Kursus i analyse af projekter med ren energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i analyse af projekter med ren energi"

Transkript

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi reeep

2 RETScreen Internationals Kursus i analyse af projekter med ren energi er blevet skabt til brug for uddannelsescentre og træningsorganisationer over hele jorden. Den retter sig også mod fagfolk og studerende som selv- og fjernstudie. Hvert træningsmodul kan præsenteres som et særskilt seminar eller workshop, eller som en del af universitetskursus. Tilsammen giver de materiale til et tougers intensivt kursus eller et kursus på et semester. Ud over Power Point præsentationer samt instruktør lyd-filer og noter, som findes nedenfor, omfatter træningsmaterialet også en samling af case studier og en teknisk lærebog (www.retscreen.net).

3 Kursus i analyse af projekter med ren energi INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier mer ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF VINDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF MINDRE VANDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLCELLE PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF BIOMASSE VARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME LUFT PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME VAND PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PASSIV SOLVARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF JORDVARME PUMPE PROJEKTER

4 Disclaimer This publication is distributed for informational purposes only and does not necessarily reflect the views of the Government of Canada nor constitute an endorsement of any commercial product or person. Neither Canada, nor its ministers, officers, employees and agents make any warranty in respect to this publication nor assume any liability arising out of this publication. Minister of Natural Resources Canada

5 INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier med ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt

6

7 Introduktion af analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af projekter med ren energi er et kursus baseret påp case-studies studies for erhvervsfolk og universitetsstuderende, som ønsker at lære l at analysere den tekniske og finansielle levedygtighed af projekter med ren energi bedre. RETScreen International Clean Energy Decision Support Centre Udvikler hjælpev lpeværktøjer som gør g r det nemmere for planlæggere, beslutningstagere og industrien at tage energibesparende og vedvarende energiteknologier med i overvejelserne i den kritiske, vigtige indledende planlægningsfase Hjælpev lpeværktøjer reducerer omkostningerne ved at vurdere mulige projekter markant Udbreder disse værktv rktøjer gratis til brugere over hele verden via Internettet og cd-rom Undervisning og teknisk bistand via et internationalt netværk af RETScreen undervisere Adgang til industriprodukter og service via en internetmarkedsplads Efter kurset Du vil være v mere opmærksom påp levedygtige anvendelsesmuligheder for ren energi Solvæg - lejlighedsbyggeri Og du vil være v i stand til at gennemføre feasibilitystudier af høj h j kvalitet og med lave omkostninger ved hjælp af RETScreen software Lærerboliger, Botswana Foto : Enermodal Foto: Vadim Belotserkovsky 1

8 Kursusoversigt Introduktion af analyse af projekter med ren energi Analyse af vindkraftprojekter Analyse af projekter med mindre vandkraftanlæg Analyse af solenergiprojekter Analyse af kraftvarmeprojekter Analyse af projekter med opvarmning ved biomasse Analyse af projekter med solvarme - luft Analyse af projekter med solvarme - vand Analyse af projekter med passiv solvarme Analyse af projekter med jordvarmepumper Analyse af projekter med kølingk Kursusmateriale Download gratis på: p 2

9 Software & Data RETScreen International software til analyse af projekter med ren energi Modeller for ren energiteknologi Internationale produktdata leverandører rer af udstyr Internationale vejrdata jordbaserede målestationer NASAs overflademeteorologi og solenergidata modtaget via satellit Online brugermanual Øvelsesmateriale Kursus i analyse af projekter med ren energi Præsentationsoverheads e-indlæringsværktøj verbalt manuskript e-lærebog & case-studies Solopvarmnnig vand kommunalt friluftsbad e-lærebog & case-studies studies Analyse af projekter med ren energi: RETScreen teknik & cases Elektronisk lærebog på universitetsniveau Baggrunden for teknologierne Detaljeret beskrivelse af RETScreen algoritmer Mere end 60 internationale case-studies af virkelige projekter Gratis til rådighed på engelsk og fransk 3

10 Markedsplads & kalender Internetbaseret markedsplads Forbinder industrien og kunder online Søg på emne, teknologi & region Eksempler: leverandører af udstyr, solenergi, Nordamerika serviceudbydere, vindenergi, Europa Offentlige og private internetfora Online undervisningskalender og registrering Indledende moduloversigt Oversigt over kurset (fuldført) Status over ren energiteknologier Analyse af projekter med ren energi med RETScreen software Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen Software Sammenfatning CANMET Energy Technology Centre - Varennes 4

11

12

13 Status over teknologier for ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi vindmølle-park Hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Nordex Gmbh Foto: McFadden, Pam DOE/NREL Minister for naturlige ressourcers Canada Formål Øge opmærksomheden om vedvarende energiteknologier (RETs) og energibesparende forholdsregler Markeder Typiske anvendelsesmuligheder Elproduktion med træaffald Foto: Warren Gretz, NREL PIX Solenergi og solvandvarmer Foto: Vadim Belotserkovsky Definitioner Teknologier for ren energi Energibesparende Anvendelse af færre energiressourcer til at tilfredsstille samme energibehov Vedvarende energy Anvendelse af uudømmelige naturlige ressourcer til at tilfredsstille energibehovet 100% Energy Energibehov Demand 75% 50% 25% Superisoleret hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Jerry Shaw 0% Conventional Konventionel Enegibesparende Efficient Energibesparende Efficient & og Renewable vedvarende Minister for naturlige ressourcers Canada

14 Grunde til at anvende teknologier med ren energi Miljømæssige Klimaændringer Lokal forurening Økonomiske Levetidsomkostninger Knaphed på fossilt 0 brændsel Sociale Generering af arbejdspladser Mindre forbrug af lokal valuta Stigning i energibehov (x3 i 2050) Vindenergi: Omkostninger ved elproduktion Elomkostninger År Kilde: National Laboratory Directors for the U.S. Department of Energy (1997) Fælles kendetegn ved teknologier om ren energi I forhold til konventionelle teknologier: Typisk højere anskaffelsesomkostninger Generelt lavere driftsomkostninger Miljømæssigt renere Ofte omkostningsbesparende set over samlet levetid Totalomkostninger ved et energiproducerende eller forbrugende system Totalomkostninger Totalomkostninger anskaffelsesomkostninger = anskaffelsesomkostninger + årlig brændsels ndsels-, drift- og vedligeholdsomkostninger + omkostninger ved større eftersyn + omkostninger ved nedlukning + finansieringsomkostninger + osv. 2

15 Teknologier der producerer el ved vedvarende energi Vindenergi Teknologi og anvendelsesmuligheder Vind Vinge Motorgondol ned gearkasse og generator Kræver god vind (>4 10 m) Kystområder, afrundede højdedrag, åbne sletter Anvendelsesmuligheder: Navhøjde Vind Tårn Centralt forsyningsnet Isoleret forsyningsnet Ikke tilsluttet elnet Warren Gretz, NREL PIX Phil Owens, Nunavut Power Southwest Windpower, NREL PIX Vindenergimarked Årlig opstilling af vindmøller på verdensplan Opstillet kapacitet på verdensplan (2003): MW (~20,6 millioner kwh/hjem/år og 30% kapacitetsfaktor) MW Tyskland: Spanien: USA: Danmark: MW MW MW MW MW i 2007 (anslået) Kilde: Danish Wind Turbine Manufacturers Association, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World 3

16 Mindre vandkraftanlæg Teknologi og anvendelsesmuligheder Elementer i et vandkraftanlæg Dæmning Overfaldsåbning Hoveddam Projekttyper: Vandreservoir Flodløb Anvendelsesmuligheder: Centralt forsyningsnet Isoleret forsynnigsnet Ikke tilsluttet elnet Turbinerør Kraftværk Francis-turbine Kraftledning Generator Turbine Trækrør Afløb Markedet for mindre vandkraftanlæg 19% af verdens elektricitet produceres af store og mindre vandkraftanlæg På verdensplan: MW udnyttet (anlægsstørrelse < 10 MW) Prognose: til MW i 2020 Kina: eksisterende anlæg (anlægsstørrelse < 25 MW) MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Europa: MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Lille vandkraftanlæg Canada: MW udnyttet Yderligere MW økonomsik gennemførligt Kilde: ABB, Renewable Energy World, and International Small Hydro o Atlas Solenergi (PV) Teknologi og anvendelsesmuligheder Solenergiskærm Solenergisystem i husholdning Centralt solenergianlæg Krafttrans -formator Måler Fordelt produktion Batteri Foto: Tsuo, Simon DOE/NREL Måler Elforsyningsnet Lys Vandpumpe med solenergi Bygning med elforsyningsnet med integreret solenergi Foto: Strong, Steven DOE/NREL 4

17 Markedet for solenergi 800 Årlig opstilling af solenergianlæg på verdensplan Opstillet kapacitet verden over (2003): MWp (~1,2 millioner kwh/hjem/år) 32% stigning i leverancer MWp Kilde: PV News Kraftvarme Samtidig produktion af to eller flere typer brugbar energi fra en e energikilde (også kaldet samgenerering ) Varmegenvindingsgrad (55/70) = 78,6% Total nyttevirkning ((30+55)/100) = 85,9% Udstødningsgas 15 enheder Varme 55 enheder Afgaskedel Brændsel 100 enheder Varme + udstødning 70 enheder Kraft 30 enheder Kraftsystem Generator Varmemængde Kraftmængde Kraftvarme Anvendelsesmuligheder, brændsel og udstyr Forskellige anvendelsesmuligheder Forskelligt brændsel Affaldsdepotgas Opsamlingscyklus Dampproduktion Biomasse til kraftvarme Proces Rørsystem til opsamling Kompressor af affaldsdepotgas Filter Køler/tørrer Elproduktion Flamme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Foto: Gaz Metropolitan Forskelligt udstyr Stempelmotor til produktion af kraft Foto: Rolls-Royce plc 5

18 Kraftvarme Anvendelsesmuligheder Enkelte bygninger Kommercielle og industrielle Flere bygninger Energinet (f.eks. lokalsamfund) Industriprocesser Kraftvarme Kitchener Rådhusl Foto: Urban Ziegler, NRCan Affaldsdepotgas kraftvarme til fjernvarmesystem, Sverige Foto: Urban Ziegler, NRCan Mkroturbine i drivhus Foto: Urban Ziegler, NRCan Kraftvarme Brændselstyper Vedvarende brændsel Træaffald Affaldsdepotgas Biogas Biprodukter fra landbruget Bagasse Specialdyrkede afgrøder Osv. Fossilt brændsel Naturgas Diesel Osv. Geotermisk energi Hydrogen Biomasse til kraftvarme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Geotermisk gejser Foto: Joel Renner, DOE/ NREL PIX Kraftvarme Udstyr og teknologier Køleudstyr Kompressorer Absorptionskøleanlæg Fri køling Kraftproduktion Gasturbine Gasturbine-combined cycle Dampturbine Stempelmotor Brændselscelle Osv. Varmeudstyr Kedler Genindvinding af spildvarme Gasturbine Køleudstyr Foto: Rolls-Royce plc Foto: Urban Ziegler, NRCan 6

19 Kraftvarme Marked Region Canada USA Kina Rusland Tyskland Storbritannien Brasilien Indien Sydafrika Verden Kapacitet 12 GW 67 GW 32 GW 65 GW 11 GW 4,9 GW 2,8 GW 4,1 GW 0,5 GW Bemærkninger Mest til papirmasse-,, papir- og olieindustrien Hurtigtvoksende, politisk støtte tte til kraftvarme Overvejende kulfyrede kraftvarmeværker rker Ca. 30% el fra kraftvarme Voksende marked for kommunal kraftvarme Stærk tilskyndelse til vedvarende energi Energinet forbundet med installationer, som ikke er tilsluttet nettet Mest kraftvarme baseret påp bagasse til sukkermøller Erstatter hovedsageligt kulfyret el 247 GW Forventes at vokse med 10 GW pr. år Kilde: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE Vedvarende energi Varme- og køleteknologierk Biomasseopvarmning Teknologi og anvendelsemuligheder Flisning af træ Kontrolleret forbrænding af træ, landbrugsaffald, kommunalt affald osv. for at producere varme Enkelte bygninger og/eller fjernvarme Foto: Wiseloger, Art DOE/NREL Varmeværk Foto: Oujé-Bougoumou Cree Nation 7

20 Biomassevarmemarked På verdensplan: Biomasseforbrænding leverer 11% af verdens totale primære energiforsyning (TPES) Over 20 GW th fra biomassekedler Udviklingslande: Madlavning, opvarmning Ikke altid bæredygtig Afrika: 50% af TPES Indien: 39% af TPES Kina: 19% af TPES New Nyinstallation Installations af små of Small Industrikande: Scale (<100 (<100 kw) kw) Biomass Varme, kraft, brændeovne Heating biomassevarmesystemer Systems in Austria Finland: 19% af TPES i Østrig Sverige: 16% af TPES Østrig: 9% af TPES Danmark: 8% af TPES 0 Canada: 4% af TPES USA: 68% af alle vedvarende Forbrændingskammer Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Kilde: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria Kilde: IEA Statistics Renewables Information 2003, Renewable Energy World 02/ Solvarme luft Teknologi og anvendelsesmuligheder Uglaseret solfanger til luftopvarmning Kold luft opvarmes, når r den strømmer gennem små huller i metalpladen (Solarwall TM ) En ventilator cirkulerer den opvarmede luft gennem bygningen Perforeret Solpanel Frisk luft Spreder på væg Ventilator Marked for solvarme - luft Opvarmning af ventileret luft til bygninger med et stort behov for frisk luft Også til tørring t af afgrøder Konkurrencedygtig omkostningsmæssigt ssigt til nye bygninger og større renoveringer Industribyggeri Foto: Conserval Engineering Tørring af afgrøder ved solvarme Foto: Conserval Engineering Minister for naturlige ressourcers Canada

21 Solvarme - vand Teknologi og anvendelsesmuligheder Glaserede og uglaserede solfangere Opbevaring af vand (tank eller bassin) Kommercielle/institutionelle bygninger og bassiner Akvakultur dambrug - laks Marked for solvarme - vand Over 30 millioner m 2 solfangere påp verdensplan Europa: 10 millioner m 2 solfangere i drift Årlig vækstrate på 12% Tyskland, Grækenland og Østrig Mål for 2010: 100 millioner m 2 Stærkt verdensmarked for solopvarmning af svømmebassiner Barbados har systemer Kilde: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory Beboelsesejendomme og svømmebassiner Beboelses-ejendomme Foto: Chromagen Passiv solvarme Teknologi og anvendelsesmuligheder Yder 20 til 50% af den rumopvarmning, der kræves i fyringssæsonen sonen Solindvinding er mulig gennem højydelsesvinduer, h der vender mod ækvator Varmen lagres i bygningen Anvend afskærmning for at reducere indvinding om sommeren Vinter Sommer Passiv solvarme i lejligheder Foto: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website) 9

22 Marked for passiv solvarme Brug af effektive vinduer er faktisk passiv solstandardpraksis i dag Til nybygninger nej til lav omkostningsforøgelse gelse Vinduer med højere effektivitet Bygnings beliggenhed Rigtig afskærmning Omkostingsmæssigt ssigt konkurrencedygtige til nye bygninger og tilbygninger Beboelsesejendomme Kommercielle bygninger DOE/NREL Foto: Gretz, Warren Foto: DOE/NREL Jordvarmepumper Teknologi og anvendelsesmuligheder Vertikal jordsløjfe Opvarmning og køling k af rum/vand Elektriciteten fungerer ved hjælp af en dampkompressionscyklus Varme trækkes ud af jorden om vinteren og sendes til- bage om sommeren Horisontal jordsløjfe Marked for jordvarmepumper Jordvarmepumpe i hus Verdensplan: enheder installeret Total kapacitet MW th Årlig vækstrate på 10% USA: installationer årligt Sverige, Tyskland, Schweiz store europæiske markeder Institutioner, kommercielle og industrielle bygninger Canada: beboelsesenheder industrielle og kommercielle enheder 435 MW th installeret Foto: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL 10

23 Andre kommercielle teknologier for ren energi Brændsel: ethanol og biodiesel Effektive afkølingssystemer Variable omdrejningsregulerede motorer Dagslys og effektiv belysning Varmegenvinding ved ventilation Andre Brændstoforsyning fra landbrugsaffald Fotot: David and Associates DOE/NREL Effektiv afkøling af skøjtebane Dagslys og effektiv belysning Foto: Robb Williamson/ NREL Pix Nye teknologier for ren energi Soltermisk kraft Havtermisk kraft Kraft fra tidevand Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Parabolisk-trug solenergianlæg Kraft fra havstrømme Bølgekraft osv. Foto : Sandia National Laboratories DOE/NREL Central modtager solenergianlæg Konklusioner Der findes rentable muligheder Parks Canada solenergi-vindhybridsystem (Nordpolen ved 81 N) Mange succeshistorier Voksende markeder Vedvarende energiressourcer og energibesparende muligheder findes Foto: Michael Ross Renewable Energy Research 600 kw vindmølle Foto: Nordex Gmbh solenergitelefon Foto: Price, Chuck 11

24 Spørgsm rgsmål? 12

25

26

27 RETScreen software til analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri underarbejdsark Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme Klar til at tage en beslutning Formål Belyse de foreløbige feasibilitystudiers rolle Vise hvordan RETScreen software arbejder Vise hvordan RETScreen gør g r det lettere at identificere og vurdere potentielle projekter Gennemførelse af et energiprojekt Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Udvikling & ingeniør- Betydningsfuld barriere arbejder Projekter med ren energi overvejes ikke rutinemæssigt som det første Opførelse & idriftssættelse ttelse 1

28 Spørgsm rgsmål Hvor nøjagtige n skal projektomkostningsberegningerne være? Hvor meget koster disse studier typisk? Dilemmaet nøjagtighed n kontra investeringsomkostninger Spredningen i estimaternes nøjagtighed beregnet som anslåede omkostninger divideret med realiserede omkostninger forudsat konstant valutakurs Beregning for udbud, omkostningsnøjagtighed indenfor + 10% Alle tilbud modtaget, omkostninger indenfor +5% Endelige omkostninger Opførelse Feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 15% til 25% Pre-feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 40% til 50% $100 til $ ! 000! Tid Hvornår r bør b r ren energiteknologier vurderes? Behov for et energisystem Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Foreløbige feasibilitystudier Nybygning eller planlagt renovering Høje omkostninger for konventionel energi Interesse fra nøgleinteressenter Godkendelser mulige Finansiering tilgængelig God lokal ren energikilde osv. 2

29 Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer Energiressource er disponibel påp projekt- stedet (f.eks. vindhastighed) Udstyrets ydeevne (f.eks. vindmølles produktionskarakteristik) Etableringsomkostninger for projektet (f.eks. vindmøller, tårne, ingeniørarbejde) Reference -kreditter (f.eks. dieselgeneratorer til afsidesliggende steder) Løbende og periodiske projektomkostnin- ger (f.eks. rengøring af møllevinger) Vindmølle og tårn Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer - fortsat Undgå energiomkostninger (f.eks. engroselpriser) Vindenergi Finansiering (f.eks. gældens størrelse og løbetid, renteprocent) Skat påp udstyr og indkomst (eller opsparing) Miljømæssige forhold ved den fortrængte energi (f.eks. kul, naturgas, olie, større vandkraftanlæg, atomenergi) Miljøkreditter og/eller tilskud (f.eks. grønne energisatser, drivhusgaskreditter, statstilskud) Foto: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Beslutningtageres definition af rentabel (f.eks. tilbagebetalingsperiode, IRR, nutidsværdi, energiproduktionsomkostninger) Hvorfor anvende RETScreen? Forenkler de foreløbige vurderinger Kræver forholdsvist lille input fra bruger Beregner automatisk tekniske og finansielle nøgleindikatorer for gennemførligheden Prisen er 1/10 af andre vurderingsmetoders Standardiserede procedurer tillader objektive sammenligninger Gør r muligheden for gennemførelse af et vellykket ren energiprojekt større 3

30 RETScreen efterprøvning - eksempler Alle modeller efterprøvet ved sammenligning med kontrollerede data og producentdata 160 HOMER 140 RETScreen 120 Effektivitet (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% RETScreen Producent Effektivitetskurve vandturbine: RETScreen kontra producent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procentsats for anslået flow PV Power Solenergi (kwh) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Måned Month og/eller ved sammenligning med simulationsværkt rktøjer Sammenligning af solenergiproduktion beregnet af RETScreen og HOMER RETScreen Software Demonstration (Eksempel påp en vindenergimodel) Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme underarbejdsark Klar til at tage en beslutning Integrerede oplysninger Vejrdata Produktdata Onlinemanual Kursus Lærebog for ingeniører Casestudies Online markedsplads Internetfora 4

31 Cellefarvekoder Ind- og uddataceller hvid Modeluddata beregnet af modellen gul blå grå Brugerinddata nødvendige for at køre modellen Brugerinddata nødvendige for at køre modellen og de tilgængelige onlinedatabaser Brugerinddata kun til reference. Ikke nødvendige for at køre modellen 5

32 6

33 7

34 RETScreen Software Finansiel analyse Sammenligning: Reference kontra foreslået et projekt Konventionelt system kontra system med ren energi Eksempel: Standardbeklædning dning af bygning og en naturgasfyret luftvarmer kontra Solvægsbekl gsbeklædning med luftsolfangere og den konventionelle naturgasfyrede luftvarmer Solvæg på Yellowknife skole under opførelse Foto: Arctic Energy Alliance 8

35 Software Demo 20 MW vindenergiprojekt Inddata/Uddata (RETScreen ) Projektets beliggenhed: Vindhastighed: Reduktion i udledning af drivhusgasser: Pris påp vindmølle: Kredit for produktion af vedvarende energi: Drivhusgaskredit (kulfyret anlæg): Lånets løbetid: l Positiv pengestrøm: Afkast: Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s tco 2 /år $1.200/kW $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Scenarie 2 (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s tco 2 /år $1.000/kW $0.025/kWh $5/ton 15 år 5,2 år 22,8% Software Demo Scenarie 1 Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s $1.200/kW t CO2 /år $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Software Demo Vindhastighed & reduktion i udledning af drivhusgas Scenarie 1a (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s t CO2 /år 18,2 år 4,8% Minister of Natural Resources Canada

36 Software Demo Pris påp vindmølle Scenarie 1b $1.000/kW 16,5 år 6,5% Software Demo Kredit for produktion af vedvarende energi Scenarie 1c $0,025/kWh 10,1 år 17,7% Software Demo Kredit for udledning af drivhusgas Scenarie 1d $5/ton 7,5 år 20,1% 10

37 Software Demo Lånets løbetidl Scenarie 2 15 år 5,2 år 22,8% Spørgsm rgsmål? 11

38

39

40

41 Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Environment Canada Formål Præsentere en metode til beregning af reduktion af udledning af drivhusgasser Demonstrere RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Hvad skal beregnes? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser Referenceprojekt (typisk konventionel teknologi) kontra foreslået projekt (ren energiteknologi) Enheder: tons CO 2 pr. år CH 4 -og N 2 O-udledning konverteret til tilsvarende CO 2 udledning set i relation til den globale opvarmning 1

42 Hvordan beregnes det? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser (t (t CO2 ) = Reference- projekt Faktor for drivhusgas- udledning (t /MWh) CO2 (t CO - Foreslået et projekt Faktor for drivhusgasudledning (t /MWh) CO2 (t CO x Anvendelse Årlig mængde m leveret energi (MWh) RETScreen tilpasser den årlige reduktion for at tage højde h for tab ved transmission og distribution og transaktionsgebyrer for drivhusgaskreditter (Version 3.0 eller nyere) RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Standardiseret metode udviklet af NRCan i samarbejde med FNs miljøprogram (UNEP), UNEP RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC) og Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) Valideret af eksperter fra regeringen og industrien Analysetype Standardanalyse: analyse: RETScreen anvender automatisk IPCC og industrielle standardværdier rdier for: CO 2 -ækvivalensfaktorer for CH 4 og N 2 O CO 2 -, CH 4 -, og N 2 O-udledninger for almindeligt brændsel Effektivitet ved omdannelse af brændsel til varme og el Kundeanalyse: brugeren angiver disse værdierv Brugerdefineret analyse: bruger indsætter faktorer for udledning af drivhusgasser direkte (Version 3.0 eller nyere) Angiver ikke effektivitet for brændsel og omdannelse 2

43 Definerer baseline Forskellige baselines for beregninger af udledning af drivhusgasser: ser: Historisk statisk baseline (al eksisterende udviklende kapacitet) Historisk statisk baseline baseret på seneste udvikling Fremtidig statisk baseline baseret på udviklingsplaner Fremtidig marginal dynamisk baseline Andre RETScreen tillader en ændring af baseline gennem projektets forløb (Version 3.0 eller nyere) Kan baseres påp internationale, nationale eller subnationale områder Stadig under forhandling via Kyoto-aftalen Bruger skal være v i stand til at forsvare valget af baseline og måm ikke overvurdere reduktionen i udledning RETScreen understøtter tter Kyoto- aftalens CDM- og JI-projekter Clean Development Mechanism (CDM)-projekter: (mekanisme for bæredygtig b udvikling) Industrilande eller virksomheder, som investerer i projekter til reduktion af udledning af drivhusgasser i udviklingslande får kreditter fra disse projekter Små CDM-projekter kan anvende forenklede baseline-metoder Elprojekter 15 MW Energibesparende projekter som sparer 15 GWh pr. år Joint Implementation (JI)-projekter: Industrilande eller virksomheder, som investerer i et projekt i et andet land med mål for udledningsreduktion under Kyoto-aftalen (dvs. Annex 1-lande) får kredit for reduktion af drivhusgas Projekt typisk i et land med overgangsøkonomi CDM- and JI-projekter skal fremvise udledningsreduktioner større end dem i baselinescenariet 3

44 Konklusioner RETScreen beregner den årlige reduktion i udledning af drivhusgas for et projekt med ren energi sammenlignet med et referencesystem Let at anvende, men kræver at brugeren definerer referencescenariet omhyggeligt for større projekter Modellen tager hensyn til regler under behandling under Kyoto-aftalen påp prefeasibilitystudieniveau For at opretholde troværdigheden rdigheden måm brugeren ikke overvurdere reduktionen af drivhusgasudledning i det foreslåede ede projekt Spørgsm rgsmål? Foto: Environment Canada 4

45

46

47 Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix Formål Præsentere RETScreen metodebeskrivelsen til vurdering af den finansielle gennemførlighed af et potentielt projekt med ren energi Oversigt over vigtige finansielle (inddata) parametre Gennemgå nøgleindikatorer for finansiel gennemførlighed Undersøge forudsætninger for pengestrømsberegninger Fremhæve forskelle mellem etableringsomkostninger, simpel tilbagebetalingstid og finansielle nøgleindikatorer Vise RETScreen regnearket til finansiel oversigt Vise hvordan incitamenter, produktionskreditter, drivhusgaskreditter og skatter kan medtages i den økonomiske analyse Præsentere følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse med RETScreen Vise RETScreen regnearket til følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse (Version 3.0 eller nyere) 1

48 Etableringsomkostninger kontra løbende omkostninger: Eksempel fra telekommunikation Generator+batteri (referenceprojekt): Etableringsomkostninger: $6.000 Årlige omkostninger: $1.000 for brændsel* Udskiftning af batteri hvert 4. år ($1.500)* Eftersyn og reparation af generator hvert 2. år ($1.000)* Solenergi+batteri (projektforslag): Etableringsomkostnigner: $ Udskiftning af batteri hvert 5. år ($2.000)* Omkostninger (k$) Omkostninger (k$) Eftersyn og reparation af generator Brændsel Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År *Inflationsrate på og forøgelse af energiforbruget med 2,5% Fastsættelse ttelse af finansiel gennemførlighed: Eksempel fra telekommunikation Hvordan kan vi sammenligne generator- og solenergisystemet? Generator: lavere etableringsomkostninger Solenergi: lavere årlige og periodiske omkostninger RETScreen beregner indikatorer som kigger påp indtægter og omkostninger i hele projektets levetid 2

49 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 (10,000,000) (20,000,000) Years Pengestrømsberegninger: Hvad gør g r RETScreen? Penge ind Besparelser påp brændsel Besparelser påp drift og vedligehold Periodiske besparelser Incitamenter Produktionskreditter Drivhusgaskreditter Penge ud Egenkapitalinvestering Årlig tilbagebetaling af gæld Betaling for drift og vedligehold Periodiske omkostninger $ i tusind Årlig pengestrøm År $ Kumulativ pengestrøm Time Tid (år) (yr) Indikatorer Nutidsværdi Simpel tilbagebetalingstid Intern rente Ydelse påp lån Osv. Finansielle (inddata) parametre anvendt af RETScreen Kalkulationsrente: anvendes til at omregne fremtidige pengestrømme til nuværende Sparede energiomkostninger: Til opvarmnings og afkølingsprojekter: brændstofprisen i referencescenariet For elprojekter som sælger til elnettet: prisen for en enhed solgt ren el (for udviklere) eller marginalomkostninger (for elværker) Nøgleindikatorer (uddata) for finansiel gennemførlighed Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Intern rente (IRR & ROI) Betydning Antal år r til at dække d ekstraomkostninger ind med årlige besparelser Projektets totale nutidsværdi i $ Renteafkast af projektet i dets levetid Eksempel 3 års simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi $1,5 millioner 17 % IRR Kriterier Tilbagebetalingstid < x år Positiv indikerer et rentabelt projekt IRR > nulpunktsraten Kommen- tarer Misvisende Tager ikke højde h for finansiering og lang- sigtede pengestrømme Anvendes ved stram pengestrøm Godt målepunktm Brugeren skal angive forrentnings- procenten Kan narres, hvis pengestrømmen er positiv-negativ negativ- positiv 3

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER. Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle.

SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER. Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle. SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER Af Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle Vejledere Bo Elling Inger Stauning Bachelorprojekt 2003/2004 Institut

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere