Kursus i analyse af projekter med ren energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i analyse af projekter med ren energi"

Transkript

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi reeep

2 RETScreen Internationals Kursus i analyse af projekter med ren energi er blevet skabt til brug for uddannelsescentre og træningsorganisationer over hele jorden. Den retter sig også mod fagfolk og studerende som selv- og fjernstudie. Hvert træningsmodul kan præsenteres som et særskilt seminar eller workshop, eller som en del af universitetskursus. Tilsammen giver de materiale til et tougers intensivt kursus eller et kursus på et semester. Ud over Power Point præsentationer samt instruktør lyd-filer og noter, som findes nedenfor, omfatter træningsmaterialet også en samling af case studier og en teknisk lærebog (www.retscreen.net).

3 Kursus i analyse af projekter med ren energi INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier mer ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF VINDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF MINDRE VANDKRAFT ANLÆG MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLCELLE PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF BIOMASSE VARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME LUFT PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF SOLVARME VAND PROJEKTER MODUL TIL ANALYSE AF PASSIV SOLVARME PROJEKTER MODUL TIL PROJEKT ANALYSE AF JORDVARME PUMPE PROJEKTER

4 Disclaimer This publication is distributed for informational purposes only and does not necessarily reflect the views of the Government of Canada nor constitute an endorsement of any commercial product or person. Neither Canada, nor its ministers, officers, employees and agents make any warranty in respect to this publication nor assume any liability arising out of this publication. Minister of Natural Resources Canada

5 INTRODUKTION TIL MODULET TIL ANALYSE AF PROJEKTER MED KRAFTVARME Kursusoversigt Status over teknologier med ren energi Analyse af projekter med ren energi RETScreen Software Analyse af drivhusgasudslip vha. RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse vha. RETScreen Software Oversigt

6

7 Introduktion af analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af projekter med ren energi er et kursus baseret påp case-studies studies for erhvervsfolk og universitetsstuderende, som ønsker at lære l at analysere den tekniske og finansielle levedygtighed af projekter med ren energi bedre. RETScreen International Clean Energy Decision Support Centre Udvikler hjælpev lpeværktøjer som gør g r det nemmere for planlæggere, beslutningstagere og industrien at tage energibesparende og vedvarende energiteknologier med i overvejelserne i den kritiske, vigtige indledende planlægningsfase Hjælpev lpeværktøjer reducerer omkostningerne ved at vurdere mulige projekter markant Udbreder disse værktv rktøjer gratis til brugere over hele verden via Internettet og cd-rom Undervisning og teknisk bistand via et internationalt netværk af RETScreen undervisere Adgang til industriprodukter og service via en internetmarkedsplads Efter kurset Du vil være v mere opmærksom påp levedygtige anvendelsesmuligheder for ren energi Solvæg - lejlighedsbyggeri Og du vil være v i stand til at gennemføre feasibilitystudier af høj h j kvalitet og med lave omkostninger ved hjælp af RETScreen software Lærerboliger, Botswana Foto : Enermodal Foto: Vadim Belotserkovsky 1

8 Kursusoversigt Introduktion af analyse af projekter med ren energi Analyse af vindkraftprojekter Analyse af projekter med mindre vandkraftanlæg Analyse af solenergiprojekter Analyse af kraftvarmeprojekter Analyse af projekter med opvarmning ved biomasse Analyse af projekter med solvarme - luft Analyse af projekter med solvarme - vand Analyse af projekter med passiv solvarme Analyse af projekter med jordvarmepumper Analyse af projekter med kølingk Kursusmateriale Download gratis på: p 2

9 Software & Data RETScreen International software til analyse af projekter med ren energi Modeller for ren energiteknologi Internationale produktdata leverandører rer af udstyr Internationale vejrdata jordbaserede målestationer NASAs overflademeteorologi og solenergidata modtaget via satellit Online brugermanual Øvelsesmateriale Kursus i analyse af projekter med ren energi Præsentationsoverheads e-indlæringsværktøj verbalt manuskript e-lærebog & case-studies Solopvarmnnig vand kommunalt friluftsbad e-lærebog & case-studies studies Analyse af projekter med ren energi: RETScreen teknik & cases Elektronisk lærebog på universitetsniveau Baggrunden for teknologierne Detaljeret beskrivelse af RETScreen algoritmer Mere end 60 internationale case-studies af virkelige projekter Gratis til rådighed på engelsk og fransk 3

10 Markedsplads & kalender Internetbaseret markedsplads Forbinder industrien og kunder online Søg på emne, teknologi & region Eksempler: leverandører af udstyr, solenergi, Nordamerika serviceudbydere, vindenergi, Europa Offentlige og private internetfora Online undervisningskalender og registrering Indledende moduloversigt Oversigt over kurset (fuldført) Status over ren energiteknologier Analyse af projekter med ren energi med RETScreen software Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen Software Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen Software Sammenfatning CANMET Energy Technology Centre - Varennes 4

11

12

13 Status over teknologier for ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi vindmølle-park Hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Nordex Gmbh Foto: McFadden, Pam DOE/NREL Minister for naturlige ressourcers Canada Formål Øge opmærksomheden om vedvarende energiteknologier (RETs) og energibesparende forholdsregler Markeder Typiske anvendelsesmuligheder Elproduktion med træaffald Foto: Warren Gretz, NREL PIX Solenergi og solvandvarmer Foto: Vadim Belotserkovsky Definitioner Teknologier for ren energi Energibesparende Anvendelse af færre energiressourcer til at tilfredsstille samme energibehov Vedvarende energy Anvendelse af uudømmelige naturlige ressourcer til at tilfredsstille energibehovet 100% Energy Energibehov Demand 75% 50% 25% Superisoleret hus opvarmet med passiv solenergi Foto: Jerry Shaw 0% Conventional Konventionel Enegibesparende Efficient Energibesparende Efficient & og Renewable vedvarende Minister for naturlige ressourcers Canada

14 Grunde til at anvende teknologier med ren energi Miljømæssige Klimaændringer Lokal forurening Økonomiske Levetidsomkostninger Knaphed på fossilt 0 brændsel Sociale Generering af arbejdspladser Mindre forbrug af lokal valuta Stigning i energibehov (x3 i 2050) Vindenergi: Omkostninger ved elproduktion Elomkostninger År Kilde: National Laboratory Directors for the U.S. Department of Energy (1997) Fælles kendetegn ved teknologier om ren energi I forhold til konventionelle teknologier: Typisk højere anskaffelsesomkostninger Generelt lavere driftsomkostninger Miljømæssigt renere Ofte omkostningsbesparende set over samlet levetid Totalomkostninger ved et energiproducerende eller forbrugende system Totalomkostninger Totalomkostninger anskaffelsesomkostninger = anskaffelsesomkostninger + årlig brændsels ndsels-, drift- og vedligeholdsomkostninger + omkostninger ved større eftersyn + omkostninger ved nedlukning + finansieringsomkostninger + osv. 2

15 Teknologier der producerer el ved vedvarende energi Vindenergi Teknologi og anvendelsesmuligheder Vind Vinge Motorgondol ned gearkasse og generator Kræver god vind (>4 10 m) Kystområder, afrundede højdedrag, åbne sletter Anvendelsesmuligheder: Navhøjde Vind Tårn Centralt forsyningsnet Isoleret forsyningsnet Ikke tilsluttet elnet Warren Gretz, NREL PIX Phil Owens, Nunavut Power Southwest Windpower, NREL PIX Vindenergimarked Årlig opstilling af vindmøller på verdensplan Opstillet kapacitet på verdensplan (2003): MW (~20,6 millioner kwh/hjem/år og 30% kapacitetsfaktor) MW Tyskland: Spanien: USA: Danmark: MW MW MW MW MW i 2007 (anslået) Kilde: Danish Wind Turbine Manufacturers Association, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World 3

16 Mindre vandkraftanlæg Teknologi og anvendelsesmuligheder Elementer i et vandkraftanlæg Dæmning Overfaldsåbning Hoveddam Projekttyper: Vandreservoir Flodløb Anvendelsesmuligheder: Centralt forsyningsnet Isoleret forsynnigsnet Ikke tilsluttet elnet Turbinerør Kraftværk Francis-turbine Kraftledning Generator Turbine Trækrør Afløb Markedet for mindre vandkraftanlæg 19% af verdens elektricitet produceres af store og mindre vandkraftanlæg På verdensplan: MW udnyttet (anlægsstørrelse < 10 MW) Prognose: til MW i 2020 Kina: eksisterende anlæg (anlægsstørrelse < 25 MW) MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Europa: MW udnyttet yderligere MW økonomisk gennemførligt Lille vandkraftanlæg Canada: MW udnyttet Yderligere MW økonomsik gennemførligt Kilde: ABB, Renewable Energy World, and International Small Hydro o Atlas Solenergi (PV) Teknologi og anvendelsesmuligheder Solenergiskærm Solenergisystem i husholdning Centralt solenergianlæg Krafttrans -formator Måler Fordelt produktion Batteri Foto: Tsuo, Simon DOE/NREL Måler Elforsyningsnet Lys Vandpumpe med solenergi Bygning med elforsyningsnet med integreret solenergi Foto: Strong, Steven DOE/NREL 4

17 Markedet for solenergi 800 Årlig opstilling af solenergianlæg på verdensplan Opstillet kapacitet verden over (2003): MWp (~1,2 millioner kwh/hjem/år) 32% stigning i leverancer MWp Kilde: PV News Kraftvarme Samtidig produktion af to eller flere typer brugbar energi fra en e energikilde (også kaldet samgenerering ) Varmegenvindingsgrad (55/70) = 78,6% Total nyttevirkning ((30+55)/100) = 85,9% Udstødningsgas 15 enheder Varme 55 enheder Afgaskedel Brændsel 100 enheder Varme + udstødning 70 enheder Kraft 30 enheder Kraftsystem Generator Varmemængde Kraftmængde Kraftvarme Anvendelsesmuligheder, brændsel og udstyr Forskellige anvendelsesmuligheder Forskelligt brændsel Affaldsdepotgas Opsamlingscyklus Dampproduktion Biomasse til kraftvarme Proces Rørsystem til opsamling Kompressor af affaldsdepotgas Filter Køler/tørrer Elproduktion Flamme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Foto: Gaz Metropolitan Forskelligt udstyr Stempelmotor til produktion af kraft Foto: Rolls-Royce plc 5

18 Kraftvarme Anvendelsesmuligheder Enkelte bygninger Kommercielle og industrielle Flere bygninger Energinet (f.eks. lokalsamfund) Industriprocesser Kraftvarme Kitchener Rådhusl Foto: Urban Ziegler, NRCan Affaldsdepotgas kraftvarme til fjernvarmesystem, Sverige Foto: Urban Ziegler, NRCan Mkroturbine i drivhus Foto: Urban Ziegler, NRCan Kraftvarme Brændselstyper Vedvarende brændsel Træaffald Affaldsdepotgas Biogas Biprodukter fra landbruget Bagasse Specialdyrkede afgrøder Osv. Fossilt brændsel Naturgas Diesel Osv. Geotermisk energi Hydrogen Biomasse til kraftvarme Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Geotermisk gejser Foto: Joel Renner, DOE/ NREL PIX Kraftvarme Udstyr og teknologier Køleudstyr Kompressorer Absorptionskøleanlæg Fri køling Kraftproduktion Gasturbine Gasturbine-combined cycle Dampturbine Stempelmotor Brændselscelle Osv. Varmeudstyr Kedler Genindvinding af spildvarme Gasturbine Køleudstyr Foto: Rolls-Royce plc Foto: Urban Ziegler, NRCan 6

19 Kraftvarme Marked Region Canada USA Kina Rusland Tyskland Storbritannien Brasilien Indien Sydafrika Verden Kapacitet 12 GW 67 GW 32 GW 65 GW 11 GW 4,9 GW 2,8 GW 4,1 GW 0,5 GW Bemærkninger Mest til papirmasse-,, papir- og olieindustrien Hurtigtvoksende, politisk støtte tte til kraftvarme Overvejende kulfyrede kraftvarmeværker rker Ca. 30% el fra kraftvarme Voksende marked for kommunal kraftvarme Stærk tilskyndelse til vedvarende energi Energinet forbundet med installationer, som ikke er tilsluttet nettet Mest kraftvarme baseret påp bagasse til sukkermøller Erstatter hovedsageligt kulfyret el 247 GW Forventes at vokse med 10 GW pr. år Kilde: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE Vedvarende energi Varme- og køleteknologierk Biomasseopvarmning Teknologi og anvendelsemuligheder Flisning af træ Kontrolleret forbrænding af træ, landbrugsaffald, kommunalt affald osv. for at producere varme Enkelte bygninger og/eller fjernvarme Foto: Wiseloger, Art DOE/NREL Varmeværk Foto: Oujé-Bougoumou Cree Nation 7

20 Biomassevarmemarked På verdensplan: Biomasseforbrænding leverer 11% af verdens totale primære energiforsyning (TPES) Over 20 GW th fra biomassekedler Udviklingslande: Madlavning, opvarmning Ikke altid bæredygtig Afrika: 50% af TPES Indien: 39% af TPES Kina: 19% af TPES New Nyinstallation Installations af små of Small Industrikande: Scale (<100 (<100 kw) kw) Biomass Varme, kraft, brændeovne Heating biomassevarmesystemer Systems in Austria Finland: 19% af TPES i Østrig Sverige: 16% af TPES Østrig: 9% af TPES Danmark: 8% af TPES 0 Canada: 4% af TPES USA: 68% af alle vedvarende Forbrændingskammer Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Kilde: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria Kilde: IEA Statistics Renewables Information 2003, Renewable Energy World 02/ Solvarme luft Teknologi og anvendelsesmuligheder Uglaseret solfanger til luftopvarmning Kold luft opvarmes, når r den strømmer gennem små huller i metalpladen (Solarwall TM ) En ventilator cirkulerer den opvarmede luft gennem bygningen Perforeret Solpanel Frisk luft Spreder på væg Ventilator Marked for solvarme - luft Opvarmning af ventileret luft til bygninger med et stort behov for frisk luft Også til tørring t af afgrøder Konkurrencedygtig omkostningsmæssigt ssigt til nye bygninger og større renoveringer Industribyggeri Foto: Conserval Engineering Tørring af afgrøder ved solvarme Foto: Conserval Engineering Minister for naturlige ressourcers Canada

21 Solvarme - vand Teknologi og anvendelsesmuligheder Glaserede og uglaserede solfangere Opbevaring af vand (tank eller bassin) Kommercielle/institutionelle bygninger og bassiner Akvakultur dambrug - laks Marked for solvarme - vand Over 30 millioner m 2 solfangere påp verdensplan Europa: 10 millioner m 2 solfangere i drift Årlig vækstrate på 12% Tyskland, Grækenland og Østrig Mål for 2010: 100 millioner m 2 Stærkt verdensmarked for solopvarmning af svømmebassiner Barbados har systemer Kilde: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory Beboelsesejendomme og svømmebassiner Beboelses-ejendomme Foto: Chromagen Passiv solvarme Teknologi og anvendelsesmuligheder Yder 20 til 50% af den rumopvarmning, der kræves i fyringssæsonen sonen Solindvinding er mulig gennem højydelsesvinduer, h der vender mod ækvator Varmen lagres i bygningen Anvend afskærmning for at reducere indvinding om sommeren Vinter Sommer Passiv solvarme i lejligheder Foto: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website) 9

22 Marked for passiv solvarme Brug af effektive vinduer er faktisk passiv solstandardpraksis i dag Til nybygninger nej til lav omkostningsforøgelse gelse Vinduer med højere effektivitet Bygnings beliggenhed Rigtig afskærmning Omkostingsmæssigt ssigt konkurrencedygtige til nye bygninger og tilbygninger Beboelsesejendomme Kommercielle bygninger DOE/NREL Foto: Gretz, Warren Foto: DOE/NREL Jordvarmepumper Teknologi og anvendelsesmuligheder Vertikal jordsløjfe Opvarmning og køling k af rum/vand Elektriciteten fungerer ved hjælp af en dampkompressionscyklus Varme trækkes ud af jorden om vinteren og sendes til- bage om sommeren Horisontal jordsløjfe Marked for jordvarmepumper Jordvarmepumpe i hus Verdensplan: enheder installeret Total kapacitet MW th Årlig vækstrate på 10% USA: installationer årligt Sverige, Tyskland, Schweiz store europæiske markeder Institutioner, kommercielle og industrielle bygninger Canada: beboelsesenheder industrielle og kommercielle enheder 435 MW th installeret Foto: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL 10

23 Andre kommercielle teknologier for ren energi Brændsel: ethanol og biodiesel Effektive afkølingssystemer Variable omdrejningsregulerede motorer Dagslys og effektiv belysning Varmegenvinding ved ventilation Andre Brændstoforsyning fra landbrugsaffald Fotot: David and Associates DOE/NREL Effektiv afkøling af skøjtebane Dagslys og effektiv belysning Foto: Robb Williamson/ NREL Pix Nye teknologier for ren energi Soltermisk kraft Havtermisk kraft Kraft fra tidevand Foto: Gretz, Warren DOE/NREL Parabolisk-trug solenergianlæg Kraft fra havstrømme Bølgekraft osv. Foto : Sandia National Laboratories DOE/NREL Central modtager solenergianlæg Konklusioner Der findes rentable muligheder Parks Canada solenergi-vindhybridsystem (Nordpolen ved 81 N) Mange succeshistorier Voksende markeder Vedvarende energiressourcer og energibesparende muligheder findes Foto: Michael Ross Renewable Energy Research 600 kw vindmølle Foto: Nordex Gmbh solenergitelefon Foto: Price, Chuck 11

24 Spørgsm rgsmål? 12

25

26

27 RETScreen software til analyse af projekter med ren energi Kursus i analyse af projekter med ren energi Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri underarbejdsark Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme Klar til at tage en beslutning Formål Belyse de foreløbige feasibilitystudiers rolle Vise hvordan RETScreen software arbejder Vise hvordan RETScreen gør g r det lettere at identificere og vurdere potentielle projekter Gennemførelse af et energiprojekt Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Udvikling & ingeniør- Betydningsfuld barriere arbejder Projekter med ren energi overvejes ikke rutinemæssigt som det første Opførelse & idriftssættelse ttelse 1

28 Spørgsm rgsmål Hvor nøjagtige n skal projektomkostningsberegningerne være? Hvor meget koster disse studier typisk? Dilemmaet nøjagtighed n kontra investeringsomkostninger Spredningen i estimaternes nøjagtighed beregnet som anslåede omkostninger divideret med realiserede omkostninger forudsat konstant valutakurs Beregning for udbud, omkostningsnøjagtighed indenfor + 10% Alle tilbud modtaget, omkostninger indenfor +5% Endelige omkostninger Opførelse Feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 15% til 25% Pre-feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 40% til 50% $100 til $ ! 000! Tid Hvornår r bør b r ren energiteknologier vurderes? Behov for et energisystem Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Foreløbige feasibilitystudier Nybygning eller planlagt renovering Høje omkostninger for konventionel energi Interesse fra nøgleinteressenter Godkendelser mulige Finansiering tilgængelig God lokal ren energikilde osv. 2

29 Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer Energiressource er disponibel påp projekt- stedet (f.eks. vindhastighed) Udstyrets ydeevne (f.eks. vindmølles produktionskarakteristik) Etableringsomkostninger for projektet (f.eks. vindmøller, tårne, ingeniørarbejde) Reference -kreditter (f.eks. dieselgeneratorer til afsidesliggende steder) Løbende og periodiske projektomkostnin- ger (f.eks. rengøring af møllevinger) Vindmølle og tårn Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer - fortsat Undgå energiomkostninger (f.eks. engroselpriser) Vindenergi Finansiering (f.eks. gældens størrelse og løbetid, renteprocent) Skat påp udstyr og indkomst (eller opsparing) Miljømæssige forhold ved den fortrængte energi (f.eks. kul, naturgas, olie, større vandkraftanlæg, atomenergi) Miljøkreditter og/eller tilskud (f.eks. grønne energisatser, drivhusgaskreditter, statstilskud) Foto: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Beslutningtageres definition af rentabel (f.eks. tilbagebetalingsperiode, IRR, nutidsværdi, energiproduktionsomkostninger) Hvorfor anvende RETScreen? Forenkler de foreløbige vurderinger Kræver forholdsvist lille input fra bruger Beregner automatisk tekniske og finansielle nøgleindikatorer for gennemførligheden Prisen er 1/10 af andre vurderingsmetoders Standardiserede procedurer tillader objektive sammenligninger Gør r muligheden for gennemførelse af et vellykket ren energiprojekt større 3

30 RETScreen efterprøvning - eksempler Alle modeller efterprøvet ved sammenligning med kontrollerede data og producentdata 160 HOMER 140 RETScreen 120 Effektivitet (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% RETScreen Producent Effektivitetskurve vandturbine: RETScreen kontra producent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procentsats for anslået flow PV Power Solenergi (kwh) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Måned Month og/eller ved sammenligning med simulationsværkt rktøjer Sammenligning af solenergiproduktion beregnet af RETScreen og HOMER RETScreen Software Demonstration (Eksempel påp en vindenergimodel) Femtrins standardanalyse Energimodel Omkostningsanalyse Drivhus gasanalyse Økono.- misk oversigt Følsom-hedsog risikoanalyse Valgfri Valgfri Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme underarbejdsark Klar til at tage en beslutning Integrerede oplysninger Vejrdata Produktdata Onlinemanual Kursus Lærebog for ingeniører Casestudies Online markedsplads Internetfora 4

31 Cellefarvekoder Ind- og uddataceller hvid Modeluddata beregnet af modellen gul blå grå Brugerinddata nødvendige for at køre modellen Brugerinddata nødvendige for at køre modellen og de tilgængelige onlinedatabaser Brugerinddata kun til reference. Ikke nødvendige for at køre modellen 5

32 6

33 7

34 RETScreen Software Finansiel analyse Sammenligning: Reference kontra foreslået et projekt Konventionelt system kontra system med ren energi Eksempel: Standardbeklædning dning af bygning og en naturgasfyret luftvarmer kontra Solvægsbekl gsbeklædning med luftsolfangere og den konventionelle naturgasfyrede luftvarmer Solvæg på Yellowknife skole under opførelse Foto: Arctic Energy Alliance 8

35 Software Demo 20 MW vindenergiprojekt Inddata/Uddata (RETScreen ) Projektets beliggenhed: Vindhastighed: Reduktion i udledning af drivhusgasser: Pris påp vindmølle: Kredit for produktion af vedvarende energi: Drivhusgaskredit (kulfyret anlæg): Lånets løbetid: l Positiv pengestrøm: Afkast: Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s tco 2 /år $1.200/kW $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Scenarie 2 (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s tco 2 /år $1.000/kW $0.025/kWh $5/ton 15 år 5,2 år 22,8% Software Demo Scenarie 1 Scenarie 1 (kraftværk) rk) Calgary, AB 4,4 m/s $1.200/kW t CO2 /år $0/kWh $0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% Software Demo Vindhastighed & reduktion i udledning af drivhusgas Scenarie 1a (grønt kraftværk) rk) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s t CO2 /år 18,2 år 4,8% Minister of Natural Resources Canada

36 Software Demo Pris påp vindmølle Scenarie 1b $1.000/kW 16,5 år 6,5% Software Demo Kredit for produktion af vedvarende energi Scenarie 1c $0,025/kWh 10,1 år 17,7% Software Demo Kredit for udledning af drivhusgas Scenarie 1d $5/ton 7,5 år 20,1% 10

37 Software Demo Lånets løbetidl Scenarie 2 15 år 5,2 år 22,8% Spørgsm rgsmål? 11

38

39

40

41 Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Environment Canada Formål Præsentere en metode til beregning af reduktion af udledning af drivhusgasser Demonstrere RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Hvad skal beregnes? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser Referenceprojekt (typisk konventionel teknologi) kontra foreslået projekt (ren energiteknologi) Enheder: tons CO 2 pr. år CH 4 -og N 2 O-udledning konverteret til tilsvarende CO 2 udledning set i relation til den globale opvarmning 1

42 Hvordan beregnes det? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser (t (t CO2 ) = Reference- projekt Faktor for drivhusgas- udledning (t /MWh) CO2 (t CO - Foreslået et projekt Faktor for drivhusgasudledning (t /MWh) CO2 (t CO x Anvendelse Årlig mængde m leveret energi (MWh) RETScreen tilpasser den årlige reduktion for at tage højde h for tab ved transmission og distribution og transaktionsgebyrer for drivhusgaskreditter (Version 3.0 eller nyere) RETScreen analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Standardiseret metode udviklet af NRCan i samarbejde med FNs miljøprogram (UNEP), UNEP RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC) og Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) Valideret af eksperter fra regeringen og industrien Analysetype Standardanalyse: analyse: RETScreen anvender automatisk IPCC og industrielle standardværdier rdier for: CO 2 -ækvivalensfaktorer for CH 4 og N 2 O CO 2 -, CH 4 -, og N 2 O-udledninger for almindeligt brændsel Effektivitet ved omdannelse af brændsel til varme og el Kundeanalyse: brugeren angiver disse værdierv Brugerdefineret analyse: bruger indsætter faktorer for udledning af drivhusgasser direkte (Version 3.0 eller nyere) Angiver ikke effektivitet for brændsel og omdannelse 2

43 Definerer baseline Forskellige baselines for beregninger af udledning af drivhusgasser: ser: Historisk statisk baseline (al eksisterende udviklende kapacitet) Historisk statisk baseline baseret på seneste udvikling Fremtidig statisk baseline baseret på udviklingsplaner Fremtidig marginal dynamisk baseline Andre RETScreen tillader en ændring af baseline gennem projektets forløb (Version 3.0 eller nyere) Kan baseres påp internationale, nationale eller subnationale områder Stadig under forhandling via Kyoto-aftalen Bruger skal være v i stand til at forsvare valget af baseline og måm ikke overvurdere reduktionen i udledning RETScreen understøtter tter Kyoto- aftalens CDM- og JI-projekter Clean Development Mechanism (CDM)-projekter: (mekanisme for bæredygtig b udvikling) Industrilande eller virksomheder, som investerer i projekter til reduktion af udledning af drivhusgasser i udviklingslande får kreditter fra disse projekter Små CDM-projekter kan anvende forenklede baseline-metoder Elprojekter 15 MW Energibesparende projekter som sparer 15 GWh pr. år Joint Implementation (JI)-projekter: Industrilande eller virksomheder, som investerer i et projekt i et andet land med mål for udledningsreduktion under Kyoto-aftalen (dvs. Annex 1-lande) får kredit for reduktion af drivhusgas Projekt typisk i et land med overgangsøkonomi CDM- and JI-projekter skal fremvise udledningsreduktioner større end dem i baselinescenariet 3

44 Konklusioner RETScreen beregner den årlige reduktion i udledning af drivhusgas for et projekt med ren energi sammenlignet med et referencesystem Let at anvende, men kræver at brugeren definerer referencescenariet omhyggeligt for større projekter Modellen tager hensyn til regler under behandling under Kyoto-aftalen påp prefeasibilitystudieniveau For at opretholde troværdigheden rdigheden måm brugeren ikke overvurdere reduktionen af drivhusgasudledning i det foreslåede ede projekt Spørgsm rgsmål? Foto: Environment Canada 4

45

46

47 Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix Formål Præsentere RETScreen metodebeskrivelsen til vurdering af den finansielle gennemførlighed af et potentielt projekt med ren energi Oversigt over vigtige finansielle (inddata) parametre Gennemgå nøgleindikatorer for finansiel gennemførlighed Undersøge forudsætninger for pengestrømsberegninger Fremhæve forskelle mellem etableringsomkostninger, simpel tilbagebetalingstid og finansielle nøgleindikatorer Vise RETScreen regnearket til finansiel oversigt Vise hvordan incitamenter, produktionskreditter, drivhusgaskreditter og skatter kan medtages i den økonomiske analyse Præsentere følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse med RETScreen Vise RETScreen regnearket til følsomhedsf lsomheds- og risikoanalyse (Version 3.0 eller nyere) 1

48 Etableringsomkostninger kontra løbende omkostninger: Eksempel fra telekommunikation Generator+batteri (referenceprojekt): Etableringsomkostninger: $6.000 Årlige omkostninger: $1.000 for brændsel* Udskiftning af batteri hvert 4. år ($1.500)* Eftersyn og reparation af generator hvert 2. år ($1.000)* Solenergi+batteri (projektforslag): Etableringsomkostnigner: $ Udskiftning af batteri hvert 5. år ($2.000)* Omkostninger (k$) Omkostninger (k$) Eftersyn og reparation af generator Brændsel Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger År *Inflationsrate på og forøgelse af energiforbruget med 2,5% Fastsættelse ttelse af finansiel gennemførlighed: Eksempel fra telekommunikation Hvordan kan vi sammenligne generator- og solenergisystemet? Generator: lavere etableringsomkostninger Solenergi: lavere årlige og periodiske omkostninger RETScreen beregner indikatorer som kigger påp indtægter og omkostninger i hele projektets levetid 2

49 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 (10,000,000) (20,000,000) Years Pengestrømsberegninger: Hvad gør g r RETScreen? Penge ind Besparelser påp brændsel Besparelser påp drift og vedligehold Periodiske besparelser Incitamenter Produktionskreditter Drivhusgaskreditter Penge ud Egenkapitalinvestering Årlig tilbagebetaling af gæld Betaling for drift og vedligehold Periodiske omkostninger $ i tusind Årlig pengestrøm År $ Kumulativ pengestrøm Time Tid (år) (yr) Indikatorer Nutidsværdi Simpel tilbagebetalingstid Intern rente Ydelse påp lån Osv. Finansielle (inddata) parametre anvendt af RETScreen Kalkulationsrente: anvendes til at omregne fremtidige pengestrømme til nuværende Sparede energiomkostninger: Til opvarmnings og afkølingsprojekter: brændstofprisen i referencescenariet For elprojekter som sælger til elnettet: prisen for en enhed solgt ren el (for udviklere) eller marginalomkostninger (for elværker) Nøgleindikatorer (uddata) for finansiel gennemførlighed Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Intern rente (IRR & ROI) Betydning Antal år r til at dække d ekstraomkostninger ind med årlige besparelser Projektets totale nutidsværdi i $ Renteafkast af projektet i dets levetid Eksempel 3 års simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi $1,5 millioner 17 % IRR Kriterier Tilbagebetalingstid < x år Positiv indikerer et rentabelt projekt IRR > nulpunktsraten Kommen- tarer Misvisende Tager ikke højde h for finansiering og lang- sigtede pengestrømme Anvendes ved stram pengestrøm Godt målepunktm Brugeren skal angive forrentnings- procenten Kan narres, hvis pengestrømmen er positiv-negativ negativ- positiv 3

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Om geotermisk fjernvarme Der er over 5.000 fjernvarmesystemer i Europa, herunder mere end 240 geotermiske fjernvarmeanlæg (GeoDH). De første områder, der

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn.

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn. 46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen

ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen Tak fordi jeg måtte komme i dag og fortælle lidt om vore ideer og tanker om ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen akademiingeniør Innovation er det internationale ord for at forny, nydannelse, forbedring, foryngelse

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere