Kursus i analyse af projekter med ren energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i analyse af projekter med ren energi"

Transkript

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi reeep

2 RETScreen Internationals Kursus i analyse af projekter med ren energi er blevet skabt til brug for uddannelsescentre og træningsorganisationer over hele jorden. Den retter sig også mod fagfolk og studerende som selv- og fjernstudie. Hvert træningsmodul kan præsenteres som et særskilt seminar eller workshop, eller som en del af universitetskursus. Tilsammen giver de materiale til et tougers intensivt kursus eller et kursus på et semester. Ud over Power Point præsentationer samt instruktør lyd-filer og noter, som findes nedenfor, omfatter træningsmaterialet også en samling af case studier og en teknisk lærebog (www.retscreen.net).

3 Kursus i analyse af projekter med ren energi INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier mer ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF VINDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF MINDRE VANDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLCELLE PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF BIOMASSE VARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME LUFT PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME VAND PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PASSIV SOLVARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF JORDVARME PUMPE PROJEKTER

4 Disclaimer This publication is distributed for informational purposes only and does not necessarily reflect the views of the Government of Canada nor constitute an endorsement of any commercial product or person. Neither Canada, nor its ministers, officers, employees and agents make any warranty in respect to this publication nor assume any liability arising out of this publication. Minister of Natural Resources Canada

5 INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier med ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt

6

7 Introduktion af analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af projekter med ren energi er et kursus baseret påp case-studies studies for erhvervsfolk og universitetsstuderende, som ønsker at lære l at analysere den tekniske og finansielle levedygtighed af projekter med ren energi bedre. RETScreen International Clean Energy Decision Support Centre Udvikler hjælpev lpeværktøjer som gør g r det nemmere for planlæggere, beslutningstagere og industrien at tage energibesparende og vedvarende energiteknologier med i overvejelserne i den kritiske, vigtige indledende planlægningsfase Hjælpev lpeværktøjer reducerer omkostningerne ved at vurdere mulige projekter markant Udbreder disse værktv rktøjer gratis til brugere over hele verden via Internettet og cd-rom Undervisning og teknisk bistand via et internationalt netværk af RETScreen undervisere Adgang til industriprodukter og service via en internetmarkedsplads Efter kurset Du vil være v mere opmærksom påp levedygtige anvendelsesmuligheder for ren energi Solvæg - lejlighedsbyggeri Og du vil være v i stand til at gennemføre feasibilitystudier af høj h j kvalitet og med lave omkostninger ved hjælp af RETScreen software Lærerboliger, Botswana Foto : Enermodal Foto: Vadim Belotserkovsky 1

8 Kursusoversigt Introduktion af analyse af projekter med ren energi Analyse af vindkraftprojekter Analyse af projekter med mindre vandkraftanlæg Analyse af solenergiprojekter Analyse af kraftvarmeprojekter Analyse af projekter med opvarmning ved biomasse Analyse af projekter med solvarme - luft Analyse af projekter med solvarme - vand Analyse af projekter med passiv solvarme Analyse af projekter med jordvarmepumper Analyse af projekter med kølingk Kursusmateriale Download gratis på: p 2

9 Software & Data RETScreen International software til analyse af projekter med ren energi Modeller for ren energiteknologi Internationale produktdata leverandører rer af udstyr Internationale vejrdata jordbaserede målestationer NASAs overflademeteorologi og solenergidata modtaget via satellit Online brugermanual Øvelsesmateriale Kursus i analyse af projekter med ren energi Præsentationsoverheads e-indlæringsværktøj verbalt manuskript e-lærebog & case-studies Solopvarmnnig vand kommunalt friluftsbad e-lærebog & case-studies studies Analyse af projekter med ren energi: RETScreen teknik & cases Elektronisk lærebog på universitetsniveau Baggrunden for teknologierne Detaljeret beskrivelse af RETScreen algoritmer Mere end 60 internationale case-studies af virkelige projekter Gratis til rådighed på engelsk og fransk 3

10 Markedsplads & kalender Internetbaseret markedsplads Forbinder industrien og kunder online Søg på emne, teknologi & region Eksempler: leverandører af udstyr, solenergi, Nordamerika serviceudbydere, vindenergi, Europa Offentlige og private internetfora Online undervisningskalender og registrering Indledende moduloversigt Oversigt over kurset (fuldført) Status over ren energiteknologier Analyse af projekter med ren energi med RETScreen software Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen Software Sammenfatning CANMET Energy Technology Centre - Varennes 4

11

12

13 Status over teknologier for ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi vindmølle-park Hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Nordex Gmbh Foto: McFadden, Pam DOE/NREL Minister for naturlige ressourcers Canada Formål Øge opmærksomheden om vedvarende energiteknologier (RETs) og energibesparende forholdsregler Markeder Typiske anvendelsesmuligheder Elproduktion med træaffald Foto: Warren Gretz, NREL PIX Solenergi og solvandvarmer Foto: Vadim Belotserkovsky Definitioner Teknologier for ren energi Energibesparende Anvendelse af færre energiressourcer til at tilfredsstille samme energibehov Vedvarende energy Anvendelse af uudømmelige naturlige ressourcer til at tilfredsstille energibehovet 100% Energy Energibehov Demand 75% 50% 25% Superisoleret hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Jerry Shaw 0% Conventional Konventionel Enegibesparende Efficient Energibesparende Efficient & og Renewable vedvarende Minister for naturlige ressourcers Canada

14 Grunde til at anvende teknologier med ren energi Miljømæssige Klimaændringer Lokal forurening Økonomiske Levetidsomkostninger Knaphed på fossilt 0 brændsel Sociale Generering af arbejdspladser Mindre forbrug af lokal valuta Stigning i energibehov (x3 i 2050) Vindenergi: Omkostninger ved elproduktion Elomkostninger År Kilde: National Laboratory Directors for the U.S. Department of Energy (1997) Fælles kendetegn ved teknologier om ren energi I forhold til konventionelle teknologier: Typisk højere anskaffelsesomkostninger Generelt lavere driftsomkostninger Miljømæssigt renere Ofte omkostningsbesparende set over samlet levetid Totalomkostninger ved et energiproducerende eller forbrugende system Totalomkostninger Totalomkostninger anskaffelsesomkostninger = anskaffelsesomkostninger + årlig brændsels ndsels-, drift- og vedligeholdsomkostninger + omkostninger ved større eftersyn + omkostninger ved nedlukning + finansieringsomkostninger + osv. 2

15 Teknologier der producerer el ved vedvarende energi Vindenergi Teknologi og anvendelsesmuligheder Vind Vinge Motorgondol ned gearkasse og generator Kræver god vind (>4 10 m) Kystområder, afrundede højdedrag, åbne sletter Anvendelsesmuligheder: Navhøjde Vind Tårn Centralt forsyningsnet Isoleret forsyningsnet Ikke tilsluttet elnet Warren Gretz, NREL PIX Phil Owens, Nunavut Power Southwest Windpower, NREL PIX Vindenergimarked Årlig opstilling af vindmøller på verdensplan Opstillet kapacitet på verdensplan (2003): MW (~20,6 millioner kwh/hjem/år og 30% kapacitetsfaktor) MW Tyskland: Spanien: USA: Danmark: MW MW MW MW MW i 2007 (anslået) Kilde: Danish Wind Turbine Manufacturers Association, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World 3

16 Mindre vandkraftanlæg Teknologi og anvendelsesmuligheder Elementer i et vandkraftanlæg Dæmning Overfaldsåbning Hoveddam Projekttyper: Vandreservoir Flodløb Anvendelsesmuligheder: Centralt forsyningsnet Isoleret forsynnigsnet Ikke tilsluttet elnet Turbinerør Kraftværk Francis-turbine Kraftledning Generator Turbine Trækrør Afløb Markedet for mindre vandkraftanlæg 19% af verdens elektricitet produceres af store og mindre vandkraftanlæg På verdensplan: MW udnyttet (anlægsstørrelse < 10 MW) Prognose: til MW i 2020 Kina: eksisterende anlæg (anlægsstørrelse < 25 MW) MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Europa: MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Lille vandkraftanlæg Canada: MW udnyttet Yderligere MW økonomsik gennemførligt Kilde: ABB, Renewable Energy World, and International Small Hydro o Atlas Solenergi (PV) Teknologi og anvendelsesmuligheder Solenergiskærm Solenergisystem i husholdning Centralt solenergianlæg Krafttrans -formator Måler Fordelt produktion Batteri Foto: Tsuo, Simon DOE/NREL Måler Elforsyningsnet Lys Vandpumpe med solenergi Bygning med elforsyningsnet med integreret solenergi Foto: Strong, Steven DOE/NREL 4

17 Markedet for solenergi 800 Årlig opstilling af solenergianlæg på verdensplan Opstillet kapacitet verden over (2003): MWp (~1,2 millioner kwh/hjem/år) 32% stigning i leverancer MWp Kilde: PV News Kraftvarme Samtidig produktion af to eller flere typer brugbar energi fra en e energikilde (også kaldet samgenerering ) Varmegenvindingsgrad (55/70) = 78,6% Total nyttevirkning ((30+55)/100) = 85,9% Udstødningsgas 15 enheder Varme 55 enheder Afgaskedel Brændsel 100 enheder Varme + udstødning 70 enheder Kraft 30 enheder Kraftsystem Generator Varmemængde Kraftmængde Kraftvarme Anvendelsesmuligheder, brændsel og udstyr Forskellige anvendelsesmuligheder Forskelligt brændsel Affaldsdepotgas Opsamlingscyklus Dampproduktion Biomasse til kraftvarme Proces Rørsystem til opsamling Kompressor af affaldsdepotgas Filter Køler/tørrer Elproduktion Flamme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Foto: Gaz Metropolitan Forskelligt udstyr Stempelmotor til produktion af kraft Foto: Rolls-Royce plc 5

18 Kraftvarme Anvendelsesmuligheder Enkelte bygninger Kommercielle og industrielle Flere bygninger Energinet (f.eks. lokalsamfund) Industriprocesser Kraftvarme Kitchener Rådhusl Foto: Urban Ziegler, NRCan Affaldsdepotgas kraftvarme til fjernvarmesystem, Sverige Foto: Urban Ziegler, NRCan Mkroturbine i drivhus Foto: Urban Ziegler, NRCan Kraftvarme Brændselstyper Vedvarende brændsel Træaffald Affaldsdepotgas Biogas Biprodukter fra landbruget Bagasse Specialdyrkede afgrøder Osv. Fossilt brændsel Naturgas Diesel Osv. Geotermisk energi Hydrogen Biomasse til kraftvarme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Geotermisk gejser Foto: Joel Renner, DOE/ NREL PIX Kraftvarme Udstyr og teknologier Køleudstyr Kompressorer Absorptionskøleanlæg Fri køling Kraftproduktion Gasturbine Gasturbine-combined cycle Dampturbine Stempelmotor Brændselscelle Osv. Varmeudstyr Kedler Genindvinding af spildvarme Gasturbine Køleudstyr Foto: Rolls-Royce plc Foto: Urban Ziegler, NRCan 6

19 Kraftvarme Marked Region Canada USA Kina Rusland Tyskland Storbritannien Brasilien Indien Sydafrika Verden Kapacitet 12 GW 67 GW 32 GW 65 GW 11 GW 4,9 GW 2,8 GW 4,1 GW 0,5 GW Bemærkninger Mest til papirmasse-,, papir- og olieindustrien Hurtigtvoksende, politisk støtte tte til kraftvarme Overvejende kulfyrede kraftvarmeværker rker Ca. 30% el fra kraftvarme Voksende marked for kommunal kraftvarme Stærk tilskyndelse til vedvarende energi Energinet forbundet med installationer, som ikke er tilsluttet nettet Mest kraftvarme baseret påp bagasse til sukkermøller Erstatter hovedsageligt kulfyret el 247 GW Forventes at vokse med 10 GW pr. år Kilde: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE Vedvarende energi Varme- og køleteknologierk Biomasseopvarmning Teknologi og anvendelsemuligheder Flisning af træ Kontrolleret forbrænding af træ, landbrugsaffald, kommunalt affald osv. for at producere varme Enkelte bygninger og/eller fjernvarme Foto: Wiseloger, Art DOE/NREL Varmeværk Foto: Oujé-Bougoumou Cree Nation 7

20 Biomassevarmemarked På verdensplan: Biomasseforbrænding leverer 11% af verdens totale primære energiforsyning (TPES) Over 20 GW th fra biomassekedler Udviklingslande: Madlavning, opvarmning Ikke altid bæredygtig Afrika: 50% af TPES Indien: 39% af TPES Kina: 19% af TPES New Nyinstallation Installations af små of Small Industrikande: Scale (<100 (<100 kw) kw) Biomass Varme, kraft, brændeovne Heating biomassevarmesystemer Systems in Austria Finland: 19% af TPES i Østrig Sverige: 16% af TPES Østrig: 9% af TPES Danmark: 8% af TPES 0 Canada: 4% af TPES USA: 68% af alle vedvarende Forbrændingskammer Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Kilde: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria Kilde: IEA Statistics Renewables Information 2003, Renewable Energy World 02/ Solvarme luft Teknologi og anvendelsesmuligheder Uglaseret solfanger til luftopvarmning Kold luft opvarmes, når r den strømmer gennem små huller i metalpladen (Solarwall TM ) En ventilator cirkulerer den opvarmede luft gennem bygningen Perforeret Solpanel Frisk luft Spreder på væg Ventilator Marked for solvarme - luft Opvarmning af ventileret luft til bygninger med et stort behov for frisk luft Også til tørring t af afgrøder Konkurrencedygtig omkostningsmæssigt ssigt til nye bygninger og større renoveringer Industribyggeri Foto: Conserval Engineering Tørring af afgrøder ved solvarme Foto: Conserval Engineering Minister for naturlige ressourcers Canada

21 Solvarme - vand Teknologi og anvendelsesmuligheder Glaserede og uglaserede solfangere Opbevaring af vand (tank eller bassin) Kommercielle/institutionelle bygninger og bassiner Akvakultur dambrug - laks Marked for solvarme - vand Over 30 millioner m 2 solfangere påp verdensplan Europa: 10 millioner m 2 solfangere i drift Årlig vækstrate på 12% Tyskland, Grækenland og Østrig Mål for 2010: 100 millioner m 2 Stærkt verdensmarked for solopvarmning af svømmebassiner Barbados har systemer Kilde: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory Beboelsesejendomme og svømmebassiner Beboelses-ejendomme Foto: Chromagen Passiv solvarme Teknologi og anvendelsesmuligheder Yder 20 til 50% af den rumopvarmning, der kræves i fyringssæsonen sonen Solindvinding er mulig gennem højydelsesvinduer, h der vender mod ækvator Varmen lagres i bygningen Anvend afskærmning for at reducere indvinding om sommeren Vinter Sommer Passiv solvarme i lejligheder Foto: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website) 9

22 Marked for passiv solvarme Brug af effektive vinduer er faktisk passiv solstandardpraksis i dag Til nybygninger nej til lav omkostningsforøgelse gelse Vinduer med højere effektivitet Bygnings beliggenhed Rigtig afskærmning Omkostingsmæssigt ssigt konkurrencedygtige til nye bygninger og tilbygninger Beboelsesejendomme Kommercielle bygninger DOE/NREL Foto: Gretz, Warren Foto: DOE/NREL Jordvarmepumper Teknologi og anvendelsesmuligheder Vertikal jordsløjfe Opvarmning og køling k af rum/vand Elektriciteten fungerer ved hjælp af en dampkompressionscyklus Varme trækkes ud af jorden om vinteren og sendes til- bage om sommeren Horisontal jordsløjfe Marked for jordvarmepumper Jordvarmepumpe i hus Verdensplan: enheder installeret Total kapacitet MW th Årlig vækstrate på 10% USA: installationer årligt Sverige, Tyskland, Schweiz store europæiske markeder Institutioner, kommercielle og industrielle bygninger Canada: beboelsesenheder industrielle og kommercielle enheder 435 MW th installeret Foto: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL 10

23 Andre kommercielle teknologier for ren energi Brændsel: ethanol og biodiesel Effektive afkølingssystemer Variable omdrejningsregulerede motorer Dagslys og effektiv belysning Varmegenvinding ved ventilation Andre Brændstoforsyning fra landbrugsaffald Fotot: David and Associates DOE/NREL Effektiv afkøling af skøjtebane Dagslys og effektiv belysning Foto: Robb Williamson/ NREL Pix Nye teknologier for ren energi Soltermisk kraft Havtermisk kraft Kraft fra tidevand Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Parabolisk-trug solenergianlæg Kraft fra havstrømme Bølgekraft osv. Foto : Sandia National Laboratories DOE/NREL Central modtager solenergianlæg Konklusioner Der findes rentable muligheder Parks Canada solenergi-vindhybridsystem (Nordpolen ved 81 N) Mange succeshistorier Voksende markeder Vedvarende energiressourcer og energibesparende muligheder findes Foto: Michael Ross Renewable Energy Research 600 kw vindmølle Foto: Nordex Gmbh solenergitelefon Foto: Price, Chuck 11

24 Spørgsm rgsmål? 12

25

26

27 RETScreen software til analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri underarbejdsark Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme Klar til at tage en beslutning Formål Belyse de foreløbige feasibilitystudiers rolle Vise hvordan RETScreen software arbejder Vise hvordan RETScreen gør g r det lettere at identificere og vurdere potentielle projekter Gennemførelse af et energiprojekt Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Udvikling & ingeniør- Betydningsfuld barriere arbejder Projekter med ren energi overvejes ikke rutinemæssigt som det første Opførelse & idriftssættelse ttelse 1

28 Spørgsm rgsmål Hvor nøjagtige n skal projektomkostningsberegningerne være? Hvor meget koster disse studier typisk? Dilemmaet nøjagtighed n kontra investeringsomkostninger Spredningen i estimaternes nøjagtighed beregnet som anslåede omkostninger divideret med realiserede omkostninger forudsat konstant valutakurs Beregning for udbud, omkostningsnøjagtighed indenfor + 10% Alle tilbud modtaget, omkostninger indenfor +5% Endelige omkostninger Opførelse Feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 15% til 25% Pre-feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 40% til 50% $100 til $ ! 000! Tid Hvornår r bør b r ren energiteknologier vurderes? Behov for et energisystem Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Foreløbige feasibilitystudier Nybygning eller planlagt renovering Høje omkostninger for konventionel energi Interesse fra nøgleinteressenter Godkendelser mulige Finansiering tilgængelig God lokal ren energikilde osv. 2

29 Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer Energiressource er disponibel påp projekt- stedet (f.eks. vindhastighed) Udstyrets ydeevne (f.eks. vindmølles produktionskarakteristik) Etableringsomkostninger for projektet (f.eks. vindmøller, tårne, ingeniørarbejde) Reference -kreditter (f.eks. dieselgeneratorer til afsidesliggende steder) Løbende og periodiske projektomkostnin- ger (f.eks. rengøring af møllevinger) Vindmølle og tårn Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer - fortsat Undgå energiomkostninger (f.eks. engroselpriser) Vindenergi Finansiering (f.eks. gældens størrelse og løbetid, renteprocent) Skat påp udstyr og indkomst (eller opsparing) Miljømæssige forhold ved den fortrængte energi (f.eks. kul, naturgas, olie, større vandkraftanlæg, atomenergi) Miljøkreditter og/eller tilskud (f.eks. grønne energisatser, drivhusgaskreditter, statstilskud) Foto: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Beslutningtageres definition af rentabel (f.eks. tilbagebetalingsperiode, IRR, nutidsværdi, energiproduktionsomkostninger) Hvorfor anvende RETScreen? Forenkler de foreløbige vurderinger Kræver forholdsvist lille input fra bruger Beregner automatisk tekniske og finansielle nøgleindikatorer for gennemførligheden Prisen er 1/10 af andre vurderingsmetoders Standardiserede procedurer tillader objektive sammenligninger Gør r muligheden for gennemførelse af et vellykket ren energiprojekt større 3

30 RETScreen efterprøvning - eksempler Alle modeller efterprøvet ved sammenligning med kontrollerede data og producentdata 160 HOMER 140 RETScreen 120 Effektivitet (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% RETScreen Producent Effektivitetskurve vandturbine: RETScreen kontra producent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procentsats for anslået flow PV Power Solenergi (kwh) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Måned Month og/eller ved sammenligning med simulationsværkt rktøjer Sammenligning af solenergiproduktion beregnet af RETScreen og HOMER RETScreen Software Demonstration (Eksempel påp en vindenergimodel) Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme underarbejdsark Klar til at tage en beslutning Integrerede oplysninger Vejrdata Produktdata Onlinemanual Kursus Lærebog for ingeniører Casestudies Online markedsplads Internetfora 4

31 Cellefarvekoder Ind- og uddataceller hvid Modeluddata beregnet af modellen gul blå grå Brugerinddata nødvendige for at køre modellen Brugerinddata nødvendige for at køre modellen og de tilgængelige onlinedatabaser Brugerinddata kun til reference. Ikke nødvendige for at køre modellen 5

32 6

33 7

34 RETScreen Software Finansiel analyse Sammenligning: Reference kontra foreslået et projekt Konventionelt system kontra system med ren energi Eksempel: Standardbeklædning dning af bygning og en naturgasfyret luftvarmer kontra Solvægsbekl gsbeklædning med luftsolfangere og den konventionelle naturgasfyrede luftvarmer Solvæg på Yellowknife skole under opførelse Foto: Arctic Energy Alliance 8

35 Software Demo 20 MW vindenergiprojekt Inddata/Uddata (RETScreen ) Projektets beliggenhed: Vindhastighed: Reduktion i udledning af drivhusgasser: Pris påp vindmølle: Kredit for produktion af vedvarende energi: Drivhusgaskredit (kulfyret anlæg): Lånets løbetid: l Positiv pengestrøm: Afkast: Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s tco 2 /år $1.200/kW $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Scenarie 2 (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s tco 2 /år $1.000/kW $0.025/kWh $5/ton 15 år 5,2 år 22,8% Software Demo Scenarie 1 Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s $1.200/kW t CO2 /år $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Software Demo Vindhastighed & reduktion i udledning af drivhusgas Scenarie 1a (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s t CO2 /år 18,2 år 4,8% Minister of Natural Resources Canada

36 Software Demo Pris påp vindmølle Scenarie 1b $1.000/kW 16,5 år 6,5% Software Demo Kredit for produktion af vedvarende energi Scenarie 1c $0,025/kWh 10,1 år 17,7% Software Demo Kredit for udledning af drivhusgas Scenarie 1d $5/ton 7,5 år 20,1% 10

37 Software Demo Lånets løbetidl Scenarie 2 15 år 5,2 år 22,8% Spørgsm rgsmål? 11

38

39

40

41 Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Environment Canada Formål Præsentere en metode til beregning af reduktion af udledning af drivhusgasser Demonstrere RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Hvad skal beregnes? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser Referenceprojekt (typisk konventionel teknologi) kontra foreslået projekt (ren energiteknologi) Enheder: tons CO 2 pr. år CH 4 -og N 2 O-udledning konverteret til tilsvarende CO 2 udledning set i relation til den globale opvarmning 1

42 Hvordan beregnes det? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser (t (t CO2 ) = Reference- projekt Faktor for drivhusgas- udledning (t /MWh) CO2 (t CO - Foreslået et projekt Faktor for drivhusgasudledning (t /MWh) CO2 (t CO x Anvendelse Årlig mængde m leveret energi (MWh) RETScreen tilpasser den årlige reduktion for at tage højde h for tab ved transmission og distribution og transaktionsgebyrer for drivhusgaskreditter (Version 3.0 eller nyere) RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Standardiseret metode udviklet af NRCan i samarbejde med FNs miljøprogram (UNEP), UNEP RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC) og Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) Valideret af eksperter fra regeringen og industrien Analysetype Standardanalyse: analyse: RETScreen anvender automatisk IPCC og industrielle standardværdier rdier for: CO 2 -ækvivalensfaktorer for CH 4 og N 2 O CO 2 -, CH 4 -, og N 2 O-udledninger for almindeligt brændsel Effektivitet ved omdannelse af brændsel til varme og el Kundeanalyse: brugeren angiver disse værdierv Brugerdefineret analyse: bruger indsætter faktorer for udledning af drivhusgasser direkte (Version 3.0 eller nyere) Angiver ikke effektivitet for brændsel og omdannelse 2

43 Definerer baseline Forskellige baselines for beregninger af udledning af drivhusgasser: ser: Historisk statisk baseline (al eksisterende udviklende kapacitet) Historisk statisk baseline baseret på seneste udvikling Fremtidig statisk baseline baseret på udviklingsplaner Fremtidig marginal dynamisk baseline Andre RETScreen tillader en ændring af baseline gennem projektets forløb (Version 3.0 eller nyere) Kan baseres påp internationale, nationale eller subnationale områder Stadig under forhandling via Kyoto-aftalen Bruger skal være v i stand til at forsvare valget af baseline og måm ikke overvurdere reduktionen i udledning RETScreen understøtter tter Kyoto- aftalens CDM- og JI-projekter Clean Development Mechanism (CDM)-projekter: (mekanisme for bæredygtig b udvikling) Industrilande eller virksomheder, som investerer i projekter til reduktion af udledning af drivhusgasser i udviklingslande får kreditter fra disse projekter Små CDM-projekter kan anvende forenklede baseline-metoder Elprojekter 15 MW Energibesparende projekter som sparer 15 GWh pr. år Joint Implementation (JI)-projekter: Industrilande eller virksomheder, som investerer i et projekt i et andet land med mål for udledningsreduktion under Kyoto-aftalen (dvs. Annex 1-lande) får kredit for reduktion af drivhusgas Projekt typisk i et land med overgangsøkonomi CDM- and JI-projekter skal fremvise udledningsreduktioner større end dem i baselinescenariet 3

44 Konklusioner RETScreen beregner den årlige reduktion i udledning af drivhusgas for et projekt med ren energi sammenlignet med et referencesystem Let at anvende, men kræver at brugeren definerer referencescenariet omhyggeligt for større projekter Modellen tager hensyn til regler under behandling under Kyoto-aftalen påp prefeasibilitystudieniveau For at opretholde troværdigheden rdigheden måm brugeren ikke overvurdere reduktionen af drivhusgasudledning i det foreslåede ede projekt Spørgsm rgsmål? Foto: Environment Canada 4

45

46

47 Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix Formål Præsentere RETScreen metodebeskrivelsen til vurdering af den finansielle gennemførlighed af et potentielt projekt med ren energi Oversigt over vigtige finansielle (inddata) parametre Gennemgå nøgleindikatorer for finansiel gennemførlighed Undersøge forudsætninger for pengestrømsberegninger Fremhæve forskelle mellem etableringsomkostninger, simpel tilbagebetalingstid og finansielle nøgleindikatorer Vise RETScreen regnearket til finansiel oversigt Vise hvordan incitamenter, produktionskreditter, drivhusgaskreditter og skatter kan medtages i den økonomiske analyse Præsentere følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse med RETScreen Vise RETScreen regnearket til følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse (Version 3.0 eller nyere) 1

48 Etableringsomkostninger kontra løbende omkostninger: Eksempel fra telekommunikation Generator+batteri (referenceprojekt): Etableringsomkostninger: $6.000 Årlige omkostninger: $1.000 for brændsel* Udskiftning af batteri hvert 4. år ($1.500)* Eftersyn og reparation af generator hvert 2. år ($1.000)* Solenergi+batteri (projektforslag): Etableringsomkostnigner: $ Udskiftning af batteri hvert 5. år ($2.000)* Omkostninger (k$) Omkostninger (k$) Eftersyn og reparation af generator Brændsel Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År *Inflationsrate på og forøgelse af energiforbruget med 2,5% Fastsættelse ttelse af finansiel gennemførlighed: Eksempel fra telekommunikation Hvordan kan vi sammenligne generator- og solenergisystemet? Generator: lavere etableringsomkostninger Solenergi: lavere årlige og periodiske omkostninger RETScreen beregner indikatorer som kigger påp indtægter og omkostninger i hele projektets levetid 2

49 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 (10,000,000) (20,000,000) Years Pengestrømsberegninger: Hvad gør g r RETScreen? Penge ind Besparelser påp brændsel Besparelser påp drift og vedligehold Periodiske besparelser Incitamenter Produktionskreditter Drivhusgaskreditter Penge ud Egenkapitalinvestering Årlig tilbagebetaling af gæld Betaling for drift og vedligehold Periodiske omkostninger $ i tusind Årlig pengestrøm År $ Kumulativ pengestrøm Time Tid (år) (yr) Indikatorer Nutidsværdi Simpel tilbagebetalingstid Intern rente Ydelse påp lån Osv. Finansielle (inddata) parametre anvendt af RETScreen Kalkulationsrente: anvendes til at omregne fremtidige pengestrømme til nuværende Sparede energiomkostninger: Til opvarmnings og afkølingsprojekter: brændstofprisen i referencescenariet For elprojekter som sælger til elnettet: prisen for en enhed solgt ren el (for udviklere) eller marginalomkostninger (for elværker) Nøgleindikatorer (uddata) for finansiel gennemførlighed Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Intern rente (IRR & ROI) Betydning Antal år r til at dække d ekstraomkostninger ind med årlige besparelser Projektets totale nutidsværdi i $ Renteafkast af projektet i dets levetid Eksempel 3 års simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi $1,5 millioner 17 % IRR Kriterier Tilbagebetalingstid < x år Positiv indikerer et rentabelt projekt IRR > nulpunktsraten Kommen- tarer Misvisende Tager ikke højde h for finansiering og lang- sigtede pengestrømme Anvendes ved stram pengestrøm Godt målepunktm Brugeren skal angive forrentnings- procenten Kan narres, hvis pengestrømmen er positiv-negativ negativ- positiv 3

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Højtydende, effektiv husstandsmølle

Højtydende, effektiv husstandsmølle Højtydende, effektiv husstandsmølle Gaia-Wind: en etableret designer og producent af husstandsmøller for husstande i landzonen og eventuelt tilknyttet virksomhed samt ikke-kommercielle institutioner www.gaia-wind.com

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050.

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050. 6. november 2009 J.nr. Ref. FMA + JEW Side 1/6 Sol i Sahara potentialer. Indledning Fra forskelligt hold forventes det, at energi fra solen i fremtiden vil kunne komme til at spille en væsentlig rolle

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme - Concentrated solar power Picture SCHOTT Solar CSP-solanlæg til fjernvarme Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Jesper Koch, Analysechef i Grøn Energi/Dansk Fjernvarme www.gronenergi.org ENERGIKLUNSERNE I FJERNVARMEN HAR ENERGILAGER

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Driftssikker Vindmølle

Driftssikker Vindmølle Driftssikker Vindmølle Kingspan Wind er det seneste produkt i Kingspan Groups miljøvenlige sortiment. Resultatet af 30 års forskning, udvikling og innovation med installationer i mere end 60 lande og på

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse:

Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse: Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Vægtstang Æbler Batteri Benzin Bil Brændselscelle Energi kan optræde under forskellige former. Hvilke energiformer er der lagret i

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet Store eldrevne varmepumper ny teknologi, nye afgifter, nye tider Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet 17. APRIL 2013 50% 45% Decentral kraftvarme giver efter for vind Samlet decentral produktion 46%

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere