-Ulrik Jensen som næstformand 7

8 Effektivt samspil mellem byggeriets aktører Innovation og kreativitet De udførendes kompetencer kan inddrages tidligt i byggeprocessen for at skabe en effektiv og værdiskabende byggeproces Af MORTEN REFSGAARD SØRENSEN, og MARTIN K.I. CHRISTENSEN, foto KIRSTINE MENGEL Torben Klitggard argumenterede for it og kommunikation, og Knud Erik Busk slog på reduktion af spildtiden, som en vej til bedre produktivitet. Ifølge adm. direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg er en af grundene til den lave produktivitet i bygge- og anlægsbranchen, at op imod 40 % af de danske håndværkeres tid er spildtid, fordi manglende tegninger og skitser gør, at de ikke kan begynde deres arbejde. Det kom frem på Dansk Byggeris årsdag. - Det bunder ofte i mistillid mellem entreprenører og leverandører på den ene side og bygherrer på den anden. Det fører til manglende åbenhed fra bygherrerne, som betyder, at udbudsmaterialet bliver utroligt mangelfuldt, sagde han. Bedre kommunikation For at sætte fart i produktionen af et ordentligt udbudsmateriale anbefalede Torben Klitgaard, projektdirektør i Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, at man forbedrer den digitale kommunikation. - Hvis vi får skabt en god, digital videndeling mellem byggeriets parter, sikrer vi os, at informationer er ved den rette person på den rette tid. Det gør det lettere at lave kvalitetskontrol af tegninger og udbudsmateriale, fremhævede han. Alle skal tage ansvar Hvis effektiviteten i byggebranchen skal op, er det dog ikke nok at se på samarbejdet mellem parterne. Ifølge Henrik Mielke, produktionsdirektør i Enemærke & Petersen og formand for Lean Construction-DK, skal hver enkelt virksomhed også kigge indad, for at minimere spild af tid og resurser. - Vi har valgt at vende tidsplanerne på hovedet. Typisk tager man bygherrens og rådgiverens tidsplan og indretter sin tidsplan efter det. Vi ser i stedet på, hvordan vi tilrettelægger projektet, så det bliver mest effektivt for os selv. Det betyder, at vi er færdige før tidsplanen i 60 % af sagerne. Og det er positivt for vores indtjening. Branchens aktører har flyttet sig Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann, reflekterede i sit indlæg over, hvordan alle aktørerne i bryggebranchen har ændret sig, uden at det har ændret måden, der arbejdes sammen på. - Da jeg startede i branchen i 1984 havde de fleste funktionærer i en entreprenørvirksomhed en faglig baggrund. Håndværkerne fik deres ugeløn i en kuvert, og der var stor opstandelse, da man begyndte at overføre pengene til deres bankkonto, for nu opdagede deres koner jo, hvad de tjente, når akkorderne var regnet med, sagde Torben Bjørk Nielsen. - I dag er håndværkerne vores naboer, og de har samme baggrund som ledelsen, med studentereksamen og samme krav til faglig udvikling. Men alligevel bruger vi det meste af vores ledelsestid på funktionærerne. Det går ikke. De faglærte skal involveres i processerne i virksomhederne. 2 Mere kreativitet og højere innovation krydret med moderne it-løsninger skal være med til at hæve overliggeren for produktiviteten i anlægsbranchen Af INGER PETERSEN THALUND, foto KIRSTINE MENGEL. - Vi skal tænke nyt i de store projekter, med nyt mener jeg kreativt og innovativt, og vi skal lære af de bedste fra udlandet, ellers får vi aldrig produktiviteten op i bygge- og anlægsbranchen. Sådan sagde projektchef Steen Lykke, fra Femern A/S ved en workshop på Dansk Byggeris årsdag. Han havde også et andet element med i sin opskrift på øget produktivitet, nemlig at vi skal tænke mere i innovativ designudvikling, og her er brug af 3D en meget vigtig faktor. Især hvis de kan anvendes og integreres med alle computerprogrammer i projektet. Arbejd smartere Netop det it-baserede var udgangspunktet for Annemarie Brorsons indlæg omkring it 8

9 skal højne produktiviteten Stort potentiale for bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36 %. Dansk Byggeri satte på sit årsmøde den 12. maj fokus på behovet for at øge produktiviteten, så virksomhederne kan klare sig igennem krisen og blive bedre rustet til konkurrencen fra udlandet årsdag AF ANJA Binderup, og HENRIETTE DØSSING, foto KIRSTINE MENGEL. Mulighederne for at få en bedre bundlinje ligger i de eksisterende opgaver: færre fejl, mindre spild og adgang til højere fortjeneste, viser en ny kvalitativ analyse foretaget af Quartz+Co for 3F og Dansk Byggeri. - Desuden kan branchens virksomheder øge omsætningen ved at gøre et godt stykke arbejde. Mange af vores medlemsvirksomheder har gode erfaringer med at fastholde kunder og skabe øget omsætning gennem høj tilfredshed. Og der er et uudnyttet potentiale, fortalte Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Udlandet spiser af kagen Hvor byggeriet tidligere har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, er der nu også konkurrence fra udlandet og den gamle danske tradition med gør-det-selv arbejde og ikke mindst sort arbejde æder også en god del af opgaverne. - Sammenlagt har danske virksomheder potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36 %, hvis de vinder markedsandele fra de udenlandske firmaer, det sorte marked og gør-det-selv markedet, sagde Louise Pihl. - Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og bygge- og anlægsbranchen halter efter andre brancher. Derfor tager 3F og Dansk Byggeri nu sammen kampen op for at øge produktiviteten. For en bedre produktivitet er ikke blot til gavn for ejerne og ledelsen, men også for medarbejderne og branchen som helhed. 2 Henrik Styrup, formad for Danske Anlægsentreprenører og Jens Christoffersen fra COWI deltog i paneldebatten anvendelse i DSV, Danmarks største transportvirksomhed. To procent af de lastbiler kører med tom last, og der er et kæmpe potentiale for bedre udnyttelse af bilerne. Her kommer et nyt gps-styret it-system ind i billedet. Ved hjælp af en slags google earth teknologi kan man se, hvor de forskellige vognmænd kører henne i verden, og dermed få fyldt deres last op, hvis de kører med tomme vogne. Hun sluttede af med at fortælle om den vigtigste erfaring, som hun bestemt mente, at byggebranchen også kunne lære af: - Brugen af flere it systemer afløste ikke nødvendigvis den tunge papirgang. Folk benyttede lystigt it systemerne, men de kørte videre med arkivering af papir i chartek og ringbind. Så udfordringen har været at få alle medarbejderne til at arbejde smartere og bruge færre resurser på de administrative opgaver. Her er it-løsninger, hvis de bruges rigtigt, en kæmpe gevinst, fastslog Annemarie Brorson. 2 MERE KONKURRENCEUDSÆTTELSE OG OPP Bertel Haarder slog i sit indlæg fast, at sundhedsområdet er det eneste offentlige område, som får lov til at vokse. Det er samtidig det eneste offentlige område, som kan fremvise øget produktivitet. Sundhedsområdet og sundhedsteknologi er blevet det største eksportområde, og ledigheden er alarmerende lav og adskillige områder er begyndt at mangle arbejdskraft. En af måderne at imødegå dette på er en øget konkurrenceudsættelse af blandt andet kommunale opgaver, hvor opgaverne kan blive løst lige så godt men forhåbentlig fri for det bureaukrati, som plager os. Ønsket om at samle og effektivisere byggesagsbehandlingen er foreløbigt droppet, da det er et stort indgreb i det kommunale selvstyre. Og endelig fremhævede han, at der er sket et holdningsskred, som gør det nemmere at anvende OPP og lignende i dag, end det var for ti år siden. 9

10 Fairplay kontrol i bygge- og anlægsbranchen. Følg med på skat.dk

11 KORT OG GODT. De tre priser er i god tråd med konferencens tema, som er bæredygtighed i materielbranchen. Her samles branchen for at diskutere, hvordan man kan blive bedre på sundhed og ulykker i branchen, hvordan man kan arbejde med CSR, og hvordan man kan mindske branchens miljøpåvirkninger. Årets udlejer Prisen som årets udlejer gik til Prisuddeling i materielbranchen Materielbranchen udpegede ved en konference i Roskilde torsdag den 12. maj årets virksomhed, årets arbejdsmiljørepræsentant og tildelte årets miljøpris Af ANJA BINDERUP, foto JAN HESSELBERG PASCHAL-Danmark A/S, som under krisen i byggeriet har formået at udvikle og udvide sin forretning. Virksomheden, som leverer løsninger til forskalling og stilladser m.v., har været aktiv i at udvikle nye måder at støbe på, som giver friere muligheder for at formgive betonkonstruktioner, som er støbt på stedet. Årets miljøpris Virksomheden CP ApS, som udlejer pavilloner, skure og lifte m.v., vinder årets miljøpris. CP ApS har på flere områder fundet og udviklet løsninger, som mindsker energiforbruget fra pavilloner og skure. CP har udviklet et komplet energimodul med omfattende styring og brug af varmepumper i stedet for traditionelle el-paneler. Derved er energiforbruget reduceret med 60 %. Samtidig har CP ApS gennem produktudvikling opnået, at deres pavilloner lever op til tæthedskrav, som overstiger de krav, der i dag stilles til egentlige bygninger. Årets arbejdsmiljørepræsentant - Den Gyldne Hjelm Den Gyldne Hjelm og dermed titlen som årets arbejdsmiljørepræsentant gik til Bjarke Hakmann fra virksomheden C. G. Jensen. Bjarke Hakmann bliver beskrevet som utrættelig i sin indsats for sikkerheden på de vejprojekter, som virksomheden udfører, og i forhold til arbejdsredskaber og -vilkår for medarbejderne i øvrigt. Blandt andet bliver det nævnt, at han har været foregangsmand i at udarbejde nye klippe-bukke bordsstationer, og at han af egen drift har taget opgaven op med at forenkle virksomhedens skiltning for brug af el-værktøj. Særlig omtale En enkelt virksomhed har udmærket sig ved at gøre en stor indsats for arbejdsmiljøet på et område, hvor der er behov for udvikling og nytænkning. Det drejer sig om HA- KI, som leverer stilladsløsninger. HAKI har videreudviklet sine stilladskomponenter, så de uden at miste i styrke i dag vejer 30 % mindre end for få år siden. Samtidig har virksomheden i sin produktudvikling fokuseret på faldsikring, formonterede rækværk og fastgørelsespunkter. 2 Opdateret Facility Managemanent Håndbog. "Håndbog i Facilities Management" er kommet i ny revideret og udvidet udgave. Den giver overblik over den nyeste udvikling inden for feltet, og omhandler emner som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og planlægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, spacemanagement, ejendomsdrift, services, IKT, miljø og arbejdsmiljø. Håndbogen lægger særlig vægt på betydningen af det strategiske og taktiske niveau. Håndbogen, der både kan læses fra A-Z eller anvendes som opslagsværk, er skrevet af professor Per Anker Jensen, som er Danmarks førende ekspert i Facilities Management. Udgiver er Dansk Facilities Management-netværk, og medlemmer af foreningen har allerede fået bogen tilsendt. Andre interesserede kan bestille bogen på dfm-net.dk. Prisen er 750 kr. + forsendelse. 2 Nu mere end 1000 energivejledere Dansk Byggeri og Tekniq har opnået en succes med energivejlederuddannelsen. På bare to år er mere end håndværkere nået gennem uddannelsen og står klar til at vejlede byggeriets kunder i de bedste energiløsninger Af MOGENS HJELM, Antallet af uddannede energivejledere har nu rundet de 1.000, og i Dansk Byggeri er der stor tilfredshed med interessen for uddannelsen i landets håndværksvirksomheder. - Det er superflot, at så mange har kunnet se potentialet i en uddannelse, som gør dem i stand til at vejlede især parcelhusejere bredt om deres muligheder for at energirenovere deres bolig. Det kan handle om at vejlede i at reducere energiforbruget eller vurdere mulighederne for at producere vedvarende energi i boligen fx ved at sætte solceller på taget, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. Flere undersøgelser viser, at husejere i høj grad trækker på deres håndværkere, når de skal beslutte sig for, om de vil spare på energien og hvordan. Energivejlederuddannelsen hjælper eksempelvis tømreren til at kunne se udover sit eget fag, når han taler med kunden. Er oliefyret nedslidt, bør husejeren måske overveje at skifte til jordvarme, når han nu vil i gang med at efterisolere huset for at spare på energien. Dansk Byggeri planlægger nu at følge succesen op med udbygning af uddannelsen, så der også bliver mulighed for at vejlede, når det handler om større bygninger. I samarbejde med Tekniq og Teknologisk Institut er der gang i tilrettelægningen af en overbygningsuddannelse netop med fokus på større bygninger. 2 NYT FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØB Dansk Byggeri er blandt aktørerne i det nye forum for bæredygtige indkøb, som miljøminister Karen Ellemann Forum lancerede for nyligt. 300 mia. kr. Svarende til 67 Storebæltsbroer. Så meget anslås det, at private og offentlige virksomheder samlet køber ind for hvert år. Dette er en enorm købekraft, men også en enorm forandringskraft, hvis den udnyttes strategisk. Og der ligger et stort potentiale for sociale, miljømæssige og økonomiske forandringer og forbedringer i fremtiden. forummet/om-forummet.aspx 11

12 KORT OG GODT Conexpo 2011 Hvert trejde år afholdes den store entreprenørmesse CONEXPO i Las Vegas, USA. Fem dage hvor alverdens entreprenørmaskiner og udstyr til anlægsarbejde udstilles. Og selvom BAUMA i München nu er større, så er Conexpo stadigvæk en imponerende udstilling Tekst og foto JAN HESSELBERG. Med over 2000 udstillere fra stort set hele verden er udvalget meget bredt og med knap 1000 seminarer og andre parallelle aktiviteter er der rigtig meget i udstillingsprogrammet. Meget mere end man kan overkomme. Så for alle de godt besøgende handler det først og fremmest om at prioritere. Hvad skal man se og hvad vil man gerne nå. Til det formål har Conexpo en fremragende hjemmeside hvor man kan planlægge hvilke udstillere man vil besøge ud fra udstillerkataloget online og så skaber hjemmesiden en besøgsrute til de pågældende udstillere. Tre danske firmaer På Conexpo i år var der tre danske producenter med på messen. Først besøgte jeg HYDREMA vores danske producent af entreprenørmaskiner fra det nordjyske. En pæn stor stand på det udvendige areal, hvor Jan Winther Andersen og Allan Mølgaard var godt tilfredse med messen. Al-Vac A/S også fra det nordjyske der fremstiller vacuumværktøj til håndtering af fliser og andet tungt havde valgt at lade en af firmaet kvindelige medarbejdere demonstrere hvor let man håndterer de tunge fliser. Også her var der smil på læben. Endelig var GMV Handling A/S fra Lemvig ja det er rent nordjysk hattrick udstiller på messen. Erik Pedersen, direktør i GMV Handling A/S præsenterede firmaets maskine Winlet 350 der her i USA i deres mål blev til Winlet til let og sikker montering af vindueselementer med stor succes var meldingen. GMV Handling deltog i deres amerikanske forhandlers udstilling Næste Conexpo er marts Samme sted hvor der er over hotelværelser indenfor en radius af 5 km. 2 Erik Pedersen, direktør i GMV Handling A/S En medarbejder fra Al-Vac A/S demonstrere vacuumværktøj til håndtering af fliser og andet tungt Jan Winther Andersen og Allan Mølgaard fra HYDREMA NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB Fra 1. april 2011 er Dansk Byggeris formand Halldór P. Ragnarsson medlem af Nationalbankens repræsentantskab, der har 25 medlemmer. Nedbrydningsbranchen giver pris til chef for Københavns Kommunes Center for Miljø Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, På generalforsamlingen i Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri overrakte sektionsformand Jan Brandis Nedriverprisen 2011 til områdechef Jens Nejrup i Københavns Kommunes Center for Miljø på grund af den store rolle, han har haft i udviklingen af genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Modageren af Nedriver 2011, Jens Nejrup, har som repræsentant for Københavns Kommunes Miljøkontrol været et meget aktivt og engageret medlem af Miljøstyrelsens Faglige Koordineringsgruppe for Bygge- og Anlægsaffald i årene 1986 til I denne forbindelse har han været dybt involveret i Nedbrydningssektionens demonstrationsprojekt om selektiv nedrivning, der var med til at skabe grundlaget for vejledningen NMK 96. Han har også været med til at gøre København til verdens førende hovedstad i genanvendelse af bygningsaffald. Det startede med en overordnet plan for kommunens behandling af bygge- og anlægsaffald i årene 1992 til 1995, hvor man ud fra et ønske om genanvendelse af affaldet og begrænsning af transportomkostningerne besluttede at oprette et centralt placeret genanvendelsesanlæg. Dette førte til opførelsen af det flotte og efter dens tids normer meget avancerede genanvendelsesanlæg, der i dag kendes som Kalvebod MiljøCenter. Med prisen følger en check på kr

13 Mangel på deltidsansatte og frivillige brandfolk Arbejdsgiverne er en vigtig brik i at løse problemet med manglen på deltidsansatte og frivillige brandfolk over hele landet Af MADS JAKOBSEN, kommunikationschef i Beredskabsforbundet. Brande og andre ulykker kender ikke forskel på arbejdstid og fritid og tager ikke hensyn til produktion og driftstab. Derfor er det nødvendigt med et samarbejde mellem arbejdsgiver og den ansatte. Det er vigtigt for sikkerheden i samfundet, at den deltidsansatte brandmand og den frivillige kan få fri fra sit arbejde for at hjælpe, når ulykken sker. Det koster ikke arbejdsgiveren lønkroner, når en ansat forlader arbejdspladsen for at rykke ud til brande og ulykker. Deltidsansatte brandfolk aflønnes nemlig af det brandvæsen, hvor de er ansat. De fleste steder får frivillige tabt arbejdsfortjeneste, når de har et løntab. Når alarmen går - En brandmand på deltid skal regne med på alle tider af døgnet at kunne rykke ud mellem 30 og 90 gange om året. Antallet afhænger af størrelsen på det område, som brandstationen dækker. Vagterne kan ligge i arbejdstiden og i fritiden. Når en deltidsbrandmand bliver kaldt til udrykning, skal han kunne stille på brandstationen meget hurtigt. Første brandbil skal afgå fra stationen senest fem minutter efter, at alarmen er indløbet. Hvis han er på arbejde, må han derfor straks forlade det, fortæller konsulent ved Beredskabsforbundet, Henrik Stage. Halvdelen af det danske brandvæsen består af deltidsansatte og frivillige brandmænd. I 2010 bestod redningsberedskabet af cirka personer. Af disse var godt ansat på deltid. Og der er brug for flere. 2 EfterUddannelse.dk i en fart Det skulle gå hurtigt, da lønbogholder Rita Birkmann skulle lære EfterUddannelse.dk at kende. Og det gjorde det Af LOTTE DAVIDSEN, Rita Birkmann fra entreprenørvirksomheden HUJ A/S i Auning på Djursland er lidt bekymret, da hun bliver bedt om at fortælle om sine erfaringer med portalen EfterUddannelse.dk. - Jeg har ikke så meget at fortælle, for det er så nemt, siger hun. Rita Birkmann fik brug for at lære EfterUddannelse.dk at kende i en fart i sommeren HUJ var i gang med et personaleprojekt, hvor alle medarbejderne skulle gennemgå det samme kursus. Nu skiftede man til en anden skole end den, man havde startet med. - Det var Aarhus Tech, og de ville have, at vi skulle tilmelde via EfterUddannelse.dk, fortæller Rita Birkmann. Det skulle gå stærkt, så hun måtte ind på kontoret i sin sommerferie for at få tilmeldingerne ordnet. Det tog i alt en times tid for de fire hold, samtidig med at hun selv fandt ud af, hvordan systemet virkede. Man skal bruge en digital signatur for at komme ind på EfterUddannelse.dk, men den havde Rita Birkmann i forvejen. Hun bruger den i sit arbejde med lønnen. - Jeg skulle lige ind på Virk.dk og sige, at jeg var kursusadministrator. Det gik nemt, jeg gik lige ind og fandt det. Man får det også forklaret på EfterUddannelse.dk, siger hun. Virksomhederne skal bruge EfterUddannelse.dk Fra 1. juli skal ansøgningen om VEUgodtgørelse foregå på EfterUddannelse.dk. Det er den eneste vej til at få godtgørelsen. EfterUddannelse.dk er en webportal for AMU-systemet og de andre erhvervsrettede voksen- og videreuddannelser. Portalen er bygget op omkring et online kursuskatalog, hvor man også kan tilmelde til kurserne. Fra 1. juli kan man også søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud via portalen. 2 - Jeg synes ikke, det var svært. Man får det godt forklaret. Det siger sig selv, hvad man skal gøre, siger Rita Birkmann EfterUddannelse.dk sådan gør du - Bestil din digitale medarbejdersignatur. Enten: danid.dk Erhverv Bestil digital signatur Bestil medarbejdersignatur. Eller: - Din virk.dk-administrator skal give dig ret til at administrere VEU-kurser. Det sker på virk.dk under Brugeradministration. - Nu er du klar til at logge ind på EfterUddannelse.dk for at vælge kursus eller tilmelde. Fra 1. juli er det også her, du søger VEUgodtgørelse. - Fra 1. juli er EfterUddannelse.dk den eneste vej til at få VEUgodtgørelse. Ny avis skal fortælle om arbejdsmiljø ude fra byggepladserne AF ANNE M. ANTTILA, I juni 2011 bliver en helt ny avis om arbejdsmiljø udgivet. Ved hjælp af mange billeder og mindre tekst fortælles konkrete historier ude fra byggepladser og virksomheder. Der er både solstrålehistorier, debatartikler, læring af ulykker samt nyt om teknik og konkurrencer i den nye avis. Redaktionsgruppen består af Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, Byggeriets Arbejdsmiljøbus samt flere af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Avisen bliver finansieret af midler fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og bliver på ca. 24 sider. Med stor inspiration fra NCCs "Under hjelmen" har redaktionsgruppen besluttet at kalde avisen "Under hjelmene" for at signalere at både organisationer og virksomheder nu i fællesskab går sammen om at formidle arbejdsmiljø ud til både ansatte og ledere. I 2011 udgives avisen i juni og november. Avisen kan bestilles af Dansk Byggeris medlemmer ved at skrive til 2 13

14 KORT OG GODT For Tømrermester Lindberg har forebyggelsespakkerne sat en masse tanker i gang om at forbedre det hårde fysiske arbejde. Blandt andet har Evald Zacho (yderst til højre i billedet) fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus været behjælpelig med gode ideer. Virksomheder brancher, hvor der er særlig stor fare for nedslidning, kan søge om tilskud til forebyggelsespakker gennem Forebyggelsesfonden. Planlægning af arbejdet Hos Kjærsgaard & Simonsen Tømrerog Bygningssnedkeri ApS i Nordjylland er det vigtigt, at arbejdsmiljø bliver tænkt ind allerede fra begyndelsen. Når vi som formand eller mester går ud og giver et tilbud på en opgave, har vi vores kamera med. Vi tager billeder for at vise svendene, hvor de fx skal sætte stillads op og hvor meget plads, der er til det, forklarer tømrermester Niels Jørgen Kjærsgaard. - Vi bruger desuden billederne som grundlag for det tilbud, vi skal give til kunden. Og det er vigtigt, at vi får skrevet så meget som muligt ned på svendenes arbejdsseddel, så vi allerede har beskrevet risikofaktorerne. Virksomheden har søgt Forebyggelsespakkerne og fået midler til planlægning af arbejdet. Det betyder, at de nu har en aftale med Arbejdstilsynet om at gennemføre en strategi for planlægning af et To mindre tømrermestre har søgt om midler til at udvikle deres arbejdsmiljø Mindre virksomheder bruger Forebyggelsespakkerne Tekst og foto ANNE M. ANTTILA, renoveringsarbejde. Det er meget positivt, at vi kan få den dialog med Arbejdstilsynet, og vi har haft en god snak om projektet, fremhæver Niels Jørgen Kjærsgaard. Forebyggelse af tunge løft Tømrermester Lindberg fra Kolind på Djursland har også søgt forebyggelsespakkerne. De er en lille virksomhed som - foruden de to ejere Pia og Torben Lindberg - består af en lærling, en arbejdsmand og en svend. Virksomheden har søgt om midler til at forebygge tunge løft. Vi vil gerne have fokus på de tunge løft, vi kommer ud for i løbet af en lang arbejdsdag, og vi vil blandt andet se på mulighederne for at bruge tekniske hjælpemidler til vinduesmontage, fortæller Pia Lindberg og fortætter: - Det er lige så meget de daglige uhensigtsmæssige løft af vinduer, døre og træplader ud og ind af bilen, som skal forbedres. Pia Lindberg synes det var rigtig nemt at søge om "pakkerne". - Og da jeg længe gået og kigget lidt efter muligheder for at få midler til at komme i gang med små projekter, der skal forbedre vores arbejdsmiljø, var det jo bare at søge, da puljen netop passede til vores mål. 2 forebyggelsespakker.html Tømrermester Niels Jørgen Kjærsgaard på kontoret i Vodskov Undgå mishandling af murermestervillaen Ny guide til håndværkere En murermestervilla før renoveringen Samme villa efter en lidt for hårdhændet renovering Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, Den danske murermestervilla er en af de mest eftertragtede hustyper. Hvad mange husejere ikke ved er, at murermestervillaen er bygget i tråd med den såkaldte Bedre Byggeskik-bevægelse. Husejernes og håndværkernes manglende viden og et gigantisk udbud af nye discount-byggematerialer har ødelagt mange af disse enestående huse, der oprindeligt blev bygget som en reaktion mod dårlig smag og dårlig kvalitet, når det gjaldt arkitektur, byggematerialer og -teknikker. Bygningskultur Danmark har derfor udgivet en eksklusiv bog, der guider håndværkere og husejere ved renovering og istandsættelse af Bedre Byggeskik-huse. Bog-guiden kan også benyttes ved renovering af fredede og bevaringsværdige huse. Bogens titel er Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse, den koster 149 kr. og kan bestilles på www. bygningskultur.dk eller downloades gratis i pdf-format. 2 14

15 Ømme muskler og manglende overblik? Trigger point terapi afhjælper myoser og muskelsmerter Ineffektive arbejdsgange kan give ømme muskler og manglende overblik. Ømheden kan behandles med lidt trigger point terapi, men den har det med at komme igen. Opnå varig virkning med en branchespecifik it-løsning fra Elbek & Vejrup og undgå flygtig symptombehandling. Så får du detaljeret overblik over sager, timer og økonomi. Hos Elbek & Vejrup har vi mere end 14 års erfaring i at udvikle brugervenlige it-løsninger baseret på Dynamics NAV,.NET, SharePoint og CRM. Vores konsulenter har et indgående kendskab til entreprenørbranchen, så de forstår dine udfordringer og kan tilpasse løsningen til dine behov. Og vi er med dig hele vejen fra foranalyse over implementering til uddannelse og efterfølgende support. En brancheløsning giver ganske enkelt et bedre resultat! Læs mere på: elbek-vejrup.dk/entreprenør eller ring på Udvalgte referencer: Jorton A/S, Hustømrerne A/S, KPC Byg A/S og S. Guldfeldt Nielsen A/S Elbek & Vejrup A/S Telefon Århus N Brøndby Herning Esbjerg Vejen elbek-vejrup.dk Mobile & Web Solutions

16 Med retstok og tækkeskovl i Jørgensø Der tækkes stadig mange huse i Danmark. Et af de traditionsrige tækkefirmaer er Jørand A/S på Fyn, der trods finanskrise stadig har gang i den mere end 50 år gamle virksomhed Af JAKOB SCHULTZ, foto ULRIK SAMSØE FIGEN 16

17 Stråene bindes med stålvirer og strammes. Den gammeldags metode er at sy taget fast, men den benyttes ikke så ofte længere Stråene importeres fra Ungarn og Ukraine, da det danske marked ikke kan levere nok til hele branchen herhjemme Næste bundt rør kastes op på taget, så det kan blive lagt Anders og Keld Pedersen er anden generation i familiefirmaet. Keld overtaget styringen, når Anders om kort tid pensioneres. Solen skinner og der blæser kun en let vind ind fra Kattegat over Nordfyn den tidlige forårsdag, hvor Byggeriet har lagt vejen forbi Jørgensø. I første række helt nede ved stranden og havet er Jørand A/S i gang med at lægge nyt stråtag på et gammelt træsommerhus, der får et helt nyt udtryk i takt med at stråene bliver lagt. For Keld og Anders Pedersen er der ikke noget nyt ved denne opgave. De to brødre har videreført familiefirmaet og håndværkertraditionen efter deres far Jørgen Pedersen. I dag er Anders på vej mod pension og Keld er klar til at overtage hele styringen. De har begge altid været fascineret af arbejdet med strå. - Det er jo et organisk materiale, og vi kan forme taget som vi vil og justere det, så det passer til et gammelt hus med skævheder. Jeg synes, det er fascinerende, og det giver en dejlig frihed at arbejde med strå, siger Keld Pedersen. Klarer sig igennem Selvom finanskrisen har gjort sit indhug i antallet af opgaver, har firmaet formået at holde gang i forretningen. Der er ansat fem tækkere, tre lærlinge, to tømrersvende og en tømrerlærling. Tømrerne kommer ind tidligt i forløbet og udskifter de spær og lægter, der er ødelagte, og gør dermed klar til tækkearbejdet. Fortsætter side 18 17

18 Taget glattes og formes med en speciel skovl, så det får den helt rigtige form Fortsat fra side 17 Tækkerørene kommer fra Ungarn og Ukraine. I Danmark producers der ikke nok til at dække behovet, og Jørand har gode erfaringer med strå fra østlandene. - Vi kan ikke få nok rør herhjemme, og nogen år er rørene for korte til at vi kan bruge dem. Ud over Ungarn og Ukraine, så produceres der også meget i Polen. Vi har prøvet rør fra Kina, men vi syntes de var svære at arbejde med, forklarer Keld Pedersen. Gammel tradition Tækningen foregår ved at bundterne lægges op med en retstok, herefter bliver rørene syet eller skruet fast. Til at holde retstokken bruges der to kroge som stikkes ind i taget. Til sidst bruger man en tækkeskovl til at lægge ud med og glatte taget med. For Anders og Keld Pedersen har det en betydning, at det gamle håndværk bliver holdt i live, selvom ingen af deres egne børn ønsker at arbejde i branchen. Der findes en selvstændig uddannelse for tækkere, som tager tre år. Jørand er med til at uddanne flere af de nye tagtækkere. -Det er en speciel uddannelse, så det kræver et forløb for sig. Mange på tømreruddannelserne skifter til tækkeuddannelsen, og vi er glade for at der bliver ved med at være unge mennesker, der vil prøve det, så faget ikke dør ud, siger Anders Pedersen, der tror at behovet for stråtag altid vil være der. -Og selvom et tag kan holde år - alt efter hvor ventileret det er - så vil der være brug for stråtag, slutter han. 2 Tagskægget rettes til med en lille specialskovl 18

19 Er din forsikring i orden, når der igen kommer gang i hjulene? Mange steder melder håndværksmestre nu om en stigende ordretilgang og en deraf følgende udvidelse af medarbejderstaben. Men husk, at også forsikringsdækningen skal være tunet til bedre tider. Derfor er det klogt få et tjek af Byggeriets forsikringsservice. Ring på telefon eller send en mail på hvis du ønsker en gennemgang af dine forsikringer. På den måde kan du være sikker på, at du og din virksomhed altid har den rigtige dækning. Fordi vi kender din hverdag Nørre Voldgade København K Postadresse: Postboks København K Tlf.: fax:

20 Lovende udsigter for anlægsbranchen Da Knud Erik Kastrup trådte af som bestyrelsesformand for Danske Anlægsentreprenører, blev der sagt farvel til en erfaren og vellidt mand. Henrik Styrup overtager posten og har planen klar for fremtiden Af Morten Refsgaard Sørensen, Efter at have præget branchen i 25 år er Knud Erik Kastrup, direktør i Arkil A/S, gået af som bestyrelsesformand for Danske Anlægsentreprenører. Finn Bo Frandsen, seniorøkonom i Dansk Byggeri, er en af dem, der gennem årene har haft et tæt samarbejde med Knud Erik Kastrup, og han er ikke sen til at rose den tidligere formand: - Knud Erik Kastrup har haft meget stor betydning for hele anlægsbranchen. Knud Erik talte i flere år for, at anlægsbranchen blev samlet under en bestyrelse. Hans mål var, at Henrik Styrup, direktør for Stürup A/S i Esbjerg, er ny formand for Danske Alægsentreprenører branchen skulle tale med en stemme, og det mål blev indfriet med stiftelsen af Danske Anlægsentreprenører, siger Finn Bo Frandsen. Med Knud Erik Kastrups afgang blev anlægsbranchens tøjler videregivet til Henrik Styrup. Han anerkender, at der er en stor arv at løfte: - Jeg går ind til den her opgave med en stor portion ydmyghed. Heldigvis sidder jeg i samme firma som Knud Erik Kastrup, så jeg har jævnlig kontakt med ham. Det sikrer, at vi får en glidende overgang, siger han. Dialog skal sikre fremtiden Som bestyrelsesformand bliver en af Henrik Styrups opgaver at hjælpe anlægsbranchen det sidste stykke vej ud af krisen. - Det ser lovende ud for fremtiden, og jeg tillader mig at være stille optimist. Der er flere store projekter på tegnebrættet som blandt andet Femernforbindelsen og metrobyggeriet. De kommer tiltrængt, for vi har fået en ordentlig dukkert under krisen, siger Henrik Styrup. Han advarer dog imod, at man med annonceringen af de nye, store anlægsprojekter vælger at læne sig tilbage i stolen og bare venter på det økonomiske opsving, da der kan gå op til et par år, inden man ser effekten. Derfor betoner han vigtigheden af de mindre og mere almindelige projekter. Han fremhæver især vigtigheden af opgaven med at renovere kloakker, jernbaner og kommunale veje, og han mener, at løbende kontakt med kommunerne, Vejdirektoratet og Banedanmark er nødvendig for at sikre, at de rigtige projekter sættes i gang. - Vi skal have skabt en fornuftig dialog med især kommunerne, så vi holder dem til ilden. Vi vil være sikre på, at de penge, der i budgettet er øremærket til renovering af blandt andet vejnettet, bliver brugt på at renovere, siger Henrik Styrup. Social bevidsthed bevares Udover samarbejdet med blandt andet kommunerne nævner Henrik Styrup også de mere bløde værdier, når han skal udpege de områder, der skal være med til at sikre anlægsbranchen i fremtiden. - Der er i medierne og offentligheden men også i branchen selv stort fokus på virksomhedernes samfundsansvar omkring arbejdsmiljø, uddannelse og vores indtag af lærlinge. Og det er helt klart områder, hvor vi skal forsætte med at yde en indsats, siger han. Efter at have præget branchen i 25 år er Knud Erik Kastrup, direktør i Arkil A/S, gået af som bestyrelsesformand for Danske Anlægsentreprenører Dermed lægger Henrik Styrup op til, at hans forgængers linje skal følges. Gennem de mange år i branchen var arbejdsmiljø, uddannelse og lærlinge blandt gengangerne, når Knud Erik Kastrup tog ordet. Finn Bo Frandsen husker Knud Erik Kastrups første møde som gruppeformand tilbage i 1987, hvor han talte om behovet for en væsentlig forbedring af forholdene i skurvognene, og hans øjne var på arbejdsmiljø gennem alle 25 år. 2 entreprenører.dk 20

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Øget indtjening og faktureringshastighed med

Øget indtjening og faktureringshastighed med Enemærke & Petersen a/s er en koncern, der også omfatter datterselskaberne Ringsted Entreprenørforretning og E&P service. En solid erfaring som hoved- og totalentreprenør suppleret med specifikke kompetencer

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere