Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor for Sundhed og Miljø); Inge Larsens spørgeskema til at dække den psykiske del. Spørgeskemaet er udsendt pr. i maj måned Svarfristen blev forlænget til 30. juni Efter endt dataindsamling er data behandlet af Inge Larsen i programmet Enalyzer. Data i denne rapport er sammenfattet og tolket af Inge Larsen. 52 personer ud af 78 mulige har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 67,hvilket er en acceptabel svarprocent at drøfte arbejdsmiljøet ud fra. Denne rapport viser alle frekvenser. Det er hovedsageligt valgt at kommentere på forhold, hvor der kan være behov for forbedringer. Enkelte steder er der foretaget gråskravering, hvis svarene på de to negative svar giver over 25% - eller de to positive svar giver under 50%. Når der i rapporten er foretaget krydsevalueringer mellem lærere og TAP personale, bør det bemærkes, at TAP er en langt mindre gruppe end lærerne, hvorfor deres svar får større vægt end lærernes. I forhold til anciennitet er der foretaget kryds på anciennitet over og under 10 års ansættelse. Alle personalegrupper er betragtet samlet. Der er ikke foretaget kryds på indskoling, mellemtrin og udskoling, da rapporten viser meget få utilfredsheder. Skolen kan få udleveret en rapport for hvert trin til drøftelse på et afdelingsmøde. På denne og de følgende 3 sider har Inge Larsen fremhævet væsentlige resultater fra undersøgelsen og kommenteret på disse. Det anbefales, at alle ansatte på Peder Lykke Skolen selv læser rapporten og overvejer, hvilke resultater man finder væsentligst. Her er sammenfattet positive tendenser: Tilfredshed, stemning og omgangstone 96% er meget tilfreds eller tilfreds med at være ansat på Peder Lykke Skolen. 4% svarer hverken tilfreds eller utilfreds og 0% svarer utilfreds eller meget utilfreds. 98% synes, at stemningen på skolen i høj eller nogen er præget af arbejdsglæde og 95% af gode kollegiale relationer. 88% synes, at stemningen er præget af korpsånd. 38% svarer, at stemningen i høj eller nogen er præget af småmukken og brokkeri i krogene og 33% af uafklarede problemer. Tallene for småmukken og brokkeri samt uafklarede problemer er lave i forhold til mange andre skoler. Sygefravær og sygefraværssamtaler 87% svarer, at de har mellem 0 og højst 10 sygedage, 11% har mellem sygedage. 2% har over 40 sygedage. 85% har ikke deltaget i en sygefraværssamtale. 13% svarer, at de har deltaget i en sygefraværssamtale. Det tyder på lavt sygefravær. 64% oplever ikke, at deres sygefravær skyldes deres psykiske arbejdsmiljø; mens 25% oplever, at lidt af det skyldes det psykiske arbejdsmiljø. 11% oplever, at en stor del af deres sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø. 74% oplever ikke, at deres sygefravær skyldes deres fysiske arbejdsmiljø; mens 18% oplever, at lidt af det skyldes det fysiske arbejdsmiljø. 9% oplever, at en stor del eller næsten alt deres sygefravær skyldes det fysiske arbejdsmiljø. 45% taler meget ofte eller ofte med kolleger om, hvad de har fejlet og 24% om sygefraværet i teamet. 23% taler meget ofte eller ofte med kolleger om belastninger ved kollegers fravær ved sygdom. 34% kontakter sjældent eller meget sjældent en syg kollega; mens 47% gør det af og til. Psykisk arbejdsmiljø 28% er meget eller noget psykisk belastet af arbejdet, mens 49% er lidt psykisk belastet. 23% er slet ikke belastet. Den psykiske belastning ligger under niveau i sammenligning med andre, målte 1

2 Københavnerskoler, hvor i gennemsnit ca. 40% svarer, at de er meget eller noget psykisk belastet af arbejdet. To ansatte føler sig i nogen mobbet af ledelsen. 1 ansat føler sig i nogen mobbet af kolleger. Medarbejderudviklingssamtaler 72% har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale inden for de sidste to år. Med tiden skal tallet være 100%. Ud af de 38 personer, der har været til MUS synes 71%, at samtalen blev præget lige meget af leder og medarbejder. 65% synes, at samtalens resultat blev præget lige meget af leder og medarbejder; mens 30% synes, at de selv prægede resultatet mest. 84% (ud af de 38 personer, som har været til samtale) oplevede, at der blev talt om deres personlige udvikling og 79% at der blev talt om deres faglige udvikling. Teamsamarbejde i årgangsteam /TAP-team 79% synes, at der i høj eller nogen er en rimelig opgavefordeling og 68% svarer, at møderne er effektive. 79% synes kun i mindre eller slet ikke, at man spilder hinandens tid. 69% svarer, at man i høj eller nogen når dagsordenen på teammøderne og 59% at alle er aktive. 98% mener selv, at de i høj eller nogen bidrager til et godt samarbejde og 92% synes, at man støtter og bakker hinanden op i teamet. 81% synes i høj eller nogen, at man overholder fælles retningslinier/værdier i teamet. 65% svarer, at man meget ofte eller ofte samarbejder om opgaver/undervisningsforløb og 35% svarer, at man meget ofte eller ofte drøfter metoder på teammøderne. 59% mener, at team og afdelingsleder i fællesskab skal løse samarbejdsproblemer i teamet, mens 37% mener, at teamet selv skal løse samarbejdsproblemer. Teamsamarbejde i afdelingsteam 84% svarer, at man i høj eller nogen når dagsordenen på afdelingsteammøderne. 83% synes, at der i høj eller nogen er en rimelig opgavefordeling og 59% svarer, at møderne er effektive og 62% at alle er aktive på møderne. 67% synes kun i mindre eller slet ikke, at man spilder hinandens tid. 56% svarer, at alle i høj eller nogen møder velforberedt. 89% synes, at man støtter og bakker hinanden op i teamet og 98% mener selv, at de bidrager til et godt samarbejde. 85% synes i høj eller nogen, at man overholder fælles retningslinier. Samarbejdet generelt 88% er meget tilfreds eller tilfreds med samarbejdet med øvrige kolleger på skolen og 82% med kollegers påskønnelse af deres arbejde. 82% er meget tilfredse eller tilfredse med forholdet til skolens ledelsesteam. 68% er meget tilfredse eller tilfredse med den påskønnelse af arbejdet, som de får af deres afdelingsleder. 68% er tilfredse med påskønnelsen fra elevernes forældre. 59% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som pædagogisk råd opnår, mens 32% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 54% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som Udviklingsgruppen opnår, mens 34% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. Motivation 92% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at tilrettelægge eget arbejde og 96% oplever meget ofte eller ofte handlefrihed (ansvar). 82% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at anvende deres viden og erfaringer i jobbet og mulighed for selv at have indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. 74% oplever meget ofte eller ofte mulighed for variation i arbejdet. 64% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at lære nye ting og få nye erfaringer i jobbet mens 29% svarer af og til. Indflydelse 82% oplever stor indflydelse på planlægningen af deres arbejde, 78% på måden, hvorpå de skal udføre deres arbejde og 76% på kvaliteten af deres arbejde. 61% oplever stor indflydelse på variationen i deres arbejde og 53% oplever stor indflydelse på eget arbejdstempo. 66% oplever nogen indflydelse på fordelingen af arbejdet i særligt belastende arbejdsmæssige situationer. 2

3 45% oplever nogen indflydelse på pauser i arbejdet, mens 20% ikke oplever indflydelse. 44% oplever nogen indflydelse på egen arbejdstid, mens 29% ikke oplever indflydelse. Ledelse I forhold til behov for samtale med nærmeste leder vil 22% gerne tale mere med nærmeste leder om deres arbejdsmæssige fremtid og 18% mere om deres daglige arbejdssituation. Over 70% svarer på alle forhold, at de gerne vil tale med ledelsen, som de gør i dag. 65% synes, at ledelsen er meget god eller god til at give feedback på arbejdet og 72% at ledelsen er god til at lære fra sig. 90% synes i høj eller nogen, at ledelsen er let at komme til at tale med og 86% at ledelsen i høj eller nogen er synlig. Skolens målsætning 86% synes, at de i høj eller nogen har kendskab til skolens udviklingsplan/målsætninger. 77% synes, at deres arbejde bidrager til opfyldelsen af skolens udviklingsplan/målsætninger. Kommunikation 89% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får gennem Intranet. 71% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får på pædagogisk råds møde. 64% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får gennem opslag på tavler. 80% er meget tilfredse eller tilfredse med informationen til brug for deres daglige arbejde. 68% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får fra ledelsen. 52% er tilfreds eller meget tilfreds med den information, der gives om egne fremtidsmuligheder, 38% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 90% synes, at ledelsesteamets informationer i høj eller nogen er tilstrækkelige og 88% synes, at informationer kommer i passende tid. 89% synes, at det er meget let eller let at få adgang til information som er relevant for dem. Møder 62% tror ikke eller kan afgjort ikke tænke sig, at der oftere blev afholdt fælles informationsmøder/pædagogisk råds møde. Fysisk arbejdsmiljø 23% er meget eller noget fysisk belastet af deres arbejde. 44% er slet ikke fysisk belastet af arbejdet. Her er sammenfattet forhold der kan forbedres. Sygefraværssamtaler 5 ud af 7 personer, der har været til sygefraværssamtale, har ikke haft bisidder med. 4 ud af 7 personer oplevede ikke samtalen som en omsorg. Det ser ud til, at formålet med en sygefraværssamtale skal meldes klart ud igen, således at sygefraværssamtaler opleves som en omsorg. Psykisk arbejdsmiljø 73% føler, at manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende i høj eller nogen belaster psykisk. 64% føler i høj eller nogen, at arbejdsmængden belaster og 60%, at arbejdstempoet gør det. 58% føler, at vanskelige elever i høj eller nogen belaster psykisk. 27% føler i høj eller nogen, at manglende mulighed for faglig udvikling i arbejdet belaster psykisk. Medarbejderudviklingssamtaler Under 1/3 (29%) har fået en konkret plan for kompetenceudvikling, mens 71% ikke har det. Ud af 11 personer, som har fået en plan for deres kompetenceudvikling, har ingen fået ført planen ud i livet. Det kunne være ønskeligt, at flere havde fået en plan for kompetenceudvikling. Om planen skal være ført ud i livet på nuværende tidspunkt afhænger af hvornår MUS blev gennemført. Teamsamarbejde i årgangsteam /TAP-team 53% svarer, at alle kun i mindre eller slet ikke møder velforberedt. 35% evaluerer jævnligt samarbejdet i årgangsteamet. 3

4 Samarbejdet generelt 47% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som Sikkerhedsgruppen og Samarbejdsudvalget opnår; 50% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 24% har en eller flere gange henvendt sig til skolens ledelse pga. samarbejdsproblemer i teamet, mens 48% ikke har det. 28% svarer, at der ikke har været behov for at henvende sig. 8% har en eller flere gange henvendt sig til skolens ledelse pga. samarbejdsproblemer på skolen generelt, mens 66% ikke har det. 26% svarer, at der ikke har været behov for det. Indflydelse 45% oplever nogen indflydelse på pauser i arbejdet, mens 20% ikke oplever indflydelse. 44% oplever nogen indflydelse på egen arbejdstid, mens 29% ikke oplever indflydelse. Kommunikation 48% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får fra SU-møderne og 44% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. Fysisk arbejdsmiljø 23% er meget eller noget fysisk belastet af deres arbejde. 44% er slet ikke fysisk belastet af arbejdet. 30% svarer, at der er fysiske forhold som i høj eller nogen kan være bedre. 66% synes i høj eller nogen, at de er fysisk belastet af støj fra elever og 59% af støj fra andre klasser. 62% synes i høj eller nogen, at de er fysisk belastet af støj fra fælles arealer. 50% er i høj eller nogen fysisk belastet af arbejdstempoet. 42% er i høj eller nogen fysisk belastet af temperaturforhold og 35% af træk. 28% er i høj eller nogen fysisk belastet af støv. 26% er i høj eller nogen fysisk belastet af lysforholdene. Projektleders konklusion Det er I gode til: Høj tilfredshed og god stemning Teamsamarbejde årgangsteam og afd.team Samarbejde generelt Høj motivation og indflydelse Kendskab til målsætninger Information + intranet Adgang til ledelsen Det kan I blive bedre til: MUS til alle med handleplan for udvikling Mødeforberedelse og evaluering Drøft antal skal-opgaver og udvikl.programmer Konfliktløsning drøft forventninger til hvem der skal løse teamkonflikter Fysiske rammer og støj? 4

5 Baggrundsvariable Er du? TAP? 25% 13 Lærer/Pædagog? 75% % 53 3/4 af svarpersonerne er lærer/pædagog og ¼ er TAP. Arbejder du primært i...? Indskoling (blok a, b) 33% 14 Mellemtrin (blok c, d) 28% 12 Udskoling (blok e, f) 40% % 43 33% af svarpersonerne arbejder i indskoling, 28% arbejder i mellemtrinnet og 40% i Udskoling. Kommentar: Projektleder har ikke fået oplyst, hvor mange personer, der arbejder i hvert trin. Skolen har informationen og kan derfor selv regne svarprocenter for hvert trin ud. Lærerne er fordelt med 30% i indskoling, 30% i mellemtrin og 40% i udskoling. Kun tre af TAP-personalet har skrevet et primært arbejdsområde. Hvor længe har du været ansat på Peder Lykke Skolen? 0-5 år 21% år 21% 11 Over 10 år 58% % 52 21% af svarpersonerne har været ansat på Peder Lykke Skolen i hhv. 0-5 år og 6-10 år. 58% har været ansat i over 10 år. Kommentar: I kryds på anciennitet vil de 22 personer med under 10 års anciennitet udgøre den ene gruppe og de 30 personer med over 10 års anciennitet den anden gruppe. 5

6 Generel tilfredshed og stemning Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at være ansat på Peder Lykke Skolen? Meget tilfreds 53% 28 Tilfreds 43% 23 Hverken tilfreds eller utilfreds 4% 2 Utilfreds 0% 0 Meget utilfreds 0% 0 100% 53 96% er meget tilfreds eller tilfreds med at være ansat på Peder Lykke Skolen. 4% svarer hverken tilfreds eller utilfreds og 0% svarer utilfreds eller meget utilfreds. Hvilken stemning synes du er fremherskende på din arbejdsplads...? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Arbejdsglæde? 32% 17 66% 35 2% 1 0% 0 100% 53 Gode kollegiale relationer? 72% 38 23% 12 6% 3 0% 0 100% 53 Uafklarede problemer? 8% 4 25% 13 54% 28 13% 7 98% 52 Småmukken og brokkeri i krogene? 4% 2 34% 18 53% 28 9% 5 100% 53 Ligegyldighed? 0% 0 17% 9 44% 23 38% 20 98% 52 Korpsånd/fællesskabsfølelse? 40% 21 48% 25 12% 6 0% 0 98% 52 98% synes, at stemningen på skolen i høj eller nogen er præget af arbejdsglæde og 95% af gode kollegiale relationer. 88% synes, at stemningen er præget af korpsånd. 38% svarer, at stemningen i høj eller nogen er præget af småmukken og brokkeri i krogene og 33% af uafklarede problemer. TAP personalet har i lidt højere end lærere svaret, der er ligegyldighed. Lærere med over 10 års anciennitet synes i højere end lærere med under 10 års anciennitet, at stemningen er præget af uafklarede problemer og småmukken og brokkeri i krogene. Kommentar: Tallene for småmukken og brokkeri samt uafklarede problemer er lave i forhold til mange andre skoler. 6

7 Sygefravær og fraværssamtaler Ifølge Lov om Arbejdsmiljø skal en APV indeholde spørgsmål om sygefravær for at afklare, om det er forhold på arbejdspladsen, som er årsag til fraværet. Hvor mange sygedage har du haft de sidste 12 måneder? Ingen 32% 17 Højst 10 arbejdsdage 55% arbejdsdage 11% arbejdsdage 0% 0 Over 40 arbejdsdage 2% 1 100% 53 87% svarer, at de har mellem 0 og højst 10 sygedage, 11% har mellem sygedage. 2% har over 40 sygedage. Kommentar: Det er værd at bemærke, at det er selvoplevet fravær. Skolens officielle statistik kan godt vise et højere fravær, end medarbejderne selv husker. Det er op til Peder Lykke Skolen selv at checke, om antal oplevede sygedage jf. hukommelsen også stemmer overens med det faktisk registrerede antal sygedage. Oplever du selv, at dit sygefravær skyldes dit...? psykiske arbejdsmiljø? fysiske arbejdsmiljø? Ja, næsten alt mit sygefravær Ja, en stor del af mit sygefravær Nej, kun lidt af mit sygefravær Nej, intet af mit sygefravær 0% 0 11% 4 25% 9 64% % 36 6% 2 3% 1 18% 6 74% 25 94% 34 Dem, som ikke har haft fravær, skulle ikke besvare dette spørgsmål. 64% oplever ikke, at deres sygefravær skyldes deres psykiske arbejdsmiljø; mens 25% oplever, at lidt af det skyldes det psykiske arbejdsmiljø. 11% oplever, at en stor del af deres sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø. 74% oplever ikke, at deres sygefravær skyldes deres fysiske arbejdsmiljø; mens 18% oplever, at lidt af det skyldes det fysiske arbejdsmiljø. 9% oplever, at en stor del eller næsten alt deres sygefravær skyldes det fysiske arbejdsmiljø. 7

8 Hvor ofte / sjældent taler du med dine kolleger om... sygefraværet i dit team? hvad du har fejlet? belastninger ved kollegers fravær ved sygdom? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent / aldrig 11% 6 13% 7 19% 10 40% 21 17% 9 100% 53 11% 5 34% 16 23% 11 15% 7 17% 8 89% 47 8% 4 15% 8 42% 22 25% 13 10% 5 98% 52 45% taler meget ofte eller ofte med kolleger om, hvad de har fejlet og 24% om sygefraværet i teamet. 23% taler meget ofte eller ofte med kolleger om belastninger ved kollegers fravær ved sygdom. TAP personalet svarer i højere, at man meget ofte eller ofte taler om sygefraværet og belastninger ved kollegers fravær ved sygdom. Lærere med over 10 års anciennitet svarer i højere end lærere med under 10 års anciennitet, at de meget ofte eller ofte taler om, hvad de har fejlet. Hvor ofte / sjældent har du kontaktet en sygemeldt kollega? Meget ofte 10% 5 Ofte 10% 5 Af og til 47% 24 Sjældent 16% 8 Meget sjældent / aldrig 18% 9 100% 51 34% kontakter sjældent eller meget sjældent en syg kollega; mens 47% gør det af og til. Har du deltaget i en sygefraværssamtale? Ja 13% 7 Nej 85% 44 Husker ikke 2% 1 100% 52 85% har ikke deltaget i en sygefraværssamtale. 13% svarer, at de har deltaget i en sygefraværssamtale. 8

9 Lærere har i højere end TAP personalet deltaget i en sygefraværssamtale. Lærere med over 10 års anciennitet har i højere end lærere med under 10 års anciennitet deltaget i en sygefraværssamtale. Under din sygefraværssamtale... Ja Nej Husker ikke havde du en bisidder med til sygefraværssamtalen? 14% 1 71% 5 14% 1 100% 7 oplevede du samtalen som en omsorg for dig? 43% 3 57% 4 0% 0 100% 7 Kun dem, som har været til en sygefraværssamtale, skulle besvare dette spørgsmål. 5 ud af 7 personer, der har været til sygefraværssamtale, har ikke haft bisidder med. 4 ud af 7 personer oplevede ikke samtalen som en omsorg. Kommentar: Det ser ud til, at formålet med en sygefraværssamtale skal meldes klart ud igen, således at sygefraværssamtaler opleves som en omsorg. Psykisk arbejdsmiljø Er du alt i alt psykisk belastet af dit arbejde? Meget belastet 2% 1 Noget belastet 26% 14 Lidt belastet 49% 26 Slet ikke belastet 23% % 53 28% er meget eller noget psykisk belastet af arbejdet, mens 49% er lidt psykisk belastet. 23% er slet ikke belastet. Kommentar: Den psykiske belastning ligger under niveau i sammenligning med andre, målte Københavnerskoler. Gennemsnittet for undersøgte skoler i Købehavn ligger omkring 40%, der svarer, at de er meget eller noget psykisk belastet af arbejdet. TAP-ansatte har i højere end lærere svaret, at de er noget psykisk belastet af arbejdet. Lærere med over 10 års anciennitet svarer i højere end lærere med under 10 års anciennitet, at de er psykisk belastet af deres arbejde. 9

10 Føler du, at nogle af følgende forhold belaster dig psykisk... usikkerhed om, hvad der forventes af dig arbejdsmæssigt? usikkerhed om din arbejdsmæssige situation? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej slet ikke 2% 1 17% 9 35% 18 46% % 52 0% 0 13% 7 27% 14 60% % 52 arbejdstempoet? 25% 13 35% 18 25% 13 15% 8 100% 52 arbejdsmængden? 33% 17 31% 16 27% 14 8% 4 98% 51 manglende muligheder for at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Manglende muligheder for personlig udvikling i arbejdet? Manglende muligheder for faglig udvikling i arbejdet? Risiko for dårligt helbred i forbindelse med dit arbejde? 22% 11 51% 26 22% 11 6% 3 98% 51 6% 3 15% 8 40% 21 38% % 52 8% 4 19% 10 37% 19 37% % 52 8% 4 18% 9 33% 17 41% 21 98% 51 Forældresamarbejdet? 2% 1 16% 7 42% 19 40% 18 87% 45 Vanskelige elever? 27% 13 31% 15 29% 14 14% 7 94% 49 Trusler fra elever? 2% 1 12% 6 24% 12 61% 30 94% 49 73% føler, at manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende i høj eller nogen belaster psykisk. 64% føler i høj eller nogen, at arbejdsmængden belaster og 60%, at arbejdstempoet gør det. 58% føler, at vanskelige elever i høj eller nogen belaster psykisk. 27% føler i høj eller nogen, at manglende mulighed for faglig udvikling i arbejdet belaster psykisk. 3 personer har skrevet en kommentar om andre forhold, som belaster dig psykisk: Jeg har hjerteflimren som kommer med jævne uregelmæssige mellemrum. Utydelig ledelse - manglende anerkendelse fra ledelsen. Jeg synes at der er mange opgaver udover de faste arbejdsopgaver - børn med store sociale problemer, konflikter i klassen osv. Det kan være svært at koncentrere sig om at undervisning og forberedelse m.m da disse ting fylder meget. Lærere svarer i højere end TAP personalet, at manglende muligheder for personlig og faglig udvikling, forældresamarbejde samt trusler og vanskelige elever belaster psykisk. Lærere med over 10 års anciennitet har i højere end lærere med under 10 års anciennitet svaret, at arbejdstempo, arbejdsmængde, manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende, manglende muligheder for personlig udvikling i arbejdet, risiko for dårligt helbred i forbindelse medarbejdet, forældresamarbejdet, vanskelige elever og trusler fra elever belaster psykisk. 10

11 Mobning Er du udsat for nogen form for ubehagelige drillerier på din arbejdsplads... Mobning (forfølgelse) fra din nærmeste leder/ledere? Mobning (forfølgelse) fra kolleger? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke 0% 0 4% 2 4% 2 92% % 53 0% 0 2% 1 4% 2 94% 48 96% 51 Sexchikane? 0% 0 0% 0 0% 0 100% 51 96% 51 To ansatte føler sig i nogen mobbet af ledelsen. 1 ansat føler sig i nogen mobbet af kolleger. Kommentar: I forhold til personer, som føler sig mobbet af kolleger, bør ledelsen spørge til problemet under medarbejderudviklingssamtalen. Det gælder generelt, at denne APV kan bruges under MUS, hvis der er nogle forhold, den enkelte ikke ønsker at drøfte foran hele lærerværelset. I forhold til de to personer som føler sig mobbet af ledelsen, er det vigtigt, at de tager kontakt til tillidsrepræsentanten. Medarbejderudviklingssamtale Har du inden for de sidste 24 måneder deltaget i en medarbejderudviklingssamtale (MUS)? Ja 72% 38 Nej 25% 13 Husker ikke 4% 2 100% 53 72% har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale inden for de sidste to år. Med tiden skal tallet være 100%. Lærere har i højere end TAP-personale været til MUS. 11

12 Efter din opfattelse... (Afdelings)leder Jeg selv Os begge - stort set lige meget hvem prægede MUsamtalen mest? 3% 1 26% 10 71% % 38 hvem prægede mest resultatet af MUsamtalen? 5% 2 30% 11 65% 24 97% 37 Kun de, der har deltaget i en MUS, har fået stillet dette spørgsmål. Ud af de 38 personer, der har været til MUS synes 71%, at samtalen blev præget lige meget af leder og medarbejder. 65% synes, at samtalens resultat blev præget lige meget af leder og medarbejder; mens 30% synes, at de selv prægede resultatet mest. Lærere med under 10 års anciennitet har i højere end lærere med over 10 års anciennitet svaret, at de selv prægede MU-samtale og dens resultat mest. Blev der under din medarbejderudviklingssamtale talt om... Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke din personlige udvikling? 18% 7 66% 25 13% 5 3% 1 100% 38 din faglige udvikling? 16% 6 63% 24 16% 6 5% 2 100% 38 Kun de, der har deltaget i en MUS, har fået stillet dette spørgsmål. 84% (ud af de 38 personer, som har været til samtale) oplevede, at der blev talt om deres personlige udvikling og 79% at der blev talt om deres faglige udvikling. Lærere med under 10 års anciennitet synes i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at der blev talt om deres faglige udvikling. Har din medarbejderudviklingssamtale ført til en aftale (konkret plan for din kompetenceudvikling o.lign.)? Ja 29% 11 Nej 71% % 38 Under 1/3 (29%) har fået en konkret plan for kompetenceudvikling, mens 71% ikke har det. 12

13 Er din aftale ført ud i livet? Ja 64% 7 Nej 0% 0 Nej, ikke endnu 36% 4 100% 11 Ud af 11 personer, som har fået en plan for deres kompetenceudvikling, har ingen fået ført planen ud i livet. Konsulentens kommentar: Det kunne være ønskeligt, at flere havde fået en plan for kompetenceudvikling. Om planen skal være ført ud i livet på nuværende tidspunkt afhænger af hvornår MUS blev gennemført. Teamsamarbejde i årgangs-/tap-team I dit årgangs / TAP-team... synes du, at I holder effektive møder? synes du, at alle er aktive på jeres møder? at alle møder velforberedt? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke 12% 6 56% 29 19% 10 13% 7 100% 52 21% 11 38% 20 23% 12 17% 9 100% 52 10% 5 37% 19 40% 21 13% 7 100% 52 når I dagsordenen? 17% 9 52% 27 19% 10 12% 6 100% 52 spilder I hinandens tid? 0% 0 22% 11 55% 28 24% 12 98% 51 er der en rimelig opgavefordeling? støtter og bakker I hinanden op i teamet? overholder I fælles retningslinier/værdier i teamet? bidrager du selv til at skabe et godt teamsamarbejde? 19% 10 60% 31 10% 5 12% 6 100% 52 54% 28 38% 20 6% 3 2% 1 100% 52 31% 16 50% 26 12% 6 8% 4 100% 52 49% 25 49% 25 0% 0 2% 1 98% 51 81% synes i høj eller nogen, at man overholder fælles retningslinier/værdier i teamet. 79% synes, at der i høj eller nogen er en rimelig opgavefordeling og 68% svarer, at møderne er effektive. 79% synes kun i mindre eller slet ikke, at man spilder hinandens tid. 69% svarer, at man i høj eller nogen når dagsordenen på teammøderne og 59% at alle er aktive. 98% mener selv, at de i høj eller nogen bidrager til et godt samarbejde og 92% synes, at man støtter og bakker hinanden op i teamet. 13

14 53% svarer, at alle kun i mindre eller slet ikke møder velforberedt. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at møderne ikke er effektive, at alle ikke er aktive, ikke møder velforberedte og at man ikke når dagsorden. Endvidere svarer de i højere, at der kun i mindre eller slet ikke er en rimelig opgavefordeling og at fælles retningslinier ikke overholdes. Lærere svarer i højere end TAP personalet, at man på møder spilder hinandens tid. Lærere med under 10 års anciennitet synes i mindre end lærere med over 10 års anciennitet, at der er en rimelig opgavefordeling og at man spilder hinandens tid. Lærere med over 10 års anciennitet synes i mindre end lærere med under 10 års anciennitet, at man overholder fælles retningslinier. Hvor ofte / sjældent... drøfter I metoder / undervisningsmetoder på teammøderne? samarbejder I om opgaver / undervisningsforløb? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent / aldrig 4% 2 31% 15 35% 17 25% 12 4% 2 100% 48 15% 7 50% 24 27% 13 6% 3 2% 1 100% 48 65% svarer, at man meget ofte eller ofte samarbejder om opgaver/undervisningsforløb og 35% svarer, at man meget ofte eller ofte drøfter metoder på teammøderne. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at man drøfter metoder på teammøderne. Ja 35% 18 Nej 42% 22 Nej, endnu ikke 23% % 52 35% evaluerer jævnligt samarbejdet i årgangsteamet. TAP personalet evaluerer i mindre end lærerne deres teamsamarbejde jævnligt. 14

15 Hvem bør efter din mening løse samarbejdsproblemer i teamet? Teamet selv 37% 19 Afd.leder 2% 1 Team og afd.leder i fællesskab 59% 30 Andre - skriv hvem 2% 1 100% 51 59% mener, at team og afdelingsleder i fællesskab skal løse samarbejdsproblemer i teamet, mens 37% mener, at teamet selv skal løse samarbejdsproblemer. Én person har skrevet om andre, der bør løse samarbejdsproblemer i teamet: Evt. Kompetencekurser el.lign. TAP personale mener i lidt højere end lærerne, at teamet selv skal løse samarbejdsproblemer. Teamsamarbejde i afdelingsteam I dit afdelings-/blokteam... synes du, at I holder effektive møder? synes du, at alle er aktive på jeres møder? at alle møder velforberedt? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke 7% 3 52% 24 33% 15 9% 4 100% 46 9% 4 53% 24 27% 12 11% 5 98% 45 4% 2 52% 24 35% 16 9% 4 100% 46 når I dagsordenen? 17% 8 67% 31 11% 5 4% 2 100% 46 spilder I hinandens tid? 2% 1 31% 14 49% 22 18% 8 98% 45 er der en rimelig opgavefordeling? støtter og bakker I hinanden op i teamet? overholder I fælles retningslinier/værdier i teamet? bidrager du selv til at skabe et godt teamsamarbejde? 7% 3 76% 34 13% 6 4% 2 98% 45 35% 16 54% 25 9% 4 2% 1 100% 46 20% 9 65% 30 11% 5 4% 2 100% 46 41% 19 57% 26 0% 0 2% 1 100% 46 85% synes i høj eller nogen, at man overholder fælles retningslinier. 84% svarer, at man i høj eller nogen når dagsordenen på afdelingsteammøderne. 15

16 83% synes, at der i høj eller nogen er en rimelig opgavefordeling og 59% svarer, at møderne er effektive og 62% at alle er aktive på møderne. 67% synes kun i mindre eller slet ikke, at man spilder hinandens tid. 56% svarer, at alle i høj eller nogen møder velforberedt. 89% synes, at man støtter og bakker hinanden op i teamet og 98% mener selv, at de bidrager til et godt samarbejde. TAP personalet svarer i højere negativt på alle forhold undtaget at spilde hinandens tid på møder, hvor lærere i højere svarer, at det gør man. Lærere med under 10 års anciennitet synes i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at man når dagsorden. Lærere med under 10 års anciennitet synes i mindre, end lærere med over 10 års anciennitet, at der er en rimelig opgavefordeling. Lærere med over 10 års anciennitet synes i højere end lærere med under 10 års anciennitet, at man spilder hinandens tid. Samarbejde generelt Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med følgende... Samarbejdet med øvrige kolleger på skolen? Forholdet til din afdelingsleder? Forholdet til skolens ledelsesteam generelt? Den påskønnelse af dit arbejde du får af din afdelingsleder? Kollegers påskønnelse af dit arbejde? Den påskønnelse af dit arbejde du får af elevernes forældre? De resultater, som Samarbejdsudvalget opnår? De resultater, som Sikkerhedsgruppen opnår? De resultater, som Pædagogisk Råd opnår? De resultater, som Udviklingsgruppen opnår? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 32% 16 56% 28 10% 5 0% 0 2% 1 100% 50 32% 16 48% 24 12% 6 0% 0 8% 4 100% 50 22% 11 60% 30 10% 5 6% 3 2% 1 100% 50 22% 11 46% 23 22% 11 2% 1 8% 4 100% 50 26% 13 56% 28 16% 8 0% 0 2% 1 100% 50 19% 9 49% 23 26% 12 2% 1 4% 2 94% 47 4% 2 43% 20 50% 23 2% 1 0% 0 92% 46 4% 2 43% 20 50% 23 2% 1 0% 0 92% 46 7% 3 52% 23 32% 14 9% 4 0% 0 88% 44 9% 4 45% 20 34% 15 7% 3 5% 2 88% 44 16

17 88% er meget tilfreds eller tilfreds med samarbejdet med øvrige kolleger på skolen og 82% med kollegers påskønnelse af deres arbejde. 82% er meget tilfredse eller tilfredse med forholdet til skolens ledelsesteam. 68% er meget tilfredse eller tilfredse med den påskønnelse af arbejdet, som de får af deres afdelingsleder. 68% er tilfredse med påskønnelsen fra elevernes forældre. 59% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som pædagogisk råd opnår, mens 32% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 54% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som Udviklingsgruppen opnår, mens 34% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 47% er meget tilfreds eller tilfreds med de resultater, som Sikkerhedsgruppen og Samarbejdsudvalget opnår; 50% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at de er tilfredse med forholdet til afdelingsleder, skolens ledelsesteam generelt, den påskønnelse de får af afdelingsleder samt de resultater som Samarbejdsudvalget og sikkerhedsgruppen opnår. Lærerne svarer i højere end TAP personalet, at de er tilfredse med den påskønnelse, de får af elevernes forældre samt de resultater, som Pædagogisk Råd og Udviklingsgruppen opnår. Lærere med under 10 års anciennitet er i højere end lærere med over 10 års anciennitet tilfredse med alle forhold (på nær samarbejdet med øvrige kolleger på skolen og kollegers påskønnelse af arbejdet, hvor der ikke er nævneværdig variation på svarene fra de to grupper). Har du selv inden for det seneste år henvendt dig til skolens ledelse for at påpege... samarbejdsproblemer i dit team? samarbejdsproblemer på skolen generelt? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Nej, for der har ikke været behov 4% 2 20% 10 48% 24 28% 14 98% 50 2% 1 6% 3 66% 33 26% 13 98% 50 24% har en eller flere gange henvendt sig til skolens ledelse pga. samarbejdsproblemer i teamet, mens 48% ikke har det. 28% svarer, at der ikke har været behov for at henvende sig. 8% har en eller flere gange henvendt sig til skolens ledelse pga. samarbejdsproblemer på skolen generelt, mens 66% ikke har det. 26% svarer, at der ikke har været behov for det. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at de en eller flere gange har henvendt sig til skolens ledelse for at påpege samarbejdsproblemer i teamet. Lærere med over 10 års anciennitet har i højere end lærere med under 10 års anciennitet henvendt sig en eller flere gange til ledelsen om samarbejdsproblemer i team, men til gengæld svarer flere med over 10 års anciennitet også, at der ikke har været behov for at henvende sig. 17

18 Motivation Hvor ofte oplever du, at... du har mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde? du har mulighed for at lære nye ting og få nye erfaringer i dit job? du har mulighed for at anvende din viden og dine erfaringer i dit job? du har handlefrihed (ansvar) i det arbejde, du udfører? du har variation i dit arbejde? du har mulighed for selv at have indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent / aldrig 61% 31 31% 16 4% 2 4% 2 0% 0 100% 51 29% 15 35% 18 29% 15 4% 2 2% 1 100% 51 37% 19 45% 23 14% 7 4% 2 0% 0 100% 51 50% 25 46% 23 2% 1 2% 1 0% 0 98% 50 43% 22 31% 16 18% 9 6% 3 2% 1 100% 51 47% 24 35% 18 12% 6 4% 2 2% 1 100% 51 92% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at tilrettelægge eget arbejde og 96% oplever meget ofte eller ofte handlefrihed (ansvar). 82% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at anvende deres viden og erfaringer i jobbet og mulighed for selv at have indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. 74% oplever meget ofte eller ofte mulighed for variation i arbejdet. 64% oplever meget ofte eller ofte mulighed for at lære nye ting og få nye erfaringer i jobbet mens 29% svarer af og til. TAP personalet svarer i mindre end lærerne, at de har variation i arbejdet og mulighed for selv at have indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. Lærere med under 10 års anciennitet svarer i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at de har mulighed for at tilrettelægge eget arbejde. Lærere med over 10 års anciennitet synes i mindre end lærere med under 10 års anciennitet, at de har mulighed for at lære nye ting og få nye erfaringer i deres job. 18

19 Indflydelse Hvilken af indflydelse har du selv på følgende... måden hvorpå du skal udføre dit arbejde? planlægningen af dit eget arbejde? kvaliteten af dit eget arbejde? Ingen indflydelse Nogen indflydelse Stor indflydelse 0% 0 22% 11 78% % 51 0% 0 18% 9 82% % 51 2% 1 22% 11 76% % 51 variationen i dit arbejde? 4% 2 35% 18 61% % 51 dit eget arbejdstempo? 8% 4 39% 20 53% % 51 pauser i arbejdet? 20% 10 45% 23 35% % 51 fordelingen af arbejdet i særligt belastede arbejdsmæssige situationer? 16% 8 66% 33 18% 9 98% 50 din egen arbejdstid? 29% 14 44% 21 27% 13 94% 48 82% oplever stor indflydelse på planlægningen af deres arbejde, 78% på måden, hvorpå de skal udføre deres arbejde og 76% på kvaliteten af deres arbejde. 61% oplever stor indflydelse på variationen i deres arbejde og 53% oplever stor indflydelse på eget arbejdstempo. 66% oplever nogen indflydelse på fordelingen af arbejdet i særligt belastende arbejdsmæssige situationer. 45% oplever nogen indflydelse på pauser i arbejdet, mens 20% ikke oplever indflydelse. 44% oplever nogen indflydelse på egen arbejdstid, mens 29% ikke oplever indflydelse. Lærere svarer i mindre end TAP personale, at de har stor indflydelse på fordelingen af arbejdet i særligt belastede arbejdsmæssige situationer og på egen arbejdstid. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at de har nogen indflydelse frem for stor indflydelse på måden deres arbejde skal udføres på, kvaliteten af arbejde og variationen i arbejdet. Lærere med under 10 års anciennitet svarer i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at de har stor indflydelse på variationen i arbejdet, arbejdstempo og fordelingen af arbejdet i særligt belastede arbejdsmæssige situationer. 19

20 Ledelse Kunne du tænke dig at tale mere eller mindre med din nærmeste leder om... din daglige arbejdssituation? din arbejdsmæssige fremtid? samarbejdsforholdene i dit team? samarbejdsforholdene team/blok imellem? Mere Som nu Mindre Ved ikke 18% 9 73% 37 2% 1 8% 4 100% 51 22% 11 71% 36 2% 1 6% 3 100% 51 16% 8 78% 39 0% 0 6% 3 98% 50 18% 8 71% 32 0% 0 11% 5 88% 45 I forhold til behov for samtale med nærmeste leder vil 22% gerne tale mere med nærmeste leder om deres arbejdsmæssige fremtid og 18% mere om deres daglige arbejdssituation. Over 70% svarer på alle forhold, at de gerne vil tale med ledelsen, som de gør i dag. Lærerne svarer i højere end TAP personalet, at de kan tænke sig at tale mere med nærmeste leder om samarbejdsforholdene blok imellem. Lærere med under 10 års anciennitet kan i højere end lærere med over 10 års anciennitet tænke sig at tale mere med ledelsen om deres daglige arbejdssituation. Hvor god eller dårlig synes du, at din afdelingsleder er til... at lære fra sig / give supervision? give feedback på dit arbejde? Meget god God Dårlig Meget dårlig 12% 6 60% 30 20% 10 8% 4 98% 50 18% 9 47% 24 25% 13 10% 5 100% 51 65% synes, at ledelsen er meget god eller god til at give feedback på arbejdet og 72% at ledelsen er god til at lære fra sig. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at afdelingsleder er god til at lære fra sig og give feedback. Lærere med under 10 års anciennitet synes i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at afdelingsleder er god til at lære fra sig og give feedback på arbejdet. 20

21 Synes du, at skoleledelsen er... tilgængelig (let at komme til at tale med)? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke 49% 25 41% 21 8% 4 2% 1 100% 51 synlig? 38% 19 48% 24 12% 6 2% 1 98% 50 90% synes i høj eller nogen, at ledelsen er let at komme til at tale med og 86% at ledelsen i høj eller nogen er synlig. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at skoleledelsen er synlig. Lærere med under 10 års anciennitet synes i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at skoleledelsen er synlig. Skolens målsætning Synes du, at... du har kendskab til skolens udviklingsplan/målsætninger? dit arbejde bidrager til skolens udviklingsplan/målsætninger? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i nogen Nej, slet ikke 42% 21 44% 22 10% 5 4% 2 100% 50 23% 11 54% 26 15% 7 8% 4 96% 48 86% synes, at de i høj eller nogen har kendskab til skolens udviklingsplan/målsætninger. 77% synes, at deres arbejde bidrager til opfyldelsen af skolens udviklingsplan/målsætninger. Lærerne svarer i højere end TAP personalet, at de har kendskab til skolens udviklingsplan/målsætninger og at deres arbejde bidrager til opfyldelsen. Lærere med under 10 års anciennitet synes i højere end lærere med over 10 års anciennitet, at deres arbejde bidrager til opfyldelsen af skolens udviklingsplan/målsætninger. 21

22 Kommunikation Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den interne information... du skal bruge for at udføre dit daglige arbejde? der gives om dine egne fremtidsmuligheder i jobbet? du får fra SUmøderne? du får fra pædagogisk råds møde? du får gennem opslag på tavler? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 13% 7 67% 35 15% 8 2% 1 2% 1 100% 52 6% 3 46% 24 38% 20 8% 4 2% 1 100% 52 6% 3 42% 21 44% 22 6% 3 2% 1 96% 50 8% 4 63% 30 25% 12 2% 1 2% 1 92% 48 7% 3 57% 26 33% 15 2% 1 2% 1 88% 46 du får fra ledelsen? 8% 4 60% 31 27% 14 4% 2 2% 1 100% 52 du får gennem Intranet? 22% 11 67% 33 8% 4 0% 0 2% 1 94% 49 80% er meget tilfredse eller tilfredse med informationen til brug for deres daglige arbejde. 71% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får på pædagogisk råds møde. 89% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får gennem Intranet. 68% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får fra ledelsen. 64% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får gennem opslag på tavler. 52% er tilfreds eller meget tilfreds med den information, der gives om egne fremtidsmuligheder, 38% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. 48% er meget tilfreds eller tilfreds med den information de får fra SU-møderne og 44% svarer hverken tilfreds eller utilfreds. Lærerne svarer i mindre end TAP personalet, at de er tilfredse med informationer om egne fremtidsmuligheder i jobbet og fra SU-møderne. TAP personalet svarer i mindre end lærerne, at de er tilfreds med informationer fra pædagogisk råds møde og opslag på tavler. Lærere med under 10 års anciennitet er i højere end lærere med over 10 års anciennitet tilfredse med den interne information de skal bruge for at udføre det daglige arbejde og de opsalg de får gennem tavler. 22

23 Synes du, at ledelsens informationer på Intranet / Skolekom... kommer i passende tid? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke 33% 16 55% 27 10% 5 2% 1 100% 49 er tilstrækkelige? 29% 14 61% 30 6% 3 4% 2 100% 49 90% synes, at ledelsesteamets informationer i høj eller nogen er tilstrækkelige og 88% synes, at informationer kommer i passende tid. Lærerne svarer i højere end TAP personalet, at information på Intranet er tilstrækkelige. Synes du, at det er let eller svært at få adgang til information, som er relevant for dig? Meget let 20% 10 Let 69% 35 Svært 6% 3 Meget svært 2% 1 Ved ikke / opsøger ikke information 4% 2 100% 51 89% synes, at det er meget let eller let at få adgang til information som er relevant for dem. Lærere synes i højere end TAP-personale, at det er let at få adgang til relevant information. Møder Kunne du tænke dig, at der oftere blev afholdt fælles informationsmøder/pædagogisk råds møde? Ja, helt bestemt 8% 4 Ja, måske 30% 15 Det tror jeg ikke 50% 25 Nej, afgjort ikke 12% 6 100% 50 23

24 62% tror ikke eller kan afgjort ikke tænke sig, at der oftere blev afholdt fælles informationsmøder/pædagogisk råds møde. TAP personale kan i højere end lærere tænke sig, at der oftere blev afholdt fælles møder. Lærere med under 10 års anciennitet kan i højere end lærere med over 10 års anciennitet tænke sig, at der oftere blev holdt fælles informationsmøder/pædagogisk råds møde. Fysisk arbejdsmiljø Føler du, at nogle af følgende forhold på din arbejdsplads belaster dig fysisk... Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Arbejdstempoet? 19% 10 31% 16 42% 22 8% 4 100% 52 Tunge løft? 2% 1 13% 7 25% 13 60% % 52 Uhensigtsmæssig arbejdsstilling? Gentagelse af de samme bevægelser? 6% 3 12% 6 33% 17 50% % 52 6% 3 10% 5 21% 11 63% % 52 Støj (fra elever)? 24% 12 42% 21 22% 11 12% 6 96% 50 Støj fra andre klasser? 16% 8 43% 21 27% 13 14% 7 94% 49 Støj fra fælles arealer? 18% 9 44% 22 26% 13 12% 6 96% 50 Støv? 12% 6 16% 8 24% 12 48% 24 96% 50 Træk? 10% 5 25% 13 31% 16 33% 17 98% 51 Statisk elektricitet? 8% 4 14% 7 40% 20 38% 19 96% 50 Temperaturforhold - kulde/varme? 13% 7 29% 15 37% 19 21% % 52 Lysforholdene? 10% 5 16% 8 36% 18 38% 19 96% 50 Lugtgener? 4% 2 8% 4 30% 15 58% 29 96% 50 Tobaksrøg? 6% 3 0% 0 18% 9 76% 38 96% 50 66% synes i høj eller nogen, at de er fysisk belastet af støj fra elever og 59% af støj fra andre klasser. 62% synes i høj eller nogen, at de er fysisk belastet af støj fra fælles arealer. 50% er i høj eller nogen fysisk belastet af arbejdstempoet. 42% er i høj eller nogen fysisk belastet af temperaturforhold og 35% af træk. 28% er i høj eller nogen fysisk belastet af støv. 26% er i høj eller nogen fysisk belastet af lysforholdene. 24

25 En person har skrevet om andre forhold på din arbejdsplads som belaster fysisk: manglende mulighed for at holde en pause, i fred og ro. Lærerne svarer i højere end TAP personalet, at de er fysisk belastet af støj fra elever, støj fra andre klasser og støj fra fælles arealer. TAP personalet svarer i højere end lærerne, at de er fysisk belastet af gentagelse af de samme bevægelser, uhensigtsmæssig arbejdsstilling, gentagelse af de samme bevægelser og træk. På alle forhold på nær gentagelse af de samme bevægelser og tobaksrøg føler lærere med over 10 års anciennitet sig mere fysisk belastet end lærere med under 10 års anciennitet. Er du alt i alt fysisk belastet af dit arbejde? Meget belastet 4% 2 Noget belastet 19% 10 Lidt belastet 33% 17 Slet ikke belastet 44% % 52 23% er meget eller noget fysisk belastet af deres arbejde. 44% er slet ikke fysisk belastet af arbejdet. TAP personale er i højere end lærere fysisk belastet af deres arbejde. Lærere med over 10 års anciennitet svarer i højere end lærere med under 10 års anciennitet, at de er fysisk belastet af deres arbejde. Er der fysiske forhold på din arbejdsplads, som du synes kunne være bedre... Ja, i høj 12% 6 Ja, i nogen 18% 9 Nej, kun i mindre 57% 29 Nej, slet ikke 14% 7 100% 51 30% svarer, at der er fysiske forhold som i høj eller nogen kan være bedre. Ud af disse 15 personer har 11 valgt at skrive en uddybende kommentar om andre fysiske forhold, der kunne være bedre: støv, træk, støj at lærerne stort set hvert år skal flytte møbler, skabe m.m. til en ny blok Skydedøre ville tage en del af støjen fra de andre klasser, plexiglasdøre eller andre lyddæmpende foranstaltninger Vi har et meget dårligt indeklima - primært i vinterhalvåret / Det har plaget min næse/hals meget... Dette gælder vist for en hel del kolleger... 25

26 møbler og varmeregulering Tunge stole der skal sættes op. Tunge møbler. STØJ Kunne ønske mig bedre 'kontorforhold' - altså steder der indbyder til at sidde at forberede sig. Arbejdsborde eller lignende, flere computere osv. Toiletforholdende kunne også være bedre. En vandautomat (som den på kontoret)er også ønskværdig. generelt mere orden i fællesarealer og depoter for uv-materialer Rengøringsstandarten er under al kritik. Det er ikke rengøringsassistenternes skyld. De gør hvad de kan. / De evindelige nedskæringer er nu slået igennem 26

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Handelsgymnasiet Ribe Datarapportering Handelsgymnasiet Ribe Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Ribe Der har deltaget i

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø

APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø Spørgeskema Målgruppen for undersøgelsen var skolens medarbejdere Undersøgelsesperiode: 16-04-2012 til 15-04-2012 Antal besvarelser ialt: 18 Hvordan vurderer du din psykiske

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser)

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Besvaret: 183 Sprunget over: 109 Aflastningsmuli gheder (for... Tabt arbejdsfortj...

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og Anne Rytter Hansen CASA Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere